Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Nataša.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16663, komentáře < 7 dní: 263, komentářů celkem: 430582, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 93 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

brusle7
rosmano
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117044265
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Zlo v plánu dobrého Boha
Vloženo Neděle, 10. leden 2010 @ 21:28:08 CET Vložil: reformovany

Zamyšlení Zlo v plánu dobrého Boha

Článek převzatý z: http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103

Existence zla v našem světě je většině lidí zřejmá a ani Bible ji nikterak nezastírá. Mnozí pak hovoří v tom smyslu, že s Bohem, v jehož plánu jsou přírodní katastrofy, války, hladomory a vůbec všemožná další zla, nechtějí mít nic společného. V reakci na takovou argumentaci se pak často vynořují lidé, kteří se snaží dělat Bohu advokáty. Taková lidská „obhajoba“ Boha může být ovšem velmi nebezpečná, protože na jejím konci bude pravděpodobně stát omezený bůžek lidských představ na způsob Santa Clause. A zde vyvstává vážný problém, protože Bible nám neslibuje spásu vírou v boha vymodelovaného k našemu padlému obrazu. Proto jsem přesvědčen, že zabývat se otázkami zla ve vztahu k Bohu není neužitečné hloubání, ale naprostá nutnost. Bible se otázkám vztahu Bůh a zlo vůbec nevyhýbá. Například prorok Abakuk klade otázku:

Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? (Ab 1,13)

Dává však Bible na podobné otázky odpověď, která by byla logická a v souladu s pozorovanou zkušeností? Bible nás učí, že Bůh je současně všemohoucí, vševědoucí a dobrý. Navíc učí, že zlo není jen nějaká iluze, ale že skutečně existuje. Snad většina lidí pak, ať už více či méně vědomě, vychází z následujících předpokladů:
 1. Dobrý Bůh chce zabránit výskytu zla.
 2. Všemohoucí Bůh je schopen zabránit výskytu zla.
 3. Zlo existuje.
A z těchto předpokladů pak, opět více či méně vědomě, dochází k závěru, že Bůh buď není dobrý, nebo není všemohoucí. Obvykle to chodí tak, že lidé, kteří se nehlásí ke křesťanství, tvrdí že, Bůh není dobrý, zatímco lidé hlásící se ke křesťanství často obětují Boží všemohoucnost, i když to obvykle otevřeně nepřiznají. Jaké je ale jiné řešení vyplývající z výše uvedených tří bodů? Žádné jiné není, protože vyjdeme-li z oněch tří předpokladů, tak opravdu musíme nutně dospět k závěru, že Bůh není buď dobrý, nebo všemohoucí. Obě řešení by ovšem byla v rozporu s Biblí – a na biblické výpovědi stojí křesťanská víra. Stojí snad křesťanství na vnitřně rozporném základě? Nikoliv – to jen jsme přehlédli závažnou chybu v jednom z výchozích předpokladů. Druhý a třetí předpoklad jsou v pořádku; všemohoucí Bůh je schopen zabránit existenci zla a přitom zlo nepochybně existuje. Chyba se ovšem skrývá hned v prvním předpokladu. To, že je Bůh dobrý, totiž vůbec neznamená, že by v Jeho plánu nemohlo být i zlo. A Bible to také nikde netvrdí. Ba právě naopak je psáno:
 • Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Iz 45,7)
 • On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. (Ef 1,11)
Není to tedy tak, jak si dnes mnozí myslí, že by dobré věci působil Bůh a, nějak Jemu za zády, zlé věci působil satan; to bychom vyznávali jakýsi biteismus. Zlo se sice děje skrze padlá stvoření (satana, démony, lidi), ale ti všichni jsou pod dokonalou Boží kontrolou:
 • Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. (Ž 33,10)
Kdy lidem úmysly hatí? Kdykoliv se k tomu rozhodne – a tak má vše a vždy pod kontrolou. Ani ti nejkrutější a nejmocnější vládci se nevymykají Boží kontrole. Právě naopak – aniž by to tušili, tak plní Boží plán:
 • Farao je spatří a potěší se vším tím hlučícím davem. Jsou skoleni mečem, farao i celé jeho vojsko, je výrok Panovníka Hospodina; šířil jsem jím svůj děs v zemi živých. Uložen je farao i všechen jeho hlučící dav mezi neobřezance ke skoleným mečem, je výrok Panovníka Hospodina. (Ez 32,31–32)
Proč nám ale často činí problémy přijmout, že v plánu dobrého Boha je zlo? Mám za to, že problém zde tkví, alespoň částečně, ve skrytém pantheismu. Máme tendenci z charakteru stvoření usuzovat na charakter Stvořitele. A zde je kámen úrazu. Bible nás sice učí, že Bůh všechno působí rozhodnutím své vůle, ale to neznamená, že by byl součástí svého stvoření. Naopak Bůh má od stvoření zřetelný odstup, jak ukazuje již biblická kniha Genesis. Podobně jako když geniální dramatik, třeba Shakespeare, napíše tragédii, kde se to jen hemží vrahy a dalšími lidmi pochybných charakterů, nelze z toho usuzovat, že by snad sám Shakespeare byl vrah (a to vzhledem k tomu, že i dramatik je jen člověk, takové přirovnání pokulhává). Může být tedy v plánu Boha, který je dokonale dobrý ve svém charakteru, zlo? Pokud nejsme pantheisté (a to bychom se stěží mohli nazývat křesťany), jsme nuceni odpovědět ANO. Proč by v Božím plánu nemohlo být i stvoření, které má opačný charakter než sám Bůh?

Na tomto místě si připomeňme, že Bůh stvořil vesmír ex nihilo (z ničeho) a v celých dějinách se ani jediný detail nemůže odehrát jinak než jak vševědoucí a všemohoucí Bůh ve svém plánu určil. Bůh ve svém rozhodování před stvořením světa nijak nezávisel na svém stvoření, protože to ještě ani neexistovalo. Existoval jen sám Bůh a Jeho plán tedy není určen ničím ani nikým kromě Boha samotného. Někdo snad položí otázku: „Proč je ale v plánu dobrého Boha zlo? Co tím Bůh sledoval?“ Zde je třeba postupovat obezřetně a vzít v úvahu, že na všechny naše otázky nemusíme nutně dostat odpověď. Přesto bych si možná dovolil navrhnout alespoň matné vysvětlení s vědomím, že vše může být dost dobře jinak. Kdybychom psali bílou křídou na bílou tabuli, kdo by to viděl? Naopak nápis bílou křídou krásně vynikne na černé tabuli. I krásu hvězd můžeme nejlépe ocenit na temném pozadí oblohy za bezměsíčné noci. Podobně zlo představuje kontrast k dobrému Bohu. Kdyby nikdy neexistovalo zlo, jak by se mohl zjevit Boží hněv vůči zlému? Kdyby nebyl i Adamův pád v Božím plánu, jak by se projevila Boží láska a jak by se Bůh oslavil v příchodu Pána Ježíše Krista a záchraně vyvolených? Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) místo Krista – a tak by Adamova poslušnost vedla paradoxně k oslavování člověka na místo Boha – tedy k modlářství.

Je ovšem třeba připomenout, že ačkoliv je zlo v plánu dobrého Boha, tak Bůh sám zlo přímo nepůsobí. Zlo existuje z Božího rozhodnutí a děje se přesně podle Božího plánu, ale je realizováno skrze druhotné příčiny, např. skrze působení satana nebo lidí. Ač to může znít absurdně, tak ačkoliv je zlo v Božím plánu, tak se Bohu nelíbí a vyvolává Boží hněv. Skutečnost, že zlo je Božím plánu rovněž nezbavuje pachatele zla odpovědnosti před Bohem. Z Bible vyplývá, že přestože faraon, Jidáš, Asýrie, nebo třeba i satan jen naplňují Boží plán, nemohou to použít jako výmluvu. Pachatele zla může čekat Boží spravedlnost nebo naopak Boží milost v Ježíši Kristu, ale rozhodně Bůh neříká, že by za své činy nenesli odpovědnost, protože to všechno bylo stejně v Jeho plánu. Ať se nám to líbí nebo ne, tak člověk je Bohu odpovědný jednoduše proto, že ho Bůh k odpovědnosti volá. Nevolá ho k odpovědnosti za Boží skrytou* (dekretivní) vůli (Boží plán, který člověk nezná a kterému se ani nelze vzepřít), ale za neuposlechnutí zjevených Božích příkazů (Boží vůle zjevené/preceptivní). Na rozdíl mezi Boží vůlí skrytou a zjevenou naráží např.:
 • Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 29,28) 
Závěrem můžeme tedy konstatovat, že:
 • Zlo je v plánu dobrého všemohoucího Boha.
 • Existence zla není v rozporu ani s Boží všemohoucností ani s Božím dokonale dobrým charakterem.
 • Skutečnost, že zlo je v Božím plánu, nezbavuje pachatele zla odpovědnosti.
Měli bychom se tedy důrazně vyvarovat hlásání omezeného bůžka namísto pravého Všemohoucího Boha Bible. Vždyť i samo Písmo naznačuje, že Bohu se taková lidská „obhajoba“ nelíbí:
 • Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? (Am 3,6)

Článek v časopise ZOD viz: http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103zdraví

reformovaný


Podobná témata

O Bibli

"Zlo v plánu dobrého Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 44 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Neděle, 10. leden 2010 @ 22:30:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s tím co tady píšeš. Jen bych dodal že si nejsem tak úplně jistý jaký je náš skutečný vnitřní postoj a co z toho je pokrytectví. Možná by bylo pro nás hříšné lidi snazší pochopit Boha jako někoho kdo spravedlivě a třeba i krutě trestá než nekonečné milosrdenství a lásku. Kdyby byl Ježíš poslal oheň z nebe na ty kteří ho přibíjeli na kříž a osvobodil se než to že se za ně modlil a nechal se ukřižovat místo každého z nás. Kdyby nám říkal milujte přátele a bijte nepřátele. Židi si také představovali Mesiáše jako krále pomazaného Bohem který zničí nepřátele a ze kterého budou mít zisk a užitek tady na zemi. Dlouho si mysleli že je jenom zkouší a brzo projeví svou moc. Dívali se jak zázračně sytí hladové, uzdravuje nemocné a křísí mrtvé. Co lepšího by si mohli pro boj s Římem přát. Ježíš říkal že před ním musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi a dokonce i v podsvětí. I tam prý uznávají spravedlnost ale co nechápou je milosrdenství. Ten kdo nám vyčítá že patříme krutému Bohu  se nás obvykle jen snaží chytit za slovo a krutost kdekoliv jinde chápe velice dobře. Připomíná to člověka který nesouhlasí s trestem smrti cestou práva a spravedlnosti ale zároveň tvrdí že kdyby šlo o někoho na kom mu záleží tak by se krutě pomstil nebo přeje vrahům aby je spoluvězni utýrali k smrti.Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Pondělí, 11. leden 2010 @ 14:00:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na toto téma vysílalo v minulých týdnech rádio TWR sérii přednášek bratra Otakara Vožeha (na webu www.twr.cz mají pozoruhodné MP3 zvukové záznamy). Také zde na GS se o tomto tématu diskutovalo docela nedávno hned v několika vláknech, a myslím, že diskuze více než třetiny diskutujících šly k fundamentu věci.

Proto myslím, že si můžeme shrnout základní teze:

1./ Původcem zla je stvořitel vesmíru
2./ Tvůrce zatvrzuje srdce některých lidí, aby konali zlo
3./ Toto zlo Bůh používá k tomu, aby ukázal svou moc
4./ Odpovědnost za toto zlo přisuzuje stvořitel lidem a potrestá je za to.
5./ Nikdo nemá právo Boha kritizovat.

