Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Květoslava.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16550, komentáře < 7 dní: 366, komentářů celkem: 423491, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 89 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115665886
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Kněz, který nalezl Krista
Vloženo Sobota, 18. únor 2012 @ 00:27:04 CET Vložil: Olda

Svědectví poslal Nepřihlášený

Narodil jsem se v Benátkách 22. března 1917. Když mi bylo deset let, dali mě do římskokatolického semináře v Piacenze, kde jsem 22. prosince 1939 po 12 letech studií přijal kněžské svěcení. Po dvou měsících jsem byl přeložen kardinálem R. Rossim do Ameriky jako zástupce v nové farnosti, kde se hovořilo italsky – Cabrininy Matky Boží v Chicagu. Čtyři roky jsem sloužil v Chicagu a později jsem působil v New Yorku. Nikdy jsem se nepozastavoval nad tím, jestli je má víra v souladu s učením Bible. Jedinou mou touhou a ambicemi bylo být v souladu s papežovou vůlí.

Jednou v neděli v červnu 1944 jsem pustil rádio a narazil na protestantskou stanici, kde jsem slyšel jednoho pastora kázat. Už jsem si říkal, že přeladím - nesmím přece poslouchat protestantské kázání - ale něco mě zaujalo, díky čemuž jsem poslouchal dále. Má teologie byla otřesena v základech díky jedné biblické pasáži: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen". Určitě nebylo hříchem proti Duchu Svatému věřit, že jsem spasen!

Ještě jsem se neobrátil, přesto na mou mysl přišly pochybnosti ohledně římského náboženství. Biblické nauky mě začaly zajímat více, než dogmata a papežovy dekrety. Obyčejní lidé mi dávali denně od pěti do třiceti dolarů za dvacetiminutový obřad zvaný mše. Byli vyučováni, že i takový dar uvolní jejich blízké z očistce. Kolikrát jsem se díval na velký krucifix u oltáře, a zdálo se mi, jak mi Kristus říká, "Falešnými sliby loudíš peníze od chudých a upracovaných lidí. Vyučuješ proti mé nauce. Duše věřících nejdou na místo utrpení, protože jsem řekl: "Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu." "Ano," praví Duch, "ať si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky jdou s nimi." (Zjevení Janovo 14:13). Není zapotřebí připomínat oběti kříže, Má oběť byla vykonána. Mé dílo spasení je dokonalé, Bůh to potvrdil, když mě vzkřísil z mrtvých. "Neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti." (Židům 10:14). Jestliže vy kněží i papež, máte moc uvolňovat duše z očistce skrze mše a odpustky, proč čekáte na peněžní dary? Když vidíte psa, který spadl do ohniště, nečekáte na to, až jeho majitel vám dá pět dolarů!"

Nemohl jsem vystát krucifix při oltáři. Když jsem vyučoval, že papež je náměstkem Krista, Petrův nástupce, neotřesitelná skála, na které Kristus postavil svou církev, zdálo se mi, jakby jakýsi hlas hřímal: "Viděl jsi v Římě papeže: přepychový palác, gardisty, lidi líbající jeho nohy. Opravdu si myslíš, že On mě zastupuje? Já přišel sloužit, abych lidem umýval nohy. Neměl jsem místo, kde bych hlavu složil. Podívej se na ten kříž. Opravdu si myslíš, že Bůh postavil svou církev na člověku, když Písmo jasně říká, že jediným zástupcem Krista na Zemi je Duch Svatý a ne žádný člověk (Jan 14,26)?… Tou skálou byl Kristus (1. Korintským 10:4). Jestliže římskokatolická církev je postavená na člověku, tak to není Má církev."

Kázal jsem, že Bible není dostatečným měřítkem víry, a také, že k pochopení Písma Svatého je zapotřebí tradice a církevních dogmat. K tomu mi vnitřní hlas říkal: "Kážeš vše proti učení Písma, kážeš absurdnosti. Jestliže je křesťanům k pochopení Bible zapotřebí papež, tak co je potřebné k pochopení papeže? Potupil jsem tradice, neboť každý může pochopit to, co je zapotřebí k spáse. "Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu." (Jan 20:31)

Pobízel jsem farníky, aby se obraceli v modlitbách k Marii a svatým - místo pouze ke Kristu. Přesto se mě vnitřní hlas ptal: "Kdo Tě spasil na kříži? Kdo zaplatil za tvé hříchy a prolil při tom svou krev? Marie nebo já, Ježíš? A Ty, stejně jako mnoho dalších kněží věříš škapulířům, novénám, růžencům, obrazům a svíčkám - nevyhazujete je z kostelů, protože tvrdíte, že prostému lidu je zapotřebí prostých věcí, které by jim připomínaly Boha. Tak je držíte v kostelech, protože je to pro vás celkem dobrý zdroj příjmů. Ale já ve Svém kostele nechci kupčení. Mí věrní mají vzdávat chválu pouze Mě - v Duchu a v pravdě. Znič všechny bůžky a farníky uč modlit se a obracet se jen ke Mně."

Nejhorší pochybnosti přicházely ve zpovědnici. Lidé klekali a vyznávali své hříchy. Já jsem jim znamením kříže potvrzoval, že mám moc jim odpouštět. Já hříšník a člověk jsem zaujímal místo Boží, když jsem si přivlastňoval Jeho práva. Ten strašný hlas promluvil tehdy do hloubi mého srdce: "Okrádáš Boha, protože Jemu náleží veškerá chvála. Jestliže hříšníci chtějí získat odpuštění hříchů, musí se obrátit k Bohu, ne k Tobě. Porušili Boží zákon. A proto se musí zpovídat před Bohem, a jedině Boha žádat o odpuštění. Žádný člověk nemůže odpouštět hříchy - jedině Ježíš to může učinit a jedině On odpouští."

"Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." (Matouš 1:21) "V nikom jiném není spásy - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" (Skutky apoštolské 4:12) "Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého." (1 Janův 2:1)

Není tu žádné zmínky o zpovídání ani o proceduře zpovědi, v které bychom měli vyznávat knězi hříchy a přijímat od něj rozhřešení.

Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. (Jan 3:36) Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.(1 Janův 1:9) Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. (Římanům 3:28) Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista.(Římanům 5:1) Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar. (Efezským 2:8) "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům!" (Skutky apoštolské 16:31) "Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků" (Římanům 4:5-6)

"Je to díky milosti, ne díky skutkům, jinak by milost už nebyla milost. Kdyby to bylo díky skutkům, nebylo by to milostí - jinak by skutek už nebyl skutek." (Římanům 11:6, viz také Galatským 3:11; 2 Timoteovi 1:9; Titovi 3:5; Lukáš 17:10; 1 Korintským 15:10; 2 Korintským 3:5; Jan 3:16; Skutky apoštolské 13:39; Galatským 2:16; Filipským 3:9).

Dobré skutky nejsou v žádném případě cestou ke spáse, ani jeho příčinou, jsou namísto toho důkazem a ovocem pravého spasení. Římskokatolická církev vyžaduje skutky a knězem vykonané svátosti, aby věřící mohl přijmout Boží milost, a tak drží své věrné v poddanosti kněžím i papeži, aby nadále měli nadvládu nad celými národy.

Nemohl jsem déle setrvat v římskokatolické církvi, neboť jsem nemohl sloužit dvěma pánům současně: papeži a Kristu. Nemohl jsem také věřit v dvě protichůdné nauky: tradice a Bible. Musel jsem si vybrat mezi Kristem a papežem, stejně jako mezi Biblí a tradicí. Díky Boží milosti jsem si vybral Krista a Bibli. V roce 1944 jsem odložil římské kněžství i římské náboženství a Duch Svatý mě vyučoval jak zvěstovat evangelium katolíkům a povzbuzovat věřící, aby jim beze strachu mohli vydávat svědectví.

Joseph Zachello


"Kněz, který nalezl Krista" | Přihlásit/Vytvořit účet | 45 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 18. únor 2012 @ 19:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc pěkné. Chvála Bohu.
Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Sobota, 18. únor 2012 @ 20:13:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
tenhleten heretickej článek je zase plný veršů z bible, jako kdyby Bible byla nějaká zázračná kniha, ačkoli bible není a nikdy nebyla zárukou pravdy, bez našeho katechyzmu a tradice! Odcitujte tedy naši tradici, našeho Zlatoústého Jana a ne Bibli, heretici ! Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Sobota, 18. únor 2012 @ 20:23:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takových svědectví více - jaelo, oko, betmo, Jmk, Honzo, a další, nepřispějete také dalším svědectvím o svém nalezení Krista?  Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: vassil (arc.en.ciel.29.9@ a je tonagmailu) v Sobota, 18. únor 2012 @ 22:45:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
kdybych měl podobnou zkušenost jako on, asi bych taky rychle utíkal od římskokatolické církve.
ale nemám...
asi jsem špatný katolík :)


]


Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:50:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám svědectví ale nezapadlo by do tvého vidění světa. Raději ti budu šetřit klávesnici :-)) Navíc, každé svědectví má svůj čas.

Honza


]


Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Neděle, 19. únor 2012 @ 13:27:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za skvělé svědectví - chtělo to velkou odvahu postavit se nadřízeným a jít jen za Kristem. Určitě měl tento kněz problémy i doma - rodiče ho nechali vystudovat, lidé si ho vážili, byl oblíbený - a najednou změna a takový obrat!

Vyprávěl jeden dnes už bývalý kněz, že když se rozhodl odejít ze služby, jeho maminka byla před infarktem. Navíc bydleli v menší vesnici, takže tam si lidé viděli víc do talíře, kdeco o sobě věděli, a když tohle vyšlo najevo, přestali mnozí zdravit nejen jeho, ale i maminku a přecházeli na druhý chodník.....Ale on to ustál, maminka nakonec taky a dnes už je hladina zase klidná. 

Víc takových svědectví! Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: vassil (arc.en.ciel.29.9@ a je tonagmailu) v Neděle, 19. únor 2012 @ 20:54:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
žel někteří lidé opravdu museli odejít z katolické církve aby nalezli Krista, protože tža naše církev je na některých místech opravdu mrtvá, a já se těm lidem opravdu nedivím...

ale jsou i jiné svědectví kdy se museli lidé postavit svým nadřízeným a zažitým zvyklostem v katolické církvi, a dopadlo to přeci jen jinak... příkladem můžou být např. řádové sestry Emmanuela (byla o ní napsaná kniha Žít znamená milovat) či matka Tereza, obě dvě tyto sestry měli potíž se svými nadřízenými když šli za Kristem a za službou ke které je volal...]


Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:52:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
žel někteří lidé opravdu museli odejít z katolické církve aby nalezli Krista, protože tža naše církev je na některých místech opravdu mrtvá, a já se těm lidem opravdu nedivím...

  Vassile, mám spíše opačnou zkušenost. Na to, aby člověk nalezl Krista nemusí odnikud odcházet, natož z ŘKC a to, že člověk odejde z ŘKC obvykle nijak nenapomůže tomu, že by nalezl Krista.  Jinak díky za tvoje svědectví, je jedno z mála, které jsem slyšel. Kdybys ho chtěl někdy popsat podrobněji, zajímalo by mne.
 


]


Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 19. únor 2012 @ 18:12:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdysi jsem v rozhlase slyšel katolického duchovního, který byl době socialismu zavřený za nerespektování církevního zákona. Ve svém vyprávění řekl, že v prvních dnech vězení zažil velkou krizi. Nepomohly mu však různé pomůcky, které katolíci používají. Teprve když se oprostil od myšlenek na používání takových předmětů a pohroužil se do ryze duchovního světa, bez nějakých relikvií, katolických svatých a jiných prostředníků mezi ním a Kristem (Bohem), teprve získal jistotu v Boží opoře a v Jeho moci.

Tento kněz zůstal i nadále katolickým duchovním až do dnešní doby.

Nezáleří tedy na konfesi nebo na denominaci. Ale jen a jen na tom, zda máme život s Pánem. On sám nás od všeho osvobodí a provede nás každými úskalími, byť by to byly pozlacené ornáty nebo lákavé způsoby připomínající zaškrtávání bodů na seznamu povinností podle zákona, jak to činí zákonicky naladění věřící.

Nejlepší ale je nemít takový seznam. Vždyť postačují zápisy v sdrci.Víra je vztah (Skóre: 1)
Vložil: Vaszti v Neděle, 19. únor 2012 @ 18:53:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavá svědectví jak v článku, tak v jednotlivých komentářích. Víra je vztah k Bohu a modlitba je rozhovor s Bohem. Víra není pověsit se na krk člověku nebo silnému manipulátorovi. Víra je také o poslušnosti pastýři, kterého povolal sám Pán Ježíš slovy: Petře pas beránky mé, abychom mohli naplňovat jednotu, kterou chce Kristus a nevznikaly neustále nové sekty, kde si jednotliví členové namlouvají, že jsou vedeni Duchem svatým a přitom pasou sami sebe. Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe.Re: Víra je vztah (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:52:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Hezky napsané. I apoštol nám o tom píše.

  Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy.

  Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.

  Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. 6K nim patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi, které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.

  Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil;5od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.]


Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. únor 2012 @ 19:53:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Není zapotřebí připomínat oběti kříže"...Celý článek je jen stupidní paskvil, ale toto je přímo od ďábla: "Není zapotřebí připomínat oběti kříže!" To věřím, že je mu navýsost nepříjemné připomínat mu pokořující chvíli jeho porážky Kristem.
..."Já jsem jim znamením kříže potvrzoval, že mám moc jim odpouštět. Já hříšník a člověk jsem zaujímal místo Boží, když jsem si přivlastňoval Jeho práva."...


To by ten fiktivní trouba (který se v článku lživě vydává za katolickéhpo "kněze") musel trošičku znát Písmo. Katolický kněz by ho znal.

(J 20,21-23)
Ježíš jim tedy znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás."
A když to pověděl, dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého.
Komukoli odpustíte hříchy, těm jsou odpuštěny; komukoli je zadržíte, těm jsou zadrženy."

Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. únor 2012 @ 21:05:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

co vy to vlastně při každé mši Bohu obětujete?


]


Rosmano neví (Skóre: 1)
Vložil: Vaszti v Neděle, 19. únor 2012 @ 21:13:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neznalost Písma svatého vás neomlouvá.


]


Jaela ví (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 20. únor 2012 @ 10:28:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak mě prosím pouč. Prozraď mi aspoň ty, když se oko k ničemu nemá, co to vlastně u každé mše Bohu obětujete?


]


J. Zachello (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pondělí, 20. únor 2012 @ 09:17:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

1. J. Zachello nenapsal "připomínat", ale "opakovat". Viz můj komentář dole.

2. J. Zachello není fiktivní. Stačí si najít na googlu jeho knihy: Secrets of Romanism, Ins and Outs of Romanism. Svědectví pochází z knihy 50 svědectví dřívějších římskokatolických knězů (1994), která sesbíral Richard Bennet a Martin Buckingham, jsou tam jejich fotografie a mnozí z nich mají vlastní webové stránky.]


Re: J. Zachello (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 17:46:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Grace,
s tými hriechmi je to v tej knihe napísané tak ako v článku?


]


Re: Re: J. Zachello (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pondělí, 20. únor 2012 @ 18:10:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co přesně?


]


Re: Re: Re: J. Zachello (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 18:15:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, čo vadí oku (okovi?).


]


Re: Re: Re: Re: J. Zachello (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pondělí, 20. únor 2012 @ 18:46:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, v tom odstavci o odpouštění hříchů nevidím žádné chyby a dává to smysl. To, že "není potřeba připominat oběť na kříži" smysl nemělo, protože na tom stojí biblická víra.

Ten citát o odpouštění hříchů, který oko uvedl na obhajobu zpovědí, nemůže stát v opozici k těm veršům v článku, protože jsou všechny v Bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: J. Zachello (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 18:56:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OK :o)


]


Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 00:30:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jo to jsem nečekal, že tak jednoduše jde dostát lidi na svojí stranu stačí ve svém článku úvest nějaké citáty s Bible, o pepřit to trošku tím jak jsem to byl vzorný katolík či ještě lepé kněz, a pak to co se jeví jako katolická víra (ale přitom zdaleka není) dát do protikladu s Písmem. Co naplat že, se použije zdroje inspirované Albertou Rivierou (http://www.alberto.pl/index.php/religia-rzymskokatolicka/bylem-ksiedzem/133-joseph-zachello.html) , či na křesťanský portál zanese i to co s křesťanskou vírou nemá nic společného třeba takové svědkové Jehovy (http://www.nastrazy.pl/ čí spíše http://www.nastrazy.pl/archiwum/1993_6_11.htm, hlavně když se to tvoří jako skutečné obracení římsko katolíka.

Pořád stejná šablona vašich tvrzení o řimskokatolické církví, nebylo by něco originálního?      Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 07:55:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Souhlas, článek vypadá jako kytka z umělý hmoty.

  To ovšem nic nemění na tom, že na ŘKC nic tak originálního není a příběhy obrácení ŘK jsou v mnohém hodně podobné. Těžko najít něco originálního.


]


Pravda je jedna (Skóre: 1)
Vložil: Vaszti v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:27:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z cesty pravdy svádí lidi satan.


]


Re: Pravda je jedna (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 09:00:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc.

A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?“ Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi.

 A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka.ale tím to nekončí.

A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.
...

A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
...

A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.

A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero.

A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.
]


Re: Pravda je jedna (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 20. únor 2012 @ 17:39:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z cesty pravdy svádí lidi satan.

Proč tak stroze? Nemohla bys o tom napsat svědectví?


]


Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 15:55:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč zase řašit ŘKC? Jako by již nic na řešení nebylo.


]


Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 17:39:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nevím. Proč řešíš ŘKC, Kjubiku?

  Co třeba řešit sebe a napsat něco o sobě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 17:59:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče víš proč o sobě nic nenapíšu? Protože to opět obratíš abych já vypadál jako hlupák či moje vlastní slova obrátíš proti mně abys ses do mně navezl. Měl jsem na tebe prosbu, až už to neděláš. Dokonce jsem ti vysvětlil co konkretně myslím a proč to považuji za manipulaci, ale i přesto jsem se opět toho jednání od tebe dočkal.   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:00:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Co jsem obrátil proti tobě? Proč útočíš na mne?

  Ty jsi k článku napsal cosi o jehovistech a tak trochu jsem pochopil, že ti článek připadá nevěrohodný. Já jsem s tebou souhlasil a uvedl v čem mně připadá nevěrohodný. To, co píše dotyčný kněz jsme považovali za římskokatolickou víru. Pokud ty to nepovažuješ za římskokatolickou víru, můžeš napsat co konkrétně se podle tebe "jeví jako katolická víra (ale přitom zdaleka není)" a jak věcem uvedeným v článku věříš ty.

  Jak jsem tomu věřil já jsem popsal - to je pro tebe "řešení jiných lidí" a "odbíhání od tématu", jak jsem pochopil.

  Pokud je výzva k tomu napsat něco o sobě vzhledem k tématu pro tebe manipulací, pokud napíšu osobní zkušenost s tématem popisovaným v článku tak je pro tebe "odbíhání od tématu" tak bys myslím mohl lépe popsat, o co ti vlastně jde.

 

 


]


Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 16:38:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako myslíš v stejném poměru namicháne? Jako že někdo již nastupje na studium vysoké školy již v 10 letech? Nebo že se nerespektuje to co je obvykle třeba viz. způsob školní docházky konkretní země  např.:Itálie?


]


Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 17:38:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  ?? To si reagoval na můj příspěvek?


  Příběhy obrácení ŘK ke Kristu jsou hodně podobné.

  Někteří lidé v ŘKC jsou na tom podobně, jako jsme byli my. Věří z celého srdce v ŘKC nauky a tradice, chovají se podle nich. Když se setkají s evangeliem Ježíše Krista, tak mu odporují, vzpouzejí se, vysmívají se lidem, co věří Ježíši, ponižují je, povyšují se nad ně a trvá jim dlouho, než se před Bohem pokoří a vydají mu svůj život.

  Někteří lidé jsou v ŘKC jen formálně, nevěří jejímu učení, ale občas zajdou do kostela a považují se za ŘK. Když se setkají s evangeliem Ježíše Krista,tak mu taky nevěří, tak jako nevěřili tomu, čemu žili před tím. Ale zase je pro ně snažší se pokořit a přijmout spasení, vydat život Ježíši.


  Jak s tím souvisí způsob školní docházky nevím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 17:54:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano to jsem reagoval na tvůj příspěvek Cizinče. Tebe oprávdu nepřijde hloupé aby někdo již v deseti letech nastoupil na vysokou školu? Či porušovál to co je vzdělavací systém? Jak s tím souvísí školní docházka? Vždyť už začatek je divný a ten je právě o školní docházce. Ani ten údajný "byválý kněz" neví co řkc učí či učila jak mu tedy mám věřít? Vždyť plete věci pate přes devátou.   
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 18:24:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  ??

  Já jsem ve svém příspěvku nic o nástupu na vysokou školu v deseti letech nepsal, Kjubiku. Jestli narážíš na článek, tak opravdu nevím, jestli mohl jít někdo do kněžského semináře v deseti a studovat 12 roků. V té době bylo běžné že šel někdo studovat jako dítě, nevím, zda zrovna tohle je pravda.

  Pokud jde o další informace, tak je mohu porovnat s tím, co znám já osobně.

  - spasení v Ježíši Kristu mě jako ŘK také zaujalo a překvapilo, zhruba stjně, jako pána v článku

  - u nich dávali na mše za vysvobození příbuzných z očistce od 5 do 30 dolarů, u nás se dávalo 100-500Kč, to je také podobné.

  - věřili jsme, že písmo svaté není měřítkem víry, ale měřítkem víry pro nás byly výklady ŘKC kněží.
 
  - věřili jsme, že papež je skála na které stojí církev, ne osobní zjevení Ježíše jak je to popsané v písmu.

  - kněží nás pobízeli, abychom se obraceli v modlitbách k Marii a ke svatým. Poměr modliteb k marii a ostatních byl asi 90:10.

  - věřili jsme, že kněz je prostředník, který má moc odpouštět hříchy a odpouští hříchy ve zpovědnici a uděluje pokání.

  - věřili jsme, že dobré a náboženské skutky konané za účelem spasení jsou cesta ke spáse a tak jsme se je snažili dělat.


  Neznali jsme Boží moc ke spasení každému, kdo věří a byl jsem stejně překvapený, když jsem se poprvé s touhle mocí setkal u mých přátel a viděl jí na jejich životech.

  Takže to, co je napsané v článku, vypadá velmi věrohodně a ty informace vypadají pravdivě a snad bych tomu i věřil, až na jednu drobnost: Vypadá to jako umělá kytka vůči skutečné. V reálném životě jsem nepotkal žádného ŘK, který by baštil ŘKC výklady písma i s navijákem a když by se setkal s evangeliem, tak by ho takto pokorně přijal a nevzpružil se.

  Pokud to tak opravdu bylo, tak je to pro mne první člověk, o kterém jsem slyšel.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 19:48:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče co řešíme? Já mám za to, že článek. Nechci řešít jiné lidi, jiné případy, pouze tento článek. Neřeším ani tvojí životní situaci. Nevidím tedy důvod abychom to porovnávali s nečím jiným. Zdá se, že odbíhaš od tématu. Proč nereaguješ na to co píšu místo toho píšeš o nečem jiném. Opět mne chceš zmanipulovat?  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kněz, který nalezl Krista (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 20:35:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, připadalo mi, že reaguji na to, co jsi psal ty a že v něčem vidím článek podobně.

  - Opravdu mi připadá, že na ŘKC a příbězích lidí v něm lze jen těžko najít něco originálního.

  - Opravdu mi připadá článek umělý a postoj toho kněze mi nesedí s realitou. V čem jsem popsal podrobně.

  - Opravdu znám jenom takové příklady, kdy se lidé v ŘKC evangeliu nejdříve vzpruží a postaví na odpor.

  Pokud tobě připadá, že píši o něčem jiném, než o článku, můžeš upřesnit co bys ode mne rád četl. Pokud mne chceš Kjubiku k něčemu zmanipulovat, klidně můžeš napřímo napsat k čemu, ať na to mohu reagovat.


]


CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pondělí, 20. únor 2012 @ 08:54:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Není zapotřebí PŘIPOMÍNAT oběti kříže, Má oběť byla vykonána."

Je tam chyba v českém překladu, původní text zní takto:

"Nepotřebuji OPAKOVÁNÍ obětí na kříži, protože moje oběť je úplná."

"I do not need a repetition of the sacrifices of the cross, because my sacrifice is complete."
(Far from Rome Near to God, vydání 1994, Associated Publishers and Authors, Inc.,  str. 61)Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:02:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už alespoň tisíckrát jsme zde dementovali vaši zkreslenou představu o katolících:


My neopakujeme oběť kříže, ale zpřítomňujeme pořád jednu a tu samou Kristovu oběť  kříže, abychom na ní mohli mít také my účast a abychom z ní mohli mít také my užitek..

Přesto si to někteří zabedněnci stále nejsou schopni uvědomit a donekonečna nám zde opakují cosi o jakémsi "opakování" oběti kříže.


Zpřítomnění Kristovy oběti je samou podstatou křesťanství.

Jen Kristova krev smývá lidský hřích a bez Kristovy oběti (krve) nelze mít ani podíl na vzkříšení.


My hlásáme Krista ukřižovaného a vzkříšeného - oslaveného.


]


Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:10:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To sprítomnenie bude dokonalé, keď vymyslíte stroj času, aby sme sa všetci mohli premiestniť na Golgotu a byť účastní toho jediného historického okamihu, kedy Boh na kríži povedal: JE DOKONANÉ. Vynálezom zdar! :o)


]


Re: Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: vassil (arc.en.ciel.29.9@ a je tonagmailu) v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:24:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
my ten stroj času máme, Hospodina, jenž nepodléhá času :)


]


Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:45:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko,

a co vlastně Bohu obětujete? 
Ježíšovu oběť?  


]


Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: Grace v Pondělí, 20. únor 2012 @ 21:51:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"My neopakujeme oběť kříže, ale zpřítomňujeme pořád jednu a tu samou Kristovu oběť kříže, abychom na ní mohli mít také my účast a abychom z ní mohli mít také my užitek."

Tím opakováním se totiž myslí právě to "zpřítomňování".

Proč vůbec někdo potřebuje něco "zpřítomňovat", aby z toho mohl mít užitek, když ten užitek je tady stále přítomný? A je přístupný jedině skrze víru. "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen." Cesta k němu je skrze víru, ne skrze "zpřítomnění oběti" na oltáři.

Je ale jeden velice dobrý důvod, proč "zpřítomňovat oběť" - aby lidé uvěřili, že nestačí jen uvěřit, a aby tak byli závislí na kněžích, mších a ne JEN na Pánu.


]


Re: Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 21. únor 2012 @ 12:56:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Proč vůbec někdo potřebuje něco "zpřítomňovat", aby z toho mohl mít užitek, když ten užitek je tady stále přítomný?"...

(Lk 22,19)
A když vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku."


(1 Kor 11,23-29)
Neboť já jsem přijal od Pána to, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
a když vzdal díky, rozlomil jej a řekl: "Vezměte, jezte, toto je mé tělo, které se láme za vás. Toto čiňte na mou památku."
Stejně tak i kalich, když povečeřel, se slovy: "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. Toto čiňte, kdykoli byste jej pili, na moji památku."
Neboť kdykoli byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.
A proto, kdokoli by jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodně, bude vinen tělem a krví Pána.
Ať tedy člověk prověří sám sebe a takto ať jí z toho chleba a pije z toho kalichu.
Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sám sobě odsouzení, jelikož nerozsuzuje Pánovo tělo.Toto je ona účast na Kristově smrti, ze které nám plyne vysvobození ze smrti hříchu.
Tento užitek je tu sice stále přítomný, ale abychom na něj dosáhli, je třeba na něm mít svou účast (nikoli nehodně!).
Kristova ktev smývá viny - ale nikoli všem bez rozdílu, ale jenom těm, kteří si pro očištění v pokání přijdou. A účast na Kristově smrti dává naději také na vaše zmrtvýchvstání.


(2 Kor 5,21)
Vždyť Toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.


]


Re: Re: Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 21. únor 2012 @ 15:54:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zvěstovat Pánovu smrt je něco jiného než "zpřítomňovat" Ježíšovu oběť. Natož ještě Bohu obětovat oběť čeho vlastně?
Bůh obětoval Ježíše pro nás, resp. Ježíš se obětoval pro nás. Co my lidé máme co Bohu obětovat Krista?  Vždyť je to opačně. Nějaké pomýlení, ne?


]


Re: Re: CHYBA V ČESKÉM PŘEKLADU (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 21. únor 2012 @ 00:23:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, když už to vidíš jako zpřítomňování, co tak vybavit kostely videozáznamem a pouštět si ukřižování z některého z vydařenějších filmů? Je pak nepodstatné, že budete mít jinou modlu, možná by to mělo nějaký efekt a vedlo by to některé lidi k pokání. Dnes není videotechnika až tak drahá...


]


Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy