Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vincenc.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 192, komentářů celkem: 429383, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 83 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116424379
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Trojice nebo trojjedinost - špatné dědictví křesťanství
Vloženo Sobota, 22. duben 2023 @ 13:37:08 CEST Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal MikimÚvod do rozboru Petrových dopisů a Zjevení (Andrea Schittspan 2020)
(Trojice nebo trojjedinost - špatné dědictví křesťanství)

Představa, že by se BŮH mohl narodit jako člověk a žít s Bohem již před svým narozením jako druhý Bůh, byla židovskému prostředí, v němž Ježíš učil, zcela cizí. Aby bylo možné takovou novou myšlenku představit, muselo by dojít k revoluci. Také církevní otcové převzali preexistenci druhého Boha z řeckých, filosofických představ.
Podle řecké filozofie byl druhý Bůh jako "Slovo" znám jako Bůh-Logos již před dobou křesťanství (asi 400 let) (Pozn.překl. - autorka klade začátek křesťanství v dnešní podobě až po koncilech ve 4. století) Prostřednictvím této jedinečné představy Logos-bůh pocházející z řecké filozofie je Ježíš vnímán jako preexistenční druhý Bůh, a tak je do Bible interpretována protižidovská Trojice.
"Logos-Bůh" jako "prostředník stvoření nebo jako druhý Bůh" však nepochází z Bible, ale z řecké filosofie Logos, a není tedy překladem, ale filosoficko-křesťanskou reinterpretací Ježíše. Takové výroky o jediném Bohu Izraele, které byly běžné proti židovskému myšlení, pak byly v křesťanské teologii ukotveny jako "řecký Logos-Bůh-Ježíš". Nikdo v Izraeli neuvažoval o tom, že by se Bůh stal tělem jako druhé božstvo, a při jejich monoteistické víře by to také znamenalo zánik jejich náboženství a jejich existence jako národa.
Takzvaná preexistence Krista v Bibli se tedy týká pouze Božího plánu vykoupení, který byl Bohem naplánován již před stvořením světa.
Miliony Židů a více než miliarda muslimů se cítí být tímto podivným učením, podle něhož má být BŮH tři v jednom, odpuzováni, protože znají pouze jednoho a jediného Boha a křesťanskou Trojici považují za víru ve více bohů.
Toto učení, které nepochází z biblických pramenů, je pro monoteistické věřící překážkou a obtíží a brání jim v poznání plánu spásy jediného Boha. Toto tajemné učení o Trojici, které nemůže nikdo pochopit, také poškozuje Boží pověst a zbavuje Boha jeho slávy. Také učení o dvojí přirozenosti Krista, které je pilířem trojičního učení, má ukazovat, že Ježíš byl plně člověkem a plně Bohem. Tato myšlenka je teologickým výmyslem, který se používá vždy, když jsou lidé v rozpacích, když se snaží vysvětlit něco proti Trojici. Jednou je Ježíš zobrazen jako člověk a jindy jako Bůh, jak se to zrovna hodí. Ale i toto učení o dvou přirozenostech vede k vážnému problému: Za prvé, toto učení se nenachází v Bibli, a je tedy teologickým dílem člověka. Dále snižuje Kristovy zásluhy a ruší logickou paralelu mezi prvním Adamem a posledním Adamem Kristem. První člověk Adam (1K 15,45) neměl "dvě přirozenosti" ani "božskou" přirozenost, která by mu bránila ve schopnosti hřešit. Jestliže Kristus měl dvě přirozenosti, ale Adam ne, pak Kristus ve skutečnosti není "posledním Adamem". Ježíš jako Bohočlověk vůbec nemohl zhřešit ani zástupně zemřít za lidstvo, protože Bůh nemůže hřešit ani zemřít, ale Ježíš jako Mesiáš pomazaný Bohem, aby sloužil ve stavu prvního nepadlého člověka, mohl.
Mnohá proroctví naznačují, že přicházející Mesiáš bude pocházet z Abrahamova a Davidova rodu. Mesiáš by pocházel z biologické linie v rámci lidské rodiny, konkrétně z židovského národa: "Hospodin, tvůj Bůh, vzbudí z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já, a ty ho budeš poslouchat." V tomto případě by Mesiáš pocházel z biologické linie v rámci židovského národa. (Dt 18,15).
Ježíš je naplněním věčného Božího plánu stvořením Mesiáše. Pro všechny biblické autory Ježíš existoval v myšlenkách a plánu BOHA, nikoli doslova jako věčná bytost.
Křesťanství je založeno na monoteismu, a to je důvod, proč ve svatých písmech nenajdeme výraz "Bůh Syn", což by mělo přimět všechny křesťany, aby zpozorněli.
Podle Skutků apoštolů 2,22-24 Petr zaznamenal, že Ježíš existoval v BOŽÍ prozřetelnosti, v JEHO myšlenkách. Byl BOŽÍM "Mesiášem", a nikoli "vajíčkem oplodněným Bohem", který se stal tělem neboli člověkem skrze panenské zrození. Písmo potvrzuje, že BŮH není člověk a nikdy se člověkem nestal.
Zavedlo křesťanství Trojici jako oddělení od Izraele, ačkoli se slovo "Trojice" nikde v Bibli nevyskytuje, a přesto na tomto nebiblickém výrazu založilo celý svůj teologický základ?
Jak chce křesťanství smířit biblického jediného "monoteistického" BOHA s rovnítkem tří různých "polyteistických" bohů a ještě tvrdit, že jde o totéž, že uctívá JEDNOHO BOHA?
Učení o "věčném Synu" je rovněž chybným předpokladem trinitárních křesťanů, který nemá biblický základ. O "věčném Synu" se Písmo nikde nezmiňuje.
Jan 17,3: "A to je život věčný, aby poznali tebe, který jediný jsi pravý Bůh a kterého jsi poslal, Ježíše Krista."
Toto trinitární pojetí je největší překážkou, která brání Židům přijmout Boha křesťanů a jeho plán vykoupení skrze Ježíše jako Mesiáše.
Je zkrátka načase, respektive už bylo na čase, aby byla monoteistická víra prvních křesťanů znovu zdůrazněna, aby si Židé a muslimové uvědomili, že Nový zákon jasně říká, že existuje pouze jeden Bůh, a nikoli Bůh složený ze tří osob. Je skutečností, že ze všech zmínek o "Bohu" v Bibli nelze ani u jedné dokázat, že by znamenala "Bůh ve třech osobách". To by nás mělo upozornit na skutečnost, že Trojice je postbiblické učení, které vzniklo až dodatečně.
Tuto nauku přijali teologové, kteří nebyli ovlivněni hebrejským způsobem myšlení, ale byli silně ovlivnění řeckým způsobem myšlení.
Přenesením "Logos-Boha" Řeků na Ježíše - jako dalšího, dodatečného Boha k Otci - získalo křesťanství dalšího Boha odděleného od judaismu.
Řecká mytologie tak zvítězila nad hebrejskou teologií.
Tím odňalo čest jedinému Bohu Izraele a popřelo ho jako takového, což možná nebyla Boží vůle.
Toto učení bylo vždy neštěstím a vedlo k rozdělení a náboženským válkám mezi lidmi. Z tohoto zdroje pochází také antisemitismus.
Schopnost přesvědčit věřící křesťany, že dvě nebo tři osoby jako Bůh nejsou ve skutečnosti jedním Bohem, je pravděpodobně jedním z největších zázraků.
Je to pravděpodobně strach, že normálně rozumní lidé tak ochotně přijmou něco, co je nakonec teologií prohlášeno za tajemství, které nelze pochopit.
Jasné biblické výroky nejsou k nic platné, pokud jsou v rozporu s vlastními zásadami víry, a nevadí, ani kdyby si člověk z jediného pravého Boha Jahwe udělal pohanského boha o třech osobách (polyteistického).
Dokonce i v těch nejzbožnějších kruzích se považuje za rouhání a odpadlictví nepřidržovat se 1700 let starého, člověkem vytvořeného, nepochopitelného a zmateného učení.
Člověk se chce držet řecké pohádky o takzvaném Bohočlověku a Božím Duchu jako samostatném božstvu, protože jinak je považován za vyvrhele církve a rodiny a okruhu přátel.
Je skutečností a nelze teologicky popřít, že v Bibli nelze nalézt slovo "Trojice", "trojjediný Bůh", ani "tři v jednom", ani podrobný popis "dvou přirozeností a vtělení" Ježíše. To vše by jistě mělo být důvodem k otázce, proč člověk nechce vzdát slávu jedinému Bohu!
Nemohl by snad ještě existovat antisemitismus pro odmítání jediného Boha "Židů"?
V prvním století je BŮH ještě monoteistický v dobrém židovském smyslu. Ve druhém století se BŮH stává binárním; od třetího století se jediný BŮH postupně stává trojjediným.
Učení o Trojici vytvořili lidé.
Nyní se věří ve dvě přirozenosti Krista, - jako pravého Boha a pravého člověka - neboli v teorii "tři v jednom a jeden ve třech".
Lze se divit monoteisticky smýšlejícím lidem, že takové učení odmítají?
Jak jim vysvětlit božství sestávající ze dvou (a později ze tří) osob a zároveň tvrdit, že Bůh je jen jeden?
Kdyby Kristus byl BŮH a jeho Otec byl také BŮH, stejně jako Duch Otce, který je také BŮH, - nepředstavovalo by to více božstev?
Kde je logika jediného Boha Staré smlouvy, když se tvrdí, že tři jsou jeden a jeden jsou tři, a přitom jeden není tři a tři není jeden?
Jestliže "Otec je BŮH", "Syn je BŮH" a "Duch svatý je BŮH" a jestliže jsou to všechno různé "osoby", pak se zdá být zřejmé, že zde jsou tři bohové.
Představa, že "Bůh" se skládá ze tří různých božstev, je radikálním odklonem od všeho, co říká Písmo, a zcela odlišným pojetím Boha, které by první židovští křesťané se svým monoteistickým dědictvím nikdy nepřijali.
"Trojice a s ní spojená preexistence Ježíše" se nyní stala tématem, které je lidem předkládáno jako záhada, protože se stala jednou z nejzáhadnějších otázek v Bibli.
Bez učení o Trojici však Bible nebyla nikdy záhadná a vždy byla v souladu s Božím vykupitelským plánem a se spásným významem Mesiáše.
Teprve když člověk čte Slovo bez řeckého, filozofického a trinitárního postoje, může dojít k poznání, že Bůh je jen jeden a že Ježíš je duchovní Syn - pomazaný Mesiáš a Duch svatý je Duch Otcův.
K ověření tvrzení a otázek, které zde v úvodu zazněly, není vhodnější žádná jiná biblická kniha než listy apoštola Petra a Janova kniha Zjevení. Tento článek všem ukáže, že protižidovské učení o Trojici se v Bibli nevyskytuje a že Ježíš Mesiáš nebyl ani po svém nanebevstoupení spojen se svým Otcem jako Bůh.


"Trojice nebo trojjedinost - špatné dědictví křesťanství" | Přihlásit/Vytvořit účet | 44 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Trojice nebo trojjedinost - špatné dědictví křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: milan333 v Pondělí, 24. duben 2023 @ 06:28:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pro přijetí nebo odmítnutí nauky o trojici je důležité porozumět jaký význam má hebrejské označení pro Boha „Elohim“ a řecké označení „Theos“.
Tyto výrazy byly použity na lidi, anděly, Ježíše a dokonce na satana.
2.Mojžíšova 4:16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.
Za Boha je považován i člověk, který má vlivné postavení. 2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Žalm82:1,6 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,
Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
Důležité je poznání, že nejvyšší Bůh má jméno Jehovah, Jehova, Jahve a sám Ježíš se za nejvyššího Boha nikdy nepovažoval i přesto, že má význačné postavení v nebi.
Fil.2:9-11 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jehova,Jahve/ máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí! וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃ hebrejsky JHVH Ježíš nikde není označen tímto jménem!
Žid. 1:8,9 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.
Žalm 45:7,8 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva. Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.
Jan 17:1-3 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
1.Kor.15:24,25 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy Zj.1:6 a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. Zj.3:12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Zj.3:21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. Ježíš je Bůh, protože má vlivné postavení a velké poslání, ale je vždy podřízen svému Otci. Ježíš se nikdy nepovažoval a ani nikde nenaznačil, že je rovný svému Otci a vždy jej považoval za vyššího. Větší autorita pro pochopení postavení Ježíše Krista vůči svému Otci , než Ježíš neexistuje a nic nám nedává oprávnění popřít tyto skutečnosti lidskou moudrostí.
Re: Trojice nebo trojjedinost - špatné dědictví křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. duben 2023 @ 09:00:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Docela mě zde přímo šokuje toto rozpačité mlčení všech těch "znovuzrozených" zde , co tu údajně už neustále a neomylně chodí v Duchu - a mlčení je souhlas se článkem!

Souhlas s názorem, že Ježíš není Bůh, že byl jenom člověkem.


Kde zůstal "prorok Willy", kam se poděla Brusle, Cizinec, a desítky dalších   " znovuzrozených  takykřesťanů"?
Zamrzla vám snad klávesnice u počítače?

Vždyť celý tento článek je snůškou lidské hlouposti, nevzdělanosti v křesťanské víře.

1.) Třeba si nejdříve ujasnit, co všechno je Bible. Zda jenom Starý zákon, nebo zda je to Starý zákon, na který navazuje Nový zákon - nebo zda si z toho všeho "vyzobeme" každý podle zvrácenosti vlastní mysli jenom to, co se nám hodí a to ostatní prohlásíme za podvod, za falzifikát. Mikim totiž podle jeho slov např. Pavlovy spisy jako Boží slovo ani moc nebere!


2.)  Pokud si ujasníme, že Duch svatý se jistě postaral, aby ve Starém a Novém zákoně bylo jen nefalšované Boží slovo - pak se máme od čeho odrazit a na čem dál stavět. Musí tedy platit úplně všechno, co je v Písmu napsáno.


3.) Ježíš byl plně člověkem (kromě hříchu). Byl i "vajíčkem oplodněným Bohem", byl i Mesiášem.  O tom všem nám přece svědčí Písmo. Aby mohl vzít na sebe všechny hříchy lidí a usmířit lidstvo s Bohem, musel být plně člověkem. To je přece docela logická podmínka - a zároveň neřešitelné dilema, protože nikdo z lidí by tento úkol nedokázal zvládnout. Vždyť žádný z lidí vlastními silami nespasí ani sám sebe - natož pak celé lidstvo!
Proto Bůh poslal svého Syna (Slovo, o kterém svědčí apoštol Jan, slovo, které bylo Bůh - J 1,1).

(Sk 2,24)
...Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen.
(Člověka  Ježíše Bůh vzkřísil).4.) Ježíš byl plně i Bohem.
Platí tedy, že vstal z mrtvých vlastní mocí sám.

(J 2,18)
Židé mu na to řekli: „Jaké znamení nám ukážeš, že toto činíš?“  Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ 
Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“  On však mluvil o svatyni svého těla.  Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.
Podle skutečného křesťanského učení tedy Pán Ježíš vzal sebou na kříž jak své plné lidství, tak i své plné božství a s tímto vším se nechal z lásky k lidem ukřižovat. A touto svojí obětí (jako člověk i Bůh zároveň) smířil lidstvo s Bohem.

Jsou na tomto světě jistě věci, které nejdou pochopit lidským rozumem, kterým se však přesto věří - a které se skutečně žijí. Tak, jako nejde zvážit ani změřit velikost lásky Boha k člověku, ale přece je možné člověku v této lásce žít.

Re: Trojice nebo trojjedinost - špatné dědictví křesťanství (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 24. duben 2023 @ 10:57:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko kladeš si zbytečné otázky. Ta partička odpadlíků, těch Jidášů co zradili Krista jsou naukově mrtví duchovně zabednění a zaostalí. Víš proč? jejich prorok který se zde chlubí, že GS funguje jen díky jeho článkům usnul a nenapsal odborně způsobilou ani tečku. Od brusle a proroka, včetně posedlého jsem to čekal, ale že i vzdělanec a intelektuál Cizinec mlčí a toho Mikima diskusně nerozseká na nudličky nechápu. Pravděpodobně je stejně duchovně zaostalí jeho jeho přátelé zoufalci. Mlčí jako blbečkové ale urážet a dehonestovat na to jsou kadeti. Je to doupě Satana a jeho sluhů. Oni jsou jako nazí v trní. Slouží Satanu, přitom se hlásí ke Kristu, ale Bůh je nezná protže zradili Krista a ještě se tím vychloubají a společensky si čecharjí své Ďábelské peří. Pokud někdo zradil Krista Kristus se k němu nězná jako oni se neznají k němu. Jen stále očekávám skutečně jednoho aspoň jednoho který se pokusí ten žalostný blábol obhájit. Stránka vygenerována za: 0.32 sekundy