J. Pleva: Jsem zděšen záplavou nepřátelských článků o Jednotě bratrské
Datum: Pátek, 02. srpen 2002 @ 11:56:16 CEST
Téma: Charismatici


 

J. Pleva: Jsem zděšen záplavou nepřátelských článků o Jednotě bratrské

 

Vážený pane redaktore,

 

nejprve citát - Vaše vlastní vyznání:

 

Mám rád diskusi a rád slyším opačné názory. u literárních pokusů pak kritiku jakéhokoliv kalibru. Nesnáším manipulaci obecně, alergický jsem zejména, schovává-li se za nábožné řeči. Miluji svobodu slova a budu se za ni bít i v křesťanských luzích a hájích

 

Když jsem po hodně dlouhé době zase jednou zavítal na GranoSalis, byl jsem zděšen záplavou nepřáelských článků o Jednotě bratrské. Píšete, že nesnášíte manipulaci, přitom tyto články obsahují neskutečně mnoho polopravd i prokazatelných manipulací se skutečností, ano lží. A vy to všechno sázíte jeden za druhým, zdá se, že většinu doslova v posledních dnech, bez ohledu na aktuálnost, aniž by vás zajímalo, co je na tom pravdy nebo jak se věci skutečně odehrály.

 

Říkáte, že milujete svobodu slova - to je krásné, ale cožpak svoboda slova ve vašem pojetí znamená, že je možno libovolně kohokoli urážet a kydat na něj špínu? V tom jste mě milí bratři, případně sestry hluboce zklamali, takovýto přístup já osobně za křesťanský nepovažuji.

 

Naprosto pak nechápu, proč publikujete dokumenty až 4 roky staré, bez ladu a skladu, bez souvislostí, návaznosti...? Jde vám o senzace? To prostě zveřejníte, jak vám kdo co pošle, ať je to jakýkoli blaf či blábol? Nezajímá vás, že to někomu ubližuje, a nezeptáte se aspoň hypoteticky, pracovně, zda to někomu neublíží neprávem? Měl jsem dojem, že jste informační projekt, a pokud se nazýváte křesťanským, čekal bych větší odpovědnost, než u světských médií - zejména v takto citlivých záležitostech. Chcete být seriózní? Pak bych si představoval, že když vám dojdou podobná obvinění a urážky o nějaké církvi nebo skupině křesťanů, že kontaktujete onu skupinu, zjistíte, jak se věci mají z jejich strany atd apod.

 

No, nebudu vám radit, jen se modlím, aby nás Pán Bůh chránil před takovou novinařinou. Je mi moc a moc smutno, protože od křesťanů bych takové jednání skutečně nečekal.

 

Mám jeden zásadní dotaz: Znamená to, že GranoSalis jsou stránky proticharismatické? Kdosi na nějaký článek replikuje, že by ho zajímalo vyjádření charismatiků - jak asi, když jsou tupeni a špiněni, aniž se o tom vůbec dovědí??? A kdo jsou ti charismatici, kterým se nadává a kterým jsou ve vámi zveřejněných článcích připisovány tak hrozné věci? Mohu vás ujistit o tom, že v Jednotě bratrské jsou nejen tzv. charismatici, ale i řada necharismatiků (předpokládám, že vaším kritériem bude nejspíš mluvení jazyky?), a na druhé straně ve skupině, která se nazývá Ochranovský seniorát, jsou lidé, kteří o sobě veřejně prohlašují, že "cizími jazyky" aktivně mluví. Co je měřítkem, kdo je charismatik? Jste ochotni se na stránkách GranoSalis omluvit a pravdivě informovat čtenáře, že Jednota bratrská je církví otevřenou všem lidem, kteří milují Pána Ježíše Krista, kde může každý najít svobodu a prostor k osobnímu růstu i službě druhým a nikdo nikoho nenutí "mluvit jazyky"? Po té sérii by to bylo spravedlivé a na místě.

 

Konflikt v Jednotě bratrské měl mnoho aspektů. Vedle teologických otázek (i ty zde samozřejmě byly, ovšem zdaleka nehrály hlavní roli: jen posloužily jako snadno srozumitelná, úderná hesla) hrály hlavní roli mocenské ambice těch, kdo stáli ve vedení církve za minulého režimu a chtěli se tam udržet navzdory vůli církve, dále odhalení manipulace, zneužití pravomoci a strach z odkrytí finančních machinací s církevním majetkem. Jestli toto chcete na vašich stránkách rozkrývat, tak do toho jděte, ale poctivě! Nadávání na charismatiky je ubohé a nízké.

 

Je-li něco jisté, pak to je skutečnost, že konflikt v JB nebyl sporem mezi "charismatiky" a "necharismatiky". Jednota bratrská to říká od samého počátku v roce 1998 - leč toto jsou hesla, kterým církevní publikum rozumí a které spolehlivě nabudí spravedlivý hněv... Co jiného je cílem těch článků, než rozpumpovat adrenalin proti Jednotě bratrské? A jak je vidět z některých reakcí, daří se to. Koho zajímají fakta, že představitelé Ochranovského seniorátu po čtyřech letech přiznají, že neříkali pravdu... Tak to skutečně je: Nejzřetelněji to přiznal B. Kejř v červnu na Evropské regionální konferenci, která se konala v Benátkách n. Jizerou. Zde byli přítomni zástupci Unitas fratrum - Jednoty bratrské z řady evropských zemí: Německa, Holandska, Švýcarska, Anglie, Švédska a B. Kejř přiznal, že to není otázka "charismatiků", že prý to "nyní poznali". Nu, stejně je to málo platné, když GranoSalis v "aktuálním" zpravodajství živí nelásku a zlobu vůči charimatikům materiály, které jsou čtyři roky staré...

 

Abychom si rozuměli, já se nezastávám těch "charismatiků", kterým se na vašich stránkách spílá, protože nevím, koho tím myslíte. Možná vám lidé, kteří se takto nazývají, ublížili a byli to opravdu nějací fanatici, to nemohu vědět. Já jen myslím, že pokud opravdu - cituji:  nesnášíte manipulaci, a jste alergický zejména, schovává-li se za nábožné řeči... zde máte příležitost dostát svým zásadám.

 

Což to ve skutečnosti není nádherná věc, být charismatikem v biblickém smyslu - totiž člověkem, který od Boha přijal nebo přijímá dar nebo dary milosti? Podle mého názoru každý křesťan (1) jednak JE charismatik, protože každý má nějaké CHARISMA neboli dar milosti - přinejmenším dar věčného života (Řím 6,23). A i když toto slovo budeme chápat v užším smyslu vyplývajícím z 1 Kor 12, jsem přesvědčen, že (2) každý křesťan by MĚL BÝT charismatik, totiž měl by usilovat o rozvíjení Božích darů a charismat a stát o to, aby v jeho životě Boží Duch působil a projevoval se. Co je na tom špatného? Proč je toto slovo nadávkou?

 

Nu nějak jsem se rozepsal. Abych vás jen nekritizoval, když prosím, abyste se nepřidával k pomlouvačům, jsem samozřejmě připraven k rozhovoru. Jenže co by vás zajímalo? Mohu vám nabídnout desítky (možná stovky) stránek usnesení, zpráv a dokumentů týkajících se odchodu skupiny kolem Halamových z Jednoty bratrské. Mohu vám nabínout Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise, která byla ustavena pro zjištění obvinění proti libereckému sboru. V naší zemi se vystřídala řada delegací ze světové Unitas fratrum (v roce 1988, 1999 dvakrát, 2000, 2001), v níž byli bratři z Anglie, Německa, USA, Surinamu, Jamajky... K otázce charismatického "hnutí" v Jednotě bratrské se vyjádřili biskupové světové Unitas fratrum, k situaci po odchodu této skupiny vydal řadu prohlášení Unity Board (orgán předsedů 19 provincií svěrové Unitas fratrum), který se jí zabýval na svých setkáních na Aljašce v červnu 1999 a Jamajce v únoru 2000 a připravil několik návrhů na smírné řešení.

 

Abyste mi rozuměl: mně nejde o to, tuto věc otvírat. Poté, co skupina kolem Halamových deklarovala, že nechce zůstat v Jednotě bratrské, poté, co odmítla návrh jedné z komisí Unitas fratrum na zřízení samostatného distriktu, poté, co se připojila k českobratrské církvi a založila své "ochranovské sbory", nevymáháme jejich dluhy a pohledávky, kterými církev zatížili  (cca 2,5 mil.) a na jejich výpady se snažíme nereagovat. Máme za to, že jsou pozitivní úkoly, které církev má, a těch se chceme držet. Není to vždycky snadné, protože obsadili církevní budovy a brání našim členům, kteří se k nim nepřipojili, ve vstupu i možnosti shromáždění. Přesto jsme hledali domluvu, ale ochr. seniorát ČCE na Jednotu bratrskou podal mnoho soudních žalob, takže nám nezbývá, než se bránit.

 

Pokud jde o postoj světové Unitas fratrum, faktem je, že Unity Board - orgán předsedů 19 provincií svěrové Unitas fratrum - v posledním usnesení z Jamajky rozhodl, že ochr. seniorát má (mj.) stáhnout soudní žaloby, omluvit se za pomluvy a uzavřít nájemní smlouvy v budovách Jednoty bratrské, které užívá. Ani jedinou věc tato skupina za rok a půl nesplnila, naopak podala nové soudní žaloby a rozjeli další kampaně v jiných církvích, zejména ČCE. Na internetu se tedy připojila i stránka GranoSalis. Líto mi to je, ale stránky jsou vaše, odpovědnost nesete vy.

 

Přeji vám pěkný den a zdravím.

J. Pleva, Jednota bratrská

 

PS. Abyste měli nějaký novější dokument, než jsou zprávy mnoho let staré, posílám vám naši reakci na obvinění pražských farářů, které vyšlo nedávno v časopise Evangelický týdeník - Kostnické jiskry.

 

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=987