Nu dobrá tedy, proč ne. Víme však, že odezvou na každou tyranii je vždy, absolutně vždy a bez výjimky nakonec nenávist poddaných, a proto tyran, který nechce být svržen, musí mít silnou armádu a věrné velitele. To hebrejský bůh podle všeho má. Vždyť víme, že jeho andělé v nebi bojovali s drakem a svrhli ho na zem.

Něco mi ale říká, že není všem dnům konec.
Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 11. leden 2010 @ 18:45:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že je Bůh dobrý, totiž vůbec neznamená, že by v Jeho plánu nemohlo být i zlo.Bůh sám je měřítkem toho, co je dobré a spravedlivé.
dobré věci působil Bůh a, nějak Jemu za zády.....Ne Jemu za zády, ale s Jeho tichou tolerancí (v nejlepším případě) ......
Pokud nejsme pantheisté (alespoň částečně) - aspoň zakuklenítak jak bysme se mohli dost dobře srovnat s První Korinthským (15,25-28) či Efezským (4,6)
Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) – a tak by Adamova poslušnost vedla k oslavování člověka – tedy k modlářství.tohle vyprávějte lidem stiženým tím zlem, ale jen na vlastní nebezpečí, protože byste mohli sami zlo okusit na HW úrovni :-)
Skutečnost, že zlo je Božím plánu rovněž nezbavuje pachatele zla odpovědnosti před Bohem.A my lidé můžeme též využívat zla spáchaného "cizí rukou" pro vlastní prospěch? Např. jako Bileám? Anebo bysme byli svůdci?Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. leden 2010 @ 08:12:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento článok považujem len za malinký pokrok v porovnaní s predchádzajúcimi článkami o probléme zla v súvislosti s Bohom.  Napriek tomu je celkove povrchný, a môže v očiach ľudí vážne poškvrniť poňatie Boha, svätosť Jeho mena. Preto si dovolím niekoľko poznámok:

Som advokát svätosti, dokonalosti a dobroty nášho Boha, "Otca svetiel, v ktorom niet nijakej tmy ani zatemnenia" ako svedčí definitívne zjavenie Božie cez Krista a apoštolov. A ako to vyplýva tiež hneď z prvej kapitoly Genezis. Cirkev vždy tak učila a preto
v tomto zmysle treba posudzovať všetky ostatné výroky Písma...


Aby bolo jasné: Zlo ako také, ako bytie, súcno, bytosť - neexistuje. Ľudia často používajú pojem "zla" nevhodne, nerozlišujúc... Treba rozlišovať zlo fyzické a zlo mravné. Z Písma vyplýva, a Cirkev tak vždy učila, že Boh pôvodne nezamýšľal pre človeka v jeho živote nijaké zlo, utrpenie, ba ani smrť. "A videl Boh, a bolo to dobré"... A po stvorení človeka: "A videl Boh, a bolo to veľmi dobré"... - je napísané skoro na začiatku Biblie.

Podľa Písma všetko zlo, ktoré postihuje človeka, je dôsledok hriechu: buď osobného, alebo dedičného. V tomto zmysle možno povedať, že Boh zlo nechce, neželá si, ale iba dopúšťa. Zlo a smrť do nášho sveta prišlo "závisťou diabla" a hriešnou spoluprácou človeka s ním a proti Bohu... Zlo je podľa Písma dôsledok hriechu slobodných bytostí /anjelov, ľudí/. Nepriamo teda ako dôsledok hriechu prvých ľudí, ktorým sa narušila celková rovnováha medzi Bohom, človekom, ba všetkým stvorením, ako vyplýva z prvých kapitol Genezis. Cez zdedenú náklonnosť k hriechu od prvých ľudí prešla táto aj na ostatných, a tak sa rozšírilo zlo a hriech na všetkých, ba aj na ostatné stvorenie.

