Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vincenc.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 192, komentářů celkem: 429383, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 91 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116424262
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!...
Vloženo Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 08:45:56 CET Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko

Už jsi se znovuzrodil?

Toto bývá častou otázkou mezi křesťany nekatolických církví. Co tím vlastně mají na mysli?

Oni kladou velký důraz na vztah člověka k Bohu (což je samozřejmě dobře), ale toto své „duchovní probuzení“ označují jako jakési „znovuzrození“.
Však já toto považuji za posun významu původních slov Písma kdesi úplně jinde. Za neporozumění smyslu. 

Svým způsobem je toto „znovuzrození“ u nich jistou změnou, která se udála v jejich životě – jakési jejich duchovní probuzení, obrácení se k Bohu - nový, intenzívnější způsob života s Bohem.
Následná zkušenost jejich života jim pak tuto změnu také zpětně potvrzuje. Alespoň natolik, že jsou o její nové kvalitě vnitřně přesvědčeni.

Jenže může se člověk narodit znovu z vody a z Ducha svatého svým vlastním rozhodnutím, svojí vírou? 
(A zachytil jsem dokonce právě takovou výzvu i na TV Lux od katolického kněze, kterou směřoval do řad nás už pokřtěných! Že bychom se měli znovuzrodit vírou!)

 Považuji toto za posun původního významu slov.

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí
Narození každého z nás proběhlo přece „trpně“ – byli jsme zrozeni a nikdo se nás neptal na náš názor. Každý nově narozený je touto skutečností postaven před hotovou věc. Ať chce, nebo nechce, je na světě - je v realitě věcí, které jej přesahují.

Osobně se domnívám, že v tom duchovním rozměru tomu  s novým narozením z vody a z Ducha ani nemůže být jinak. 

Nové narození z vody a z Ducha svatého ve křtu je vždycky dílem Božím – je milostí podobně, jako je milostí i dar víry.
Ze slyšení Božího slova pochází víra – víra pak přivádí člověka ke křtu. 
Takto tomu bylo u prvních křesťanů, kteří se stávali údy církve v dospělosti. 
Kdo byl pokřtěn ve věku miminkovském, toho ke křtu ale nepřivedla jeho víra a jeho rozhodnutí, ale víra a rozhodnutí jeho rodičů. Rodiče tehdy rozhodli za nás.
Křest je vždycky pečetí naší příslušnosti ke Kristu.
Ke svému novému narození z vody a z Ducha musí pak takto pokřtěný přidat svůj souhlas později, „dorůst“ až sám začne rozum brát a sám svým životem začne odpovídat na Boží lásku. Je to jako s dítětem - dítě se narodí, ale není to ještě hotový dospělý člověk!
A toto duchovní "dospívání" je už u každého člověka jinak. 
Jeden se svým vztahem  začne Bohu odpovídat v sedmi, v deseti, … jiný třeba až po čtyřicítce, po šedesátce … Někdo třeba vůbec.


Také Pán Ježíš hovoří k Nikodémovi o nutnosti narodit se znovu – ovšem narodit se znovu z vody a z Ducha svatého!
(Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. “ - J 3,5).

Pán Ježíš tu působení Ducha svatého přirovnává k větru, který si vane, kam sám chce. 
Ale je vůbec myslitelné, aby byly stovky a tisíce různých odlišných učení a z nich plynoucích různých odlišných vír a aby lidé v nich žili objektivně také (alespoň do jisté míry) správně a spolu s Bohem?


Ač nerad, musím si připustit (a trvalo mi to!), že i v odloučených církvích se mohou vyskytovat i lidé s opravdickými charismaty, lidé silně důvěřující Bohu, kteří s nadšením a osobním nasazením se chtějí o tuto svoji zkušenost víry podělit s ostatními.
Však jsou docela k nerozeznání od dalších pomýlených fanatiků, chovajících se podobně, ale žijících už v pokřiveném „křesťanství“. Věřícím už různým nesmyslům. (Zde asi nepomůže nic jiného, než se ve víře neustále vzdělávat a rozlišovat ).


My, katolíci, rozumíme tomuto výroku Pána Ježíše o nutnosti narodit se znovu z vody a z Ducha svatého, že se zde hovoří o křtu. Ve křtu je člověk pro zásluhy Krista ospravedlněn a přijat do velké Boží rodiny jako Boží dítě. 
(Ef 2,4-10)
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni — a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.

Jenže toto není ještě všechno; život člověka je procesem růstu jak tělesného, tak i duchovního; člověk je ve křtu sice obdarován Bohem a stává se milostí křesťanem, ale svá obdarování musí v dalším životě uplatňovat. Boží dary jsou určeny k používání!
Proto Duch svatý v životě křesťana hraje důležitou úlohu i nadále a i nadále se na člověka vylévá.
(Ef 1,3-14)
Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy.

Takže další pečeť Ducha svatého člověk otevírá a v životě uplatňuje až po svém vlastním uvěření rozumem i srdcem – až také sám svým osobním vztahem opětuje Bohu jeho lásku. Až tehdy se jeho srdce rozhoří ohněm Ducha svatého naplno.

Dobrým příkladem tohoto vnitřního stavu člověka jsou plynová kamna, ve kterých (u člověka ihned po křtu) se rozhoří malý plamínek. 
Ten však ještě nestačí k tomu, aby kamna vyhřála dům! Je třeba v přívodu otevřít hlavní ventil, aby se od tohoto malého plamínku zapálil hlavní hořák. 
A toto už je právě nutně podmíněno další spoluprací člověka s Duchem svatým – lidskou odpovědí na Boží obdarování - otevřením  srdce člověka Bohu a jeho působení v nás.

Proto my, katolíci, máme svátost křesťanské dospělosti – biřmování. 
Je to také obdržení pečetě Ducha svatého, další vylití darů Ducha svatého na člověka – darů potřebných pro život, jaký nám Bůh už od věčnosti určil.
V praxi však nikoli vždycky jsou ale tyto dary člověkem využívány ihned po jejich obdržení. 
Vyžadují totiž nutně vždycky opětování vztahu víry člověkem. 
Člověk tedy dokáže „rozbalit“ tyto dary a správně je využít až tehdy, když opětuje svoji lásku k Bohu a bližním.
Až když sám začne hořet ohněm Ducha svatého naplno
Jako ta plynová kamna!

O tomto ohni Ducha svatého mluví Pán Ježíš:„Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!...“ (L 12,49)Křesťan tedy má hořet ohněm Ducha svatého jako pochodeň
U každého z nás k tomuto dochází individuálně; u jednoho pozvolna v procesu běhu let; u jiného třeba rázem v jediném okamžiku jeho obrácení a změny smýšlení.
Až takto „pochodeň hoří“ – až tehdy se teprve dá hovořit o uskutečnění celého procesu „nového narození“ z vody a z Ducha svatého.


Z kanonického práva známe dva výrazy označující dvě odlišné skutečnosti:
1.) Ex opere operato 
– svátost působí tím, že je udělena 
- Obdarování člověka Bohem – v tomto případě se předpokládá osobní vztah člověka k Bohu jenom tehdy, když je člověk mentálně takového vztahu schopen). Svátost je tedy Boží nástroj a působí v ní Bůh.
2.) Ex opere operantis 
– Odpověď člověka;  Mají – li se účinky svátostí projevit způsobem jakým se projevit mají, musí být člověk náležitě disponován svým vztahem víry k Bohu a ve stavu posvěcující milosti.

Naše víra - pokud je správná - je také jenom Božím darem. Odpovědí na tento dar víry je pak uvěření člověka a rozhoření jeho srdce plamenem Ducha svatého.Třeba tu vždy rozlišovat mezi obdržením daru a mezi používáním toho konkrétního daru člověkem! To používání je už zcela podmíněno vztahem člověka k Bohu i samotným okamžitým stavem člověka bez hříchu ke smrti - to je jako ono rozbalení dárku.
Je totiž rozdíl dary jenom obdržet a nerozbalit si je -  anebo dary rozbalit a náležitě používat. 
Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili (Ef 2,10)...


Naše otázka na každého z nás by tedy neměla znít: "Už jsi se znovuzrodil?" ( V tom je nesmyslná).

Ale měla by znít: "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?""Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!...!"

"Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!..." | Přihlásit/Vytvořit účet | 122 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 15:11:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,Však já toto považuji za posun významu původních slov Písma kdesi úplně jinde. Za neporozumění smyslu.,,
----------------------------
...a proč sa odvolávaš na Písmo keď sa zároveň odvolávaš na svatou tradici?
ak ti vyhovuje písmo, tak argumentuješ písmom... ak ti nevyhovuje písmo tak argumentuješ svatou tradíciou... písmo+svatá tradícia je obzvlášť silný kaliber. Žiadny protestant nemá šancu, náš boj je vopred prehraný. Inak je to majstrovsky pekelný stroj... Katolík má vždy pravdu. je to perpetum mobile. všetko čo je v katechizme napísané je okamžite pravda, nie je to možné s ničím porovnať, keďže ,,jedno aj druhé,, má svoj ,,božský pôvod,,... Geniálne... akýkoľvek blud ktorý odporuje písmu, ale zároveň je v katechizme sa stáva pravdou...
vzdávam to, proti systému ktorý sa točí v kruhu nie je možné argumentovať...
napríklad: písmo hovorí o dvoch rovnocenných výrokoch: ,,vezmite a jedzte,, a ,,pite z neho všetci,,... katechizmus ktorý je na úrovni písma však hovorí ,, ak zješ oplatku, tak to je to isté ako keby si pil víno,, geniálny ťah... masa ľudí bezmyšliekovite každú nedeľu ,,príjmajú krista,, to jest zjedia oplatku ale veria že aj vypili víno, keďže katechizmus to tak vysvetľuje... nikto neprotestuje, keďže katechizmus + písmo je pravda...
úbohí protestanti si naivne myslia že môžu niečím argumentovať... čím asi, keď všetky tromfy má v rukách katolík?Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 15:27:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Stando.

  Hodně slov jsi napsal. Tak k tomu, co jsme probírali naposled a nevyjádřil ses k tomu vůbec.

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí

  I vedle v diskuzi jsi psal [granosalis.cz]:

Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A že v těchto detailech spatřuješ nějaké tvé zmatení ve víře. Vypadalo to jako sebereflexe ke tvým vírám na "znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo křest", které jsi zde v minulosti častokrát prezentoval a znovu a znovu tlačil.

  Že ti snad došlo, že "narodit se znovu" se nestane z vlastního rozhodnutí?

  Vezmu to tedy popořadě.


  Porozuměl bys tedy tomu, že "narodit se znovu shůry" se nestane z vlastního rozhodnutí člověka, že si nikdo nemůže rozhodnout "teď se narodím znovu"?  A ke tvé otázce:

Jenže může se člověk narodit znovu z vody a z Ducha svatého svým vlastním rozhodnutím, svojí vírou? 

  Ne. Nemůže. Ani svým vlastním rozhodnutím, ani svou vírou se člověk nemůže narodit znovu. 

  To ti tu píšu stále, celá léta. 


  Ke zmatku pojmů, co představuješ - klidně můžeme probrat problémy, co si řešíte, ale nejdříve by bylo lepší vyřešit to důležitější.

  ToníkRe: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 22. březen 2024 @ 05:06:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápeš už tedy, že otázka: "Už jsi se znovuzrodil" je otázka nesmyslná 


- že křesťan by se měl spíš ptát: "Už hoříš ohněm Ducha svatého naplno?"


Zmatků je tu mezi námi hodně - ale není dobré přispívat k tomu dalšími zmatky.

Třeba:

(Napsal Cizinec v r. 2012).


Člověk se však neznovuzrodí svým vyznání Ježíše za Pána - ale narodí se znovu jedině z vody a z Ducha svatého ve křtu.

Na tomto je třeba křesťanu trvat, protože takto to učí Pán Ježíš. Vyznat Ježíše za Pána svého života a zároveň překrucovat význam jeho slov je výrazem neúcty k samotnému Ježíši či důkazem popletenosti lidské mysli.


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. březen 2024 @ 06:05:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, chápu, že otázka "Už ses znovuzrodil?" je nesmyslná. Od začátku, co jsi jí ty začal pokládat a cos tu otázku vymyslel. Zatím jsem nepotkal jiného člověka než tebe, kdo by takové divné otázky pokládal.

- že křesťan by se měl spíš ptát: "Už hoříš ohněm Ducha svatého naplno?"

  Pokládat takovou otázku je stejně nesmyslné, jako "Už ses znovuzrodil?" 


Člověk se však neznovuzrodí svým vyznání Ježíše za Pána - ale narodí se znovu jedině z vody a z Ducha svatého ve křtu.

  A na tyhle tvoje zmatečné "víry" k něčemu, s čím nemáš praktickou zkušenost, se ptám. Začínám tou jednoduchou věcí. Jestli bys odpověděl.  Píšeš v článku tučně:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí

  I vedle v diskuzi jsi psal [granosalis.cz]:

Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  Porozuměl bys tedy tomu, že "narodit se znovu shůry" se nestane z vlastního rozhodnutí člověka, že si nikdo nemůže rozhodnout "teď se narodím znovu"?

  Pokud ano, a rozuměl bys tomuto základu, tak by to byla velká změna proti minulosti. 

  A budu se tě dál pak ptát na to, jestli bys rozuměl, jak se stane, že se člověk dá pokřtít, čí je to rozhodnutí, z čího rozhodnutí je člověk pokřtěn.  Je to jednoduché, Stando:

  1. Narodit se znovu se nikdy nestane z vlastního rozhodnutí.

  2. Pokřtít se dá člověk vždycky z vlastního rozhodnutí.

  To jsou fakta. Můžeš se na ně přeptat v realitě lidí, kteří zažili znovuzrození a dali se pokřtít.

  Mluvil jsi tu vždycky o logice. Vezmi si tedy tato dvě základní fakta a porovnej je s tvými "vírami" na "znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo křest", co jsi tu psal.

  Toník


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 22. březen 2024 @ 12:49:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nové narození (z vody a z Ducha) do nového postavení člověka v Božích očích dává jedině Bůh ve křtu.  Křest je "Kristovou obřízkou srdce" - je získáním osobní účasti  na Nové smlouvě, na Kristově spáse. Křtem vstupuje křtěnec do velké rodiny Božích dětí a křtem se stává údem Kristovy pozemské církve. Ve křtu jsou také křtěnci odpuštěny hříchy (pokud nějaké má) .


Znovuzrozuje tedy Bůh svojí mocí.
V případě, že je člověk mentálně schopen vztahu s Bohem, je tento vztah nutnou podmínkou pro křest. Vztah a vyučení ve víře.
Pokud takového vztahu křtěnec mentálně není schopen (je zcela závislý na cizí pomoci - miminko, retardovaný člověk) , je možno křtít na víru lidí, kteří se starají o jeho základní biologické potřeby - křtít na víru církve. Proto je možno křtít i miminka - totiž za předpokladu, že jejich křesťanští rodiče je budou vychovávat ve víře. A když takovýto človíček začne později rozum brát, přijde okamžik, že se sám musí svým vztahem ztotožnit se stavem, který už od Boha dávno obdržel. Sám ze své svobodné vůle se rozhodne pro společný pozemský život s Bohem a v lůnu církve....


..." 2. Pokřtít se dá člověk vždycky z vlastního rozhodnutí ..."...

Tato realita je už přece obsažena v tom slovním výrazu: "člověk se dá" . 
Není to ale jediná realita života!

Jak nahoře vysvětluji, i člověka neschopného "dát se pokřtít" je možno pokřtít, aby se stal také členem Boží rodiny. Takový se "nedá sám pokřtít" - a přesto může být také pokřtěn.

Má to svůj dobrý důvod být dítětem v Boží rodině - protože takovýto člověk je chráněn imunitou Božího dítěte - Pro ďábla je "chráněnou osobou", na kterou on nemůže. Máme také každý svého "bodyguarda" - anděla strážného!
Dokud si křtěnec zachová křestní nevinnost a z ní plynoucí milost posvěcující a milost pomáhající - je vyjmut z moci ďáblovy. Zlý duch ho nemůže posednout, nemůže mu ublížit.

Jedině až hřích ke smrti otevírá dveře ďáblu i u křesťana.

Pokud se zaměříme na většinové případy lidí, kteří uvěřili apoštolům a nechali se pokřtít (Sk 2), pak to byli pochopitelně lidé dospělí, mentálně víry schopní - schopní osobního vztahu s Bohem. U těch ze slyšení evangelia přišla víra (coby dar od Boha) - a tato víra je přivedla k jejich svobodnému rozhodnutí nechat se pokřtít. A ve křtu byli znovu obdarováni Bohem - a to novým duchovním životem v Kristu. Nikdo se neznovuzrodí tím, že vyzná Krista za Pána svého života, ale že v této svojí víře v Krista se nechá pokřtít a ve křtu se (Božím darem) narodí znovu jako Boží dítě.]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. březen 2024 @ 15:22:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 23. březen 2024 @ 08:36:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky se zkus zamyslet - když už se tu odvoláváš na tu logiku.

Jeden o voze - druhý o koze!

Když se člověk "dá pokřtít" - vždycky je to logicky nutně z jeho rozhodnutí (jinak by se nedal pokřtít).

Však člověk může být pokřtěn i nezávisle na svém rozhodnutí - v těch případech, že není mentálně schopen takové rozhodnutí učinit ho mohou učinit v jeho zastoupení jeho poručníci..
V opačném případě - kdyby tato možnost nebyla - tak by přece byli automaticky vyloučeni z plánu spásy všichni mentálně nezralí lidé (miminka) a všichni mentálně retardovaní lidé.


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 23. březen 2024 @ 09:59:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, tak nech ty tvoje kozy (mentálně neschopné a jiné tvé problémy) napokoji a vrať se k tématu diskuze, k tomu důležitému. Co ty na to?

  Já píšu pořád k tomu stejnému.

  V článku píšeš:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A to je dobré zjištění.]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 24. březen 2024 @ 10:28:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


I když se toto dneska jeví evidentně za obzorem tvých možností pochopit podstatu tohoto, zkusím ti to zopakovat:  

Člověk může býti pokřtěn v určitých případech i bez vlastního rozhodnutí  - buď není pro takové rozhodnutí mentálně zralý (miminka), nebo takového rozhodnutí není mentálně schopen vůbec (retardovaní).
Také ti - bez vlastního rozhodnutí - mohou být pokřtěni pro víru těch, kteří se o ně starají v jejich potřebách a jistým způsobem s nimi vytvářejí stejné "tělo rodiny".

V těchto případech tento bod 2. neplatí vůbec.

Pán Ježíš přikazuje: "Čiňte mi učedníky, křtíce je a učíce je ...."  (Mt 28,19).


Neříká ale nikde: "Čekejte, až se člověk sám dá z vlastního rozhodnutí pokřtít!"


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 24. březen 2024 @ 10:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO
]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 24. březen 2024 @ 21:25:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čiňte mi učedníky, křtíce je a učíce je ...

Toto jsou, Gregu, přechodníky. 

Vysvětlují blíže, jakým právě způsobem se činí Kristu učedníci.
Jestliže křtěnec je mentálně neschopen rozumět tomu, co se s ním ve křtu děje, nemůže to přece být proti jeho vůli!

Na druhé straně - není - li možno takového člověka pokřtít - pak by byli takoví lidé vyloučeni z plánu spasení. A to snad ani nemůžeš myslet vážně!


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 25. březen 2024 @ 07:54:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKONechápu, proč sem pořád pleteš duševně nemocné osoby. Ty podléhají úplně jinému režimu než my, podobně jako nemluvňata. 


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 26. březen 2024 @ 07:05:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před Bohem máme všichni stejnou cenu - ať zdraví, nebo nemocní - nebo prostě jenom ještě rozumově nevyspělí.


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 09:56:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Před Bohem máme všichni stejnou cenu - ať zdraví, nebo nemocní - nebo prostě jenom ještě rozumově nevyspělí.


A to tu někdo zpochybňuje? 


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. březen 2024 @ 05:45:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže tu někdo dává jako podmínku pro křest vědomé vyznání Pána Ježíše za Pána svého života - pak zde skutečně lidi rozděluje na ty schopné nechat se pokřtít a na ty neschopné nechat se pokřtít.

Pak vaše děti vyrůstají zbytečně jako nepokřtění pohané a nechávají se pokřtít až v době, kdy samy vyznají Ježíše za Pána.


]


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 24. březen 2024 @ 13:45:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, pořád ty tvoje kozy, odbíhání od tématu někam úplně jinam. 

  Jsi schopen se bavit k tématu, probrat to důležité a neřešit kozy, co s vozy nesouvisí?

  A navíc jsi neodpověděl na otázku.


  


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 24. březen 2024 @ 21:27:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vysvětlil jsem ti snad v předcházejícím komentáři, že bod 2.) v jistých případech neplatí nijak univerzálně.  Že je tu třeba hlubšího porozumění smyslu věcí.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 25. březen 2024 @ 06:09:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, určitě jsou sekty, co třeba křtí lidi násilím, proti jejich vůli, bez jejich rozhodnutí. To by se pak člověk "znovuzrodil" násilím. Dělají to tuším pravoslavní, křtili násilím lidi bez jejich rozhodnutí i na Západě, než západ praxi křtu opustil.

  Vysvětluješ vaše problémy dlouze, ale zcela zbytečně a hlavně mimo téma, Stando. Nevím, proč se pořád snažíš odběhnout od tématu jinam, je pro tebe téma - které jsi ty sám přinesl! - takový problém?

  Zpět tedy k tématu.


  V článku píšeš:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A to je dobré zjištění.

Je to jednoduché.

  1. Narodit se znovu se nikdy nestane z vlastního rozhodnutí.

  2. Pokřtít se dá člověk vždycky z vlastního rozhodnutí.

  Mluvil jsi tu vždycky o logice. Vezmi si tedy tato dvě základní fakta a porovnej je s tvými "vírami" na "znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo křest", co jsi tu propagoval.

  A trochu se zamysli. Můžeš li ještě.

  Je to jednoduché, Stando když ses nezamyslel, napíšeu ti to.

  Pro křest se člověk rozhoduje sám. Rozhodne se dát pokřtít. Kdyby se pak ve křtu znovuzrodil, znovuzrodil by se z vlastního rozhodnutí.

  A ty bys o tom slyšel.

  Ale taková věc se nikdy nestala. Já třeba nikdy nic takového neslyšel. A to jsem slyšel hodně svědectví o znovuzrození a o křtu.

  Tvoje víra "na znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo řest" je tedy nesmyslná víra. Jsou to neužitečné víry. Nepraktické. K ničemu.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 25. březen 2024 @ 06:30:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Že toto pořád dokola opakuješ, i když ti bylo vysvětleno, že bod dva vůbec takto neplatí - to už je u tebe jistý druh duchovní tuposti, Toníku. V tom ti už nepomůžu. Na to by už bylo potřeba nejspíš zázraku.

]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 25. březen 2024 @ 17:45:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  A to už zase lžeš, pomlouváš Cizince a urážíš místo toho, abys reagoval k tématu. Je dobře, že ukazuješ, co je v tobě, ale všichni už to vědí, Stando, nemusíš víc.


  V článku píšeš:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A to je dobré zjištění.


  Když se lidé dávají pokřtít, dávají se vždy pokřtít z vlastního rozhodnutí. Nikdy se nikdo nedá pořtít z rozhodnutí někoho jiného.

  Lidé, kteří se dávají pořtít, rozhodují tedy o svém křtu. 

  Obvykle se dají pokřtít okamžitě velmi brzy poté, co přijmou Pána Ježíše. Někdy, v denominacích, to probíhá tak, že se rozhodnou pro křest a dohodnou se s panem farářem nebo s pastorem termín, kdy budou pokřtěni.


  Kdyby platilo, že se křtem znovuzrodí, tak by si sami rozhodli o tom, kdy se znovuzrodí. Sami by rozhodli o svém znovuzrození.


  Což se neděje, Stando. 

  Tak, jako se lidé do tohoto světa nerodí z vlastního rozhodnutí, tak se ani lidé do věčného života nerodí z vlastního rozhodnutí.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 26. březen 2024 @ 07:00:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To není tak docela pravda. 
Takto se dávají pokřtít pouze ti, kdo jsou takového rozhodnutí mentálně schopni. Ale protože křest - nové narození - je milostí od Boha křtěncem ničím nezaslouženou, je možno křtít také lidi, kteří svého rozhodnutí nechat se pokřtít nejsou schopni. (Buď dočasně, nebo trvale neschopní). V těchto případech tyto křtěnce zastupují svojí vírou jejich poručníci (třeba rodiče, kmotři ...) - ti, co se starají o jejich základní životní potřeby.

Pán přikazuje učedníkům:  "Čiňte mi učedníky, křtíce je a učíce je ..."

Nikoli náhodou je tu křest na prvním místě!

Vyučení ve víře je výchovou ke vztahu. Ale křest je ponořením do Kristovy smrti a vzkříšení - ztotožnění s osobou Krista. Křtem se stáváme Božími dětmi - milostí Boží, bez našich zásluh.

Vyučení ve víře může přijít před křtem, nebo až po křtu. Vztah člověka je ale vždycky až lidskou odpovědí na Boží pozvání do společného života.


..."Kdyby platilo, že se křtem znovuzrodí, tak by si sami rozhodli o tom, kdy se znovuzrodí. Sami by rozhodli o svém znovuzrození."...

Nové narození se děje ve křtu - z milosti Boží, z Kristových zásluh. Z pevnosti platného Božího slova - Bůh to takto ustanovil. (Čiňte mi učedníky, křtíce je ...)

I člověk, který je mentálně schopen rozhodnutí pro společný život s Bohem a rozhodne se pro něj - i u toho dochází ke znovuzrození z pouhé Boží milosti až ve křtu, bez jeho zásluh. Nechává se Bohem obdarovat - proměnit.

I zde je to Bůh, který koná....


(Ef 2,4 ...)
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni — a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 26. březen 2024 @ 07:37:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Nové narození se děje ve křtu - z milosti Boží, z Kristových zásluh. Z pevnosti platného Božího slova - Bůh to takto ustanovil. (Čiňte mi učedníky, křtíce je ...)

  Stando, a k tomuhle tvému omyly, k těmhle tvým mylným vírám, ti píšu. Vždyť už jsi k tomuhle nesmysly napsal docela dobrou sebereflexi!


  Napsal jsi:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A to je dobré zjištění.

  Psal jsi to skutečně, reálně?

  A píšeš dále:

Osobně se domnívám, že v tom duchovním rozměru tomu  s novým narozením z vody a z Ducha ani nemůže být jinak.

  Domníváš se to skutečně i teď? To se domníváš totiž dobře, to tak je. A k tomu ti píšu  Když se lidé dávají pokřtít, dávají se vždy pokřtít z vlastního rozhodnutí. Nikdy se nikdo nedá pořtít z rozhodnutí někoho jiného.

  Lidé, kteří se dávají pořtít, rozhodují tedy o svém křtu. 

  Obvykle se dají pokřtít okamžitě velmi brzy poté, co přijmou Pána Ježíše. Někdy, v denominacích, to probíhá tak, že se rozhodnou pro křest a dohodnou se s panem farářem nebo s pastorem termín, kdy budou pokřtěni.


  Kdyby platilo, že se křtem znovuzrodí, tak by si sami rozhodli o tom, kdy se znovuzrodí. Sami by rozhodli o svém znovuzrození.


  Což se neděje, Stando. 

  Tak, jako se lidé do tohoto světa nerodí z vlastního rozhodnutí, tak se ani lidé do věčného života nerodí z vlastního rozhodnutí.

  Toník
  


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 26. březen 2024 @ 08:25:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já (i ty) jsme byli pokřtěni (dostali jsme od Boha dar věčného života) už brzy po narození. Bez našeho vlastního rozhodnutí - to k tomu nebylo třeba.

Podobně jako byl i Kristus obřezán osmého dne po narození a nikdo se ho neptal na jeho názor.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 27. březen 2024 @ 04:27:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A to už opět utíkáš od tématu k nesmyslům, bajkám, Stando. Jsi katolík, samozřejmě, že jsi nebyl pokřten, a to ani brzy po narození V ŘKC se už někdy od 14. století nekřtí. 

  A Od Boha si dostal dar věčného života dávno před tím, než ses narodil, v Ježíši Kristu. Nemusel ti ho dávat znova.  Zpět k tématu. Tématu, které jsi ty sám přinesl a teď se od něj snažíš - nevím proč - uhnout. Ke tvé sebereflexi ke tvým vírám na znovuzrození ve křtu a mimo křest.

  Napsal jsi:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A to je dobré zjištění.

  Psal jsi to skutečně, reálně?

  A píšeš dále:

Osobně se domnívám, že v tom duchovním rozměru tomu  s novým narozením z vody a z Ducha ani nemůže být jinak.

  Domníváš se to skutečně i teď? To se domníváš totiž dobře, to tak je. A k tomu ti píšu  Když se lidé dávají pokřtít, dávají se vždy pokřtít z vlastního rozhodnutí. Nikdy se nikdo nedá pořtít z rozhodnutí někoho jiného.

  Lidé, kteří se dávají pořtít, rozhodují tedy o svém křtu. 

  Obvykle se dají pokřtít okamžitě velmi brzy poté, co přijmou Pána Ježíše. Někdy, v denominacích, to probíhá tak, že se rozhodnou pro křest a dohodnou se s panem farářem nebo s pastorem termín, kdy budou pokřtěni.


  Kdyby platilo, že se křtem znovuzrodí, tak by si sami rozhodli o tom, kdy se znovuzrodí. Sami by rozhodli o svém znovuzrození.


  Což se neděje, Stando. 

  Tak, jako se lidé do tohoto světa nerodí z vlastního rozhodnutí, tak se ani lidé do věčného života nerodí z vlastního rozhodnutí.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 27. březen 2024 @ 04:27:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A to už opět utíkáš od tématu k nesmyslům, bajkám, Stando. Jsi katolík, samozřejmě, že jsi nebyl pokřten, a to ani brzy po narození V ŘKC se už někdy od 14. století nekřtí. 

  A Od Boha si dostal dar věčného života dávno před tím, než ses narodil, v Ježíši Kristu. Nemusel ti ho dávat znova.  Zpět k tématu. Tématu, které jsi ty sám přinesl a teď se od něj snažíš - nevím proč - uhnout. Ke tvé sebereflexi ke tvým vírám na znovuzrození ve křtu a mimo křest.

  Napsal jsi:

Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí


Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!

  A to je dobré zjištění.

  Psal jsi to skutečně, reálně?

  A píšeš dále:

Osobně se domnívám, že v tom duchovním rozměru tomu  s novým narozením z vody a z Ducha ani nemůže být jinak.

  Domníváš se to skutečně i teď? To se domníváš totiž dobře, to tak je. A k tomu ti píšu  Když se lidé dávají pokřtít, dávají se vždy pokřtít z vlastního rozhodnutí. Nikdy se nikdo nedá pořtít z rozhodnutí někoho jiného.

  Lidé, kteří se dávají pořtít, rozhodují tedy o svém křtu. 

  Obvykle se dají pokřtít okamžitě velmi brzy poté, co přijmou Pána Ježíše. Někdy, v denominacích, to probíhá tak, že se rozhodnou pro křest a dohodnou se s panem farářem nebo s pastorem termín, kdy budou pokřtěni.


  Kdyby platilo, že se křtem znovuzrodí, tak by si sami rozhodli o tom, kdy se znovuzrodí. Sami by rozhodli o svém znovuzrození.


  Což se neděje, Stando. 

  Tak, jako se lidé do tohoto světa nerodí z vlastního rozhodnutí, tak se ani lidé do věčného života nerodí z vlastního rozhodnutí.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 06:32:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Když jsi si tenhle nesmysl nechal vtlačit do hlavy, byla to tvoje svobodná volba. Tvé rozhodnutí. Tím se ale toto naprosto lživé tvrzení (tento nesmysl) nestalo ani o kousíček pravdivějším, než bylo kdykoli předtím. Jen jsi rozšířil řady zmatených lidiček i o svoji osobu.

..."Čiňte mi učedníky, křtíce je a učíce je ..."...

Takto nějak to Kristus přikázal učedníkům. Pár slovy tak načrtl obraz života každého křesťana. Učinit učedníka ve křtu - onu "alfu" spolupráce křesťanů s Bohem (jako počátek řecké abecedy) vyhradil Božímu působení v životě nového křesťana. Další písmena této "abecedy" (vyučit ve víře) svěřil už svým apoštolům vedeným Duchem svatým.

Každý pokřtěný bez výjimky se tak ve křtu stává Božím dítětem - je napojen svým životem na život Kristův. Bůh v tomto nikoho neupřednostňuje ani nediskriminuje - žádné protekce.

Co je křest (a co není křest) ví katolická církev lépe než ty (už dva tisíce let)...."  A Od Boha si dostal dar věčného života dávno před tím, než ses narodil, v Ježíši Kristu. Nemusel ti ho dávat znova."...

Co věta, to "perla" nevědomosti, nevzdělanosti v křesťanské víře.

Dědicem věčného života se člověk stává až ve křtu. 
Až tehdy - až svým napojením na Krista (naroubováním na ušlechtilou olivu - Ř 11,24)  - získává nebeské občanství, dar věčného života s Bohem...."Obvykle se dají pokřtít okamžitě velmi brzy poté, co přijmou Pána Ježíše."...

Kde konkrétně Pán Ježíš učí o této tvojí podmínce pro křest (poté, co přijmou Pána Ježíše)?
..."Tak, jako se lidé do tohoto světa nerodí z vlastního rozhodnutí, tak se ani lidé do věčného života nerodí z vlastního rozhodnutí."...

Souhlasím.
Žádný křtěnec nerozhoduje o svém novém narození. A to ani kdyby si o křest zažádal. 
Vždycky je nové narození ve křtu dílem Božím (i u miminka, i u dospělého), a onomu "zažádání" o křest už předcházela Boží milost daru víry. Nové narození je vždycky procesem a Bůh zde vždycky vůči člověku  jedná jako první. V každém případě.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 10:25:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, nesmysl sis určitě nechal vtlačit do hlavy. "Podmínky pro křest" a jiné tvé další problémy, co si vyrábíš, teď neřeším. To už úplně odbíháš od tématu.  Zpět tedy k tématu, k tvé sebereflexi na tvé divné "víry" na "znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo křest".Žádný křtěnec nerozhoduje o svém novém narození

  Naprosto přesně, Stando. To nerozhoduje. Nikdo - ani křtěnec, ani neřtěnec nerozhoduje o svém novém narození.

  Na rozdíl od křtu, o kterém křtěnec rozhoduje.

  Konečně jsi snad tedy prozřel z těch tvých "vír" na "znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo křest"? 

  Už víš, že to jsou nesmyslné nepravdivé "víry"? Navíc "víry" neužitečné, k ničemu?

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. březen 2024 @ 06:02:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Realitou tvého života ale je, že právě že je řešíš!

Proto tvoje děti vyrůstaly nepokřtěné jako pohani a nechávaly se pokřtít až si samy o křest zažádaly. To je skutečnost, nikoli tvoje rétorické fikce!

Praxe tvého života tě usvědčuje z tvých vlastních chyb - z nepravdy.

Křtěnec o svém křtu ve skutečnosti nerozhoduje nikdy.

Ani v případě křtu miminka, ani v případě křtu třeba až v dospělosti. I v tomto případě - i v onom případě - k tomu křtu křtěnce přivede sám Bůh skrze víru.
 
A je to Bůh, který dává nový život ve křtu, nové narození do stavu Bohem přijatého dítěte.
]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 29. březen 2024 @ 08:37:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, je možné, že realitou tvého života je, že si řešíš problémy, které popisuješ. To je tvoje věc a netýká se tématu.


Křtěnec o svém křtu ve skutečnosti nerozhoduje nikdy.

  Tak to máte blbé, Stando. 

  Takže u vás skutečně nemáte jediného člověka, který by se dal pokřtít?

  Nejsi tedy vůbec schopen procitnout z těch tvých vír na znovuzrození a porovnat je s realitou, nemáš koho se zeptat?

  Toník]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 06:16:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neznám člověka, kterého by ke křtu nepřivedla víra - buď jeho víra vlastní, nebo víra jeho rodičů v době, kdy vlastní osobní víru mít ještě nemohl.
A víra je vždycky výhradně Božím darem.]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:48:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A znáš nějakéhé člověka, kterého ke křtu přivedla jeho vlastní víra, aby ses ho mohl zeptat na realitu a mohl tvoje "víry" na "znovuzrození ve křtu" a "znovuzrození mimo křest" porovnat s realitou? 

  Abys mohl porovnat s realitou tvé nápady ve stylu "Křtěnec o svém křtu ve skutečnosti nerozhoduje nikdy."?

  Pokud znáš takového člověka, zeptej se ho na ty tvoje "víry" a nápady, zda jsou pravdivé.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:39:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nemluvil jenom o vlastní osobní víře ale také o víře rodičů, kteří přinášejí své děti ke křtu už jako miminka.

Vždycky  - u každého křtu - hraje víra ústřední roli. Bez víry nelze křtít. Víra přivádí ke křtu a víra je darem Božím.

Vírou ze slyšení Božího slova jsme byli narozeni znovu z vody a z Ducha svatého ve křtu
A to bylo takto o každém z nás rozhodnuto Bohem:


(Tit 3,4 ...)
.... v den, kdy se ukázala dobrota Boha, našeho Spasitele, a jeho láska k lidem,  on nehleděl na skutky spravedlnosti, které jsme snad vykonali, ale z pouhého svého milosrdenství nás spasil koupelí znovuzrození a obnovy v Duchu Svatém. A onoho Ducha na nás v hojnosti vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom byli Kristovou milostí ospravedlněni a v naději obdrželi dědictví věčného života.


Člověk k tomuto přidává svůj souhlas pouze v těch případech, kdy je sám takového rozhodnutí už schopen. Pokud tohoto vědomého souhlasu  člověk schopen není - Bohu to nijak nebrání, aby člověka podle svého rozhodnutí stejně spasil.
]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:49:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, tolik slov ... CHováš se jak korouhvička, vykrucuješ se, místo abys reagoval k tématu.

  Tak zpět k tématu. Ke tvé sebereflexi na "víry" na znovuzrození ve křtu a znovuzrození mimo křest.

Člověk k tomuto přidává svůj souhlas pouze v těch případech, kdy je sám takového rozhodnutí už schopen.

  A kdyby platily tvé falešné "víry" na znovuzrození ve křtu a znovuzrození mimo křest, co jsi tu psal, tak by se takový člověk vlastním souhlasem a vlastním rozhodnutím znovuzrozdil.

  Už jsi tedy porozuměl, že tvoje "víry" na znovuzrození ve křtu a znovuzrození mimo křest jsou nesmysl?

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:28:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý křtěnec se rodí znovu z vody a z Ducha svatého z pouhého rozhodnutí Boha - z milosti - darem, z rozhodnutí Boha, který jej ve křtu "adoptuje" za své dítě.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 14:40:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Takže máš pořád ty tvoje fiktivní nepravdivé víry.

  No, nevadí, STando. Už to vypadlao, že ses trochu probral. Tak zpět k tomu, co jsi psal:


Nepoznal jsem totiž dosud nikoho, kdo by se narodil do tohoto světa z vlastního rozhodnutí

  I  vedle v diskuzi jsi psal [granosalis.cz] [granosalis.cz]:

Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí?  Já ještě ne!


  To jsi psal dobře, STando. Pokud budeš konečně vědět alespoň toto, i to by byl pokrok v diskuzi. 

  Toník]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 01. duben 2024 @ 15:44:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko 

A mimina ,které neprošli tou vaší "svátostí křtu" ,tak někdy kastujete ,jak o tom psal dříve Tonda ,že takto to brali u nich ve farnosti . Tedy to rozdělování mimin.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 10:17:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nekastujeme miminka nijak speciálně. 

Pokud někdo není pokřtěný, není dosud křesťanem. Toto platí - toto je učení apoštolů od počátku církve.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 15:15:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko

Ještě 10 let, to můžete s Tondou probírat ,a pokud zůstaneš Oko ( stejně jako kvantum dalších  řk )ve vaší tradiční  nábožnosti ,nic se nepohne. Stále budete tvrdit i to ,že příkladně malý Adolf Hitler ( tedy když byl ve svém mimi věku )byl křesťanem . Dokonce někteří pošuci nábožní, tvrdili ,že byl tento maniakální chlap ,po celý svůj život křesťanem. Takto to někdy dojde ,když se prosadí falze učivo ,i když dost staré -stovky let ,to jo . Oko ,Oko ,je to stále stejná píseň . Jste jednoduše nábožně paličatí a uvázaní k jen tomu "vašemu". Samozřejmě ,skrze mnoho okolností . U každého trochu jinak . Rodinná výchova v řk nábožnosti, často už od dětství ,neschopnost uznat omyly vaší komunity velké ,atd atd . Jo chlapci "římští" ,to jsou extra silné kořeny náboženské. Jo lze to pochopit .


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 06:26:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je možné se stát křesťanem a přesto později nežít jako křesťan.

Na Boží dar člověk má stále svobodu ho odmítnout, zahodit.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 30. březen 2024 @ 10:03:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko

A ten chlap,  který nevěřil v existenci Boha- Stvořitele  , a který prošel v mimi věku , tou řk "svátostí křtu" , chodil ( skrze rodinnou tradici ) i "ministrovat " do jednoho řk kostela , a za několik let později ,požádal o členství v bývalé KSČ , a byl přijat , a posmíval se křesťanům s jiné akce  ,.... tak tento chlap ,..byl dle mnohých řk ,stále římsko-katolickým křesťanem. Dokonce i on to o sobě prohlašoval ,protože věděl ,že ho tak mnozí řk stále berou - tedy že on je římský katolík . To že tento strejda ,nevěřil ani v ten základ ,tedy v existenci Boha-Stvořitele ,to ty jiné řk nějak moc netrápilo. Jen takový lehký úsměv ,a .....,,To nevadí ,stejně jsi katolík " . Oko ,a přesně toto je vaše náboženství . Toto je vaše "křesťanství ".


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 31. březen 2024 @ 09:52:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...". Oko ,a přesně toto je vaše náboženství . Toto je vaše "křesťanství ""...Danny, to není naše křesťanství, ale tvůj omyl.
(Škoda, že jsi nemohl být dneska v naší farnosti na bohoslužbě - abys sám zažil tu opravdovost naší víry. Nebo včera večer na Bílou sobotu).


"Vylomeným roubem" z římského katolictví se stává automaticky každý římsko-katolík, který svým životem neplní patero přikázání církve.

Tedy úplně stačí např. v čas velikonoční nepřijat eucharistii a automaticky jsi tím už vyloučen z římsko-katolické církve.

Už tímto stojíš mimo římsko-katolickou církev. mimo její živé společenství.
 (Můžeš se samozřejmě znovu do ní vrátit, když učiníš svátostné pokání, smíříš se s Bohem a církví - když změníš své hříšné smýšlení).


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 31. březen 2024 @ 11:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Ale když Stando počítáte, kolik je miliard římskokatolíků, kolika miminkům se farářům podařilo udělit svátost křtu, abyste se tvářili jakoby velcí, tak to se vám tam do počtu hodí i ti, co stojí mimo ŘKC, viď? To je najednou v ŘKC tu miliarda, tu skoro dvě miliardy, ...

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:14:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud bereš matrikový počet, je to cosi jiného, než počty skutečně praktikujících katolíků.

My, jako většinová církev, máme své specifické problémy, které musíme řešit a které vy ostatní nemáte.

My musíme rozlišovat lidi jak podle stavu, který pro ně zvolil Bůh (a my to jenom respektujeme), ale také podle skutečného vztahu, který oni žijí. Protože i když Bůh člověka znovuzrodí do dítěte Božího, člověku stále ponechává svobodu sám si zvolit, zda bude po způsobu Božího dítěte sám také žít.


My, katolíci, nepřijdeme za nikým z nás, abychom mu sahali do svědomí,  abychom mu řekli: ty nežiješ s Bohem, vylučujeme tě z katolické církve. Je nás příliš mnoho, abychom řešili takové věci. Jen výjimečně se tak děje v případě veřejného hříchu či závažných herezí.
Je to jen mezi Bohem a každým člověkem individuálně. Uvědom si, že početně jsme o celé řády kdesi úplně jinde!

Vy ostatní jste církvemi elitářskými. 
Pokud někdo z vás nežije podle vašich představ - prostě ho vyloučíte ze svého středu. Navíc si přisadíte, že k vám vlastně nikdy nepatřil. A basta.

Jede se dál ...
]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 14:37:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A to už je Standa lhář a pomlouvač, jak ho známe. To už mám Stando zkušenost, že když místo psaní k tématu začneš pomlouvat diskutující a lhát, tak že je "diskuze" s tebou u konce.

  My určitě nežijeme nic z toho, co vynášíš ty z tvého srdce, ať už slušně sám za sebe, nebo hulvátskými lživými přehazovačkami, kterými se snažíš přehodit tvé uvažování na druhé. 

  Kdyby tě někdy zajímalo, co žijeme my, tak se zeptej, místo vymýšlení nesmyslů o druhých podle stavu tvého srdce.

  A nebo si poslechni toho Vojtu Kodeta. Říká to docela dobře.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 13:22:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A o kom jsem tedy ten "hlář a pomklouvač" konkrétně?

Podle tebe jsem měl v něčem pomlouvat snad katolickou církev, nebo snad tu tvoji v Nymburce?

Protože já se jenom snažil vyjádřit ony rozdíly v přístupu k jednotlivcům v církvi majoritní a v církvích minoritních obecně a mimo katolickou církev neadresně.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 06:47:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To já Stando nevím o kom jsi to konkrétně lhal a psal tvoje projekce ve stylu:

  To je otázka na tebe, o kom jsi to ty lhal a na koho ses snažil přehodit tvé zvrácené postoje? Vypadalo to, že to píšeš mně, takže jsi lhal o mně.


Podle tebe jsem měl v něčem pomlouvat snad katolickou církev, nebo snad tu tvoji v Nymburce?

  To je otázka na tebe, koho jsi to pomlouval a na koho ses snažil ty tvoje zvrácené postoje přehodit.

  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 03. duben 2024 @ 12:17:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže ty nevíš, o kom jsem měl podle tebe lhát a koho jsem měl pomlouvat?


Přesto jsi mě nazval lhářem a pomlouvačem.


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 18:12:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ne, Stando. Nevím o kom všem jsi to lhal. To bys musel napsat ty, o kom jsi to psal, když jsi mi psal:


  Jestli jsi to psal o mně, tak jsi lhal o mně. 
  Jestli jsi to psal o křesťanských církvích, tak jsi lhal o křesťanských církvích.

  Nevím, o kom všem dalším jsi lhal. To bys musel ty napsat, o kom sis tvoje zvrácené postoje vymyslel.

  Toník

  


  


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 07:20:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando - vždyť ty ani neznáš učení ŘKC. Už jsi to tu předváděl často, stejně jako Martino. Pak už to vypadalo, že jste si snad zjistili, co v tomto ŘKC učí, ... a teď zase píšeš takový nesmysl.

  Zjisti si o tomto něco, jak má toto ŘKC a její členové, než tady budeš psát dezinformace.

  Ty počty kterými se ŘKC chlubí, ta miliarda a kousek, by ti mohla být nápovědou.


  Toník


]


Re: Už jsi snad slyšel o někom, kdo se narodil z vlastního rozhodnutí? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 03. duben 2024 @ 10:13:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko

Jelikož jsi byl od útlého dětství vychováván v římsko-katolickém náboženství ,bylo ti dáváno za vzor ,a učil jsi se ,že jsi v jediné pravé kresťanské církvi ( i s velkým C ,u vás - dle vašeho pohledu ) ,přijal jsi postupně i v dospívání a dospělosti ,mnoho vaší teologie a i určitých náboženských dedukcí vaší ŘKC ,... tak co se potom stalo ? Dnes tu je už dlouhodobě Oko ,který věří čemu věří. Kdyby jsi se narodil rodičům od CASD ,a oni tě od malého tvého věku ,také vedli striktně podle jejich religie ,je pravděpodobné ,že z mnoha příčin ,by jsi dnes vyznával silně učivo CASD. Totéž v růžovo- modrém ,pokuď by jsi byl vychováván u mormonů ,Svědků Jehovových , kristadelfiánů , unitářů , atd atd. Věříš čemu věříš ,je to tvoje ...,ale i rodinnou a jinými ,...převzaté náboženství. Jo můžeš ho mít do konce fyzického života. Volba je na tobě ,jestli budeš hledat dál pravdu u Boha ,nebo zůstaneš stále ve svém , jakoby "jediném pravém náboženství".Mnoho lidí bylo na tom podobně jako ty ,ale hledalo dál. Vše je tvoje volba . Co se týče vašich řk vývodů ohledně vaší tzv "svátosti křtu" u mimin , tak i mnohé lidi pohanského směru ,dnes praští do očí i mysli,že ty vaše dedukce nesedí . Nejde tak "sekat" křesťany ,jak se domníváte .


]


Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 15:42:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!...“ (L 12,49)   Jistě, že tím Pán Ježíš myslí, to, co se začne ve společnosti lidí šířit a bude lidmi přijímáno. Zvěst o spáse, jenže tato zvěst vyvolá nejen pokoj, ale u utrpení, nenávist boj. Další verše na to poukazují.     ·   50 [www.biblenet.cz]Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! ·   51 [www.biblenet.cz]Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! ·   52 [www.biblenet.cz]Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem; ·   53 [www.biblenet.cz]budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“   Ježíš tu předpověděl svoje utrpení a i to, co postihlo ostatní.   Ale podobě se šíří i jiné lidské jevy, které vedou k válkám zbytečnému utrpení.     • Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. březen 2024 @ 06:13:51 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Teď Stando k tomu dalšímu, co píšeš, méně podstatnému. Psal jsi, že žiješ v nějaké zaprděné bublině sektářů nebo heretiků, či co. A tenhle článek o tom dost vypovídá.

    Píšeš v článku:

  Už jsi se znovuzrodil?

  Toto bývá častou otázkou mezi křesťany nekatolických církví. Co tím vlastně mají na mysli?


    Co to tam prosímtě máš u vás za "křesťany nekatolických církví", že mají takové otázky? Já jsem potkal poměrně hodně křesťanů z nekatolických církví a v životě jsem od nich tuhle otázku neslyšel. Myslím, že nedává smysl takovouhle otázku v křesťanském prostředí pokládat.

    Díval jsem se na net a "Už jsi se znovuzrodil?" nebo "Už jsi se znovuzrodila?" pokládá na celocelém internetu jeden jediný člověk - to je jakýsi diskutující "oko" na stránkách Granosalis. Nikde jinde se na celém internetu tahle otázka nevyskytuje. Nikoho nenapadlo ptát se tak, jako tebe.

    V jakém prostředí to prosímtě žiješ, proč si dáváte takové divné otázky a jsou vám ty otázky k něčemu užitečné, když vám na ně lidi odpoví, zjistíte z nich něco?

    Toník

  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 22. březen 2024 @ 12:52:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  (Napsal Cizinec v r. 2012).


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. březen 2024 @ 15:22:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Tak, Stando. To Cizinec napsal. Bylo to v dobře, kdy jsi psal, že "ty vlastně stále nevíš, jak se člověk stává křesťanem a údem Kristovy církve." (což bylo vidět, že to nevíš) a urážel jsi tam římské katolíky, že jsou "podobně zmatení" jako ty. 

    Psal jsem ti tedy svědectví k tomu, co jsi neznal, abys měl trochu představu, co žiju, proti tomu, co žiješ ty. A reagoval jsem pak k tomu.


    Ty jsi taky psal svědectví v článku, o tom, co žijete vy. Proč pak neodpovídáš o čem to píšeš?


    Píšeš v článku:

  Už jsi se znovuzrodil?

  Toto bývá častou otázkou mezi křesťany nekatolických církví. Co tím vlastně mají na mysli?


    Co to tam prosímtě máš u vás za "křesťany nekatolických církví", že mají takové otázky? Já jsem potkal poměrně hodně křesťanů z nekatolických církví a v životě jsem od nich tuhle otázku neslyšel. Myslím, že nedává smysl takovouhle otázku v křesťanském prostředí pokládat.

    Díval jsem se na net a "Už jsi se znovuzrodil?" nebo "Už jsi se znovuzrodila?" pokládá na celocelém internetu jeden jediný člověk - to je jakýsi diskutující "oko" na stránkách Granosalis. Nikde jinde se na celém internetu tahle otázka nevyskytuje. Nikoho nenapadlo ptát se tak, jako tebe.

    V jakém prostředí to prosímtě žiješ, proč si dáváte takové divné otázky a jsou vám ty otázky k něčemu užitečné, když vám na ně lidi odpoví, zjistíte z nich něco?

    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 23. březen 2024 @ 08:21:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Dobře píšeš, že nikdy nebyla doba, kdy bych já nevěděl, jak a kdy se člověk stává křesťanem.  :-)  Jedna z prvních věcí, které jsem vás tady na Granu učil: Člověk se stává křesťanem Boží mocí (darem) ve křtu - kdy se z Boží milosti narodí znovu z vody a z Ducha svatého. Nijak jinak se křesťanem - učedníkem Krista, nestaneš.

  Žádným svým "vyznáním Krista za Pána života", žádným svým skutkem lásky ani zbožnosti, ani žádným jakýmsi "znovuzrozením" u kterého vůbec nebyla materie vody.

  Toto jsou všechno  jen tvoje omyly, do kterých jsi zabředl a vězíš v nich hluboko. Nedokážeš se z nich vymotat.  ..."... "Už jsi se znovuzrodila?" pokládá na celocelém internetu jeden jediný člověk - to je jakýsi diskutující "oko" na stránkách Granosalis."...

  Tak nevím, jestli jsi rázem ztratil své schopnosti vyhledávat po internetu nebo se chováš účelově  lživě, že jsi mimo Oka prý nenašel nikoho, kdo by si kladl otázky ohledně znovuzrození:


  Znovuzrození vírou - jeden z častých omylů dnešní doby:
  "Jestli jsi nepřijal Pána Ježíše jako svého Spasitele, můžeš zvážit naléhání Ducha svatého, když mluví k tvému srdci. Musíš se narodit znovu. Pomodlíš se modlitbu pokání a staneš se novým stvořením v Kristu dnes? "
  (https://www.gotquestions.org/Cesky/Znovuzrozeny-krestan.html).

  Adventisté si zase pletou znovuzrození s obrácením: "Je mnoho věřících lidí, ale jen málokdo z nich znovuzrození (obrácení) opravdu prožil."
  (https://apostolskacirkev.cz/narovinu/jak-muzu-poznat-jezise-osobne)


  Dokonce i na katolických stránkách (Víra.cz) si pletou znovuzrození s obrácením.

   - Dobrý den, mám ohledně víry jednu důležitou otázku. Týká se znovuzrození. Mám množství kamarádů z protestantských církví a z letničně-charizmatického hnutí a všichni mluví o tom, že jsou znovuzrození křesťané. Zdá se mi, že i na jejich životech je to cítit. Jsou to skvělí lidé se živou vírou. Dost často, slyším, že lidem, kteří se znovuzrodili, se změnil život.


  Odpověď:
  "Znovuzrození je skutečně termín, který se v evangelikálních a charizmatických kruzích používá a který je spojován s novou silou a radostí ze života s Bohem.
  Nicméně tato proměna není skutečně vyhrazena jen nekatolickým církvím, v katolické církvi se ale spíše používá pojem obrácení či v katolických charismatických kruzích termín křest v Duchu svatém.
  To, co je podstatou lidského úsilí o Boží dar nové dynamiky života z víry, je možno nezávisle na denominaci najít v reflexi své dosavadní víry, v modlitbě a hledání nových forem modlitby, a to především v modlitbě jeden za druhého, i v modlitbě nad těmi, kteří touží obnovit svoji víru
  ."

  Jak je z tohoto vidět, terminologie mezi křesťany silně pokulhává a zavádí to pak do polopravd a do lží. Do zmatení víry.


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 23. březen 2024 @ 10:09:23 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, určitě byla dobra, kdy jsi psal: "ty vlastně stále nevíš, jak se člověk stává křesťanem a údem Kristovy církve." A věřím ti, že jsi to psal sám za sebe. A já ti zase psal svědectví sám za sebe, jak mi Bůh dal nový život.


    A teď zase odbíháš od tématu. Je nějaký důvod, proč nediskutuješ k tomu, co jsi psal v článku a mermomocí uhýbáš?    Píšeš v článku:

  Už jsi se znovuzrodil?

  Toto bývá častou otázkou mezi křesťany nekatolických církví. Co tím vlastně mají na mysli?


    Co to tam prosímtě máš u vás za "křesťany nekatolických církví", že mají takové otázky? 

    Díval jsem se na net a "Už jsi se znovuzrodil?" nebo "Už jsi se znovuzrodila?" pokládá na celocelém internetu jeden jediný člověk - to je jakýsi diskutující "oko" na stránkách Granosalis. Nikde jinde se na celém internetu tahle otázka nevyskytuje. Nikoho nenapadlo ptát se tak, jako tebe.

    V jakém prostředí to prosímtě žiješ, proč si dáváte takové divné otázky a jsou vám ty otázky k něčemu užitečné, když vám na ně lidi odpoví, zjistíte z nich něco?
    Podle mně sis to celé vymyslel. Tu otázku "Už jsi se znovuzrodil?". Je to jen tvůj svět, tvoje uvažování. A tu otázku jsi ty přišil "mezi křesťany nekatolických církví". Ale jen fiktivně, virtuálně, protože reálné žádné takové křesťany nemáš, s nikým takovým se nestýkáš.

    Bojuješ tedy v článku statečně, ale jen s fikcemi, co sis ty sám vyrobil, abys měl s čím bojovat.

    Je to tak?

    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 23. březen 2024 @ 10:17:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    A ke tvé neznalosti a dalšímu vymýšlení, STando

    Ani jedno, ani druhé.


    Ve skutečnosti, v realitě, mně zajímalo, o čem to asi píšeš. Protože s otázkou "Už jsi se znovuzrodil?" jsem se v životě nesetkal. 


    Tak jsem vzal tu otázku a zadal jí do googla, jestli se takhle někdo ptá.

    No a našel jsem jednoho jediného, kdo se takto ptá: Diskutující oko na Granosalis.

    Tak jsem hledal dál, různě modifikuji. Vzal jsem otázku "Už jsi se znovuzrodila?" a dal jí do Googla, jestli se někdo ptá takto.

    No a našel jsem jednoho jediného, kdo se takto ptá: Diskutující oko na Granosalis.


    No a pak jsem zkoušel různé modifikace "Už ses narodil znovu?" "Už ses znovuzrodil?" a pár dalších, jestli jsi náhodou jenom nenapsal tu otázku nepřesně.


    A nic. Na celém velkém českém internetu se takhle nikdo neptá.


    Protože takhle se Stando nikdo neptá


    To co si řešíš ty, otázky, které si ty vymýšlíš, nejsou z reality. Jsou to tvoje problémy, které se netýkají křesťanů a jejich reality. A to ani katolických, ani nekatolických, ani těch, co s vašimi oddělováními se nemají nic společného.

    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 23. březen 2024 @ 12:15:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A na ty odkazy, které jsem tobě dal, jsi se alespoň podíval?

  Abys věděl, co kde lidé vlastně řeší doopravdy ....


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 24. březen 2024 @ 07:44:19 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A na ty odkazy, které jsem tobě dal, jsi se alespoň podíval?

    Ahoj STando.

    Ten odkaz na vira.cz znám už z historie, to je fakt zmatek. Tedy kromě toho dotazu - ten dotaz je dobrý, hezky popisuje realitu, zjevně pravdivé svědectví. 

    Zmatek je jen ta odpověď.

    A ten dotaz na vira.cz určitě není neužitečný nepraktický a nereálný dotaz ve stylu "Už jsi se znovuzrodil?", co sis vymyslel ty, ale ten dotaz tam zní úplně jinak.

    Když už jsme u toho, podíval ses na ten dotaz na těch stránkách vira.cz ty?  Je to velmi hezký a praktický dotaz, který popisuje situaci lidí, kterou jsme my taky prožili.


    To jsou ale katolíci, ne, ptají se sebe navzájem? Ne nekatolíci?

    Ten druhý odkaz, co jsi nedal, je gotquestions.org. Tam je opět zcela jiný dotaz, a ten zní: "Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?"

    Pak tam je pár dalších otázek, např "Proč se člověk musí znovuzrodit?" "Pomodlíš se modlitbu pokání a staneš se novým stvořením v Kristu dnes?" nebo "Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek?"

    Tvoje otázka ve stylu "Už jsi se znovuzrodil?" se opět na stránce opět nevyskytuje. Navíc nikde není zmíňka, že by to byl nekatlický článek - klidně ho mohl napsat katolík.


    Takže Stando, přiznáš barvu?

    Že když jsi psal toto:


  Už jsi se znovuzrodil?

  Toto bývá častou otázkou mezi křesťany nekatolických církví. Co tím vlastně mají na mysli?

  Oni kladou velký důraz na vztah člověka k Bohu (což je samozřejmě dobře), ale toto své „duchovní probuzení“ označují jako jakési „znovuzrození“.

    Tak sis to vymyslel, není to tvoje realita?

    Reaguješ tedy článkem na fikci, virtuální svět, který neexistuje. 

    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 24. březen 2024 @ 10:18:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  V celém článku vysvětluji, že toto je právě ono mylné chápání Ježíšovy řeči o nutnosti narodit se znovu - že takto se člověk znovu nenarodí. Zvláště v případě, že ho Bůh znovuzrodil už v jeho věku miminkovském. Zase tu kdosi prosí o auto a neví o tom, že mu už dávno stojí v jeho vlastní garáži!

  Ale doufám, že ten můj článek tady četli i takoví, kteří jeho smysl pochopili správně ...


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 24. březen 2024 @ 14:02:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  V celém článku vysvětluji, že toto je právě ono mylné chápání Ježíšovy řeči o nutnosti narodit se znovu - že takto se člověk znovu nenarodí.

    A na to jsi přišel jak? Ze tvojí zkušenosti? 

    Nebo z čeho sis to vymyslel?


  Zase tu kdosi prosí o auto a neví o tom, že mu už dávno stojí v jeho vlastní garáži!

    Odhaduju, Stando, že o auto v garáži tu někdo prosí leda tak v tvojí hlavě.

    Tak jako dotazy "Už jsi se znovuzrodil?" jsou tak maximálně v tvojí hlavě. 

    Vymyslel sis je, vybájil, abys měl čemu oponovat.
    

    
    Stando, tak zpět od tvých fikcí a výmyslů do reality. 

    Ta "modlitba pokání" z těch stránek zni takto:

  „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus na sebe vzal trest, který jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

    Kde v té modlitbě vidíš "prosbu za auto"?  

    V té modlitbě není jedna jediná prosba. Ani není potřeba v takové situaci prosba.


    Je tam toto:

  1. Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání.

    To je znalost faktu. Boží zjevení člověku. Ne prosba.


  2. Ježíš Kristus na sebe vzal trest, který jsem si zasloužil já

    Opět fakt. Realita.


  3. abych já skrze víru získal odpuštění.

    Trochu spekulace, snaha o teologii, ale určitě ne prosba.


  4. Odvracím se od svého hříchu

    Opět konstatování faktu. Situace toho člověka. Ne prosba.


  5. vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš

    To je vyznání víry. Opět ne prosba.


  6. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění

    To je poděkování. Ne prosba.


    Jestli tu "tu kdosi prosí o auto a neví o tom, že mu už dávno stojí v jeho vlastní garáži!", tak to určitě nejsou lidi na stránkách, které jsi ty uvedl (a u kterých ani není napsáno, zda jsou katolické či ne, jak se dělíte).


    A škoda, že jsi napsal článek, kde odpovídáš na nějaké tvé výhrady a problémy a nevyjádřil ses k té sebereflexi, co jsi psal vedle v diskuzi [granosalis.cz].
  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 24. březen 2024 @ 21:19:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Dovolím si ti připomenout, že jsi to byl tady ty, co jsi tu prezentoval svoji divnou víru o tom, jak jsi se prý znovuzrodil docela mimo křest.


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 25. březen 2024 @ 06:22:00 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Takže sis vymyslel, vybájil dotaz "Už jsi se znovuzrodil?" a ještě sis dobájil nějaké prosby o auto, které neexistovaly. Ale pak už nereaguješ k tomu, co ti píšu.


    Jako že by sis přečetl, co píší ty lidi, ne že bys jim domýšlel nějaké nesmyslné prosby o auto v garáži?


    Že jsi to byl právě TY, co jsi tu prezentoval svoji divnou "víru" o tom, jak jsi se prý znovuzrodil docela mimo křest, to nemusíš připomínat, to vím. Nikdo jiný kromě tebe tu takovéhle nesmyslné a zbytečné "víry", jako jsi prezentoval právě TY, neměl. Takovéhle nesmyslné "víry" totiž lidi nemívají, nejsou k ničemu.    Stando, k tématu znovuzrození nemáš mít "víry". 

    Jedno jaké "víry" tu prezentuješ. Ježíš neříká: Musíte mít ke znovuzrození víry.

    Nemáš si v sobě nosit kus Jidáše. 

    Nemáš si s sebou tahat Adama. 

    Nemáš bojovat sám se sebou ve svém srdci, když máš vykonat dobro - to má být přirozenost člověka, konat dobro, má ho dělat rád, sám, ze svého srdce.

    Nemáš mít naprostou volnost konat zlo, lhát o lidech, pomlouvat je. 

    Měl bys mít kousek dobré svědomí, které tě varuje.


    Odpověď dobrého svědomí Bohu je pak křest - odložení toho starého.

    Ale před tím, STando, před tím se musíš znovu narodit. Dostat nové srdce od Boha. Takové, ve kterém je dobro jeho přirozeností. Takové, ve kterém není ani kousek Jidáše. Dobré srdce od Boha, na kterém jsou zapsané Boží zákony.
  ¨
    Ježíš říká:

    Musíte se znovu narodit.


    To je praxe, Stando. Ne víra. Jako že se to člověku stane. To je to důležité, Stando. Začátek věčného života. Škoda, že vám to neřekne třeba ten Kodet. Ale asi by ho pak vyhodili.

    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 25. březen 2024 @ 06:40:06 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."Že jsi to byl právě TY, co jsi tu prezentoval svoji divnou "víru" o tom, jak jsi se prý znovuzrodil docela mimo křest, to nemusíš připomínat, to vím. Nikdo jiný kromě tebe tu takovéhle nesmyslné a zbytečné "víry", jako jsi prezentoval právě TY, neměl. Takovéhle nesmyslné "víry" totiž lidi nemívají, nejsou k ničemu."...  Tak tímto způsobem (jak Cizinec popisuje) se člověk nenarodí znovu z vody a z Ducha svatého ani náhodou. Že je cosi takového nesmyslnou vírou - to s tebou docela souhlasím. Je to celé nesmysl od začátku do konce.

  Ale ty jsi si právě na tomto nesmyslu postavil celý život.

  A kroutíš se tu z toho jako had!
  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 25. březen 2024 @ 17:50:59 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Takže Stando opět utíkáš od tématu diskuze k osobním útokům. Lžeš a pomlouváš, hulvátsky, útočně. A neodpovídáš na otázky k tématu.  Tak tímto způsobem (jak Cizinec popisuje) se člověk nenarodí znovu z vody a z Ducha svatého ani náhodou.

    A na to jsi přišel jak, Stando? 


  Že je cosi takového nesmyslnou vírou - to s tebou docela souhlasím.

    A co konkrétně je pro tebe nesmyslnou vírou? Žádnou nesmyslnou víru jsi tentokrát nepsal.  Je to celé nesmysl od začátku do konce.

    Vyznat Pána Ježíše Pánem svého života je tedy pro tebe nesmysl, Stando? Chápu tě dobře?

    Jako je dobře, že tu otevřeně ukazuješ, co v tobě je. Ale nemyslíš, že už je čas na změnu? Přeci jen, Stnado, čas už se krátí. Myslíš, že s tímhle vším, co tu prezentuješ, projdeš až do nebe, nebo to budeš muset dříve nebo později odložit?


    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 26. březen 2024 @ 06:38:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nechápeš mě vůbec dobře.
  Vyznat Pána Ježíše za Pána svého života - přijmout tuto skutečnost opravdově svým životem a celým srdcem - to je úplně prvním a nutným předpokladem života člověka s Bohem - předpokladem existence živé víry. Než toto člověk udělá, nemá snad ani cenu nazývat mimo toto něco v životě lidském vírou a životem s Bohem. Protože zde není vztah adekvátní lidské odpovědi Bohu - lhostejnost, nevšímavost na Boží volání a nezájem jsou přímým opakem víry.
  ("Něcisté" např. nevěří v Krista zachránce, pohané také ne - a přitom všichni údajně v cosi věří).
  Vyznat opravdově Pána Ježíše předpokládá jistý stupeň mentální vyspělosti člověka, jistý stupeň duchovní zralosti a vzdělání v křesťanské víře
  Bez tohoto vztahu by byl život křesťana nemožným. 
   Naprosto nijak toto "vyznání" ale nesouvisí s tím, co v člověku udělá Bůh (ať už před tím vyznáním, a nebo po něm) - nijak toto nesouvisí s novým narozením z vody a z Ducha.

  Vyznat Pána Ježíše může uvěřivší pohan (a nestane se tímto vyznáním křesťanem - dokud není pokřtěn - až křest je totiž novým narozením Božího dítěte z vody křtu a z Ducha svatého). Ve křtu Bůh zažehne v člověku malý plamínek v "plynových kamnech" ....

  Vyznat Pána Ježíše může i člověk dávno pokřtěný - narozený znovu (jako miminko), který duchovně dospěl do stavu živého vztahu víry a přihlašuje se tímto ke svému nebeskému dědictví. Teprve touto lidskou odpovědí se začíná naplňovat život křesťana s Bohem, růst živé víry, naděje a lásky. Onen "plynový hořák" se od toho malého plamínku rozhoří ...

  Je tedy třeba rozlišovat, co dělá Bůh v životě člověka a co dělá člověk ve svém vztahu k Bohu. Nové narození ve křtu je podmíněno vyznáním Krista za Zachránce u křtěnce, který má mentální předpoklady takové vyznání učinit. Křtěnec, který tohoto mentálně schopen není, může být také pokřtěn - vírou těch, kteří ho ke křtu přivedli a kteří v jeho jménu uskuteční toto vyznání víry (za něho) a zřeknutí se všeho zla.

  Bůh nepotřebuje čekat, až křtěnec vyzná svoji víru v Krista, až bude mentálně zralý pro takový vztah. Bůh může začít se vztahem jako první a nechává narodit se znovu z vody křtu a z Ducha svatého už i miminka křesťanů. Zažehne malý plamínek v "kamnech"  lidského srdce....

  Omylem tvého svědectví je to, že ty si myslíš, že Bůh konal v tobě až na základě tvého "vyznání Krista". Že až pak tě "znovuzrodil" (a ty jsi to až potom na sobě  "poznal"). Podle mého mínění malý plamínek v tobě hořel už od mládí - rozhořel se v plamen až když jsi vyznal Pána Ježíše. A ty jsi to omylem nazval "znovuzrození".


  Pokřtít člověka co nejdříve (jak jsme byli rodiči pokřtěni ty i já) má své důležité opodstatnění :
   - křtem je člověk Boží milostí  "přivtělen ke Kristovu tělu" - stává se údem Kristova těla - církve. Stává se rázem "chráněnou osobou". Je vyňat z moci vládce tohoto světa a nyní je na zemi cizincem. Jeho pravá vlast je v nebi. Pokud si pokřtěný uchovává stav křestní nevinnosti (bez hříchu ke smrti), ďábel na něho nemůže. Máme také každý mocného bodyguarda - anděla strážného. Jedině až hřích ke smrti otevírá cestu zlým duchům do srdce křesťana.


  Jsou tři různé zdroje zla, kudy se zlo může dostat na svět.
  Křest eliminuje ďábla, zůstává ale pořád ještě i lidské srdce se svými hříšnými touhami - i to může být (a bývá) zdrojem zla ve světě. Člověk vůbec nepotřebuje ďábla, aby byl zlým, ale člověk potřebuje nutně Boha, aby byl dobrým.  Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. (Mt 15,19)


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 26. březen 2024 @ 06:53:07 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Aha.

    Takže tohle, co jsi teď popsal, to "Je to celé nesmysl od začátku do konce", jak jsi psal? O tomhle nesmyslu jsi psal, o tvých fikcích?

    To s tebou souhlasím. 

    I když úplně celé, co popisuješ, není nesmysl. Asi by se v tom, co popisuješ, našly věci, které -nejsou nesmysl.


    Třeba když píšeš "Vyznat Pána Ježíše může uvěřivší pohan", tak to není nesmysl. To skutečně může udělat uvěřivší pohan, to potvrzuju.

    Toník


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:00:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  OKO
  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Neděle, 31. březen 2024 @ 11:44:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Greg 

  A silně  paradoxní stav je i to ,když jsou tací "filozofové", kteří hlásají takový blábol ,že chlap nebo ženská ,kteří nikdy ani nevěřili v existenci Boha-Stvoritele , nikdy nevyznávali tedy křesťanskou víru , a přesto je těchto mnoho pomatených hlav ,považuje za "křesťany" a tvrdí o nich že to jsou "římsko-katoličtí" křesťané. Už jsem to psal několikrát ,toto je jeden se "kamenů" ŘKC ....,a Oko to může obhajovat jak chce , ale realita je mínus.


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Neděle, 31. březen 2024 @ 11:53:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Greg

  Fakt úsměvné je to ,když Oko napsal ,že on nás tady učil . Takových je totiž mnoho, ale výsledek je mínus a znovu mínus. Vzpomínám si ,že toto s oblibou používají Svědci Jehovovi . Že oni musí lidi učit biblické věci . Nu....mnoho lidí už poznalo ,jak učí a co učí . U Oka je to vlastně klasická uvázanost . On dokonce cítí potřebu ,že musí "zvěstovat " řk náboženství. 


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 10:23:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Není to ani zas až tak úsměvné, ale je to spíš smutné, když neznáte ani tyto úplné základy křesťanského učení.

  Považujete se za "pravé křesťany" a přitom někteří ani netušíte, že každý křesťan se narodí (z vody a z Ducha) ze svého stavu nekřesťana (starého člověka podle těla)  Boží milostí ve křtu


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 02. duben 2024 @ 14:05:21 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  OKO
  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Pondělí, 01. duben 2024 @ 12:27:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tonda

  To psal fakt jo ? Že žije v zaprděné bublině heretiků . Nebo něco k tomu blízkého ?  To je palba . Zrovna od člena komunity ,kde je těch falz síla.


  ]


  Re: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!... (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 17:31:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    No, dokonce o katolících psal [granosalis.cz], že to jsou "zmatení lidičkové" ...

    Ale stejně bych řekl, že pořád popisuje jen sebe a svoje uvažování, svou situaci. mnoho z toho, co žije a popisuje, jsem ani snad nikde v ŘKC nezažil.

    Toník


  ]


  Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. březen 2024 @ 07:11:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    


    Stando, ještě k tomu závěru článku:

  Ale měla by znít: "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?"

    Při takových nápadech si vždycky vzpomenu na jednu českou klasiku, kousek filmu.


    Tak jen stručně, Stando: 

    Když hoříš ohněm Ducha svatého, tak se tě na to nikdo nemusí ptát. To nemusíš hlásit, aby to lidi věděli.¨


    Ta otázka "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?" je tedy stejně zbytečná, jako tvoje otázka "Už jsi se znovuzrodil?". 

    Toník  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 22. březen 2024 @ 13:08:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To jsem opravdu rád, že už nespojuješ svoje "znovuzrození" s tím, že jsi předtím vyznal Krista za Pána svého života!

  (A na druhý den zjistil, že jsi znovuzrozený).

  O takovýchto lidech Greg říká, že oni prosí o auto, které ale už dávno mají doma v garáži!
  Je pravdou, že když hoříš ohněm Ducha svatého, je to hodně znát.

  Ale i tak se to rozpoznává těžko, protože na světě je spousta různých fanatiků, kteří hoří také pro svoji věc - ale není to zrovna oheň Ducha svatého!

  Zrovna včera jsem se díval na film o americkém exorcistovi, který "vymýtá ďábla" i za pomoci svých "náctiletých dcer".  Vyrobí show a také si za to nechává platit.

  Nic nového pod sluncem.

  I apoštol nás napomíná: Rozeznávejte duchy!

  Je Duch svatý,
  Jsou však i duchové bludů a démoni.


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 22. březen 2024 @ 15:33:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To je mi jasné, Stando, že už nespojuješ svoje "znovuzrození" s tím, že jsi předtím vyznal Krista za Pána svého života. To bys těžko mohl spojovat. A co žíká greg na vaše problémy, to si vyřidťe mezi sebou. 

    A je zajímavé, jak se snažíš uhnout od tématu, které si ty sám článkem přinesl.


  Ale i tak se to rozpoznává těžko, protože na světě je spousta různých fanatiků, kteří hoří také pro svoji věc - ale není to zrovna oheň Ducha svatého!

    Snad tak pro vás se to rozpoznává těžko, Stamdo, když máte spoustu různých fanatiků a všechny ty problémy, co popisuješ z vašeho života.


    Pro nás se to těžko nerozpoznává. Pro nás je Duch svatý, ty vaše duchy bludů a démony (pro které se rozhodujete zcela volně v každém okamžiku vašeho života) nepotřebujeme. 

    
    Zpět k článku. 

    Otázky, které si ty vymýšlíš, jako například "Už jsi se znovuzrodil?" jsou ve světě křesťanském nepotřebné. 

    To nikdo nemusí hlásit, Stando. Všichni to vidí.

    Stejně tak druhá otázka

  "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?"
    Jeden moudrý muž napsal: 

  Ovocem Ducha svatého je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  mírnost, sebeovládání.


    A to napsal dobře. Je to rozdíl proti tomu, když je někde nenávist, smutek, temnota, netrpělivost, tvrdost, zloba, "svoboda", hulvátství a bezuzdnost.

    Není tak těžké to od sebe poznat.

    Toník


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 23. březen 2024 @ 07:51:17 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Ono by bylo asi vhodnější, kdyby si tuto otázku položil každý z nás nejprve sám sobě.


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 23. březen 2024 @ 07:59:50 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    A myslíš, že by vám to nějak pomohlo?

    Tak až to uděláš a položíš si jí, napiš, co bylo výsledkem. Jestli to k něčemu bylo si takovou otázku položit

    Toník


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 23. březen 2024 @ 08:22:48 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Většinou když si člověk položí otázku "na tělo", na dřeň - bývá mu to velice prospěšné. Zkus to někdy také tak ....


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 23. březen 2024 @ 10:21:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Určitě, Stando. Už jsem to zkusil. Mám i lidi, co mi pokládají otázky na tělo, poslouchají moje odpovědi, řeknou mi reakci a je to prospěšné. A je to i běžná komunikace mei přáteli.


    Ale tohle podle mne není zrovna připad takové otázky.


    Ale třeba se pletu - až si tu otázku sám sobě položíš, napiš, jaký to mělo výsledek. Přečtu si to.

    Toník  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 26. březen 2024 @ 07:41:30 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Většinou když si člověk položí otázku "na tělo", na dřeň - bývá mu to velice prospěšné


    A už sis Stando položil tu otázku?

    Jaký byl výsledek?

    Toník


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 06:34:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Položme si tuto otázku každý sám sobě.


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 10:26:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Stando, tak už si tu otázku konečně položte.  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 29. březen 2024 @ 05:42:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nic takového ti nenapíšu. 

  Nechodím se tu totiž s nikým poměřovat, kdo že z nás je lepším křesťanem....


  ]


  Re: Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň? (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 29. březen 2024 @ 08:39:49 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Nechodím se tu totiž s nikým poměřovat, kdo že z nás je lepším křesťanem....

    To po tobě ani nikdo nechce.

    Jen, když přinášíš nějaké otázky, které tě trápí a řešiš si je, bylo by zajímavé vědět, jaká je odpověď na to, co si řešíš.

    Ale nevadí, nenapíšeš, nenapíšeš.

    Toník


  ]


  Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 26. březen 2024 @ 07:33:05 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj Stando.

    Díky, že jsi popsal, co si řešíte, jaké máte problémy.

    U nás se neptáme lidí "Už jsi se znovuzrodil?", a to ani katolíci, ani nekatolíci. To by byla zbytečná otázka. 


    Taky neklademe důraz na vztah člověka k Bohu. Ani probuzení neoznačujeme za znovuzrození. A vůbec - co si řešíš v článku, ty problémy, co si řešíš léta, jsem asi nikde nikoho neviděl řešit, jen tebe.


    Tedy k nám.

    My klademe důraz na Boha, na vztah Boha k člověku. A na Boží slovo, na Pána Ježíše Krista.

    Říkáme lidem, že tak Bůh miloval svět, že dal Pána Ježíše, jeho syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je důležitá pravda, která se dotýká srdce lidí. A ptají se. Rozumí tomu židé i pohané.

    A dál říkáme tu radostnou zprávu -  že to byly naše nemoci, které Ježíš snášel, a naše bolesti, které nesl, že byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

    A tomu lidi rozumí. Ne v hlavě, tam to není potřeba. 

    Rozumí tomu v srdci, dotýká se to jejich srdce.    To, že my všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, že člověk je bez Boha ztracený, daleko od Boží slávy, to lidem nemusíme říkat. To už vědí sami. 

    Zvlášt v poslední době to vědí až moc dobře.

    Tak jim řekneme, že Bůh nechal na Ježíše dopadnout vinu nás všech. Vinu za to všechno. Že tu naši vinu Ježíš nesl na sobě a odnesl jí. A že skrze jeho jméno může přijmout odpuštění každý, kdo Ježíši věří.

    
    A vůbec tak klademe důraz na Ježíše, na Boží slovo, na to co Bůh udělal, co Bůh dělá. A říkáme svědectví z našeho života, co Bůh udělal s námi. Tak jako jsem psal svědectví třeba i tobě.


    A to se lidí dotýká. Tak, jako se kdysi evangelium dotklo nás. Na tom místě, kde se má dotýkat - v srdci. A lidi pak reagují. Ze srdce. Třeba děkují Bohu za to, co udělal, tak, jako my.


    A to je důležité. A Bůh reaguje na víru lidí, která je z Božího slova. A jedná v životě těch lidí. A to je vidět. 


    A jedná často i tak, že kromě života dá těm, co mu věří, i Ducha svatého, jak slíbil. A ti lidi pak hoří ohněm Ducha svatého. 

    A to se jich taky nikdo nemusí ptát "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?". 


    A tihle lidi pak jdou a slouží druhým duchovními dary - slovem poznání, proroctvím, rozpoznáním duchů, vymítáním démonů, ... A to je k užitku. Ovocem je pak láska, radost, pokoj, ... 


    A to je mi blízké. Něco praktického a užitečného dělat. 

    Toník  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 26. březen 2024 @ 08:20:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Toníku. 
  Když se podíváš zpětně na tento svůj komentář, musíš uznat, že není ani tak z tvojí vlastní hlavy; že je to spíš jakýsi kompilát poskládaný různě z útržků Písma.

  V zásadě útržků velice pravdivých.  Některé věci je ale i tak užitečné správně pojmenovat. Aby si člověk lépe uvědomil skutečnost a nebloudil zbytečně.

  Bůh jedná v životě každého člověka svrchovaně.
  Má na to právo, díky němu vůbec existujeme.

  Když Bůh poslal proroka Samuela pomazat Davida za krále Izraele - neptal se Davida na jeho názor. Nepotřeboval k tomu Davidův postoj, Davidův souhlas. 
  Ani Samuel nečekal, až se David vyjádří - vykonal, k čemu byl poslán a pomazal Davida za krále.

  Stejně tak se neptal ani jednoho z nás, zda si my přejeme být pokřtěni.
  Pověřil tím naše rodiče a katolického kněze a ti vykonali, co vykonat měli, co jim bylo uloženo: pomazali nás Duchem svatým a pokřtili vodou - tím jsme bylo Bohem znovuzrozeni do Božích dětí, stali jsme se křesťany. Božím darem, bez našich zásluh. Obřízka Kristova se na nás uskutečnila i bez našeho vědomí a našeho osobního souhlasu.
  Vyrůstali jsme a prospívali v Boží milosti už jako Boží děti. I když jsme si to rozumem uvědomili až později. Až se formoval náš osobní vztah coby odpověď na Boží milosti v našich životech.

  Ještě k tomu vymítání démonů:
  Je to velice nebezpečné: Aby to bylo úspěšné, musí být v souladu to, co koná Bůh s tím, co koná křesťan (exorcista) a s tím, co koná církev.
  Žádný jednotlivec by si s tímto neměl zahrávat.
  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 26. březen 2024 @ 08:28:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Jak tedy bylo na Davidovi zjevně vidět jeho pomazání za krále Izraele?  Kdo to na něm nějak poznal?


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 27. březen 2024 @ 04:38:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Když se podíváš zpětně na tento svůj komentář, musíš uznat, že není ani tak z tvojí vlastní hlavy; že je to spíš jakýsi kompilát poskládaný různě z útržků Písma.

    Ne, nemusím. Vaše problémy, co máte ve vašich hlavách, nemusím řešit. Jsou vaše. Netýkají se toho, co jsem psal.


  Některé věci je ale i tak užitečné správně pojmenovat. 

    Tak, Stando. Proto jsem ti nsapsal příspěvek a věci jsem v něm správně pojmenoval. A speciálně, když si píšu s lidmi jako ty, dávám pozor, abych věci správně pojmenoval. Nejsem neomylný, ale snažím se.


    My klademe důraz na Boha, na vztah Boha k člověku. A na Boží slovo, na Pána Ježíše Krista.

    Říkáme lidem, že tak Bůh miloval svět, že dal Pána Ježíše, jeho syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je důležitá pravda, která se dotýká srdce lidí. A ptají se. Rozumí tomu židé i pohané.

    A dál říkáme tu radostnou zprávu -  že to byly naše nemoci, které Ježíš snášel, a naše bolesti, které nesl, že byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

    A tomu lidi rozumí. Ne v hlavě, tam to není potřeba. 

    Rozumí tomu v srdci, dotýká se to jejich srdce.    To, že my všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, že člověk je bez Boha ztracený, daleko od Boží slávy, to lidem nemusíme říkat. To už vědí sami. 

    Zvlášt v poslední době to vědí až moc dobře.

    Tak jim řekneme, že Bůh nechal na Ježíše dopadnout vinu nás všech. Vinu za to všechno. Že tu naši vinu Ježíš nesl na sobě a odnesl jí. A že skrze jeho jméno může přijmout odpuštění každý, kdo Ježíši věří.

    
    A vůbec tak klademe důraz na Ježíše, na Boží slovo, na to co Bůh udělal, co Bůh dělá. A říkáme svědectví z našeho života, co Bůh udělal s námi. Tak jako jsem psal svědectví třeba i tobě.


    A to se lidí dotýká. Tak, jako se kdysi evangelium dotklo nás. Na tom místě, kde se má dotýkat - v srdci. A lidi pak reagují. Ze srdce. Třeba děkují Bohu za to, co udělal, tak, jako my.


    A to je důležité. A Bůh reaguje na víru lidí, která je z Božího slova. A jedná v životě těch lidí. A to je vidět. 


    A jedná často i tak, že kromě života dá těm, co mu věří, i Ducha svatého, jak slíbil. A ti lidi pak hoří ohněm Ducha svatého. 

    A to se jich taky nikdo nemusí ptát "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?". 


    A tihle lidi pak jdou a slouží druhým duchovními dary - slovem poznání, proroctvím, rozpoznáním duchů, vymítáním démonů, ... A to je k užitku. Ovocem je pak láska, radost, pokoj, ... 


    A to je mi blízké. Něco praktického a užitečného dělat. 


    Co se týče toho, co píšeš tučně a podtrženě, ty nepravdy - Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co BOha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje. Jsou lidé, co jsou odděleni od Boha svým hříchem. I my jsme byli v takové situaci ve starém životě, mrtví v hříchu, oddělení od Boha. Náš život nepatřil Bohu. Nevyrůstali jsme jako Boží děti. 

    V životě Davida či Samuele Bůh jednal svrchovaně - patřili Bohu. Byli součástí Božího lidu.

    Když patříme Bohu, svěřili jsme mu život, jedná Bůh v našem životě svrchovaně. Určitě se mne neptal, zda chci nebo nechci být pokřtěný, ale jasně mne vedl ke křtu.

    Psal jsem ti, že náš život patří Bohu. Jemu věříme. Spoléháme na něj. To je zase náš důraz, že klademe důraz na Boha, na jeho jednání, jeho milost, věrnost, dobrotu, lásku.    Co se týče služby, k té zmocňuje Duch svatý - pokud dává dar rozeznání duchů, slovo poznání, vymítání démonů, je to určeno ke službe. 

    Máš pravdu, že je to velice nebezpečné - pro ty démony. Dávají si pozor na lidi pokřtěné Duchem svatým.


    Nevím, proč by si měl s tím někdo zahrávat, jak tě to zas 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓸. Dary Ducha svatého nejsou na zahrávání.

    Toník

  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Středa, 27. březen 2024 @ 07:20:47 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  A my snad ne?  ..."
  A dál říkáme tu radostnou zprávu -  že to byly naše nemoci, které Ježíš snášel, a naše bolesti, které nesl, že byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.
  A tomu lidi rozumí. Ne v hlavě, tam to není potřeba.
  "...


  I miminka tomuto už takto rozumějí?

  Buď trošku realista! Takovouto zprávu musí nejdříve zpracovat hlava, aby si člověk vůbec uvědomil smysl řečeného. Až pak přichází na řadu lidské srdce! Vždyť není zbytečně psáno, že víra je ze slyšení!
  (pro někoho to evidentně zbytečné je).  ..." ... co píšeš tučně a podtrženě, ty nepravdy - Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co BOha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje."...


  Jsi na velikém omylu. Bůh jedná svrchovaně v životě každého člověka. Ať je ten člověk třeba i úplně bez hříchu, nebo ať je to třeba i ten největší hříšník na světě.

  Bůh má své záměry se světem a nikdo - žádný hříšník - je nemůže nijak zvrátit.

  Mít podíl na Božím plánu je výsadou, darem pro každého člověka k jeho osobnímu užitku i k užitku celého světa.

  Však Kristus vzkazuje každému skrze svoji církev: "Opustíš - li mne, nezahynu - opustíš - li mne, zahyneš!"

   


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 27. březen 2024 @ 11:44:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A my snad ne?

    To je snad dotaz na tebe, Stando. Na vás. 

    Ne na mně. 


  I miminka tomuto už takto rozumějí?

    To je zase otázka na miminka. To se Stando zeptej miminek. Nebo si to s nimi zkus.

    (Že tě baví dávat takhle přihlouplé otázky!)


  Buď trošku realista!

    Díky za docela zbytečnou radu, Stando. To jsem už léta. Vlastně odmala. 

    Vždycky mám radši realitu, zkoumám jí, jsem takový realista. Proto ti taky píšu svědectví z reality, co žijeme.  Však Kristus vzkazuje každému skrze svoji církev: "Opustíš - li mne, nezahynu - opustíš - li mne, zahyneš!"

    Tak to vám ti vaši divní cyničtí "kristové" vzkazují dost nepěkné věci, Stando. Ale tak opět vaše věc, co žijete.


    Nám zase Bůh vzkazuje skrze proroka Ezechiele:

    Vysvobodím své ovce z jejich úst a nebudou jim za pokrm.  Hle, to jsem já. Vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Jako věnuje pastýř péči svému stádu v den, kdy je uprostřed svých roztroušených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, na která byly rozptýleny v den mračna a husté temnoty.  ... Já budu pást své ovce a já je budu ukládat, je výrok Panovníka Hospodina. Hynoucí vyhledám a zapuzenou přivedu zpět, polámanou obváži a nemocnou posilním.

    A to nám vzkázal dobře. Protože takovému Bohu má smysl důvěřovat. Proto jsme mu vydali své životy. A jsme vděční, že svoje slovo drží, že jeho slovo je skutek.

    Toník
    
  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 06:02:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zareagoval jsi sice hezky, ale od věci -nikoli k tématu.


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 10:30:44 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, popisoval jsi vaše problémy, co si řešíte. Reagoval jsem ti k tématu, ptal jsem se tě hlavně na tu tvou sebereflexi, kdy ti snad konečně došlo, že o narození sama sebe nerozhoduje ten člověk sám.

    A tady v tom threadu jsem ti popisoval, jak to zase máme my.
    My klademe důraz na Boha, na vztah Boha k člověku. A na Boží slovo, na Pána Ježíše Krista.

    Říkáme lidem, že tak Bůh miloval svět, že dal Pána Ježíše, jeho syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je důležitá pravda, která se dotýká srdce lidí. A ptají se. Rozumí tomu židé i pohané.

    A dál říkáme tu radostnou zprávu -  že to byly naše nemoci, které Ježíš snášel, a naše bolesti, které nesl, že byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

    A tomu lidi rozumí. Ne v hlavě, tam to není potřeba. 

    Rozumí tomu v srdci, dotýká se to jejich srdce.    To, že my všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, že člověk je bez Boha ztracený, daleko od Boží slávy, to lidem nemusíme říkat. To už vědí sami. 

    Zvlášt v poslední době to vědí až moc dobře.

    Tak jim řekneme, že Bůh nechal na Ježíše dopadnout vinu nás všech. Vinu za to všechno. Že tu naši vinu Ježíš nesl na sobě a odnesl jí. A že skrze jeho jméno může přijmout odpuštění každý, kdo Ježíši věří.

    
    A vůbec tak klademe důraz na Ježíše, na Boží slovo, na to co Bůh udělal, co Bůh dělá. A říkáme svědectví z našeho života, co Bůh udělal s námi. Tak jako jsem psal svědectví třeba i tobě.


    A to se lidí dotýká. Tak, jako se kdysi evangelium dotklo nás. Na tom místě, kde se má dotýkat - v srdci. A lidi pak reagují. Ze srdce. Třeba děkují Bohu za to, co udělal, tak, jako my.


    A to je důležité. A Bůh reaguje na víru lidí, která je z Božího slova. A jedná v životě těch lidí. A to je vidět. 


    A jedná často i tak, že kromě života dá těm, co mu věří, i Ducha svatého, jak slíbil. A ti lidi pak hoří ohněm Ducha svatého. 

    A to se jich taky nikdo nemusí ptát "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?". 


    A tihle lidi pak jdou a slouží druhým duchovními dary - slovem poznání, proroctvím, rozpoznáním duchů, vymítáním démonů, ... A to je k užitku. Ovocem je pak láska, radost, pokoj, ... 


    A to je mi blízké. Něco praktického a užitečného dělat. 


    Co se týče toho, co píšeš tučně a podtrženě, ty nepravdy - Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co BOha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje. Jsou lidé, co jsou odděleni od Boha svým hříchem. I my jsme byli v takové situaci ve starém životě, mrtví v hříchu, oddělení od Boha. Náš život nepatřil Bohu. Nevyrůstali jsme jako Boží děti. 

    V životě Davida či Samuele Bůh jednal svrchovaně - patřili Bohu. Byli součástí Božího lidu.

    Když patříme Bohu, svěřili jsme mu život, jedná Bůh v našem životě svrchovaně. Určitě se mne neptal, zda chci nebo nechci být pokřtěný, ale jasně mne vedl ke křtu.

    Psal jsem ti, že náš život patří Bohu. Jemu věříme. Spoléháme na něj. To je zase náš důraz, že klademe důraz na Boha, na jeho jednání, jeho milost, věrnost, dobrotu, lásku.    Co se týče služby, k té zmocňuje Duch svatý - pokud dává dar rozeznání duchů, slovo poznání, vymítání démonů, je to určeno ke službe. 

    Máš pravdu, že je to velice nebezpečné - pro ty démony. Dávají si pozor na lidi pokřtěné Duchem svatým.


    Nevím, proč by si měl s tím někdo zahrávat, jak tě to zas 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓸. Dary Ducha svatého nejsou na zahrávání.

    Ke tvým novým problémům.  


    Někde jsi psal, že máš problém s logikou. 

    Ne, Stando, není to tak. To, že Bůh nejedná v životech lidí, kteří o to nemají zájem, neznamená, že se ani jediný hříšník nedokáže obrátit a činit pokání. Tyhle tvoje problémy spolu nesouvisí.

    Od toho je evangelium - Boží moc ke spasení.

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pátek, 29. březen 2024 @ 05:53:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." My klademe důraz ...."...

  Ohraná deska ....
  Zadej si do konkordance, kolikrát jsi ji tady už přehrál!

  Máš cosi naučené, a při určitém podnětu se to už jen spustí. To dokáže i automat. 

  Zkus se někdy vyjadřovat samostatně, nenaučeně - od srdce!


  Realitou je, že Bůh jedná zcela svrchovaně v životě každého člověka bez výjimky.

  Nejenom v životě Davida či Samuela, ale třeba i v životě pohanského krále Kýra, či babylonského krále Nabuchodonosora. - když už jsme tedy u těch starozákonních událostí!


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 29. březen 2024 @ 08:44:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Tak, STando, Mám naučené, že když něco napíšu a ty to ignoruješ a reaguješ úplně z cesty, jako tentokrát, tak to napsané zopakuju. A když to zopakuju tak 5x-10, tak jsem si všiml, že si to nakonec přečteš a reaguješ k tomu. Podobně jsem si všiml, že je to s otázkami, že když ti dám otázku a ty neodpovíš, občas se stane, že odpovíš, když ti jí položím třeba 5x.

    Když nereaguješ ani podesáté, tak vím, že máš s tématem nějaký problém.


  Zkus se někdy vyjadřovat samostatně, nenaučeně - od srdce!

    Moc rád, Stando. To jsem udělal u tématu, které jsi přinesl do diskuze ty. Samostatně jsem se k němu vyjádřil. 


    Napsal jsem zase svou zkušenost:


    My klademe důraz na Boha, na vztah Boha k člověku. A na Boží slovo, na Pána Ježíše Krista.

    Říkáme lidem, že tak Bůh miloval svět, že dal Pána Ježíše, jeho syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je důležitá pravda, která se dotýká srdce lidí. A ptají se. Rozumí tomu židé i pohané.

    A dál říkáme tu radostnou zprávu -  že to byly naše nemoci, které Ježíš snášel, a naše bolesti, které nesl, že byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

    A tomu lidi rozumí. Ne v hlavě, tam to není potřeba. 

    Rozumí tomu v srdci, dotýká se to jejich srdce.    To, že my všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, že člověk je bez Boha ztracený, daleko od Boží slávy, to lidem nemusíme říkat. To už vědí sami. 

    Zvlášt v poslední době to vědí až moc dobře.

    Tak jim řekneme, že Bůh nechal na Ježíše dopadnout vinu nás všech. Vinu za to všechno. Že tu naši vinu Ježíš nesl na sobě a odnesl jí. A že skrze jeho jméno může přijmout odpuštění každý, kdo Ježíši věří.

    
    A vůbec tak klademe důraz na Ježíše, na Boží slovo, na to co Bůh udělal, co Bůh dělá. A říkáme svědectví z našeho života, co Bůh udělal s námi. Tak jako jsem psal svědectví třeba i tobě.


    A to se lidí dotýká. Tak, jako se kdysi evangelium dotklo nás. Na tom místě, kde se má dotýkat - v srdci. A lidi pak reagují. Ze srdce. Třeba děkují Bohu za to, co udělal, tak, jako my.


    A to je důležité. A Bůh reaguje na víru lidí, která je z Božího slova. A jedná v životě těch lidí. A to je vidět. 


    A jedná často i tak, že kromě života dá těm, co mu věří, i Ducha svatého, jak slíbil. A ti lidi pak hoří ohněm Ducha svatého. 

    A to se jich taky nikdo nemusí ptát "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň?". 


    A tihle lidi pak jdou a slouží druhým duchovními dary - slovem poznání, proroctvím, rozpoznáním duchů, vymítáním démonů, ... A to je k užitku. Ovocem je pak láska, radost, pokoj, ... 


    A to je mi blízké. Něco praktického a užitečného dělat. 


    Co se týče toho, co píšeš tučně a podtrženě, ty nepravdy - Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co BOha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje. Jsou lidé, co jsou odděleni od Boha svým hříchem. I my jsme byli v takové situaci ve starém životě, mrtví v hříchu, oddělení od Boha. Náš život nepatřil Bohu. Nevyrůstali jsme jako Boží děti. 

    V životě Davida či Samuele Bůh jednal svrchovaně - patřili Bohu. Byli součástí Božího lidu.

    Když patříme Bohu, svěřili jsme mu život, jedná Bůh v našem životě svrchovaně. Určitě se mne neptal, zda chci nebo nechci být pokřtěný, ale jasně mne vedl ke křtu.

    Psal jsem ti, že náš život patří Bohu. Jemu věříme. Spoléháme na něj. To je zase náš důraz, že klademe důraz na Boha, na jeho jednání, jeho milost, věrnost, dobrotu, lásku.    Co se týče služby, k té zmocňuje Duch svatý - pokud dává dar rozeznání duchů, slovo poznání, vymítání démonů, je to určeno ke službe. 

    Máš pravdu, že je to velice nebezpečné - pro ty démony. Dávají si pozor na lidi pokřtěné Duchem svatým.


    Nevím, proč by si měl s tím někdo zahrávat, jak tě to zas 𝓷𝓪𝓹𝓪𝓭𝓵𝓸. Dary Ducha svatého nejsou na zahrávání.

    Ke tvým novým problémům.  


    Někde jsi psal, že máš problém s logikou. 

    Ne, Stando, není to tak. To, že Bůh nejedná v životech lidí, kteří o to nemají zájem, neznamená, že se ani jediný hříšník nedokáže obrátit a činit pokání. Tyhle tvoje problémy spolu nesouvisí.

    Od toho je evangelium - Boží moc ke spasení.  Realitou je, že Bůh jedná zcela svrchovaně v životě každého člověka bez výjimky.

    Ne, to není realitou.

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 06:22:43 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Původní mojí myšlenou bylo, aby si tuto otázku položil každý hlavně sám sobě.


  ..."Máš pravdu, že je to velice nebezpečné - pro ty démony. "...

  Já měl na mysli spíš ony syny Skévy (Sk 19,15).  Realitou je, že Bůh jedná zcela svrchovaně v životě každého člověka bez výjimky.

  Na toto máme my dva evidentně opačný názor.


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:54:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Původní mojí myšlenou bylo, aby si tuto otázku položil každý hlavně sám sobě.

    No, ... A už sis jí tedy alespoň sám sobě položil, když máš takové myšlenky?


  Já měl na mysli spíš ony syny Skévy (Sk 19,15).

    To je mi jasné, že máš namysli vaší situaci. 

    Já ti zase popisuju naší.


  Na toto máme my dva evidentně opačný názor.

    Nevím, kdo z vás dvou má na to Stando opačný názor, zda ten oko, co nikdy nelže, nebo ten oko, co lže soustavně.

    Já na tuhle věc nemám opačný ani neopačný názor. Mám s tématem prakticou, osobní zkušenost, zažil jsem téma. Žažil jsem přechod ze smrti do života. Zažil jsem rozdíl mezi tém, kdy můj život patřil zlému duchu a zažil jsem vysvobození z temnoty, přechod do světla a svrchované Boží jednání. Vím, jaký je v tom rozdíl z vlastní zkušenosti. 

    A viděl jsem dané téma v životech lidí okolo sebe.

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:26:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."
  Na toto máme my dva evidentně opačný názor.

    Nevím, kdo z vás dvou má na to Stando opačný názor,...???
  "...


  Zase tu sklouzáváš do nerealistických reakcí,  které vyjadřují spíš stav tvé mysli, než cokoli jiného.  ...". Zažil jsem rozdíl mezi tém, kdy můj život patřil zlému duchu a zažil jsem vysvobození z temnoty,..."...


  Jestliže by mělo platit, že Bůh do života bezbožných nevstupuje - jak jsi tedy mohl zažít vysvobození z temnoty?

  Vždyť je to zcela proti jakémukoli zdravému úsudku!


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:45:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, to vidím, že sklouzáváš do nerealistických reakcí,  které vyjadřují spíš stav tvé mysli, než cokoli jiného.

    Já do nerealistických reakcí nezklouzávám. A nepíšu tu k tématu na rozdíl o tebe názory. Píšu tu zkušenosti. To, co jsem v životě zažil. 

    Někdy si zjisti, jaký je rozdíl mezi názorem na něco a praktickou zkušeností
  ¨

  Jestliže by mělo platit, že Bůh do života bezbožných nevstupuje - jak jsi tedy mohl zažít vysvobození z temnoty?

    Stando, ale to je otázka na toho, kdo si vymyslel, že Bůh do života bezbožných nevstupuje. Ne na mně. To se zeptej toho, kdo si vymyslel takovou věc odporující zdravému úsudku i tomu, co lidé zažívají a co jsme zažili my.

    
  Vždyť je to zcela proti jakémukoli zdravému úsudku!

    Přesně, Stando. To, co jsi napsal, je proti zdravvému úsudku. Nevím, proč tak odbíháš od tématu a vymýšlíš takové nesmysly.

    Možná proto, abys nemusel reagovat k tomu, zda už sis konečně položil otázku "Už hoříš ohněm Ducha svatého jako pochodeň" ?

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:00:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..."  Stando, ale to je otázka na toho, kdo si vymyslel, že Bůh do života bezbožných nevstupuje. Ne na mně. To se zeptej toho, kdo si vymyslel takovou věc odporující zdravému úsudku i tomu, co lidé zažívají a co jsme zažili my."  Máš pravdu. To bude otázka na toho druhého "Cizince" co tady neustále blábolí nesmysly odporující zdravému rozumu, nikoli otázka na tebe.

  Tento Cizinec tady nedávno napsal:

  "Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co BOha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje. Jsou lidé, co jsou odděleni od Boha svým hříchem. I my jsme byli v takové situaci ve starém životě, mrtví v hříchu, oddělení od Boha. Náš život nepatřil Bohu. Nevyrůstali jsme jako Boží děti. "

  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 16:34:34 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To bude otázka na toho druhého "Cizince" co tady neustále blábolí nesmysly odporující zdravému rozumu, nikoli otázka na tebe.

    Tak, Stando. Nejspíš ten Cizinec ve tvojí hlavě. Co žije v zaprděné bublině heretiků. COž ve tvé hlavě není divu.


    A pokud vím, ty jsi tu psal ten omyl, že "Bůh jedná svrchovaně v životě každého člověka". 

    Bývaly zase doby, kdy ses tu zase snažil dokázat, že musíš Bohu něco dovolit, aby to ve tvém životě udělal, že pevně třímáš opratě tvého života a jen na tobě záleží, co se ve tvém životě stane, jak se rozhodneš. A my když jsme ti psali, že Bůh je větší instance, než nějaký oko, statečně jsi oponoval.

    A teď jsem ti psal:


   Teď jsem ti k tomu tvému přemetu napsal:

    Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co Boha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje. Jsou lidé, co jsou odděleni od Boha svým hříchem. I my jsme byli v takové situaci ve starém životě, mrtví v hříchu, oddělení od Boha. Náš život nepatřil Bohu. Nevyrůstali jsme jako Boží děti. 

    A to nebyl můj názor, ale praktická zkušenost, svědectví. Něco, co jsem v životě zažil. A co zažili jiní lidé.

    Má to samozřejmě svoje limity - někdy se stane, že chování bezbožníků, co pevně třímají otěže života a jen na nich záleží, kam jejich spřežení pojede, se začnou chovat tak, že je to donebevolající. Překročí určitou mez, kdy pak Bůh svrchovaně jedná. To byl například případ Belšesara, Heroda a dalších v písmu, ale i v realitě.

    Stejně tak my, když náš život patřil Neposkvrněné nebo jinému zlému duchu - to, že jsme žili bezbožný život, v modlářství a herezích, oddělení od Boha našim hříchem, neznamenalo, že by Bůh neslyšel naše modlitby a neodpovídal na ně, když jsme se k němu modlili, když jsme o to stáli. A psal jsem k tomu i článek, svědectví [www.cizinec.com].


    Pokud si tedy ty vymyslíš nápad "Jestliže by mělo platit, že Bůh do života bezbožných nevstupuje", tak to je nepravdivý nápad. Stejně nepravdivý, jako tvůj názor "Bůh jedná svrchovaně v životě každého člověka". 

    Když napíšeš, že tvoje nápady jsou proti zdravému rozumu, tak to píšeš dobře. Výstižně.

    Tak teď ještě něco udělat s tím nezdravým rozumem, co ho napadají nápady ve stylu "Jestliže by mělo platit, že Bůh do života bezbožných nevstupuje" nebo "Bůh jedná svrchovaně v životě každého člověka". 

    Uzdravit ten rozum, co ho napadají takové nápady. Aby nebyl proti zdravému rozumu.

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 10:12:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)  Jeden z těch Cizinců (nevím který, nedokážu je rozlišit) mi napsal: 
  "
  Spasit jsme potřebovali my v době, kdy jsme Boha ani neznali, kdy jsme byli oddělení hříchem, kdy jsme si v sobě nesli "Adama", náklonnost ke zlému, ke hříchu.

    A tehdy nás Bůh spasil.
  "  Druhý z těch Cizinců mi pak zase napsal:

  "Bůh nejedná v životě každého člověka. Jsou lidé, co Boha odmítli, nechtějí ho v životě a Bůh to respektuje. Jsou lidé, co jsou odděleni od Boha svým hříchem. I my jsme byli v takové situaci ve starém životě, mrtví v hříchu, oddělení od Boha. Náš život nepatřil Bohu. Nevyrůstali jsme jako Boží děti."


  Takže druhý z těch "Cizinců" byl od Boha prý oddělen hříchem . Dále tvrdí, že Bůh v životě lidí oddělených hříchem nejedná, protože jejich rozhodnutí respektuje.

  Ten první z "Cizinců" byl sice také od Boha oddělen hříchem a Boha prý neznal, ale Bůh ho prý přesto spasil.

  (Chtělo by to skutečně:  "Uzdravit ten rozum, co ho napadají takové nápady. Aby nebyl proti zdravému rozumu".)  Já zase tvrdím, že Bůh je transcendentní - ve smyslu, že vstupuje a zasahuje svobodně a svrchovaně do každé fáze a do každé formy svého Stvoření - svrchovaně podle svého vlastního uvážení do života úplně každého člověka. Protože Bůh chce, aby byli všichni spaseni a došli poznání Pravdy (1 Tim 2,4).


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 07:03:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj Stando.

    Cizince poznáš snadno. V příspěvcích nadepsaných "Vložil: Cizinec" jsem já a to, co píšu, kromě skloněného písma, což jsou citace lidí, na které odpovídám. V příspěvcích nadepsaných "Volžil: Oko", "Vložil: Greg", "Vložil: Vota", "Vložil: Synt" jsou cizinci ve vašich hlavách - u tebe v herezích a pomatení mysli, u Voty v nenávisti, u Grega v NARech..., a tak. Žijí tam ty cizinci v tom, co vy tam v těch hlavách máte.


    Ve starém životě jsem byl od Boha oddělený hříchem. Neslyšel jsem Boha. 

    Ale Bůh ode mne oddělený mým hříchem nebyl. Bůh můj hřích vzal a vynesl ho na dřevo kříže, dávno, dávno, před lety. Ježíš zemřel za můj hřích. Bůh nám v Ježíši odpostil.


    Když jsem se i ve starém životě modlil k Bohu, Bůh jednal v mém životě. Odpovídal na moje modlitby. Tak, jako to dělá každému, až na nějaké výjimky, o tom jsme si už psali [www.cizinec.com].

    Ale nejednal v mém životě svrchovaně. Protože můj život Bohu nepatřil. Patřil Hříchu.

    A tak to má mnoho lidí. 

    Někteří lidé jsou na tom ještě jinak - Boha úplně odmítli, odmítají. Nechtějí ho. Ani v jejich životě Bůh svrchovaně nejedná. Respektuje takové rozhodnutí člověka. Pokud člověk nepřekročí určité meze.


    Když jsme Bohu vydali život, když Bohu náš život patří, jedná Bůh v našem životě svrchovaně. Stejně tak jednal a jedná Bůh svrchovaně ve svém lidu, Izraeli. Lidu, který mu patří.  Já zase tvrdím, že Bůh je transcendentní - ve smyslu, že vstupuje a zasahuje svobodně a svrchovaně do každé fáze a do každé formy svého Stvoření - svrchovaně podle svého vlastního uvážení do života úplně každého člověka. 

    A kdy se změnil tvůj postoj?

    Kdysi, když jsme ti psali, že jsme vydali svůj život Bohu, náš život je v jeho rukou, jedná v našem životě svrchovaně a na něm záleží,  jsi tu ty pořvával tučně podtrženě a s vykřičníky, že pevně třímáš otěže svého života ve tvých rukou a že jen na tobě záleží, kam pojedeš. A že ty musíš Bohu něco dovolovat, aby to udělal.

    Teď zase píšeš tučně a podtrženě:

  Bůh jedná v životě každého člověka svrchovaně.

    Co jsi tak najednou otočil? 

    Už jsi přišel na to, že nezáleží tolik na tvé pýše a sebejistotě, o které jsi tu tolik psal, že Bůh je přeci jen větší instance, než ty? 

    Že na něm záleží?

    Alespoň malá sebereflexe?

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 29. březen 2024 @ 15:06:04 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/    Ahoj Stando. 

    K těmhle "kristům" a jejich charakteru by ti mohlo pomoci tohle kázání.

    Říká se tam:

    Když někdo je otrokem ďábla, tak straší druhé. Prosím vás, nenaslouchejme nikomu, kdo nám nahání strach. To je ze Zlého.

    Bůh dává svobodu, naději a vítězství. Může nás potkat něco těžkého, ale nikdy na to nebudeme sami. ... Svým učedníkům Pán Ježíš říká: Z Otcových rukou nás nikdo nevyrve. Protože jsme jeho děti.

    A to říká dobře.

    Ježíš říkal:

    Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou  a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.¨

    A to je i naše zkušenost s Bohem. Tak se Bůh skutečně chová. Tak jedná. Je to jeho charakter.


    A to je obrovský rozdíl proti charakteru všelijakých falešných "kristů", jejich vzkazy vám chodí skrze jejich "církve".

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 06:13:09 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)


  Nikoli nutně vždycky tomu je zrovna tak. Porovnej a zhodnoť.

  Bůh říká člověku: "Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete." (Gn 3,3).

  Straší tímto Bůh snad lidi? Nebo by měl člověk jistou realitu přijmout?  Zato Ďábel tu nenahání lidem strach ani trochu:

  Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé  Nepřipadá ti tedy ten tvůj názor  (vytržený z kontextu původního sdělení) tady nějak převrácený - naruby?


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 31. březen 2024 @ 11:27:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Straší tímto Bůh snad lidi? 

    Ne. Na to místě Bůh jasně zakázal jíst z toho stromu. O tom už jsme se bavili mockrát, STando.


  Nepřipadá ti tedy ten tvůj názor  (vytržený z kontextu původního sdělení) tady nějak převrácený - naruby?

    "Můj" názor? Který můj názor vytržený z kontextu sdělení? Žádný můj názor vytržený z kontextu sdělení jsem tu nepsal? K čemu zase reaguješ?

    


    Já psal k těm tvým "kristům", co vám přes svoje "církve" vzkazují divné věci.


    A psal jsem ti: K těmhle "kristům" a jejich charakteru by ti mohlo pomoci tohle kázání (to kázání není moje, nekázal jsem ho já).

    Říká se tam:

    Když někdo je otrokem ďábla, tak straší druhé. Prosím vás, nenaslouchejme nikomu, kdo nám nahání strach. To je ze Zlého.

    Bůh dává svobodu, naději a vítězství. Může nás potkat něco těžkého, ale nikdy na to nebudeme sami. ... Svým učedníkům Pán Ježíš říká: Z Otcových rukou nás nikdo nevyrve. Protože jsme jeho děti.

    A to říká dobře.

    Ježíš říkal:

    Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou  a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.¨


    A to je i naše zkušenost s Bohem. Tak se Bůh skutečně chová. Tak jedná. Je to jeho charakter.

    A to je obrovský rozdíl proti charakteru všelijakých falešných "kristů", jejich vzkazy vám chodí skrze jejich "církve".

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Neděle, 31. březen 2024 @ 12:22:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tonda

  To je faktický řetěz. Když někteří nábožní , převedou ten text o opuštění Pána Ježíše Krista , na ŘKC. Není potom divu ,že nastupuje i strach , i určité násilné přesvědčování druhých ,i taková osobní náboženská filozofie ,aj aj. Faktický řetěz .


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Neděle, 31. březen 2024 @ 19:01:09 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Z Otcových rukou nás nikdo nevyrve. Tu moc nás vyrvat máme jenom my sami. Svým odklonem od Boha, od církve.

  Bůh dal lidem Zákon, Desatero. Nikoli proto, že by nás snad dodržování Desatera mohlo spasit, ale proto, abychom si uvědomili, jací jsme hříšníci a spolehli se se svojí záchranou výhradně na Boha....

  Vždycky záleží na kontextu toho, čím se "straší".

   Ďábel tu nenahání lidem strach ani trochu - má tu zcela opačnou taktiku: Mistr lží a polopravd.

  Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé

  Jestliže Hospodin říká, že když nebudeš žít podle jeho zákonů, budeš proklet - to nestraší - to varuje před zkázou člověka, která na takového jistě dolehne.
  Možná jsem tu trochu přecenil tvoji sečtelost, Toníku - tento citát je původně  názvem knihy Zdenka Pluhaře a popisuje pocity emigranta z jeho domoviny.
  Já jím vyjádřil tu skutečnost , když se roub naroubovaný na ušlechtilou olivu sám z vlastní vůle vylomí a opustí církev. Církev tu bude dál před ním i po něm - ale on na ní nebude mít svůj podíl.
  I když se z vůle Boží narodil katolickým rodičům.
  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 01:42:30 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Stando, tebe z Otcových rukou nikdo nevyrve hlavně proto, že v jeho rukou nejsi

    Protože máš pořád tu tvou zpropadenou "svobodu" hřešit, "svobodu" odejít od Boha, protože pevně třímáš otěže svého života ve svých rukou.


    Proto máš taky asi potřebu kritizovat Kodeta, oponovat pořád tomu, co říká. 

    Ale Kodet to říká dobře, Stando. Polechni si ho někdy.    Život s Bohem bez moci Boží je strašná dřina. Zvlášť když to berere vážně. To se člověk napotí. POkání není ne prvním místě lítost nad naším hříšním životem, ani jenom volání k Pánu, že potřebujeme pomoci, abysme se změnili. To jsou všechno jenom takové kroky, aby nám došlo, co je potřeba skutečně udělat.

    A to je změna smýšlení. Která je závislá na našem rozhodnutí.

    Kdy dám sebe a všechno, co patří k našemu životu, do rukou Božích.

    A tímto okamžikem já vstupuju pod Boží vládu. A do Božího království. Tam se žije jinak. Tam platí jíný zákony, než v našich lidských demokratických diktaturních zřízeních.
  ¨
    Ne.

    V Božím království vládne On. 

    A my, pro co, co jsme dali Pánu Ježíši svůj život, v tomto světě žijeme jako cizinci a přistěhovalci. Jak říká apoštol Petr ve svém listě.

    Cizinci a přistěhovalci.

    Protože my máme svou vlast v nebi.    A to říká STando Kodet dobře a pravdivě. Já jsem to udělal v roce 1991, v únoru, teď nedávno to bylo 33 let. Prožil jsem to, co Kodet popisuje - nelže, Stando ten Kodet. Proto mám taky přezdívku "Cizinec", nejen tady, ale na různých jiných místech. A udělalo to mnoho lidí, které znám. A stalo se jim totéž, co Kodet říká. Mluví v tom Kodet pravdu. 


    A tobě to doporučuju taky. 

    Přestaň už kličkovat, vykrucovat se, přehazovat tvůj život a odpovědnost za něj na druhé, přestaň rotovat na korouhvičkách názorů a vír a normálně pusť utěže svého života, co tak pevně celý život třímáš, a se vším ostatním, celým tvým životem, to vydej je Bohu.

    A Bůh to vezme vážně.

    Toník
  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:19:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj Toníku.
  Nebuď si až tak jist kdo z nás dvou je doopravdy v Božích rukou a kdo není.

  (Ale jsem docela rád, že když už nedáš na mě, že alespoň na toho Kodeta občas ještě dáš).

  Možnost odejít od Boha má pořád každý člověk, který je dneska Bohu docela blízko. To je prostě fakt, se kterým třeba neustále počítat. 
  A nemusíš proto ani nic moc závratného udělat - úplně stačí, když ve vztahu k Bohu stále nerosteš, tak už tím nezůstáváš na stejné úrovni, ale hned automaticky upadáš. Vlivem naší zděděné náklonnosti ke zlému.
  Není pro žádného člověka jednoduché odevzdat otěže svého života někomu jinému - i v případě, že je to Bůh. 
  Kodet to přirovnává k autu, které řídíš a necháváš si "radit" od Krista, kterého vezeš sebou. Ale že je třeba nikoli tento stav, ale třeba pustit samotného Krista za volant. To je ale jen obraz lidského postoje srdce!

  Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Gal 2,20)
  Tohle o sobě říká apoštol Pavel po mnoha letech společného života s Kristem.
  Žádný člověk toto nedokáže jenom z vlastních sil - třeba k tomu mimořádné milosti od Boha. 
  Ale  i potom, když už sedíš na místě spolujezdce, nemůžeš dřímat a nevěnovat se cestě. Pořád je to tvůj život, který žiješ a pořád jsou od tebe Bohem vyžadována rozhodnutí. Tvá rozhodnutí!
  V režii mého života jsou skutky, které mám vykonat já (nikoli Kristus) - skutky, které pro mě nebeský Otec nachystal, abych je vykonal. Kristus za mě můj život neodžije, ale já ho mohu s Kristem žít společně ruku v ruce. A toto rozhodnutí žít právě takto spočívá pořád na mě.


  Kodet správně říká, že pokání je spojeno s vnitřním obrácením, se změnou směřování v životě o 180 stupňů.

  "Kdy dám sebe a všechno, co patří k našemu životu, do rukou Božích."

  Ale to se nám nikomu nemůže podařit dokonale a hned - musíme se to teprve životem naučit Bohu odevzdávat. Je to životní proces
  To pokání spojené s tímto rozhodnutím je jen začátkem cesty, prvním písmenem abecedy. Přijdou nutně další písmena....


  ..."Já jsem to udělal v roce 1991,"...

  Dneska, s odstupem let, by jsi si (alespoň sobě) měl přiznat, že tehdy jsi to neudělal nijak dokonale a v úplnosti - v tu jednu chvíli jsi ani nemohl, protože jsi k čemusi takovému nebyl ještě zralý. Z tohoto pohledu jsou to nafouknutá sebestředná prohlášení - z gruntu nepravdivá.

   - život se učím odevzdávat Pánu Ježíši neustále a pořád v tom nejsem ještě nijak dokonalým. Občas selhávám. Ale znovu vstávám a znovu se v Boží milosti usiluji zmocnit se toho, k čemu mě už zmocnil Pán svým darem víry.


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:35:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    To je zajímavé, STando, jak po tobě "sklouznou" i tak jasná a jednoznačná slova Kodeta ke tvojí páýše a namyšlenosti, co tu historicky dlouhodobě předvádíš. Rozumím tomu, že tvá prohlášení jsou nafouknutá a soběstředná, zgruntu nepravdivá. Čtu si tvoje příspěvky.

    No, tvoje věc, co žiješ, Stando.


    Někdy si toho Kodeta poslechni, Stando, co říká. Jako to, co říká. Zkus poslouchat, vnímat, co říká.

    A moc ti přeju, aby ti to pomohlo.

    Toník  
  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:41:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Já, Toníku, poslouchám Kodeta často.

  Ale zkus si ty ten můj komentář přečíst později znovu - byl napsán v upřímnosti srdce a v úplně jiném duchu, než jak ho ty vnímáš.


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:07:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Četl, jsem tvůj komentář, Stando. Znám ducha, kterého prezentuješ, i když ne tak osobně, jako ty. Rozumím proč píšeš o možnosti odejít od Boha, nerosteš, upadáš, píšeš o náklonnosti ke zlému, není jednoduché odevzdat otěže života, píšeš o dokonalosti, nafouknutá a soběstředná prohlášení, znovu a znovu. 

    Věřím ti, že popisuješ tvůj stav upřímně.

    Já chápu, Stando, co píšeš. Popisuješ to léta stejně. Četl jsem tvoje příspěvky. Věřím ti v tom, že žije, co píšeš. 

    A že je to pro tebe těžké. Snad už trochu proděláváš sebereflexi - snad už si porozuměl, že se člověk nenarodí znovu vlastním rozhodnutím, už dokonce připouštíš, že otěže života může člověk předat Bohu. To jsi ještě před pár lety tučně a podtrženě s vykřičníkem "křičel" jinak [granosalis.cz].

    Rozumím, že ti jdou věci pomalu. Chápu, že jsi v nesmyslném náboženství  prožil sedmdesát let a tvoje postoje tě v tom drží, jen těžko přicházíš k pokání, ke změně, k probrání ze všech těch nesmyslů, co popisuješ, co jsi tu prezentoval.


    Já žil Stando to hloupé a zlé náboženství Královny nebes vědomě pár let, od teenagerovského věku do dvacítky. A pomatuju si, jak těžké bylo i jen po těch pár letech snažení o dokonalost přiznat, že to celé je nesmysl, hloupost. A uznat, že jsem mimo Boží cestu. A nikdy jsem to křesťanům veřejně ve starém životě nepřiznal. 

    Takže rozumím, že když žiješ to náboženství sedmdesát let, je to pro tebe o kus těžší. A věřím ti, že to, co píšeš, píšeš docela v upřímnosti srdce.


    A moc ti přeju, aby se po tobě alespoň ta slova Vojty Kodeta nesklouzávala bez užitku. Říká jen to, co ti tu píšeme léta - že Bohu je potřeba odevzdat celý život do rukou, minulost, přítomnost i budoucnost a spoustu dalších věcí, co jsme ti tu psali.


    Kodet vám asi neřekne, že starého člověka, toho, co má náklonnost ke zlému, je potřeba odložit. Ve křtu. Nevím, zda to Kodet ví, a neřekne to, aby v ŘKC neměl problém, nebo zda to neví a nezná křest. Je možné, že on sám není pokřtěný, že se nikdy pokřtít nedal, že žije v tom, co jsme žili my. 

    Ale to už je detail, Stando. 

    Když Bohu vydáš svůj život, celý život, tak jak teď umíš, lidsky a nedokonale, když Bohu předáš ty otěže života, co jsi tak pevně třímal sedmdesát let ve tvých rukou, tak to stačí. 

    K ostatnímu tě Bůh dovede, když bude ty otěže tvého života držet on.

    Toník  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:24:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ..." Věřím ti, že popisuješ tvůj stav upřímně."...

  Mýlíš se. Popisuji obecné pravdy, které fungují stejně u každého člověka bez výjimky.

  Pokud budeš poslouchat Kodeta častěji, dozvíš se například, že nemůžeš mít podobu stejné víry jako před lety - to by jsi na tom byl hodně špatně - člověk musí růst, musí zrát i ve svých názorech.

  A já tobě přeji, Toniku, aby jsi dokázal odložit úplně všechny způsoby toho starého člověka nejpozději alespoň v hodině tvé smrti.


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 16:42:09 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Mýlíš se.

    Opravdu? Takže tvůj stav nepopisuješ upřímně? To bych ti taky věřil. Ale spíše jsem si myslel, že popisuješ jakž takž upřímně, co žiješ.


    To, co žiješ a popisuješ (ať už upřímně, nebo ne), nežijí všichni lidé. A to ani v ŘKC ne - i ten Kodet Stando svědčí o tom, že žije a žil něco jiného, než ty. 

    Kodeta určitě častěji poslouchat nebudu, není moje "krevní skupina", co bych si pustil, kdybych chtěl. Jen že se tu o něm psalo a ty ses tvářil jakože bys s ním mohl souhlasit. Tak jsem ocitoval z Kodeta, co ti tu píšeme léta, co je pokání, že se Bohu dají vydat otěže života, celý život. Věci, kterým jsi tu statečně oponoval. No a oponuješ i Kodetovi, nevadí. Alespoň na tom můžeš vidět, že věci, které ty píšeš, nejsou obecně platné - nežije je ani Kodet.

    Ale mohl by ti Kodet pomoci v těch věcech, kdybys ho slyšel. Ale asi máš větší problém, když v tom neposloucháš ani katolického kněze. Ale to už je tvoje věc.

    Toník

    


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Danny42 v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:50:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tonda

  Náboženství Královny nebes. Napsal jsi mimo jiné ,že jsi to v mládí žil. Takže přeneseně i vliv těchto : Ištara , Afrodita , ,Kybelé, Lilith , atd.....Tedy i když to konkrétně jednotlivě nemusím rozebírat ,tak je to jasné. Samozřejmě ,v ŘKC ,je ten kult Královny nebes ,vytvořen jakoby zbožně a dokonce i překrouceně s použitím Bible . Viz ty mariánské výklady k tomu všemu. A možná asi víš Tondo ,a je to dost známé,že i dnes je světě mnoho lidí ,kteří ty bohyně stále uctívají a zcela otevřeně se k tomu hlásí ,a jsou s nimi v kontaktu  ( tedy s těmi kdo ty bohyně   představují ) . A těm lidem to funguje a mají mnoho okultních zážitků. A přesně takto funguje i řk Královna nebes .


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 16:50:04 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    My jsme Dany jako katolíci měli vlastní zjevení, ne Ištar a Afroditu a jak se ty "krásné paní" zjevovaly porůznu v historii. 

    My měli Paní z Růžového kříže, Neposkvrněné početí, Pannu Marii Karmelskou či Královna míru, Paní všech národů, Spoluvykupitelku, co kdysi byla Marií a další taková zjevení. 

    Ale osobně jsem ta zjevení nezažil, jen zprostředkovaně, skze média, která si ta zjevení používala. Vím, že hodně katolíků mělo ta zjevení osobně, že jsem jim některý z duchů přímo zjevil. Četl jsem o tom. Osobně jsem taky nikoho takového neznal. Teda nikdoho, kdo by se s tím sdílel. Je možné, že někdo v okolí takové zjevení měl, ale nesdílel se s ním, protože to bylo dost problematické prezentovat to, že člověk takové zjevení má.

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 13:36:04 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  Osobně neznám jediného takového "katolíka", kterému by se zjevila Matka Boží, Panna Maria.

  Taková zjevení jsou naopak naprosto mimořádná a nikoli častá (např. Lurdy, Fatima ... ) - mimo to je třeba velké ostražitosti v rozeznávání, co je výplodem přebujelé fantazie nábožensky přecitlivělých jedinců a co je doopravdy mariánské zjevení.

  Např. Turzovka není církví vůbec uznaná jako mariánské zjevení. Dokonce ani Medjugorie není ještě oficiálně církví uznaná.

  Jako katolík byla vždycky mariánská zjevení někde na periferii mého vnímání víry.
  Přijímal jsem takovéto "zprávy" vždycky velmi kriticky.
  Když jsi jezdil na poutě na Svatou horu a já zase třeba na Hostýn, ani jedno z toho nejsou místa mariánských zjevení. Jsou to sice mariánská poutní místa (součást prožívání onoho rozměru našeho prožívání společenství s anděly a svatými v nebi skrze Krista, ale nejsou to místa mariánských zjevení. To je třeba si neplést!
  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 07:15:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Osobně neznám jediného takového "katolíka", kterému by se zjevila Matka Boží, Panna Maria.

    No, to je jasné, Stando. Ta se nezjevila nikomu. 

    Ale lidem se v ŘKC zjevují různé "paní" a "královny". 

    Třeba ve Fatimě se zjevila "Panna Marie Růžencová", někdy se také uvádí "Královna posvátného růžence". Jinde se zase zjevila "Paní všech národů, co kdysi byla Marií". A vůbec se tak zjevují různé zvláštní paní. 

    U nás v kraji se katolíkům zjevila krásná paní v zelených šatech a ta odmítala vejít do místnosti, když v té místnosti byli židé.

    A takových zjevení mají různí katolíci hodně - jen se s nimi nesdílí. Právě pro takové postoje lidí, které ty prezentuješ, že se na ta zjevení a na lidi je nosící dívá hodně katolíků kriticky, svrchu, s odstupem. Často proto, že sami taková zjevení nemají, závisí, chtěli by taky být "vyvolení" a mít takové zjevení.


  Jsou to sice mariánská poutní místa (součást prožívání onoho rozměru našeho prožívání společenství s anděly a svatými v nebi skrze Krista, ale nejsou to místa mariánských zjevení. To je třeba si neplést!

    Tak si to Stando nepleť, když je to třeba.

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:39:23 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

    Ještě k tomu postoji, co jsi popisoval.

  Možná jsem tu trochu přecenil tvoji sečtelost, Toníku - tento citát je původně  názvem knihy Zdenka Pluhaře a popisuje pocity emigranta z jeho domoviny.

    To nevím, zda jsi přecenil, či ne. Sečtělý moc nejsem, Stando. Poslední knihu jsem četl už před mnoha a mnoha lety. 


    Ale není tak těžké dát si ten výrok do googla a vidět, kdo ho vymyslel, od koho pochází.


    Ty jsi k tomu Stando psal:

    Zdeněk Pluhař je tedy ten váš "Kristus"? 

    Od něj máš ty věci, co tu předvádíš v diskuzích, on je vůdce toho, co žijete?

    Toník


  ]


  Re: Důraz na Boží slovo, Pána Ježíše, vztah Boha k člověku (Skóre: 1)
  Vložil: oko v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:49:47 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zdeněk Pluhař je tu jenom nástrojem Božím. Tím výrokem jen přiléhavě vyjádřil obecnou pravdu, kterou máš zachycenu i v Písmu.

  Pravdu o roubu na ušlechtilé olivě, který se může vylomit.


  (Ř 11,16 ...)
  Jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.  Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i tučnosti olivy,  nevynášej se nad ty větve! Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen tebe. Řekneš tedy: Větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Nevěrou byly vylomeny, ty však stojíš vírou. 
  Nepovyšuj se, ale boj se! 
  Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, ani tebe nijak neušetří. Považ tedy dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet; jinak budeš vyťat i ty
  A oni, nezůstanou-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat. Jestliže tys byl vyťat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří


  ]


  Stránka vygenerována za: 0.95 sekundy