Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ludmila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15541, komentáře < 7 dní: 409, komentářů celkem: 350799, adminů: 60, uživatelů: 4875  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 60 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

wollek
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Rozhovor s bratrem biskupem Plevou (i o rozdìlení v JB)
·Predestinace a Radek Kolaøík na XcamP v roce 2017 formuje luteránské smýšlení
·Záøijové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Vznikne denominace novokalvinistù?
·BJB v Èeskoslovensku v prvních letech komunistického režimu (1948-1953)
·Jak skuteènì rozpoznat, že spoleèenství vìøících je sekta?
·Chystá se nová denominace: Sbory evangelikálních baptistù
·Volby do rady Odboru mládeže BJB 2019
·Pìt sborù opouštìjících (?) BJB poøádá v Èerné Hoøe spoleèný pobyt.
·Novokalvinisté z prostøedí BJB zakládají novou církev

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
100079559
přístupů od 17. 10. 2001

Kniha: TANČÍCÍ SKÁLY

Brn?nské nakladatelství Cesta vydalo v kv?tnu 2003 knihu Tan?ící skály od autora Marka Orko Váchy. (Cena 149,- K?, 187 stran).

Mgr. Marek (Orko - p?ezdívka) Vácha *1966, vystudoval molekulární biologii a genetiku v Brn?, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu, katolický kn?z, vyu?uje na gymnáziu.

Útlá kniha má podtitul : O vývoji života na Zemi, o ?lov?ku a o Bohu. Je ur?ena spíše st?edoškolským student?m, ale obsahem není omezena pouze na tento v?k.


Z úvodu:
"Profeso?i náboženství pak mají p?ed sebou úkol, který je tém?? neuskute?nitelný: snaží se zprost?edkovat vztah. Jist?, i v teologii máme informace: kolik knih má Bible, kdy žil král David a jak d?líme liturgický rok. Jenomže ze za?átku je t?eba ?íct, že tyto znalosti jsou k ni?emu. Informace jsou v teologii dobrý odrazový m?stek, to je vše. Podstatou v?ci je hudba, nikoli notový záznam."
"Všichni jsme na jedné lodi. nejsem na p?li cesty k nebi a netahám vás vzh?ru, možná vy táhnete mne. ...Jediný rozdíl mezi námi je v tom, že jsem jen o n?co starší, a proto jsem kdysi slyšel o teologii o n?co víc p?ednášek. P?ál bych vám jako profesora náboženství Jana od K?íže nebo sv. Ignáce. Bohužel, musíte brát, co je."

Chemická evoluce, p?íroda, rozum a cesta víry. V 21 kapitolách p?edkládá autor zajímavá témata: Vznik života, Zvláštní vesmír, Víra a v?da, Kdo je B?h, Otázka po smyslu existence...a další.

P?ednáška s názvem "Údiv nad sv?tem" se dotýká úvah o ví?e: "Ateismus ?ekne, že existuje jen hmota a nic než hnota, ?lov?k se svými bolestmi a št?stím není nic než chv?ní elektron?, proton? a neutron?. Spolu s Jeanem-Paulem Sartrem m?žeme ?ícti, že ?lov?k je zbyte?ná váše?. ...Zbyte?ná váše?. Moje biologická existence za?ala a zanedlouho skon?í: hmota se zpátky rozpadne na prach...Moje existence je krátký výk?ik, vesmírná vte?inka náhodn? zorganizované hmoty, v kosmu není ani smysl ani B?h...Všechny náboženské systémy minulosti se úpln? a zásadn? mýlí ve svých p?edpokladech a všichni v??ící žijí v hlubokém bludu...
P?esko?me te? mnoho filozofických škol, které existenci Tv?rce tím nebo oním zp?sobem p?ipoušt?jí, a podíváme se na opa?ný konec názorové palety, k velkým náboženským systém?m, uznávajícím jednoho a tvz. osobního Boha. ?lov?k v??ící v osobního Boha vidí v?ci odlišn?: ano, existuje hmota, ale existuje i smysl v?cí a B?h. ?lov?k je t?lo a duše, je kvalitativn? víc než shluk atom?...Každý fyzikální zákon nebo biologický objev tak m?žeme chápat jako nový díl skládanky našeho ohromného vesmírného puzzle a s trochou básnické fantazie si m?žeme p?edstavit, že tak, jak nám díly skládanky p?ibývají, z výsledného obrazu se nám za?íná rýsovat tvá? Boží.

V záv?re?né kapitole s názvem Poslední hodina ?teme:
"O Tháletovi z Miléta se vypráví, že jednou ve?er prý p?i ch?zi pozoroval hv?zdnou oblohu a p?itom spadl do studny s vodou. Vid?la to jedna služka a Tháletovi se vysmála....Smích této služky je slyšet nap?í? d?jinami. Je to smích lidí, kte?í se nikdy nedívají vzh?ru. Naopak lidé, kte?í se rádi dívají na nebe, budou z?ejm? v tomto sv?t? vždy trochu sm?šní svou snahou dávat p?ednost duchovnímu p?ed hnotmým...Proto se tak ?asto najde v knihách, že duchovní život je nikdy nekon?ící cesta a každý, kdo hledá Boha, stoupá na horu. K?es?an má být na cest?, on the road. Myslím, že není náhoda, že sám zakladatel k?es?anství ?ekl: Já jsem cesta.

Přidáno: July 14th 2003
Recenzent: Mariana Suchá
Skóre:
Související odkaz: Tančící skály
Klinkutí: 9755
Language: czech

  

[ Zpět na seznam recenzí | Poslat komentář ]

Kniha: TANČÍCÍ SKÁLY
Vložil: contomlon v 2017-11-09 19:06:02
Moje hodnocení:


It’s really awesome. I love it.very interesting and meaningfull post. I got some very important views in your post which are very good and applicable for me. I just wish that I’ll see your another post very soon. I am waiting for that.


Stránka vygenerována za: 0.13 sekundy