Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 02. srpen 2011 @ 19:27:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
,,Dnes 2. srpna je možné ve farních a katedrálních kostelech získat úplné odpustky ,,

....a zítra už ne ?...čo ak chcem ,,odpustky až zajtra?...ak nie je u nás františkánsky kostol, tak mám smolu...
...tento príspevok je typickým démonským učením, kde základ tvorí okultné zjavenie,,krista a matky božej...
...katolicizmus je iný duch a nemá nič spoločné s kresťanstvom...

vďaka Bohu za to že On nám odpúšťa kedykoľvek a zdarma, z milosti všetky naše hriechy...

1 Ján 1:9  Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.

Rímskym 4:6  Ako aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh bez skutkov počíta spravodlivosť:
7  Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté;
8  blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech.

ivanpRe: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 02. srpen 2011 @ 20:13:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč sem píšete takové rouhavé báchorky? Co to má s křesťanstvím společného?Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 03. srpen 2011 @ 09:16:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abychom byli schopni chápat tradici, musíme znát dějinné okolnosti.

Díky za přiblížení.


Všichni františkáni slaví v tento den  "Porciunkule". Je to jejich velký svátek, kdy se sjíždějí a vytvářejí společenství v Kristu.Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: andulka v Středa, 03. srpen 2011 @ 11:14:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Plné odpuštění máme v pokání, ve víře v Ježíše Krista, že On na sebe naše hříchy vzal a očistil nás od nich. Tato cesta je přímá, pravdivá. Pokud ústy vyznáme Ježíše Krista za našeho Spasitele jsme spaseni.
Podobné bludné učení od antikrista, které je popisováno v článku je lživé, rouhavé vůči ukřižovanému Ježíši, který za naše hříchy trpěl, byl mučen, nikdo nemá právo udělovat odpustky, pokud někdo čerpá z Písma svatého, odpuštění máme v Ježíši Kristu, to je "podmínkou" ke spáse, ne že se pomodlím-odrecituji to a to, zajdu ten den do kostela a je mi odpuštěno - v něčem... ??
Svatému Františkovi se nezjevil ten Ježíš, který byl ukřižován za všechny lidi, za jejich spásu, aby vírou v Něho a uvědomění si naší hříšnosti byli spaseni, On vše již dokonal, svatý František nemusel prosit o nějaké odpustky, odpuštění, usmíření s Bohem máme v Ježíši...Jenže někdo bude donekonečna věřit složité a klikaté cestě jak se dostat k Ježíši, ke spáse, bude žít podle bludného učení, než aby otevřeli Bibli a věřili jak děti, aby mohli vejít do Božího království...
Ježíš Kristus tu byl za naše hříchy, zemřel taky kvůli tomu mučednickou smrtí tak Ho neurážejme tím, že věříme těmto ďáblovým zjevením. Věřme jak děti a přicházejme k Ježíši a v Něm hledejme všechno, jedině tak jsme v bezpečí a jdeme po té správné cestě.
Pokud si někdo zvolí jinou cestu spásy, na konci té cesty bude stát a vítat ten, který také od pravého evangelia lidi svedl a svádí...
A dobrá zpráva od Ježíše Krista je, že neodpouští plně jen 2.srpna, ale KDYKOLIV A KDEKOLIV, pokud v Něj uvěříme, běžte za tím co odpouští plně a naše hříchy již nepřipomíná a hlavně si nevahrazuje určitý den v roce ke spáse!!!Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. srpen 2011 @ 15:26:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 10:
„Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích.“


Pán se ho zeptal co si přeje pro spásu duší.  František bez přemýšlení odpověděl: "Nebeský Otče, i když jsem jen nehodný hříšník, prosím, aby byla všem, kteří přijdou do kostela s úmyslem vyznat své hříchy a projevit lítost, udělená milost úplného odpuštění dočasných trestů" "Prosíš o mnoho, bratře Františku" - řekl Pán. "Zasloužíš si ale víc a víc ti bude dané. Přijímám tedy tvou modlitbu, ale pod podmínkou, že v mém jménu předložíš tuto žádost mému náměstku na  zemi."Tento hlas neznám, je to hlas cizího.  Není to hlas Ježíše Krista. Za takovým bych nikdy nešel, ale prchal od něj pryč.Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. srpen 2011 @ 20:20:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Když jsem ještě vězel v náboženství soch, obrazů a pověr až po uši, dostalo se až ke mne to slovo evangelia.

Kdo uvěřil naší zprávě?
Komu se zjevila Hospodinova paže?

Vyrostl před ním jako proutek,
jako kořínek ze země vyprahlé.
Nebyl nápadný ani honosný,
abychom na něj hleděli,
nebylo na něm vidět nic,
proč bychom po něm toužili.

Opovržený a opuštěný lidmi,
muž utrpení a znalý bolestí,
jako ten, před kterým tvář si zakrývají,
opovržený –
proč bychom si ho všímali?

Bolesti, jež nesl, však byly naše,
naše utrpení vzal na sebe!
My jsme se ale domnívali,
že je od Boha trestán, bit a pokořen.

On však byl proboden naším proviněním,
našimi vinami trýzněn byl;
pro naše blaho snášel potrestání –
byli jsme uzdraveni jeho ranami!

My všichni jsme jako ovce zabloudili,
každý se na svou cestu obrátil,
Hospodin ale uvalil na něj
provinění nás všech.
Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. srpen 2011 @ 08:43:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravou tradicí ŘKC, staletí propagovanou, tolikrát zapsanou je to, že z hříchů je třeba se nejdříve kát, litovat jich, hříchy třeba vyznat Bohu i církvi a následky našich hříchů podle svých možností napravit. Tedy ukradené vrátit, křivou pomluvu odvolat.


Křivdy spáchané hříchem, je třeba napravit (narovnat) jak ve vztahu mezi člověkem a Bohem (pokání, vyznání hříchů), tak ve vztazích mezi lidmi (ukradené vrátit a znovu už nekrást).

Pokud člověk v tomto životě už nestihne napravit jím způsobené zlo, přichází ke slovu moc církve svazovat a rozvazovat, přicházejí ke slovu odpustky.

Vždyť vy někteří ani nemáte žádnou opravdovou víru, projevujete jen nenávist vůči katolické církvi.Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Kojard v Čtvrtek, 04. srpen 2011 @ 13:12:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejděsivější na očistci je, že celý ten mechanizmus, ač se dovolává Kristových zásluh, může fakticky fungovat bez něho. Člověk nějak žije, umře, Bůh mu na soudu vyměří trest a on si ho odpyká. Mohou za něj být přinášeny oběti, konány rituály a modlitby na zmírnění jeho Trestu. Bůh vlastně svého syna posílat vůbec nemusel.
A proto se ptám: Stačí Kristova oběť ke spáse šlověka?
Podle učení o očistci nestačí, zbývá ještě něco dotrpět.
Ta jediná, pravá , samospasitelná církev prostě velikost Kristovy oběti nepochopila.
KojardRe: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. srpen 2011 @ 17:54:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já blbec jsem si myslel, že porcinkule znamená malý dárek a že v té době věřící lidé dávali a dávají františkánům malé dárky. Ovšem z lásky a ne z vypočítavosti, že za to mi budou odpuštěny hříchy. Dozvídám se tedy, že se dávají odpustky. To je strašné zneužití víry. Proti tomu bojoval i Hus, Luther a další. Myslel jsem si, že je to už středověkou minulostí. Tehdy odpustky sloužily pro financování mimo jiné i křižáckých výprav apod.

 

Pokud něco takového existuje, pak je to zneužití a těžký hřích. Odpouštět může jen Bůh, jen Pán Ježíš a ne prostřednictvím  nějaké osoby či instituce, která z toho má zisk.

Bohužel. Je to škoda. Odpustky je středověk, kdy církev z toho bohatla a udělala ze sebe obchod s lidskou nevědomostí a důvěřivostí. Hus právem toto kritizoval.

 
Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 05. srpen 2011 @ 09:24:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj oko.
Problém a to veliký je, že mnozí mimo Církev nežijí naukou Církve, ale naukou člověka. Luther, Kalvín nebo Chelčický apd.
Nauka Církve je obtěžuje a omezuje. Proto např. Luther svým ovečkám našeptal Satanovo poselství, že člověk může za den tisíckrát hřešit, ale vírou nabývá zpět ospravedlnění. Můžeš denně vraždit, smilnit, krást atd. a vše je zahlazenou pouhou vírou. Nemusíš se zpovídat i když svátost smíření nařídil Spasitel. To je přeci přesně ono, co chce člověk slyšet, protože hned co hřešil a odporuje svatosti, může , podle tohoto receptu víry hned do nebe.
Tito ubožáci se chlubí, že jsou věrni Písmu sv. a naprosto ignorují, že vrazi, cizoložníci, opilci atd. do Království Božího nevejdou. A protože Písmo sv. neznají, ignorují i tento text Písma sv.
„bez svatosti nikdo nespatří Pána" (Žid 12,14)
Naši borci, odmítající Církev, svátosti, jednotu s Petrem a biskupským sborem, protože mají potřebu hřešit, kdo má slabost pro smilstvo, tak přeci podle Luthera nehřeší. Takže vesele smilnit a pak rovnou do nebíčka. Kdyby to nebyla praxe, kterou mnozí žijí, pak by to byla legrační. Toto je velmi bolestné a nediv se, že zde obhajuješ něco, co druhé vlastně omezuje. Totiž snahu po obrácení a svatosti a v tom tě rozhodně následovat nebudou a nauku o očišťování nepřijmou, protože by to znamenalo vyznat hřích. Ale jejich hřích vlastně není, když pouhou vírou jsou opět ospravedlněni.
Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Sobota, 06. srpen 2011 @ 11:38:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím všechny (mé sourozence). Měl bych dotaz na vás všechny posunul vás článek a příspěvky pod nim někam, pochopil jste něco nového nebo vše je starém a ten druhý je pro vás sektář či člověk z vygumovaným mozkem, blbec či cokoliv jiného? Jde z vašich slov vyvodit, že "poznají nás po lásce křesťany" nebo spíše "podívejte se jak ti křestaní se opět žerou" ? Ve většině příspěvku lze vidět moje víra je ta správná a ta tvoje nikoliv. Ať už to vezmeme z pohledu ne řk či řk. Promiňte ale připomíná mi to chování psů: Nějaký nepřihlášený zde pouze zkopíruje článek (chodí kost) nevyjádří se k němu (máme stále kost) a všichni se na ni vrhnou a do pustí se do sebe jen aby kost čím jak nejdéle zůstala u nich. Dále diskuze měla být Porciunkolových odpustcích a o čem je? Mám za to, že už o všem možným. Křesťané schopme se, a zkusme dát světu lepší příklad Krista. Ano i já jsem někdy dost velká svině (s prominutím) ale jde o pravdu tady o mně jak já věřím dokonalé a ten druhý nikoliv a je to sektář a bludař a kdo ví co ještě nebo jde svědectví o Ježíši? Proč odmítáme druhému naslouchat a když nám druhý nepřikyvuje je automatický negativně ohodnocen (nemyslím jen slovně tady na GS ale i v naších srdci, co si dost často neuvědomujeme, protože je v nás touha ukázat, že Bůh nás již očistil).

Zamysleme se opravdu nad sebou a svědčíme o sobě (i když očištěn přes Boha znovuzrozením, svátosti pokání) nebo svědčíme o Bohu.

Shalom. "Ten, kterému jde jen o zájmy řkc :-)" Kjubik  lži a prax rkc vs. BOŽIA PRAVDA (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Sobota, 06. srpen 2011 @ 23:05:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...stratené učenie o znovuzrodení"Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 07. srpen 2011 @ 00:54:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V jednu noc Franta podlehl mámení satana a katolíci,věrní přisluhovači,mají novou tradici.Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pondělí, 08. srpen 2011 @ 16:56:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také bych chtěl na plný úvazek pracovat jako komentátor Grana Salis. Nemáte ještě fond pro jednoho apologetu? Začal bych zde hájit katolické názory 24 hodin denně.Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 08. srpen 2011 @ 22:57:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ahoj oko.

Ještě jednou se zkusím zeptat.

Já jsem napsal:
Zloděj ukradne kabelku a ta kabelka schází té paní, co jí zloděj ukradl. To je následek hříchu. Na ten je potřeba náhrada škody.

Ty jsi odpověděl:
Očistec je stav očišťování jak z následků hříchů (mezi něž patří i tyto tresty, i náhrady škody), tak z hříchů lehkých, ze kterých snad člověk nestihl učinit pokání za života.


  Mohl bys teda prosím nějak odpovědět, jak ten očistec a odpustky řeší ty následky hříchu? Nebo se budeš dále držet svého úžasného kréda "Hlavně moc nepřemýšlet, aby se nevynořovaly nepříjemné otázky."?Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Středa, 10. srpen 2011 @ 12:47:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se mi, že katolíci ještě vskutku nepochopili skutečnou hloubku hříchu. Kdybych měl  skutečně vyznat všechny své hříchy, kterých se – vědomě, či nevědomě za den dopustím, nestíhal bych je ani za ten celý den pojmenovat a musel bych se ujezdit po poutních místech k smrti a udrmolit se růženci. Každá špatná myšlenka, nepřející pohled, opomenutí vejít do dobrého skutku, nelaskavost atd je hříchem. Jen jen jeden, který to vše naplmil.

Naštěsí má Písmo řešení:

Ž 32:2  Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

Jak se to stane?

1 J 1:7  Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

Nejsou to tedy pouti, kapličky, jesličky, svatyňky, sošky, oltáříčky, ale krev Ježíše Krista, která očišťuje ty, kdo jsou jeho. Problém ovšem může nastat zde:

Žd 10:26  Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy...

Pokud Vám ale Bůh hříchy počítá, cestování stejně nepomůže...Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 10. srpen 2011 @ 21:40:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko.
Již je to nepřehledné a já už to ani dále číst nebudu. Je to ztráta času. Osobně si myslím, že je třeba zvolit jiný postup. My katolíci jsme zde v menšině, jsem na protestantském serveru a otvíráme zde čistě katolické nauky. To je pro ostatní členy různých náboženských společenství mimo Církev Kristovu naprosto nepochopitelné, protože nemajíce Ducha Svatého a pastýře, jsou jako ovce bez pastýře, běhajíce sem a tam.
Já bych byl pro zásadu, nezakládat a neotvírat nová témata, ale vyčkávat na nová témata, která otevřou členové nekatolického vyznání. My si přeci mezi sebou nebudeme vysvětlovat co je vlastně ta skála, co je moc klíčů, atd.atd. Pokud ty otevřeš téma odpustků, tak to je jako když se zabalíš do bývalé sovětské vlajky a vběhneš do koridy.  Já bych je nechal projevit se intelektuálně, všechny ty reprezentanty mimo Církev Kristovu a reagoval jen na smysluplná vyjádření a ostatní tkz. házel do koše. Vždyť oni bez nás katolíků nejsou schopni vést dialog ani mezi sebou. Někteří se sem chodí vyskotačit jen proto, že si mohou kopnout do ŘKC.
To je jen můj postřeh a také jsi jistě zaregistroval, že já nikdy žádnou diskusní rubriku neotevřel, neboť se vnímám jako host a sleduji, co hostitel servíruje. Bohužel většinou je předkládána jen zasmrádlá mršina.Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 11. srpen 2011 @ 22:19:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
   Oko mi poradil, abych se zeptal někoho, koho tíží dluhy z minulosti,
na jeho kvalitu života. A znovu se ho zeptal na kvalitu života po tom,
až tyto dluhy srovná.


   Tak bych se rád zeptal, protože mne zajímají zkušenosti s odpustky.


1. Přijal jste někdo letos plnomocné porciunkulové odpustky
?

2. Jak jste to udělali?

3. Jak jste poznali, že jste odpustky přijali?

4. Jaký byl rozdíl mezi tím, kdy normálně žijete stále ve všedním hříchu
a proti tomu stavem po přijetí odpustků, kdy jste v naprosté čistotě
a svatosti byli docela připraveni pro nebe?

5. Vydržel vám ten stav čistoty a svatosti až doteď?

6. Pokud ne, tak

  6a. jak dlouho vám takový stav čistoty a svatosti vydržel?

  6b. když jste byli zbaveni všho hříchu a zhoubného lpění na tvorech,
       čím se stalo, že jste o ten stav svatosti a čistoty přišli?  Díky za odpovědi

  Toník
Re: Porciunkulové odpustky a jak je získat (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 17. srpen 2011 @ 14:47:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatý František z Assisi se zjevil i u nás v Praze. Bylo to v roce 1611, nedlouho před zmasakrováním čtrnácti františkánů. Uviděli ho na chvíli  jak stojí ve dvěřích klášterní jídelny a mlčky se na ně dívá s rozpřaženýma rukama. Ten den pak dlouho přemýšleli co to má znamenat a nikdo na to nemohl přijít. Až napadlo nejstaršího z nich, sedmdesátiletého bratra kuchaře že jim chtěl říct že je čeká mučednická smrt, že budou brzo u Boha. Což se stalo asi za dva dny poté, pokud si dobře vzpomínám.
Zabiti byli na masopustní úterý a jejich těla ležela nepohřbená až do soboty kdy je přišlo několik statečných žen omýt a kdy byli pohřbeni v klášterním ambitu. O pět let později je nechal tehdejší arcibiskup exhumovat a znova a důstojněji pohřbít. Všichni se tehdy podivovali nad tím že jejich těla prodělala jen nepatrné změny, přestože byla většina z nich rozsekána na kusy a mlácena a zohavena před smrtí i po ní. V současné době probíhá proces jejich blahořečení.