SATANŮV PODVOD VYTRŽENÍ vs. Biblicke VYCHVÁCENÍ!
Datum: Středa, 06. září 2017 @ 10:39:32 CEST
Téma: O Bibli
SATANŮV PODVOD VYTRŽENÍ vs. Biblicke VYCHVÁCENÍ!

Dnes PROMLUVÍ SLOVO BOŽÍ neboť ,,Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“
Mk 1:14 Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. 
Mk 13:10 Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. 
Mk 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. 
Mk 16:16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. 
Mt 24:14 Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ 
Mt 24:30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských 
oblacích s mocí a velikou slávou.
Mk 13:26 A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou.
L 21:27 A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

Přátelé ať už se stane nebo nestane něco 23.9.2017 zůstaňte věrni EVANGELIU Kristovo Evangeliu.Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470612