Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zlata.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 301, komentářů celkem: 420486, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 98 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114769763
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: A SVEDOU MNOHÉ... Reakce knihu Aleše France
Vloženo Pondělí, 02. říjen 2006 @ 11:47:30 CEST Vložil: Bolek

Studijní materiály poslal BohemianAnonymus

A SVEDOU MNOHÉ... Reakce na knihu Aleše France. Se zájmem jsem si přečetl vzácnou knihu Aleše France. Ke kapitole 6 a 7 týkající se spiritismu a okultismu bych chtěl nabídnout k úvaze toto : Biblické texty užité v argumentaci :

1) Ž 6 : 6 "Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu ?" 2) Ž. 115 : 17 "Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha." 3) Iz. 63 : 16 "Jsi přece náš Otec ! Abraham nás nezná, Izrael ten o nás neví, Hospodine tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno." 4) Př. 30 : 4 "Kdo vystoupil do nebe i sestoupil ? " 5) J. 3 : 13 "Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil s nebes, Syn člověka." 6) 5.M. 19 : 14 "Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní." 7) 1.Tm. 6 : 16 "On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle.." 8) 1.Tm. 4 : 1 "Duch výslovně praví, že v posledních dnech někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami." 9) Kol. 2 : 4 "Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi." (Kraličtí příhodněji překládají : ...neoklamal podobnou k pravdě řečí). 10) 5.M. 18 - 10 - 12 "Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo činí tyto věci se Hospodinu hnusí." 11) Mk. 12 : 27 "On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte !" 12) Gal. 1 : 8 "Ale i kdybychom my, nebo sám anděl s nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet !" I.) K problému Saula a věštkyně z Endor. Zesnulí skutečně nemohou do našeho života zasahovat, jak naznačují texty 1 - 3. Zesnulí v Hospodinu (v Kristu) přebývají v Boží blízkosti, neboť Hospodinu, kterému patří nebe i všechno, přebývá ve světle nepřístupném - viz text 7. Jediný, kdo vystoupil na nebesa je Ten, který sestoupil s nebes, Syn člověka, náš Spasitel - viz text 5. Zde bych se omezil pouze na výklad jediné pasáže z textu 1.Sam 28. 1. Sam. 28 : 19 "Spolu s tebou vydá Hospodin do rukou Pelištejců též Izraele. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne." Bytost vyvolaná věštkyní mluvila pravdu i lež : pravdu v tom, že bude Izrael poražen a Saul i se svými syny zabit. Lež v tom, že Saul bude i se svými syny zítra u "Samuele." Ale na hoře Gelboe padl i Saulův syn, Davidův přítel Jonata - a ten přece nemohl sdílet stejnou budoucnost jako jeho otec, odpadlý král Saul. Zesnulý prorok Samuel nemůže být vyvolán jakýmkoli čarodějem, neboť tento může komunikovat prostřednictvím magie pouze se silami temnoty. Vůdce nevěrných andělů a tvůrce magie Satan, (dříve Lucifer) měl původně přístup k Božími trůnu - kde žaloval na vyvolené Boží : tedy působil negativně - nechtěl kohokoli napravovat a zachraňovat (naprostý protipól našeho Spasitele !) - ale přivolával na lidi Boží soud, např. na Joba (Jb. 1, 2). Lze říci, že byl u Božího trůnu tolerován až do doby, než se totálně vzbouřil a způsobil smrt Božího Syna aby tím zmařil dílo spásy. Tím však v nebi definitivně prohrál - Satan byl i se svými anděly svržen s nebe, Boží svět mu byl navždy uzavřen a Satan již k Božímu trůnu již nemá přístup !!! Již na nás nemůže žalovat. (Iz. 14 - 12 - 15; J. 12 : 31; Lk. 10 : 18; Zj. 12 : 10). Satan pak dostal jiná jména : "kníže tohoto světa" (J. 12 : 31); "bůh tohoto světa" (2.Kor. 4 : 4); "vládce nadzemských mocí" (Ef. 2 : 2); "pokušitel" (1.Tes. 3 : 5); "vše, co ovládá tento věk tmy" (Ef. 6 : 12), atd. Dále bych chtěl upozornit i na tuto skutečnost : Pokud se setkáme jen se lží, lze ji poměrně dobře identifikovat. Ale pokus se setkáme se směsí pravdy a lži (což je nejčastější taktika sil Zla ) - můžeme být snadno oklamáni a pravdy se dopracujeme mnohem hůře, zvláště tehdy, hlásají - li tyto bludy jinak velmi milí a otevření lidé, zvláště pak církevní hodnostáři. V této souvislosti upozorňuji na text 8, 9. Magické rituály zprostředkují komunikaci pouze v oblasti říše temnoty; v protikladu k tomu modlitba slouží výhradně ke komunikaci s říší světla - slouží ke komunikaci s Bohem. II) K problému tvrzení biskupa Theodoreta z Cýru (5. stol.). Pokud biskup učil, že se zesnulý prorok Samuel skutečně zjevil, nikoli proto, že byl vyvolán věštkyní, ale proto, že byl vyslán Bohem (za přítomnosti věštkyně), dostává se tím do velice vážného rozporu s Písmem sv. To, že patriarchové Abraham i Jákob (Izrael) nemohou zasáhnout do našeho života, nám říká text 3. A že nikdo nevstoupil na nebesa než Ten, kdo sestoupil s nebes - tedy náš Spasitel, nám říká text 5. Biskupovo tvrzení má navíc další protibiblické důsledky : jeho tvrzení totiž znamená, že Panovník Hospodin s věštkyní participoval na manifestaci proroka Samuela, vzdor tomu, že tyto praktiky jednou provždy zakázal pod trestem smrti - viz text 10. Navíc by to byl naprosto výjimečný případ v Bibli, kdy by si Bůh k tlumočení svého poselství lidem použil zemřelé osoby. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - viz text 11. Dalším důsledkem tvrzení biskupa Theodoreta je mj. to, že se Bůh přiznal k magické praxi věštkyně. Pokud ale Bůh Saulovi neodpovídal (1.Sam. 28 : 6), byla to Jeho vůle; Saul chtěl Boží vůli obejít, musel tedy dostat informaci z jiného než Božího zdroje - Boha nelze k ničemu přinutit ! Závěrem : tvrzení biskupa Theodoreta se mi jeví jako rouhání proti Bohu, bez ohledu na to, zda ho pronáší církevní osoba či ne. Primárně se podřizuji autoritě Písma sv. a nikoli duchovní osoby - neboť platí text 12. III) Můj pohled na magii obecně. Zde bych rád posloužil těm, kdo se v oblasti neorientují. Proto jsem upustil od odborných definic (které ostatně neodborníkům mnoho neříkají) a použil definice vlastní, vycházející z mé bývalé praxe. Problém nutně podávám zjednodušeně - jen pro základní informaci. Magie obecně je vědomostní systém založený na spolupráci člověka s duchovními silami Bohu nepřátelskými. Při této spolupráci, na které se člověk jako iniciátor podílí realizováním tzv. magického rituálu může člověk na dálku vstoupit do myšlení druhého člověka a zjistit např. jeho úmysly, nebo může jeho jednání ovlivnit ve svůj prospěch; v krajním případě i tohoto člověka zničit. To je ale možné jen u člověka, který nežije pod Hospodinovou, nebo Kristovou mocí. Člověk v Bohu je Božím andělem chráněn (Ž. 34 : 8). Dalšími projevy magie mohou být např. pohybování těžkými předměty, vznášení se v prostoru, dokonce i uzdravování, a pod. Každým realizovaným aktem magie se operatér dostává do stále větší a větší závislosti na duchovních silách které mu slouží - až nakonec ho tyto síly zotročí, zcela ovládnou a následně zničí. Základní rozdělení magie. A) Magii obecně dělíme na tzv. bílou a černou. Magie bílá - realizuje cíle eticky nezávadné. Naproti tomu magie černá cíle eticky závadné. Hranice mezi oběma druhy jsou dle odborné literatury nejasné. Celé čtvrt století jsem bádal nad tímto problémem, až jsem zjistil, že hranice mezi oběma druhy magie neexistuje - a to z důvodu jejich společného, tj. satanského původu. Je totiž velice dobře možné pomocí bílé magie pomoci někomu z nějaké závislosti, např. na cigaretě, na sklence, prášcích, a pod. Do této kategorie spadá i nyní tak populární hypnóza, nejrůznější praktiky tzv. léčitelů, jako tzv. magnetické tahy - a mnoho dalších. Ale vždy jde o vnější úspěch - ve skutečnosti však touto cestou mág způsobí pacientovi velmi vážný úraz na duši (u pacienta dochází později mj. k nevysvětlitelnému sklonu ke zlému). Následky takového úrazu jsou nepředvídatelné a většinou se projeví až po letech. K tomuto konstatování je však třeba hlubokého vhledu, k němuž nelze dojít studiem (i když určité znalosti jsou nutné), ale jen na základě poznání darovaného z Boží milosti. B) Další hlediska dělení magie. Magii dále dělíme na tzv. nižší (psychurgii) a tzv. vyšší (teurgii). Hranice mezi nimi jsou také nejasné. Proto se zdržím bližšího popisu. Dále se magie dělí na invokativní (prosebnou) a evokativní (imperativní). Z biblického textu první knihy Samuelovy se nedá jednoznačně usoudit na druh magické operace. Snad toto hrubé setřídění pro základní orientaci postačí. Zajímavé je, že proti spiritismu vystoupil ostře i hermetik (mág) Eliphas Lévi (L. Constant). Ve své knize "Věda duchů" vydané v Praze v r. 1936 mj. praví : "....neboť mrtví nemohou a nesmějí se nikdy vrátit...To, co spiritisté evokují ve svých seancích, nejsou "duchovní já" zemřelých, nýbrž pouhé larvy. Proto je spiritismus jako pasívní forma značně zjednodušené nekromantie." Tvrzení tohoto hermetika pokládám za pravdivé - a přesto ho nemohu přijmout, protože neřekl pravdu celou. Je sice velmi pravděpodobné (jak tvrdí Lévi), že spiritisté obcují s pouhými larvami (omlouvám se za použití tohoto odborného termínu, na jehož vysvětlení zde není prostor), ale dle mého poznání je téměř jisté, že nevědomky obcují také s duchovními silami zla, stejně jako mágové. Tedy to, co spiritisté dělají nevědomě, teurgové dělají vědomě - a to je zřejmě důvodem toho, proč teurgové spiritisty pohrdají. C) Oblast působení magie Magie, jako skrytá zbraň Satanova působí v našem duálním světě, kde se odehrává permanentní antagonistický konflikt mezi silami Dobra a Zla, tedy mezi silami Světla a Tmy. A protože Bůh i Satan jsou primárně myšlenkové mocnosti (inteligence), pak i souboj mezi Dobrem a Zlem se odehrává v myslích lidí. Velkou překážkou v pochopení duchovních pravd a existence duchovních sil vůbec, je materialismus. Lidé prostě nevěří tomu, co nevidí. Takových se ptám : "Viděl jste někdy svou vlastní myšlenku?" - a po nutné odpovědi jim říkám : "A přesto nepochybujete o reálné existenci svých myšlenek". Někdo se nad tím zamyslí. Jedině ČIN mění realitu. Ale každému důležitému činu nutně předchází ROZHODNUTÍ - tedy opět myšlenková činnost, která může vycházet buď ze zdroje Dobra, nebo Zla. Ale setkávám se s tím, že i poznání, které se dá vyjádřit slovy, je prakticky nesdělitelné. Lidé se dávají stále obtížněji oslovit - v čemž vidím působení sil Zla, které logicky šíření Božího Slova brání. Shrnutí. Proti magii jako učení a praxi stojí v kontrapozici učení a praxe evangelia. Zatímco evangelium vede ke svobodě a k životu, magie vede k otroctví a ke smrti. Rád uvítám jakkoli tvrdou biblickou kritiku své práce - i to je prostředek jak posunout své poznání dál a hlavně : svým poznáním sloužit. BohemianAnonymus


"A SVEDOU MNOHÉ... Reakce knihu Aleše France" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: A SVEDOU MNOHÉ... Reakce knihu Aleše France (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 20. říjen 2006 @ 23:07:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych svůj příspěvek doprovodil dvěma pasážemi, z knihy, která se vzdor své archaické češtině může směle číst jako aktuální :
Alois Adlof : Výklad modlitby Páně; Nákladem Křesťanského spolku mladíků v Čechách; V Praze 1922.

Posvěť se jméno Tvé. (str. 91)
...Lidé sice také jmenují Boha Otcem, ale Bůh se dává jen tomu znáti, že je Otcem, kdo uvěřil celým srdcem, že Pán Ježíš ho s Bohem smířil....Je to veliký blud, který se rozšířil úžasně, mysliti si, že Bůh je Otcem každého člověka bez Ježíšova prostřednictví. Každého člověka je Bůh učinitelem, ale Otcem je pouze tomu, kdo skrze krev Ježíšovu smíření u víře s Bohem došel. Pohříchu šíří se blud ten i z kazatelen, kde od kazatelů žádného rozdílu se nedělá mezi syny Božími, a syny světa. Namnoze mluví se všem bez rozdílu tak, jako by byli obráceni a křesťany proto už, že jsou pokřtěni a k církvi patří. Ano, je pravda, že Bůh je Otcem všech lidí, jakmile jen jeho otcovství uznají a jeho nabídku přijmou. Je pro ně uchystáno, připraveno v Kristu, a Otec čeká, brzo - li uvěří.


Činnost Satana v církvi. (str. 260 - 263)
Dítkám Božím byla svěřena služebnost : Nésti světu zvěst smíření s Bohem, který "byl v Kristu, v mír uvodě svět s sebou, a složil v nás to slovo smíření." (2.Kor. 5 : 17 - 24). Znemožniti, pokaziti, překaziti a odvrátiti církev od tohoto jediného jejího úkolu a poslání, je velikým zaměstnáním Satana při církvi co celku i při jednotlivých sborech. Zkaziti duchovní, křesťanský život členů a tak svědectví celého sboru a umlčeti zvěstování čistého a celého evangelia, je cílem snah jeho.

Toto nám vysvětluje ten všestranný úpadek církve dnes, i ty dějiny všech těch čistých hnutí v minulosti, která, ač tak skvěle započala a slavně vzrostla, po čase však se porušila a se zvrhla. Pochopení této činnosti a úsilí Satana vysvětluje nám také tu slabost evangelisace dnešní církve. Satan nechce, aby se evangelium zvěstovalo, ale aby se kazatelé zabývali otázkami světovými, politickými, národními, společenskými, dělnickými a reformními; aby se církve věnovaly více těmto problémům než svému pravému povolání - zvěstování evangelia hynoucímu světu. PROČ ? Ne proto, že tyto věci nemají v sobě něco dobra; ale proto, že v nich není žádná "moc k spasení"; to jest k spasení takovému, jaké Bůh zjevuje člověku, že on potřebuje.

Pochopení tohoto díla Satanova nám též vysvětluje to odvěké úsilovné tlačení světáctví do církví a zvláště v těchto posledních dnech. Vysvětluje nám též to mocné vtírání modernismu, rozumářství a materialismu do dnešních církví, universit i náboženských škol.
Také z toho chápeme tu krutou oposici proti té pravdě blahoslavené naděje příchodu Pána Ježíše pro církev svou i ku svému tisíciletému království.
Tato pravda čelí proti všem těm shora uvedeným směrům, ukazuje jejich naprostou marnost k záchraně světa a žene věřící k čistému křesťanskému životu a činnosti v očekávání Pána svého. A proto je Satanu nenáviděnou částkou zvěsti evangelia a musí pryč. To je proč tato pravda byla ztracena, když církev v první době pobloudila; vlastně je to jedna příčina, proč ona pobloudila. Totiž, když Satan zakryl před církví tuto pravdu naděje příchodu Páně pro její oslavení, tu ona se dala svésti k světáctví a světskému vládnutí.

Proto také Řím nezvěstuje tuto pravdu brzkého příchodu Páně; a proto také i dnes mnohý jinak upřímný křesťan nechává se strhnouti ku protivení a posmívání se této slavné pravdě.

Úsilí Satanovo v církvích nám vysvětluje, jak jeden kazatel se může pustiti v kladení překážek druhému kazateli; může být žárlivý na jeho úspěch, a záviděti mu. Tímto rozumíme, proč jedna denominace žárlí a utrhá druhé, a tím myslí, že slouží Pánu. Rozumíme, kterak členové sboru mohou činiti těžkosti a překážky kazateli; kterak člen může jít s členem v spor, míti naproti sobě nelásku, pomlouvati se vespolek, kousati se a jiné. Vše toto jest tělesnost, kterou Satan rozněcuje v dítkách Božích. "Nedávejte místa ďáblu" praví Pán.
Oposice Satana je nám též patrna v té poměrné nepatrnosti křesťanského dávání. Svět vynakládá miliony na vzdělání, humanitní a kulturní účele; jiné miliony na radovánky, tělesné požitky, libosti, nádheru a pohodlí. Když se podíváme na životy křesťanů, nalézáme, že na tyto věci také vynakládají úžasné sumy, kdežto práce Páně žebrá a světová evangelisace je v krutém nedostatku, jak dělníků, tak hmotných prostředků k vyslání těch, které jsou. A to ne proto, že lid Boží je tak chudý, že by nemohl tuto práci náležitě podpořiti, ale že vynakládají dolary na tělesné a světské věci a centy na dílo Páně.

Oposice Satana proti poslání církve je dále patrna v tom, že množství těch, jež jméno Krista vyznávají a jsou duchovně mrtví, neznovuzrození, a tak jsou nevšímaví vůči věrnému zvěstování evangelia milosti Boží. Oni necítí toho svou potřebu ani jiných, a proto běží také za tím, co jejich zaslepeným srdcím lahodí, čím jejich zevnější náboženství je podpíráno, co se vztahuje jen ku mravnosti a ušlechtilosti, avšak nedotýká se těch základních věcí : hříchu, zahynutí, vykoupení, milosti Boží a spasení.(Mt. 13 : 36 - 43; 7 : 21 - 23; Tt. 1 : 13 - 16).

Jiní opět mají svrablavé uši, hromadí sobě učitele a kazatele podle svých vlastních žádostí, aby jim básně místo pravdy Boží mluvili. Kteří by jim zvěstovali, že pekla není, Bůh je tuze milosrdný a laskavý, než aby poslal do věčného trápení některé své stvoření. Žádný člověk že nemohl za ně umřít, nebo každý si musí dobýt svého vlastního spasení; smrt Krista je skvělým příkladem obětavosti, ale nikterak nemůže získat smíření s Bohem.

Bůh že se smiluje nad vším lidstvem a konečně všechny spasí, bez ohledu jak hleděli na Krista atd. (Tm. 4 : 1 - 4). Satan (který se umí přizpůsobiti každé době a všem poměrům lidstva), nemá dnes své cestující Ingersolly, ale má je v osobách profesorů, učitelů i kazatelů v universitách, školách i v seminářích a na kazatelnách. A není se tomu co diviti. (Viz 2.Kor. 11 : 13 - 15). A nejen to, ale Satan dle nutnosti vzbudí i hnutí náboženského rázu, která jsou i založená na Slovu Božím a mnoho ze Slova Božího užívají pro svá vyučování.
Satan takto připustí mnoho pravdy, téměř i celou pravdu, jen ne to hlavní :
Vykoupení skrze krev Syna Božího a spasení z milosti skrze víru v to jediné dílo Zástupce hříšníků.

On opět vzbouzí všelijaká učení bludná, která jsou však náramně přitažlivá a tak zkaženému srdci člověka žádostivá, že mnozí odvrátí se od víry a postoupí po těchto učitelích a učeních ďábelských. (1.Tm. 4 : 1; 2. Pt. 2; Juda 3, 4). Tyto padělky jsou tím nebezpečnější, že obsahují tak mnoho pravdy, a chytrostí ďábelskou jsou propagovány. Jen moudrost a schopnost shůry jest s to, aby uchránila od upadnutí do těchto léček Satanových.

Nedivme se, že Satan má tedy i své evangelium, kterýmž by zakryl i odstranil evangelium Boží. "Svět ve zlém leží", to jest v náručí Satanově, a on ho tam všelijak konejší a kolíbá i tím svým evangeliem. Kdyby i věrné zvěstování evangelia Božího probouzelo ten v smrti spící svět, tu Satan ho konejší : Bůh jest Otec všech lidí, všikni lidé jsou dítky Jeho; On nikdy dítek svých nezatratí, byť i v své nemoudrosti a nevědomosti pobloudili. Bůh prý hledí na velikou snahu lidstva, na jeho pokrok, na mravní vyšinutí (moje pozn. vzepětí), na všecky reformní a společenské snahy, a to vše že má spasitelnou moc u Boha. Však Boží požadavky pokání, ospravedlnění a znovuzrození skrze víru v Ježíše Krista, to vše je chytře ukryto.

Jako Bůh svým Duchem sv. osvěcuje mysli a srdce člověka, aby poznal pravdu, tak opět Satan oslepuje nevěřících, "aby jim nezasvítilo světlo evagelium slávy Kristovy, kterýž je obraz Boží." To nám dává vysvětlení, proč čím dále je těžší přivést lidi k probuzení a hledání spasení skrze milost Boží. Postupem lidstvo je hlouběji oslepeno a zatvrzeno, nebo jsou "zatemněni v rozumu, odcizeni jsouce od života Božího, pro neznámost, kteráž jest v nich ze zatvrzení srdce jejich." (2.Kor. 3 : 4; Ef. 4 : 18).

Člověk takto oslepen Satanem a tažen a hnán jím, přes všecky své úpadky, utrpení, bolest, zoufalství a namáhání, přece se jen drží svého programu - má za to, že dobře pokračuje, že jde ku předu. Kdyby však nebylo zdržující ruky Boží, která zdržuje zlo a hnilobu, již dávno by se sřítila celá ta věž lidského pokroku.
Přijde však chvíle, kdy tato zdržující ruka bude stažena, až Bůh doplní účel svůj pro církev svou, a pak bude na krátký čas dána plná svoboda Satanu na zemi. Proč ? Aby lidstvo zvědělo, koho si zvolilo za boha a pána; aby se ukázalo, co je lidské srdce a padlá lidská povaha; a aby se ukázalo, že všeliká snaha a pokus člověka o svou záchranu jsou marny. "Aby byla zacpána ústa všech, až souditi bude", kdy se ukáže, že svědomí, zákony, vláda, monarchie, autokracie, demokracie, vzdělání, osvěta i náboženství, vše, na co se člověk spoléhal, spouštěl a čím se honosil, bylo nedostatečné, ano bezmocné, člověka zachrániti od hříchu. Že se vším tím byl toliko loutkou v rukou knížete světa tohoto - Satana.
Tu se ukáže, že milost Boží byla ten jediný nástroj k záchraně a spáse člověka, kterou on však ve své domýšlivosti a sebedostačitelnosti zavrhl a tak budou jeho "ústa zacpána" na věky.
(Z knížky : Satan, jeho osoba, jeho moc a jeho dílo. Napsal a vydal kaz. V. J. Víta v Chicagu. Stran 32).

Jen bych doplnil : slova br. kaz. Adlofa jsou stále aktuální - v poslední době je čím dál častěji hlásáno nevyvážené evangelium. Kazatelé totiž neustále káží o bezbřehé Boží lásce - a zatvrzele mlčí o Boží spravedlnosti.

BohemianAnonymusRe: A SVEDOU MNOHÉ... Reakce knihu Aleše France (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 22. říjen 2006 @ 18:16:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S obsahem knihy nemohu než souhlasit. Pouze mne mrzí, že již neobsahuje rozsouzení také jiných bludných proudů, např. učení Wittnese Lee apod. Pastýř se točí stále dokola a nic nového nepřináší, i když to na jiném fóru slíbil. Tak nevím, zda na tom Pastýři pracuješ a hlavně - zda máš potřebný dostatek literatury. Hodně se toho dá najít na: http://www.lsm.org/ Speciálně na: http://www.ministrybooks.org/life-studies.html je celá 25 000 stránková "Studie života v Bibli".Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy