Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Martina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16716, komentáře < 7 dní: 827, komentářů celkem: 435112, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 345 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

gregorios777
magdalena07
rosmano
Pepik_pepik
Tolstoj
Willy
Nekdo

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119404086
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Univerzální spása a Bible
Vloženo Sobota, 21. listopad 2009 @ 20:19:15 CET Vložil: Stepan

Sebeobrana poslal ssns

Čas od času se tu setkám s tvrzením, že víra v univerzální spásu je ďáblovým trikem či dokonce vítězstvím, která nemá absolutně žádnou oporu v Písmu. Říká se, že i ďábel umí citovat Písmo, tak se podívejme, jak mu to jde.


Úvodní drzá prosba

Pasáží Písma, které přímo či nepřímo podporují univerzální spásu je příliš mnoho na to, abych je nějak kloudně rozvedl v jednom článku (řádově 100). Vyberu a budu se tedy věnovat jen několika z nich. Lidsky přirozenou a bohužel nesprávnou reakcí na nějaké učení, se kterým nesouhlasím, je snaha dohledat v Písmu texty, které takové nauce odporují. Já sám jsem myšlenku, že Bible slibuje a učí, že spásy nakonec dojdou všichni lidé, poměrně dlouho odmítal. Chtěl bych vás tedy ujistit, že právě proto opravdu znám drtivou většinu textů, které se uvádějí na podporu rozšířené víry v davy nespasených hříšníků, kteří jsou budou věčně trpět v pekle. Protože nechci, aby debata dopadla tak, že po sobě budeme házet veršíky, který skutečně či domněle podporují ten či onen pohled, připustím možnost, že Bible opravdu učí o věčném trápení nespasených. Současně však tvrdím, že učí i univerzální spásu všech lidí. Chtěl bych tedy drze poprosit, abyste mě nezásobovali texty, které podle vás univerzalismu odporují, protože problém neřeší. Otázkou tedy není, jestli Bible učí o věčném utrpení nespasených v pekle, ale jestli učí o spáse všech lidí. Učí-li to druhé, pak buď neučí první, nebo si prostě protiřečí.

Pavel Římanům, 5. kapitola (pro citace používám ČEP)

12  Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.
13  Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon.
14  Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.
15  S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.
16  A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.
17  Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.
18  A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.
19  Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.

Ve verši 18 Pavel shrnuje a zdůrazňuje to, co před tím vysvětluje. Povšimněmě si, že tu porovnáná důsledky Adamova provinění s následky Kristova kříže. Aby tento verš neučil univerzální spásu všech (lidí), je nutné nechápat slovo "všem" v obou větách doslovně. Ve verši 12 Pavel píše, že skrze Adama přišel do světa hřích a spolu s ním i smrt, která postihuje všechny, protože všichni zhřešili. I zde je tedy pro popření univerzální spásy nutné nechápat doslovně slovo "všichni". Pochybuji, že mi někdo poskytne seznam lidí, kteří nikdy nezhřešili. Je-li smrt trestem za hřích, jednalo by se o lidi, kteří smrti nepodlehli a nepodlehnou.

Za zmínku stojí i verš 19, kde se doslova nemluví o tom, že se všichni stanou spravedlivými. Stanou se jimi mnozí tak, jak se mnozí stali hříšníky. Avšak Pavel sám tvrdí, že hříšníky se stali všichni, takže nijak nepřekvapí, že o kousek dřív tvrdí, že všichni se v Kristu stanou spravedlivými. Slovo "mnozí" je tu tak nutné číst opět jako všichni. Nelíbí-li se někomu tato interpretace slova "mnozí", pak se nic neděje, protože o spáse všech se v této pasáži píše výše a doslovně chápané "mnozí" jako "velký počet" není nijak v rozporu s tím, že jde o všechny, což je vidět právě z toho, jak se to má s hříšníky.

Selhal snad Kristus ve svém poslání?

Nedojde-li usmíření s Bohem (tomu říkáme spása) každý člověk, pak se musíme smířit s tím, že Kristus ve svém poslání selhal, protože ho naplnil jen z části (dojde-li spásy 50% lidí, pak ho splnil způlky atp.)

Pavel Kolosanům o Kristu napsal:"On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. (Kol 1,15-20)

Povšimněme si, že Pavel nám tu nenchává žádný prosto pro spekulace o významu slovu "všechno", což zahrnuje nejen všechny lidi ale celé stvoření, protože dodává, že mluví o všem, co je, a to jak na zemi na nebi. To, že smyslem Ježíšova poslání (života a smrti) je spása všech lidí je tvrzení, které se Novým zákonem táhne jako červená niť. A tak Pavel (promiň aviafe:-) ) píše Timoteovi, že náš Bůh Spasitel chce, aby "aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu." (1Tm 2,4) Tento Boží záměr dává do souvislosti právě s posláním Krista:"je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas." (1Tm 2,5-6) Rovněž apoštol Jan píše křesťanům, že "Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa." (1J 2,2)

Byla-li tedy smyslem a cílem Ježíšova zázračného zrození, života a smrti korunované zmrtvýchvstáním spása a smíření všech lidí s Bohem, pak je existence jednoho jediného nespaseného a nesmířeného člověka dokladem selhání Božího plánu. My křesťané Ježíše často označujeme jako dobrého pastýře. Selhal-li ve svém poslání najít i poslední zatoulanou ovci (Lk 15,4-6), pak není dobrým pastýřem.

Pletl se Kristus?

Výše jsme viděli, jaký byl/je smysl a účel Ježíšova poslání. Věřím v Boha všemohoucího, stvořitele nebe a země (zde je patrné, že termín "nebe a země" je idiom, kterým se říká "naprosto vše" - viz Gn 1,1), který zná způsob, jak dosáhnout naplnění svého plánu. Moje víra může být chybná a Boží plán mohl selhat. Pro mě však důležité, že Ježíš tuto moji víru potvrdil. Slíbil, že k sobě přitáhne všechny (lidi - J 12,31-32).

Závěr

Přiznávám, že zpětně nechápu, jak jsem mohl pod vlivem lidské tradice, jejímž kořenem je učení Augustina, přehlížet a ignorovat to, že Písmo explicitně říká, že spásy a smíření s Bohem dojdou všichni lidé. Před Pánem jsem ale zastyděl, když jsem si uvědomil, že věřím tomu, že jeho plán univerzální spásy, kvůli kterému dal svého Syna, nevyšel, resp. funguje jen částečně. Slovy apoštola Jana jsem tak dělal z Boha lháře, protože jsem nevěřil Bohu a jeho svědectví, které vydal o svém Synu. (1J 5,10) Je snad Bůh tak bezmocný, že veřejně vyhlásí svůj záměr spasit a usmířit tak sám se sebou v Kristu celé stvoření (tj. včetně všech lidí), a pak toho nedosáhne? Tomu nevěřím, a tak se "namáhám a zápasím, že mám naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících." (1Tm 4,10)


Podobná témata

Sebeobrana

"Univerzální spása a Bible" | Přihlásit/Vytvořit účet | 123 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 21. listopad 2009 @ 21:22:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, tak to jsme si nerozuměli, já do teďka myslel, že univerzální spásou míníš to, že spásy, tj. poznání Boha, usmíření s Bohem může dojít každý člověk bez ohledu na to, z jaké náboženské tradice pochází.
Nebráním se apriorně myšlence, kterou popisuješ, ale nechápu pár věcí.
1.) Jak může dojít smíření s Bohem člověk, který ho principiálně odmítá. Ať už jeho existenci, nebo, pokud jeho existenci připouší, smířit se s ním nemíní (znám třeba jednu osobu, která věří, že Bůh je, ale nejeví o ni zájem a ona mu to má za zlé)?
2.) Jak může dojít smíření člověk, který o to nestojí? Nebo se to nějak zařídí, že o to budou nakonec stát všichni? Jak?
3.) Pokud bude po tomto světě následovat to, co Bible popisuje jako nový Jeruzalém nebo Boží království (čemuž bych já rád věřil a Ty to zřejmě předpokládáš), jaký bude rozdíl oproti tomu, co prožíváme tady na zemi (nic moc), jestli že tam budou stejní lidé. Dokázal bych to pochopit, pokud by došli toho smíření s Bohem, ale tím se dostáváme zpět k bodu 1). Já si po pravdě řečeno neumím moc představit ani to, jak bychom se tam porovnali i třeba jen my explicitně věřící, pokud bychom se tam dostali se svými já, jaké je máme tady na zemi. Vem si třeba některé ostřejší debaty na GS. Z tohohle hlediska mi už nepřijde tak úplně scestná katolická myšlenka očistce. Tedy jako přestupní stanice, která má člověka změnit tak, aby dokázal žít v harmonii s ostatními.Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 22. listopad 2009 @ 09:55:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, ssns! Konečne som sa dočkal prísľubu. Pokúsim sa nezaujate vyjadriť myšlienky, ku ktorým ma inšpiroval tvoj článok.

Cítim z neho /možno aj pod vplyvom už poznaného o tebe z minulosti/, že silne veríš myšlienke univerzálnej spáse, a tiež že je pre teba vo viere problém pochopiť vedľa seba dve skutočnosti: Boha a existenciu pekla, resp. neexistenciu spásy pre všetkých. A mne sa zdá, že táto myšlienka na pozadí tvojej duše má rozhodujúce slovo pri "domýšľaní"/interpretácii/  biblických citácii, aj ked oni v skutočnosti nie sú také jednoznačné...

Napríklad:
18  A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.
19  Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.

- Cirkev /a aj prirodzená logika veci z kontextu/ nikdy nechápála slová "přinesl všem ospravedlnění a život" v tom zmysle, že by
poslušnosť Krista prejavená až smrťou na kríži za spásu sveta /teda všetkých/ automaticky znamenala spásu sveta všetkých "in actu" /v skutočnosti/, ale len spásu "in potentia"/v možnosti/. Na to, aby človek bola aj spasený v skutočnosti, treba - ako to vyplýva z celého kontextu Písma a zjavenia Božieho - prijať Krista, Jeho dielo vykúpenia vierou, prípadne túto vieru ešte vyjadriť krstom, ba aj skutkami, životom podľa viery, ba dokonca v tejto viere treba vytrvať do konca života. Čiže Kristus nám zabezpečil v skutočnosti to, že každý, kto o to stojí a chce, naozaj má možnosť byť spasený, prísť do neba. Teda automaticky nie, ako sa zdá, že nám tak nenápadne podsúvaš prijať tento význym týchto slov...

A je preto aj logické, že Pavol používa vo verši 19/ pojem "mnohí" namiesto pojmu "všetci", pretože: Ak ide o analógiu/prirovnanie pri použítí slova "všetci" vo veršom 18/ a 19/, tak vo verši 18/ je situácia iná vzhľadom na to, že človek je tvor prirodzene pochádzajúci od iného človeka /rodičov/, a preto s prirodzenou výbavou všetkého ostatného, dedí aj to, čo sa tradične nazýva "dedičný hriech", teda ten deficit pôvodnej spravodlivosti, či dokonalosti, v ktorej boli Bohom stvorení prví ľudia... Jednoducho dedí, a preto musia byť v tom doslova všetci, pretože to ide s prírodou človeka /Výnimky, ktorú všetci veria o Kristovi, plus katolíci, a možno nejaká časť pravoslávnych o P. Márii sú len výnimkami potvrdzujúcimi toto pravidlo, ale tieto môže spôsobiť len Boh osobitným zásahom do prírody, že jednoducho "retušuje" tento prirodzený deficit.../...

No pokiaľ ide o spásu, tú človek nededí od človeka, nedostáva sa mu na základe viery rodičov, ale tú si musí osobne "prevziať" /vierou... atď./. Pavol to zrejme cítil, a preto sa vyjadril adekvátnejšie: "mnohí" budú spasení, a nie všetci. Preto sa mi zdá, že v tvojom úsudku a v tvojom "zaokrúhlení" toho rozdielu medzi použitím "všetci" vs. "mnohí" medzi veršami 18/ a 19/ smerom k významu "všetci" zohral rozhodujúcu váhu u teba orgán, ktorý som vyššie pomenoval "želanie"...  /Tak to nejako cítiť medzi tvojim riadkami.../
---Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 22. listopad 2009 @ 12:41:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
tato myšlenka mě už taky napadla, v souvislostí něčím jiným, jsou nejméně dvě místa Ř 14,11 a Filp. 2,10. A ještě v Iziáši. To slovo vyznal v řečtině má i význam uvěřil. Kdysi jsem se tím zabýval. Jen ještě nevím jak to dát do souladu se Zjevením 20,13. I když jsem na to téma již něco slyšel. Nastíním: Mezi 13 a 14 veršem Zj. 20 může být libovolná doba. Ostatní si už domyslete.
Ale toto učení je pro mnohé nestravitelné, museli by pravděpodobně zahodit veškeré učení, které přijali, a to dělají mnozí neradi. On se ďábel jen tak lehce nevzdává.Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 22. listopad 2009 @ 15:32:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj ssns.

píšeš mimo jiné :
"Každý z nás si musí vybrat mezi těmi body: 1. Bůh chce spasit všechny, 2. Bůh je schopen spasit všechny, 3. Bůh nespasí všechny. "

Já si mezi těmi body nevybírám. Všechny jsou správně. Nemyslím, že je mezi nimi rozpor.Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 22. listopad 2009 @ 16:26:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj ssns,

rozumím tvé snaze i "víře" v univerzální spásu. Aby to však mohla být pravá a skutečná víra, musí být založena na Božím Slově, neboť podle Ř 10:17 Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo/Boží. A musí být v souladu také s jinými místy Písma.

Jestli s tímto souhlasíš, jak si kromě jiných veršů poradíš např. s těmito třemi (14-16) verši ve 2. kapitole 2.listu Korintským:

Díky Bohu, který nás stále vede v triumfálním průvodu v Kristu, tzn. jako Kristovy zajatce ke zjevení jeho vítězství a jeho slávy a zjevuje skrze nás na každém místě vůni své známosti. Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi/v těch, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi/v těch, kteří jdou do záhuby. Jedněm jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní život k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý? Že by Pavel o univerzální spáse nic nevěděl? Tomu přece nevěříš!

To, že mnozí lidé budou zachráněni a jiní, doufejme nemnozí, budou odsouzeni a zatraceni, není přece selhání Boha a Jeho plánu spásy. Dobře víš, že ty, kteří budou zachráněni, Bůh vyvolil před založením/stvořením světa v Kristu k této Jeho záchraně. Za to, že nebudou zachráněni všichni lidé přece nenese zodpovědnost Bůh, ale lidé, kteří odmítnou Boží milost a uvěřit evangeliu. Slovo "všichni" ve většině zmiňovaných veršů znamená všichni Bohem Otcem vyvolení/předurčeni k věčnému životu a nikoliv všichni absolutně, poněvadž jinak by na jiných místech nebylo použito slovo "mnozí".

Apoštol Jan něco uviděl a popsal to v knize Zjevení 20:11-15 A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy/svitky. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Myslíš, že to, co viděl Jan se nestane?! Vždyť mu předtím i potom, co to uviděl, Pán Ježíš opakovaně řekl či ukázal přímo nebo skrze anděla: co se má brzy stát (1:1), Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich (1:19). „Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom/po těchto věcech.“ (4:1) „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát." (22:6)

Na závěr jedna zásadní otázka. Může Bůh zachránit člověka proti jeho vůli? Možná si teď říkáš: nemůže, ale může jeho vůli změnit! Já říkám: ano, změnit ano, znásilnit však ne!

Tož tak.

willy
Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 22. listopad 2009 @ 16:40:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns,

myslím, že ty nadpisy (otázky) posledních odstavců jsou hodně sugestivní a tím také zavádějící.

Selhal snad Kristus ve svém poslání?
"Nedojde-li usmíření s Bohem (tomu říkáme spása) každý člověk, pak se musíme smířit s tím, že Kristus ve svém poslání selhal, protože ho naplnil jen z části (dojde-li spásy 50% lidí, pak ho splnil způlky atp.)"  Neřekl bych, že toto tvrzení je pravdivé.
Smíření s Bohem Kristus vykonal dokonale. Ve svém poslání neselhal.
Je pravdivý verš "skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. (Kol 1,15-20)"
A také "Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa." (1J 2,2).
Objektivně bylo zaplaceno za hříchy všech lidí. Z Boží strany je smíření vykonáno.
Avšak aby byl člověk spasen - to jest obdržel nový život, byl zrozen z Ducha, musí každý jednotlivec toto dílo sám za sebe, subjektivně přijmout. Jinak tato skutečnost sama o sobě nikomu neprospěje. Je životně důležitá VÍRA - tato niť se táhne celou Biblí.
Žid.4:2 "I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali."
Jan 3:14 "Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný." - vzpomínáš jak to bylo s tím měděným hadem? Kdo přežil uštknutí jedovatými hady? Ti, kteří s vírou pohlédli na vyvýšeného hada. Ostatním, kteří tomu neuvěřili, vyvýšený had nic nepomohl. Selhal snad ten had ve svém poslání?

Pletl se Kristus?

Píšeš: "Moje víra může být chybná a Boží plán mohl selhat."
Myslím, že se Kristus nepletl. Ani neselhal Boží plán. Ten počítal s tím, že ne všichni uvěří a budou spaseni. ( a tak bych chápal předurčení. Nikoli tak, že Kristus nezemřel a nezaplatil za všechny lidi) O tom je celá Bible.Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Neděle, 22. listopad 2009 @ 20:06:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
   Pokud je to tak jak píšeš, potom mohu říct, že Evangelium je skutečně DOBRÁ ZPRÁVA.Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Neděle, 22. listopad 2009 @ 20:46:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
     Souhlasím s tebou. Tys k spáse všech lidi došel studiem Bible. Já jsem jinde a jindy napsal, že jediný člověk věčně trpící v Ohnivém jezeře je buď Boží prohrou, anebo je Bůh sadista. Jsem přesvědčen, že Bůh neprohrává a není sadistou. Pokud je něco pravdy na tom, že Bůh zná budoucnost a není sadistou, potom dřív než něco stvořil, kdy měl teprve plán, věděl jak se stvoření bude vyvíjet a vyvine. Pokud by někdo skončil v Jezeře, On by to věděl ještě před stvořením a přesto umožnil vznik této skutečnosti, nese za utrpení odpovědnost. Je takový Bůh hoden chvály?Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 23. listopad 2009 @ 07:32:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatou povinností nás všech  je modlit se za spásu všech duší, postit se a konat dobré skutky. Tak jak nám to ukázal Ježíš když se modlil za ty kteří ho zrovna přibíjeli na kříž. Kristovo Milosrdenství je větší než náš hřích a může se ho dovolávat každý. Může. Na druhou stranu máme ale také možnost Krista a Jeho Milosrdenství odmítnout. Bůh si pravděpodobně nepřál stvořit roboty kteří fungují podle programu a v případě poruchy se dají resetovat. I my dáváme přednost problamytickým zvířecím společníkům před tamaguči. I když nás stojí nemalé úsilí a působí nemalé škody a konflikty. V případě že odmítneme Milosrdenství tak se nám dopstane spravedlnosti. Dostaneme to co si doopravdy zasoužíme. To není radostná ani lákavá představa.Re: Univerzální spása a Bible (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Úterý, 24. listopad 2009 @ 22:29:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem si jen jednou zaspekulovala a jak jsem to schytala, no a tady se spekuluje až běda!!!:-)

Abych pravdu řekla, tak myšlenka univerzální spásy se mi nepozdává. Ne, že bych spásu nepřála všem lidem - hříšníkům, nakonec i tomu Hitlerovi, kdyby si ovšem chtěl na hlavu vysypat vagón popela.

"Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království." (J 3,5)

Bůh chce spasit všechny, to je pravda pravdoucí, ale už ne všichni o to stojí. Jasně, že až spatří Jeho Slávu, tak padnou před Ním na tvář a budou si rvát vlasy z hlavy, ale na lítost už bude pozdě, neboť Ježíš jim řekne: Neznám vás. Každý má během svého života dost času na to ,aby se s Bohem usmířil skrze Ježíše Krista. O zatracení hříšníků se v Bibli hovoří víc než často ("Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu." Řím 6,23) a bije to do očí. Proč mají lidé tendenci pídit se po tom, že je všechno jinak? Chtělo by se říci, že skrze stromy nevidí les. Není to jen sofistikovaný výklad? Podobně jako když ďábel v ráji pravil: "Nikoliv zemřete smrtí." Nakonec měl pravdu i neměl. Bůh říká "zemřete", čert "nezemřete". Můžeme se domnívat, že to satan vlastně myslel dobře aneb ono to zas tak strašné nebude, jak Bůh říká. Nebojte se, Bůh sice hrozí, ale nemyslí to tak. Byla bych opatrná. Potom už zbývá jen krůček k tomu, abychom "spasili" i ďábla samotného, stejně jako to udělal Origenes, když hlásal apokastasi. 
A co rouhání proti Duchu sv.?

Marek 3:29: "Ale kdokoli by se rouhal proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení."

Nečetla jsem celou diskusi. Pokud papouškuju něco, co už tady někdo napsal, tak to prostě ignoruj.
Stránka vygenerována za: 11.4 sekundy