Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Albert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15585, komentáře < 7 dní: 266, komentářů celkem: 353258, adminů: 60, uživatelů: 4882  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 96 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

ivanp
wollek
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Zmìna financování církví na Slovensku
·Bratrská jednota baptistù slavila 100 let spolu (tisková zpráva)
·Informace na sbory z jednání VV dne 15. øíjna 2019
·Vyšlo listopadové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Jinak
·John MacArthur tvrdí, že Jižní baptisté ztratili víru v autoritu Bible
·Max Lucado byl zarmoucen komentáøi Johna MacArthura o Beth Moorové
·Boží lid jako ´´sekta´´
·John Howard Yoder a praktiky Božího lidu
·Ministerstvo kultury vyhlásilo grant na podporu kulturnì-náboženských aktivit

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
100454569
přístupů od 17. 10. 2001

Grano Salis: Služba bližním

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Život víry: Tak mluvil Kristus
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Věřím v Krista, uctívám jej a jsem přesvědčen, že kdyby křesťané, katolíci, protestanti či jiní, přísně následovali jeho učení, vyvarovali by se velkých chyb, jež se nyní ukazují na západě, jako jsou nevěra, ztráta víry sama v sebe, pochybnost, nenávist,nesjednocenost, a konečně bratrovražedné války, nehledě ani k zápasům a k převratům, k nimž musí docházet, dokud sluhové Kristovi vzájemně mezi sebou budou neupřímní.

Více zde: http://www.makon.cz/pdf/KRIST.pdf
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 15. srpen 2019 @ 11:01:18 CEST (226 čtenářů)
Více... | 9 komentáře | Život víry | Skóre: 0Nebezpečná učení: BLUD KALVINISMU
Služba bližním

poslal BohemianAnonymus

Rád bych zde ukázal na učení, které bere lidem naději. Tím učením je kalvinismus. Pokusím se zde ukázat rozdíl mezi biblickým a kalvinistickým učením. Bible nás učí, že Kristus je Spasitelem světa, nikoli toliko vyvolených (J. 4:42; 1J. 4:14). Kalvinismus toto popírá, neboť učí, že existují dvě skupiny lidí: Bohem předem vyvolených a lidí Bohem a předem bez příčiny zavržených. Tím popírá Boží spravedlnost (5M. 32:4 aj.). Kalvinismus tedy hlásá omezenost Spasitelovy oběti, tj. že Spasitel zemřel pouze za některé, tedy vyvolené, což ale znamená, že z tohoto hlediska je Jeho oběť nedokonalá!!! Kdo však Bohu něco upírá, je pod Božím soudem; Bůh mu odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města (Zj. 22:19).


I. Některé výroky Písma, kterými operují kalvinisté

A) Výroky o žalářníkovi
V Písmu je obsažen princip: nejdřív víra - potom spasení. Kalvinisté tento princip obrací, následkem čehož minimálně tento výrok Písma ztrácí smysl:

Sk. 16:31 "A oni řekli: Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům."

Pokud byl takto osloven vyvolený, pak tento výrok nemá smysl, neboť vyvolený je už předem spasen.
Pokud byl takto osloven zavržený, pak tento výrok také nemá smysl, neboť zavržený je předem zavržen a nemůže na tom nic změnit. 

B) Výroky o přicházení ke Kristu
J. 6:44 "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal;"
J. 6:37 "Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven."

Komu to Spasitel praví? Učedníkům? Nikoli - ale Židům!!! Spasitel zde vyjádřil naprosto nový, revoluční fakt, že od této doby již není možná spása skrze Hospodina - ale jen skrze Krista, který je cestou, Pravdou a Životem a jedinými Dveřmi vedoucími k Otci (J. 10:9; J. 14:6). Jen Spasitel odpouští hříchy (Mt. 9:2; Lk. 5:20; Lk. 7:48). Od této chvíle je židovská bohoslužba (vzdor stále ještě stojícímu chrámu) již mrtvá a funguje jen formálně. Židy milující Boha posílá Otec k Synu (J. 6:44). Vzdor tomu mnozí z učedníků od Pána odešli (J. 6:66). Měli svobodnou vůli, avšak nevytrvali (Mt. 24:13). Spasitel vyzýval své učedníky k tomu, aby Ho následovali (např. Mt. 16:24) - nevyzývá k následování Hospodina!

Po Spasitelově vítězství na kříži nepřitahuje už Otec - ale Syn

J. 12:32 "A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě."

TOTO TAJEMSTVÍ JE KALVINISMU NEZNÁMÉ!!!

II. Jistota spasení v kalvinismu

Kalvinista věří, že je vyvolen, tedy předem spasen. Avšak podle čeho pozná, že byl Bohem vyvolen? Takové poznání se naprosto vymyká lidským možnostem. Toto poznání může člověku sdělit jedině Bůh; je to tedy otázka výhradně Božího zjevení. Ale kde v Písmu čteme o tom, že by Bůh toto člověku sdělil? 

Ř. 11:34 "Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?" (1Kor. 2:16)

Riziku selhání byl vystaven i apoštol Pavel: 
1Kor. 9:26,27 "Já tedy běžím, ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, (28) ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad - jiným hlásaje - sám nestal tím, kdo se neosvědčil."

Na tomto světě ani spasení apoštola Pavla nebylo definitivně dosaženo

Fp. 2:12,13 "Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. (28) Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou."

Spasení nelze ztratit; Bůh nás drží aniž by jakkoli omezil naši svobodu a pokud se jeho ruky nepustíme, budeme zachráněni

J. 10:27,28 "Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou (28) a já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky."
Mt. 24:13 "Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn."


III. Boží spravedlnost - biblický pohled

Bůh nikoho nepředurčil k zahynutí, protože nemá zalíbení ve smrti bezbožného, chce, aby všichni dospěli k pokání (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9). Pozváni na svatbu byli všichni (Mt. 22:1-14). Ti, kteří pozvání odmítli a ti, kteří se na svatbu sice dostavili, ale bez svatebního oblečení, si musí následky přičíst sami sobě.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu (1M. 1:16,27). Proč by část stvoření Bůh bezdůvodně ničil??? Kdyby Bůh bezdůvodně kohokoli zavrhl, byla by tím popřena Jeho spravedlnost. Vždyť Bůh miloval CELÝ svět - nikoli jen jeho část, proto poslal Syna, aby spasil celý svět - tedy Bůh nikoho PŘEDEM NEZAVRHL (J. 3:16)!!!

Nikde v Písmu nečtu o tom, že Otec některého člověka nevyvolil a tím ho zanechal bez pomoci v hříchu a následně zavrhl. Jaký by mělo smysl člověka stvořit a pak ho bez příčiny zavrhnout?? Je snad Bůh nesmyslný? ROZHODNĚ NE!!! Z Písma víme, že Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožného, ale chce, aby všichni dospěli k pokání (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9; Lk. 19:10).

Proto jsou v Písmu časté výzvy k obrácení, či odvrácení se od cest zlých (Iz. 30:15; 45:22; Jr. 35:15; Ez. 14:6; 18:30; Sk. 2:38; 3:19). Na rozhodnutí člověka tedy záleží!!! Pokud by kalvinistický koncept spasení byl pravdivý, tyto (i jiné) výroky by ztratily smysl.
To všechno znamená, že člověk nebude spasen automaticky, ale jen za podmínek, které stanovil Bůh. Pro svoji záchranu musí člověk něco udělat - musí přijmout ROZHODNUTÍ, že tyto podmínky, tedy Boží vůli přijímá a chce v ní i vytrvat. (Mt. 10:22).

Pro ty, kteří přijmou Boží pozvání (Mt. 11:28), pak platí:

2Tm. 2:5 "A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel."
Mt. 10:22 "Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn."

Nestačí jen dobře běžet - je třeba i doběhnout! Jinak dopadneme jako Démas (2Tm. 4:10).
Každý jednou, nebo vícekrát v životě uslyší Boží hlas. Písmo nás nabádá k tomu, abychom se vůči tomuto hlasu nezatvrzovali:¨
Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch Svatý: jestliže DNES uslyšíte jeho hlas, (8) nezatvrzujte svá srdce . . ." (Žd. 3:15; 4:7).

