Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Antonín.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16681, komentáře < 7 dní: 371, komentářů celkem: 432107, adminů: 60, uživatelů: 5255  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 300 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Pepik_pepik
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117881822
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Charakter Boha křesťanů II.
Vloženo Neděle, 28. duben 2024 @ 00:01:29 CEST Vložil: Tomas

Úvod do křesťanství poslal oko

Bůh je jeden. V tomto bodě se shodují snad úplně všichni křesťané.


Jistá menšina křesťanů i zde však odmítá Boží trojjedinnost. Víru v Boží Trojici.
 Realita Boží natolik přesahuje hranice lidského rozumu, že ji není možné lidským rozumem plně uchopit, porozumět jí, obsáhnout ji. 
Boha si prostě nejde postavit na ruku a zkoumat! 
Apoštol Pavel píše, že Bůh je pro nás lidi skryt v nepřístupném světle (1 Tim 6,16). Bůh je nevýslovné tajemství, které "nekonečně převyšuje všechno, co jsme v naší lidské omezenosti schopni pochopit".

Trojiční nauka měla pochopitelně v křesťanství během věků svůj vývoj, jak ji křesťané postupně chápali stále jasněji. 
Otec je původcem božství Syna i Ducha svatého, ale protože Bůh je zároveň i věčný (bez počátku), mají všichni tři jednu stejnou přirozenost a v božství jsou si rovni. Už sv. Augustin napsal, že Syn má svůj původ v Otci. Duch svatý je pak vzájemná zosobněná Láska mezi Otcem a Synem - zosobněným darem mezi Otcem a Synem (sv. Hilarius z Poirete – biskup Nicejského koncilu).


Dogma o Nejsvětější Trojici:

Trojice je jedna. 
Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici". 
Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti." "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností."
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. "Bůh je jediný, ale ne osamocený." "Otec", "Syn" a "Duch svatý" nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: "Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn." Liší se od sebe navzájem vztahy svého původu: "Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch svatý, který vychází." Božská jednota je trojjediná.Během věků tohoto Boha lidé nazývali různými opisnými jmény (např. Adonaj; Hospodin; Bůh;). 
Víme už, že Boží jméno zná jedině sám Bůh (Zj 19,12) a že není v lidských možnostech jej v jeho plném významu obsáhnout a poznat. 
Nazýváme tedy Boha podle svých omezených lidských možností (Bůh; Hospodin; ….)…. Bůh na Mojžíšovu otázku, jaké že je jeho jméno, odpovídá: „Já jsem…
 Tetragram: JHWH.

Zkusme se nad tím zamyslet; Bůh nemohl Mojžíšovi už odpovědět výmluvněji a pravdivěji. 
Já jsem! 
Kdybych Já nebyl – ani ty by jsi nebyl – vůbec nic by neexistovalo
Ale ty jsi, ty reálně existuješ – a to je pro tebe dostatečným důkazem toho, že i Já jsem. Nejsem výplodem něčí fantazie! Já jsem Bohem milujícím, slitovným … Já jsem Bohem stálým, věčným. 


Říkáme to naučeně a ze zvyku, že Bůh je zosobněná Láska sama o sobě. Ale nedomýšlíme to. 
Sám Bůh o sobě svědčí, že je věčný, že je stálý a neměnný
Bůh nás samozřejmě miluje, ale koho že to konkrétně miloval před stvořením světa lidí a před stvořením andělů? Koho?
Dokážou snad na toto unitáři odpovědět?


Je – li Bůh Láskou – a pravá láska je přece vždycky žitým vztahem mezi osobami – koho že to Bůh tehdy miloval?
 Láska je vztahem mezi osobami - nijak jinak existovat nemůže! 
Pokud by byl Bůh pouze v jedné osobě, miloval tehdy před počátkem (v době před stvořením kohokoli) snad jenom sám sebe? Kdo byl tehdy objektem jeho lásky? 
Sebeláska je přece tou nejhorší parodií na lásku skutečnou! Je dokonalým popřením skutečné lásky, je sobectvím! 
Tudy opravdu cesta nevede… 

Už vícekrát jsem zde argumentoval tou logickou úvahou, že kdyby byl Bůh pouze v jedné osobě, každý ze tvorů, vstupující s ním do vztahu, by mu přidával novou kvalitu (vztahovost), kterou jednoosobový bůh v sobě mít logicky nemůže. A už samou touto skutečností by už vlastně přestal být dokonalým Bohem… 
Ani tudy tedy cesta nevede… 


Dlužno podotknout, že tato moje dřívější argumentace se u mých oponentů zcela minula účinkem – prostě ji ignorovali a nepřikládali jí význam. Usuzuji proto, že v otázce Boží Trojice nemá ani cenu zde rozebírat notoricky známý příklad svatého Patrika o jeho trojlístku jetele, nebo snad známý příklad o trojím skupenství vody … 
Před známými argumenty se člověk snadno obrní – rozhodne se je ignorovat. 

Přesto, pokud Trojjediný Bůh stvořil tento svět, já věřím, že v něm zanechal pro lidi svůj výrazný podpis – jako když malíř podepíše svůj obraz. 
A tak vám zde dám příklad z tohoto světa o trojí podstatě jediného Boha, který se „vylíhl“ v mojí hlavě. 
Kdybych byl nyní dost ješitný a sebevědomý, tak bych tu tvrdil (jako tu už přede mnou někteří tvrdili), že tu ze mě promlouvá Duch svatý. Já se ale domnívám, že to autorství Ducha svatého by měli ve svých srdcích rozpoznat spíš až moji čtenáři, než abych jim  něco takového dopředu já vnucoval…

Každý příklad ze světa stvořeného však nutně trochu pokulhává za skutečností – je jenom určitým obrazem. Je podobenstvím o světě duchovním, který se odráží ve stvoření. Je spíš jenom náznakem, obrysem skutečnosti.


Pán Ježíš vzpomínal cosi o našem pokojíku, ve kterém bychom se měli modlit (Mt 6,6). Předpokládám, že všichni máme takovýto pokoj, kde třeba spáváme, takže si toto každý z nás dokáže jistě docela dobře představit: 

Tento náš pokoj je jeden - Prostor tohoto pokoje je jeden. Jeden – jako i Bůh je jeden.
Přesto prostor tohoto konkrétního pokoje má svoji výšku – a to v každém bodě šířky i v každém bodě svojí hloubky
Výška je tedy nedílnou součástí jednoho pokoje, ale nestačila by samotná definovat prostor pokoje. 
Stejně tak šířka i hloubka samy o sobě nemohou definovat prostor toho pokoje. 
Však ony tři dohromady teprve definují tento prostor pravdivě. Patří k němu – jsou doslova oním pokojem – vytvářejí prostor…

Podobně ani pojem nebeský Otec, ani Syn, ani Duch svatý (všechno co o nich víme) samostatně nemohou obsáhnout to, co o Bohu víme v plnosti – jsou však neoddělitelní a jsou dohromady jediným Bohem, jak ho známe.

Jeden určitý prostor má tedy svoji výšku, šířku i hloubku
Úplně každý bod tohoto prostoru má svoji určitou výšku, šířku i hloubku.

Šířka je prostorem – je všude - v každém místě.
Výška je také stejným prostorem a také je všude. Ale výška není šířka! 
Také hloubka je prostorem a je úplně všude. 
Však je odlišná od výšky i od šířky – a přesto je jejich neoddělitelnou součástí stejného prostoru! 
Jeden prostor vašeho pokoje – tři naprosto různé roviny. 
Jeden Bůh – tři naprosto různé osoby.


Bůh je však nekonečný (není jen v pokojíku) – podobně jako vesmír je nekonečný (zde s určitou výhradou!). 
Však i ve vesmíru lidé už dokážou každé jednotlivé hvězdě určit její „výšku, šířku i hloubku“.
 Na mapě hvězdné oblohy je zanesena „výška i šířka“ polohy každé hvězdy vůči Zemi – „hloubku“ (vzdálenost od Země) pak lze vypočítat z paprsku světla oné hvězdy z posunu do červeného spektra (Dopplerova jevu). 

Žijeme v trojrozměrném prostoru – a to nikoli náhodou. 
Snad není člověka, kterého by nenapadlo, jak že může Bůh stihnout vnímat každou událost ve vesmíru i v lidském srdci zároveň – jak může slyšet rázem modlitby miliard lidí. Ale pokud je náš Bůh „Já jsem“ v každém bodu vesmíru, začínáme tušit, že cosi takového je skutečně možné. 
Že „prostor“ Boží Trojice nemá žádná svoje „hluchá místa“…


Je tomu právě proto, že Otec, Syn a Duch svatý jsou v Bohu („výška, šířka i hloubka prostoru“) v jednotě trvalého společenství a jeden bez druhého nekoná nic. 
Vždycky konají všechno společně a v dokonalé jednotě chtění i činění..
"Charakter Boha křesťanů II." | Přihlásit/Vytvořit účet | 237 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 09:24:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen zdlouhavá bajka co by kdyby, ale důkazy z Bible chybí s bez důkazů z Bible se nikdy lež o jednom Bohu ve třech osobách nestane pravdou. Teda ne tak u katolíků ti budou lhát tak dlouho až se lež u nich stane "pravdou".Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 28. duben 2024 @ 09:34:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy sobotáři máte zase jiné lži a navíc jste  chciválkové


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 10:01:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mlč proruský ateisto.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 28. duben 2024 @ 10:07:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co sem lezeš, proamerický  válečníku. Ty budeš poučovat o víře?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 13:46:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak budu poučovat o víře Ježíše Krista.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 28. duben 2024 @ 15:55:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle amerického hnusného vzoru


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 28. duben 2024 @ 09:41:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime, zdravím.

Já v tomto svém článku apeloval spíše na zdravý selský rozum u lidí, na prosté nevyumělkované uvažování mimo zažité stereotypy.

V tomto jsem u tebe evidentně narazil na nepřekročitelné hranice tvých lidských možností.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 10:03:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to samé platí u Tebe to co máš tradicí zažité u ŘKC pkatí a přes to vlak nejede a jiné vysvětlení biblické nepřijímáš.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 28. duben 2024 @ 11:45:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvá vysvětlení nejsou ale vůbec biblická - spíš protibiblická.

 A hlavně také proti zdravému rozumu.  
Prostě jen zatvrzelý sektář s nepatrným rozhledem a orientací ve víře křesťanů - ve svém miniaturním virtuálním lživém světě ...


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 13:52:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je ale jen Tvůj názor doteď jsi nic předloženého biblického nevyvrátil, protože to nejen neumíš, ale ono tu Boží pravdu o jediném Bohu JHVH a jediném Pánu člověku Ježíši Kristu katolickými dogmaty vyvrátit ani nejde i kdybyses snažil sebevíc.
Moje vysvětlení Unitariánů jsou nejlepší možná v problematice jediného Boha a člověka Ježíše Krista a nikdo je ještě ničím nikdy nepřekonal.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 28. duben 2024 @ 18:20:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemůžeš mít za Pána člověka. Pokud je podle tebe Ježíš jen člověk, nemůžeš ho mít za Pána. Pokud bys uctíval jen člověka, je to modlářství. Uctívat a mít Pána lze mít jen Boha. Tečka. Buď je Ježíš Bůh nebo není vůbec. Nic mezi tím neexistuje. Pokud je Ježíš jen člověk, tak je dávno mrtvý a ty máš za Pána mrtvolu, blbe. 


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 22:56:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když tomu vůbec nerozumíš proč se do toho s...š?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. květen 2024 @ 08:12:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk Mikin, zda-li to vůbec je člověk, který podporuje vraždění, zabíjení a války, zde nemá co mluvit o Kristu. Je to jen duchovní podvodník.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 10:01:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nezdá se mi, že by Mikim podporoval Putina.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 14:08:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem někde někdy napsal, že podporuji vraždění, zabíjení a války? Jedině co podporuji je zastavení a likvidaci těch co válku na Ukrajině začali.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. květen 2024 @ 21:11:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kecáš. Jsi banderovec a americký lump. který potřebuje pro svoji hříšnou duši americké hnusné náboženství. Podporuješ zabíjení stejně jako celý Západ a USA. Jenže jednoho dne z toho bude atomová válka a chcípneš jako všichni a Tvoje položidovská víra Ti bude k ničemu.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 04. květen 2024 @ 08:32:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Válku na Ukrajině začali v roce 2014 žlutí. Ti začali střílet na modré. ]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 28. duben 2024 @ 10:42:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Boha si prostě nejde postavit na ruku a zkoumat! 

  Když to Stando nejde, tak proč se o to snažíte, o to co nejde?

  Nebylo by lepší věnovat se něčemu užitečnějšímu, ale hlavně něčemu, co jde?

  ToníkRe: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 28. duben 2024 @ 11:29:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poznávat Boha samozřejmě jde i cestou rozumu.

Všechna Boží díla (tedy i ta viditelná Boží díla)   velebí Boha.  Proto je sama příroda tak krásná a věci jsou v ní připraveny od boha k objevování.

Člověk byl stvořen jako rozumný, aby poznával vše kolem sebe a používal rozum ke správnému hodnocení věcí.


Já se rozumem neusiluji zkoumat samotného Boha (to jen cituji učení církve o Bohu), ale rozumem vyvracím nesprávné představy některých lidí o Bohu.


My nemůžeme rozumem uchopit Boha, ale jsme schopni rozumem definovat, jaký Bůh určitě není a být nemůže.Byl bych spíš vděčný za racionální věcné doplnění  v této oblasti křesťanské víry. K užitku všech.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 28. duben 2024 @ 12:09:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mám obavy z toho, že racionálne to nejde... skôr duchovne... ide o stretnutie dvoch duchovných svetov. Ja nestrácam čas s jehovistami... oni by sa tak radi rozprávali, často o nepodstatných veciach, tak ich hneď na začiatku zastavím a vyzvem k tomu aby sa spolu so mnou poklonili, pomodlili, vzdali Ježišovi rovnakú úctu ako Bohu... okamžite prchají... za 5 min. som s jehovistom hotový, lebo uholný kameň nás rozdeľuje... Kristus nás rozdeľuje... to isté treba urobiť aj s diskutérmi unitármi...


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 13:57:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mít Ježíše v úctě a uctívat Boha při bohoslužbě je velký rozdíl, pro uctívání Boha se používá jiné řecké slovo než které se používá pro to mít Ježíše v úctě, ale to bys musel studovat Písmo do hloubky a nejen povrchně. 


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 28. duben 2024 @ 16:00:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy a Tobě podobní ho uctíváte požehnáním válkám a zlu. Ty tak umíš uctívat. Spíš zneužívat Pána Ježíše. Typické pro americké náboženství-


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 22:57:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkujeme za další dementní komentář...


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 23:00:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj komentář byl určen jen inteligentnim lidem ne dementům.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 29. duben 2024 @ 08:34:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže já pozoruji, že v té vaší sektě je víc divných lidí, než kdekoliv jinde. Oni nejsou ani tak dementní, jako spíše obětí vašich kazatelů a gurů. Právě vy chcete udělat z lidí dementy. Ty budeš asi jeden z těch duchovních lumpů a zrůd.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 07:01:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelze udělat z někoho dementa když on se jako dement už narodil. Už lze jen konstatovat fakt.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. květen 2024 @ 08:05:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi jeden z nejhorších zrádců Krista a Boha. Pokud Ty máš pravdu, tak Bůh neexistuje a je to největší podvod na lidech. Chápu, že za Hitlera by si se stal nejvyšším SS. Protože takové zlo je od narození v Tobě. A protože vás sobotáře a  podobné válečné šílence znám, jsem přesvědčen, že se nemýlím. A piš co o mně chceš, já budu psát taky. S takými lidmi je třeba bojovat, má – li se lidstvo zbavit zla. Vy  prostě potřebujte zničit pravou víru lidí a nahradit ji vaši vražebnou válečnou rétorikou. Však také vaše hnusné náboženství pochází ze země zla.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 14:09:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Piš si ci chceš demente.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 29. duben 2024 @ 07:05:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  A je vám to k něčemu užitečné? Pomáhá vám to nějak v životě, nebo někomu jinému, než vám?

  Změní to nějak vaše životy, když si to takto definujete rozumem?

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:08:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


  A je vám to k něčemu užitečné? Pomáhá vám to nějak v životě ... "...K tomu, aby člověk šel po životní cestě správným směrem, potřebuje nezbytně správné informace, aby si dokázal vyhodnotit, zda jde skutečně tím správným směrem. 
Vždyť toto je tak logické a pochopitelné!  Jsme přece všichni lidmi na cestě a mnozí tápou ve slepých uličkách ...Tohle není mým objevem - na toto přišel už svatý Tomáš Akvinský někdy ve třináctém století. Já toto tedy už jenom zdědil - skrze tradici katolické církve.

Pokud ze tvého pohledu můj článek neobsahuje nic užitečného - budiž.
Toto ať si ale každý čtenář zhodnotí sám za sebe.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:33:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  A je vám to v tomto užitečné? 

  Dokázali jste si z toho vyhodnotit, zda jdete správným směrem?

  Psal jsi tu, že máš náklonnost ke zlému, že z tvého srdce vychází zlé, že si stále nesseš "adama", máš "svobodu" hřešit, "boha", co ti hřešení dovoluje, schvaluje, umožňuje a musí souhlasit s tvý hříšným záměrem, že sám nerozumíš bibli, ani jí sám rozumět nemůžeš, že neznáš Boží jméno, ani ho sám znát nemůžeš, psal jsi tu spoustu takových věcí ...

  Je to, co si řešíš v článku skutečně to, co ti pomůže v životě?


Tohle není mým objevem - na toto přišel už svatý Tomáš Akvinský někdy ve třináctém století. 

  A bylo mu to nějak užitečné v životě? Nebo lidem kolem něj? Poohlo jim to nějak, že na to přišli?

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:53:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


I toto patří k té sumě pravdivých informací, jak se v životě správně orientovat.

Mít vědomí oné skutečnosti, že jsme stále potenciálními hříšníky - i když třeba zrovna ve stavu bez hříchů, kdy mi Bůh hříchy odpustil.

Kdo si o sobě myslí, že toto je už za ním, že toto pro něho už neplatí, jenom klame sám sebe.

Proto jsem ti já kdysi vytýkal, že žiješ v jakémsi druhu  "náboženského rauše"  - mimo realitu života skutečného...." A bylo mu to nějak užitečné v životě?"...

Když si uvědomíš, jaký Bůh není a být nemůže, začneš alespoň tušit, jaký je Bůh doopravdy - a získáváš tak důvody jej milovat.

Vy tady mnozí deklarujete, jak že milujete Boha, jak že milujete Krista - ale jak je to s vámi doopravdy? Skutečná láska není to, co si člověk namlouvá, o čem sám sebe přesvědčuje.
Z jakých důvodů ty miluješ Boha, proč miluješ Krista? A miluješ i Ducha svatého?  Proč? A jak moc?


Jsou to těžké otázky pro každého člověka, ale podstatné.
Nemusíš na ně odpovědět mně - ale dokážeš si je zodpovědět alespoň sám sobě?
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. duben 2024 @ 07:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Proto jsem ti já kdysi vytýkal, že žiješ v jakémsi druhu  "náboženského rauše"  - mimo realitu života skutečného.

  STando, to vím, že jsi mi mnohokrát nesmyslně vytýkal tvůj život, věci, které se mně netýkají, co vám pobíhají po hlavách a co žijete. Děláte to tu takto nesmyslně - zeptám se třeba někoho, jestli má z něčeho radost a on mi začně vyčítat jeho život.... Děláš to tak často i ty, když ti položím nějakou otázku, že místo odpovědi začneš vyčítat tvůj život, co žiješ ty, co máš v hlavě. Naprosto nesmyslně.

  A už bys mohl vědět, že když se ptám zajímá mne odpověď na otázku. A když neodpovíš, zeptám se znovu. Mám zkušenost, že když se zeptám vícekrát, někdy odpovíte.


  Zpět tedy k tomu, co jsi psal:

My nemůžeme rozumem uchopit Boha, ale jsme schopni rozumem definovat, jaký Bůh určitě není a být nemůže.


  Ptal jsem se: Je vám to k něčemu? Odpověděl jsi:
Když si uvědomíš, jaký Bůh není a být nemůže, začneš alespoň tušit, jaký je Bůh doopravdy - a získáváš tak důvody jej milovat.

  A to je tedy tvůj život? 

  Když sis uvědomil, jaký Bůh není a být nemůže, tak jsi alespoň začal tušit, jaký je Bůh doopravdy?

  

Vy tady mnozí deklarujete, jak že milujete Boha, jak že milujete Krista - ale jak je to s vámi doopravdy?

  Jak je to se mnou doopravdy píšu v mých příspěvcích. Jsou nadepsané "Vložil: Cizinec". Pod tím nickem tu píšu jen já, nikdo jiný. Když si přečteš moje příspěvky, budeš to vědět.

  Tobě jsem napsal příspěvek jaký charakter má náš Bůh [granosalis.cz]. Když si ho přečteš, dozvíš se to.


Z jakých důvodů ty miluješ Boha, proč miluješ Krista?

  Protože mi Bůh dal lásku, Stando. Láska je součást života od Boha. Součást nového stvoření. 

  Psal jsem ti k tomu i svědectví, a vícekrát - když mne Bůh zachránil, dal mi život, součástí toho života byly dvě pro mne podstatné skutečnosti - pokoj s Bohem a láska od Boha. To byly mimochodem také skutečnosti (dvě z mnoha), podle kterých jsme poznal, že se můj život změnil. 

  Pokoj s Bohem mi tehdy hodně scházel. Měl jsem tedhy od "boha" v slzavém údolí jen temnotu, co on tak má za "poklad". Takže pokoj s Bohem pro mne byl obrovský rozdíl.

  A láska o to více - její nedosttek jsem ve starém životě taky vnímal, ale ne tolik, protože temnota byla mnohem silnější, než nedostatek lásky. Ale i tak to pro mne byl ten podstatný rozdíl, mít lásku, k Bohu i lidem.


A miluješ i Ducha svatého?  Proč? A jak moc?

  Ze stejného důvodu. Nemám jiný důvod.


Jsou to těžké otázky pro každého člověka, ale podstatné.

  Tomu se říká projekce a generalizace. A mylná generalizace. 

  Podstatné otázky to jsou, ale rozhodně to nejsou těžké otázky pro každého člověka. 


Nemusíš na ně odpovědět mně - ale dokážeš si je zodpovědět alespoň sám sobě?

  Klidně ti odpovím. 

  A budu rád, když zase odpovíš ty.

  Psal jsi:


  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 12:58:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."A je vám to v tomto užitečné?  Dokázali jste si z toho vyhodnotit, zda jdete správným směrem?"...

Ano, je to užitečné. Ano, dokázali.


..."
Z jakých důvodů ty miluješ Boha, proč miluješ Krista?

  Protože mi Bůh dal lásku, Stando.
"...

Láska tedy není vztah, ale nějaká věc, nebo schopnost?
Já se jen ptám, jak to ty vidíš. Že ti ji totiž Bůh dal ....

Podle mne prvním předpokladem pro adekvátní lidskou odpověď na Boží lásku je mít čisté srdce.  A mít čisté srdce znamená, že ho takto očistil Bůh. A aby ho Bůh takto očistil, musí nejdříve hříšník učinit pokání ze svých hříchů a vyznat je Bohu i církvi.

Udělal jsi to tehdy právě tak?

Pokud si dobře vzpomínám, tvrdil jsi tu obrácené pořadí - nejdříve ti Bůh prý očistil srdce (dokonce "vyměnil srdce") a až potom jsi prý ty byl schopen činit pokání.

Ale proč by ti to Bůh dělal právě takto, zatímco všechny ostatní by nechal hnít v temnotě hříchu?  Nezdá se ti to takto trošku (spíš hodně!) nespravedlivé?

Tvůj bůh je takto náladový, neměří každému stejným metrem? Nespatřuješ v tom protekci?

A nebo se ty životem potácíš ve svých náboženských chimérách a namlouváš si, co není?

Jestliže jsi ty tehdy upustil od svých navyklých hříchů - to je jen dobře. I když třeba z nesprávných pohnutek, z nepravdivých představ. Ale nenahradil jsi jen svoje hříchy třeba jiným typem hříchů?

To já nevím, to bys měl poznat ty sám.
I hodně "věřící" člověk může hřešit závažným způsobem.
Já bych přál každému, aby mu Bůh doopravdy hříchy odpustil - čím víc bude takových, tím krásnější život budou mít i naše děti a vnuci. Ale třeba žít v realitě, nikoli v mylných náboženských představách, jak že mi Bůh prý hříchy odpustil.

My, katolíci, máme v tomto výhodu: nám jsou totiž odpouštěny hříchy svátostně z moci Ducha svatého, z moci udělené apoštolům samotným Kristem (J 20,21-23). Po každé vykonané zpovědi musí zaznít jasné slovo: "Bůh ti odpustil hříchy, jdi v pokoji!"
Tehdy dostáváme dar Kristova pokoje.


Evangelíci to mají už podle mne sporné. Jednou za rok prohlásí všichni dohromady , že "zhřešili" a basta.

Ale možná by nám to osvětlil lépe evangelík Ivan.

A u vás (nezařazených v pořádné církvi) je "odpuštění hříchů" záležitostí velice individuální a pochybnou ve svojí pravosti. Leží to hlavně na autosugesci samotného "hříšníka" (co vlastně ani hříšníkem prý není) přesvědčit sebe sama, že mi Bůh hříchy odpustil. 

