Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Adriana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 15474, komentáře < 7 dní: 341, komentářů celkem: 345725, adminů: 60, uživatelů: 4867  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 64 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Willy
rakato
rosmano
myslivec
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Pietní shromáždìní k uctìní památky 27 popravených pøedstavitelù èeského odboje
·Mariánský sloup, stánky s buøty nebo nic?
·Køesťané v politice a nedìlní Letná
·Majdan a Letná
·Kratince
·Ètení kázání Jana Husa
·Reakce libereckého sboru na rozhodnutí Sjezdu delegátù 2019
·Usnesení Sjezdu delegátù BJB 2019
·Ad komentáøe ke èlánku Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Americká ´´liberální´´ teologie

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99450434
přístupů od 17. 10. 2001

Grano Salis: Svědectví

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Život víry: Zodpovědnost
Svědectví

poslal vatatu

   Svědčím o své zodpovědnosti vůči Bohu.

 Co to je zodpovědnost?
    Když někomu někdo něco slíbí, že udělá, tak je v tom slibu zodpovědný za to, co slíbil, že udělá. Pokud to udělá, tak je zodpovědný vůči tomu, komu to slíbil, ale když to neudělá, to z různých důvodů, tak je vůči tomu, komu to slíbil nezodpovědný. Z tohoto vyplývá i zodpovědnost vůči zákonu. Zákon nařizuje, přikazuje a zakazuje určité chování a skutky. Člověk, kterému se tento zákon líbí, se tomu zákonu podřizuje a slibuje zákonodárci, že bude jednat podle toho, co zákon přikazuje a zakazuje. Když to takto činí, tak je vůči tomu, kdo zákon vydal zodpovědný. Když ty skutky zákona nečiní, tak je nezodpovědný. 
  Stará smlouva mezi Bohem a člověkem byla přesně o tom, že Bůh vydal zákon a izraelský národ slíbil Bohu, že bude činit skutky popsané tím zákonem, čímž se stanou zodpovědnými vůči Bohu. Tuto smlouvu s Bohem uzavřeli pouze Izraelité-židé, to znamená, že to Bohu slíbili. Žádný jiný národ to Bohu neslíbil, a ani po žádném jiném národu to Bůh nevyžadoval. Když si tedy člověk mimo židovský národ žil jak sám chtěl, tak neměl žádnou zodpovědnost vůči Bohu, protože Bohu nic neslíbil, tím pádem nemusel nic dodržovat, a tak byl zodpovědný pouze sám k sobě, nebo k jiným, jak sám chtěl, což znamená, že když si něco ve svém srdci předsevzal, že učiní, tak byl zodpovědný sám sobě za to, že to udělá. Když už jde o společenství dvou a více lidí, a navzájem si něco naslibují, potom jsou zodpovědní jeden vůči druhému, že to, co slíbili, také udělají. Mezi osobní zodpovědnost člověka vůči sobě samému patří také to, že si slíbí, že si nebude sobě, ani druhým nic slibovat. V tomto stavu je potom zodpovědný za to, že nemusí činit žádné skutky ani vůči sobě, ani vůči druhým, protože slíbil sobě i druhým, že nebude nic dělat. To však neznamená, že nebude nic dělat, ale znamená to, že nikomu nic neslíbil, tak tím není zajatý ve své zodpovědnosti za to, co slíbil, ale dělá v každé chvíli jen to, co ho napadne. Člověk takto žijící, stojící mimo Boha vedle Boha, nemůže činit nic jiného, než hřích, protože až vykonání Božího zákona je svaté, dobré a spravedlivé. Jelikož vykonání Božího zákona je pro člověka nemožné, to k vůli slabosti těla, viz. Ř. 8,1-5, tak člověk, který tvrdí, že může vykonávat skutky podle Božího nařízeného slova, a slibuje to Bohu, že to takto bude činit, aby byl tímto svým konáním svatý, tak tento člověk se stává lhářem, buďto nevědomě, protože to neví, že to nemůže vykonat, alespoň ne podle Božích představ, protože zatím nepoznal pravdu s Ježíšova slova, nebo vědomě, protože je pyšný, a chce za každou cenu, aby to tak možné bylo, aby to i Bůh takto přijal. O to se po celé dějiny lidstva snaží NÁBOŽENSTVÍ. Satan byl první s touto myšlenkou, a každý, kdo se snaží Boha přesvědčit, že má na to, aby splnil, co Bohu slíbil, má tuto myšlenku ze stejného zdroje, to je od Satana. V pravdě Ježíšova slova Bůh od člověka něco přece žádá, ale v žádném případě to nejsou skutky konané člověkem podle Božího slova, protože to již Bůh dokázal, že to není možné, že člověk není schopen vykonat to, co Bůh žádá ve skutcích. Člověk si ty skutky Božího slova přizpůsobil tak, aby je konat mohl, a tak skrze náboženství to podsouvá Bohu, jako plnění JEHO VŮLE, v čemž se pak raduje z vlastní zodpovědnosti vůči Bohu. Že na to Bůh nezhlíží, stejně jako na to neshlédl u Kaina, člověk zasažený svou zodpovědností nevidí, nepoznal zatím pravdu, která by jej vysvobodili z tohoto náboženství vlastní zodpovědnosti za své skutky.
   Co tedy Bůh žádá po člověku? Je to VÍRA V JEHO ZODPOVĚDNOST ZA JEHO SKUTKY KONANÉ BOHEM. Bůh řekl: ,,JÁ TO UDĚLÁM". Co udělá Bůh? No přece všechno co slíbil.
     ,,Budeš milovat Boha svého nadevšecko, a budeš milovat bližního svého, jako sebe samého."
  Kdy se to stane? Až to Bůh vykoná. Kdy to vykoná? Až člověk zabalí své vykonávání Božího slova s vírou, to je s vnitřním přesvědčením, že to, co Bůh chce, není žádný člověk schopen vykonat, tím pádem to ani nemůže Bohu, ani nikomu jinému slíbit, a tak není zodpovědný, protože nic neslíbil.
  Jak je to s vírou? To je také Boží zodpovědnost, protože toto také slíbil, že to On s námi udělá, skrze své slovo, které má moc způsobit to, co říká, to na místě, kde přebývá. A před Božím slovem se nikdo neskryje, protože je všudypřítomné v každý čas.
           ON TO UDĚLÁ, A TO JE ZODPOVĚDNÉ.
Vložil: Tomas v Úterý, 28. květen 2019 @ 09:22:57 CEST (651 čtenářů)
Více... | 59 komentáře | Život víry | Skóre: 0Teologie: I mluvil jsem dnes se Svatým Duchem a ten mi řekl
Svědectví

poslal Dzehenuti

Sepisoval jsem dnes nějaké verše, které potvrzují že Bůh je jediný - Svatý Duch zde jsou verše které jsem vypisoval : 


1Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.
2Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.
3Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.
4Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám:
5Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?
6Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.
7Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:
8Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,
9Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.
10Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! 

1Přednímu z kantorů, žalm Davidův.
2Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.
3Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.
4Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich.
5Po vší zemi rozchází se zpráva jejich, a až do končin okršlku slova jich, slunci pak rozbil stánek na nich.
6Kteréž jako ženich vychází z pokoje svého, veselí se jako udatný rek, cestou běžeti maje.
7Od končin nebes východ jeho, a obcházení jeho až zase do končin jejich, a ničeho není, což by se ukryti mohlo před horkostí jeho.
8Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.
9Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce, přikázaní Hospodinovo čisté, osvěcující oči.
10Bázeň Hospodinova čistá, zůstávající na věky, soudové Hospodinovi praví, a k tomu i spravedliví.
11Mnohem žádostivější jsou než zlato, a než mnoho ryzího zlata, sladší než med a stred z plástů.
12Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdož jich ostříhá, užitek hojný má.
13Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných očisť mne.
14I od zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou nepanovali, a tehdyť dokonalý budu, a očištěný od přestoupení velikého.15Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine skálo má, a vykupiteli můj. 
15Ale někteří z nich pravili: Skrze Belzebuba, kníže ďábelské, vymítá ďábly.
16A jiní pokoušejíce, znamení od něho hledali s nebe.
17Ale on znaje myšlení jejich, řekl jim: Každé království samo v sobě rozdělené pustne, i dům rozdvojený padá.
18Jestližeť jest pak i satan proti sobě rozdělen, kterakž stane království jeho? Nebo pravíte, že já skrze Belzebuba vymítám ďábly.
19Jestliže já skrze Belzebuba vymítám ďábly, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.
20Pakliť prstem Božím vymítám ďábly, jistěť přišlo k vám království Boží. 
22Tehdy přiveden k němu ďábelstvím posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej, tak že ten slepý a němý i mluvil i viděl.
23I děsili se všickni zástupové a pravili: Není-liž tento ten Syn Davidův?
24Ale farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než skrze Belzebuba, kníže ďábelské.
25Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo proti sobě spustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.
26A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho?
27A vymítám-liť já ďábly skrze Belzebuba, synové vaši skrze koho vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.
28Pakliť já Duchem Božím ďábly vymítám, přišloť jest jistě mezi vás království Boží.   

1Veselte se spravedliví v Hospodinu, na upříméť přísluší chválení.
2Oslavujte Hospodina na harfě, na loutně, a na nástroji o desíti strunách, žalmy zpívejte jemu.
3Zpívejte jemu píseň novou, a huďte dobře a zvučně.
4Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé.
5Milujeť spravedlnost a soud, milosrdenství Hospodinova plná jest země.
6Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.
7Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad propasti 

1Takto praví Hospodin: Nebe jest mi stolice, a země podnože noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž mi vzděláte? Aneb kde bude místo odpočívání mého?
2Nebo všecko to ruka má učinila, a stojí všecko, praví Hospodin. I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým. 

16Nebo ne nějakých vtipně složených básní následujíce, známu učinili jsme vám Pána našeho Jezukrista moc a příchod, ale jakožto ti, kteříž jsme očima svýma viděli jeho velebnost.
17Přijalť zajisté od Boha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo.
18A ten hlas my jsme slyšeli s nebe pošlý, s ním byvše na oné hoře svaté.
19A mámeť přepevnou řeč prorockou, kteréžto že šetříte jako svíce v temném místě svítící, dobře činíte, až by se den rozednil, a dennice vzešla v srdcích vašich,
20Toto nejprvé znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském.
21Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé. 

6Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?
7I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy aneb příhodnosti časů, kteréž Otec v moci své položil.
8Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.
9A to pověděv, ani na to hledí, zhůru vyzdvižen jest, a oblak vzal jej od očí jejich.
10A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva muži postavili se podlé nich v rouše bílém,
11A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž zhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe. 

1O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
2Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.
3Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu svatém.
4Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch,
5A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán,
6A rozdílné jsou moci, ale tentýž jest Bůh, kterýž působí všecko ve všech.
7Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
8Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podlé téhož Ducha.
9Jinému pak víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v jednostejném Duchu.
10Někomu pak divů činění, jinému pak proroctví, jinému pak rozeznání duchů, jinému pak rozličnost jazyků, jinému pak vykládání jazyků.
11Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.
12Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má oudů, ale všickni ti jednoho těla oudové, mnozí jsouce, jedno tělo jsou: tak i Kristus. Poté jsem byl venku a přejímal jsem.  A jediný Bůh Svatý Duch mi řekl ať napíši toto : Tak jako strom má jeden kmen a mnoho větví, tak jako svícen má jeden podstavec a mnoho ramen……….je jeden Svatý duch a jedno tělo, to je má Svatá církev. Já Svatý Duch jsem tím kamenem stavitelským, jsem to já kdo má sedm rohů, sedm očí, sedm duchů, sedm hvězd vycházející z jednoho Svatého Ducha.
Vložil: Tomas v Středa, 10. duben 2019 @ 02:18:03 CEST (177 čtenářů)
komentáře? | Teologie | Skóre: 0Kontrasty: Papežova láska ke Kainovu pokolení překoná i hygienu ke křesťanům
Svědectví

poslal Dzehenuti

Papežova láska ke Kainovu pokolení překoná i hygienu ke křesťanům
Papežova láska ke Kainovu pokolení překoná i hygienu ke křesťanům   9A Hospodin ke Kajinovi řekl: Kde je Abel, tvůj bratr? I řekl: Nevím; zda jsem já hlídačem svého bratra?10A řekl: Cos učinil? Slyš - z půdy ke mně křičí krev tvého bratra;11a ty nyní budeš prokletý od půdy, jež otevřela svá ústa k přijetí krve tvého bratra z tvé ruky.12Když budeš půdu obdělávat, nebude ti nadále dávat svého bohatství; budeš na zemi poběhlíkem a běžencem.13A Kajin k Hospodinu řekl: Můj trest za vinu je těžší než lze unést;14hle, dnes jsi mě odehnal z povrchu tváře půdy a před tváří tvou se budu skrývat a stanu se na zemi poběhlíkem a běžencem; i stane se, že kdokoli mě zastihne, mě bude chtít zabít.15A Hospodin mu řekl: Proto, kdokoli Kajina zabije, musí se to sedmkrát mstít. A Hospodin položil na Kajina znamení, aby ho neskolil, kdokoli ho zastihne.16A Kajin z přítomnosti tváře Hospodinovy odešel a usídlil se v zemi Nód na východ od Édenu.17A Kajin poznal svou ženu, i otěhotněla a porodila Chanócha…..atd…Kainovo pokolení 

  https://ibb.co/0D1tVjS       Shrnutí… ve všech zemích kromě Ruska, je hlavní a většinové náboženství Islám. V těchto zemích není prakticky svoboda slova a demokracie. Díky tomu ,klimatickým a ekonomickým podmínkách tito lidé migrují. 


https://ibb.co/2gT7h6y     

Pán Ježíš omývá tedy nohy učedníkům aby splnil proroctví písma a splnil to co řekl Abrahámovi. 
Papež omývá nohy a líbá je  učedníkům islámu... kteří nevěří ani v Ježíšovo ukřižování a ani tomu, že je Boží syn !!!!
Vložil: Tomas v Středa, 03. duben 2019 @ 09:23:10 CEST (368 čtenářů)
Více... | 7 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Aktuality: Duka o zneužívání chlapců - říká religionista
Svědectví

poslal Dzehenuti

odkaz : 

https://domaci.ihned.cz/c1-66507980-stampach-duka-o-zneuzivani-chlapcu-vedel-nepripusti-chybu-obeti-jsou-u-nas-stovky
Vložil: Tomas v Středa, 06. březen 2019 @ 17:29:46 CET (221 čtenářů)
Více... | 1 komentář | Aktuality | Skóre: 0Aktuality: „Najde Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů
Svědectví

poslal Dzehenuti

Je psáno - Lukáš 18 kapitola1Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. 2Říkal: „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. 3V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: ‚Zastaň se mě proti mému odpůrci.‘ 4Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, 5zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla zpolíčkovat.‘“ 6Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! 7Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet?  8Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?“  9A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚ Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám.‘ 13Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚ Bože, projev milost mně hříšnému.‘ 14Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen.“  Zcela jistě víru najde, díky lidem jako je pak Rozek.  Otcové biskupové, otevřete archivy církevních soudů. Kdo je s pánem Kristem otevře tak stejně i Pán mu dveře otevře. Kdo zavírá sám si své dveře do věčnosti zavírá. Je psáno  - Matouš 6:24-33 :22Svíce těla jestiť oko; protož jestliže by oko tvé sprostné bylo, všecko tělo tvé světlé bude.23Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Jestliže tedy světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, sama tma jaká bude?24Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mammoně.   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/otcove-biskupove-otevrete-archivy-cirkevnich-soudu-obeti-sexualniho-zneuzivani-jsou-stovky-67454

Vložil: Tomas v Středa, 06. březen 2019 @ 17:29:08 CET (279 čtenářů)
Více... | 8 komentáře | Aktuality | Skóre: 0Grano Salis: Vsávání.
Svědectví

poslal brusle7

O svědectví.

Vložil: Tomas v Středa, 25. červenec 2018 @ 08:59:18 CEST (540 čtenářů)
Více... | 672 bytů | 13 komentáře | Grano Salis | Skóre: 0Z internetu: „Miluji Krista.“ Kardinál Duka se bude soudit...
Svědectví

poslal Dzehenuti

odkaz na článek :https://www.info.cz/cesko/miluji-krista-kardinal-duka-se-bude-soudit-kvuli-hre-ve-ktere-jezis-znasilnuje-muslimku-33884.html

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 12. červenec 2018 @ 22:36:42 CEST (1650 čtenářů)
Více... | 577 bytů | 177 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Kde byla nevěsta když byl ženich hanoben ???
Svědectví

poslal Dzehenuti

Kde byla nevěsta když byl ženich hanoben ???

Vložil: Tomas v Středa, 06. červen 2018 @ 09:18:49 CEST (624 čtenářů)
Více... | 7906 bytů | 22 komentáře | Život víry | Skóre: 0Aktivity a kampaně: Informace pro ty, kteří podepsali petici
Svědectví

poslal Dzehenuti

Informace pro ty, kteří podepsali petici

Vložil: Tomas v Sobota, 19. květen 2018 @ 08:57:28 CEST (363 čtenářů)
Více... | 287 bytů | 1 komentář | Aktivity a kampaně | Skóre: 0Život víry: Co přichází hledat Kristus na zemi?
Svědectví

poslal Willy

Dnes jsem prožil vskutku zvláštní noc, kdy jsem volal k Pánu, vzýval Jeho jméno a On se mnou sdílel různé věci. Nemohu říci, že to byl sen; byla to prostě taková komunikace s Pánem, při níž opakovaně zjevoval jednu hlavní myšlenku a jako vedlejší myšlenku následně znázornil Boží správu (Ef 3:9, Ko 1:25, 1Tm 1:4) pomocí obrazu z počítačové oblasti. 

Vezměme ducha člověka jako hardware, jeho duši jako software v podobě operačního systému (OS) a tělo jako fyzické PC nebo notebook. Při znovuzrození dochází k obnově hardware nahrazením Kristem a postupnou proměnou software-OS, s nímž už nejsou kompatibilní programy, které v něm byly před znovuzrozením a jsou z PC odinstalovány, aby uvolnily místo programům novým jiným, které jsou postupně instalovány. Občas může být OS napaden nějakým virem, ale kvalitní hardwarový antivir-Kristus se dokáže vypořádat s každým nežádoucím virem.
Vložil: Tomas v Sobota, 05. květen 2018 @ 18:41:03 CEST (896 čtenářů)
Více... | 3923 bytů | 47 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Zvrácenost hereckých "elit"
Svědectví

poslal Dzehenuti

Zvrácenost hereckých "elit"

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 11:35:55 CEST (488 čtenářů)
Více... | 337 bytů | 3 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: od model k živému Bohu
Svědectví

poslal Nepřihlášený

O velikém milosrdenství svrchovaného Boha. O obrácení od model k živému Bohu. Koloským 1:13  On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
14  V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
15  On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17  On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18  on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
19  Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20  aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Vložil: Tomas v Středa, 14. únor 2018 @ 16:00:44 CET (5515 čtenářů)
Více... | 15075 bytů | 711 komentáře | Život víry | Skóre: 0Teologie: Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný
Svědectví

poslal Dzehenuti

Pravý pastýř, nebeský chléb,cesta, dveře a vrátný

Vložil: Tomas v Středa, 07. únor 2018 @ 15:38:43 CET (647 čtenářů)
Více... | 53480 bytů | 33 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Byl Ježíš uprchlík ? - nový trik Sanatův
Svědectví

poslal Dzehenuti

http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210458-byl-jezis-uprchlik-mezi-odborniky-se-vede-ostra-polemika/

Vložil: Tomas v Sobota, 06. leden 2018 @ 23:39:03 CET (295 čtenářů)
Více... | 1047 bytů | 1 komentář | Život víry | Skóre: 1Život víry: Quo vadis, civilizace? Čekají nás lepší zítřky bez víry v Boha?
Svědectví

poslal Jan21

Quo vadis, civilizace? Čekají nás lepší zítřky bez víry v Boha? 

Vložil: Tomas v Pátek, 05. leden 2018 @ 11:27:57 CET (1171 čtenářů)
Více... | 6833 bytů | 60 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Moje modlitba by byla pláč a zoufalství.
Svědectví

poslal Frantisek100

Za pár hodin končí rok 1970. Vloni na koleji byla oslava konce roku dost divoká. Opilí studenti našli zábavu. Lahve od alkoholu házeli po chodbě. Náraz na dlažbu chodby byl efektní.  Strašná rána a střepiny lítají až ke mně do pokoje  škvírou nad prahem zavřených dveří. Byla ještě svoboda.  Přichází tehdy za mnou jeden ze spolužáků. Sportovní muž s kulturistickým tělem. Vašek. Jinak hodný kluk, který zanechal ze zdrav důvodů jednu  z vysokých škol v Praze. Pajdu by mohl zvládnout.  Bere nějaké léky na psychiku a je podivín. Pokaždé  má jinou holku. Tentokrát si přivedl opilou ne moc hezkou učitelku, která je o několik let starší.   Má ji hlavně na sex. Zdrželi se u mne  jen krátce a zase odešli. Oba také již opilí. Můj magič Sonet duo je moje hlavní potěšení. Pouštím si písničky. Už aby bylo ráno.  Na chodbu mezi opilé raději nepůjdu. Ale dnes je konec roku 1970 a začne rok 1971. 

Vložil: Tomas v Pátek, 05. leden 2018 @ 11:26:46 CET (473 čtenářů)
Více... | 3587 bytů | 5 komentáře | Život víry | Skóre: 5Z internetu: Vatikán vyvražduje nekatolíkov - tvrdí protestant kňaz.
Svědectví

poslal skalaa

Vyvraždovanoie nekatolikov v Kanade ,Srbsku, Prečo bol odvolany papež Benedikt a i.
Rozhovor s  Kevin Annett .


Vložil: Tomas v Úterý, 17. říjen 2017 @ 10:05:16 CEST (714 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Z internetu | Skóre: 1Z internetu: Velké drama věků 35 až 42 kapitola
Svědectví

poslal skalaa

Vložil: Tomas v Středa, 04. říjen 2017 @ 19:27:37 CEST (662 čtenářů)
Více... | 192 bytů | 9 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Povzbuzení: Cesta králů od východu slunce
Svědectví

poslal Dzehenuti


Vložil: Tomas v Úterý, 19. září 2017 @ 17:54:31 CEST (681 čtenářů)
Více... | 818 bytů | 10 komentáře | Povzbuzení | Skóre: 0Kontrasty: Kdo skutečně stojí za odstraňováním křižů – křesťanství ???
Svědectví

poslal Nepřihlášený

Kdo skutečně stojí za odstraňováním křižů – křesťanství ???

Vložil: Tomas v Středa, 06. září 2017 @ 10:43:46 CEST (675 čtenářů)
Více... | 2093 bytů | 11 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 1.45 sekundy