Pošetilost
Datum: Středa, 06. červen 2018 @ 10:19:30 CEST
Téma: Kázání


Ťuky, ťuk.
Kdo je tam.
Smrt.
My se tě nebojíme, náš pán nad tebou zvítězil.
To je dobře, mám ráda když je klid. A pozvete mne tedy dál.
Jistě, vítej.

Ekklesian


Minule jsem vám vytknul, že nesloužíte. Dobré ovoce nenesete.
Však dokud člověk chodí živ v těle, věci se dají změnit...
Dostali jste proroctví i mnohé dary. Mnohé další (včetně moudrosti, odvahy, síly,...) obdržet můžete, pokud po nich toužíte a potřebujete je pro službu. Odmítáte využít ty které již máte, navzájem se v tom utvrzujete, a ke stejnému svádíte zbytek národa (také byl obdarován, rozhodně však ne dobrými služebníky Krále králů, Pána pánů). Syn Člověka, mnohých z vás Král, Kristus Ježíš se vrací ujmout se vlády nad královstvími země, odměnit věrné. Bude i pláč a skřípění zubů špatných služebníků. Pochválen a oceněn budiž, kdo věrně sloužíš a nelpíš na životě až do přirozené smrti těla. Bojte se toho kdo může zahubit více než jen tělo.

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470822