Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lenka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15383, komentáře < 7 dní: 388, komentářů celkem: 338940, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 222 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Melissokomos
Willy
rosmano
Vota
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Øád sboru BJB v Kromìøíži
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97896761
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE
Vloženo Sobota, 18. únor 2012 @ 00:30:33 CET Vložil: Olda

Žhavá témata poslal skalaa

r. 60-200- Rozepře ohledně víry, skutků a zákona Sk 15; Ga 1
bludná učení a pochybnosti o vzkříšení a druhém příchodu
pochybnosti a bludná učení o Ježíšově božství
rozepře ohledně Ježíšovy přirozenosti a trojjedinosti!

200- Začínají se křtít děti

250- Začíná se křtít kropením


364- Změna svěcení soboty na svěcení neděle (Laodicejský koncil)

375- Počátek uctívání svatých a obrazů

400- Počátek modliteb za mrtvé

432- Počátek uctívání Marie (v Efezu – Boží Matka)

530- Víra v nesmrtelnost duše

538 Počátek papežství!

600-   Latinská bohoslužba

800-   Poslední pomazání

1000- Kanonizace svatých

1055- Učení o odpustcích

1074- Celibát kněží

1076- Neomylnost církevní tradice

1090- Zavedení růžence

1100- Kanonizace mše

1215- Oficiální ušní zpověď

1234- Zákaz Bible a její pálení papežem Řehořem IX.

1264- Pozvedání kalicha při večeři Páně

1274- Biřmování

1439- Oficiální učení o očistci a pekle

1483- Počátek víry v neposkvrněné Mariino početí

1513- Dogma o nesmrtelnosti

Další odpadnutí po období reformace

1540- Založení jezuitského řádu zaměřeného proti reformaci

1546- Písmo a tradice jako základ víry církve

1563- Dogma o odpustcích (Tridentský koncil)

1854- Dogma o neposkvrněném početí

1870- Neomylnost papeže

1950- Dogma o tělesném nanebevzetí Marie

Navzdory tomuto odpadnutí od doby reformace existuje dnes spojení protestantů a katolíků! (Ekumena!)

31. 10. 1999 Konsenzus v učení o ospravedlnění

1960-1965-2. vatikánský koncil se svými „inovacemi“ a úpravami ve snaze přizpůsobit
se nové době!

Odpadnutí po reformaci a po koncilu v obou církvích

1. Převzetí jezuitského výkladu Daniele a Zjevení (preterismus a futurismus)
Na papežství už by se nemělo pohlížet jako na antikrista

2. Moderní biblická kritika v novodobé teologii
Bible je člověkem vytvořené dílo
Popření zázraků v Bibli
Zduchovnění vzkříšení a Ježíšova druhého příchodu
Popření stvoření v 6 dnech; evoluční teorie uznána protestanty a katolíky

Evoluční teorie, jak ji dnes chápe moderní teologie

„Církev dnes dala volný průchod biblickému výzkumu. To znamená, že pokud se bez námitek vědecky
zjistí, že nějaká kniha, např. kniha Jonáš nebo Jób, nemůže být historickým vyprávěním, nýbrž obrazným
vyjádřením určité pravdy, pak je na věřícím, zda se k tomuto modernímu vysvětlení Písma přikloní.
V tomto směru toho již odborníci také hodně vykonali, ale je to obtížná a zodpovědná práce. Mohou nám
to objasnit některé příklady…

Dříve panovaly představy, že Bůh skutečně stvořil svět v šesti dnech, že stvořil tělo Adama z hlíny a pak
mu vdechl duši, že Evu stvořil z žebra jejího muže atd. Dnes říkáme, že toto nemůže být smyslem těchto
poselství, protože zaručené výsledky přírodní vědy učí něco jiného. Svět nebyl stvořen v šesti dnech, nýbrž
během milionů let; k tomu, čím je dnes, se vyvinul během nepředstavitelně dlouhých časových údobí.

Dnes již nelze popřít, že se tělo člověka vyvinulo ze živočišného organismu. Samozřejmě trváme na tom,
že duše člověka byla stvořena Bohem. To však nijak neodporuje biblické pravdě, která se jen snaží říct, že
Bůh stvořil svět a člověka. O čase nám neříká nic.

Dnes se domníváme, že první člověk se objevil asi před šesti sty tisíci lety. Nevíme, jak vypadal. Prvopočátky
člověka jsou pro nás zahaleny tajuplnou temnotou. Stačí nám však, když víme, že jsme dětmi milující Boží
péče.

Existují jistě ještě velké problémy, na které sotva dokážeme odpovědět. Takto se nás asi dotýká otázka, zda
byl na počátku jeden jediný lidský pár, nebo zda k přechodu ze zvířecí říše k člověku došlo u většího počtu
lidských párů, či dokonce u celého kmene.

(„DAS KONZIL UND DU“ Was jeder Katholik vom neuen Weg der Kirche wissen sollte [„KONCIL A
TY“ Co by měl každý katolík vědět o nové cestě církve.]. Franz Jantsch, s. 123 + s. 125
 
Další pravdy, které církev v průběhu dějin pošlapala

-  Popření všeobecného kněžství (misie je pouze věcí kléru)
-  Upuštění od zákonů o čistém a nečistém (je dovoleno jíst všechno!)
-  Je dovolen alkohol, a to dokonce i při „večeři Páně“ (přijímání)
-  Je dovoleno kouřit (kouří dokonce i duchovní)
-  Již se nedávají desátky, ale odevzdává se 2 % církevní daň
-  Je dovolena jakákoli móda (jsou dovoleny jakékoli šaty, jakékoli šperky a jakýkoli luxus!)
-  Jsou dovoleny předmanželské poměry
-  Je dovolena, obhajována a požehnána homosexualita (a to dokonce i mezi kněžími!)
-  Jsou dovoleny jakékoli světské zábavy (tanec, diskotéky, kino, televize, video, braková
literatura, porno…)

Toto vše jsou věci, které vymysleli především křesťané, kteří je také v celém světě nabízejí a propagují!
Stejně jako křesťané všech vyznání však musíme strpět otázku: Do jaké míry se toto odpadnutí projevuje i
v našich vlastních řadách a v mém vlastním životě?

Podle 2. Te 2,3-11 a Zj 18,2.3 dosáhne však toto odpadnutí od pravdy svého absolutního vrcholu teprve
krátce před 2. PJK. Projeví se ve zvláštním propojení církve a státu, v rámci kterého budou církev a stát
společně usilovat o legislativu ve prospěch falešného dne odpočinku, neděle, čímž uvrhnou Boží věrný lid
do velkého soužení.

V této době se také s konečnou platností naplní to, co je napsáno v Ámosovi 8,11! „Hle, přicházejí dny,
praví panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad – ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení
Hospodinových slov.“
Ez 7,25.26: „Přichází děs! Budou hledat pokoj – zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna
za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších.“

Logickým důsledkem odpadnutí, bludu a potlačování pravdy a Božího Slova může být jen bída, zkáza a smrt.

"POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 168 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 18. únor 2012 @ 02:10:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s většinou, že se jedná o známku odpadnutí od učení apoštolského. Ovšem s některými body souhlasím, či spíše bych je popsal jinak.
Např. církev nesvětí neděli namísto soboty, ale věřím, že sobota, jako den odpočinku se naplnila v Kristu (Žid 4. kap.) Církev se pak schází v neděli; v neděli byl také seslán Ducha svatý a ten den vznikla Církev, nikoliv v ráji. Je to jiný den, má jiný význam než starozákonní sobota. Jinými slovy pojem "svěcení neděle" je zcestný; neděle není přehozená sobota. Stejně tak celý Zákon byl Kristem naplněn a my nejsme vázáni Zákonem. My jsme Zákonu zemřeli v okamžiku uvěření v Krista. Zákon byl dán na Sinaji, nikoliv v ráji. My máme novou smlouvu, nikoliv sinajskou.

Dodržování čistých a nečistých pokrmů pozbylo platnost s Kristovou smrtí na kříži Kol 2:14-17.

Alkohol při Večeři Páně? No, sám Ježíž mluvil o víně, ne? A co třeba zázrak v Káni Galilejské? Další místo např. když ap. Pavel doporučuje Timoteovi, aby....

Co se týče módy... je to spíše relativní, ne? Je špatné chodit na shromáždění v riflích? Je o tom něco psáno v Písmu?

Bible zakazuje tanec, kino, televizi, video? Je to hřích jít do kina nebo si zatancovat?
Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Sobota, 18. únor 2012 @ 19:40:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vino v Biblii:

http://www.bibliaaty.sk/clanky-Alkohol-v-Biblii.html


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 19. únor 2012 @ 10:16:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mícháš tu jedovatou šťavu skalaa!
víno není šťáva to vám u vás vymyslele White, až tak, že nesmíte bigotně, ani kapky na kašel!
celé je to směsice blud a sem tam pravda, běda, kdo Ti to uvěří a neschovávej se za citáty http, ale piš sebe, ať je to trochu poctivé, víš vůbec co to obnáší, jít s vlastní kůží na trh? asi néé


]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 18. únor 2012 @ 02:33:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až na tu propagaci adventismu a jeho zákonický pohled na křesťanství souhlasím. Rozhodně ale nesouhlasím s nebiblickým pohledem na život a smrt z pohledu vaší denominace. Jednoduše adventistický výklad smrti jako spánku je pohled člověka.Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 18. únor 2012 @ 09:45:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
200- Začínají se křtít děti
250- Začíná se křtít kropením

  No, to je teda blbost. Viděl někdy někdo křest kropením?

  Četl jsem nadpis, skalo, ale obsah tomu neodpovídá. Myslel jsem, že se něco dovím o církvi a zatím nějaké bláboly o něčem úplně jiném?Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Sobota, 18. únor 2012 @ 19:20:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Druhy odstavec- krst pokropením

  http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est


]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 18. únor 2012 @ 10:06:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
aby bol zoznam úplný treba dodať že ako dôsledok odpadnutia v dejinách cirkvi v 19. storočí vznikli dve hnutia ktoré majú spoločný pôvod a to svedkovia jehovovi a adventisti siedmeho dňa...podľa odbornej literatúry ide o židovsko-kresťanské sekty so silným dôrazom na zákon a druhý príchod...

ivanpRe: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 19. únor 2012 @ 11:33:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo miluje Krista, miluje v něm  cestu, pravdu i život, protože Kristus cesta, pravda a život JE. Kdo miluje Krista, a je v něm, nese jeho ovoce . Každý tu jdeme jinou cestou pozemskou v jednom Kristu, v jedné pravdě a přece každý z nás má o pravdě jiný názor..takže milujeme li Krista, je to víc, než milovat svou cestu a svou pravdu - pokud ji svou můžeme nazvat, protože pokud nás vede Kristus, je to cesta i pravda jeho, i když ji celou neobsáhneme. Milujeme li Krista, tak mu dovolme vést nás po jeho cestě tak, jak on uzná a nevnucujme Jemu ani jiným tu svou omezenou, církevnickou věrouku.
Být pravověrným luteránem není víc, než být jakýmkoliv jiným dítkem Božím a nechme na milovaném Kristu, koho dítkem Božím z těch, které miloval ještě před jejich narozením, nazve a nechovejme se jako církevníci drážděni rudým šátkem a nesmižujme Kristem milované a vykoupené stejnou krví.
Tvoje příspěvky jsou na jedné straně přínosné a na druhé straně presentuješ církevnickou malost, tak nevím jestli jsi pocopil co je být dítkem Božím a nebo jestli nám zde necituješ jen nějaký Luteránský katechismus a diskuse s teboumá cenu.
Luterány Augšpurgského vyznání na Slovensku jsem znal před 40 lety v době mých studií jako vynikající bratry a mnoho z nich patří k mým dosavadním nejdražším prátelům, včetně již léta zesnulého bsikupa Rupelta. 
Vím, že kaztechismus pro malé Luteráni nemají - tak se omlouvám - jim, těm bratřím v Kristu.


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 19. únor 2012 @ 11:47:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Být pravověrným luteránem není víc, než být jakýmkoliv jiným dítkem Božím...

to je fakt...ale ako sa mám zachovať ke´d napr. adventista siedmeho dňa podmieňuje moju a svoju spásu dodržiavaním soboty?...mám sa pokrytecky tváriť že o nič nejde, alebo mám povinnosť upozorniť ho na blud, porípade ho označiť za sektára?

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 19. únor 2012 @ 17:30:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi tak, jako se zachovám já, když mi nějaký luterán nebo kdo jiný tvrdí, že nemohu být spaen proto, že sjem adventista, nebo že spoléhám na skutky zákona, že překračuji 4. přikázání, když nepracuji celých 6 dní / a zabývám se jakopukoliv jinou svou věcí než prací / stejně přestupuji 4. přikázání. Neberu ho jako luterána, ale jako .. doplň si sám...
Zabýváme se tím, jsme li přednější nebo nejpřednější, v závislosti na církvi ke které patříme a zapomínáme, že stejně . nemoudře se chovali učedníci, kteří byli všichni pod stejným mistrem - a za to zdev diskusích  chceme sbírat body, mnohdy s pěnou u huby. Moc křes´tanské mi to nepřipadá - spíše pokrytecké.]


Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 11:43:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na druhý  příchod Ježíše bychom měli pamatovat. To není záporná vlastnost těchto sekt či církví. Se  zákonictvím nesouhlasím.

Dnes je skutečně jak za časů Noe. Moc a moc se rozšířilo zlo. Skutečně po celé Zemi. Tak jako dříve si nikdo neuměl představit potopu, tak mnozí si dnes neumí představit příchod Pána Ježíše. Pro některé to bude kruté, pro jiné radostné. Chci  patřit do té druhé skupiny.]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 19. únor 2012 @ 14:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, nejde o druhý příchod, ale o porušování dobré rady Pána, že není naší starostí vědět, kdy to bude. To millerité-adventisté porušili a když to nevyšlo, jakože ani nemohlo, protože v Bibli žádné datum není, pak inkriminované datum použili na hlásání jiné zkutečnosti, která ale zásadně a totálně odporuje učení Bible. Pamatuj, že žádný blud neobstojí osamocený a nabaluje na sebe bludy jiné. Tady to byl vyšetrovací proces v nebeské svatyni, nic takového ale není, protože je to urážka do tváře Boha, považuji adventismus za sektu, i když možno vnější znaky sekty nevykazuje.


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:19:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, ale, pamatovat na to, že je možný příchod Ježíše, neznamená, že to víme. Naopak žijeme v době, která má příznaky, kterými Pán Ježíš upozornil na svůj příchod. Adventisté jsou církev a ne sekta. A konají plno dobrých skutků  Znám plno obětavých adventistů a to je mi příjemnější než obrácení Amíci, kteří klidně zabíjejí.  I když ne ve všem, tak v mnohem mají pravdu a i s nimi je Duch Boží. Adventisté nehlásají přesné datum, pouze upozorňují, že ta doba je blízko. Jejich předchůdci to hlásali, ale to nebyli adventisté, pouze se z nich pak adventisté stali. Moc o nich nevíš. Připadáš mi, jak jeden charismatik, který se mi vysmál, když jsme mu řekl, že mi adventisté jsou sympatičtí. Na druhé straně se choval tento člověk jak zloděj. On byl přesvědčen, že je svatý a v podstatě v nebi, už to má u Boha zasichrovaný. Řekl bych, že ta jejich církev mi připadala spíš jak sekta. Hlavně, že má přívlastek apoštolská.]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 18. únor 2012 @ 10:37:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě další pravda, kterou církev v průběhu dějin pošlapala:

... a nedovolujem ženě uči a ovládat muže....

Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 19. únor 2012 @ 06:27:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jak by také mohla žena učit, když musela kojit a dmýchat ohniště a neměla, chuděra, ani 5 obecných...
až Kristus ženu pozvedl od JEHO času není již, ani žena ani muž, ale všichni v KRISTU;
to, že mnozí stále žijí opožděně, jejich věc, budou se nepochybně zodpovídat ze svých postojů


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Neděle, 19. únor 2012 @ 14:44:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nenapsal jsem nic proti ženám, ale bylo to spíše jako reakce na tento článek, kde věrouky CASD jsou formovány převážně učením EGW. Jinak mám zato, že apoštol Pavel byl veden Duchem svatým při sepisování všech svých epištol a také všech jejích částí. A mám zato, že Pavlovy epištoly mají platnost v každé době církve.]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:50:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Život mě nepřesbědčil, ani zde na GS že  muži - zvláště Ti co nedovolují mluvit ženám - jsou k Bohu nějak jinak, než svým míněním, blíže než ženy. Mým nejlepším pastorem je moje žena o které vím, že neříká to, co okoukala z úst pilířů církve své / Paz e vida- jedna z evangelických církví / o některých mužích nejsem přesvědčen, žýe mi říct co mají.
Pasáž o učení žen jsem slyšel vykládat na tolik způsobů, že všichni ti , co se písmem i Duchem oháněli, pravdu mít nemohli.

Pán dovolil ženám, které navštívily hrob,  svědčit o zmrtvýchvstání Krista, který se jim ukázal. Ta doba jiná - svědectví ženy nemělo před soudem cenu, nehledělo se na ně a ndávalo se mu významu a ve společnosti, která se na ženy dívala z tohoto úhlu, by se asi málokterý z mužů nechal ženou poučovat. Mezi apoštoly, učedníky / byly mezi nimi i neapoštolky - ženy / a mezi námi, by se ale na ženu mělo pohlížet jako na dítko Boží, řeka nebo žida, jestliže vykoupena stejnou krví a žijící v Kristu a Kristus v ní, otevřenou přijímat stejné dary Ducha jako muž, pak není co řešit, spíše se jen divit, jako to všechno "skutky víry" - podle některých nám Bůh  ve vtahu k ženám , ukládá činit...mistři farizeové a znalci zákona - toho nového, že :)
.]


Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Neděle, 19. únor 2012 @ 13:10:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Tim 2,12 Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat jejího muže, ale ať je v tichosti.

Jejího proto, že, jak jsem jednou slyšela výklad na toto místo, ženy tehdy měly nepříjemný zvyk vykřikovat na své muže při bohoslužbách. Byly od mužů odděleny, proto na ně povolávaly. 

Dnes je situace jiná, žijeme v NS, v Kristu není muž ani žena. Nezlob se, Radime, ale vždycky když čtu, jak se muži ohánějí tímto veršem, přijde mi to hodně genderové. Přitom ne každý muž je schopen učit. A je mnoho žen, které jsou schopny učit daleko lépe, než muži. 

Podotýkám, že nejsem feministka a že ani svého muže nemám potřebu ovládat ani ho učit. Pokud se sám zeptá na věci, kterým nerozumí, řeknu, co vím, ale nevnucuju. A nejsem ani učitelka, a to ani civilní;)


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 19. únor 2012 @ 13:47:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jestli ta Radimova narážka nebyla na to, že největší odpadnutí vznikají paradoxně tam, kde se tímhle veršem nejvíce ohánějí a zároveň tam základ učení, služby a víry tvoří žena nebo "žena", ať už AKE, PRK či EGW.


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Neděle, 19. únor 2012 @ 15:13:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, tak nějak jsem to myslel, napsal jsem to schválně jako narážku na formování učení CASD, které stojí především na učení, názorech, výkladech, zkušenostech a vidění EGW...]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Pátek, 24. únor 2012 @ 21:55:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok;)


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Pátek, 24. únor 2012 @ 21:54:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi to tak bude;)


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Neděle, 19. únor 2012 @ 15:10:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nenapsal jsem nic proti ženám, ale bylo to spíše jako reakce na tento článek, kde věrouky CASD jsou formovány převážně učením EGW. Jinak mám zato, že apoštol Pavel byl veden Duchem svatým při sepisování všech svých epištol a také všech jejích částí. A mám zato, že Pavlovy epištoly mají platnost v každé době církve.
Ireno, já tím určitě nedělám nějaké rozdíly ve schopnostech muže a ženy, v tomto případě ve vyučování. Žijeme sice v moderní době, ale apoštolské příkazy jsou stále platné i pro tuhle dobu. Verš který nadovoluje ženě učit (je tím myšleno ve věcech víry a ne ve světském zaměstnání) nejsou určitě v rozporu s veršem, že v Kristu není muž ani žena.
Jsem rád, že nejsi feministka. :-) Já jsem se také ptal na různé věci manželky a spolu jsme to pak řešili a dávali dohromady... :-)]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 11:15:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé názory adventistů se mi zdají přehnané. Uznávám však sobotu. Byla požehnána už v ráji stejně tak jako požehnáno bylo manželství. Je to Bohem požehnaný den a respektoval jej i Pán Ježíš svým životem a smrtí. Zemřel ještě v pátek v den ukřižování, což nebylo obvykle. I Pilát se tomu divil, když za ním přišli lidé, kteří chtěli tělo pohřbít ještě v pátek. A v sobotu Pán Ježíš odpočíval. Proč? Tak jako Bůh dokončil své dílo stvoření a pak sedmý den odpočinul, tak Pán Ježíš v pátek dokončil záchranu moji, tvoji a pak odpočíval, aby první den po sobotě vstal z mrtvých. Vždyť to má úžasnou logiku. Tak jako nikdo nezrušil manželství požehnané v ráji, tak nikdo nezrušil sobotu požehnanou v ráji.

Židé to však se sobotou přeháněli. Podobně to někdy přehánějí i adventisté, pokud jsou zákonicky smýšlející a nepochopili oběť Pána Ježíše. Pán Ježíš byl nucen dát Židům příklad v dodržování soboty a to se jim nelíbilo. Zákonický smýšlející člověk je fanatik, který nezná lásku a milost. Pán Ježíš jinými slovy jakoby by jim řekl: Nekecejte mi do toho. Syn člověka je pánem soboty, sobota je učiněna pro vás a já vím, co se v ní patří a sluší..“ A ukázal, že je dobré konat i tento den skutky lásky a pomoci.

První křesťané se zpočátku scházeli i v sobotu, ale také si připomínali den vzkříšení. A protože tu narůstala averze vůči Židům jako těm, kdo mají na svědomí smrt Ježíše, upustilo se od dodržování soboty a přešlo se plynule k tomu, že uctívaným dnem se stala neděle.. Navíc u pohanských kmenů to nedělalo problémy, stejně ten den uctívali slunce. Rusky neděle se však řekne vzkříšení ( voskresenje )


Bůh je spravedlivý. Babička, která v neděli šlape do kopce do kostela, aby se tam pomodlila a v neděli nedělá žádnou práci, protože ví, že to jen den odpočinku, má jistě u Boha, aspoň tomu věřím, větší cenu, než zákonicky smýšlející adventista.


Jinak proti adventistům nic nemám a vím, že tam jsou lidé upřímně věřící, obětaví a charakterové nádherní, stejně tak jako tvrdí, přísní, necitliví a zákoničtí, kteří  nepochopili, že Pán Ježíš je láska a zákon je litera, kterou se nezachráníme.


Adventisté se také vyznačují tím, že velice podrobně prozkoumávají Boží Slovo a jejich poznání je obrovské. K Bohu však cesta nevede přes rozum. Nakonec musíme být jako děti, které nám mohou být příkladem víry. Děti se často neptají proč, ale prostě uvěří mamince či tatínkovi, které jsou pro ně nejvyšší autoritou.

Podobně i my s vírou podobnou dětem, ale Božím dětem, máme přistupovat k Bohu, aniž bychom potřebovali další a další důkazy. Sám Bůh je nejvyšší autorita. Čím je však člověk intelektově výše, tím více se zaobírá Božím Slovem, což není ke škodě, ale někdy je to riskantní. Stejné schopnosti má i Satan, bohužel hřích mu nedovolí Pána Ježíše a Otce Boha uznat za Pána.


Hezký den  František
Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 19. únor 2012 @ 14:38:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, Pán Ježíš nebyl ukřižován v pátek, ale v den, kterému říkáme čtvrtek, v hrobě leželo mrtvé tělo, duch Pána ale hlásal vysvobození z moci smrti pro spravedlivé lidi čekající'' v loně Abraháma".


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 15:47:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomu nerozumím. Jak to, že druhý den po ukřižování byla sobota. Kam se ztratil pátek ?]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 19. únor 2012 @ 16:39:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, druhý den byl sabat ve smyslu svátku, dne kdy si židé připomínali vysvobození z Egypta, pak až byl sabat-sobota. Pán Ježíš musel být v srdci země tři dny a tři noci. Ze čtvrtka na pátek, z pátka na sobotu a ze soboty na neděli. A nebyl na povrchu, země, nýbrž v srdci země. Všechno se to dá z evangelií dopočítat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 17:56:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vůbec Ti nerozumím. Ať čtu, jak čtu, nic tam o tom nevidím.


·  Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.
·  58Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.
·  59Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna
·  60a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
·  61Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.
·  62Nazítří, v den po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta
·  63a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: ‚Po třech dnech budu vzkříšen.‘
·  64Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první.“
·  65Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“
·  66Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.

Já už jsem se lekl, že neumím číst. Ale tady se píše nazítří ten po pátku( ne po čtvrtku), čili důkaz, že byl Pán Ježíš ukřižován v pátek a dán v pátek do hrobu.
Ty máš jinou Bibli?
Je sice pravda, že po třech dnech měl být vzkříšen. Otázka je, jak to budeme počítat. Pátek první den, sobota druhý, neděle třetí. To už jsou detaily, které nejsou snad důležité a zkreslené třeba překladem. Já věřím, že v hrobě celý den byl jen v sobotu. O srdci země se tam nic nepíše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 19. únor 2012 @ 18:25:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku,

ne, že by na tom kdovíjak záleželo, ale sám Pán o 12 kapitol dříve (12:40) řekl toto: Vždyť jako ‚byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci‘, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. únor 2012 @ 18:45:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve volném překladu v Průvodci životem je právě u Mt.12,40 napsáno:

 

 

35 Dobrý člověk rozdává z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk ze zlého.
36 Počítejte s tím, že budete skládat účty z každého neupřímného slova.
37 Vaše slova o vás rozhodnou: buď vás ospravedlní, nebo odsoudí."
38 Potom žádali farizejové a učitelé zákona Ježíše, aby se prokázal nějakým zázrakem.
39 On jim však odpověděl: "Vězíte v hříchu a zatvrzelosti, a proto vyžadujete další důkazy. Nedostanete je!
40 Tak jako věříte, že byl Jonáš tři dny a tři noci v útrobách mořského živočicha, tak budete muset uvěřit, že Syn člověka třetí den vstane z hrobu.
 

Jistě, že na tom nezáleží, ale mně se zdá logické to, co přišlo na mysl. Ať už v hrobě byl Duch Ježíše či nebyl, v každém případě byl respektován sobotní den odpočinku. Byla to náhoda ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:51:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, to jistě nebyla náhoda - nevěřím na náhody, zvláště v Bibli ne.

Ten tebou použitý překlad je spíše špatný výklad, než překlad. Ale pro nás je důležitější to, že Pán vstal z mrtvých, že byl vzkříšen na důkaz toho, že Jeho oběť Bůh přijal a uznal za dostatečnou pro naše vykoupení, ospravedlnění a odpuštění našich hříchů a jejich následků!

Co se týče sobotního odpočinku, tím je pro křesťany Pán Ježíš Kristus jako Pán soboty. Kdo "vejde" do Něho, vejde do Jeho odpočinutí (He/Žd 4:9-16).

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:51:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, jelikož židé neměli pro pátek zvlášť výraz, překladatel, jak je všeobecně u EP známo, vykládá. V originálu je ale svátek-sabat. EP je vůbec překlad s divným duchem. Používám CSP a ten je dostatečne přesný, abych mohl na něj spoléhat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:53:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, jelikož židé neměli pro pátek zvlášť výraz, překladatel, jak je všeobecně u EP známo, vykládá. V originálu je ale svátek-sabat. EP je vůbec překlad s divným duchem. Používám CSP a ten je dostatečne přesný, abych mohl na něj spoléhat.


]


Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 19. únor 2012 @ 21:37:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom to, Františku je... Bůh je milostivý a sparvedlivý a já si myslím o té babičce a Bohu to samé, jako Ty.
Část roku trávím zde a část za mořem a sobota tady a tam začíná "jindy" do důsledku vzato požehnanou sobotou by mělo být ne 24 hodin, ale jsitě skoro 48 podle toho, jak slunce oběhne zemi od 0 k nultému 360 ale to Izrael ve své době neřešil, a neřešil to ani ten, kterého již Luther nazval šelmou a nevěstkou - ne proto, že změnil sobotu na neděli.

Kdysi tedy byla sobota změněna na neděli, která se na světovém globu částečně časově prolíná, takže když světím sobotu já, světí druhý taky sobotu ale už v neděli.    

Jestli světit sobotu, nebo neděl, zde řešit nechci.. to ponechávám na svědomí každého, kdo se chce rozhodnout a úvaha o tom, jestli - a v kterou dobu vastně sobotu světím - tu pravou -  v tom správném časovém posunu, se mi zdá opravdu "zákonická" a všechny názory zde prosazované jsou lidskými pohledy na Boží věc, kde asi Bůh nabízí čloěku svobodu rozhodnutí, aby projevil svůj vztah k němu tím nejlepším způsobem, jak on cítí a jak ho miluje.
Babička tebou zmíněná, je ve srovnání se zákonickým adventistou nebo Luteránem jako ta chudá vdova, která dala víc tím, že dala třebaže málo.

Pro mně je sobota nikoliv rozhodnutím pro den v kalendáři, ale pro toho, kdo je pro mně autoritou - to je Bůh a nikoliv nařízení člověka.
Církve, které převzaly od té - jimi nenáviděné - nevěstky neděli, nemohou přece hlásit, že převzaly - krom neděle - mnohé v tom vidím jejich pokrytectví a máslo na hlavě těch, kdo adventisty odsuzují pro sobotu, kterou se liší a stejně upřímně se mi nelíbí adventisté, kteří se cítí být učitely a mistry nad ostatní.
 
Myslím, že většina toho, čím se lišíme, je ovocem lidského učení, protže Bůh upřímně hledajícího z církve do církve přetahovat nebude. vyzývá ho k opuštění Babylona, tj těch směsí lidského a Božího učení.. a ten Milující Bůh hledající člověka přitáhne a dá mu nejen svého Ducha, ale i život v něm.
Snad pokud adventista hovoří o sobotě jako podmínce spasení, měl by více hovořit o nutnosti rozhodnout se pro vedení Bohem nebo tím člověkem s číslem 666 nebo šelmou či nevěstkou. Sobota/neděle vyplývá u mně z tohoto pohledu, u někoho jiného z tradice, aniž by o tom přemýšlel.
Snad odtud sobota jako jeden ze znaků poslušnosti Boha více než lidí.

Pokud o tom přemýšlím, dobře..a Bůh mně neodsoudí za projev mé lásky mým způsobem, za poslušnost zákona jak někdo říká kdž do mojeho srdce vidí a ví, žemým zákonem je láska která chce dát víc než to minimum, které zákon požaduje. Neodsoudí mně pro sobotu ani pro neděli, najde si mně tam, na jakém stupni východní nebo západní délky jsem a v církvi, ve které jsem.
A jsem li sektář pro ivanap nebo někoho jiného, mně netrápí. Církve jsou z lidí a jestliže jim trochu rozumíš, tak vidíš, jakou má Bůh čeládku jen z těch na GS ... míněno v dobrém, ale nic moc včetně mně. Bůh není straník a zemřel ve svém Synu za každého - žida i řeka, sektáře adventistu jako spravedlivého mimoadventistu.

Myslím, že všechny ty organizace, které si říkaji církve, mají na hlavě tolik másla, že štěkot jejich oveček vůdči ovečkám jiným, umožnuje patriarchům klidný život v ekumeně, s podepsanými dohodami o zákazu evangelizace katolíků za toleranci evangelíků. 


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 19. únor 2012 @ 23:22:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč tady mícháš nějaké dny? Co ony mají společného se spasením? To vás adventisty nespasí jenom a pouze Kristus? Ach jaj...


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 20. únor 2012 @ 07:12:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý studente,  nehledej rozdíl tam kde není,  ale to, co nás spojuje. Pokud bys četl, pochopil bys.. ty ale hledáš. Nepíšu přeci o dnech, ale o vztahu.  A i jako adventista jsem nebyl vyučován o ničem jiném, než spáse v Kristu, bez kterého nemohu dodržet ani zákon, ani tu sobotu... 


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Pondělí, 20. únor 2012 @ 00:32:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si tedy, je pro adventisty správné, aby se oficiálně zůčastnili ekumenických bohoslužeb za jednotu křesťanů a aby jejich kazatel měl kázání při této příležitosti a to přímo v ŘKC kostele?]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 20. únor 2012 @ 07:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že láska, kterou jsme povinnování tím, že se presentujeme jako dítka Boží, nachází mnoho jiných forem presentace toho, že jsem v Kristu jedno a nejsem proti společnému shromáždění s kázáním tam, kde jsme v jednom duchu. jsem ale proti projevům ekumenismu, kterými by mělo být buzeno zdání, že toužíme po jednom púastýři a jednom ovčinci presentovaným jistou organizací v čele s hlavou všech křes´tanů na jakémsi stolci.
Pro mně je pastýř jeden a tím je Hospodin.
Žel, tento ekumenismus je buď naivní, nebo účelový - a po restituci bude hůř. tak se na to dívám soukromě, ale nebrání mi rto, abych se modlil a vzájemně posiloval s bratřímu z jiných církví, protže patříme jednomu Pánovi a jsme vykoupeni stejnou krví. Dávám si ale pozor, abych nedělal křoví tomu, čemu nevěřím - jednota je možná jedině v Kristu, nikoliv tolerancí jiných bohů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:09:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
možná se monseku budeš modlit směle se modlícím k Antoníčkovi a panně Marii, a budeš dohlížet, aby to bylo v sobotu...
to bude pro nás, ten vrchol úžasu


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:39:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, Ty věříš v Ježíše, opravdu? To On Ti radí, jak máš reagovat na bratra ve víře ?

Jsi jen plná nenávisti!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:42:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nevím kteréhop antoníčka máš na mysli.. znám dva.. jenoho co bydlel na poště.. . a jednoho který stál u cesty a zybl po něm a komunistech jen podstavec  :)
ale to bych opravdu nechtěl... / i když ten z pošty měl rád psy / ani v sobotu, ani v neděli..

ale chceš li, mám "ekumenu" doma  - zcela nekonfesní, kde otázka církevní příslušnosti je zastíněna jistotou příslušenstvík té skutečné církvi, v jednotě s Kristem
Vím, že bych ženě nikdy nenaznačil vstoupit do "mé" církve stejně jako onaby o tom netoužila a nechtěla odemne obdobné, ale také nemám důvod vystoupit z církve stejně jako vzdát se občanství po znechucení z politiky. Žiju v tomto světě vírou v lepší království, jehož se cítím být občanem a to harašení kolem beru jako lidský folklor, kterého se na Zemi nezbavím nikde.

ekumena - bojím se - je podvod alespoň na těch, kteří pro Krista trpěli a nevedomky jsou po generacích zatahováni do toho jediného správného ovčince,  v ČR navíc za podíl na koláči restitucí, zatímco ve světě si církve na ten koá musí vydělat samy a zde se odnaučily a místo starosti jak se ufinancovat.. škoda slov


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:15:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lojzíku,
nenech si namluvit, že Tě nenávidím, buď od té dobroty, a ekumenu doma Ti nepřeji, neb je to svinské...
a velmi; neb nelze sloužit dvěma pánům! já nedělní evangelík ty sobotní adventista, co je to za ...
nelze klečet u jednoho oltáře Kristova a mít kolena ohnutá před antoníčky kdoví odkud a václavy s pannou Marií nanebevzatou spoluvykupitelkou s plnými ústy tří bohů;
Církev Kristova jsou právě jen ti vyvolaní z takových bludů Babylona, a zákonických dodržování dnů,  jídel a pití etc...
a ten otřesný folklór má své meze, přes můj práh, nesmí!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:46:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To mi nikdo nenamluví :)
ale víš, že jsem ekumenu napsal v apostrofech, způsob pobožnosti máme stejný a mimochodem i ten co se týče navštěvování a pomoci potřebným mimo klekátek, sborových lavic a řečnických pultů kazatelen a to poslední co by nás rozházelo, by bylo hledání ropzdílů v terminologii, když oba stejně milujeme Krista :)
Ale jít z církve do církve nebo necírkve, je jako jít z bláta do louže, protže všude najdeš stejný vzorek lidí a lidských názorů a hašteření, kdo je první nebop alespoň přednější. To je ten folklor o který mi nejde.
Žel, desítky církví i necírkví mně osobně poučilo, že Krista nelze hledat ve slovech, ale v srdcích lidí a to je měřítkem sounáležitosti/ nesounáležitosti k církvi Kristově.
Přesto, že církve jsou lidským produktem, protézou té církve Kristovy neviditelné, jsou pro mně místem setkávání, posilování služby a proto je nezamítám a každému doporučuji, aby si nějakou domovskou našel.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 12:46:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
já mám psáno najít Ježíše Krista, to je moje ZÁCHRANA!
Nikoli nějakého trapného INVALIDU...


]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 19. únor 2012 @ 11:54:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mám zato, že adventizmus je sekta ako vyšitá...(možno je to len mojou špatnou skúsenosťou)...ale takmer vždy pri rozhovore s nimi nepovedia všetko hneď...všetky ich misijné snahy smerujú k jednému: musíš zachovávať sobotu, inak nebudeš spasený...kto k tomuto nevedie ľudí je špatný adventista...
ivanpRe: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:14:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanep, CASD je KULT, protože se řídí doktrínami osvědčenými viděními EGW, a aby se již tenkrát udrželi nad vodou, tak evangelium Kristovo museli VYNECHAT!
Stále platí, že adventista bez soboty, žádný adventista;
a když Ti říkají, že HO také káží, tak z hrdla LŽOU   


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:57:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty a jiní adventisty kritizujete, ale oni konají mnoho dobrých skutků a pomáhají. Já vím, že pro vás svaté jsou dobré skutky jen smetí, vy máte v puse jen  Spasitele, ale srdce je plné zloby a nenávisti, což tady i dokazujete. Nechtěl bych se s Tebou setkat osobně. Představuji si tě jako zlou, zahořklou, fanatickou a nesnášelivou ženskou. Mne bys tak leda odlákala od Krista.


Já jsem potkal zákonické adventisty, ale také adventisty, kterých si vážím. Kdyby se u nich před křtem nemusel podepisovat slib i ohledně pokrmů apod, už bych se dávno u nich nechal pokřtít.

Kritizuješ Whiteovou, ale ona uměla potěšit některými svými díly lépe než to dokážeš Ty tady svými příspěvky. Nebyla dokonalá a nebyla to bohyně, byla to obyčejná věřící žena a určitě na větší úrovni než její kritici.
V době totality její knihy na mne působily silně a vedlyk tomu, abych Bibli studoval a hledal v ní pravdy, zatímco po revoluci skutky narychlo vykvašených věřících mne od víry odváděly.


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:30:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
máš to soustředěné Františku na svoje bolístky, no a když potmě je každá ... černá viď?
jen ON Ti může pomoci, já Ti mám z lásky Krista jen říci, co je PSÁNO a že to není EGW to si buď jistý, a milovat mě fakt nemusíš, Tvé představy o mně, jsou jistě krásné! vždyť co na srdci, to na jazyku


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:27:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, tajemství křesťanství není na konání skutků, na různých zákazech a příkazech, jak se zalíbit Bohu. Křesťanství je vztah. Bůh za člověka všechno potřebné vykonal, zemřel nevinný a svatý za bezbožného hříšníka a ze Své milosti dal dar víry pro ty, které vyvolil před stvořením světa. Bez milosti by nikdo spasen nebyl, protože skutečného Boha nikdo nehledal, každý hledá náhražky, Marie a modly všech kategorií. Na GS se pořád řeší Marie. Proč? Protože lidé milují tmu, mají strach z Pravdy Slova Božího a to je taky tvůj problém. Nevymlouvej se na jiné, ty hledej Krista. Každému, kdo hledá, se dá poznat. Lidé jsou stvořeni pro Boha, ne Bůh pro lidi! Takového "boha" mají všechna náboženství ř.katolíkama počínajíce a buddhistama končíce. Nájdi Krista a všechno ti bude přidáno. Adventisté, pokud mají příkazy a zákazy, tak se nemohou dát do rukou Krista, protože Kristus je svoboda, ne anarchie, ale svoboda!


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:49:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já znám Krista déle než Ty. To Tvoje přesvědčování, že ten druhý Krista nezná, je pouze druh ponižování druhého a vyvyšování sebe. Mezi Vámi takovými jsem nikdy Krista neviděl.  Vy jste jen důkazem, jak Satan působí. Když dojdou argumenty, tak útok na víru. Nevěříš Krista a neznáš to, co já apod. Tohle jsem zažil už tisíckrát od lidí, kteří mají Krista jen v puse a to je snad málo.

Adventisté nejsou dokonalí, ale je mezi nimi plno vynikajících obětavých lidí. Vy však skutky neuznáváte anebo jim přisuzujete nějakou sobeckou motivaci. V podstatě jste sami jen duchovní tyrani, nic víc! Mít moc, pak inkvizice bude proti tomu malinká.

V jaké jsi vlastně církvi? Jak ta Tvoje církev pomáhá trpícím ? Kolik vlastních prostředků jsi ochoten dát? Adventisté aspoň dávají desátky, aby měli prostředky na pomoc potřebným.

Zameť si ve své církvi a pak kritizuj víru jiných.

Já bráním ty, které s tak oblibou kritizujete… Vaše víra na mne působí jako Satan ne jako Kristus. Satan, který chce ubrat víru. Tomu vy sloužíte!!!

Kristus je svoboda , ne anarchie. S tím souhlasím. Ale také pořádek a ne dělat si, co chci.. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 22. únor 2012 @ 12:40:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, lidé dělají skutky a z pohledu člověka dobré. To by svět dávno bez skutků zanikl. Otázku věčného života ale skutky neřeší. Že má člověk živou víru se skutkami automaticky projeví, jsou důsledkem víry, ale nepodmiňují spásu. Pokud víš, kdo vede diakonu pro sociálně slabé, víš do které větve Církve denominačně patřím.


]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 19. únor 2012 @ 23:00:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jsem docela překvapen, jak tady ženy šermují verší Písma z pera apoštola Pavla, aby jedním dechem jeho jiné výroky o ženách POPŘELY. Fakt koukám... Tady je vidět odpadnutí od víry a od Slova zcela zřetelně... Boží zjevení je již uzavřené, NENÍ VE VÝVINU. Neexistuje žádný vývoj dogmatu. Není třeba nijak vylepšovat učení Krista a apoštolů. Ve vývinu je pouze v očích účastníků velkého odpadnutí.

Ale obrátím list.

Asi nejhorší odpadnutí od zjevení svatých Písem, je vytvoření profesionálního duchovenstva v sektách(denominacích). Sama denominace je již skutkem těla a je v rozporu s Písmem. Žádná Církev kromě místní a Všeobecné podle Písem neexistuje.

Něco jako biskup, pastor, farář, superintendat apod. v Církvi NZ neexistuje. Tam je pouze kolektiv starších, presbyterů, episkopů, dohlížitelů, a vždy v množném čísle. A ti jsou odpovědni už jen Pánu Ježíši, který je Centrem a pravým "Ústředím" všech místních Církví (Zj 1,12-13). Žádné pozemské ústředí podle Písem neexistuje.

Tam, kde existuje "one man show", se jedná o svržení Vlády Zástupce Krista na Zemi, Ducha svatého a tím i paralýza celého Těla Kristova. Písmo však říká, že na shromáždění místní Církve si údy Těla slouží navzájem podle svého obdarování a momentální inspirace a vedení Ducha (1Kor 14,26).

Dokonce i sbory, které si dříve říkaly "sbory Páně", kde se tyto biblické principy ctily. se staly denominací Křesťanské sbory, která také odpadla od původního Božího zjevení v NZ. A rozklad pokračuje dál...

Kolik věřícíh mezi vámi se nazývá "biblickými"? Kolik z vás považuje katolíky za nebiblické? Zamysleli jste se také nad tím, zdali jste vůbec bibličtí také vy sami? Respektujete skutečně Boží zjevení v Písmech? Pokud jste v nějaké denominaci, pak je jasné, že ne.

A kdo odmítá Boží zjevení a Jeho Slovo a pohrdá jím, odmítá BOHA SAMOTNÉHO (a pohrdá Jím), který je se svým ZJEVENÍM zcela ztotožněn (2Sam 12,9.10)...

Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 19. únor 2012 @ 23:59:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, co Tě tak žere?  Tohle od s.heleny? :
 
---až Kristus ženu pozvedl od JEHO času není již, ani žena ani muž, ale všichni v KRISTU;
to, že mnozí stále žijí opožděně, jejich věc, budou se nepochybně zodpovídat ze svých postojů---


  helena v tom má samozřejmě pravdu.  Gregu, Bůh seslal svého Ducha i na ženy. A také je povolal jako prorokyně.:-D S tím faktem se musíš nějak srovnat a ne tady na ně  veřejně prskat že jsou odpadlice.----Dokonce i sbory, které si dříve říkaly "sbory Páně", kde se tyto biblické principy ctily. se staly denominací Křesťanské sbory, která také odpadla od původního Božího zjevení v NZ. A rozklad pokračuje dál...-----


Gregu, zajímá mne, v čem konkrétně ,podle Tebe, kř. sbory odpadly?  (když tam nejsi),pak na základě čeho usuzuješ ,že rozklad pokračuje dál?
]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 00:31:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastiku,

zajímaly tě někdy i další verše o ženách v NZ? Asi ne vid? Jsou ty verše tímto veršem popřeny nebo změněny? Nebo všechny verše musí být vykládány v kontextu. Kdo jsou pro tebe apoštolé, kteří je psali?

Kdo je v těchto věcech pro tebe autoritou?


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:31:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---zajímaly tě někdy i další verše o ženách v NZ? Asi ne vid?---

  Gregu, podle čeho soudíš, že mne ty verše nezajímají?To víš že zajímají.   Vždyť v Kristu není žena bez muže ani muž bez ženy,a žena je z muže ,tak i muž z ženy  a všecko pak je z Boha. To znamená že v Kristu již není rozdíl,mezi ženou a mužem. Jsme přece JEDNO:-)


Neodpověděl jsi mi na mou otázku ,podle čeho soudíš z odpadnutí křesťanské sbory,když píšeš ,že tam nejsi? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 23:38:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastiku,

neměl jsem čas. Ale odpovím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:06:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vlastiku, užíváš pouze verše, které se ti hodí. O tom, že apoštol Pavel nikdy nedovoloval ženám učit, že muž je hlavou ženy, atd. u tebe asi nemůže být ani řeči.

To už je asi pro tebe pasé, zdá se, že tvé názory jsou nad učení apoštola...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 14:58:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se ti opravdu jen zdá, Gregu
mé názory jsou v naprostém souladu s učením apoštola.Také mé ženě nedovoluji učit ,jsem přece její hlavou! U katolíků je hlavou papež..Mou hlavou však není ani apoštol ,nebo papež ,ale Kristus !


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 15:42:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastiku:

píšeš:

///mé názory jsou v naprostém souladu s učením apoštola.Také mé ženě nedovoluji učit ,jsem přece její hlavou! ///

Tak to jsem rád. Ale vypadalo to ještě včera jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:02:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře Gregu,ale co to má společného se sestrou Helenou?

Diskutovat ,o Božích věcech, své ženě nebráním :-) Jsme přece jedno!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 23:32:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Vlastík,

diskutovat ano, ale její diskuze se nemůže změnit v učrní či poučování.


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 04:22:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Už jen když takto píšeš Vlastíku, tak je vidět, že odpadnutí tě zastihlo nepřipraveného....


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:17:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Protože  souhlasím s helenou,která je žena? :-)

Připomínáš mi zdejšího známého osočovatele rudince  (na adresu Lydie,Cizince,Karelse a dalších)


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:09:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastíku,

ne proto že souhlasíš s Helenou, ale protože nesouhlasíš s Božím zjevením v Písmu a pohrdáš jím a tím i Bohem.


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 04:28:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Moc hezky zacházíte se Slovem Božím.... Zneužijete jeden verš, abyste jím popřeli jasné apoštolovy příkazy (1Kor 11.-14.kap, 1Tim 2,9-15).

Říká vám něco taková disciplína jako je výklad Písem?

Stojíte vlastně vůbec ještě na Písmu?

Nebo jste už vnitřně konvertovali k ŘKC?
]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 07:54:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
SZ je v NZ popřený, nebo naplněněný?
Je ten Saul jdoucí vraždit stejný ap Pavel?
Je hádka mezi Pavlem a Petrem nevyřešená?
Nezačal snad pád člověka satanem a nekončí snad vítězstvím v Kristu?
Mohla snad být žena dostatečně nebo vůbec vychována u nohou Gamaliele, aby mohla říci :"Ty jsi Kristus Syn Boží!" Jan 11,27; 
jak moc se to liší od ap Petra, který řekl totéž?
tak co nám to tu povídáš o zneužití, zatím to vypadá, že jsi byl zneužit sám milé G;
Neplatí snad, kdo má, dáno bude jemu, ale kdo nemá, i to co má, bude od něj odjato? Mat 13,12;


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:08:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Heleno, proč používáš úplně irelevantní verše? Jsi přímo k tématu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 09:11:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
G 777, a podívejme se irelevantní, copak copak, již nechceme slyšet?
natož abychom diskutovali o tématu!
když nevíš, že to, čím jsem Ti odpověděla je k tématu, tak se tu raději přestaň naparovat!
 je to velmi trapné, protože to, že v Písmu Sv je popsaný růst od SZ do NZ, tedy k plnosti Krista je nade vší pochybnost
to neznamená, že verše vynecháváme, nebo popíráme, ale konečně jim ROZUMÍME  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:44:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jasně Heleno, ty těm veršům rozumíš tak, že je popřeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:43:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777, mluvíš naprosté NESMYSLY a již mě to fakt neba, zkoušej to na jiné, díky


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Karina v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:18:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přátelé,

Bůh mi dal jasné zjevení o Církvi a znám Boží slovo desítky let. Registrovala jsem se tady, protože co se týká poznání se velmi ztotožňuju s Gregoriosem a bude mně bavit diskutovat.

Ten, kdo nemá hluboké poznání, nemá většinou problémy v denominacích. Ale ten, kdo ho má, jak s tímto poznáním naloží moudře, podle Boží vůle. Kdo to umí...?!

Jak žije se svými draze vykoupenými a vzácnými sourozenci v Kristu ?

Většinou tito lidé žijí sami. Nejsou v těle Krista.

Co je horší, pro malé dítě, odejít z rodiny, nebo přijímat lásku a dávat lásku své nedokonalé rodině ?  Co už je důvodem k opuštění domova, Kristova těla ?

A jak zacházet mezi milovanými s poznáním, které je správné a mí sourozenci dělají chyby ?

Co už je závažná odchylka, že odepřu lásku a odejdu ?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:41:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kam bychom šli? TY/KRISTUS/ slova věčného života máš!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Karina v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:54:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se ovšem snadno řekne. Co to, ale znamená v Kristově těle. Když tady máme množství denominací.
 Ke Kristu už jsme přišli a vešli do věčného života.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 20. únor 2012 @ 12:22:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karino Ahoj.

V Kristovém těle to znamená přesně to  ,jak to sestra helena napsala.  :-)

Vdyť  v Kristu jsme jedno,když už se bavíš o Kristově těle.    A co s denominacemi?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Karina v Pondělí, 20. únor 2012 @ 14:42:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, já neznám nic jiného, než denominace. A tam je člověk velmi deformován. Je okrádán, je nad ním panováno , je tam velký průnik bludných a mnohdy démonských učení a praktik.

Jak už jsem tady psala, mnohdy není třeba mluvit o bludech, ale jak se v takovémto těle Kristově pohybovat, jak sloužit. Jak jednat se lží.

Jistěže jsme jedno v Kristu, ale ta jednota obnáší také napomínání, jak je psáno v Židům o shromažďování.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 02:25:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale denominace jsou škodlivé sekty a nikoli součást Těla Kristova.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 20. únor 2012 @ 12:24:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen!]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:28:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karino,

je třeba si uvědomit, že hříšné sekty (denominace) nejsou a nemohou být součástí Církve, která je Jeho Tělo. Ty jsou mimo toto Tělo. Takto spolkově organizované sbory před Pánem de facto neexistují.

Církve Boží jsou pouze ty, které jsou budovány na Božím zjevení o Církvi, které je uloženo v NZ.

Dříve byla situace taková, že v takto budovaných sborech v první Církvi se vyskytli občas jednotliví kacíři (sektáři). Ti měli být po prvním nebo druhém napomínání vyloučeni z místního sboru.

Dnes je situace jiná. Sektáři již nejsou jednotliví, ale kolektivní. Dnes již jde o sektářské kolektivy. Většina věřících je dnes na scestí tím, že jsou organizováni v sektách křesťanstva, které jsou v naprostém rozporu s Božím zjevením o Církvi.

Jestliže je někdo v takovém kolektivu skutečně zbožný a miluje Pána, Bůh mu dříve či později zjeví Pravdu a ukáže mu, že vůbec v Církvi NZ není. Zatímco v první Církvi byli sektáři vylučováni, dnes se musí zbožní věřící, kteří prohlédli, po prvním nebo druhém pokusu o nápravu poměrů v takové organizaci, od takového hříšného skutku těla (jako je sekta) ODDĚLIT, tak jako se i sám Mojžíš musel oddělit od hřešícího Izraele, a postavil si stan mimo tábor izraelitů a nazval ho stánkem smlouvy.

Právě tak mají Duchem svatým osvícení věřící založit místní sbor Páně tam, kde právě žijí. Nemusí ho nikde hledat. Sami mohou budovat v Kristu sbor, který odpovídá Božímu zjevení o Církvi.

Je to dokonce jejich povinnost a odpovědnost před Pánem, je-li jim zjevena Pravda, k Jeho Slávě. Oni se budou před soudnou stolicí Krista zodpovídat z toho, jak s tímto světlem a zjevením naložili a jak se podle něho zařídili. A to není neláska ke spolubratrům v denominacích. Naopak. Má jim být ukázána cesta. A protože láska k Bohu má být větší než k lidem, motivem jednání je zde Boží čest a Sláva. Protože Boží Sláva je odvěkým Božím záměrem, který je nade všemi Jeho ostatními plány a záměry.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 09:34:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nejpřevrácenější "secta" odporující Nejvyššímu a její mluvčí, nás chce učit z vymyšlené pozice svého přivlastněného učitelského úřadu, něco bylo i co bude;
Jak jste to naložili s PRAVDOU, když nevíte, ani v jakém JMÉNU máte být pokřtěni?
tak kacíři říkáš, jsou ti, kteří milují Krista a JEHO zjevenou PRAVDU, ty chceš napomínat, vylučovat, nebo snad UPALOVAT?
no to jste nám již bohatě předvedli, jak to chodí z učitelského stolce a co nám tu s okem eufemisticky, Ty méně on více, popisujete!
Tady to není jen o CASD, ale o všech buřičích proti neomylnému stolci, a tak jste slavnostně vylili s vaničkou i děťatko, GRATULUJI 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:43:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Heleno,
teď jsi ale střelila capa!

Gregoriose považovat za katolíka a dávat ho dohromady s okem! To tu ještě nebylo!  :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:32:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,
jestli fakt nejste jedna branže, tak se Ti omlouvám, s Tebou opravdu nemám problém se domluvit a s G777, nějak nevycházím z údivu, tak to je, asi ten cap, neboli kozel rohatý...


]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:51:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ze slizkého podsouvání si nic nedělám :-)]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 20. únor 2012 @ 12:27:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

duch, v němž byl napsán tento tvůj komentář, není Boží! Mimochodem obviňuješ druhé z toho, co svým způsobem děláš sám! Mám na mysli toto: "Zneužijete jeden verš, abyste jím popřeli jasné apoštolovy příkazy." Tím tě z ničeho neviním ani nekritizuji - to mi nepřísluší, ale konstatuji tím jistý fakt ve snaze, aby sis ho uvědomil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:31:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

neuvedl jsi, v čem konkrétně činiím to samé, z čeho obviňuji druhé.

Duch není Boží? Zkus si přečíst proslovy Krista k farizeům...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:54:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konkrétně např. verše o pokrývání hlav žen a zakazující ženám mluvit ve shromáždění versus jiné verše, které mluvit ve smyslu prorokovat a modlit se ženě, sestře v Kristu dovolují, ba přikazují, a jiné, které oceňují ženy ve službě evangeliu a chození v pravdě.

Duch není Boží? Ne, duch, v němž byl komentář napsán, nebyl Boží!

Zkus si přečíst proslovy Krista k farizeům... Proč?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 02:23:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

pokrývání hlav žen je apoštolský příkaz a je jedním ze znaků, jak se pozná Církev Boží. To učí jak W.Nee, tak W.Lee, avšak v praxi na to Lee vůbec nedbá.

Neví, že je to povinnost a příkaz Páně (řec. orig. NZ).

Prorokovat a modlit se z inspirace Ducha je ženě dovoleno, nikoliv však MLUVIT sama ze sebe či dokonce UČIT.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 07:57:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,

Lee nechává na benevolenci žen, zda budou tento apoštolský příkaz plnit či ne. Výsledkem je totální nepokrytí hlav žen ve sborech patřících do okruhu W.Lee.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:17:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jinak Willy,

je mi úplně jedno kdo a jak rozumuje nad pokrýváním hlavy u sester. Já vím, že celá pasáž 1Kor 11-14 je jedním velkým apoštolským příkazem a nehodlám ho ignorovat. Není moje věc to někomu tlačit do hlavy. To je Boží věc, jestli to někomu zjeví nebo zda zůstane oklamán. Jedno je jisté, duchovní nebo prorok pozná, že to, co v této pasáži apoštol Pavel z inspirace Ducha napsal, je PŘÍKAZ ( v řec. originále jed. číslo) Páně (1Kor 14,37). A zařídí se podle toho...

Chce-li někdo Boží Slovo ignorovat, jako by on sám byl jeho vydavatelem (1Kor 14,36), je to jeho věc a odpovědnost. V Církvi Boží se o tomto vůbec nediskutuje (1Kor 11,16). Protože to je jasná věc.

Chce-li někdo proudit v duchu čarodějnictví, je to také jeho věc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:54:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konkrétně např. verše o pokrývání hlav žen a zakazující ženám mluvit ve shromáždění versus jiné verše, které mluvit ve smyslu prorokovat a modlit se ženě, sestře v Kristu dovolují, ba přikazují, a jiné, které oceňují ženy ve službě evangeliu a chození v pravdě.

Duch není Boží? Ne, duch, v němž byl komentář napsán, nebyl Boží!

Zkus si přečíst proslovy Krista k farizeům... Proč?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 09:47:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Willy nenech se balamutit, ono je to v té mega církvi tak, že žena nesmí, ani vlastním dětem mluvit o Kristu, bez pokrývky hlavy!
Já prožila minulé léto mezi pravosl a vélmi pravověrnými, kijevskými fanatiky a ti mi to pregnantně vysvětlili, ale žel o Kristu a Jeho zjevené Pravdě kulhali na obě nohy...to je s římskými naprosto stejné; samé zlato a NIC!
fajnová forma a zase forma, jinak LUFT a PRÁZDNO až DUTO


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 22. únor 2012 @ 11:03:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboj se, heleno,

nenechám. To, co od jisté hledám a díky Bohu také nacházím je život - lépe řečeno Kristus jako život, zaopatření životem a všechno pro nás. A pokud to někde, v něčem nenajdu, ztrácím o to zájem. Tož tak.


]


Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:03:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastiku,

Křesťanské sbory vlastně nikdy neodpadly. Odpadly však sbory Páně, když zahodily svojí biblickou autonomii a v roce 1956 stvořili pod tlakem komunistů hříšnou sektu (denominaci) zvanou Křesťanské sbory. Spolkovou organizaci oddělenou od Církve, která je Kristovým Tělem. Místní sbory přestaly tímto existovat a Pán pohnul jejich svícny, protože již přestaly být svědectvím Pánu k Jeho Slávě.

V roce 1968 vedoucí této sekty vydaly tzv. Deklaraci, kde se hlásí k biblickým principům a k Božímu zjevení, které ctili jejich otcové v první polovině 20. století. Odsoudili svoji hříšnou sektu a požadovali, aby se mohli vrátit k původním biblickým principům. Toto však přerušila sovětská okupace.

Když pak další generace měla v roce 1990 možnost návratu k budování církví podle biblických principů a podle Božího zjevení v Písmech, pak namísto toho znovuvytvořila hříšnou sektu a tím potvrdila předchozí vývoj. Pokud by totiž učinili pokání a navrátili by se k Bohu, přišli by o své dlouho budované funkce v organizaci a snadný život bez práce. Mnozí z nich spolupracovali s StB a nikdo z ničeho nečinil veřejné pokání. Vše se zametlo pod koberec s tím, že přece nebudou rýpat do již zahojeného vředu. Na takovém základě se samozřejmě nedá nic dál budovat.

O hrozných bludech, které se v této sektě (jakož i ve všech ostatních) řetezí ani nemluvě...
]


Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Úterý, 21. únor 2012 @ 01:02:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

sbor který zůstal věrný původním sborům Páně je v současné době v Praze - Spořilov. Je tento sbor podle tebe také denominací - sektou, nebo se jedná o sbor který splňuje tebou předkládané podmínky pro opravdový místní sbor, tedy sbor který je součást Církve? Považuješ tento sbor za takový, který je před Bohem v pořádku? Dík za odpovědi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 02:17:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Leguldo,

ano, v základních principech ano.

S jednou výhradou. Chybí tam Život, protože Křesinovo učení vyřadilo z Písem NZ učení o charismatech, která prý již v POapoštolském období nejsou.


]


Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 11:45:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to nieco strasne, ked sa clovek narodi v rodine adventistov. Rodicia adventisti, stari rodicia tiez. Vymanit sa z takej sekty musi byt velmi tazke.
helena to dokazala. Vymanila sa z EGW a soboty. Ale je len na polceste, lebo neuznava Najsvatejsiu Trojicum cize este nie ej krestan a ma velke predsudky voci Kristovej katolickej cirkvi/mysli napr. ze katolici povazuju Pannu Mariu za bohynu, atd. / No uvidime, ako bude pristupna dalej k Bozej milosti. Musi to byt pre nu neskutocne tazke.Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 20. únor 2012 @ 12:10:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proto betmo evangelizuj a hlásej království tmy dál a vytrvej.


]


Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Karina v Pondělí, 20. únor 2012 @ 12:10:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
betmo,

tak strašlivě tě pohoršuje slavení soboty ?

Jistě není to v pořádku, je to tak trochu návrat pod zákon. Ale dává to člověku právo, vidět v tom tak strašivý problém ?

Když, Koloským 2.kapitola říká, že nemáme odsuzovat toho, kdo slaví nebo neslaví , kdo jí nebo nejí.

Když v Římanů 14:1-13 řáká toto:

1Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
 • 2Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu.
 • 3Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.
 • 4Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.
 • 5Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.
 • 6Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.
 • 7Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
 • 8umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
 • 9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.
 • 10Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.
 • 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
 • 12Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
 • 13Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
 • 14Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.
 • .....................................................................................................................................................
 • Já vím, tady je zcela specifická situace. Hovoří se o odpadnutí Církve.
 • Je ovšem slavení soboty ODPADNUTÍ....?!
 • Jak se chováš vůči slaviči ve svém životě..?
 • ]


  Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: Karina v Pondělí, 20. únor 2012 @ 13:33:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ještě nakopíruju tu 2.kapitolu Koloským, protože tam je hovořeno přímo o sobotách.:

  16Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
 • 17To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.
 • 18Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
 • 19Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem.
 • 20Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat:
 • 21neber to do rukou, nejez, nedotýkej se – jako byste stále ještě byli v moci světa?
 • 22Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí.
 • 23Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, leč pro uspokojení tělesné pýchy.

 • ...............................................................................................................................

  To je zajímavé, což ?  ]


  Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 14:34:36 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Betmo, ta Tvoje církev se všemi papeži a ostatními potentáty napáchala tolik zla, že jen díky Satanu se drží. Modlářství na prvním místě a vytváření sošek a obrazů a úmyslné odvádění lidí od zdroje pravdy. Vytáhni si trám ze svého oka. Úmyslné přetvoření Desatera tak, aby vám vyhovovalo. To si žádná církev nedovolila. Dějiny Tvé církve jsou dějinami zločinecké organizace. Boží Slovo jste zkomolili a nahradili jakýmisi tradicemi. Vy jste zrušili sobotu a zavedli neděli, vy jste vraždili všechny jinověrce. Vy jste pálili Bible, aby se lidé nemohli dostat k pravdě. Vy jste zneuctili Marii a udělali z ní něco, co není a nebyla. A Ty nás budeš poučovat?  Vy jste měli na svědomí vyvraždění Indiánů a  jejich násilné převádění na víru, vy jste navrhli chytání černochů a jejich krutou dopravu do Ameriky a podíleli se na dalších mnoha zločinech. Největší vrazi a násilníci byli členy vaší církve. Vy jste nechali upálit Husa a vedli křižácké výpravy, ovládali svět a určovali, kdo bude králem či císařem. Obyčejní věřící jsou pouze zajatci vašich nesmyslných dogmat.

  Než budeš kritizovat adventisty, zpytuj svědomí, pokud ho vůbec máš!!!!  ]


  Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Pondělí, 20. únor 2012 @ 14:49:24 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21038254513-zajatci-bileho-boha/?streamtype=WM3  ]


  Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 20. únor 2012 @ 20:36:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku
  jako bývalého pedagoga jsem tě odhadoval na trošičku lepšího znalce dějin.

  Tento tvůj komentář je ale neskutečně ubohý, plný polopravd a lží.  Nenávist ti zatemnila mozek.  Jsem jistý, že když budeš důsledně pátrat, zjistíš, že i ty sám jsi potomkem údů té "zločinné" církve, která prý "upálila" Husa a vyvraždila indiány.

  Ale škoda zde ztrácet čas!


  ]


  Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:09:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Která církev ve středověku páchala zlo? Která pálila Bible? Která spolupracovala za války s fašisty a pomáhala je pak dostat do Jižní Ameriky? Co dělala katolická církev na Slovensku za války ?

  Když už někdo kritizuje adventisty, já jím sice nejsem, ať si zamete před vlastním prahem. To mne naštvalo. Proti Tobě a hodným katolíkům nic nemám, ale tahle instituce mi od své hlavy sympatická není a její historie je jeden zločin za druhým. Bohužel si to nepřizná a shazuje to na jiné.Ale není v tom sama. Protestanti také páchali zločiny a upalovali a zabíjeli. A dnešní věřící? Stačí podívat se na Ameriku. Pomodlí se pak jdou válčit.Možná, že aspoň ta katolická církev se snad z minulosti trošku poučila a usiluje dnes spíš víc o mír.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 20. únor 2012 @ 22:35:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Byli snad ve středověku nějací adventisti, aby mohli páchat nějaké zlo a pálit Bible? Tak jak zde může někdo srovnávat?

  Vždyť jsi zcela mimo mísu!
  Nelze vůbec hodnotit dějiny měřítkem dnešního člověka! Je třeba poznat způsob myšlení lidí té které doby i způsob jejich života. A nemíchat jablka s hruškama!
   Pokud některý katolík páchal zlo, byl špatným katolíkem a choval se v rozporu s učením církve. To platí na každého, včetně špatných papežů.

  Křesťané jistě jsou hříšní, ale církev je svatá!

