Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16368, komentáře < 7 dní: 400, komentářů celkem: 411411, adminů: 60, uživatelů: 5154  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 202 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

oko
martino
rosmano
Willy
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112028458
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: DNES, anebo DNES
Vloženo Středa, 07. únor 2007 @ 12:30:54 CET Vložil: Bolek

Zamyšlení poslal franciscus

„Zrnka soli“ navštěvují lidé s různým poznáním a zkušenostmi. Zamyslel jsem se nad jedním výrokem Ježíše a pokusil jsem si ho vysvětlit. Dávám vysvětlení sem v očekávání oponentury moudrých.

Ježíš Kristus řekl jednomu ze spoluukřižovaných: 'Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji.' (L 23:43). O tento výrok se vedou spory ohledně slova dnes. Někteří říkají, že věta zní: 'Amen pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji.' tj. dávají čárku za slovo dnes. Většinou se však říká, že Ježíš slíbil dotyčnému, že s ním bude tentýž den v ráji – 'Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji'. Tomu by nasvědčovala skutečnost, že Ježíš sice mnohokrát řekl slova 'Amen pravím vám', ale nikdy k nim slovo dnes nepřipojil. NZ byl původně psán unciálním způsobem. To znamená, že dopisy apoštolů jsou psány velkými písmeny, mezi jednotlivými slovy nejsou mezery a text neobsahuje žádná interpunkční znaménka. Proto větu: „Ježíš mu řekl: Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji.“ můžeme číst regulérně „pravím ti dnes“ stejně jako dnes se mnou budeš v ráji“.

Text ve Vulgátě říká „et dixit illi Iesus amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso“, v řeckém pak και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω (případně και ειπεν αυτω αμην σοι λεγω σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω nebo και ειπεν αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω), kde σήμερον – simeron, znamená „to-day“. To-day je starý tvar dnešního today, což znamená dnes, dnešek.
Boží království Věta u Lukáše navazuje na předchozí text, kdy „druhý z těch zločinců“ říká „až přijdeš do svého království“. L 23:40-43 40. Tu ho ten druhý okřikl: 'Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. 41. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.' 42. A řekl: 'Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.' 43. Ježíš mu odpověděl: 'Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.' Co vlastně Ježíš Kristus nazýval nebeským, respektive Božím královstvím? 1) Ježíš Kristus hovořil o Božím či nebeském království ve třech úrovních smlouvy s božím lidem: a) O království podle první smlouvy (u Mt 21:43). b) Většinou ve smyslu Duchovního Izraele druhé smlouvy, tedy - o sobě jakožto o králi - a o královských synech a dcerách – tedy Božích dětech. c) O království „v moci“ hovořil jen ve smyslu království podle třetí smlouvy. 2) Když hovořil Ježíš Kristus o blízkosti království, potom šlo o a) jeho osobní blízkost b) významovou blízkost – blízkost poznání zásad Božího království nějakého Izraelity c) časovou blízkost - Božího království 2. smlouvy – znamení časů a znamení Jonášovo (Mt 12:39; 16:3,4; Mk 8:12; L 11:29) - Božího království 3. smlouvy – informace o znamení na Olivové hoře (Mt 24:3-30; Mk 13:3-29; L 21:7-30). Ježíš svým učedníkům řekl, že to vše se stane v “tomto pokolení“, a oni samozřejmě mysleli, že to bude pokolení jejich. Avšak Ježíš Kristus také řekl, že jejich generace žádné jiné znamení nedostane kromě znamení Jonáše (Mt 12:39; 16:4; L 11:29). Hovořil tedy o jiném pokolení. Nicméně znamení se v obou smlouvách do jisté míry podobala; ovšem pokud šlo o Ježíšovy učedníky, týkalo se to až čtvrté generace od něho jakožto zaslíbeného Syna (Iz 9:5; srovnej Gn 15:16 – tehdy byl zaslíbeným synem Izák). 3) Když Ježíš Kristus hovořil o „neviditelnosti království“ týkalo se to přítomnosti (parousía) krále, který však nebyl většinou Izraelitů v této funkci poznán a uznán, a to i když se to o něm občas i říkalo, a to zvláště při jeho soudu Pilátem Pontským (Mt 2:2; 27:11-37; Mk 15:2-26; L 23:3-38; J 18:33-19:21). 4) Když Ježíš Kristus hovořil o vstupu do Božího království, mínil tím vstup mezi Boží syny a dcery (kterým budou svěřeny úřady moci tohoto království). Řekl, že tento vstup bude velmi obtížný. Smysl těchto těžkostí je v tom, že ony slouží jako filtr proti lidem mocichtivým, ctižádostivým a sobeckým. Dal najevo, že i jeho učedníci jsou svými vlastnostmi ještě velmi vzdáleni jeho požadavkům (Mt 5:20). Ukázal jim také, že příslušnost k jakékoli skupině jim vstup do Božího království nezaručuje (například Mt 7:21), a že každý bude posuzován individuálně. 5) Na spolupráci mezi členy Duchovního Izraele záleží tak moc, že bude nutné, aby měli mezi sebou co nejlepší osobní vztahy. To je jeden z důvodů, proč budou dány „klíče království“ do rukou těch členů, kteří budou Ježíšem Kristem uznáni jako první. Každý bude posuzován podle toho, jak ve svém vývoji napodobil cestu Ježíše Krista (J 10:9). Zdá se tedy, že odsouzený – stejně jako většina tehdejších obyvatel Judee – neměl představu co to Království skutečně je, a proto mu JK odpovídá že „bude s ním v ráji“. Ráj Co však říká NZ o ráji? Vraťme se k větě „Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji.“ a rozeberme obě alternativy: 1) dnes budeš se mnou v ráji To nemohla být pravda. Ježíš byl po své smrti a vzkříšení napřed v tartaru kázat uvězněným andělům (1Pt 3:19) a potom na Zemi mezi svými až do doby svého výstupu k Otci (J 20:17). To by tedy platilo jen tehdy, pokud by oním rájem myslel Ježíš tehdejší Judeu, a to s největší pravděpodobností nikoli. 2) budeš se mnou v ráji Druhá alternativa přidává slovo dnes k onomu ujištění a tvrdí, že spoluodsouzenec bude s Ježíšem Kristem v ráji. Znamenalo by to, že jen v onom výjimečném případě dostal dotyčný onen slib a že v jiných případech by s podobným slibem či očekáváním nebylo možné počítat. Taková výjimka však nemá žádný podklad ani v Zákoně ani v jiných Ježíšových slovech. Co nazývá Bible rájem? V první řadě zahradu (Gn 2:8-10,15; 3:3,10 apod.) a zvláště Boží zahradu (Iz 51:3; Ez 28:13). O této zahradě říká prorok Ezechiel, že bude znovu vybudována (Ez 36:35). Jenže apoštol Pavel nám o ráji zapsal velmi zajímavou informaci: 2K 12:2-4 Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tato informace je velmi důležitá, protože nám nejen podává přímou zprávu o existenci třetích nebes [Implicitně ji obsahují ještě texty v 1Kr 8:27 a 2Pa 2:5 a 6:18 tím, že o Božím sídle říkají, že není ani v druhých nebesích], ale zmiňuje se opět o ráji, který je zřejmě jiný než ten první na Zemi. Tuto existenci potvrzuje i zpráva ve Zjevení Jana: Zj 2:7 Kdo má ucho, ať slyší, co duch říká sborům: Tomu, kdo zvítězí, chci dopřát, aby jedl ze stromu života, který je v Božím ráji. Na první pohled se zdá, že Ježíšova slova s těmito informacemi dobře korespondují. Podrobnější analýza však ukazuje na něco jiného. O tom, že Ježíš Kristus byl až ve třetích nebesích, víme i z listu Efezským 4:10 [Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. V té době apoštol Pavel ještě o existenci třetích nebes zřejmě nevěděl]. Ježíš Kristus tam byl z toho důvodu, že u svého Otce obhajoval svou pozemskou činnost, a zejména pak své učedníky. Na první pohled se zdá, že tím dalším, kdo tam vystoupil, byl právě onen Ježíšův spolutrpitel. Jenže ten byl Římany zabit a od něj apoštol Pavel tedy určitě nic nemohl vědět.[Tomu neodpovídají ani časové relace.] Kdo tedy byl tak výjimečný, že tam Ježíše Krista následoval? Písmo se o nikom takovém nezmiňuje ani náznakem.[Jedině snad by o tom mohla něco napovídat slova v Janovi 21:20-23] Rozhodně to však nebyl onen spolutrpitel.[Ježíš Kristus se ve třetích nebesích skutečně dozvěděl informace, které nemohl lidem sdělit přímo (viz Zj 1:1) a dotyčný něco též sdělil apoštolu Pavlovi (což dokazují mnohé znalosti, které věděl pouze on). Nesdělil však, jakým způsobem se tam dostal. Apoštol Pavel uvádí nejistotu, což by neučinil, kdyby bylo jasné, že dotyčný dostal informace obvyklou cestou, tj. ve vidění či snu, tak jako téměř vždy předtím.] Možné alternativy nového ráje Další pozoruhodná informace je o novém ráji. Protože ráj původně znamenal zahradu, tj. samostatné Bohem zušlechtěné území (proto Boží) svěřené člověku k užívání a ke správě, musela být řeč buď o ráji budoucím, nebo o ráji úplně jiném, umístěném mimo tuto planetu. Téměř všeobecně se má za to, že platí druhá alternativa. Jenže co by z toho vyplývalo? Bůh by musel vytvořit ještě jednu rajskou zahradu pro lidi – asi proto, aby si tam mohli brát z nového stromu života. A kde? Stvořil by snad kvůli tomu novou planetu Zemi-2? Není důvod proč by to dělal. Vždyť Bible jasně uvádí, že místo ovoce stromu života nám poslouží nové poznatky (Př 3:13,18). A nejen to, Bible dává jasně najevo, že Bůh nehodlá podporovat lidskou lenost [Například Př 6:6,9; 10:26; 13:4; 15:19; 19:15,24; 20:4; 21:25; 22:13; 26:13-16; Kaz 10:18 aj.]. Rajskou zahradu si budeme muset vybudovat sami. Proč by to za nás dělal někdo jiný? [Když Mojžíš ve hněvu rozbil desky s Desaterem, Bůh mu také nové již neudělal a musel si je vyrobit sám (Ex 24:12; 31:18; 32:16,19; 34:1,4)] Další námitka: Křesťané jsou dědicové zaslíbení, učiněných Abrahámovi, jak dokazují slova: 1Pt 2:9 Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu`, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Ř 8:17 A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Ga 3:29 Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Ale zaslíbení, učiněná Abrahámovi, se nikdy netýkala míst mimo tuto planetu Zemi. Kromě toho Ježíš jasně řekl Izraelitům: Mt 21:43 Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Neřekl nic o nějaké změně tohoto království; jen to, že bude předáno jinému národu. Apoštol Petr píše: 2Pt 3:5-7 Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Z jeho slov je jasně patrné, že o druhém 'zničení' země a nebes hovoří zcela obdobně jako o prvém. Přitom první zkáza byla z toho důvodu, že všichni lidé měli na mysli jen zlo (Gn 6:5). To však o všech dnešních lidech říci nelze. Měla by být tedy planeta Země úplně zničena? To zcela jistě nikoli. Bude z ní vymýceno zlo stejně jako potopou, a pro schválené lidi opatří Bůh záchranu podobně jako tehdy pro Noemovu rodinu. Ten, kdo však očekává záchranu v nebesích, by měl číst pozorně slova apoštola Petra: 2Pt 3:10-13 Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Petr říká, že budou zničena i nebesa. To může znamenat jen to, že bude zničena stará tvář Země i nebes – obdobně jako při potopě. Popisovaná katastrofa sice bude zřejmě ještě mnohem hrůznější než ta první, avšak Bůh ji zvládne podle svého slibu stejně jako tu první [zřejmě proto píše Pavel, že spravedlivý bude živ z víry (Ř 1:17; Ga 3:11)]. Bude přitom však zničen celý vesmír? To snad bude Bůh litovat, že ho stvořil, stejně jako litoval, že stvořil lidi? Nikde v Bibli není žádná zmínka o takové lítosti. Při stvořitelských dnech byly všechny ostatní stvořené věci schváleny bez podmínky jakožto dobré, a lidská činnost do jejich kvality zasáhnout nemohla. Někdo by se snad mohl domníval, že nebesa musejí být zničena kvůli satanovi. To je také omyl, protože o satanovi Bible jednoznačně říká, že bude svržen napřed na Zemi a potom do Geheny. V nebesích rozhodně nezůstane. Tak proč by je měl Bůh kvůli tomu zničit? V knize Zjevení Jana se praví, že Nebeský Jeruzalém sestoupí na zemi (Zj 3:12; 21:2,10). Nikdo z lidí totiž nemůže vystoupit na duchovní nebesa a zůstat tam trvale. To mohl učinit jen Duchovní Ježíš Kristus, protože odtamtud přišel (Ef 4:9,10). Konstatujme, že budoucí ráj v žádném případě nemůže být jinde než opět na této planetě. [Vysvětlení smyslu slov Boží království a Ráj je bráno z http://fromik.t-b-from.cz] Co tedy slova Ježíšova znamenala? Slůvko „dnes“ se vyskytuje v NZ vícekrát, například v Listu Hebrejským: Žid 1:5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.' Žid 3:7 Proto, jak říká Duch svatý: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas … Žid 3:13 Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono 'dnes', aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Žid 4:6-7 Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, určuje Bůh jiné 'dnes'. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!' Je tedy vidět, že „pozemské“ dnes může mít jiný časový význam než dnes „nebeské“. Slova 'Amen pravím ti dnes budeš se mnou v ráji,'zaznamenaná v Lukášově evangeliu můžeme vysvětlovat jako výraz útěchy pro člověka, který podobně jako Ježíš nevýslovně trpěl a který se v mezní situaci pokořil a tak dokázal, že je hoden vzkříšení. Můžeme říkat, že „dnes“ znamená, že ten kdo se obrací s vírou na Ježíše Krista, není utěšován něčím, co přijde později, ale dostává to hned. A můžeme i tvrdit, že dnes ve spojení se slovem v ráji může označovat konečný cíl člověka – očekávání, radost a pokoj. Pokud se však opřeme o další biblické texty spojené se slůvkem „dnes“, máme jiné vysvětlení. Slovo „dnes“ znamená nejen dnešní den, ale i delší časový úsek [Viz 2Pt 3:8 (Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'.)]. V současnosti těžko zjistíme kde udělal Ježíš při vyslovení zmíněné věty pomlku – což se zaznamenává v písemném projevu jako čárka. Je však jisté, že pokud udělal pomlku před slůvkem dnes ('Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji,'), nemusíme chápat slůvko v pozemském slova smyslu.

"DNES, anebo DNES" | Přihlásit/Vytvořit účet | 25 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 13:17:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pod tu myšlenky s tím slovem "dnes" se mohu podepsat - také to tak chápu...

díky za článek.

KarelsRe: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 13:21:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to dlouho a podobnou úvahu a závěry jsem četl na www.katolik.cz - takže katolíci - aspoň někteří z nich to také tak chápou...Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Středa, 07. únor 2007 @ 13:32:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2975Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: franciscus v Středa, 07. únor 2007 @ 14:43:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A já myslel, že jsem objevil Ameriku. Díky.Ve hrobě s tělem,v pekle s duší co Bůh,v ráji pak s lotrem,na trůně s Otcem a Duchem (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 07. únor 2007 @ 16:30:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
V Pravoslavné církvi při sv.liturgii (bohoslužbě s Večeří Páně) kněz pravidelně tiše čte tuto pravdivou informaci:

"Ve hrobě s tělem, v pekle s duší co Bůh, v ráji pak s lotrem a na trůně s Otcem a Duchem, vše nevystižitelně naplňuje, byl jsi Kriste."

(Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů Pravoslavné církve, r.1951, str.164)

Bratři, nesmíme zapomínat, že J.Kristus byl člověk a Bůh zároveň. On své Božství neztratil ani na kříži ani nikdy. Ta věta liturgie to dobře a stručně vysvětluje.

Naše lidské rozumování v úvodním článku je intelektuálsky příliš úzkoprsé, trochu jehovistické - ariánsky umenšující Božství J.Krista.

J.Kristus jako Bůh je všudypřítomný.
V okamžiku po jeho fyzické smrti se jeho Božská všudypřítomnost plně projevila.

Odpověděl:
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 07. únor 2007 @ 17:27:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Franciscus, dovolím si pár poznámek. Bible rozděluje Boží lid pouze na Izrael a Církev. Žádný Duchovní Izrael neexistuje. To je blud jedné z větví charismatického hnutí. Existuje pouze Boží Izrael popsaný v Gal 6,16. A to jsou věřící v Krista ze Židů - praví izraelští ( Ř 9,6-8 ), kteří jsou součástí Církve. Boží Království má více aspektů. Zatímco do Jeho duchovního Království je vstup v jistém smyslu velmi jednoduchý, pak do Kristova fyzického Království je vstup opravdu velmi OBTÍŽNÝ. ( Mt 5,20 a Mt 7, 21 ) Podmínkou bude činění Boží vůle a spravedlnost vyšší než, měli zákonníci a farizeové ( a ti měli vlastní spravedlnost většinou na velmi vysoké úrovni - viz. Saul - alias apoštol Pavel ve Fil. 3, 4-6 ). Zatímco do duchovního Božího Království vstupujeme znovuzrozením z Ducha skrze VÍRU, pak do tisíciletého fyzického Království Božího ( Kristova ) na zemi vstupujeme skrze konání Božích skutků, resp. Boží vůle pod vedením Ducha ( Ef 2,10 ). Vstup do tohoto Království bude ODMĚNOU pro věrné Pánovy služebníky a bude velmi obtížný, protože vyžaduje úplnou oddanost Pánu a Jeho vůli. Toto Kristovo Království bude trvat tisíc let na této stávající zemi - Zj 20,4-9 ( ještě před její zkázou v ohni - 2Pt 3,12 ). Tím se naplní Slova Písma o tom, že Kristus usedne na trůn svého otce Davida v Jeruzalémě ( 2Sam 7, 8-17 // Ž 89,20-38 ). Toto Boží zaslíbení dané Kristu ještě nebylo naplněno a Pán Ježíš toto zaslíbení dostane jako Boží odměnu těsně po svém druhém příchodu ve slávě a moci. Království bude ODMĚNOU Kristovou od Boha a ODMĚNOU věrných služebníků od Krista. Nakonec Kristus vzdá toto Království Bohu a Otci. A když poddáno Jemu bude všecko, tehdy i sám Syn poddá se Tomu, který jemu poddati má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech ( 1Kor 15, 24-28 ).Re: DNES, anebo DNES (Skóre: 1)
Vložil: Binford v Středa, 07. únor 2007 @ 21:18:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Francisco. Moc super článek. Tím chci říct, že je strašně zajímavý a zasloužil by si pozornost a diskusi. Zaujalo mě už to, že připouští menšinový výklad. Tenhle výklad tj., že ta česká čárka patří za dnes a nikoli před dnes taky zastávám. Akorát tvé zdůvodnění mi připadá poněkud složité. Já spíše vycházím z předpokladu, že Ježíš byl jako člověk žid, jeho myšlení bylo židovské. A velmi silně ovlivněno biblickou kulturou (i když nejen). Proto vycházím ze Starého zákona. Termín hajom čili česky dnes se v hebrejské části Bible vyskytuje velmi často. Jeho význam je velmi jednoznačný. Hajom je dnes. Nikdy neznamenaná žádný delší či dokonce časově neomezený úsek. Chtěl bych ale obrátit pozornost na jeho použití ve slavnostních formulích. Jmenovitě jedná se o formule slavnostní přísahy často spojené se zavázáním smlouvy a taky formule slavnostního vyzvání k soudu s Hospodinem mnohdy spojené se slavnostní přísahou. Dám pár příkladů.

Formule slavnostní přísahy:
Exodus 34:11 Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazuji.
Deuteronomium 4:39 Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.
Deuteronomium 5:1 Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes vyhlašuji. Učte se jim a bedlivě je dodržujte.
Deuteronomium 6:6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Formule soudní:
Deuteronomium 4:26 beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni.
Deuteronomium 8:19 Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.
(tady plní dnes obojí funkci)

Zdaleka neuvádím všechny výskyty (je jich několik tisíc). Zdá se tedy, že Ježíš se slavnostně zavazuje že ten muž, který pod vlivem Ducha Svatého přijímá Ježíše za svého vykupitele bude určitě v místě, kterému Židé říkali ráj. Pro mě táto pasáž je úžasným svědectvím o nezasloužené Boží lásce ke každému hříšníku. Ten vztah Ježíše k tomu muží je tak veliký, že mu před celým vesmírem říká, že jeho hříchy jsou odpuštěny a on (tj. ten zločinec) bude spasen. Tak nádherná je Boží láska k nám hříšníkům.

Re: DNES, anebo DNES, o závislosti na slovech, reakce šťourala (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 09. únor 2007 @ 23:05:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že Pavel hovoří o třech nebesích, ještě neznamená, že by mohla být jen tři. Co když jsou čtyři? Pavel došel do třetího, ale to neznamená, že Ježíš pochází u Otce ze třetích nebes. Klidně může být z ještě vyššího nebe.
Píši to proto, že někteří staří autoři hovořili o sedmi nebesích, a lidové přísloví také o někom říká: byl v sedmém nebi (na vrcholu blaženosti) a také Štítný hovoří o sedmi nebích ve spise Knížky šestery – chcete mu snad nevěřit ?
Jiná poznámka:
Je dojemné, jak se obracíme odbočkou jinam, delší cestou, i když nemusíme. Co to je za poznámku, že ´...simeron, znamená „to-day“. To-day je starý tvar dnešního today, což znamená dnes, dnešek....´, ?
Copak potřebujeme nejprve číst anglický text, abychom rozuměli Vulgátě? nelze ji přeložit do češtiny? Vulgáta byla dříve, než překlad Bedy Ctihodného a další překlady.
Proč by překlad do jiného jazyka měl sloužit pro pochopení v češtině? Filologové sice zkoumají všelicos, ale porovnávací analýzou. Jestli se chceme obracet na jiné překlady Vulgáty vzniklé ještě před českým,. proč nezačneme u ranného překladu Wulfily ze VI. století? Byl sice v gótštině, kterou se dnes nemluví, ale co je na překážku pro poctivého filologa? Jen jsem nepochopil, proč českému čtenáři je nejprve nutné vysvětlit, jak se ´dnes´ řekne v angličtině a starat se o starý a dnešní tvar ?
Před sto lety z moderních současných jazyků byla frekventovaným jazykem biblistů němčina. Dnes se angličtina používá i tam, kde bychom vystačili bez ní. Opravdu nás má zajímat starý tvar to-day v porovnáním s tvarem today, jestli to má vyřešit otázku řeckého slova dnes ? je snad anglický jazyk spolehlivý pro vyřešení každé otázky? nebo je to zvyk a úlitba modernímu trendu nového jazyka pro obchod, komunikaci, atd, atd, prostě všude, tedy hurá i v biblistice? Není stejně závažné třeba německé heute nebo francouzské aujourd'hui, nebo ce jour? Zase jedno poklonkování před módou, která se šíří všude a naprosto není odpovědná za správný význam řeckého slova dnes.Re: DNES, anebo DNES, řekl jsem ti dnes (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 10. únor 2007 @ 22:50:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to chápu takto:
´..et dixit illi Iesus amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso“,
konec věté kóly je po slově hodie,
přesáno s více znaky:
amen dico tibi hodie, mecum eris..
[..amen dico tibi hodie] , [mecum eris...]
nebo přehozeno:´...teď ti v pravdě říkám, budeš se mnou...Stránka vygenerována za: 0.40 sekundy