Politická korektnost – nástroj Satanův
Datum: Pátek, 24. listopad 2017 @ 08:49:17 CET
Téma: Zamyšlení


Politická korektnost – nástroj Satanův

14Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. 15Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.   25Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ a – jsme přece údy téhož těla! 26   42Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. 43Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! 44Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. 45Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. 46Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? 47Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha.“   14 Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! 15 Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane – naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě.“   5 Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!   Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. 6 Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem!   Ze Svatého písma je tedy zřejmé, že Bůh nenavídí lež. Bůh miluje čistou pravdu. Politická korektnost je tedy nástroj tohoto zkorumpovaného světa a jeho pána – Satana.  

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470677