IV. Boží spravedlnost - kalvinistický pohled

"Smíření"
"Bůh ve své milosti rozhodl, že konkrétní neměnný počet lidí a andělů získá věčný život. Ostatní ponechal Bůh v jejich hříších, za které budou spravedlivě odsouzeni, čímž na nich Bůh zjeví svou dokonalou spravedlnost."
Ef 1,4-5.11; 1Tm 5,21; Mt  35,41; Ř 6,23

Můj komentář: Bůh tedy BEZDŮVODNĚ ponechal nevyvolené bez pomoci, napospas vlastním hříchům a tím je vlastně zavrhl. Touto tezí je flagrantně popřena Boží spravedlnost. Totální konflikt s Ez. 33:11; 2Pt. 3:9; Mt. 22:1-14.

V. Rozsah Spasitelovy oběti - biblický pohled

J. 3:16,17 "neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (17) Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn."

"miluje svět" - celý svět - nikoli jen vyvolené!!!

1J. 4:14 "A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa."
1Tm. 4:10 "proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je ZACHRÁNCEM VŠECH LIDÍ, zvláště věřících."

Vykoupil Spasitel svou obětí pouze svou církev?
NIKOLI!!!

2Pt. 2:1 "V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat."

VI. Rozsah Spasitelovy oběti - kalvinistický pohled

"Konkrétní smíření"
"Kristovo vykupující dílo bylo určeno jen pro záchranu vyvolených, aby jim skutečně zajistilo, nikoli umožnilo spásu. Svou smrtí zástupně vytrpěl trest za hřích jistých, konkrétních hříšníků. Kromě očištění od hříchů, Kristovo vykoupení zajistilo Jeho lidu vše nutné k záchraně, včetně víry, která je s Ním spojuje. Duch svatý účinně uděluje dar víry všem, za které Kristus zemřel, čímž zaručuje jejich spásu."
Mt 1,21; Ř 5,12-21; Ř 3:21-26; Ef 2,8-10; Tt 3,5-6; Fp 1,6; J 10,11-30; J 17,6-12; Ř 8,28-30; J 6,44; Sk 20,28

"Cena za ospravedlnění"
"Svou poslušností, která Ho vedla až ke smrti na kříži, Ježíš Kristus dokonale zaplatil cenu za hříchy všech, kdo uvěří a budou ospravedlněni. Svou obětí plně uspokojil všechny požadavky Boží spravedlnosti vůči těmto hříšníkům. Ospravedlnění vyvolených je dílem Boží milosti, protože nikdo si nezaslouží být zachráněn."
Žd 10,1,14; Ř 3,19-31; Iz 53; Ef 2,1-10; Ř 5 18,19

"Vnější povolání"
"Kázání evangelia všem bez výjimky je tím, co nazýváme vnějším, nebo také všeobecným Božím povoláním. Bůh chce, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, a to i přesto, že pro všechny nezajistil odpuštění hříchů. Tomuto vnějšímu povolání je možné vzdorovat a ti, kteří směřují k záhubě mu skutečně vzdorují. takoví nepatří mezi vyvolené a nikdy neuvěří evangeliu."
J 3,16; Sk 17,29-31; Mt 22,1-14; Mt 23,37-39; 1Tm 2,3-7; 2Pt 3,1-9; 1K 2,14; Ř 9,10-24

Můj komentář: Zde jde o tezi omezené Spasitelovy oběti. Pakliže se Kristova oběť v kalvinistickém pojetí  vztahuje jen na některé lidi, pak nemůže být dokonalá. Je-li spasení omezené, tedy existuje-li jen pro někoho, pak nutně vzniká otázka, pro koho je vlastně určeno!!! Bůh sice chce . . . ale nezajistil . . . Rozpor mezi vůlí a schopností ji realizovat!!! Podle tohoto kalvinistického konceptu Bůh není všemohoucí.

VII. Spasení - biblický pohled

Písmem jsem vyzýváni k realizaci svého spasení

Fp. 2:12 " . . . s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svoji záchranu " 
(činný rod - musíme něco udělat)
není psáno:
" s bázní a chvěním bude uskutečňována vaše záchrana" 
(trpný rod - někdo koná za nás)

A podobně:
Mt. 7:13 "Vejděte těsnou branou, . . ."
a nikoli: "Budete vejiti, protaženi či protahováni těsnou branou. 

Každý člověk je vystaven ROZHODNUTÍ, kterému nelze UNIKNOUT. Na nás tedy je, zda se proti Božímu hlasu (Žd. 3: 7,8 níže) zatvrdíme, či nikoli. Anebo zda Kristovu pozvání "Pojďte ke mně všichni (Mt. 11:28) vyhovíme, či nikoliv.

Kristus se nikam nedobývá; když uslyšíme jeho hlas, je jen na nás, zda se mu otevřeme

Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch Svatý: Jestliže DNES uslyšíte  jeho hlas (8) nezatvrzujte svá srdce . . ."
Zj. 3:20 "Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou."

Všichni jsme vyzýváni k neseni kříže a následování Krista (Mt. 16:24; J. 21:19, 22) - a nikoli k úvahám o vyvolení, které je známo jen Bohu! Písmo z principu přesahuje jakoukoli církevní doktrínu. Anebo jinak: Žádná církevní doktrína nemůže adekvátně reflektovat Písmo.  

VIII. Spasení v kalvinismu

"Účinná milost"
1) " . . vnitřní pozvání, které je určeno pouze vyvoleným, nelze odmítnout, vždy působí proměnu hříšníka. Duch svatý, prostřednictvím této zvláštní, vnitřní výzvy, NEODOLATELNĚ přitahuje hříšníky ke Kristu."

"Ospravedlnění skrze víru"
2) "Bůh ospravedlňuje zadarmo, tzn. že prohlašuje spravedlivými všechny ty, které k sobě NEODOLATELNĚ povolává."

"Zaručený růst"
3) "Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví své společenství s Otcem."
Ř 6; Ř 8,1-17; Fp 1,3-6; 1J 9-11; Mt 13,1-23; Žd 10,14; Zj 2,7

Můj komentář: Kde je v Písmu užit termín "Vnitřní pozvání"??? Jaká "vnitřní výzva" je zprostředkovatelem mezi Duchem Svatým a hříšníkem??? Duch svatý tedy nemůže působit na hříšníka přímo a potřebuje k tomu jakéhosi prostředníka, jakousi "vnitřní výzvu"???

Kalvinistický text si můžeme v prvním přiblížení představit tak, že Duch Svatý, tedy lokomotiva, NEODOLATELNĚ  táhne hříšníka v připojeném vagónu, ze kterého nelze vystoupit, do domovské stanice, kterou je Kristus. Vagon může jet pouze tam, kam ho táhne lokomotiva, stejnou rychlostí jako lokomotiva, anebo stát, stojí-li lokomotiva. Jinou svobodu vagon i cestující v něm nemá. 

Jak si vysvětlit tuto kalvinistickou formulaci (3)?

"Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví své společenství s Otcem."

KDE TOTO V PÍSMU ČTEME???

Je-li vyvolený Duchem Svatým NEODOLATELNĚ tažen ke Kristu,jak praví formulace (1,2), jak by pak mohl vyvolený upadnout do hříchu??? Jestliže však zhřešit může, jak tvrdí formulace (3), pak kalvinista musí nutně připustit, že byl Duchem Svatým NEODOLATELNĚ přitažen ke hříchu - což je nejen rouhání proti Duchu Svatému, ale i kolosální NESMYSL.
V takovém pojetí je hřích zlehčen - neboť Duch Svatý vyvoleného přitáhne NEODOLATELNĚ VŽDY ZPĚT!!! ke Kristu. A to je BLUD!!! Fakt, že máme s bázní a chvěním realizovat své spasení (Fp. 2:12) se do kalvinistického konceptu vůbec nehodí!!!

IX. Závěr

Kalvinismus je ve své podstatě fatalismus s křesťanským nátěrem. Vyvolený směřuje nezadržitelně ke svému spasení - zatímco zavržený směřuje neodolatelně ke své záhubě - ať už dělá cokoli.
Je stejně zhoubné uvěřit tomu, že jsem předem vyvolen, stejně jako tomu, že jsem předem zavržen, protože obojí vede ke smrti. Kalvinismus vede ke smrti - je to falešné evangelium.

Kalvinistické texty jsou označeny kurzívou a lze do nich nahlédnout na adrese: 
BA

Vložil: Tomas v Středa, 06. únor 2019 @ 00:55:16 CET (1595 čtenářů)
Více... | 113 komentáře | Nebezpečná učení | Skóre: 0Hledání: Leukémie. Msta pokolením zrádců?
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Otazka. Když v krvi je život, co stane s člověkem který má leukémii, doktoři mu zahubí jeho kostní dřeň (ta vytvari krev, tak tomu rozumím ze to odpovídá dnešním poznatkům, pokud se pletu tak mne opravte) a dají mu kostní dřeň dárce, ta se uchytí a začne produkovat krev.

Co kombinace problémů se srdcem a zlou krví? Je to jen náhoda? Předkové postižené osoby už nežijí, je ale možné že Boha odvrhli a proto pokolení jejich stihl trest (byli vydání zlému ke zkáze těla, jejich srdce nebyla chráněná před jitřením nečisté touhy)?

Pak mne ještě na mysli leží, zda i takováhle nemoc (uvedená leukémie) nemůže již patřit do pravomoci jezdce Smrti.

Ekklesian

Vložil: Tomas v Pondělí, 18. červen 2018 @ 00:00:34 CEST (351 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Hledání | Skóre: 0Život víry: Ahora soy libre !
Služba bližním

poslal rosmano


Milí přátelé,  moje touha je zvěstovat evangelium tak horlivým a plamenným duchem jako tato úžasná požehnaná sestra Ester Gonzales.
Jsem moooc vděčný Pánu, že mohu vidět jak to vypadá, když proudy vody živé plynou z nitra člověka. (Jan 7, 38).

  • 10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
  • 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
  • 12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Lidé potřebují uslyšet Evangelium, které je mocí Boží ke spasení každému člověku.

https://ruclip.com/video/NopitZlvufA/esther-gonzalez-teniendo-un-pacto-con-el-diablo-dios-la-saco-de-la-brujeria.html

Je to španělsky, tak snad stačí jen ta píseň od 53 minuty : Ahora soy libre - Nyní jsem volný (svobodný)
Vložil: Tomas v Neděle, 10. červen 2018 @ 10:07:31 CEST (901 čtenářů)
Více... | 51 komentáře | Život víry | Skóre: 0Recenze: Jan Amos Komenský – záchrana od Antikrista
Služba bližním

poslal Dzehenuti

Jan Amos Komenský – záchrana od Antikrista

Vložil: Tomas v Sobota, 09. červen 2018 @ 23:00:06 CEST (707 čtenářů)
Více... | 1476 bytů | 33 komentáře | Recenze | Skóre: 0Povzbuzení: Láska
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Lidská láska se strachuje a bojí. Smrti. Pekla. Záhuby. Utrpení. Že člověka mine vytržení. Že víra nestačí. Že člověk selže. Odpadne. Nevydrží do konce.

Bůh je světlo. Náboženství je tma, kde světlo nesvítí. 

Lidem a světu všichni dlužíme lásku. Ne záchranu před peklem. 

Život je věčný. Jenomže náboženští vůdcové tomu nerozuměli a nerozumějí. Vystačí si s dogmaty. A ovce je následují.

Jenom dokonalá láska vyhání strach
Vložil: Tomas v Pondělí, 30. říjen 2017 @ 11:47:46 CET (640 čtenářů)
Více... | 625 bytů | 6 komentáře | Povzbuzení | Skóre: 0Aktivity a kampaně: Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni ke konání dobrých skutků
Služba bližním

poslal karels

Charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně.

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 29. prosinec 2016 @ 02:58:39 CET (1238 čtenářů)
Více... | 1472 bytů | 14 komentáře | Aktivity a kampaně | Skóre: 3Povzbuzení: SLUŽBA UMÍRAJÍCÍM JE SLUŽBOU NEJTĚŽŠÍ
Služba bližním

poslal BohemianAnonymus

Vložil: Tomas v Úterý, 20. září 2016 @ 13:53:09 CEST (1612 čtenářů)
Více... | 12747 bytů | 28 komentáře | Povzbuzení | Skóre: 0Život víry: Patřili jsme zlému, do jeho světa, známe ho
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Proč nám Pozorovatelníku vysvětluješ, že ne-věřící (v jediného a nestvořeného Boha a Stvořitele a jím seslaného mesiáše/pomazaného a krista/spasitele Ježíše a přislíbené Království Boží) je ateista a co to obnáší?

Všichni jsme byli nevěřícími a mnozí známe a vnímáme již dnes svůj současný, i vzpomínáme na minulý, stav srdce a mysli; jak v rovině těla tak ducha.
Přinejmenším ti kdo Ježíši patří, si dříve či později svůj stav uvědomí. Ti co mu nepatří, již ze své svobodné vůle, si svůj stav také uvědomují i když se snaží toto poznání přehlušit, někdy pro mnohé nepochopitelnou zlobou, záští, nenávistí... ke všem svatým, nebo těm o kterých mají pochybnost zda by nemohli být svatými.

Myslíš-li si, žes prohlédl a teď jsi svobodný; tak se tak začni chovat a užij si zbytek života v těle, upokoj svou mysl sám sebou, sám od sebe a kvůli sobě.
Je ti přece jasné, že bojovat proti větrným mlýnům nemá smysl, a proti našemu Bohu (připustl-li bys jeho existenci) už vůbec ne?! Nebo chceš být spasitelem těch mas co podlehli víře v jediného a všemohoucího?
Chceš zachránit ty dosud neuvěřivší? Stojí ti to za mrhání zbytkem života, i když ti každý věřící v jediného a nestvořeného, stvořitele všeho a všech (viditelného i neviditelného) potvrdí, že vše je jak má být; i kdyby měl můj Pán a Král Ježíš při svém příchodu sotva či vůbec nalézt jediného věřícího (žijícího v těle), že evangelium/boží záměr bude i přes tvou nevůli (a mnohých dalších) předloženo všem aby neměli výmluvu při posledním soudu, že se nemohli rozhodnout neznajíce pravdu (a to i přesto že Boha lze nalézt v jeho Stvoření). Byl by to i důvod, proč by démoni mohli zkoušet držet hrstky odpadlíků mimo dosah ostatních lidí, ale je to marná cesta, když Bůh bude chtít budou to klidně jeho další děti a zákon Boží jim tedy bude vepsán přímo do srdce, navzdory snaze zlého (ten pracuje na svém příchodu a zneužití daru člověka).

Radím ti Pozorovatelníku. Užij života a ulehči si jak svůj život na zemi, tak se vyhni zbytečnému trestu, který potká každého kdo by božím dětem ublížil (i všechnu vlasy jsou nám spočteny), skrze něj přišli svody,... dle naší víry. Pamatuješ v té knize určené ku chápání jen nám, těm co jsme pro svět blázny, kde se mimo jiné píše i o tresu pro ty co Boha poznali ale nevzdali mu čest (měl by sis sám před sebou přiznat jak je to s tebou, případně i tvými předky), je psáno i to, že každé koleno před Pánem Ježíšem poklene. Takže i ty se s mým Pánem setkáš a nezapomeň, že to bude v době kdy oblékne roucho pomsty, "ukrutný" bude mnohem víc než jak se nám zde snažíš Boha podat ty, ani představit si to nejde, a bojí se toho okamžiku i ten jenž ti našeptává a ovládá tě nyní - zlý.

Není určeno jen Pozorovatelníkovi.

Ekklesian, 17. květen 2016
Vzkaz Myslivcovi: Krásu padlého jsem ještě neviděl. Ani vidět nechci, i když i to musí svědčit o slávě Boha. Myslím se ještě ozvu, najdu způsob. Nezapomeň proč myslíš, že ta krajina kterou jsi kdysi popisoval souvisí se mnou.

Vložil: Tomas v Středa, 18. květen 2016 @ 12:43:34 CEST (1656 čtenářů)
Více... | 14 komentáře | Život víry | Skóre: 1Povzbuzení: Přeživší křesťanský mučedník vypráví svůj příběh
Služba bližním

poslal Karels

Když arcibiskup Mgr. Jimmy Xerri vítal Íráčana Fr. Douglas Bazi na Maltě, irácký kněz měl jeden zvláštní požadavek: mít po ruce lahev čisté vody po celou dobu.

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. březen 2016 @ 17:09:24 CET (1014 čtenářů)
Více... | 2663 bytů | 2 komentáře | Povzbuzení | Skóre: 0Hledání: Prokažte se nějakým zázrakem!
Služba bližním

poslal pozorovatelnik

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 03. březen 2016 @ 08:51:16 CET (2761 čtenářů)
Více... | 1166 bytů | 50 komentáře | Hledání | Skóre: 1Kontrasty: Násilí na ženách
Služba bližním

poslal pozorovatelnik

Vložil: Tomas v Pátek, 05. únor 2016 @ 21:39:45 CET (3142 čtenářů)
Více... | 3966 bytů | 60 komentáře | Kontrasty | Skóre: 1Život víry: Pre Gregoria777
Služba bližním

poslal twig

Milý Roman,

to, že si ma pred 3 rokmi strčil do jedného vreca spolu s antinomistami a urobil si zo mňa "nasledovníčku" iného milého brata, neskutočne bolelo a bolí. Je svedok na nebi, ktorý vie, že nie som a nikdy som antinomista nebola. Kým si tento výraz nepoužil vo svojom článku, nevedela som, že také niečo vôbec existuje.

Vložil: Tomas v Středa, 02. prosinec 2015 @ 12:24:34 CET (2967 čtenářů)
Více... | 1693 bytů | 94 komentáře | Život víry | Skóre: 1Povzbuzení: MILUJEM ŤA VEČNOU LÁSKOU (Jer 31:3)
Služba bližním

poslal twig

Nedostali ste dary, o ktoré ste prosili? Zdá sa vám, že Boh vám nechce pomôcť? Nezažili ste túžobne očakávaný prejav Božej moci ako dôkaz Jeho lásky k vám?

Pre tých, ktorí majú túto skúsenosť, posielam svedectvá na povzbudenie. Lebo niekedy Boh neodpovedá na modlitby tak, ako človek čaká. Niekedy neuzdraví. A predsa miluje večnou láskou a Jeho vôľa je tá najlepšia pre každého z nás.

Nehľadajte Boha kvôli Jeho darom. Čerpajte silu z Jeho lásky, ktorú zjavil Syn Boží, Pán Ježiš, na kríži. Možno práve vás Boh potrebuje, aby ste pomáhali iným...


Vložil: Tomas v Neděle, 29. listopad 2015 @ 23:28:48 CET (1916 čtenářů)
Více... | 940 bytů | 23 komentáře | Povzbuzení | Skóre: 1Život víry: anna
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

dakujem vam ze sa za mne pomodlite a verim vam  a som len sami plac verte my  ked clovek je chory a ma trapeni a trapi sa aj pre rodinu  tak je potom uz sami plac  i ked som veriaca ale viem ze nesiem za nieco utrpeni a niekdo nas preklina viem kdo  a ludia nie su dobry kevy sa obratili k bohu tak by bol mier a keby mali lasku v srdci taky bolo by to zdravie a neboli by choroby tolko ja verim ze pan boh mna vyslisi a  dakujem panu bohu i vam  granko salis  s panem bohem  dakuejm amen 

Vložil: Tomas v Pátek, 13. listopad 2015 @ 09:42:21 CET (944 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: anna
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

  • pane boze ja vim ze ste moje nadej som na tom zle som chora  a vzdy a nemam to lachke  som po operacii hrubeho creva a mam len povovicu  creva mam problemy brucho mam ako tehotna velke nadute a raz amm prujem a raz trda stolice bolesti velke krce a manzela doma choteho taky a vela toho je  v nasej rodine same choroby uz to ani enzvladam neviem ci man nekdo preklina alebo ako to je asi ano mna niekdo preklina a nevem co dalej vnuk tupozraky a syny aj ja boli nas zada velmi  tak uz neviem cim to je  a dalej popisovat nechcem je toho vela  tak bojujem  zo zravim uz si neviem dat radi som same pohotovost sanitkov atd prosim pana boha i jezise krista aby sa zmiloval nad mojim utrpenim aj na moju rodinu  uz som presla hodne toho zla a nemoce prosim pomodlite sa za mne aj za moju  rodinu a mier a pokoj v rodine od preklatia a choroby  dakujem vam amen.
Vložil: Tomas v Pátek, 13. listopad 2015 @ 09:41:25 CET (1328 čtenářů)
Více... | 4 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: neodvracej se od nas jeziši kriste
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

bože sme cerni a lidi nas nenavidi  nemame nikam zadnu cenu sme len na tejto zemi  pre trest delaji bili lidi ze sebe že sou vic než cerni proc ta nenavist zachran nas a neodvracej se od nas pane boze prosim ten o pomoc  taky mame život neuznavaji nas a pan buh srvořil bylich aj šernich rovnako proč delaji že sou vic  a jedna spravedlnost je že každy  zemře driv nebo pzdeji  a delaji ze sebe co sou nic  at soi každy rad že žije at maji obraceni každy člověk k panu bohu a jziěi krustu ale sou bez boha toto je v tom nevěři v boha ani v bibli  chodi jak ich vidim jen na zakusky to je ich kostel    neveri v boha to je to  ta velka chyba 
Vložil: Tomas v Sobota, 31. říjen 2015 @ 19:42:36 CET (1578 čtenářů)
Více... | 12 komentáře | Kontrasty | Skóre: 1Aktivity a kampaně: Baptista z Libanonu křesťanům v Evropě o uprchlické krizi
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Nabil Costa, zástupce Evropské baptistické federace pro Blízký východ

Když se historikové ohlédnou zpět za rokem 2015, bude pravděpodobně připomínán jako rok, ve kterém byl dopad války v Sýrii také pocítěn v Evropě.

Evropané začínají potkávat statisíce obětí hrůzného konfliktu v Sýrii a Iráku na svém vlastním území. Chápu obavy, které mnoho Evropanů z přílivu uprchlíků má. Změní vaši kulturu a způsob života? Vezmou vám vaše domovy, práci nebo sociální výhody? Co když jsou někteří z nich ekonomičtí přistěhovalci? Nemůže vstřícnost ohrozit národní bezpečnost? Nemůže být také v ohrožení náboženská svoboda?

Chápu tyto obavy. Za čtyři roky v mé rodné zemi, Libanonu, jsme čelili těmto obavám, žili těmito zkušenostmi a stále se potýkáme s těmito otázkami. Čtvrtina naší populace jsou nyní syrští uprchlíci. Vynakládáme úsilí na to, aby měli zajištěné jídlo, ubytování a děti výuku. Vyskytují se také bezpečnostní problémy s islámskými fundamentalisty, kteří se snaží prosadit v severním Libanonu.

Zpočátku se křesťané v Libanonu báli pomáhat prchajícím Syřanům. Historie plná svárů mezi oběma národy zavdala příčinu k nepřátelství. Báli jsme se pomáhat muslimům. Brzy jsme si uvědomili, že většina uprchlíků jsou nevinní lidé, kteří žili v míru a nemají nic společného s konfliktem. Blízký východ zaplatil vysokou cenu za bitvy našich vládců. Vládcové bojují a lidé na to doplácejí.

Vložil: Tomas v Úterý, 06. říjen 2015 @ 12:42:21 CEST (1934 čtenářů)
Více... | 7453 bytů | 13 komentáře | Aktivity a kampaně | Skóre: 5Aktivity a kampaně: Čeští a slovenští adventisté vyzývají k trpělivému řešení uprchlické krize
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Čeští a slovenští adventisté vyzývají k trpělivému řešení uprchlické krize “bez nenávisti, s láskou a soucitem”

Vložil: Tomas v Středa, 30. září 2015 @ 16:01:06 CEST (1433 čtenářů)
Více... | 1495 bytů | 6 komentáře | Aktivity a kampaně | Skóre: 3Aktivity a kampaně: Prohlášení k postoji Armády spásy vůči problematice uprchlíků
Služba bližním

poslal Nepřihlášený

Prohlášení národního velitele, majora Scholtense, k postoji Armády spásy vůči problematice uprchlíků

Vložil: Tomas v Středa, 30. září 2015 @ 16:00:18 CEST (1130 čtenářů)
Více... | 2472 bytů | 1 komentář | Aktivity a kampaně | Skóre: 1
Stránka vygenerována za: 0.65 sekundy