Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Havel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 336, komentářů celkem: 333129, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 109 návštěvník(ů)
a 8 uživatel(ů) online:

wollek
Milka
Willy
timg
martino
noname
rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Starý kněz sám proti totalitě
·Genesis 2018 – průzkum mezi křesťany
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
·Prodavači strachu
·Azyl pro čínské křesťany - Příběh Evy
·Ukrajinská pravoslavná církev přestává být podřízena moskevskému patriarchátu
·Trestní oznámení na prof. Piťhu za šíření poplašné zprávy
·Gender mužů žijících v celibátu
·V Rumunsku ztroskotalo referendum o definici rodiny

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 121 993
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Teologie: Pán Ježíš Kristus a esejci
Vloženo Sobota, 22. červenec 2017 @ 09:39:34 CEST Vložil: Tomas

Zajímavosti poslal karels

Esejci byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu. Kumrán je archeologické naleziště na suché planině u severozápadního břehu Mrtvého moře na Západním břehu Jordánu. V lokalitě se nachází jednak trosky sídliště esejců a v jeho okolí pak také jeskyně, v nichž byla nalezena hlavní část tzv. svitků od Mrtvého moře. 

O hnutí se zmiňují již starověcí autoři, v současné době byl zájem o ně probuzen nálezem svitků od Mrtvého moře a archeologickým průzkumem Kumránu. V lokalitě se nachází jednak trosky sídliště esejců a v jeho okolí pak také jeskyně, v nichž byla nalezena hlavní část tzv. svitků od Mrtvého moře.

Svitky od Mrtvého moře byly nalezeny v jedenácti jeskyních Judské pouště, jsou psány hebrejsky a aramejsky a jejich autory jsou Židé. Kumránské společenství bylo původně společenstvím kněží, kteří byli vypuzeni z Jeruzaléma. Vůdcem této komunity byl tzv. Učitel spravedlnosti, což byl snad uprchlý velekněz.

Kumránská komunita je tedy jedna z mnoha esejských skupin. S největší pravděpodobností esejci z kumránského společenství cítili jistou nadřazenost ve vztahu ke svým městským souputníkům esejského hnutí, kteří nedodržovali všechna pravidla čistoty a svatého života. Za vlády krále Heroda byly esejců podle zpráv tehdejších autorů asi na 4 000. Několik stovek z nich žilo přímo v Kumránu.

Obyčejně chápeme na základě nálezů svitků od Mrtvého moře, že obyvatelé Kumránu tvořili ojedinělou, izolovanou a spíše bezvýznamnou skupinu uvnitř raného judaismu. Já jsem si to také myslel. Opak je ale pravdou. Esejci nebyli ani zdaleka bezvýznamnou skupinou, esejci byli konzervativním uskupením uvnitř raného judaismu. Josephus Flavius[1] o nich píše následující:

Tři skupiny lidí se totiž u Židů zabývají filozofií. Přívrženci jedné z nich se nazývají farizeové, druhé saduceové a třetí skupina, která se ovšem domnívá, že pěstuje svatý život, se jmenuje esséni. Jsou to sice rodem Židé, ale milují se navzájem více nežli ostatní. Rozkoše mají v ošklivosti jakožto hříchy, za ctnost pokládají sebeovládání a nepoddávání se vášním. Manželství si neváží...“ (Bel. 2,119-120)

Josephus Flavius píše ve svých Židovských starožitnostech o velikém bohatství židovského Chrámu, ale také politické moci vládnoucích kněží, především pak velekněží, ale dozvídáme se také o značné zkorumpovanosti vládnoucích kněží, o jejich krádežích, násilí a úplatkářství. Viz[2] například:

V tom čase ustanovil král Agrippa nejvyššího kněze, Izmaele syna Fabiho[3]. Avšak tím vzrostlo napětí mezi veleknězem a ostatními řadovými kněžími spolu s předními muži Jeruzaléma. Každý z těchto mužů získal uskupení lidí, těch nejodvážnějších a těch, kteří milovali novoty; každý z nich byl sám sobě vůdcem. Když mezi sebou vzájemně soupeřili, nezůstalo jenom u výčitek, ale došlo i na kameny. Nenašel se však nikdo, kdo by je za to potrestal. Ale tyto nepokoje pokračovaly beztrestně ve městě, jakoby ani neměli nad sebou žádnou legitimní vládu. A právě taková byla nestoudnost a bezohlednost, které se zmocnily velekněží, že tito měli drzost poslat své služebníky na mlat, aby uzmuli desátky prvoplánovaně určené řadovým kněžím. Což nakonec dopadlo tak, že nejchudší část kněží umírala právě díky choutkám velekněží. Výsledkem bylo, že mocné násilí převažovalo nad spravedlností a právem.“ (Ant. 20,181)

Tohle pochopitelně vedlo mnohé kněze k tomu, aby se přidali k esejské komunitě. A tak se určitý počet z této třídy kněží rozhodl pod tíhou nepříznivých okolností opustit Chrám znesvěcený podobnými praktikami velekněží, opustit nečistý vnější svět a přejít do ústraní a připojit se ke komunitě v pustině u Mrtvého moře.

Pokud jde o dataci kumránských svitků, nejzazší datum kumránského svitku je rok 250 př. Kr. a opačně, datum 68 po Kr. je datem, kdy podle Josepha Flavia římští vojáci desáté legie pod vedením Iulia Placida vypálili Jericho a okolí Kumránu. Viz například text Josepha Flavia:

Tato porážka, která Židy potkala, se jim nezdála nijak nepatrnou, nýbrž dokonce větší, než ve skutečnosti byla, nejen proto, že byla celá krajina, kudy prchali, naplněna vražděním, nýbrž i proto, že se pro mrtvoly stal Jordán nesplavným a že se mrtvými těly naplnilo i Asfaltové jezero, do kterého jich bylo řekou splaveno obrovské množství. Placidus použil přízně štěstěny a zaútočil na okolní městečka a vesnice až po Asfaltové jezero.“ (Bel. 4,437-438) [Asfaltové jezero je v terminologii Josepha Flavia Mrtvé moře]

Tedy máme dataci a lokalizaci kumránského společenství. V případě kumránského společenství můžeme hovořit o jeho existenci v době mezi roky 150 př. Kr. až do roku 68-69 n. l. Esejská komunita neexistovala izolovaně na jednom místě, nýbrž byla „rozesetá“ po celém území starověkého Izraele. Pouze určitá patrně nejkonzervativnější část z nich žila odděleně na poušti v Kumránu.

Tenhle výzkum je poučný z jednoho prostého důvodu. Pán Ježíš se s nimi musel dobře znát, nemusel kvůli tomu, aby se s esejci seznámil, cestovat za nimi někam na poušť do ústraní. Vždyť kumránské židovské společenství mělo své chráněnce všude v judských městech starověkého území Izraele. Viz Josephus Flavius:

Esejci nemají ani jediného města sami pro sebe, ale mnoho jich bydlí v každém městě.“ (Bel. 2,124)

Nakolik je blízké či odlišné učení Ježíše Krista s učením esejců? Na tyto otázky se nyní pokusím velice stručně odpovědět.

Nejprve si řekněme, co měli esejci a Ježíš společného. Byli členy stejného vyvoleného národa, měli podobné protivníky v judaismu: zákoníky, farizeje (ne všechny pochopitelně), saduceje. Část farizeů se připojila ke kumránskému společenství za pronásledování Alexandra Jannaiose[4], podobně jako se část farizeů později připojila ke křesťanům (Sk 15,5).

Esejci i Ježíš ve svém učení chápali, že Pán Bůh nezapomněl na své sliby, které byly zaznamenané v Bibli. Obojí, jak Ježíš, tak i esejci žili v Palestině před zkázou Chrámu a jak Ježíš, tak i esejci měli hořký konec. Ježíš zemřel ukřižováním v roce 30 a esejci byli povražděni v roce 68 n. l., případně 73-74 n. l.


Hlavní podobnosti mezi Ježíšem a esejci v teologii:

1. Víra v jediného Boha. Role Tory jako rozhodující autority v jejich životech.

2. Ježíš i esejci četli Písma pod vedením Ducha svatého, četli Písma pneumaticky. Ujišťovali se, že zaslíbení plní. Ježíš i esejci byli orientováni eschatologicky (věřili, že přítomnost nového věku započala)

3. Obojí – jak esejci, tak i Ježíš interpretovali Písma podle podobného hermeneutického klíče. Tj. že jenom oni rozumí pravého smyslu Písma svatého správně. Podobnost byla v tom, že Ježíš i esejci sami sebe viděli v duchu Písma specificky, eschatologicky a někdy i mesiášsky. (v případě Ježíše je to pochopitelné)

4. Ustavení nové smlouvy. Ježíš i esejci očividně vnímali své akce jako ustavení nové smlouvy. Podle Marka 14,24 a Matouše 26,28 Ježíš ustanovil „smlouvu“. Kumránští esejci zdůrazňovali podobně důležitost nové smlouvy, kterou ustanovil Bůh skrze Učitele spravedlnosti. Každým rokem byla obnovována snad o Dni smíření.

5. Existují ve své podstatě dvě velká hnutí v judaismu před rokem 70 n. l., která žila aktivním očekáváním příchodu mesiáše. První byla zajisté skupina pod vedením Ježíše a druhá byla skupina esejců.

6. Užití slovního spojení „synové světla“ je známé pouze u esejců a u Ježíše Krista. Podle Davida Flussera[5] užití tohoto spojení „synové světla“ Ježíšem, tak tím Ježíš narážel na esejce.

7. Majetek. Ježíš i esejci tvrdili, že majetek se má společně sdílet. Ježíš ve svém učení vyzýval některé Židy, aby svůj majetek rozdali a následovali ho. Podle skutků měla první církev všechno společné. (Sk 2,44) Esejci věnovali svůj majetek společenství. (1QS 6,22)


Hlavní rozdíly mezi Ježíšem a esejci v teologii:

1. Ježíšova skupina je, byla a bude vždycky otevřená, kdežto esejská komunita byla uzavřená. Ježíšova zvěst byla veřejná, nauka kumránských esejců naproti tomu tajná.

2. Důraz v učení na lásku. Ježíš vyzývá ve své nauce dokonce k lásce k nepříteli.

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují“ (Mt 5,44)

Kumránští esejci zašli tak daleko, že proklínali ostatní Židy. Tady se zastavme a vysvětleme si v tomto bodě jinou Ježíšovu řeč:

Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenáviděti nepřítele svého.“ (Mt 5,43)

První část textu pochází z poměrně známeho textu Levitiku 19,18. Ale ta druhá o nenávisti není obsažená v biblických textech Starého zákona. S pomocí přispěl rakouský specialista na svitky od Mrtvého moře K. Schubert. Podle Řádu jednoty jsou členové komunity povinni:

Milovat každého, koho Bůh vyvolil, a nenávidět každého, koho zavrhl.“ (1QS 1,4)

Zavržení byli pochopitelně synové tmy, tedy všichni, kteří nebyli synové světla. Ježíšova řeč se tedy obrací proti esejskému nařízení nenávidět nepřátele.

3. Pojetí čistého a nečistého. V tomto bodě se obě skupiny naprosto liší. Ježíš posvětil všechny pokrmy. (Mk 7,15.19) Kumránské společenství ustanovilo celou řadu přísných pravidel, která je chránila před sakrální nečistotou.

4. Stýkání se Ježíše s prostými lidmi, jakými byli malomocní, vyvrženci i ženy. Podobné chování bylo esejcům zapovězené.

5. Ježíš a společnost. Pán Ježíš se rád bavil, rád pobýval v dobré společnosti. (J 2) Jeho odpůrci ho nazvali jako toho, kdo miluje hody a pitky. (Mt 11,19) Tohle vše je v přímém rozporu s asketickým životem esejských.

6. Ježíšova řeč a vyučování bylo známé jasnou obraznou řečí. Evangelia jsou snadno pochopitelná; naproti tomu svitky od Mrtvého moře jsou obtížné k pochopení. Kumránští esejci občas psali v šifrách, aby svou řeč a učení zakryli před nezasvěcenými.

7. Ježíš zázračně uzdravoval. Celá pozemská Ježíšova služba byla protkána různými činy zázračných uzdravení. Svědectví těchto uzdravení jsou natolik výmluvná, že Ježíšovi odpůrci neváhají obvinit Ježíše ze spolčení s Belzebulem. (Mk 3,22), protože jim už došly argumenty.

8. Sebepochopení Ježíše. Myslím, že nikdo kromě Ježíše si nenárokoval postavení mesiáše, tj. Krista. Nikdo také nepředpověděl, že zemře nepřirozenou smrtí (Lk 13,33), nikdo také netvrdil, že vstane po své smrti z mrtvých (Mk 9,31) a nikdo také z esejského okruhu nesliboval, že bude se svými následovníky do skonání věků. (Mt 28,20)

Pokud si to shrneme, rozdílů v učení mezi Ježíšem a esejci je celá řada. Ježíš esejce musel potkávat. Jeho řeč v jejich prospěch nebyla vždy příznivá viz bod o nenávisti k nepříteli (Mt 5,43)

Nakolik se ve své nauce nechal historický Ježíš[6] inspirovat naukou a způsobem života esejskou skupinou zůstává k diskuzi. Judaismus ve své podobě před rokem 70 n. l. byl nadmíru bohatý, s největší pravděpodobností oslovovala Ježíše celá řada myšlenek z různých názorových proudů[7] uvnitř starověkého judaismu.

Přesto můžu konstatovat, že Ježíš a jeho učení, které máme zaznamenané v Novém zákoně, je naprosto originální a stěží snese srovnání s jinými myšlenkovými a věroučnými systémy nejenom z doby starověku.


Poznámky:

1. IOSEPHUS IUDAEUS, Flavius. Válka židovská. Kn. 2, Zkáza Jeruzaléma. 2. vyd., dopl, v nakl. Svoboda 1. Praha: Svoboda, 1992. 266 s. ISBN 80-205-0210-6.
2. Josephus, Flavius lat, De antiquitate Judaica ; De bello Judaico. [Augsburg]: Per Johannem Schüssler, July 28-Sept. 23, 1470. Ten text jsem musel sám přeložit, použil jsem anglický překlad, ale inspiroval mě i latinský, Židovské starožitnosti jsou sice napsány řecky, ale já je našel po dlouhém hledání v latině. Stáhnout si je můžete zde. (je tam jak latina, tak i řečtina)
3. Izmael syn Fabův byl veleknězem v Izraeli v 1. století n. l. Veleknězem byl mezi léty 15 a 16 n. l. a pak opět od roku 58 do 62 n. l. Římský prokurátor Valerius Gratus ho jmenoval veleknězem, poté byl ve své funkci velekněze vystřídán Annášem, o kterém se dočítáme v Bibli. (Jan 18, 13–24) Aby se opět Izmael syn Fabův ujal svého úřadu velekněze mezi léty 58 a 62 n. l.
4. Alexandr Jannaios, král Judska z hasmonejské dynastie mezi lety (103 př. n. l. a 76 př. n. l.), syn Jana Hyrkána, který zdědil trůn po svém bratru Aristobulovi.
5. Flusser, D. Judaism and the Origins of Christianity. Magnes Press, Hebrew University. 1988.
6. Historický Ježíš je označení pro pokusy rekonstruovat život a učení Ježíše Nazaretského pomocí historicko-kritické metody, na rozdíl od církevní christologické nauky (Kristus dogmatu) či jiných křesťanských interpretací Ježíše (Kristus víry). Bere rovněž v úvahu dobový a kulturní kontext, ve kterém Ježíš žil.
7. CHARLESWORTH, James H. Ježíš a svitky od Mrtvého moře. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 389 s. ISBN 80-7021-261-6. (tahle kniha byla mou hlavní inspirací, doporučuji k seznámení)

