Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 243, komentářů celkem: 430644, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 80 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117057752
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ?
Vloženo Středa, 30. srpen 2006 @ 16:46:58 CEST Vložil: Standa

Zamyšlení JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? Na nejvyšším místě sloupu je osazeno sousoší Nejsvětější Trojice, reprezentované postavami žehnajícího Boha Otce a mladistvého Krista s křížem, umístěnými na zeměkouli. Holubice Ducha Svatého, umístěná v zářivém zlatém terči, seskupení završuje.

Kompozičně vyrovnané sousoší doplňuje ve spodní části postava Archanděla Michaela s ohnivým mečem a štítem, která zároveň odděluje nebeskou sféru Trojice od sféry pozemské. Zhruba v první třetině výšky hlavního pylonu sloupu stoupá směrem vzhůru skupina Nanebevzetí, reprezentovaná postavou P. Marie, nesenou na oblacích dvojicí andělů.
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci Chtěl bych tímto požádat všechny římskokatolické bratry o vysvětlení zda je možné vidět Boha a dovoleno vytvořit jeho podobu. Je velmi známou skutečností, že sloupů i kaplí Nejsvětější trojice je v naší republice celá řada. Barokní sloup Nejsvatější trojice z r. 1704 lze také spatřit v Trutnově na Krakonošově náměstí. Na tomto náměstí stojí také od r. 1892 Krakonošova kašna. Je víc než jasné, že kombinace sloupu Nejsvatější trojice a Krakonoše, podle mého chápání, nezapadá do řady uctívaní svatých. Chtěl byl také připomenout, že na tomto námětí se v dřívějších dobách konaly i popravy. Jsou snad tato fakta projevem důstojnosti a zbožnosti ke sloupu Nejsvatější trojice v Trutnově? Byl bych rád, kdyby byl tento článek vnímán v přátelském duchu a s porozuměním. Věřím, že otázky zde položené budou zodpovězeny tak, aby byla posílena naše víra a oslaven náš Bůh. S pozdravem Standa.

"JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 13 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Je! (Skóre: 1)
Vložil: jarda2005 (jvag@centrum.cz) v Středa, 30. srpen 2006 @ 16:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Stando,

od Té doby co jsem uvěřil Ježíši jako Bohu, tak nemám strach ze žádných soch nebo obrazů - byť by znázorňovaly cokoli.

Nevím jestli jsem odpověděl správně, ale kéž bys měl podobný názor a byla tím posílena Tvá víra a oslaven náš Bůh, který si přeje abychomo něm svědčili láskou mezi sebou navzájem i navenek.

Pokoj s Tebou

jardaRe: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Středa, 30. srpen 2006 @ 18:00:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spíš poznámka na okraj: Já bych byl rád, kdyby bratři a sestry ze všech denominací uznali, že každá církev má jinou historii, jinou mentalitu, jiné způsoby uctívání, jinou cestu atd. Je pochopitelné, že když přijdu do jiné církve, bude mi leccos připadat divné a nepochopitelné. Podle mého názoru je jen dobře, že tato různost existuje.
Autor tohoto článku se chce dopídit toho, jak to katolíci vnímají, což je jistě chvályhodné. Bohužel v některých jiných článcích se setkávám s tím, že našimi nepřáteli jsou: katolíci, charismatici, protestanti apod.
Jako do Říma vede více cest, tak také cest k Bohu je více. Jako je mnoho lidských povah, tak je více cest ke svatosti. Nezdá se mi moudré - opakuji že se to netýká tohoto článku - tyto cesty znevažovat, prohlašovat je za špatné, zcestné či přímo nekřesťanské.

Konkrétně - zda zobrazovat či nezobrazovat, na to jsou různé názory od středně umírněných, až po ty krajně extrémní, kdy se umělecká díla hromadně ničila, nebo naopak když se uctívají více, než by bylo vhodné.Re: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? Čti Bibli, Stando! (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 30. srpen 2006 @ 20:02:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Daniel, 7. kapitola, následující verše (ekumenický překlad):
9 Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň.
10 Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.
11 Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.
12 Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.
13 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.
14 A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno."
15 Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou.
16 Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci:
17 "Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.
18 Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků."
19 Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,
20 i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21 Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22 až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.

(kralický překlad)
7,9 Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola jeho jako oheň hořící.
7,10 Potok ohnivý tekl a vycházel od něho, tisícové tisíců sloužili jemu, a desetkrát tisíckrát sto tisíců stálo před ním; soud zasedl, a knihy otevříny byly.
7,11 Patřil jsem tehdáž, hned jakž se začal zvuk té řeči pyšné, kterouž roh mluvil; patřil jsem, dokudž ta šelma nebyla zabita, a vyhlazeno tělo její, a dáno k spálení ohni.
7,12 A i ostatkům šelm odjali panství; nebo dlouhost života jim odměřena byla až do času, a to uloženého času.
7,13 Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl.
7,14 I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všickni lidé, národové a jazykové sloužili jemu; jehož panství jest panství věčné, kteréž nepomíjí, a království jeho, kteréž se neruší.
7,15 [I] zhrozil se duch můj ve mně Danielovi u prostřed těla, a vidění má předěsila mne.
7,16 Tedy přistoupil jsem k jednomu z přístojících, a ptal jsem se ho na jistotu vší té věci. I pověděl mi, a výklad řečí mi oznámil:
7,17 Ty šelmy veliké, kteréž jsou čtyry, jsou čtyři králové, kteříž povstanou z země,
7,18 A ujmou království svatých výsostí, kteříž obdržeti mají království až na věky, a až na věky věků.
7,19 Tedy žádostiv jsem byl zprávy o šelmě čtvrté, kteráž rozdílná byla ode všech jiných, hrozná velmi; zubové její železní, a pazoury její ocelivé, kteráž zžírala, potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala.
7,20 Tolikéž o rozích desíti, kteříž byli na hlavě její, a o posledním, kterýž vyrostl, a před ním spadli tři; o tom rohu, pravím, kterýž měl oči a ústa mluvící pyšně, a byl na pohledění větší než jiní.
7,21 Viděl jsem, an roh ten válku vedl s svatými, a přemáhal je,
7,22 Až přišel Starý dnů, a oddán jest soud svatým výsostí, a čas přišel, aby to království svatí obdrželi.Re: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 11:19:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Diky Stando za vyborny clanek.

