Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 646, komentářů celkem: 432942, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 467 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

cizinec
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119040613
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery
Vloženo Čtvrtek, 08. červen 2006 @ 16:23:54 CEST Vložil: Bolek

Etika poslal Serafim

V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery Přátelé, bratři Pražané, Češi, Moravané a Slezané, jak by se zachoval Ježíš Kristus? Bible referuje jasně, že za této situace, by se zachoval podobně jako mnozí muslimští věřící: Jan 2.kapitola 1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." 4 Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." 5 Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." 6 Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. 7 Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. 8 Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. 9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha 10 a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." 11 Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. 12 Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. 13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14 V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. 15 Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel 16 a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" 17 Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mne stráví.´ 18 Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?" 19 Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." 20 Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?" 21 On však mluvil o chrámu svého těla.

22 Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl. 23 Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. 24 Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; 25 nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Jan 3.kapitola 1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Lukáš 19.kapitola 28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. 29 Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků 30 a řekl jim: "Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 31 Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: `Pán je potřebuje.´" 32 Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. 33 Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: "Proč to oslátko odvazujete?" 34 Oni odpověděli: "Pán je potřebuje." 35 Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. 36 A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. 37 Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. 38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" 39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" 40 Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." 41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 42 a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 43 Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. 44 Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil." 45 Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, 46 a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům bude domem modlitby´, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." 47 Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, 48 ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Lukáš 20.kapitola 1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími 2 a řekli: "Pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal." 3 Odpověděl jim: "I já vám položím otázku. Řekněte mi, 4 odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?" 5 Oni o tom mezi sebou uvažovali: "Řekneme-li `z nebe´, namítne nám: `Proč jste mu neuvěřili?´ 6 Řekneme-li `od lidí´, všechen lid nás bude kamenovat, protože jsou přesvědčeni, že Jan byl prorok." 7 A tak odpověděli, že nevědí, odkud. 8 Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím." Z dochovaného zpravodajství evangelií z 1. století je jasné, že Ježíš Kristus začal i ukončil svou veřejnou kazatelskou činnost tím znamením, že bičem vyhnal z chrámu (kostela) ty lidi, kteří tam neměli co pohledávat i s jejich penězi a věcmi. PTÁM SE: „POŘÁD SI MYSLÍTE, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS MĚL MÁLO LÁSKY A TOLERANCE K HŘÍŠNÍKŮM?“ Jak zareagovali pražští vysokoškoláci dnes? Přes tisíc lidí už podepsalo studentskou petici proti striptýzu apod. v pražském kostele. Desítky vysokoškoláků se včera dokonce sešly na demonstraci proti jeho znesvěcování. „Pobuřuje nás, že kostel je prodán kontroverznímu nájemci, který jej doposud využíval mimo jiné k pořádání striptýzů,“ zlobí se Miriam Natoufová, jedna z organizátorek Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michala. Vysokoškolští studenti hodlají ve svých protestech pokračovat a na středu 21. června svolávají další protestní shromáždění před kostel Svatého Michala nedaleko Staroměstského náměstí. Historie kostela svatého Michala Archanděla je dlouhá skoro devět staletí. Na počátku patnáctého století v něm kázal Mistr Jan Hus. Novodobá historie kostela začíná v roce 1982. Tehdy získala objekt bývalého kostela od ministerstva kultury Státní kni*****, dnešní Národní kni***** České republiky. Po roce 1989 upozorňoval na stav kostela pražský arcibiskup František Tomášek a naléhal na jeho opravu a vhodné využití. V roce 1993 proběhla privatizace objektu. Vydražitel však neuhradil 131 milionů, cenu, za kterou byl tehdy kostel na prodej. Národní kni***** poté kostel pronajala do roku 2029 společnosti Kontakt Moravia, která založila společnost Michal Praha. Tato společnost kostel opravila a provozovala v něm multimediální historickou show „St. Michael Mystery“, kino, restauraci a nejrůznější společenské akce. Proti tomuto využití už tehdy protestovali památkáři i církev. Přesto této společnosti byl kostel nyní prodán za 46 milionů korun. Více viz dnešní Mladá fronta DNES – příloha Praha: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=133&r=mfpraha&c=516466 http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=133&r=mfpraha&c=516495 K aktivnímu přemýšlení zaslal Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve


"V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery (Skóre: 1)
Vložil: Presbyter v Čtvrtek, 08. červen 2006 @ 21:25:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co se děje se starobylým kostelem sv. Michala na Starém Městě Pražském, je ostuda a nemorálnost. Problémy se sv. Michalem se táhnou už dlouho. Nechápu, proč Národní kni***** nemísto komerčního prodeje nepřevedla kostel na město, které by mohlo shánět sponzory na opravu? Kostel by pak mohl sloužit třeba jako muzeum, prostě jako památka, které si Praha i celé Čechy mohou vážit. Pořádat v kostele striptýz je odporné. Kdyby Husův popel nebyl rozptýlen do Rýna, napsal bych, že se Hus musí v hrobě obracet. Ať Hospodin oné studentské iniciativě za záchranu sv. Michala žehná a ať se probudí lhostejná lidská srdce!
Bratrsky PresbyterRe: V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko@atlas.cz) v Čtvrtek, 08. červen 2006 @ 22:51:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při privatizaci se jednou brzo v devadesátých letech ozval nějaký člověk z USA, že je vnukem jakési ženy a má nárok na Národní divadlo v Praze.
V debatě s novináři řekl, že tam hodlá provozovat muzikály, které přinesou peníze a že na nějaký národní sentiment není místo.
Tehdy ještě v parlamentu sedělo více herců i pan Hrušínský. Potichu to zmlklo. Asi mu dali zabrat, protože jsou věci, které prostě nemohou projít.
Obrana kostela sv. Michala by také naopakměla projít. Souvisí v jednom celku s bývalým klášterem bratří Servítů, kteří mají jeden vchod v Melantrichově ulici (na štítě archanděla Michala drakobijce a písmena S M).
Ostatně, jaký nárok by mohl mít někdo Na národní divadlo? Pozemek byl řádně odkoupen od vdovy a stavba stála na vykoupeném pozemku.
Vlastně mne napadá: na čím pozemku stojí sv. Michal?


]


Re: V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. červen 2006 @ 22:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím vás,

stejná situace je i v Olomouci s tzv. Červeným kostelem. V současnosti je v něm sklad pro místní Vědeckou knihovnu. Původně patřil německým evangelíkům. Opravdu pěkná stavba.

Já myslím, že nezbývá než, abychom se za takové věci modlili.

Karels

SRC="http://www.olomoucko.cz/radnicni_listy/_2005/0905/stalo_se1.jpg">
Re: V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 08. červen 2006 @ 22:05:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak se obrázek nezobrazil, najdete ho tady:

http://www.olomoucko.cz/radnicni_listy/_2005/0905/stalo_se1.jpg


]


Re: V kostele, kde kázal Hus, jsou teď striptýzové večery (Skóre: 1)
Vložil: vladik v Pátek, 09. červen 2006 @ 08:20:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
já se ničemu nedivím, obraz stavu církve tomu odpovídá...

když se podívám do Božího slova ,tak je tu psáno
něco o desátkách... i když boží slovo v novém, zákoně říká každý ať dává podle svého rozhodnutí... tak nic to nemění na tom že máme dávat... a dáváme?.. k víře se hlásilo při sčítání lidu asi 2 mil lidí, dnes je to třeba 1 mil. když to vynásobíte např. částkou 500 kč kterou by dal každý v průměru měsíčně ze svého platu (někdo více někdo méně) tak tady máte půl miliardy korun měsíčně. Jenže lidi (věřící) si jaksi zvykli na to že mohou přijít do církve a nic to nestojí, nikomu nejsou zodpovědní. Ale ono všechno něco stojí, evangelium je zadarmo ale věci kolem jaksi ne, někdo musí zaplatit nájmy někdo musí zaplatit evan. akce atd. A já vidím jak to v tradičních církvích je... vidím jak lidi "dávají " na talířku pár drobných mincí !!! to je výraz vděčnosti Bohu za to co nám dává!!!!???? Je potom celkem úlet zpívat Nežiju už já ale žije ve mě On...

Bible říká: Numeri 18:21 Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání.

jestliže Boží lid si myslí, že už nemusí nic dávat tak se nesmíme divit, že vedoucí odcházejí, protože nejsou schopni uživit své rodiny atd. A co na to říká nový zákon? 1 Timoteovi 5:17 Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.

činíme tak????

Druhý neduch v církvi je ..každý má svou pravdu... já však v Božím slově čtu že je jenom jedna pravda a tou je Ježíš..já čtu v bibli že Boží slovo je už 7x protříbené, ale místo bázně k božímu slovu se setkávám s "věřícími" kteří mají svůj názor svou pravdu která je v rozporu s tou Boží pravdou...

před týdnem jsem vytvořil petici jako reakci na rouhání se Bohu a nám svatým věcem v čítance 8.tříd a tuto petici zaslal p.Buzkové. Dále jsem tuto petici rozeslal asi na 700 !! křesťanských emailů, které zahrnují všechny církve u nás. Do dnešního dne se ozvalo asi jen 15 lidí !!!!!. Neumím si to vysvětlit, ale ukazuje to jakýsi obraz stavu církve u nás (lhostejnost, nezájem, vlažnost).

....soud začíná od domu božího.....
máme být solí této země a místo toho nejsme slaní a tak nás čeká úděl toho že jsme k ničemu a nehodíme se na nic jiného než aby se po nás šlapalo a to se také děje....

p.s. a možná je to také soud nad husitskou církví za to že trpí paroubka, člověka který se má za věřícího, všude to o sobě rozhlašuje ale svým jendáním totálně popírá: lže, je arogantní, hulvát, nemá zájem o pravdu, Boha jak sám řekl se na nic neptá... ale přesto si ho Husitská církev cení.... ptám se jednal by takto Ježíš...? byl On přijímačem lidí?

VladikKostel ... kdo si jej vezme? (Skóre: 1)
Vložil: jarda2005 (jvag@centrum.cz) v Pátek, 09. červen 2006 @ 08:51:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře Vladiku,

žiji v Praze a tak Ti mohu říci, že tento kostel církev nepotřebuje a to platí už od doby Josefa II. Stát jej převzal a stát rozhodl, že jej poskytne komerční firmě.

Své dary věnuji raději účelně nežli na stavby. Na sbírkách do košíčku dáváme skutečně jen malé peníze - koneckonců je to jen symbolické darování něčeho Bohu. Větší finance posíláme na účet dané instituce, kterou považujeme za dobré podpořit (např. Adopce na dálku, Likvidace lepry, Hnutí pro život atd.). Z toho že do košíčku padají jen drobné mince bych nic nevyvozoval.

Pomoc od starších věřících už nikdy nebude finanční (já to po nich tedy ani nechci), ale jsou naší podporou v církevních aktivitách - např. charita - sbírky šatstva, tvorba výrobků na prodej a propagaci, pomoc s hlídáním dětí, hlídání otevřeného kostela, modlitby. Také jsou naší podporou, že kostely nejsou přes týden zcela prázdné. Naopak jsou pro nás i možností,kde můžeme svou víru i projevit skutky.

K té čítance - je dobře, že jsi napsal svůj názor. Měla by být možnost si ve škole zvolit jaké učebnice používat a jaké ne - to může rozhodnout i ředitel školy. Co se týče znevažování křesťanství - většina církví má možnost vyučovat náboženství na školách - proč se tomu tedy nevěnují a nevysvětlí dětem, co je to protináboženský pamflet a jak se k tomu postavit?

Zažili jsme za komunistů horší idee a názory co nám vnucovali ....

Pokoj

jarda
]


Stránka vygenerována za: 0.95 sekundy