Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 423064, adminů: 60, uživatelů: 5229  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 89 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115613640
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech
Vloženo Středa, 14. květen 2008 @ 19:18:07 CEST Vložil: Bolek

ULTRAS poslal Seraphim

Prokletí z 28.kapitoly V.Mojžíšovy-Deuteronomia se naplnila na Židech v poslední době zejména za 2.světové války. Jak víme, tak ilegální umělé potraty se dělaly zejména v Evropě už po roce 1900. Dělali je většinou lékaři, aby si přivydělali na vraždách dětí.

Je pravděpodobné, že ti evropští lékaři, kteří tehdy prováděli umělé potraty a ti rodiče, kteří omezovali počty svých dětí umělým potratem byli především ateisté židovkého původu (Tak podobně jako později v USA po 2.sv.válce židovský ateista a vůdčí potratář MUDr. Nathanson). Právě proto skrze bestiálního Hitlera na evropské Židy dopadla největší utrpení 2.světové války. Dnešní evropští potratářští lékaři a rodiny omezující počet svých dětí umělým vražděním, jsou na rozdíl od minulosti obvykle nežidovského křesťanského původu, byť nyní ateisté. Tyto národy křesťanského původu pravděpodobně na sobě zažijí nějaký blížící se holocaust-nejspíš od islámských teroristů. To mučení, které způsobili svým vlastním dětem, oni sami zažijí na svých vlastních tělech - nějak podobně jako to zakusili kdysi Židé v koncentračních táborech. Viz: Deuteronomium 28,1-69. Nemám v srdci sebemenší nenávist vůči Židům. Jsem si vědom toho, že dnešní Židé nemohou za to, že jejich ateističtí praprapředkové naučili naše evropské a americké lékaře krvavému řemeslu umělých potratů. Ta menší část evropských Židů, která přežila holocaust koncentračních táborů založila r.1948 stát Izrael. Až do r.1977 byl v Izraeli umělý potrat zákonem zakázán. Statistiky umělých potratů jsou v Izraeli vedeny od r.1979, kdy tam lékaři zabili 15925 miminek. V letech 1948, 1967, 1973 probíhaly války s islámskými státy, ve kterých Izraelci vždy zcela nečekaně proti přesile zvítězili. Jsem přesvědčen, že izraelské armádě tehdy Bůh žehnal, neboť tamní Židé tehdy nevraždili své vlastní děti. Nejvyšší aškenázský Yona Metzger, i sefardský Shlomo Amar, rabíni, veřejně označili 24.12.2007 umělý potrat za smrtelný hřích a rozhodli se vytvořit speciální výbor lobbující v Izraeli za zastavení potratového vraždění. Citovali Genesis 9,6: Kdo prolije krev člověka toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. V.Mojžíšova-Deuteronomium 28,1-69 (EKUM) 28,1 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. 28,2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: 28,3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. 28,4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírustek tvého bravu. 28,5 Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. 28,6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 28,7 Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat. 28,8 Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. 28,9 Hospodin si tě ustanoví za svatý lid, jak ti přísahal, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách. 28,10 Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát. 28,11 Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. 28,12 Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. 28,13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. 28,14 Neuchýlíš se napravo ani nalevo, od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim. 28,15 Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení: 28,16 Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli. 28,17 Prokletý bude tvůj koš i tvá díže. 28,18 Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírustek tvého bravu. 28,19 Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení. 28,20 Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil. 28,21 Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit. 28,22 Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš. 28,23 Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná. 28,24 Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen. 28,25 Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země. 28,26 Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší. 28,27 Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. 28,28 Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. 28,29 O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání. 28,30 Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklízet. 28,31 Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima, a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání. 28,32 Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš. 28,33 Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal, napořád budeš týrán a utiskován, po všechny dny. 28,34 Zešílíš z podívané, na kterou se budeš muset dívat. 28,35 Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit. 28,36 Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni. 28,37 Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče. 28,38 Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky. 28,39 Vysázíš a obděláš vinici, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červi. 28,40 Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají. 28,41 Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí. 28,42 Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz. 28,43 Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž. 28,44 On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude tvou hlavou, a ty budeš chvostem. 28,45 Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen, neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na jeho příkazy a nařízení, která ti udělil. 28,46 Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem. 28,47 Zato, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem, 28,48 budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí. 28,49 Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět, 28,50 pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje. 28,51 Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt ani olej, vrh tvého skotu ani přírustek tvého bravu, dokud tě nevyhubí. 28,52 Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. 28,53 A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh. 28,54 Změkčilý a zhýčkaný mezi vámi bude nepřejícně hledět na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kteří mu ještě zbyli, 28,55 aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, které pojídá, ze strachu, že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve všech tvých branách. 28,56 Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se pro zhýčkanost a změkčilost ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže i na svého syna a na svou dceru, 28,57 i na své plodové lůžko, které z níd vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve tvých branách. 28,58 Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha, 28,59 dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé. 28,60 Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě ulpí. 28,61 Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen. 28,62 I zbude vás maličko, ač vás bylo mnoho jako nebeských hvězd, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha. 28,63 A jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíte obsadit. 28,64 Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni. 28,65 Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši. 28,66 Tvůj život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš si jist svým životem. 28,67 Ráno budeš říkat: "Kéž by byl večer!" a večer budeš říkat: "Kéž by bylo ráno!" pro strach tvého srdce, kterým se budeš chvět, a pro podívanou, na kterou se budeš muset dívat. 28,68 Loděmi tě Hospodin přivede zpátky do Egypta; vydáš se cestou, o níž jsem prohlásil, že ji už nespatříš. Tam se budete nabízet na prodej svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás nekoupí. 28,69 Toto jsou slova smlouvy, o které Hospodin přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě té smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorébu.


