Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Patrik.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15381, komentáře < 7 dní: 379, komentářů celkem: 338846, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 117 návštěvník(ů)
a 9 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
zeryk
Laura67
Melissokomos
wollek
Vota
JirkaB
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Po žních pùjdeš k Turkovi!
·Zpravodaj BJB Cheb 02/2019: Jak odejít z BJB?
·Kromìøížský sbor pøevádí budovu modlitebny na spolek
·Život víry 2018/12: Z BJB vystupuje pìt sborù
·Život víry 2019/2: ´´Noví´´ baptisté
·Návrh èlenù sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátù
·Køesťané Kuøim, z. s.
·Biblické spoleèenství køesťanù Kromìøíž, z. s
·Recenze – James Barr: Fundamentalismus
·BLUD KALVINISMU

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
97871436
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Cesta Božího lidu (věřícho)
Vloženo Pátek, 15. září 2017 @ 12:11:49 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Písmo je dáno k našemu ponaučení a zjevuje také cestu Božího lidu i jednotlivého věřícího...

Ve zkratce je vše obsaženo v cestě Božího Izraele z Egypta do zaslíbené země. Izrael procházel analogickými situacemi, jako prochází i jednotlivý věřící v Krista.
Víru v krev Kristovu, křest ve vodě i v Duchu, vidíme v pomazání veřejí dveří krví beránka bez vady, v průchodu Rudým mořem a ve křtu v oblaku Boží přítomnosti. 
Pak následuje asi to nejhorší, co může být - cesta pouští. To symbolizuje tělesnost věřícího spaseného Kristovce, který, ač je v něm již nový Život Krista, stále víceméně žije v padlé tělesnosti. Je to však také obraz toho, že když věrný věřící se (tak jako člověk na poušti) oddělí od tohoto světa, tak ho stále pronásledují vzpomínky na egyptskou (světskou) zeleninu a ovoce. Na poušti se nudí a stále ho to svádí hledět zpět do Egypta. A často se tam srdcem a někdy i tělem vrací. Jeho jedinou Boží stravou je totiž prozatím jen mana - symbolizující Boží Slovo. Ještě není v zaslíbené zemi a ještě nepřevzal bohaté a slavné dědictví, které se v ní nachází. V praxi je mnoho věřících, kteří z Egypta na poušť dokonce ani nevyjdou, protože na poušti není NIC z věcí, které jsou v Egyptě - nejsou tam ani světská média (noviny, časopisy, knihy, televize, PC hry apod. Internet je tam pouze pro duchovní věci) - a proto je to tam pro ně vrcholně nudné. Nejsou ještě schopni zůstávat trvale pouze v modlitbě a Slovu Božím (Sk 6,4). Nicméně ti, z nich, kteří vnímají tuto nutnost posvěcení (oddělení) se od tohoto světa, mohou mít šanci se skrze víru (víra ani láska Otcova ve spojení se světem nemůže existovat - 1Jan 2,15, protože to je ve skutečnosti víra Kristova-Boží) dostat do zaslíbené země, pokud jim ovšem někdo, kdo už tam je, ukáže učení Písma, skrze které to jde. Takže první podmínkou výstupu z Egypta směrem k zaslíbené zemi (dědictví v Kristu), je vstoupit na pousť a oddělit se od Egypta (světa) ve všech možných směrech. Jde pochopitelně o vnitřní oddělení, ne o fyzické. Nestanou se z nás poustevníci žijící někde na sloupu. Toto oddělení probíhá v podstatě víceméně ve vlastní síle, protože vlastní síla zaniká až v zaslíbené zemi - v odpočinutí. Do té doby děláme víceméně své vlastní skutky. Je třeba k tomu nasadit vlastní sílu. "Neb kdožkoli všel v odpočinutí jeho, takéť i on odpočinul od skutků svých, jako i Bůh od svých" (Žd 4,10)Pokud splníme tuto podmínku oddělení od světa, pokud i naše oči (přestaneme-li hledět chtivě na ženy/muže) a ústa (přestaneme-li mluvit nečisté věci) posvětíme pro Boha, jsou vytvořeny podmínky pro existenci víry Kristovy.Pak musíme vědět a následně mít zjeveno, že ZASLÍBENÁ ZEMĚ nám, tak, jako Izraelovi, již byla dána. Izrael však s tímto Božím Slovem nespojil svoji víru a proto do zaslíbené země v první generaci nevešel - až na dva lidi, Jozue a Káleba. Situace se opakuje i dnes. Z obrovské masy tzv. "křesťanů" vešlo do bohatého a slavného dědictví v Kristu jen zanedbatelné procento věřících. Ti však mají jako Jozue a Káleb pomoci vejít ostatním. 


Izrael měl projevit víru přes veškeré okolnosti, které byly proti němu - obrovští a silní obři, které bydleli v té zemi (síla hříchu, která je vždy mnohem silnější než my sami), Izrael tu zemi už měl a stačily pouze kroky víry a kam by šlápl, byl by jeho kus té země oplývající mlékem a strdím. 

A my, věřící v Krista nemusíme zabírat zemi po kouskách, protože Kristus již své dílo DOKONAL, je hotové a my si ho máme pouze vzít vírou. I nám již bylo od Jeho Božské moci vše, co je třeba k životu a ke zbožnosti, darováno (2Pt 1, 3-4). Byla nám dána Božská přirozenost, skrze kterou jsme svobodni od žádostí světa. 

Víra pochází z Božího Slova (proto je to Boží/Kristova víra, je to jeho dar nám) a proto se máme neustále zabývat Božími výroky, které se týkají právě našeho odpočinutí v Kristu, našeho bohatého dědictví v Něm.  Příslušné pasáže Slova jsou v mém článku EVANGELIUM - OBJEKTIVNÍ FAKTA, zde na Granu. Osobně jsem si tato Slova vypsal na zvláštní papír, který jsem měl (a mám) neustále u sebe a často jsem se jimi zabýval - četl si je nahlas, modlil se je, děkoval Bohu za to, co v nich je a věřil jim. 

Jsou to skutečnosti, které vydobylo Kristovo ukřižování a vzkříšení a nenebevstoupení. Je to naše dědictví. Pokud věříme, zakusíme Moc vzkříšení živého Krista v nás a jeho vítězství nad hříchem i nad hříchy. "Cesta Božího lidu (věřícho)" | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Cesta Božího lidu (věřícho) (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 19. září 2017 @ 23:23:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pomazání obětní krví byl starý pohanský zvyk. Rovněž působení božstva, které po nocích vyvražďuje odpůrce, k těm pohanským mýtům patří. Mýty o obrech, kteří pustošili zemi patří snad ke všem kulturám, a to i amerických Indiánů. Nejznámější jsou asi ty řecké, neboť jejich četné obrazy byly ztvárněny sochami, nemluvě písemných dokladech - Homérovi a dalších autorech, jejichž písemnosti se dochovaly. Nejznámější je asi Titanomachie, kdy obři Titáni bojovali s olympskými bohy, což skončilo tím, že je Zeus zničil bleskem.

Stačí se trochu zajímat o jiné kultury, tedy Asyrskou, Babylónskou, Perskou, Řeckou, Helénskou, Egyptskou a přidat k tomu poznatky o kultuře Indů, Číňanů, Japonců, původních Australanů, obyvatel Indonésie, aby člověk získal přehled o mýtech, které lidstvo vyprodukovalo. V Bibli je takový místní souhrn, který jednoduchým způsobem tamní mýty popisuje.

Věřícím pak je nutné dát naději, že každý mýtus je založen na nějaké skutečné události. Například vyjití Izraele z Egypta je archeologicky dokumentováno příchodem nomádů z jihu, přičemž se tam setkali s již kočujícími nomády místními a nomády přicházejícími ze severu a východu. Tak vzniklo uskupení, známé v Bibli jako Izraelci, kteří vzývali svého Boha Jahveho.

Také je dobré vědět, proč mýty vznikají. Třeba o dobytí Jericha je mýtus etiologický, neboť se jím vysvětluje, proč přicházející nomádi našli zřícené hradby a pobořené město bez obyvatel. Jiný mýtus, třeba ten o Goliášovi a Davidovi, se nazývá kérygmatický, neboť měl posílit sebevědomí obyvatel, sužovaných přímořskými Pelištějci. Také lze z jejich biblických popisů zjistit, kdy byly mýty vytvořeny. Popisovaná zbroj Goliáše neodpovídá zbroji Pelištejců Davidovy doby, jako Abrahámova pouť s použitím velbloudů také ne, neboť v jeho době se používali jen soumaři (zoologický druh zvířete si nepamatuji). To lze snadno ověřitt z vykopávek.Re: Cesta Božího lidu (věřícho) (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 18. září 2017 @ 10:33:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda,že si do článku nezahrnul aj čásť 10 - tej kapitoly 1 ep.Korinťanom

1 Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more 2 a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori 3 a všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. 6 A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby sme neboli žiadostiví zlého, jako aj oni žiadali. 7 Ani nebuďte modlármi jako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali. 8 Ani nesmilnime, jako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň dvadsaťtri tisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. 10 Ani nerepcite, jako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu.11 A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne, a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došly konce vekov. 12 A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí aby nepadol. 13 Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. 14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modlárstvom.Re: Cesta Božího lidu (věřícho) (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 16. září 2017 @ 18:46:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky mám rád pohádky ;-) 

Obrazně jsme všichni lidé v Egyptě ( bez rozdílů), celé tvorstvo sténá ,pracuje na vykoupení z domu Micrajim ( Řím.8:22)

Propusť můj lid ( Ex.9:1) , 
                                            MŮJ LID, ( veškerý i ten nevěřící...)

Copak se Hospodin má co doprošovat Faraóna ( Božného krále) ?


Re: Cesta Božího lidu (věřícho) (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 16. září 2017 @ 22:03:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469701&mode=&order=0&thold=0

Stránka vygenerována za: 0.61 sekundy