koptský zlomek
Datum: Neděle, 07. leden 2018 @ 00:40:51 CET
Téma: Zamyšlení


koptský fragment ( https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/127113 ) rozkliknout PDF 0,16 MB

  4 ...] [asi 5-­6 znaků nečitelných]. Ježíš jim řekl: Moje žena a [...]
  5 ...] [asi 3 znaky nečitelné] ona bude schopna být mojí učednicí a [...]  verše Gen.1:27-28
      Mat.19:4-6

 Proč Ježíšovo (přímé) manželství není v NS (nová smlouva) ?

 -Ježíš byl židovským mistrem (rabínem).Tesařina,nebo kamenictví bude "řemeslem" zdědeným nebo naučeným pro život "spodních vrstev", (ač sám je aristokratem).Mt.1:1-1:16

 -Jeho vlastní "program" bylo Boží království.Mt.4:17

 -Kázal,vyučoval v synagogách. Mt.4:23

 (V evangéliích není psáno o věcech osobní hygieny,sexu,zábavy (např.tanec). To také neznamená,že Ježíš nechodil např,na záchod.)

 V textu koptského zlomku čteme o manželce(ženě) Ježíše.Když se budeme zabývat zběžně Ježíšovým manželstvím, tak např.Google na nás pár odkazů vyhodí, citací z dob   kdy se kánon tvořil, a kdy se do podoby dnešní bible nedostalo nic "kacířského" (z pohledu tehdejších náboženských kapacit).
V NS tedy nemusí být zmínky o Ježíšově manželství z více příčin : např.
  a) není to důležité ač je to pravda
  b) není to důležité protože to není pravda
  c) tato pravda je vyretušována úmyslně, nebo tam chybí záměrně

 1.a)Pro Ježíšův program "Božího království" není důležité,že je ženatý, a naplňuje Boží přikázání z Gen.2, neb je od mala veden k "roli mesiáše".

 2.b)Kdyby to nebyla pravda, zahladili by se stopy z NS které manželství Ježíšovo předpokládají, nebo se upravil jejich smysl.
Kazal v synagogách Mt.4:23 jako Rabi-učitel.
Učil Gen.1:27-28 jako právoplatné.

 3.c)K tomu nejsou žádné podklady, jen, že překlad je výklad a máme ještě různočtení,
úmyslné (tedy) bylo jít cestou bez judaistů (i judokřesťanů) a jejich spisů či názorů.

autorka Vítková píše v závěru (vytrženo) :

                                        "pozemská úroveň manželství pro autory spisů
nejspíše  nepředstavovala  to  nejhlavnější.  
Proto  také  důraz  na  pozemský  
aspekt Ježíšova manželství (užití slova schime ve zlomku o Ježíšově ženě)
působí v možném gnostickém kontextu jako něco velmi neobvyklého. To
by mohlo nasvědčovat ruce současného autora, jenž dobře znal zachované
gnostické texty o Marii Magdaléně a vycházel z nich, na těchto textech jej
však  příliš  nezajímala  jejich  nauka  samotná,  ale  pouze  postavení  Marie  
Magdalény  mezi  učedníky  a  její  vztah  k  Ježíšovi,  sledoval  tedy  moderní  
zájmy a hodnoty."

Ta první věta bude důvod proč není v NS uvedeno manželství Ježíše Mesiáše.

Jak se změní pohled víry Boží na Ježíše v manželství, bude to mít nějaký dopad na život ?

zerykTento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470721