Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 639, komentářů celkem: 432935, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 434 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
Danny42
Willy
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119034114
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Půst a jaký je vlastně jeho smysl.
Vloženo Pátek, 08. březen 2019 @ 23:42:12 CET Vložil: Tomas

Modlitební život poslal oko

(Našel jsem na "netu" pár myšlenek na toto téma a prožíváme zrovna postní dobu.)Půst a jiné druhy odříkání spojujeme mj. s kajícností. Kajícnost souvisí s obrácením, se zřeknutím se hříchu, s napravováním jeho následků. Tím se dostáváme k prvním dvěma bodům.1. V důsledku hříchu došlo k nabourání harmonie nejen mezi lidstvem a Bohem (lze-li to takto vyjadřovat); nejen mezi lidmi mezi sebou, ale také v člověku samotném. Mluví se pak o nezřízené žádostivosti.

Při půstu naopak se člověk snaží o to, aby měl své chutě pod kontrolou, aby tělesná žádost nezmítala duchem, ale aby člověk byl bytostí uspořádanou, kdy to nižší je podřízeno a v dobrém smyslu pod kontrolou toho vyššího a člověk jako takový podřízen Bohu. "Kdo je věrný v maličkosti, bude věrný i ve velké věci."

2. Druhým bodem je to, kdy půst chápeme jako součást pokání.
O pokání se už téměř nemluví a téměř se vytratilo z života dnešních křesťanů. Zmiňuje se pouze jeden jediný projev pokání, a sice ony zprofanované "tři zdrávasy" po sv. zpovědi.
Ale pokání je pojmem mnohem širším, výzvy k němu patří k hlavním tématům Ježíšova učení a připomínky např. z Lurd opět ukazují jeho důležitost a potřebnost.
Jsem hříšný, a i když je mi hřích odpuštěn, dělám různé skutky dobrovolného pokání. A též se zřetelem na hříchy jiných lidí. Projevy mohou být rozmanité: Dobré skutky (např. tzv. skutky tělesného či duchovního milosrdenství) s úmyslem "na pokání", trpělivé snášení těžkostí, které přicházejí, nebo i dobrovolný sebezápor. A sem patří také půst.

3. Dalším bodem je podpoření modlitby.
Jako když děti o něco prosí, vysloví větu. Když prosí intenzivněji, svou přací větu posílí určitými gesty. Má-li být prosba ještě intenzivnější, připojí další věci. Podobně modlitbu zintenzivňujeme tělesným postojem a mnoha dalšími věcmi, včetně sebezáporu, např. půstu.

4. Další bod souvisí s prvními dvěma. Člověk by v životě neměl jenom brát a čerpat výhody, ale také dávat.
V důsledku křtu jsme připojeni k Božímu Synovi, máme z toho mnoho výhod, mj. že jsme Božími dětmi.
Ale máme také účast na jeho trojím poslání.
Půstem může křesťan zvláštním způsobem uskutečňovat svou účast na Kristově kněžském poslání: "Přinášejte sami sebe v oběť, to ať je vaše duchovní bohopocta."
Sami sebe - všechno, co jsme, co jsme vykonali a přetrpěli - včetně dobrovolného sebezáporu, třeba půstu. Pamatujme na to, sami si ukládejme dobrovolný (tj. víc, než je předepsáno) sebezápor, který - jsme-li ve stavu milosti posvěcující - nabídneme my, údy Kristova tajemného těla, jemu, aby to přijal za své a učinil součástí své jediné oběti (srov. list Galaťanům).

5. Odtud přecházíme k dalšímu: O Velikonocích (Pascha) myslíme nejen na zmrtvýchvstání, ale také na předchozí smrt Pána Ježíše.
Pascha doslova znamená "přejítí". Skrze svou smrt a zmrtvýchvstání (završené nanebevstoupením) "přešel Pán z tohoto světa k Otci." Velikonoční události jsou Pánovo přejítí, viz výrok z Exodu "(bude to) Hospodinova (Pánova) pascha". Připravujeme nejen na velikonoční ráno, ale i na velkopáteční události, na znovuprožití jeho smrti. Patříme k němu, proto když zakouší něco dost nepříjemného, nepředstavitelně nepříjemného a náročného,
i my, kteří jsme k němu přivtěleni, si něco příjemného odřekneme, konáme sebezápor. Srov. též: "Přijdou však dny, kdy od nich bude Ženich (Ježíš Kristus) vzat. Potom, v těch dnech, se budou postit."

Daly by se vyjmenovat ještě další body, mj. růst v pokoře a tudíž i opravdové lásce.
Zatím ale promýšlejme tyto a s jejich vědomím pak praktikujme to, co jednak po staletí ukazuje církevní praxe, jednak to, co si člověk navíc určí sám."Půst a jaký je vlastně jeho smysl." | Přihlásit/Vytvořit účet | 40 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 10. březen 2019 @ 11:56:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý jistě zná:

Lukáš 18:10-14
 
“Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.  Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ 

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ 

Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen(k), a kdo se ponižuje(l), bude povýšen.“

********

Není církví vyžadovaný půst cestou k odlišení křesťanů - proti čemuž nelze nic namítat - ale především snahou ukázat ostatním, že křesťané jsou ti lepší z lidí? A proto o svých půstech tak žvaní!

Matouš 6:17,18
 
Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. březen 2019 @ 08:40:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždycky záleží na upřímnosti před Bohem, na úmyslu srdce.
O tom hovoří Ježíš v Mt 6.Na druhé straně ovšem úplně stejně také platí Ježíšovo:

(Mt 5,14-16)
Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.
Také nerozsvěcují lampu, aby ji postavili pod nádobu, ale na stojan a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě.
Tak nechte své světlo zářit před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají slávu vašemu Otci, který je v nebesích."

Dávat dobrý příklad víry vůbec není v rozporu s postojem kajícího se celníka.
Vždyť i on klečel a bil se v prsa (viditelně!).


Vnitřní motiv je tím podstatným (postoj srdce), co odlišuje skutečný půst (pokání) od dramatického předvádění se.
Víme přece dobře, že i apoštol Pavel si nechal oholit (viditelně) hlavu kvůli lidem (Sk 21,23-24).


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 13. březen 2019 @ 16:46:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejlépe je být "zaujat" tak moc, že na jídlo není pomyšlení, čas,... možná takové chviličky zažívají i lidé kolem nás, jsou zaujati "hrou", prací, koníčkem.. atd.  a nejednou prostě "zapomenou" na jídlo,  a na plynoucí čas... 

Takový idealistický půst bez myšlenek na půst, 
Ježíš mohl prožít takovou "chviličku"  zaujetí Bohem, lidského života... ne, že se šel postit, ale prostě "na jídlo" neměl ani pomyšlení... 

Jinak půst v době obžerství, v době kdy hranice mezi pokrmem pro tělo, a pokrmem pro duši splynula,  má "čistě tělesnou pozici".... 


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 09. březen 2019 @ 12:45:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Půst a jeho smysl? - viz Iz 58:6-14:
Toto je půst, který si přeji: Rozvázat pouta ničemnosti, uvolnit řemeny jha a propustit utlačované na svobodu, zpřetrhat každé jho. Když budeš lámat hladovému svůj chléb a chudé bezdomovce přivedeš do domu, když uvidíš nahého, zakryješ ho a vůči vlastnímu tělu a krvi nebudeš lhostejný, tehdy tvé světlo vytryskne jako rozbřesk a rychle vzejde tvé uzdravení; před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou půjde Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, budeš křičet o pomoc a řekne: Zde jsem; jestliže odstraníš ze svého středu jho, ukazování prstem a mluvení zla. Poskytneš-li ze svého hladovému a strádajícího nasytíš, v temnotě vyjde tvé světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. A Hospodin tě povede ustavičně, nasytí tvou duši i na vyprahlých místech a dodá svěžesti tvým kostem. Budeš jako zavlažovaná zahrada a jako vodní zdroj, jehož voda nebude vysychat. Ti, kteří z tebe vyjdou, vybudují odvěké trosky, upevníš základy, které trvaly z generace na generaci. A nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k obydlím. Jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty, od konání svých zálib v můj svatý den, a nazveš sobotu rozkošnou a svatý den Hospodinův ctihodným a budeš ho ctít tak, že nebudeš konat své cesty, nebudeš hledat své záliby a mluvit planá slova, potom budeš mít rozkoš v Hospodinu a nechám tě jezdit na návrších země a budu tě krmit dědictvím tvého otce Jákoba, neboť ústa Hospodinova promluvila.

Stojí za povšimnutí, že Izaiáš, potažmo Bůh nemluví primárně o jídle a o zdržování se jídla a Pán Ježíš to doplnil v Kázání na hoře takto:

„Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.“ 
Tož tak.
Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. březen 2019 @ 08:50:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je hodně "křesťanů", kteří se postí jen jaksi "duchovně" a odvolávají se právě na toto místo- Mt 6,17 .

V praxi to však znamená, že se vlastně nepostí vůbec v ničem.

Důležitá je skutečná motivace půstu (cíl).

Mt 6,16)
"A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu....

Pokud lidský obdiv není cílem tvého půstu, je zcela ireelvantní, zda na tobě druhý pozná, že se zrovna postíš.

Naopak, když já jako katolík, bych si v pátek v restauraci dal k obědu řízek, mohl bych tím pro méně znalé lidi (kteří o mě vědí, že jsem katolík) ukázat špatný příklad, pohoršení.
I když já si mohu stanovit jinou formu pátečního půstu a klidně jíst maso, kvůli lidem - nikoli kvůli sobě, kvůli jejich pohoršení, bych si takto onen řízek nedal.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 09. březen 2019 @ 09:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Půst a jiné druhy odříkání spojujeme mj. s kajícností.


Myslivec: Půst je duchovní odříkání, které se opakuje každý den. V pokání se jednorázově zlého konání ZŘEKNEME jednou provždy.

Oko: Jsem hříšný, a i když je mi hřích odpuštěn, dělám různé skutky dobrovolného pokání.

  Myslivec: Dělat skutky dobrovolného pokání PO odpuštění je nesmysl. Napřed se hříšník kaje, v pokání svůj hřích a potřebu boží milosti vyzná a až pak následuje odpuštění. Viz žena omývajíci svymi slzami a vlasy nohy Krista. Odpuštění je produktem pokání. V katolicismu je to naruby. "pokání je zde produktem odpuštění". Tato lež je hlavní příčinou proč se katolíci zpovídají stale ze stejných hříchů, a nedokáží se jich jednou provždy zbavit. V obráceném pořadí je to nepravé odpuštění i nepravé pokání. Produktem je příjemný kratkodobý prchavý pocit v proštředí kostela a poslèze rychlý nástup projevů " odpuštěného" hříchu který zůstává.

Oko: O pokání se už téměř nemluví a téměř se vytratilo z života dnešních křesťanů. Zmiňuje se pouze jeden jediný projev pokání, a sice ony zprofanované "tři zdrávasy" po sv. zpovědi.

Myslivec: O pokání se mezi kristovci mluví, my víme co to je. Pokání se vytratilo ze života uměle vyrobenych " kresťanů" vodou pocákanych mimin, uměle vyrobenych kusů k zaplnění početních členskych tabulek.

Oko, ty přiznáváš, že po zpovědi jsou tři zdrávasy zprofanované. Po tolika letech to je konečně pokrok. Zkus pokročit ještě dál. "Pokaní" po odpuštění podmíněné odhrkáním čehokoliv, je zprofanované již jako celek.

Oko, tebe katolicismus naučil tělesnému odboji proti hříchu. To se pak projevuje i ve tvých názorecvh na půst. Jako typický katolík se o půstu bavíš hlavně ve smyslu "odtrhávání si potravy od úst" v sebemrskáčském duchu.
Podívej se na svá vlastní slova.

Oko: Při půstu naopak se člověk snaží o to, aby měl své chutě pod kontrolou, aby tělesná žádost nezmítala duchem..

Myslivec: Je to přesně naopak Oko. Jde o to aby nežádoucī duchovní vlivy nezmítaly tělem. Hřīch do nás pronikne naší vlastní duchovní branou, a teprve až pak se projevuje tělesně.
Nemůžeš mít pod kontrolou nezřízené tělesné chutě, když nemáš pod kontrolou duchovní bránu, kudy negace proudí.
V půstu totiž jde o to naučit se rozlišovat vjemy na ùrovni duchovní. To dobré od Boha do duchovního nitra vpustit a zlé odmítnout. Odmítnutí pokušení v duchovním stadiu, třeba pokušení kouřit, je až velmi snadné, a vysledkem je to, že tělesná chuť na cigaretu nenastane. To je produkt správně pojatého postu- nezadat příčinu tělesné žadostivosti!
Podstatou postu je duchovní rozlišení a následné přijetí či nepřijetí již v oblasti duchovní. Tím chraníme naši tělesnou schranku před nežádoucími duchovními vlivy, před vytvářením pout, závislostí atd.
 Ale pozor, tím samým způsobem od Boha přijímame všechno to dobré co nám prospívá!

Hlavnīm cílem postu je naučit se přijímat to, co přichází od Boha!

Půst je snaha o rozlišování duchů v pravdě Ducha, a naučení se ZAVČASU pokušení odmítnout když se ještě nachazí v prozatím neškodné duchovní formě. Půst vyžaduje samotu, rozjímání a lásku k pravdě. Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Sobota, 09. březen 2019 @ 05:52:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky ti oko, za článek.

Můžete se podívat na stránky:


ač nejsou křesťanské, tak tam najdete zajímavé rady. (a taky důkaz, že se člověk může postit déle, než jeden den)

Varuji, ale pokud nemáte vyzkoušené jednodenní půsty, dvoudenní a třídenní - případně vicedenní, abyste se pouštěli do dlouhých půstu právě bez přípravy. 

Myslím, že člověk se může postit od masa, nebo od laskomin (čokoláda, bonbony atd.) Nemusí to být půst od veškerého jídla.Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 09. březen 2019 @ 08:01:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
k půstu patří neodmyslitelně obžerství.

Kde je jeho začátek,kde se rodí, kdo už je obžera a kdo už postič ?

Je to individuální, nebo není...


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 09. březen 2019 @ 16:36:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels


Myslím, že člověk se může postit od masa, nebo od laskomin (čokoláda, bonbony atd.) Nemusí to být půst od veškerého jídla.

martino
Přesně, je to tak, ani se o tom nikde u katolíků nic takového nepíše. Co se píše v KKC?
Kán. 1249 - Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z božího zákona povinničinit pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovují se dny pokání, v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmů podle následujících kánonů.Kán. 1250 - Dny a doby pokání v celé církvi jsou jednotlivé pátky během celého roku a doba postní.Kán. 1251 - Pokání zdrženlivostí od masa nebo jiného pokrmu podle předpisů biskupské konference se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti; pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista.Kán. 1252 - Zákonem pokání zdrženlivostí jsou vázány osoby od dovršeného čtrnáctého roku věku; zákonem pokání újmou jsou vázáni všichni zletilí až do započatého šedesátého roku. Pastýři duší a rodiče dbají, aby také ti, kteří nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivostí a újmou z důvodu nezletilosti, byli vychováváni k správnému pochopení pokání.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 10. březen 2019 @ 08:42:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zákonem pokání?!

Strašné!Diky Bohu je pokání z milosti boží, a není ze "zákona" papežského antikrista!


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 10. březen 2019 @ 20:08:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


Diky Bohu je pokání z milosti boží, a není ze "zákona" papežského antikrista!martino


Myslivče víš proč jsi zde diskusně neúspěšný? Především jsi odpadlík od Krista, což je  zločin před Bohem. A potom zde je diskuse o půstu, který je projevem pokání. Ještě máš šanci.
]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 09. březen 2019 @ 07:10:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom Stando (oko).
Přiznám se, že smysl (křesťanského) půstu ze slov tvého článku nechápu.
(Rozumím, že píšeš o prozatímním promýšlení).
Jaký smysl, význam má u křesťanů držení postních dnů? (Příčina, smysl, cíl).
Tedy aby se půst sám o sobě nestal příčinou, smyslem a cílem půstu.Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 09. březen 2019 @ 11:01:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověď  ne t-leti.

Oko, katolické pojetí postu je degradované na náboženský příkaz, který je vnímaný velkou čásťí katolíků jako nepříjemný, a pro nesmyslnost, nefunkčnost je většinově a v tichosti odmítaný. U skalního katolíka lze v období postu pozorovat asketické snahy, třeba při upírání si potravy. Většinou je to odmítnutí chutného nedělního oběda, který pak sežere pes, a posléze půlnoční vyrabování ledničky.
Ti největší drsňáci přestanou chodit do viných sklepů a pít víno. Třesoucí se ruce jako projev abstinečního příznaku pak poukazuje na to, že závislost je u nich stálým postním hostem. Jediný vysledkem jejich postu  abstinence je to, po "postním" období se barva jejich velkých spiťanských nosů se změní z modré na červenou.  :-)))
Náš kostelník pravidelně v období postu přestává kouřit, a střihá metr. Na Velikonoce pak hulí jako fabrika. Odříkaného největší krajíc, že..
A ty výrazy trpícího Joba u "postících" se katolíků, tak to se musí vidět.  :-))))]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 09. březen 2019 @ 11:29:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebyla-li to odpověď mně, nežaluj mi a nezhazuj druhé a neházej na ně bahno pod mým příspěvkem, myslivče.
Baf, do lesa a na strom, a zítra do hospody na pivo a na drby.]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 09. březen 2019 @ 12:07:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odověď nebyla pro tebe, tvé názory mne nezajímají.

A pro příště neintrikuj pod mým příspěvkem, a hloupě nekritizuj to co ty sám děláš. Kuk t-le

Pravdivost, poctivost, upřímnost - Re: Dekonverze od k (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 02. březen 2019 @ 12:53:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro Cizince (ne pro myslivce)

.......
]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 09. březen 2019 @ 18:28:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Baf, do lesa a na strom, a zítra do hospody na pivo a na drby.

Nebyla-li to odpověď mně, nežaluj mi a nezhazuj druhé a neházej na ně bahno pod mým příspěvkem, myslivče.

Nemám Tvou potřebu, myslivče.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 09. březen 2019 @ 16:27:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec


U skalního katolíka lze v období postu pozorovat asketické snahy, třeba při upírání si potravy. Většinou je to odmítnutí chutného nedělního oběda, který pak sežere pes,


martinoMyslivec pranýřuje zkrachovalého bývalého katolíka Cizince, který pokání prožívá uzavřeným druhým manželství, ale sám plácá jedovaté nepravdivé žvásty. Neděle je vždy slavnost i v době postu. Takže u nás zítra u katolíků bude dobrý oběd po odpoledne i dobrý štrůdl, který se právě peče. Já mám rád sladkosti zákusky, dortíčky. čokoládu, ale v době postní do velikonoc si tuto moji slabost nebudu vyhledávat. Půst není o hladu, ale o dobrovolném odřeknutí se něčeho. Půst ve středu a v pátek o chlebu a vodě nemluví o hladovění, ale o střídmosti, kdy nikdo nemá pocit hladu. Zrovna včera byly výborné bramborové placky, jak je dělávala moje babička. Je pravda, že v pět odpoledne jsem měl již hlad, ale čaj, chleba s máslem a medem a také to stačilo. Takže se zde vysmíváš jen sám sobě a své hlouposti.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 11. březen 2019 @ 10:23:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom Marino.

>>Neděle je vždy slavnost i v době postu. Takže u nás zítra u katolíků bude dobrý oběd po odpoledne i dobrý štrůdl, který se právě peče.<<

Rozumím-li dobře, pak přerušujete v Církvi postní dobu o slavnostních dnech?
Štrůdl se podává jako zákusek po obědě.

>>Půst není o hladu, ale o dobrovolném odřeknutí se něčeho. Půst ve středu a v pátek o chlebu a vodě nemluví o hladovění, ale o střídmosti, kdy nikdo nemá pocit hladu. <<

Odřeknout se dá přeci i jídla vesměs. Ježíš se postil tak, žež nic nejedl, až vyhladověl. Měl pocit hladu, vyprázdnění, postu. Držíte i takové dny úplného postu nejen od jídla? A když, proč?]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 13. březen 2019 @ 08:24:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Smyslem života křesťana je následování Krista.

Sám Kristus se postil - protože modlitba, půst i dobré skutky formují člověka k Božímu obrazu, vzdalují ho od pokřivenosti vnímání života, vzdalují jej od otroctví hříchu.

Když se postím, následuji tedy v jednání svého Učitele (srv. J 13,15) - a to je dobře.

Modlitba, půst i dobré skutky tedy postupně budují křesťana do křesťanské dokonalosti. Bez nich nikdo nedokáže následovat Krista.

Z pohledu vnitřního vztahu člověka s Bohem je půst dobrovolným postojem pokání za hříchy, je zároveň i cvičením nadvlády lidského ducha nad touhami těla. Rovin, ze kterých se dá přistupovat k půstu je vícero; je to třeba duchovní příprava k hlubšímu prožívání událostí liturgického roku. Půst je prostředek, nikoli cíl!

Omezím tělesné - otevírá se mi tím více prostor duchovní.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 09:42:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom Stando a děkuji za odpověď.

Půst je tedy z křesťanského pohledu prostředkem vedoucím ke křesťanské dokonalosti.
Postíte se, protože se postil i Ježíš Kristus a vy jej v jeho jednání následujete.

Je tedy možné říci, že se Ježíš postem sebe zdokonaloval, zdokonaloval své povolání, formoval se k B-žímu obrazu, vzdaloval se pokřivenosti vnímání života, vzdaloval se tím otroctví hříchu, dobrovolně se kál za hříchy, cvičil se v nadvládě lidského ducha nad touhami těla, připravoval sebe k hlubšímu prožívání událostí během židovského roku, omezoval svou tělesnost, aby měl prostor k duchovnímu?

Je-li půst přípravou k hlubšímu prožívání, což je určitě to, v čem se shodneme a co je společné i judaismu, o co v té postní přípravě jde?


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 17:43:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota


Je tedy možné říci, že se Ježíš postem sebe zdokonaloval, zdokonaloval své povolání, formoval se k B-žímu obrazu


martino


Tak to určitě není pravda.. Ježíš je Boží Syn od věčnosti. "Já a Otec jedno jsme"! Řekl Spasitel, takže zde nemůžeš hovořit o tom, že se Ježíš postem zdokonaloval nebo že postem zdokonaloval své  povolání a formoval se k Božímu obrazu. Ježíš se nepotřeboval postít, neboť byl a je dokonalost sama. Jeho půst je pro nás příklad jak máme také žít abychom my sami sebe formovali duchovně a nikoliv abychom si mysleli, že Bůh sám měl potřebu se formovat nebo zdokonalovat. Naprostá blbost a úlet. Není snad součástí NZ Kristovo ujištění, že některé hříchy zde léčit jen modlitbou a postem?


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 18:08:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Martino za křesťanské vysvětlení.
Když byl Ježíš vyveden Duchem na poušť, aby byl pokoušen od zlého (ďábla, satana), postil se a až když vyhladověl, tehdy no zlý (ďábel, satan) pokoušel. Vysvětlujete i toto pokušení a půst jen jako příklad Ježíšův pro křesťany?


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 18:33:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota


Když byl Ježíš vyveden Duchem na poušť, aby byl pokoušen od zlého (ďábla, satana), postil se a až když vyhladověl, tehdy no zlý (ďábel, satan) pokoušel. Vysvětlujete i toto pokušení a půst jen jako příklad Ježíšův pro křesťany?

martino

Ježíš se člověku připodobnil ve všem vyjma hříchu. Proto se nechal pokoušet od Ďábla, aby se přiblížil k člověku trpícímu a zkoušenému a byl nám příkladem, abychom měli důvěru, když býváme v pokušení. Půst a modlitba je účinným lékem pro člověka. Nebyla to žádná novinka od Ježíše. Mojžíš se postil 40 dní a nocí aby napsal Boží Zákon / Ex 34, 28 / 28 [biblenet.cz]A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 19:02:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevěděl jsem, (takto to není), že by se Moše postil pro důvody, které uvádíte u Ježíše Krista. Posty Mošeho mají s tím Ježíšových společnou jen dobu, ale ne význam. A ty dva Mošeho posty se účelově od sebe liší. Ale děkuji za křesťanské pojetí.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 19:10:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíšových Ježíšovým


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 15. březen 2019 @ 06:57:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš se nám přiblížil ve všem, kromě hříchu. To znamená, že se nám přiblížil  i ve svém vývoji - na své poslání se jako člověk připravoval.
Ježíš neměl hříchy - nemohl se tedy kát za hříchy.

Líbí se mi ta tvoje myšlenka "zaujetí Bohem" natolik, že člověk tělesné potřeby nevnímá. Myslím si, že to je skutečný smysl půstu vyjádřený nádherným způsobem.

Ježíšovo božství neznamenalo dokonalost v lidství v tom smyslu, že by snad Ježíš nemusel ke svému úkolu Mesiáše teprve dorůst. Jako každý z nás i on musel jako člověk projít postupným vývojem, přípravou - dozrát ke svému úkolu.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 15. březen 2019 @ 11:52:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpověď, Stando. Jen musím upozornit, že nejsem nick zeryk :)

>>Ježíš neměl hříchy - nemohl se tedy kát za hříchy.<<

Ale byl pokoušen. Byla ta pokušení pro něho opravdová? Vnímal opravdové pokušení v sobě? Vnímal je tak, jako každý člověk, že by nad nimi aspoň zauvažoval, že je provede? 

(Osobnost Ježíše a také ďábla, satana, toho zlého vnímáme jinak, tak to do toho nebudu plést. Ale jde o tu souvislost s půstem. A Ježíš byl vyveden Duchem na pustá místa, aby tam byl pokoušen a přitom nejedl, a ta pokušení se dostavila až vyhladověl).

>>Líbí se mi ta tvoje myšlenka "zaujetí Bohem" natolik, že člověk tělesné potřeby nevnímá. Myslím si, že to je skutečný smysl půstu vyjádřený nádherným způsobem.<<

Kontroloval jsem si zařazení Tvé odpovědi a je k mému příspěvku. Proto bych opravil: Tu myšlenku "zaujetí Bohem" natolik, že člověk tělesné potřeby nevnímá, zde napsal David, nick zeryk, ne já.

Já nemám tentýž názor. Je sice napsáno, že Ježíš vyhladověl, což by mohlo být bráno tak, že přestal hlad vnímat, ale podle zkoušky proměny kamenů v chleba je to spíše tak, že hlad hódně vnímal. Tedy pokud to mělo být vůbec pro něho pokušení, aby toho byl žádostiv po B-hu. 

Já naopak mám za to, že člověk má i půst prožít celým člověkem, tedy vnímat hlad a žízeň, touhu po jídle a pití, vyprázdněnost a vyprahlost naprosto i tělesně až do zkroušení ducha z nevyslyšení. Alespoň se tomu přiblížit. Stejně, tedy opačně, by zase měl slavit dny veselí. Judaismus není o askezi a to ani zákony o nazarejství (nazírství). Tady se budeme možná lišit. Ale díky za křesťanský pohled.

>>Ježíšovo božství neznamenalo dokonalost v lidství v tom smyslu, že by snad Ježíš nemusel ke svému úkolu Mesiáše teprve dorůst. Jako každý z nás i on musel jako člověk projít postupným vývojem, přípravou - dozrát ke svému úkolu.<<

V tom se trochu rozcházíte s Martino. Pokud však musel Ježíš charakterově vyspět, pak se musel i morálně profilovat a to znamená, že pokušení u něho musela být bytostně  osobně opravdová. Pak bych rozuměl i tomu, že šel příkladem i ve vytrvalosti a nezdolnosti. 

V judaismu platí takové pravidlo: čím spravedlivější člověk, tím silnější (vnímaný, uvědoměný si)zlý půd, sklon. Jen amorální člověk by své sklony ke hříchu nevnímal jako zlé, nebo tvrdil, že žádné nemá. Pořád však směřuji i v tomto k  porozumění tomu, co je smyslem křesťanského postu, proč držet půst a zvláště veřejný.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 16. březen 2019 @ 12:21:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sorry, já to zas popletl! V zaujetí myšlenkou mi splývají osoby.  :-)

Ježíšova pokušení byla opravdová - protože byl pokoušen člověk Ježíš, který vnímal naše slabosti stejně, jako my. (byl ná podoben ve všem, kromě hříchu).
Na toto téma bylo už mnoho úvah od různých teologů, ale toto je podstatné. Pokušení byla opravdová.

Ježíšův stav během půstu Písmo popisuje velmi výmluvně: Ve svém přiblížení se Bohu v samotě pouště se Ježíš dostal do stavu Adama v ráji - do stavu Adama před prvotním hříchem.

(Mk 1,13)
A na poušti byl čtyřicet dnů a pokoušel ho satan. A byl s divokými zvířaty a sloužili mu andělé.


Také Adam v ráji žil s divokými zvířaty v míru a harmonii.
Ježíš tedy nebyl mezi divokými zvířaty, která by ho ohrožovala, ale byl s nimi  ( = společenství - zvířata vycítila Ježíšovu bezhříšnost a tak se na krátký čas obnovila rajská harmonie soužití člověka a zvířat). To je hlubším smyslem tohoto sdělení.

Celý tento příběh je vlastně analogií s příběhem  Adama - s tím rozdílem, že zatímco první Adam v pokušení prohrál,  Ježíš v pokušení zvítězil - zatím jen pro svou osobu napravil tento Adamův pád.

Později, svou obětí na kříži rozšířil toto vítězství na celé lidstvo a otevřel vyhnancům z ráje znovu cestu k návratu. Proto o sobě Ježíš prohlašuje: "Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. " (J 10,9).


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 16. březen 2019 @ 13:39:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Sorry, já to zas popletl! V zaujetí myšlenkou mi splývají osoby.  :-) <<

Stane se. Jen jsem upozornil na to, žes mi přisoudil cizí myšlenku, myšlenku, která nevzešla ode mne, a která se Tobě líbí. Nechat to tak, bylo by to jako ,cizí peří, :) Jedno, že mám trochu jiný názor.

>>Ježíšova pokušení byla opravdová - protože byl pokoušen člověk Ježíš, který vnímal naše slabosti stejně, jako my. (byl ná podoben ve všem, kromě hříchu).
Na toto téma bylo už mnoho úvah od různých teologů, ale toto je podstatné. Pokušení byla opravdová.<<

Ok. Jen ještě pro mé ujasnění, prosím o odpověď na otázku: Byl tedy Ježíš pokoušen k hříchu tak, že mohl zhřešit?

Jinak, pokud chceš, mohli bychom se vrátit k otázce postu? Ptal jsem se:
Je-li půst přípravou k hlubšímu prožívání, což je určitě to, v čem se shodneme a co je společné i judaismu, o co v té postní přípravě jde?

Jde mi především o veřejné posty, tedy ty, které dodržujete k liturgickým  událostem církevního roku, jak jsi psal.Třeba teď :)
Nebo, vyjadřujete postem něco? Co je důvodem toho, že držíte půst?]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 16. březen 2019 @ 14:16:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opr.: posty půsty


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 17. březen 2019 @ 11:34:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jako člověk by Ježíš jistě zhřešit mohl. Musel si tedy v pokušení sáhnout skutečně až na dno svých sil - nebyl to pro něho lehký zápas.


Když jde děvče na rande, na kterém jí záleží, nevezme si hezké šaty, neučeše, nenavoní?  Dokonce ani její protějšek na tom nebude o mnoho odlišný.
Každá událost liturgického roku je o záměru prožívat tyto události spolu s Kristem - setkat se v nich s Kristem, zpřítomnit tu událost - být jí účasten. To není o moc odlišné od židů, kteří takto slaví svou Paschu.

Setkání s Bohem je pro člověka možné jen do té hloubky a intenzity, na kterou je člověk nastaven, disponován.

Hlavním smyslem půstu je tedy vyzdobit své srdce, ve kterém uvítám Boha.
Ale těch důvodů je víc; půst spojujeme nejen s odříkáním si příjemného, ale také s dary lásky. To, co ze svých výdajů ušetřím na sobě, mohu darovat jinému. Takový dar vtahuje osobu obdarovaného do mého půstu - a tím i do mého setkávání s Bohem.
Důsledkem půstu je také lepší nadvláda ducha nad touhami těla.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 17. březen 2019 @ 14:52:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za odpovědi, Stando, sice jim ne zrovna ve všem rozumím.

>>Když jde děvče na rande, na kterém jí záleží, nevezme si hezké šaty, neučeše, nenavoní?  Dokonce ani její protějšek na tom nebude o mnoho odlišný.<<

Spíše bych poskytl obraz jednání pozůstalých po úmrtí nejbližšího příbuzného, milovaného. Bývá hodně výčitek, co chtěli, slibovali, nestihli, nezvládli, neudělali, atd., apod. Nebo po tragické události, co by kdyby, a nemuselo se stát. A pak i u pohřbu. Oblékání, jídlo, co si o nich myslí druzí v těch chvílích, bývá docela jedno.

>>Hlavním smyslem půstu je tedy vyzdobit své srdce, ve kterém uvítám Boha.<<

Řekl bych spíše otevřít než vyzdobit. To otevření vynáší zpytování, vyznání , přiznání se, co trápí člověka na sobě, touhu po nápravě, změně smýšlení ke spravedlivému jednání, závazek. To nemusí vyhlížet zdobivě. Ale k tomu má půst určitě vést, co myšlenkou, slovy, to uskutečněním.

>>Každá událost liturgického roku je o záměru prožívat tyto události spolu s Kristem - setkat se v nich s Kristem, zpřítomnit tu událost - být jí účasten. To není o moc odlišné od židů, kteří takto slaví svou Paschu.<<

Chápu. Veřejné postní dny v judaismu se drží zejména kvůli tragickým událostem v historii Jisraele. Takové posty mají spíše přivést k lítosti a zpytování nad příčinami, špatnými rozhodnutími, podílem viny.]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 18. březen 2019 @ 10:12:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova "vyzdobit své srdce" - jsem volil proto, že půst pro nás znamená přípravu na setkání se se svou Láskou.

Půst je pro nás tichá radost, naděje, nikoli smutek.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 18. březen 2019 @ 10:40:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Půst je pro nás tichá radost, naděje, nikoli smutek.<<

Nerozumím, proč? Naději ano, tiché radosti a nikoliv smutku ne:

14 [www.obohu.cz]Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a řekli: „Proč se my a farizeové často postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“   15 [www.obohu.cz]Ježíš jim řekl: „Mohou svatebčané truchlit, dokud je s nimi ženich? Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy se budou postit. 

Pominuly tedy pro vás ty dny půstu, dny truchlení, kdy s vámi ženich není, byl od vás vzat? 
Truchlení, smutek, je lítostí nad tím, co se stalo, a proč.


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. březen 2019 @ 07:50:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď se půstem těšíme jako nevěsta na velikonoční triumf svého ženicha. Smutek by byl na místě, kdyby Kristus nevstal z mrtvých. Ale on vstal!


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 19. březen 2019 @ 11:33:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevracíte se tedy "v půstu a v pokání a v modlitbě" ke dnům, kdy byl Ježíš od učedníků vzat?
Není tedy ta vaše postní doba už "zpřítomněním té události, zosobněnou osobní účastí na ni", ve které byl Ježíš od učedníků vzat, jak měl říci, že pokud je přítomen ženich, svatebčané, přátelé truchlit nemohou, ale až bude od nich ženich vzat, tehdy se v těch dnech budou postit, tj. zjevně z jeho slov truchlit? Opravdu smutek, vžití se, není na místě? Jak moc je vaše tradice "zpřítomněním minulých událostí, účastněním se těch událostí"? 
(PS:Jen poznámkou, zítra se Židé postí, pozítří slaví (my s nimi) jako památku, připomínku, vzpomínku na období zamýšleného perského 'amálekovského' holokaustu a vysvobození od něho).


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. březen 2019 @ 17:56:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smyslem našeho půstu je udělat prostor lásce. Budovat své srdce pro lásku. To je záměr, jemuž je podřízeno každé konání. Půst bez sdílení se s Bohem je půstem zbytečným.
Já už nemám důvod truchlit - protože vím, že Ježíš už nad smrtí zvítězil.

Od události Kristova vzkříšení a nanebevstoupení nám křesťanům už ženicha nikdo vzít nemůže! Ona Ježíšova slova platila na situaci apoštolů "za zavřenými dveřmi" (Mt 9,15), kdy oni duchovně a duševně doprovázeli svého Mistra jeho smrtí - tehdy měli zármutek!


]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 20. březen 2019 @ 07:15:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Já už nemám důvod truchlit - protože vím, že Ježíš už nad smrtí zvítězil.<<

Pokusím se o křesťanský pohled. Zasáhlo Tě, Stando, srdceryvně, že ten Ježíš byl vydán na smrt pro Tvou nepravost, kvůli Tvému provinění? Že máš svůj podíl na tom, že byl zmučen a zabit rukou hříšníků? Atd.

>>Ona Ježíšova slova platila na situaci apoštolů "za zavřenými dveřmi" (Mt 9,15), kdy oni duchovně a duševně doprovázeli svého Mistra jeho smrtí - tehdy měli zármutek!<<

No a když se Ty postíš, stáváš se účasten té události a situace Ježíšových učedníků ''za zavřenými dveřmi", doprovázíš spolu s nimi duchovně a duševně svého Mistra jeho smrtí, zarmoucen z jeho smrti, nebo Tě to míjí?

Ženicha vám křesťanům nikdo vzít nemůže... Jenže byl ze svatby vzat a není s hodovníky. (Jen duchem přítomen). Nechybí vám na svatbě jeho fyzická přítomnost? A v obraze ženicha a nevěsty, nechybí ji ji ženich?
Tehdy v těch dnech se budou postit ... v kontextu slov, zřetelně truchlit, (smutek, trápení, bědování, trýznění se, být tím hluboce zasažen ...).

Je k tomu u vás půst prostředkem? Dojímá vás to? ...
A pak, po těch dnech ... když ho na vlastní oči spatřili, naplnilo se:
Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost. 

(PS: ale dost mého nad křesťanským půstem :), Purim!)

Děkuji za odpovědi, sdílení se, Stando.
Něčemu rozumím, jinému ne, ale to už tak je :)
]


Re: Půst a jaký je vlastně jeho smysl. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 20. březen 2019 @ 08:33:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Při každé mši máme ženicha fyzicky mezi sebou.
Je to tedy jiné, než pojetí půstu ve smyslu starozákonním. Cílem našeho půstu nejsou pocity (dojetí a pod.) - i když jej mohou samozřejmě doprovázet - nejsme roboti! I pocity zármutku prožíváme - hlavně nad vlastními selháními - protože postoj pokání a obrácení je postoje kontinuálním, nikdy v tomto životě nekončícím.

Cílem našeho půstu je prohloubení duchovního života, mimořádná příležitost k usebrané modlitbě, růst víry, prožívání společenství církevní obce, realizace lásky k Bohu a bližním.

Měj se hezky!


]


Co si počít s postní dobou (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 15. březen 2019 @ 12:30:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Co si počít s postní dobouStránka vygenerována za: 2.43 sekundy