Modlarstvi je opravdu odporne a Bible pred nim na mnoha mistech durazne varuje.

zdravi

reformovany
Re: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Čtvrtek, 31. srpen 2006 @ 15:52:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando
Moc podobnými články nevyřešíš, to určitě víš sám nejlépe. Na druhou stranu se zase naučíš znát naše památky a to není k zahození, tak pěkně poznávej, naše vlast je podobné a často vzácné památky víry našich předků bohatá a nakonec tvým přičiněním, když je zveřejníš (klidně bez komentáře) poznají i další. Tak díky za dobrý skutek.
Ještě, sám víš, že patříš k lidem kterým nelze nic vysvětlit. Tak si tím nelam hlavu.
HonzaRe: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? Matouš a krása věcí (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Úterý, 05. září 2006 @ 01:51:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článek se tu vyskytuje dvakrát, jednou vložený 16:46 a jednou vložený v 16:47. Proto zde opisuji mé příspšvky vložené do verze z pozdějšího vydání v 16:47:
(Opis) Re: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? Matouš blahoslavenství
Od mk (miliko(a)atlas.cz) v Úterý, 05. září 2006 v 01:32:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čti prostě :
Matouš 5,8 : Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.
Podobné je : List Židům, 12, 14:
´Hledejte pokoj s každým člověkem, i POSVÁTNOST, bez které nikdo neuzří Pána´.


Re: JE MOŽNÉ VIDĚT BOHA ? Okrasy a útulnost
Od mk (miliko(a)atlas.cz) v Úterý, 05. září 2006 v 01:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtít mít vše hezké je dobré. Nosíme hezké šaty hlavně ve svátek nebo do divadla, chceme uklízet a mít čisto, krása je lidem přirozená.
Nedivme se, jestli někdo chce něco hezké. Indiáni prý všechno zdobili, protože každou věc stvořil Velký Duch (Manitou) a proto výtvory lidských rukou měly být také hezké a ozdobené. I mokasiny atd.
Modlitebny také udržujeme čisté, dokonce i okna. Nebylo by milé slavit Pána ve špíně.
A tak se nediv, že si lidé od pradávna dávali pozor, aby bylo hezké to, co měli rádi.
A když může být hezký interiér modlitebny, nebo šaty na mně, nemohlo by být hezké vyobrazení Ježíše nebo Boží, když mám k němu vztah?
Nevěsta se vyšňoří do bílého, budova se ozdobí mramorem, nebo socha i zlatem - co je na tom divného?.
Není to přece modloslužba, když vidím bílou nevěstu a elegantního ženicha, přece se před nimi neskláním.
A když pan ředitel školy předčítá projev na začátku školního roku nebo na konci a je pěkně oblečený, tak to není modloslužba, jen hezkost.Katolická církev Biblicky věří, že Bůh může skrze ostatky světců učinit zázrak. (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Čtvrtek, 22. únor 2007 @ 09:09:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
Katolická církev Biblicky věří, že Bůh může skrze ostatky světců učinit zázrak.

2. Královská 13,20-21 (EKUM)
13,20 I zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajícího roku vpadly do země hordy Moábců.
13,21 Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu. I hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy.Nanebebzatá Panna Maria (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Čtvrtek, 22. únor 2007 @ 09:11:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
Milovaní to nevadí, že na nebe vstoupení Panny Marie není odkaz Jan 16, 12 říká: Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.

M.P:Kdyby bylo v knihách Písma Svatého vše napsané nebylo by místa pro tak velkou knihu v našich knihovnách.

Jestli byl na nebe vzat i s tělem Eliáš a navíc ještě na ohnivém kočáře nepochybujme, že je tam v nebi i Panna Maria.


2kr 2
I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Elijáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu.

2Královská 2,11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.PANNA MARIA JE PŘÍMLUVKYNĚ (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Čtvrtek, 22. únor 2007 @ 09:20:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
KDYŽ DOVOLIL NÁŠ PÁN JEŽÍŠ NAŠÍ MAMINCE PANNĚ MARII PŘIMLUVITSE JEDNOU MÁM JISTOTU, ŽE SE ZA NÁS PANNA MARIA NAŠE MAMINKA PŘIMLOUVÁ U BOHA ZA NÁS V NEBY I NYNÍ.

PŘÍMLUVKYNĚ

Jan 2
1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;
2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno."
4 Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina."
5 Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí."Panna Maria není bohyně slunce ONA JE KRÁLOVNA VESMÍRU. (Skóre: 1)
Vložil: Miloslav v Čtvrtek, 22. únor 2007 @ 09:24:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://miloslav.pletanek@prolife.cz
Panna Maria není bohyně slunce.

Panna Maria je BLAHOSLAVENÁ ŽENA a královna vesmíru neboť je to ONA ta ŽENA a královna, která je oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
Jak je psáno ve Zjevení Janovo 12
1 A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy