Kniha Jób – drama utrpení
Datum: Pondělí, 02. říjen 2017 @ 00:02:07 CEST
Téma: O Bibli


 Kniha Jób patří k nejstarším ze Starého zákona. Její překlady jsou obtížné, neboť je v ní použito dost slov, která se v jiných hebrejských knihách nevyskytují. Výklady se tedy potýkají s řadou nejasností, jejichž výsledkem je – bohužel, že překlady, které máme k dispozici, jsou již samy o sobě výkladem.

Nezvyklý výklad podal biblista Jiří Beneš. S ním se můžete seznámit z audiozáznamu, který je k dispozici na TWR v cyklu pořadů „Ke kořenům“, který připravuje Petr Vaďura. Konkrétně jde o 2 díly, jeden z 18.8.2017 a druhý z 25.8.2017. Pokud se již v archivu TWR nevyskytují, lze si o ně napsat.

A opravdu to stojí za poslech. Neboť nejde o obvyklý výklad, kde se čtou verše a následně se vysvětluje jejich význam. Tentokrát jde o předvedení dramatického děje, do kterého nás Jiří Beneš dokonale vtáhne. Neboť kniha Jób – Jób znamená „ten kdo trpí“ - je určena především pro čtenáře, který se dovolává Boha. Čtenáře dokáže výklad uvést do situace ještě horší, než je prožívání trpícího Jóba. Neboť kdo se dokáže smířit s Bohem, který svého nejlepšího služebníka vydá na pospas krutému Satanovi? Co když jsi to ty, čtenáři!

Výklad je navíc proložen úryvky sugestivní hudby. Ta dramatičnost stupňuje asociací s hrůzami pekla. Již na počátku se dozvíme, že výrok Jóbovy manželky „proklej Boha a zemři“ zní v originále „dobrořeč Bohu a zemři“. A následuje ještě více překvapení.

Co však pořad neřeší je otázka, jak by se vyjadřoval Jób a jeho přátelé, kdyby věděli co ví čtenář od počátku – že Bůh je neochrání, právě naopak. K beznaději pak přispívá i sdělení, že šťastný závěr knihy je nejspíše nepůvodním dodatkem. Ale christologické zakončení pořadu přece jen naději vrací.


Citace z knihy Václava Cílka „Co se děje se světem?“:

Panglos pravil: „Mistře, přišli jsme vás poprosit, abyste nám řekl, proč byl vlastně stvořen tak zvláštní tvor, jako je člověk?“
„Do čeho se to pleteš,“ řekl derviš. „Co je ti do toho?“
„Ale ctihodný otče,“ řekl Candide, „na světě je strašně mnoho zla.“
„Co na tom“, řekl derviš. „Stará se snad Jeho Výsost, když pošle loď do Egypta, zda myším na lodi se vede dobře nebo zle?“
„Tak co máme dělat?“ řekl Panglos.
„Mlčet“, řekl derviš.

VOLTAIRE, CANDIDE (Optimismus)
Voltairova kniha Candide byla sepsána v r. 1759. Hned nato byla zakázána v Paříži, spálena v Ženevě a dána na index v Římě.Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470636