Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vincenc.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 192, komentářů celkem: 429383, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 85 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116424059
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH
Vloženo Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:47:20 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Pouze KREV je naše vstupenka do Nebe.

Žd 10,14-22:
 Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty , kteříž posvěceni bývají. 15  Svědčíť pak nám to i sám Duch svatý. Nebo prve pověděv: 16  Tatoť jest smlouva, kterouž učiním s nimi po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v srdce jejich, a na myslech jejich napíši je, 17  Za tím řekl: A na hříchy jejich, i na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více (= úplně na ně zapomenu, budou mimo mojí paměť). 18  Kdežť pak jest odpuštění jich, neníť potřebí více oběti za hřích. 19  Majíce tedy, bratří, plnou svobodu k vjíti do svatyně skrze KREV Ježíšovu, 20  Tou cestou novou a živou, kterouž nám způsobil skrze oponu, to jest tělo své, 21  A majíce kněze velikého nad domem Božím, 22  Přistupmež s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého,


Žd 4,16:
Přistupmež tedy směle (volně, otevřeně) s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.

Toto jsou další důkazní verše pro absolutní dokonalost těch, kteří vírou přijali Kristovu Oběť na kříži. Sami od sebe, na svém vlastním základě, bychom se ke svatyni svatých nemohli ani přiblížit.
Je jen JEDINÝ základ, jediná vstupenka do svatyně svatých – KREV KRISTA.

Jestli jsi dnes byl „hodný“, celý den jsi chodil v Duchu, plnil jsi Boží vůli, svědomí tě z ničeho neobviňuje, Nevíš o žádném spáchaném hříchu, ani v myšlence či ve slovu, NEOPRAVŇUJE tě to ke vstupu do svatyně. Nemáš lepší vstupenku (na balkón či do lóže).
 
Vstupuješ pouze na základě KRVE, na základě Kristova díla na kříži. Ne na základě tvé dnešní „svatosti.“ (Ta tě ke vstupu neopravňuje, tak jako ti ve vstupu nemůže zabránit celý „prozlobený den.“ Když jsi byl dítě, domů k rodičům jsi byl vždy vpuštěn ať jsi byl hodný nebo jsi celý den zlobil… A to na základě krevní příbuznosti. Na základě synovství).
 
A naopak. Jestliže jsi dnes celý den chodil v těle, celý den jsi hřešil, čuměl jsi po ženských, prostě jsi povolil uzdu své duchovní morálky, ale po určité době, třeba v závěru dne jsi toho litoval a hřích jsi vyznal, máš ihned potom OPRÁVNĚNÍ k okamžitému VSTUPU do svatyně svatých, jakoby se nic nestalo. Protože i pro tebe platí jediná možná vstupenka – KREV KRISTA.
 
Na svém základě – ať zdařilém či nezdařilém, svatém či ostudném, do svatyně svatých nevstoupíš. Pouze s „červenou kartou.“

Jestliže věříš v Krista a Jeho KREV, máš navěky očištěné, pravé srdce od zlého svědomí (v. 10,22).
Ale zhřešíš-li a hřích s lítostí vyznáš Bohu, je Bůh věrný a spravedlivý, aby ti hřích odpustil a očistil tě od vší nepravosti. To je odpuštění Božímu dítěti, které zhřešilo. Hřích je ale záležitostí starého člověka a nikdy nemůže zastínit tvé Kristem získané pravé srdce, navěky očištěné, od zlého svědomí. Protože to spadá pod věčné odpuštění.

Zatímco věčné odpuštění je před Bohem díky Kristu platné navěky, a na něm vždy vírou setrváváme, pak odpuštění Božího dítěte probíhá vždy, když Boží dítě zhřeší.
 
Kristova oběť a Jeho krev nás pak průběžně očišťuje na základě toho jediného a již proběhlého odpuštění a očistění. Je to stále to jedno odpuštění a očištění, které však průběžně probíhá v případě potřeby. Krev Krista Ježíše, očišťuje nás od každého hříchu (1Jan ).
 
Kde je svatyně svatých? Je samozřejmě v Nebesích, v přítomnosti Boží. My jsme však trojjediní – a i my jsme svatyně – chrám Ducha svatého, máme tělo (předobraz nádvoří chrámu), duši (předobraz svatyně) a ducha (předobraz svatyně svatých).
 
Byli jsme podle Efezským posazeni s Kristem na Nebesích. Tedy ve svatyni svatých. Ale jak, když jsme stále zde na zemi? No skrze našeho ducha, který je tou naší soukromou svatyní svatých, která je SPOJENA jedním Duchem s tou Nebeskou svatyní svatých. Mezi naším lidským duchem a Nebeskou svatyní svatých, je jakoby „TUNEL“, který nás spojuje s Nebeskou svatyní. Jsme jeden duch s Pánem, který sedí na pravici Boží.
 
Proto je naše občanství v Nebesích a proto je náš život skryt s Kristem v Bohu."PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH" | Přihlásit/Vytvořit účet | 74 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

POŽEHNANÉ VELIKONOCE VŠEM KŘESŤANŮM (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:54:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017 [notabene.granosalis.cz] [notabene.granosalis.cz]

ecrRe: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 29. březen 2024 @ 06:14:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Na svém základě – ať zdařilém či nezdařilém, svatém či ostudném, do svatyně svatých nevstoupíš. Pouze s „červenou kartou.“

CO  TO  JE  ?

ecrRe: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 06:47:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
EKRAZITCO  TO  JE  ?To je jen obrazné vyjádření pro krev Krista jako jedinou platnou vstupenku.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 29. březen 2024 @ 08:51:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
NEPŘÍPUSTNÉ !

Držte se laskavě biblické terminologie! 

"odpuštění Božího dítěte probíhá vždy, když Boží dítě zhřeší."

Kdyby tento výrok byl platný, pak výrok Modlitby Páně k níž jsme vyzýváni:

"ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY"

ztrácí smysl.

NEEXISTUJE AUTOMATICKÉ ODPUŠTĚNÍ - TO JE KALVINISTICKÝ BLUD !

IX. 
A odpusť nám viny naše

Jako denně s výživou těla je nám choditi, tak denně potřebujeme odpuštění, denně své dluhy rozmnožujíce a hřešíce. Již prosba za denní chléb upozorňuje nás na úplnou naši závislost na milosti Boží; avšak prosba za odpuštění našich vin přivádí nás k hlubšímu poznání naší bídy vnitřní, z níž jedině Bůh vytrhnouti může, jenž jest jediný základ našeho blaha a to ne jinak než v Kristu. 

Modléce se za odpuštění vin,

1) vyznáváme, že hřích na světě moc svou provodí
2) vyznáváme kajícně, že my hříchem zkaženi jsme a od Boha odděleni
3) vyznáváme, že se sami očistiti nemůžeme, nýbrž jen Bůh krví Syna svého
4) jsouce očištěni, prosíme, by Otec náš na základě toho očištění denní poklesky naše odpouštěl. 

str. 179

Dítky Boží . . . jsouce znovuzrozeny, jsou přenešeny ze stavu hřícha do stavu Kristovy svatosti a zůstávají v Bohu a proto nezůstávají v hříchu, a v tom smyslu praví Jan, že kdo zůstává v Bohu nehřeší, aniž může zhřešiti (I. 3,6), a poněvadž Bůh nepočítá věřícím hříchů, smazav je a očistiv krví Syna svého. 

Ale proč Pán učí tedy učedníky své modliti se za odpuštění hříchů, když už jsou smířeni s Bohem? Prosba dítěte Božího za odpuštění hříchů je podstatně jiná, než prosba ze sna hříchův probuzeného hříšníka, jenž volá: "Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Hříšník volá za vysvobození z věčného zatracení a z moci pekla; volá, by Bůh pohlédl na krev kříže a pro tu krev ho spasil a dítětem svým učinil. Bůh odpovídá hříšníku ujištěním: "Neboj se, vykoupil jsem tě, povolal jsem tě jménem svým, můj jsi ty" (Iz. 43,1).

"Odpouštějí se tobě hříchové, jdi v pokoji." Bůh ho ujišťuje Duchem svým, že je synem jeho (Řím. 8,15.16). Bůh ho přijímá skrze Pána Ježíše na milost a ospravedlňuje jej skrze víru a udílí mu políbení pokoje a otvírá mu náručí své i dům svůj. 

Kdo pak je čist, kdo pak už umyt krví Spasitelovou, nepotřebuje, než aby nohy umyl, nebo čist je všecken (Jan 13,10). A to umývání noh znamená denní odpuštění Otcovo. Smiřovat se s Otcem každodenně díte Boží nepotřebuje, neboť již smířeno jest jednou provždy. (Žd. 10,10). Ale denně klesá, a nemá klidu, dokud Otci nepostýská a nepožaluje své bídy, že opět jeho lásky zneužilo. . . 

Str. 188,189; Výklad modlitby Páně, Alois Adlof, kazatel jednoty českobratrské, vydání třetí, V Praze 1922.

Nemohu všechno napsat. tak jen krátce:

Matouš 10, 22 [www.biblenet.cz] Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Matouš 24, 13 [www.biblenet.cz]  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Marek 13, 13 [www.biblenet.cz]  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Nutnou podmínkou spasení je tedy vytrvalost až do konce. Vyvolení samo o sobě nic nezaručuje:

Jan 6, 70 [www.biblenet.cz]  Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“

Proto je důležitá i bdělost:

1. Petrův 5, 8 [www.biblenet.cz]  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

Kdyby existovala apriorní vyvolenost ke spáse v kalvinistickém smyslu, pak tento verš pro kalvinistické vyvolence nemá platnost. 

Bdělost a vytrvalost až do konce jsou tedy nutnými podmínkami spasení. Ke spasení je tedy nutné i spolupůsobení člověka, což znamená, že člověk nebude spasen automaticky. Jinak by texty (Mt. 10,22; 24,13; Mk. 13,13) ztratily smysl.

Hřích musí být:

1) uznán
2) s lítostí Spasiteli vyznán
aby pak mohl být
3) odpuštěn

To znamená, že bdělý věřící vidí svůj  poklesek (to je základ; vidět lze jen za působení Ducha sv,) dále  uznává své jednání. jako hřích; pak svůj hřích Spasiteli vyzná - a Spasitel na základě pokání hřích odpustí. 

Ten, kdo propadl kalvinistickému bludu vyvolenosti, ztrácí bdělost i potřebnou citlivost hodnotit své jednání jako hřích. A proto o odpuštění svých hříchů neprosí. 

VYZNÁVAT HŘÍCHY A PROSIT ZA JEJICH ODPUŠTĚNÍ MÁME OKAMŽITĚ !
TO JE DUCHOVNÍ BDĚLOST !!!

Mám za to, že Kalvín (který se podle mého soudu nachází v pekle), by svoji doktrínu velice rád změnil - ale už to nikdy nepůjde, neboť už nemá a nikdy nebude mít k dispozici fyzické tělo, jehož prostřednictvím by mohl svůj zajisté ušlechtilý záměr realizovat. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

ecr


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 29. březen 2024 @ 09:15:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 05:08:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti."...

Tak zřejmě to s tím "odpuštěním" hříchů nebude zas až tak jednoduché!

Ono nestačí si jen vytrhnout větu z Písma bez náležitého porozumění jejího smyslu (v jejím kontextu)  a utěšovat se jí!


(Ř 12,1)
Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.


(Kol 1,24)
Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev.


(Žd 13,15-16)
Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.
A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí.


(1 Pt 2,4 ...)
Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný,  i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista.  


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 31. březen 2024 @ 18:10:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O písmu nebudu s tebou diskutovat. Buď mu věříš nebo ne.

Viz časy.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 31. březen 2024 @ 18:28:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmu třeba nejdříve správně rozumět - v tom smyslu, jak to Duch svatý a svatopisci mínili.

Až pak je třeba tomu i věřit.  
Věřit vlastnímu porozumění textům může být někdy docela zavádějícím.

Odstranit jednoduše úplně zcela oběť ze svojí víry znamená jenom rozšířit řady heretiků.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 31. březen 2024 @ 19:35:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, v tom máš pravdu, Písmu je třeba správně rozumět. Co kdybys to ponechal na Duchu svatém a apoštolech?

Použil jsi typickou manipulativní techniku kněžského stavu, kdy udržují své ovečky v nejistotě, aby je mohli ovládat. Tím jsou katoličtí kněží proslulí.

Co řekl Ježíš? Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Lépe je věřit Bohu, nežli člověku.

Říkat, že Duch svatý je nedostatečný k tomu, aby učil Písmo je manipulace.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 09:58:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdejaký poblázněný heretik se tu už tradičně odvolává vždycky na Ducha svatého - těžko mu dokazovat opak!

A tak tu máme množinu fantastů tvrdících různé opačné názory a všichni jsou prý pod autoritou Ducha svatého!

Vždyť je to trapné!


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 29. březen 2024 @ 09:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

Kdy to udělal?


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 10:14:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
EKRAZIT - Podívej Redifone, asi jsme si nerozuměli. Odpuštění Božího dítěte probíhá samozřejmě s vyznáním hříchu Pánu. Věčné odpuštění je navěky platné a dokonané. Obojí ukazuje Pismo. Apropos, nejsem plnokrevný kalvinista. Pouze v tom, co souhlasí s Písmem. Pro konečné dosažení věčného života (který již nyní máme) je nutné zachovat víru a dokonat náš boj víry až dokonce. 


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 29. březen 2024 @ 16:32:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty už máš věčný život? Tak to ti fakt závidím. Neznám osobně žádného křesťana, který by už měl od Boha zde na zemi věčný život. Zato znám spoustu křesťanů, kteří žijí pidle Písma nadějí na věčný život, který pokud budou spasení obdrží při 2PJK v den nejposlednější.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 17:49:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM  - Vidím že už neuznáváš ani apoštola Jana, který v q Janově říká:" věřícím v něho, že máte věčný život." Pochopitelně, kdo se zřekne víry, tak konečný věčný život nedosáhne.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 29. březen 2024 @ 19:28:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 6:27: "Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 12:25: "Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 2:7: "Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 6:22: "Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Tit 1:1-2: "Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství, aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 10:29-30: "Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 20:42:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM - Nepřesným a bezbožným Ekumenickým překladem bych se moc neoháněl...


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 30. březen 2024 @ 07:58:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stejně to překládají i jiné překlady prostě nevěříš v tomto Kristu, ap.Janovi ani Pavlovi.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 08:35:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM


Stejně to překládají i jiné překlady prostě nevěříš v tomto Kristu, ap. Janovi ani Pavlovi.


Jen částečně. Jsou tam podstatné rozdíly. S ekumenkou jsi to tedy nevyhrál...

A tím Pavlem a Janem - nepokoušej se na mě házet svoji nevěru jim.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 30. březen 2024 @ 09:07:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

ŽIVOT VĚČNÝ JE :


J 17:3:  A to je ten věčný život - aby poznali TEBE, JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
Otázkou tedy je, jestli život věčný je také   "aby poznali nás, trojjediného pravého Boha".


O tom, o takovém "věčném životu" nám Ježíš nic neříká...


]


S VAŠIMI BLUDY UŽ JDĚTE NĚKAM JINAM ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. březen 2024 @ 13:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stále stejná písnička:

Re: Doktrína o Trojici
Vložil: rosmano v Středa, 03. leden 2024 @ 13:11:59 CET

J 20:31:     Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Je to smutné, že Janovi nevěříte....
Apoštolové, první křesťané mu věřili...    a proto také nekázali nikomu, že Ježíš je Bůh

*
Víte, proč otravujete i na Velikonoce? Protože jste stižen stejnou nenávistí ke Kristu, jako ten judaista, co tu několik let řádil!

Tomu jsem odpověděl takto: 

NESTVOŘENÝ BOŽÍ SYN


1) Boží Syn nebyl stvořen, nýbrž zplozen 

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.


2) Máme se utíkat k Bohu, nikoli ke stvořené bytosti

Žalmy 2, 12 [www.biblenet.cz]  Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!    


3) Slovo, skrze něž vše povstalo a které byl Bůh, se stalo tělem 

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 

Jan 1, 3 [www.biblenet.cz]  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.   


4) Boží Syn je s Otcem v dokonalé jednotě 

Jan 10, 30 [www.biblenet.cz]  Já a Otec jsme jedno.“ 

Tato jednota byla pozorovatelná i vizuálně. Kdyby byl Syn stvořenou bytostí, pak by nešlo o jednotu.

Jan 14, 9 [www.biblenet.cz]  Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 

10 [www.biblenet.cz]  Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 

11 [www.biblenet.cz]  Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!   


5) Syn byl způsobem bytí roven Bohu

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 

Židům 1, 3 [www.biblenet.cz]  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech   


6) Synu byla dána veškerá moc 

Jan 3, 35 [www.biblenet.cz]  Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.

Matouš 28, 18 [www.biblenet.cz]  Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.   


7) Boží Syn má účast na veškerém stvoření 

Římanům 11, 36 [www.biblenet.cz]  Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Koloským 1, 16 [www.biblenet.cz]  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

Z textu vyplývá, že všechno na nebi i na zemi bylo stvořeno v něm, skrze něho a pro něho, což znamená, že Boží Syn nebyl stvořen. 


8) Boží Syn je udržovatelem všeho 

Koloským 1, 17 [www.biblenet.cz]  On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 

Kol. 1,17  a on je přede všemi a jím všechny věci drží pohromadě (Pavlík) 

Kol. 1,17  a on je přede vším a všecko jím stojí (BK) 


9) Boží Syn vyšel od Boha a k Bohu se vrátil 

Jan 8, 42 [www.biblenet.cz]  Ježíš jim řekl: „Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. 

Jan 13, 3 [www.biblenet.cz]  Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, 


10) Boží Syn je Spasitelem světa 

Jan 3, 16 [www.biblenet.cz]  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Jan 14, 1 [www.biblenet.cz]  „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 


Závěrem 

Boží Syn není bytostí stvořenou, tedy bytostí nižšího řádu, nežli Bůh sám, nýbrž bytostí zplozenou (Ž. 2,7), která je výrazem Boží podstaty (Žd. 1,3) a tedy bytostí rovnou s Bohem (Fp. 2,6). Tedy Slovo, které bylo a je Bohem (J. 1,1), z něhož vše povstalo (J. 1,3), v kterém byl život (J. 1,4), a které se stalo tělem, které přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy (J. 1,14) – což stvořená bytost v žádném případě být nemůže. A to je zhruba smysl Janovy zprávy. 

Syna je třeba ctít jako Otce 

Jan 5, 23 [www.biblenet.cz]  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal. Protože je vyžadována stejná úcta k Otci i Synu, je zřejmé, že oba mají stejnou podstatu.

NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz] [notabene.granosalis.cz]

ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz] [notabene.granosalis.cz] 

Ti, kteří upírají Božímu Synu Boží původ a snižují Ho na úroveň bytosti stvořené, pak se tím dopouštějí tvrzení, že stvořená bytost spasila jiné stvořené bytosti, čímž by byl Bůh z procesu spásy vyloučen. 

*

Na vás, pane rosmano, stejně jako na Židech nenávidících Krista, se uplatňuje neomezeně toto Spasitelovo slovo: 

Matouš 13, 14 [www.biblenet.cz]  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

Jan 15, 23 [www.biblenet.cz]  Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.

*
A protože jako člověk nenávidící Krista a upírající Mu Jeho Důstojnost kráčíte evidentně do pekel, tak vám požehnané Velikonoce opravdu přát nemohu.

ecr


]


Ježíš neví, kdo je JEDINÝ PRAVÝ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 30. březen 2024 @ 14:24:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-))

Vy jste to teda Ježíši natřel !!  :-)
Jste na sebe patřičně hrdý ?
    Víte lépe než On, kdo je JEDINÝ PRAVÝ BŮH  :-)))      Za to budete patřičně odměněnŽe pro vás Boží slovo, slova Ježíše Krista jsou bludy, mě vůbec nepřekvapuje ..  


]


Re: Ježíš neví, kdo je JEDINÝ PRAVÝ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. březen 2024 @ 16:06:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vás ten smích už velmi brzy přejde. 
Vy už máte tak Satanem vygumovaný mozek, že už nechápete základní věci.

1. Janův 5, 20 [www.biblenet.cz]  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

ecr


]


KDO TOTO NEVÍ . . . (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. březen 2024 @ 16:23:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 5, 23 [www.biblenet.cz]  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.

KDO TOTO NEVÍ, NEBO NEUZNÁVÁ . . . TAK ZDE UŽ JE KAŽDÁ DOBRÁ RADA VELMI DRAHÁ . . .

ecr


]


Re: KDO TOTO NEVÍ . . . (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 30. březen 2024 @ 16:28:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslíte, že ctít Syna, znamená vysmívat se Jeho slovu, jak to děláte ?   Ignorovat Jeho slova ?    Opravdu ?


]


Re: Ježíš neví, kdo je JEDINÝ PRAVÝ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 30. březen 2024 @ 16:25:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)))
Předvádíte tu IQ tykve :-)


Jsme v Synu toho pravého Boha. Víte ?

Ten Pravý Bůh je ten Pravý Bůh. Víte ?Pravý Bůh má Syna. Víte ?

Ježíš má Syna ?  Ten Syn Ježíše se jmenuje Ježíš Kristus ?      To myslíte vážně ?  :-)Apoštol Jan si neprotiřečí. Je konzistentní.
Ten verš 1 Jan 5,20 znamená přesně to stejné co Jan 17,3:

J 17:3:     A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.


]


Re: S VAŠIMI BLUDY UŽ JDĚTE NĚKAM JINAM ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 30. březen 2024 @ 17:58:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechny tyto verše jsem ti vyvrátil už v jiném článku a komentářích. Ale ty to tady znovu papouškuješ jak kdybys byl psychicky ujetý :).]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 22:51:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO


Musím ale uznat, že jsi alespoň konzistentní - sloužíš Židům jak v náboženské, tak v politické oblasti... :-)))

Jen jsi trochu pozapomněl nebo nezaregistroval, že Putin jim slouží právě tak... 

Všechno je to stejná globalistická svoloč.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:28:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš byl Žid.
Spasení je z Židů..


J 4:22:    Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů.  Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. 24 Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“ 25 Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“ 26 Ježíš jí řekl: „Já jsem to — ten, který k tobě mluví.“


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:46:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO

Ježíš byl Žid.
Spasení je z Židů..To ano, to samozřejmě. Ale uvědom si, že to byli bibličtí Židé, tóričtí Židé.

Ale ty sloužíš opaku - synagoze satanově - talmudickým židům. Jak v druhu zbožnosti, tak v politice.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 31. březen 2024 @ 11:08:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-))

A na ty perly jsi přišel jak ?  :-)


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 12:46:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANI - Jak jsem na ně přišel? No v ČT určitě ně. Ale skoro každé malé dítě ví  že západnimu světu vládne Dům Rothschild,  nejbohatší světový Žid  satanista jak bejk  jako "poradce", neboli ředitel US prezidentů  zde donedávna vládl Henry Kissinger (Žid), a Putinovi vládne mezi jinými Židy jistý Lev Levijev. Prostě to tady mají pod patronací všechno. 


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 31. březen 2024 @ 13:01:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nezapomněl jsi na chemtrails ?
A na Klause Schwaba, co máš pod postelí ?


A co já mám s Rotschildem ? :-)

Mimochodem,  nějak jsi nezvládl během 2 dnů posoudit ty inspirované texty, jak jsme o nich diskutovali.   To bylo 4. února.
Uplynuly 2 měsíce - a pořád nic ?


/tak který text 1. Jan 5,7 je inspirovaný  ?
Na to budu potřebovat více času. Tak až zítra, kdy budu mít volno. /


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 14:12:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO - Jo na Klause Schwaba jsem zapomněl. "Nebudeš vlastnit nic a budeš šťastný." Tihle marxisté nám vše vezmou. Auta, domy, byty, maso, zbraně, volnost pohybu, Postupně samozřejmě, jako když pomalu vařím žábu... Už se těšíš? Nevěříš? Tak si přečti jejich materiály. Oni se tím ani netají.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 31. březen 2024 @ 14:16:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Už se těším...
1Tm 6:7:   Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět, bezpochyby že také nic odnésti nemůžeme.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 21:58:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO - v pořádku, ale to nic nemění na tom  že všechno na co jsme celý život pracovali, nám nakonec zabere Black Rock.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 31. březen 2024 @ 22:05:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, to zdědí moji potomci.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 00:06:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO


Ne, to zdědí moji potomci.


No to ano, pokud ovšem nejdříve ty bolševiky z EU a globalistických institucí vyházíme z oken. 

Jinak ne.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 01. duben 2024 @ 00:23:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Především je třeba rozkrýt ruské vlivové operace v EU směrem k prodejným proruským politikům  s cílem narušit v Evropě volby a financovat politiky nahrávající ruským zájmům.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 00:36:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO


Ale prosím tě, celé je to jen divadlo, pro nás blbé gojim. Oni jakoby spolu soupeří, ale ve skutečnosti spolupracují. 

Nějaké operace, to je jen divadélko pro nás. 

A přesně tak to bylo i za doby SSSR a USA.

Nikdo neudělal nic, co by předem nezkonzultoval na poradě s rabíny.

Všichni, co se jim vymkli z rukou - Stalin, Hitler, Kennedy, museli předčasně zemřít.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 01. duben 2024 @ 00:50:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Spi a fantazíruj dál... :-)


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:54:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO


Spi a fantazíruj dál... :-)


Nápodobně. :-)))


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 02. duben 2024 @ 15:33:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777 je vzorový příklad antisemity, křesťanského antisemity, rosmano.
Tohle jde věkem přes mnohá tisíciletí tyhle antisemitské konspirace.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 14:14:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na qJan 5,7 jsem úplně zapomněl. V té době jsem řešil svůj úraz.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 12:57:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dalším Putinovým loutkovodičem je Žid Ronald Lauder. Bývalý vlastník CME, která vlastnila TV Nova.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 31. březen 2024 @ 13:14:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A alobalovou čepici používáš ?

https://www.youtube.com/watch?v=gTz4udrc0PE]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 15:06:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ROSMANO - Já mám už sofistikovanější verzi - třívrstvou... :-)))))


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 00:14:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


 ...Putinovým loutkovodičem je Žid Ronald Lauder.https://www.google.com/search?q=Ronald+Lauder+a+Putin&oq=Ronald+Lauder+a+Putin&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTk4NTRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. březen 2024 @ 08:45:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 3, 36 [www.biblenet.cz]  Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“

"Kdo věří v Syna, MÁ život věčný."

Má - už teď!!!

To je spása přítomná. 

Pak také existuje spása eschatologická: 

Matouš 10, 22 [www.biblenet.cz]  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Matouš 24, 13 [www.biblenet.cz]  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

ecr


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 30. březen 2024 @ 18:02:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spása bude až při 2PJK, žádná dřívější spása už teď neexistuje v opačném případě by byl o Ježíš Kristus lhář:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 6:27: "Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.""

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 12:25: "Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 2:7: "Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 6:22: "Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Tit 1:1-2: "Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství, aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas"

Ježíš:
CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 10:29-30: "Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 06. duben 2024 @ 21:12:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 29. březen 2024 @ 16:28:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten kdo propadl Kalvinistickému bludu skončí nejspíše i s Kalvínem v ohnivém jezeře, takže od Kalvína co nejdál!!!


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 17:51:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM - S někým si mě pleteš. Já doktrinu "jednou spasen, navždy spasen" neuznávám.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 30. březen 2024 @ 09:03:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777

"Já doktrinu "jednou spasen, navždy spasen" neuznávám."

Tak to jsem moc rád.

Přeji požehnané velikonoce.

ecr


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 22:38:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
EKRAZIT
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 29. březen 2024 @ 12:37:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"A naopak. Jestliže jsi dnes celý den chodil v těle, celý den jsi hřešil, čuměl jsi po ženských, prostě jsi povolil uzdu své duchovní morálky, ale po určité době, třeba v závěru dne jsi toho litoval a hřích jsi vyznal, máš ihned potom OPRÁVNĚNÍ k okamžitému VSTUPU do svatyně svatých, jakoby se nic nestalo. Protože i pro tebe platí jediná možná vstupenka – KREV KRISTA."

To mi připomíná zpověď, hřeš si jak chceš, pak to všechno olituj ve zpovědnici a kněz ti dá rozhřešení a jsi opět čistý...

Pokud jsme znovuzrozeni, pokud máme Jeho ducha  a místo kamenného srdce máme srdce "masité", pak se díváme na svět jinýma očima, pak jsme svým choutkám a neřestem  jednou provždy zemřeli a žijeme svůj den s Ním. Své špinavé roucho jsme vyprali v Jeho krvi a stali jsme Jeho bratry a sestrami. 


Jinak už ani žít nemůže, zemřel svému egu, je jiný, patří k Božímu liduRe: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 14:53:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MAGDALENA07  - zeptej se na to Korintských nebo tělesných svatých, kteří jsou jako oni.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 29. březen 2024 @ 20:46:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemusím se ptát, já to vím, Gregu


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 22:37:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MAGDALENA07

O.K.

]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 05:12:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,
Magdalena zde argumentuje stručně, ale naprosto správně a věcně.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 08:42:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Magdalena zde argumentuje stručně, ale naprosto správně a věcně.


To ano, ale ona popisuje právě tu část naší reality, kterou vydobyl Kristus na kříži, a už nikoliv tu druhou část - skutečný stav většiny věřících. 
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 30. březen 2024 @ 11:38:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,
Stav většiny “věřících “ nás nemusí trápit, je důležité, abychom my věděli, s jistotou, že jsme Jeho lid, Jeho ovce , které jako zkušený Pastýř, který zná úklady vlků, na pastách zelených pase nás a k vodám tichým nás přivádí.
  Jestliže ostatním” věřícím” řekne :Neznám vás”… to už nás nemusí bolet. To není naše starost. On je ten, který určuje, kdo bude v Jeho Království . My o tom nerozhodujeme


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 12:37:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MAGDALENA07 -  To je pravda. To jsou moudrá slova. Ale některým bratrům by Bůh skrze nás mohl ukázat cestu.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 30. březen 2024 @ 13:03:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu, Gregu, ale jak žijeme je pro mnohé důležitější než to, co jim říkáme…
“Verba movement, exempla trahunt”
Slova hýbají, příklady táhnou 
😄


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 31. březen 2024 @ 18:38:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


V tomto mám trochu jiný názor.

Byli jsme přece posláni do tohoto světa, abychom svým životem sem  Krista přiváděli. Proto se modlíme i za ty lidi daleko od Boha, kteří Boží milosrdenství nejvíce potřebují.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 22:45:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
MAGDALENA07


To mi připomíná zpověď, hřeš si jak chceš, pak to všechno olituj ve zpovědnici a kněz ti dá rozhřešení a jsi opět čistý...


No, výrok "hřeš si jak chceš vynecháme", ale já mám občas den, kdy vyznávám Bohu hřích třeba 100 x.

Teď ovšem záleží, kdo má jak citlivé svědomí a co vše považuje za hřích...


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 05:24:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jestli jsi dnes byl „hodný“, celý den jsi chodil v Duchu, plnil jsi Boží vůli, svědomí tě z ničeho neobviňuje, Nevíš o žádném spáchaném hříchu, ani v myšlence či ve slovu ...."...


V podstatě Bůh poslal do tohoto světa každého člověka s cílem, aby byl dobrý. Bůh je dobrý a člověk má být obrazem Boha ve stvoření.

Když jedná člověk správně, koná dobro (je "hodný") a tím naplňuje Boží plán se světem - koná Boží vůli.
Problém u lidí je v tom, že máme stále vrozenou náklonnost ke zlému a tato náklonnost nás svádí dělat opak - dělat "dobro" sobě samému. Pokušení "dělat dobro" podle toho, jak já sám chci a uznám za vhodné a nikoli dělat dobro v našem životě nezištně podle Božího scénáře.


..."Je to stále to jedno odpuštění a očištění, které však průběžně probíhá v případě potřeby. "...

Nutno dodat, že Bůh neodpouští hříchy nějak univerzálně automaticky, ale vždycky až na základě pokání učiněného hříšníkem.

Není to tedy jenom jedno odpuštění, ale je to jeden Bůh, který odpouští opakovaně, když hříšník se z hříchu v pokání vyzná a hříchů lituje..
Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 08:54:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Nutno dodat, že Bůh neodpouští hříchy nějak univerzálně automaticky, ale vždycky až na základě pokání učiněného hříšníkem.


Takto napsáno bez něčeho dalšího je to ale popření milosti, protože Bůh to skrze své "věčné odpuštění" právě takto učinil skrze Kristovo dílo na kříži. Nám to zpřístupnil skrze víru, protože jinak to nikdo z lidí dosáhnout nemůžeme.


"Odpuštění Božímu dítěti" probíhá na základě pokání a vyznání hříchů. To ano.

Ale je založeno na tom předchozím - "věčném odpuštění" a je s ním spojeno.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 31. březen 2024 @ 18:33:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No a o toto jde!   Toto nijak nepopírá Boží milost.

Boží milost odpuštění hříchů ze zásluh Kristovy oběti  je dar. 
Ten je zapotřebí člověku přijmout a tento dar použít. A to se děje pokáním a vyznáním hříchů.

Člověk má také svobodu a možnost tento dar odmítnout. Pak ale k odpuštění jeho hříchů nedochází.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 10:25:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:55:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podmínkou k získání Božího odpuštění z milosti je pokání a obrácení hříšníka - odvrácení se od hříšného jednání a hříšných myšlenek.


(Ez 18,21)
Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít, nezemře.


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 12:39:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO - A nespletl jsi si učení sz a NZ?


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:50:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono se to snad někde liší a nikoli doplňuje? Každé je snad původem od jiného boha?


]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 11:28:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Ono se to snad někde liší a nikoli doplňuje? Každé je snad původem od jiného boha?To si piš Oko, liší se to jako Zákon a Milost.


Vy katolíci jste žel, zastydli pod Zákonem.


Zákon říká: Dělej to a to a budeš spasen.


Milost říká: VĚŘ a budeš spasen.

Od začátku do konce je věčná spása pouze skrze víru a záleží na zachování víry až do konce.

Mluvím tu samozřejmě o aktivní víře, protože tato víra s sebou nese automaticky i adekvátní skutky.

Kdo má PRAVOU víru, má i pravé skutky.


A ty rozhodnou o vstupu nebo nevstupu do Království (Milénia). Resp. jejich plnost či neúplnost.
]


Re: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 02. duben 2024 @ 22:02:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.
7 Tři jsou, kteří vydávají svědectví
8 - Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno.

z čeho chápu, že Kristova krev je něco více než napití se poháru s vínem... Stránka vygenerována za: 0.49 sekundy