Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zlata.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 301, komentářů celkem: 420486, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 83 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114769221
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Nekonvenční pohled na světový politický systém
Vloženo Úterý, 26. září 2006 @ 07:16:24 CEST Vložil: Bolek

Společnost poslal BohemianAnonymus

NEKONVENČNÍ POHLED NA SVĚTOVÝ POLITICKÝ SYSTÉM Před časem jsem byl postaven před problém : informovat o volbách obecně z biblického pohledu, pokud možno bez různých lidských závěrů, které jsme postupem času nekriticky od svého okolí přijali, aniž by tyto závěry prošly biblickým filtrem. Za všechny uvádím jeden : "Kdo nevolí - volí komunisty."  Při řešení tohoto problému jsem vycházel pro větší  jednoduchost a přehlednost pouze ze dvou nebiblických pramenů, které uvádím níže.   1) Br. farář Marius Baar : Das Abendland am Scheideweg (Verlag   Schulte und Gerth, Asslar; vydáno asi v r. 1980).

2) Br. Tomáš Pala : Katolicismus (samizdat, nedatováno, použit neautorizovaný opis). 1) Br. Marius Baar : Svět stojí pod vedením Satana. Jemu je na jistý čas předáno vedení světa. (Lk. 4 : 5 - 7). Pán Ježíš se zřekl jeho nabídky, neboť by tím zaměnil věčnost za pomíjitelnost (čas pozemský). Stal by se spojencem Satanovým a Církev by se nezrodila. Z této volby se vyvine největší světový problém, totiž KONEČNÝ BOJ MEZI SATANEM A BOHEM. Bude to konečný boj, do kterého bude vtažen celý svět - neboť u Ježíšova pokušení šlo o nabídku : ...všech království světa a jejich slávu." (Mt. 4 : 8; Lk. 4 : 5 - 7). Církev není zemskou instuïtucí. CÍRKEV NEMÁ ŽÁDNOU POLITICKOU ÚLOHU, NEBOŤ JE ZE SVĚTA VYVOLENA. "Já jsem jim dal tvé slovo a svět je měl v nenávisti, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa." (J. 17 : 14). "Kdybyste byli ze světa, svět by své miloval. Poněvadž však ze světa nejste, nýbrž já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí." (J. 15 : 19). "Mé království není z tohoto světa." (J. 18 : 36). JAKO JE IZRAEL VE SVĚTĚ BLÍZKÉHO VÝCHODU CIZÍM TĚLESEM, TAK JE TAKÉ CÍRKEV JEŽÍŠOVA NA SVĚTĚ V DUCHOVNÍ OBLASTI CIZÍM TĚLESEM. Proto se nepřipravuje opravdový křesťan na žádnou pozemskou, náboženskou, politickou nebo ideologickou říši, nýbrž na neviditelné a nepomíjitelné království Boží." (Žd. 11 : 9 - 16). (konec citátu). 2) Br. Tomáš Pala : Celosvětová vláda a celosvětové náboženství je blíž, než kdykoli dříve. JAKÝ POSTOJ Z AUJMOUT ? Brzdit všemi silami a schopnostmi tento vývoj, který vidíme jako vývoj ke zlému ? Máme k tomu oprávnění ? Vždyť to, co Pán Bůh předpověděl ve svém Slově se stane skutečností - a On předpověděl, že tomu tak na konci věků bude. A musí se tak stát, aby se mohl uskutečnit i ten nádherný závěr : PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE V MOCI, aby definitivně skoncoval s vládcem tohoto světa Satanem (tou neviditelnou šedou eminencí, která stojí za vším co se ve světě děje a která tahá za SVÉ FIGURKY, které používá za nástroje své vlády). Úkolem církve vykoupených není bojovat proti Antikristovi, to je úkol našeho Pána. jejím úkolem je zvěstovat spásu a vykoupení ztraceným hříšníkům. Jít do celého světa a získávat učedníky Ježíši Kristu. A pokud jde o postoj k proudu kolem nás ? Nemůžeme ho ignorovat a tvářit se, že neexistuje, že se nás to netýká. ALE MŮŽEME A MÁME NEMÍT ÚČAST NA JEHO STRATEGII. A pokud jsme se zapletli, platí pro nás výzva : "Vyjdi lide můj z tohoto města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny." (Zj. 18 : 4, 5). Bibličtí křesťané jsou občany tohoto světa. I je trápí ekologické problémy, i je trápí terorismus, závislosti, nemoci, hlad. I oni touží po míru a nenávidí válku - A UDĚLAJÍ KAŽDÝ NA SVÉM MÍSTĚ CO MOHOU, ABY TYTO VĚCI ZMÍRNILI. Ale ne za každou cenu - a rozhodně ne za cenu, že zradí svého Spasitele a prostou víru v Něj, jejíž směrnice jsou prostě a jasně popsány v Bibli. Ne za cenu, že poznanou pravdu zradí "v zájmu dobré věci." (konec citátu). Můj pohled na volby v kostce : Boží království : není z tohoto světa (J. 18 : 36). Satanovo království : tento svět (Mt. 4 : 8; Lk. 4 : 5,6). Vládce tohoto světa : Satan (J. 12 : 31; 14 : 30; 16 : 11). Světovým politickým systémem tedy vládne Satan, který je skutečným a skrytým nepřítelem lidstva. Boj mezi dobrem a zlem se neodehrává v parlamentních lavicích (jaká iluze !), ale v myslích lidí. Člověk má za svého života možnost volby informačního systému, který se stane rozhodujícím pro jeho věčnost. Hezky to vyjádřil br. Baar : KDO SE NEROZHODNE PRO BÍLÉ, NEMUSÍ SE JIŽ DÁLE ROZHODOVAT, NEBOŤ STOJÍ AUTOMATICKY NA PROTĚJŠÍ STRANĚ. Politický systém obecně jako každé dílo lidské, je nutně zatížen chybami. To má za následek, že politický vývoj nelze dopředu nijak předvídat. Jak Hitler v Německu, tak komunisté v poválečném Československu se dostali k moci legálně, parlamentní cestou, aniž by kdokoli z jejich voličů měl ponětí o tom, jakým směrem se bude politický vývoj ubírat. A když to zjistili, bylo již pozdě.- diktatura si moc již vzít nedala. Demokracie vůbec nezakazuje prostředky davové manipulace. Ale aby vůbec mohla diktatura vzniknout, musí nejdříve zvítězit v myslích lidí. Potom je demokracie poražena svými vlastními zbraněmi. Jen ten, kdo je zakotven v Kristu, je imunní vůči jakékoli manipulaci. Jedno je však jisté : KDO ŘEKNE SVÉ ANO JAKÉKOLI POLITICKÉ STRANĚ, ŘÍKÁ TÍM ANO I POLITICKÉMU SYSTÉMU, V JEHOŽ RÁMCI TYTO STRANY PŮSOBÍ. ZÁVĚREM : V době apoštolské byl společenským řádem v římském impériu řád otrokářský. Zajímavé je, že apoštolé vůbec nevolali po změně tohoto společenského pořádku, ačkoliv si nevýhody a NESPRAVEDLNOST tohoto zřízení jistě dobře uvědomovali. Po čem tedy volali ? Po tom, aby křesťanští páni propouštěli své otroky ? VŮBEC NE !!! Apoštol Pavel křesťanské otroky nabádá, aby byli poslušni svých tělesných pánů jako Krista !!! (Ef. 6 : 5,6). A jejich pány nabádá k tomu, aby se podobně měli k nim, vědouce, že i oni mají svého Pána na nebesích. (Ef. 6 : 9). Podobně 1. Tm. 6 : 12; Tt. 2 : 9, 10. Z TOHO JE VIDĚT, ŽE STÁVAJÍCI SPOLEČENSKÝ ŘÁD, UVNITŘ KTERÉHO KŘESŤANÉ ŽILI, BYL APOŠTOLEM PAVLEM VNÍMÁN JAKO NĚCO SE*****ÁRNÍHO. Lk. 17 : 21 - náš Spasitel praví, že království Boží je už mezi námi. Toto království osobně vnímám jako OSTRŮVKY SVOBODY obklopené (nikoliv však pohlcené !) temnotou světa. TYTO OSTRŮVKY JSOU SVOBODNÉ, PROTOŽE "KDEŽ JEST TEN DUCH PÁNĚ, TU I SVOBODA." (2. Kor. 3 : 17). Církev jako tělo Kristovo je koncipováno tak, že se skládá z jednotlivých údů, nikoli ze sborů. (1.Kor. 12 : 27; Ef. 1 : 22, 23). Jednotlivé údy jsou známy jen Bohu (2. Tm. 2 : 19). TEDY ZÁKLADNÍM OSTRŮVKEM SVOBODY JE JEDNOTLIVÝ KŘESŤAN. Jaká vztah k vládnoucí moci zaujmout ? Apoštol Pavel nás vede k tomu, abychom respektovali světskou moc, pokud své moci nezneužívá. Ř. 13 : 1 - 3; Zj. 13). Sám se ve službě evangelia asi dvakrát světské moci dovolával jako římský občan. Ale nikde nečteme o tom, že by do vládnoucí moci vkládal jakékoli naděje. Určitě neskládal své naděje v mocné tohoto světa (Ž. 118 : 9). NEŠLO MU O SVOBODU VNĚJŠÍ, ALE O TU PRAVOU - VNITŘNÍ. Žil sice uvnitř politického systému římského impéria, ale nechtěl tento systém reformovat. Nebyl sociálním, ani politickým revolucionářem, stejně jako náš Spasitel - který přiznal povinnosti občana v císaři, ale poukázal i na jeho povinnosti k Bohu. (Mt. 22 : 21). ZAJÍMAVÉ TAKÉ JE, ŽE SE NÁŠ SPASITEL NIKDY NEVYJÁDŘIL PROTI OKUPACI IZRAELSKÉ ZEMĚ POHANSKÝM ŘÍMEM. Těžiště práce křesťana leží úplně jinde - v hledání a uskutečňování království Božího, budování správného vztahu s Bohem - tedy vnitřní svobody. Tedy toho království, které ani brány pekelné nepřemohou. (Mt. 16 : 18) - království naprosto nezávislého na jakýchkoli pozemských politických, náboženských, nebo ideologických systémech. A že toto zaslíbení platí, je zřejmé i z faktu, ŽE KAŽDÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ ZVĚTŠILO POČET KRISTOVÝCU UČEDNÍKŮ - TEDY ŽE VNITŘNÍ SVOBODA INDIVIDUA JE NEZÁVISLÁ NA VNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH. To platilo za pronásledování v Jeruzalémě,v Římě, a platí to dodnes. Platilo to i v Osvětimi, kde katolický kněz Maxmilián Kolbe šel dobrovolně na smrt za Františka Gajowniczka otce pěti dětí, který z Boží milosti tyto hrůzy přežil. A tuto vnitřní svobodu nám také nádherně demonstroval jeden katolický farář, kterž byl za Velké francouzské revoluce chycen, odsouzen k smrti a záhy na gilotině popraven. Před popravou vyškrábal do zdi své cely tato slova : S KRISTEM I V ŽALÁŘI SVOBODA - BEZ KRISTA I NA SVOBODĚ ŽALÁŘ. K tomu nemám co bych dodal; snad jen to, že takto zkomprimovat zvěst NZ do jediné věty mohl jen křesťan, který měl opravdu málo času. BohemianAnonymus


"Nekonvenční pohled na světový politický systém" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nekonvenční pohled na světový politický systém (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Úterý, 26. září 2006 @ 09:51:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybych byla basnik napsala bych, ze me srdce plesa a ma duse se raduje jake zdrave a pravdive uceni je zverejnovano na techto strankach. Leta sleduji anglicky psane stranky, ktere nektere dobre uci, ale neni z nich tak citit laska k nasemu Panu Jezisi jako zde. Dekuji moc, ze se sem muzu s duverou vracet a cerpat to, co nam Pan skrze ruzne prispivajici verici dava. Pozdravuje LibbyStránka vygenerována za: 0.16 sekundy