Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vincenc.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 192, komentářů celkem: 429383, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 91 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116424109
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: O TROJICI
Vloženo Úterý, 07. březen 2023 @ 19:40:05 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Dogma o Trojici a Bible Boží Slovo je základem pro porozumění o tom, zda trojiční dogma má zásadní podporu v Písmu. Je také obecným jevem, že Písmu se vzala nejvyšší autorita.

2.Petr.1:21 Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.
2.Tim.3:16, Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učeni, k usvědčovaní, k napravovaní, k výchově ve spravedlnosti,


Bůh dal člověku schopnost pochopit Boží Slovo bez hlubokých teologických úvah a Boží Slovo je předloženo zcela srozumitelně. Některá vyznání o trojici:
„Písmo jasně učí, že je jeden Bůh, který je nekonečny a který existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto osob je cele Bohem, všechny jsou stejně věčné, jsou si rovny v moci a slávě a ve stejné míře sdílejí tytéž atributy a dokonalosti. Ačkoliv jsou nerozdělené v přirozenosti a bytí, každá z osob Boží trojice má v dokonale harmonii skrze celou věčnost odlišnou roli a funkci.“
253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách:
„soupodstatnou Trojici”.61 Božské osoby se neděli o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně cely Bůh: „Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.”62 „Každá ze tří osob je onou skutečnosti, totiž podstatou, bytnosti nebo božskou přirozenosti.”
Svatý Duch je zde představen jako osoba, která je Bohem a ne jako Boží moc. I katolická církev připouští, že svatý Duch je Boží moc! –katolicky teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento Duch často popisován v osobních pojmech, zda se zcela jasné, že posvátní pisatele (Hebrejských písem) tohoto Ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu. –dále říká: „Žide nikdy nepovažovali Ducha za osobu a není to ani ve Starém zákoně. Duch svatý je běžně chápan v Novem zákone jako Boží moc a sila. – Dílo The New Catholic Encyclopedia o tom říká: „„Starý zákon nevnímá Ducha jako osobu Boží Duch je jednoduše Boží moc. Novy zákon pojímá Ducha jako „něco“, ne jako „někoho“: je paralela mezi Duchem a Boží moci.(sv.13) Katolická encyklopedie: „Nikde ve Starém zákoně nenajdeme jasnou indikaci o „třetí osobě“.(sv.15) Katolicky slovník: „Jak St. tak i N. zákon hovoří o Duchu jako Boží energii a moci v srdci člověka.“ (str.810) České katolické biblické dílo: Boží Duch není ještě ve Starém zákoně zjeven jako osoba, ale jako Boží síla, která proměňuje lidskou osobnost tak, že je schopna výjimečných činů. Ty sloužily k upevnění lidu ve věrnosti Hospodinu. Duch vychází z Boha, vede k němu, a proto je nazýván Duchem Božím, nebo také Duchem svatým. Matouš 28:19 Zastánci trojičního učení se odvolávají na Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Toto znění není v žádném manuskriptu a původní znění je toto: Proto jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Mé (onto onomati mou), učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám.“ Odkaz na „Novum Testamentum Graece et Germanice“ od Nestle–Aland ve vydání z roku 1973 potvrzeno. Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Kdybychom tuto formulaci považovali za původní, stejně by to nebyla podpora trojičního dogmatu. Není tam žádný náznak toho, že tato formulace nám sděluje, že se jedná o Boha ve třech osobách a každá z nich je zároveň Bohem. Zde dochází k velmi vážnému jednání, kdy jiným výkladem tohoto textu se přímo rouháme Bohu a považujeme jej za neschopného sdělit potřebnou pravdu o něm jako Bohu Otci, Ježíši a o tom, kdo nebo co je Svatý Duch. Katolická církev přiznává, že upravila původní znění Mat.28:19 The Catholic Encyclopedia, vydaní z roku 1913, svazek II, strana 263: „Křestní formule změnila katolická církev ve druhem století ze jména Ježíš Kristus na slova Otec, Syn a Duch svatý.” The Catholic Encyclopedia, vydaní z roku 1913, svazek II, strana 265: „Původní formule pro křest byla ve jménu Ježíš, ale papež ji změnil.” V katolickém katechismu výše uvidíte následující odstavec. „Do Krista. Bible nám říká, že křesťane byli pokřtěni do Krista (č. 6). Patři Kristu. Skutky apoštolů (2:38; 8:16; 10:48; 19:5) nám říkají o křtu „ve jménu (osobě) Ježíše. — lepši překlad by byl „do jména (osoby) Ježíše. Teprve ve 4. století se stala vžita formulace „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. — (Biblicky katechismus, Rev. John C Kersten, S.V.D., Catholic Book Publishing Co., N.Y., N.Y.; l973, str. 164) Také v Novém zákoně nenajdeme text, který by potvrdil tvrzení, že Svatý Duch je osoba a zároveň Bůh. Existuje mnoho textů, které toto dogma zcela vyvrací.
Mat. 28:19 Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce /JHVH/ i Syna /Ježíš/ i Ducha Svatého /..?../ Každá osoba má jméno a Duch Svatý ne, není osobou, ale zjevuje nám osobnost Otce. Navíc nikde není v Písmu Svatý Duch označen jako Bůh Duch Svatý! Ježíš je Bůh /Jan1:1/, ale není nejvyšší, nejvyšší je pouze jeden.
Luk.8:28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před nim na zem a řekl silným hlasem: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Prosím tě, abys mne netrýznil.“
Luk.1:32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pan Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. /Nejvyššího jednotné číslo/
Jan 17:3 A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Jan 20:17 Ježíš ji řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
Žid. 1:3,8,9 On je záři jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištěni od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.
Zj.3:12 Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jerusalema, který sestupuje z nebe od mého Boha, i zve nové jméno.
Podle trojičního dogmatu je jeden Bůh existující ve třech osobách a každá z nich je Bůh. Jsou rovni si svou velikostí, nikdo není vyšší než druhý. Výše uvedené texty toto dogma zcela zřetelně vyvrací. Představují nám Boha Otce jako nejvyššího Boha a Ježíše jako Boha, který je Bohu Otci vždy podřízen. Ježíš o tom podává zcela zřetelné a silné svědectví a po svém oslavení v nebi opakovaně uvádí: „svého Boha“. I další texty o tom vydávají svědectví. Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jehovah, Jehova,Jahve/ máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemi! וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־האר ׃ ץ hebrejsky JHVH Ježíš a ani Svatý Duch, nikde není označen tímto jménem! Luk.1:35 A anděl ji odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svate, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Řecky moc – δύναμις, εως, ἡ [dynamis] (G1411): 1. sila, moc; schopnost; moc uzdravovat 2. mocny čin, zázrak – to jsou činy Svatého Ducha Svatý Duch je zde označen jako moc Nejvyššího a ne jako Bůh Duch Svatý. Kdybychom dále použili vyznání o Trojici, kde každá osoba jedná samostatně museli bychom za Otce Ježíše považovat Svatého Ducha! Zj.22:3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebnici mu budou sloužit. Zjevení podrobně popisuje nebeské uspořádání a o Duchu Svatém, zde není zmínka.
Sof.3:9, Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a budou mu svorně sloužit.
Žalm 105:1 Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy!
Řím.10:13 neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.
1 Kor.1:2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pana jejich i našeho:
Sk.7:59, A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“
Vzývat mají pouze Boha Otce a Ježíše. Výzva k vzývání Svatého Ducha se v Písmu nevyskytuje. Mar.13:11, Až vás budou vodit, aby vás vydávali, nestarejte se, co budete mluvit, ale, co vám bude dáno v té hodině, mluvte; neboť nemluvíte vy, nýbrž Duch svatý. Mar.12:36 Sam David řekl v Duchu Svatém: ‚Řekl Pan memu Panu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. ‘ Když v těchto textech mluví Duch Svatý není to osoba.
Sk.2:2-4 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil cely dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Řim.8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
Každý obdržel Ducha Svatého. Kolik Duchů Svatých je? Může se osoba rozdělit na více osob? Může osoba Bůh Duch Svatý přebývat v těle člověka?
Iz.63:11, Ale jeho lid si připomenul dávné dny Mojžiše: Kde je ten, kdo je vyvedl z moře s pastýři svého stáda? Kde je ten, kdo do jeho středu umístil svého svatého Ducha
Iz.42:5, Toto praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebesa a roztahuje je, rozprostírá zemi i to, co na ni vzchází, který dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí:
Neh.9:20, Dával jsi jim svého dobrého ducha, aby je přiváděl k porozumění. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu a na jejich žízeň jsi jim dával vodu.
1.Kor. 2:11, Vždyť kdo z lidi vi, co je v člověku, než duch člověka, ktery je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží.
Řím.5:5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
1.Jana5:6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze ve vodě, ale ve vodě a v krvi. A Duch je ten, který to dosvědčuje, neboť Duch je pravda.
Jan 15:26, Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.
Jan 14:16,17 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.
Gal.5:22,23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.
Je více textů, které dosvědčují co je a jak se projevuje Svatý Duch. Boží Duch je nám představován jako Boží moc, tvůrčí síla, Duch stvořitelský, Duch prorocký. Boží Duch přináší do života člověka, který obdrží Ducha Svatého naplnění skutečného lidství. Dogma o Trojici má svůj původ v mytologii a pohanských náboženstvích. Filozofie také měla na formování tohoto dogmatu určitý vliv. Židé byli monoteisté i přesto, že byli obklopeni božstvy jiných národů, které vyznávaly triády nebo tři bohy. Byly to například triády kanánské, babylonské, asyrské, egyptské nebo římské. Definice Trojice se objevila až v roce 381 n.l. v Konstantinopoli. Ježíš, apoštolové a ani prvotní křesťané tomuto dogmatu nevěřili. Přišli teologové a Boží inspirované Slovo bylo znehodnoceno teologií ovlivněnou filozofií, tradicí a na pomoc přišlo ještě tajemství. Existuje ještě více argumentů proti trojičnímu dogmatu. Člověk by se měl navrátit k původnímu inspirovanému biblickému učení. Milan Jilek 2023


Poznámka: Zdroj: https://antytrynitarianie.pl/dogma-o-trojici/

"O TROJICI" | Přihlásit/Vytvořit účet | 266 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 07. březen 2023 @ 22:55:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Několik pohledů na problém:
NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz]
rdfRe: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 08. březen 2023 @ 07:46:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trojice je největší nebiblický blud jaký si řkcírkev a ještě předtím církevní otcové vymysleli.

Mt.28.19 v hebrejštině neobsahuje ...křtěte je ve jméno Otce /JHVH/ i Syna /Ježíš/ i Ducha Svatého /.., což se objevilo až v řecky psaném Matoušovi kdy to tam někdo pizději dopsal.

Vzývat a modlit se máme pouze k Bohu Otci, nikoliv k Pánu Ježíši  Kristu (i když nás slyší) a už vůbec ne k Svatému duchu.
Ježíš nám dal vzorovou modlitbu Otče náš..., na závěr můžeme říct ve jménu Ježíše Krista, protože za nás zemřel a máme ho mít v úctě (nikoliv uctívat jako jediného Boha Otce).

A na závěr dodám, že když u nás slyším kazatele (a nejen ho) modlit se k trojici ke každému zvlášť tak bych ho osobně nejraději vylískal :). 

Vzývat jméno Kristovo neznamená modlit se k němu a nikdo z apoštolů ani sám Ježíš nám neřekli, že máme vzývat jméno Kristovo. Ono to ani nejde, když byl jen 100% člověkem a 0% bohem. A pokud ho jeden verš v Bibli nazve bůh pak proto, že byl boží vyslanec ale nikoliv Bůh, který může být a je jen jeden Bůh Otec Jehovah.Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 08. březen 2023 @ 11:33:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán je Duch 2. Kor. 3:17 
Ježiš Kristus je Pán. Filip 2:11 
Jeden Pán... jeden Boh  Ef 4:5
-------------------------------

Pán=Duch  Pán=Ježiš   Pán=BohRe: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 08. březen 2023 @ 12:28:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Cokoli o trojici není ani dogma ani doktrína ani učení - nic takového. Tohle všechno je dnes spíše předmětem sporů, roztržek a problémů, což svědčí o tom, že to není z Boha, který je Bohem pokoje.

Faktem je, že jeden Bůh existuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. To znamená, že je trojjediný, nikoli tři osoby, ale jeden Bůh projevující se jednou jako Otec, jindy jako Syn a někdy jako Duch.
Otec měl v minulé věčnosti záměr - stvoření. Tento záměr uskutečnil svým Slovem = Syn a mocí Ducha. 
Jiná je role Otce, jiná role je Syna a jiná je Ducha, ale protože ti tři jsou jedno, všechno dělají společně; nikdy žádný z nich nejedná, nemluví, nekoná samostatně nezávisle na druhých, je to stále dílo jednoho Boha. Jednota Boha spočívá v tom či je založena na tom, že přebývají v sobě navzájem. Otec je v Synu, Syn je v Otci, Duch je Duchem Otce i Syna a je v nás, aby nás učinil jedno s Bohem, v Němž přebýváme i my a On v nás jako Duch v našem duchu, abychom se stali Božími dětmi, Božím lidem, jedním novým člověkem, s nímž se Bůh chce oženit. 
Bůh chtěl být Manželem Božího lidu už ve starozákonní době, ale nepovedlo se. Proto nahradila starou smlouvu smlouva nová, lepší, díky níž se Boží touha naplní a jejímž zůstavitelem - jedná se o závěť - vykonavatelem, ručitelem a tím, kdo ji naplňuje a naplní je Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, Beránek, Lev z Judy a jako to všechno, Kým a čím je, je vším i pro nás.  
Bůh Otec Jej jako Boha Syna ustanovil Ho Soudcem živých i mrtvých, Králem králů a Pánem pánů, dal jej za Hlavu Církve, Těla, dal Mu veškerou pravomoc na nebi i na zemi, dal Mu Království. Otec nás přitáhl k Synu, svěřil nás Synu a dal se nám v Něm poznat; společně nám následně dali Ducha Svatého, který do nás přenáší vše, Kým a čím Bůh v Kristu je, abychom byli Jeho obrazem, Jemu podobní, Jeho vyjadřující a Jeho zastupující v Boží vládě na zemi, což s uskuteční v Budoucím věku po Pánově příchodu z nebe na zem.

Trochu jsem se rozpovídal, ale snad to nevadí.Končí doba temna (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 12:55:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Omlouvám se ,  mimo téma:


Někde jsem přečetl, že 

"DNEŠNÍM DNEM KONČÍ V ČR DOBA TEMNA "


Myslím, že je to dost výstižné :-)Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 08. březen 2023 @ 15:09:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blábol, blábol, blábol. Církev má své učení jenotné, aby nemohl kdejaký blb roznášet své blouznivé myšlenky. Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 08. březen 2023 @ 17:29:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

(1.5.5) Z těch, jejichž jména jsou v tomto dopise zmíněna, byl Eusebius biskupem v Cesareji, Theodotus z Laodiceje, Paulinus z Tyru, Athanasius z Anazarbusu, Řehoř z Berytu a Aetius z Lyddy (Lydda se nyní nazývá Diospolis). Arius se pyšnil tím, že s ním tito muži souhlasili. Za své protivníky jmenuje Philonia, biskupa antiochijského, Hellanica z Tripolisu a Makaria z Jeruzaléma. Šířil proti nim falešné pomluvy za to, že říkali, že Syn je věčný, existující před všemi věky, stejné cti a stejné podstaty s Otcem.

(1.7.14) Většina členů rady [Niceje] pracovala na nastolení míru tím, že přijala zdravé učení. Existovalo však několik dříve zmíněných jedinců, kteří se postavili proti těmto doktrínám a postavili se na stranu Aria. Mezi nimi byli Menofantos z Efezu, Patrofilos ze Skythopole, Theognis, který byl biskupem v Nikaji, Narcis z Nerónie, což je město druhé Kilíkie a nyní se nazývá Irenopolis; také Theonas z Marmarice a Secundus z Ptolemaia v Egyptě*.
    Sepsali vyznání víry a předložili ho koncilu. Jakmile byla přečtena, byla roztrhána na kusy a prohlášena za falešnou a falešnou. Vzbudilo se proti nim veliké pozdvižení a bylo na ně chrleno tolik urážek, obviňujících je ze znásilňování pravého náboženství, že všichni kromě Secunduse a Theonase povstali a postavili se do čela veřejného zřeknutí se Aria. Jakmile byl tento bezbožný muž [Arius] vyloučen z církve, shromáždění jednomyslně sepsalo vyznání víry, které je přijímáno dodnes, a jakmile bylo podepsáno, koncil byl odročen.

Všimněte si, jak ti "pravověrní" pracovali na nastolení míru :-))
Tím, že na oponenty v zuřivosti chrlili tolik urážek....


Asi jako když Rusové bojují na Ukrajině za mír :-))Re: O TROJICI (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 11. březen 2023 @ 13:09:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Na Václavském náměstí se dneska sešli CHCIMÍROVÉ.
Bůh je Tím, Kým chce Být (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 11. březen 2023 @ 21:35:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je Stvořitelem bytí, bytostí, existenčna, života, světa, je příčinou toho všeho.

Bůh může být Otcem, Slovem (příčinou) smrtelným člověkem, Duchem. Buď může být Bůh ze své vůle kým chce být, anebo pokud nemůže Být Kým chce Být musel by Mu to umožnovat ještě někdo mocnější než On. O takové bytosti však žádné povědomí není. Takže varianta, že Bůh Je kým chce Být je vysoce pravděpodobná, a to vzhledem k tomu jak nám Písmo Boha a Jeho působení popisuje. 
Bytostným forem Boha může tolik kolik je Jeho všudypřítomností. Rámovat Jeho bytostné formy do nějakých trojic je v podstatě omezováním Jeho všudy bytí. Bůh na Sebe bere takovou bytost, abychom Jej alespoň omezeně dokázali poznávat a chápat. Vychází nám tím vstříc. Podobu osob na sebe bere kvůli nám lidem. Hypoteticky a k zamyšlení. Kdyby náš Bůh nebyl Otcem ale pouze a prostě jenom Bohem. 
Bůh Tě miluje a odpouští ti. Hezké že.
Bůh Otec Tě miluje a odpouští ti. To je ještě hezčí, intimní a osobní. Proto se Bůh stal osobou Otce, aby nám byl blíž, než kdyby vystupoval pouze jako Bůh Duch.
A osoba božího Syna, je zde pro úplně to samé, a ještě mnohem víc, neb Bůh se natolik ponížil že se stal smrtelným člověkem. Když se nadčasový Bůh stane v čase člověkem, nepřestává tím být nadčasovým nesmrtelným Bohem. Bůh se stal smrtelným člověkem, a jako člověk zemřel. Nezemřel jako Bůh, zemřel jako člověk. Jako člověk byl vzkříšený. Vzkříšené bylo Ježíšovo lidství jako prvotina nového pokolení božích dětí. Ježíš nebyl vzkříšený jako Bůh, Bůh nikdy nezemřel. Ježíš je člověkem stále a Bůh Mu dal svou veškerou moc na nebi i na zemi a tu On mu ji jednou vrátí. Bůh je Jeden a Slovo, Otec, Syn, Duch jsou Jeho bytostné existence které si On Sám Sám Sobě stvořil a tvoří. 
Jsem který Jsem. To má velkou váhu.

Stránka vygenerována za: 1.50 sekundy