Vystavím tě jako znamení odmítnutí, odmítnutí kvůli Jednotě
Datum: Středa, 06. září 2017 @ 10:42:31 CEST
Téma: Ekumenismus


Pokoj tobě.Mé Božské Srdce tě povzbudí, abys pokračovala beze strachu, a Otec je velkorysý. Měj důvěru ve Mne. Důvěřuj Mi dítě, naplním tě útěchou. (V minulých dnech jsem ani necítila Boží blízkost, ani jsem Ho 'neviděla'. Cítila jsem se, jako by mne opustil a bylo mi smutno.) Zkoušel jsem tě, dovol Mi vystavit tě tu a tam zkoušce. Vassulo, i když si možná někdy budeš připadat jako ztracená, neztrácej odvahu. Urovnám ti cestu a zároveň tě vystavím jako znamení, kterému budou odporovat. Odmítání kvůli Jednotě. Chybí jim upřímnost, jak mohou skoncovat s tím, co je dělí?

- Ale Pane, říkáš, že nakonec zavrhnou Tvá poselství?Ne. Má Poselství půjdou svou cestou bez tebe, ale tebou budou zmítat. Dovolím špinavým rukám tvých pronásledovatelů udeřit tě a zjevně tě urážet. Dovolím jim odporovat ti ... napadnou tě jako vrány pustošící úrodu. V jejich očích budeš vypadat jako ten, kdo prohrál, rány, které ti zasadí, budou dobře viditelné. Tyto rány, Mé dítě, dostaneš z vnitřku Mého Domu, od Mých Vlastních. Budou ti dány od Kainova klanu. Dovolím jim udeřit nevinné dítě, ale jejich radost se změní v nářek. Ano, budeš vypadat jako ztroskotanec, Má Vassulo, ale nevypadal jsem tak i Já? Vypadal jsem jako ten, kdo nesplnil Své Poslání, jako bych v očích světa utrpěl tu největší možnou prohru. Jsi pro ně znamením, aby vyvstaly kontroverzní otázky. Nechci tě zbavit odvahy, Vassulo. I když se někteří z nich budou pokoušet zabránit dalšímu šíření Mých Poselství mezi lidmi, buď pevná, Má Vassulo, buď pevná jako skála.- Pane, když mě budou 'brzdit', jak jsi mi dal pochopit, když budou zraňovat mou duši skoro smrtelně, jak bych mohla být pevná a stát zpříma?Budeš rozervána, ale Já, Pán, budu stát po tvém boku a tvá síla bude Mou Silou. Pojď, neboj se, vydávej svědectví pro Mne.Zdroj: http://www.tlig.org/cs/messages/587/P.S.: "Vassula je jeden z nejvyrovnanějších a nejotevřenějších proroků, které znám. Dokonce bych se odvážil říct, že je nejpřesvědčivějším způsobem normálnější a vyrovnanější, než většina ostatních. (Fr. René Laurentin, Francie, 1993, profesor, významní katolický teolog, vatikánsky znalec soukromných zjevení...)

Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470614