Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ambrož.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 629, komentářů celkem: 404469, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 141 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
ivanp
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110265333
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit
Vloženo Pondělí, 12. září 2022 @ 09:51:45 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Vysvobození věřících z otroctví hříchu je důležité a nezbytné. 

Jak jsem již psal v minulém článku, sláva Pánu Ježíši za jeho svatou KREV, skrze kterou jsou ti odpuštěny hříchy. Jedinou obětí vyřešil tvé minulé i budoucí hříchy.
To však není vše, jak by sis mohl myslet. Proto slavíme Pána nejen za Jeho krev, ale také za Jeho KŘÍŽ. Protože dílo kříže zbavilo sil tvého starého člověka, tím, že byl spolu ukřižován s Kristem. Tedy vše tvé staré s Kristem zemřelo a vzkříšením Krista bylo zrozeno NOVÉ STVOŘENÍ, resp. žije V TOBĚ Kristus.

 
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“, říká Pavel. A to platí i pro tebe, jsi-li znovuzrozen z Boha. A toto není naděje – tedy něco v budoucnosti, co musíš nějak dosáhnout. Toho již Kristus dosáhl svým dílem kříže. Je to tady TEĎ. Jen tomu uvěřit. První generace Izraelců nevešla do tohoto odpočinutí v zaslíbené zemi právě pro NEVĚRU. Nevěřili, že jim již Bůh tuto zemi dal, i když v ní ještě fyzicky nebyli. Proto do ní ani nemohli vejít. S odpočinutím v Kristu je to to samé...
 
A jak ty bratře, vejdeš do toho odpočinutí v Kristu? Kdy budeš mít klid od svých dávných nepřátel? Od otroctví hříchu? Vše už je dokonáno, už to máš, zbývá jen vytrvale věřit, myslet na to, zabývat se tím, modlit se to, vyznávat to. Ztotožnit se vírou plně s tvojí IDENTITOU v Kristu. Jsi jeden duch s Pánem. Jsi jako On. Tedy bez hříchu - všechny jsou odpuštěny (Ef 1,7// Žd 10,2), bez poskvrny a bez vrásky, jsi učiněn dokonalým navěky (Ef 1,4// Kol 1,22// Žd 10,14). Celé Tělo Kristovo je v tomtéž stavu, jako jeho Hlava-Kristus (Ef 5,25-27). A také každý jeho jednotlivý úd. Kristus je tvojí spravedlností a svatostí (1Kor 1,30), dokonce jsi prohlášen i ty sám za Boží spravedlnost v Něm (2Kor 5,21). Jsi svatý jako On je svatý. Když se na tebe Bůh dívá, vidí jako prvního Krista, protože ty jsi v Něm. Jsi v Něm skryt.
 
Jsi v Něm vysvobozen z otroctví hříchu, hřích nad tebou již nepanuje (Jan 8,31-36). To neznamená nemožnost zhřešit, znamená to, že hřích tě již nemůže donutit zhřešit jako svého otroka. Zhřešit by pro tebe pak znamenalo učinit tak dobrovolně, ze své vůle, bez účasti donucovacích prostředků hříchu, tak jako je tomu u malých dětí v Kristu před vysvobozením, kdy je v nich ještě silný starý člověk. Nový člověk roste a starý se zmenšuje každým dnem (2Kor 4,16). A jednoho dne se to celé převáží ve prospěch nového člověka. Jako na houpačce nebo na váze.
 
Jak poznáš, že je v tobě ještě silný starý člověk? Tak, že nemáš moc chuť číst Písmo a modlit se (jen někdy, sporadicky), raději se věnuješ světským zábavám (TV apod.), zajímáš se o pozemské věci, o politiku apod. Bez těchto světských záležitostí se neskutečně nudíš. Až se to jednou převáží, bude to vše naopak. Slovo a modlitba pro tebe bude vším a světské zábavy a politika už ničím. Svět ti bude ukřižován a ty světu. Jak se to stane?
 
Jestliže miluješ Pána Ježíše, což se pozná zachováváním Jeho přikázání, Otec a Syn tě budou milovat zvláštní láskou a Pán ti zjeví sám sebe (Jan 14,21). Otec a Syn přijdou a učiní si v tobě trvalý příbytek (trvalé bydliště) – Jan 14,23. Tím se staneš dospělým synem Božím, mládencem, který silou účasti na Božské přirozenosti (2Pt 1,3-4) zvítězil nad tím zlostníkem (1Jan 2,13-14). Poznáš, že Kristus v tobě skutečně a trvale žije (Jan 14,20). Ne jako když jsi byl malé dítě v Kristu.
 
Takže to shrňme. Když vírou přijmeš svoji výše uvedenou identitu v Kristu a ztotožnění s Kristem, které jsou již v Nebi před Bohem dokonanou skutečností a faktem, a budeš se tím neustále zabývat, přejde ti Kristova identita do krve.
 
Máš se zabývat tím, co je na Nebi, nikoliv tím, co je na zemi (t. j. tvůj nynější skutečný stav, tvé pády a selhání). Také se máš zabývat tím, co je před tebou a ne tím, co je za tebou (Fil 3,14). Na to máš zapomínat.

Koloským 3:1  Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2  Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. 3  Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu.


Filipským 3:20  My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

A na Nebi je realitou před Bohem naše identita v Kristu, do které nás uvedlo dílo kříže. Touto nebeskou realitou se máš zabývat. Té máš věřit.
 
A co znamená věřit?
 
Marek 11:2424  Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

Musíš věřit a vědět, že už TEĎ to máš, a časem určeným od Otce to v jeden konkrétní den zakusíš. Pokud to však bude pro tebe jen očekávanou nadějí v budoucnosti, tak to není víra. Ale nevěra.
 
Už teď to měj a víra nemlčí, ale mluví, takže si to čti, modli se to, vyznávej, děkuj za to, přemýšlej nad tím, ČÍM tě učinil Kristus a jak tě vidí Bůh v Nebi díky Kristovu dílu. Vždyť je to velice úžasná věc, kterou se neustále zabývají a chválí a děkují za ni navěky Bohu i ti, kdo jsou již dospělí synové. A Jeho Slovo je PRAVDA-REALITA. A víra je realizace již existující skutečnosti.
 
Bůh ti žehnej

"Pán Ježíš tě přišel vysvobodit" | Přihlásit/Vytvořit účet | 229 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 11:21:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2Kor 3,18:

 "A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána, Ducha."

Pokud hledíme na Pánovu Slávu, na to, kdo je On, jaký je, co má a vidíme sebe v Něm a to, že jsme s Ním jedno v Jeho Božském Životě (zoé), jsme Pánem Duchem přetvářeni v týž obraz.

Tak se neustále dívejme, na to, kdo je On a kdo jsme my spolu s Ním. On se nestydí nazývat nás bratry... 
Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 12. září 2022 @ 12:29:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • Žalmy 50, 23 [biblenet.cz]Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.“
Ten, kdo jde cestou, jak nám ukázal Kristus, ten dojde spásyRe: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. září 2022 @ 15:26:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nový člověk roste a starý se zmenšuje každým dnem (2Kor 4,16)."...


Smysl 2 Kor 4,16 je jiný. Dal jsi tedy tomuto místu docela jiný význam.

Jka já rozumím křesťanskému učení, tak náš "starý člověk" zemřel spolu s Kristem (Ř 6,8) v okamžiku našeho křtu - kdy jsme se narodili znovu z vody a z Ducha (J 3,5) do nového života (Ř 6,3-4). Náš starý člověk byl spolu s Kristem pohřběn a spolu s Kristem hned i vzkříšen do nového života Božího dítěte (Kol 2,8-14).
Tedy žádný "starý člověk" v žádném z nás už není.

Co v nás však ze starého člověka přetrvalo, je naše náklonnost zděděná po Adamovi - náklonnost ke zlému. S touto náklonností musíme bojovat po celý náš pozemský život.
Apoštol zde ve skutečnosti hovoří o tom, že naše pozemské tělo útrapami sice chátrá (stárne, blíží se k zániku), ale duše se společenstvím s Bohem den ze dne zmlazuje.

Zkus si pročíst celý kontext, kde apoštol hovoří o naší víře v to, že ten, kdo vzkřísil Ježíše, vzkřísí také nás.

V následující kapitole pak srovnává život pozemský s životem nebeským - srovnává život v těle smrtelném s životem v těle oslaveném.
Život na cestě se podobá přechodnému bydlení ve stanu; beduín ho na krátkou dobu postaví, pak ho svine a jde dál. Tělo oslavené, ve kterém bude Duše přebývat po smrti, je trvalé, neporušitelné.

(Stan - v řeckém znění stojí "skénos".)
Tohoto slova používali i světští spisovatelé skoro výhradně pro označení lidského těla, dokud v něm totiž sídlí duše. (podobně i "tělesná schránka"). A také ve staroslověnštině výraz "tělo" znamená někdy také "stan".Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. září 2022 @ 15:34:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pokud to však bude pro tebe jen očekávanou nadějí v budoucnosti, tak to není víra. Ale nevěra."...


Znovu špatný závěr.


(Žd 10,23)
Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný;


(1 Te 5,8)
My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.


Ř 15,13)
Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.


(Ř 5,5)
A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.


(Ř 8,23)
... ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla. 
V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?  Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí.


A tak bych mohl pokračovat. Křesťanská víra je charakterizována právě nadějí na naši záchranu..Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 12. září 2022 @ 16:06:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zase mazec...Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. září 2022 @ 09:02:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek, Gregu.

Vysvobození věřících z otroctví hříchu je důležité a nezbytné. 

  Tak. 

  Vysvobození z otroctví hříchu je základ služby Pána Ježíše. Kudy chodil, tudy vysvobozoval lidi ze hříchu. A to je i úplně první věc, co jsme zažili v novém životě - kromě pokoje s Bohem, kdy byla zbořena hradba hříchu mezi námi a Bohem, kromě možnosti slyšet, poznat a poslouchat Boží hlas to byla právě svoboda od hříchu.  A Ježíš vysvobozoval nejen ze hříchu - kromě hříchu a otroctví hříchu vysvobozoval Ježíš lidi i z následků hříchu. Uzdravoval, vysvobozoval, vyháněl démony, vyučoval... 

  A to je jeho služba až dodnes.

  ToníkRe: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 14. září 2022 @ 16:56:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to je zase za magořinu? Pán Ježíš mě přišel vysvobodit z otroctví hříchů? Takže nikdo nehřešíme? Blábol, blábol a zase blábol. Pán Ježíš ti přišel nabídnout věčný život v domě svého Otce jak slíbil. A ty se musíš hodně snažit abys věšel úzkou bránou, protože mnozí se o to budou také snažit a nepodaří se jim to. Ty tvoje svaté báchorky jsou jak z psychiatrické léčebny. Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 12:44:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2022 @ 13:32:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě je třeba upřesnit nějaká fakta k tématu vysvobození z otroctví hříchu.

Hřích v jednotném čísle je perzonifikovaná moc a vládne jako pán nad každým člověkem. Dokonce zpočátku i nad věřícím Kristovcem. Ten již nechce dělat určité věci, které ho svazovaly, ale nemůže si pomoci, moc hříchu nad ním vždy nakonec zvítězí. Hřích má moc donutit ho, aby dělal věci, které nechce. Věřící se zmůže pouze na dočasné potlačení hříchu, ale nakonec stejně podlehne. A nemůže to být ani jinak. Člověk není schopen bojovat se zotročujícím hříchem a nepáchat z něho vyplývající svazující hříchy. 

Ježíš věřícím zaslíbil, že budou-li zůstávat v Jeho Slově a zachovávat Jeho Slovo, budou Ho milovat a On je po určité době učednictví vysvobodí z otroctví hříchu, tedy z hříchů, které ho nejvíce svazovaly. Většinou to bývá smilstvo, ale klidně to může být i kouření, alkoholismus, gamblerství nebo třeba neodolatelná záliba v zákuscích. U každého je to jinak a mohou to být i kombinace těchto hříchů. 

Pouze Ježíš Kristus nebyl nikdy zotročen hříchem a proto je to pouze On, kdo může dát věřícímu Kristovci svobodu od hříchu. Proto také píše, že to bude SYN, kdo věřící vysvobodí (Jan 8).

O tomto tématu mluví:

Lk 11, 21:  Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v bezpečí.
22  Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.

Palác je zde naše tělo, jako chrám Ducha. Jestliže palác plně obsadí Kristus, který je silnější, dojde k vysvobození z otroctví toho ozbrojeného siláka. 

A to se stane tehdy, kdy si Otec a Syn učiní v Kristovci trvalý příbytek. Tím končí vláda a moc hříchu nad věřícím (Jan 14).

Takže jestliže jsem jako Kristovec měl jeden nebo více zotročujících hříchů, skrze něž nade mnou hřích jako pán a vládce kraloval, nyní tato moc skončila. 

Proto je psáno: 

1Jan 5,18:  Víme, že kdo je zplozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

Jestliže nade mnou skončila moc hříchu, a to zejména moc nejvíce svazujícího hříchu nebo více hříchů, tak prostě už je NEMUSÍM dělat. Ta moc skončila, tak proč bych jimi dále hřešil, když nemusím? Když mě nic k tomu nenutí? Jedině pak, že by se mi ten hřích líbil. Ale jestliže jsem celou dobu trpěl pod vládou hříchu, proč bych ty hříchy teď měl dělat, když to není nutné.

Jestliže je tedy NECHCI dělat, tak už je NEMUSÍM dělat. To je význam toho slova "NEHŘEŠÍ." 

To neznamená, že nezhřeším nějakým jiným hříchem, který mě dříve nesvazoval. Sice to není obvyklé, ale stále se ještě mohu rozčílit nebo říci něco nevhodného. Nejtěžší je udržet se bez hříchu v oblasti našich slov. V tom se budeme muset zdokonalovat, dokud budeme v tomto těle hříchu. Proto do té doby nebudeme moci nikdy říci, že už hříchu (ve smyslu "hříchy") nemáme. 
Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: kritipawar3435 v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 09:44:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Our escorts services available also at this city:-escort service Visakhapatnam !! escort service Kochi !! escort service Varanasi !! escort service Mussoorie !! escort service Kanpur !! escort service Udaipur !! escort service Indore !! escort service Ranchi !! escort service Patna !! escort service Gwalior !! escort service Haldwani !! escort service Rishikesh !! escort service Nashik !! escort service Daman !! escort service Jodhpur !! escort service Ajmer !! escort service Mount Abu !! escort service Nainital !! escort service Vadodara !! escort service Rajkot !! escort service Surat !! escort service Agra !! escort service Lonavala !! escort service Guwahati !! escort service Raipur !! escort service Allahabad !! escort service Manali !! escort service Dharamshala !! escort service Mcleodganj !! escort service Lucknow !! escort service Ghaziabad !! escort service Bangalore !! escort service Mathura !! escort service Noida !! escort service Greater Noida !! escort service Ahmedabad !! escort service Hyderabad !! escort service Vapi !! escort service Gurgaon !! escort service Faridabad !! escort service Dehradun !! escort service Pune !! escort service Nagpur !! escort service Pimpri Chinchwad !! escort service Kalyan !! escort service Shivaji Nagar !! escort service Aundh !! escort service Magarpatta !! escort service Khandala !! escort service Kalyani Nagar !! escort service Viman Nagar !! escort service Koregaon Park !! escort service Wakad !! escort service Goa !! escort service Chennai !! escort service Coimbatore !! escort service Kolkata
escorts service Visakhapatnam !! escorts service Indore !! escorts service Patna !! escorts service Ahmedabad !! escorts service Agra !! escorts service Ajmer !! escorts service Allahabad !! escorts service Amritsar !! escorts service Aundh !! escorts service Bangalore !! escorts service Chandigarh !! escorts service Chennai !! escorts service Coimbatore !! escorts service Daman !! escorts service Dehradun !! escorts service Dharamshala !! escorts service Faridabad !! escorts service Ghaziabad !! escorts service Goa !! escorts service Greater Noida !! escorts service Gurgaon !! escorts service Gwalior !! escorts service Haldwani !! escorts service Haridwar !! escorts service Hyderabad !! escorts service Jaipur !! escorts service Jalandhar !! escorts service Jammu !! escorts service Jodhpur !! escorts service Kalyan !! escorts service Kalyani Nagar !! escorts service Kanpur !! escorts service Karnal !! escorts service Khandala !! escorts service Kolkata !! escorts service Koregaon Park !! escorts service Kurukshetra !! escorts service Lonavala !! escorts service Lucknow !! escorts service Ludhiana !! escorts service Magarpatta !! escorts service Manali !! escorts service Mathura !! escorts service Mcleodganj !! escorts service Mohali !! escorts service Mount Abu !! escorts service Nagpur !! escorts service Nainital !! escorts service Nashik !! escorts service Noida !! escorts service Panchkula !! escorts service Pimpri Chinchwad !! escorts service Pune !! escorts service Raipur !! escorts service Rajkot !! escorts service Rishikesh !! escorts service Shimla !! escorts service Shivaji Nagar !! escorts service Surat !! escorts service Udaipur !! escorts service Vadodara !! escorts service Vapi !! escorts service Viman Nagar !! escorts service Wakad !! escorts service Zirakpur !! escorts service Mussoorie !!Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 24. září 2022 @ 17:34:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V první chvíli jsem se domníval ,že ten poslední post ,je nějaká odpověď na Gregův příspěvek . V několika se*****ách jsem byl probrán k realitě. Nu což ....,lidé jsou velmi různí.Stránka vygenerována za: 1.51 sekundy