Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Nataša.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16663, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 430582, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 99 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
ivanp
milan333

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117044626
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Spasení ženy
Vloženo Sobota, 15. prosinec 2012 @ 15:22:12 CET Vložil: Olda

Kázání poslal Momonka

Otázka: Co znamená text Bible, který praví, že žena bude spasená skrze rození dětí?

Přečtěme si celý úsek z Prvního dopisu apoštola Pavla Timoteovi, ze kterého je vytržena naše otázka:

,,Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. Žena ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození dětí, setrvají-li ve víře, lásce a posvěcení spolu se střízlivostí.“ (1Tm 2,8-15).

Musím se přiznat, že toto místo není jednoznačné. Dokonce jsem se musel v textu trochu uchýlit od překladu Nové smlouvy tím, že jsem vypustil překladatelské vsuvky vyznačené kurzívou. Různé překlady překládají toto místo různě. Hlavní rozdíl je v tom, k čemu vztáhnout vedlejší větu podmínkovou, tedy zda žena bude spasena skrze rození dětí, setrvají-li ty děti ve víře, nebo setrvá-li ona žena ve víře. Osobně se přikláním k verzi: ,,Bude však zachráněna skrze rození /dětí/, setrvají-li ve víře, lásce a posvěcení spolu se střízlivostí.“

Základní myšlenkou Pavlovou je ukázat cesty k tichému a pokojnému životu ve vší zbožnosti. Pavel se proto vyrovnává ve svém dopise s mnoha překážkami tohoto tichého a pokojného křesťanského života, mezi kterými je také nepřiměřená role žen v církvi. Oč šlo?

Z Pavlova listu můžeme vydedukovat v podstatě dvě nebezpečné tendence v postavení žen:

1. Ženy se pokoušely získat v církvi moc.

2. Ženy se pokoušely ovlivňovat muže a získávat tím určité postavení v církvi svým vnějším vzhledem.

Pavel v obou těchto tendencích zakročuje. Nejprve se podívejme, jak se vyrovnává s druhým nebezpečím: žena se nemá zdobit šperky a drahými doplňky, šaty a účesy, ale dobrými skutky. Žel, že dnešní ženy tento text nechápou většinou pozitivně jako vybídku ke konání dobrých skutků, ale negativně, jako jakési zasahování do svého soukromí. Pavel však orientuje ženinu pozornost směrem, který je v Božích očích oceňován, na rozdíl od toho, co oceňuje u žen většina mužů. Neznamená to tedy zákaz zdobení, ale povzbuzeni ke konání dobrých skutků.

Jak Pavel řešil problém snahy žen o získání moci v církvi? Jednoduše: ženám toto postavení zapověděl. Žena nesmí nad mužem vládnout, což v důsledku znamená i to, že by neměla v církvi učit. Ten, kdo vyučuje, ovlivňuje svým způsobem životy lidí. Protože jde ale o moc nad mužem, není důvod si myslet, že Pavel zakazuje jakékoli vyučování. Žena smí vyučovat tehdy, když v jejím vyučování právě onen prvek ,,moci nad mužem“ chybí. Jedná se o jednorázové akce, přednášky, práce asistentky a samozřejmě o vyučování dětí či jiných žen. Zakazovat nějakou křesťanskou knihu, protože ji psala žena, je důkazem nepochopení toho, oč v Pavlově příkazu jde. Vždyť jak může spisovatelka (byť teologické práce) uplatňovat nad svými čtenáři osobní moc?

Pavlův zákaz učení se mohl ženám nelíbit, stejně jako se nelíbí ženám dnes. Pavel k němu tedy připojil biblické zdůvodnění: žena byla stvořena jako druhá, je tedy v podřízeném postavení pod mužem, a žena byla svedena a upadla do přestoupení, což opět mělo za následek její podřízenost. Vysvětlení nalezneme právě v příběhu Evy. Po pádu jí Bůh řekl: ,,Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ (Gn 3,16). Co je oním dychtěním po muži? Může to být touha citová a pohlavní, ale někteří vykladači zastávají názor, že se jedná o touhu ženy vyrovnat se muži, získat s ním rovnocenné postavení. Od pádu je však součástí ženina Bohem daného údělu skutečnost, že nad ní vládne muž. Pro naše ucho to možná zní divně. Nezapomeňme, že jsme ovlivněni feminismem. Naše společnost chápe ženu jako někoho zcela autonomního. Ne tak Bible, ta staví ženu pod autoritu muže a do závislosti na něm.

Jak se ale Pavel dostal od podřízenosti ženy k tomu, že bude zachráněna skrze rození dětí? Odpověď je jednoduchá. Mluví o tom Bůh ve výroku, který jsme již z knihy Genesis citovali. Součástí ženina údělu vedle podřízeného postavení pod mužem jsou bolesti těhotenství a porodu. Těhotenství a porod se pojí s úkolem, který dostali lidé hned po svém stvoření: ,,Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (Gn 1,28a). Přivádět na svět děti tedy naplňuje ženin život smyslem, je to její poslání, stejně jako je posláním muže podmanit zemi a panovat nad ní. Jako se po pádu stalo těhotenství ženy utrpením, stala se utrpením i mužská práce, která s podmaněním země a jejím spravováním souvisí.

V Prvním listě Timoteovi mluví apoštol Pavel o ženách, „které se přiznávají ke zbožnosti“, jsou to tedy křesťanky. Říká-li pak o nich, že budou „zachráněny skrze rození dětí“, nemá na mysli záchranu věčnou, tedy spasení. To je pouze a toliko v Kristu. („Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.“ (1Tm 2,5). Zde mluví Pavel o záchraně věčné – Ježíš dal sebe, aby nikdo, kdo v něho věří nezahynul, ale aby měl věčný život.) O jaké záchraně tedy Pavel mluví v souvislosti s rozením dětí? Jsem přesvědčen, že mluví o naplnění života už spasené ženy. Říká vlastně, že ženin život přes její podřízenost muži není zbytečný, neboť žena realizuje Boží plány svým mateřstvím. Pavel však zdůrazňuje, že nejde jen o to přivést děti na svět. Jde především o jejich výchovu. Proto ona připomínka: „Bude však zachráněna skrze rození dětí, setrvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.“ Ženin život je zcela naplněn, vychová-li děti tak, že zůstanou ve víře v Pána Ježíše, budou-li milovat druhé a budou-li žít svatě a střízlivě. To je hlavní úkol žen. Pokud jej splní, vyhrály život. Ve svém dopise Filipským Pavel říká: „Proto, moji milovaní, (...) s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu.“ (Fp 2,12). Zde je použito stejné slovo řecké slovo sótéria, jaké je použito u žen v souvislosti s rozením dětí. Ano, tím, že žena přivede na svět děti, které správně a zbožné vychová, tím uvede svou záchranu ve skutečnost.

Je dobré říci, že se zde jedná o princip. Ten nevystihuje jednotlivosti. Pokud žena je nevdaná či bezdětná, tato slova se na ni nevztahují.

Zdroj: Sborový zpravodaj Budík, číslo 9, strana 91 – 93. Vydavatel Petr Vaďura, Praha. Vydáno v únoru 2000.


"Spasení ženy" | Přihlásit/Vytvořit účet | 29 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 15. prosinec 2012 @ 16:32:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj Momonko,

v poznámce pod čarou k verši 15 je v ČSP uvedeno: (nebo snad: zrození Dítěte - srv. Gn 3:15?). Pokud by platilo obojí, pak by se slovo v textu mohlo vztahovat na věřící vdané ženy a matky a to v poznámce na ostatní věřící ženy.Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Sobota, 15. prosinec 2012 @ 17:20:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobové pozadí a motivaci Pavlových výroků dobře vyjádřil světoznámý kazatel John Vernon McGee. Jeho výklad lze stáhnout z  http://www.edisk.cz/stahni/63830/P007713_-_TTB_679_-_1_Tim_2_8-2_15.mp3_5.39MB.html

Verš 2:15 je vyjádřen jednoznačně, přestože se různí překladatelé snačí jeho znění pro lepší srozumitelnost upravit:

Žena bude zachráněna (spasena) skrze rození dětí, pokud sama bude věřící a své děti povede k víře. Pokud tedy má děti, má povinnost je k víře vést. Ženě tedy nestačí, aby sama uvěřila, když své děti k víře nepovede.

Všimněme si, že muži taková povinnost uložena není. Není mu ani uloženo, aby rodil. Je mu uloženo v potu tváře dobývat živobytí. Pokud se ženy snaží svou touhou po mužských vlastnostech mužům vyrovnat a samy chtějí v potu tváře živobytí obstarávat místo svých mužů, je to již jejich věc. Bůh je k tomu nenutí.Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 15. prosinec 2012 @ 18:42:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro správné pochopení verše je třeba se vrátit o pár slov zpět.
Žena zapříčinila pád a byla první co přestoupila. Eva před svým pádem byla jiná než po svém pádu. Eva po svém pádu, toho mnoho ztratila. To co jí zůstalo, známe díky našim maminkám všichni. Žena, ženy, matky budou spaseny ve svém přirozeném ženském údělu který si nesou od pádu Evy.
Budou spaseny jako matky, budou spaseny jako dobré ženy, dobré matky. Nebudou spaseny PROTO, že jsou matky, budou spaseny JAKO matky! Víc za tím není třeba hledat.
1Timoteovi 2:15  Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 16. prosinec 2012 @ 10:43:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si že to Petr Vaďura vyložil správně. Chápu, že se to některým sestrám příčí, protože momentálně  zvrhlost světa dost ovlivňuje i myšlení křesťanů. Zrovna tak se mnohým věřícím mužům nechce poslouchat slova o zodpovědnosti za vedení a rozhodování v rodině a především o milování svých žen bezpodmínečně a obětování se pro ně.Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 16. prosinec 2012 @ 11:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém s tímto textem mají pouze ti, kteří neumí nic jiného, než vytrhávat verše z celého textu a souvislosti.

,,Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. Žena ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození dětí, setrvají-li ve víře, lásce a posvěcení spolu se střízlivostí.“ (1Tm 2,8-15).

Tak především, Pavel tady nepíše o nevěřících ženách. Mnou zvýrazněné slova to jasně dokládaji. A podtržený text nelze vyložit jinak, než že podmínkou pro spasení ženy, která rodí děti je, že musí setrvat ve víře, lásce a posvěcení.

Nebo to někdo zkusí vyložit jinak?Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 16. prosinec 2012 @ 17:09:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Než se pustíme do výkladu vemme v úvahu následující.

Kdo je původcem víry? Bůh

Kdo garantuje zachování ve víře? Bůh

Bude každý kdo věří v Ježíše Krista spasen. Ano

Je snad skutek, na kterém by závisela spása? Nikoliv


Pamatujme, že výklad jedné části Bible nemůže být s jinými částmi v rozporu. Některé výklady se mi zdají být podobné chybnému pohledu puritánů (které mám jinak docela rád), že vyvolení rodiče mají vyvolené děti. Kdyby se křesťanství ještě navíc šířilo misíí, relativní počet křesťanů by tak neustále stoupal. Nezdá se ovšem, že by se tyto předpoklady potvrdily.
Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 16. prosinec 2012 @ 18:13:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ztotožňuji se s Vaďurovým výkladem. Takhle mi to dává smysl, protože mně tam nikdy "neseděl" ten náhlý přechod ze singuláru do plurálu - v první půlce věty mluví o ženě a v druhé najednou jsou to ty ženy? Myslím, že to setrvání koresponduje s těmi dětmi. Na druhou stranu, není v silách ženy/matky děti přinutit věřit v Krista, ale to neznamená, že je k Bohu vést nemusí, že bude jen pasivně čekat, kdy se pro Něj rozhodnou samy.Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 16. prosinec 2012 @ 19:45:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh neklade tak velký důraz na rozdíly mezi mužem a ženou, jako vy někteří.


Být mužem nebo ženou je součástí Božího plánu, který bychom měli jako Boží děti respektovat.V Božích očích není žádného rozdílu v důstojnosti mezi mužem a ženou
,

liší se jenom v úloze, kterou mají v životě zastávat. V úloze svého začlenění do Božího plánu.


Pokud se někdo domnívá, že muž je snad něco víc, než žena, měl by si uvědomit, že

 každý člověk se v počátečním embrionálním stavu vyvíjí úplně stejně - jako žena.

A to až do doby, kdy se u muže vytvoří prostata a začne produkovat hormon testosteron.Každý muž bez výjimky tedy byl na svém počátku ženou ...


Re: Spasení ženy (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Neděle, 16. prosinec 2012 @ 22:01:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přeji ti aby byla spasená i když tady diskutuješ o náboženských otázkách, místo aby ses držela domácího krbu a rodila jedno dítě za druhým. :o)Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy