Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ilja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 18, článků celkem: 16722, komentáře < 7 dní: 707, komentářů celkem: 435307, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 173 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119458013
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Jak je to s uctíváním Ježíše?
Vloženo Pátek, 23. září 2011 @ 17:43:19 CEST Vložil: Olda

Zamyšlení poslal Karels

Argument jistého muslima z diskuze pod jedním článkem je tento: „Ježíš nikdy neřekl, aby ho lidé uctívali, nebo že je Bůh! Ježíš uctíval pouze jednoho Boha!“ Nakolik je pravdivý? Je jistý biblický text, který bude pravděpodobně překvapující i pro mnoho křesťanů:

„Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem אלהים.“ (Bible, Exodus 4:15-16)

Podobně je řečeno:

„Hospodin řekl Mojžíšovi: Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem אלהים, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem.“ (Bible, Exodus 7:1)

V tomto hebrejském textu je ono slovo „Bůh“ אלהים [Elohim]. Mojžíš je pro Árona svého bratra (či faraóna) Bohem אלהים. Tvrdil to snad o sobě sám Mojžíš? Rozhodl se Mojžíš stát Bohem? Nikoliv. Tím, kdo prohlásil o Mojžíšovi, že bude Bohem pro svého bratra Árona, byl sám Hospodin!

Teď jenom stačí najít v Bibli analogický text, kde je řečeno o Ježíši, že je Bůh. Navíc víme z dalších biblických textů, že Ježíš je nade vší pochybnost větší, než byl kdy Mojžíš.[1]  

„O Synovi však: Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království, Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“ (Bible, list Židům 1:8-9)

Otec (Bůh Otec) se vyjádřil o Synovi (Pán Ježíš Kristus), že je Bůh! Biblické texty z listu Židům jsou citace starozákonních pasáží. Otázka je, zda se tímto ruší jedinost Boží. Neruší, protože stejně – jako byl Mojžíš Bohem pro svého bratra Árona, přesto se tím neruší jedinost Boží, podobně je Ježíš Bohem, jak byl nazván svým Otcem, přesto jedinost Boží zůstává zachována.

O tom, že je Pán Ježíš Bůh, svědčí i Jan: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“ (Bible, Evangelium podle Jana 1:1) a apoštol Tomáš: „Potom Ježíš řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Tomáš mu odpověděl: Můj Pán a můj Bůh.“ (Bible, Evangelium podle Jana 20:27-28)

Takže tady máme nejméně tři důvěryhodné svědky, kteří vypovídají o tom, že je Ježíš Bůh. Prvním svědkem je samotný pisatel Janova Evangelia Jan, druhým svědkem je apoštol Tomáš, třetím svědkem, tím nejváženějším, je samozřejmě Bůh Otec. Tyhle výpovědi musí platit, ač se sám Ježíš za Boha v Evangeliích nikdy neprohásil! (sic!)

Uctívání Ježíše: k tomu jen jeden biblický text z knihy proroka Daniele: „… s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka /Ježíš/; došel až k Věkovitému… A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků …“ (Bible, Daniel 7:13-14)

Pokud uctívám Ježíše, je to vždy k slávě Boha Otce.[2] Pro spásu je dokonce podmínkou modlitba k Ježíši Kristu či modlitba k Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista:

„… každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho /míněn Ježíš/, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?“ (Bible, list Římanům 10:13-14)

„On mi řekl: Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého /Ježíše/ … budeš jeho svědkem … Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno…/míněno jméno Ježíše/“ (Bible, Skutky, 22:14-16)


Závěr: Ježíš je Bůh אלהים, což pro mě znamená, že se k němu můžu s důvěrou obracet na modlitbách v každý čas, jsa si vědom toho, že tak činím k slávě Boha Otce. Uznáním Ježíše takového jaký skutečně je, dávám za pravdu Bohu Otci.  


Poznámky:

1. „Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.“ (Bible, Evangelium podle Jana 1:17)
2. „A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“  (Bible, list Filipským 2:11)


"Jak je to s uctíváním Ježíše?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak je to s uctíváním Ježíše? (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Sobota, 24. září 2011 @ 14:36:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz
31  Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali.
32  Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“
33  Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“
34  Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
35  Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit –
36  jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?

Židům bylo jasné, co už dnešním "myslitelům" ne - že synové Boha jsou bozi, bohové... :-)Re: Jak je to s uctíváním Ježíše? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 25. září 2011 @ 10:59:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano,milost a pravda se stala tělem, vždyť  Ježíš Kristus je Otec věčnosti:

/Izajáš  9:5/  Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Ano,pokud náš jazyk vyznává Ježíš Kristus je Pán, vyznává k slávě Boha Otce.Doby kdy křesťané vyznávali a ctili jediného Boha jsou ty tam ,dnes je tomu v drtivé většině  jinak :-(

Proto platí to, co píše výše br. Mikael:  " Řekl jsem : JSTE BOHOVÉ " Nevěří-li tomu někdo,pak musí být něco špatně...,protože jsme-li v Synu jsme i v Otci...  Protože tak jsme JEDNO, ON v nás a my v NĚM .

  

Re: Jak je to s uctíváním Ježíše? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 26. září 2011 @ 09:26:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám doma knížku Více než tesař kterou myslím napsal jeden adventista sedmého dne. Ta se soustředí na Kristovo božství v Evangeliu. Kdybych to měl stručně shrnout tak tvrdí že značná část výroků a skutků Pána Ježíše poukazuje na atributy, moc a schopnosti  které patří pouze Bohu. Což byla jedna z hlavních věcí která uváděla farizeje v zuřivost. Zároveň ukazuje na to že hlavním bodem obžaloby nebylo to co náš Pán udělal ale to kým je. Tuhle knížku vřele doporučuji. Je to tam moc dobře shrnuto.Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy