Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém...
Datum: Čtvrtek, 12. říjen 2017 @ 16:17:26 CEST
Téma: Kázání


Tento verš z Lk 16,10 má důležitou úlohu v duchovním životě v souvislosti s hříchem.


Apoštol Pavel říká, že "maličko kvasu všecko těsto nakvašuje." A stačí nejprve opravdu málo. Např. jen jeden krátký pohled našich očí, který je mimo Boží vůli (a tedy hříchem), jen tento malý krůček stranou a pak už se to snadno rozjede. Následuje další malý hříšek a další a nakonec je z toho velký vykonaný hřích a za něj smrt (přerušení společenství s Bohem, dokud hřích nevyznáme a nebudeme od něj následně očištěni). 


Proto o všem rozhoduje naše (nazvu to tak) mikrověrnost. Věrní celkově (makro) můžeme být pouze tehdy, když jsme věrní v nejmenším (v mikro). Chceme-li být Pánu věrní, musíme si hlídat i ten nejmenší hříšek, protože ten je schopen brzo nakvasit celé těsto a dovést nás až k dočasné smrti duše a ztrátě společenství v důsledku vážnějšího hříchu.


Pokud jsme naplněni Duchem a máme Boží Život, Pán v nás svojí Mocí způsobuje, že naplňujeme spravedlnost Zákona (Ř 8,4). Avšak to není všechno. Je tu stále naše svoboda volby, naše VŮLE. A ta rozhoduje, zda necháme Boží Život v nás vítězit nebo zda se rozhodneme proti Bohu a Jeho vůli (což je hřích). Proto Nová Smlouva obsahuje cca 500 apelů na naši vůli. Záleží tedy na tom, zda naší vůlí zmocníme Krista v nás, abychom skrze Něho vítězili. 


Zda dovolíme, aby naše vůle byla Bohu nejprve poddána a nakonec s Ním zharmonizována. V tom prvním případě jde o prosté podřízení se Bohu a v tom druhém (v případě harmonizace) jde o podřízení se Bohu se zalíbením. 


Naše vůle vyjadřuje v podstatě naše osobnost, tak jako Boží vůle vyjadřuje Osobnost Boží. Naše vůle je nejhlubší a nejdůležitější součástí duše (mysl, vůle, city), důležitější než mysl anebo city. A také je obnovována jako poslední z nich. A jako nejdůležitější. 


Proto v našem duchovním mikrosvětě je Boží vůlí, abychom se vždy pro tuto Vůli rozhodovali naší vůlí - abychom zaměřili naší vůli na Boží vůli, a to počínaje těmi nejmenšími věcmi. Je to stejné, jako střelba. Hledí se musí vyrovnat s muškou do jedné roviny s cílem, aby nedošlo k minutí se cíle...
Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470645