Často však a väčšinou je zlo priamym následkom osobného hriechu človeka, ktorý nemusel zhrešiť, ak by sa bol rozumne pridržiaval prostriedkov Božej  pomoci cez zákon prirodzený /aj vlastným rozumom poznávajúci zákony prírody.../, ba aj osobitne Bohom zjavený zákon /proroci a pod./. Pretože Boh vždy poskytoval ľuďom  svoju pomoc /Božie slovo, sviatosti, spoločenstvo, Cirkev a pod./ A pretože zlyhaním človeka, koruny stvorenstva, "hospodára a správcu" Božieho, sa sa narušila rovnováha celom stvorenstve a podľa Pavla "všetko stvorenie sa zvíja až doteraz v bolestiach"...

Aj keď iste toto všetko Boh predvídal, neznamená to, že by to aj plánoval. Použiť v tejto súvislosti termín "plánoval" je nevhodný, pretože zaváňa tým,  ako by si Boh zlo želal. On si to však neželal, nechcel, pretože je svätý, dobrý, spravodlivý, a on chce iba dobro. Správnejšie je preto povedať, že Boh by mohol zlo iba dopustiť, a nezabrániť mu, a v tomto zmysle chápať tie spomenuté biblické vyjadrenia, citované autorom /"Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo..." a i./, čo však úplne iné "kafe"... /o tom kúsok ďalej/.

/pokračovanie/Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: antestorix v Úterý, 12. leden 2010 @ 08:45:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidi já mám z vás taký bordel v hlavě :))) mám pocit že to tady všichni chápou, ale nikdo tomu nerozumí :))))Re: Zlo šíří hlavně člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 12. leden 2010 @ 14:37:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, že Bůh stvořil i zlo. Otázka je, jak zlo chápeme. Je to totiž i schopnost člověka posuzovat kvality pro nás příjemné či nepříjemné a schopnost mezi nimi vybírat, pokud tu možnost někdy máme. V ráji člověk nevěděl, co je bolest. Dnes to víme a víme také, že nebýt bolesti, dopadlo to pro nás ještě hůř. Bolest je varování organismu a my pak na to adekvátně reagujeme. Svět, v němž žijeme má tyto kategorie vnímání bytí jako zákon. Ovšem Bůh nezavinil zlo, které páchají lidé. Kdo první vraždil ? Kain. Nevěřící řekne, že ho k tomu vyprovokoval sám Hospodin, ale to nebyl důvod k vraždě. Šlo to řešit jinak . A pak to pokračuje dál. Myslím, že za zlem stojí hříšný člověk. Člověk se nechal ovládnout nepřítelem Božím a páše páchal a bude páchat zlo. Proto Bůh člověku dal Desatero, jako takový návod, na co si dát pozor, aby toho zla člověk páchal nejméně. A proto poslal i Ježíše, aby skrze něho mohl být člověk ospravedlněn, pokud by měl existovat i po naší fyzické smrti. My v té duševní a duchovní podobě, ve které jsme na Zemi,  do nebe prostě nepatříme. Tady děkuji Kristu, co pro nás vykonal a chápu, proč ho Bůh poslal. Přitom to tolik lidí nechápe a zbytečně komplikuje.  Třeba je to takhle. Já jsem v životě prožil i dost nepříjemných věcí a dne si říkám: Bože děkuji ti, protože bych si nevážil toho, co mám dnes. Poznání věcí nepříjemných a zlých může člověku prospět. Možná i to jeden důvod, proč Bůh určité zlo někdy dopouští. Vychovává  tím člověka. Dnes je trend děti nestresovat, nezatěžovat, zametat jim cestičky apod.  a vede to ke katastrofě. To znám z praxe. Za většinou zla stojí jako viník sám člověk !!! S pozdravem František
Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pátek, 15. leden 2010 @ 19:49:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Existence zla v našem světě je většině lidí zřejmá--

Co to tedy zlo je? Domorodec na pustém ostrově,o Bibli ,Koránu v životě neslyšel,ony "katastrofy" vnímá jako přirozený cyklus přírodyStránka vygenerována za: 0.45 sekundy