Varování před antikristy
Datum: Pátek, 04. srpen 2017 @ 09:57:39 CEST
Téma: Žhavá témata


1J 2:18-29 Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. Vy však máte pomazání od Toho Svatého a víte to všichni. Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci. A toto je to zaslíbení, které nám On zaslíbil: věčný život. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává pomazání, které jste od Něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v Něm. Nyní tedy, dítky, zůstávejte v Něm, abychom nabyli radostné důvěry, až se zjeví, a nebyli jím zahanbeni při Jeho příchodu. Víte-li, že je spravedlivý, vězte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z Něho zrozen.

Máme tady na GS tři antikristy, kteří se nás, seč mohou, ale nemohou, snaží přesvědčit, že antikristy nejsou, a dokonce nás, věřící v Krista, chtějí poučovat - ale o čem vlastně, když Boha ani Pravdu neznají. Proto sem dávám jasné Boží Slovo, kdo je antikrist,  jak se pozná a co nám Pán dal jako obranu proti těm, kteří nás svádějí.

Upozorňuji, že s antikristy diskutovat nebudu, pokud však bude mít někdo (jiný) nějakou otázku a budu znát odpověď, rád odpovím.

Kéž je nám Bůh milostiv, zachová nás v Jeho lásce a střeží nás svou mocí k záchraně ode všeho a od všech, kdo/co nejsou/není z Boha včetně nás samých, od starého stvoření, abychom se stali v Kristu jako nové stvoření Boží spravedlností v Něm, tj. v Tom, který byl za nás učiněn hříchem (2K 5:21). Amen.


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470583