Jan Hus a úcta k Panně Marii
Datum: Úterý, 09. červenec 2002 @ 08:52:35 CEST
Téma: Kázání


"O blahoslavené Panně Marii věříme, že ona sama je po Kristu zvlášť osobně nejvyšší úcty hodna ... Je hned mezi všemi blaženými na prvním místě, a to pro zásluhu, že ho zrodila, dále, že ho následovala v pokoře, čistotě a jiných ctnostech. Jí tedy hned po Kristu máme sloužit, ji hned po Kristu máme napodobovat, vystříhat se hříchů a následovat ji v mravnosti. Neboť sama jsouc čistá zrodila nám Krista, čímž i my jsme posvěceni ... Je to ona paní, jejíž pomocí byly odstraněny nepravosti, splaceny dluhy a zahlazeny viny, jejíž pomocí se staré obnovuje, slabé posiluje, malé zveličuje. Je to ona paní, jejíž pomocí se začaté dokončuje. Je to ona hvězda, jejíž zásluhou se ozářila temnota světa. Je to ona paní, jež nám byla za vodítko, abychom, užívajíce jejího života jako kormidla, byli s to dospěti k přístavu spásy. Kdo tedy může pomlčeti o její chvále, maje matku krásnější než slunce, sladší než med, poklad a vzor dobroty? Kdo by mohl mlčet k chvále té, jež je útočiště zarmoucených, matka maličkých, královna andělů, slitovnice hříšníků. A tak, bratří, utíkejte se k ní, vzývejme ji ..."

Mistr Jan Hus

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=916