Proč nevěřím na nadpřirozeno?
Datum: Čtvrtek, 23. březen 2017 @ 23:41:47 CET
Téma: Svědectví
Vím, že psát pobožným důvody své nevíry je zbytečné, marné. Není šance, aby mě pochopili. Je to vyloučené a pobožní si budou dosazovat svoje oblíbené konspirační teorie o tom, proč lidi opouštějí víru. Přesto to napíšu. Tento web navštěvují i něcisté, nebo ostatní lidi, ačkoli sem nepíší. 

Tak tedy, proč nevěřím na pověsti o nadpřirozenu, duších, duchách, bozích, satanech, démonech, atd. 

1. Nikdy jsem nic takového neviděl, ani bytost, ani její projevy, leda davovou psychózu, halucinace lidí, bájnou lhavost lidí. 
2. Měl jsem 5x narkózu a nebylo nic, po dobu působení anestetik (jedů) nebylo vědomí. 
3. Výrazná většina, skutečně velmi výrazná většina lidí, kteří zažili narkózu, kóma nebo klinickou smrt, neměli žádní vědomí, nebo pouze sníženě vědomí sebe sama, ale nic mimořádného nadpřirozeného. 
4. Věda hovoří o vědomí jako o produktu mozku, dá se elektrodami zasahovat do mozku, člověk má různé vjemy. Mozek dítěte je jiný, je jiné i vědomí dítěte než dospělého. Mozek člověka s degenerativním onemocněním typu Alzheimer prokazatelně mění osobnost člověka. 


Všechny důkazy svědčí o bezprostředním, přímo úměrném provázání myšlení na mozek. A o možnosti chirurgickou cestou nebo pomocí drog, psychofarmak měnit myšlení člověka. Je to prokazatelné, prokázané. 


Nemám důvod věřit vyprávění malé menšiny lidí, kteří mají nějaké speciální zážitky. Věřím většině, která supernaturální zážitky nemá a nikdy neměla a věřím hlavně sám sobě, také patřím do většiny, nikdy jsem žádné supernaturální zážitky neměl. Náboženské knihy jsou směšné a vymyšlené na první pohled - tím jsem se zabýval zde na GS kdysi, to považuji za uzavřenou kapitolu. Tedy když to zrekapituluji, nemám důvod věřit v cokoli nadpřirozeného. Je zbytečné posílat odkazy na videa s tímle a onímhle. Znovu opakuji, řídím se svým poznáním, moje poznání je ve shodě s většinou lidí a je i ve shodě s vědou. Menšinové, okrajové názory nemají dostatečnou váhu. Není to důvod k revizi skeptického stanoviska. Evidence, většinová svědčí o hmotném světě. Hmotný svět je reálný, svět nadpřirozený existuje jen v hlavách těch kteří tomu chtějí věřit. 


Vím, že to pobožní nepoberou. Já netvrdím, že nadpřirozený svět neexistuje vůbec. Vysvětluji pouze, proč v něj nevěřím a proč si myslím, že je to pouze imaginární svět v hlavách věřících. Nemám žádný důvod k víře v to, co zde pobožní předkládají. Je to svět skutečně menšinový, extrémní, neověřitelný, spekulativní, konspirační. jednotliví pobožní se navzájem neshodnou v popisu svého nadpřirozeného světa. Chci, aby věřící lidí věděli, jak působí jejich vnitřní diskuse na ateisty nebo něcisty. Působí nedůvěryhodně. Krajně nedůvěryhodně. Pro náboženskou víru by správci GS nemohli nic udělat lepšího než portál GS vypnout. Ale samozřejmě kde by si pobožní hráli své hry, kde by šermovali svými neviditelnými pojmy. Jako ZOO s různými "nadpřirozenými" zvířátkami to může běžet dál. 

Diskuse zde na GS 20 let zpátky jsou v bleděmodrém to samé. Pořád o ničem. Pořád se pobožní motají v metaforách o h....u.  To ve světě vědy a techniky 20 let diskuse představuje obrovský pokrok. Za 20 let pobožnosti se nezmění nic. Samozřejmě se nikdy nic nezmění, když to je vymyšlené. Znovu říkám, vymyšlené pro mě. Pobožný má pocit, že to je reálné. Rozumím. Jen vysvětluji, jak to vnímá, kdo pobožný není. Veškeré důkazy, které nyní eviduji, mi dokládají nereálnost toho, co mi věřící lidé předkládají. Odmítám to jako nepravdivé, bludné, podvodné. 


Tento článek najdete na Grano Salis
http://www.granosalis.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2470463