Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 423064, adminů: 60, uživatelů: 5229  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 87 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115613601
přístupů od 17. 10. 2001

Partnerství: Je podle Bible homosexualita hřích?
Vloženo Pondělí, 20. říjen 2003 @ 07:41:53 CEST Vložil: Bolek

Etika poslal benny

  Je podle Bible homosexualita hřích? Co o těchto sexuálních praktikách říká Kniha knih:

"Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost." Toto se praví ve 3. Knize Mojžíšově (jinak Levitikus, kapitola 18, verš 22). Na první pohled zakazuje tento výrok homosexuální pohlavní styk muže s mužem, a brán sám o sobě nepřipouští žádné kompromisy. Každý čtenář Bible mi ale jistě potvrdí, že tato kniha není sbírka jednotlivých vět, které by se daly libovolně užívat, jak se nám právě zachce. Vytrhneme-li jednotlivé verše z kontextu, dávají mnohdy úplně jiný smysl, než když je čteme tam, kam v Bibli patří. V jakých souvislostech tedy tento zákaz homosexuality stojí?

18. kapitola 3. Knihy Mojžíšovy pojednává o zakázaných sexuálních praktikách. Bůh promlouvá na poušti k Mojžíšovi a nakazuje mu, aby tlumočil jeho přikázání Izraelcům, vyvolenému národu, který je na cestě z egyptského otroctví do Země zaslíbené, do země kenaanské, která se bude později nazývat Zemí Izraele. Bůh stanoví přikázání, jimiž se Izraelci v Zemi zaslíbené musí řídit: "Nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kenaanské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi." Následují konkrétní zákazy sexuálních vztahů mezi příbuznými, s matkou, macechou, sestrou, tetou, snachou a podobně. Mezi nimi ten výše uvedený, o vztahu muže s mužem. Všechny tyto vztahy jsou zakázány. V jakém kontextu přesně tyto zákazy stojí, ukazuje zřetelně kapitola 20, verš 13: "Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně." Toto přikázání je zařazeno naprosto jednoznačně mezi nepovolené sexuální vztahy mezi příbuzenstvem. Tak zakazuje předchozí verš sexuální styk se snachou, a verš následující styk s matkou vlastní ženy. Moderní Český ekumenický překlad nevystihuje, že v obou zákazech homosexuality užívá Bible stejný hebrejský výraz, jímž se označují výhradně nedovolené heterosexuální vztahy (tedy mezi různými pohlavími) blízkých příbuzných. Překlad Bible Kralické z počátku 17. století je tu přesnější a překladá doslovné hebrejské "ležet se ženou" v obou případech stejně: "Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest." (Lev 18:22) a "A kdož by se scházel s pohlavím mužským jako s ženou, ohavnost učinili oba dva. Smrtí umrou, krev jejich bude na ně." (Lev 20:13) V seznamu zakázaných sexuálních praktik se nikde v Bibli nehovoří o lesbických vztazích. Je to snad proto, že v těch dávných dobách lesbické vztahy neexistovaly? Nebo o nich Bible nic nevěděla? To je málo pravděpodobné, neboť jednak je lesbická láska dosvědčena v některých prastarých babylónských textech a pak samotný lesbismus získal jméno podle díla řecké básnířky Sapfó z ostrova Lesbos, která opěvovala v 7. století před naším letopočtem právě vztahy žen se ženami. Mezi homosexuálním vztahem mezi muži a lesbickým vztahem mezi ženami je však pro biblické vnímání zásadní rozdíl: v lesbickém vztahu nedochází k vylučování semene, a proto ani ke ztrátě životní síly. Biblická přikázání čistoty, kam patří i zákazy sexuálních vztahů mezi blízkými příbuznými, jsou součástí celého systému, který tématizuje síly života a smrti. Nečistota znamená smrt, a Izrael je tak nabádán, aby se této nečistoty stranil a dodržoval Boží zákony, které znamenají život, jak čteme před zákazy nedovolených pohlavních styků: "Budete dbát na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude z nich žít," nebo přesněji překlad Kralický: "Člověk ten, kterýž by je činil, živ bude v nich." (Lev 18:5) Muž, který vylučuje semeno, ať již záměrně nebo bezděčně, je prohlášen za nečistého, a než vstoupí do svatyně a nebo se dotkne posvěceného jídla, musí podstoupit očistnou koupel (něco jako ponoření při křtu), aby se této nečistoty zbavil. Proč? Protože semeno zastupuje život a ztráta semene symbolizuje ztrátu života, a proto způsobuje nečistotu. Teprve rituální koupelí se síla života znovu obnoví. Čteme-li Bibli v kontextu, vidíme jasně, že homosexualita je zmíněna v jedné řadě s ostatními sexuálních praktikami mezi blízkými příbuznými. Proto je zcela jasné, alespoň pro pozorného čtenáře, který nečte Bibli se zavázanýma očima, že se zákaz homosexuálních vztahů týká právě vztahů mezi mužskými příbuznými, stejně jako je tomu u vztahů heterosexuálních. Navíc se zákaz týká výlučně Izraelců a také chování v Zemi zaslíbené, kterou jim Bůh dává a v níž platí příkazy o čistotě. Izrael nesmí být jako ostatní národy, které zemi svým jednáním znečišťovaly, neboť by tuto zemi zase ztratil: "Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna. Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi," říká se v závěru 18. kapitoly knihy Levitikus. Ostatní homosexuální vztahy mezi muži bez příbuzenského vztahu zde nejsou ani zakázány, ani za ně není stanoven žádný trest. Rovněž o lesbických vztazích mezi ženami se v Bibli nic neříká, neboť při nich nedochází k výronu semene. Je podle Bible homosexualita hřích? Biblická přikázání Starého Zákona na ni nepohlížejí zásadně jinak než na sexualitu mezi muži a ženami. xkesh


"Je podle Bible homosexualita hřích?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Je podle Bible homosexualita hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 20. říjen 2003 @ 08:17:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řím. 1:22  Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23  zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24  Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
25  vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.
26  Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
27  a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
28  Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

Článek by si zasloužil název spíše: "Je podle benny homosexualita hřích?". Autor záměrně používá pouze jeden verš ze SZ, aniž by se dokázal srovnat s vyjádřením Nového zákona. A argument, že se to týká jen mužů a nikoliv žen je velmi povrchní, protože Bibli velmi často v různých souvislostech zmiňuje právě muže, ale z kntextu je to myšleno zcela obecně na všechny lidi. Např.

Mat.5:32  "Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží."

Znamená pak tento verš, že žena svého muže opustit může? Navíc onen odstavec Římanům se zmiňuje i o ženách.

Milý Benny nebo xkesh, než budeš příště rozšiřovat takového nepravdy, tak se nejdřív alespoň v základních principech seznam se Slovem Boha živého. Nemyslím si, že neznalost je omluvou pro rozšiřování takovýchto lživých tvrzení. To mi opravdu přijde jako hloupá sebobhajova homosexuála nebo snaha rodiče omlouvat své lesbické dítě, rozhodně ne jako snaha hledat Boží vůli...

Sorry, ale vůči takovému bludu jsem se musel postavit takto ostře.Re: Je podle Bible homosexualita hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tomas15 (holytomas15@seznam.cz) v Pondělí, 20. říjen 2003 @ 14:13:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zajimave, ale opravdu pomerne malo presvedcive... ja bych si strasne rad precetl biblickou obhajobu homosexuality nejakeho homosexualitu praktikujiciho kneze (patrne anglikana), ne abych ho kritizoval, ale abych pochopil.Re: Je podle Bible homosexualita hřích? (Skóre: 1)
Vložil: michal_josef v Úterý, 21. říjen 2003 @ 13:27:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
podivej se na http://www.granosalis.cz/article.php?sid=1480


]


Re: Je podle Bible homosexualita hřích? (Skóre: 1)
Vložil: xvejvodam (xvejvodam@seznam.cz) v Úterý, 21. říjen 2003 @ 13:42:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://mocneevangelium.webzdarma.cz
22. Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; [nebo] ohavnost jest.

23. A s žádným hovadem nebudeš obcovati, poškvrňuje se s ním; ani žena nepoddá se hovadu, aby s ním obývala; [nebo] mrzkost jest.


Tím hovadem taky pravděpodobně bude myšleno nějaké příbuzné hovado, že? No musí to tak bejt, vždyť je to hned v následujícím verši, obcovati s nepříbuzným hovadem je tedy dovoleno:-)))Stránka vygenerována za: 0.13 sekundy