  Jako tajemné Kristovo tělo ani jinou být nemůže. Církev nepáchá hřích, zlo páchají jednotliví lidé. A protože (na rozdíl od jiných "církví") zde římská církev je už dva tisíce let, nutně ji po celou tuto dobu doprovázejí také hříchy těch, kteří se hlásili ke křesťanství, ale podle něho nežili.
  Ovšem doprovází ji také obrovské nepřehledné zástupy svatých, těch, kteří v historii ve jménu Krista usilovali o dobro a jejichž přínos pro dobro lidstva a požehnání vysoce převáží zlo těch prvních.

  Srovnej si dnešní úroveň života národů ve světě (respekt k lidským svobodám), které (i přes veškeré zločiny) vyformovalo křesťanství do dnešní podoby s úrovní života a lidských svobod u národů, které křesťanství zatím nepoznaly. Celkový vliv křesťanství na národy je nepopiratelně kladný.  Celá euroatlantská civilizace vyrostla z křesťanství - i navzdory hříchům, které jí předhazuješ. Neuvědomuješ si, že v nekřesťanském prostředí se dály zločiny ještě daleko daleko větší!

  Seznam se třeba  s otrokářstvím Arabů, jenž bylo rozsahem daleko větší, než celý americký import , s genocidou Indů při expanzi islámu na jejich území, s desetitisíci vyrvaných srdcí lidských obětí u Aztéků při rituálních obětech a pod. Pak budeš pohlížet na veškerou historii objektivněji.

  Čím hlouběji poznáš detaily jakékoli historie, tím více se ti přestanou věci jevit černobíle, ale budeš je chápat pravdivěji.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. únor 2012 @ 05:45:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jak může být církev svatá, když páchala hrozné zločiny ? To nebyli jen jednotlivci. To byla celá organizace od hlavy dolů. A katolická má toho zla na svědomí nejvíc. To, že si to nepřizná, je dost smutné. A přívlastek svatá ji určitě nepatří. To je degradace tohoto pojmu.

  Jak může být svatý ten, kdo vedl války a zabíjel, pronásledoval jinověrce…?

  Žádná církev na zemi není svatá!!!! Svatá mohla být jen krátce z počátku, než se stala politickým nástrojem a sloužila mocným. Pak už ji ovládla jiná moc. Čím vyšší hodnostář, tím víc sloužil Zlu. Opravdovou víru mají jen ti nejchudší a nejobyčejnější lidé.

  Mimo mísu jsou bedma a jim podobní, kteří kritizuje jiné věřící.


  Kdybyste si přiznali vlastní hříchy!!??? Ale toho jako organizace nejste schopni.

  To, že církve nefungují, je důkazem, že Bůh je někde hodně daleko


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:38:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Žádná církev na zemi není svatá!!!!"...   ???


  Opravdu?


  (Ef 5,23-27)
  Vždyť muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla.
  Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky ve všem poddávají svým mužům.
  Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni,
  aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo;
  aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony.


  Církev je opravdu tajemné tělo Kristovo a proto je svatá, proto v ní působí Duch svatý. I přes veškeré hříchy křesťanů.
  Já nevím, kde žiješ, ale u nás církev funguje docela dobře.
  Vytváříme živé společenství v Kristu a navzájem si pomáháme.


  Hříšníky nemáme nenávidět, ale milovat.
  Hřích je zlo a hřích máme nenávidět. Především ale ten svůj vlastní hřích - až daleko potom můžeš poukazovat na hříchy druhých.


  Katolická církev je největší na světě a nejdéle trvající. Proto má také logicky toho způsobeného zla (jednotlivými křesťany, nikoli samotnou církví) na svědomí nejvíc. Ale také má "na svědomí" nejvíc způsobeného dobra. A toto dobro daleko převyšuje způsobené zlo.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:56:53 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vidíš a já znám katolíky, kteří se vzájemně pomlouvají a pomlouvají i pana faráře a někdy se jim podaří ho úplně vyštípat pryč, takže ho přeloží jinam. A takto se chovají i před nevěřícími, kteří se nad tím usmívají a říkají si, jaká je to blbost ta víra. Já bych to tak ideálně neviděl. Prostě to dost často nefunguje. Hlavně, že kritizujete jiné, např. ta betma a jí podobní......Proč si nekritizuje svoji církev?  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 21. únor 2012 @ 13:06:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Vidíš a já znám katolíky, kteří se vzájemně pomlouvají"...


  I já znám takové lidi. Katolíky i nekatolíky.

  Je třeba se naučit rozlišovat, co je jednání  hříšných lidí (na lidi spoléhat nelze, jen je v lásce přijmout takové, jací jsou)  - a nejsou jiní lidé než hříšní! - a co je působení Boží milosti, co je tedy svaté a naprosto čisté.
  Pak je možno se tím svatým (službou církve) nechat očistit od vlastní špíny a s čistým srdcem se učit mít rád lidi i jako hříšníky. Není jiná cesta, která by člověka dovedla k cíly jeho víry.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:07:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Samé naparování a samé lži.


  ]


  Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:29:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Adventisté však znají Krista mnohem lépe než Ty, betmo, byť se ještě potácejí v přikázáních Staré smlouvy, která již byla vyřešena na kříži... Kdy už se Ty vymaníš z té Tvé sekty? Nevyndávej třísky bratrům dříve, než si všimneš svého trámu, vroucí uctívačko stvoření.  ]


  Re: Re: POSTUP ODPADNUTÍ V DĚJINÁCH CÍRKVE (Skóre: 1)
  Vložil: monsek v Pondělí, 20. únor 2012 @ 22:20:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Betma   :   "je to niečo strašne ........................................."
  Monsek :    je to strašné  :)   ale i přesto bys mi tu chyběla,  betmo


  ]


  Re:Pro koho je Boží zjevení o Církvi? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 08:04:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Otázka pro koho je Boží zjevení o Církvi v Novém Zákoně je jasná. Samozřejmé je, že pro denominace NENÍ vůbec určeno, protože denominace ho nikdy nerespektovaly, nerespektují a nebudou respektovat, protože ani nemohou. Protože jsou mimo něj již svou existencí. Pokud by ho totiž začaly respektovat, musely by se jejich funkcionáři nejdříve ZDĚSIT svatou bázní před Bohem, že jsou vůdci nebiblických sekt, učinit pokání, vzdát se svých funkcí a platů, vedoucích postavení a z toho plynoucío uznání a musel by začít pod vedením Ducha a Slova budovat skutečnou novozákonní Církev. Aby se tak mohlo stát, museli by by být skutečně zbožní, protože pouze skutečně zbožným a milujícím Boha je zjeveno od Boha, když jsou v něčem jiném, co není Boží vůle, když je něco JINAK než má být. ni však ze své hříšné tělesnosti touží vládnout svým organizacím a mít je pod kontrolou.  Re: Vše má svůj předobraz ve SZ (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 08:33:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Samozřejmě vše, čeho jsme dnes svědky má svůj předobraz ve SZ. Kazatel píše, že není nic nového pod Sluncem. Existovalo pouze JEDINÉ místo, kde mohl být ve SZ ctěn Hospodin. A tím místem byl pouze JERUZALÉM v Judstvu. Zde Hospodin položil své JMÉNO, aby bylo uctíváno.

  Budete-li číst příběh o Jeroboámovi, budete přesně číst o dnešních vůdcích sektářských denominací. Měl strach o své království, o to, že by se navrátilo k Domu Davidovu, a tak pro lid Izraele založil vlastní modlářské vzdorosvatyně v Bethel a Dan. Přestože jediné Bohem uznané místo k uctívání bylo v Jeruzalémě a jediný uznaný vůdce nad Domem Izraelským byl král David (zde předobraz Krista).

  Dnešní vůdcové denominací svým náboženským pučem svrhli Davida Krista z trůnu, takže jim nevládne a oni vládnou sami nad Božím lidem. Krista jako Vládce nad Církví a Ducha svatého jako Vládce v Církvi neuznávají, protože neuznávají ani Jeho Slovo (zjevení). Řecké slovo "heresis" znamená skupinu s odchylným učením. A toto jsou přesně denominace. Systémově jsou úplně pod jiným učením, než které je uloženo v Písmech. Vždyť také skutečné Boží zjevení pro ně ani není určeno.

  Jeroboám si určil vlastní (Bohem neschválené) kněze, vlastní podobné svátky, stvořil náboženský kolotoč, který však Hospodin nikdy neschválil. Byla to vzpoura a modlářství. Jeroboám obrátil učedníky po sobě a odvrátil je od Boha. Přesně tak to dělají sekty (denominace) - Sk 20,30, tak jak to předpověděl apoštol Pavel o těch, co po jeho odchodu začnou mluvit převrácené věci a získávat pro sebe učedníky, tím, že je ukradnou Kristu.

  Kdo za tím stojí, není složité uhádnout. Satan a jeho mocnosti v ponebesí, jehož učení se vždy v pýše pozvedá jako hradba proti učení a zjevení Božího Slova.

  Apoštol píše:"Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná."(2Kor 10,4-6)

  Toto Slovo se netýká v první řadě morálně mravních otázek, ale poznání Boha a Jeho učení.

     Re: Jak s tím jednat (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 09:05:14 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Přirozeně, že nás Boží Slovo nenechává v nevědomosti, jak jednat s Jeroboámem, jak jednat s bratry, kteří opustili uctívání v Judě a v Jeruzalémě (tedy půdu Božího zjevení).

  To, co učinil Jeroboám a jeho kněží(nohsledi) je pochopitelně vzpoura a skutek těla. S něčím takovým se uctívači Hospodina nemohli spojit a nemohli to schválit. Proto bylo jen přirozené, že na taková místa modlářské vzpoury vůbec nechodili, i když si byli vědomi, že tam jsou jejich valstní bratři. Zůstali naprosto odděleni od Jeroboámovy sekty a dál ctili Hospodina na místě, které k tomu určil a Jeho způsobem. Zůstali naprosto odděleni od Izraele.

  Jediným důvodem, proč někdo z Judy překročil hranice Izraele bylo prorocké osleství, které je mělo podrobit soudu Božího Slova. Pouze prorok s poselstvím mohl překročit hranice Judy a vydat se na místo modlářství. Nesměl na tomto místě nic jíst ani pít. To je předobraz toho, jak se máme dnes stavět ke kompletně celému učení, které je prezentováno denominacemi. Celé je to úplně jedovaté a nepoužitelné. Celé to učení je satanské a spadá pod (2Kor 10,4-6). NIC z toho nesmíme přijmout. Z pohledu Slova je to pouhé ROZUMOVÁNÍ, HRADBA povyšující se nad Boží moudrost, nad Boží Slovo. Také ten prorok, který neuposlechl Hospodinovo Slovo a dal se svést falešným proroctvím, aby jedl a pil, tak také ZEMŘEL, protože toto učení je SMRT. Byť i jen jeho kousíček!

  Toto vše vyžadovala Boží Sláva, aby zůstali odděleni od tohoto satanského modlářství. Jeroboám si z obecného lidu nadělal kněze ve stejném stylu, jako měly národy. Dnes to znamená, ve stejném stylu vládnutí nad lidem, tedy tak jak vládnou králové nad národy. Přesně tak, jak to zapověděl Pán Ježíš. Denominace a jejich sbory jsou vždy pod vládou jednoho muže ve stylu monarchického biskupa, je jedno nazývá-li se farář, kněz, pastor nebo superintendant či reverend. To jsou názvy, které Pán Ježíš zapověděl používat. Nikdo se nemůže nazývat Mistrem nebo Učitelem. Všichni jsme bratři. Tyto tituly slouží jen k uspokojení těla, k touze po uznání.

  Je třeba také vědět, že Jeroboámovi kněží neuctívali Hospodina (i když si to mysleli), ale ve skutečnosti uctívali ďábly (viz. SZ).

  Boží Slovo zjevuje, také to, jak jednat s bratry, kteří se nacházejí na tomto zcestí. Je třeba jim říci, že se strhli Boha, je třeba, aby "naše trouby zvučně znely proti nim" (aby se někteří probrali), říci jim, že se jim nepovede duchovně dobře. Ezechiáš v té době poslal listy ke všemu Izraeli a sezval je všechny k slavení Velikonoc do Jeruzaléma, protože je již dávno neslavili tak, jak je psáno, tedy s celým Izraelem. Ezechiáš jim to v těch listech dal ROZKAZEM. Byl to královský ROZKAZ. Pozval bratry do Boží svatyně, kterou na věky posvětil, tedy do Jeruzaléma, aby se od nich odvrátil Boží hněv. Aby se obrátili k Němu, a On aby jim mohl projevit milosrdenství a dobrotivost.

  Následovaly DVĚ reakce na toto poselství:

  1) Posměch a utrhání na jedné straně

  2) Někteří se však ponížili a přišli do Jeruzaléma a Bůh jim dal jedno srdce k vykonání králova rozkazu, protože v Judě byla Ruka Hopodinova.

  Kněží a levité dali požehnání lidu a jejich hlas byl vyslyšen a jeich modlitba přišla k příbytku svatosti Jahvovy do Nebe.

  Re: Re: Jak s tím jednat (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 09:45:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Vše výše uvedené pro snazší hledání najdete na těchto místech SZ:

  1Král 12,26-13,34// 2Par 6,5-6// 2Par 11,12-16// 2Par 13,6-12// 2Par 18,17-22// 1Král 22,40-54// 2Par 20,31-37// 2Král 1,1-8// 2Král 8,24-10,36// 2Par 22,1-5// 2Par 30.kap.//

  Doporučuji číst v tomto pořadí.
  ]


  Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 09:34:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Co tedy dělat? Mnozí zbožní bratří cítí, že jsou na místech, kde něco není v pořádku. Mnozí by rádi našli nějakou skutečnou místní Církev stojící na novozákonních základech, tedy na Skále Božího Slova, a nikoli na písku lidského rozumování.

  Je-li ve vašem městě nebo místě jakákoli denominace, měli byste se jí úplně stranit, neměli byste tam vůbec chodit, ani tam odtud cokoli přijímat. Je to satanský jed, smrt ať se to tváří sebezbožněji. Ať mluví o Kristu jak chce a co chce. To je pouze pláštík, za kterým se skrývá vzpoura a neposlušnost. O takových místech se v NZ mluví jako o synagogách satanových.

  Jestliže vás Bůh vede k uctívání v duchu a pravdě, staňte se sami zárodkem místní Církve na místě, kde právě žijete. Tam, kde se dva nebo tři sejdou v Kristově jménu, a to znamená v souladu a v harmonii s Ním a s Jeho Slovem (Zj 3,8-10).

  Váš místní sbor nebude mít žádný oficiální název ani nebude patřit do žádného spolku či organizace pod nějakým jménem. Budete se pouze neoficiálně nazývat Církví v místě, kde jste. Tedy jako v NZ: Církev v Korintu, Církev Efezu, Církev v Brně, Církev v Prachaticích....
  Jde jen o oslovení věřících v tom místě. Žádná tabulka na domě, kde se scházíte s nějakým názvem nebude. Název je totiž neklamným znakem denominační organizace.

  Budete se scházet v bytě, či domě někoho z věřících nebo v přírodě. Nebo ve více bytech či domech. Nebudete nic ohlašovat na úřadech. Nic nebudete požadovat od státu. Ani registraci či cokoli takového. Scházíte se pouze neformálně jako RODINA nebo přátelé. Když se sejde vaše rodina, také nemusíte nic oznamovat ani na to nepotřebujete povolení úřadů.

  Nebudete mít žádného jiného jednoho představitele, než Pána Ježíše v nebesích a Ducha svatého uprostřed vás. Pouze ti z vás, kteří byli u založení sboru a další, na které vám Duch svatý ukáže, budou tvořit kolektiv starších budoucího místního sboru. To jsou tzv. "prvotiny". Příkladem je čeleď Stěpánova, prvotiny Achaje. Starší budou působit pouze jako dohlížitelé, aby se vše dělo pod vedením Ducha svatého, nebudou nic řídit, protože vše řídí Duch svatý. Každý úd Těla Kristova bude řízen pouze vedením Ducha svatého. Starší mají pouze za úkol naučit vás, jak toto vedení hledat a provádět, případně vím dávat potřebné korekce. Váš sbor bude zcela autonomní a nezávislý. Ti, z vás, co budou starší budou odpovědni pouze Pánu Ježíši, kterému nakonec vydají počet. V první řadě však se snažte uplatňovat veškeré zjevení Písem, zejména NZ neboť to je hlavní rozpoznávací znak novozákonní Církve.

  A nakonec uvedu slova jednoho zbožného bratra: "Všechno záleží na místních bratrech a jejich věrnosti Bohu a jeho Slovu a na každém místním sboru. Všichni jsou bez výmluvy a mají povinnost jednat podle Božího Slova! Kde není naděje o celém sboru, záleží na víře a věrnosti jedinců, jako byli Mojžíš, Jozue, Obededom, atd. (Ex 33,7-11// Joz 24,15 // 1Par 13,14// 22,19// Mal 3,16-18). "A proto, kdo zná dobře činit, a nečiní, má hřích"! (Jk 4,17// 2Te 3,5.6). "Hospodin s vámi, muži udatní"(Sd 6,12).  Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:00:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  co tedy ty ženy v této triumfální samomluvě? Stále "kýbl" na hlavě?, ten tam určitě chybět NEBUDE, že ano?!


  ]


  Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:19:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Milý Heleno,

  kdyby jsi byla biblická věřící, vůbec by jsi o této věci nepsala tímto tónem. Evidentně vůbec nevíš, proč byl tento apoštolský příkaz vydán ani jak je důležitý a co všechno zjevuje celému duchovnímu světu....

  Možná to někdy uvidíš, zbavíš-li se ducha vzpoury...
  ]


  Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:04:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777, Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a NEVÍŠ, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý! Zjev3,17!


  ]


  Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:28:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Příliš se tím Heleno nemusíš zabývat neboť tato zjevení Písma (1Kor 11, 1-16) nejsou zatím určena pro Tebe.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:53:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777, hlavně nejsou určena neznovuzrozeným převracečům Písem Sv, to jistě!
  a čím já, to prosím laskavě přestaň řešit Ty, díky 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:02:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To Helena,

  neřeším to,  je to vidno na první pohled paní emancipovaná....


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:15:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777, ale řešíš a dokonce to, co jsi v SZ potu zde v celku vyplodil, bylo na můj popud!  no, lepší emancipovaná, než blbá...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:22:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Na tvůj popud... No vidíš, je to dobrý pocit, když se mnou můžeš takto MANIPULOVAT? Je viď? Já si myslim... Chudák manžel... :-)))


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:49:20 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777, emoce prosím stranou, ctihodné masculinum, zkrátka z ap Pavla šovinistu NENADĚLÁŠ


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:17:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ty jsi neznovuzrozená?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:56:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  od kdy obílené hroby, a plemena ještěrek, zajímá znovuzrození?
  aby pekelnému hněvu uniknout...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:05:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Hele Heleno, pozor! Emancipace je velmi náročná disciplína na nervy... Víš kolik žen už se stalo hysterkami, když se tim zabývaly? :-)

  Fakt pozor! Hrát si s duchovní mocí čarodějnictví není moc bezpečné.....

  Jo a co manžel? Poslouchá?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:14:26 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777, stále MIMO?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:21:55 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Ano, stále MIMO, nic se u tebe nezměnilo. Řeknu ti jestli to přijde.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:36:25 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777, až budu chtít se zeptat principála, půjdu do cirku a sama, zatím KLID


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 14:01:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Heleno,

  teď jsem si prošel pár tvých komentářů a už vím odkud vítr vane.... Ty vystupuješ v roli Velké Učitelky po způsobu paní EGW. To ti po ní zůstalo. Navíc tvé pojetí Boha (rozumování o Trojici) není nepodobné Svědkům Jehovovým. Mohla jsi to říci hned, že zastáváš takové BLUDY, jaké zastáváš a nemuseli jsme se bavit. Mohl jsem tě nechat na pokoji, jak si přeješ.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Úterý, 21. únor 2012 @ 14:20:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  G777,
  stále těžce vedle


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 15:33:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ---a už vím odkud vítr vane....---

      Vždyť i my víme ,že nevíš.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 15:54:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Áááá, vidím, že Vlastik, Helena a Dydimos jsou z jednoho vrhu...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:20:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ááá, to vidíš dobře. :-)  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:28:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  to Vlastik,

  Oneness? Jesus only? Je tak?
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:32:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To Vlastik,

  takže Sabeliův blud? Modalismus?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:53:42 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Gregu,

  nevím co máš na mysli tím: " Oneness,  Sabeliův blud, Modalismus."

  Krom písma, si nic nečtu,asi jsem moc "Lee Nee".Nepotřebuji ani EGW ,ani Křesinu,aby mi vysvětlovali co čtu.

  Držím se tohoto slova :

  1J 2,27  Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Pátek, 24. únor 2012 @ 21:27:18 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To Vlastik:

  Píšeš:

  ///Krom písma, si nic nečtu,asi jsem moc "Lee Nee".Nepotřebuji ani EGW ,ani Křesinu,aby mi vysvětlovali co čtu.///

  A pak píšeš, že se řídíš tímto slovem:

  ///Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.///


  A takhle ti to řekl kdo? Neměli byste vytrhávat verše z kontextu a na ty ostatní na toto téma byste měli brát ohled. Písmo se vykládá Písmem.

  Takže vám nějak uniklo, že Bůh dal některé Církvi jako UČITELE. Asi proto, že je jich potřeba, nemyslíš? A Pomazání tě může učit i skrze jiné bratry, nebo ne?

  Píšete že jsem chudý, slepý a nahý, a myslím si, že jsem bohatý a že nikoho nepotřebuji.... Nesoudíte to náhodou podle sebe? :-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Sobota, 25. únor 2012 @ 09:38:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  --- Takže vám nějak uniklo, že Bůh dal některé Církvi jako UČITELE. Asi proto, že je jich potřeba, nemyslíš? A Pomazání tě může učit i skrze jiné bratry, nebo ne? ---

  To určitě, Bůh dal některé Církvi jako učitele.  A to Pomázání také chrání před falešnými učiteli. Nebo před vlastními překroucenými tezemi učitelů.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy d (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Sobota, 25. únor 2012 @ 12:32:35 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Rosmano,

  tak jasně, dnes je drtivá většina těch co učí jen pseudoučiteli, těch co prorokují, jen pseudoproroky... Satan v této oblasti slaví na konci věku fenomenální vítězství, které Bible předpovídá a nazývá ho ODPADNUTÍ.

  95% uživatelů Grana patří mezi 95% oklamaných příslušníků křesťanstva.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 16:54:39 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Vlastik,

  často zde někoho obviňujete ze zákonictví, ale sami svým učením, že křest vodou je podmínkou spásy, uvádíte zákonictví mezi sebe.

  Tím také přidáváte své dílo k již hotovému dílu Ježíše Krista. Apoštol Pavel řekl, že Kristus ho neposlal křtít, ale kázat Evangelium. Jak by mohl Pavel pominout tak důležitou podmínku spásy, jakou by byl křest, kdyby byl nutný ke spasení? Zde jasně vidíme, že křest není součástí Evangelia, a tedy že není bezpodmínečně nutný ke spáse člověka.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 17:12:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Drahý Gregu, něco Tě trápí?

  Tohle snad ne:

  J 3,5  Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.


  Proč se tedy nechal sám apoštol Pavel,kterým se zde i sám oháníš ,pokřtít křtem ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů?

  A také:

  Sk 2,38  Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.


  Dnes je nějaká jiná? - "moderní církev" ?

  Že už není potřeba obrácení a přijetí křestu ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů? To je dnes nějaká moderna ,či co?Plemeno zmijí!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 18:02:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Vlastik,

  neřekl jsem, že není potřeba křtu. Řekl jsem, že není potřeba křtu pro spásu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 19:05:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ---Řekl jsem, že není potřeba křtu pro spásu.---

   Tím hůř ,lidské plemeno !

  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. To ,že víra bez skutků je mrtvá, jistě víš! Tak se prosím prober,dokud není pozdě;do království se vchází dnes. ;-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy d (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 22:17:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vlastiku,

  je vidět, že nevíš, co je Milost. Je více než zajímavé, že učení, ke kterému jsi dospěl, je na chlup stejné jako učení Oneness a Jesus only.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co te (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Úterý, 21. únor 2012 @ 22:41:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Gregu,

  s tím na mě prosím nechoď,v tom se vůbec neorientuju. Vždyť jsem Ti psal,že si nic jiného než Písmo nečtu.

  Učení ke kterému jsem dospěl je Kristovo učení!

  Mk 16,16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.


  To Gregu říká Kristus a neboj se že bych o Boží milosti nic nevěďěl.Proč mi takové věci ale podsouváš? 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 23:10:22 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  to Vlastík

  protože nevíš že jedinou podmínkou věčné spásy je VÍRA. Že je tedy spása z Milosti bez skutků, tedy i bez křtu.

  Jinak samozřejmě věřící v Krista má být pokřtěn ponořením do vody okamžitě a bezodkladně po svém UVĚŘENÍ.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Středa, 22. únor 2012 @ 10:03:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Drahý bratře Vlastíku,
  možná G777 nám sděluje, že neví a vyrovnává se tím, že nám potřebuje nasadit "psí hlavu", tedy nějakou škatulku, modalismu, sabeliánů nebo jiných zařazení, protože to jinak neumí, tak je naučen! není první, kdo to tak tropí!
  Domnívat se, neznamená podle Písem Sv, přijít k NĚMU a to je příčina G777 a jeho omylu!
  My, ale nepotřebujeme jeho pomýlené zařazení a jeho pochopení, my potřebujeme jen Nejvyššího a JEHO SPÁSU ze světa hříchu! a to potřebuje i G777 a já mu to určitě přeji, ale jako žena jsem pro něho něco jako obtížný hmyz, tak se mu vnucovat nebudu;
  Lituji, že jsem mu včera vůbec odpovídala, asi ostře, bylo to fakt zbytečné!
  miluji společenství svatých vyvolaných z dogmat a lží, své bratry i sestry, kteří milují našeho PÁNA a ON je! a to, že je JEDEN BŮH a není to JESUS ONLY to je také denominace, tedy odrůda omylu, s těmi bojoval i Branham, další bojovník za sex v ráji, velký to šovinista, tak to mu, asi také nestihneme vysvětlit, ale bylo tu tolik str webu na toto téma, že to pokládám za zbytečné...nebo, že bychom se začali znovu bavit o upáleném antitrinitáři Servetovi, možná bychom G777 otevřeli další dimenzi...ale nebudeme ho trápit, stejně nás má za bludaře     


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Středa, 22. únor 2012 @ 11:42:37 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Drahá sestro Heleno,
  také to Gregirisi 777 ze srdce přeji,vejít do království ještě dnes.Také to ,aby pochopil,že si Bůh povolal služebníky a služebnice. Aby tak opravdu pochopil a i držel se toho že v Kristu ,muž či žena, jedno jest. Že v Kristu není rozdíl!

    Vím a jsem připraven,že pro některé zůstaneme jako bludaři,přitom pravdomluvní, jako zarmoucení,stále se však radující, jako chudí,avšak mnohé obohacující,jako nic nemající,a přitom v Pánu všechno vlastnící...

  Co se trinitářů týká ,vždyť je o nich psáno:

  2J 7 Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. 

  Že opravdu spousta je, proto opakuji ta slova , každý takový je bludař a antikrist.

   A takoví nemají moc ,ani nárok, nasazovat nám "psí hlavu" (Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka)A pokud tak činí ,bylo by dobré je upozornit ,že tím sami sobě nasazují "hlavu kozlí".  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: helena v Středa, 22. únor 2012 @ 12:40:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ano bratře Vlastíku,
  my čekáme, až vejde i ten poslední G777, aby mohl náš Pán přijít a dát nám proměnu těla, protože proměnu ducha nám již daroval!
  Nesmíme se nechat vyprovokovat, vždyť víme, máme příslib nejvyšší ochrany, tak nás, ani brány pekel všech možných učení, kteří pod rouškou tmy startují, nemohou dostat!
  díky PANE za všechny bratry, kteří vešli a nyní zvl za bratra Vlastíka! AMEN!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: vlastik v Čtvrtek, 23. únor 2012 @ 00:56:21 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  milovaná sestro Heleno,také děkuji Pánu za všechny ,kteří vešli.Také prosím za vyvolené ,kteří mají vejít.

  Ř 5,5  A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

                                                                                                                                                            Amen.


  ]


  Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:26:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já jsem něco takového v jedné skupince zažil. Muži páni. Muži se první modlí, jediní smějí kázat a ženy jen poslušně poslouchají a posluhují svým pánům. To mne na té skupince hrozně mrzelo a chápal jsem svoji manželku, že se tu necítila dobře. Měla pocit, že víra je záležitost jen mužů a žena je jen v roli pokorné služky. Když pak jsme jednou dostali brožurku o manželství a společně jsme si ji četli, tak se ukázalo v ní tohle křesťanství v praxi. Manželka pečuje o děti ( většinou je jich hodně), takže má práce až moc a nezastaví se. Manžel, hlava rodiny, přijde z práce a manželka mu posluhuje a točí se kolem něho. Nikde poznámka, že by jí manžel měl pomoci třeba s nádobím, přinesl kytičku, pochválil jídlo a nabídnul  další pomoc…Z toho čišela mužská pýchá a té mužské pýše je upraven i celý způsob víry. To snad není biblické????!!!! Bohužel se někde takto děje. Proto mi ty ženy připadaly tak smutné a ustarané.  ]


  Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:31:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Františku,

  tak to jsi asi nebyl v té správné skupině. Ženy se mohou modlit i prorokovat. S pokrytou hlavou pochopitelně. A muži naopak bez pokrývky hlavy. V opačném případě tam Duch Boží ani není... Zato jiných duchů je tam plno...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:44:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To máš asi pravdu. Tady šlo hlavně o ten vztah k ženám a roli mužů.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: rosmano v Úterý, 21. únor 2012 @ 15:59:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Znal jsem taková společenství, kde ženy měly pokryty hlavy šátkem. Bylo  to v Křesťanských sborech. Vypadalo to dost směšně, protože skoro všechny měly vyčesané  drdoly tak půl metru do výšky a na vrcholku toho drdolu šátek.
  Ale nic proti pokrytím hlavy :-)


  ]


  Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Úterý, 21. únor 2012 @ 10:50:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ano, i já jsem cítil delší dobu, že ve sboru s prvky hnutí prosperity není něco v pořádku. A řekl bych, že toho nebylo zrovna málo. Pokud mám brát život s Bohem skutečně vážně a pokud mám poznání takové, že je v rozporu s mnoha věcmi v daném společenství, tak se musím holt s tímto společenstvím rozloučit. A rozloučil. A nejen s ním, ale s celým charismatickým duchem, myšlením, s desítkami super spisovatelů, kazatelů a vůdců... Během mého odchodu jsem se vzdal i letničního učení o křtu Duchem svatým, tedy nevěřím a nikde v Písmu nevidím, že existuje nějaká druhá zkušenost, tak jak ji učí letniční (nepíše se o tom v žádné epištole). S manželkou navšťevujeme v současné době jiný sbor, necharismatický, což je pro mě momentálně poměrně důležité :-). 
  Mám-li porovnat tebou uvedené podmínky pro opravdový sbor s nynějším sborem kam chodíme, tak v určitých věcech se rozcházíme. Nebudu žádný kritik, ale najít v dnešní době takový sbor, který by fungoval jako prvotní církev je prakticky nemožné. Já jsem měl tu možnost mít společenství ve vícero malých sborech, třeba i rodinných, ale vždy se našlo nějaké učení, které mi vadilo. Tam se učil křest ve vodě jako podmínka spásy a nesměli používat hudební nástroje, tam zase světili sobotu a spásu sis musel zasloužit poslušností přikázání, jinde zase postavili vedle autority Bible autoritu Nee a Lee. Pokud člověk odmítne chodit do církví registrovaných státem, církví které jsou zapojeny do ekumenismu (ať již jsou členy ERC nebo pořádají Kurzy Alfa nebo jsou členy ČEA), církví které jsou charismatické, tak pak mu zbude snad jen sbory reformované (Steiger a jeho ZOD, NKZ, Poutníkova četba) které jsou spíše kalvinistické s veškerou Novosmluvní teologií kterou jen mohou mít. Právě kniha Boží správy věků od Křesiny tvoří krásný protipól těmto modrým ZODům. :-).
  Takže jsme oba vděčni Bohu za sbor kam chodíme.  ]


  Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:14:11 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Pokud nelze najít takový sbor, pak nezbývá, než založit ho sám... Pokud má někdo vyjasněné učení NZ pak je to dokonce jeho odpovědnost před Pánem.

  Apropos, druhá zkušenost s Duchem svatým je popisována ve Skutcích. Sk 8,14-17// Sk 10,44-48// Sk 19,5-6.

  Kdyby bylo vše vyřízeno hned o Letnicích, nemuseli by apoštolé dělat to, co výše uvedené verše popisují.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:57:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Chtěl jsem říct, že je třeba oddělit křest Duchem svatým od darů Ducha svatého. Věřím, že všichni jsou pokřtěni (ponořeni) Duchem svatým (viz. 1. Kor 12:13, Tit 3:5-6). Dary jsou ale něco jiného. Jsou popsány v 12 kap. Kor a nikde zde není uvedeno, že by měl být člověk pokřtěn Duchem svatým a pak by měl dostat nějaký dar. Duch svatý dává dar tak jak On chce. Nejen Křesina ale i NKZ učí, že se jednalo o jeden neopakovatelný křest o Letnicích, v němž máme my věřící podíl a tak to vidím v současné době i já. Ovšem s ukončením darů sepsáním Písem tedy nesouhlasím. některé dary jistě pominou, ale otázkou je kdy. A v tomto se já s tebou shodnu.
  Jako letničního/charismatika mě vždy zajímalo následující:
  1. může věřící obdržet nějaký dar aniž by byl pokřtěn Duchem svatým? Kokrétně dar jazyků?
  2. musí být výsledek křtu Duchem svatým vždy jen dar jazyků? Právě v tomto jsou letniční řekl bych nedůslední. Právě ze Sk 19:5-6 plyne, že výsledek křtu Duchem (tedy pokud to byl řest, o křtu se tady vůbec nepíše) nejsou jen jazyky, ale také prorokování, což letniční už neučí.
  Nebylo mi totiž jasné, zda k obdržení daru např. slovo moudrosti, slovo poznání je také nutný křest Duchem svatým. Je také celkem zajímavé, že mezi letničními a charismatiky existuje několik výkladů, ketré si vzájemně odporují... Tož tak. 
  Některá místa Skutků je třeba brát spíše jako historický popis než vždy teologický.
  Takový příklad:
  Někteří věřící kteří nemají dar jazyků se cítí blbě před těmi kteří tento dar mají. Tedy oni nejsou pokřtěni. ale pouze znovuzrozeni, tj. jsou tak trochu méně. Ty nemáš jazyky? No to je něco! Rychle zavolejte tu paní, která má dar vkládání rokou (či jak to tehdy někdo řekl) ať na tebe vloží ruce a dostaneš ten dar!
  Jinak v praxi to vypadá tak, že na shromáždění se jeden přes druhého modlí a hlasitě a ještě více hlasitě a je to taková exhibice, kdo nejhlasitěji zařvě do mikrofonu... Ale ten kdo ten dar nemá, se cítí asi blbě... Takže je také třeba poslouchat příkaz apoštola, že na shromáždění má být také výklad a ostatní mají mlčet...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: monsek v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:42:16 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  zajímavá zkušenost, kterou jsem udělal také, ale jako pouhý návštěvník, co se cítil , jak páíšeš.. krom topho ještě řadami procházela služba / žádná jiskra Boží přítomnosti v oku, jen policejní tváře / připravena prý sbírat satanem zmítané věřící, kteří by se nekontrolovatelně svíjeli na zemi.
  účastníci byli vyprovokováni nejlrve zpěvem, tancem a pak výákřiky kazatele v "řeči" do extáze a kde měl dar kazatel, měli ho všichni, co se mu chtěli podobat. Sbort, který má 1000 lidí na shromáždění.. to je síla.
  bral bych Tvou zkušenost - ne pro mně, bez pozvání bych tam nešel, ale pro mé přátele, na kterých mi záleží - Ducha Božího jsem tam necítil, spíše takovou zimu a temnotu...
  napiš časem více.. Díky nebo na monsek@email.cz
  měl jsem povolení to natáčet, ale dosud jsem to natrvalo uložil k ledu - před sbírkou / kartami do přenosných bankomatů / mi byla kamera vypnuta...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Úterý, 21. únor 2012 @ 13:07:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je zajímavé, že na křesťanském shromáždění uvedou do varu některé lidi a pak je když tak maji uklidňovat jakési hlídky a to ještě připuštějí, že by to mohlo být od satana... Za podívání stojí tohle.
  Já nevím co víc psát, ale ve sboru kam jsem chodil se tohle co ty popisuješ nedělo. Popsal jsem jen nebiblické zacházení s darem jazyků na shromáždění bez řádného výkladu. Samozřejmě, že při vkládání rukou někteří spadli a leželi několik minut. I já jsem byl někdy ten co chytal, ale to nebyla nedělní shromka, ale čtvrteční vyučování. Ve srovnání s jinými charismatickými sbory to bylo relativně umírněné! :-) Asi tak.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: monsek v Úterý, 21. únor 2012 @ 13:20:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jižní temperament se projeví - kromě katolíků a adventistů, kde je průběh shromáždění skoro k nerozenání s Evropským, je vše - pro mně až příliš - "roztančené" . Byl jsem od baptistů po metodisty / v !evropské"normě / , evangelické církve - na každé ulici je nějaký sbor až po katolické.

  Byl jsem asi jediný "studený čumák" co netančil a viděl jsem takové podezřelé pohledy opravdových "bodygardůů kterých by se na ulici od pohledu bál..a nebýt těch mladých z příbuzenstva, nikdo by mně tam už nedostal

  Necítil jsem duchovní zážitek a myslím, že hodně šlo na vrub davovému šílenství jako někde na fotbalovém utkání. Ale s takovým, jak píšeš ty, projevem jsem se nesetkal.. žel, jen s tímto

  zajímavé je také to, jak dokáže bratry a sestry rozdělit majetek - jsou sbory chudé jak kostelní myš za roletou otevřené do ulice, kde máš večer dojem, že se tam děje diskotéka, ale zpívají.. a ve stejné církvi a stejné čtvrti jsou křesťané, kteří snad ani nechodí na záchod, jak se nosí, ale zas ne ve všech církvích a pioznáš, kde je láska...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Úterý, 21. únor 2012 @ 14:28:10 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Monseku,
  píšeš: Ale s takovým, jak píšeš ty, projevem jsem se nesetkal.. žel, jen s tímto
  Jen doufám, že jsi tím nemyslel ten projev Kennetha Haggina na videu... S tímto jsem se opravdu nesetkal, to opravdu ne! :-)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: monsek v Úterý, 21. únor 2012 @ 20:19:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ne ten jsem nemyslel, protože jsem se na něj nedíval, tak nevím...:)
  Myslím, že tam co jsem byl já, se to točilo kolem takového kultu v osobě pastora, ale musím současně poznamenat, že jsem chodil i po místech, kde bylo cítit požehnání.. ono se vždy píše o extrémech a já tím nechci paušalizovat... rozumíš mi..
  Jen bych chtěl umět mluvit s těmi našimi mladými příbuznými, proto mně zajímala zkušenost někoho, kdo to zná.. já se dívam jen z venku 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Legulda v Úterý, 21. únor 2012 @ 21:03:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jde o to, jak berou (ti mladí příbuzní) Bibli, zda ji mají skutečně za jediné měřítko víry. Ono se těžko něco vysvětluje charismatikům, když mají své autority, své oblíbené autory knih apod. Např. padání pod mocí Ducha svatého... kde to vlastně najdeš v Bibli? Nebo křičení, dupání.... o tom jsem také slyšel. Charismatici jsou hodně naddenominační a třeba jim i nevadí společně se scházet s charismatickými katolíky... Ono je toho hodně o čem ybch mohl psát, spíš bych ti něco poslal na ten email pro orientaci....


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: monsek v Úterý, 21. únor 2012 @ 22:09:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ok budu se těšit
  oni Bibli studují, je to takový náš komunikační prostředek, ale mají svého guru, skoro ani nevěřili, že jsems ním mluvil


  ]


  Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:19:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Způsob, jakým se to br. Křesina snaží odvysvětlit je krkolomný a před žádným soudem by neobstál. Přesně jako jeho učení o zániku charismat pouze na základě 1Kor 13,8-10.


  ]


  Re: Re: Re: Co tedy dělat? (Skóre: 1)
  Vložil: Frantisek100 v Úterý, 21. únor 2012 @ 11:40:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak máme podobné osudy


  ]


  Stránka vygenerována za: 7.74 sekundy