Osobně se neodvážím posuzovat, nakolik je takovéto odpuštění hříchů skutečně možné. Hodně tu bude záležet na opravdovosti srdce a na touze chtít být očištěn. Na zřeknutí se zla.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 01. květen 2024 @ 08:11:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, díky za sdílení tvého života, problémů, co si dlouhodobě řešíš. 

  Rozumím, že je jedno, jestli jste katolíci, nebo evangelící, nebo nezařazení v pořádné církvi, pořád si ve vašem stavu řešíte to, co popisuješ. To tak lidi mají, když žijí "Adama", jedno, kde jsou.

  V těch tvých problémech ti tedy zjevně tvoje rozumové spekulace v článku nepomly nijak. 

   A to si myslím, že byt v tom potřebovl už pomoci, když to trvá tak dlouho. Ke tvým problémům, které si stále znovu léta řešíš, jsem ti napsal příspěvek [granosalis.cz]. A myslel jsem ho vážně.
¨

  Ta jenom jednu věc, co se ptáš. Důležitou věc.

Láska tedy není vztah, ale nějaká věc, nebo schopnost?

  Bůh je láska, Stando.

  Bůh Stando nenechal hnít lid v temnotě hříchu, jako tví bohové, co ti pobíhají ve tvých problémech rozumových definování. 

  Bůh šel až na kříž a náš hřích vynesl na svém tělě na ten kříž. Pro nás to byl dostatečný důkaz lásky.


  Zpět k tomu, co jsi psal v článku a v příspěvcích, "rozumovému definování, jaký Bůh určitě není a být nemůže."


"A je vám to v tomto užitečné?  Dokázali jste si z toho vyhodnotit, zda jdete správným směrem?"...

Ano, je to užitečné. 

  Jestli ti dobře rozumím, tak ty tvoje "rozumové definice čím váš bůh být nemůže" ti byly nějak užitečné.

  V čem konkrétně byly tobě užitečné?

  Toník

  


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 14:05:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si myslím, že lidé jsou si v něčem hodně podobní, že problémy řešíme také podobné.

..."Bůh je láska, Stando."...

Já také věřím, že mě Bůh miluje.

Ale takto řečené o Bohu je to nadnesená fráze, nad kterou není třeba moc přemýšlet.

Podobně jako třeba Bůh není žádná bytost, ale samotné bytí - zdroj všeho života, tak je pro nás hodně obtížné lidsky vyslovit, co Bůh je, Vždycky to bude nedokonalé.
Bůh je láskou právě proto, že je společenstvím tří : Otec plodí Syna v Duchu svatém  a Syn se vydává v tom samém Duchu Otci. Následně Otec sesílá Ducha svatého (který je zosobněnou Láskou mezi Otcem a Synem) na tento svět - na ty lidi, kteří touží být s Ním..
Proto je Bůh Láska.

Rozum je darem od Boha a třeba nám ho používat. I ve věcech duchovních. To aby nás Nepřítel neobelstil polopravdami, zdáním zbožnosti (jsi už spasen, stačí ti tomu věřit...), zážitky "duc*****" a pod..

Buďme racionální.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 07:08:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Bůh je láska, Stando.

Ale takto řečené o Bohu je to nadnesená fráze, nad kterou není třeba moc přemýšlet.

  Díky za sdílení toho, co žiješ, jak uvažuješ. Chápu, že pro tebe to tak je. Četl jsem si tvoje příspěvky v minulosti, co žiješ. Věřím ti, že to tak máš, že je to pro tebe fráze.

  Pro mně to není fráze, Stando. Ani moje víra.

  Je to moje zkušenost. Životní zkušenost. Dlouhodobá životní zkušenost.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 07:42:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, i u mě je to trvale žitá skutečnost.

Přesto jsem na tak silná vyjádření velice opatrný, abych třeba nesklouzl do falešnosti. Ono se to krásně poslouchá, ale když to člověk na sobě skutečně zakusí, je to pro něho hodně posvátné, než aby s tím jenom tak lehkomyslně šermoval.
K lepšímu, hlubšímu poznání Boha.
A pro orientaci v životě. Dokázat i rozumem rozpoznat, co je skutečně od Boha a co je jenom nějaké zdání či úklad zlého ducha.

Staňa.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 13:34:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toníku, i u mě je to trvale žitá skutečnost.

  ?? 

  Ještě v "Středa, 01. květen 2024 14:05:41" to pro tebe byla [granosalis.cz] "nadnesená fráze, nad kterou není třeba moc přemýšlet" a po pár hodinách je to pro tebe "trvale žitá skutečnost"?

  
Přesto jsem na tak silná vyjádření velice opatrný, abych třeba nesklouzl do falešnosti. 

  V čem konkrétně bys sklouzl do falešnosti a proč, kdybys nebyl opatrný?


Ono se to krásně poslouchá, ale když to člověk na sobě skutečně zakusí, je to pro něho hodně posvátné, než aby s tím jenom tak lehkomyslně šermoval.

  Přesně, Stando. Souhlas. Navíc to, co člověk na sobě zakusí, pro něj není "fráze".

  Proto s tím taky lehkomyslně nešermujeme, není to pro nás fráze, ale znovu a znovu píšeme jako křesťané jasné svědectví ze života s Bohem, od počátku až dodnes. Jako zkušenost měl apoštol Jan, takovou máme my.


K lepšímu, hlubšímu poznání Boha.

  A co konkrétně jsi poznal lépe a hlouběji z tvé "rozumové definice čím váš bůh být nemůže"?


Dokázat i rozumem rozpoznat, co je skutečně od Boha a co je jenom nějaké zdání či úklad zlého ducha.

  A tys měl v životě něco jako zdání zlého ducha, co ti vyřešily tvoje "rozumové definice čím váš bůh být nemůže"? 

  Co konkrétně to bylo, cos to měl v životě?

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2024 @ 14:54:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

My, katolíci, se v životě potřebujeme orientovat neustále.

Život s Bohem vyžaduje jistou míru neustálého úsilí (rozpoznávat a udělat správné věci) -- je to neustálý boj (boj hlavně se sebou samým, s hříšnými sklony či boj s náročnými životními situacemi, ve kterých je třeba se spolehnout nikoli na sebe, ale na Boha)..  


Člověk, kterému je už všechno jasné, je na tom ve skutečnosti nikoli zrovna moc dobře ( a to říkám jako eufenismus!).

Když tě tady tak poslouchám, jak že ty lehce proplouváš životem a všechno za tebe odedře prý Kristus, který tě zbavil všech pokušení hříchu - tak je mi tě docela líto - a je mi z toho smutno.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. květen 2024 @ 08:00:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Když tě tady tak poslouchám, jak že ty lehce proplouváš životem a všechno za tebe odedře prý Kristus, který tě zbavil všech pokušení hříchu - tak je mi tě docela líto - a je mi z toho smutno.

  No, k takovýmto tvým nápadům už jsem ti tu v diskuzi psal: Většinou vystupuješ kriticky proti nápadům, které si sám vytváříš, proti tvé situaci, ve které jsi, co žiješ. Mně se to, proti čemu kriticky vystupuješ, nijak netýká. Není to ani můj život, ani charakter, ani smýšlení.
  Na otázky k tomu, co píšeš, odpovíš?


  Ptal jsem se tě:

  Odpovídal jsi:


  Toník]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 08:32:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V dnešní době lidé slovo "Láska" velice zprofanovali. Označuje se tím úplně kde co - dokonce i chování hříšné a proti Božímu řádu.
V tomto kontextu říci jen : "Bůh je láska" zní pak lehkomyslně, nepromyšleně - frázovitě.

Tolik můj katolický pohled na věc.

Je snad Kristova láska podmíněná?
Přestává být Bůh láskou, když se chováme jinak, než on chce?
To určitě ne.
I když my jsme nevěrní, on zůstává věrný...

Svá přikázání nám nedává proto, aby  měl jak posoudit, zda jsme hodni jeho lásky, ale abychom věděli kudy vede cesta, a neničili sebe ani druhé.
Nelze mít někoho doopravdy rád a přitom se mu svým jednáním vlastně vysmívat.
Obnova narušeného vztahu začíná vždycky tím, že člověk projeví opravdovou lítost a znovu se rozhodne pro lásku.
Teprve pak může vytrysknout radost, která není z nás.


(J 15,9)
Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ „Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 15:18:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando.

  Díky za tvůj katolický pohled na věc. Chápu, že to tak máte. 

  I tohle máme jiné proti tomu, co píšeš.


  Slovo láska jsme nezprofanovali. Neoznačujeme tím kde co. Máme to slovo pořád stejné. Pořád stejný význam. Od počátku dodnes. Dokonce si lidi čtou z našeho učení při svatbách, i když nejsou křesťané, připomínají si, co je láska:

  Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.  Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne.

  A tomu lidi rozumí, stejně jako my. Není to tak složitě napsané, aby tomu lidi nerozuměli. I když to třeba nezažili. A není to pro ně "nadnesená fráze". 

  A berou to jako etalon lásky. Její normu. 
Je snad Kristova láska podmíněná?

  To záleží Stando na tom, co má kdo za "krista". V náboženství, ve starém životě, jsme měli "krista", co se na nás pořádzlobil. Pořád posílal nějaká zjevení, ve kterých sděloval, jak se na nás zlobí. A musel mít "matku", aby ho krotila, aby nás nezabil, ale jen trochu potrápil z toho, jak se na nás zlobil.

  Pak jsou třeba "kristové", co mají rádi jen bohaté a nemají rádi chudé - taky tu byli lidi, co mají takové "kristy". Takže jestli jsi bohatý, tak láska takového "krista" je podmíněná, budeš muset nejdřív zchudnout, aby tě mel rád.


  Láska Pána Ježíše Krista podmíněná není. Věnoval se všem lidem, chudým i bohatým, zlým i dobrým, ztraceným, posedlým, nemocným, ... Kdo za ním přišel, toho nevyhnal. A sám přišel za mnoha lidmi. A přichází dodnes. 

  Za nás šel na smrt. V době, kdy jsme byli hříšní, mrtví v hříchu. A na svém těle vynesl náš hřích až na kříž. A nejen hřích, ale i jeho následky a trest.


Přestává být Bůh láskou, když se chováme jinak, než on chce?

  Ne.
  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 11:54:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já přece také psal, že láska Kristova podmíněná není - mě o tom nemusíš přesvědčovat.

Ale spása Kristova - ta už podmíněná je. Podle toho, jak se kdo v životě chováme.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 08. květen 2024 @ 21:14:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Já přece také psal, že láska Kristova podmíněná není - mě o tom nemusíš přesvědčovat.

  To by mě ani nenapadlo, Stando, tě přesvědčovat. 

Ale spása Kristova - ta už podmíněná je. Podle toho, jak se kdo v životě chováme.

  K těm tvým podmínkám jsem ti už kdysi psal článek:


  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 13:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je možné, že pro ty úvahy, které zde předkládáš,  také všichni pohané, všechna pohanská náboženství od nepaměti  si vytvářela TRIADY bohů.  Když to správně domýšleli.  Bylo pro ně nemyslitelné, aby Bůh byl JEDEN.  JEDNA OSOBA.     ECHAD hebrejsky.


Stando, 
když  mají všichni 3 jednu stejnou přirozenost a v božství jsou si rovni.
A když Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: 
Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. "Bůh je jediný, ale ne osamocený." "Otec", "Syn" a "Duch svatý" nejsou pouhá jména, 
označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: "Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn."


Tak byste měli Boha oslovovat   V Y.      To by se slušelo. Tak je to normální.

Anebo přímo říkat   V Y   B O H O V É
     (Například  Bohové, prosím vás,....)

Proč ten zjevný fakt násilně skrývat pod "jednoho Boha"  ?
Jaký to má smysl ?
Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu... (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 28. duben 2024 @ 17:44:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase ti hapruje logika, sbíječko. Křesťanský bůh je na rozdíl od pohanských bohů všudypřítomný a všemohoucí. To znamená, že to nemusíš říkat všecko třikrát. Stačí jen jednou. Když se křesťan modlí k Ježíšovi, tak tento to slyší, slyší to i Otec alias Jehova alias Hospodin a slyší to i Duch svatý. Není třeba to říkat 3x, když každá ta postava z Bible je všudypřítomná a slyší to tak jako tak. Proto je možné to říct jen jednou. Nejčastěji se pobožní křesťané modlí k bohovi Jehovovi alias Otcovi alias Hospodinovi. Nebo se modlí k Jošuovi alias Ježíšovi alias Kristovi. Je jedno jaké jméno přesně použije. Křesťan ví, ke komu se modlí. Prostě k bohovi z té knížky. Nemá to nic společného s pohanstvím, ale s všudypřítomnosti. Je taky možno říkat jen "Bože", aniž by dotyčný měl specificky na mysli Jehovu, Jošuu nebo Ducha sv. Oni si to přeberou a je to jedno. 

Sbíječko, jsi enormně natvrdlá, a to ve všem. A tak umanutě natvrdlá, nepružná, že fakt se můžeš držet za ruku jen s tím mikimem, což je podobně tupý adventista, či co. A ještě je srandovní, jak podobně tupého tu máte Dzehenuti. S tím se vy dva zase neshodnete v politice, ale máte stejnou tupost na teologii. 

]


Tupec syntezator (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 18:16:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Více osob, tedy i 3 osoby, se oslovují přes  V Y.      Nikoliv T Y.   To učí i malé děti v mateřské škole. Také děti v pomocné škole.

Do jaké školy jsi to chodil ? Chodil jsi vůbec do školy, řidiči fekálu ?]


Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu... (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 28. duben 2024 @ 18:25:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je fekálního na sbíječce, sbíječko? Ty už vidíš fekál všude. Je to tvá sebeprojekce. 

A vysvětlil jsem ti, proč není potřeba se modlit k VY a třem najednou, ale stačí jen jednomu a vyjde to nastejno. Jsi tupá, sbíječko, a není to pomoci. 


]


Tupec syntezator (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 18:42:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nikdo na tvoje "vysvětlování" není zvědav, řidiči fekálního vozu. Možná tak František.. s ním si diskutuj.

A začni chodit do školy, aby ti vysvětlili číslo jednotné a číslo množné.


]


Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 28. duben 2024 @ 19:00:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když je někdo všudypřítomný, všemohoucí, stvořil hmotu, vesmír, tak na něho jednotné a množné číslo neplatí. Může mít kolik chce osob. 

Když přistupuješ k teologii jako k rubání uhlí, tak píšeš ty nesmysly. Je to oblast nadpřirozena ty jsi, sbíječko, fakt bez jakékoli představivosti. 

Pokud byl Ježíš jen člověk, tak je dávno mrtvý. Nezabývej se mrtvolou. Mrtvolou nemá smysl se zabývat. My se taky nebudeme zabývat tou tvojí. 


]


Re: Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 20:28:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš člověk byl vzkříšen Bohem, jestli jsi o tom řidiči fekálního vozu ještě nikdy neslyšel.


]


Re: Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 29. duben 2024 @ 00:37:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč by si sám veliký Bůh křísil jakéhosi smrtelného potulného hipisáka, sbíječko? K čemu by mu takový vobyč. člobrdík byl dobrý? 


]


Re: Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 23:03:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi stejný dement jak Franta vy dva jste se našli :).


]


Re: Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 29. duben 2024 @ 00:24:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale kdepak, bobe. František věří na NZ a všecky bajky tam. Já nevěřím, že Jošua kdy chodil po vodě, lítal do oblak, krmil tisíce lidí z jedné ošatky bez doplňování zásob. Nevěřím, že se Jošua narodil bez pohlavního styku kouzlem. Nevěřím, že Jošua viděl do hlavy lidem a věděl, co si myslí. Taky nevěřím, že znal budoucnost. Nevěřím, že byl tři dny mrtvý a pak obživl. Nevěřím, že sedí na trůnu a bude soudit všechny lidičky a že každé koleno před ním poklekne. Já jen říkám, že kdybych měl na toto všecko věřit, musel bych věřit na boha Jošuu. Páč toto a tisíce dalších věcí tam Jošuovi přisuzovaných může jen bůh, nikoli člověk. Vaše knížka popisuje boha Jošuu. Člověka Jošuu ani moc ne. 

Člověk prdí, s*****í, musí do práce, kouzlit neumí, neobživne po třech dnech rozkladu, nelítá do oblak, nesoudí planetu a všechny tvory, atd. 

Zkrátka: 

Vy dva bobci - mikim a rosmano, máte v hlavě nasráno. A ještě se to rýmuje. 


]


Re: Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 29. duben 2024 @ 12:05:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syntezator Franta buzerantů parta, to se taky rýmuje...


]


Re: Kdyby tupost nadnášela, tak rosmano opustí Mléčnou dráhu.. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 29. duben 2024 @ 15:19:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jako dva teplí bratři jste spíše vy dva s rosmanem. Co píše mikim? To samé, co rosmano. Identická dvojčata. My s Frantou se lišíme. On je věřící, já ne. 


]


NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 30. duben 2024 @ 19:31:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL !

ecr


]


Re: NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 30. duben 2024 @ 21:30:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."

Pokud nepochopíš ani takto jednoduchou základní pravdu jen těžko budeš spasen.


]


Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 20:29:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 29. duben 2024 @ 07:07:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty snad hovoříš o Prostoru v množném čísle?

Protože má tři různé roviny - výšku, šířku i hloubku?


My věříme, že Bůh je jeden.
Že je naprosto dokonalým bytím sám v sobě, že má naprosto všechny kvality a to vrchovatě.  Že není nic, co by mu scházelo k dokonalosti a kdokoli z vnějšku mu mohl nějakou novou kvalitu ještě snad přidat.

Že je tento Bůh sám v sobě společenstvím tří je pro nás nepochopitelným tajemstvím. Na druhé straně logický rozum nám potvrzuje, že jinak to ani být nemůže - jinak by prostě nemohl být  dokonalým Bohem.

]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 29. duben 2024 @ 09:44:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jenže Bůh není výška, šířka i hloubka. Bůh ani není  3 roviny.

Bůh jsou 3 osoby, tedy aspoň podle trinitárního učení.  A každá z nich je Bohem.


A 3 osoby se oslovují přes    V Y.       V množném  čísle.


]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:23:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A 3 osoby se oslovují přes    V Y.       V množném  čísle."...

Toto určitě platí pro lidi - ale platí to stejně i pro Boha?

Nebyl jsi to tu ty, který se vzpěčoval, že Bůh o sobě ve Starém zákoně nemluví v množném čísle?Bůh je pro nás, Josefe, především velkým tajemstvím.

Tajemstvím, před kterým musíme svým lidským rozumem kapitulovat a před Božím majestátem je nám třeba se jenom v úctě sklonit.
O tomto Bohu nám Pán Ježíš pověděl pár základních údajů.

Otec miluje Syna a Syn se vydává Otci - obojí se děje v Duchu svatém, ve vzájemné lásce mezi Otcem a Synem. A toto se děje věčně - protože Bůh je věčný. Byl tu pořád stejný už i před začátkem stvoření.


Jak ty víš, že Bůh není ani výška, ani šířka, ani hloubka? V některém tomto rozměru prostoru Bůh snad absentuje - není? Není podle tebe všudypřítomným?
Kde jsi přišel k takovému tvrzení?


Všechna díla Páně velebí Pána. Všechna vypovídají už tím, že vůbec jsou a jaké jsou, o svém Stvořiteli. I prostor vesmíru vypovídá o svém Stvořiteli.
V čísle jednotném (prostor) i v čísle množném  (výška, šířka a hloubka prostoru).
]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2024 @ 07:24:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

O tomto Bohu nám Pán Ježíš pověděl pár základních údajů. /

Pán Ježíš nikdy nemluvil o Bohu Trojici.Jak ty víš, že Bůh není ani výška, ani šířka, ani hloubka? V některém tomto rozměru prostoru Bůh snad absentuje - není? Není podle tebe všudypřítomným?
Kde jsi přišel k takovému tvrzení? /


Stando, já jsem k žádnému takovému tvrzení nepřišel. Bůh je všudypřítomný.
Ale to nemá žádnou souvislost s Trojici.
Bůh je všudypřítomný jako Jeden Bůh. Jedna osoba. Bůh Nejvyšší, Otec. Bez Trojice.
Jak to řekl Pán Ježíš v Marek 12,28-32.


]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 12:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Pán Ježíš nikdy nemluvil o Bohu Trojici.
"...

Ale hovořil o svém nebeském Otci, hovořil také o sobě, že byl dříve než Abrahám, hovořil o sobě, že měl nebeskou slávu dříve, než byl svět ...Že kdo vidí Syna - vidí Otce - vidí tedy Boha.

 Hovořil také o Duchu svatém, který u Otce vychází - ale vychází také ze Syna a tento samý Duch pak volá Abba Otče (Ef).
Hovořil o tom, že "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi."

Svědčí o tom, že "Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.  . "..."
Bůh je všudypřítomný.
Ale to nemá žádnou souvislost s Trojici.
"...

Také prostor, ve kterém my žijeme , je všudypřítomný.  A naše poloha v tomto prostoru je definována třemi různými veličinami: výškou, šířkou, hloubkou.
]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2024 @ 13:00:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

O všech těch detailech jsme mluvili už mnohokrát.


A vidíš to, apoštolové Ježíše Krista z toho všeho, z toho co "považuješ za argumenty"  neusoudili, že Ježíš je Bůh a že existuje nějaká Trojice.

Proto nikdy nikomu nehlásali a nezvěstovali, že Ježíš je Bůh.
A od nikoho takovou víru neočekávali. A přesto, že lidé takovou víru neměli, přesto se stali křesťany a byli pokřtěni.
]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 30. duben 2024 @ 21:40:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jan 3:13 Nikdo nikdy nešel do nebe, kromě toho, kdo přišel z nebe - Syn člověka. (NIV) Židé by nebrali Janova slova, aby znamenali, že Kristus „ztělesnil“. Bylo pro ně běžné říkat, že něco „přišlo z nebe“, pokud byl jeho zdrojem Bůh. Například Jakub 1:17 říká, že každý dobrý dar je „shora“ a „přichází“ od Boha.  Bůh je autorem a zdrojem dobrých věcí v našich životech. Bůh pracuje v zákulisí, aby poskytoval to, co potřebujeme. Verš neznamená, že dobré věci v našich životech přicházejí přímo z nebe. Většina křesťanů zažívá Pán, který jim požehná prostřednictvím jiných lidí nebo událostí, ale uvědomí si, že konečným zdrojem požehnání byl Pán. Měli bychom aplikovat Johnova slova stejným způsobem, jakým rozumíme Jakubovým slovům - že Bůh je zdrojem Ježíše Krista, což byl. Kristus byl Boží plán a pak Bůh přímo otcoval Ježíše. Existují také verše, které říkají, že Ježíš byl „poslán od Boha“, fráze, která ukazuje Boha jako konečný zdroj toho, co je zasláno. Jan Křtitel byl muž „poslán od Boha“ (Jan 1: 6) a to byl on, kdo řekl, že Ježíš „přichází shora“ a „pochází z nebe“ (Jan 3:31). Když Bůh chtěl lidem říct, že jim požehná, kdyby dal své desátky, řekl jim, že otevře okna „nebe“ a vylévá požehnání (Mal. 3:10 - KJV). Všichni samozřejmě pochopili používaný idiom a nikdo nevěřil, že Bůh doslova vylévá věci z nebe. Věděli, že tato věta znamenala, že Bůh byl původem požehnání, která obdrželi. Ještě dalším příkladem je, když Kristus mluvil a řekl: „Janův křest - odkud to pocházelo? Bylo to z nebe nebo z lidí? “ (Matouš 21:25). Způsob, jakým by Janův křest byl „z nebe“, byl samozřejmě, kdyby Bůh byl zdrojem zjevení. John nedostal tu myšlenku sám, přišlo to „z nebe“. Verš dává idiom jasně: Věci by mohly být „z nebe“, tj. Od Boha, nebo by mohly být „od lidí“. Idiom je stejný, když se používá Ježíše. Ježíš je „od Boha“, „z nebe“ nebo „shora“ v tom smyslu, že Bůh je jeho Otec, a tedy jeho původem. Myšlenka pocházet z Boha nebo být posílána Bohem je také objasněna Ježíšovými slovy v Janovi 17. Řekl: „Když jsi mě poslal na svět, poslal jsem je na svět“ (Jan 17:18). Chápeme dokonale, co Kristus myslel, když řekl: „Poslal jsem je do světa.“ Myslel na to, že nás pověřil, nebo nás jmenoval. Nikdo si nemyslí, že jsme byli v nebi s Kristem a vtěleni do těla. Kristus řekl: „Jak jsi mě poslal, poslal jsem je.“ Vezmeme však větu, kterou nám Kristus poslal, tak bychom měli pochopit větu, kterou Bůh poslal Krista.


]


Re: Trojice - Bible - versus dnešní církve (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 30. duben 2024 @ 22:01:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 3:31-36: "Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe je nade všecky, svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.""

Ten, kdo přijde. “ Existují důkazy, že Jan 3: 31-35 není pokračováním řeči Jana Křtitele, ale jsou slovy Evangelisty Jana, který pokračuje ve vyprávění poté, co cituje Janova slova: "On musí růst, ale já se musím zmenšovat" (Jan 3,30). Například výrok, že Ježíš je "nade vším", byl po Ježíšově nanebevstoupení mnohem srozumitelnější a prokazatelnější. Také výrok v J 3,35, že Bůh "dal Synovi všechno", byl pravdivý po jeho vzkříšení (Mt 28,18).

Slovo "přichází" je substantivizované příčestí přítomné a věta by se dala přeložit jako "Přicházející shůry je nade vším". Označení "Přicházející" bylo přijímaným označením pro přicházejícího Mesiáše, a to jak před jeho příchodem, tak po něm (srov. Žd 10,37; také Ř 5,14, kde je použito jiné sloveso).

Kdo přichází shůry, je nade vším." Tato věta a věta na konci verše "Ten, který přichází z nebe, je nade všemi" říkají totéž. Ježíš Kristus, Mesiáš, je skutečně "nade všemi". Fráze "přichází shůry" a "přichází z nebe" to mohou znamenat doslova, například pokud by text hovořil o andělech přicházejících na zem. V tomto kontextu, kdy se mluví o Ježíši, to však znamená přijít nebo být poslán od Boha. Skutečnost, že Ježíš byl poslán z nebe, tj. od Boha, nám ukazuje, že nebyl Bohem. Význam je zde stejný jako dříve v kapitole, v J 3,2, kdy Nikodém řekl, že on i ostatní vědí, že Ježíš je "učitel poslaný od Boha". Nikodém si nemyslel, že Ježíš je "Bůh" nebo součást Trojice, ani nevěřil, že se Ježíš "vtělil". Co tím tedy myslel? Jednoduše chtěl říci, že věděl, že Ježíš byl pověřen a zmocněn Bohem, aby vykonával práci, kterou mu Bůh dal, stejně jako byli Bohem posláni staří proroci (2 Kron 24,19; Jer 7,25; 25,4; 26,5; 35,15; Zach 7,12).


]


Boží Trojice a bible (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. duben 2024 @ 23:38:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 30. duben 2024 @ 18:44:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL !

ecr


]


Re: NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 30. duben 2024 @ 22:03:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."


]


Re: NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. květen 2024 @ 08:13:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk Mikin, zda-li to vůbec je člověk, který podporuje vraždění, zabíjení a války, zde nemá co mluvit o Kristu. Je to jen duchovní podvodník.


]


Re: NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 14:10:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Piš si co chceš demente.


]


Re: NENÁVISTNÝ BLUDAŘ NEUSTÁVÁ VE SVÉM IMPORTU BLUDŮ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. květen 2024 @ 14:31:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravil ten, kdo miluje fašismus a chce válku. Máme štěstí, že zatím není v SS.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 29. duben 2024 @ 22:08:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, problém je ten, že o Trojjediném Bohu není v Bibli ani čárka...Nevím, jestli si to neuvědomuješ, protože jsi tak zanícený a oslepený "obranou" Trojice, 
ale zřetelně si protiřečíš a nejsi pozorný.

Argumentuješ lidskou neschopností pochopit  tajemství Boží, Trojjediného Boha tím, že
cituji:
"Apoštol Pavel píše, že Bůh je pro nás lidi skryt v nepřístupném světle (1 Tim 6,16). Bůh je nevýslovné tajemství, které "nekonečně převyšuje všechno, co jsme v naší lidské omezenosti schopni pochopit"."A přitom ap. Pavel v tomto textu VELMI ZŘETELNĚ MLUVÍ o  Bohu Otci, Jediném, který má nesmrtelnost.   O  ž á d n é   T r o j i c i .

1Tm 6:13: Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, 14 abys zachoval ten příkaz bez poskvrny 
a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 15 které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. 16 On jediný má nesmrtelnost 
a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen. 

Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:38:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."ap. Pavel v tomto textu VELMI ZŘETELNĚ MLUVÍ o  Bohu Otci, Jediném, který má nesmrtelnost."...Veškeré stvoření je pomíjivé - jediný Bůh má nesmrtelnost.

A co třeba Duch svatý, ten už snad pro tebe, Josefe, umřel? Nebo jednou stejně umře?

Ale Duch svatý je zosobněnou Láskou mezi Otcem a Synem - tedy i Syn jednou umře? Syn (Slovo, které bylo u Boha, Slovo, které bylo Bůh a které se stalo člověkem) nemá tedy nesmrtelnost Boha?

Co o tomto učí apoštolové, co říká Písmo?(Zj 22,12...)
Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.  Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“  
„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.“ 
Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“


(Dan 7,14 ...)
Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno.

Ježíšovo lidství je zde povzneseno do Boží vznešenosti - protože Slovo, které se stalo tělem, je také tím samým Bohem.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2024 @ 07:09:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co třeba Duch svatý, ten už snad pro tebe, Josefe, umřel? Nebo jednou stejně umře? /

Ne Stando.
Duch svatý není další Bůh v Trojici.
Duch svatý je Duch Boha, Duch Boží. Je svatý, protože Bůh je svatý. Stejně jako my lidé máme ducha. A ten náš duch není další samostatnou osobou.
Dobře o tom mluví v tom videu   "Trojice - Bible - versus dnešní církve", které jsem vložil výše.


Syn (Slovo, které bylo u Boha, Slovo, které bylo Bůh a které se stalo člověkem) nemá tedy nesmrtelnost Boha? /

Syn zemřel. Takže neměl nesmrtelnost Boha. 
Bůh Ho vzkřísil a posadil po své pravici v nebi. Nyní už smrt nad Ním nepanuje.
Stejně jako to bude se všemi těmi, kteří v Něho uvěřili, jej přijali a zvítězili.
( mimochodem Slovo , Logos, se nestalo člověkem. Stalo se tělem - uskutečnilo se, realizovalo se v narození Ježíše)
Zj 22,12 - 15  -   tato slova mluví Bůh. On je Alfa a Omega.

Od verše 16  mluví Ježíš.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 12:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Náš duch není našim tělem - je odlišný. 
Duch není tělo a tělo není duch - jsou tu dva úplně rozdílní v každém jednotlivém člověku.
Mimo to může člověk v sobě hostit jak Boha, tak i třeba zlého ducha. Ani ten zlý duch není podle tebe také osobou? Nebo dokonce osobami - společenstvím zla?..."( mimochodem Slovo , Logos, se nestalo člověkem. Stalo se tělem - uskutečnilo se, realizovalo se v narození Ježíše)"...

A když se Slovo stalo tělem - nestalo se podle tebe člověkem Ježíšem Kristem?

(Trošičku jsi ulítl!)


Kdo že to přichází v oblacích soudit živé i mrtvé?

Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.

Koho že je církev nevěstou?

Duch i Nevěsta praví: „Přijď. “ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď. “ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2024 @ 12:53:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stejně i my lidé máme ducha.

A nejsme  2 osoby z tohoto titulu.  Aspoň já nejsem 2 osoby.

Apoštolové na začátku svých listů píšou pozdravy církvím, společenstvím. A vždycky zmiňují
"milost a pokuj od Boha a od Pána Ježíše Krista".  Nikdy ne od Ducha svatého.  To jako má být ta "rovnost 3 božských osob" ?

V nebi je trůn Boha a trůn Beránka.   Trůn Ducha svatého schází.   To je také ta "rovnost" ?


Stando, ještě na koncilu v Nicei 325 AD Duch svatý nebyl považován za 3 osobu Trojice.
Ještě tam o tom nic ti myslitelé a mudrci nevěděli.
Tam se řešila pouze Dvojice.

Teprve na koncilu v Konstantinopolu 381 AD přičlenili k Dvojici Ducha svatého a udělali ho 3. rovnou ve všem osobou Trojice jako Otec i Syn.

/ ..."( mimochodem Slovo , Logos, se nestalo člověkem. Stalo se tělem - uskutečnilo se, realizovalo se v narození Ježíše)"...

A když se Slovo stalo tělem - nestalo se podle tebe člověkem Ježíšem Kristem?
(Trošičku jsi ulítl!) /


Stando, to není tak, že to Slovo (Logos) se nějakou chemickou, biologickou či ještě jinou reakcí přeměnilo na člověka, na jeho tělo.

Ale že to Slovo, Logos (moudrost, záměr, zaslíbení,...)  se prostě vyplnilo.  Přišlo ke skutku.  Už to nebyl pouze plán, záměr v Boží mysli, ale plán, záměr se uskutečnil, vyplnil. Stal se tělem.
/ Kdo že to přichází v oblacích soudit živé i mrtvé?

Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec./To hovoří Bůh. Bůh přichází.  Ten stejný, o kterém je řeč ve Zj 1,4;  ve Zj 1,8;  ve Zj 4,8.

Celé Zjevení je zjevení, které dal Bůh Ježíši.  Bůh je autorem zjevení. Ježíš nevěděl, co se bude dít. Dostal to zjevení od Boha.
  A Ježíš občas něco k tomu od sebe přidá. A tam je vždy zřetelně napsáno, že to mluví Ježíš./ Koho že je církev nevěstou? /

Církev je něvěstou Ježíše, Beránka Božího.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 13:12:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


..."To hovoří Bůh. Bůh přichází. "...


..."Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘,"...

A já se tehdy ptal, kdo že to přichází. Odvolával jsem se na to, že to právě přichází Alfa i Omega:

Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.  Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“   

Dokazuji ti, že i Ježíš je Alfa i Omega.


..."Už to nebyl pouze plán, záměr v Boží mysli, ale plán, záměr se uskutečnil, vyplnil. Stal se tělem."...


Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel  ...

Takže Ježíš svědčí o tom, co viděl a slyšel v nebi, když byl tehdy ještě pouhým  "plánem"?  Fakt žereš takové nesmysly?


Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2024 @ 15:06:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne Stando, tak to není.

Bůh přichází, Bůh o sobě mluví, že je Alfa a Omega.Skutečnost, že přichází i Ježíš, Syn člověka,  neznamená, že je Alfa a Omega.

To nijak nedokazuješ. Jak bys to měl dokazovat ? Stando, kde konkrétně Ježíš "svědčí o tom, co viděl a slyšel v nebi "?

Ta slova řekl Jan Křtitel (bez toho "v nebi" - to sis tam přidal)
A to ve smyslu jak je psáno dál: "Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává Ducha bez odměřování."


Ježíš začal mluvit slova Boží od okamžiku sestoupení Ducha svatého na Něho. Tehdy začal zvěstovat království Boží, pokání, smíření s Bohem.  Předtím 30 let slova Boží nemluvil.  Aspoň nic o tom zaznamenáno nemáme.

1K 2:11:     Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval.


Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi.


A tehdy Ježíš, Syn člověka, člověk, začal mít intenzivní prožitek nebe, společenství s Otcem skrze Ducha svatého. Tehdy "vstoupil a sestoupil z nebe, a zůstával stále v nebi" (i když fyzicky byl na zemi) .  Tehdy začal mluvit slova Boží. Tehdy poznal a pochopil skrze Ducha svatého, že Ho Bůh posílal.    Začal vnímat své poslání, chápat, že je předpověděný Mesiáš, Syn Boží.  
Toto ostatně Mu řekl Bůh při křtu v Jordánu.

Také při následujícím pokoušení na poušti byly největším pokušením pochybnosti, jestli opravdu je Synem Božím.  A pokušení ověřit si to. 

Podobně to je i se křtem Janovým, který také je z nebe.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 13:42:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Když hovoří s Nikodémem;

(J 3,10 ...)
Ježíš mu odpověděl: „Ty jsi učitel Izraele, a toto nevíš? 
Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte. 
Když jsem vám pověděl věci pozemské, a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské? 

Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který  SESTOUPIL Z NEBE,  Syna člověka, který JE V NEBI.  
(J 3,33...)
Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.  


Ty jsi se ale, Josefe, už rozhodl, že Ježíš z nebe nepřišel, že on nesvědčí o tom, co tam viděl a slyšel, ale že jen reprodukuje jakési svoje vidiny, které obdržel od Ducha svatého. Co s tebou?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 14:12:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš někde řekl, že nás učí od Boha Otce to co slyšel a viděl předtím v minulém životě v nebi?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 14:14:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


A kdy podle tebe Ježíš vystoupil do nebe, v době, spíš před dobou, kdy mluvil s Nikodemem, a říká mu to v minulém čase ?   Tedy před svým zmrtvýchvstáním  ?


Kdy podle tebe Syn člověka sestoupil z nebe ?   A kterého člověka to byl syn, který sestoupil z nebe ?A jak to podle tebe Ježíš, člověk, Syn člověka dokázal,  být zároveň na zemi a také být v nebi ?

Kde v Bibli čteš, že Ježíš vypráví lidem, co tam v nebi viděl a slyšel ?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 08:48:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To vůbec ne!
Ale říká mu to jako Bůh, který je neustále všudypřítomný - jak zde na zemi, tak i v nebi. Proto ten přítomný čas.

(J 3,13)
Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi.

Syn člověka (Bůh v lidské těle) je zde na zemi (tělesně) zrovna s Nikodémem - ale je pořád zároveň také pořád v nebi se svým Otcem. Tím, že Bůh sestoupil na zemi, nezůstalo po něm v nebi snad nějaké prázdné místo!

Ježíš o sobě hovoří jako o "Synu člověka" protože tuto identitu už přijal za vlastní navždycky. Spojil ji s identitou Božího Syna, (Slova, které bylo Bůh)...."Kde v Bibli čteš, že Ježíš vypráví lidem, co tam v nebi viděl a slyšel ?"...

Na více místech z jejich kontextu.
Jan Křtitel právě toto vytýká svým posluchačům:
Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všechny a svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. 33Kdo přijal jeho svědectví, zpečetil, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává Ducha bez odměřování. 
Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“ 

Pán Ježíš o sobě říká: "Kdo viděl mne, viděl Otce....".


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 18:00:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak to zase jsou výmysly :-)


Ježíš to Nikodémovi neříká jako Bůh. Protože není Bůh. Má Boha v nebi. A ten Bůh Ho poslal a byl s Ním.  

Nikodém chápal Ježíše správně:

Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh.“

Bůh byl s Ježíšem.  Tak to o Ježíši svědčil i ap. Petr (Sk 10,38)
Nikodém říká : "přišel jsi od Boha"    a určitě ( a správně) tím nemyslí, že před narozením tam u Boha byl a pak se sebral a přišel.

Ale přišel od Boha stejně jako od Boha přišel Jan Křtitel.

A když Ježíš Nikodémovi odpovídá:
"Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte."

koho tím   M Y  myslí ?   Sebe a Jana Křtitele. Ten také přišel od Boha a mluvil slova Boží. A také mluvil, co věděl a svědčil o tom, co viděl.
Také zažil Boží království a začal ho zvěstovat. Stejně jako Ježíš.

A to od té doby, co se narodil z vody a z Ducha. Proto Ježíš ukazuje, proč činí to co činí - protože to způsobilo nové narození z vody a z Ducha.

Ježíš před touto zkušeností nečinil žádná znamení, Bůh v takové míře před sestoupením na Něho Ducha svatého nebyl.

/ Pán Ježíš o sobě říká: "Kdo viděl mne, viděl Otce....". /

Podle trinitárních dogmat je to špatně - správně by mělo být "kdo viděl mne, viděl Boha Syna"-

Ano, lidé mohli poznávat Otce, protože Otec, Bůh, byl s Ježíšem. Skrze Něho se projevoval. Ježíš Ho velmi dobře zjevoval. Byl Jeho obrazem, odleskem Jeho slávy.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2024 @ 14:36:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou to jistě výmysly, Josefe - ale výmysly tvoje:..." ...koho tím   M Y  myslí ?   Sebe a Jana Křtitele. Ten také přišel od Boha a mluvil slova Boží. A také mluvil, co věděl a svědčil o tom, co viděl.
Také zažil Boží království a začal ho zvěstovat. Stejně jako Ježíš ... "...Toto už je tvoje mylná interpretace těchto Ježíšových slov. Když člověk chce, umí si vytvořit berličku či "oslí můstek" úplně na cokoli.
Jan křtitel nikde nic nehlásal o nebeském Otci, ale hlásal příchod  Mesiáše - Krista. V Janových slovech nebylo nic nepochopitelného ani nového:  " Obraťte se a čiňte pokání! Vyrovnejte cesty Pánu...!"


Pán Ježíš zde ve skutečnosti nehovoří o žádném Janu Křtiteli, ale i svém nebeském Otci a o Duchu svatém, v jehož moci Kristus konal zázraky.

Kristus na poslední Nikodémovu otázku neodpovídá (Učitel přece má znát proroky; - Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí ....očistím vás ode všech vašich model ...Dám vám nové srdce. Vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa (Ez 36,25 ...).


Pán zde zdůrazňuje, že se mu musí věřit na slovo; od údů  mesiášského království se žádá naprostá víra v Ježíšovo spolehlivé svědectví.
On - Ježíš -  ty pravdy netvrdí ze sebe, ale říká jen to, co přijal od Otce
A říká to znovu nikoli ze sebe, ale z moci Ducha svatého. A koná skutky nebeského Otce mocí Ducha svatého!

Proto: " ....mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte."

"Věci nebeské" se týkají tajemství vnitřního života samého Boha.

O těch přece neměl Jan Křtitel ani ponětí!

(J 1,18)
Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.(J 14,6 ...)
Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho.“ 
Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.“ Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně?
Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.  
Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2024 @ 15:10:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Eeh, ne Stando :-)


"Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme, a svědčíme o tom, co jsme viděli, a vy naše svědectví nepřijímáte."Tím   M Y  určitě Pán Ježíš nemá na mysli sebe a Boha, nebo sebe a Ducha svatého.
Bůh by taková slova nikdy nepoužil  -  že svědčí o čemsi, co viděl a slyšel....
Taková slova mluví, používá člověk.


Jan křtitel nikde nic nehlásal o nebeském Otci, ale hlásal příchod  Mesiáše - Krista. V Janových slovech nebylo nic nepochopitelného ani nového:  " Obraťte se a čiňte pokání! Vyrovnejte cesty Pánu...!" /


Ale kdeže...

Jan Křtitel právě že hlásal o Bohu, o nutném pokání PŘED BOHEM a smíření S BOHEM.  Nápravě svých křivých stezek.

Jan Křtitel hlásal úplně to stejné co Ježíš:

Jan Křtitel:

Mt 3:2:   „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. “

Ježíš:

Mt 4:17:   Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“


A to proto, že Jan také byl naplněn Duchem svatým, a to už z života své matky.   A věděl, co je Boží království, prožíval ho  a svědčil o něm.  Stejně jako Ježíš.

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2024 @ 06:45:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť ta slova také řekl Pán Ježíš za sebe (jako člověk i Bůh - proto hovoří v množném čísle). S Janem Křtitelem toto nijak nesouvisí.


(J 16,15)
"Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2024 @ 09:18:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oba dva vyzývali k pokání.

Tím jakákoli podobnost končí.
Jan Křtitel je předchůdcem Páně ("Připravte cestu Pánu, vyrovnejte stezky .." - Iz 40,3; ; Mt -3,3. ).

Jan nikomu nevysvětloval nutnost nového narození z vody a z Ducha - jako to udělal Pán Ježíš Nikodémovi. Proto se Ježíš v tomto nemohl dovolávat Jana.

Hovořil tak ale nikoli za sebe, ale hovořil jménem svého nebeského Otce a hovořil tak v moci Ducha svatého.  Proto to množné číslo!


(J 14,10 ...)
Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.  
Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky.Proto Pán Ježíš zde hovoří v množném čísle.

Jan Křtitel s tímto opravdu nemá co dělat.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2024 @ 12:32:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ Jan nikomu nevysvětloval nutnost nového narození z vody a z Ducha - jako to udělal Pán Ježíš Nikodémovi. Proto se Ježíš v tomto nemohl dovolávat Jana. /


Jak to můžeš vědět ?
Je to přesně opačně. Jan zřetelně lidem říkal, že on křtí vodou, a Ježíš křtí Duchem svatým.
Tedy narození z vody a z Ducha.

Jan a jeho služba - to co říkal lidem, co je učil i jeho křest "z nebe"  je zcela neodmyslitelně a neoddělitelně spojen se začátkem služby a posláním Ježíše.


Také všichni pisatelé evangelií hned v úvodu svého líčení příběhu o Ježíši, o začátku Jeho působení, píšou o Janu Křtiteli a jeho činnosti. Nikdo z nich to neopomenul zdůraznit.
Ani Matouš, ani Marek, ani Lukáš, ani Jan.

Ostatně Ježíš (Jeho učedníci) také křtili stejně jako Jan.
A říkali lidem to stejné jako Jan Křtitel.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:46:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti, kdo byli pokřtěni křtem Janovým, museli znovu být pokřtěni vodou a Duchem svatým (ve smyslu Mt 28,19), aby se z nich stali křesťané - údy církve. Vidíš to u Apolla a jeho druhů, vidíš to i u Kornélia a u dalších pohanů, přijatých do církve.

Jenom tímto křtem se z člověka stane učedník Pána Ježíše, Janovým křtem nikoli....

Vždyť ty v tomto vůbec nerozumíš křesťanskému učení!


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 10:24:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando,  a jakým křtem křtili Ježíš a jeho učedníci souběžně s křtěním Jana Křtitele ? 

To už byl ten správný křest vodou ?

A Ježíš sám byl pokřtěn tím správným křtem vodou, nebo ne ?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 11:49:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Josefe, to jsi přehnal.

Nevěřím, že jsi až tak hloupý a neznalý - toto už je od tebe schválnost.

Nemám chuť ti zde uvádět příslušná místa z Písma o podstatě křtu, kdy se rodí nový křesťan. , pokud je neznáš - dostuduj si je.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 11:56:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando, klid :-)


Zkus raději odpovědět, na co jsem se tě ptal. Možná zjistíš zajímavé věci.Zopakuji :

a jakým křtem křtili Ježíš a jeho učedníci souběžně s křtěním Jana Křtitele ? 

To už byl ten správný křest vodou ?

A Ježíš sám byl pokřtěn tím správným křtem vodou, nebo ne ?A ještě dodám:   Když Ježíš mluvil Nikodémovi o potřebě narození z vody -  tak ho odkazoval na křty, které se bude dělat až za 3 roky, až potom, co Ježíš odejde do slávy Otce ?


A proč vůbec Ježíš a jeho učedníci křtili, když potom museli ty stejné lidi křtít ještě jednou ?
A co oni sami ? Kdy byli pokřtěni a kým ?
Ježíš víme, že byl pokřtěn Janem. Ale co jeho učedníci ?  Byli pokřtěni ?]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 12:38:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš byl přece pokřtěn křtem Janovým - křtem pokání.
Pán Ježíš se tím nestal křesťanem - to je přece nesmysl!

Ježíš se jako vtělený Bůh nepotřeboval narodit z vody a z Ducha svatého - on sám je přece příčinou tohoto nového narození u každého křesťana!


Smysl křtu Páně bylo rozhodné slovo dospělého muže, který tímto přijímá svůj úděl - zjevně svojí lidskou částí přitakává své roli Mesiáše, kterou dostal od nebeského Otce . Ze své lidské svobodné vůle....

Tento lidský souhlas byl nezbytný, protože Ježíš není jen to "vtělené Slovo", ale je také obyčejným člověkem jako každý z nás - s tělem a nesmrtelnou duší. A Ježíš se poddal vůli nebeského Otce celou svojí osobností.

Žádný Janův křest u nikoho není narozením z vody a z Ducha svatého! K tomu mohlo dojít až po Kristově smrti a zmrtvýchvstání.


(Kol 2,9 ...)
Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství
I vy jste v něm naplněni. On je hlavou každé vlády a moci. V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.Z tohoto důvodu musel být pokřtěn i Kornélius a jeho druhové, jinak by se nestali údy církve.

Z tohoto důvodu musel být pokřtěn i Apollo a jeho druhové:

(Sk 19,1 ...)
Stalo se, že když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efesu; tam nalezl nějaké učedníky. Řekl jim: „Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?“ Oni mu odpověděli: „Ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý.“  
Řekl: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „ Janovým křtem. “  

Pavel řekl: „Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.“ 
Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše
A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.


 


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 13:00:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, prosím tě, postupně.
A pokud možno ANO/NE -  tam kde to jde..


1)  a jakým křtem křtili Ježíš a jeho učedníci souběžně s křtěním Jana Křtitele ? 

2) To už byl ten správný křest vodou ?

3) A Ježíš sám byl pokřtěn tím správným křtem vodou, nebo ne ?

4)   Když Ježíš mluvil Nikodémovi o potřebě narození z vody -  tak ho odkazoval na křty, které se bude dělat až za 3 roky, až potom, co Ježíš odejde do slávy Otce ?

5) A proč vůbec Ježíš a jeho učedníci křtili, když potom museli ty stejné lidi křtít ještě jednou ?

6) A co oni sami ? Kdy byli pokřtěni a kým ?

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 13:12:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježíš se "jako vtělený Bůh" nepotřeboval narodit z vody a z Ducha svatého - on sám je přece příčinou tohoto nového narození u každého křesťana! /


To "jako vtělený Bůh"  je tvoje tvrzení, resp. tvrzení trinitářů. Z Písma a učení apoštolů to nevyplývá. Proto v úvozovkách.


Stando, a ty nevidíš vůbec žádný rozdíl mezi Ježíšem před křtem v Jordánu a sestoupením na Něho Ducha (třeba v jeho 20 letech, 25 letech, 28 letech), a po tomto zážitku a zkušenosti ?
Opravdu NE ?

On opravdu ten křest a to sestoupení na něj Ducha N E P O T Ř E B O V A L  ?


To Ho nijak nezměnilo ?   Byl to pouhý "SOUHLAS" ?    Opravdu jsi tak slepý ?/ Žádný Janův křest u nikoho není narozením z vody a z Ducha svatého! K tomu mohlo dojít až po Kristově smrti a zmrtvýchvstání. /


Proč tedy Ježíš se svými učedníky lidi křtili ? Jaký to mělo smysl ?
A co to vůbec byl za křest ?Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství. /

A odkdy ? Od jaké doby ?]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 17:49:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš nekřtil - učedníci křtili - křtem Janovým, křtem vyjadřujícím pokání...."
Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství. /

A odkdy ? Od jaké doby ?
"...


Od počátku jeho vtělení, které započalo jeho zplozením, nikoli až narozením.

To, že při Janově křtu viděli sestupovat Ducha svatého v podobě holubice a slyšeli hlas nebeského otce  - to všechno byla demonstrace Boží, že Ježíš je Mesiáš. Demonstrace pro lidi, nikoli kvůli Ježíši, ale kvůli těm, kdo křtu byli přítomni..


Ježíš je v trvalé jednotě s Otcem v Duchu svatém přece neustále.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 18:30:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže ty nevidíš ten obrovský rozdíl mezi Ježíšem, když mu bylo např. 25 let a Ježíšem po tom, co na Něho vstoupil Duch svatý ?  Po tom, co Ho Bůh pomazal mocí a Duchem svatým ?


Je to jednoduché. Předtím Ježíš pomazán mocí a Duchem svatým nebyl.
A žil jako normální člověk, byl tesařem, lezl po střechách, pomáhal Josefovi. Pracoval s dlátem, sekyrou,..


Ten křest a sestoupení Ducha nebyla žádná demonstrace pro lidi. Byla to absolutní revoluce v Ježíšově životě.
Žádná plnost božství před sestoupením na Něho Ducha v Něm nepřebývala. Proto také nedělal žádné divy a zázraky, nic neučil, nekázal...

Vždyť  i Jeho nejbližší si mysleli, že se zbláznil po té přeměně. Dělal jim ostudu dle jejich mínění.

Předtím žádná moc Boha se v Něm neprojevovala.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2024 @ 08:25:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otcové církve hovoří o tom, že Ježíš byl naplněn Duchem svatým již v okamžiku úkonu vtělení.

Těch omylů o Ježíši byla už spousta:
Gnostici oddělovali Ježíše  a Krista, který podle nich jako Bůh sestoupil na člověka Ježíše při křtu. Pavel ze Samosaty viděl Ježíše jako adoptivního syna, který byl naplněn božskou silou právě při křtu. Ariáni tvrdili, že pokud Ježíš při křtu cosi přijal, pak nebyl dokonalý, jako Otec, a tak byl podle nich stvořený.

Řehoř Naziánský říká zcela jasně: "Kdo tvrdí, že Ježíš Kristus byl uznán za hodného synovské adopce v závislosti na křtu - budiž "anthema"...."


Ježíš nesestupuje do Jordánu proto, aby byl očištěn od svých hříchů, nýbrž že ponese provinění těch druhých. Lidé, kteří při křtuv Jordánu vyznávali své hříchy, je tam symbolicky zanechávali - obdobně jako špínu smytou z těla. Ježíš tedy přišel proto, aby na sebe vzal, co na něj ve vodách Jordánu jakoby čekalo.


Jestliže je Ježíš vtěleným Slovem, jak by se mohl ve křtu stát něčím novým, co by mu ještě mohlo být přidáno k dokonalosti vtěleného Syna?
Při křtu se odehrálo toto:
Změně , růstu a dospívání podléhá jen Kristova lidská přirozenost. Jestliže v úkonu vtělení Slovo přijalo tělo, jaké mají hříšní lidé (Ř 8,3) a tak vstoupilo solidárně do společenství s hříšným lidstvem, pak se jednalo o úkon Boží, k němuž Ježíš jako člověk ještě nemohl svobodně přitakat. Odpovídajícího lidského úkonu poslušnosti je Ježíš z Nazareta schopen, až když se stane dospělým člověkem., tedy zhruba ve třiceti letech. Bůh totiž plně respektuje svobodu svého tvora.
Když Ježíš zcela svobodně vstupuje do vod Jordánu a přijímá své povolání i poslání Služebníka Hospodinova, když na sebe bere hříchy lidí, když vstupuje do společenství s nimi, činí nyní svobodně  jako člověk to, co koná věčné Slovo, když se stává člověkem.
Toto "stávání se člověkem" není omezeno pouze na první okamžik Ježíšovy lidské existence a tak v Ježíšově sestupu do vod Jordánu spatřujeme úkon dokonalé svobodné lidské poslušnosti Bohu (lidské přitakání Bohu v dokonale svobodném lidském rozhodnutí). 
Ježíšův křest lze tedy chápat jako určitou aktualizaci úkonu vtělení na počátku Ježíšova veřejného působení.

Irenej říká, že: "Ježíš je Božím Synem od počátkusvé lidské existence. Svého královského a osvoboditelského poslání se však plně ujal při křtu, kdy se stal Pomazaným.
(Má to svou logiku, protože za krále nebývala pomazávána nemluvňata, dospělí mužové, schopní ujmout se svého úkolu).
To však neznamená, že Ježíš by předtím byl zcela bez vybavení Duchem - ve křtu se však mění modalita tohoto vybavení Duchem, která je nyní úzce spjata  se svobodným lidským souhlasem - přijímajícím úlohu naplnit veškerou spravedlnost  a sejmout jako Beránek hříchy světa.

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2024 @ 09:50:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Otcové církve hovoří o tom, že Ježíš byl naplněn Duchem svatým již v okamžiku úkonu vtělení. /

Tak to se pletou.
Ježíš byl počat působením Ducha svatého, to ano.
Ale všechny pokusy vylíčit situaci tak, že v podstatě nepotřeboval, aby na Něho sestoupil Duch svatý při křtu v Jordánu, že to bylo pouze divadlo pro okolostojící, je hrubé zkreslení a popření evangelia.


A nejblíž pravdě, tomu, co nám zjevuje Písmo, z těch vyjmenovaných byl Pavel ze Samosaty.
"Pavel ze Samosaty viděl Ježíše jako adoptivního syna, který byl naplněn božskou silou právě při křtu".

Tvrdit opak, že Ježíš byl naplněn božskou sílou někdy (libovolně kdy) před křtem, je nehorázná lež.


Jestliže je Ježíš vtěleným Slovem, jak by se mohl ve křtu stát něčím novým, co by mu ještě mohlo být přidáno k dokonalosti vtěleného Syna? /

Jistě, to by bylo logické.
Jenže je tam to "jestliže" , a to velmi správně.  
Protože to jestliže se nekonalo, ta podmínka nebyla splněna, to je jen lidský výmysl a helénsko-pohanská představa o vtěleném Logosu.

To co píšeš Stando dál, pod tím "Při křtu se odehrálo toto:",  je obyčejná snůška hlouposti a fabulací. Kdo toto vymyslel, ten musel mít nějakou vyšší dívčí..]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2024 @ 13:03:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2024 @ 14:28:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 To vůbec není žádný důkaz :-)

To je jen chabý pokus vylíčit situaci tak, že v podstatě Ježíš nepotřeboval, aby na Něho sestoupil Duch svatý při křtu v Jordánu, nemělo to na něho žádný vliv,  že to bylo pouze divadlo pro okolostojící.  
Hrubé zkreslení a popření evangelia.

Křtem v Jordánu a sestoupením Ducha svatého na Ježíše všechno začalo. 
Předtím nebylo nic. To byl počátek všeho. Tak o tom mluví jak Ježíš, tak apoštolové.

J 15:27:   Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku.“

1J 1:1:   Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života:

Sk 10:37:   Vy víte, co se dělo po celém Judsku, počínaje od Galileje, po křtu, který kázal Jan 38 - jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazaretu, který chodil, 
konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. 39 A my jsme svědkové všeho toho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě.

Sk 1:21:   Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi22 od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“
Navíc - o to máš za překlad ? V jakém "domě svého Otce" ?


L 2:49:     A on jim řekl: „Jak to, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého Otce? “
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 10:49:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
že v podstatě Ježíš nepotřeboval, aby na Něho sestoupil Duch svatý při křtu v Jordánu, nemělo to na něho žádný vliv,  že to bylo pouze divadlo pro okolostojící.  
Hrubé zkreslení a popření evangelia.
"...

To ty jsi tu hrubě zkreslil všechno, co jsem ti napsal:

Pán Ježíš se svojí lidskou přirozeností (jako dospělý člověk)  musel také přihlásit svobodně ke svému mesiášskému poslání, které mu nebeský Otec určil.
Proto ten křest, ve kterém symbolicky bere špínu hříchů světa na sebe.

Sám se pro nás stal hříchem - píše o něm apoštol Pavel.

(2 Kor 5,21)
Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Ale pro tebe je to , Josefe, všechno jenom "vyšší dívčí" - fabulace a nesmysly.


Od křtu Janova až do dne nanebevstoupení  trvalo Ježíšovo veřejné působení. To byla doba zásadní pro uskutečnění Božího plánu spásy.

Ale ten se začal uskutečňovat hned Ježíšovým vtělením a následovala doba přípravy a lidského zrání (byl nám podoben ve všem, kromě hříchu).


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2024 @ 11:19:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pán Ježíš se svojí lidskou přirozeností (jako dospělý člověk)  musel také přihlásit svobodně ke svému mesiášskému poslání, které mu nebeský Otec určil.
Proto ten křest, ve kterém symbolicky bere špínu hříchů světa na sebe./


Stando, to jsou fabulace.
Smýšlené teorie, že se údajně Pán Ježíš musel někam přihlásit...
A údajně, že Jeho křest byl proto, aby vzal na sebe špínu hříchů světa na sebe.

Nic víc než pohádky.


Pán Ježíš vzal špínu světa na sebe, když šel na kříž, když podstoupil potupnou smrt kvůli nám lidem.
O tom mluví Písmo. Ne o těch tebou zmíněných pohádkách. Nevzal na sebe špínu světa když se nechal pokřtít.Dobře vím Stando, proč se ty pohádky vymýšlejí.

Pro trinitáře, pro ty, kteří vymysleli model věčně existujícího Ježíše - Boha, kontinuálního Boha od věčnosti, je ta proluka 30 let hluchého místa v Ježíšově životě krajně nežádoucí a těžko vysvětlitelná.


Proto ty pohádky, které by tu mezeru měly nějak ospravedlnit, vyplnit, zmírnit, ...

A proto také ta bagatelizace toho, co se to vlastně stalo křtem Ježíše a pomazáním Ho Duchem svatým a mocí od Boha. 


Tam byl počátek.  
Evangelista Marek ve svém evangeliu, které je nejstarším evangeliem, tedy nejblíže Ježíšova života, o tom mluví jasně a nikoho nenechává na pochybách, co byl počáteka kdy byl ten počátek:

Mk 1:1:    Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího2 Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. 
3 Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘ 4 Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů
5 A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. 
6 Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. 7 Hlásal: „Za mnou přichází někdo silnější než já; nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. 
8 Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém. “ 9 V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. 
10 A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu11 A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ 
12 A hned ho Duch vypudil do pustiny. 


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 11:51:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ten hlas z nebes zazněl kvůli Ježíši, nebo kvůli nám?

Do té doby snad Bůh v Ježíši neměl zalíbení?..."A proto také ta bagatelizace toho, co se to vlastně stalo křtem Ježíše a pomazáním Ho Duchem svatým a mocí od Boha. "...


Pomazání za krále až v dospělosti je podle tebe onou "bagatelizací?"

Podle mě je to ale důležité a má to svoje místo v režii Ježíšova pozemského života. Jenom tento úkon není tím, za co ho považuješ ty.


Jeden problém tady, Josefe, vidím naprosto jasně. Ty máš svoje představy a myslíš v zaužívaných šablonách a všechno, co se ti nehodí, tak vytěsňuješ pryč, zlehčuješ, vysmíváš se tomu.  
A hlavně přímo bytostně odmítáš nad tím už i jenom uvažovat....

Máš už svoji šablonu ....
A tomu podřizuješ úplně všechno. Ale ono by tomu mělo být naopak.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2024 @ 12:15:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tu šablonu nám totiž jasně, zřetelně Písmo svaté předkládá.
Nepředkládá žádnou jinou.Pomazání za krále až v dospělosti je podle tebe onou "bagatelizací?"/


Bagatelizací je snaha ukázat, že se jedná o jakési "symbolické" pomazání. Za událost, která je potřebná pro okolí, ne pro Ježíše samotného.

Což je absolutní nepravda.

Ježíš si byl dobře vědom, co se sestoupením na Něho Ducha stalo:
 
 
L 4:18:    "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu


Ten hlas z nebe byl směřován k Ježíši. Proč by neměl zaznít kvůli Němu ?
Určitě zazněl kvůli Němu, nebylo to jen divadlo pro okolostojící.

Vždyť právě na tom satan Ježíše pokoušel, sváděl Ho k pochybnostem, jestli opravdu je Syn Boží ? (opravdu tak to Bůh řekl? - satan používá ty své finty neustále - stejně tak u Adama a Evy, stejně tak u Ježíše)
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 16:55:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ta událost byla potřebná jak pro okolí, tak i pro Ježíše samotného. Bůh v ní odpovídá člověku - Ježíši, který dospěl a svobodně se rozhoduje pro poslání Mesiáše - přidává k tomu svůj lidský informovaný souhlas. A Bůh toto Ježíšovo rozhodnutí přijímá a potvrzuje....


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2024 @ 21:12:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/ .. Ježíši, který dospěl a svobodně se rozhoduje pro poslání Mesiáše - přidává k tomu svůj lidský informovaný souhlas. A Bůh toto Ježíšovo rozhodnutí přijímá a potvrzuje.... /


A zas ty pohádky...

To vypadá, jakoby Ježíš se přihlásil na inzerát. Rozhodl se pro kariéru Mesiáše, zúčastnil se přijímací zkoušky a byl přijat...  :-)
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 08. květen 2024 @ 08:03:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Rozhodl se pro kariéru Mesiáše, zúčastnil se přijímací zkoušky a byl přijat."...Proč tak zatvrzele odmítáš tu skutečnost, že Bůh vyžaduje od každého člověka jeho svobodný souhlas s tím, co pro něho přichystal? Že očekává od člověka aktivní spolupráci?

Náš Bůh nikoho násilím nenutí, neznásilňuje.
 I Ježíš ve své lidské stránce a ve své dospělosti musel vyjádřit svoji ochotu spolupracovat na Otcově plánu záchrany světa - musel souhlasit s tím Božím záměrem, že bude nakonec zabit.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 03. květen 2024 @ 18:54:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcivě určitě ne to je špatný překlad...

 Jan 1:18 Boha žádný člověk nikdy neviděl; jednorozený Syn, který je v lůnu Otcově, o něm prohlásil. (KJV)
 Více informací o frázi „nikdo nikdy neviděl Boha“ viz naše vysvětlení k Janovi 6:46. 1. Jak je psáno v KJV, ve verši není žádný trinitární závěr. 2. Existují verze jako NIV a NASB, které jsou však přeloženy z jiné textové rodiny než King James Version a čtou „Bůh“ místo „Syn“. NIV: "Boha nikdo nikdy neviděl, ale Bůh Jediný, který je po Otcově boku, ho dal poznat." NASB: „Žádný člověk nikdy neviděl Boha; jednorozený Bůh, který je v lůnu Otce, o něm vysvětlil." NIV a NASB představují teology, kteří věří, že původní text zní „ho monogenes theos“ = „jedinečný nebo pouze zplozený Bůh“, zatímco KJV je zástupcem teologů, kteří věří, že původní text byl „ho monogenes huios“ = „ jednorozený Syn." Řecké texty se liší, ale existují dobré důvody se domnívat, že původní čtení je zastoupeno ve verzích, jako je KJV. I když je pravda, že nejstarší řecké rukopisy obsahují čtení „theos“, každý z těchto textů je alexandrijského textového typu. Prakticky každé další čtení jiných textových tradic, včetně západních, byzantských, císařských a se*****árních alexandrijských textů, znělo huios, „Syn“. Dva slavní textaři, Westcott a Hort, známí svou obhajobou alexandrijského textového typu, považují Jana 1:18 za jedno z mála míst v Novém zákoně, kde to není správné. Velký počet církevních otců, jako Irenej, Klement a Tertullianus, citoval tento verš s výrazem „Syn“, a nikoli „Bůh“. To je zvláště závažné, vezmeme-li v úvahu, že Tertullianus agresivně argumentoval pro inkarnaci a je připočítán jako ten, kdo vyvinul koncept „jednoho Boha ve třech osobách“. Pokud by Tertullianus měl v Janovi 1:18 text, který zněl „Bůh“, jistě by ho citoval, ale místo toho vždy citoval texty, které zněly „Syn“. Je těžké si představit, co by v židovské kultuře znamenal „jediný zplozený Bůh“. Nikde jinde v Bibli není tento výraz použit. Naproti tomu výraz „jednorozený syn“ použil Jan třikrát (Jan 3:16, 18; 1. Jan 4:9 – KJV). Pro Žida by jakýkoli odkaz na „jedinečného Boha“ obvykle odkazoval na Otce. I když by židé v Janově době měli problém s „jednozplozeným Bohem“, křesťané druhého století a později by se svým stále paradoxnějším chápáním christologie a podstaty Boha byli mnohem snáze schopni přijmout takový doktrína. Dalším důvodem pro upřednostňování „Syna“ před „Bohem“ je, že tento verš je o tom, že Ježíš zjevil Boha (Jan 1:17), protože verš začínal větou, že „Boha“ nikdo nikdy neviděl. Nazvat Ježíše v tomto kontextu „jednozplozeným Bohem“ (nebo „jediným Bohem“) by vyvolalo vrozený rozpor. Pokud nemůžete vidět Boha, jak byste mohli vidět „jedinečného Boha? Jednoduchá odpověď ve verši zní, že Syn není Bůh, a tak i když Boha nevidíme, můžeme vidět jednorozeného Syna, který dal poznat Boha. Důvod, proč byl text pravděpodobně změněn ze „Syn“ na „Bůh“, byl poskytnout „další důkaz“ pro existenci Trojice. Ve druhém století zuřila v egyptské Alexandrii intenzivní debata o tom, zda je Ježíš Bůh, či nikoli, tedy v místě, odkud pocházejí všechny texty, které zněly „Bůh“. V těchto debatách šlo o hodně a exkomunikace, vyhoštění nebo něco horšího mohlo být údělem „poraženého“. Změnit text nebo dva na za účelem „pomoci“ v debatě byla taktika, která se prokázala. Zkoumání všech důkazů ukazuje, že je pravděpodobné, že „jednorozený syn“ je původní čtení Jana 1:18. Pro mnohem podrobnější vysvětlení toho, proč by slovo „Syn“ mělo být upřednostňováno před slovem „Bůh“, viz Pravoslavná korupce Písma od Barta Ehrmana (Oxford University Press, New York, 1993, str. 78–82). 3. I když původní text zní „Bůh“ a ne „Syn“, stále to nedokazuje Trojici. Slovo „Bůh“ má v hebrejštině, aramejštině a řečtině širší uplatnění než v angličtině. Může být použit u mužů, kteří mají božskou autoritu (Viz Jan 10:33 a Žd 1:8). V tomto verši není žádný „trinitářský vzorec“, který by si vynucoval trinitární výklad.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2024 @ 09:28:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tyto úvahy jsou hloupé, poněvadž hodnotí Boha lidskými měřítky.

Plození Syna nebeským Otcem je záležitostí vnitro-božského věčného vztahu (je to tajemstvím Boha), který je věčný, který je trvalý.
Syn je tedy neustále (věčně) "v lůnu Otcově" - je to opisné vyjádření vztahu Otce k Synovi pro lidi srozumitelným způsobem.
Není to jako u lidí jednorázový akt zplození v jednom časovém okamžiku.

Bůh není svázán během času jako jím jsou svázáni lidé! Bůh stojí nad časem - sám ho stvořil spolu s vesmírem.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 04. květen 2024 @ 11:20:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh svého syna věčně neplodí to je zcela falešné nebiblické učení a navíc naprostý řimskokatolický nesmysl kterých má tato církev přehršel.
Bůh nemusí nikoho věčně plodit, ale zplodil syna jednou svým Svatým duchem v Marii jako člověka druhého Adama. 


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:41:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je věčný a neměnný.

Pokud by se změnil v běhu času, byl by to důkaz, že není skutečný Bůh, ale že podléhá běhu času..


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 10:40:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vidíš.
Takže se nemohl vtělit a stát se člověkem.

To jedině Bůh, který není skutečný, podlehl totiž běhu času...


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 11:52:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vtělením se sám Bůh přece nijak nezměnil - stále to byl věčný Otec, Syna a Duch svatý.Co se vtělením a obětí Syna skutečně změnilo, bylo povznesení lidské úrovně do úrovně dětí Božích.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 11:58:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak to že ne ?

Když se "Bůh stal člověkem" - to není žádná změna ?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 12:20:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím, že Bůh vstoupil do nového vztahu (hypostatické unie - Bůh Syn se stal člověkem Ježíšem) se na samotném Bohu nic nezměnilo. 

Pořád je to Otec, který je vůči Synovi ve vztahu plození, pořád je to Syn, který se Otci v lásce vydává (v případě člověka Ježíše až na smrt). 
Pořád je to stejný Duch svatý, který vychází jak z Otce, tak je také tím samým Duchem Syna, který volá : "Abba Otče".


Vtělením nastala situace nová jen pro člověka . 
Otevřela se mu možnost být spasen na věky pro zásluhy Ježíše Krista. Bůh svým vtělením započal své dílo spásy lidstva.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 13:15:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdyby ty ses stal například žábou  -  to by pro tebe nebyla žádná změna ?  OPRAVDU ?

To by byla změna jen pro tu žábu ?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2024 @ 07:01:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsme v říši pohádek, kde se princ stane žábou!


Člověk není duchem  - naše Já přebývá v těle, které je naší součástí. Nemůžeš přebývat v těle nikoho jiného, nemůžeš ho dokonce ani posednout - duchové však tohle všechno mohou. Protože nejsou původem z tohoto světa. Nemůžeš se tedy stát žábou!

Když satan (který je také duchem) posedne nějakého člověka, ten člověk se docela změní k horšímu:
Tehdy mu předvedli posedlého, jenž byl němý a slepý; a on ho uzdravil, takže ten němý mohl mluvit a vidět. (Mt 12,22)..

Člověk je tedy schopen mít vnitřně společenství s duchem - a to ho mění.
Když ale satan (coby duch) posedne člověka, změní se snad na satanu něco, nebo zůstává stále stejným zlým duchem?Také Bůh je duch a člověk je stvořen k tomu, aby s ním tvořil společenství. 
Bůh však není zlým duchem a proto člověka neposedne, ale respektuje neustále lidskou svobodnou vůli. Naše společenství s Bohem je tedy stále v plné svobodě, stále postaveno na dobrovolnosti. Ve společenství s Bohem se člověk také pomalu mění - jeho pohledy na svět jsou čistší a pravdivější.

S Ježíšem Kristem je to trochu jiné; v jeho případě se Bůh přímo stal tím člověkem už při Ježíšově početí - zde ono vnitřní společenství s Bohem nezačalo až později (až člověk začne láskou odpovídat na Boží lásku - jako tomu bývá u ostatních lidí). Tělo a duše Ježíše je tedy stejnou jako těla a duše naše (jenže dokonale čistá, nezatížena hříšnou náklonností) - v tomto je pravým člověkem, jako byl stvořen Adam a Eva před pádem do hříchu - ale jeho společenství s Bohem není porušitelné jako u nás ostatních lidí, ale je přímo bytostně spjato s Bohem trvale navždy. Věčný Syn nebeského Otce(také věčný duch (Světlo světa) plozený neustále Otcem v Duchu svatém) se stal smrtelným člověkem s tělem a nesmrtelnou lidskou duší, aby se v tomto stavu mohl jako smrtelný člověk obětovat za celé lidstvo.

Bůh se stal člověkem a Bohem přitom býti nepřestal.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2024 @ 10:48:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne Stando, tak to není.


Bůh v Ježíši přebýval, byl s Ním. Jak nám o tom svědčí On sám i apoštolové.
Ne že se stal Ježíšem.


Bůh, i když v Ježíši přebýval, byl pořád Bohem. Proto také mohl Ježíš na kříži zvolat "Bože můj, proč jsi mě opustil.."

A člověk Ježíš, i když v Něm přebýval Bůh, byl pořád člověkem. Proto mohl zemřít na kříži.Člověk se nestal Bohem a Bůh se nestal člověkem.

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2024 @ 12:38:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Člověk se nestal Bohem a Bůh se nestal člověkem..."...


V tomto my dva věříme právě odlišně. 

Bůh se stal člověkem Ježíšem - aby se člověk mohl stát bohem.  Aby se mu obětí Beránka otevřelo nebe pro věčný život s Bohem.


(1 Kor 15,28)
A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem.

Ale jak je to s tím satanem, když posedne člověka? Změní to snad toho satana nějak?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2024 @ 18:03:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Satan se také nestane člověkem. 
Kdyby se měl stát člověkem (jakože se nestane), tak by ho to určitě změnilo..


ČLOVĚK SE NESTAL BOHEM  - proto zemřel, byl smrtelný.

BŮH SE NESTAL ČLOVĚKEM  -  pouze byl V člověku , a mohl ho také opustit. (Bože můj, proč jsi mne opustil ?)Bůh byl v Kristu. Ne že Bůh byl či stal se Kristem.


2K 5:19:    Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření.

J 10:38:   Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci.“

J 14:10:   Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 10:57:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ježíš jako člověk vzal na sebe hřích celého lidstva. Hřích pak způsobuje oddělení člověka od Boha - proto Pán Ježíš logicky zakoušel ono odloučení člověka od Boha - vždyť vzal na sebe hřích celého lidstva!


Když se Pán Ježíš sám stal hříchem, musel logicky zakoušet ono odloučení člověka od Boha!..."Bůh byl v Kristu. Ne že Bůh byl či stal se Kristem."...

Bůh byl v Kristu. ale ne způsobem, jako je v nás - z nás může hříchem ke smrti odejít - ale v Kristu byl Bůh způsobem bytostným;  Věčné Slovo se stalo tělem. Navždycky, neoddělitelně.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2024 @ 11:59:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh byl v Kristu. ale ne způsobem, jako je v nás - z nás může hříchem ke smrti odejít - ale v Kristu byl Bůh způsobem bytostným;  Věčné Slovo se stalo tělem. Navždycky, neoddělitelně. /


No právě že nebyl. Proto také se mohlo stát, že Ježíše opustil.  A že Ježíš jako bytost nebyl Bůh. A proto rostl, stárnul, a zemřel - byl zabít.

To, co píšeš v první části si protiřečí s tím, co píšeš v části druhé."Věčné Slovo, Logos, se stalo tělem"   -  neznamená to, co tomu pod vlivem světské, pohanské filosofie přiřadili helénsko-platónští myslitelé někdy 200 - 400 let po Kristu.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 16:50:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Bůh Ježíše přece ve skutečnosti nikdy neodpustil. To jen člověk někdy cítí, že je opuštěn od Boha, ale není to pravda. Žádný člověk není opuštěn od Boha. Nikdy!


Traduje se takový příběh, jak Ježíš kráčel životem spolu s jistým člověkem a zanechávali za sebou ve sněhu dvě stopy.  A pak najednou tu byla stopa jenom jedna. A člověk Ježíši vyčítá: vidíš, když mi bylo v životě nejhůř, nebyl jsi tam!  Ale Ježíš mu říká: Byl jsem tam! Tehdy jsem tě přece nesl v náručí!


Tu opuštěnost od Boha cítil člověk - Ježíš na kříži jako nutný důsledek právě proto, že na sebe vzal hříchy lidstva. A opuštěnost od Boha - izolace člověka od Boha - je nutným důsledkem hříchu.

Ježíš tuto svoji lidskou opuštěnost tedy musel prožít coby důsledek toho, že se pro nás (On nevinný)  stal hříchem...."Ježíš jako bytost nebyl Bůh...."...

Ježíš je bytost - je člověkem. Ale je také samotným bytím (je Světlem, které přišlo na svět) - je zdrojem všeho života. Je Původcem života. Nejenom bytostí. Je Slovem, skrze něhož bylo všechno stvořeno. (a všechno toto máš v P9smu!)

Samotné Bytí se v Ježíši stalo navíc také bytostí - člověkem.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 07. květen 2024 @ 21:25:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je bytost - je člověkem. Ale není samotným bytím (je Světlem, chlebem aj., které přišlo na svět) - není zdrojem všeho života. Není Původcem života. Není Slovem, skrze něhož bylo všechno stvořeno. (a všechno toto máš v Písmu! jen ho musíš umět správně vykládat všímat si kontextu atd.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 08. květen 2024 @ 07:57:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Ježíš je bytost - je člověkem. Ale není samotným bytím (je Světlem, chlebem aj., které přišlo na svět) - není zdrojem všeho života. Není Původcem života. 
"...


(Sk 3,15)
Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky.

..."Není Slovem, skrze něhož bylo všechno stvořeno. "...

(J 1,1-14)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je  .....
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.


Slovo se stalo tělem - Bůh se stal tělem.....


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 11. květen 2024 @ 11:15:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
NEB Νέα Ελληνικά βιβλία, 1901
Πραξ 3:15: "τον δε αρχηγον της ζωης εθανατωσατε, τον οποιον ο Θεος ανεστησεν εκ νεκρων, του οποιου ημεις ειμεθα μαρτυρες."

NEB Nové řecké knihy, 1901
Skutky 3:15: "A usmrtili jste knížete života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, jehož jsme svědky."

Nejdříve si to nastuduj v řečtině.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 13:44:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Janův křest ale nesestoupil z nebe - není to totiž osoba. Nelze to vůbec  srovnávat.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 14:06:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byl z nebe, nebo ne ?

Nepřišel, nemá nohy, to je jasné.


Když nesestoupil tak jak se na zemi objevil ? Spadl ?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 14:19:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Praxi křtu zavedl Jan Křtitel - pod inspirací Boha, pod inspirací Ducha svatého.  Ne že by snad Jan křest přímo objevil, ale zavedl ho jako křest pokání.

Postoj pokání je totiž tím absolutním základem lidské odpovědi Bohu, která může do lidského života přinést zásadní proměnu jeho kvality.

Bez pokání není odpuštění hříchů, není čistota lidského srdce. A jaké má pak společenství světlo s temnotou?

Praxe Janova křtu  je tedy praxí pokání - a pokání je od Boha jako dar člověku.

Jenže s osobou Božího Syna je tomu jinak; není jen od Boha - sám je Bůh, který přišel zachránit lidstvo.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 14:26:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh nepřišel zachránit lidstvo.
Poslal  svého Syna - člověka, muže z Nazareta, Mesiáše, aby zachránil lidstvo.


Bůh zachránil lidstvo - skrze Mesiáše Ježíše.


]


VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 01. květen 2024 @ 19:30:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL !

ecr


]


Re: VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL !!! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 20:21:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazit je parazit vyznávajíci nebiblické učení trojice.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 14:15:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stejně tak Ježíš nesestoupil fyzicky z nebe a už vůbec není psáno, že by se tam VRACEL!!!
Ježíš sestoupil z nebe tak, že bxl počat Svatým duchem a narodil se Marii.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 08:51:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime, jsi roztomile hloupoučký.

Jak to, že se Pán Ježíš nevrátil do nebe?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 13:23:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."
Stando, ještě na koncilu v Nicei 325 AD Duch svatý nebyl považován za 3 osobu Trojice.
Ještě tam o tom nic ti myslitelé a mudrci nevěděli.
Tam se řešila pouze Dvojice.
"...

Ještě vyvracím toto tvoje mylné  tvrzení o Nicejském koncilu 325:
Na každém koncilu se řešily pouze ty aktuální hereze, které zrovna ohrožovaly čistotu víry.

Nicejské yvznání víry:

Věříme v jednoho Boha, vševládnoucího Otce,Stvořitele všeho viditelného i neviditelného.A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,zrozeného z Otce, to jest z podstaty Otce,Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem,skrze něhož vše vzniklo- to, co je na nebi, i to, co je na zemi -,který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil a vtělil se,stal se člověkem, trpěl a třetího dne vstal (z mrtvých),vystoupil na nebesa a přijde soudit živé i mrtvé. 
A v Ducha svatého.
Ty však, kteří říkají: „Byl (čas), kdy nebyl“a „před svým zrozením nebyl“ a že vznikl z nebytíanebo z jiné hypostaze nebo podstaty, kteří tvrdí,že Boží Syn podléhá změně nebo proměně,ty všeobecná a apoštolská církev anatematizuje.

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2024 @ 15:16:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne Stando. To co jsem napsal o koncilu v Nicei není mylné tvrzení. Je správné a pravdivé.


Na koncilu v Nicei se řešilo pouze vztah Otec (Bůh) a Ježíš. Jaký je mezi nimi vztah, tam se rozhodlo, že Ježíš je soupodstatný s Bohem (homoúsios). Pouze o Ježíši se tím rozhodlo, že je stejné podstaty jako Bůh, že je roven Bohu, a tedy Bůh.

Ducha svatého se neřešilo vůbec. Pouze se lakonicky konstatovalo, že "věříme v Ducha svatého".


To zůstalo stejné jako v apoštolském vyznání víry někde z let okolo 150 AD, kde se pouze konstatuje, že věříme v Boha Všemohoucího, Stvořitele nebe i země,    pak v Ježíše Krista, Syna Božího a v Ducha svatého.

Jaké jsou mezi nimi vztahy, kdo je větší, menší, rovný, nerovný, soupodstatný, nesoupodstatný se neřešilo vůbec.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 13:32:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V době Nicejského koncilu hýbaly světem christologické hereze - proto se tehdy řešily. 

Žádné hereze o Duchu svatém nebylo třeba řešit - tehdy ještě žádné nebyly aktuální a neohrožovaly církev..Stejně jako věříme, že Otec je Bůh, že Syn je Bůh, tak i Duch svatý je pořád stejný Bůh.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 14:01:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nemáš správné informace Stando.Apoštolské vyznání víry, zformulované někdy kolem 150 AD, platné do Nicejského koncilu 325 AD:

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;   
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit
živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
 
Amen.Tam není nic o tom, že Syn je Bůh a Duch svatý je Bůh.

Že je Syn Bůh  se přijalo až v Nicei 325 AD                             -    Dvojice

Že je Duch svatý Bůh se přijalo až v Konstantinopoli 381 AD    -    Trojice]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 14:11:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdo to tedy tehdy byl, (podle tebe) ten Duch svatý?

Říkáš, že není Bůh - čemu tedy tehdy věřili první křesťané před námi? Že je Duch svatý kdo?

Věřili v Ducha svatého - věřili tedy v koho vlastně?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 14:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To neříkám já.
To říká Apoštolské vyznání víry  -  a to až do koncilu v Konstantinopoli 381 AD.
Teprve tam Ducha svatého zařadili jako rovnou osobu s Bohem a Ježíšem do Trojice.


Kdo to tehdy byl ten Duch svatý ?


To by ses měl zeptat těch křesťanů od roku 30 do roku 381.

Rozhodně Ducha svatého tehdy nikdo za rovnou osobu v Trojici nepovažoval.
    

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 07:36:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Josefe,
Na jednoduchou otázku taková "odpověď neodpověď."

Jak vidím, ani dnes si ty nevíš rady, kdo to  ten Duch svatý vlastně je. (A to předpokládám, že si o sobě myslíš, že věříš stejně, jako ti první křesťané ...).


Rabínská tradice Starého zákona považovala Ducha svatého za projev moci Boží - kdy Bůh působil v určitém konkrétním člověku zvlášť významným způsobem. Ti skutečně neměli tehdy ani zdání o tom, co Kristus zjevil až svým učedníkům - že totiž i sám jediný Bůh je vnitřně společenstvím (přitom je nepopiratelné, že sám člověk - coby obraz Boha - je také vnitřně společenstvím svojí duše a svého těla - a také v tom lepším případě i společenství s Bohem, v tom nejhorším případě společenstvím s ďáblem).. 

Duch svatý vystupuje v Novém zákoně jako už samostatná postava, jako osoba. Je Učitelem, je Utěšitelem, je Přímluvcem u nebeského Otce.  Přimlouvá se za nás (spolu s osobou Pána Ježíše).

Boží plán spásy totiž  počítá i s postupným přibližováním se Boha k člověku a naopak, člověka k Bohu. Proto Bůh otevírá v křesťanství nové možnosti, jak zkvalitnit svůj život s Bohem a to nutně předpokládá i důvěrnější a hlubší poznávání Boha.

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 19:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando, křesťané ještě ani na koncilu v Konstantinopoli v roce 381  si nevěděli rady, kdo nebo co to ten Duch svatý vlastně je.  A přijetí tohoto dogmatu vzbuzovalo kontroverze i tam, delegáti byli podělení v názorech, někteří neměli žádný názor..

A od toho koncilu v Konstantinopoli se tváří, že už na to kápli, ovšem jsou v hlubokém omylu.
Křesťanům je to nařízeno tak věřit, že Duch svatý je stejná ve všem rovná 3. osoba Trojice vedle Boha Otce a Boha Syna.   A málokdo se nad tím zamýšlí a málokdo hledá v Písmu, jak to ve skutečnosti je.


Rabínská tradice Starého zákona považovala Ducha svatého za projev moci Boží - kdy Bůh působil v určitém konkrétním člověku zvlášť významným způsobem. /

A tak to mysleli správně.
To co píšeš dál, co že to Ježíš zjevil svým učedníkům - to není pravda. To je jen trinitární přání.
Učedníci neměli Boha Trojici. To je zásadní lež a překrucování skutečnosti.

Ježíš sám říká, že vyhání démony "mocí Ducha Božího" a u jiného pisatele evangelia "prstem Božím".    Tedy Duch Boží a prst Boží jako synonyma.

Mt 12:28:   Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království.

L 11:20:   Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.

Duch svatý jako projev Boží moci, Božího působení, projev Boha zde na zemi. 

Jak je to zde -   od 14:04 minuty
]


PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 03. květen 2024 @ 08:34:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SELHÁNÍ KŘESŤANSTVÍ
VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017 [notabene.granosalis.cz]


TEN, KDO SETRVÁVÁ V JAKÉKOLI NENÁVISTI SMĚŘUJE DO PEKEL !

NÁSLEDOVAT KRISTA, ZNAMENÁ ZBAVIT SE NENÁVISTI !

A NENÁVISTI SE PAN ROSMANO ZŘEJMĚ UŽ NEMŮŽE ZBAVIT - PROTO JE PODLE PÍSMA VRAH  KTERÝ NEMÁ PODÍL NA VĚČNÉM ŽIVOTĚ (1. JANŮV, 3,15), TEDY NÁSLEDUJE SATANA (J. 8,44).

VY NENÁVIDÍTE KRISTA, COŽ SE PROJEVUJE TÍM, ŽE MU NECHCETE VZDÁT PATŘIČNOU ÚCTU !

Dobře o takových pravil Duch svatý:

Skutky apoštolů 28, 25 [www.biblenet.cz]  Když odcházeli, rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto: „Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izaiáše:
26 [www.biblenet.cz]  ‚Jdi k tomuto lidu a řekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.
27 [www.biblenet.cz]  Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“

SETRVÁVÁTE ZCELA JASNĚ NA ŽIDOVSKÉM STANOVISKU !
STEJNĚ JAKO TEN ODPADLÍK OD KRISTA K JUDAISMU !

TO JE EVIDENTNÍ .

SVÝMI NÁBOŽENSKÝMI BLÁBOLY KTERÉ ZDE PRODUKUJETE, SE KŘEČOVITĚ UDRŽUJETE V ILUZI, ŽE BOHU SLOUŽÍTE - STEJNĚ JAKO ONEN JUDAISTA !

JSME VYZÝVÁNI K NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA - A NIKOLI  ČLOVĚKA ! 

NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA, KTERÝ JE UŽ Z PRINCIPU DĚDIČNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM,  VEDE DO PEKEL - A DĚJINY NÁS O TOM STÁLE UČÍ ! 

ecr


]


Z pokrytce ekrazita ta nenávist jen stříká.. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2024 @ 09:06:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A k věci vůbec nic. Velká nula.


]


Re: Z pokrytce ekrazita ta nenávist jen stříká.. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2024 @ 09:34:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je ten Tvůj omyl. Napsal plnou pravdu.


]


V ANTIKRISTOVSKÉ NENÁVISTI OBA JUDAISTÉ KRÁČEJÍ DO PEKEL . . . (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 03. květen 2024 @ 13:20:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, napsal jsem pravdu a podložil jsem ji Písmem. Nicméně ti dva v antikristovské nenávisti, podobně jako ten judaista, kráčejí do pekel - a bude je soudit ten, kterému odmítají vzdát úctu, která Mu právem náleží. 

Jan 5, 22 [www.biblenet.cz]  Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

Oni jsou už tak zaslepeni antikristovskou nenávistí, že k nim už Písmo nemluví - prostě Ďábel jim tak zaslepil mysl, že už nechápou základní věci. Naplňují se na nich slova Písma svatého: 

2. Korintským 4, 3 [www.biblenet.cz]  Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.

2. Korintským 4, 4 [www.biblenet.cz]  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Mysl Kristových nepřátel, zdevastovaná Ďáblem, už není ani schopna přijmout Boží slovo obsažené v evangeliu sv. Jana, zvláště v první kapitole, která o Bohu, Ježíši Kristu, vypovídá  naprosto jasně. 

Ano, Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, jak praví Písmo . . .

Jsou nenávistní, jsou tupí, jsou nevzdělaní - přesný obraz toho, komu slouží . . .

Hezký den.

ecr
]


Z pokrytce ekrazita ta nenávist jen stříká.. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2024 @ 13:39:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tvoje evangelium je FALEŠNÉ.

Tapetuješ sem FALEŠNÉ EVANGELIUM.  JINÉHO KRISTA než měli apoštolové.


]


Re: V ANTIKRISTOVSKÉ NENÁVISTI OBA JUDAISTÉ KRÁČEJÍ DO PEKEL . . . (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 03. květen 2024 @ 19:01:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
....Oni jsou už tak zaslepeni antikristovskou nenávistí, že k nim už Písmo nemluví - prostě Ďábel jim tak zaslepil mysl, že už nechápou základní věci. Naplňují se na nich slova Písma svatého:

Někdo tady psal snad z nás něco proti člověku Panu Ježíši Kristu? Ekrazite nejsi debil jako Franta? Jsi!


]


Re: PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 03. květen 2024 @ 18:57:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazit ty jsi naprostý mimoň :).


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2024 @ 15:04:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Podle víry judaistů Starého zákona - to snad ano.Ale Pán Ježíš učí o Duchu svatém jinak: On odchází k Otci a místo sebe pošle církvi Ducha svatého (osoba za osobu) - J 14,16.

A tento Duch svatý bude zastánce, bude v církvi Učitel (J 16,13). A bude se za nás také u Otce  přimlouvat (Ř 8,26).  

Všechno toto jednání demonstruje jasně znaky osoby.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 03. květen 2024 @ 20:43:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pojem osoba se v Bibli nevyskytuje. Osobou může být nazván jen živý člověk z masa a kostí nikoliv duch, který vychází z Otce i z Ježíše poté co jej obdržel od Otce, aby jej mohl také využívat, posílat apod.
Svatý duch je inteligentní síla a moc či energie Boha Otce, takže může dělat cokoliv být posílána za kýmkoliv být vylevána na kohokoliv. Osobu nelze vylévat. Není to někdo třetí v trojici či osoba a podobné nesmysly, které si lidé navymýšleli. Nic takové se v Bibli nepíše.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2024 @ 06:40:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)A toto pravidlo, kdo všechno může být nazýváno osobou,  určil Mikim?

Neosobní síla či energie není zásadně schopna vztahu. Můžeš mít nabitou mega- baterii na sto procent, nebo zásobník zemního plynu - ale z pohledu vztahů to pořád neznamená vůbec nic. Takovýto zdroj energie nemá taky žádnou inteligenci - toto je spekulace postavená doslova na vodě.

Neosobní síla není schopna se za nikoho přimlouvat vzdechy - takovouto pitomost snad ani dál netřeba komentovat....


Ke vztahu musí být nutně osoba, ze které onen vztah vychází - a pokud je tato osoba duchovní povahy (a Bůh k tomu), kdo z lidí jí může předepisovat, co ona může a co nemůže?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 04. květen 2024 @ 11:27:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nepíšu o neosobní síle, ale o síle, moci, energii vycházejicí z Boha Otce. Taková síla a moc ti přijde neosobní? Cokoliv co vychází z Boha Otce je jeho osobní síla a moc či energie co je na tom těžké pochopit? To snad chápe i dítě.

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2024 @ 13:46:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Musíš si ujasnit, co vlastně doopravdy píšeš.

"Síla, moc, či energie" vycházející od kohokoli se nemůže u nebeského Otce přimlouvat za lidi!

Tolik snad chápeš.

Jenom osoba, která má k lidem osobní vztah, se dokáže za lidi přimlouvat "nevýslovným sténáním".  Protože ona osoba lidi miluje, záleží jí na nich!

Proto se za nás lidi přimlouvá u nebeského Otce.


(Ř 8,26)
A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.

U osoby nebeského Otce se za nás mohou přimlouvat zase jenom osoby - třeba Pán Ježíš, nebo i naši andělé.


(Mt 18,10)
Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2024 @ 14:09:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stejně tak jenom osoba může

"být trpělivá, dobrotivá, nezávidět, nevychloubát se a nebýt domyšlivá domýšlivá. 5 Jenom osoba nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. 6 Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7 Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. "


Takže láska je osoba.


A stejně jenom osoba může

 "volat, nepozvedat svůj hlas 2 Na vrchu výšin, podél cest, na křižovatce postávat; 3 u bran, při vstupu do města, u vchodu do bran křičet: 4 Na vás, muži, volám, můj hlas zní k lidským synům. 5 Prostoduší, získejte chytrost, hlupáci, dostaňte rozum. "


Takže moudrost je také osoba.


Stando, a kolik vlastně je těch osob Duchů Božích ?
Zjevení Janovo nám říká, že 7.

Zj 1:4:   Jan sedmi sborům v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem,

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:38:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Takže láska je osoba."...


Moudrost Boží je Bůh sám. Stejně tak Láska je Bůh sám.

Kdyby se obsah celé Bible měl vtěsnat do jedné věty, zněla by nejspíše nějak takto:  "Bůh tě miluje!"

Toto je to absolutně nejdůležitější sdělení ze všech.


(J 3,16...)
Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.


"Jediný Syn" je přece  úplně cosi jiného (jiný level), než  "Boží synové" - jak povrchně argumentuješ třeba ty Biblí....

Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi....Neboť Bůh se andělů neujímá, ale ujímá se potomků Abrahámových....


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 10:44:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Moudrost Boží je Bůh sám. Stejně tak Láska je Bůh sám. /


A stejně tak Duch svatý je Bůh sám. Jeho projev, Jeho vanutí, Jeho dech.
Kolik je tedy těch Duchů Božích ? Sedm ?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 12:03:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A stejně tak Duch svatý je Bůh sám. Jeho projev, Jeho vanutí, Jeho dech."...

Takže "projev boha - jeho dech"  se u nebeského Otce přimlouvá za lidi?

To jako fakt?
..."Kolik je tedy těch Duchů Božích ? Sedm ?"...


Proč se na tyto věci ptáš mě? Proč si to nenastuduješ?

"Sedm duchů" - můžeme tím rozumět sedm archandělů, kteří "stojí před Hospodinem" (Tob 12,15). Anebo to znamená (vlivem čísla plnosti)  všechny nebeské duchy.
Jiní biblisté toto vztahují na Ducha svatého pro jeho sedminásobnou (tj. dokonalou) činnost. (Iz 11,2-3).
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 13:49:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže "projev boha - jeho dech"  se u nebeského Otce přimlouvá za lidi?

To jako fakt? /


Jo. Dokonce může být vylít, vyléván. Dokonce se ním může pomazávat.


To je podobné jako s tou láskou, nebo moudrostí.
Co ty všechno dokážou...  ]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 17:43:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I tvůj dech už k tobě někdy sám od sebe promlouval? Vzdechy, jenž nejde vyjádřit slovy?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 04. květen 2024 @ 15:05:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak osoba se může vylévat třeba na milion lidí najednou? Ne Bůh Otec vylévá svého Svatého ducha (sílu, moc, energii).
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:23:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Síla, moc, energie" nemůže nikoho nic naučit - naučit může jenom osoba - Učitel...."Copak osoba se může vylévat třeba na milion lidí najednou?"...

Může.
Bůh je všudypřítomný v každém bodu vesmíru. Je snad pro něho nějaký problém působit současně všude najednou?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:51:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Bůh je všudypřítomný skrze svého Svatého ducha. Jenom duch může být vylít na milion lidí najednou.
Duch není žadná osoba ale přítomnost Boha Otce. Duch nemůže být osobou ani hypoteticky. Osobou byl pouze Pán Ježíš Kristus. Dokonce ani sám Bůh Otec není osobou, protože je duch a duch být osobou nemůze pokud nemá tělo. 


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 12:08:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Takže "Přítomnost" se za nás lidi přimlouvá u nebeského Otce nevýslovným sténáním?   :-)

..."Dokonce ani sám Bůh Otec není osobou, protože je duch a duch být osobou nemůze pokud nemá tělo. "...

Proč nemůže? Mikim mu to snad zakáže?

A co třeba anděl Gabriel?  Ani ten není osoba?, nebo Rafael... Michael ...

A jak bude Michael asi tak bojovat s drakem, když není osoba?

A co satan? Ten také není osoba, protože nemá tělo?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 05. květen 2024 @ 14:19:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím duchem si to pťedstav jak s robotem, který je už dnes v mnoha oblastech dokonce vyspělejší než sám člověk a umí toho mnoho a také není osobou.

Andělé mají těla stejná jako má člověk jen jsou na vyšších frekvencích, takže je mohu považovstvza osoby. 
Ale to jen na základě mého současného pochopení. Jak to je ve skutečnosti s anděly nikdo z nás nevi. Pokud půjdeme proměnění do nebe budeme jako andělé.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 17:42:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andělé jsou duchové - nemají hmotná těla. Hlásáš tady bludy.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 05. květen 2024 @ 19:08:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andělé jsou jako budeme po proměnění při 2PJK i my budeme mít stejná těla jako např. proměněný Enoch.
Andělé nejsou duchové a naše těla se pi proměnění nestanou duchem. Ale jistě existují v nebi i duchové.]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2024 @ 06:30:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš to popletené všechno dohromady!


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 06. květen 2024 @ 21:32:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořád to vím lépe než ty :).


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. duben 2024 @ 06:52:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Ahoj Stando.

  Teď k tématu článku. Charakter Boha křesťnů. Pár postřehů z praktického života a křesťankého učení. 

  Jaký charakter má náš Bůh. A jak se liší od jiných "bohů".


  Bůh je dobrý. Liší se tím dost od "bohů", co jsou špatní.

  Bůh je láska. Liší se v tom od těch, co nosí nenávist nebo dokonce lhostejnost.

  Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. Liší se v tom od "bohů" bezcitných a nespravedlivých.

  Bůh je pravdivý. On je pravda. Liší se v tom od lživých "bohů".
 
  Bůh je světlo a není v něm žádná tma. V tom se hodně liší od "bohů" co dávají jako své "dárečky" lidem temnotu, když rozdávají ze svého vlastního "pokladu".

  Bůh je s námi. Liší se v tom od "bohů", co jsou proti lidem.

  Bůh je skála. Dá se na něj spolehnout. Liší se v tom hodně od "bohů" vyprodukovaných mozky lidí.

  Bůh je naším Bohem navěky a navždy. Není jako jiní "bohové", co se otočí jednou tak a podruhé naopak a co mají věci jen dočasně.

  Bůh je věrný. Jeho slovo k nám je "ano". V tom se liší od "bohů", jejichž slovo je "ano" i "ne" podle toho, jak se zrovna ti "bohové" v hlavách lidí vyspali.

  Bůh je naše útočiště. Naše síla. Pomoc, kterou nacházíme v trápení, těžkostech. V tom se liší od "bohů", kteří lidi v těžkostech nechají nebo je dokonce na své lidi posílají, když rozdávají ze svého, co je jim vlastní.

  Bůh je naše spása. Záchrana. V tom se taky liší od "bohů", co přináší a řeší zatracení a peklo, ale spásy je v nich nula. Spása není ani smrt, ani soud ani nic jiného. 


  Jen stručně, pár bodů. Dalo by se napsat více a mohlo by to být pro někoho užitečné.

  ToníkRe: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 07:02:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bůh je láska."...

Jak toto prosté tvrzení ale dokážeš?

Láska je vztahem mezi osobami.

Předtím, než bylo cokoli stvořeno, byl Bůh také láska? Pokud ano -  koho tehdy miloval, když mimo něho nic jiného neexistovalo?

Nebo tehdy ještě láskou nebyl?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. duben 2024 @ 07:12:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jak toto prosté tvrzení ale dokážeš?

  Nijak, Stando.

  Nemám potřebu nic dokazovat. Ani sobě, ani tobě, ani nikomu jinému. Napsal jsem ti svědectví, jaký je charakter našeho Boha. 

  Můžeš věřit. Nebo ne.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 30. duben 2024 @ 12:05:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud nemáš na čem reálném  stavět - i kdyby jsi nakrásně měl v něčem pravdu, pořád je to takto od tebe jenom ničím nepodložené tvrzení - prázdná slova.

Nestojí to ani na rozumu, ani na svědectví.

Proto je důležité pro každého člověka  pídit se po základech, dávat dohromady jednotlivé kousky skládačky o Bohu. 

Poznávat Boha teoreticky i prakticky životem. Včetně těch "kousků", které pocházejí ze zdravého rozumového uvažování.


Když už se tedy ptáš, k čemu že jsou mi dobré ....


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 30. duben 2024 @ 17:17:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za sdílení, Stando. Rozumím. Tak to je. Pokud nemáš na čem reálném  stavět - i kdyby jsi nakrásně měl v něčem pravdu, pořád je to takto od tebe jenom ničím nepodložené tvrzení - prázdná slova. 

  Já to v tomhle tématu mám jiné, než ty - mám na čem reálném stavět, proto taky můžu napsat svědectví. A proto jsem taky svědectví k tématu napsal.


  Kdybys chtěl mít taky na čem stavět, napadá mně k tomu jediné - zkus si k těmto tématům popovídat s Liduškou, až jí tam někdy zase u vás uvidíš. Ale ne tak, jak si povídáš na GS, ale tak, jako si šel popovídat tehdy Nikodém s Ježíšem. Se zájmem. Mám moc na to, co potřebuješ.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. květen 2024 @ 13:28:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak se nechytám. S jakou Liduškou?


Já mohu psát svědectví o tom, co jsem prožil, co prožívám. A ze sumy informací, které jsem shromáždil za celý svůj dosavadní život pak vyhodnocuji věci pravdivé, pravděpodobné a pat i ty hodně nepravděpodobné.

Když tu vůči tobě vystupuji v něčem kriticky, není to ani proto, abych tě naštval, ano pro to, abys věci zopakoval a moje slova obracel proti mě - ale proto, aby jsi se zamyslel nad tím, co já vidím docela jinak, než ty.

Říkám ti věci upřímně a na rovinu, i když třeba nejsou zrovna pro tebe příjemné.
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 07:20:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, snad přijde čas a budeš vědět, která Ludmila by ti mohla pomoci v těch tvých problémech, co si popisuješ a léta si řešíš. I třeba teď konkrétně s Boží láskou, že je to pro tebe "nadnesená fráze" a potřeboval bys to dokazovat.


  S tím, že "Bůh je láska" je to Stando úplně stejné, jako s čímkoliv jiným z křesťanského života a učení. 

  Nejlépe se o tom přesvědčíš tak, že to zažiješ

  Pak o tom můžeš psát i svědectví, tak jako my. A nebudeš muset psát všelijaké rozumování.

  A k tomu, abys to zažil, je nejjednoduší zajít za tím, kdo mám moc ti předat tu zkušenost s Bohem. Jako to udělal Nikodém.


Když tu vůči tobě vystupuji v něčem kriticky, není to ani proto, abych tě naštval, ano pro to, abys věci zopakoval a moje slova obracel proti mě - ale proto, aby jsi se zamyslel nad tím, co já vidím docela jinak, než ty.

  Ani nevím, kdy si proti mně vystupoval kriticky a v čem. 

  Většinou vystupuješ kriticky proti nápadům, které si sám vytváříš, proti tvé situaci, ve které jsi, co žiješ. Mně se to, proti čemu kriticky vystupuješ, nijak netýká. Není to můj život, ani charakter, ani smýšlení.

  A nebývá na tom co k zamýšlení. Většinou píšeš jednoduše, rozumím ti. Když ti nerozumím, tak se zeptám.

  Vážím si toho, že svůj život popisuješ upřímně narovinu, otevřeně, to je dobře. Příjemné mi to není. Beru to tak, že je to tvůj život a když ho chceš ty žít, tvoje věc.

  Ale poměrně často se tě ptám: Vyhovuje ti to tak, jak to žiješ? Vyhovuje ti to, co píšeš, tvá situace? Nechtěl bys změnu? Nestálo by za to se dostat z těch problémů, co popisuješ?

  Ale odpověď je na tobě, Stando. Ne na mně. 

  To za tebe nikdo nerozhodne.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 07:53:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V mém životě se vyskytuje hned několik Ludmil (mně blízkých).

Nepoznám z tohoto, kterou máš ty zrovna na mysli a kterou by jsi ty mohl snad také znát. Proč z toho děláš takové tajnosti a neřekneš mi to rovnou?


Že je sám Bůh skutečně Láskou a nikoli jenom zaužívanou frází (Bůh nejenom že miluje, ale je Láska sama), jsem ti nahoře dokázal právě cestou rozumu o lásce mezi božskými osobami. ..."Většinou vystupuješ kriticky proti nápadům, které si sám vytváříš,..."...

Většinou vystupuji kriticky proti tvým různým tvrzením (např. o tom, jak ti prý Bůh odpustil nejprve hříchy a až potom jsi ty mohl činit pokání a pod....) a komentuji tyto tvoje nápady pohledem katolíka.
Když si tedy myslím, že se v něčem zásadně mýlíš ...

]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 15:27:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, nečekáš, že tu do veřejné diskuze napíšu jméno, příjmení a adresu, viď, ty "tajnosto" ;-? Zkus použít rozum, Stando ;-)


Že je sám Bůh skutečně Láskou a nikoli jenom zaužívanou frází (Bůh nejenom že miluje, ale je Láska sama), jsem ti nahoře dokázal právě cestou rozumu o lásce mezi božskými osobami. 

  No, mně určitě ne. 

  Zajedno nic takového dokazovat nepotřebuju, mám sám osobní zkušenost s tím, že Bůh je láska ( což jsem ostatně psal ve svém svědectví [granosalis.cz]) a za druhé ke tvým rozumovým spekulacím ses vyjádřil nejlépe sám za sebe ve tvém příspěvku, když jsi psal [granosalis.cz]: "Pokud nemáš na čem reálném  stavět - i kdyby jsi nakrásně měl v něčem pravdu, pořád je to takto od tebe jenom ničím nepodložené tvrzení - prázdná slova." A to jsi napsal sám za sebe dobře.Většinou vystupuji kriticky proti tvým různým tvrzením (např. o tom, jak ti prý Bůh odpustil nejprve hříchy a až potom jsi ty mohl činit pokání a pod....) a komentuji tyto tvoje nápady pohledem katolíka.

  Tak to je tu ještě jiný "oko", co vystupuje proti jakémusi druhu "náboženského rauše" [granosalis.cz], a dalším podobným věcem, co popisuje ten oko ze svého života docela sám za sebe.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. květen 2024 @ 14:45:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale můžeš třeba napsat, že se jedná o manželku nějakého mého kamaráda, nebo některou z mých dobrých přítelkyň. Nebo o moji rodnou sestru, nebo třeba i o moji neteř - její dceru. (To poslední by bylo možná nepravděpodobnější, ale i tak bych musel konstatovat, že svět je opravdu velice malý, že by jsi ji zrovna ty poznal).

Pokud jsem se v tomto trefil, tak bych ti k tomu možná i něco víc pověděl.... Samozřejmě do jisté míry obecně, uvedení adresy k tomu opravdu potřeba není ....


..."No, mně určitě ne. "...

Já toto tvoje rozhodnutí, Toníku, rozhodně znásilňovat nebudu.
Ale snad moje slova byla užitečná alespoň pro někoho jiného ....


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. květen 2024 @ 08:04:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, vidíš, že jsi použil rozum, Stando, když bylo potřeba ;-) Křesťanský svět v Čechách a na Moravě je skutečně malý.

  
Já toto tvoje rozhodnutí, Toníku, rozhodně znásilňovat nebudu.

  Nevím sice o jakém rozhodnutí to píšeš, STando, ale to určitě nebudeš, to máš pravdu.  Zpět tedy po k tématu článku. ZOpakuju, aby nezapadlo.

  Charakter Boha křesťnů. Pár postřehů z praktického života a křesťankého učení. 

  Jaký charakter má náš Bůh. A jak se liší od jiných "bohů".


  Bůh je dobrý. Liší se tím dost od "bohů", co jsou špatní.

  Bůh je láska. Liší se v tom od těch, co nosí nenávist nebo dokonce lhostejnost.

  Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. Liší se v tom od "bohů" bezcitných a nespravedlivých.

  Bůh je pravdivý. On je pravda. Liší se v tom od lživých "bohů".
 
  Bůh je světlo a není v něm žádná tma. V tom se hodně liší od "bohů" co dávají jako své "dárečky" lidem temnotu, když rozdávají ze svého vlastního "pokladu".

  Bůh je s námi. Liší se v tom od "bohů", co jsou proti lidem.

  Bůh je skála. Dá se na něj spolehnout. Liší se v tom hodně od "bohů" vyprodukovaných mozky lidí.

  Bůh je naším Bohem navěky a navždy. Není jako jiní "bohové", co se otočí jednou tak a podruhé naopak a co mají věci jen dočasně.

  Bůh je věrný. Jeho slovo k nám je "ano". V tom se liší od "bohů", jejichž slovo je "ano" i "ne" podle toho, jak se zrovna ti "bohové" v hlavách lidí vyspali.

  Bůh je naše útočiště. Naše síla. Pomoc, kterou nacházíme v trápení, těžkostech. V tom se liší od "bohů", kteří lidi v těžkostech nechají nebo je dokonce na své lidi posílají, když rozdávají ze svého, co je jim vlastní.

  Bůh je naše spása. Záchrana. V tom se taky liší od "bohů", co přináší a řeší zatracení a peklo, ale spásy je v nich nula. Spása není ani smrt, ani soud ani nic jiného. 


  Jen stručně, pár bodů. Dalo by se napsat více a mohlo by to být pro někoho užitečné.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. květen 2024 @ 09:03:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Každá mince má dvě strany.

Na jedné straně spasení - na druhé straně nutně zatracení. ...

Tvůj líbivý "Bůh spasení", který prý nezatracuje, není reálný - je výplodem tvojí fantazie.

Někteří lidé (a zlí duchové) totiž Boha nutí, aby i přes veškerou svoji lásku někdy i zatracoval.


(Mt 23,37 ...)
Jeruzaléme, Jeruzaléme, ty, jenž zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna si pod křídla shromažďuje svá kuřátka..., a vy jste nechtěli. Hle, váš dům vám bude ponechán pustý
]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. květen 2024 @ 22:16:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, díky za upřímné sdílení v této věci. 

  Věřím ti, že to tak máte, když to sám za sebe píšeš.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:20:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale on to tak "píše" za sebe sám Pán Bůh - slovy Pána Ježíše - jak je zaznamenal Matouš a  jak je i ty můžeš číst.


Tvoje představa Boha, který prý odpouští hříchy dopředu před pokáním hříšníka, je představa mylná, nepravdivá, představa zdeformovaná.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:23:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  STando, díky za sdílení tvého života a uvažování.

  Když to sám za sebe, píšeš, věřím ti, že tvoje představa Boha, který prý odpouští hříchy dopředu před pokáním hříšníka, je představa mylná, nepravdivá, představa zdeformovaná.

  Tvoje problémy, co tu léta popisuješ, mají jednoduché řešení - vezmi ty tvoje nepravdivé "prý" představy a vyhoď je do koše. A místo představ si zjisti realitu. Kdo by ti mohl pomoci, jsem ti napsal.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:27:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, znovu ti připomínám, že ona slova z Matouše nejsou ode mne. Je to sám skutečný Bůh, který zatracuje: 

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.  Hle, váš dům se vám zanechává pustý. "


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. květen 2024 @ 09:47:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Já vím, Stando - ty tvoje korouhvičky, jak se točíš podle toho, čemu zrovna statečně oponuješ. Když tu Greg psal, že jeho Bůh zatracuje, tak ses mu snažil oponovat a teď už máš "boha", co zatracuje.

  A já vám věřím, že to tak máte, tobě i Gregovi.

  Jen se vždycky zeptám: Vyhovuje vám to tak? Jste v tom spokojení? Chcete to žít? 

  A pro tebe speciálně: Necháš si to zatracení až na věčnost?

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. květen 2024 @ 12:11:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh člověka buď spasí, nebo zatratí.

Každý člověk si do značné míry podobu svojí věčnosti buduje už nyní svým pozemským životem. Podle toho, jakým způsobem žije. Jaký život, taková smrt - se říká ...

A většinou to bývá pravda.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. květen 2024 @ 07:08:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Vím, že to tak máte, Stando. Psal to i Greg. Neberu vám to. Jsem zvědav, až se o vašich bozích budete bavit, jestli zase jako korouhvička otočíš a budeš Gregovi oponovat, nebo jestli se shodnete.


  Naši věčnost vybudoval Pán Ježíš svým životem, smrtí, vzkříšením, sám sebou. A my jsme ho s vděčností přijali.


  Zpět k tématu. Tím byl charakter Boha křesťanů


  Je ještě neco jiného, co ti vadí na našem Bohu, kromě toho, že Bůh je naše spása a že bys potřeboval dokazovat, že Bůh je láska a potřeboval bys to probrat?


  Bůh je dobrý. Liší se tím dost od "bohů", co jsou špatní.

  Bůh je láska. Liší se v tom od těch, co nosí nenávist nebo dokonce lhostejnost.

  Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. Liší se v tom od "bohů" bezcitných a nespravedlivých.

  Bůh je pravdivý. On je pravda. Liší se v tom od lživých "bohů".
 
  Bůh je světlo a není v něm žádná tma. V tom se hodně liší od "bohů" co dávají jako své "dárečky" lidem temnotu, když rozdávají ze svého vlastního "pokladu".

  Bůh je s námi. Liší se v tom od "bohů", co jsou proti lidem.

  Bůh je skála. Dá se na něj spolehnout. Liší se v tom hodně od "bohů" vyprodukovaných mozky lidí.

  Bůh je naším Bohem navěky a navždy. Není jako jiní "bohové", co se otočí jednou tak a podruhé naopak a co mají věci jen dočasně.

  Bůh je věrný. Jeho slovo k nám je "ano". V tom se liší od "bohů", jejichž slovo je "ano" i "ne" podle toho, jak se zrovna ti "bohové" v hlavách lidí vyspali.

  Bůh je naše útočiště. Naše síla. Pomoc, kterou nacházíme v trápení, těžkostech. V tom se liší od "bohů", kteří lidi v těžkostech nechají nebo je dokonce na své lidi posílají, když rozdávají ze svého, co je jim vlastní.

  Bůh je naše spása. Záchrana. V tom se taky liší od "bohů", co přináší a řeší zatracení a peklo, ale spásy je v nich nula. Spása není ani smrt, ani soud ani nic jiného. 

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. květen 2024 @ 12:32:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."... a že bys potřeboval dokazovat, že Bůh je láska ..."...

Na to, aby tu mělo cenu ti něco "dokazovat či vysvětlovat" ti Toníku, schází to úplně podstatné - ochota porozumět druhému jak to on vidí doopravdy.Já tu od tebe vidím jen záplavu silných slov volených a formulovaných způsobem, jak tady vlastně věří úplně všichni.


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. květen 2024 @ 08:17:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Na to, aby tu mělo cenu ti něco "dokazovat či vysvětlovat" ti Toníku, schází to úplně podstatné - ochota porozumět druhému jak to on vidí doopravdy.

  Chápu, že ti schází ochota porozumět. V tvé potřebě [granosalis.cz] dokazovat ale nejde o diskuze - to, že Bůh je láska, je potřeba prožít, Stando. To se nedokazuje v diskuzích. 

  Já to mám v tomto jinak, než ty - rád bych ti porozuměl. Proto taky jednám jinak, než ty, místo toho, abych si o tobě vymýšlel blbosti a lhal, jako to děláš ty, se tě ptám.


Já tu od tebe vidím jen záplavu silných slov volených a formulovaných způsobem, jak tady vlastně věří úplně všichni.

  A to už je od tebe zase projekce a generalizace. 

  1. To, co jsem psal, naprostou většinu z toho, tak učitě nevěřím. Jsem přes třicet let křesťanem, to, co jsem popisoval, je moje praktická zkušenost s Bohem a životem s ním. Čili minimálná já nejsem mezi těmi tvými "všichni".

  2.  Když napíšu mou praktickou zkušenost:

  Tak to vypadá, že ty máš potřebu oponovat a že máš "boha", který to má jinak.
¨


  Zpět k tématu. Tím byl charakter Boha křesťanů


  Je ještě neco jiného, co ti vadí na našem Bohu, kromě toho, že Bůh je naše spása a že bys potřeboval dokazovat, že Bůh je láska a potřeboval bys to probrat?


  Bůh je dobrý. Liší se tím dost od "bohů", co jsou špatní.

  Bůh je láska. Liší se v tom od těch, co nosí nenávist nebo dokonce lhostejnost.

  Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. Liší se v tom od "bohů" bezcitných a nespravedlivých.

  Bůh je pravdivý. On je pravda. Liší se v tom od lživých "bohů".
 
  Bůh je světlo a není v něm žádná tma. V tom se hodně liší od "bohů" co dávají jako své "dárečky" lidem temnotu, když rozdávají ze svého vlastního "pokladu".

  Bůh je s námi. Liší se v tom od "bohů", co jsou proti lidem.

  Bůh je skála. Dá se na něj spolehnout. Liší se v tom hodně od "bohů" vyprodukovaných mozky lidí.

  Bůh je naším Bohem navěky a navždy. Není jako jiní "bohové", co se otočí jednou tak a podruhé naopak a co mají věci jen dočasně.

  Bůh je věrný. Jeho slovo k nám je "ano". V tom se liší od "bohů", jejichž slovo je "ano" i "ne" podle toho, jak se zrovna ti "bohové" v hlavách lidí vyspali.

  Bůh je naše útočiště. Naše síla. Pomoc, kterou nacházíme v trápení, těžkostech. V tom se liší od "bohů", kteří lidi v těžkostech nechají nebo je dokonce na své lidi posílají, když rozdávají ze svého, co je jim vlastní.

  Bůh je naše spása. Záchrana. V tom se taky liší od "bohů", co přináší a řeší zatracení a peklo, ale spásy je v nich nula. Spása není ani smrt, ani soud ani nic jiného. 


  Je ještě něco z toho, co bys potřeboval probrat?

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. květen 2024 @ 10:59:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ty si myslíš, že na světě jsou i lidé, kteří se nikdy nesetkali s Boží láskou?

Nebo spíš si jí nevšímají?


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 11. květen 2024 @ 09:10:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ty si myslíš, že na světě jsou i lidé, kteří se nikdy nesetkali s Boží láskou?

  Ahoj Stando.

  To si nemyslím. Vím to, bavil jsem se s mnoha lidmi na dané téma. 

  Je hodně lidí na světě, kteří se s Bohem nesetkali. Neznají ho. Někdy věří že Bůh existuje, někdy o Bohu něco vědí, ale nesetkali se s Ním. 

  A jsou rádi, když se mohou potkat s Boží láskou.

  Toník


]


Re: Charakter Boha křesťanů II. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2024 @ 11:49:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando, ten text sis nevybral nejvhodnější. Jakub to píše více zřetelně

Jk 4:12:   Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního?


]


BŮH JE LÁSKA (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 30. duben 2024 @ 16:33:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Janův 4, 8 [www.biblenet.cz]  Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1. Janův 4, 16 [www.biblenet.cz]  Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

ecrPravda o Trojici v 5 minutách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2024 @ 10:55:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 01. květen 2024 @ 18:54:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL !]


Re: VYZNAVAČI CÍRKEVNÍCH IDEOLOGIÍ KRÁČEJÍ DO PEKEL ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. květen 2024 @ 20:20:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ekrazit parazit co věří hloupým řimskokatolickým nebiblickým výkladům o smýšlené nebiblické trojici a nebiblickému učení o tom, že člověk Ježíš  je Bůh.


]


PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 10:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SELHÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

TEN, KDO SETRVÁVÁ V JAKÉKOLI NENÁVISTI SMĚŘUJE DO PEKEL !

NÁSLEDOVAT KRISTA, ZNAMENÁ ZBAVIT SE NENÁVISTI !

A NENÁVISTI SE PAN ROSMANO ZŘEJMĚ UŽ NEMŮŽE ZBAVIT - PROTO JE PODLE PÍSMA VRAH  KTERÝ NEMÁ PODÍL NA VĚČNÉM ŽIVOTĚ (1. JANŮV, 3,15), TEDY NÁSLEDUJE SATANA (J. 8,44).

TO JE EVIDENTNÍ .

SVÝMI NÁBOŽENSKÝMI BLÁBOLY KTERÉ ZDE PRODUKUJE, SE KŘEČOVITĚ UDRŽUJE V ILUZI, ŽE BOHU SLOUŽÍ - STEJNĚ JAKO ONEN JUDAISTA !

JSME VYZÝVÁNI K NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA - A NIKOLI  ČLOVĚKA ! 

NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA, KTERÝ JE DĚDIČNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM,  VEDE DO PEKEL - A DĚJINY NÁS O TOM STÁLE UČÍ ! 

ecr

Re: PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 21:26:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazit ty jsi prostě úplně mimo mísu teda spíše mimo Bibli. 

CEP Ekumenický překlad, 1979
Kaz 10:12: "Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Kaz 4:13: "Lepší nuzný moudrý chlapec než starý král, ale hloupý, který nedovede přijmout poučení."


]


Re: PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2024 @ 08:39:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty sobotáři umíš přijmout nějaké poučení? Proč Tvůj mozek hájí ukrajinský fašismus a je plný nenávisti k Rusku? Proč stejný metr nepoužíváš na zločiny páchané  USA,Západem a Izraelem? Je to jasné. Tvůj mozek je plný hnusného amerického náboženství, které pohrdá jinými lidmi, je plné pýchy a všeho svinstva. To nemá důvod v Kristu. Je to předělané a falešné křesťanství!!!


]


Re: PAN ROSMANO BUDE RADĚJI O KRISTU ŽVANIT, NEŽ BY HO NÁSLEDOVAL ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 03. květen 2024 @ 19:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi se ale už doopravdy naprosto zbláznil :).


]


Langšádlová (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 02. květen 2024 @ 17:25:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Super video, které ukazuje, kam jsme se posunuli z času Jakešů...
Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 05. květen 2024 @ 13:17:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, příteli!

No, kdysi se za moudrostí jezdilo do Vokovic a nyní do Kolína . . . 
Svět se mění - bohužel nutně k horšímu. 

Ač vám to nebude příjemné, začnu citací Bible:

1. Janův 5, 19 [www.biblenet.cz]  Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

Kraličtí příhodněji:

" . . . ale svět všecken ve zlém leží . . ."

Malá vzpomínka:

V oněch listopadových dnech roku ´89 probíhaly studentské protesty, ve kterých neinformovaní, jako třeba já, neviděli vůbec nic zvláštního. Mládí rádo protestuje, což je mu vlastní. 

Zlom ale nastal v okamžiku, kdy na Národní třídě zůstal ležet mrtvý student MFF Martin Šmíd. Tak to lidé, včetně mě, nehodlali komunistům tolerovat. Vydrželi jsme mnoho - ale sahat na naše děti si rozhodně nenecháme!!!

A to nás zvedlo ze židlí a přivedlo do ulic. A takových, jako já, byly statisíce - ne-li miliony! 
Když můj hněv opadl, jal jsem se zjišťovat, jak to s tím nebohým Martinem Šmídem bylo. 
Pitevní protokol na jměno Martin Šmíd podle mých zjištění neexistoval.

A to, co jsem zjistil, mi skutečně vyrazilo dech: Z "mrtvého" studenta Martina Šmída se vyklubal až přespříliš živý, poručík StB Ludvík Zifčák, bytem tuším, Valšov 3, kdesi na Moravě. 

Sám pan Zifčák, po pár letech dal několik rozhovorů, kde toto potvrdil. 
Všichni jsme věděli, že zpráva o smrti mastina Šmída byla LEŽ
Ale nic jsme s tím nedělali - prostě jsme lež akceptovali!!!


Léta ubíhala, a najednou v naší TV vidím debatu několika redaktorů, z nichž jeden z nich, konkrétně pan Martin Komárek označil údajnou smrt Marina Šmída nikoli na lež - ale naprosto REVOLUČNĚ za DEZINFORMACI !!!

To má netušené konsekvence!!!

Z toho všeho nutně vyplývá, že celá tzv. "sametová revoluce" spočívá na dezinformaci - protože bez protestů statisíců lidí v ulicích by nemohla vůbec proběhnout!!!

A ta této základní dezinformaci spočívají i následné kroky, totiž odchod vojsk Sovětské armády, rozdělení státu, vstup do NATO a následně do EU.

Bez "mrtvého" Martina Šmída, by toto vše nebylo vůbec možné! Šlo tedy o brilantní hru StB zřejmě ve spolupráci se západními tajnými službami. 

Jestliže tedy paní Jourová, i paní Langšádlová,obě statečné bojovnice proti dezionformacím, nezpochybní základní dezinformaci, totiž smrt studenta a s ní přímo souvisící "sametovou revoluci" a vše, co na této základní dezinformaci spočívá, znamená to pak, že jim o pravdu vůbec nejde . . . 

A o co jim tedy jde????

A vše, co je postavené na lži se jednou rozsype, jako domeček z karet . . .

A lidé, mající už vymyté mozky, naposledy očkováním, se nad tím nezamyslí, protože se nad tím zamyslet zřejmě už ani nemohou . . .

Jeden by zvracel . . .
ecr]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 05. květen 2024 @ 13:28:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OPRAVA: 

Sám pan Zifčák, po pár letech dal několik rozhovorů, kde toto potvrdil. 
Všichni jsme věděli, že zpráva o smrti Martina Šmída byla LEŽ.
Ale nic jsme s tím nedělali - prostě jsme lež akceptovali!!!

ecr


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 05. květen 2024 @ 14:23:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za tu trefnou připomínku ohledně fiktivního úmrtí fiktivního studenta. Ano, dezinformace se využívaly už tehdy. 

Já za další dezinformaci beru třeba i neustálé srovnávání doby za komunistů se současností. Jako že v 80. letech byla zastaralá auta, s kterými dneska už nikdo nechce jezdit, nebo že jsou dneska mobily, apod. To je fakt směšné. Za tohle opravdu nevděčíme kapitalistům, ale pokroku vědy a techniky. Však Čína, kde vládne komunistická strana, má mobily a moderní auta taky. 

Pokrok kauzálně nezávisí na politicích. Však v komunistickém Československu se jezdilo v jiných autech v 50. letech a v jiných autech v 80. letech. Změnily se i baráky, výrobky, atd. 

To je stejná pitomost, jako tvrdit, že za pokrok mezi 50. a 80. lety mohli komunističtí politici a režim. Ha ha. Nemohli. 

Proto srovnávat ekonomiku, vědu a techniku nemá smysl. To bychom to taky mohli srovnávat s dobou kamennou. 

Jsou to všechno dezinformace. I kdyby tu vládli komunisti, tedy nepadli tehdy, tak to neznamená, že by se žilo pořád stejně jako v 80. letech. Viz ta Čína. Samozřejmě by to tu bylo v bleděmodrém stejně jako to je dneska. 

Aktivističtí svazáci neustále vytvářejí dezinformace ohledně srovnávání 80. let se současností. Jsou to všechno manipulace. 

Já si dokonce myslím, že kdyby nebyl přechod na kapitalismus tak chaotický, kdybychom všechno neprivatizovali, ale strategické věci si nechali (jako např. vodárny, zemědělskou půdu, energetický průmysl, těžební průmysl), tak to tu je dneska lepší. Byly by i domácí obchodní řetězce. Takhle tu máme jen hitlermarkety typu Kaufland, Billa, Penny, Obi, Hornbach, Baumax, Bauhaus, atd. Nic nám nepatří. Všecko rozkradené nebo privatizované. 

A Poláci si nenechali všecko rozkrást. Poláci jsou patrioti a udělali mnohem větší pokrok od 80. let do současnosti. Kdo nevěří, ať si zajede do Polska. V některých ohledech nás předehnali. Baráky, dálnice, domácí markety, atd. Přitom v 80. letech byli Poláci na tom bídně proti nám. Já bydlím blízko hranic a jezdil jsem do Polska často, tak vidím, jak se to tam změnilo. Poláci měli mnohem horší startovní čáru, ale díky svému národovectví nás doběhli a možná i v něčem předběhli. My jsme to tu pokazili díky své prodejnosti, výprodeji a takovým zrádcovským šmejdům jako jsou třeba ti dva ocasové na tomto portále. 


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 06. květen 2024 @ 12:15:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já za další dezinformaci beru třeba i neustálé srovnávání doby za komunistů se současností.
....................
dá sa to zrovnávať... stačí prepočítať platy, kúpnu silu obyvateľstva, porovnať čo si mohol dovoliť kúpiť z platu robotník vtedy a dnes.
najlepšie je porovnať výkonnosť hospodárstva za 1. republiky a potom za socializmu. akonáhle prišiel ,,víťazný február,, celá ekonomika začala zaostávať napr. za Rakúskom. Pred tým bolo Československo pred Rakúskom. 
skrátka... komunizmus sa neosvedčil a zaslúžene patrí na smetisko dejín


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 06. květen 2024 @ 13:33:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne. Nedá se to srovnávat. Abys mohl něco srovnávat, musel bys srovnávat dvě země ve stejném roce. To znamená že můžeš srovnávat třeba Anglii a Československo v roce 1987 a v roce 2024. 

V Anglii v roce 1987 měli lepší auta a lepší elektroniku. Měli jsme tady v tom roce návštěvu z Anglie. Přivezli nám walkmany, co u nás byly jen v Tuzexu. Tam byly běžně. Ale oni nechápali, že můj otec postavil barák z platu dělníka a bez hypotéky. Stát dával dotace na rodinné domky. A v osobním vlastnictví. 

Já jsem v žádné chudobě nežil. Ani moje rodina. Měl jsem od svých 14 let k dispozici svůj vlastní pokoj v horním patře toho domu. Plus svoji koupelnu a svůj záchod. Takže smetisko dějin to fakt nebylo, bobku. Bylo to úspěšné po stránce stavění baráků, sídlišť, průmyslu, vodních přehrad a dalších velkých děl. Ale zaostávalo to velice v elektronice nebo třeba autech. 

Ta naše návštěva z Anglie nechtěla věřit, že máme takový barák v osobním vlastnictví. Oni celý život pracovali a žili jen v nájmu. 


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 06. květen 2024 @ 13:51:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je ten barák, kde jsem měl pro sebe horní patro od mých 14 let. Taková vymoženost. 


Proto nemůžu poslouchat a číst ty srance o tom, jak to bylo strašně špatné v 80. letech. 

Já jsem tam měl nádherné dětství. Příroda kolem, to je vidět. Sjezdovky zdarma, koupaliště zdarma. hřiště, atd. Byl to ráj a to docvakne každému, kdo to nemá v hlavě vylepané. I té ukázky je to vidět. Já vím, že někdo žil v šedivém paneláku plno prachu, špíny, tak na tu dobu nadává. To je ale jejich problém. Já popisuji svoji zkušenost. My jsme měli v 80. letech všechno super. Kromě té elektroniky. Ta se těžko sháněla. 

Můj táta postavil ten barák z platu dělníka. Máma byla pořád na mateřské. Nechci číst srance o tom, jak to byla jen špatná doba. Nebyla. Měla své mouchy. Nedostatek elektroniky. Zaostalá auta s pohonem na zadní kola. Plus blbé kecy bolševických učitelů ve škole. Ale jinak všecko ostatní jsem měl fajn. No určitě bych nechtěl jet do Anglie do nájmu a tam se tlačit v malém bytě a muset platit za zdravotnictví do velké míry apod. Naši příbuzní z té Anglie byli rozčarováni a trochu nám záviděli. My jim elektroniku, oni nám bydlení. 


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Nemohouci1 v Pondělí, 06. květen 2024 @ 14:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co se svobody slova týče, je na tom Anglie hůře než my tehdy. Namalovat proroka  = nejspíš trest smrti...  

 Odhodit slaninu u mešity = zabijí vás ve vězení muslimové, do vězení vás pošlou neomarxisti a multikulti vypatlanci:  

"Brita, který házel slaninu na mešitu, našli ve vězení mrtvého"  https://echo24.cz/a/wPcFp/brita-ktery-hazel-slaninu-na-mesitu-nasli-ve-vezeni-mrtveho  

"Jako v komunistickém Československu. Britský novinář obviňuje vlast z cenzury 2. května 2024  19:20 Velká Británie má problémy se svobodou slova, lidé se bojí říkat nahlas názory o kontroverzních tématech jako gender nebo imigrace. Toby Young, britský novinář a předseda Společnosti pro obranu svobody slova, to řekl v podcastu OFF RECORD na CNN Prima News. Současnou situaci přirovnal k Československu v 60. a 70. letech minulého století." 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/svoboda-slova-britanie-cesko-rozhovor-toby-young.A240502_175918_domaci_nema


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Nemohouci1 v Pondělí, 06. květen 2024 @ 14:25:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě horší je Skotsko, tam nedávno udělali šílený náhubkový zákon. A tohle je taky zajímavé, co se na nás každý den valí ze Západu: 

1 ) "Další šok pro Němce. Členka vysílací rady v ARD hájila chalífát a chválila právo šaría "

 https://echo24.cz/a/Hg6WJ/zpravy-svet-prosilamskou-demonstraci-obhajovala-clenka-vysilaci-rady

2) "Podobá situace byla i v sousedním Leedsu. Ve čtvrtích Gipton a Harehills dokonce zvítězila Strana zelených reprezentovaná z velké části muslimskou komunitou. Zelení si dobře vedli i ve zmíněném Bradfordu.  Na sítích se šíří zprávy, že někteří ze zvolených muslimů otevřeně podporují Palestince a Hamás nebo dokonce, že jde o islamisty.  Rostoucí vliv muslimů potvrdilo i znovuzvolení labouristy Sadiqa Khana starostou Londýna. Mandát obhájil už potřetí, což se dosud nikomu jinému nepodařilo. Khan získal téměř 44 procent hlasů a porazil svou soupeřku z Konzervativní strany Susan Hallovou."

https://echo24.cz/a/HaWFF/zpravy-svet-muslimove-radovali-uspechu-okresnich-volbach-hlasy-labouristum

3) " Vlna protestů se valí do Evropy. Protestní tábory vznikly na univerzitách v Irsku i Švýcarsku "

https://echo24.cz/a/H8qQh/zpravy-svet-protesty-univerzity-usa-irsko-svycarsko-palestina-gaza

4) USA: "Násilí na univerzitě. Propalestinští aktivisté zbili Židovku do bezvědomí. Přišla odplata "

 https://echo24.cz/a/HaVUr/zpravy-svet-nasili-na-univerzite-propalestinsti-aktiviste-zbili-zidovku-do-bezvedomi-prisla-odplata

5) My už se opičíme: "" Výpad proti odbornici na Blízký východ. Demonstranti žádají odchod Kalhousové z Univerzity Karlovy" https://echo24.cz/a/HmAVh/zpravy-domov-skupina-ktera-stoji-za-propalestinskym-protestem-pred-uk-zverejnila-seznam-pozadavku


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 06. květen 2024 @ 15:02:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2.1 EKONOMICKÉ ZAOSTÁVANIE ZA ZÁPADOM – Búranie mýtov (buraniemytov.sk)

hovorím o tom aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom. nehovorím o dnešnej zdegradovanej Európe. To už nie je kapitalizmus ale zregulovaná, dotačná únia kde hlavné slovo má ľavicovo-zelená ideológia. Napr. v kapitalizme sa dokázal presadiť ten poľnohospodár, ktorý vyrobil viac za menšie náklady. Dnes sa presadí ten kto si vie vybaviť viac dotácií. Odhadujem, že dnešná Európa je zhruba stejne pokrivená vonkajšími byrokratickými zásahmi ako socializmus. 


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 06. květen 2024 @ 15:36:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybych se narodil v 70. letech v USA a moji rodiče tam v 80. letech postavili papndeklový barák s hypotékou do  konce života, nebylo by to lepší. V otázce bydlení fakt ne. Západní baráky byly a jsou často jen z dřevotřísky apod. My v Česku, ale i na Slovensku máme bytelné baráky z cihel. To je první výhoda. Další výhoda, že stát na to dával jednak dotaci, tzv. nenávratnou půjčku. byla podmíněná kolaudací. Pokud jsi z těch státních peněz opravdu postavil dům, tak sis je mohl nechat jako dar! To je něco, o čem se lidem na Západě mohlo jen zdát. Doprčic berte to už aspoň trochu objektivně. Takhle to bylo. Nesrovnávejte furt dokola bagatelní položky jako kolik rohlíků sis mohl koupit v roce 1988 a kolik v současnosti. Já beru bydlení jako prioritu. Bydlení je priority č. 1. Kdo to nechápe, je omezený, nebo žije v iluzích. Základ je mít kvalitní bydlení. A na to stát dával kromě této dotace také bezúročnou půjčku. Žádné lichvářské hypotéky! Bezúročná půjčka. Takže vzhledem k inflaci jsi ještě splácel méně, než jsi dostal. 

Je mi jedno, že nebyly banány. My jsme měli na vesnici svoje jablka a hrušky. A zelí. Kysané zelí v sudu, které jsme si sami udusali a zakvasili. Zdroj vitamínů přes celou zimu. 

Ten článek Búranie mýtov je spíše tvoření mýtů. Je to jen propaganda. Ideologie. Stokrát jsem podobné propagandistické články četl. Ale ony popisují virtuální svět, fikci, kterou jsme nežili. Tedy naše rodina opravdu ne. 

Měli jsme dostatek všeho. Chovali jsme prase, krůty, slepice, králíky, měli jsme pole. I proto pro tátu nebylo tak náročné živit 4 děti. Měli jsme svoje zdroje jídla. 

Je zbytečné psát pořád o socialismu. My jsme na vesnici nežili žádný socialismus, ale spíše něco jako sedlácký prakticismus. Otec melouchařil. Byla tu silná šedá ekonomika, která ve statistikách zcela chybí. ty vaše propagandistické eseje a elaboráty zcela opomíjejí reálný život. Na Západě vypadaly ekonomické  hodnoty lépe, protože oni tam započítávali každý prd. My, v Československu 80. let jsme si stavěli domy svépomocí, to se nikde nevykazovalo. Ale byla to obrovská hodnota. Na Západě to dělaly firmy, tak to prošlo účetnictvím. Proto ta jejich čísla vypadají lépe. Jenže v socialistickém Československu se melouchařilo - to dělalo až jednu třetinu ekonomiky. Náš barák postavil otec a jeho bráchové, tedy mí strýcové. A oni si postavili barák stejným způsobem. To nikdy neprošlo přes účetnictví. Můj otec soukromě podnikal už za socialismu. Na černo. Dělali to tak všichni. Nikde se to nevykazovalo. Ale díky tomu se lidi měli dobře. Já ti, Ivane, seru na ty nesmyslné propagandistické články, co jsi dal jako příklad. Vím, že tu byla naše rodina z Anglie a že celý život pracovali a na svůj barák se nezmohli a byli jen v nájmu. A za mnoho zdravotnických úkonů museli tam v Anglii platit. A my jsme měli všechno zdarma. Vím, že byli rozčarování z té návštěvy. Vím, že jim to zamotalo hlavu. 

Ano, měli jsme zaostalejší auta. První normální auto s pohonem na přední kola byl až Favorit úplně na konci socialismu. To auto jelo a mělo slušnou akceleraci. Předtím ty škodovky - bída. Ale dalo se v tom jezdit a přežili jsme to. 

Nejdůležitější pro člověka nejsou ekonomické ukazatele někde v tabulkách, ale reálný život. A ten byl dobrý. Bydlení bylo dostupné a stát to dotoval. Zdravotnictví bylo taky dobré. Zemědělství taky dobré. Problém byla ta elektronika a automobily. Tam jsme zaostávali výrazně. Jinak to bylo srovnatelné pro běžného člověka s životem toho na Západě. Tohle je realita. 

Kdyby moje rodina žila v Americe, tak můj táta nedostane dotaci na cihlový barák, ale musel by si postavit ten papndeklový a ještě na to vzít hypotéku. Není všechno zlato, co se třpytí. Kdo má pořád iluze o lepším Západě, je nenapravitelný naiva. Já jsem prošil krásné dětství pro stránce sportu a jídla a soukromí. A Americe nebo Anglii bych to jako děcko neměl lepší. Tam byla už v 80. letech vyšší kriminalita. V té dědině, kde jsem žil, byla kriminalita přesně nula. 

Už mám dost toho věčeného lezení do zadku Amíkům, Angličanům, atd. Nejsou lepší. Nikdy nebyli.
]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 06. květen 2024 @ 16:12:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nesrovnávejte furt dokola bagatelní položky jako kolik rohlíků sis mohl koupit v roce 1988 a kolik v současnosti. Já beru bydlení jako prioritu. Bydlení je priority č. 1. Kdo to nechápe, je omezený, nebo žije v iluzích. Základ je mít kvalitní bydlení. A na to stát dával kromě této dotace také bezúročnou půjčku.

Ty si typický produkt socializmu. Základ je barák na zahrade. a potom celý život makat na gruntu za barákom... To je tvoj pohľad na život, na západe nemá nikto prioritu mať barák, ale možno jednoduchý lacný nájomný byt, aby mohol cestovať za prácou, alebo aby mu ho zničil hurakán. Ešte dnes je v Nemecku a Rakúsku podiel nájomných bytov omnoho väčší než v Čechách a na Slovensku a nikto neprotestuje. Ľudia tam dávno pochopili že vrážať peniaze do baráku na zahrade je blbosť. Deti odrastú a barák ostane prázdny, to je aj môj prípad. 
...................................
Měli jsme dostatek všeho. 

Ale no tááák. Ak som chcel zohnať vrecko cementu, musel som dať fľašu vína vrátnikovi, skladníkovi a vedúcemu predajne... na škodovku som čakal týždeň v noci a keď prišiel na mňa rad tak namiesto červenej bola biela. ber bielu, alebo choď, dostal som odpoveď... za socializmu bol chronický nedostatok všetkého, úplne všetkého, pretože z povahy a princípu socializmus nedokázal zabezpečiť základné potreby človeka a preto sa všetko zrútilo. 
...................................
, že tu byla naše rodina z Anglie a že celý život pracovali a na svůj barák se nezmohli a byli jen v nájmu. A za mnoho zdravotnických úkonů museli tam v Anglii platit. A my jsme měli všechno zdarma. Vím, že byli rozčarování z té návštěvy. Vím, že jim to zamotalo hlavu. 

Nezmohli sa na svoj barák, lebo iste pre nich nebola priorita vlastniť barák. Aj dnes väčšina ľudí v Rakúsky býva v nájomných bytoch a dosahujú väčšiu životnú úroveň než väčšina Čechov a Slovákov s vlastným barákom na zahrade. Aj u nás bola za socializmu návšteva z USA a nedokázali pochopiť prečo na JRD (v česku JZD) pracuje 200 ľudí, keď u nich jedna rodina obrobí tri krát viac... všade bola birokracia, prezamestnanosť... muselo sa to zrútiť...


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 06. květen 2024 @ 19:29:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti Angličané se nezmohli na barák, protože to bylo pro ně příliš drahé a udělala by jim to leda firma a na lichvářský úrok. Ivane, jsi hodně natvrdlý. Už jsem ti tu psal, že stát poskytl mým rodičům v 80. letech jednak bezúročnou půjčku na stavbu rodinného domu a jednak tzv. nenávratnou půjčku. Pokud žadatel tu stavbu dokončil a prošlo to kolaudací, tak mu to zůstalo jako dar. Díky tomu moji rodiče postavili ten barák. Odkaz na video jsem dával. Ano, stát tehdy manželské páry skutečně a vydatně podporoval.

A já nejsem produkt socialismu. Jsem produkt přírody. Různé lidské společnosti se chovají různě. Všimni si, Ivane, že jsem tě nenapadl. Kritizuji pouze ten fanatismus, s jakým se hází špína na bývalé Československo. Je to ohavné a propagandistické. Já to nemám rád nikoli kvůli tomu, že bych chtěl návrat do socialismu, ale protože nemám rád lži, překrucování, manipulace. 

Už jsem tu vysvětloval, že ekonomická data Západu byla fiktivní. Nadhodnocená. Když si necháš proúčtovat každou položku včetně služeb, HDP nabobtná. Socialistická ekonomika byla podhodnocená. Vysvětloval jsem, že spousta ekonomických operací prošla šedou zónou, nebo dokonce byla vybudována systémem výměny. Můj otec pomáhal zadarmo svých bratrům, oni jemu při stavbě baráku. Dále totéž se praktikovalo i v rámci sousedských vztahů. 

V kapitalistické ekonomice to proženeš firmami  a účetně tatáž hodnota hodně nabobtná. Ale je o stejný barák a stejné metry čtevereční. Na Západě s účetní hodnotou desetinásobku, co socialistický barák, který byl vytvořen svépomocí. Stále to nechápeš? Kdyby se všechny aktivity budovatelské, ekonomické prohnaly v 80. letech účetnictvím, tak by ten poměr mezi Západem a Východem nebyl tak velký. O tom to je. 

Dále za socialismu byly levné energie. Bylo i levné nájemní bydlení. To všechno přispělo k tomu, že v součtu bylo účetně vedené HDP socialistické země nízké. Jenže ty hodnoty tam byly, ale účetně méně financí. Proto to ve srovnání se západními zeměmi vypadalo jako že je propastný rozdíl. Ten nikdy nebyl. 

Dívám se na staré francouzské filmy ze 70.  a 80. let e vidím, že nebydleli lépe. Měli lepší auta, to jo, ale baráky nikoli. To je realita. 

My se strašně podceňujeme a sypeme si popel na hlavu. Nebyli jsme tak strašně špatní. Ani za socialismu. To, jak se dneska na toto období hází špína, je prostě forma manipulace. Není to  objektivní. 

My jsme se jako rodina měli za socialismu velmi dobře. Měli jsme všeho dostatek. Ono to je taky podle šikovnosti. Můj otec byl schopný a uměl sehnat, co chtěl. Měl kontakty. Ono to bylo dost provázané. Když jednou nějaká rodina stavěla barák, tak ti lidi získali kontakty, kde sehnali stavební materiál. A ty zkušenosti se přenesly na další rodinu. Takto v mém tehdejším okolí postavili baráky prakticky všichni. Jak říkám, hodně fungovala šedá ekonomika. Ta se nikdy nikde neevidovala, ale skrze ní ty hodnoty budovány byly také. 

Já neříkám, že tohle chci zpátky vrátit. To je nedorozumění. Já jen jsem věrný své objektivitě a poctivosti. Proto chci znát pravdu. Ne ideologii. Ideologie je k ničemu. Pravda osvobozuje. 

80. léta nebyla špatná. Nic špatného se tu nedělo. Mládež byla zdravá a v mnohem lepší kondici než dneska. Bylo mnohem méně poruch učení, mnohem méně neuróz, děcka měla lepší fyzickou kondici. Prokazatelně. Kliky, shyby na hrazdě, běh sprint, běh na 1500m. To jsou fakta. 

Byla nižší kriminalita. Žilo se klidněji. 

Mně nevadilo, že nejsou banány. Měli jsme svoje ovoce na zahradě. Proto je fajn mít i svůj barák a zahradu. Pak si více nezávislý na systému. 

Škoda, že se pak přešlo na divoký kapitalismus a divokou privatizaci. Škoda, že se neudělala zlatá střední cesta. Mohly se zachovat některé podniky, co byly konkurenceschopné. Mohla se udržet nízká kriminalita, nemuselo se ničit školství inkluzí, nemuselo se všecko rozkrást. Mohly se některé smysluplné věci z 80. let zachovat. I třeba podpora sportu. Nebo jsme si sami vyráběli léky a vakcíny. Byli jsme soběstační v lékařství. Taky v zemědělství. Nebylo to jen špatné. Mohlo se privatizovat jen něco a jen něco dávat cizincům. Třeba tu Škodovku ano, tam to vyšlo, ale Tatra krachla. Nebo Poldi Kladno, atd. Spousta věcí se podělala. Není to černobílé. Nemám rád fanatismus a binární myšlení. 

Každý systém má své klady a zápory. Mě za socialismu nejvíce vadilo z osobních důvodů potlačování západní muziky. Že jsem musel jezdit na nové CD nebo kazety až na černou burzu do Ostravy. Šílené. Tohle bylo šílené, že ti socialističtí páprdové potlačovali i západní pop music, která byla zcela neškodná a byly to jen songy o lásce nebo jiných *****ch. Zcela neškodné vůči socialismu a oni to přesto omezovali. Ta svoboda tu chyběla. Tohle se mohlo uvolnit, ale přechod na kapitalismus jinak. Já vím, že i Václav Klaus už to sám vidí. Ale kvůli ješitnosti to nepřizná. 


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 07. květen 2024 @ 18:35:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten dům, co postavil můj táta svépomocí, byl celopodsklepený, měl 4 podlaží. Suterén, 1. podlaží - tam bydlela moje rodina, 2. podlaží - tak jsem bydlel já od mých 14 let a horní půdu. Ale i ta půda měla betonovou podlahu, takže kdyby někdo chtěl, mohl mít další byt nade mnou. 

A tohle dokázal můj táta, obyčejný dělník z jednoho platu. Matka měla 4 děti, v době stavby domu jsme byli malí, takže na mateřské. Bez hypotéky. 

To nemohla být tak šíleně špatná doba. Moji rodiče neměli s komunisty nic. Byli pobožní. Katolíci. Veškeré kontakty, které měl můj táta, byly nekomunistické. Tam byla výměnná služba. Lidi si neplatili za výměnu služeb. A když už platili, tak to neprocházelo přes žádné účetnictví. Hodnoty vznikaly, ale nebyly evidovány. Proto papírově Československo nemělo tak nabobtnaný HDP jako západní země. Já myslím, že se to dá pochopit. 

Pohled na dům z dalších dvou stran. 

]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. květen 2024 @ 08:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

dá sa to zrovnávať... stačí prepočítať platy, kúpnu silu obyvateľstva, porovnať čo si mohol dovoliť kúpiť z platu robotník vtedy a dnes.


  Tak, přesně, 

  Nebo výkon celé společnosti a její fungování. Stačí se podívat na filmy z 80. let od nás, kde byl komunismus, nebo z Francie, kde byl socialismus. Na samotě u lesa - jak se tehdy stavělo, "nemáme" bylo slovo, ze kterého si všichni dělali legraci. Nebo si poslechnout, jak dostupné bylo bydlení pár let před tím.

  Nebo se podívat na výkon socialismu dneska - dělal jsem si nedávno grafy, srovnání výkonu ekonomik vůči světu. Tady je graf vývoje ekonomik za 20 let, tady od roku 1990

  Za dvacet let propadla Evropa díky socializmu o 34%, Eurozóna o 38%, od roku 1990 byl propad proti světu o 40/45%. Země Evropy tedy padají a ty, co mají Euro, padají více. 

  Skoro o polovičku! To nedokázali snad ani komunisti, aby byl takový propad proti světu za 20 let! A to se do HDP Evropy počítá každičká drobnost, protože se snaží úplně všechno zdanit a přetransferovat. A v posledních 10 letech - a zvláště v posledních 3 letech - propad Evropy ještě více roste.

  To je výsledek socialismu - ve Francii je socialismus celou dobu, od poloviny minulého století dodnes. Kolegyně z práce občas žije ve Francii, popisovala, že poměry tam jsou podobné, jako v 80. letech u nás. Když potřebují něco v bytě opravit, je to tam stejné, jako u nás za komunismu - čeká se týdny, měsíce... A to je jen jeden z projevů takových systémů.


  Ale tak to ve společnosti je, že jedna si zvolí slepou cestu a ty ostatní okolo se pak rozvíjí. Jen je škoda, že Česko je zase ve skupině, co si zvolila to horší. ;-)

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2024 @ 10:14:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

" Za dvacet let propadla Evropa díky socializmu o 34%, Eurozóna o 38%, od roku 1990 byl propad proti světu o 40/45%. Země Evropy tedy padají a ty, co mají Euro, padají více. 

  Skoro o polovičku! "To je dobrá demagogie.

Země Evropy nikam nepadají.  Akorát se zmenšil jejich podíl na celosvětovém HDP.
Docela přirozeně,  hlavně díky rychlému rozvoji ekonomik některých asijských zemí, hlavně Číny.  Ale třeba i Polska,...


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. květen 2024 @ 19:08:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To je dobrá demagogie, souhlasím s tebou.

Země Evropy nikam nepadají.  Akorát se zmenšil jejich podíl na celosvětovém HDP.

  No, ani to zrovna teď není pravda. V poslední době země Evropy klesají i absolutně. A to hodně. Fakt hodně. Například průmysl v Eurozóně v lednu -6,7%, EU 27 v únoru -5,4%... 

  Pravda je v tom, že se jejich podíl na světovém HDP. O tom jsem psal já. 

  Tak, jako za socialistů a komunistů v minulém století - v letech 39-89 taky Československo "nikam nepadalo". Po většinu času rostlo - místo mbček byly škody 100, místo tatrovek 603 tatrovky 613, přibývaly paneláky, rostla produkce zemědělství, ... stále rostla produkce, vyvíjely se technologie. 


  Jen prudce klesal podíl Československa na světovém HDP.  Až tak, že jsme se z pozice někde mezi 10-20 dostali na pozici mezi 50-100. 

  Ale neklesal ten podíl na světovém HDP za komunistů tolik, jako v poslední době klesá podíl EU na světovém HDP.

  Tonik


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2024 @ 20:22:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takové poměřování podílu na celosvětovém HDP je zavádějící a pofiderní.
A lidi, kteří tomu nerozumí, si z  takových čísel odvodí kdoví co. Kolaps Evropy ! :-) Katastrofa ! Pryč z Evropy !  Fuj, evropský socialismus !

Pro rozvinuté země s dlouhodobě fungující ekonomikou bude vypadat vždy nevýhodně ve srovnání s lidnatými asijskými zeměmi, které ještě donedávna patřily mezi rozvojové a nastartovaly prudký rozvoj v posledních desetiletích. A to do značné míry také přesouváním výroby, investic z té rozvinuté části světa, mimo jiné kvůli levné pracovní síle.

Smysl má porovnávat HDP na obyvatele. A to třeba i v delším časovém úseku - 20 let, 35let,..

A v tom Evropa nikam nepadá.
A pořád je na tom lépe, než ty země, kterým vzrost podíl na celosvětovém HDP třeba o 200%.
Když je startovací pozice velmi nízko, není extra problém podíl na celosvětovém HDP třeba ztrojnásobit za několik desítek let.


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 08. květen 2024 @ 21:30:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Takové poměřování podílu na celosvětovém HDP je zavádějící a pofiderní.

  Zavádějící jak pro koho. Snad pro tebe, Rosmano.

  Pro toho, kdo tématu rozumí a pracuje v něm (pro ekonomy) rozhodně zavádějící není. Natož pofiderní.

  Je to důležité srovnání - udává totiž reální pohyb výkonu společnosti v ekonomice. Jak jsem psal - samotný HDP a jeho růst je nevypovídající o dané zemi, pokud se nesrovná s ostatními. Příklad jsem dával ty komunisty - výkon mnoha komunistických ekonomik včetně té československé reálně dlouhodobě rostl. Rozdíl byl v tom, že ostatní státy - a tehdy i okolní - rostly podstatně rychleji. Což je důvod naší aktuální relativní chudoby. 

  Proto se říkalo: Se Sovětským svazem přišla bída na zem. To bylo relativní - žádná extra bída tu nebyla. Jen jsme se za 50 let socialismu a komunismu propadli proti Německu a Rakousku o nějakých 60%. 

  Evropská Unie se za asi třicet let propadla proti okolí asi o 40%. Má tedy solidně našlápnuto, aby svou "snahou" výkonově překonala i ty komunisty a socialisty a za dalších 20 let tam bylo taky -60%.A lidi, kteří tomu nerozumí, si z  takových čísel odvodí kdoví co. Kolaps Evropy ! :-) Katastrofa ! Pryč z Evropy !  Fuj, evropský socialismus !

  Asi ty, předpokládám?

  Já si z toho nic takového nevyvodím. Jako jsem si v roce 80, 85 či 89 nevyvodil "pryč z Československa", přesto, že jsme věděli, v jakém jsme svrabu. Vyvodili jsme si z toho "pryč s komunismem" a "pryč se sovětským svazem". 

  A stejnou věc si z toho vyvodím teď. Žádné odcházení ani z Česka, ani z Evropy.


  
Pro rozvinuté země s dlouhodobě fungující ekonomikou bude vypadat vždy nevýhodně ve srovnání s lidnatými asijskými zeměmi, které ještě donedávna patřily mezi rozvojové a nastartovaly prudký rozvoj v posledních desetiletích. 

  Pokud budou mít socialismus či komunismus, které likvidují jejich ekonomiku, tak ano. Samozřejmě.Smysl má porovnávat HDP na obyvatele. A to třeba i v delším časovém úseku - 20 let, 35let,..

  To udělám. Nemám teď data v databázi, seženu je a udělám grafy. A zase to sem postnu ;-)A v tom Evropa nikam nepadá.

  A to víš, díval ses na to? Dej si to do Googla, Rosmano.


  
A pořád je na tom lépe, než ty země, kterým vzrost podíl na celosvětovém HDP třeba o 200%.

  Něž mnohé ty změně ano. To je pravda. Pořád je na tom lépe, než mnohé ty země. 

  Ale jestli bude dále pokračovat nastoupeným směrem, za 20 let (a nejspíše dříve) na tom nebude lépe.


Když je startovací pozice velmi nízko, není extra problém podíl na celosvětovém HDP třeba ztrojnásobit za několik desítek let.

  To ano. Třeba Etiopie svůj podíl téměř zdvacetinásobila. To bylo "díky" její nízké startovní pozici. A také díky "neekonomickým vlivům v ekonomice".

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. květen 2024 @ 22:24:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Evropská unie má třetí největší nominální HDP a paritu kupní síly na světě (po USA a Číně), v přepočtu nominálního HDP a kupní síly na obyvatele je druhá (po USA).


Rok 2021

Svět - HDP na obyvatele činí světový průměr cca 19 000 USD.

EU                 - HDP na obyvatele činí průměr cca 49 000 USD.

Eurozóna       - HDP na obyvatele činí průměr cca 51 500 USD


Čína              -  HDP na obyvatele činí průměr cca 19 000 USD

Indie              - HDP na obyvatele činí průměr cca    7 500 USD

USA               - HDP na obyvatele činí průměr cca  70 000 USD]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. květen 2024 @ 22:39:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Evropská unie má cca 450 miliónů obyvatel, což je asi 5,7% světové populace.

Přitom podíl HDP EU činí asi 17%  celosvětového HDP.

3x víc než je průměr.


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 09. květen 2024 @ 07:46:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  O tom jsem psal, Rosmano.

  A například v roce 2018, před 15 lety, tvořilo HDP Evropy 25% celosvětového HDP. Za 15 let poklesl ekonomický význam Evropy proti světu o více jak 30%. 

  To je o dost více, než "dokázali" komunisti mezi lety 1950-1965. Nebo mezi lety 1970-1985. A to i v roce 89 měli nadprůměr.

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. květen 2024 @ 09:50:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ovšem v období 2018 - 2023 z EU vystoupila Velká Británie, takže jejich HDP c celkového HDP Evropské unie se odečetl...


Takže žádná tragédie.

A k tomu - jak jsem psal dříve -  výrazný rozvoj zejména asijských lidnatých zemí a zvýšení jejich podílu na celosvětovém HDP.  Čína, Indie, Jižní Korea, Indonésie, Malajsie,...


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 10. květen 2024 @ 08:29:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak, Rosmano, žádná tragédie. 

  Není tu válka, i když někteří lháři šíří dezinformace, že jsme ve válce. Není tu hlad a bída, tak, jako v 80. letech minulého století. 

  Jen se občas snaží zavřít do kriminálu neposlušnou učitelku, nebo vyhodit z práce neposlušného učitele. Jako v 80. letech minulého století. A to první se jim ani nepodařilo - učitelku z falešných politických obvinění soud osvobodil. To druhé se jim daří, daří se jim likvidovat neposlušné lidi na vlivných postech.

  Ale žádná extra tragédie. Svět ve zlém leží, ale u nás leží ve zlém jen málo. Žádné politické kriminály (až na výjimky), mučení, pronásledování neposlušných, jako v minulém století. Jen verbální útoky  a to spíše vypovídá o jejich původci a nositelích.  Británie je dobrý příklad - tam je zajímavé svědectví lidí "zevnitř". A ti říkají jasně: Britská vláda je charakterově stejná, jako Brusel. Tím pádem i její výsledky jsou stejné.A k tomu - jak jsem psal dříve -  výrazný rozvoj zejména asijských lidnatých zemí a zvýšení jejich podílu na celosvětovém HDP.  Čína, Indie, Jižní Korea, Indonésie, Malajsie,...

  Ano, tak. 

  A také výrazný rozvoj Afriky a Středního východu. 

  A také výrazný rozvoj Ruska a jeho býbalých satelitů. 

  A také výrazný rozvoj Jižní Ameriky (Až na výjimky). 

  A také alepsoň průměrný rozvot severní Ameriky, Austrálie.

  Právě vůči tomu kontrastuje výrazný pokles Evropy a zvláště Eurozóny na světovém HDP.

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. květen 2024 @ 20:57:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ Jako v 80. letech minulého století. A to první se jim ani nepodařilo - učitelku z falešných politických obvinění soud osvobodil /

Z falešných ?? :-)
To jsou dost zvláštní představy. co je falešné a co je pravé...


Jak napsal nějaký glosator (velmi výstižně) :

   " Dovedete si představit, že učitelka ZŠ vykládá při hodině, jak byl Adolf Hitler bohužel nucen přistoupit k okupaci Československa, protože se tam omezovala práva německé menšiny, a musel chudák reagovat?

Že musel bohužel vyslat armádu do Polska, protože tam stahovali Poláci Němce z kůže a zaživa je upalovali?
Dokážete si představit, že za tohle by nebyla odsouzena, a byla soudem naopak zproštěna?
Absurdní představa, že?

Ne ovšem pro české soudce.

V naprosto obdobném případě, jen s tím rozdílem, že místo Hitlera, byla řeč o Putinovi, totiž nyní pražský soud pravomocně zprostil viny dezinformátorku Bednářovou.
Její jednání prý nedosáhlo takové intenzity, aby bylo postižitelné v trestně právní rovině.
To zní od soudu spíše jako vtip.

Nedovedu si představit závažnější formu podobného jednání. To by asi tedy, podle soudu, musela Bednářová mezi dětmi dělat nábor do ruské armády, a možná i to, by toleroval jako její „názor“.
Z diskuze pod článkem o jejím zproštění se slušnému člověku zvedá žaludek, jak místní ruští kolaboranti u*****vají blahem, že tato dezinformátorka se bude moci ohánět tímto rozsudkem, a domáhat se tak, aby mohla nadále svou pokřivenou morálkou prznit naše děti na některé z pražských škol.
Rozhodně budu chtít vědět po státu, která ze škol to bude.
Když totiž není stát schopen ochránit naše děti před podobnými przniteli dětských duší alespoň zákazem učit, pak to holt zbývá na nás jako rodičích.
Do školy, kde bude učit Bednářová, nechť si děti posílají ti, kteří vzdychají blahem nad jejím zproštěním.
Mimochodem, jsem moc zvědav, jak zareaguje Nejvyšší státní zástupce a ministr spravedlnosti na tento rozsudek. ... "]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 11. květen 2024 @ 09:07:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za připomínku vašeho charakteru. Vím, že jsou takoví lidé různě po světě.

  Nejspíše budou stejné diskuze jako ty vaše u soudů s učitelkami i v Rusku. Rozdíl je ten, že v Rusku takovou učitelku pošlou i do vězení, kdežto u nás aktivisti jen soptí, ale justici ještě plně neovládli. 

  Přes to, že ministr vnitra drží na střeše kalendář se soudem opozičního vůdce. Podobně, jako to dělají s opozicí v Americe, Rusku.

  Obrovský rozdíl je ale v tom, že Navalný už je po smrti, kdežto Babiš a Trump přes veškeré úsilí a snahu dostat opozici do kriminálu jsou stále živí a na svobodě. 

  Alespoň v tomto to není taková tragédie, jako v Rusku. Byť charakter křiklounů proti učitelkám v diskuzích je tu stejný, jako v Rusku.

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. květen 2024 @ 10:29:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dobře, že víš, že jsou lidé, kterým vadí lhaní, převrácení skutečnosti, omlouvání ruských banditských zvěrstev, infiltrování lživé ruské imperialistické propagandy do hlav školních dětí.

Já zase vím, že je u nás v zemi plno takových, kterým to nevadí, kteří tomu fandí.
A asi by si přáli co nejvíce takových Bednářových v základních školách, plno takových Ševčíků na vysokých školách, co nejvíce takových Druláků na ministerstvu zahraničí, co nejvíce takových Ivanů Davidů v evropském parlamentu...  a co nejvíce prostoru a svobody slova pro ně v ovlivňování jiných.


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. květen 2024 @ 23:07:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Za dvacet let propadla Evropa díky socializmu o 34%, Eurozóna o 38% "


To ano, určitě.
Velkou zásluhu na tom propadu má přijetí do EU bývalých socialistických států.

Za 20 let celkem 13 států, z toho 11 socialistických.

]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 09. květen 2024 @ 07:59:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To nevím - které socialistické státy byly do EU přijaté za 20 let? Byly nějaké? Pokud vím, ta socialistická je třeba Francie, Švédsko. A ty jsou v EU více jak dvacet let?


  Do EU byly přijaté státy, které byly dříve komunistické a po přijetí do EU se v nich posílil socialismus - to je třeba Česko. 

  A právě například Česko či Polsko má naopak zásluhu na tom, že Evropa nepropadla tolik - HDP Česka a Polska totiž v dané době někdy i rostlo (když se vynechají vlády ODS). 

  Proto také podíl zemí Eurozóny klesl o dost více (38%) než podíl celé EU (34%). Na tom, že podíl celé EU nepadl tolik, jako podíl Eurozóny, má zásluhu právě nejvíce Polsko, ale i Česko.

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. květen 2024 @ 09:45:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Které socialistické státy byly přijaty za posledních 20 let do EU ?
Tyto:

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko.


A všechny tyto státy měly dost výrazně nižší HDP na obyvatele oproti původním zemím EU, čímž se i HDP na obyvatele v celé EU dost výrazně snížil.

A ano, vstup těchto zemí do EU jim pomohl navýšit své HDP.   A to na úkor růstu HDP těch původních.Takovou zkušenost za posledních 20 let neměl nikdo ze světových zemí. Ani Čína, ani USA,.. 


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 09. květen 2024 @ 17:37:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Které socialistické státy byly přijaty za posledních 20 let do EU ?
Tyto:

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko.


  Nevím, zda bylo Estonsko a další státy socialistické? Jak jsi na to přišel? 

  Česko v té době už asi ano, od konce devadesátek se obrátilo k socialismu. nejdřív Zeman, v době vstupu do EU tu byl tuším Špidla. V každém případě to byly země, které byly před tím komunistické - byly součástí totalitního komunistického systému, s komunistickým zřízením, snad kromě Slovinska. Tomu odpovídala i devastace ekonomiky těch státůA všechny tyto státy měly dost výrazně nižší HDP na obyvatele oproti původním zemím EU, čímž se i HDP na obyvatele v celé EU dost výrazně snížil.

  A tuto "informaci" máš prosímtě odkud? Z nějakých konkrétních čísel, grafů?

  Pro to, co jsem psal - podíl HDP na celosvětovém - se tím v EU výrazně zvýšil. Kdyby tyto bývalé komunistické země do EU nevstoupily, byl by propad EU o kus větší, než jen těch 34% za 20 let či 40% od roku 1990.

  Pro info změna podílu postkomunistických zemí za 20 let:

Stát Pozice vůči světovému HDP
Estonia 50,0%
Lithuania 46,9%
Latvia 35,2%
Poland 22,8%
Czechia 12,9%
Slovak Republic -4,3%
Hungary -19,2%
Romania 102,2%
Bulgaria 66,1%
Croatia -21,0%
Slovenia -21,2%
Celkem 19,2%

  Ty země tedy přes vstup do EU celkově rostly. Kdyby tuto země nebyly přijaty do EU, propad podílu EU na světovém HDP by byl za 20 let větší, místo -34% by byl propad EU -38%.A ano, vstup těchto zemí do EU jim pomohl navýšit své HDP.   A to na úkor růstu HDP těch původních.

  Toto je zjevně právě naopak - vstup těchto zemí do EU snížil jejich HDP. Česko prudce rostlo už v devadesátkách, kdy v EU nebylo. A rostlo prudce i před vstupem do EU. Za 15 let před vstupem do EU 1991 - 2004 vzrostl podíl ČR na světovém HDP o 100%.

  Naopak - po vstupu do EU se podíl ČR na světovém HDP za 20 let nezměnil. 

  Trend Česka a jeho HDP se tedy po vstupu do EU podstatně zhoršil. A bude se dále podstatně zhoršovat, jak se utužuje situace v EU i v ČR.

  Například:


  Hlavním důvodem stěhování je pro nás zvyšující se cena práce, která ale neodpovídá růstu produktivity lidí. Vadí mi také neflexibilní zákoník práce a to, že se v posledních dvou letech šrouby ještě utahují, ...

  Takže trend vývoje HDP je loni a letos v EU ještě mnohem horší, a bude i nadále - dokud tu bude utužující se socialistický systém.Takovou zkušenost za posledních 20 let neměl nikdo ze světových zemí. Ani Čína, ani USA,.. 

  Ne, to skutečně nemá.

  Čína za posledních 20 let prudce roste, přes to, jak obrovská je to společnost. Mnohem více je ten rozdíl vidět v posledních dvou letech.

  USA za posledních 20 let zůstává na rozdíl od EU na stejné úrovni se světem - na podstatně vyšším HDP, než ČR, samozřejmě. Čili vysoké HDP není problém růstu.

  Toník


]


Re: Svět ve zlém leží . . . (1J. 5,19) (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 09. květen 2024 @ 18:19:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No,  možná ty země už nebyly přímo socialistické, zažívaly divoký kapitalismus, avšak byly zdevastovány socialismem.

A že měly výrazně nižší HDP na obyvatele oproti původním zemím EU, k tomu nejsou třeba žádné tabulky ani grafy. 
K tomu bohatě stačí dlouholetá vlastní zkušenost ze socialistického tábora.
Tato skutečnost také byla hlavním důvodem a motorem vstupu těchto socialistických zemí do EU. 


A čím nižší HDP na obyvatele a čím horší ekonomika těch vstupujících zemí, tím lépe a více se projevil jejich vstup do EU na růstu HDP.    Pořadí : viz Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko.


A ano, vstup těchto zemí do EU jim pomohl navýšit své HDP.   A to na úkor růstu HDP těch původních.

  Toto je zjevně právě naopak - vstup těchto zemí do EU snížil jejich HDP. /


Toto je zjevně naopak, jak jsem uvedl výše. Vstup těchto zemí do EU zvýšil jejich HDP, a nejen to, dokonce zvýšil jejich podíl na celosvětovém HDP.  U těch chudších výrazně.

Výjimečně, u některých více rozvinutých se jejich podíl na celosvětovém HDP o něco snížil.  Ale určitě ne v absolutních hodnotách.

Ale to je úděl všech více rozvinutých ekonomik.
Ty se už ze společného koláče celosvětového HDP sotva urvou o 200, 300% navíc, obzvlášť v době prudkého rozvoje dříve zaostalých, podprůměrných asijských ekonomik.


Takovou zkušenost za posledních 20 let neměl nikdo ze světových zemí. Ani Čína, ani USA,.. 

  Ne, to skutečně nemá. /

Zkušenost takovou, že by si např. USA přičlenily nějaké země střední Ameriky k sobě - Mexiko, Guatemalu, Honduras, Nikaraguu, Salvador, Kostariku  -   co by to udělalo s HDP na obyvatele takového spolku.


Anebo Čína by si přičlenila k sobě Mongolsko, Laos, Kambodžu, KLDR, Barmu -
jaký by to mělo vliv na HDP takového spolku a jeho růst v dalším desetiletí...


]


Stránka vygenerována za: 1.34 sekundy