Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jáchym.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16194, komentáře < 7 dní: 258, komentářů celkem: 397238, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 254 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Akuzativ
oko
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109060307
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: koniec sveta
Vloženo Čtvrtek, 26. září 2013 @ 17:37:47 CEST Vložil: Olda

O Bibli poslal chani

Štyria apoštloli ukázali Ježišovi chrámový komplex aký je veľkolepý. Ježiš im prekvapivo odpovedal, že z neho nezostane kameň na kameni. Židia v prvom storočí vedeli, že v minulosti už došlo k zničeniu židovského chrámového usporiadania, apoštolov to zaujalo a opýtali sa: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení-1) tvého příchodu a skonání věku!“ Mat 24,3 ČEP.

V paralelnej správe v Markovi alebo Lukášovi je položená otázka: „Učiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to začne dít?" ŠP Mar 13,4; Luk 21,7.

Skutočne položená otázka bola asi tá, ktorá je zapísaná v Markovi, Lukášovi. Matúš tak trochu akademicky, sa snažil z nadhľadu vystihnúť hĺbku a presnosť myšlienky, ale žiaľ jeho vyjadrenie skôr poslúžilo teológom na častú manipuláciu s textom.


Napríklad bežne v katolíckom a evanjelickom preklade sa text prekladá, vraj sa apoštoli pýtali, kedy bude koniec sveta.-2) Apoštolov takáto otázka ani nenapadla! Veď napr Luk 19,11: Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. Na zemi. Ich predstava okamžitého panovania BK bola síce nesprávna, ale bola im veľmi vzdialená predsatave očakávania konca sveta. Apoštoli očakávali koniec vlády židovských hodnostárov, rímskej nadvlády a nastolenie Božieho kráľovstva, kde kráľom je Ježiš. Ich otázky smerovali k tejto udalosti. Tiež je nezmyselné si myslieť, že apoštoli by sa pýtali na príchod Ježiša, ktorý už prišiel a bol s nimi. Veď nerozumeli tomu, že Ježiš má niekde odísť. Vyplýva to aj z podobenstva, ktoré ďalej hovoril o hrivnách/mínach. Ježiš hovoril o sebe ako o človeku vznešeného pôvodu, ktorý odchádzal do vzdialenej krajiny (neba) prevziať kráľovstvo a potom sa vrátil. (Taktiež nerozumeli tomu, že má byť zabitý a vzkriesený do neba. Luk18,34: "Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal.")

Ježiš na zemi duchovne uvažujúcich židov aj nežidov presvedčil, že je Mesiáš, urobil viac zázrakov ako ktorýkoľvek iný židovský prorok v minulosti, ale ako kráľ s uplatnením výkonnej moci na zemi sa neprejavoval. Apoštoli sa pýtali, kedy sa prejaví jeho kráľovská moc a ukončí sa moc – obdobie skazených vládcov, kedy začne byť prítomný nie len ako učiteľ, ale aj prítomný ako kráľ. Ježiš im odpovedal že bude prítomný, ale jeho prítomnosť bude spojená so zhoršením pomerov na zemi, čo zase bolo prekvapivé.

V štúdijnom preklade je poznámka, že slovo príchod je preložené zo slova parúsia (‚přítomnost / příchod‘) Slovo parúsia sa skladá z dvoch slov, predložky para=pri a ousia=bytie. Etymologicky toto slovo znamená byť pri. Vprvom rade toto slovo by malo byť prekladané ako prítomnosť a nie ako príchod. V G-Č slovníku od Součka sa píše, že výraz môže vyjadrovať oficiálnu návštevu panovníka, jeho prítomnosť. Slovo parousia sa vyskytuje v NZ 24 razy; ako odborný výraz z pisateľov evanjelií ho používal len bývalý colník Matúš. Pavol ho použil napr v Filipským 2:12 Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Tu jasne vidieť čo toto slovo znamená. Na tomto mieste je bežne toto slovo prekladané ako prítomnosť. Určite existujú miesta, kde nemusí byť dôležité, či slovo parúsia je preložené ako prítomnosť, alebo príchod, napr 1K 16,17 – Mám radost z příchodu/prítomnosti Štěpánova, Fortunátova a Achaikova, protože oni mi nahradili váš nedostatek. To ale neznamená, že ide o synonymá.

V prípade Mat 24,3 vidím len možnosť dopytovania sa na prítomnosť Ježiša ako úradujúceho kráľa, ako som to ukázal zo súvislosti.

Keď sa bližšie pozreme na 24. kapitolu Matúša, tak slovo prítomnosť sa tu vyskytuje 4 razy: 3,27,37,39. Slovo príchod som našiel 8 razy: 5,14,30,42,43,44,46,50. Tu sú použité iné slová.-3) V prípade príchodu vždy ide o časový bod, v prípade prítomnosti ide o časovú úsečku. Zvlášť poučné je použitie prirovnanie Noemových dní k dňom Syna človeka – verš 37, 39. Noemove dni trvali desaťročia, nebol to časový bod. Preto je vhodný výraz prítomnosť. Toto obdobie bolo charakteristické prítomnosťou skazenosti ľudstva a ako Ježiš zdôraznil doba bola charakteristická nezáujmom o duchovné hodnoty (nevšimli si). Potom prišlo vykonanie súdu – nečakaný príchod potopy pre ľudstvo. To možno dať do súvislosti so 6. kapitolou knihy Zjavenie, kde najprv vybehol dobrý víťaziaci biely kôň a až potom vybehli zlé kone, ktoré symbolizujú zlo na zemi. Biely kôň cvála súbežne v prítomnosti zo zlými koňmi v časovej úsečke. Tak možno hovoriť o neviditeľnej prítomnosti Ježiša ako kráľa počas zla na zemi. Tieto udalosti sú predpovedané aj v 24. kapitole Matúša. Ježiš odpovedal apoštolom oveľa viac ako očakávali a vtedy mohli pochopiť.

Najpresnejší preklad tejto pasáže možno nájsť v preklade NS: „Pověz nám: Kdy to bude a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?" - židovského usporiadania, alebo ako navyše predpovedal Ježiš aj celosvetového politického usporiadania. Nepochybujem o hlbokej znalosti protestantských aj katolíckych učencov pôvodných jazykov biblie. Radi hovoria aj o metóde Sitz im Leben, ale teologické predsudky im prekážajú, ako túto metódu, tak aj ich učenosť, rozumne a čestne uplatniť.

---------------
1) Židia bežne očakávali znamenia, napr Boh povedal znamenie proti Samuelovým synom 1Sa 2,34; znamenia zažil aj Saul, keď sa mal stať kráľom 1Sa 10,7. Znamenie povedal aj Jeremiáš o falošnom prorokovi Chananijahovi, ktoré sa do roku splnili Jer 28,17. Znamenie žiadali aj farizei od Ježiša. Lenže keď sa dozvedeli, že vzkriesil Lazara, chceli zabiť Ježiša aj Lazara-J12,10, skazeným žiadne znamenie nepomôže. To že niekto bol apoštolom, bolo doprevádzané tiež znameniami 2Ko 12,12...

2) Synteleias toy aionos. Toto slovné spojenie sa vyskytuje aj v Hb 9,29, kde si ho nikto nedovolí preložiť ako koniec sveta, pretože by to nedávalo zmysel. Synteleia znamená záver a úplný koniec je telos. Dá sa to znázorniť na žatve. Žatva je vyvrcholenie dlhodobej snahy, aj samotná žatva trvá dlhší čas, až po žatve príde koniec=telos. Výkladový slovník od Vinea slovo synteleia vysvetľuje: "Slovo neoznačuje ukončenie, ale smerovanie udalosti k určenému vyvrcholeniu." Keď Ježiš povedal, že žatva je synteleia, hovoril o časovom období, ktoré bude mať začiatok aj koniec=telos - Mat 13,30. Žatva nie je koniec sveta, ale záverečná časť ľudských politických dejín -13,39. Keby svätopisec chcel napísať koniec sveta, zrejme by použil slová telos a kosmos.

Slovo aion podľa Schmollerovej konkordancie môže mať až 6 rozličných významov. Napríklad sa používa na prekladanie hebrejského ólam, ktoré je takisto nesprávne prekladané. (Napríklad v N25,13 sa v bibliách píše, že zmluva medzi levitským kňazstvom a Bohom má byť večná=ólam. Dnes už nie je, napr aj preto, lebo už nikto nemôže dokázať, že je levita. Vhodnejší preklad je ólam=na neurčitú dobu.)

Je rozdiel keď niekto povie, svet je zlý alebo doba je zlá. Je presnejšie preložené, že Démas si zamiloval veci vo svete, systém; ako všeobecne povedať svet – 2Ti 4,10. V 1Ko 10,11 sa píše, že veci ktoré sa stali v minulosti boli napísané pre nás, ktorí sme na konci sveta? Takto to prekladá iba Kralický preklad. Anion je prekladané: době poslední Petrů, přelom věků ČEP, dokonání věků ŠP... Anion je iné ako slovo kosmos=svet a iné oikuméné=obývaná zem. Túto rozmanitosť mnohí prekladatelia nerešpektujú.

3) Prezent: ερχεσθαι, aorist ελθων. Niektoré slovesá, ktoré sa používajú v aoriste, nemajú žiadnu príbuznú prézentnú formu. Čiže slovo ktoré má úplne iný slovesný kmeň, môže mať rovnaký význam v inom čase. V 14. a 50. verši je ešte iný výraz ηξει, čo je futurum z ηκειν.


"koniec sveta" | Přihlásit/Vytvořit účet | 26 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 27. září 2013 @ 08:19:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak mi u toho chybí závěr. Stručné shrnutí toho, k čemu autor pomocí této studie došel, k jakému poznání.
Možná to tam někde je a jen já to nevidím.Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pátek, 27. září 2013 @ 09:47:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi zajímavý článek. Akorát místy špatně srozumitelný. Chtělo to psát více polopaticky.Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 27. září 2013 @ 09:48:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." bežne v katolíckom a evanjelickom preklade sa text prekladá, vraj sa apoštoli pýtali, kedy bude koniec sveta"...


Zase nám účelově podsouváš něco, čemu sám očividně ve významu nerozumíš.

"Konec světa", nebo "skonání věků" - (jak je skutečně podle řeckého originálu) se rozumí "parúsia" - slavný Kristův příchod (srv. 1 Kor 15,23). Nejde o to, že v řecko - římském světě toto slovo významově označovalo přítomnost (návštěvu panovníka v určitém místě), ale že křesťané toto slovo přejali jako "terminus technicus" pro označení slavného Kristova příchodu.


V katolických komentářích k tomuto místu by ses dále dozvěděl, že výraz se nevztahuje nutně jen ke Kristovu poslednímu příchodu, ale může též označovat mohutný projev moci, jímž Kristus nastolí své mesiášské království (církev) na troskách judaismu (srv. Mt 16,27-28). V této pasáži nás Mt zřetelně upozorňuje, že obojí téma spojuje.

Zkáza Jeruzaléma a konec světa (Mk 13,1-37; Lk 21,5-36).
Když apoštolové slyšeli, že bude chrám zničen, byli šokováni: vždyť podle tehdejšího mínění měl trvat až do konce světa! V jejich představách jsou obě události spojeny a proto se na ně ptají současně. To musíme mít na paměti, abychom dobře rozuměli slovům Krista Pána.

Proto Ježíš v první řeči (Mt 24,4-14) ; Mk 13,5-13; Lk 21,6-19) varuje učedníky  před rozmanitými nebezpečími a popisuje znamení, která budou předcházet zboření chrámu. (Podle Eusébia křesťané uposlechli tohoto napomenutí a před zničením Jeruzaléma utekli do Pelly v Zajordání. Tak se celá komunita Jeruzalémských křesťanů při rozboření Jeruzaléma tehdy zachránila).
V druhém oddílu (Mt 24,15-28; Mk 13,14-23; Lk 21,20-24) se mluví o pádu Jeruzaléma, a teprve
ve třetím úseku (Mt 24,29-36; Mk 13,24-32; Lk 21,25-33) je řeč o konci světa.

Ale protože prvotní katecheze církve, která se odráží v zaznamenání synoptiků)  mluvila o pádu Jeruzaléma i o konci světa zároveň, některé prvky z první a druhé části platí i o třetí (T.j. o konci světa); (např. Mt 24,14; Mt 24,27).Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 27. září 2013 @ 09:51:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka je co bychom z toho měli ?  Jak my tak evangelíci, kdybychom jakkoliv manipulovali zrovna s touhle pasáží. Přijď Království Tvé se modlíme jednou nebo mnohokrát za den, při každém Otčenáši, slavností Krista Krále před Adventem končí náš liturgický rok a delší čas se na ni připravujeme. Mimo jiné i četbou textů z Apokalypsy. Jeruzalémský Chrám který byl zbořen nemá pro  náš konkrétní a současný náboženský život žádný význam. Pro Vyvolený národ měl význam zcela fatální. Jako krásná stavba kterou si Bůh přál i jako místo oběti. Pokojné i za hřích. Středisko vzdělání, kultury atd. Právě se na něj se zalíbením dívali a pokud měl být zbořen tak to znamenalo že se změní úplně všechno. Mesiánská proroctví znali po staletí. Jak moc jim v určitých chvílích věřili nebo nevěřili a jak si je vykládali pravděpodobně záleželo i na tom jak se jich to osobně dotýkalo. V Písmu se dá najít ledacos. Třeba i to jak Izaiáš prorokoval že až se bude vracet Efraim (ztracené severní kmeny) do zaslíbené země tak Bůh vysuší Eufrat a část moře tak že se dá přebrodit v sandálech. Což se ještě zřejmě nestalo.

Obávám se že z Bible se dá odvodit cokoliv. Proto je tak důležitá Církev ve které působí Duch svatý. Proč také hledat problémy kde nejsou ? Rozebírat slůvka a překlady ? Poběžme raději Prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista a s pomocí svatého Ducha k Otci. Mluvme s ním, děkujme a prosme, konejme skutky lásky a milosrdenství.
Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Sobota, 28. září 2013 @ 00:57:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
teologicky na to nechod!! Jestli čteš Bibli tak v Evangeliích a specialně v Janově zjevení je srozumitelně napsáno jak bude vypadat tento svět před druhým příchodem Krista, tak si to přečti a srovnej co se děje v dnešním světě a udělej si závěr!

Když dám pasáže které jsou jasné a srozumitelné přečíst atejistovi tak se mě zeptá jestli to co se děje dnes ve světě nemá něco společného s druhým příchodem Krista a ATEISTA POCHOPÍ ŽE TO CO JE NAPSÁNO V BIBLI SE DNES NAPLNUJE PŘED NAŠIMA OČIMA.


holt problém je to že když to čte křestan tak tomu nevěří a klepe si na čelo mé zkušenosti!!!


A to co se stalo před dvěma tisíci léty že židé odmítli Krista a nepoznali se bude opakovat na konci věku před druhým příchodem.

V Janově zjevení Buh předpovídá že celá planeta pujde za šelmou a Ježíš si přijde pouze pro ostatky církve toto říká Biblé.

Amen 
Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 28. září 2013 @ 10:21:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I tak významní lidí jako Komenský věřili v poznání. Přirovnával ho ke světlu a měl radost, že právě vznikl knihtisk a poznání čili světlo lze snadněji šířit do světa. Věřil, že poznání pomůže změnit svět. Jenže je tu jeden problém. Hřích. Budete jako bohové. Poznání vede k získání moci a ta je zneužitelná. Komenský také za zdroj poznání a světlo považoval Slovo Boží a poznání Boha. Bohužel i to bylo zneužito a dnes má malou váhu.

 

Pokud v dnešní době něco připomíná konec dějin a dobu, kdy zakročí Bůh  a přijde Pán Ježíš, pak vše pasuje hlavně na dnešní dobu. Člověk má takové poznání, že dokáže zničit celou zemi a toto ničení přenést i do vesmíru. Otevřeně někteří hovoří o možné kolonizaci planet, pokud by takovou možnost a sílu lidé měli. Poznání dobrého, ale i zlého.  Na člověku je to krásně vidět. A v dnešní době je poznání tak daleko, že je to až neuvěřitelné. A jak málo lidí řekne, že je to dílo Boží. Lidé se cítí jak bohové, ale za jakou cenu a co nadělají škody.

Proto Bůh tak prodlévá a čekal a čeká.

Doba zraje, stejně jako poznání zlého.

Je otázkou krátkého času, kdy Bůh zakročí.

Zatím je jen opravdu krátký čas.

 
Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: Karolina v Sobota, 28. září 2013 @ 22:49:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Domnívám se, že autor článku trochu zavádí na scestí.
cituji:"iež je nezmyselné si myslieť, že apoštoli by sa pýtali na príchod Ježiša, ktorý už prišiel a bol s nimi. Veď nerozumeli tomu, že Ježiš má niekde odísť. "
Vůbec není nesmyslné si to myslet, protože stačí číst trochu dále, kdy Ježíš rozvádí detaily svého příchodu:
-války, falešní mesiášové, hlad... to vše ale ještě nebude znamenat konec, je to pouze začátek konce
-někteří budou tvrdit, že Mesiáš už je přítomen, ale bude to klam(to se naplnilo doslova před našima očima u jedné náboženské organizace) Mat 24:23
-když lidé uvidí znamení, ten čas(příchodu) je blízko, tj, ještě tady není
-lidé uvidí příchod Krista s anděly a slávou

V J 14:1-3 Kristus jasně říká, že odejde a zase se vrátí, učedníci to tedy věděli a jejich otázka po návratu byla naprosto přirozená a správná.

Pokud skutečně máme samostatné slovo "parousia", znamená to buď příchod nebo přítomnost, vysvětlit tedy jde slovo v kontextu, ve spojení s jinými slovy. V NZ je s tímto slovem spojeno na mnoha místech slovo "erchomai", tj. přijít, které není nějak dvojznačné
...když toto všechno uvidíte, věřte, že čas je BLÍZKO, přede dveřmi...
tedy znamení jsou znamením blízkosti příchodu, ne příchodu či přítomnosti samotné.
Překlad NSSJ vůbec nepřekládá tuto pasáž správně, v řeckém textu o žádný "systém věcí" nejde, to potvrdí každý student, který studuje řečtinu více než měsíc. Nakonec, nikdy jsem nepoznala žádného Svědka, který by NZ řečtinu uměl a ani oni, když jsem se zeptala nikoho ve svém středu neznali, natož hebrejštinu...no argumentují, co jim síly stačí.
Lze tedy uzavřít, že v pasáži, kdy Ježíš popisuje pád chrámu a konec světa, je popis událostí, které jsou spojeny s jeho očekávaným příchodem. I když to učedníkům trochu splývalo a pád chrámu pro ně asi byl i koncem světa.
Na úplný závěr Mat 24:50
tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší
kontext mluví za sebe, naším úkolem je bdít, Pán ještě nepřišel. 

Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Úterý, 01. říjen 2013 @ 10:48:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jen to  psal Pavel "eschatologickým  křesťanům" ohledně konce světa ?? - "nezabívejte se neustále věcmi, do  kterým vám nic není"...
Jojo... škoda, že na tato slova většina "pravých živých" tak rádaa zapomíná, resp. je vůbec nezná.. :-)Re: koniec sveta (Skóre: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Pátek, 25. říjen 2013 @ 18:04:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Význam slova aion možno dobre vidieť aj z 2. kapitoly Efezanom. ČSP
Efezským 2:2 v nichž jste kdysi žili podle věku=aion t2 tohoto světa=kosmos, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. t2; n~: běhu / způsobu života
JB: "podle běhu tohto světa" ; Katolícky preklad: "podľa ducha tohto sveta"
Efezským 2:7 aby ukázal (v budoucích dobách)t5 oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. t5 ; ř.: v těch přicházejících eónech (= věky / světy)
Z veršov vyplýva, že spoločenský systém vo svete má byť nahradený systémom v spojení s výkonom moci od Krista Ježiša.


Ešte by som sa zmienil o zaujímavom slove v hebrejčine.
Nie je to tevel=obývaná zem, erec=zem, ét=doba dor=generácia, ani ólam, je to cheled. http://www.lovewins.us/bible/strongs/H2465
Cheled je podstatné meno, ktoré je odvodené z kmeňu slovesa, ktoré sa v biblii nevyskytuje. Keď sa preloží abstraktné slovo, ktoré má širší význam – cheled, iným abstraktným slovom zo širším významom ako je napr. slovo život, alebo svet, nič sa nepokazí, ale ani sa neobjasní presnejšie pôvodný význam slova. Cheled sa vyskytuje v biblii 5 razy, asi najzaujímavejšie miesto je Žalm17,14

Slovenský ekumenický preklad: "a svojou rukou, Hospodin, (osloboď ma) z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život." (Je tam slovíčko"len", ktoré v origináli nie je.) Kto sú to tí zlí, ktorí majú radi len tento život? Čitateľ tohto prekladu by si mohol mysieť, že sú to tí, ktorí neveria vo večnú blaženosť v posmrtnom živote na onom svete.


Katolícky preklad: "svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi."
JB pod čiarou; ide o neistý text, ktorý dá sa chápať aj takto: "svou rukou, Jahve, od smrtelníků, od smrtelníků, kteří mají za podíl život, jenž nemá trvání."
Na rozdiel od katolíckeho prekladu, ČSP rešpektuje detaily textu v pôvodnom jazyku. Vo verši sa vyskytuje slovo cheled aj slovo život. A po preklade textu možno jasne vidieť, kde sa v pôvodine tieto slová nachádzali. O katolíckych prekladoch to nemožno povedať. Nemám nič proti voľným prekladom, ale voľný preklad ktorý nevystihuje pôvodnú myšlienku ale mystickú predstavu prekladateľa je určite zlý.
Evanjelický preklad slovo cheled nahradzuje slovom svet, čo je dosť nepresné: "a svojou rukou Hospodine, pred mužmi tohto sveta, ktorých podiel je v tomto živote"

ČSP: "a svou rukou, Hospodine, (osloboď ma) od lidí, od lidí tohoto věku=cheled, kteří mají podíl na životě=chajím. Ze své pokladnice jim plníš břicho - i jejich synové se nasytí a zbytek zanechají svým dětem."


Osobne sa prikláňam prekladať slovo cheled slovným spojením, ktoré vyjadruje hodnoty života; kvality mravného prostredia, napr: spôsob života. V Jóbovi je požité na vyjadrenie pozitívneho spoločenského prostredia: 11:17 "A nastane věk=cheled=spôsob života jasnější než poledne; byť by bylo všechno ponuré, bude to jako ráno."

Žalmista chcel poukázať na skazených ľudí, ktorí svoj život nezameriavajú na duchovné potreby, ale prinajlepšom na sentimentálne uspokojovanie svojich najbližších rodinných príslušníkov, na čo tiež využívajú dobré dary od Boha (Ak milujeme tých, čo milujú nás, akú odmenu môžem čakať – Mat5,45-47) Žalmista nemal na mysli to, že zlí sú tí, ktorí neveria v posmrtný život a sústreďujú sa len na radosti tohto sveta. Tešiť sa zo života nie je hriech, a je to možné aj kde prevažuje skazené cheled.Profesor NZ George Beasley-Murray sa výstižne vyjadril: “Largely owing to the immense influence of Augustine on the one hand and the espousal of millenarianism by the sects on the other, Catholics and Protestants have united in rejecting it. When asked what alternative hope they have for man in this world the official answer is: None at all. The world will be destroyed at the advent of Christ to give place to an eternal heaven and hell in which history will be forgotten... The church has lost its message of hope.”

"Hlavne vďaka obrovskému vplyvu Augustína na jednej strane a osvojenie si milenarizmu rôznymi sektami, katolíci a protestanti sa zhodli v odmietnutiu milenarianismu. Na otázku, akú inú alternatívnu majú pre človeka v tomto svete, ich oficiálna odpoveď je: Vôbec žiadna. Svet bude zničený pri príchode Krista, a tak vznikne priestor pre večné nebesia a večné peklo, v ktorých bude história v zabudnutá. . . . Cirkev stratila posolstvo nádeje."


Aj katolícky profesor Claudie Tresmontant sa vyjadril: "V indickej filozofickej tradícii je najčastejšie kladený dôraz na iluzórny žalostný a poľutovaniahodný stav zmyslového sveta. Zmyslová existencia je sama o sebe chápaná ako zlo ako trestuhodná.
Naopak v hebrejskej tradícii je kozmická materiálna, biologická existencia chápaná ako chvalospev. Všetky stvorené súcna jasajú vo vďakyvzdaní za svoje stvorenie a velebia svojho jediného Stvoriteľa. Existencia je vždy chápaná ako dobro a neexistenica ako zlo."Stránka vygenerována za: 0.62 sekundy