Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Čeněk.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15262, komentáře < 7 dní: 419, komentářů celkem: 329057, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 80 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

cizinec
Willy
zeryk
Melissokomos

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyzývá k pomoci uprchlíkům
·Prolomení do nové radikální budoucnosti
·Pozadí a teologie Alfa kurzů
·Prolomení církevního tlumiče
·SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY
·Informace z jednání VV dne 20. června 2018
·David Novák: Komunisté vracející se k moci a co církev…
·Istanbulská úmluva pohledem právničky
·Istanbulská úmluva – Trojský kůň genderového feminismu
·Křesťanské domácí násilí?

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
94 790 582
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Z internetu: Desatero přikázání
Vloženo Úterý, 01. srpen 2017 @ 00:23:31 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Vzal jsem vaše viny na Sebe a rukám, které jsem stvořil, jsem dovolil, aby Mě bily a zraňovaly, ale těmito Ranami jste uzdraveni ... proto žehnej těm, kdo tě pronásledují, neodsuzuj je, žehnej jim a modli se za ně. Dnes, to ti říkám se slzami v Očích, je mnoho těch, kdo se ke Mně a k Mému Kříži chovají jako nepřátelé. Z těch, kdo kážou Mé Evangelium, jich jen velmi málo skutečně pracuje pro Mne a Mé Království. Celý Můj Zákon je obsažen v prostém příkaze:  LÁSKA.Kdyby sledovali Můj Zákon a denně zkoumali své jednání, zjistili by, že nežijí podle Mých Přikázání. A kdyby Mi řekli: "Jak to, že nesledujeme Tvá Přikázání? Jak je tedy máme sledovat? Můžeme učit Tvým Přikázáním, když říkáš, že je nezachováváme?" A přesto je nedodržujete, protože mezi vámi láska není: Korunou Mých Přikázání je Láska. Žít podle Mých Přikázání znamená milovat...

Volal jsem vás po všechny dny vašeho života, abych vám připomněl, kdo je váš Nebeský Otec a ke komu se máte obracet, ale vaše srdce není pro Mne připraveno ani vaše mysl není ochotná, protože jste raději přerušili pupeční šňůru, která nás spojuje a sjednocuje, abyste si udělali svůj vlastní zákon a nazvali se: bezbožnými.
Ve své Ješitnosti se chcete považovat za rovné Mně. Říkáte teď: "Jsem roven Bohu a sedím na Jeho Trůně, protože má moudrost dosáhla velkého přepychu a velkého uznání po celém světě." Děláte to tak obratně, že mnoho národů následuje váš příklad. Ano, řídíte se pravěkou radou hada, který tak mazaně přiměl vaše předky jíst zakázané ovoce, když jim sliboval, že budou jako bohové(Gn 3,5).  Mysleli jste si, že se vám otevřou oči, ale ve skutečnosti jste oslepli, a dodnes se namáháte, abyste přerušili tuto Šňůru, která vám dává Život a Svatost, myslíte si, že najdete svobodu, ale co nacházíte, je Smrt.
Ó, dobo zkaženosti! Sloužíte Pošetilosti místo Moudrosti, sloužíte draku, a ne svému Svatému. Neposloucháte Má Přikázání, ne, nezachováváte Můj Zákon, který jsem vám uložil. Bez přestání Mě provokujete. Vaše doba, Mé dítě, se provinila těžkým rouháním, protože nezachovává Můj Zákon. Nejsou pamětliví Mých Přikázání, která mohou dát Život, když je zachovávají. Jeden národ za druhým se odchýlil od všech Mých deseti Přikázání a připojil rouhání ke vzpouře. S vládou draka se černá šelma (Zj 13) spolu s druhou šelmou a falešnými proroky, usadila na každém vysokém kopci a pod každým košatým stromem, aby dobyla svět a zhasila malé světélko, které v něm zbylo. Na každé ze svých sedmi hlav má šelma modly, představující její vlastní bohy. Tyto modly jsou mocí draka umístěny na vysoká místa.
Pak ze svých řad jmenovali kněze do vysokých pozic, kteří dnes úřadují v srdci Mé Svatyně a oni Mě nectí, jen předstírají, že tak činí. Vycházejí přestrojeni za velekněze, uctívají šelmu a slouží jí a jejímu dílu, což vyhovuje světu. Ctí cizí a neživé bohy, právě tak, jako kdysi dávno jejich otcové. Posmívají se zbožnosti a zavrhují Má Přikázání, Mé dítě. Vycházejí, aby učili národy ctít obraz smrtelníka (falešného Krista), bezcennou náhražku, místo Mé Věčné Slávy ... ach, jak Mě to tíží! Mocí, (černé mše), kterou jim dal drak, vrší svou nesmiřitelnou nenávist a pomstychtivost. Válčí proti svatým a proti všem, kdo nepatří do jejich klanu a kdo nechtějí uctívat sochu šelmy (falešného Krista).
Proto pravím: požehnaní ti, kdo ve Mne věří a ctí Mne. Požehnaní ti, kdo Mne následují. Požehnaní, kdo věří, že se plní Mé Zaslíbení. Na jejich čela vtisknu Svou Pečeť Lásky. Vpravdě vám říkám: kdo Mi slouží, musí Mě následovat. Ó pokolení, neboj se navrátit se ke Mně. Vrať se ke Mně, dokud je čas, protože Můj Den je blízko, a jak obstojíš?
Je řečeno, nebudete mít jiné bohy mimo Mne. Nenásledujte jiné bohy, bohy lidí, kteří jsou kolem vás. Ale lidé překročili první Přikázání Mého Otce, vyhlásili veřejně svou svobodu za pomoci a povzbuzování černé šelmy, na jejíž hlavu padne krev mnohých.
- Nevezmeš Mé Jméno nadarmo je další Přikázání. Dnes opovážlivé národy útočí proti Mému Svatému Jménu, lidé, pro které nic neznamenám, mají ústa plná rouhavých řečí a lichotek pro jiné tam, kde vidí nějaký pochybný prospěch. Když se zapletou do sporů, proklínají Mé Svaté Jméno. Rouhají se proti Mému Božství a Mé Svatosti a ti, kdo dnes úřadují v Mé Církvi, ale točí se kolem moci šelmy, chvástajíce se svou znalostí Mého Zákona, to jsou právě oni, kdo berou Mé Jméno nadarmo.
Právě oni před lidmi zavírají Nebeské království, ani sami nevstoupí, ani nedovolí vstoupit ostatním, kteří by chtěli. 'Kážou' proti krádežím, a přece Mne okrádají o duše. 'Zakazují' cizoložství, ale sami cizoloží, když následují černou šelmu a jsou jí věrní.
Předstírají, že pohrdají modlami, a přesto olupují Mou Svatyni. Jestliže tato generace se rouhá Mému Svatému Jménu a bere Je nadarmo, je to kvůli blahovolnosti prosáklé zlem, kterou jim ochotně poskytli právě ti, kdo jsou oblečeni v černých pláštích (zednářské lóže). Jejich cílem je zničit kořeny svatosti a spravedlnosti a dovršit nezákonnost. Pokolení ... což při Svém Návratu budu muset říci: "nezůstal ani jeden dobrý člověk, ani jeden nechápal, ani jeden Mne nehledá?"
- Žádal jsem vás, abyste pamatovali, že máte dodržovat svatý Den Sobotní, ale vy jste ho porušili nečistotou a pošpinili neřestnými zábavami a praktikami, jimiž zneucťujete svá vlastní těla i mysli, protože jste božskou Pravdu vyměnili za lež a uctíváte věci stvořené a sloužíte jim, místo abyste sloužili Mně. Postarali jste se, aby se Sodoma a Gomora zdály skoro nevinné a čisté ve srovnání s vaší nečistotou. Vpravdě vám říkám, že toho dne se nepovede Sodomě a Gomoře hůř než vám. Většina z vás nezachovává Den Sobotní. Ne, nezachováváte, nedodržujete Můj Zákon ...
- Písmo říká: "Z celého srdce cti svého otce a nikdy nezapomeň na porodní bolesti své matky. Pamatuj, že jim vděčíš za své zrození. Jak jim můžeš odplatit to, co oni dali tobě?"( Sir 7,27-30) Tak zachovávej Přikázání: cti otce svého i matku svou. Proč se tak divíte, že málokdo dodržuje toto Přikázání? Pošetilé a zkažené názory svedly jejich ducha. Mnozí rodiče nedali svým dětem tento věčně plynoucí Zdroj Mého Ducha. Moudrost vás volala dnem i nocí, ale tato generace před ní zavřela dveře a každým dalším dnem se vaše děti stále víc odchylovaly od Stezky vedoucí ke Mně. Jestli Mě někdo, ať mladý nebo starý, uzná za svého Boha, stanou se odleskem Mého Obrazu a z lásky budou ctít a poslouchat své rodiče, jako by oni ctili a poslouchali Mne. Ale všechny věci vyhovující tomuto světu zabránily těmto dětem přijít ke Mně. Láska chybí.
Mnoho rodičů naříká nad neposlušností svých dětí, a přitom sami se přesně tak chovají ke Mně. Proč? Mohou skutečně tvrdit, že mají dost laskavosti, trpělivosti a snášenlivosti? Kdyby opravdu měli všechny tyto ctnosti, jejich děti by měly ctnost poslušnosti a ctily by je, ale říkám vám, mysl této generace je prázdná, a proto přišla Temnota a zaplnila ji, protože představa, že se stanou filozofy, je v jejich očích důležitější než Má Věčná Sláva.
Pak je jejich nedostatek svatosti nahrazen vášní a od časného mládí vycházejí a znesvěcují svá vlastní těla. Vaše generace se posmívala Mým Přikázáním a nahradila Je rouhavými náhražkami, a dodnes vycházejí z úst šelmy zlé věci, aby zatemnily mysl vašich dětí a vlekly je jako oběti přímo do lví tlamy. Nutí jejich mladou mysl uctívat první šelmu a sloužit věcem, které zhotovili lidé, prokazovat jim čest, která patří Mně, a tak se to všechno vrací zpět jejich rodičům.
Vpravdě vám říkám: nepoddajné, kteří odmítli řídit se Mými Přikázáními a místo nich si zvolili zkaženost, čeká nakonec oheň. Ó, šťastní ti, kdo mají pokorné srdce, dosáhnou dokonalosti. Proto vám říkám: nebuďte nepřístupní bázni Boží.
- Víte, že jsem vám zakázal zabíjet, pokolení! Jestliže se nazýváte Mým a říkáte, že jste část Mé Církve a kážete proti zabíjení, jak to, že zabíjíte? Odvážíte se tvrdit, že jste v právu a trváte na své nevinnosti v den Soudu, když hromadíte zločiny proti nenarozeným dětem? Dívám se z nebe na strašný obraz. Ach! Jak trpím, když vidím, že lůno, které utváří dítě, je odmítá a posílá je na smrt, beze jména a bez lítosti. Lůno, které je formovalo, už je nezavolá zpět. Těm říkám:
"Můžeš ostřit svůj meč, ale zbraň, kterou jsi připravil, tě zabije. Nenosíš v sobě dítě, ale nepravost, zplodíš zášť a porodíš neštěstí. Vykopal jsi jámu, vyhloubil jsi ji, padneš do vlastní pasti! Tvá zloba dopadne na tvou hlavu, tvé násilí se ti vrátí".( Ž 7,12-16)
A vy,( tady Ježíš volá k falešným prorokům v masce beránčí) kteří jste vážení jako věrní Mně a držící se pevně Mého Jména, vím o vás vše, ano, jste považováni za živé a prospívající, a přesto nejste, jste mrtví a v rozkladu. Litujte! Svěřil jsem vám bezpočet duší, ale ďábel vám nabídl jejich výměnu za zlato a stříbro. Ano, skutečně! Vím, jak teď žijete, žijete jako šakalové (ti, kdo kdysi byli věrní, se 'zaprodali' Satanovi a následují šelmu) v tajných skrýších,( zednářské lóže) těmito doupaty povede veřejná dálnice.( to znamená: Bůh zničí tyto lóže) Přijdu k vám znenadání a vystavím vaši nahotu, a když přijde ten Den, nedovolím vám jíst ze stromu Života. Pozorně poslouchejte: kážete proti zabíjení, a přesto zabíjíte Mého Ducha. Chlubíte se Zákonem, a pak ho nejste poslušni, protože jste nepochopili tajemství Mé skryté many. Ne, ještě jste nepochopili Má zázračná nasycení, ani tajemství Mého Proměnění.
Slíbil jsem, že vás na konci Časů zachovám naživu Svou Nebeskou Manou. Řekl jsem Své církvi v Pergamu ( Zj 2,17) "kdo zvítězí, tomu dám díl skryté many. A dám mu také bílý kamínek - na tom kamínku bude vyryto Nové Jméno, které nikdo jiný nezná než ten, kdo je dostane.". Dnes vám nabízím tuto manu, uchovanou pro vaši dobu, Nebeský pokrm, výživu Mého Ducha pro vašeho vyhladovělého ducha. Vylévám Svého Ducha v plnosti, aby vyplnil poušť vašeho nitra a nabízím vám Svou Nebeskou Manu zadarmo, protože je to strava chudých ... ale vy jste nepochopili ... proto ji odmítáte jíst a zakazujete ostatním, aby ji jedli. Už jsem napsal Své Nové Jméno na "bílý kámen", bude známo jen chudým. Tvrdíte o sobě, že jste pokorní a chudí - ale nejste ani pokorní, ani chudí - váš duch se usídlil v bohatstvích Satanových.
- Jsem Vládce pozemských králů a žádal jsem vás, abyste se nedopustili žádného nečistého skutku ani cizoložství. Satan zdokonalil cizoložství takovým způsobem, že ztratilo svůj význam jak v církevních řádech, tak i mezi laiky. Má trpělivost s vašimi hříchy už dospěla ke konci. Kvůli těm17 kdo hledali rouhavou moc Satana a pozvedli ji jako prapor, aby zničili Mé Božství a Mou Svatost i Mou Svatou Oběť, vám říkám: je to vaše vina, že se bezbožní rouhají Mému Jménu. Poskvrnili jste Mou Svatyni, na kněze jste vysvětili zvrácené muže s nízkými vášněmi, všechny poskvrněné, jako by neměli bázeň přede Mnou. Jestliže se tedy bezbožní dopouštějí cizoložství a zdá se jim to přirozené, je to pro velkou blahosklonnost v Mé Církvi, ke které dala pokyn šelma, jejímž cílem je falšovat Pravdu.
Jak to, že tak snadno zapomínáte, že vaše těla jsou částí Mého Těla? Rád bych vás viděl osvobozené od zvráceností, vždyť vaše těla jsou chrámem Mého Svatého Ducha. Já, váš Bůh, bych rád viděl, že žijete svatě, protože Já jsem Svatý. Tvorstvo! Když uznáte Mne jako svého Boha, budete schopni uznat Můj Zákon, a tedy ho plnit, ale mnozí z vás chybili, a teď jsou vaše mrtvoly jako smetí na této poušti ... Já jsem vám nekázal hřešit, tak proč své svobody užíváte způsobem, který vaši duši přivádí do záhuby? Modlete se ke Mně, abych vám odpustil, jinak ztratíte všechno. Manželství je třeba ctít a udržovat ve svatosti.
Jsem Pán a povolal jsem vás k životu v oddanosti, pokoji, lásce a svatosti. Povolal jsem vás k Sobě navěky. Povolal jsem vás, abyste se zasnoubili s Mou Něhou a Láskou. A dokud nepochopíte, že jste Moji a Mně zasnoubení, nepřestanete hřešit a dopouštět se vůči Mně nevěry. Nepřestanu pro Své Svaté Jméno užívat všech prostředků, abych vás opět přivedl k rozumu, i když vás musím vyvléci ven do pustiny a ukázat vám tam Své Svaté Srdce a Jeho Nezměrná Bohatství, abyste poznali nahotu a ubohost své duše. Pak jako svitek před vámi rozvinu všechno Své Poznání, abyste uznali svou vinu. Mám moc vás uzdravit, proto pojďte a litujte!

Zdroj a celý článek: http://www.tlig.org/cs/messages/550/


 
Příbuzné odkazy
· Více Kritika bludů
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Kritika bludů:
Shnilé ovoce falešného učení


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Desatero přikázání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Desatero přikázání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 01. srpen 2017 @ 06:18:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen žasnu nad tím, jak troufalí jsou někteří lidé. Dávat vlastním názorům formu, aby to vypadalo, jako že tak mluví sám Ježíš, tedy vkládat Ježíši do úst slova, která neřekl, to bych já měl docela strach. Docela velký strach. A to, i kdybych měl něco takového jen nepřímo naznačit (aby se jako neřeklo).

Tak o tom přemýšlím, že jsme jako Církev už asi někde jinde.

Mohamedáni by nenechali jen tak, kdyby někdo vkládal Mohamedovi do úst něco, co neřekl. A můžeme se obrátit i blíže než k mohamedánům. Jak by asi reagovali komunističtí školometi, kdyby si někdo prokazatelně vymýšlel Leninovy anebo Stalinovy citáty, aby tím podpořil vlastní teze.Re: Desatero přikázání (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 01. srpen 2017 @ 07:08:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Typická Vassula, aneb falešný prorok! Vassulu ozpoznám po přečtení několika řádků. Vassula se zcela nepokrytě vyjadřuje jako by ona sama byla Kristus. Kristus nám vše potřebné dal a dává ppoznat v pravdě Ducha svatého. Vassula používá automatické psaní, a ten který ji diktuje co má psát jak vidno potřebuje k šíření Vassulu, a ne Ducha! Proto je jasné kdo tyto sračky Vassule diktuje!Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy