Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Antonín.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16681, komentáře < 7 dní: 366, komentářů celkem: 432102, adminů: 60, uživatelů: 5255  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 356 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Danny42
rosmano
cizinec
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117878140
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !
Vloženo Neděle, 19. květen 2024 @ 02:36:21 CEST Vložil: Tomas

Služba bližním poslal Ekrazit

Zdejší uživatel, pan Rosmano na těchto stránkách neustále popírá Kristovo božství, které je v křesťanské obci obecně přijímáno jako nepochybné. Tvrzení pana Rosmana:

"To "Slovo, které bylo U BOHA" (tím "slovem" myšleno Bůh Syn)  se stalo tělem... jako Ježíš"

"Jenže..     počkat, moment.  V Bibli žádný Bůh Syn není, o nikom takovém není nikde v Písmu řeč."

"A tys mi ani jednou nevysvětlil, proč apoštolové NIKDE, NIKDY, NIKOMU nezvěstovali, že Ježíš je Bůh."

"Nikoho k takové víře nepřesvědčovali, po nikom takovou víru nevyžadovali, od nikoho takovou víru neočekávali."

"A také nikoho k takové víře nepřivedli.  A stali se otci tisíců křesťanů po celém tehdejším světě."

"To jako že Bůh učinil jiného Boha (Ježíše), rovného sobě,  Pánem ?

To znamená, že Ho degradoval..."

Moje reakce:


a dále:

ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz] 

ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE [notabene.granosalis.cz] 

VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017 [notabene.granosalis.cz] 

NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz] 

Boží Trojice v Písmu [www.reformace.cz] 

ČINNOST SATANA V CÍRKVI [notabene.granosalis.cz] 


Jinde pan Rosmano tvrdí:

Re: Tajemství Boží Trojice. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. květen 2024 @ 14:00:34 CEST

"Když něco neexistuje, a spekuluje se o tom, že to údajně existuje, tak to zákonitě musí být "TAJEMSTVÍ"."


Moje reakce:

1. Korintským 2, 1 [www.biblenet.cz]  Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.

1. Korintským 2, 7 [www.biblenet.cz]    nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.

1. Korintským 4, 1 [www.biblenet.cz]   Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.

Efezským 3, 9 [www.biblenet.cz]  a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:

Koloským 2, 2 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;

*

Bůh tohoto světa zaslepuje mysl nevěřících lidí

2. Korintským 4, 4 [www.biblenet.cz]   Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Je otázka, čeho chce zdejší diskusní obec stále komunikující s těmito lidmi, popírajícími Kristovo božství, vůbec dosáhnout, když tito lidé jakékoli svědectví ZATVRZELE odmítají. Zřejmě se už dostali do stavu permanentní ZATVRZELOSTI, tedy hříchu proti Duchu svatému. To ví jen Pán; Písmo praví:

Jan 5, 23 [www.biblenet.cz]    aby všichni ctili Syna, jako ctí OtceKdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.

A dodávám: 

Každému normálně myslícímu člověku je jasné, že není možné, aby člověku, tedy bytosti stvořené, byla vzdávána stejná úcta jako Bohu Stvořiteli. 

UCTÍVANÍ ČLOVĚKA BY BYLA ZCELA JASNÁ MODLOSLUŽBA !!!

1) Písmo nikde nevolá po uctívání člověka!

2) Písmo volá jen po uctívání Boha!

3) Protože Písmo volá po uctívání Syna stejnou měrou jako Otce, znamená to jediné: A TÍM JE TO JEDNOU PROVŽDY DANÉ !!!
*
Pokus o syntézu veršů J. 14,28 a Fp. 2,6

Stvoření nikdy nevystihne Stvořitele:

Římanům 11, 33 [www.biblenet.cz]  Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Výše zmíněné verše 

Jan 14, 28 [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

Protože Písmo je z principu bezrozporné, nabízím toto lidské, nedokonalé vysvětlení – jen pro naši představu: Představme si, že se nebeský Otec se Synem nacházejí v jedné a téže rovině – tedy na stejné úrovni. Nicméně Otec je větší než Syn. I když je toto vysvětlené extrémně nedokonalé (Boží entitu nelze vystihnout), tak pro základní představu snad toto vysvětlení postačí.

Adventisté, stejně jako z jejich trosek vzniklí Svědkové Jehovovi, kteří upírají Kristu vzdát úctu jako Bohu, jsou v podstatě na ideové pozici farizeů, zákoníků a saduceů, Kristových NEPŘÁTEL !

Matouš 13, 14 [www.biblenet.cz]  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

*
K případu uzdraveného posedlého v gerasenské krajině, Písmo praví toto:

Lukáš 8, 39 [www.biblenet.cz]  „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Nevěřící člověk, schopný logického myšlení by řekl, že výše uvedený text obsahuje INFORMACI o tom, že Ježíš je BŮH
Následně by začal řešit problém, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Nicméně opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text obsahuje FAKT,  že Ježíš je Bůh. 
Následně, pak  na rozdíl od nevěřícího člověka, nic neřeší.

Apoštol Pavel praví: 

2. Timoteovi 1, 12 [www.biblenet.cz]  Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Anebo jinak:

Stvořená bytost nemůže vzkřísit z mrtvých jinou stvořenou bytost.  Prostě, člověk člověka z mrtvých nevzkřísí. Je to proto, že v člověku není život

Stvořenou bytost může vzkřísit z mrtvých jen bytost vyššího řádu, tedy bytost NESTVOŘENÁ, ve které je život.  

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1, 4 [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.
Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Logicky uvažující nevěřící člověk by řekl, že výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval na zemi v lidské podobě. 

A následně by (jako v předešlém případě) řešil, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Jenže Bůh v lidské podobě se musel také nějak projevovat. A projevoval se nesčetnými zázraky, nasycením davů, uzdravováním, přeměnou vody ve víno, a podobně. 

Ale Jeho největším činem bylo vzkříšení již čtyři dny mrtvého Lazara: 

Bůh řekl: 

Jan 11, 43 [www.biblenet.cz]  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


A STALO SE !!!
A STALO SE !!!
A STALO SE !!!

Tak toto je projevem Boží moci!!!

Jan 11, 25 [www.biblenet.cz]  Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

SMRT MUSELA USTOUPIT !!!


ZÁVĚREM,

JSME VYZÝVÁNI K NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA - A NIKOLI  ČLOVĚKA !  NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA, KTERÝ JE UŽ Z PRINCIPU DĚDIČNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM,  VEDE DO PEKEL - A DĚJINY NÁS O TOM STÁLE UČÍ ! 

ecr

"ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !" | Přihlásit/Vytvořit účet | 85 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2024 @ 06:25:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Klasická DEZINTERPRETACE PÍSMA:  // K případu uzdraveného posedlého v gerasenské krajině, Písmo praví toto:

Lukáš 8, 39 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Nevěřící člověk, schopný logického myšlení by řekl, že výše uvedený text obsahuje INFORMACI o tom, že Ježíš je BŮH. 
Následně by začal řešit problém, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Nicméně opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text obsahuje FAKT,  že Ježíš je Bůh. 
Následně, pak  na rozdíl od nevěřícího člověka, nic neřeší. //Stejný způsob myšlení, jaký měli pohané  v Lystře (Skutky 14)

    "V Lystře sedával nějaký muž nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. 9 Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, 10 řekl silným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a začal chodit. 11 Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.“ 12 Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím."


Opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text (Lukáš 8) obsahuje informaci o tom, že Bůh působil skrze muže - Mesiáše Ježíše, kterého pomazal Duchem svatým a mocí.

Stejně jako Bůh působil skrze Pavla a Barnabáše. Je také pomazal Duchem svatým.Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pondělí, 20. květen 2024 @ 13:16:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VÁŽENÝ PANE, ZKUSÍM TO JINAK 

ecr
 


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 25. květen 2024 @ 14:38:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU

ecr


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:32:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


BOŽÍ TROJICE V PRVNÍM PŘIBLÍŽENÍ (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 11. červen 2024 @ 13:04:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Existence Boží Trojice nemusí být naprosto nepředstavitelná, a stojící a priori proti zdravému rozumu. 

Každý si může představit třeba trojúhelník, tedy nejjednodušší plošný útvar, který má 3 strany, úhly a vrcholy a přesto tvoří jeden celek. 

Nebo mnohem zajímavější příklad z fyziky: Nám všem dobře známá voda, chemicky H2O existuje ve třech skupenstvích : pevném, kapalném a plynném. A teď pozor: existuje stav, kdy je voda na parametrech tzv. Trojného bodu (tlak 0,61 kPa; teplota 273,16 K – čti kilopaskalů, Kelvinů), kdy vedle sebe v prostoru existují v rovnováze současně všechna 3 skupenství, tedy led, voda i pára. Tyto skutečnosti jsou známy dnes každému, kdo se trochu zabývá odvětvím fyziky zvaném termodynamika, resp. termomechanika.

Trojný bod je tak důležitý, že od něj, a od absolutní nuly (teploty vesmírného prostoru) byla odvozena jednotka teplotního rozdílu, již zmíněný Kelvin (K).

A já se ptám: Když může existovat voda jako malá část díla Božího současně ve třech aspektech – proč by nemohl Stvořitel ??? Nechce nám tou trojností Stvořitel něco naznačit ? Třeba trojrozměrným prostorem v němž všichni žijeme?

Samozřejmě, že existenci Boží Trojice nelze dokázat euklidovskou geometrií nebo termodynamikou, ale jako pomůcka pro základní představu tyto příklady alespoň v prvním přiblížení postačí.

ecr]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2024 @ 06:44:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Klasická NEZNALOST PÍSMA


  // Stvořená bytost nemůže vzkřísit z mrtvých jinou stvořenou bytost.  Prostě, člověk člověka z mrtvých nevzkřísí. Je to proto, že v člověku není život

Stvořenou bytost může vzkřísit z mrtvých jen bytost vyššího řádu, tedy bytost NESTVOŘENÁ, ve které je život.  

Logicky uvažující nevěřící člověk by řekl, že výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval na zemi v lidské podobě. //Skutky 9:
   "36 V Joppe byla nějaká učednice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. 37 Stalo se, že v těch dnech onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38 Protože Lydda je blízko Joppe, učedníci uslyšeli, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s prosbou: „Rychle přijď k nám! “ 39 Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupily k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které Dorkas dělala, dokud byla s nimi. 40 Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. 41 Podal jí ruku a pozdvihl ji. Pak zavolal svaté a vdovy a ukázal jim ji živou."

Petr očividně nebyl bytostí vyššího řádu...


Mt 10:8:   Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.

Ježíš tato slova neříká k bytostem vyššího řádu...


Výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval v Ježíši a působil skrze Něho.
A taktéž přebýval v Petrovi a působil skrze něho.

Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 19. květen 2024 @ 09:37:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj názor je, že v tomto jste trochu mimo oba dva, Josefe.

Jistěže člověk se může podílet na vzkříšení mrtvého (svojí službou), ale v takovém případě  vždycky nutně koná Bůh. Jen Bůh je dárcem života.

Uvedený příklad tedy nedokazuje, že Ježíš je Bůh - ale ani to nevyvrací.

Skutečný Bůh je velice zábavný - má neobyčejný smysl pro humor a je hravý - zanechává člověku ve stvoření rébusy, tajenky, různá znamení, aby jej člověk vlastními silami objevoval, aby z tohoto svého hledání Boha zažíval objevitelskou radost, aby skrze taková svá poznání se stával pokornějším, skromnějším.

Že Ježíš je Bůh, to je věcí víry, věcí Božího obdarování. 

Nic nepomůže se tu rozčilovat, častovat se nadávkami, dementy, hlupáky  a pod. Tím se člověk jen usvědčuje z vlastní ubohosti.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2024 @ 10:06:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando,  jen poukazuji na to, že uvedené teze v článku jsou nepravdivé.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 13:49:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víra v to, že Ježíš  je Bůh se nepočítá a není žádným důkazem, který by byl podpořen Biblí. A co není podpořeno tím jediným základem, který obsahuje Bible je považováno akorát za bajku.


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:33:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pondělí, 20. květen 2024 @ 13:19:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SELHÁNÍ KŘESŤANSTVÍ


]


UPŘESNĚNÍ: MONARCHIANISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 21. květen 2024 @ 07:51:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=151


Takže jsem upřesnil: Nejen adventismus - ale mj. i monarchianismus je rouhavý a tudíž biblicky neudržitelný, a to z toho důvodu, že oba směry jsou bludné. 

Lidově řečeno: Jsou vedle - jak ta jedle.

ecr


]


SHRNUTÍ SPORU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 12:27:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Praví věřící, věří v Pána Ježíše Krista, tedy Boha, v němž, skrze něhož a pro něho vše bylo stvořeno:

Koloským 1, 15 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,

Koloským 1, 16 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Římští katolíci tvrdí, že viditelné i neviditelné světy byly stvořeny skrze Bohočlověka, jakéhosi křížence Boha a člověka, tedy jakéhosi poloboha.

Adventisté, Svědkové Jehovovi a monarchianisté tvrdí, že viditelné i neviditelné světy byly stvořeny skrze člověka. 

Tak stojí problém.

ecr


]


Re: SHRNUTÍ SPORU (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 12:44:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne.  Tak problém nestojí.

Monarchianisté tvrdí, že Jediným Stvořitelem všeho je Bůh Jediný, Všemohoucí. Stvořitel nebe i země

Sk 4:24:    Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich,

Zj 4:11:   „Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“

Iz 44:24:   Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, a ten, který tě utvářel od lůna matky: Já jsem Hospodin, který činím všechno: Já sám roztahuji nebesa, kdo byl se mnou, když jsem rozprostíral zemi?


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 25. květen 2024 @ 14:47:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU

ecr


]


Re: SHRNUTÍ SPORU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 18:10:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MOJE POSLEDNÍ KOMUNIKACE S PANEM ROSMANEM

ecr


]


Re: SHRNUTÍ SPORU (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 21:42:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazite, píšeš sice hezky, ale dost si vymýšlíš- Adventisté nikde netvrdí to, co jim přisuzuješ, už jsi na to byl dvakrát upozorněn - to jen pro upřesnění, aby Tvé psaní bylo věrohodné.


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 25. květen 2024 @ 14:39:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU

ecr


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 26. květen 2024 @ 23:54:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není oprava lživého tvrzení, to je jen Tvůj názor, který Ti nikdo nebere.


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 25. květen 2024 @ 15:46:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU

ecr


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 19. květen 2024 @ 08:11:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazite, s povděkem lze sledovat Tvou snahu dobrat se pravdy a tu pravdu prezentovat, ovšem pravdy se nikdy nedobereš ve svých dojmech.
Radil bych Ti, abys, když už chceš o něčem psát, alespoň si protudoval podstatu věci a neriskoval, že bbudeš za pisálka, který neví o čem píše.
To, co kritizuješ, adventismus neučí a nemá s tím nic společného, což Ti už i Rosmano naznačil.
Přejí více mpoudrosti a nebo alespoň rozumu a solidnější přístup k informacím, které je nutno obstarat, než se s nimi chceš podělit, aby nebyly pohým drbem.DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:36:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. květen 2024 @ 09:43:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventismus, jsem kdysi hltal a na stroji si opisoval spisy EGW. Myslel jsem si, co všechno najednou nového vím. Po roce 89 jsem začal být kritický. Pozoroval jsem, jak to trápilo manželku. V sobotu se nesmí pracovat, jíst jen čisté potraviny atd. Copak mohla v nemocnici si  vybírat  služby tak, aby jen jí vyhovovaly? Narušila by tím systém víkendů ostatním. A co dělá v sobotu špatného.? Pacienti se těšili na její službu. Byla svědomitá, umyla, vykoupala … Věřila, že Bůh je v práci  s ní. A kazatel ji řekne, že s tímto chování bude mít u Boha problém. Bylo toho víc. Když už měla před křtem zarazilo ji, že má písemně podepsat slib s několika body. To přece nemohu. Jsou situace, kdy to prostě nejde, abych vše dodržovala. Copak Pán Ježíš není s námi a On nám rozumí a ví, že někdy se musí jednat i jinak.Proč podpis slibu? Dělali to první křestané? To je jako úpis organizaci, sektě apod. Odmítla ona i já. 

 Adventisté jako mnozí křesťané jsou jinak hodní lidé. Studují biblické úkolky, které navrhuje vedení církve v USA. Bohužel  je tam vliv amerického myšlení i politiky. Jsou zaměřeni jen na sobotu a druhý příchod Ježíše. Dokážou pomáhat jiným, ale  tak, aby to ladilo se zájmy USA. Myslím, že Mikin ani není adventista, ale nějaká agresivní odnož plná nenávisti k Rusku. Závěr. Tohle křesťanství amerického typu na mne působí jako politikum a i podvod se sektářskými prvky.  Pán Ježíš ustupuje do pozadí a zdůrazňuje se hlavně SZ. Na proroctví ze SZ se pak nabalují různé historické události podobně jako činí jehovisté s cílem dát tomu punc věrohodnosti, získat pak ovečky a ovládat je.    

 Prostě rok 89 mně pomohl otevřít oči a nezapadnout do organizace až s prvky sekty. Jinak mnohé lidi tam mám rád, ale neumím být jako oni.Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 13:52:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto ty jsi prostě cvok stejně jsko Ekrazit parazit aj. Ty jsi zaseklá deska na gramofónu nic vic prostě takový neškodný blázen :) 


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. květen 2024 @ 14:00:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A Ty ten nebezpečný fašista a zlosyn, který se bojí pravdy. Ty jsi to největší nebezpečí, co ničí víru v Boha. Není divu. Zdroj amerického agresivního náboženství.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 15:14:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsi to přesně jako cvok a blázen :).


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. květen 2024 @ 15:16:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravda tě zasáhla a neumíš nic rozumného říci na obranu.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. květen 2024 @ 15:20:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaké štěstí, že sobotáři či adventisté nevládnou světu. Chovali by se hůř než katolická církev, kterou považují za šelmu. Sami jsou horší šelmou


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 16:18:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Praví křesťané světu nevládnou jen ti falešní co věří na trojici aj. nebiblické bludy.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 15:08:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Mikime, objasni prosím co je za problematické v příspěvku Františka? 

Jak vidíš vyjádření kazatele? Souhlasíš s tím, že člověk, který v sobotu pracuje, jako Františkova manželka, bude mít problém s Bohem? Nebo bude mít problém s Bohem člověk, který druhé tuto službu omezuje? 
Jak to vidíš?


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 24. květen 2024 @ 21:57:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud někdo v sobotu pracuje a z Pisma ví, že je to hřich problém mít u Boha určitě bude.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 3:4-9: "Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost - tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha."


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 25. květen 2024 @ 13:41:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď tomu nerozumím, přestoupil zákon ten kazatel nebo Františkova manželka? Mohl by jsi to naspat jasně? 
Hřích má kazatel, protože napomínal sestru za práci v sobotu, nebo hřích má Františkova manželka, pro její sobotní práci a neochotu si najít jinou.

Ono mezi různými denominacemi se šíří mnohé předsudky o druhých, jak třeba upozorňoval Monsek, a tak bych rád věděl, kdo byl ten zlý člověk, jestli ten kazatel nebo pracující člověk. 

díky Jirka]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 25. květen 2024 @ 21:59:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez pocgyb má hřích Františkova manžela, protože pracovala za peníze běžnou práci v sobotu a přestoupila Desatero. Bůh nikomu v nezachovávání soboty výjimku neudělil snad kromě kazatelů. 
Pokud ji kazatel upozornil kdysi na to, že by v sobotu pracovat neměla tak učinil na základě Písma správně. Buď ctíme Boží základní pravidla nebo si děláme co nám nejlépe vyhovuje a tím na Boží Desatero kašleme.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 25. květen 2024 @ 22:48:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vždyť ty na desatero totálně kašleš, mikime. Napadáš jako první. Nejenže nenastavuješ druhou tvář, ale ty přímo napadáš jako první. Jsi agresor v diskusích s mnohými. Jsi konfliktní typ a nesneseš se s nikým. Leda s někým stejně postiženým a zlým jako je rosmano. Jsi pokrytec. Jsi dost zlý člověk. Jako nezaujatý pozorovatel bych řekl, že z místních pobožných ty patříš rozhodně k tomu horšímu. No a ty bys trestal lidi za to, že pracují v sobotu a sám přitom děláš přímo nemorální, neetické a zlé věci? Když někdo pracuje v sobotu - společenská nebezpečnost takového chování je rovna přesně nule. Ale když je někdo tak divný jako ty, mikime, a šíří takové bludy po internetech, tak je reálně nebezpečný. Ty můžeš někomu poplést hlavu. Třeba to tu bude číst někdo mladý. nezralý, nezkušený a uvěří tvým fantasmagoriím o tom, že Františkova manželka hřešila, když pracovala v sobotu. 

Místo, abys ocenil, že někdo pracuje v sobotu a dělá tak záslužnou práci jako Františkova manželka, tak ho chceš za to pronásledovat. Jeho a její rodinu. Vždyť ty jsi převrácený a amorální. Copak to nevidíš? Nemáš žádnou sebereflexi? 


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 25. květen 2024 @ 22:57:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď, já to tedy vidím jinak, ale slyšel jsem o takových kazatelích. Vždy jsem si myslel, že to jsou pomluvy či nedorozumění. Podle tebe jen ctí Boha a Jeho přikázání. 

Ty tedy přísně dodržuješ zákon, takže ty v sobotu nepracuješ. Předpokládám tedy.
Já se s nikým takovým ještě nikdy nesetkal, tak je to pro mne novinka a tak mne to zajímá. 
Jak jsi vyřešil se svým svědomím fakt, že ty v sobotu nepracuješ, považuješ to za porušení zákona a ostatní lidé pracují? V sobotu ty sám nevyužíváš služeb jiných lidí? Nebo to je v pořádku využívat v sobotu služeb jiných lidí, když sám jsi rozeznal, že je to hřích? Využívat práce jiných v sobotu už není hříchem? Když jsou nevěřící, tak mohou v sobotu pracovat/hřešit, aby posloužili tobě jako křesťanovi? Je tedy sobotní práce hříchem jen pro křesťany? Nevěřící mohou v sobotu pracovat a hřešit? 

Já osobně někdy v sobotu využívám služby/práci jiných, tedy vždy, elektřina, odpadní voda, doprava, plyn, ..... vím, že mnozí lidé pracují, abych já mohl mít volný den, tak proto bych je nikdy nezahříšňoval a neříkal bych, že hřeší před Bohem, když v sobotu pracují a já přitom konzumuji plody jejich práce. Jak to prožíváš ty, to by mne opravdu zajímalo. jsou to pro mne nové myšlenky. 

A jak to máš prosím s jinými zákony, nebo považuješ za závazné jen desatero? Bůh dal Izraeli více než desatero, těch přikázáních jsou stovky. Ty ostatní jsou také od Boha, nebo pro tebe platí jen desatero? Jak jsi rozeznal, která přikázání pro tebe neplatí a která platí, když jsou jich stovky, myslím 613? 

Já to to nedokázal rozeznat, která přikázání jsou pro pohany platná a která ne, tak jsem dospěl k tomu, že křesťanům (tedy pohanům) nebyl dán celý zákon jako Izraeli, že pro nás pohany platí jen nochadická přikázání. Prostě nevím jak vyvolit ta platná a neplatná přikázání. Ale možná máš platná všechna, nevím, je to zajímavé.  Třeba dodržovat přikázání o oblečení dnes není vůbec jednoduché.

Asi se ptám dětinsky, ale nikdy jsem se u nežidů s touto vírpu nesetkal. Ortodoxní Židé, těm byl dán celý zákon, tam to nějak chápu. Vím, že někteří mají třeba elektroinstalaci v nevýbušném, lépe řečeno nejiskřivém provedení, aby mohli cvaknout v sobotu vypínačem bez přeskočení jiskry.  To chápu, zákaz ohně, nechtějí používat k ovládání elektrospotřebičů pohany, tak jedou v exovém provedení. Ale křesťana jsem takového ještě nepotkal, tak jsem zvědavý.

Jirka


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 27. květen 2024 @ 22:12:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sobotu dodržuji tak, že v ní nepracuji tedy přesně tak jak to po mne chce jediný pravý Bůh podle jeho přikázání Desatera. Pokud někdo kdo uvěřil v Boha a jeho Desatero v sobotu pracuje ná jednoznačně hřích. Dotyčný má možnost si sobotu vyměnit za směnu v neděli či v jiný den, protože více než 2 soboty v měsíci mu nikdy nevyjdou. Já jsem kdysi celkem krátce pracoval jako prodejce v Elektru a měl jsem možnost měnit sobotní směny za nedělní s kolegou z apoštolské cirkve. Poté jsem už začal mít práci po-pá až dodnes jako většina národa, takže mám soboty i neděle volno.

V sobotu služeb jiných lidí až na výjimky nevyužívám jezdím autem. Využívat služeb nekřesťanů v sobotu rozhodně není hřích. Bůh nic takového nezakázal.

Práce v sobotu je hříchem pro všechny, kteří ví o tom, že je to hřich.

Všech 613 přikázání už dnes nedodržují žádní židé. I ti nejortodoxnějši dodržují jen necelou polovinu  jak jsem se u nich kdysi dočetl a běžní židé tak okolo 50 -100 přikázání, přesný počet si už nepamatuji.

Pravým křesťanům stačí dodržovat Desatero, které jak víme z Písma vede k věčnému životu (včetně Miluj Boha svého a bližního svého + rady od Ježíše). To je základ a podminka spasení.
Pokud někdo dodržuje dobrovolně další přikázání z Mojžíšova zákona je to každého věc není tonpidmínkou spasení.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 5:2-3: "Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,"
CEP Ekumenický překlad, 1979

Zjev 14:12: "Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.""]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 28. květen 2024 @ 08:04:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za odpověď, takže v pátek natankuješ do plna a v sobotu můžeš autem. Proč ne.

Jinak, cituješ 1Jan 5:5-3 CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 5:2-3: "Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká," CEP Ekumenický překlad, 1979

Jak jsi přišel na to, že zde Jan mluví jen o vybraných deseti přikázání? Kdo a kde určil, že těchto deset je závazných pro křesťany? A jiná nejsou. Já to v Písmu nenacházím, tedy nenacházím tam dělení na deset a nezávazný zbytek, podle tebe dokonce nezávazný pro Židy? Desatero bylo nedílnou součástí 613 přikázání. Ta jiná nebyla na kamenných deskách, to je pravda, ale byla stejně závazná. Můžeme použít symbol, že co je v kameni je věčné, ale to je přílišný abstrakt, jelikož desky se nedochovaly, kdežto komplex 613 přikázání ano. Tak nevím, jestli by to byl správný závěr jen na základě materiálu. 


Já myslím, že ortodoxní Židé dodržují všechna přikázání, že je mraky světských Židů, kteří dodržují jen něco z tradice je jistě pravda, ale nezdá se mi, že by dodržovali jen polovinu. Ale mohu se plést.

Já věřím trochu jinak, věřím že pro pohany jsou závazná noachická přikázání, tak jak to bylo od počátku. P8n Ježíš křesťanům žádná přikázání nepřidal ani neubral. Když lidé chtěli přidat křesťanům z pohanů nějaká přikázání nad noachická, tak na prvním sněmu udělali kompromis mezi křesťany ze Židů a pohany. 

Pak vnímám, že P8n Ježíš přišel dát nový zákon, nové přikázání všem, i Židům i nám pohanům, přišel ukázat co bylo základem všech přikázání a proto přišel. Bylo to milosrdenství a láska k bližnímu. Což zahříšňování člověka sloužícího v sobotu není, Pán těm co ho napadali říkal, já i můj Otec pracujeme až do dnešního dne, může se tedy v sobotu činit dobře? A v sobotu uzdravil. 
Františkova manželka v sobotu také uzdravovala. Jinak než Pán, ale uzdravovala a ty i kazatel říkáte, že hřešila. Stejné říkali Pánu, když uzdravoval v sobotu. 
Já mám první neschopenku v životě a hned hustou, v listopadu mně chtěla zabít jedna relativně běžná bakterie, a byla velmi blízko cíle, ležel jsem pár týdnů na JIPce a pak na normálním pokoji, nebyl jsem schopen ani chodit, ani si sednout, nic..a vím, že mne léčili lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a i holky co dělali úklid, Léčili mne a dokonce i v sobotu a byl jsem jim za to vděčný. Uzdravení dal Pán, ale léčili mne lidé. A pokud někdo z těch lidí byl křesťan, tak neměl hřích, ba naopak. Byli tam lidé, kteří to rozhodně neměli jako zaměstnání, ale spíše jako přikázání lásky. Pokud se já dostanu po smrti těla k Bohu, tak bych se nedivil, kdybych tam některé tyto pohany nekřesťanské potkal. A asi se nebudu divit, když tam nepotkám kazatele, kteří zahříšňují lidi, kteří v sobotu pracují. Stejné totiž činili lidé Pánu Ježíši.

Zjev 14:12: "Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.""

Zde tento verš mluví, co je důkaz vytrvalosti, ty jej vykládáš jako dodržování desatera a přikázání, která se ti hodí, nebo se ti chce, která si vybereš. Pokud tento verš bych já chápal jako dodržení zákonných požadavků, tak vůbec nechápu, jak bych mohl škrtnout ta nepohodlná přikázání. Právě na dodržení těch 613 přikázání by se měla zjevit ta vytrvalost, ne na dodržování nějaké člověkem vybrané podmnožiny.  Já jej tak nechápu, proto vím, že manželka Františka v sobotu nehřešila. Přikázání o kterém mluví Jan jsou totiž trochu vyšší úrovně než pouhé desatero a další přikázání.  Je to ta úroveň, kterou nám zjevil Pán. Naplnit přikázání Pána Ježíše, to je jiný level, než pouhých 613 přikázání, podle mne Jeho přikázání změnila úplně logiku/pohled na věc. Buď milosrdný, odpusť, miluj nepřátele, ... to byla "revoluce". Tam nešlo o očištění a rozšíření litery zákona, kdyby šlo jen o to, ta by nemusel přijít. 

Také věřím, že pravá Boží přikázání, tedy lépe řečeno ta věčná, ta z logiky věci platí pro každého, pohana, Žida, křesťana, Indiána.... prostě pro každého jsou absolutní, neměnná, věčná napříč celým časem. A tato pravá prapůvodní přikázání, ty co "musíme dodržovat",  musí být nad každým člověkem. Tedy i nad pohanem. přikázání, co platí jen pro křesťany a jejich porušování není hříchem pro pohany, určitě nejsou věčná. A o těch Pán ani Jan nemluvili, oni mluvili o přikázání, která platí platí pro všechny a napříč časem, ta co byla od počátku. Pokud bych měl za věčnou sobotu, tak bych osobně nevyužíval v sobotu služeb/práce žádného člověka, protože pravé Boží přikázání platí pro každého, ať ví nebo neví. A proto bych nemohl jíst plody práce člověka, který tím hřeší. 
Podle tvé teorie by jsi měl dodržet všech 613 přikázání, ty je totiž znáš, kdybys je neznal, tak by jsi hřích neměl, ale ty je znáš a stejně je nedodržuješ a odvoláváš se na to, že je nedodržují ani Židé. U tebe znalost přikázání není na překážku, u druhých znalost přikázání je hříchem, když jej nedodrží.  De facto Františkova manželka o sobotním přikázání nevěděla, proto nehřešila,  že ji něco říkal kazatel, podle ní to byla nepravda, proto pořád nevěděla, že má dodržet sobotu. Stejně jako ty nyní řekneš, že moje slova, že musíš dodržet všech 613 přikázání jsou nepravda. A proto je dodržovat nemusíš. 
Pokud tedy sám nedodržuješ zákon a druhé do něj nutíš, tak asi je nutno něco přehodnotit, možná se vrátit k tomu Kristovu zákonu, k tomu co nás učil On.  Pokud budeme totiž jako On, tak pak jdeme správnou cestou. 

Děkuji ti za tvé svědectví

Jirka


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 20:54:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citoval jsem ti dva verše, které jasně porvrzují pkatná Boží přikázání Desatera, ostatní přikázání, která byla proti nám Ježíš přibil na kříž (všechny obětní zákony zapsané v knize Mojžíšova zákona aj. platné zejména pro židy). Proto Boží přikázání budou zachovávat všichni kso očekávají 2PJK a věčný život a samozřejmě budou mít Ježíšovou víru tzn. budou ve všem věřit jak věřil Ježíš a Ježíš Desatero samozřejmě zachovával stejně jako všichni apoštolové, kteří ho v NZ i různě zopakovali. Ježíš sám je navíc o Pánem sabatu.
Pán Ježíš nám žádný nový zákon ve skutečnosti nedal jen zopakoval to co už bylo řečeno v knihách Mojžíšových.
V sobotu samozřejmě můžeš udělat dobrý skutek v rámci krátké pomoci.
Pokud ale jdeš v sobotu do práce makat za peníze už to není dobrý skutek, ale porušení Desatera. Ježíš v sobotu nepracoval v truhlářské dílně, ale odpočíval. A když někoho uzdravil nedělal žádnou fyzickou práci a už vůbec ne za peníze. Proto sestry, které v sobotu pracují v nemocnici za peníze hřeší. Podle mne hřeší i kdyby se těch peněz co v sobotu vydělají vzdali ve prospěch charity. Najdi jediný příklad v Bibli kdy někdo v sobotu pečoval o druhé za penize v tehdejší době a Bůh mu to schvaloval. Samozřejmě když o někoho pečujeme doma nebo v rodině v sobotu tak to hřích není, protože to není zaměstnání kde se musí makat fyzicky mnohem více a 8 a více hodin denně v nemocnicích 12h i déle.
Bůh dal člověku sabat (odpočinek) v sobotu sedmý den, aby člověk vypnul z běžné každodenní práce a věnoval se namísto toho Bohu.
Proto naprostá většina adventistů v sobotu nepracuje a nehledá logicky takovou práci kde by je nutili v sobotu pracovat a miluje Boha a jeho Desatero (včetně milování bližního svého). 
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jak 1:25: "Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky."

Přikázání Desatera je jeden celek a nelze zachovávat jen 9 z nich buď zachováváš všech 10 nebo nic.
Bůh Desatero nikdy nezrušil a je tudíž věčně platné a samozřejmě bude platit i v nebi.
Desatero je platné pro všechny co uvěřili v jediného Boha, který je jeho autorem.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 5:3: "V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,"

Pamatovat si všech 613 přikázání je těžké a zcela nemožné pro běžného člověka, ale pamatovat si jich 10 není těžké.

Ale důležité je vše zachovávat s láskou a Jan nepíše o obětních zákonech:

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Jan 1:6: "A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít."

Kristus Desatero dodržoval a podporoval, proto se tím řídím a snažím se ho dodržovat stejně jako On.
BKR Bible kralická, 1579
Mat 19:16-21: "A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný? A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej přikázání. Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl mu: Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, Cti otce svého i matku, a milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Dí jemu mládenec: Všeho toho ostříhal jsem od své mladosti. Čehož mi se ještě nedostává? Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi, a pojď, následuj mne."

CSP Český studijní překlad (2009)
Mt 19:16-21: "A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý: Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!“ Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. “ Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?“ Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne.“"

]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 21:35:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď, sice jsi některé věci zopakoval, děkuji, ale nikde nic o tom, proč jen právě desatero. Krom opakovaného tvrzení, že desatero je platné. Proč ze všech přikázáních daných Izraeli JEN desatero. Protože desatero i dalších 603 přikázání bylo dáno Izraeli. Dotaz zněl proč desatero a proč jen desatero. 
Ty rozděluješ Boží přikázání na obřadní a desatero, ale těch 603 zbylých přikázání není jen obřadních. Tam je mnoho neobřadních přikázání, tvrdit, že 603 přikázání je obřadních by byla jen lež. Takže to není tím, že dodržuješ jen neobřadní. Mnoho neobřadních nedodržuješ.  
Přinesl si jediný argument, že desatero se dá zapamatovat, pro jeho stručnost, ale 613 se zapamatovat nedá, proto neplatí. Tento argument se mi nezdá a tedy mne přesvědčil. 
Pak cituješ ze dvou zdrojů bohatého mládence, ale jestli si je správně přečteš, tak tam Pán nediskutuje s mládencem o celém desateru. 
Takže moje otázka trvá, proč jsi si vybral pouze desatero ze všech přikázání daných Izraeli. 

Já osobně jsem si z nich vybral ty, která byla dána lidem před Abrahamem, tedy přikázání závazná pro celý svět. Desatero a další byla určena již jen Izraelitům. Jinak přikázání daná křesťanům z pohanů máme i od apoštolů, je to ve Skutcích 15:29. Přikázání která jsi citoval ty v Matoušovi 19 o bohatém mládenci jsou spíše noachidská, rozhodně nejsou desaterem. Odpovídají přikázáním daným celému světu, nikoliv desateru. 

Jinak musím se přiznat, že tvé smýšlení o lidech co v sobotu slouží druhým mně  poněkud děsí, jakoby milosrdenství Boha zjevené v Kristu bylo zbytečné. Kdyby jsi alespoň dodržoval všechna přikázání, nebo alespoň všechna neobřadní přikázání, pak bych to chápal, ale ty si ve skutečnosti vybíráš jen co se tobě hodí a to by nakonec také nevadilo,  to co mne straší, je tvé zahříšňování druhých lidí, těch kteří nesdílí tvůj výběr. Zatím jsi nepřinesl jediný argument, že jde o Boží výběr platný pro křesťany a už vůbec žádný argument, že tvůj výklad (odsouzení druhých) je z Boha.  

Jirka


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 01. červen 2024 @ 09:05:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Desatero platilo mnihem dřive než ho Bůh vyhlásil na Sinaji už i Kain věděl že zabití je hřích, Josef aj. včetně Abrahama, který dodržoval VŠECHNY zákony a přikázání (myslet si že tsm mezi nimi nebylo to nejdůležitější Desatero by bylo už dnes hodně naivní představa, která neobstojí). Už i v Egyptě židé sabatovali v sedmý den a nechtěli pracovat. To lze jro mě Bibke najít i v Tanachu kde to popisuje jeden rabin. Před Sinajem se mluvi o platné sobotě. Pod Sinajem nebyli jen židé komu Bůh Desatero vyhlásil, ale spousta jiných pohanů tzv. proselytů, kteří se přidali k židům. Na min. 3-4 mistech (verších) ve SZ pisatelé rozdělují v jednom verši zákony a přikázání které Vám dal Hospodin a zákon a přikazání, které Vám dal Mojžíš a které byly zapsány v knize Mojžíšova zákona, která byla umístěna jen na boku truhly smlouvy a měly omezenou platnost zatimco Desatero bylo uvnitř truhly smlouvy a měli věčnou platnost a je tam v nebi v truhle smlouvy umistěno dodnes. Proč asi?

Pan Ježíš nemusel mládenci připomínat i první čtyři přikázání, protože s těmi židé neměli problém je dodržovat to je ten hlavní důvod proč je Ježíš nezmínil, ale měli problém dodržovat ty další.

A to platí i pro nás dnes, apoštolové neměli žadnou moc cokoliv Božiho změnit. To, že vyhlásili, že pro pohany bude platit je to a ono neni z přikázání Boha, ale jen jich samotných. Navic i oni samotní přece celé Desateto i badále dodržovali a psali o jednotlivých přikázáních v NZ jsko stále platných. A Ježíš se prohlásil Pánem soboty. Proč by to dělal kdyby věděl, že za rok dva po jeho smrti už to nebude platit?

Lidé nemaji v sobotu sloužit druhým, ale mají pidle Boha odpočívat poté co 6 dní sloužili druhým. Maximálně je v sobotu povolen dobrý skutek bližním jaký třeba vykonsl i sám Ježíš když někoho výjimečně uzdravil. Ježís neuzdravoval kazdou sobotu celý den nemocné, ale také odpočíval. Sabat v sedmý den sobotu byl dán lidem už v ráji. Navic jrj Bůh požehnal a posvětil tzn. oddělil k bohoslužbě. To lze udělst jen ve vztahu k lidem. Sám pro sebe Bůh odpočívat v sedmý den nemusel. Udělal to jen kvůli lidem. A dodnes to Bůh nezměnil. A kdo miluje Boha miluje i jeho přikázání.
Kapišto?


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 01. červen 2024 @ 09:37:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh dal v sobotu pracovat někomu výjimku kromě kněží?
Pokud ne tak ten co pracuje v sobotu porušuje Boží přikázání a vědomě hřeší a to platilo tehdy a platí to i dnes.
Omlouvat to službou druhým bližním před Bohem neobstojí.
Pracovat v sobotu za peníze je podle mne přímo vychcanost dotyčného.

Já stejně jako většina adventistů, židů a dalších 500-1000 denominací Desatero dodržujeme nebo se snažíme dodržovat (samozřejmě se občas něco nepovede, protože nejsme dokonalí).

Jestli tě slova Boha, Ježíše, proroků či apoštolů z Písma, která jsem použil straší pak asi nebudeš kresťan :).


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:35:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


MOJE POSLEDNÍ KOMUNIKACE S PANEM ROSMANEM (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 19. květen 2024 @ 12:45:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VÁŽENÝ PANE, ZKUSÍM TO JINAKPO OVOCI POZNÁTE JE . . . (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 19. květen 2024 @ 13:39:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matouš 12, 33 [www.biblenet.cz]  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

ecr


]


Re: PO OVOCI POZNÁTE JE . . . (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 13:55:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a to tvé "ovoce", kterým se tady oháníš ve svých okopírovaných článcích je zcela prohnilé. Jsi zatvrzelý k Boží pravdě o jediném pravém Bohu JHVH.


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:37:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 13:45:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Lukáš 8:39 "Vrať se domů a řekni, co pro tebe Bůh udělal." Muž tedy odešel a vyprávěl po celém městě, co pro něj Ježíš udělal. (NIV)

 1. Bůh koná své zázraky prostřednictvím lidí. Kdykoli se tedy stane zázrak, je zde poděkování tomu, kdo stál ve víře a zázrak vykonal, a také poděkování a sláva Bohu, který dal sílu a skutečně vykonal dílo. Stejná zásada je často znázorněna v knize Skutků: „A celý zástup mlčel a naslouchal Barnabášovi a Pavlovi, když vyprávěli o všech znameních a divech, které Bůh skrze ně učinil mezi pohany“ (Skutky 15:12). Bůh činil tyto zázraky prostřednictvím svých apoštolů. Takže, když je někdo uzdraven apoštolem, mohli právem říci: ‚Bůh mě uzdravil.‘ To neznamená, že apoštol byl Bůh, ale že Bůh působil skrze apoštola. Podobně ve Skutcích 19:11 čteme: „A Bůh činil mimořádné zázraky Pavlovýma rukama. Dělal tedy zázraky Pavel nebo Bůh? Bylo to obojí! Bůh působil skrze Pavla, ale to zjevně neznamená, že Pavel je Bůh. Podobnou zásadu můžeme vidět ve Skutcích 3:21, kde se píše: „Nebe ho musí přijmout až do doby obnovení všech věcí – Bůh o tom mluvil ústy svých svatých proroků, kteří byli od pradávna.“ Mluvil to Bůh, nebo proroci? Bylo to obojí! Bůh mluvil prostřednictvím svatých proroků. Přesto proroci nejsou Bůh sám, jsou jeho nástrojem. Když tedy Ježíš konal zázraky, nejednal jen on, ale také Bůh, stejně jako když my jako křesťané děláme zázraky, uzdravujeme atd. Ve skutečnosti Ježíš připisoval zásluhy Otci za to, co vykonal. „Slova, která vám říkám, nejsou jen má vlastní. Spíše je to Otec žijící ve mně, kdo koná své dílo“ (Jan 14:10b). 2. Poznámka k Matoušovi 9:8 se vztahuje na tento verš.

Matouš 9:8b
Chválili Boha, který dal lidem takovou moc. (NIV)

Ačkoli se tento verš někdy používá k „dokázání“, že Kristus je Bůh, ve skutečnosti proti této myšlence brojí. Písmo velmi jasně říká, že Ježíš byl muž. Jediný „člověk“ s autoritou v celém kontextu je Ježíš. Když zástup viděl Ježíše, jak dělá zázraky, chválil Boha za to, že dal muži, Ježíši, takovou moc. Dnes děláme přesně to samé. Křesťané například chválí Boha za to, že Billymu Grahamovi poskytl tak mocnou službu. Věříme, že si nikdo nemyslí, že my křesťané říkáme, že Dr. Graham je Bůh jen proto, že věříme, že mu Bůh dal moc.Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. květen 2024 @ 15:17:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mezi dr. Grahamem a  Pánem Ježíšem je velký rozdíl. Graham se narodil ze semena muže a vajíčka ženy. Pán Ježíš byl počat tak, že informace k dělení a přenos genetických informací byl bezkontaktní přímo od Boha. On mohl  s klidem prohlásit, že je Syn Boží. Že ho tehdy Židé neprohlašovali za Boha, je pochopitelné. Zákon je přece učil, že je jediný Bůh Hospodin, Stvořitel…. Ježíš měl lidský ale i Božský původ. Patřil do Boží rodiny. Učiňme člověka k obrazu…  Bible ukazuje na množné číslo Tvůrců a tím na preexistenci Ježíše před narozením v lidském těle. A Mikine, zase ukaž svou kritikou, kdo  jako sobotář jsi.


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 16:22:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zákon učí všechny kresťany i židy, že jen Bůh JHVH je jediný Bůh.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 12:28-30: "Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´"
]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 16:27:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible na žádné množné číslo tvůrců neukazuje, ale na Majestát jednoho Boha vyjádřený v množném čísle.


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:41:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:38:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 14:03:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazite kup si Bibli a začni číst:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 5:19: "Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 15:21-22: "A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 2:3-6: "To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas."DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:39:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 26. květen 2024 @ 18:01:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
HISTORIE: Věděli jste, že Rusko napadlo a okupovalo všechny země, které se staly součástí Sovětského svazu? Jsou to "bývalé sovětské republiky", včetně Ukrajiny, Estonska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu.Po únorové revoluci proti ruskému carovi v roce 1917 se ruské impérium rozpadlo a všechny tyto země, stejně jako Finsko, využily příležitosti k vyhlášení nezávislosti. Když však byla nová demokratická ruská vláda svržena komunisty během bolševické říjnové revoluce v roce 1917 a následné krvavé občanské války v letech 1918-1921, komunistický režim poté přistoupil k opětovnému obsazení všech těchto zemí (bez pobaltských států a Finska) a do roku 1922 obnovil ruské impérium pod novým názvem - Sovětský svaz. Když Stalin a Hitler v září 1939 zahájili druhou světovou válku jako spojenci, sovětské impérium okamžitě napadlo Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litvu, Rumunsko a Finsko, donutilo pobaltské státy připojit se k Sovětskému svazu a anektovalo obrovské kusy Polska, Finska a Rumunska.Rusko tedy v nedávné historii již dvakrát napadlo Evropu, aby vybudovalo své impérium. A nyní to chce Rusko udělat potřetí. Nedovolme naší opozici v čele s proruskou bakterií ať nás znovu směřuje na východ.


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 27. květen 2024 @ 10:21:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Česká parlamentní opozice, to je Babiš a Okamura. Babiš je přisátý na EU a dotace. Vždyť jen na tzv. biosložce benzínu, tedy řepkolíhu si denně mastí kapsy. Babiš je bruselská loutka, co si dělá selfie s Macaronem v Paříži. Že by Babiš prchnul kamsi do Ruska za Putinem, je totální nesmysl, vždyť by přišel o svůj byznys. Okamura tu celou dobu se svojí cestovkou vozil do Česka Japonce a Číňany. Nikdy v Rusku nebyl. S Rusy nemá nic společného. 

Jak už jsem psal, mikime, ty jsi prostě amorální a prolhaný člověk. 

A co se týká období komunismu, resp. socialismu, tak to záleželo hlavně na dané vládě, jak byla servilní. Záleželo na konkrétních politicích. Ti čeští byli servilní. Asi jako ty. Stejné patolízalské gumy. Ale třeba v Jugoslávii na Rusa srali. 

Titův režim si totiž na rozdíl od loutkových komunistických režimů východní Evropy, zcela závislých na Moskvě, počínal nezávisle, což vedlo na přelomu 40. a 50. let k silné roztržce mezi Titem a sovětským vůdcem Stalinem. Ten se však invaze do Jugoslávie neodvážil. Jugoslávie se nestala součástí Varšavské smlouvy a občanské svobody zde byly značně vyšší než v ostatních státech východní Evropy. Jugoslávie bazírovala na tom, že v rámci studené války není součástí ani jednoho z bloků - východního ani západního - a demonstrovala to organizováním tzv. hnutí nezúčastněných států. Přes něj Jugoslávie získávala mimořádný geopolitický vliv, jenž byl dobře ilustrován i Titovým pohřbem v roce 1980, považovaným za největší politický pohřeb 20. století. Ekonomický systém Jugoslávie komunisté nazývali samosprávný socialismus. 

Jugoslávská ekonomika měla ale i jiné rysy odlišující ji od zemí, jako bylo komunistické Československo - dovolovala soukromé podnikání a volný pohyb pracovní síly přes hranice země. Otevřené hranice byly proslulým výdobytkem Titova režimu, který využily i tisíce Čechů a Slováků k emigraci na západ, během letní dovolené.

--------------------------------------------------------

Takže to záleželo na daném vedení země. V Jugoslávii posraní (servilní) nebyli, tak si dělali, co chtěli a ani Stalin, ani Chruščov ani Brežněv na ně nemohli. 

A právě takoví šášulové, servilové, lokajové jako je mikim, rosmano, co slouží jednou bolševikovi v Moskvě, když se to otočí, tak zase servilně a lokajsky lížou paty Bruselu, Berlínu a Washingtonu jsou největší pohromou a ostudou. 

Je mi z tebe na blití, mikime. ]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 16:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
B21'2009 Bible 21, 2009
Jan 17:3-8: "A to je ten věčný život — aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal."Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 19. květen 2024 @ 21:37:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventisti byli nejhorší pobožní, s kterými jsem se potkal. To bylo hejno fanatiků, deprivantů snad ještě horších než jehovisti. Zatímco letniční byli aspoň radostní, i když věřili ve fejky a předváděli fejky. Ale aspoň tam měli optimismus. Adventisti jen strohost, fráze, fanatismus. To byla jediná "bohoslužba", z které jsem musel utéct uprostřed. Už po necelé hodině jsem se sbalil a odešel. Nedalo se na to koukat, ani to poslouchat. Ale jsem rád za tu zkušenost. Musel jsem si to projít všechno, abych měl přehled. 

Baptisté byli v pohodě, evangelíci v pohodě, katolíci v pohodě, letniční v pohodě. Myslím lidsky a atmosférou. Odhlížím od toho, že to jsou fejky a fantasmagorie. To jsou všude. Ale čistě psychologicky.  To, že jsou adventisti jen smradlavá sekta, jsem poznal po 20 min. A to jsem byl samozřejmě v té době pobožný. Jinak bych tam nešel. Odhlížím i od nauky. Neřeším ani teologii, ani nadpřirozeno. Čistě psychologicky. Adventisti měli jen totální prázdno a faleš. Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 21:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měl bys občas navštívit psychiatra :).
]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 19. květen 2024 @ 21:54:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážně? Tobě psychiatr vylepšil náhled na adventistickou sektu? 


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 22:08:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dneska jsou adventisté úplně jiní a podobni jako i v jiných protestantských církvích, až na pár fanatických sborů typu Vojkovice, Bystřice apod.,
V Evropě upadají, ale v Africe rostou teď tam za 14 dni pokřtili přes 100000 lidí.
https://youtu.be/c00FdrPuVKg?si=pEsh58xUwL7828O_#mce_temp_url#]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 19. květen 2024 @ 22:14:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo jo. V tom potoku v tvém videu jsem tam viděl Dzehenutiho. Tak vida, tentokrát byl pokřtěn konečně směroplatně. 


]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:42:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 26. květen 2024 @ 18:00:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
HISTORIE: Věděli jste, že Rusko napadlo a okupovalo všechny země, které se staly součástí Sovětského svazu? Jsou to "bývalé sovětské republiky", včetně Ukrajiny, Estonska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu.Po únorové revoluci proti ruskému carovi v roce 1917 se ruské impérium rozpadlo a všechny tyto země, stejně jako Finsko, využily příležitosti k vyhlášení nezávislosti. Když však byla nová demokratická ruská vláda svržena komunisty během bolševické říjnové revoluce v roce 1917 a následné krvavé občanské války v letech 1918-1921, komunistický režim poté přistoupil k opětovnému obsazení všech těchto zemí (bez pobaltských států a Finska) a do roku 1922 obnovil ruské impérium pod novým názvem - Sovětský svaz. Když Stalin a Hitler v září 1939 zahájili druhou světovou válku jako spojenci, sovětské impérium okamžitě napadlo Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litvu, Rumunsko a Finsko, donutilo pobaltské státy připojit se k Sovětskému svazu a anektovalo obrovské kusy Polska, Finska a Rumunska.Rusko tedy v nedávné historii již dvakrát napadlo Evropu, aby vybudovalo své impérium. A nyní to chce Rusko udělat potřetí. Nedovolme naší opozici v čele s proruskou bakterií ať nás znovu směřuje na východ.


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 26. květen 2024 @ 21:42:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Česká opozice, to je Babiš a Okamura. Babiš je přisátý na EU a dotace. Vždyť jen na tzv. biosložce benzínu, tedy řepkolíhu si denně mastí kapsy. Babiš je bruselská loutka, co si dělá selfie s Macaronem v Paříži. Že by Babiš prchnul kamsi do Ruska za Putinem, je totální nesmysl, vždyť by přišel o svůj byznys. Okamura tu celou dobu se svojí cestovkou vozil do Česka Japonce a Číňany. Nikdy v Rusku nebyl. 

Jak už jsem psal, mikime, ty jsi prostě amorální a prolhaný člověk. 

A co se týká období komunismu, resp. socialismu, tak to záleželo hlavně na dané vládě, jak byla servilní. Záleželo na konkrétních politicích. Ti čeští byli servilní. Asi jako ty. Stejné patolízalské gumy. Ale třeba v Jugoslávii na Rusa srali. 

Titův režim si totiž na rozdíl od loutkových komunistických režimů východní Evropy, zcela závislých na Moskvě, počínal nezávisle, což vedlo na přelomu 40. a 50. let k silné roztržce mezi Titem a sovětským vůdcem Stalinem.[33] Ten se však invaze do Jugoslávie neodvážil.[34] Jugoslávie se nestala součástí Varšavské smlouvy a občanské svobody zde byly značně vyšší než v ostatních státech východní Evropy. Jugoslávie bazírovala na tom, že v rámci studené války není součástí ani jednoho z bloků - východního ani západního - a demonstrovala to organizováním tzv. hnutí nezúčastněných států. Přes něj Jugoslávie získávala mimořádný geopolitický vliv, jenž byl dobře ilustrován i Titovým pohřbem v roce 1980, považovaným za největší politický pohřeb 20. století.[35][36] Ekonomický systém Jugoslávie komunisté nazývali samosprávný socialismus

Jugoslávská ekonomika měla ale i jiné rysy odlišující ji od zemí, jako bylo komunistické Československo - dovolovala soukromé podnikání a volný pohyb pracovní síly přes hranice země. Otevřené hranice byly proslulým výdobytkem Titova režimu, který využily i tisíce Čechů a Slováků k emigraci na západ, během letní dovolené

--------------------------------------------------------

Takže to záleželo na daném vedené země. V Jugoslávii posraní (servilní) nebyli, tak si dělali, co chtěli a ani Stalin, ani Chruščov ani Brežněv na ně nemohli. 

A právě takoví šášulové, servilové, lokajové jako je mikim, rosmano, co slouží jednou bolševikovi v Moskvě, když se to otočí, tak zase servilně a lokajsky lížou paty Bruselu, Berlínu a Washingtonu jsou největší pohromou a ostudou. 

Je mi z tebe na blití, mikime. 


]


SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 21. květen 2024 @ 16:29:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby se Spasitel stal člověkem, tak by byl NUTNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM, jako všichni lidé.

Hříšný člověk nemůže odejmout hřích jiným:

Jan 1, 29 [www.biblenet.cz]  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa

Jan 8, 46 [www.biblenet.cz]  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?

2. Korintským 5, 21 [www.biblenet.cz]  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7 [www.biblenet.cz]  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8 [www.biblenet.cz]  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

1. Timoteovi 2, 5 [www.biblenet.cz]  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Tedy "člověk Kristus Ježíš" který je bez hříchu, tedy Bůh (J. 1,1; J. 1,4; J. 1,14), je Bůh v podobě služebníka, tedy člověka.

2. Korintským 5, 21 [www.biblenet.cz]  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
*
Boží Syn se nezrodil z Otce, jak tvrdí Nicejsko - konstantinopolské vyznání víry:

Věřím v jednoho Pána
   Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
   který se zrodil z Otce
   přede všemi věky:


Boží Syn nebyl z Otce zrozen - ale Otcem zplozen:

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
*
Spasitel není slepencem Božího a lidského, jak praví Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry:

On pro nás lidi
   a pro naši spásu
   sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého
   přijal tělo z Marie Panny
   a stal se člověkem.

KÝM TEDY SPASITEL NA ZEMI BYL ?

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 4 [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

SPASITEL BYL ZDE NA ZEMI VTĚLENÝM BOHEM !!!
A TOHO SE DRŽME !

Proto mohl vzkřísit i čtyři dny mrtvého Lazara:

Jan 11, 43 [www.biblenet.cz]  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“

Proto mohl své učedníky pověřovat činěním zázraků:

Matouš 10, 8 [www.biblenet.cz]  Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Skutky apoštolů 4, 30 [www.biblenet.cz]  a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“

Skutky apoštolů 6, 8 [www.biblenet.cz]  Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Při tom všem platí:

Jan 15, 5 [www.biblenet.cz]  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.


ecr
Re: SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 22. květen 2024 @ 12:28:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš žil v hříšném těle a jen tak mohl být ve všem.pokoušen jako my. Sám neměl sklony k hříchu, kterému odolal. Kdo nevyznává Ježíše přišlého v lidském těle je lhář a antikrist.


]


Re: SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 22. květen 2024 @ 14:49:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

1. Janův 4, 2 [www.biblenet.cz]  Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;

2. Janův 1, 7 [www.biblenet.cz]  Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

Není psáno, že Ježíš Kristus přišel v LIDSKÉM těle!

"Ježíš žil v hříšném těle" 

Bůh (J. 1,1), se stal tělem (J. 1,14) a podle vás hříšným tělem???
Bůh je tedy podle vás hříšný???

ROUHÁTE SE - A ANI O TOM NEVÍTE !!!

ecr


]


Re: SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 22. květen 2024 @ 21:31:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CSP Český studijní překlad (2009)
2J 1:7: "Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist."

Tělem je 100% myšleno lidské tělo ve kterém se Ježíš narodil. Nečtete Bibli?

Poznámky v Biblích to říkají jasně:
Přicházet v těle“ znamená přicházet jako lidská bytost.

]


OMEZENOST POPÍRAČŮ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 17:34:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OMEZENOST POPÍRAČŮ KRISTOVA BOŽSTVÍ

ecr


]


OMEZENOST POPÍRAČŮ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 17:36:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OMEZENOST POPÍRAČŮ KRISTOVA BOŽSTVÍ

ecr


]


Re: SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 22:45:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano přesně tak. Jeho duch byl Svatý ale jeho tělo bylo genetické od lidí. Hloupý Satan zničil sice chrám/tělo ale tím umožnil vylití Svatého Ducha do celého světa a tento Svatý Duch si nyní staví chrám a chrám bude dokončen když tohoto ducha přijme 144.000. 


]


Re: SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 22. květen 2024 @ 14:25:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římští katolíci tvrdí:

  .."který se zrodil z Otce  přede všemi věky:"...
  Toto je historická definice pro lidi čtvrtého století.

  Máte pravdu - toto je historická definice, která je však v totálním rozporu s Písmem!
  Jde o tzv. "církevní ideologii. 

  Vy, římští katolíci tvrdíte, že Kristus měl dvojí přirozenost, Boží a lidskou. 


  Kdyby tomu tak bylo, tak by byl Kristus ROZDVOJEN !

  Pak bychom se ovšem museli ptát, kde v osobě Kristově končí Bůh a začíná člověk - a naopak. 
  Taková otázka je ovšem nesmyslná - protože Bůh je už z principu NEKONEČNÝ ! 

  Spasitel, skrze Něhož a pro Něhož vše je stvořeno, neměl zapotřebí využívat věci ze stvořeného světa. 

  Koloským 1, 16 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

  Kdyby měl Kristus dvojí přirozenost, pak by ovšem nemohl prohlásit:

  Jan 10, 30 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Já a Otec jsme jedno.“

  Aby byl tento výrok splněn, musí být splněna podmínka jednoty na obou stranách: na straně Otce, i Syna.

  Spasitel byl PODOBNÝ lidem:

  Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
  7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
  8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

  Židům 2, 9 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

  Židům 2, 17 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu.

  Kraličtí: "Pročež ve všem připodobněn býti měl bratřím"
  Pavlík: "patřilo se mu tudíž být po všech stránkách připodobněnu bratrům . . ."

  Židům 1, 3 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

  A tím je řečeno vše. Tedy nic o dvojí přirozenosti Spasitelově.

  Kdyby měl Spasitel dvojí přirozenost, tak ta lidská přirozenost, tedy tělo, by zůstala v hrobě, protože na nebesa  k Bohu, který je třikrát svatý (Iz. 6,3; Zj. 4,8) se nic lidského ani nemůže dostat. A Spasitel usedl po pravici Boží (Mar. 16,19; Žd. 8,1 a další).

  VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017 [notabene.granosalis.cz] [notabene.granosalis.cz]

  Spasitel byl přirovnáván k člověku Adamovi, aby byl zdůrazněn jeho Boží původ:

  Římanům 5, 15 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.

  1. Korintským 15, 45 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Jak je psáno: ‚První člověk Adam se stal duší živou‘ – poslední Adam je však Duchem oživujícím.

  A přesně to je rozdíl mezi Bohem a člověkem. 

  Jestliže tvrdím a hlásám, že Spasitel měl na zemi pouze Boží přirozenost, pak se tím distancuji od monofyzitského bludu, který tvrdí, že mezi Otcem a Synem nelze rozlišovat.   Pokus o syntézu veršů J. 14,28 a Fp. 2,6

  Stvoření nikdy nevystihne Stvořitele:

  Římanům 11, 33 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

  Výše zmíněné verše :

  Jan 14, 28 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já

  Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

  Tolik Bible.

  *

  Základní duchovní zákon je ten, že všude tam, kde se koná dílo Boží, je Satan v okamžitém protiútoku. Dokladem toho je i náš Spasitel, kterému zákoníci, farizeové, saduceové činili překážky, dokonce i s úmyslem Spasitele zabít. Dokonce i Satan, pokoušel Spasitele (Mt. 4; 8-10; Lk. 4; 5-7).

  A v duchovním prostoru neexistuje "vzduchoprázdno" - prostor, který Boží  duch opustí, je hned obsazeno duchem Ďáblovým. A Ďábel se všemožně snaží původní obraz Kristův co nejvíce ZAKALIT

  Proto vnukl lidem myšlenku, aby od původní zvěsti o Kristu upustili a raději o Kristu filosofovali, než by Ho následovali - a tím je svedl od následování Krista.

  Následování Krista je totiž chůzí po úzké cestě (Mt. 7,14), což je obtížné, protože na této cestě existují  mnohá omezení. Když člověk šlápne vedle - tak ho to bolí.

  Proto Ďábel vnukl lidem myšlenku vytvářet tzv. "církevní ideologie" v nichž se člověk cítí daleko pohodlněji, nemusí se skoro vůbec omezovat a žije v iluzi, že vše je v pořádku, že Bohu slouží. 

  *

  CÍRKVE VE SVĚTĚ - A SE SVĚTEM !!!

  Ohledně křesťanských církví si musíme nalít čistého vína a budeme muset rozhodnout, zda určité pasáže Písma akceptujeme, či nikoli. Pokud ovšem budeme provádět z Písma jakýkoli výběr (což je dnes velmi časté), pak vězme, že Písmo nepřijímáme vůbec, protože je ABSOLUTNÍ

  List Jakubův 2, 10 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.

  Jak jsem již napsal, počínaje ediktem milánským za Konstantina (r. 313) a konče uznáním křesťanství jako státního náboženství za Theodosia (r. 380), prakticky končí podle mého soudu prvotní křesťanská církev a Satanem deformované křesťanství nastoupilo svoji cestu světem - což ostatně trvá dosud. 

  Církevní křesťanství jako náboženství skončilo, a stalo se pouhou IMPERIÁLNÍ IDEOLOGIÍ, v jejímž rámci už bylo možné cokoliv. 

  Vládce pokoje (Iz. 9,5), byl odsunut do pozadí a užíván jen jako pouhá zástěrka a ospravedlnění imperiální politiky - čímž byl a stále je, URÁŽEN .

  Proto křížové výpravy, genocida albigenských, masakry valdenských a jinověrců, inkvizice, hranice a další zrůdnosti, které zde vypočítávat nebudu. 

  Klasický případ, jak bychom se měli zachovat k těm, kteří odmítli a urazili Spasitele, je v evangeliu sv. Lukáše:

  Lukáš 9, 52 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
  53 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
  54 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“
  55 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.
  56 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.

  TAK TOTO JE KŘESŤANSTVÍ.

  Naproti tomu křížové výpravy, genocida albigenských byly už vedeny v duchu pouhé IMPERIÁLNÍ IDEOLOGIE, která se zaštiťuje Kristem, což je zvlášť odporné.

  A zde si musím položit otázku: Jestliže činy imperiální ideologie nebyly v Kristově duchu (což je zjevné) - tak v jakém duchu byly tyto zločiny prováděny? 

  A protože v duchovním světě je třetí vyloučen, musíme pak s povinnou otevřeností prohlásit, že tyto zločiny byly páchány v Satanově duchu. 

  Jakýkoli zločin je s Kristovým duchem neslučitelný!

  Šíření víry mečem je Kristu bytostně cizí. Vše je na bázi dobrovolnosti:

  Jan 6, 37 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

  Při šíření "křesťanství" např. u nás v Čechách se střetávaly síly ze Západu, se silami s Východu, vzdor tomu, že obě strany hlásaly téhož Krista. Nešlo tedy o v podstatě tzv. "christianizaci" - ale o vymezení sfér vlivu - tedy cíle politické, což bylo Spasiteli úplně cizí. 

  Biblické křesťanské církve v žádném případě nesmí splynout se státem, protože jakýkoli stát světa, Kristu rozhodně neslouží - a ani sloužit nemůže.

  Křesťanství se dostalo do přízně státu. Co to znamená?

  Matouš 4, 8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
  9 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“

  Lukáš 4, 5 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země
  6 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:
  7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“

  Spasitel se Satanu nepoklonil - a byl proto zavražděn. 

  Je tedy otázka, zda křesťanské církve zaujímají Spasitelův postoj, či nikoliv. Spasitel nebyl respektován světskou - ani náboženskou mocí, farizeji, zákoníky, veleradou - tedy světem. Ze Spasitelova příběhu vidíme, že světská moc, tedy Řím, nenalezla odvahu vzepřít se moci náboženské, tedy veleradě. 

  Proč to církve nevidí? Je to proto, že to NECHTĚJÍ vidět. Satan jim zaslepil duchovní zrak do té míry, že k nim už Písmo nemluví. 

  A protože si Satan křesťanské církve prostřednictvím státu platí, nemůžeme být tak zpozdilí, abychom se domnívali, že si Satan svého odpůrce vydržuje. 

  A křesťanské církve, Satanem již přemožené, se podle toho chovají - neudělají nic, čím by přerušily penězovod od státu!!!

  List Jakubův 4, 4 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

  Jenže pravá Kristova církev je nepřemožitelná:

  Matouš 16, 18  A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

  A tou skálou je Kristus:

  1. Korintským 3, 11 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.

  Podobně jako nyní křesťanské církve, NECHTĚLI našemu Spasiteli rozumět farizeové - kteří EVIDENTNĚ stáli na Satanově straně:

  Matouš 13, 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.
  15 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘

  1. Petrův 5, 8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

  *

  Jaké je ovoce církevních ideologií?

  Satan úspěšně vnukl lidem myšlenku nahradit následování Krista, tedy chůzi po úzké cestě (Mt. 7,14), církevními ideologiemi, ve kterých se člověk cítí daleko pohodlněji, neboť zde neexistují radikální omezení, které jsou vlastní úzké cestě.

  Satan tak cestou církevních ideologií vytváří ILUZI, že ti, kteří mu uvěřili (což je velice pohodlné), Bohu slouží - a tak je Satan vede do záhuby.
  Široká je cesta vedoucí do zahynutí (Mt. 7,13).

  Matouš 12, 33 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

  Jistě, křesťanské církve dělají i věci dobré, aby byl naplněn satanský princip dvojznačnosti a tím nebylo možné církve jednoznačně odmítnout. 

  Nicméně, zkaženým ovocem církevních ideologií je nejen to, že křesťanství se v čisté podobě už dávno nehlásá, ale i  daleko horší věci, totiž:

  Násilí, vraždy, křížové výpravy, inkvizice - tedy vše, co by Spasitel, Kníže pokoje (Iz. 9,5), jednoznačně odsoudil!!!

  Zj. 9,21. Aniž činili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých. (BK)

  Na závěr mi dovolte toto svědectví: Věřím v Pána Ježíše Krista, Syna Božího, tedy Boha - a nikoli v Bohočlověka, což je kočkopes, v kterého mohou věřit jen římští katolíci.

  ecr]


PÍSMO NIKDE NEPRAVÍ, ŽE SPASITEL PŘIŠEL V LIDSKÉM TĚLE ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 22. květen 2024 @ 17:44:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Jan 1, 1 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

  Jan 1, 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]   Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

  1. Janův 4, 2 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]   Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;

  2. Janův 1, 7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]   Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

  Nikde není psáno, že Ježíš Kristus přišel v LIDSKÉM těle!

  A proto spekulace o dvojí přirozenosti Spasitelově, naprosto ztrácejí smysl. 

  Proto lidský konstrukt,  který pochopitelně Písmo neobsahuje, totiž  "BOHOČLOVĚK", je ABSOLUTNĚ NESMYSLNÝ, stejně jako úvahy o něm.

  DRŽME SE PÍSMA !!!

  ecr]


Re: PÍSMO NIKDE NEPRAVÍ, ŽE SPASITEL PŘIŠEL V LIDSKÉM TĚLE ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 22. květen 2024 @ 21:59:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přicházet v těle“ znamená „přicházet jako lidská bytost.

3754
hoti
ὅτι
Conj
Because
 
4183
polloi
πολλοὶ
Adj-NMP
many
 
4108
planoi
πλάνοι
Adj-NMP
deceivers
 
1525
eisēlthon
εἰσῆλθον
V-3PAAI
have entered
 
1519
eis
εἰς
Prep
into
 
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
 
2889
kosmon
κόσμον
N-AMS
world,
 
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
 
3361

μὴ
Adv
not
 
3670
homologountes
ὁμολογοῦντες
V-NMP-PAP
confessing
 
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus
 
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
 
2064
erchomenon
ἐρχόμενον
V-AMS-PMP
coming
 
1722
en
ἐν
Prep
in
 
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
the flesh.
 
3778
houtos
οὗτός
DPr-NMS
This
 
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
 
3588
ho

Art-NMS
the
 
4108
planos
πλάνος
Adj-NMS
deceiver
 
2532
kai
καὶ
Conj
and
 
3588
ho

Art-NMS
the
 
500
antichristos
ἀντίχριστος
N-NMS
antichrist.


Jedním z hlavních důvodů, proč bylo nutné, aby se Ježíš stal tělem, je to, že musel prolévat krev. Zákon vyžaduje, aby k očištění mohlo dojít pouze prolitím krve. Ježíš by to nemohl udělat, pokud by na sebe nevzal lidské tělo. Dobrou zprávou o krvi, kterou prolil, je, že jednou provždy splnila požadavek zákona. Už není potřeba žádná krev, protože Ježíš navždy získal naše vykoupení svou drahocennou krví.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 2:24: "On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti."

Podle Božího zákona musí být hřích odčiněn. Ve Starém zákoně to byla krev zvířat, která byla obětována na oltáři, která činila smíření. I když to bylo dobré pro dočasné usmíření, které nemělo žádný trvalý věčný účinek. To, co by bylo zapotřebí, byla větší oběť, kterou se Kristus stal a proč na sebe musel vzít lidskou podobu. Neexistoval žádný jiný způsob, jak by mohl nést naše hříchy.

Důvod, který je třeba zvážit, je ten, který činí Krista tak vytrvalým a tak přístupným. Chápe, čím procházíte. Krása toho, že se Kristus stal tělem a přijal lidskou podobu, je v tom, že nyní může vcítit se do všeho, co cítíte. Ví, co to znamená být milován a odmítnut. Chválený i kritizovaný. Zažít loajalitu a zradu. Být následován mnoha lidmi a být sám. Cítit se blízko Otci a cítit se opuštěni. 

Zkrátka ví, jaké to je být člověkem, protože byl. Díky jeho lidskosti se můžete cítit pohodlně za ním v každé životní situaci.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 4:2: "Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;"


]


Re: PÍSMO NIKDE NEPRAVÍ, ŽE SPASITEL PŘIŠEL V LIDSKÉM TĚLE ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 08:24:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ČLOVĚK BEZ HŘÍCHU JE OXYMÓRON !!!

Židům 4, 15 [www.biblenet.cz]  Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

ecr


]


Re: PÍSMO NIKDE NEPRAVÍ, ŽE SPASITEL PŘIŠEL V LIDSKÉM TĚLE ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 24. květen 2024 @ 22:01:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš jako člověk dokázal nehřešit a tak nám byl ve všem příkladem. 

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 3:6: "Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal."
CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 5:18: "Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne."]


DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 14:43:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1

ecr


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 26. květen 2024 @ 17:59:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
HISTORIE: Věděli jste, že Rusko napadlo a okupovalo všechny země, které se staly součástí Sovětského svazu? Jsou to "bývalé sovětské republiky", včetně Ukrajiny, Estonska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu.Po únorové revoluci proti ruskému carovi v roce 1917 se ruské impérium rozpadlo a všechny tyto země, stejně jako Finsko, využily příležitosti k vyhlášení nezávislosti. Když však byla nová demokratická ruská vláda svržena komunisty během bolševické říjnové revoluce v roce 1917 a následné krvavé občanské války v letech 1918-1921, komunistický režim poté přistoupil k opětovnému obsazení všech těchto zemí (bez pobaltských států a Finska) a do roku 1922 obnovil ruské impérium pod novým názvem - Sovětský svaz. Když Stalin a Hitler v září 1939 zahájili druhou světovou válku jako spojenci, sovětské impérium okamžitě napadlo Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litvu, Rumunsko a Finsko, donutilo pobaltské státy připojit se k Sovětskému svazu a anektovalo obrovské kusy Polska, Finska a Rumunska.Rusko tedy v nedávné historii již dvakrát napadlo Evropu, aby vybudovalo své impérium. A nyní to chce Rusko udělat potřetí. Nedovolme naší opozici v čele s proruskou bakterií ať nás znovu směřuje na východ.


]


OMEZENOST POPÍRAČŮ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 26. květen 2024 @ 18:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OMEZENOST POPÍRAČŮ KRISTOVA BOŽSTVÍ

ecr


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 27. květen 2024 @ 10:21:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Česká parlamentní opozice, to je Babiš a Okamura. Babiš je přisátý na EU a dotace. Vždyť jen na tzv. biosložce benzínu, tedy řepkolíhu si denně mastí kapsy. Babiš je bruselská loutka, co si dělá selfie s Macaronem v Paříži. Že by Babiš prchnul kamsi do Ruska za Putinem, je totální nesmysl, vždyť by přišel o svůj byznys. Okamura tu celou dobu se svojí cestovkou vozil do Česka Japonce a Číňany. Nikdy v Rusku nebyl. S Rusy nemá nic společného. 

Jak už jsem psal, mikime, ty jsi prostě amorální a prolhaný člověk. 

A co se týká období komunismu, resp. socialismu, tak to záleželo hlavně na dané vládě, jak byla servilní. Záleželo na konkrétních politicích. Ti čeští byli servilní. Asi jako ty. Stejné patolízalské gumy. Ale třeba v Jugoslávii na Rusa srali. 

Titův režim si totiž na rozdíl od loutkových komunistických režimů východní Evropy, zcela závislých na Moskvě, počínal nezávisle, což vedlo na přelomu 40. a 50. let k silné roztržce mezi Titem a sovětským vůdcem Stalinem. Ten se však invaze do Jugoslávie neodvážil. Jugoslávie se nestala součástí Varšavské smlouvy a občanské svobody zde byly značně vyšší než v ostatních státech východní Evropy. Jugoslávie bazírovala na tom, že v rámci studené války není součástí ani jednoho z bloků - východního ani západního - a demonstrovala to organizováním tzv. hnutí nezúčastněných států. Přes něj Jugoslávie získávala mimořádný geopolitický vliv, jenž byl dobře ilustrován i Titovým pohřbem v roce 1980, považovaným za největší politický pohřeb 20. století. Ekonomický systém Jugoslávie komunisté nazývali samosprávný socialismus. 

Jugoslávská ekonomika měla ale i jiné rysy odlišující ji od zemí, jako bylo komunistické Československo - dovolovala soukromé podnikání a volný pohyb pracovní síly přes hranice země. Otevřené hranice byly proslulým výdobytkem Titova režimu, který využily i tisíce Čechů a Slováků k emigraci na západ, během letní dovolené.

--------------------------------------------------------

Takže to záleželo na daném vedení země. V Jugoslávii posraní (servilní) nebyli, tak si dělali, co chtěli a ani Stalin, ani Chruščov ani Brežněv na ně nemohli. 

A právě takoví šášulové, servilové, lokajové jako je mikim, rosmano, co slouží jednou bolševikovi v Moskvě, když se to otočí, tak zase servilně a lokajsky lížou paty Bruselu, Berlínu a Washingtonu jsou největší pohromou a ostudou. 

Je mi z tebe na blití, mikime. ]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 27. květen 2024 @ 19:45:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
HISTORIE: Věděli jste, že Německo napadlo velkou část zemí Evropy, Rakousko, Polsko, Československo, zlikvidovalo dvakrát Ukrajinu a napadlo mnoho dalších států, vyvraždilo z nich miliony obyvatel? Ne sice tolik, jako Rusko, ale snažilo se a navíc - mělo na to méně času, než Rusko. Kdyby Německo řádilo déle, než Rusko, bylo by ze socializmu víc mrtvol, než z komunismu.

SOUČASNOST: Německo se na vzájemné válce Ruska a Ukrajiny poměrně hezky přiživilo, naposled tím, že nechává příkazem proudit plyn z Ruska, Kataru a Ameriky přes své území a kromě poplatků za tranzit vybírá od okolních států i daň za plyn, aktuálně ve výši zhruba 6% ceny plynu. Jen střípek z mnoha.

Hezký den
Cizinec


]


Re: DUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU.1 (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 28. květen 2024 @ 01:48:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas. A přidám jen doplnění, že Němci považovali Slovany za podřadnou "rasu" určenou k vyhubení nebo otrocké práci. A tak špatný náhled tedy Stalin na nás neměl jako Hitler. Kdyby se Hitlerovi a Němcům podařilo realizovat to, co měli v plánu, tak si tu asi dneska nepíšeme. 


]


Re: PÍSMO NIKDE NEPRAVÍ, ŽE SPASITEL PŘIŠEL V LIDSKÉM TĚLE ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 23. květen 2024 @ 08:27:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ČLOVĚK BEZ HŘÍCHU JE OXYMÓRON !

Židům 4, 15 [www.biblenet.cz]  Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

ecr


]


Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 22:42:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Rouhavé jsou všechny pozemské církve a proto se i mezi sebou žerou.Stránka vygenerována za: 0.85 sekundy