Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Martina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16716, komentáře < 7 dní: 822, komentářů celkem: 435107, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 354 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

JirkaB
Danny42
Willy
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119400021
přístupů od 17. 10. 2001

Partnerství: Je nemožné líbit se Bohu bez vůle k rodičovství
Vloženo Středa, 05. červenec 2006 @ 16:37:12 CEST Vložil: Bolek

ULTRAS poslal Serafim

 Je nemožné líbit se Bohu bez vůle k rodičovství Porod je i v technicky dokonalé porodnici bolestivý. Ještě bolestivější je minimálně osmnáctiletá výchova vlastního dítěte. Obživa dětí je a vždy byla finančně náročná. Čím je dětí více, tím je to vše namáhavější. Není divu, že dnešní manželé, kteří mají nepatrnou křesťanskou víru se tomuto kříži vyhýbají (podobně se svému kříži vyhýbají i dnešní nevěřící manželé).

Kříž bolestných porodů a ještě bolestnější výchovy dětí dostala již pramáti Eva. Kříž uživit sebe, manželku, děti dostal již praotec Adam. Gen 3,16; 3,16-19: „Ženě pak (Bůh) řekl: "Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou."“ (kralický překlad) „Ženě také řekl: "Rozmnožím bídy tvé a početí tvá: v bolesti roditi budeš děti, a pod mocí muže budeš, a on panovati bude nad tebou."“ (podle českého překladu Vulgáty z r.1889) „Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout." Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."“ (ekumenický překlad) Od 20.století školy a masmédia nemuslimského světa radí budoucím vdaným ženám, aby chtěly mít děti později a zvolily si prozatím profesionální dráhu. Ti teologové, kteří v této oblasti ignorují Písmo svaté a církevní tradici, opakují tentýž omyl. Později však vdané ženy na porod a výchovu dětí nemají čas - zvyknou si na pohodlnější život bez dětí! Jindy je příliš pozdě, žena je již neplodná. Proto takto vzdělané nemuslimské vdané ženy, přestávají být matkami a takto vzdělaní nemuslimští mužové přestávají být otci. Výchova vlastních dětí je namáhavá, a proto manželé buď děti vůbec nemají, nebo své dítě, děti, svěří do výchovy televizi, babičkám, jeslím, mateřským školkám a školním družinám. Ale především chtějí raději peníze, než děti. Nechtějí být matkami a otci. Chtějí si především užít svého mládí a pomíjivé krásy svého mladého těla. Tyto pocity sdílejí mnohé páry v celé Evropě, v nemuslimských oblastech bývalého Sovětského svazu a ve státech nemuslimské části východní Asie. Proto zde v posledních 30-ti letech míra porodnosti viditelně prudce klesla. Obelhaní rodiče, nejen ve vždy pohanském Japonsku, ale i v zemích celá staletí křesťanských, nemají zájem rodit a vychovávat děti. Tím se však vyhýbají i svému posvěcení a tudíž i své spáse. Ocituji text z Písma svatého: První Timoteovi, 1.kap., 1.verš; 2.kap., 7. a 12.-15. verš (uvedu obě možnosti překladu 15. verše z řecké předlohy): „Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Spasena bude jako matka, jestliže její děti setrvají ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.“ Apoštol Pavel připomíná, že plodná vdaná žena bude spasena pouze jako matka. Z textu Gen 1,28 („Ploďte a množte se a naplňte Zemi.“) vyplývá, že také každý ženatý a plodný muž, který odmítá plodit děti, těžce hřeší. Proto nebude spasen. Pavel byl novozákonním apoštolem a prorokem pro všechny národy až do konce času tohoto světa neboli až do dne druhého příchodu Ježíše Krista. Jeho prorocké učení je tzv. solí tohoto hnijícího světa, je světlem pro tmu konce 20. a počátku 21.století. Naneštěstí my křesťané či potomci křesťanů si připadáme moudřejší než skutečně jsme, a tak pohrdáme prorockou moudrostí Pavlovou. Pohrdáme jeho jednoznačností a přímostí, jeho jednoduchostí. V uvedeném textu 1 Tim 1, 1+ 1 Tim 2, 7,12,15 svatý Pavel oznamuje, že žena nemá být učitelkou svého manžela, ale že má být učitelkou svých dětí, které porodila a které rodit má, pokud je vdaná. Je to dokonce podmínkou jejího věčného spasení. Mnohé ženy v kdysi křesťanských zemích se snaží být učitelkami svých manželů - místo, aby rodily a učily své děti. Tím zapříčiňují mnoho zbytečných konfliktů i v jinak slušné rodině. O apoštolu Pavlovi tyto ženy buď nic neví nebo jím pohrdají. Zapomínají, že sám Kristus pravil o apoštolech toto: „Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne poslal.“ (Lu 10,16 kralický překlad) Apoštolem Pavlem vždy pohrdali izraelští teologové – rabíni. K nim se v 18. a 19.století připojili mnozí evropští protestantští teologové. K těm se ve 20.století připojili mnozí katoličtí teologové i nmozí pravoslavní teologové. Kvas pohrdání apoštolem Pavlem dnes již prokvasil celou křesťanskou civilizací. Proto křesťané a jejich potomci – poloviční ateisté a ateisté hromadně vymírají a uvolňují prostor pro množící se muslimy. Muslimové totiž neprovádějí interrupce a nepoužívají antikoncepci. Většina statistických údajů dokazuje, že pokud ženy a mužové získají antikoncepční druh vzdělání, prudce se sníží počet dětí v rodinách a postupně nastává demografická katastrofa. Dochází k sebevraždě křesťanské civilizace, která se podobá sebevraždě Jidášově: „Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!" A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.“ (Mt 27,3-5 ekumenický překlad) V uvedeném textu, První Timoteovi, 1.kap., 1.verš; 2.kap., 7. a 12.-15. verš, apoštol Pavel připomíná, jak ohromnou zodpovědnost má matka za děti. Nejen za jejich porod, ale také za jejich výchovu k víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Je-li však ženou emancipovanou, tzv.feministkou, která žije v trvalé vzpouře vůči svému manželovi, tak zakusí, že i její dítě či děti žijí trvale ve vzpouře vůči ní. Její rebelující děti automaticky odmítnou pokořující křesťanskou víru, lásku, svatost a střízlivost. Vše je provázáno. Vše souvisí se vším. Spasení a zbožštění matky souvisí se spasením a zbožštěním dětí. Jedno bez druhého nelze. Matka potřebuje pomoc otce. Takového, který má autoritu před dětmi. Otec má tuto autoritu pouze tehdy, vidí-li děti, že se mu maminka ve všem kromě hříchu podřizuje. Má autoritu, nezabraňuje-li mu manželka jejich neposlušné děti včas trestat: „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“ (Př 13, 24) „Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.“ (Př 22,15) „Neodjímej od mladého kázně; nebo umrskáš-li jej metlou, neumřeť. Ty metlou jej mrskávej, a tak duši jeho z pekla vytrhneš.“ (Př 23, 13-14) „Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.“ (Př 29, 15) „Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.“ (Př 29, 17) Nepoddává-li se manželka dobrovolně manželovi, rostoucí děti většinou nebudou poslouchat ani matku ani otce. Nebudou-li vůbec ctít nikoho z rodičů, či starších lidí, kteří je vychovávají, nebudou schopny ctít ani Boha. Nepřijmou bezelstně království Boží jako to uměly dříve, když byly ještě bezelstné a podřizující se maličké děti, a proto nebudou spaseny: „Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Mk 10, 15; Lu 18, 17) Zavinila to emancipovaná matka, a proto spolu s dětmi ani ona nebude spasena. Kvůli existenci emancipovaných manželek ve všech dobách dějin lidstva, spása a zbožštění otce není tak extrémně úzce spojena s výchovou a spasením vlastních dětí: „Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi.“ (Ez 18, 20) Dalším důkazem rozdílného přístupu Boha k ženatému muži a k vdané ženě je to, že Joba a proroka Samuele, Bůh nazval spravedlivými, ačkoliv jejich dospělí synové byli bezcharakterní, tedy špatně vychovaní. Z toho vyplývá, že na špatné výchově jejich synů se podepsaly jejich manželky či další vychovatelky. Tito otcové prožívali křižování od vlastních dětí: „Hospodin se Satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na Zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého."“ (Job 1, 8) „Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily. Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: "Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu". Tak činil Jób po všechny dny.“ (Job 1, 4-5) „Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo.“ (1 Sam 8, 1-3) O Jobovi se nám dochovala zpráva, jak ho křižuje jeho manželka: Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“ (Job 2, 9) Z mého spisku "Nepřátelé rodiny" z r.2002 Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


"Je nemožné líbit se Bohu bez vůle k rodičovství" | Přihlásit/Vytvořit účet | 13 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Je nemožné líbit se Bohu bez vůle k rodičovství (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 05. červenec 2006 @ 17:32:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Serafine, Vy píšete tyto články v domnění, že lidi vyburcujete, aby se zamysleli a měli děti. Bohužel Vaše články, pokud si je někdo přečte, vyvolají spíše vzdor a odvedou lidi od Boha. Od Boha, kterému především záleží na tom, zda plodíme děti. Že tyto děti končí ve válkách a umírají na nevyléčitelné nemoce…., to už nikoho nezajímá. Která žena by dnes chtěla muže, který bude tak zvaný „ tata“, jak jsem zjistil u jedné klientky z Moravy „Tata“ doma mámu mlátil, opíjel se, žena se ho bála, děti skončili na psychiatrii a v ústavu. To je také příklad vlády muže nad ženou.

Pokud jsou lidé upřímné věřící, tak Vaše rady nepotřebují.

A pokud jsou nevěřící, tak se díky Vašim článkům, ( raději ať je nečtou) odvrátí od víry v Boha.

Váš Bůh je krutý a nespravedlivý. Straní mužům, které jsou hlavou rodiny, žena je jen ta služka, která je dobrá na porody a péči o děti, že.. A navíc, když se výchova nezdaří, otec je hold bez viny. Může za to matka. Ani to Vaše božské pojetí rodiny nedovoluje mužovi, aby se nad sebou zamyslel a také on zpytoval svědomí…Zatímco žena nebude spasena, když se výchova nezdaří, muž už má spásu jistou, protože zplodil. Vždyť to je tak nespravedlivé a typicky lidsky mužské, až si mi z toho vytrácí dobrotivý a spravedlivý Bůh. Takový model rodiny nikdo z nevěřících nepřijme. Ani mně se nelíbí.

Existovalo mnoho mužů a žen, které neměli děti, protože se věnovali vědě či jiné službě.
Pak by nemohli podle Vás být spaseni vlastně ani řeholníci a řeholnice, kněží a ti, kteří prostě svůj život věnovali něčemu jinému, než je plození dětí.

Pro věřící je snad vzorem Pán Ježíš. Kdyby tak záleželo na plození dětí, určitě by to více zdůrazňoval a chtěl by, aby děti měli i jeho učedníci…Re: Je nemožné líbit se Bohu bez vůle k rodičovství (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Středa, 05. červenec 2006 @ 21:24:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Františku100,
vypadá to, jako kdybyste neznal ani jednu normální křesťanskou rodinu, ve které se k sobě manželé chovají uctivě a láskyplně právě proto, že muž je biblicky hlavou své ženy a žena neodmítá být matkou svým dětem. Pravděpodobně se stýkáte pouze s ateisty. Pak bych se nedivil, že argumentujete hrubým fyzickým násilím muže vůči ženě. Ano, muž, který se Boha nebojí, ten se nebojí používat fyzické násilí vůči ženě. Je téměř zázrak, že někteří ateisté se ještě chovají poměrně slušně ke svým ženám. Je to jistě prastarý křesťanský morální návyk, který kulturně zdědili po svých křesťanských předcích.
Už Voltaire napsal, že on ač je ateista, tak chce mít za sluhu křesťana, který věří v Peklo, neboť ten ho neokrade a ani jinak mu neublíží.
Na další Vaše výpady jsem Vám již odpovídal. Jen je zopakuji:
Františku100 nikde jsem nenaznačoval, že existuje pouze jedno jediné Boží přikázání, které je třeba z lásky k Bohu a z bázně před Ním plnit. Pokud jste praktikující křesťan, tak jistě víte, že Božích přikázání je více než jedno.
Takže jste to přehnal Vy.
Ženy, které jsou "od přírody" nezaviněně neplodné jako byla po většinu svého života Abrahamova manželka Sára, nemají vinu, že neplodí děti. To je snad logické, ne? Tyto ženy a jejich muže neobviňuje ani Bůh, ani já. Spasení je z Boží milosti, nikoliv však z lidské pohodlnosti. Je zajisté nesmírně pohodlné mít hodně peněz a málo dětí. Je-li nám od Boha dána hřivna plození dětí s vlastní manželkou, pak určitě máme hřích, když hřivnu zakopeme.
Samozřejmě i ti rodiče, kteří pouze plodí, ale pak nevychovávají své děti, tak mají hřích, neboť nevýchovou své děti plodí pouze pro Peklo. Z nevychovaných dětí, neschopných zapřít sebe sama, se nikdy nestanou opravdoví křesťané. Možnou záchranou pro věčnost u takových dětí je, když ještě v nemluvněcím či hodně malém věku jsou adoptovány (či vzaty do pěstounské péče apod.) rodinou, která je povede k sebezáporu, k sebekázni atd. Někdy děti této sebekázni naučí dobře fungující (např. vzorově křesťanský) sirotčinec (takovým byl do r.1948 např. sirotčinec evangelické sestry Jehličkové na Chvalech u Prahy).
Odpověděl Vám Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveotázka na Serafim (Skóre: 1)
Vložil: rive v Čtvrtek, 06. červenec 2006 @ 11:28:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přispívatel serafim píše:
(Re: Jako v Sodomě! Homosexuální stopař z Opavy znásilnil řidiče (Skóre: 1)
Od Serafim v Sobota, 10. červen 2006 v 15:13:51 CEST)
" Znásilnění ženy je hnusná věc, ale znásilnění muže mužem je hnusnější, jedná se o ohavnou nepřirozenou věc, protože kdyby to bylo přirozené, lidstvo by dávno vyhynulo."Dovolím si provokativní dedukci:

Takže mám to chápat milý serafime, že znásilnění muže mužem je ohavnější, protože po znásilnění nemůže dojít k oplodnění.
A že znásilnění ženy nemůže být až zase tak špatné, jak píšete, neboť přece může dojít k početí = nevyhyneme!


Omlouvám se za svou přehnanou dedukci, ale když na granosalis tak horlivě kážete, tak se musím přiznat, že se mi vaše slova trochu zatemňují po dojmem tohoto kontroverzního prohlášení.

Moje otázka:

Na základě čeho jste došel k tomu, že znásilnění muže mužem je hnusnější.

Díky za odpověď

riveRe: O trestu za homosexuální znásilnění a za znásilnění (Skóre: 1)
Vložil: Serafim v Čtvrtek, 06. červenec 2006 @ 23:23:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Odpovídám paní „Rive“
Podle Mojžíšova zákoníku má být potrestán smrtí ten, kdo sexuálně znásilnil ženu. Kdyby Česká republika používala Mojžíšův trestní zákoník, násilník by byl po dopadení popraven. Protože však naše republika používá jiný trestní zákoník, dopadení násilníci jsou umístěni na krátkou dobu do vězení. Pokud žena ze znásilnění otěhotní (což se stává výjimečně), nevinné dítě je téměř vždy popraveno lékařem (tzv. interupcí). Škoda – mohlo být darováno po porodu živé bezdětným manželům hned v nemluvněcím věku. Nicméně i když se u nás v současnosti neuplatňuje Mojžíšův trestní zákoník, přesto je násilník morálně hoden smrti. K dotyčnému je třeba přistupovat podobně jako k vrahovi a štítit se ho.

Podle Mojžíšova zákoníku mají být potrestáni smrtí ti, kdo provozují homosexuální sex, i když ho provádí dobrovolně. Takže je jasné, že pokud homosex provedou násilně, tak jsou hodni smrti dvojnásobně.
Zákony zjevil Mojžíšovi - proroku a vysvoboditeli Izraelců z egyptského otroctví Pán Bůh osobně na hoře Sinaj. Mojžíš si je nevymyslel ani je neokopíroval od okolních národů.
Zde je zpráva z České republiky dne 16.3.2006:
Pětadvacetiletý mladík z Opavy znásilnil o 20 let staršího řidiče fabie, který mu zastavil u obce Holasovice na Opavsku. Vše se odehrálo 5. března 2006 kolem páté hodiny ráno. Chvíli po nástupu do vozu začal stopař řidiče ohrožovat. "Pod pohrůžkou použití nože, který mu přiložil ke krku, ho donutil odbočit mimo silnici a zastavit na místní komunikaci," popsala policejní mluvčí Dagmar Bednarčíková. "Tam ho svázal a částečně mu vysvlékl kalhoty. Poté prováděl sexuální praktiky rukou a ústy," dodala. Následně násilník zneužitého muže prošacoval. Sebral mu mobil, peněženku a osobní doklady. Svázaného ho pak nechal v autě a utekl.
Viz: http://zpravy.idnes.cz/krimi.asp?r=krimi&c=A060316_155023_krimi_miz

Takže pokud jde o toho homosexuálního sexuálního násilníka z Opavska, je hoden smrti. Kdyby Česká republika používala Mojžíšův trestní zákoník, homosexuální násilník by byl popraven. Protože však naše republika používá jiný trestní zákoník, dotyčný homosexuál je pravděpodobně pouze ve vězení.
Nicméně i když se u nás v současnosti neuplatňuje Mojžíšův trestní zákoník, přesto je dotyčný homosexuál morálně hoden dvojnásobné smrti. K dotyčnému je třeba přistupovat podobně jako k dvojnásobnému vrahovi a štítit se ho.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveZvláštní odpověď duchovního Serafim (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pátek, 07. červenec 2006 @ 20:30:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve váš teologický výklad pohledu na ženy je zajímavý.
Avšak asi jsem Vás dostatečně nepochopila, proč jako pravoslavný duchovní si myslíte, že je pro mě jako ženu, tak důležitá obscesní informace o tom, jak probíhá homosesexuální znásilnění. Trochu mě tato informace šokovala, neboť nějak zvlášť nesouvisela s tématem, ani s ideály Granosális.
Asi jako členka protestantské denominace se toho ještě musím hodně o naukách a vyučování pravoslaví naučit.

riveParochusovi biblický aspekt manželství (Skóre: 1)
Vložil: rive v Úterý, 11. červenec 2006 @ 18:50:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Parochus píše:
kdyby bylo na světě všechno tak jednoduché:-) Emancipované manželství, které dnes může fungovat a z kterého vyjdou poučené a vzdělané děti, může fungovat právě a jedině na dodržování oněch zmíněných křesťanských zásad oběma partnery. Přiznávám, že to není nic lehkého a že je to postaveno na každodenním překonávání sama sebe, pomocí a velkorysostí. Patriarchální model křesťanské rodiny je postaven na tom samém - na přijetí přirozených rolí oběma partnery. Když jsem chtěl jedno takové emancipované manželství, postavené na oboustranné zodpovědnosti vybudovat, manželka mi utekla s jistým pobudou, který vykazoval právě ty agresivně patriarchální projevy, o kterých se zmiňujete. Proto nemůžeme zajisté o manželství a rodičovství mluvit bez žen. Ať se k tomu tady na webu nějaká "odborně" vyjádří:

Rive:
Myslím si, že tvůj příběh, který píšeš nemá nic společného s tím, že biblický princip pro manželství je chybný.
Podobný jsem mohla sledovat z povzdálí nedávno:

On - manžel (kvůli nebezpečí prohloubení našich předsudků neuvedu církev) při výběru své manželky velmi zdůrazňoval aspekt, že žena musí být muži poddána. Měl jeden vztah za sebou, kdy se s dívkou rozešel, neboť se na jeho vkus hodně ptala, pořád něco řešila a diskutovala, měla své názory a hrozilo nebezpečí, podle jeho podání, že se žena nebude muži bez výhrad podřizovat.
Druhá dívka ho upoutala hlavně pro ten jeho tak zdůrazňovaný a nejdůležitější aspekt, že se vždy umí podřídit jeho slovům. Nebyl nikdy problém, nemuselo se vůbec diskutovat, vždy bylo podle jeho představ, jeho nastávající neměla problém mu ustoupit.Byl navýsost spokojený. Brzy byla svatba.
Po 15 létech zjistil, ale jeden nepřekonatelný fakt, že je pro něho velmi neúnosné, že manželka nemá vůbec názor na věc, je apatická, rezignovaná, bez nápadu, „jak chceš tak si to udělej, mně je to jedno“. V domácnosti zavládla obrovská nuda a šeď, mezi manžely vyhasla ta „jiskra“, která je tak důležitá, aby manželství bylo životaschopné. A pak se to odehrávalo podobně jak v tvém příběhu, on odešel k té druhé – „emancipovanější (?)“. Byla veselá, vím, že její oblíbená věta byla: Tak to drahý, ale nemůžeme dělat – musí to být jinak, to děláš špatně, byla totiž velmi tvořivá a podnikavá. Byl konec nudné šedi a …

Každé manželství je velmi individuální, neplatí pro ně žádné zaručené rady pro štěstí.
Mnoho nedorozumění vzniká v nesprávném pochopení základních biblických principů pro manželství. A jaký je ten základní biblický princip pro manželství:
Ženy mají před Bohem rovnocenné postavení s muži a v žádném případě nejsou považovány za méně cenné. (Tak jako se Kristus, Pán Pánů se podřizuje svému Otci, ale přitom je mu co do hodnoty roven).
Rovněž by nás nikdy nemělo napadnout, že mužova pozice „hlavy“ je jednoduchá a privilegovaná. Opak je pravdou.
Vždyť muž má spoustu zodpovědných povinností k manželce, především obtížné je dostát nejvyššímu možnému nároku: že vzorem pro jeho láskyplný vztah k ženě mu má být sám Kristus!
Ženy se mají podřizovat a mít muže v úctě.
A že některá manželství nedopadnou není určitě proto, že by byl tento princip špatný. Opak je pravdou .
rive

P.S. Myslím že se nepřísluší, ženám poučovat muže, jak se mají chovat ke svým ženám, ale na základě Písma je spíše úkolem žen povzbuzovat se a sdílet s duchovně mladšími ženami, o tom, „aby byly rozumné“ – „poslouchaly“ a „měly rády“ své muže.
Stránka vygenerována za: 0.40 sekundy