 
Příbuzné odkazy
· Více Zajímavosti
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Zajímavosti:
Dan Drápal opustil výsostné vody teologie a vydal se do řečiště publicistiky


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.66
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Pán Ježíš Kristus a esejci" | Přihlásit/Vytvořit účet | 333 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 22. červenec 2017 @ 11:18:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za článek, k jednotlivostem by se nějaké výhrady našly ;-) 

Doporučuji k tématu pročíst :"Synové světla a synové tmy (Stanislav Segert )"
                                                    "Hledání historického Ježíše" ( Wolfgang Trilling)"
                                 a možná i "Ježíš Nazaretský-poselství a historie ( Joachim Gnilka)

A pro ty co neradi "vzdělání", jsouce vzdělávání jen "tak z luftu", 
procházka v přírodě :-) :-D Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 01. srpen 2017 @ 05:44:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, článek se ti nemusí líbit, je to vlastně jedna z otázek, kterou budu mít u zkoušek.

Pokud jde o tvůj dotaz, napsal jsem článek už v roce 2015 – Pán Ježíš Kristus je Bůh i člověk


Pán Ježíš Kristus je Bůh i člověk

Nebude to dlouho trvat a připomene si narození Pána Ježíše Krista. Pro mnohé z nás je období předcházející Jeho narození čas nákupů dárků, které si na Štědrý den navzájem darujeme. To je vcelku běžný způsob trávení vánočních svátků.

Vánoce jsou ale také připomínkou o narození Pána Ježíše, který přišel na tento svět, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ve své podstatě se křesťanské vyučování obsažené v Bibli dá rozdělit na dva hlavní myšlenkové směry:

1. Odpuštění hříchů díky smrti Ježíše, díky oběti Ježíše Krista (a Ježíšovo vzkříšení třetího dne)
2. Jak se mají následovníci Ježíše Krista chovat, čím se řídit

Těžko lze navíc oddělit jedno od druhého. Učení o odpuštění hříchů díky oběti Pána Ježíše Krista je těsně spjaté s tím, jak se máme jako křesťané chovat. Viz kupříkladu biblický text:

„Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.“ Evangelium podle Matouše 6,14

V tomhle článku ale budu sledovat jednu důležitou věc. Křesťanské učení o tom, že Ježíš nebyl pouhý člověk, ale také Bůh. Proč je to tolik podstatné?

Protože v okamžiku, kdy odmítneme Ježíšovo božství, pokud z Ježíše „učiníme“ pouhého člověka, potom takto pochopený Ježíš Kristus „spadne“ pod konkrétní varování biblického textu, že žádný člověk nemůže vykoupit jiného člověka. Viz:

„Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.“ Žalm 49,8

Ježíš jako člověk, jako pouhý člověk by totiž zjednodušeně řečeno „neunesl“ veškerý lidský hřích. Teprve Ježíš jako Bůh i člověk mohl nejenom přinést lidstvu vyučování, které čteme v Novém zákoně, ale také mohl zemřít za hříchy celého světa. 1 Janova 2,2

Možná se jako křesťané občas vzájemně neshodneme v některých závěrech našeho vyučování, ale v tomto mezi křesťany panuje naprostá shoda. Ježíš není pouhý člověk, ale také Bůh. „Jeho původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ Micheáš 5,1

Pokud by Ježíš byl pouhý prorok (muslimové), pouhý rabi (židé), potom by nepochybně takto pochopený Ježíš nemohl zemřít za hříchy celého světa.

Zcela jistě platí a je pravdivé: „Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.“ 1 Janova 2,1-2

Stačilo si prolistovat moje články. Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 30. červenec 2017 @ 18:07:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels, tvůj článek se mi nelibí. Je zajímavě uvádět historické informace. To ano, ale rozhodně ne způsobem jukým to v článku dělás ty.
Problém tedy vidím ve způsobu. Ty ve svém článku porovnáváš Krista s esejce způsobem -Krisrus chodil po vodě, a esejci "chodily" v lodích!
Prostě porovnáváváš co se porovnávat nedá! Kristova slova v nás žijí, Kristova moc nás proměňuje, Kristova slova jsu nepomíjející, a tak je tomu 2000let! Cožpak záleží na nėjakých dávno zapomenutých asejcích, sektách, denominacích? To byl vždy jenom vedlejší produkt ať už kvalitní či ne, ale vždy to byl vedlejší lidský produkt odvozený od duchovnīho působení Krista.
Nebo chceš snad působení Krista v Duchu svatém s něčím porovnat? Zkus to.

A jak je to vůbec s tebou? Je ti Kristus Bohem?Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 25. červenec 2017 @ 22:11:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels tady doporučuje získat poznatky o chybách v Bibli z encyklopedického díla v angličtině. Je to dobrá volba pro toho, kdo dobře zná nejen jazyk, ale i jeho nuance.

Osobně bych nedoporučoval zabývat se pouze nesrovnalostmi. Je dobré znát vše a to hlavně v kontextu. Znát nesrovnalosti znamená nakonec dospět k vyjádřením některých filozofů, např. "Bůh se zkompromitoval tím, že vše označil za dobré", "tak miloval svět, že se rozhodl jej zničit a postavit nový".

Všem zájemců u bližší poznání Bible bych doporučil Novotného Biblický slovník. Lze ho najít na netu. Je psán autory silné víry, kteří se však nebojí upozornit na nesrovnalosti v Písmu. Dokázali se však vcítit do role pisatelů a ozřejmit kontext, ve kterém bibličtí pisatelé verše zapsali. Takže se tím člověk nejen poučí, ale i ve víře nakonec posílí.

Problémem Biblického slovníku je to, že jednotlivá hesla jsou podle textů Kralické Bible. Dalším problémem je obsáhlost slovníku - přečtení všech hesel zabere určitě více než rok. Lze však ho vložit i do Davaru3 a mít ho tak po ruce s ostatními biblickými texty.

Odkaz: http://lide.cb.cz/pavel.mosner/bib_slovnik_novotny.htmRe: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Karels v Středa, 26. červenec 2017 @ 23:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Včera jsem byl na fakultě a náhodou, opravdu náhodou jsem tam potkal prof. Tichého viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Tichý Ptal jsem se ho včera, jak se máme dívat na historického Ježíše, že jsem na to téma napsal jeden článek...

Odpověděl mi, že je to jedna z biblických disciplín a že se máme na to dívat střízlivě... - v podstatě to, co tady psal Wollek. Ani nepřeceňovat, ale ani podceňovat tohle bádání. Já se touto tématikou historického Ježíše nemíním příliš zabývat. Ale:

Ježíš jako člověk taky chodil na záchod, měl sexuální pokušení. Byl to Žid jak poleno, žádný blonďatý klučík, jak se jinak znázorňuje často v kostelích. Rozhodně nebyl monstrum jako nějaký superman, v jakého ho tady na Grano Salis asi někteří chtějí vidět. 

A nemyslím, že jsem v nebezpečí rouhání, když o něm - tj. o Ježíši - nejenom jako o Bohu, Božím synu, ale i jako o člověku přemýšlím. To spojení božského a lidského je pro mě tajemstvím, dozvíme se to až na věčnosti. (třeba otázka, nakolik si Ježíš uvědomoval svůj úkol, svoji identitu - jistě si uvědomoval, že je Boží syn, ale nakolik, to ví Bůh Otec... a Ježíš sám) 

Jinak tele, díky za materiál. Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 25. červenec 2017 @ 18:00:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, že pro celou řadu návštěvníků Grano Salis je „šuma *****“, kolik má Bible chyb, nebo jestli je nemá.


Především pak pro Wolka a tele, ale pro všechny, kdo mají zájem, dávám ke stažení:

Encyclopedia of Bible Difficulties“ od autora Gleasona L. Archera

Je to anglicky, autor si je vědom, že Bible obsahuje strašně moc nejasností, některé se pokouší řešit. Mně se tahle kniha dostala do rukou v její tištěné podobě, k dispozici dávám ale nyní ke stažení v pdf, viz:

Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Sobota, 22. červenec 2017 @ 19:45:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Karle.
Díky také za članek, (umíš psát :)
Doporučuji také 'Esejské dobrodružství' od Davida Flussera.

Podotýkám, že krom této skupiny poblíž Betanie byla ještě jedna  spřízněná zvaná 'jachad' u Damašku (zde se v Damašku pak učil Šaul po svém znovuzrození). Je tu tedy i spojitost s učením Šaulovým a 'esejskými skupinami', ale nelze říci, že by Šaulovo učení bylo totožné nebo z něho nutně vycházelo. Nicméně Ješua či Šaul určitě byli částí jejich učení inspirováni. Janovské listy (i evangelium) pak nesou prvky i slovní obraty 'esejství'.

Nalezení tzv. kumránských svitků také ozřejmilo, že prvních 6 kap. křesťanského Didaché má svůj původ v židovském pramenu tzv. Dvě cesty a velice souvisí s Mt5, tzv. Kázáním na hoře.

Jinak sekta z Kumránu měla své vnější podporovatele, říkalo se jim Malomocní. Zde je vztah například k Šimonovi z Betanie (cca 12km od Kumránu), u které se Ješua pozastavil. Rozhodně nebyl nemocný malomocenstvím ani dříve....Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 23. červenec 2017 @ 21:17:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobré, ale účelové porovnání. Závěr však není pochopitelný - píšeš, co vše Ježíš přebíral od esejců a když se přidá, co přetlumočil ze SZ a jiných židovských zdrojů, třeba pseudoepigrafů, a přestože Ježíšovi mnoho originálních myšlenek nezbude, tak ho hodnotíš jako nesrovnatelně originálního.

Jeho myšlenková originalita byla v tom, že univerzální poznatky lidstva jako společenství dokázal převést do stručných a všem pochopitelných vyjádření. Také nepoužíval alegorií, tedy příběhů a vyjádření, které lze téměř libovolně interpretovat podle toho, k čemu se hodí. Což však lze najít i v jiných etických a náboženských systémech. Ježíšovo rozpracování zaslíbení věčného života však nemá v judaismu oporu. Je výrazem tehdejší apokalyptiky a opět univerzální nadějí lidstva, že musí existovat něco po smrti. Jinak život člověka nemá smysl.

Zázračná uzdravování nejsou myšlenkami. Ani charisma a společenská oblíbenost nezakládají důvod k uctívání a nadhodnocování myšlenkového díla. Kromě toho  SZ proroci nepatřili mezi zvlášť oblíbené.Re: Pán Ježíš Kristus a esejci (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 23. červenec 2017 @ 22:46:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Nakolik se ve své nauce nechal historický Ježíš[6] inspirovat naukou a způsobem života esejskou skupinou zůstává k diskuzi. Judaismus ve své podobě před rokem 70 n. l. byl nadmíru bohatý, s největší pravděpodobností oslovovala Ježíše celá řada myšlenek z různých názorových proudů[7] uvnitř starověkého judaismu."

Nechápu, jak by se Boží Syn, tedy lidem absolutně nadřazená inteligence, tedy Ten, v Němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání (Kol. 2:4) a skrze Něhož a pro Něho stvořeno je všechno (Kol. 1:16) mohl inspirovat, či oslovovat jakýmkoli člověkem.  Tady autor článku převelice bloudí.
BA
Stránka vygenerována za: 3.43 sekundy