Podobná témata

ULTRAS

"Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech" | Přihlásit/Vytvořit účet | 38 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech (Skóre: 1)
Vložil: Marobud v Středa, 14. květen 2008 @ 21:27:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to je eklhaftníRe: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech (Skóre: 1)
Vložil: Hyperion v Středa, 14. květen 2008 @ 21:35:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>>Je pravděpodobné, že ti evropští lékaři, kteří tehdy prováděli umělé potraty a ti rodiče, kteří omezovali počty svých dětí umělým potratem byli především ateisté židovkého původu (Tak podobně jako později v USA po 2.sv.válce židovský ateista a vůdčí potratář MUDr. Nathanson). Právě proto skrze bestiálního Hitlera na evropské Židy dopadla největší utrpení 2.světové války.<<<

Jako vtip nic moc. Pokud to myslíš vážně, docela mě to děsí. Největší utrpení? A co Rómové, homosexuálové, jehovisté a pak taky komunisté?

Odkud bereš, že je pravděpodobné, že potraty dělali hlavně Židé? Oni byli Židé před válkou ateisté? A to bereš odkud? Potraty se dělaly vždy - a po celou dobu je vesměs nedělali lékaři.

Ty jsi se vážně asi zbláznil ...Re: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Středa, 14. květen 2008 @ 23:24:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Gal 3, 9 - 14

9 A tak ti, kteří jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.
10 Všichni, kdo jsou ze skutků Zákona, jsou totiž pod prokletím, neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo nezůstává ve všem, co je napsáno v knize Zákona, aby to činil."
11 To, že Zákonem není před Bohem nikdo ospravedlňován, je zřejmé, neboť "Spravedlivý bude žít z víry."
12 Zákon však není z víry, ale: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít."
13 Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo visí na dřevě"),
14 aby Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.

Pane Halíku, nežijeme chvála Bohu ve SS, ale v NOVÉ A LEPŠÍ SMLOUVĚ! Nestrašte prokletím, když jsme z něj vykoupeni! Jestli si to vztahujete na sebe, Vaše věc, ale nešiřte paniku! Není to křesťanské.

IrenaIrena (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 15. květen 2008 @ 08:57:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Pane Halíku, nežijeme chvála Bohu ve SS, ale v NOVÉ A LEPŠÍ SMLOUVĚ! Nestrašte prokletím, když jsme z něj vykoupeni! Jestli si to vztahujete na sebe, Vaše věc, ale nešiřte paniku! --

Pan Halík a jemu podobní mají samozřejmě tu novou a lepší smlouvu od Bédi Trávníčka (A mám to zadarmo)  ,takže sám na sebe to nevztahuje, vztahuje to na ateistické Židy-ti jsou odsouzeni k prokletí.   Potraty (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 15. květen 2008 @ 08:58:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 --Jak víme, tak ilegální umělé potraty se dělaly zejména v Evropě už po roce 1900.--

Potraty v Evropě se dělaly dávno před rokem 1900,stačí si přečíst záznamy středověkých kronik  Kořeny holocaustu (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 15. květen 2008 @ 09:15:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
můžeme vysledovat právě v církevním přístupu k Židům  "Ti, kteří zabili Pána, vrazi Pána apd." .Tento antisemitismus byl živen po celý středověk.Hitler a jeho pohlaváři vyrostli v tomto prostředí tak mnoho věcí jen zkopírovali např. označování Židů žlutou hvězdou není nacistický vynález,ale církevní.  Re: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. květen 2008 @ 13:51:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vykoupení z prokletí Kristovým křížem chápu v souvislosti  s dědičným hříchem.  Po pádu prvních lidí  bylo nebe uzavřeno. Otevřít nebe bylo smyslem Ježíšovy oběti.

Toto vůbec nesouvisí s tím, pokud se někdo postaví proti Božímu řádu, že ponese následky prokletí dle Dt.Miloslav (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 16. květen 2008 @ 08:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

K apologickému článku :
 


--Především je třeba důrazně odlišit antijudaismus ve významu rasovém a ve významu náboženském.—Pane Malý si to může rozlišovat jak chce,ale výsledky (plody) jsou stejné  
 

--Objektivně lze tedy konstatovat, že církevní au­torita, zejména papežové, nenesou na protižidov­ských pogromech téměř žádnou vinu.-
 

 

Papež coby vůdčí autorita církve odpovídala za nařízení které církev vydává např.  Protižidovská bula papeže Evžena IV. z r. 1436 označuje židy za „škůdce a protivníky křesťanství“ a „potvrzuje“ všechny zločiny, jim s oblibou církví už dlouho připisované (vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesvěcování hostií…) Papež Pavel IV., na jehož návrh vzniklo „Sanctum officium“ - inkvizice…, papež Pius V., který byl před svým zvolením „Velkým inkvizitorem“. Oba se nijak netají svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporují jakoukoli formu pronásledování židů v Evropě. Pavel IV. vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu „Cum nimis absurdum“, proti níž jsou „protižidovské pasáže“ v Hitlerově „Mein Kampf“ slabým čajovým odvarem. V kostelech vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem – mnohde jsou DODNES k vidění…
   
 

 

--Na této platformě vybudovali svoji zrůdnou rasistickou teorii velcí odpůrci křesťanství Adolf Hitler… -
 

Pan Malý asi nečetl Meim Kampf, ono náboženství je tam silně také . V čem byl Hitler velký odpůrce?
 

Věčná příroda mstí neúprosně překročení svých přikázání. Věřím dnes, že jednám v duchu všemohoucího Stvořitele: Tím, že se bráním Židovi, bojuji za dílo Pána.To, za co musíme bojovat, je zajištění existence a rozmnožení naší rasy a našeho národa, za výživu jeho dětí a udržení čistoty krve, svobodu a nezávislost naší vlasti, ke kterému náš národ dozrál, k naplnění poslání, které mu bylo přiděleno od stvořiele univerza.Nastolovat podobný vývoj však neznamená nic jiného, než zhřešení proti vůli věčného stvořitele. A jako hřích bude tento čin také odměněn. Odváží-li se kdo vložit ruku na nejvyšší podobenství Pána, dopouští se zločinu na dobrotivém stvořiteli tohoto zázraku a napomáhá vyhnání z ráje.Nemělo by být možné stejné zřeknutí se toho samého, když na místo přikázání vstoupí napomenutí, že je třeba skoncovat s dědičným hříchem pokračujícího znečišťování rasy a všemohoucímu stvořiteli dát takovou bytost, jakou sám stvořil? Obě, ano, obě naše křesťanské víry přihlížejí naprosto lhostejně tomuto znesvěcování a ničení těchto ušlechtilých a jedinečných lidských bytostí, které byly na této zemi stvořeny díky božímu milosrdenství.Každý kdo je jen trochu národně zaměřený, by měl mít onu povinnost, každý za svou vlastní víru, aby se neustále nehovořilo o milosti Boží pouze z vnějšku, nýbrž aby se vůle Boží opravdu naplňovala a aby nebylo dopouštěno znesvěcování díla Božího. Neboť vůle Boží dala jedenkráte lidem jejich podobu, povahu a jejich schopnosti. Ten, kdo ničí jeho dílo, vypovídá válku božímu stvoření a boží vůli.A tato akce je jedinou, která před Bohem a naším německým potomstvem ospravedlňuje nasazení vlastní krve. Před Bohem do té míry, kterou jsme byli na této zemi stvořeni s údělem věčného boje za chléb náš vezdejší, jako bytosti, kterým není dáno nic zadarmo, a které své pozici vládců země vděčí své genialitě a odvaze, se kterou si tyto věci dokážou vybojovat a ochránit.
(Hitler. Mein kampf)
 

--Tento ryze rasově motivova­ný přístup, který nota bene byl uplatňován i vůči jiným národům (Romům, Polákům aj.), středověká křesťanská Evropa vůbec neznala – proto dávat tehdejší pogromy, samozřejmě odsouzeníhodné, do souvislosti s nacistickým holocaustem, je ab­surdní. –
 

Nic absurdní na tom není výsledky mají stejný charakter –řada nařízení Norimberských zákonů se nápadně podobá církevním nařízením vydávaným ve středověku
 

 

 

-- Proto Církev v mnoha dokumentech na­cistické běsnění proti Židům odsoudila a církevní hodnostáři jim aktivně pomáhali najít úkryt nebo emigrovat. Zvlášť velkou zásluhu na tom má papež Pius XII., stále pomlouvaný navzdory jasně pro­kázaným opačným faktům, že prý k osudu Židů v osvětimských plynových komorách zůstal lhos­tejný. Mnohokrát jsme na stránkách Immaculaty psali a dokazovali, že tento papež přímo nebo nepřímo zachránil minimálně 700 tisíc Židů, nicméně to už je jiná kapitola.--
V roce 1941  o své živobytí přišly asi tři čtvrtiny italských židů, na nichž papežská reakce Pia XII. bylo pouhé ostudné mlčení. Nejen v Itálii, ale v celé Říši byli židé systematicky pronásledováni a zabíjeni a Vatikán tyto činy nedokázal odsoudit jediným slovem. V roce  1942  se masové vyhlazování židů se již stalo všeobecně známým, přesto papež a celý Vatikán nadále mlčel. 1943 - Němci obsadili Řím a židé jsou v přítomnosti papeže, který nadále mlčí, deportováni z města.Došlo Ona pomoc proběhla především v době kdy už bylo jasné, že Německo válku prohraje. Po válce Vatikán aktivně pomáhal fašistickým zločincům např. z Chorvatska  Re: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech (Skóre: 1)
Vložil: BINENA v Pátek, 16. květen 2008 @ 15:08:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
AHOJ, A  CO KDYŽ ŽIDÉ TRPĚLI HLAVNĚ PROTO, ŽE JSOU BOŽÍM VYVOLENÝM NÁRODEM, CO KDYŽ PROSTĚ NA NĚ VĚTŠINA LIDÍ ŽÁRLÍ A NENÁVIDÍ JE? MYSLÍM, ŽE TO TAK JE. ŽE NE ONI,ALE MY JSME NA VINĚ, ŽE SE TAKOVÉ VĚCI DĚLI-MĚLI JSME HÁJIT ŽIDOVSKÁ NÁROD.
 NEVÍM-MOŽNÁ STE SLYŠELI PŘÍBĚHY Z 2.SVĚTOVÉ VÁLKY. 1 JE Z DÁNSKA/MYSLÍM, PLETU SI STÁTY/ KDY SE OZNAČILI ŽIDOVSKÝMI HVĚZDAMI CELÝ STÁT I NEŽIDÉ-K ŽÁDNÝM DEPORTACÍM NEDOŠLO. 2, JE Z BULHARSKA, KDY KŘESTANÉ ZABLOKOVALI TRAT- ABY NEPROJEL VLAK S DEPORTOVANÝM- A K DEPORTACÍM NEDOŠLO.
BRANME SLABÉ A AZLO NEBUDE MÍT ŠANCI./PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VE STÁTECH NEBO INFORMACÍH MI OMLUVTE -VĚTŠINOU MAJÍ PRO MĚ PŘÍBĚHY VLIV DOJMOVÝ NEŽ INFORMATVNÍ/Re: Prokletí se naplnila na Židech, nyní se naplní na křesťanských národech (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 16. květen 2008 @ 23:05:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--HOJ, A  CO KDYŽ ŽIDÉ TRPĚLI HLAVNĚ PROTO, ŽE JSOU BOŽÍM VYVOLENÝM NÁRODEM--

Za Boží vyvolený národ se považuje kde kdo- dneska je to např. USA nebo různé islámské země,pak už není daleko vést s Boží pomocí válku atd.  .Právě takové vyhlašování  Boží  vyvolenosti ,povyšování se nad  ostaními  se nakonec  obrací proti dotyčným .Stránka vygenerována za: 1.24 sekundy