Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Filip.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 552, komentářů celkem: 343675, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 70 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

JirkaB
Willy
timg
myslivec
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99123585
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku
Vloženo Středa, 18. květen 2011 @ 19:36:55 CEST Vložil: Stepan

Přednáška poslal skalaa

ÚVOD.

Motto: A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo

v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril.

Prvá Mojžišova 2,3.


Rozhovor s Ježišom o biblickom dni odpočinku.

 Otázka: Povedz mi Pane, určil si pre svojich nasledovníkov zvláštny

deň odpočinku?

Odpoveď: Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas

ako hlas trúby. Zjavenie Jána 1,10

 Otázka: A ktorý je v skutočnosti deň Pánov?

Odpoveď: Lebo Syn človeka je pánom i soboty. Matúš 12,8

 Otázka: Týždeň má sedem dní. Ktorý deň je sobota?

Odpoveď: Ale siedmy deň je sobota Hospodinova, tvojho Boha.

Druha Mojžišova 20,10

 Otázka: Teda, ktorý deň si oddelil podľa prikázania pre odpočinok

siedmy alebo prvý deň týždňa?

Odpoveď: A navrátiac sa nahotovili voňavých vecí i mastí. Ale cez sobotu

odpočívali podľa prikázania. No potom v prvý deň týždňa,

prišli hlboko za svitu k hrobu nesúc voňavé veci, ktoré boli

prihotovili. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli

dovnútra nenašli tela Pána Ježiša. Lukáš 23,56 až 24,3

 Otázka: Nezrušil si svojou smrťou na Golgote desať Božích prikázaní?

Odpoveď: Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov,

neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Matúš 5,17

 Otázka: Znamená naplniť to isté ako zrušiť?

Odpoveď: Jedni druhých bremená neste a tak naplňte zákon Kristov.

Galaťanom 6,2

Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma  milovať

budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte.

Jakub 2,8

 Otázka: Pane, zmenil si jedno prikázanie tak, že tvoji nasledovníci

môžu teraz svätiť nedeľu namiesto soboty?

Odpoveď: Lebo amen vám hovorím, pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie

ani najmenšie písmenko ani jediná čiarka zo zákona,

kým sa všetko nestane. Matúš 5,18

 Otázka: Nebola sobota daná len pre Židov?

Odpoveď: A povedal im: Sobota je určená pre človeka a nie človek pre

sobotu. Marek 2,27

 Otázka: Počul som, že sobotu po Tvojom ukrižovaní prestali uctievať

Tvoji nasledovníci.

Odpoveď: Ale cez sobotu odpočívali podľa prikázania.

Lukáš 23,56

 Otázka: Na pamiatku Tvojho zmŕtvychvstania svätili Tvoji učeníci

vždycky nedeľu namiesto soboty, alebo nie je to pravda?

Odpoveď: Potom Pavol a tí, ktorí boli s ním, odplavili sa z Pafu a prišli

do Pergy v Pamfýlii. A Ján odišiel od nich a navrátili sa do

Jeruzalema. A oni prejdúc krajom z Pergy prišli do Pisidskej

Antiochie, a v sobotu vošli do synagógy a sadli si.

Skutky apoštolov 13,13 a 14

 Otázka: Nie je to náhodou udalosť, ktorá sa stala len raz?

Odpoveď: A Pavol podľa svojej obyčaje vošiel k nim a po tri soboty

k nim hovoril. Skutky apoštolov 17,2

 Otázka: Možno sa Pavol schádzal so Židmi v sobotu a s pohanmi

v nedeľu?

Odpoveď: Keď Pavol a Barnabáš vychádzali zo synagógy Židov, prosili

ich pohania, aby k nim o tom všetkom znova prehovoril ďalšiu

sobotu. A nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto

počuť Božie slovo.

Skutky apoštolov 13,42 až 44.

 Otázka: Pane, je ešte niekde poukázané na to, že apoštol Pavol svätil

sobotu?

Odpoveď: V sobotu sme vyšli za bránu mesta k rieke, kde obyčajne

bývala modlitba. Posadili sme sa a hovorili so ženami, 

ktoré sa tam zišli. Skutky apoštolov 16,13.

 Otázka: Hovorí nám Tvoje slovo, že Pavol rozprával v sobotu ako

k Židom, tak aj k pohanom?

Odpoveď: A hovoril v synagóge každú sobotu a presviedčal Židov a Grékov.

Skutky apoštolov 18,4.

 Otázka: Čo učil Pavol o svätení soboty?

Odpoveď: A tak zostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud; lebo kto vošiel

do jeho odpočinku, ten si odpočinul od  svojich diel tak ako

Boh od svojich. Židom 4,9 a 10.

 Otázka: Ktorý deň má Pavol na mysli, keď píše o tom, že máme

odpočívať tak ako to urobil Boh?

Odpoveď: A Boh dokončil siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil

a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré

učinil. Prvá Mojžišova 2,2.

Lebo o siedmom dni povedal: A Boh odpočinul siedmeho dňa

od všetkých svojich diel. Židom 4,4

 Otázka: Ako prišlo k tomu, že sa do kresťanstva zaviedlo svätenie 

nedele? Keď Ty si nezmenil Boží zákon, kto to teda urobil?

Odpoveď: A bude hovoriť slová proti Najvyššiemu a unaví svätých

Najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon.

A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias až do polovice

času. Daniel 7,25.

 Otázka: Chceš mi tým povedať, že existuje taká moc, ktorá je

presvedčená o tom, že má právo zmeniť Boží zákon?

Odpoveď: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nože sa opýtaj kňazov na

zákon a povedz. Haggeus 2,11.

 Otázka: Stephen Keenan, vy ste rímsko katolícky kňaz. Verí vaša 

cirkev, že má právo a moc zmeniť Boží zákon?

Odpoveď: Keby túto moc nemala, nemohla by to ani urobiť, a s tým

s ňou súhlasia všetci novodobí náboženskí vodcovia. Nemohla

by sobotu, siedmy deň, nahradiť nedeľou, prvým dňom

týždňa to je zmena, pre ktorú neexistuje žiadne biblické

oprávnenie.

Doctrinal Catechism, strana 174.

 Otázka: Kedy sa táto zmena uskutočnila?

Odpoveď: Namiesto soboty zachovávame nedeľu, pretože katolícka

cirkev na Laodicejskom koncile roku 336  preniesla svätosť

zo soboty na nedeľu. Converts Catechism of Catholic Doctrine

trine, Katechizmus pre tých, ktorí prešli

ku katolíckemu učeniu strana 50, druhé vydanie.

 Otázka: Hovoria aj kňazi iných cirkví, že dôvod na svätenie nedele 

nenájdeme v Biblii?

Odpoveď: Kde je v Biblii napísané, že máme svätiť prvý deň týždňa?

Nám je prikázané svätiť siedmy deň, ale nikde nie je 

prikázané svätiť prvý deň týždňa. Prvý deň týždňa svätíme

z rovnakého dôvodu, z akého dodržiavame mnoho iných vecí.

Nie na základe Biblie, ale preto, že to nariadila cirkev.

Isaac Williams, Anglikánska cirkev.

Je pravda, že pre krst detí neexistuje žiadny príkaz, to isté 

platí pre svätenie prvého dňa týždňa. Mnohí veria, že Kristus

zmenil tento deň. Ale z jeho vlastných slov vidíme, že preto

On neprišiel. Kto verí, že Ježiš preložil deň odpočinku zo

soboty na nedeľu, opiera sa len o svoje domnienky.

Amos Binney, Metodistická cirkev.

Prikázanie o svätení soboty bolo a je. Predsa však

nedeľa nie je touto sobotou. To sa síce jednoducho povie,

dokonca s určitým  vedomím radosti, že sobota bola preložená

so všetkými povinnosťami, právami a zákazmi zo siedmeho dňa na

prvý deň týždňa. Počas intenzívneho zhromažďovania informácií

k tejto téme, ktorú študujem už mnoho rokov sa pýtam: Kde

sa nájdu podklady pre takúto zmenu? V Novom zákone nie

absolútne nie. Neexistuje žiadny biblický dôvod na zmenu

ustanovenia soboty zo siedmeho dňa na prvý deň týždňa.

E T Hiscox, autor The Babtist Manual cirkevná príručka babtistov.

V Novom zákone nenájdeme jediné slovo, jediný odkaz,

ktorý nám zakazuje pracovať v nedeľu. Popolcová streda

a čas pôstu sa nachádzajú so svätením nedele na rovnakej

úrovni. Nedeľný odpočinok sa nenachádza v žiadnom Božom zákone.

Canon Eyton, Anglikánska cirkev.

Je to úplne jasné: Ak zachovávame nedeľu prísne alebo s plnou

oddanosťou, nesvätíme tým sobotu. Sobota bola ustanovená

zvláštnym Božím zákonom. Takéto prikázanie pre slávenie 

nedele nenájdeme. V Novom zákone neexistuje jediný riadok,

ktorý hovorí, že na seba uvedieme trest ak prestúpime

domnelú svätosť nedele.

R W Dale, Kongregationalistická cirkev.

Ak v Písme svätom nájdeme aspoň jediné miesto, ktoré hovorí,

že buď sám Pán alebo apoštolovia nariadili preloženie soboty

na nedeľu, potom by sme našli jednoduchú odpoveď na nasledujúcu

otázku: Kto preložil sobotu a kto má právo to urobiť?

George Sverdrup, Lutheránska cirkev. 

Sväté meno siedmeho dňa je sobota. Táto skutočnosť nemôže

byť zmenená. Druha Mojžišova  20,10  Učenie Biblie k tomuto

bodu nie je možné poprieť v žiadnej časovej epoche. Ani raz

sa nezmenil sobotný zákon. Preloženie soboty na prvý deň

týždňa túto pomätenosť priniesla neskoršia doba. Nikdy nie

je možné tvrdiť, že prvý deň nahradil siedmy deň týždňa.

Judson Taylor, Southern Babtist. Najväčšia  protestantská

cirkev v USA.

 Otázka: Pane, je to skutočne dôležité, ktorý deň svätíme? Nie je deň

ako deň?

Odpoveď: Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti,

že ste sluhami toho, koho poslúchate buď sluhami hriechu na

smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť. 

Rimanom 6,16.

 Otázka: Ale Pane, nemôžem ťa uctievať každý deň?

Odpoveď: Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale

siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť

nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha

ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je

v tvojich bránach. Druha Mojžišova 20,9 a 10.

 Otázka: Ako by si sa postavil k tomu, keby som sa rozhodol svätiť

nedeľu namiesto soboty?

O0dpoveď: Lež nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí.

Matúš 15,9.

A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané

ustanovenie. Matúš 15,6.

 Otázka: Predsa nie je možné, aby sa milióny kresťanov, ktorí svätia

nedeľu mýlili!

Odpoveď: Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta,

ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú.

Matúš 7,13.

 Otázka: Keď je sobota skutočne siedmym dňom, ako je možné, že ju

nedodržujú svetoznámi evanjelisti, kazatelia a cirkevní vodcovia?

Odpoveď: Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami

mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho

urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby

zahanbil múdrych a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil,

aby zahanbil mocných.

Prvá Korinťanom 1,26 a 27.

 Otázka: Pane, prijal som Ťa predsa za svojho osobného Spasiteľa.

Viem, že si ma prijal. Nedeľu som stále dodržiaval.

Budem zatratený, ak budem ďalej svätiť nedeľu?

Boh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje

ľuďom; všetkým všade, aby činili pokánie.

Skutky apoštolov 17,30.

 Otázka: Ty ma predsa nezavrhneš preto, že svätím nedeľu? Alebo áno?

Odpoveď: Kto hovorí: Znám ho a jeho prikázania  nezachováva, je  

klamár a niet v ňom pravdy.

Prvá Jánova 2,4.

 Otázka: Nestačí, keď milujem Boha a svojho blížneho?

Odpoveď: Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho 

prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké. Prvá Jánova 5,3.

 Otázka: Znamená to, že musím dodržiavať všetkých desať prikázaní?

Odpoveď: Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom

prikázaní, previnil sa proti všetkým. Lebo ten, kto povedal

Nezcudzoložíš!  Povedal aj  Nezabiješ! Ak teda

necudzoložíš, ale vraždíš, si priestupníkom zákona.

Jakub 2,10 a 11.

 Otázka: Pane, aj Ty si zachovával a svätil sobotu?

Odpoveď: A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej

obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal.

Lukáš 4,16.

 Otázka: Ale, Pane, to bolo pred 2000 rokmi. Keby si dnes s nami

žil, nešiel by si s nami v nedeľu do kostola?

Odpoveď: Lebo ja Hospodin sa nemením.

Malachiáš 3,6.

Ježiš  Kristus  je  ten  istý  včera, dnes i na veky.

Židom 13,8.

 Otázka: Znamená to, Pane, že ja sa nedostanem do neba, keď 

nezachovávam sobotu?

Odpoveď: Ak však chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. 

Matúš 19,17.

 Otázka: Stále nerozumiem, prečo je práve tento deň taký dôležitý?

Odpoveď: A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si

odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril.

Prvá Mojžišova 2,3.

Dostal som príkaz požehnávať, on žehnal, nemôžem to zmeniť. 

Štvrtá Mojžišova 23,20.

Veď čo ty Hospodin, požehnáš, je navždy požehnané.

Prvá Paraliponenon 17,27.

 Otázka: Ja si ale myslím, že stačí svätiť ktorýkoľvek deň v týždni.

Odpoveď: Niektorá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec 

cestami smrti. Príslovie 16,25.

 Otázka: Pane! Ale keď je to také ťažké svätiť sobotu. Ja som Ťa predsa

prijal za svojho Vykupiteľa. Neprivedie ma to do neba?

Odpoveď: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! Vojde do nebeského

kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v 

nebesiach. Matúš 7,21.

 Otázka: Ale ja sa modlím, Pane.

Odpoveď: Kto odvracia svoje ucho aby nepočul zákona, toho i modlitba

je ohavnosťou. Príslovie 28,9.

 Otázka: Pane, ja navštevujem cirkev, ktorá svätí nedeľu. Zažil som tam

zázračné  uzdravovania  a hovorenie  jazykmi. Boli to tí, ktorí

prijali požehnania z Toronta. Je možné, že sú na falošnej ceste?

Odpoveď: Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme 

Neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali

a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám:

Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

Matúš 7,22 a 23.


 Otázka: Teraz som Pane pochopil, že siedmy deň je podľa tvojho 

prikázania sobota. Ale čo keď stratím zamestnanie, pretože 

už nebudem v sobotu pracovať?

Odpoveď: Lebo čo osoží človeku, keby získal čo hneď i celý svet a celú

dušu utratil? Marek 8,36.

 Otázka: Musím sa starať o svoju rodinu. Ako to s ňou bude ďalej, keď

nebudem mať prácu?

Odpoveď: Nestarajte sa teda a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo 

budeme piť? alebo: Čím sa zaodejeme? Lebo to všetko hľadajú

pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete.

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť,

a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší

deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má 

deň na svojom trápení.

Matúš 6,31 až 33.

 Otázka: Keď začnem dodržiavať sobotu, moji priatelia si budú myslieť,

že som sa zbláznil.

Odpoveď: Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc

hovoriť na vás všetko zlé, pre mňa. Radujte sa a plesajte,

lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste 

prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5, 11 a 12.

 Otázka: Čo budem robiť, keď moja rodina ma nebude chcieť nasledovať,

Pane? Môže to narušiť vzťahy v mojej rodine!

Odpoveď: Ten kto má radšej otca alebo matku ako mňa, nie je ma hodný;

a kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa nie je ma hodný.

A kto neberie na seba svoj kríž a nejde za mnou nie je ma 

hoden. Matúš 10,37 a 38.

 Otázka: Pane myslíš, že sa vyrovnám so všetkými problémami, ktoré

na mňa prídu keď začnem dodržiavať sobotu?

Odpoveď: A povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa 

dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi

slabosťami aby vo mne prebývala moc Kristova.

Druha Korinťanom 12,9.

 Otázka: Chceš mi skutočne povedať, že prídem do neba len vtedy, ak

budem dodržiavať sobotu?

Odpoveď: Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania,

aby mali právo k stromu života a aby vošli bránami do mesta.

Zjavenie Jána 22,14.

 Otázka: Pane, budeme aj v nebi dodržiavať sobotu?

Odpoveď: Lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú

stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše potomstvo

a vaše meno. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od

soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo

predo mnou, hovorí Hospodin. Izaiáš 66,22 a 23.

 Otázka: Pane, nech sa stane tvoja vôľa ako na zemi, tak i na nebi.

S Tvojou pomocou chcem dodržiavať sobotu.

Odpoveď: A jeho pán mu povedal: Dobre sluha, dobrý a verný, nad málom

si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti

svojho pána. Matúš 25,21.

Moja modlitba: Daruj mi, Pane Ježišu, Tvoju múdrosť, nezištnosť, Tvoju milú

povahu, aby moja rodina, moji priatelia aj moji nepriatelia

prijali požehnanie, ktoré bude prameniť z môjho dodržiavania soboty.Podobná témata

Přednáška

"Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku" | Přihlásit/Vytvořit účet | 62 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 18. květen 2011 @ 19:49:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Pár slov o sobotě a o neděli:
==============================

1) Rozdíly mezi církvemi a vedeni Duchem Svatým: http://bohu-a.svetu.cz/387-rozdily-mezi-cirkvemi-a-vedeni-duchem-svatym.html [bohu-a.svetu.cz]

2) Zabít souseda pracujícího v sobotu? http://bohu-a.svetu.cz/20673-dzejkoviny-v-zabit-souseda-pracujiciho-v-sobotu.html

3) Sobota nebo neděle? http://bohu-a.svetu.cz/8463-sobota-nebo-nedele.html

4) Je den jako den? http://bohu-a.svetu.cz/5207-je-den-jako-den.html

5) Sobota, neděle po třetí: http://bohu-a.svetu.cz/9991-sobota-a-nedele-po-treti.html

6) Sobota, diskuze pokračuje: http://bohu-a.svetu.cz/11449-sobota-diskuze-pokracuje.html

7) Přikázání Staré Smlouvy stále platí: http://bohu-a.svetu.cz/17987-prikazani-stare-smlouvy-stale-plati.html

8) Mladé víno do nových měchů! http://bohu-a.svetu.cz/16557-mlade-vino-do-novych-mechu.html

MP3: http://www.ulozto.cz/8428217/muller-vyucovani-o-sobote-a-nedeli-mp3Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 18. květen 2011 @ 20:44:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozhovor kresťana s Kristom:

Pane máme ako kresťania zachovávať židovskú sobotu?
odpoveď:   Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni (sú rovnaké). Len nech je každý úplne presvedčený o svojom.Rímskym 14:5

Pane ja svätím štvrtok a utorok je to OK ?
odpoveď:   Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva, a kto nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho nezachováva Rímskym 14:6

Pane ale adventisti otravujú s tým že máme svätiť iba sobotu
odpoveď:  Nech vás teda nikto neposudzuje ....pre soboty,Kolosenským 2:16

Pane ale tvrdia že elen Whitheová je prorokyňa a že si jej povedal že máme svätiť sobotu:
Odpoveď: Nedovoľujem však žene vyučovať   1 Timoteovi 2:12  ...nikdy som nedovolil aby žena formulovalo učenie cirkvi


ivanpRe: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 18. květen 2011 @ 22:56:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skalaa:

ruku na srdce. Když jsi takový milovník Zákona, v tomto případě čtvrtého přikázání, tak se tě ptám: snažíš se dodržovat jen část čtvrtého přikázíní - "pomni na den sobotní abys jej světil, nebudeš konat nic" a nebo celé čtvrté přikázání? Tedy včetně "šest dní budeš pracovat..." Skutečně pracuješ na své práci každý den od neděle do pátku? Ty si nebereš žádnou dovolenou, nejedeš s rodinou na výlet apod.? No, pokud si občas bereš dovolenou třeba na týden, tak vlastně žiješ šest dní v hříchu, ne? Takže jsi přestupník Zákona a Pána dostatečně nemiluješ. Nemám pravdu? Zkus si nyní to co jsi napsal pro nás přečíst a vztáhni si to na sebe a zamysli se. Aha...

Ps.: jinak ten rozhovor je naprosto absurdní. Mám tak dojem, že celý Nový zákon a evangelium se točí kolem soboty...
Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Čtvrtek, 19. květen 2011 @ 13:31:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Tak už jste konečně pochopili, že adventisté jsou vskutku hnusní sektáři, kteří se své modly (soboty) za žádnou cenu nevzdají?

To vám to ale trvalo... :-oRe: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Čtvrtek, 19. květen 2011 @ 21:26:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že sobota je věčné téma, že by výčitky svědomí, vážení zastánci neděle?

Někdo tady psal, zda Bohu vadí, že porušuje sobotu, vadí Bohu, když vystřílíš půl dědiny? Drsné přirovnání? Ale

Jakubův 2:10  Nebo kdo by koli celého Zákona ostříhal, přestoupil by pak v jediném, učiněn jest všemi vinen.
11  Ten zajisté, kterýž řekl: Nesesmilníš, takéť jest řekl: Nezabiješ. Pakli bys nesesmilnil, ale zabil bys, učiněn jsi přestupníkem Zákona.
12  Tak mluvte a tak čiňte, jakožto ti, kteříž podle zákona svobody souzeni býti máte.

 Kdo tady argumentuje, že má den jako den, proč neděle je dnem bohoslužeb? Komu chcete mydlit oči? Bohu?

Aby nedošlo k nedorozumění, je věc každého jak se k tomu postaví, kdo opravdu má den jako den (mezi námi, chápete co to znamená ve vztahu vůči Bohu?) tak Písmo dává tuto alternativu.

Dále, co kdo dělá nebo nedělá v sobotu, je věc svědomí, jde o to, zda sobota je dnem Páně nebo ne. Před nedávnem jsem chtěl po Oku, aby ukázal z Bible příkaz pro svěcení neděle, no nedočkal jsem se. Není divu, on tam totiž není, na rozdíl od soboty.

Kdo chce dokazovat, že sobota byla předobrazem na Krista, respektive odpočinutí v Kristu, tak je to argument vycucaný z prstu. Sobota je předobrazem na věčné odpočinutí, od soboty do soboty. Jak je to s odpočinutím v Kristu, mluví samotný Kristus

Matouš 11:28  Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.
29  Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim.
30  Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.

Čemu dá odpočinutí, tělu? Proč v souvislosti s odpočinkem nějaké břímě?

Pokud někdo tvrdí, že Desatero už neplatí a tím ani sobota, vědomě lže, Písmo mluví jinak, ukažte mi křesťana, který loupí, vraždí, vědomě lže, zahýbá ženě atd. Vám vážení vadí akorát ta sobota. Ještě jedna poznámka, ukažte mi, že sobota je "židovská", když při stvoření o ˇžidech nebylo ani slechu a vidu, nebo nezabiješ bylo také "židovské"?
rastanRe: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. květen 2011 @ 21:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka: Chceš mi skutočne povedať, že prídem do neba len vtedy, ak budem dodržiavať sobotu?

Odpověď: ZBAVILI JSTE SE KRISTA, VY VŠICHNI, KDO SE OSPRAVEDLŇUJETE ZÁKONEM, ODPADLI JSTE OD MILOSTI!Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 20. květen 2011 @ 08:37:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Rastan...

keby si rozumel tomu čo znamená ,,vojsť do jeho odpočinku,, nebol by si adventista...Boh vošiel do odpočinku a je tam stále...kresťan skrze Krista vstúpil do odpočinku a je tam stále...odteraz sú všetky dni ,,sobota,, tak ako píše Pavel, niet rozdielu medzi dňami....lebo všetky dni sú ,,sobotou,,....Boh nezrušil sobotu, ani nenahradil sobotu nedeľou, ale k sobote pridal ďalšie dni, pretože ako kresťan mám žiť každý deň s Kristom, každý deň som v jeho odpočinku každý deň je ,,sobota,,...To že sa prví kresťania stretávali v nedeľu na bohoslužby neznamená že sobotu nahradili nedeľou, ale že si pripomínali Kristovo zmŕtvychvstanie...
židia tak ako dnes adventisti napádali kresťanov tým že im vyčítali nedodržiavanie soboty...Pavel musel zakročiť a vysvetliť to že všetky dni sú rovnaké, nesúdte nikoho pre ,,soboty,,...
Kristus neprišiel zrušiť zákon ale naplniť to znamená napr. ,,nescudzoložíš ,, znamená nie len skutok ale aj myšlienka v srdci...Kristus rozšíril, alebo sprísnil pohľad na zákon...keď je napísané ,,sväť sobotu,,...to neznamená sedieť v adventistickej modlitebni a modliť sa, ale to znamená každý deň je pre nás ,,sobotou,, každý deň musíš žiť s Kristom...Boh rozšíril a sprísnil toto prikázanie na celý týždeň, podobne ako s prikázaním ,,nescudzoložíš... 

...tým že ste vyčlenili sobotu, dávate Bohu aj nám toto svedectvo: my sobotu zasväcujeme Bohu, modlíme sa vzývame ho tak ako prikázal Pán....a čo robíte v pondelok a v stredu?...tam už nežijete naplno pre Krista?...iba v sobotu dávate k dispozícii svoj život Bohu?....ste hnusní pokrytci....musliac si, že Boh je s vami spokojný lebo dodržiavate sobotu, a pondelok až tak nemusíte... toto isté robili aj farizei a tí vás tromfli v dodržiavaní soboty...máte čo robiť aby ste ich dobehli...

ak nebudeš každý deň žiť s Kristom, ak pre teba nebude každý deň ,,sobota,, ak celý tvoj život nie je ,,odpočinkom v Bohu,, si obyčajný sektár...a je pravda to čo o vás píšu enciklopédie...adventizmus - židovsko kresťanská sekta...

ivanpRe: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: McMartyn_ v Pátek, 20. květen 2011 @ 11:19:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Kristu Ježíši je pravý odpočinek.Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 20. květen 2011 @ 17:20:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem se mezi adventisty dost pohyboval i pohybuji. Jsou to většinou bezvadní lidé, ale všude je něco a žádná církev není úplně dokonalá  a bez  chyb. Sobota, s kterou se tak ohánějí, je to, co vlastně může i škodit. Pokud pojetí dodržování soboty vede k tomu, že je člověk na to hrdý, pak je zákoníkem a nepochopil Krista. Pokud dodržuje sobotu sobecky jen proto, aby neporušil zákon, nemá její dodržování cenu. Je to jen vlastní snaha získat přízeň Boha za každou cenu na základě vlastních skutků. Takhle ne!

Sobota je významný den, protože je to sedmý den od počátku stvoření. Den určený k odpočinku, den pro člověka a oslavu Boha. Celý týden máme  práci i starosti, ale ten sedmý den je potřebný pro náš klid a posilnění ducha  i duše. Já si soboty vážím. Ale to neznamená, že tímto dnem budu provokovat, že nepůjdu do práce, pokud pracuji v třísměnném provozu  a  není za mne náhrada, to neznamená, že v sobotu odmítnu někomu pomoc, abych neporušil sobotu. Většina adventistů je hrdá na to, že dodržovali sobotu, že kvůli tomu odmítli práci, šli třeba i do vězení a trpěli příkoří…. Ale jaký to má smysl ?  Sám Pán Ježíš přece provokoval okolí tím, že právě sobotu podle tehdejšího zvyku „porušoval“  Prostě dal najevo, že v sobotu je dobré konat dobro, sloužit lidem, když to potřebují apod.

A pak v jedné verzi Desatera je psáno: Pomni! pamatuj a ne musíš


Sobota by nás měla spojovat a ne rozdělovat. Je stejnou samozřejmostí jako nekrást, nezabíjet atd. A dobře víme, že abychom nedokázali žít úplně  podle Desatera. K tomu potřebujeme Ježíše do našeho srdce. A často chybujeme v každém přikázání a  pokaždé nám Bůh odpouští.

Čím víc slyším o sobotě a jejím dodržování, tím více jsem nešťastný z pojetí, které vede k zákonictví..

Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 22. květen 2011 @ 11:01:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
moje manželka kdysi uvěřila u adventistů, a pak šla svou cestou, ale když dnes po 25 létech zjišťuje co se tam učí, jen kroutí hlavou a nemůže pochopit až jak lze bloudit v souladu s literou Písma.
Oháníš se tady velkoryse Zákonem a neznáš ho.
1 Tim. 1,8:  Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá zákonně a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivé, nýbrž pro lidi nespravedlivé a vzpurné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy, smilníky, homosexualy, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení.

A proto mám na tebe pouze jednu otázku: Ty patříš mezi tyto Pavlem vyjmenované lidi? Pokud ano, je Zákon určen tobě. Neboť jsi ještě neobdržel spravednost skrze víru v Ježíše Krista. 
Pokud jsi tuto spravedlnost obdržel, Zákon není určen pro tebe. 

Neoháněj se tady Zákonem, když mu nerozumíš a nevíš jak se má užívat. Nejsi obřezán, nejsi ve smlouvě s Hospodinem.  

Napsal jsem to rastanovi, ale platí to všem, kteří se ohánějí Zákonem.Re: Pýtajme sa Ježiša,ktory deň je dňom odpočinku (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 28. květen 2011 @ 09:23:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Desatero a s ním i sobotu Pán Ježíš ani náš Bůh nezrušil.  Je dokonce psáno, že Zákon je dobrý. V čem je tedy problém ?


Zákon byl dán hříšným lidem a to jsme všichni. A jeho smysl je ukázat na naši hříšnost. Pavel zvolal úplně nešťastný, co má dělat. Cítil, v sobě tu bezmocnost a neschopnost dodržet Zákon. Ale to je také důkaz, že právem nám náleží smrt  a konec, že nemůžeme před Boha, že jsme špatní, život nemá smysl.  To je smysl Zákona. Proto je psáno, že je určen pro hříšníky,  pro ty, kteří hřeší. A hřešíme všichni, pokud jsme v tomto těle a v tomto světě. Nenamlouvejme si, že už jsem tak dokonalí, že konáme jen to dobro. Ten Zákon včetně soboty nejsme schopni ve všem dodržet. Právě skrze Zákon a poznání hříchu cítíme, že potřebujeme pomoc, že jsme úplně k ničemu a bez smyslu.


A tady se Pavel zaradoval. Pochopil Boží milost  a oběť Pána Ježíše. Pán Bůh se v prvé řadě dívá na to, zda jsme pochopili Ježíšovu oběť a přijali jsme Ho jako osobního Spasitele. Pak teprve na to ostatní včetně toho, zda žijeme podle Božího Ducha. Musíme se dostat na dno, abychom pochopili Boží milost.


Ježíš mne zachránil. Udělal vše proto, abych nezahynul věčně, ale měl nový život. Záchrana je to od Něho, od Boha. Já jsem si to ničím nezasloužil a ničím to nemohu splatit.  Cítím však vděčnost. Ano, zákon je dobrý, budu žít podle něho, ale jinak, Vztah založen na lásce. A v lásce není musíš.

Zákon už není pro mne něco, co musím, ale něco přirozeného. Bohu se líbím hlavně díky tomu, že jsem přijal Krista. A pokud přijmu Krista, změním se. Dál dodržuji Zákon, Ale ten Zákon už jen důležitá informace. ale nikoliv prostředek ke spasení.


Adventisté dělají tu chybu, že jeden příkaz příšerně zdůrazňují  a asi sami sebe nebo své spoluvěřící hodnotí podle toho, co jsou schopni vykonat pro sobotu. A to považuji za omyl. Důležité není, co vykonám kvůli sobotě, ale co vykonám pro Krista a v Jeho Duchu za účelem dobra. Pokud je pro mne sobota dnem, kdy druhým nejsem schopen pomoci, zastoupit třeba nemocného spolupracovníka v práci, tak k čemu ta sobota je. Pokud se adventista chlubí před jinými tím, jak dodržel sobotu, co tím chce dokázat?  Tím sloužil Kristu ?   Kolik jiných odvedl od Krista a od Boha ? To není živá oběť, ale  zákonictví v praxi.


Adventisté jsou jinak dobří věřící, ale bohužel snadno náchylní k zákonictví. Nevadí mi sobota. Je to krásný den. Nebudu ji úmyslně porušovat a ani dávat na první místo a upřednostňovat  před konáním dobra. Není náhodou, že Pán Ježíš zde na Zemi, pokud někdy něčím provokoval okolí, tak často to bylo právě sobotou, aby ukázal na její nesprávné pojetí.

Má smysl otázka, který den je dnem odpočinku ? Není to vlastně skrytá otázka, kterou už jednou Pán Ježíš dostal?
Které přikázání je největší ?
Dal na to Pán Jeříš odpověď ?
Nezdůraznil sobotu, ale lásku k Bohu a k člověku.
Stránka vygenerována za: 1.88 sekundy