Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kvido.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 498, komentářů celkem: 411975, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 36 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

studentbible
oko
Danny42
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112231063
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!
Vloženo Úterý, 08. listopad 2011 @ 12:02:19 CET Vložil: Olda

Z hnízda poslal Informator

Z kázání T. N. C. Wilsona, presidenta Generální konference Církve adventistů sedmého dne

V Evropě i na celém světě jsou milióny lidí, kteří čekají na Adventisty sedmého dne, až povstanou, promluví a budou se sdílet o vzácné Biblické poselství ze Zjevení 14. kapitoly. Hlásání trojandělského poselství je důvod, proč Bůh založil toto hnutí Adventistů sedmého dne. Z nebe je nám dán mandát kázat věčné evangelium a Kristovu spravedlnost, směle hlásat pád Babylonského odpadlického náboženství a varovat svět, aby nepřijal znamení šelmy, ale místo toho, aby byl zapečetěn pečetí Božího věčného znamení autority – sedmým dnem sobotou.


Bratři a sestry tady na ASI a ti, kteří to sledují po celém světě, máme velkou přednost patřit do něčeho mnohem širšího než je denominace nebo církevní tělo – patříme do v nebi zrozeného adventního hnutí – patříme do církve Adventistů sedmého dne, Boží církve ostatků. Je to církev, která byla povolána Bohem na konci času kvůli svému jedinečnému záměru. Církev, která prošla problematickými časy a projde velkými výzvami podle Biblického proroctví a spisů Ducha Prorockého. Církev, která nespoléhá na tradice nebo lidské uvažování, ale naprosto spoléhá na psané Boží slovo jako pevný základ a na Živé Slovo, Ježíše Krista. Církev, která nečerpá svou moc sama ze sebe, ale přijímá plně napomenutí Páně u Zachariáše 4,6, který říká: „Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.“

Jak je to možné, že si pokorně můžeme nárokovat být Boží církví ostatků? Existují takoví, dokonce i v církvi Adventistů sedmého dne, kteří by se přeli, že jsme církví ostatků. Někteří mohou říct, že jsme „část“ ostatků nebo možná, že ostatek teprve přijde. Moji bratři a sestry, abychom mohli říct, že Boží církev bude finišovat s maximálním nasazením, tak potřebujeme vědět, kdo jsme a proč jsme tady jako adventní hnutí. Musíme rozumět našemu speciálnímu povolání od Pána. Nic z toho neříkáme nějakým soustředným, egoistickým způsobem, ale pokorně rozumíme, že naplňujeme kvalifikace Božího lidu ostatku, který ví, že církev bude finišovat s maximálním
nasazením.

Bůh nám ve Svědectví pro Církev, svazek 7. strana 138, řekl, že „Adventisté sedmého dne byli vybráni Bohem jako lid zvláštní, oddělený od světa. Učinil z nich své reprezentanty a povolal je za velvyslance pro Něho v posledním díle spasení. To největší bohatství pravdy, které kdy bylo smrtelníkům svěřeno, ta nejvážnější a nejhrozivější varování, která kdy Bůh lidem poslal, byla svěřena jim, aby to předali světu.“ Ale věříme tomu? Jak tomu můžeme rozumět z Písma?

Před pár lety na jednom mítinku k mému stolu u večeře přišel skvělý a inteligentní člověk a zeptal se mne, co bylo mou největší výzvou. Na chvilku jsem se zamyslel a potom jsem odpověděl, že jednou z našich největších výzev bylo udržovat v církvi živou vizi, že jsme jedinečným hnutím. On se na mne podíval a zeptal: „Vážně? Opravdu jsme?“ A řekl: „Já jsem nejdříve křesťan a potom adventista sedmého dne.“ Samozřejmě že jsme křesťané adventisté sedmého dne, ale máme speciální úkol, který druzí nemají. A on tehdy a tam potvrdil tento můj bod. Zdálo se, že ho nenapadlo si myslet, že jsme jedineční. Kdo jsme, jako jedinečné, unikátní hnutí? Jsme nějací lepší než ostatní? Samozřejmě, že ne. Všichni potřebujeme Kristovu ospravedlňující a posvěcující moc. Všichni potřebujeme oživení a reformaci skrze Ducha svatého, což povede k pozdnímu dešti. Jsme zadluženi Kristu za spasení a jeho vše zahrnující milost a spravedlnost.

Ale jsme také jedinečnými hnutím, lid Knihy, prorocké hnutí, lidé, kteří věří v proroctví Daniele a Zjevení. Lidé, kteří rozumí těmto knihám z historického pohledu. Nejsme pretéristé, kteří připisují určité události předpovězené z Bible k jednotlivým událostem v daleké minulosti. Nejsme futuristé, kteří přiřazují prorocké události do daleké budoucnosti bez jakéhokoliv vztahu k historiím – současné nebo minulé. Jsme historicisté, kteří chápou, že sedm sborů ze Zjevení 2 a 3 reprezentují nejen historická místa, ale také období církevní historie, která byla předpovězena předtím, než se stala, a vedou nás k pochopení toho, kým jsme a kde jsme v tomto období historie země.

Pomáhá nám to porozumět, že žijeme v naprostém konci prstů na nohách z Daniela 2 a že další událostí bude objevení se kamene, který byl odtržen bez použití rukou, což představuje Kristův druhý příchod. Daniel 8,14 nám říká přesně, co se stalo v roce 1844 a že poselství o svatyni, o kterém je toho plno v Písmu, je mocné a významné poselství pro celý svět po celou dobu a ještě více během těchto posledních dní země. Poselství svatyně ohledně Božího plánu spasení a jak Kristus, nás Velekněz, se za nás přimlouvá ve svatyni svatých nebeské svatyně zrovna v této chvíli, je nejvzácnější Biblickou pravdou, která se musí věrně předávat světu. Kristus, náš Spasitel, jako pokorná zlomená ovečka na kříži, náš Příklad, náš Velekněz a náš přicházející Král. Poselství o svatyni o tomto všem hovoří.

Bratři a sestry, žijeme v nejfantastičtější době historie této země. Byli jsme povolání, abychom hlásali Boží neuvěřitelné poselství spásy skrze Krista a jeho spravedlnost a musíme vědět, kdo jsme, pokud toto poselství máme roznášet s mocí Ducha Svatého.

Existuje mnoho Biblických textů, které nám podávají obraz, kdo jsme jako jedinečné hnutí, které bude finišovat s maximálním nasazením. Ale existuje jeden text, který nám to identifikuje tak jasně, že tomu nelze špatně porozumět. Je to ten hlavní identifikovatel. Je to jako telefonní služba rozpoznání identity volajícího „Caller ID“ Biblického proroctví. Tak jako váš mobil nebo telefon na pevné lince může identifikovat číslo či jméno volajícího, což vám takto volající v mnohých případech dávají možnost rozhodnout se, zda telefon zvednete nebo ne – tak Bible ve Zj 12,17 identifikuje Boží církev ostatků jako lid konce času. Tento úžasný text nám říká, kdo jsme! Čteme tam: „I rozhněval se ten drak na tu ženu a šel bojovat proti ostatku z jejího semene, který zachovával Boží přikázání a měl svědectví Ježíše Krista.“ Verš 9 nám říká, že tento drak je satan. Verš 1. a 2. identifikuje ženu jako Boží církev. Verš 4. nám říká o válce proti Boží církvi a Ježíši Kristu, který je u Boha a jeho trůnu.

Ale kdo je to ten ostatek? Ostatek jejího semene, Boží církev posledních dní, se bude skládat z lidí, kteří budou mít dvě charakteristiky – ti, kteří zachovávají Boží přikázání a za druhé mají svědectví Ježíše Krista. Ta první charakteristika zachovávání přikázání Božích znamená všechna přikázání Boží zahrnující i čtvrté přikázání, abychom „pamatovali na sobotu, abys ji světil....“ Ti, kteří jsou součástí církve ostatků, budou zachovávat skrze Boží moc ne jen pár přikázání, nebo dokonce i devět přikázání, ale všech deset přikázání. Čtvrté přikázání o Boží svaté sobotě je znamením Boží stvořitelské a vykupitelské moci. Je to znamení, že On sám je Stvořitelem, který nedávno stvořil tuto zem v doslovných šesti dnech a zakončil tento úžasný a zázračný proces sedmým dnem sobotou, což není jen znamení Boží moci, ale což bude i pečeť, která bude položena na jeho lid. Boží znamení ve vesmíru a na nás.

V úplně posledních dnech během těch nejtěžších dob pronásledování stůj pevně za Boží biblickou sobotou. Finišuj s maximálním nasazením skrze Boží moc. Nedovol, aby tě něco odvrátilo od věrného držení se Božího jediného pravého dne bohoslužby, sedmého dne soboty. Když uctíváš Boha v tento den, dosvědčuješ celému světu, že Bůh je všemohoucí Stvořitel, který dokončí toto dílo skrze svou moc a ne skrze evoluční proces. Toto máme kázat, učit a věřit tomu. Nedovol někomu, aby tě dohnal k tomu, že budeš věřit, že toto je zastaralá, nevzdělaná a neinteligentní víra, víra v doslovný šestidenní stvořitelský týden se sobotou jako každotýdenním památníkem Boží stvořitelské moci je víceméně hlavní částí závěrečných charakteristik Boží církve ostatku.

Jsme Adventisté sedmého dne! Nezapomeňte na to. Jsme jedinečným lidem s jedinečným poselstvím. Ve Vybraných poselstvích, druhý svazek, strana 397, čteme: „Byla jsem pověřena, abych řekla Adventistům sedmého dne po celém světě, že Bůh nás povolal jako lid, abychom byli pro něho zvláštním pokladem. Určil, aby jeho církev na zemi stála dokonale jednotná v Duchu a v radách Pána zástupů až do konce času.“

Ta druhá charakteristika, která je zaznamenaná ve Zj 12,17, je, že Boží církev ostatků bude mít „svědectví Ježíše Krista“. Zj 1,2 a 9 hovoří o svědectví Ježíšově. Zj 14,12 hovoří o trpělivosti svatých, kteří zachovávají přikázání a mají víru Ježíšovu. Zj 19,10 nám jasně hovoří, že „svědectví Ježíše je duch prorocký“. Zde máme jasnou indikaci z Bible, že církev ostatků bude mít speciální hlas, který zaopatří Bůh, což bude Duch prorocký. Toto je znamení ostatku.

Věřím, že Bůh hovořil skrze Ellen G. White jako naplnění Zj 12,17, aby poskytl Boží instrukce své církvi ostatků v posledních dnech. Jak jsem již řekl předtím, věřím, že Duch prorocký, spisy Ellen Whiteové, jsou jedním z největších darů daných církvi Adventistů sedmého dne. Na Ducha prorockého je mnoho útoků a to by nás nemělo překvapovat. Duch prorocký obsahuje přímé rady a pravdy, které ďáběl nechce, aby byly pro lidi dostupné. Ve Vybraných poselstvích, v prvním svazku, na straně 48, je prohlášeno, že „satan neustále vecpává podvrhy – aby svedl od pravdy. Úplně poslední satanův svod bude takový, aby svědectví Božího Ducha neměla žádný vliv. Proti svědectví bude rozdmýchána nenávist, která je satanská. Satan bude dělat takové věci, které naruší pokoj důvěry sborů ke svědectvím z následujícího důvodu: Satan nemůže tak jasně vnést své svody a polapit duše do svých klamů, pokud je dbáno varování, pokárání a rad Ducha Božího“. Toto je důvod, proč je v současné době tolik útoků proti Duchu prorockému. Proto si tolik lidí jednoduše vybralo nečíst tyto instrukce. Ale toto je jedna ze dvou důležitých charakteristik církve ostatků podle Zj 12,17 … toto je součást té identifikace volajícího, kým jsme.

Poslechněte si, jaká je prosba Ellen White o oživení, reformaci a pozdním dešti, jak je to vysvětleno ve Svědectví pro církev, 8. svazek, strana 297-298: „Pán volá po obnově přímého svědectví, které bylo zrozeno v minulých letech. Volá po obnovení duchovního života. Duchovní energie jeho lidu byla po dlouhou dobu malátná, ale musí se odehrát vzkříšení ze zdánlivé smrti.

Modlitbou a vyznáním hříchů musíme očistit Kristovu cestu. Když to tak uděláme, přijde k nám moc Ducha. Potřebujeme energii Letnic. A ona přijde, protože Pán zaslíbil, že pošle svého Ducha se vše přemáhající mocí. Před námi jsou nebezpečné chvíle. Každý, kdo má poznání pravdy, by se měl probudit a postavit sebe, své tělo, duši a ducha pod Boží disciplínu. Musíme následovat směrnice dané skrze ducha prorockého. Musíme milovat a poslouchat pravdu pro tuto dobu. To nás zachrání od přijetí silných svodů. Bůh k nám promlouvá skrze své slovo. Promlouvá k nám skrze svědectví pro církev a skrze mnohé knihy, které pomohly vyjasnit naši současnou povinnost a pozici, kterou bychom měli zaujímat.“

Jakou pozici nyní zaujímáme? Pozici „ostatku jejího semene“. Jsme unikátním hnutím osudu. Máme hlásat Kristovo velké poselství varování a spásy, které se nachází v trojandělském poselství Zjevení 14. Neměli bychom ničemu dovolit, abychom byli odvedení od našeho poslání, které bude finišovat s maximálním nasazením!

Bůh nás povolal, abychom hlásali poselství posledních dní s maximálním nasazením. Na našich rtech musí být trojandělské poselství a musí být prezentováno s láskou. Jsem vděčný za skvělou podporu ASI v masivních evangelizačních aktivitách církve po celém světě. Prosím vás nadále o silnou podporu našeho celkového evangelizačního plánu „Řekni to světu“. Všechny tyto plány jsou založeny na našem pokorném podvolení se Pánu a jsou budovány na základě oživení a reformace v našich osobních životech a v životě církve jako těla. Nikdy nezapomeňme, že čehokoliv dosáhneme, tak je to učiněno „mým Duchem, praví Hospodin zástupů“.

Jeden z aspektů evangelizačního projektu, Řekni to světu, je projekt Velký spor věků. Žádám, abyste tomu poskytli plnou podporu. Toto je výsledek té druhé charakteristiky Boží identifikace volajícího ze Zj 12,17, která ukazuje, že jeho církev ostatků bude mít „svědectví Ježíše Krista“.

Plán Velkého sporu, který byl přijat světovou církví, žádá členy církve, aby přečetli nebo znovu pročetli Velký spor věků v tomto roce 2011. Nancy i já to znovu čteme a je to plné moci. Potom v roce 2012 a 2013 se po celém světě odehraje masivní rozdávání této knihy jako speciální evangelizační příležitost. Budou vydána různá vydání. Součástí budou karty s Biblickým studiem nebo natištěné webové adresy, aby přivedli čtenáře ke zdroji, kde se mohou zapojit do studia Bible, stahovat Biblické informace, pokud bude třeba stáhnout si celou knihu, spojit se s televizní sítí Adventistů sedmého dne a najít Biblické informace naplněné pravdou.

Někteří se ptali: „Proč roznášet Velký spor, když to není politicky správné? Proč nerozšiřovat Cestu ke Kristu nebo Touhu věků?“ Bylo by skvělé rozšiřovat i tyto knihy. Jsou to úžasné knihy. Ale skutečností je, že sama Ellen Whiteová řekla, že si přeje, aby Velký spor cirkuloval více než jakákoliv jiná kniha, kterou napsala. Popisuje příběh křesťanské církve od začátku až do konce. Vypráví o tom, jak Boží církev ostatků bude finišovat s maximálním nasazením pouze skrze Boží moc.

Je vzrušující vidět světové divize a členy církve po celém světě, jak jsou nadšení z tohoto speciálního projektu. Nastavili jsme si za cíl 50 miliónů kopií, které budou po celém světě rozšiřovány. Většina z těchto knih bude dávána osobně přátelům, příbuzným, sousedům a jiným. Já osobně jsem měl na modlitbě za cíl 100 miliónů. Ale nejposlednější odhadovaný výsledek klasických a zestručněných verzí, jak to hlásí divize, a to půjde bezpochyby ještě nahoru, je přibližně 127 miliónů a k tomu nepočítáme žádné stažené verze z internetu. Bůh inspiroval po celém světě svůj lid, aby rozšiřovali trojandělské poselství s mocí.


Před nedávnem jsem dostal krásný vzkaz od sestry v Anderson z Jižní Karolíny, která říkala: „Čtu si znovu Velký spor a vím, že jsi řekl, že chceš s tím v roce 2012 a 2013 zaplavit zemi!“ Prohlásila, že spolu se svým manželem plánují poslat knihu 200 lidem. Řekla: „Sestra Whiteová řekla – ze všech jejich knih – že tato je ta, kterou by si přála, aby měl každý a že to je přesně ta, kterou satan nechtěl, aby byla vytištěna. Kéž Bůh i nadále požehnává tebe a sestru Wilsonovou a všechny tvé spolupracovníky, když my všichni jdeme vpřed do království. Jsem čtvrtou generací Adventistů sedmého dne a za to chválím Boha. Nevím, jak je možné, že jsem byla obdařena takovým požehnáním.“ Moji bratři a sestry, my všichni jsme obdrželi požehnání tím, že jsme Adventisté sedmého dne a účastníme se hlásání velkého adventního poselství.

V posledních týdnech jsem cítil usvědčení, abych promluvil silněji o určitých věcech, které, dle mého porozumění, nás oddělují od Božího poslání pro jeho církev ostatků. Jsou to věci, které nás odvrátí od pozice, ke které nás Bůh povolal. Dovolte mi, abych se o to s vámi aspoň krátce podělil:

1. Buďte na stráži proti mystickým pravdám a praktikám, které si nacházejí svou cestu do církve skrze formy jakoby duchovní formace a vynoření se ve sboru. Základem většiny z tohoto je důraz na prožitek a emoce více než na pevný základ Božího Slova. Přečti si pomocnou informaci ohledně tohoto tématu v současném časopisu Adventist Review ASI Special, kterou náš vydavatel Bill Knott zorganizoval a vyhlížejte více materiálů, které budou vydávány v blízké budoucnosti.


2. Vyhýbejte se mystickým formám modlitby jako je kontemplativní modlitba, modlitební labyrinty, opakovaná modlitba používající jedno slovo nebo určitou frázi nebo soustředná modlitba, která se zdá, že je populární, ale vede k okultismu, protože v mnohých případech jsou eliminovány všechny myšlenky. A tímto se dovolí tomu Zlému, aby napadl vaši jednoduchou a skromnou modlitbu, kdy se jakoby sdílíte o své starosti s vašim Pánem.

3. Odporujte bohoslužebným stylům a hudbě, která má více co do činění se soustřednou zábavou, než s pokornou bohoslužbou. Musíme si uvědomit, že máme mnohé rozdílné kultury a styly bohoslužby v naší celosvětové církvi, ale všechny musí přinést slávu Bohu a ne jeho účastníkům – kazatelům, hudebníkům a všem ostatním. Musíme se zaměřit na uctívání Boha a ne na vyzdvihování sami sebe. Hudba by nás měla pozvedávat do trůnního sálu nebes. Nechci nikoho urazit, ale můj osobní názor je, že pokud hudba zní jako by patřila na rockový koncert nebo do nočního klubu, tak by tam měla zůstat. Lekce sobotního úkolu z minulého týdne „Bohoslužba a píseň a oslava“ od hlavní autorky Rosalie H. Zinke, má některé velmi nápomocné myšlenky. Ve čtvrteční lekci je řečeno: „To, co je podstatné pro hudbu při bohoslužbě, je to, že nás má směřovat k tomu nejvznešenějšímu a nejlepšímu, což je Hospodin.“ Studujte Zjevení 4 a 5 a Duch svatý vás každého bude vést ke správným formám bohoslužby a hudby.

4. Vyhněte se praktikám pozývání hlavních duchovních mluvčí, kteří nejsou Adventisté sedmého, aby hovořili na našich církevních shromážděních, na setkání mužů, setkání žen, na ozdravných pobytech a kazatelských setkáních, na akcích mládeže a velkých shromážděních. Nemluvím o tom, aby civilní, občanští nebo náboženství vedoucí navštěvovali shromáždění. Musíme se přátelit s lidmi a sdílet se o naši víru. Ale hovořím tady o žádání těchto lidí, aby prezentovali hlavní duchovní prezentace, když pravděpodobně nemají žádné porozumění tématu Velkého sporu věků. Určitě se můžeme učit věci od druhých, kteří nejsou členové, a měli bychom je povzbuzovat na jejich cestě k Boží pravdě. Ale musíme být velmi proaktivní při žádání pokorných na Bibli soustředěných mluvčí Adventistů sedmého dne, aby poučili naše církevní členy o plném pochopení Božích velkých Biblických poselství pro tuto dobu.

Bratři a sestry, Ježíš brzo přijde a jeho církev bude finišovat s maximálním nasazením! Znamení Kristova návratu jsou všude kolem nás: stále rostoucí přírodní katastrofy, politické změny, které unikají vysvětlením, ekonomická bída založená na chamtivosti, sociální a mravní rozklad a ekumenické postupy, které pro nás zamezí náboženskou svobodu. Měli bychom podpořit jakoukoliv snahu pro vzestup náboženské svobody, ale nezapojujme se do žádných organizací, které by neutralizovaly naši schopnost hlásat trojandělské poselství a finišovat s maximálním nasazením!

Zaměřme se na Krista a jeho blízký návrat. V Nebeských příbytcích, na straně 127 je psáno: „Čím více hledíme na Krista, hovoříme o jeho zásluhách a mluvíme o jeho moci, tím plněji budeme odrážet jeho obraz ve svých vlastních charakterech a tím méně budeme povolovat své mysle a city paralyzujícím vlivům světa. Čím více se budou naše mysle zabývat Ježíšem, tím méně budou obklopeny mlhou pochybnosti a tím jednodušeji vložíme své zkoušky a všechna svá břemena na našeho Nositele břemen. ...“

Kolik z vás si dnes přeje vložit své zkoušky a břemena na Ježíše? Kolik z vás si přeje, abyste se znovu odevzdali Kristu a jeho zachraňující moci? Kolik z vás chce znovu upevnit svou důvěru, že toto je Boží církev ostatků s jedinečným poselstvím, které je založeno na Boží identitě volajícího podle Zjevení 12,17? Kolik z vás si přeje hlásat toto vzácné adventní poselství skrze moc Ducha svatého, že Boží církev bude finišovat s maximálním nasazením? Pokud si to tak přejete, postavíte se, prosím, spolu se mnou před Pánem?

Celé kázání Teda Wilsna v PDF „Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!“


"Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!" | Přihlásit/Vytvořit účet | 65 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 08. listopad 2011 @ 13:40:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Předseda církve adv pan Wilson,
se rozhodl, že nás k smrti vyděsí, když nás a naše nevinné sousedy čeká každého 127 milóntý výtisk Velkého sporu!
ODSTUP SATANE!
Proč nás má strašit, proč se tu má vytahovat, proč tu lže a to vše za peníze adventních farníků?  jak milony lidí čekají na Adventisty, až oni povstanou, asi jako "rudí bojovníci" a půjdou po nás?
a jak Bůh založil adv hnutí už v nebi a místo Ducha Sv jako znamení Božího lidu nám dal sestru White a její židovskou sobotu a rok 1844 a to vše hlavně bez nečistého vepřového!
prosím vás lidi, řekněte něco, že my nejsme zadluženi Kristu, protože jsme dostali DAR SPÁSY úplně zadarmo a nemusíme se sdílet ani čtením, ani rozdáváním bludů, které obsahuje Velký spor věků!
Tak tohle by si měli přečíst hlavně všichni kábrtové a spol, aby věděli zač je toho loket a co se na nás žene...
tak se přimlouvám za to, aby lidé tu včas pochopili o co, že tu kráčí a varovali ty, kteří jsou v merku pomatených adventismem, díky Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Ferda (nmcoqi6@iol.cz) v Středa, 09. listopad 2011 @ 18:58:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Milá Heleno
Adventní duch je aktivizován a ožívá vždycky,když se něco nebo někdo cítí ohrožen ve svém náboženském systému .Přimlouvám se tady za rozhodnutí pro Ducha svatého,před duchem adventním. V Jr 23 je zase řeč o narcisistních prorocích,zcela zaujatých výtvory své představivosti,jež hlásají a zřejmě nutí přijímat ,jako by to bylo Boží slovo. Sami sebe a lidi okolo sytí svými výpotky,v nichž se zhlédli a jimiž svádějí lid. Bůh to ( 32.v.) nazývá klamy a chvástavost. Tento problém se promítá do života církve v podobě zvěstování věrouky,či zásad,místo evangelia. Narcisistní společenství v sebeobdivné do sebezahleděnosti se sytí jen tím,co samo vyprodukovalo. Se zaslepenou zbohatlickou soběstačností informuje své členy výhradně o svých vlastních aktivitách. Zaměstnává se opojným mluvením o sobě samém,o svých problémech,své teologii,přičemž vše,co není „naše“,je podezřelé. Bůh i ostatní se stávají pouhými kulisami na jevišti předvádějící se církve. Pravdou zůstává,že ze zajetí sebezbožnění je jednotlivce i církev mocen vysvobodit jen Bůh. ***ferda***  


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 06:27:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Ferdo,díky za odpo,
to co nám předvádí toto tzv prorocké hnutí cca 160 let a jak můžeš číst výše právě nyní, znamená vážný další útok a je jak říkaš aktivisován jak zážehový motor!
Ohrožení např z nedostatku přírustků, vzhledem k vyšší informovanosti, kterou společnost má, třeba díky mediím a zvl internetu,  "nahoře" myslím tím GK nutí k Netům a evangelisacím a invazi vydávání knih, kde se opět dál a dál vlastně nechtěně odhalují! Z takové závislosti jakou je adventismus opravdu zachraňuje jen Bůh, neboť jen JEHO moc je natolik silná!
Vždyť ti adventisté vůbec netuší, co vlastně pan předseda Wilson píše a na čem, že to pracuje a že tvrdě kupčí s jejich duchovním životem stále za pomoci EGW! To, že to nechápou jiní, kteří nemají os zkušenost je pochopitelné, ale ti co jsou "uvnitř" mají těžkou bariéru v duchovním chápání bludu! a to mě hodně trápí a jediné co zbývá, všechny ty drahé stále svedené složit k nohám Nejvyššího s prosbou o záchranu! AMEN!


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Sobota, 12. listopad 2011 @ 17:18:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 08. listopad 2011 @ 15:22:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
dočítal som iba po druhý odstavec.... Ellen W. mohla radšej byť poslušnou ženou svojho muža ako formulovať kresťanské učenie...
Boh nikdy neformuloval učenie cirkvi cez ženu...žena nemá vyučovať....adventizmus je blud...dám si radšej jogurt, nejak mi vyhládlo...

ivanpRe: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 08. listopad 2011 @ 16:08:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Následonnú pieseň zložil bývalý adventista.Asi dobre vie o čom v nej hovorí.

Písnička pro paní Bílou /prorokyni E.G. White/

Adventisto,chceš do „ráje“?Opusť sbor weitovské báje!
Bibli zkus její učení,přesvědčíš se,že tak není !
Mnohé knihy,spisy psala,pravdy Boží sfalšovala!
Verše z Bible citovala, po svém si je vykládala.
Prosté lidi obelhala,pohádky jim předkládala.
Ti jež tomu uvěřili ,desátky jim též vnutili,
aniž by se přesvědčili,zda by věci takto byly!
Adventisté pokračují,chytrou lišku nasledují.
Hlavy členům vyprázdnili,rozumu jich pozbavili.
Představení podvádějí,desáty díl také chtějí.
Mnohé dary stanovili,by si kapsy naplnili.
Nic nového v tomto čase,to už bylo a je zase.
Vše po vzoru pani White,přesvěčte se a uzřite.
Pozadu nic nezůstali,ve všem se jí vyrovnali.
Co se od ní naučil,ťežko by to opustili.
Adventisté bez Whiteové ,
ztráta jež se konec zove!
Miluješ-li Jezukrista nemůžeš být adventista !!!
Věž jen Bibli! Bohu-Kristu!
Nevěř vůdcům adventistů !!!
Opusť bludy babské báje,to ti přeje Gibiec z Ráje !

Napsal: Otto Gibiec U farmy 347 Karviná 4-Ráj 73 401


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 08. listopad 2011 @ 16:21:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rýmuje se to pěkně, jen co je pravda. Ale co do obsahu netřeba slov. :-) Každý jen trochu soudný nebo minimálně informovaný člověk se nad tím musí pousmát. Mě to pobavilo...


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:03:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jako obvykle milý Kábrte,
kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp...
a to se směješ i svému panu předsedovi Tedu Wilsonovi, no to jsou mi věci
to se smějí všichni Adventisté jako Ty? četl jsi to vůbec? a už jsi začal střádat na tu knižní invazi příštích let?
až budeš humorně kázat ve sborečku, třeba o roce 1844, nebo o vyšetřovacím soudu, tak mě pozvi, přijdu Tě podpořit


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:48:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Miluješ-li Jezukrista nemůžeš být adventista !!!

Vítám tě do klubu:-)) Jen tak mimochodem, dá se někde sehnat tištěná verze té knihy Velký spor věků? Juknul jsem na netu na knihkupectví (kamenná i internetová) a zatím nic.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 09. listopad 2011 @ 08:54:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, běda nám bezvěrcům a pohanským psům... :-) Můžu Ti to sehnat, chceš-li. Odkud jsi? Ale níže v diskuzi jsem koukal, že paní helena také nabízí. Možná by bylo lepší, kdybys si to vzal od ní, ať má pokoj a nemusí na to doma furt koukat. Ale samozřejmě také můžu sehnat. Jinak já jsem pražskej.


]


Velký spor věků (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 10:38:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za nabídku. Už jsem se obrátil na známou, která mi tu knihu opatří v rámci té akce, o které tu je také článek. Mimochodem, považuješ tu knihu také za nejdůležitější z díla EGW? Já jsem četl to, co mi Helena nabízí (podle mě myslí Drama věků). V té době jsem jaksi nevěděl, že je to nějak spojeno s adventismem - vlastně jsem ani nevěděl, kdo to jsou adventisté:-) Docela zvažuju, že bych té nabídky využil, ale trochu mě děsí to, že se chce sejít nějak tajně:-) Našel jsem ale stránku, kde jsou k dispozici všechny její spisy - tady. Ani jsem netušil, že toho napsala tolik. Přečetl jsi už vše?

Vím, že jsi pražskej - psal jsi, že bydlíš někde u Londýnské, ne?;-)


]


oprava (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 10:43:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak ono nepůjde/nešlo by o tajnou schůzku ale o tajnou schránku. Pokud to ale Helena myslí vážně, určitě toho využiju. Mám z toho sice divný pocit, protože v antikvariátu by za to nejspíš nějakou tu korunu dostala, ale asi chce mít jistotu, že to padne do ruky již svedeného (byť jinam a někým jiným);-)


]


Re: oprava (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 11:39:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns řekl jsi to pěkně, někam jinam a někým jiným;
abych já nakonec neudělala věci medvědí službu a dobrovolně neroznášela bludy...
musím to ještě dobře uvážit
Jinak v čj se to jmenuje eufemisticky Vítězství Boží lásky...


]


Re: Re: oprava (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 18:50:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Patřím k lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že informace je vždy ku prospěchu. Díky všem těm debatám jsem začal EGW trochu číst a nacházím tam jisté nesrovnalosti mezi tím, co tvrdila, a tím, co je v Písmu. Nemohu a nechci vynášet nějaké soudy, ale poslal jsem k tomu asi největší, který mě doslova praštil do oka, článek. Doufám, že mi kolegové z CASD nějak odpovědí a samozřejmě uvítám i tvůj komentář.


]


Re: Re: Re: oprava (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 09. listopad 2011 @ 23:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistěžě.. :-) S Whiteovou je to asi tak, že byla stejně omylným člověkem jako kdokoli z nás. Obrovský problém ovšem nastává, najdeme-li rozpor mezi tím, co Ellen Whiteová označila jako přímé vidění od Boha a tím, co stojí v Bibli. Takže dám příklad, tvrdila-li Whiteová, že had v ráji uměl lítat a byl nejkrásnější ze všech tvorů mohla se mýlit, napsala-li však, že viděla, jak had vypadal a v Bibli bude napsané něco jiného, pak ztrácí naprosto jakoukoli hodnověrnost. Ale i kdyby celá paní White se všemi jejími knihami byla prokázána jako podvrh, s mojí vírou to sebemíň nehne, protože nikdy na jejích knihách nestála. To čemu věřím, nacházím totiž v Bibli a není věroučného článku v adventismu, který by plaval na vodě, ale je vždy důkladně zakořeněn v Písmu a nelze žádnému z nich upřít rozumovou logičnost. Zkrátka nevykládáme tam planety jako Štětináč Rychlonožkovi. :-))

No jsem zvědav, co Tě tak přes oči udeřilo... :-) Určitě se tomu pověnuju...


]


Re: Velký spor věků (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 09. listopad 2011 @ 15:42:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z té pentalogie Drama věků jsem četl víceméně první tři knihy. Nenačetl jsem toho od Whiteové mnoho. Ale kniha, kterou Bůh hýbal mým srdcem a při jejíž četbě jsem pokaždé brečel jak malej kluk, jak nádherně představovala Ježíše, byla kniha Touha věků. Jestli je něco důležité, pak je to vztah s Bohem a neznám lepší knihu, která by tolik vedla do vztahu s Kristem jako tato. :-)


]


Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:14:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanep,
s těmi ženskými a jejich poslušností, v tomto pádu moc neboduješ, tady se totiž finišuje, protože JAMES ač kazatel a pan manžel neměl vidiny, a byl 150tým odvarem své manželky, která naopak duchařskými vidinami oplývala a založila si na tom svůj KULT, jak vidíš dokonce dnes, ve čtvrté genereci a "úspěšně"... tedy jak u koho 


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:11:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A toto trojandělské poselství zní: "Svěťte sobotu a věřte EGW! V tom je celý Zákon i Prorok"!Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 08. listopad 2011 @ 19:12:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
EGW je zkrátka od Ewangelium?  (jo pardón, to by mělo být EWG )


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:33:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak tu knihu Velký spor věků jsem ještě nečetl, ale naštěstí jsem ji našel volně přístupnou na webu. Pro zájemce - odkaz. Vypadá to na legální zveřejnění. Nerad čtu na počítači, ale spoléhat na to, že příští rok potkám nějakého toho adventistu, který mi v rámci té akce dá kopii, se mi jaksi nechce. Takže jdu číst, protože to vypadá na zajímavé téma a když si EGW myslela, že je to její nejdůležitější kniha, byla by škoda neznat ji.

A jen tak na okraj - pěkná ukázka, kam také vede sola scriptura, že? :-)))Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 08. listopad 2011 @ 19:09:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jen tak na okraj - pěkná ukázka, kam také vede sola scriptura, že? :-)))

Jaká sola scriptura? Vždyť je čistý whitismus! Jen zkus adventistovi říci, že k Bibli nepotřenuješ "malé světlo". Je to podobné jako Bible a Kniha Mormon, Bible a Strážmí věž nebo Boble a Tradice... pořád dokola stejná písnička.


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 08. listopad 2011 @ 20:38:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A četl jsi ten článek? Cituji:

Bratři a sestry tady na ASI a ti, kteří to sledují po celém světě, máme velkou přednost patřit do něčeho mnohem širšího než je denominace nebo církevní tělo – patříme do v nebi zrozeného adventního hnutí – patříme do církve Adventistů sedmého dne, Boží církve ostatků. Je to církev, která byla povolána Bohem na konci času kvůli svému jedinečnému záměru. Církev, která prošla problematickými časy a projde velkými výzvami podle Biblického proroctví a spisů Ducha Prorockého. Církev, která nespoléhá na tradice nebo lidské uvažování, ale naprosto spoléhá na psané Boží slovo jako pevný základ a na Živé Slovo, Ježíše Krista. Církev, která nečerpá svou moc sama ze sebe, ale přijímá plně napomenutí Páně u Zachariáše 4,6, který říká: „Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.“

A ještě bych ti mohl ocitovat z jejich oficiálního webu.

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. ... Písmo je neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách. 

To je přece sola scriptura, ne? Z mého pohledu je už pak jedno, jestli je kladena velká váha tomu, co napsala Whiteová, Kalvín, Luther, Zwingli, Russel, Lee, Nee, Křesina ...


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 08. listopad 2011 @ 21:46:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, samozřejmě. Stalinská ústava také deklarovala čistou demokracii, socialismus zastával svobodu slova a vyznání, v koncentračních táborech práce osvobozovala a ďábel je andělem světla.

Pokud bych měl věřit kultům to, co o sobě tvrdí... Ale alespoň se našel někdo, kdo jim to věří :-)


]


No ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Úterý, 08. listopad 2011 @ 22:14:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud stalinskou ústavou myslíš tu z roku 1936 (kterou jinou, že?) pak ta ani náhodou nedeklarovala čistou demokracii. Jen namátkou uvádím kapitolu IX., článek 141, kde je explicitně omezen ten, kdo vůbec může navrhovat kandidáty pro volby. Už úvodní kapitola definovala SSSR jako socialistický stát (čl. 1) s diktaturou proletariátu (čl. 2) atd. Když už, tak ústava zaručovala svobodu slova, shromažďování, tisku a právo demonstrací (kapitola X., čl. 125 - tyto svobody vůbec neznamenají demokracii), ale hned následující článek 126 ukazuje, jak si to představovali. A implicitní omezení je i v dalších článcích téže kapitoly (130 + 131).

Bylo by dobré vyjasnit si, co myslíme socialismem. V mnoha evropských státech byly u moci socialistické vlády a svoboda slova a vyznáni tam byla (u náš třeba za ČSSD).

Srovnávat adventisty s výše uvedenými a též koncentračními tábory (jde je tvoje ironie věcně správná) je nevkusné. 

Já jsem se tu mockrát pokoušel ukázat, že ŽÁDNÁ církev ani sekta se vlastně nedrží toho sola scriptura. Hlásá to kde kdo, ale ve skutečnosti je to jinak. Nemá cenu, abych zase začínal další debatu. Ale zkus mi fakticky ukázat, kde CASD porušuje tu zásadu, tj. kde je nějaká nauka, o které netvrdí, že vychází přímo z Písma. To, že si budou protiřečit s jinými solascripturisty, mě nijak nepřekvapuje.


]


Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 07:56:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale TVRDIT přece mohou co ráčí, viz 28čl víry, to tu NIKDO nepopírá,ale fatem zůstává to, co to znamená v praxi! SOLA SCRIPTRURU, do toho pleteš hlavně TY ssns...oni jen "melou a vždy MLELI" v područí ducha prorockého!
a teď to dokonce vypadá na to, že v Čechách nevědí co činí jejich směrodatná "pravice" v US...
asi se zde, vážně připravují na ty RESTITUCE a to znamená ten ODKLON a Kábrtův VÝSMĚCH
ps jestli chceš originály knih-celý pentateuch EGW, tak si můžeme domuivit tajnou schránku, /PRAHA/ ráda Ti je daruji


]


Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 10:41:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co si představuješ pod tou tajnou schránkou? Pokud ty knihy (myslíš Drama věků, že?) nechceš - a opravdu tu nevystupuješ jako někdo, kdo by to měl v plánu ještě číst - pak mi dej vědět, jak to chceš udělat. Už jsem to kdysi četl, ale klidně si to přečtu znovu. Mluvíš-li o originálech, pak myslíš anglickou verzi?

Ale jsou to přece adventisté, kdo tvrdí, že se přísně drží principu sola scriptura, ne? 


]


Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 11:08:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns, no jako, že to může proběhnout i inkognito...
třeba přes doručitele, nebo si přijedeš na Smíchov autem
originály anglické Ti prý nemám dávat, to prý si mám nechat, napíši Ti po domácí domluvě na soukr poštu, ok? 
ps jinak adventisté přece mohou TVRDIT co chtějí, a nedělat pro to NIC 


]


Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 11:20:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře.

K těm advetnistickým tvrzením vlastně nemám co napsat. Podle mě nikdo, žádná církev ve skutečnosti nepraktikuje zásadu "jen Písmo", protože je vnitřně sporná a nesmyslná. Vždy je tu nějaká tradice určující kánon Písma a jeho výklad. Takže s tebou vlastně souhlasím. Na druhou stranu mezi všemi těmi církvemi mi adventisté připadají jako někdo, kdo se té zásadě velmi blíží. Na druhou stranu je ale pravda, že ani zdaleka nemám tvé znalosti o CASD a zkušenosti s nimi. Víš co by bylo zajímavé? Kdyby nám tu adventisté napsali jeden či více příkladů, kde se podle nich EGW mýlila.


]


Re: Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 12:44:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns,
to po nich chceš moc, podívej na chudáka Kábrta, jak v tom lítá...Adventisté nechtějí nějaké sebereflexe, nejsou k nim vedeni, prvotně Ti omyjí mozek, takže máš vymydlíno neb oni jsou přece jediná vyvoleně nej PRAVDA a BIBLE a Ty jako blbeček permoníček pracně zjišťuješ fakta v běhu ber kde ber!
a to Tě ještě účinně brzdí třeba zúčastněná rodina o kterou nechceš za nic na světě přijít, protože víš, že by to mělo fatální důsledky a u mě to tak bylo a stále JE! rodinu i s vnoučaty mám na "mraky"!
a naději tak tu JEN a JEN v BOHU!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 09. listopad 2011 @ 14:40:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, jedno Whiteové vyčítají(tím se dostává do kategorie falešný prorok) a to bylo její zjevení Abraháma,Izáka a Jákoba v nebi. Soudný člověk si udělá úsudek sám. Někdo se mýlil a Whiteová se teď neobhájí. Jinak adventisté pro obhajobu svých bludů jsou schopni z Pána udělat lháře. Na ac karviná je svědectví bratra Boštíka(mp3), který měl zjevení Ježíše, když byl na hranici věčnosti a na základě toho se stal křesťanem a adventisté(slyšel jsem osobně) tomu říkali svod démona!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 09. listopad 2011 @ 15:53:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Radši budu lítat, než se držet při zemi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 09. listopad 2011 @ 16:25:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
helena, drzim ti palce, je to naozaj nadludske usilie vzdat sa rodiny, ked nas ona vedie do bludu a ohrozuje nasu spasu.Boh ti velmi pomohol a pomaha.Bud stale otvorena voci Jezisovi, tvoja cesta sa este neskoncila, Boh chce, aby si ho prijimala aj vo sviatostiach, kde dava zvlastne, mimoriadne milosti, ktore ta velmi k nemu priblizia a ukazu ti jasne cestu do Jeho katolickej cirkvi.Bud otvorena a dopredu sa nebran, nehovor, ze si uz Boha nasla v spolocenstve, kde prave si,bud vzdy otvorena voci Jezisovi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 12. listopad 2011 @ 08:07:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahá betmo,
děkuji a jsi hodná, a mě zachránil a chrání opravdu JEN Kristus SÁM, skrze Ducha Svatého
buď v JEHO POKOJI a PRAVDĚ!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No ... (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 18:54:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem ti už napsal výše, počkám si, jak mi vysvětlí jistou nesrovnalost mezi EGW a Biblí - třeba ale vidím problém tam, kde není.

Mrzí mě, že máš kvůli tomu nějaké rozbroje či problémy v rodině. Jistě chápeš, že považuji za neetické nějak se v tom babrat.


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 09. listopad 2011 @ 08:27:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není pravda. K Bibli skutečně nepotřebuješ "malé světlo". Role Whiteové dnes, stejně jako kdykoli v historii adventismu byla nikoli iniciující, ale potvrzující. Bible byla intenzivně studována adventními věřícími a závěry, ke kterým při studiu dospěli, byly viděními a jinými zázraky v rané adv. církvi buď potvrzeny, nebo se od nauky ustoupilo, dal-li Bůh tak církvi znát. Proč tomu nebylo obráceně je otázka, na kterou neznám odpověď. Já si to vykládám tak, že si Bůh dobře uvědomoval neúčinnost takového poselství, které by stálo pouze na viděních nějaké White v době zastávající princip sola-scriptura. Mimochodem tím by byl skutečně whitismus tuctovou záležitostí... I věroučné články byly formulovány výkladem Písma, ne Whiteové. Je-li Whiteová falešným prorokem a její potvrzující vidění klamem, to je zase úplně jiná otázka a na to si musí člověk odpovědět sám studiem jejích knih a srovnáváním jich se stanovisky a duchem Bible. Nelze poznat jinak falešného proroka, než usvědčit jej z bludu. Whiteová sama prohlásila, že když něco najdeme v jejích knihách, co odporuje Bibli, samozřejmě má pravdu Bible. Teologická role Whiteové v utváření adventismu je navíc minimální, na to zde byli jiní. Co je skutečně whiteovina je zdravotní osvěta, která vyzývala k užší křesťanské zodpovědnosti i v pohledu na zdraví.


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 10:56:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale milý Kábrte,
zase se pokoušíš o nemožné a dokonce se hrubě rozcházíš s učením své církve a s čerstvým jednohlasným přihlášením se k učení sestry White a chceš odporovat svému předsedovi GK Wilsonovi!
To jak moc byla EGW důležitá a nejdůležitější víme všichni a Bates i Himes Storrs i Kelog, to všechno co přinesli včetně původního pachatele Millera do adventismu, muselo být nejprve OVĚŘENO NIKOLI BOHEM ale VIDĚNÍM sestry WHITE, která také celou dobu pobírala plat kazatele a za peníze členů jezdila po světě, a to nejen "vduchu" ale i za lodní a vlakové lístky, které také někdo musel zaplatit!
Ve Velkém sporu máš napsáno jak v Ženevském chrámu, byla jako doma a to ještě dříve, než tam doplula a dojela...
to jsou ty "černé perutě" na kterých se vznášela a kterými nás chcete davově oblažit a naprosto vyjímečně zakopat do NEEXISTENCE! 
Kábrte jseš se svojí naivitou k politování, vůbec nevíš a evidentně, ani netoužíš se zbavit okovů "malého světla"!
To, že s ostatními podvedenými potřebuješ naše modlitby o vyvedení "z modloslužby Egypta" je JISTÉ! ahoj! 


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:42:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citát z brožúrky Jakuba Tobolu,ktorý dokonale ukazuje pravú tvár adventizmu:

Členové adventistů jsou obětnými beránky na kterých se pasou kazatelé
a stříhají jejich vlnu.
Vpomínam si jak jeden starý bratr řekl těmto kazatelům:
"Vy ty ovce jen dojíte,vlnu s nich střiháte  a místo pící slámou je krmíte."Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 09. listopad 2011 @ 08:40:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rudinče, proč nasloucháš pomluvám a šíříš je dál? Proč radši nemlčíš, když o tom nic nevíš a sloužíš králi "pomluvačů"? Adventisté platí desátky ne kazateli, ale ústředí církve, které pak desátky rozdělují určitým procentem na misii, určitým dílem na správu sborů, určitým dílem na platy církevních pracovníků, určitým dílem na platy kazatelů a evangelijních tiskovin... Zkrátka si ve výsledku kazatel přijde na plat, jako každý průměrný obyvatel ČR.


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 08. listopad 2011 @ 18:59:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Potom v roce 2012 a 2013 se po celém světě odehraje masivní rozdávání této knihy jako speciální evangelizační příležitost. 

No to teda bude mazec: pozvání národa na Kurzy Alfa, příjezd papeže a do toho ještě adventisti, vše v jednom roce. Zajímalo by mne, zda se katolíci, charismatici a adventisti v tomto roce ve svém úsilí sjednotí. Inu, druhý příchod už je asi hodně blízko, když apostase takto kulminuje :-)Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Sokol v Úterý, 08. listopad 2011 @ 19:16:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hmm. Ačkoli mi je církev adventistů velmi blízká, a skutečně jsem přesvědčen, že má co lidem nabídnout (podobně jako i některé jiné církve), tak toto považuji za začátek moc smutné kapitoly v její historii...

No uvidíme. Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 09:12:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
co chceš ještě vidět SOKOLE? až na Tebe spadne lavina?


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Úterý, 08. listopad 2011 @ 23:44:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečetl jsem to celé až dokonce. Bible nás varuje před falešnými proroky a učiteli. Prosím tedy ostatní věřící za modlitby za všechny svedené, kteří jsou v této organizaci CASD, aby jim dal Bůh prohlédnout a aby opustili tuhle organizaci CASD. Tedy společenství které se soustřeďuje kolem falešné prorokyně a učitelky EGW a věří jejím zkušenostem a viděním více než samotnému Božímu slovu.
Díky tomuto kázání si mohou ostatní veřící udělat obrázek, čemu vlastně CASD věří, za koho považují svoji milou sestru EGW, za koho se oni sami považují a jak se dívají na ostatní křesťany.Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 08:05:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no to je tedy brzy, vypadá to na to, že se začínáte probírat, ale trochu POZDĚ
copak vám to všem nepíšeme již dlouhá léta? a copak jsme NEVAROVALI?
nevěřili jste... máte hřích NEVÍRY a hřib nám zatím roste a roste a je jedovatý a ještě jedovatější BUDE


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 09. listopad 2011 @ 08:31:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No hlavně ať se proberou adventisté, určitě je mnoho těch kterým Bůh dal a ještě dá poznat svou milost a odprostí je od toho ducha...


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 09:11:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
modlit jste se mohli s námi již DÁVNO, nám pomoci, ale podceňovali jste to a na na ženské elementy dokážete jen bezdůvodně a ze zvyku
ZBYTEČNĚ NASAZOVAT! a sami jako mužové - "duchovní veličiny" NIC nepředvátíte a je to trapné!
uvědomte si, že ze závislosti na duchovním kultu je velmi těžké se dostat, kdo nemá zkušenosti je schopen to velmi zanedbat a podcenit 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 09. listopad 2011 @ 09:24:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, nějak jsi se rozjela, že? Taže my muži neseme kolektivní vinu? :-) V CASD přece nejsou aktivní jen ženy, ale spíše muži, ne? Takže tímto napravuji naši kolektivní vinu a modlím se za vyvedení svedených ze "závislosti na duchovním kultu". Jinak adventisté nejsou jediní svedení jedním člověkem do bludu, viz např. mormoni, svědci a další....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 10:21:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 L. o nějaké kolektivní vině tu není řeč, spíše o problému židovského pohledu, že ženy mohou za všechno již od ráje...viz co výše píše ivanp a to není sám i ssns to umí a mnozí jiní! ale také o to tu nejde;
jsem ráda, že chápeš, že za ty obluzené a svedené v sektách a kultech je třeba se usilovně modlit k BOHU, díky


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 11:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem přece nikdy netvrdil, že ženy mohou za vše špatné, ne? V Církvi (zatím) nemají přístup k oltáři, ale to se podle mě může změnit a já doufám, že se to změní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 09. listopad 2011 @ 12:25:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns já Ti mám připomínat, že jsi si vykoledoval, jak jsi se do mě pouštěl, že mám mlčet?
také vím, že je to trochu jinak a již jsem Ti odpustila a to opravdu nejsem splachovací;
ale šátky na hlavě ve hlavách a rákosky bratří stále fungují, ale já fakt nemám ten dojem, že by sami zářili a sršeli vědomostním duchovním nábojem a DUCHEM a tím měli třeba více práva učit!
proto je všechno tak, že v Kristu jsme si rovni a to úplně, a kdo je židovský staromilec, tak nám bude odporovat, ale je to jeho problém 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasaz (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 18:57:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, za tím komentářem byl smailík, tj. bylo to myšleno jako nadsázka. Mrzí mě, pokud se tě to dotklo, ale tak nějak jsem předpokládal, že ten, kdo už mě tu trochu poznal, ví, jaký mám na to pohled.

Šátky na hlavě jsou otázkou dobové podmíněnosti. Kdybychom to měli nějak převést do dneška, je to stejné, jako kdybychom nechtěli, aby ženy do shromáždění chodily v bikinách či oblečené jako prostitutky. Podle mě tu platí svoboda - pokud nějaká žena chce mít šátek, ať si poslouží. Ale nikdo jí ho nemá právo předepisovat.


]


Svěcení žen, pouze mimo Církev (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 09:53:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 09. listopad 2011 @ 12:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem přece nikdy netvrdil, že ženy mohou za vše špatné, ne? V Církvi (zatím) nemají přístup k oltáři, ale to se podle mě může změnit a já doufám, že se to změní.

Martino ŘKC 


Ano změnit se to může, ale pouze mimo Církev. Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům.
V tomto smyslu prohlásil Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu Ordinatio Sacerdotalis ze dne 22. května 1994: „Aby byla vyloučena jakákoliv pochybnost, pokud jde o tuto významnou záležitost, která se týká samotného božského ustanovení Církve, v moci svého úřadu posilovat bratry (srov. Lk 22,32) potvrzuji, že Církev nemá žádnou moc k tomu, aby udělovala kněžské svěcení ženám, a že všichni věřící se s konečnou platností musí přidržovat tohoto rozhodnutí.“

Tuto formulaci je tedy třeba chápat jako konečné rozhodnutí učitelského úřadu, neboť se jedná o neomylné rozhodnutí Církve. Jelikož dosud žádný papež neodvolal neomylné rozhodnutí svého předchůdce, není možno ani tato rozhodnutí (Pavla VI. a Jana Pavla II.) revidovat a jakákoliv diskuse o nich je bezpředmětná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 09. listopad 2011 @ 11:21:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, modlitby jsou vždy důležité, na tom se tedy můžeme shodnout!


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Nemesis v Středa, 09. listopad 2011 @ 13:26:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám nic proti tomu, když někdo s něčím nesouhlasí, ale z tolika příspěvků cítím vyloženou nenávist, že se ptám sám sebe jakého Ducha je tu kdo? Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 09. listopad 2011 @ 14:52:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemesis, myslíš, že apoštol Pavel nenáviděl, když napsal, že každý, kdo hlásá jiné evangelium, ať je proklet?


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 05:57:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
       Nenávist, která se zde projevuje vůči Whiteové a adventistům, je jen lidská nenávist a závist. Lidé, kteří se takto projevují, jen dokazují, že Krista mají jen v ústech a ne v srdci. Včera jsem se opět po dlouhé době podíval do knihy Cesta ke Kristu. Nepíše se tam nic o sobotě ani vepřovém apod. Je to nádherná kniha plná lásky ke Kristu a odkazy na Boží Slovo. Tady Helena, Rudinec špiní tuto ženu, jak jen mohou a dokazují, že v srdci mají spíše Satana. Kdyby raději použili svoje síly k tomu, aby si urovnali vztahy se svými blízkými.


        Je to zajímavé, ale mne jejich příspěvky utvrzují v tom, že lžou. závidí, mstí se a z nenávisti nemůže nic dobrého vzniknout. Opět se vracím k literatuře od Whiteové a k Bibli.  


Já chápu, že jiné církve adventistům mohou jen závidět.  Adventisté totiž nepotřebují pomoc státu a žít z daní, oni si svoji církev zaplatí sami. Jiné církve naopak mají málo prostředků, protože jen dary nestačí. A když lidé jsou schopni obětovat část svých peněz na svoji církev a šíření evangelia, pak to přece dokazuje jejich silnou víru a vztah k Ježíši a k Bohu.


Nikdo není dokonalý a všude se najde koukol. To platí o každé církvi a i o adventistech. Mám pocit, že díky mladým lidem se tato církev zbavuje zákonických tendencí a více soustředí na milost Boží. A tak to je správné.
Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 06:34:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, pokud by jsi pochopil list Galatským, nebudeš obhajovat adventismus.


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 07:42:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za poznámku, prostuduji si to. Jen tak letmo, co jsem se podíval, je mi jasné, že Pavel varuje před tím, aby křesťané se před Bohem ospravedlňovali například obřízkou nebo Zákonem. Spravedlnost je dáno milostí a obětí Pána Ježíše.

Já znám věřící, kteří však na Zákon dívají jinak, než si myslíš. Uznávají, že Zákon je dobrý pro člověka a platí stále. Není však prostředkem spasení.


Jsou dva extrémy u křesťanů. Zákonictví a na druhé straně milost bez vděku a skutků lásky a pokoje. První má stále snahu se nějak zavděčit Bohu  a stále přidává a přidává bez ohledu na ostatní, aby se zalíbil Bohu bohužel dodržováním Zákona a dokonce i toho, co v Zákoně není a je už minulostí. Druhý zase si myslí, že může všechno a dělat si, co chce a je sebejistý, arogantní, povýšený. Myslí si, že už má v nebi místenku.


Pavel tento dopis psal těm, co se chovali zákonicky.Žijte Duchem
13Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. 14Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ 15Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete!
16Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. 17Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. 18Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
19Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, 20modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, 21závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
22Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. 24Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. 25Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. 26Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 18:20:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, jistota spasení je biblické učení a je špatně a povrchně pochopeno těmi, kdo tu jistotu postrádají. Naopak útoky na spasené křesťany je nepochopením evangelia a nevíra v Boží zaslíbení. Nikdo z těch, kdo jsou opravdově znovuzrozeni, není na tu skutečnost pyšný, spíše si klade otázku, proč zrovna on.


]


Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 08:28:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku,

a myslíš, že EGW má lásku k ostatním? Četl jsi např. její knihu Zkušenosti a vidění, což je podle mě základ adventního učení, ve které je cítit naprostá neláska k těm kteří její vidění neřijali? Pokud ji někdo napomínal, tak ho označila za bludaře a že půjde do pekla. Pokud někteří nepřijali její trojandělní poslání (zjevení) tak nemůže být spasen, tedy kromě víry v Krista musím ještě věřit na nějaké trojandělní poslaní abych byl spasen? Ona totiž milovala svoje viděni více než Boží slovo, což je z této knihy dobře vidět. Např. je psáno, že satan bude trýzněn na věky věků, jenže ona napsala, že jen dočasně. Kolik takových zjevení a vidění bylo v rozporu s Biblí?
Pochop prosím tě, že ty zjevení u EGW byl v lepším případě úlet a svými knihami obelhala tisíce a tisíce věřících. Když někdo na její učení upozorní, tak ten nemá lásku, ale má nenávist? A není to třeba naopak?


]


Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 09:25:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
těch 13 000 000 obelhaných je včetně milého Františka a jen škoda je veliká,
že on a jemu podobní neví kvůli addventismu co je evangelium Kristovo a jaký je to veliký rozdíl od něho!
Ve "Zkušenostech a viděních" je právě to jak viděla všechny ty patriarchy Abrahama, Jákoba, Izáka pěkně pohromadě + záda BOHA OTCE! když jsem to tenkrát četla, tak mi bylo jen divné, proč, že nejsou také anihilováni...


]


Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 18:46:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z adventistů mám pocit, že vzali všechny pasáže Bible, které je usvědčují z bludů(a že jich je hodně) a stavěli obranu ne na základě pravidla, že Bible se vykládá sama(jeden Autor), ale na překrucovaní a mlžení, někdy až hraničícím s rouháním(boháč a Lazar, proměnění Páně na hoře, obrácený zločinec na kříži). A proto je mám ne jako sourozence, ale jako děcka Zlého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Sobota, 12. listopad 2011 @ 12:12:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---A proto je mám ne jako sourozence, ale jako děcka Zlého.---

 Ale jsou Tví bližní. Chápu to správně?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 12. listopad 2011 @ 13:38:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý bratře Vlastíku,
rozumíš tomu velmi dobře! Problém je, ale v tom, že Církev Kristova se nadále drží pouze roviny horizontální to je láska k bližnímu, ale hlavně a to je nesmírně důležité rovinu vertikální a to LÁSKA K BOHU v pravém evangeliu SPÁSY hrubě zanedbává!
My zde nebudujeme NEW AGE - Nový VĚK podle módních trendů dnešní doby, kdy kazatelé dostávají pokyny kázat úroveň bližního a tu hlavní lásku k Bohu a SPÁSU VYNECHAT!
Proto má dnešní církev hlavní viditelnost akorát v roli charity, krmení a oblékání, ubytovávání bezdomovců, pomoc při zemětřesení, povodních viz adventistická ADRA etc etc! 
My, drahý bratře Vlastíku NEJSME náboženství lidské humanity a sociálního prospěchu, ale my neseme SVĚTU pravdivou zprávu o Kristu a evangelium SPÁSY DUŠE PRO VĚČNOST! 
Takže to se tu povídá o milování podvodného adventismu je úplně MIMO a je to velmi zlé! 


]


Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 09:01:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Něco málo k učení EGW o roku 1844:

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5519

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=9171
Re: Re: Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 10. listopad 2011 @ 09:06:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý článek v časopise ZOD, je to až ke konci - odstavec s názvem "William Miller".

http://zod.reformace.cz/kdy-pan-jezis-neprijde-cislo-56
]


Stránka vygenerována za: 0.45 sekundy