Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 645, komentářů celkem: 432985, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 420 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119079970
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha
Vloženo Pátek, 19. duben 2024 @ 11:46:42 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal rosmano

Ukázka myšlení a chápání Boha a Jeho projevů Židy:       L 7:11:    A stalo se, že hned nato šel do města zvaného Naim. A šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. 12 Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města. 13 Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: „Neplač!“ 14 Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, probuď se!“ 15 Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce. 16 Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „ Bůh navštívil svůj lid.“


Židé reagovali velmi správně.
Židé, s odvěkou vírou otců a praotců dobře věděli, kdo je Bůh. Že je nesmrtelný, nikdo z lidi Ho neviděl a nemůže vidět, přebývá v nepřístupném světle.
A také věděli, že Bůh používá své nástroje, své vyslance, služebníky, a skrze ně činí mocné činy, zázraky, skrze ně projevuje svou moc a slávu.
A i v této situaci si Boha s nikým nepletli a správně oslavovali Boha v nebi za ten úžasný zázrak, který skrze svého služebníka, svého Syna, vykonal, a jehož byli právě svědky.  A správně chápali, že skrze Ježíše působí Bůh, že skrze Ježíše, jako svůj nástroj,  Bůh navštěvuje svůj lid.Ukázka myšlení a chápání Boha helenisty s platónskou filosofií:


        Sk 14:8:    V Lystře sedával nějaký muž nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. 9 Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, 10 řekl silným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a začal chodit. 11 Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.“ 12 Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím. 13 Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl býky s věnci k branám a chtěl je se zástupy obětovat. 14 Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15 „Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 16 Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, 17 ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.“


Pohané, kteří Jediného Boha Izraele, Boha Nejvyššího, neznali,  reagují na podobně úžasný zázrak diametrálně, zcela odlišně.
Domnívají se, že ti, kteří jsou Božími prostředníky, Božími nástroji, Božími vyslanci,  sami jsou Bohové.
   Bohové se stali lidmi (asi se vtělili) a sestoupili z nebe.
Nepřipomíná vám to něco ?

Takovým způsobem myšlení a chápání Boha se v helénském světě, v helénském prostředí, v hlavách lidí, kteří byli původně helénskými pohany a filosofy a přijali křesťanství,  postupně od 2. století malými krůčky dospělo na konci 4. století AD až k vytvoření koncepce Trojice, učení o vtělení, inkarnaci, o tom, že Bůh se stal člověkem,... že Bůh zemřel ...

"Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 204 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pátek, 19. duben 2024 @ 12:13:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty už jsi toho na internety naplácala, sbíječko. O HIMarsech do každé ukrajinské rodiny, o liberální demokracii, jejíž obsah neznáš, o Ježíšovi jako pouhém člobrdíkovi. 

Snad sis poplakal s Korčokem a Šimečkou... 

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 19. duben 2024 @ 19:56:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
takže ,,Boh navštívil svoj ľud,,  znamená že Boh nenavštívil svoj ľud, ale...
Ježíš, je jako nástroj Boha,  
------------------------------
to je výklad písma jako prase... ak unitárovi nepasuje biblický výrok, tak to zvedie ,,helenistické zmýšľanie,, i keď išlo o židovský zástup v židovskom mestečku Naim, kde nežil žiadny helenista.

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. duben 2024 @ 21:08:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židovské chápání Boha :

     Mt 15:29:     Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. 30 Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. 31 Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele.


    
     L 5:25:     A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha26 Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!"Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 19. duben 2024 @ 21:29:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
kresťanské chápanie Boha:

1 J 5:20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.

Ján 20:28 Tomáš mu (Ježišovi) povedal: Pán môj a Boh môj!Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. duben 2024 @ 23:47:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ukázka myšlení a chápání Boha a Jeho projevů Židy:


L 13:10:     V sobotu učil v jedné synagoze. 11 A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. 12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci “ 13 a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha.


L 18:35:   Stalo se, když se přibližoval k Jerichu, že nějaký slepec seděl u cesty a žebral. 36 Když uslyšel, že jde kolem zástup, vyptával se, co se to děje. 37 Oznámili mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38 Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 39 Ti, kteří šli vpředu, mu přísně domlouvali, aby zmlkl. On však tím víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou.“ 40 Ježíš se zastavil a rozkázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho zeptal: 41 „Co chceš, abych ti učinil?“ On řekl: „Pane, ať vidím!“ 42 Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ 43 A hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:22:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 17,3...)
Život věčný je to, že tě znají, tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Oslavil jsem tě na zemi: dovedl jsem k dobrému konci dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal.

 A nyní mě ty, Otče, u sebe oslav slávou, kterou jsem u tebe měl, ještě než byl svět.

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a ty jsi mi je dal a oni zachovali tvé slovo. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, pochází od tebe; neboť slova, která jsi mi dal, jsem já dal jim a oni je přijali a opravdu poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.   


Už tu toho bylo mnoho řečeno na toto téma; Soudný člověk ve větě, kterou jsem já nahoře zvýraznil, nemůže vidět žádný dvojí smysl. Je zcela jasná.
Byl - li Ježíš (jako Boží Syn) ve svojí slávě u Otce už dříve, než byl svět  - jak učí toto Písmo - pak z toho jednoznačně také plyne, že tento Boží Syn byl dříve, než byl svět.


Je třeba značné dávky lidského vzdoru a zatemnění mysli rozhodnout se toto vykládat ve smyslu, že Boží Syn byl při stvoření světa pouze jako jakýsi prý   "Boží záměr" - plán.  Co by to asi bylo za slávu u plánu?

Jan svědčí o "Slovu", že bylo u Boha a  že samo bylo Bůh - a že se stalo tělem. 

Že skrze toto "Slovo" bylo všechno stvořeno.

Apoštol Petr nazývá Ježíše Krista "Původcem života!"  (Původcem života je Bůh).


(Sk 3,15)
Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky.


Bůh je jeden.
Já rozumím tomu, že pro nikoho není jednoduché uznat věci, které jsou nad meze lidského rozumu a zůstávají pro nás stále tajemstvím Boží Trojice.. Věci, které se přijímají vírou.

Přesto mně můj rozum říká, že Bůh v jedné osobě je nesmysl, protože by nebyl dokonalým Bohem a tvor vstupující s takovýmto "bohem" do vztahu by mu přinášel novou kvalitu (vztahovost) - kterou v sobě  jednoosobový "bůh" mít logicky nemůže.

Ale toto už všechno bylo řečeno vícekrát a bez jakékoli reflexe z druhé strany....
Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:38:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a prečo presadzuješ židovské chápanie Boha namiesto kresťanského?

židovské chápanie Boha:
Izaiáš 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

to je proroctvo o potomkovi Dávida... je divné že tento človek bude zároveň ,,Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja,,.
Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. duben 2024 @ 11:32:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jako mikim a rosmano hlásají jednostranný fanatismus v politické oblasti, tak hlásají jednostranný fanatismus i v oblasti náboženské. To je prostě dáno jejich jednoduchými mozky. 

Kdo hlásá, že JK byl jen člověk? Rosmano, mikim, Dzehenuti. Čili ty nejméně ostré tužky ve zdejším penále. 

Oko je sice taky volič pětokolky, ale přece jen tu psal i nějakou kritiku na progresivismus apod. Uživatel oko přece jen má ten záběr širší a není až tak fanatický ani politicky ani věroučně. 

Když má člověk v hlavě trochu více neuronů, synapsí, tak si uvědomuje více věcí současně. Má lépe strukturovány asociativní oblasti v mozkové kůře. Proto chytřejší lidi chápou, že to nemůže být tak, že Západ je jen dobrý a Východ jen špatný, ale že všude je něco dobrého i špatného. No a to samé v oblasti náboženské. Kdo má vyšší IQ, nemá problém pochopit, že nějaká literární postava může mít současně jak božské, tak lidské vlastnosti a může být současně obojím. A že Jošua sám o sobě z důvodu skromnosti hovoří  jako o člověku - je sympatické. Je sympatické na Jošuovi, že se nenaparoval. 

Kdyby Jošua byl primitiv jako rosmano, nebo mikim, nebo Dzehenuti, tak hned vyrukuje s tím, že je Bůh. Ale on to jenom pomalu dávkoval a nemachroval hned vším, co umí a kým je. A skromnost, delikátnost je pěkná vlastnost.

Jednoduší lidi jako je Mikim, Rosmano, Dzehenuti to nemají jak pochopit. Prostě hloupější lidi vždycky sklouznou k nějakému druhu jednostranného fanatismu. Tvrzení, že Kristus byl pouhý člověk, je jednostranný fanatismus. K tomuto jednostrannému fanatismu si ostatně z bible vybírají jen to, co se jim hodí a co uspokojí jejich jednoduché mozečky. 

Tak to je. 

2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:07:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: 2 přirozenosti
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:01:33 CEST

Ctíme Ježíše jako Pána nikoliv jako Boha. Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši. Příkaz poklonit se Ježíši dostali od Boha andělé. 
Ale kdo chce ať se Ježíši pokloní až ho uvidí na výraz úcty stejně jako se pokloníme jiným významným lidem na této zemi.
-----------------------------------
to som chcel počuť. problém máš v tom, že nový zákon menuje Pán (Kyrios) Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha svatého. Ježiš je taký istý Pán ako Boh. 
a píšeš blud:,,Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši,,. 
a zároveň cituješ: ,,aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí,,... a čo zjavenie Jána kde je zjavná Božská úcta vzdaná Baránkovi?
žiješ v rozpore. Ježiš je Pán, čo znamená Boh a nechceš sa mu klaňať ako Bohu... toto všetko sme už x-krát preberali, myslím že obaja chápeme a som rád že ,,uholný kameň,, nás rozdeľuje...
maj sa... už ti nemám čo povedať...
Stránka vygenerována za: 3.12 sekundy