Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Oldřich.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 15633, komentáře < 7 dní: 321, komentářů celkem: 356994, adminů: 60, uživatelů: 4895  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 57 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

oko
ivanp
rosmano
leonet
Vota

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Miloš Rejchrt: Dopis pøíteli ohlednì tzv. mariánského sloupu v Praze
·V zápase o Trumpovo prezidentství hraje náboženství stále více rozdìlující roli
·Mariánský sloup na Staromáku: kdo vyhrál a kdo prohrál?
·Co leží za mariánským sloupem na Staromìstském námìstí?
·Vyšlo únorové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Informace z jednání VV BJB dne 8. - 9. ledna 2020
·Zhuštìné výhrady èlena SCEAV k Oficiálnímu prohlášení pìti sborù k situaci v BJB
·Širší výhrady èlena SCEAV k Oficiálnímu prohlášení pìti sborù k situaci v BJB
·Mariánský sloup se zøejmì vrátí na Staromìstské námìstí
·Pavel Èerný: S kardinálem Dominikem Dukou jsme se usmíøili v katedrále

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
100941727
přístupů od 17. 10. 2001

Apoštolská církev

Vyznání víry Apoštolské církve

  V??íme,
 1. že Bible - Písmo svaté - je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,
 2. že je jeden v??n? existující trojjediný B?h: B?h Otec, Syn a Duch svatý,
 3. že B?h je v??ný, všemohoucí Stvo?itel nebe i zem?, celého vesmíru a veškerého života,
 4. v Božství Ježíše Krista, jeho po?etí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezh?íšné lidství a dokonalý život, ve v??nou posta?itelnost jeho smír?í a zástupné smrti na k?íži, v jeho zmrtvýchvstání v t?le, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý p?íchod na zem v moci a sláv?,
 5. v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na v??ící v den Letnic, což bylo po?átkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý p?sobí dodnes ve stejné moci.

Boží plán s ?lov?kem
 1. ?lov?k byl stvo?en k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zh?ešil neposlušností, a ztratil tak obecenství s Bohem, ?ímž uvedl na celé lidstvo duchovní i t?lesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smí?il svou ob?tí lidstvo s Bohem, a umožnil tak ?lov?ku návrat k p?vodnímu stavu a k životu v??nému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý ?lov?k možnost stát se z Boží milosti op?t Božím dít?tem a dosáhnout života v??ného.
 4. Duch svatý usv?d?uje i dnes sv?t z h?íchu, zjevuje tajemství evangelia a zmoc?uje Kristovu církev k pln?ní jejího poslání na zemi
 5. Ob?? Ježíše Krista pojí v??ící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude p?enesena do Boží slávy.
 7. Z?ízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kte?í p?ijali dílo spasení v Kristu a vytrvají v?rn? až do konce. Takoví budou žít v??n? v nebeské sláv?.
 10. Existuje v??ná záhuba - ohnivé jezero - pro ty, kte?í odmítli Krista jako Spasitele.

?lov?k tedy pot?ebuje poznat a prožít:
 1. svou h?íšnost a ztracenost ve sv?tle Slova Božího,
 2. pokání, tj. zm?nu smýšlení, lítost nad h?íchem, jehož se dopustil, i nenávist k n?mu,
 3. obrácení se ve ví?e k Bohu, o?išt?ní krví Ježíše Krista a Boží ospravedln?ní,
 4. znovuzrození v Ježíši Kristu - p?ijetí Božího synovství,
 5. k?est ve vod? pono?ením na základ? osobní víry,
 6. k?est v Duchu svatém s biblickým znamením - mluvením novými jazyky,
 7. napl?ování Duchem svatým
  a) k nesení živého sv?dectví Ježíši Kristu, b) k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke spole?nému budování církve Kristovy na zemi. c) k pln?ní velikého poslání církve Kristovy na zemi.

Církev Kristova v biblickém významu
 1. Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvo?í ji znovuzrození lidé, kte?í žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.
 2. Byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého na u?edlníky.
 3. Boží v?lí je, aby v??ící žili v posv?cení skrze krev Ježíše Krista, moc Ducha svatého a poslušnost Božího slova a v neustálém r?stu ve ví?e a nesli ovoce života napln?ného Duchem svatým.
 4. Podílem v??ících jsou dary Ducha svatého, které zmnoc?ují k životu a služb? v moci Ducha svatého.
 5. V odpov?? na modlitbu víry Pán nadp?irozen? uzdravuje nemocné.
 6. Církev Kristova je obecenství t?la a krve Ježíše Krista, což je vyjád?eno slavením památky Ve?e?e Pán? podáváním chleba a vína. P?ijímat Ve?e?i Pán? p?ísluší jen t?m, kte?í jsou o?išt?ni a vykoupeni krví Kristovou, a tím p?ipojeni k jeho církvi.
 7. Ve vztahu k ostatním znovuzrozeným k?es?an?m jsou ?lenové vázáni povinností respektovat zásadu ztotožn?ní se s viditelnou církví Kristovou.
 • Agapé - ?eka
  • Orlová - Agapé
  • T?inec - Agapé
 • Brno
  • Da?ice
  • Ivan?ice - Oslavany
  • Velké Mezi?í?í
 • B?eclav
 • ?áslav
 • ?eské Bud?jovice
  • Vyšší Brod
  • Nýrsko
 • ?eský T?šín
  • Moravský Beroun
 • Frýdek - Místek
 • Haví?ov
  • Bílovec
  • Ostrava
 • Hlinsko
  • Havlí?k?v Brod
  • Kamenec u Poli?ky
 • Hodonín
 • Hustope?e
 • Chomutov
  • Klášterec nad Oh?í
  • Podbo?any
  • Louny
 • Jihlava
 • Karviná
 • Kladno
  • Unhoš?
 • Kolín
 • Kop?ivnice
 • Kutná Hora
 • Lysá nad Labem
  • Milovice
 • Old?ichovice
 • Olomouc
  • Daskabát
  • Grygov
  • Litovel
  • Šternberk
  • Ur?ice
 • Praha
  • Louny
  • Ústí nad Labem
 • Praha - Maranatha
 • Prost?jov
 • T?inec
 • Uherský Brod
  • Nivnice
  • Šumice
  • Uherské Hradišt?
 • Valašské Mezi?í?í
  • Rožnov pod Radhošt?m
  • Vsetín
 • Varnsdorf
  • Rumburk
  • Šluknov
 • Vyškov
  • Krom??íž
 • Záb?eh
 • Zlín
 • Znojmo
  • Moravské Bud?jovice

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (12454 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy