Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 641, komentářů celkem: 432937, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 437 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
Willy
ivanp
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119035508
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Dispensation znamená odpuštění 2.
Vloženo Pondělí, 04. červenec 2005 @ 07:15:26 CEST Vložil: Karels

Charismatici poslal VendaorDispensation znamená odpuštění 2.

Mnohé pravdy a poznatky nabyly jasných kontur teprve v diskusi“, napsal český teolog J.L.Hromádka. Proto je užitečné vést rozhovory se všemi, komu na pravdě záleží. Chtěl bych pokračovat v problematice, jak daleko může křesťan „nadržovat“ Izraeli, aniž by byl nařčen z něčeho špatného, co již překročilo nějakou hranici. Snad to ještě bratr Xvejvodam unese. Nehodnotím přece bratra Xvejvodama, kterého vůbec neznám, ale jeho názory. Doufám, že dovede své názory od své osoby odlišit. Než se trochu rozepíši, změnil jsem Venda na Vendaor, poněvadž jeden Venda už byl a dva být nemohou:

1/ bratr Xvejvodam se ptá, jak může jít Izrael stejným směrem jako Církev. Je to prosté, vzývají stále Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, stejně jako my křesťané. Podobně, jako když došlo k nedorozumění mezi Pavlem a Barnabášem, mezi kterými vznikl „tuhý spor“, takže už nemohli pokračovat spolu v misii. Museli se rozejít, ti naši milovaní bratři. A výsledek? Místo jedné misijní dvojice vznikly dvě, vyšlo to na dobré pro Boží dílo.

2/ dále bratr Xvejvodam nevěří, že se spása Izraele na konci času odehraje bez Krista a bez Církve. Bez Krista se samozřejmě neobejdou, neboť po soudu nad národy budou v Duchu milosti „vzhlížet k Tomu koho probodli“, to bude den pokání a poznání Mesiáše – Zach.12,9-10. Církev k tomu nemá co dodat!

3/ čestně přiznávám, že nevím o dalších křesťanských obětech „židovské nenávisti“ a velice rád si doplním informace. Ptáš se mně, bratře Xvejvodame, zda jsem tak „omezený“, že to nevím? No samozřejmě, že jsem omezený. Nikdo neví všechno. Jestli ale myslíš omezený na rozumu, tak to si netroufám posoudit, to bys musel obvinit naše vysoké školství, že mi dali diplom neoprávněně. Máš-li tedy mně chybějící informace, sem s nimi bratře Xvejvodame. Z Písma jen vím, že byli Židé plni horlivosti pro Boha, jak do dosvědčil bratr Pavel v Řím. 10,2 až… na jedno: chybělo jim poznání, které Otec daruje komu chce. Z milosti ho poskytl také Pavlovi, jak o tom svědčí v Gal.1,15-16.

4/ ptáš se bratře, které vyznání myslím? Na tom nezáleží, větu o sestoupení do „pekel“ mají všechny. Ono „filioque“ mělo být zřejmě demonstrací síly katolických představitelů, kteří se považovali za pány světa.

5/ cítíš se bratře Xvejvodame dotčený, napadnutý a mnou nevinně nařčený zcela, myslím, neprávem. Ale naopak, klidně obviníš z frází bratra Karelse a mně, což je bezvýznamné, ale s námi spolu také bratra Dereka Princeho, který patřil mezi největší znalce Písem. On nepsal, bratře Xvejvodame, o Izraeli od psacího stolu jako my, on v Izraeli žil desítky let a všechno viděl zblízka. Možná víš, že fráze znamená prázdné, povrchní mluvení, řečeno jinak, žvanění. Bezobsažné žvatlání. Že připisuješ fráze svým dvěma spolu dopisovatelům do Grano salis, budiž, snad jsme Tě něčím trochu pozlobili, ale připsat fráze Dereku Princemu vypovídá o tom, že jsi ho neznal nebo jsi větší kalibr než on. O možnosti frází z mé strany si udělej představu, že stejný kladný vztah k Izraeli, včetně biblického poznání o tzv. izraelské otázce mám jinými bratry prokázaný od roku 1968. Tedy v době, kdy viditelný zájem o Izrael téměř nebyl.

6/ domníváš se bratře, že má křesťanská praxe jsou urážky a nařčení. Že tomu sám nevěříš? Já přece napsal, že by sis „možná přál“ zrušit vyvolení, ne že si to už přeješ. To není totéž, jak píšeš, že jsem Tě „falešně nařkl z bezbožnosti či jiných vážných hříchů“. No uznej, žes to psal tak trochu v rozčílení a střelil jsi vedle. Proč bych Tě nenazýval bratrem, když jsi vyznal před svědky svou víru v Pána Ježíše. Tvé a mé názory přece nemohou naše bratrství zrušit, ledaže žádné nebylo. Vždyť naše názory stejně přijdou jednou vniveč, jen láska zůstane.

7/ nenech si nikým namluvit bratře Xvejvodame, že je jeden Izrael tělesný a druhý duchovní, měl bys při obhajobě potíže. Je pouze Izrael z masa a kostí a Církev z masa a kostí. Jiná otázka je, kdo k nim patří, to ví jenom náš Pán. Bratr Pavel také upozornil, že ne všichni, kteří jsou z Izraele jsou Izrael – Řím. 9,6. Vždy záleželo na stavu srdce, ne na židovském „rodném listu“. Nakonec, kdo zůstal na poušti? Celá generace. Proto také žalmista upozorňuje, že u Boha obstojí z izraelských ten, kdo má čisté srdce – Žalm 24,3-6.

8/ nikdo přece netvrdí, že jsou dva plány spásy, jiný pro Izrael a jiný pro Církev. Srozumitelně jsem napsal, že existuje jen jedna cesta ke spáse - tou je cesta odpuštění hříchů. My jsme ji odpuštění obdrželi, Izrael ho obdrží, až nastane čas konce, viz bod 2.

9/ dělá Ti starost co bude se Židy bratře Xvejvodame, kteří zemřeli před koncem času? Ještě než přečteme Písmo, myslíš si, že by náboženská horlivost Židů po dobu 2000 let, všechno vzývání Boha a zbožný život mohlo přijít vniveč? Že by snášeli všechno utrpení, které jim naši křesťanští předchůdci připravili, jen z lidské síly? I tento problém bratr Pavel vyřešil v Řím.2,12-13: „kdo zákon znali a hřešili, budou odsouzeni podle zákona“. Každý člověk svým způsobem života ukazuje zda si Boha váží, zda Ho miluje, zda by si přál prožívat s Ním věčnost. A kdo žil ve vzpouře proti němu, ten by ani nechtěl být s Ním ve věčnosti.

10/ teologie nahrazení, výmysly o tom, že všechna zaslíbení patří Církvi a všechna zlořečenství Židům, to není produkt adventistů, jak bratr Karels napsal, ale dílo církevních Otců prvních století! Z toho plyne, že nejen Židé jsou „zaslepení při četbě Písem“, ale i křesťané, kteří moc dlouho opakovali bludy církevních Otců o zavržení Izraele jako papoušci a nedošlo jim, že je to v rozporu s Písmem. Jestli se Ti zdá bratře Xvejvodame ještě i dnes teologie nahrazení jak píšeš „výstižnější“, pak znovu prostuduj Řím. 9-11 kapitolu.

11/ píšeš bratře Xvejvodame, že musíme vidět, že se Izrael dopouští vůči nežidovskému obyvatelstvu nespravedlnosti. Můžeš napsat jak to myslíš? Vizuálně sledovat jejich páchání té nespravedlnosti, nebo souhlasit s popisem dění tak, jak nám ho zprostředkovávají druzí? Byl jsi v Izraeli a viděl, jsi očitý svědek, že vydáváš svůj soud o státu Izrael? Pravděpodobně ne a opakuješ jen to, co jsi slyšel nebo četl, jako i já. To by nebylo to nejhorší. Nejhorší je ta konfrontace s pravdou. Nevím bratře Xvejvodame, zda Ti pan Dr. Nidaul Saleh, Ph.D. řekl ve vašem rozhovoru, že:

- izraelský Arab Salim Joubran je členem Nejvyššího soudu v Izraeli;
- stát Izrael v posledním čtyřletém období vyčlenil 4 miliardy šekelů na infrastrukturu v arabském sektoru;
- mladí Arabové studují na všech izraelských univerzitách;
- jsou Arabové zastoupeni v diplomatických službách Izraele v Atlantě, jižní Americe, ve Finsku a jinde;
- Arabové s izraelským občanstvím nechtějí žít pod arabskou správou, ale volí žít v Izraeli;
- Arabové jsou poslanci v Knesetu a tvoří v současnosti nejpočetnější skupinu ve Straně práce;

12/ nedivím se Ti bratře Xvejvodame, že mu pak věříš takové nehorázné lži, jako že:

- Izrael ničí arabskou infrastrukturu, elektrárny, vodárny, školy, nemocnice, mešity, kostely, cesty a přístavy; to může říci jen člověk plný nenávisti a mdlého rozumu, byť by měl 5 doktorátů; normálního člověka musí napadnout, že kdyby to Izrael dělal, už dávno tam vpochodují vojska Nato, OSN a „spřátelených arabských armád“; viděl jsi alespoň jeden z těch Salehových vymyšlených činů na TV nebo v časopisech?

Víš bratře Xvejvodame, kolik milionů dolarů by shrábl žurnalista, který by natočil něco málo z těch Salehových nesmyslů?

- Izrael je prý útočištěm rasismu a apartheidu: každý elementárně vzdělaný občan ví, že apartheid je vláda bílé menšiny nad černou většinou, které jsou odepřeny základní práva; snad z výše napsaného pochopíš ten další nesmysl ala Dr.Sahel; snad i na základní škole dětí ví, že Židé a Arabové jsou jedné rasy – Semité. Pana Dr.Sahela omlouvá snad jen to, že mu dali diplom komunisté. Ti mu možná neřekli, že Pán Ježíš nemohl žít v palestinském Nazaretu, neboť jméno Palestina dal Judské zemi se zlým úmyslem až císař Hadrián v roce 135 n.l.

Nediv se bratře Xvejvodame, když uslyšíš nebo si přečteš negativní soudy na Izrael od izraelské „levice“. Všude ve světě rozsévá levice nenávist ke Spojeným státům a k Izraeli. Je to zděděný komunistický antisemitismus, jakási pomsta, že Židé jejich žvásty o lepších zítřcích odmítli a uvedli socialistické ideály do praxe bez komunistického požehnání. Žel, je pravdou, že je Pán Ježíš v Talmudu osočen jako „etnan zonah“ – „dar nevěstky“. Těším se na odpověď.

S přáním pokoje Vendaor


"Dispensation znamená odpuštění 2." | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dispensation znamená odpuštění 2. (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 04. červenec 2005 @ 11:05:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nyní to konečně vidím černé na bílém, že někdo věří, že Izrael bude spasen na základě "masa a krve", tedy na základě etnické příslušnosti. Pokud to tedy správně chápu:

dělá Ti starost co bude se Židy bratře Xvejvodame, kteří zemřeli před koncem času? Ještě než přečteme Písmo, myslíš si, že by náboženská horlivost Židů po dobu 2000 let, všechno vzývání Boha a zbožný život mohlo přijít vniveč? Že by snášeli všechno utrpení, které jim naši křesťanští předchůdci připravili, jen z lidské síly?

Tedy, spasení bez Krista, bez jeho krve a bez jeho oběti? Židé jsou spaseni pro jejich náboženskou horlivost? Ze skutků? I ti, co pro svoji horlivost kamenovali Štěpána. I ti, co pro svoji náboženskou horlivost se zavázali přísahou, že zabijí Pavla? I ti, co pro svoji náboženskou horlivost popudili pohany v Listře, Ikonu a Derbe, aby Pavla kamenovali? Když se Nikodém ptal Krista na cestu spásy, měl dostat odpověď, že farizejská horlivost je ke spáse dostačující?

Pokud pisateli nekřivdím (a to bych nerad), jde o klasický příklad toho, proč někteří odmítají učení o obnově Izraele. Kristus, který přišel především pro Židy, se spokojí s náboženskou horlivostí, která je schopna popírat jeho Božství. Neuvěřitelné.

Jsem na straně Izraele, věřím, že bude jednou Izrael spasen. Jsem ostře proti antisemitismu a vážím si národa, z kterého pochází Zákon, Mesiáš i apoštolé. Věřím v neodvolatelné vyvolení. Ale věřit, že je možné skrze "náboženskou horlivost" učinit alternativu Kristovy oběti je smutnou teologií.

I Pavel, farizeus, věděl, že Izrael je dočasně zatracen.

Ř 9,1 Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen. Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael...
Re: Dispensation znamená odpuštění 2. (Skóre: 1)
Vložil: joker v Pondělí, 04. červenec 2005 @ 13:48:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všude ve světě rozsévá levice nenávist ke Spojeným státům a k Izraeli. Je to zděděný komunistický antisemitismus...

To snad ne, to je blábol...
Kdyby se autor trochu více zajímal o současné politické dění, možná by přišel ke zjištění, že za "všeobecnou" nenávistí vůči U.S.A. nestojí nějaká univerzální levicová teorie spiknutí, ale zcela konkrétní kroky americké administrativy, které učinila v minulých desetiletích.

Podám jednoduchý příklad: proč nemají obyčejní Íráčané rádi američany? Protože je v době války v zálivu navzdory svým slibům nechali zcela neozbrojené napospas Saddámovi. Výsledek: 30.000 mrtvých a když ne přímo nenávist, tak rozhodně velmi silná nedůvěra vůči státu, který se prohlašuje za "četníka demokracie" (eufemismus jako vrata). Vůči státu, který nerespektuje Ženevské konvence z roku 1882 a tvrdí, že může provádět "policejní" akce kdekoliv ve vesmíru...
Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy