Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16373, komentáře < 7 dní: 297, komentářů celkem: 411540, adminů: 60, uživatelů: 5156  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 260 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112096248
přístupů od 17. 10. 2001

Z internetu: Můj Svatý Duch
Vloženo Pondělí, 18. prosinec 2017 @ 11:20:41 CET Vložil: Tomas

Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Poslouchej teď, Má dcero, Moje Vlastní, a piš a říkej Mým dětem toto:Z hlubin Svého Srdce volám k vám všem! Blahoslavení ti, kdo mají uši k slyšení. Kdyby nebylo Mých proroků, můžete Mi říci, kdo by předpověděl příchod Mého Syna? Když říkáte, že žijete v Pravdě a v Mé Lásce, jak to, že vaše pokolení se dnes zbavuje Mých proroků a pronásleduje je přesně tak, jak to dělali vaši předkové?Z Mé Nekonečné Slitovnosti se znovu staví Město pro Můj Vlastní lid. Bude i toto Město postaveno na krvi těch, které budete věčně pronásledovat? Dnes vám víc než kdy jindy posílám Svého Svatého Ducha, aby vás obnovil, ale jak dlouho ještě bude tato generace odporovat Mému Svatému Duchu? Řekněte Mi, může tělo žít bez srdce? Chápejte, že Můj Svatý Duch jeSrdcem Těla, kterým je Církev. Vězte, že Můj Svatý Duch je Dechem Církve, Podstatou horlivosti pro Mne, vašeho Boha. Můj Svatý Duch je sladká Mana z Nebe, živící chudé.

Šťastný muž, který otevře své srdce Mému Svatému Duchu, bude jako strom podél řeky, přinášející každou sezónu nové ovoce, s listím, které nikdy nevadne a je léčivé. Šťastný muž, který otevře srdce Mému Svatému Duchu, jako křišťálově čistý proud se bude Můj Duch vlévat do jeho srdce, jako řeka, která ho obnovuje, protože kamkoli teče tato řeka, vyraší život a radost! Nečetli jste: Řeka Života, vyvěrající z Mého Trůnu a z Beránka, poteče středem náměstí?Můj Svatý Duch se odvrátí od zlomyslných duší, ale ukáže se zřetelně nevinným, chudým a prostým. Tyto duše obklopí Můj Svatý Duch s velkou radostí a stane se jejich Svatým Přítelem a Vůdcem. A když budou kráčet, nic jim nebude na překážku. Když poběží, neklopýtnou. A i když sní nebo vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to. I když potkají legii démonů, zůstanou bez pohromy.
Můj Svatý Duch je bude učit sladkosti, která vychází ze Mne, hlubinám Mé Věčné Lásky.Můj Svatý Duch vezme nevinné a uzavře s nimi smlouvu Lásky a Pokoje, aby ozdravěli a stali se Jeho partnerem.Můj Svatý Duch je pozvedne a ponese je, jako ženich nese svou nevěstu přes práh. Také On je ponese za zdi svatyně, kde leží nezměrná bohatství a tajemství, tajemství, která ještě žádné oko nevidělo. A jako ženich zdobí svou nevěstu klenoty, i On je ozdobí svrchovaným věděním, aby se radovali z trůnu a žezla. Ó, co by pro vás Můj Svatý Duch neudělal!Můj Svatý Duch je chuť vašeho života, Královská Koruna Skvělosti, Diadém Krásy z Mých Úst, zářící Sláva Živého, Tajemné Zjevení vašeho stvoření. Můj Svatý Duch je esence vašich kázání v Mých Shromážděních a naplnění vašich Časů .... je Planoucím Ohněm vašeho srdce a vnímáním Mých Tajemství. Můj Svatý Duch je tématem vašich chval, které Mně vzdáváte, ukazuje vašemu srdci, že Já Jsem, Který Jsem, ukazuje vašemu duchu, že Já jsem vášAbbaa že vy jste Mé ratolesti a Má setba .... blahoslavení čistého srdce, oni Mě budou vidět. Radujte se a buďte šťastní a otevřete se přijetí Mého Svatého Ducha, abyste i vy mohli s rozkoší slyšet Můj Hlas! Otevřete svá srdce a uvidíte Mou Slávu, a jako dítě potřebuje konejšit, tak vás bude těšit Můj Svatý Duch, jehož láska k vám převyšuje všechnu lidskou lásku.
Já, Stvořitel nebe a země, vám říkám, Můj Svatý Duch je Ženich Nevěsty, Té, která držela na rukou Dítě k vaší spáse a vykoupení a v Němž skrze Jeho Krev získáte svobodu a odpuštění svých vin. Je Ženichem Té, kterou našel jako uzavřenou zahradu, ozdobenou nejvzácnějšími ctnostmi, zapečetěné zřídlo, nejkrásnější z žen, která se skvěje čistotou ve Své jedinečné dokonalosti. Můj Duch na Ni sestoupil a zastínil Ji a oslavil Mě, když z Ní udělal Matku Boha, Matku všeho lidstva a Královnu Nebes (chci poznamenat, že když mi Otec diktoval tuto pasáž, týkající se naší Blahoslavené Matky, kdyby nebyl Bůh, řekla bych, že byl rozjásaný, tak veliká byla Jeho Radost.). Takové je Bohatství Mého Svatého Ducha ....Sesílám na vás na všechny déšť Svého Svatého Ducha, teď .... dnes .... Já, Jahve, Všemohoucí, vám říkám: z velké Lásky, kterou k vám mám, vám to všechno dávám zdarma, jako dar, abych vás zachránil. Láska a Věrnost teď sestupují. Já, Jahve, se skláním dolů z nebe, abych vás všechny objal. Má zachraňující pomoc se vám nabízí shůry. Jste ochotni podřídit se Mému Zákonu? Jste ochotni důvěřovat Mi ve své duši?
Neříkejte, že nejsem dojatý vaší bídou a neodpovídám na vaše modlitby. Jestli plameny olizují vaši zemi a oheň požírá vaše lidi a jestli obyvatelé země zakoušejí nepřízeň smrti, je to všechno pro vaše velké odpadlictví. Vyhýbali jste se Mému Svatému Duchu, Tomu, který by vás zahrnul požehnáním. Vaše srdce i tělo by skákalo a zpívalo radostí, Mně, vašemu Bohu, ale vy jste se raději stali bezdomovci, žebráky a sirotky a dnes mizíte ve stínu smrti. Jak je Mi vás líto .... Ó pokolení! Jak dlouho ještě budeš Mnou pohrdat?
Má Láska naplňuje zemi, Mé volání plní ústa Mých vyslanců, a přestože Můj žal je prudký a Má Spravedlnost už přetéká, ještě mohu poshovět a přijmout hold, který Mi věnujete. Jsem ochoten vám odpustit skrze Krev prolitou Mým Synem a skrze Jeho Oběť, vezmete-li si Má Slova k srdci. Brzy, teď už velice brzy na vás Můj Duch zavane s takovou silou, že se mocný zvuk bude rozléhat ze všech čtyř světových stran jako připomínka všem obyvatelům země. Protože okamžitě, jak zazní Dech Mého Svatého Ducha, všichni obyvatelé země padnou tváří k zemi a budou uctívat Mne, Pána, Všemohoucího, Nejvyššího a nakonec se lidé budou hluboce sklánět před Trůnem Beránka a přijímat Požehnání z Trůnu.A teď, Já, který jsem vás stvořil a formoval, se vás ptám: uslyším vaše volání lítosti?5. října 1992Zdroj: http://www.tlig.org/cs/messages/753/#1ret


"Můj Svatý Duch" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.11 sekundy