Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Hugo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 458, komentářů celkem: 411998, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 40 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

JirkaB
ivanp
cizinec
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112241460
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše
Vloženo Úterý, 30. duben 2019 @ 01:06:39 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

    Chtěl bych zapřemýšlet nad příběhem z evangelia. Děj se odehrává v městečku, kde Pán Ježíš prožil své dětství a mládí, kde ho všichni znali jako syna tesaře Josefa a matky Marie. Vrátili se sem asi po třech letech emigrace z Egypta. Vychovávali společně další děti  z prvního Josefova manželství. Ježíš jistě si hrával i o ostatními dětmi, vzdělával se v místní židovské škole, kter bývaly součástí synagog. Jako mladý muž pomáhal určitě otci v řemeslu. Byl to hezký muž a zcela určitě se musel líbit i mnohým dívkám.  Je zde až do 30. roku svého věku, než se setká s Janem Křtitelem a nechá se pokřtít.  O jeho živote nevíme vůbec nic a můžeme se jen domnívat. Pak ale začíná působit jako muž, který má nadpřirozené vlastnosti. A není sám. Má kolem se 12 přátel, učedníků  a mnoho dalších. Nikdy se nepochybuje sám, ale se svými přáteli.  Brzy o něm v celé zemi kolují zvěsti jako záhadném muži, který umí uzdravovat, koná zázraky a asi je to prorok. A on se rozhodne, že se podívá čili navštíví město svého mládí, své domovské místo. A jako host je v synagoze, kam v sobotu zasel, vyzván, aby přečetl to, co mu předloží kněz. Tak to vždy bývalo, že kněz někomu podal svitek  ze svatých Písem a ten jej přečetl a pak se o textu diskutovalo. Pán Ježíš dostal zrovna svitek , kde je proroctví Izaiáše.  

Poslechněme si, jak je tato situace popsána v evangeliu. Cituji:  


 16Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. ·  
17Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: ·  
18‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst;

 poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, ·  
19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ ·  
20Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. ·  21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ ·  
22Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což to není syn Josefův?“ 

   Tento úryvek je z prorocké knihy z části, kde se pojednává o budoucím Mesiášovi. Pojem Mesiáš v tom židovské smyslu je široký a ne moc jasný pojem. V každém případě to měla být nebeská bytost v lidské těle, která změní židovský svět, kde židé trpí pod okupací Říma  nastolí jiný věk, Slovo Mesiáš tedy znamená spasitel, zachránce, ale také král,     Když se zamyslíme nad textem, který Pán Ježíš přečetl, tak Ježíš mluví vlastně o své roli.   On má tyto úkoly?  

 1. Aby přinesl chudým radostnou zvěst  

 Chudými zde se nemyslí ti, kteří jsou bez majetku. Ale vnímáme to v duchovním smyslu. Jsou bez smyslu života.  Cítí se nešťastní, ačkoliv mají vše.To je dnešní svět, kdy lidé nakonec podléhají depresím a  berou drogy, hledají způsob naplnit něčím  život, najít smysl a neví kde a jak. Možná, že takový je svět mnohých dnešních mladých lidí. Kteří se jen tak poflakují, píjí alkohol, nudí se… To je ta chudoba, kterou obraně řečeno myslel Pán Ježíš. 

   2. Vyhlásil zajatcům propuštění

 V té době ani žádní zajatci v Izraeli nebyli. Kdo by mohl být zajatec? t O jaké zajatce se jedná?   Zase to berme v duchovní rovině. To jsou ti, kteří jsou v zajetí hříchu, kteří chtějí činit dobro  a ono to nejde. je to možná těžší na pochopení,  a proto si připomeňme apoštola Pavla. Hezky to vyjádřil:  
15Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. · 
 16Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. ·17Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. ·  
 18Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. · 
  19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. · 
  20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. ·
  21Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. · 
  22Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; · 
  23když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. ·  
  24Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?   To je to naše zajetí.   Pavel nakonec zvolá:   ¨
  25Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.


To je naše realita. To je naše zajetí. To je to, za co si zasloužíme smrt a odsouzení. Pavel tuto realitu vnímá  a uvědomuje si, že pokud ho může někdo nebo něco zachránit, tak je to to,co udělal Pán Ježíš pro naši záchranu. Ze zajetí se nelze zachránit sami, ale musí to udělat někdo druhý. A tak pak je možné pochopit další verše Pavla, kde podává vysvětlení. · 
   1Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, · 
  2neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. ·  3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, · 
  4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. · 
  5Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. · 
  6Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 
  7Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. ·  8Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. · 
  9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá     Ducha Kristova, ten není jeho. ·  
  1 0Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. · 
  11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. · 
  12A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. ·  
  13Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. ·  
  14Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. ·¨
  15Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!¨ 

   3. Slepým navracení zraku. 

Tady jede o nevidomé,  ale o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem. Nevidí Boží moc, krásu  a slávu kolem sebe. Nevěří v Boha a nechápou, že za tím všem krásným. co je stvořeno,  není nějaká evoluční náhoda, ale Boží záměr. Proto jsme slepí, že tohle nevidíme.Když nemáme zrak, tápeme a bloudíme., ale On Ježíš nám tomu všemu dává další rozměr vidění, smysl a ukazuje i na cestu. Navrátil slepým zrak, aby viděli Boha  

 4. Léto Hospodinovy milosti

   Co to bylo milostivé léto. U židů to byl rok padesátý po 49 letech   Tento padesátý rok měli být všichni otroci izraelského původu být propuštění a dokonce jim  být vrácen jejich majetek, o který přišli. Můžeme říci, že se jednalo o obrovskou milost. Mohli začít nový svobodný život. Bohužel už není známo, zase to někdy realizovalo.   A Pán Ježíš přichází sdělit právě tuto milost v nejširším smyslu. Pán Ježíš svoji obětí způsobí, že Bůh všem lidem uděluje milost a odpouští to, osvobozuje ze zákona hříchu, umožňuje začít nový život s Ním a dokonce se k nám staví jako ke svým dětem a my mu smím říkat Otče. Takový vztah k Bohu židé někdy neměli. Tohle nedokázali pochopit. Poslouchali, co Ježíš hovořil, líbilo se jim to,ale nerozuměli a nechápali. Hezky to znělo, to ano. Proto čteme, že se divili slovům o milosti. Ale nechápali. Dívali se na Ježíše, ale zajímalo je něco jiného?  Udělá tu nějaký zázrak? Umí dělat zázraky? Vždyť je to syn Josefův.   Ať udělá nějaký zázrak. Pak bychom mu mohli věřit? Ježíš vnímá jejich nevíru, vidí do jejich srdce ještě dřív, než to co mají na srdci, přednesou svými slovy. Vnímá ty pochybnosti   A tak začne hovořit dál:   Cituji: ·
  23On jim odpověděl: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma.“ · 
  24Řekl: „Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. ·
  25Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad. ·  
  26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidónské. · 
  27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman.“ 

   Jinými slovy,chtěli byste ode mně zázrak , ale já nedělám  zázraky jako divadelní vystoupení. Uzdravování se děje těm, co o to prosí a opravdu to potřebují. Aby se stal zázrak uzdravení, tak je třeba upřímná prosba a víra., ale ani jedno tady není. Nechápete? Copak neznáte příběhy z našich dějin.  A tak Pán Ježíš připomene dva zázraky uzdravení? Co zachránilo Naámana. Jeho víra, kterou zpočátku neměl. Pak se stal ten zázrak Je tady v Nazaretu někdo takový? Co chcete ode mě? proč bych dělal na vaše přání nějaký zázrak? Copak víra stojí na zázracích? Tak tenhle Ježíšův přístup k Nazaretským se přítomným vůbec nelíbí. Co se stalo:? ·

  28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. ·
  29Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. · 
  30On však prošel jejich středem a bral se dál.   To byla zlá zkušenost. Jeho vlastní ho vyhnali a mále zabili.

 Proč byli tak zlí? Kolik takového zla ještě Pán Ježíš zakusí? Kolik přátel ho opustí?       A to je jen začátek.

Hezký den všem

"Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše" | Přihlásit/Vytvořit účet | 337 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. květen 2019 @ 17:42:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


-------Tady jede o nevidomé,  ale o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem. Nevidí Boží moc, krásu  a slávu kolem sebe.------

Dalo by se to napsat přesněji : 

 Tady nejde jen o nevidomé, ale i o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem, kteří nevidí Boží moc, krásu a Boží slávu kolem sebe 

 Protože Pán opravdu nevidomým (a to od narození) navracel zrak. Vždyť je to pro nás jasně zaznamenáno . A tak platí obojí. I to, že učedníkům na adresu zákoníků Pán jasně řekl: Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. květen 2019 @ 22:45:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě dodám,  k podpoře toho, co jsi napsal:

15  Já jsem se zeptal: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán řekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
16  Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat.
17  Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám,
18  abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.‘ (Sk26)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 01. květen 2019 @ 20:24:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>   Co to bylo milostivé léto. U židů to byl rok padesátý po 49 letech   Tento padesátý rok měli být všichni otroci izraelského původu být propuštění a dokonce jim  být vrácen jejich majetek, o který přišli. Můžeme říci, že se jednalo o obrovskou milost. Mohli začít nový svobodný život.<<

Toto se dělo každý šabatický rok (sedmý, šmita) nejen o jubilejním (50-tém, po období sedmi šmit, jovelu). O jovelu však byli "propuštěni" na svobodu i ti, jimž jejich bratři sloužili ze svobodného rozhodnutí smluvně více než v jednom období šmity, což mohlo být v rozmezí od 1 roku po 49 let služby) a také se 'vraceli' zpět ke svému dědictví.Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:58:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, škoda, že už to dnes takto nefunguje.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 17:07:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Toto se dělo každý šabatický rok (sedmý, šmita) nejen o jubilejním (50-tém, po období sedmi šmit, jovelu). 

  A dělo se to (případně děje) fakticky to ustanovení sedmého roku, prominutí dluhů?

a také se 'vraceli' zpět ke svému dědictví.

  A dělo se fakticky ustanovení o milostivém létě? Je o tom někde záznam?

  Díky
  Cizinec.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:35:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
😀😀😀😀😀😀😀
A na to se Cizinče ptáš neobřezaného "judaisty" co před rokem byl ještě křesťan? 
On ti to info určitě vygoogluje, ty ajťáku, jeden (pěstička-bradička-ťuk)   😀😀😀😀

Ps. Dík za skvělý vtípek, který píše život perem tvé vlastní hlouposti. 😀😀😀😀]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 01. květen 2019 @ 17:36:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za zamyšlení.

Chudými zde se nemyslí ti, kteří jsou bez majetku. Ale vnímáme to v duchovním smyslu. Jsou bez smyslu života.  

  Ano, to je ta chudoba.

  Ale je ještě větší chudoba: Když člověku chybí vztahy, když se stane bezdomovcem. Když nemá manžela, manželku, když nevidí a nemůže vidět pro své sobectví svoje děti. Když je odloučený od svých rodičů, od mámy a táty. Od bratrů, sester. 

  Když se člověk baví s lidmi bez domova, tak ti prožívají největší chudobu, co jen existuje. Obvykle pro své největší sobectví.

  Ale Ježíš bych poslán pro všechnu chudobu: I pro tu chudobu jen materiální. Protože vyřešení problému se sobectvím člověka řeší i materiální část života. Život s Bohem znamená i to, že člověk začne být užitečný pro druhé lidi, že má inspiraci, co dělat, jak se o druhá starat a to je to podstatné, co řeší materiální chudobu (spolu s Božím požehnáním).


V té době ani žádní zajatci v Izraeli nebyli. 

  ?? Ta informace pochází odkud?


 Zase to berme v duchovní rovině. To jsou ti, kteří jsou v zajetí hříchu, kteří chtějí činit dobro  a ono to nejde. je to možná těžší na pochopení,  a proto si připomeňme apoštola Pavla. 

  Ne, to není těžší na pochopení. Ten, kdo otroctví hříchu zažil, tak ví, že hřích je otrokář a člověk zajatec a že ze hříchu se člověk nedostane sám svým samavysvobozením.


Navrátil slepým zrak, aby viděli Boha  

  Určitě. Ale opět: Nejen duchovně slepým. Ježíš uzdravoval i ty tělesně slepé.


Tento padesátý rok měli být všichni otroci izraelského původu být propuštění a dokonce jim  být vrácen jejich majetek, o který přišli. Můžeme říci, že se jednalo o obrovskou milost. Mohli začít nový svobodný život. Bohužel už není známo, zase to někdy realizovalo.  

  Tohle je velmi zajímavý prvek Zákona a velmi efektivní. Reset ekonomiky, určité "game over" je nutná věc pro její dlouhodobé dobré fungování. Také bych rád věděl, zda se to nařízení někdy praktikovalo a v jaké míře. Babylonské zajetí ukazuje, že určitě byly doby, kdy se nepraktikovalo ani nařízení o sedmém roku....

Takový vztah k Bohu židé někdy neměli. Tohle nedokázali pochopit. Poslouchali, co Ježíš hovořil, líbilo se jim to,ale nerozuměli a nechápali. Hezky to znělo, to ano. Proto čteme, že se divili slovům o milosti. Ale nechápali. Dívali se na Ježíše, ale zajímalo je něco jiného?  Udělá tu nějaký zázrak? Umí dělat zázraky? Vždyť je to syn Josefův.   Ať udělá nějaký zázrak. Pak bychom mu mohli věřit?

  Tak. Ježíš nedělal zázraky pro sebe, nebo pro efekt, ale pro lidi, kteří zázrak potřebovali. 

  ToníkRe: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 02:30:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, Cizinče. Ty vlastně dodnes nevíš co je to za chudobu za kterou Kristus blahoslaví.
To tvoje rozpitvávání chudoby na materiální, duchovní, vztahovou..
Mno..
Poučím tě.
Chudoba o které Kristus mluví je chudoba lidského ducha před Bohem, a tuto duchovní chudobu způsobuje hřích který hříšníka od Boha odděluje. Aby mohl Bůh umožnit omezenému (chudému) lidskému duchu alespoň nějakou komunikaci, musel použít svou milost. Chudý lidský duch, chudý pro hřích nemůže být s Bohem v kontaktu v plném duchovním rozsahu.
Chudoba lidského ducha se většinou projevuje jako omezenost duchovního vnímání, a tuto omezenost supluje rozum. 
Poznání pravdy Ducha o vlastní chudobě ducha je jistou cestou blahoslavenství.
Poznání pravdy Ducha o vlastní chudobě ducha je pokoření se před Kristem, a toto pokoření vede k vyznání potřeby Krista Spasitele. 
Všechny negace způsobené chudobou lidského ducha, všechna slabost způsobená chudobou lidského ducha, se v Kristu proměňuje v pozitivum a sílu. V tom je smysl slov apoštola Pavla, když Pavel říká, že on se musí umenšovat, aby v něm Kristus mohl růst.
A z toho plyne Cizinče závěrečné poučení.
Chudobu nerozpitvávej u bezdomovců, ale tvou vlastní chudobu ducha pokorně vyznej před Bohem.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 01. květen 2019 @ 11:02:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Efezkým 4, 4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
                 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
                 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Platí 6 verš, toto Pavlovo tvrzení o všech lidech všech časů a věků? Působí Bůh ve všech a skrze všechny lidi, kteří se kdy narodili, žili, žijí a ještě budou žít?

Římanům 14, 11 Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘

Filipenským 2, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Studujte Písma, ta nemluví o tom, jak získat Život a jak si ho udržet, ale o tom, že ho už máme a jak rozvíjet vztah lásky s Ježíšem, Otcem a jeho Duchem a všemi jejich dalšími dětmi.
Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 11:39:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Efezkým 4, 4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 
                 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 
                 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. 

To je ovšem slovo k Církvi Kristově. K těm, kteří mají Jeho Ducha.
Ne ke všem lidem na světě.
Takže to co zde podsouváš, je mimo.


--- Studujte Písma, ta nemluví o tom, jak získat Život a jak si ho udržet,  ---

No leonete, a ty studuješ ta Písma ? Moc se mi to nezdá, když  jseš schopen dojít k takovým absurditám. To neznáš příběh Nikodéma ?

Písma nejsou o tom, že už ho (všichni na světě) máme (ten Život).
Písma jsou o tom, že kdo má Syna, má Život, kdo nemá Syna Božího, nemá Život.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 01. květen 2019 @ 11:49:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snažíš se sice usilovně, ale tímto rozdělováním se utvrzuješ pouze ve své škatulce. Ve svém přesvědčení, a všechna místa Písma, které se ti do tvé škatulky nedaří zařadit, ignoruješ. Co ty dva další místa, které jsem uvedl? Ty mluví také o Církvi?
Pozor co odpovíš, neboť tak odhalíš svou škatulku a nevědomost.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 12:32:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-))
Víš co, měj mě rád.
Nemám zájem o takové plané diskuse o ničem.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 01. květen 2019 @ 13:09:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
List Efezským je určen svatým v Efezu a věrným v Kristu Ježíši, tzn. že 6. verš ve 4. kapitole taktéž a slova Otec všech znamenají Otec všech věřících v Krista nebo tedy věrných v Kristu Ježíši.
Bůh Otec není Otcem všech lidí, jak se mnozí mylně domnívají, nýbrž jen svých dětí, tj. narozených z Boha/Ducha. Pro ostatní lidi je Bohem-Soudcem, který bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých
Tož tak.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 01. květen 2019 @ 21:25:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řím. 8,19 Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
22 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.
30 které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.

Všimni si, 30 verše: vždy minulý čas. Kdy to udělal? 
33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ 37 [www.biblenet.cz]Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Proč ignoruješ stejně jako rosmano tyto verše:

Římanům 14, 11 Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘

Filipenským 2, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 00:06:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč ignoruješ stejně jako rosmano tyto verše: ...

Proč mi přisuzuješ něco, co nedělám?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:20:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale děláš!
Efezkým 4, 4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
                 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
                 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Tyto veše říkají zcela jasně: skrze všechny působí a je ve všech.
Ty je dáváš do souvislosti, kteroo jsi popsal takto:]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 15:25:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvědomuješ si, že to je tvá konstrukce a ne Boží? Kdyby to Bůh chtěl, napsal by to jako ty, ale on to neudělal. Proč? Protože plati to tak, jak to Pavel napsal. Čte-li tento text nevěřící a uvěří mu, stává se automaticky údem Církve. Souhlasíš? 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 15:48:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova pravdy.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 19:44:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš svou víru, neberu ti ji, máš své přesvědčení, neberu ti ho, věříš ve své pravdy, tvá věc.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 20:28:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako obvykle, když se vyjadřuješ k mé osobě, mýlíš se.

Máš svou víru, ...  nemám, není moje, nýbrž Boží; není ze mne, je z Boha.

... neberu ti ji, máš své přesvědčení, neberu ti ho, ... 
ono to ani nejde, takže zbytečné věty.

¨... věříš ve své pravdy, tvá věc.  Nikoli - ani mé pravdy ani má věc.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 21:47:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skoro ve všem se mýlíš.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 20:02:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 30. duben 2019 @ 18:35:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


Vrátili se sem asi po třech letech emigrace z Egypta. Vychovávali společně další děti  z prvního Josefova manželství.


martino


A to je napsané kde?Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 13:53:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

---   3. Slepým navracení zraku. 

Tady jede o nevidomé,  ale o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem. ---


Jede asi ne, že. Spíš "nejde" jsi měl autore na mysli, mám dojem.

K tomu chci jen říct, že tady jde o nevidomé.

Pomázání Božím Duchem mělo u Ježíše takový dopad, že skutečně nevidomí získávali zrak.Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 16:42:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znáš někoho, kdo byl od narození slepý a pak na letničním shromáždění získal zrak a vidí? Proč se to neděje dnes? A když tak za peníze jako podvod? Copak Ty nevidíš ty podvody letničářů? Nic z toho, co kdysi existovalo, neexistuje. A přesto se na těchto podvodech jiní přiživují.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 17:23:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku, že sám jsi zaslepený a nevěřící, je tvůj problém.  Bůh dělá zázraky, uzdravuje, i dnes. 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 17:28:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem věřící, ale na fanatik, který vám podobným naletí na vaše lži  a podvody. Ty zázraky tu nejsou ve formě, jak je popisuje Bible v prvním století. Nelži a buď upřímný  a nebuď zaprodaný Satanovi.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 17:59:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo. Jsi vlažný věřící (až studený).

Z těch vlažných je Ježíši na zvracení, nemůže je snést v ústech. Tak je vyplivne.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 20:35:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezneužívej verše apoštola Jana. A ostatně je někdy lepší být vlažnější, než falešný  a pokrytecký anebo zase bláznivý psychopat, který skáče po jevišti a silou ďábla působí na lidi tak, aby padali a mlátili sebou.Umíš satanský zneužívat verše Písma. Jak je z Tebe Pánu Ježíši špatně, když vidí, jak jste Ježíše zneužili. Lháři.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 21:04:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • Lukáš 12, 49 [biblenet.cz]Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!

 • 1Te 5:19 [www.obohu.cz]:Ducha neuhašujte.
  19 [biblenet.cz]Plamen Ducha nezhášejte, • 11 [biblenet.cz]V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
 • 11 [biblenet.cz]V horlivosti neochabujte. Duchem plní zápalu, služte Pánu. • Zjevení Janovo 3, 16 [biblenet.cz]Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
 • 16 [www.obohu.cz]Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst
 • 16 [www.obohu.cz]Takto, protože jsi vlažný a ani studený ani vřelý, tě hodlám ze svých úst vyvrátit.
 • 16 [www.obohu.cz]Takto však, poněvadž jsi vlažný, ani studený, ani horký, vyplivnu tě z úst.
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 21:45:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby letniční měli čisté a upřímné srdce, tak by museli přiznat, že žádný zázrak, kdy nevidomý opět měl zrak vlivem působení letničního kazatele anebo mu narostla zkrácená noha apod., neznají  a neviděli. To by přece byla světová senzace. To je ta vaše lež a neupřímnost. Místo osobního přiznání sem uvádíš verše, které se těžko dají vysvětlit  a mířili k učedníkům ve své době. Místo toho propagujete jakési zvuky, kterým říkáte mluvení jazyky, a kterým slyšící nerozumí. Děláte z víry z Boha komedii a řadu hledajících akorát odradíte. Nezapomenu na kluka, který se oběsil a letniční mu nepomohli. Paní, která byla letniční, se oběsil nemocný manžel atd. Kde byla síla Ducha??? Neznamená to, že upřímná víra nepomůže, ale upřímná víra jako intimní vztah s Bohem a ne veřejné divadélko. Vzpomínám se, jak v jednom sboru po skončení pobožnosti se lidé shromáždili do řady a přicházeli ke kazateli, který se modlil za nemocnou ručičku, nožičku atd. Copak nestačí pomodlit se doma sám či v rodinném kruhu?? Nemá cenu se s Tebou bavit. Je to stejné jako s jehovistou o krvi či s adventistou o sobotě


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 22:40:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh dělá zázraky samozřejmě i dnes. On se vůbec nezměnil. Je stejný jako před 2000 lety.

Tam, kde mu lidé věří, věří v Jeho moc, otevírají se na Ducha svatého, uctívají Ho v Duchu a pravdě, tam Bůh koná veliké věci. Jak jsem tu nedávno psal a kopíroval nějaké youtuby z Polska. Mezi katolíky.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 22:49:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večer Františku.
Vy Rosmanovi poukazujete na to, že u charismatických hnutí je až příliš časté i zřetelné vypínání mozku, na lidsky nedůstojné chování, ničím neřízené emoce. A to je fakt, který se u vypatlaných charismatiků děje. Novodobý charismatismus je přímým působením ducha antikrista a to v takovém měřítku, jakému na světě ještě nebylo.
Stači když jenom všeobecně Rosmanovi poukážete na závadné projevy charismatismu, a ihned Vás začne osobně napadat, a upírat Vám Krista. Tuto jeho reakci jsem u něho mnohokrát zaznamenal, a tato jeho reakce o jeho neblahém duchovním stavu velmi vypovídá.
Jeho vzdorovitě opovážlivé reakce při kritice charosmatismu, jsou navlas stejné, jako reakce fanatického katolíka, když někdo v pravdě poukáže na ohavnost jeho sekty. Takto se chovali nacisti, komunisti. I ti bránili tu svou jedinou a "správnou " ideologii tvrdým exemplárním trestem jedince, který poukázal na špatnosti ideologie. Tedy nic nového co zde Rosmano předvádí.

Pokoj Kristův Františku Vám i vaší ženě.

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 22:54:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)))))

Rozesmál jsi mě Myslivče :-))

Také nevěříš, že Bůh uzdravuje, že dělá divy a znamení ?   To je teda smutné ... a to si říkáš Kristovec ? :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:00:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Také nevěříš, že Bůh uzdravuje, že dělá divy a znamení ?

Já třeba tomu věřím. A uvěřil jsem u letničních, následně byl dlouho u charizmatiků. Modlitbu v jazyku jsem od Pána přijal hned po obrácení, aniž by mi o ní někdo říkal, ani by se za mne o tento dar někdo modlil.

Ale Rosmano - vnímám, že velmi zaměňuješ dvě záležitosti - skutečnou Boží moc popsanou v evangeliích a listech apoštolských, o které jsem přesvědčený, a letničně-charismatickou imitaci, která z 90-95% je lidskou napodobeninou, a často i falší skutečných Božích činů, moci a zázraků.

Uměl bys to prosím od sebe odlišit? Nebo Ti to skutečně splývá v jedno, jak se mi to jeví z Tvých příspěvků? Vůbec nemám pocit, že bys na Frantu reagoval v moudrosti. Vždyť on má v mnohém naprostou pravdu, a Ty na to nijak uspokojivě nereaguješ. Co si asi tak myslíš, že tím do něj zaséváš?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:09:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty si wollku myslíš, že ta skutečná Boží moc popsaná v Evangeliích, ve Skutcích a listech apoštolských už neexistuje ?  Bůh odňal Ducha svatého, Ježíš už nekřtí Duchem a ohněm jak na začátku ? Ty doby už dávno pominuly ? K jakému datu skončily ?  Dnes je všude pouze napodobenina ?


Tak já si to nemyslím.  Třeba ta uzdravení, která se dějí teď ve velkém v Polsku mezi katolíky (nějaké odkazy jsem tu uváděl) jsou podle toho jak to vidím skutečná a pravá.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:29:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Ty si wollku myslíš, že ta skutečná Boží moc popsaná v Evangeliích, ve Skutcích a listech apoštolských už neexistuje ?

Předpokládám, že z mého příspěvku nepochybně vyplývalo, že věřím, že existuje.

Ale je téměř nepřítomná u letničně-charizmatického hnutí. Tam je po těch znamení tak velký hlad, že si jej lidé vesměs vyplní sami, a Boha k tomu až na výjimky (které globálně odhaduji na takových 5%) ani nepotřebují. A Bůh se jim, jak Jej znám, vnucovat nebude.

Dokážeš to pochopit?

Obhajuj ne nějaký okrajový, a ne zrovna nejpravdivější proud křesťanství, ale obhajuj Boží jméno, nebo Boží moc, či Boží skutky. Ono to jde ruku v ruce. Ale ne s charizmaticko-letničními sektami. Já zpochybním sekty, a Ty už se mne ptáš, kdy to ustalo... to je v zásadě chybné. Rozumíš tomu, Rosmano, v čem? Je to zcela mimo kontext naší diskuze a toho, co jsem skutečně psal. Dost dobře tuším, odkud vítr vane. Proč máš ve své hlavě takovou závislost víry v Boží moc ve vazbě na charizmatické sekty? Vždyť Bůh není nijak závislý na lidech.

Zbytek Tvého komentáře nejsou otázky na mne. Ale spíše na někoho typu Křesťanské sbory, a pod. Jim duchovní dary ustaly s odchodem apoštolů. Podle mne však neskončily nikdy. A budou až do příchodu Pána Ježíše. Jenže napodobeniny jsou zejména v letničně-charizmatických sektách a církvích.

Uzdravení katolíků v Polsku neznám, ale vím, že byla třeba uzdravena moje manželka, a díky tomu jsme spolu o několik let později mohli mít děti. Takže věřím, neboj.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:44:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


---Předpokládám, že z mého příspěvku nepochybně vyplývalo, že věřím, že existuje.

Ale je téměř nepřítomná u letničně-charizmatického hnutí. ---


Dobrá. A kde tedy Boží moc, jak je popsána v NZ, přítomná je, když věříš, že existuje ? Milerád bych se tam podíval a přesvědčil se. Zvlášť by mě zajímalo, jak je možné, že ta Boží moc působí uzdravení, divy a znamení, bez toho aby ti věřící lidé neměli charizmata - dary Ducha svatého.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:48:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
opr.   bez toho, aby ti věřící měli charizmata - dary Ducha svatého.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 01. květen 2019 @ 10:32:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//A kde tedy Boží moc, jak je popsána v NZ, přítomná je, když věříš, že existuje ?

Všude možně. Není nijak omezená a ohraničená. Boží moc není o manipulaci v davu lidí, ale o vztahu s Bohem, upřímném srdci, Boží vůli, atd. Promiň nemáím teď čas více psát.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 12:58:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, jenže takto pojatá Boží moc (neříkám, že i takto nepůsobí) není to, o čem svědčí Evangelia a Skutky apoštolské, a co by byla ta znamení a divy, doprovázející ty, kteří uvěří a potvrzující slova těch, kteří kážou o Kristu. A nikoho (nebo téměř nikoho) z bezvěrců takto pojata Boží moc nepřesvědčí o tom, že Bůh je skutečný, má neomezenou moc, je živý, a že koná zázračné věci z lásky k lidem.

Není to to, ta znamení, o kterých mluví Ježíš v Marek 16:
 • 17 [biblenet.cz]Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
 • 18 [biblenet.cz]budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
 • 19 [biblenet.cz]Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
 • 20 [biblenet.cz]Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.Není to to, za co se modlili v prvním křesťanském sboru:
 • 29 [biblenet.cz]Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
 • 30 [biblenet.cz]a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“
 • 31 [biblenet.cz]Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
 • 32 [biblenet.cz]Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
 • 33 [biblenet.cz]Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.
a co také Bůh vyslyšel a činil :
 • 12 [biblenet.cz]Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví
 • 13 [biblenet.cz]a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.
 • 14 [biblenet.cz]A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.
 • 15 [biblenet.cz]Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.
 • 16 [biblenet.cz]Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 14:16:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
---------

Ahoj Rosmano,

Mam na Tebe pár otázek:

1) Kolik démonů jsi již vyhnal?

2) Kolika novými srozumitelnými existujícími jazyky mluvíš aniž by ses jim kdy učil?

3) Kolik hadů jsi vzal do ruky aniž by Tě uštkli?

4) Kolik smrtících nápojů jsi vypil a nic se Ti nestalo?

5) Na kolik chorých lidí jsi vložil ruce a uzdravil je?]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 15:12:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Obhajuj ne nějaký okrajový proud křesťanství , ale obhajuj Boží jméno, nebo Boží moc, či Boží skutky.---


No nic jiného nedělám, jen obhajuji Boží jméno, Boží moc a Boží skutky. A to proto, že jsem si vědom, jak jsme  (i já jsem) dost často při nedostaku Boží moci, Božích darů Ducha svatého, bezmocní. A jak Bůh kvůli naší nevíře a odporování Duchu svatému či Jeho uhašování v podstatě nemůže projevit svou moc a slávu. Boží království se nešíří jak by mohlo, houfy lidí jdou kvůli našemu mizernému svědectví bez moci do zahynutí. Jméno Ježíš je mezi lidmi v opovržení, a tak dále a tak podobně.
Nikde v článku jsem výslovně nepsal, že obhajuji "charizmatické či letniční hnutí".

Že si někteří lidé při jakékoliv zmínce o Boží mocí, o Božích skutcích, znameních, uzdravování, zázracích, ihned vybaví letniční nebo charizmatické hnutí (tady třeba František, Myslivec a vzápětí i ty), tak za to já nemohu.
 
Možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, čím to asi je.
Možná je to tím, že ve všech jiných křesťanských hnutích či společenstvích se o těchto nadpřirozených darech, o Boží moci, o Božích skutcích vlastně ani nemluví, nevnímá se je jako potřebné, spíš jako nebezpečné. Nebo se maximálně o nich trochu teoretizuje. Prostě žalostný stav.


A letniční a charizmatické hnutí přes možná některé přešlapy vnímám jako lidi, kteří se s tím stavem bez moci Boží, bez  projevování Božích skutků k Boží slávě, k vyvýšení jména Ježíše rozhodli nesmířit a chtějí se vrátit k začátkům, ke kořenům. A hledají upřímně Boží moc, naplnění Duchem, Boží přítomnost, a vyvyšují a slaví Boha. Což je mi velmi blízké a sympatické. Že nacházejí odvahu Bohu věřit. A Bůh koná, když mu věříme.
Jestli je v tom někdo neupřímný či co, není mým úkolem se v tom prohrabávat a soudit.  
Ale obecně vzato tento směr, tato snaha návratu k tomu, jak to bylo ve Skutcích, je velmi pozitivní a jediná správná, protože biblická. O všech jiných směrech či hnutích, které nemají ambice se blížit k tomu, co se dělo v Evangeliích a Skutcích, se dá s úspěchem pochybovat, že by byly správné, biblické.
Žádný jiný vzor nějakého "neletničního a necharizmatického" křesťanství v písmech NZ nenajdeš. Prostě není.


Ještě k tomu "okrajový".
Asi nemáš správné informace.
Ale ve skutečnosti je to tak, že letniční či charizmatická zbožnost převalcovává všechny jiné podoby křesťanství, včetně katolíků a všech možných protestantů či nijak nerozlišených nebo vyhraněných.
Z nuly ( 0 ) na začátku 20. století bylo v roce 2000, tedy za 100 let, 100 miliónů křesťanů letničně charizmatických.
Za dalších 18 let, tedy do roku 2018, počet vzrostl na 700 miliónů, tj. 7x se navýšil. A ten trend pokračuje. 
Ortodoxní katolíci bijí na poplach, protože ztratili za několik desítek let polovinu latinské Ameriky, Afriky, Jižní a jihovýchodní Asie i Číny právě na úkor letničně charizmatického křesťanství.  
I v samotné katolické církví masy katolíků prožívají probuzení a naplnění Duchem svatým, vydání svých životů Ježíši, prožívají Boží moc. Masově zakládají společenství obnovy v Duchu svatém (jinak společenství charizmatické obnovy). Což je moc dobře.


Takže o nějaké "okrajovosti" se nedá mluvit. 
Díky Bohu.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 01. květen 2019 @ 15:48:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z toho, co píšeš, je vidět, že neznáš skutečný stav křesťanstva, křesťanství, Církve, církví a toho, co dělá Pán, v celistvosti. Proto je obraz, který's tu vylíčil, značně zkreslený a mírně tendenční. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 18:43:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Můžeš být konkrétnější ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 01. květen 2019 @ 20:17:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jestli mohu, nicméně vím, že nechci.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:14:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten poblouzněný letničář o mě tvrdí, že nevěřím v boží zázraky?! A to jenom proto, že v pravdě Ducha rozpoznávám v charismatismu dílo antikrista.
Biblickým veršům o rozsáhlém působení satanského klamu v závěru lidských dějin se tento poblouzněnec vyhýbá! Falešní proroci, lžimesiáši, antikristi a jejich mocné divy. To všechno je dnes převážně obsažené v charismatickém hnutí. A to, že toto hnutí víta katolické modloslužebníky s otevřenou náručí mluví samo za sebe.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:21:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)))

Rozesmíváš mě čím dál víc Myslivče :-))

A mohl bys tedy prozradit, v jakých křesťanských kruzích působí Duch svatý  Boží zázraky ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:35:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, docházíš ke zcela chybným závěrům (či otázkách s jasným směřování), ale přesto Ti je to k smíchu místo k zamyšlení? 

V tomto Ti nerozumím. Jelikož charizmatiky a jejich náturu znám více než dobře, vím, že se s Tebou smysl přít nemá - pokud si sám neuvědomíš hloubku toho, do čeho ses sám nechal nachytat typickými charizmatickými předsudky. Ale pokud si je chceš ponechat, vím, že nemá cenu se s Tebou přít - a nechme to tedy mezi námi tak. Byl to můj pravděpodobně poslední pokus.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:58:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poučím tě Rosmano. Duch svatý působí v prvé řadě individuálně na jednotlivce. A jednotlivci naplnění Duchem svatým se rozpoznávají v poznané pravdě Ducha. Láska k pravdě je legitimací i identifikátorem kristovce. Duch svatý nepotlačuje individialitu, právě naopak, rozvine ji. V charismatismu na vás masově působí duch antikrista mocnými divy, individualitu potlačuje do té míry, že mnoha jedincům odejme rozum, a oni se ovládaní nezřízenou emoci začnou  sborově chovat jako idioti. To nejsou zázraky co vidíš, mnoho z vás vidí to co chce vidět!
Znovu ti opakuji, že víra nestojí na zázracích! A nestojí ani na rozumu! Ty si běžně pleteš poznání pravdy a rozum! Z toho lze spolehlivě odvodit, že s poznáním pravdy Ducha nemáš zkušenost. Ostatně co od tebe čekat když napíšeš takový nesmysl, že prý kde nejsou emoce, není ani Duch!
Upozorňuji tě Rosmano, že právě přes emoce satan nejvíce lidi ovládá. A pokud emoce zastiňuje rozum, je prokazatelně od satana.
Kdybys byl znalý, tak bys věděl, že emoce při božím zázraku nemají formu obluzujího pocitu, ale mají formu osvobozující vize, která je s poznáním pravdy Ducha kompatibilní a v harmonii.
A zapamatuj si. My kristovci se modlime v Duchu.
K duchu se modlí ti co se Kristem minuli.
 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 00:08:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Buď tak dobrý Myslivče a neuhýbej od otázky.  


A mohl bys tedy prozradit, v jakých křesťanských kruzích působí Duch svatý  Boží zázraky ?  (Když tedy jako kristovec na ty Boží zázraky věříš ?)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 01. květen 2019 @ 01:12:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Nevěřím pro (na) zázraky, věřím v Krista který v moci Ducha zázraky  koná!
2) To co ty nazýváš "zázraky" je klam antikrista.
3) Duch svatý působí v chrámech našich těl.
4) Křesťan, křesťanství je dnes natolik zprofanovaný pojem, že se za tímto označením většinou ukrývá podvod. Proto oznančení "křesťanské kruhy" od nábožen ského poblouzněnce neakceptuji. My kristovci jsme organizačně vedení Duchem svatým, a ne organizací lidskou. Nevěříme pro zázraky, věříme Kristu pro svědectví Ducha, které nám  Duch svatý dal v pravdě poznat! 
Víra v Krista nestojí na zázracích, stojí na svědectví Ducha svatého o Kristu, které nám dal v pravdě Ducha Bůh poznat!! Duch svatý je zde od toho aby dosvědčoval a svědčil! 

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 09:03:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, takže nic.

Věříš sice v Boží zázraky, ale ty se jaksi nekonají, nevíš kde, nevíš jaké. Všechno je podvod.
A tak jakože vypadá kristovec.


Jak daleko od toho, co nám o kristovcích říká Ježíš:
 • 17 [biblenet.cz]Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
 • 18 [biblenet.cz]budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
 • 19 [biblenet.cz]Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
 • 20 [biblenet.cz]Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 01. květen 2019 @ 10:03:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vaše debata je zajímavá :-) To nemyslím ironicky. Opravdu je zajímavé pozorovat. Někdo věří, že zázraky se děly jen v prvním století, někdo si myslí, že zázraky se dějí i dneska, ale jen málo. Někdo si myslíš, že se dneska zázraky dějí, ale jen v některých církvích a u některých kazatelů. Někdo si myslí, že se i dneska zázraky dějí běžně. Je to různé, každý máte jinou představu. Jak jste hezky pluralitní a divergentní a přitom se odvoláváte všichni na tutéž knihu :-) Nemůžete se shodnout. A nikdy se ani neshodnete. Ale ani jednoho z vás nenapadlo, co když je fejk i ten počátek, tedy ty info v knize jsou jen vybájené. To vás nenapadlo :-) Ani Františka ne, a to je co říct, po tom všem zklamání, co už zažil :-) Přeji mír, nechci se hádat. Buďte si věřící kolik chcete :-) Byla to jen moje technická poznámka... Co když jsou příběhy v té knize upravené, nadpřirozeno vymyšlené, kouzelná ošatka z které se nají 5000 lidí možná nebyla, možná nikdo nikdy nechodil po vodě, ani nedělal z vody víno, třeba to jsou jen báchorky... :-) Ne? Jste si jisti, že to bylo? Jo? Ok. Tak věřte dál. :-) Když nepotřebujete důkazy, je to v pořádku. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 01:32:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:
Věříš sice v Boží zázraky, ale ty se jaksi nekonají, nevíš kde, nevíš jaké. Všechno je podvod.
A tak jakože vypadá kristovec.

Myslivec: Čti pozorně! Nevěřím v divy které ty považuješ za zázraky, věřím Bohu vykonavateli zázraků. Věřím Bohu, a ne divům!
Co mi to zase drze podsouváš?! Že se zázraky nekonají, že nevím kde a jaké? S tebou se o božích zázracích bavit nelze, neboť satanský div a  klam považuješ za zázrak, a proto skutečný boží zázrak nemůžeš vidět!
Není všechno podvod, podvod je to, že tvá "víra" je inspirovaná a motivovaná letničářským satanským divem! To je podvod, charismatický podvod!
Trpíš stejným syndromem " jediné a pravé církve" jako katolíci. Katolíci svou "pravost" staví na své modloslužebné tradici, a ty na mocných satanských divech! A stejně jako katolíci upíráš Krista tomu, kdo ti sdělí pravdu o tom tvém pošahaném náboženském hnutí, viz tvoje nekřesťanské reflexivní reakce.

No, a k těm biblickým veršům které zmiňuješ abys dokázal tvůj neobhajitelný životní omyl.
Ano, v začátcích, tedy za doby prvocírkve, se boží slovo šířilo za mocného působení Ducha, a Bůh činil znamení.
Ale taky si všimni, že poslední verš je v minulém čase. Že je o tom co bylo tehdy, co bylo účelové proto, aby se boží slovo a milost rozšířilo/a.
Postupným duchovním vývojem došlo k tomu, že křesťané začali všeobecně Kristu věřit v pravdě Ducha. To byl cíl všech těch zázraků a božích znamení v prvocírkvi. Zázraky jsou proto aby se uvěřilo Kristu, a Kristu pak věříme ne pro zázraky, ale věříme mu v pravdě Ducha osobně ve vzájemném  důvěrném vztahu. Nebo ty snad potřebuješ k udržení vztahů aby ti tvoji přátelé činili důkazní divy? Přátelství, vztah s Bohem i lidmi stojí vždy v pravdě  a na čisté ryzí upřímnosti. A z toho plyne vzájemná důvěra, kterou není třeba dokazovat. Snaha o dokazování důvěry, je již sama o sobě podezřelá! A tobě snad musí Bůh dokazovat zázraky, že si zaslouží tvou důvěru?! Něčeho takového okamžitě využije boží nepřítel, a svoje "zázraky" ti ukáže, to aby si tvou důvěru zasloužil, a nastrčí ti pod nos falešného boha ve kterého budeš "věřit" tak dlouho, jak dlouho tě bude zásobovat divem a znamením, což u tebe vyvolávává emoční závislost, která je stejná jako u katolických modloslužebníků. Těm se nesmí šahat na jejich modly, a tobě na tvé satanské divy. A pokud to někdo udělá, ukáže se vaše pravá tvář.


Naletěl jsi Rosmano na satanskou parodii, to je ze tvých slov víc než zřejmé!


Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a pzázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.
..........

Upozornění!
Lžiproroci předvádějící znamení a zázraky aby svedly vyvolené jsou světový charismatičtí vůdci působící převážně mezi "letničáři"!!
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 09:33:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Naletěl jsi Myslivče na herezi zvanou cessationismus. To je ze tvých slov více než zřejmé !Jinak :
Přijde mi dost úsměvné tvé kličkování, mlžení a překrucování.

Napsal jsem:
Také nevěříš, že Bůh uzdravuje, že dělá divy a znamení ?   To je teda smutné ... a to si říkáš Kristovec ? :-)
A ty na to:
Ten poblouzněný letničář o mě tvrdí, že nevěřím v boží zázraky?!
A kousek dále:
Čti pozorně! Nevěřím v divy které ty považuješ za zázraky, věřím Bohu vykonavateli zázraků. Věřím Bohu, a ne divům!


Tak tedy:
Tvrdíš, že věříš v Boží zázraky. Ale nevěříš v divy, které já považuji za zázraky.
Tak k tomu bych ti rád řekl, že věřím v divy a zázraky, které Boží slovo v Novém zákoně (ostatně i ve starém) považuje za zázraky.
Ze tvých dalších  vyjádření vyplývá, že ve skutečnosti nevěříš v Boží zázraky.
Nevěříš, že Bůh uzdravuje, že dělá divy a znamení, jak o tom čteme v Písmu.
Věříš sice Bohu vykonavateli zázraků, ale nevěříš, že by ty stejné zázraky jak o nich čteme v Písmu skrze své služebníky dělal.

Píšeš: Věřím Bohu, a ne divům !      --- Tu formulaci sis ovšem záměrně vymyslel a přibarvil sám.  Já jsem nikde nepsal, že věřím divům (a ne Bohu). Takže bojuješ sice hezky, ale pouze proti tomu, co sis vymyslel sám.

V zásadě souhlasím s tebou v tomto:
Zázraky jsou proto aby se uvěřilo Kristu, a Kristu pak věříme ne pro zázraky, ale věříme mu v pravdě Ducha osobně ve vzájemném  důvěrném vztahu. Nebo ty snad potřebuješ k udržení vztahů aby ti tvoji přátelé činili důkazní divy?
K tomu bych jen dodal: A přesně proto, aby i dnešní lidé uvěřili Kristu, jsou zázraky. A jsou ty zázraky Boží potřebné.


No, a napsal jsi sice mnoho slov, ale nikde jsi neřekl (vyhnul ses tomu)  kde, v jakých křesťanských kruzích, společenstvích či církvích působí  Duch svatý  Boží zázraky, jak o nich čteme v Novém zákoně. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 09:47:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popis mi nějaký konkrétní zázrak, kde se stal a o co šlo. Který nevidomý měl najednou zrak či jiný zázrak. Kde ten člověk žije? Ten by měl přece vystoupit a volat slávu Pánu Ježíši. Určitě by o něm psali i novináři, natočili dokument apod. Proč? Aby byl oslaven Pán  Ježíš a nikdo nemohl zázrak zpochybnit. Je to tak jednoduché a snazší než se vykrucovat a mlžit. Prosím tě , udělej to,  a není třeba pak žádná diskuse. Je tu pak důkaz!!!


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:12:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak takových svědectví jsou spousty Františku.

Jen narychlo co jsem našel:

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:55:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takového "důkazního" materialu si můžeš vygooglit hodně. 
Jenomže Rosmano,  zde se po tobě chce abys ty poukázal za zázraky které jsi TY viděl. A to já při letničním charismashow ty vaše divy viděl, a viděl jsem u svým známých i další negativní následky které se při dlouhodobém pohledu začínají objevovat. 
Divy jsou při charismashow předkládané konzumně,  bez zpětné vazby co pro život pozitivního přinesou.  
V mém okolí znám, u několika žel již znal jsem, co se nechali uzdravovat při letničářském charismashow. "Uzdravení" bylo krátkodobé, a u všech se zhoršil psychický stav poté co u nich vyprchali obluzující emoce. V jednom připadě byla dokonce nutná hospitalizace v psychiatrické léčebně. Ta ppblázněná paní doposud žije, přišla o svou rodinu, jelikož je od letničářů zpitomnělá natolik, že dělala ze života peklo svým dětem a manželovi. 
Toto jsou ty hnusné produkty charismashow, které vám vaši gurové určitě ukazovat nebudou.  
Přijdeš na to proč? 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 13:04:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 13:28:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 13:35:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Haló Rosmano! 
Tvoje svědectví o zázracích,  a ne to vygooglené! 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 13:56:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak například:
Náš zbor vznikl díky Božímu zázraku  - uzdravení jedné mladé sestry (29 let) s 3 malými dětmi (byli formální evangelíci) ze smrtelné nemoci v poslední fázi, kdy už lékaři nedávali žádné naděje.
Přišel ji navštívit její bratr z  Ustroňe (Polsko), znovuzrozený, naplněný Duchem svatým mladý člověk, modlil se v místnosti u jejího lůžka, ti co u toho z rodiny byli, pak svědčili, že viděli jakovy místnost naplnilo nadpřirozené světlo a nemocná najednou se posadila na posteli a začala silným hlasem zpívat  píseň na oslavu Boha. Krátce nato vyšla z postele a byla úplně zdravá.  
Zpráva o tom se rozkřikla mezi sousedy, rodinou - a hned další týden měli ve svém domu první shromáždění - lidé činili pokání, odevzdávali životy Ježíši, vzývali Jeho jméno a v krátké době ten sbor měl asi 200 lidí.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 16:03:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je skvělé Rosmano, a za povšimnutí stojí, že ten bratr se modlil u lůžka nemocné a nepořádal žádnou masovou charisma show.
Prvořadým účelem těchto zázraků uzdravení je uzdravení nemocného, a to jestli kvůli tomu vznikne či nevznikne sbor je druhořadé. Znovu tě upozorňuji, že společenství křesťanů stojí ve víře v boží slovo, a ne ve víře na zázraky. Nepopírám, že boží zázraky mohou přivést lidi v k víře v Krista, jenomže v případě tohoto procesu nesmí zůstat pouze u víry v zázraky bez víry v Krista!
 
Je nepopiratelné, že mezi stoupenci charismatického hnutí je velmi mnoho lovců náboženských prožitků toužebně chtivým spatřit zázrak pro zázrak samý, pro obluzující podivení se. To je špatně! Velmi špatně!

A je ona zázračně uzdravená doposud zdravá? Žije plnohodnotným životem? Co krom zdraví jí její uzdravení do života přineslo?
O tom podej svědectví!


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 16:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:17:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Většinou je to autosugesce, kdy postižený odhodí berle, a po pár dnech až emoční zpitomnění vyprchá se po nich shání a znovu je potřebuje. A znovu si potřebuje u charismatiků "dobít baterie"  aby mohl pár dnů chodit bez čakanů.  Jedna taková "uzdravená" skončila v blázinci, a přišla o děti a manžela.  U charismatických aktivistů tahající nemocné na charisma show, jsem zaznamenal velkou podivnost.  Když se nemocný na charismashow neuzdraví, není to prý proto, že by ostatní v "modlitbách jazyků" selhali,  je to proto, že nemocný ve své uzdravení nevěří, že  prý uzdravený je, ale neví o tom.   Výsledkem  je samozřejmě zhoršení zdravotního stavu! Ty charismatické "zázraky"  jsem viděl,  je to satanský podvod, který se dá charakterizovat takto- satan nakrátko propustí jednoho, aby oklamal tisíce. 

Bože chraň před charismatickými lžiproroky! 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: LD v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 13:56:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tadá, a je po dovolence. Sice jsem slíbil, že už se nebudu chodit, ale musel jsem zkontrolovat, co se tu dělo.
A vidím, že Wollek tu o mně napsal spoustu ošklivých a nepravdivých věcí, ale to nevadí, já mu v duchu křesťanské etiky odpouštím neboť on neví co činí.
Ve skrytu duše doufám, že mu jednou pán Bůh dá poznání a zjistí, že se tu umíralo před příchodem lidí a že svět nikdy nebyl tak dokonalý, jak si to maluje. Ale to by Wollek musel dát na rady moudrého včelaře, otevřít pár knížek, hluboce se zamyslet, a pak - pak už by šlo samo, fištrón má, takže problém je někde jinde holt.

Jinak koukám se tu moc nezměnilo. Z Kristovců se stali sloni, co zašlapávájí vlky. Pětice slonů ví co je správné a ostatní se jako vždycky ve většině věcí mýlí.
Ale za tohle musím pana Myslivce moc pochválit: "Většinou je to autosugesce, kdy postižený odhodí berle, a po pár dnech až emoční zpitomnění vyprchá se po nich shání a znovu je potřebuje. A znovu si potřebuje u charismatiků "dobít baterie"  aby mohl pár dnů chodit bez čakanů.  Jedna taková "uzdravená" skončila v blázinci, a přišla o děti a manžela.  U charismatických aktivistů tahající nemocné na charisma show, jsem zaznamenal velkou podivnost.  Když se nemocný na charismashow neuzdraví, není to prý proto, že by ostatní v "modlitbách jazyků" selhali,  je to proto, že nemocný ve své uzdravení nevěří, že  prý uzdravený je, ale neví o tom.   Výsledkem  je samozřejmě zhoršení zdravotního stavu!"

Nikdy bych si nepomyslel, že přijde den (den jako je ten dnešní), abych do posledního písmenka s panem Myslivcem souhlasil. Jen je škoda, že Myslivec nejde ještě dále - že i ta duchařina, co se mu děje, že je to též autosugesce, 900 let staří lidé je též autosugesce, dávný a dokonalý svět bez přítomnosti smrti je též autosugesce, etc.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 14:20:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//A vidím, že Wollek tu o mně napsal spoustu ošklivých a nepravdivých věcí

Nelži. O Tobě bych psal ještě mnohem "hůř", a tedy pravdivěji, kdybych nebyl křesťan, a nenechával to podstatné na Bohu. Dal jsem přednost tomu Tě šetřit a dlouho Ti trpělivě  odpovídat. A jenom více a více jsi toho zneužíval. 

To, cos tu předváděl, bylo něco šíleného. Byla to však pro docela užitečná zkušenost. A doufal jsem, že to zlo sem zpět už zanášet nebudeš. Na rozdíl od konce loňského roku, kdy jsem si přál, abys tu ještě zůstal. Takže o Tvé víře to není. Jde o to, že jsi mezitím odkryl svou skutečnou tvář.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: LD v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 14:50:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu Wolleku - lidé, co zajímají spíše vlastní zbožné přání, než střípky složité a obtížně pochopitelné reality, považují za šílené, když se jim někdo snaží jejich pohádkový svět narušit.
Tohle pro mne byla asi nejcenější zkušenost - že když fundamentálně založení křesťané mluví o pravdě a pravdivosti, nemyslí tím pravdu jako takovou, ale potvrzení jejich pohádkových představ o tom, co by ta pravda tak nějak mohla být, nehledě na to, zda je to se soudobým poznáním slučitelné či nikoliv.
Jak jsem psal - katolíci už vás Kristovce v tomto ohledu předběhli - máte co dohánět...


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 16:08:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tuto hru na zpochybňování všeho co píšeme na nás nezkoušej, je dost profláknutá, a dávej si pozor ať ten tvůj ryj nenarazí v půdě na něco ostrého. :-))))


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 18:34:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
On, te hlupák nechápe, že tu vůbec nešlo o víru, že jsme se klidně mohli bavit o zahradnictví. Prostě pokud bych se 5x zeptal čím hnojí jahody, a on mi na to 48x odpověděl, že včera pršelo, před týdnem přezouval na letní gumy a další podobně související informace, a kromě toho byl útočně sprostý, pak bych si o něm myslel úplně to samé.

To, že na pozadí tohoto svého projevu nepotřeboval získat důkazy proti pěstování jahod, ale proti křesťanské víře, to už je čistě jeho záležitost, co v takovém stylu diskuze hledal a jak si to své pojetí diskuze nastavil.

Je smutné, že nevěřící už na svou nevíru ani nedokáží vytáhnout aspoň trochu poctivý styl diskuze či argumentace. Je možné, že někteří snad ještě ano, ale ti sem zřejmě nechodí.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: LD v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 20:11:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak - vůbec nešlo o víru. Šlo o to, že se z tebe vyklubal pohádkář. A nakonec si se k tomu i otevřeně přiznal. Já mám pohádky taky rád, ale jen v případě, když se o nich mluví jako o pohádkách a nevydávájí se za skutečnost.
A to byl ten zlom...
Pán s tebou Wolleku a polepši se.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:13:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase meleš o koze, když druhý jede ve voze :-). 

A navíc lžeš. Mě (obzvláště) nikdy pohádky, a ani jiná smyšlená literatura ani filmy (abnormálně) nezajímaly, a Ty tu vypíšeš takový nesmysl. Jako by sis psal sám ze sebou, a svými předem připravenými představami i odpověďmi. Je vidět, jak Ti to Tvé evolucionistické poblouzení zničilo schopnost používat mozek. Nedokážeš se orientovat ani v běžné mezilidské komunikaci. Vymýšlíš si, lžeš, nereaguješ na podněty. Chováš se jako dement a Tvé dedukce ohledně druhých jsou tak mizerné, že by ses obratem mohl nechat dát zarámovat mezi tři nejnejschopnější individuality, pokud se této oblasti týče, jež se kdy o wolleka jakýmkoliv způsobem otřely. Vymýšlel a lhal jsi minulý měsíc, nyní to děláš nanovo. 

Už toho nech. Dříve jsem si myslel, že jsi jenom ovce zmanipulovaná meanstreamem. Nyní poznávám, že jsi na tom o mnoho hůře. A o ještě horší obrázek už opravdu nestojím. K ničemu to není. Já si o evolucionistech myslím své i bez takových extrémů.

Prý jsi troll a děláš to vše úmyslně. Možná jenom tak by se dalo vysvětlit, že ses začal chovat tak příšerně.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:42:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle pro mne byla asi nejcenější zkušenost - že když fundamentálně založení křesťané mluví o pravdě a pravdivosti, nemyslí tím pravdu jako takovou

----------

Bingo, konečně jsi na to přišel. Nápovědou Ti měla být již inflace používání těchto slov. Pravdivý člověk nemusí o pravdě a pravdivosti mluvit v každé druhé větě. Vyjadřuje se pravdivě zcela přirozeně, nemusí to neustále deklarovat a zdůrazňovat. Tady se ale dere na světlo něco potlačovaného z podvědomí, něco co skrývá člověk sám před sebou, ale přitom vnitřně tuší... Proto ta obrana  vnějškově deklarovanou "pravdou" a "pravdivostí". Tohle jsou věci, které lze poměrně snadno postřehnout, když alespoň trochu víš jak funguje lidská psychika.

Mě spíš vždy zajímá, která složka osobnosti nakonec vyhraje, jestli džekyl nebo hájd...


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:49:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
P.S: Tohle skrývání pravdy před sebou samotným je především výsadou docela dost inteligentních jedinců. Jen takoví si zvládnou vytvořit dostatečně "pevnou" obrannou konstrukci. Zde to někteří zvládli mistrovsky.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:01:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi opravdu nepochopil, že třeba wollek se takto normálně za celý rok vůbec nevyjadřuje? Není k tomu důvod.

To nedokážeš pochopit, pokrytče, že pokud by se tu nenašla sebranka, jež komunikuje třeba tímto způsobem:

"Prostě pokud bych se 5x zeptal čím hnojí jahody, a on mi na to 48x odpověděl, že včera pršelo, před týdnem přezouval na letní gumy a další podobně související informace, a kromě toho byl útočně sprostý, pak bych si o něm myslel úplně to samé.",

tak to zcela zásadně mění situaci? A Ty se tohoto budeš zastávat? To potřebuješ toto zlé chování přehlížet a kopat do obětí, ty hnusoune? Taky potřebuješ uměle hledat důvody proti víře, protože si slabý, a sám se od víry nevymaníš? Vaše odporné diskuzní způsoby jsou tak zjevné, že kdybyste takto vystupovali kdekoliv jinde, kde nejde o víru, ale něco běžného, tak vás lidi zašlapou do země. Tady jenom zneužíváte toho, že věřících křesťanů je opravdu málo. Ale vaše způsoby, to je to nejhorší, co jste tady přinesli.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: LD v Sobota, 04. květen 2019 @ 09:29:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náhodou, hnusoun je cool...Tebe to "pravdovaní" fakt netahalo za uši?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:43:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se ptáš toho pravého, hnusoune. :-) Pak se nediv, že nemáš poznání a jsi docela mimo v různých oblastech života :-).

Každý svého štěstí strůjcem..., alias vrána k vráně sedá.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: LD v Sobota, 04. květen 2019 @ 14:26:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemohu říci, že by netahalo, ale až tolik jsem si nepovšimnul oné četnosti, s jakou se "pravdou evangelia" a "pravdou Ducha" dosoluje obsah mnoha tvrzení.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. květen 2019 @ 20:34:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
"Pravdivost" opravdu v poslední době výrazně roste. Zatímco v roce 2017 se vyskytovala jen v asi 20% příspěvků, ke konci roku se to blížilo 50%, a aktuálně je u "pravdivosti" mírný útlum, ale opět stoupá.

Cizinec.


mesic pravdivost%
201904 44.21%
201903 40.57%
201902 34.62%
201901 39.89%
201812 46.40%
201810 31.11%
201809 39.10%
201808 36.17%
201807 30.48%
201806 35.07%
201805 25.66%
201804 24.35%
201803 17.92%
201802 21.68%
201801 24.32%
201712 18.64%
201711 25.73%
201710 28.09%
201709 31.86%
201708 18.71%
201707 21.31%
201706 28.11%
201705 18.32%
201704 18.34%
201703 25.71%
201702 24.78%


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 20:53:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musí stoupat,  když jsi výrazně omezil tvé lživé kontroverzní komentáře 
🚮


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 05. květen 2019 @ 18:07:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tupci, patrně neznají zákon akce a reakce (v praxi) - místo, aby se nad sebou zamysleli, jeden vedle druhého, tak ještě budou kritizovat docela pochopitelné reakce. V normální společnosti takové samozřejmosti (jako být pravdivý) člověk pochopitelně zdůrazňovat nemusí a ani nezmiňuje. Obvykle se to bere za samozřejmost (odpovídat k věci, na otázky, nepřekrucovat, neobviňovat druhé z vlastního problému či skutku, neprovokovat, nehledat podněty pro svou nevíru, apod.). Ani nepamatuji, kdy jsem se tak mimo GS musel nebo prostě jen tak vyjádřil ohledně pravdivosti naposledy. Mezi normálními lidmi se takoví prolhaní padouši prostě běžně nevyskytují. A nebo se jim velkým obloukem vyhneme. Tady to možné v podstatě není (jedině odejít sám, jak jsem to udělal před 12 lety, kdy to tu ještě bylo aspoň 'křesťanské')

Jinak vidím, že humor Tě neopouští. Kdoví jak to Cizinec počítal. A jak své vlastní komentáře hodnotil :-).
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2019 @ 00:23:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak to počítal? 
Je to přece ajťák, v minulosti při diskusi s Okem, Oku několikrát předložil statistiku jeho slov. Kopíruje, vyhledává, separuje, selektuje, vytváří statistiky, ukládá. Co jiného od něho čekat vzhledem k jeho IT profesi? 
Cizinec je IT profesí již natolik postižený, že běžné empatické diskuse již přirozeně není schopný. 
A když se o ní pokusí, tak to skřípe jako ve starých hodinách. Takto jsou postižení lidé, co si příliš a často povídají s PC. Dle toho jak se Cizinec vyjadřuje, tak má minimum kontaktu s lidmi. To je za jeho nedostatkem empatie- nezkušenost a strojové myšlení. Teoreticky to má zmáknutý dobře. Jenomže empatii se teoreticky naučit nedá, je třeba neustálý kontakt s lidmi, a nesmí to být lidé stále stejní. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 22:31:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě kousíček a magická padesátka bude pokořena. Pak zde konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží. Fandím tomu.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 22:35:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka, zda nakoupit akcie "pravdivosti" teď nebo ještě počkat na další propad. Aby to nebylo jak s bitcoinem.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 09. květen 2019 @ 08:39:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Ještě kousíček a magická padesátka bude pokořena. Pak zde konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží. Fandím tomu.

  A není to málo, Antone Pavloviči?

  Myslím, že k vítězství pravdy nad lží může u autora dojít až tehdy, pokud poměr příspěvků s odkazem na pravdyduchy překročil 107%.

  


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 10:51:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od začátku se zde rozplýváš nad divy, které provází letniční charismatické hnutí.  Tyto letniční divy jsou  satanský klam a podvod, a nejsou to boží zázraky. 
To co ty považuješ za křesťanství a boží zázrak, křesťanstvím ani zázrakem není, a proto ti nelze na tvou otázku odpovědět.  Pro tebe jsou zcela evidentně "křesťanskými"  kruhy charismatičti letničáři, a divy které působí považuješ za boží zazrak. Proto se tvé otázce zdaleka vyhnu.  U nás kristovců nehledej divy které ty považuješ za boží zazrak,  a zkušenost mne naučila se o pravých božích zázracích s lidmi jako ty nebavit. Jsou to perly Rosmano, perly. Od začátku mi neustále podsouváš, že v boží zázraky nevěřím, že o žádných nevím,  a děláš to dost neohrabaným způsobem,  neohrabaným v tom,  že dáváš najevo "nás letničních mnógo, a divy které nás provází jsou velké".  A tato vaše masovost je pro tebe důkazem " pravosti". Ach,  kolikrát se tento masový omyl v historii lidstva opakoval, omyl kdy zfanatizovaný dav staví etalon pravdy na velké početnosti pomýlených ve stejném  manipulačním způsobu. Ukřižuj!  Řvali na Piláta. 
Jelikož tvoje diskusní charakteristika nese určité znaky primitivismu, tak nyní triviálně. 
Na tvou otázku ti pro výše uvedené důvody odpovídat nehodlám! A přestaň o těchto důvodech fabulovat! 
 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:10:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, nic jiného jsem od tebe Myslivče ani nečekal.

Jen buď tak dobrý a raději nepoužívej o sobě pojmenování Kristovec :-).
Zní to trochu jako výsměch.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 11:20:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Označení kristovec nadále užívat budu, tak jako budu i nadále vydávat svědectvi pravdy. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 14:35:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, mohu Ti podat charizmatické svědectví z první ruky.


Tchán byl na takovém uzdravovacím setkání zázračně uzdraven. Měl na ruce snad centimetrový výrůstek, a ten modlitbě charizmatického kazatele zmizel. Byl to zázrak. 

Následně vydával svědectví o tom, jak jej Ježíš uzdravil, jak věří v Ježíše. Kolegům v práci, druhý den na pokračování toho charizmatického šou. Manželka byla nadšená...

Za tři dny se ten centimetrový výrůstek zase vrátil,  a tchán už Krista Ježíše nevyznával, na vše zanevřel.

Zemřel o cca 10 let později na rakovinu, a Ježíše skutečně nikdy nepřijal.


Manželka, jak jsem už tu psal, přijala zázrak uzdravení o pár roků před tím. Dokonce se tak stalo na Bohnkeho evangelizaci... jenže na ni zapůsobil Duch Svatý. i během shromáždění tohoto charizmatického kazatele. Pán ji oslovil, a nezajímalo ji uzdravení, zajímal ji Pán Ježíš. Když pak jela do lázní, lékaři nechápali, proč tam jede, všechny stopy po její předchozí diagnóze byly pryč. Byla zázračně uzdravená a díky tomu jsme mohli mít spolu děti.

Chápeš, že toto není o nějakém charizmatickém, nebo letničním shromáždění, ale o konkrétním vztahu jednotlivého člověka s Bohem? Případně, že je to čisté Boží rozhodnutí, že učiní zázrak? On není závislý na tom, zda se někdo hlásí k letniční teologii, nebo zda přijde na letniční shromáždění.

Tchán toužil po uzdravení. Dostal ho, ale byl podveden. Ježíše nevyznával v pravdě a zdravotní problém se znovu jako zázrak vrátil. Manželka sice přijela pro uzdravení, ale Bůh se dotkl jejího srdce, ona své priority zcela přehodnotila, a byla uzdravena (zázračně - soudě podle vyjádření lékařů).


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 16:05:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Chápeš, že toto není o nějakém charizmatickém, nebo letničním shromáždění, ale o konkrétním vztahu jednotlivého člověka s Bohem? Případně, že je to čisté Boží rozhodnutí, že učiní zázrak? On není závislý na tom, zda se někdo hlásí k letniční teologii, nebo zda přijde na letniční shromáždění. ---


Wollku, já se držím Písma. A podle Písma se také snažím chápat záležitosti uzdravování či osvobození z povázaností apod.

V Písmu ani v dnešní realitě to nebývá vždy o konkrétním vztahu jednotlivého člověka s Bohem, anebo pouze o konkrétním vztahu jednotlivého člověka s Bohem. Spíš výjimečně a málokdy. V Bibli takových příběhů, že byli lidé uzdravení bez jiných, kteří měli dar uzdravování, nebo bez jiných, kteří by se za ně modlili nebo kterým vy vyznávali hříchy, je řekl bych spíše velmi málo. Ani si na nějaké nemohu vzpomenout.
Bůh dává některým v Církvi dar uzdravování proto, aby uzdravovali.
Mimo to nám Bůh dává návod, jak postupovat v případě nemoci.
 • 14 [biblenet.cz]Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
 • 15 [biblenet.cz]Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
 • 16 [biblenet.cz]Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
 • Mar 16
 • budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.
Dále je možné se z Písma naučit na příkladě Pána Ježíše např toto:

Luk 5, 17 [www.obohu.cz]Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna k jejich uzdravení.   (to bylo takové letniční shromáždění :-) - ten, kdo tam byl uzdravený, nevíme jaký měl vztah s Bohem - stejně jako v mnoha jiných případech) )
Sk 1
8 [www.obohu.cz]Přijmete ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa."
Sk 8, 5 [www.obohu.cz]Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. 6 [www.obohu.cz]Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. 7 [www.obohu.cz]Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. 8 [www.obohu.cz]Celé město zažívalo velikou radost. (opět - takové letniční shromáždění :- )


--- Případně, že je to čisté Boží rozhodnutí, že učiní zázrak?  ---


No, toto je dost rozšířený a populární pohled. Který však zastírá obecnou nevíru v Boží moc a nedůvěru, že by Bůh v nějaké konkrétní nemoci zasáhl. Tak se to prostě svede na Boha - nebyla to jeho vůle, aby byl ten někdo uzdraven.

Ze služby Ježíše a ostatně i apoštolů však nikde nečteme, že se někdo na Ježíše nebo na apoštoly obrátil, a ti dotyčnému sdělili, že to není Boží vůle, ať jde v pokoji a neotravuje. Nikdy také nečteme, že by Ježíš nebo apoštolové řekli něco ve smyslu: Pomodlíme se za tebe, a uvidíme, jestli je to Boží vůle nebo ne.---On není závislý na tom, zda se někdo hlásí k letniční teologii, nebo zda přijde na letniční shromáždění. ---

Bůh ale je závislý na tom, jestli ti, kteří o zázrak nebo uzdravení prosí, mají víru k tomu, že Bůh to udělá.
A takovou víru, jak píše Jakub
 • 6 [www.obohu.cz]Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
 • 7 [www.obohu.cz]Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
vykazují spíše letniční a charizmatici, než neletniční a necharizmatici.
Ti totiž, jakmile takovou vírou začnou přicházet k Bohu a Bůh skutečně začne podle jejich víry jednat, se zpravidla stávají v ten moment letniční a charizmatici :-)
Mar 6
 • 5 [www.obohu.cz]A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je.
 • 6 [www.obohu.cz]A podivil se jejich nevěře. 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 16:17:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:
Ze služby Ježíše a ostatně i apoštolů však nikde nečteme, že se někdo na Ježíše nebo na apoštoly obrátil, a ti dotyčnému sdělili, že to není Boží vůle, ať jde v pokoji a neotravuje. Nikdy také nečteme, že by Ježíš nebo apoštolové řekli něco ve smyslu: Pomodlíme se za tebe, a uvidíme, jestli je to Boží vůle nebo ne.

Myslivec:
Ale čteme Rosmano čteme! Jenom ty to nevidíš. Pokud někdo nekoná boží vůli, jde proti boží vůli, tak je biblicky označovaný jako SVÉVOLNÍK! Jenom si přečti co všechno je v Písmu o svevolnících a svévolnictví psáno, přečti!]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 16:37:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Vy to  možná čtete, ale my ne. Asi máte jinou Bibli.

Uveď jediný příklad člověka, který se v nouzi obrátil na Ježíše, aby mu pomohl, aby uzdravil, a On jej odmítl s tím, že to není Boží vůle. Nebo u apoštolů.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 18:50:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už za Pavlova života lze v jeho listech sledovat jako by přestalo uzdravování fungovat, ačkoli to jistě stále byla Boží vůle. Proč? Místo toho je možné vidět odpadnutí dokonce j Pavlových spolupracovníků a nelichotivé proroctví o časech, v nichž žijeme.
Nemůže to být tím, že lidem začalo jít více o uzdravování samo o sobě než o Boha samého a o Boží věci; o vlastní prospěch, než o Boží zájmy? Neděje se zrovna tohle v letničním a charizmatickém hnutí, které od jisté doby spíše stagnuje než roste? 
Zkus se nad tím před Pánem zamyslet anebo se Ho rovnou zeptej. Pamatuj si, že my jsme tu pro Boha, ne Bůh pro nás. Fakt, že nám prokazuje milost a žehná nám, je projevem Jeho lásky, ne toho, že náš život je před Bohem v pořádku.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 19:23:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jo, Stando. Modlil ses, aby ti tvůj bůh zachránil nohu a nemusel jsi jít na operaci. To se nestalo, modlení nepomohlo a o kus nohy jsi přišel. Tak aby sis víru mohl zachovat, tak si to vysvětluješ tím, že bůh už neuzdravuje jako v časech Jošuy :-) 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 19:30:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo a pro všechny, co uzdravení relativizují, tak pravdu má Rosmano. Podle bible by to mělo všecko fungovat stále stejně. V bibli není nikde napísané, že zázraky se budou dít jen v prvním století. Váš Ježíš nikde neříkal, že zázraky budou jen v prvním století :-)  To jste si vymysleli :-) Mělo by to být stále. Váš bůh je přece stejný včera dnes a zítra. :-) Nedošla mu síla, neztratil možnosti, nepřišel o schopnosti. 

Je úsměvné, jak si sami vyrábíte představu redukovaného boha tichošlápka, co už přišel o všechny svaly i čáry :-) Až je mi vás líto, jak se v tom plácáte :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 20:37:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlil ses, aby ti tvůj bůh zachránil nohu a nemusel jsi jít na operaci.

Nemodlil, Jirko. Přišel jsem sice u kus nohy, ale nepřišel jsem o Boha a víru v Něho. Nic si nevysvětluji; vím, že Bůh uzdravuje, nepochybuji o tom. Vím, že Kristus je tentýž: včera, dnes i navěky. A zrovna tak vím, že tomu nemůžeš rozumět.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 21:39:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že ses nemodlil za svoji nohu, ti nevěřím. A nevěřím si ani to, že jsi musel být aspoň lehce zklamaný. Jak sám píšeš, že jsi nepřišel o víru, tak to ti věřím. To jediné ti věřím. Míru víry i fanatismu máš velkou, takže ani ta ztráta části nohy to nevymazala. Ale nevěřím ti, že ses o záchranu nohy nemodlil a nevěřím ti, že jsi nebyl aspoň chvíli a aspoň trochu zklamaný. To už bys musel být jen chladný ideologický stroj nebo robot. A to jen předstíráš. Když mi píšeš, že tomu nemůžu rozumět, děláš se jakože lepší. Ale k čemu ti to je? Vždyť já vím, že jsi jen člověk se svými starostmi a strachy. 

To je asi to nejsměšnější, jak někteří pobožní předstíráte, že jste nadlidi, kteří žijou v jiné dimenzi. Přitom když jde do tuhého, tak reagujete klasicky jako všichni ostatní. Viděl jsem to na vlastní oči nesčetněkrát, vždyť jsem mezi vámi žil desítky let. Mám vás přečtené. Mě neošulíš, Stando. To zkoušej na malá děcka. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 22:20:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím, že mi nevěříš, nic nenadělám a je mi to jedno; Pán, Jehož beru za svědka, ví, že nelžu. Nedělám se lepším, já nejsem nic a to, že nerozumíš tomu, co píšu, neznamená tvé ponížení, nýbrž prosté konstatování faktu. 
Nejsem člověk se svými starostmi a strachy. Své starosti uvrhuji na mého Boha a Otce, který se o ně umí postarat lépe než já, a strach z ničeho a nikoho nemám.
Nejsem nadčlověk, jsem Boží člověk, Boží syn a nijak tě nešulím, mluvím pravdu, Jirko.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. květen 2019 @ 06:28:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když se ti něco vážného stane, budeš ohrožen na zdraví nebo životě, tak se si spustí v těle chemické procesy, do krve se vylučuje adrenalin a kortizol, je tu pud sebezáchovy, budeš si volat sanitku a doktory. Ostatně i s tou nohou ti pomohli doktoři, obrátil ses nakonec na doktory západní medicíny. Tvůj židovský bůh ti nepomoh. V podstatě je špatné, i když ses modlil nebo nemodlil. Pokud ses nemodlil, znamená to, že jsi neměl důvěru, že by ti tvůj bůh pomohl. Pokud ses modlil, tak se na tebe vybodl a nic neudělal.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 21:47:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problémem s nedostatečným svědectvím o darech Ducha svatého během historie není postupné vytracení darů z církve, ani to, že lidem začalo jít více o uzdravování samo o sobě než o Boha samého, ale nedostatek víry a materialismus. Baptistický pastora zakladatele Gordon College v Bostnu A. J. Gordon k tomu říká: „Nedivím se tomu, že pokud církev zapomněla na své občanství v nebi a začala se starat o luxus a krásu na zemi, že se v ní přestaly objevovat nadpřirozené dary nebes.“

--- Neděje se zrovna tohle v letničním a charizmatickém hnutí, které od jisté doby spíše stagnuje než roste? ---

Stagnuje možná v ČR, ale jinde ve světě dost rychle roste.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:33:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak roste? Ta divadelní vystoupení Hinna a dalších podvodníků, kteří tvrdí, že byli v nebi i v pekle apod. to je růst zla. To je  podvod na lidech, na jejich duši a víře. Já v tom vidím satanské působení. Pokud jsem byl v nějaké letničním sboru, vždy tam šlo o podvod. Lidem nepomohli a tihle boháči typu Hinna atd  mají z toho byznys. Žijí v přepychu a mají miliardy. Zkrátka jsi naletěl a nemáš odvahu si to přiznat. Nejsi schopen uznat, že to, co dělají tihle vůdcové letničních církvi, je duchovní zločin. Před takovým hnutím je třeba lidi varovat.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:52:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
První církev, na kterou máte navazovat, byla přece letniční církev. Však Letnicemi to začalo. Nebo máš jinou bibli ? :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:41:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo ví, jak to o letnicích skutečně probíhalo. Pochybuji, že by tam nesrozumitelně žvatlali. Přece si rozuměli a nepotřebovali žádného vykladače. Asi tam existovalo určité opojení  a radost. Možná pochopení toho, co jim bylo zpočátku skryté.  A ten křest? To musel být fofr a je ten počet pravdivý?  Číselné údaje v Bibli jsou často velmi problematické. Ale stejně plno věcí nechápali. Čekali potom někteří možná, že Ježíš přijde brzy. Proto se zbavovali majetku, asi přestali pracovat atd. Tady asi došlo k prvnímu zneužití víry. Prakticky šlo jen o emoce a fanatické projevy. Jaká síla za tím opojením stála? Pak se to zklidnilo a v prvních církvích mimo Izrael  měli jiné starosti. Pavel pak musí řešit spoustu problémů jiné povahy. Fanatický člověk však nepoužívá rozum a ten je také třeba.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:50:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,
jak to bylo je zapsáno v Bibli. A když si to otevřeš, tak se dočteš, že Židé z různých diaspor, Židé různých lidských jazyků, slyšeli každý svoji rodnou lidskou řeč.
O letnicích šlo o různé lidské jazyky, jelikož učedlníci byli především z Galilee a tak Židé odjinud by jim nerozuměli ... a tak jim Bůh nechal promlouvat rodnou řečí těch poutníků co tam byli na letnicích. Zajímavé, že se nepoužila třeba obecná státní řečtina... 

Tak to alespoň čtu já, ale vím, že jiní to čtou jinak. Já pod slovem rodný jazyk beru rodný jazyk, pro mne konkrétně češtinu. 

Jirka

 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 07:46:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>A>když si to otevřeš, tak se dočteš, že Židé z různých diaspor, Židé různých lidských jazyků, slyšeli každý svoji rodnou lidskou řeč.<<
To je dost zjednodušený výklad. Při pozorném;) čtení k tomu nedojdeš. 
Ne že by to nebyla pravda, ale jen částečná. Nešlo jen o Židy, kteří přišli na svátky Šavu'ot do Jerušalajim, a také nejen o proselyty, konvertity, ale šlo i o pohany, ať už zbožné (věřící v B-ha národů Jisraele) nebo i nevěříci v B-ha Jisraele.
Nakonec na nádvoří pohanů směli gójové přicházet a také na té jihovýchodní straně sloupořadí Šalamounova při nádvoří pohanů se měli učedníci Ježíšovi scházet a tam také měl Ježíš učit.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:24:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Petře. 
Ano psal jsem zjednodušeně, samozřejmě nešlo jen o Židy podle DNA, ale o všechny vyznavače jediného Boha. V kontextu diskuze ovšem je tento detail bezpředmětný. 
Prostě ti co přišli na svátky (vyznavači jediného Boha možná i nevyznavači (ale ti by asi nešli na letnice)) slyšeli učedníky mluvit svou rodnou lidskou řeší a nechápali jak je to možné, jelikož věděli, že jde o Galilejce. 
O letnicích šlo o tento druh jazyků, žádné andělské jazyky, normální lidské jazyky ve "spontánním simultánním tlumočení".
..a pak tam byli lidé co říkali, jsou opilí...
jirka


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 14:20:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen upřesním, Jirko.
Ti 'nevyznavači' tam bydleli, 'obyvatelé Jeruzaléma'  - třeba Římané,


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:59:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takhle bych na letnice nepohlížel Františku. Pohlížíte na letnice z pohledu dnešní negativní zkušenosti s letničáři. 
Prosím nedělejte to.

Je třeba si uvědomit, že letnice byly od Boha, a právě proto že byly od Boha, tak to co přinesly přetrvalo až dodnes. 

 • Ja [www.biblenet.cz]n14:15-17 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
 • a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
 • Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

 • Matouš 24, 35 [www.biblenet.cz]Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
 • Marek 13, 31 [www.biblenet.cz]Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
 • Lukáš 21, 33 [www.biblenet.cz]Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 18:46:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//V Bibli takových příběhů, že byli lidé uzdravení bez jiných, kteří měli dar uzdravování, nebo bez jiných, kteří by se za ně modlili nebo kterým vy vyznávali hříchy, je řekl bych spíše velmi málo.

Za prvé: Jistě jsou častěji popisovány případy, kde byli svědkové.

Za druhé: V Bibli nikde není popisované nic jako velké evangelizační organizované akce, jako známe od letničních. A to jsem se na jedné takové sám obrátil k Ježíši a byl za ni rád.

Za třetí: Uvedl jsem příklad uzdravené své (tehdy budoucí) manželky. A to na evangelizační akci Bohnkeho. Takže tam byly přítomny stovky, či spíše tisíce lidí. Nerozumím tedy tomu, proč vůbec takto argumentuješ. Já psal o vztahu mé manželky k Bohu v souvilosti s uzdravením, a to celé bylo v rámci obrovské akce, kde byla spousta přítomných lidí. Rosmano, působí to, jako bys nepsal k věci, ale spíše popisovat obvyklé letniční představy o tom, jak své hnutí obhajovat a chránit. Většinu z toho, co píšeš ve prospěch toho, co zastáváš, ve skutečnosti není v žádném rozporu s tím, co jsem psával a tvrdil já.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 20:41:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1)  Možná jo.
     Ale jednoznačně viditelné a popisované případy jsou o tom, že Bůh uděluje různé dary, charizmata, mezi jinými dar uzdravování, aby  jimi sloužili Bohu k slávě - pro církev, pro společenství, pro jiné. Nikoliv pro sebe.

2)  V Bibli byla veliká shromáždění přímo v synagogách, nebo jiných prostorách (škole), kam apoštolové zvěstovali Krista.
A také venku, pod širým nebem.
A přítomná Boží moc, divy a zázraky byly tak spektakulární, že lidi velmi silně přitahovaly (přitahoval je vlastně Duch svatý)

A nebyla ta shromáždění zrovna malá, protože o nich čteme např:
 • 5 [biblenet.cz]V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
 • 6 [biblenet.cz]a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
 • A pak na kázání Petra se obrátilo a nechalo pokřtít 3000 lidí.
Nebo
 • 49 [biblenet.cz]A slovo Páně se šířilo po celé krajině.
 • 1 [biblenet.cz]Totéž se stalo v Ikoniu: Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagógy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků.

 • 3 [biblenet.cz]Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky.
 • 4 [biblenet.cz]Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli při židech, druzí při apoštolech.   (celé město slyšelo Evangelium)

 • a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagógu.
 • 2 [biblenet.cz]Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil,
 • 3 [biblenet.cz]vykládal Písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. „A ten Mesiáš,“ řekl Pavel, „je Ježíš, kterého já vám zvěstuji.“
 • Římanům 15, 19 [biblenet.cz]v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.

No a za Ježíše ty evangelizační akce vypadaly tak:

 • 17 [biblenet.cz]Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského a sidónského;
 • 18 [biblenet.cz]ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy.
 • 19 [biblenet.cz]A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.

3)  Argumentuji tak jako reakce na tvoje :
---Chápeš, že toto není o nějakém charizmatickém, nebo letničním shromáždění, ale o konkrétním vztahu jednotlivého člověka s Bohem? ---. 
Protože si myslím, že to není tak docela pravda, nebo je pravda jen částečně.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:47:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A dnes se mají lidé dotknout koho? Zloděje kazatele Hinna  a jiných. A děly se podobné události dál ve středověku? Dělal Pán Ježíš to, co Hagin  a jiní? Ukázal prstem a lidé padali a mrskali sebou? A On se přitom smál, jak duševně nemocný člověk? Ty nevidíš ten rozdíl? Až tak moc jsi zasažen podvodem , že nerozeznáš pravdu? Smutné!!!!!! Jak silný vliv má Satan. Bože chraň, prosím, chraň nás!! Ty nechápeš, že vše tohle už bylo předpovězeno??


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 11:03:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak například tomu mladému člověku věřím. I když je to katolík. Letniční charizmatický katolík.
A Bůh skrze něho dělá v Polsku velké věci a probouzí k víře v Boha tisíce lidí.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:02:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřit můžeš komu chceš, a zase ty tvoje internetové důkazní odkazy? Zase?  Rosmano, to si umí vygooglit každý průměrný jedinec co se mu zrovna hodí do krámu. A zkusil si někdy zagooglit i po informacích ohledně nebezpenosti charismatických hnutí?  Zkusil?? Mohl bych ti zde zveřejniz odkazy na svědectví lidí které vysvobodil z charismatických bludů.  K čemu by to však bylo když nevnímáš svědectví osobní, těžko budeš vnímat svědectví zprostředkovaně v odkazu. 
Mno.. A když jsme u toho osobního svědectví,  psal jsi,  že se u vás zázračně uzdravila nevyléčitelně nemocná, ale na opakovanou otázku jak se uzdravené daří stále neodpovídáš! ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:24:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale odpovídám. Ty nečteš.

A jaký důkaz bys chtěl ?
Mám ti někoho uzdraveného přivést za rukáv domu ?  


Alternativu kde jinde než v letničně charizmatických společenstvích koná Bůh skrze Ducha svatého mocné činy, uzdravení a zázraky nejsi schopen předložit. Takže tvé rýpání do toho, co Bůh koná v letničně charizmatických společenstvích je dost jalové.  To neříkám, že se tam v některých skupinách nedějí excesy


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:46:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale čtu Rosmano,  čtu. Otázku jsem ti položil na více místech. Odpovědel si nahoře v 11;15, a já se tě ptal zde dole ve 12;02 .
Chvilku poté jsem tvoji odpověď nahoře našel.  Pak jsem jenom čekal zda slušně odpovíš ve stylu "před necelou hodinou jsem nahoře odpověděl",  anebo budeš mít zase nějaké kydy ala chatrčista. No,  alespoň ses konečně vymáčkl, a pro příště s tím tolik neotálej! 
Mno.  
Takže ty vlastně nemáš nic krom sto let starého případu uzdravení a intermetových odkazů vlastně nic. 
Co to meleš o alternativách?  Uvědomuješ si vůbec význam tohoto pojmu v souvislosti s jedním křtem, jedním Kristem?  Neexistují žádné alternativy ohledně vanutí Ducha svatého. 
Znovu ti opakuji,  že když nevidíš podvod charismatického hnutí, neuvidíš ani církev Krista, a nemůžeš stát v pravdě Ducha svatėho! 
Tvrdíš zde nesmysly o tom,  že kde nejsou emoce není Duch!!  Ani netušíš co všechno jsi tím na sebe vyzradil.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:08:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty nemáš s Duchem svatým nic společného Myslivče.

Ty ani netušíš, co tu o sobě prozrazuješ.

Myslím, že nemá cenu si cokoliv dál povídat.Pokud nejsi schopen uvést jinou reálnou alternativu k letničním církvím, kde se podle tebe Bůh skutečně a pravdivě projevuje v moci Ducha svatého, s projevováních darů Ducha svatého, nemá smysl o čemkoliv dále hovořit.

Jalové křesťanství bez Ducha svatého, bez Jeho moci mě nezajímá.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další tvůj projev zlovolné mysli! 
Bez pádného zdůvodnění se toto tvoje vynášení soudu obrací proti tobě a ukazuje na žalostný stav tvého ducha. 
V tomto jsi zcela bezmocný Rosmano, můžeš zde zlovolně prskat, ale Ducha svatého tím nevyženeš. 
A čím víc prskati slinu jedovatou budeš, tím víc konfrontace s pravdou užiješ. 

Znovu ti opakuji, že pojem "alternativní",  nelze užít v souvislosti s působením Ducha svatého!  

Mohu ti uvést alternativu ohledně působení klamu zlého ducha u letničních. Alternativou je Medjugorje, kde se projevi charismatismu maskuji katolictvím a mariánským kultem. Dějí se tam stejné "zázraky" se životností prchavě klamného pocitu. 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:34:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)))

No, nemáš k tomu co říct. To už vím.
Bůh ve tvém podání nemá moc společného s Bohem ve Skutcích, v Evangeliích, v apoštolských listech.
Takový Bůh mě nezajímá.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 18:46:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další tvoje zlovolné tvrzení bez uvedení důvodu a argumentu!!

Pokračuj, pokračuj, jen ať se ukáže tvé smýšlení ve světle pravdy Ducha.

 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:02:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve světle pravdy kterého Ducha ?

Asi ne toho, který rozděluje své dary a projevy Ducha ke společnému prospěchu, že  ne?

7 [www.obohu.cz]Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu.  8 [www.obohu.cz]Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání;  9 [www.obohu.cz]dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu;  10 [www.obohu.cz]jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků.  11 [www.obohu.cz]Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:33:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano: Ve světle pravdy kterého Ducha ?

Myslivec:

Zase odporuješ Rosmano!

Podívej se jak se ty sám chytáš ve vlastní otázce. Ve světle pravdy Ducha jsem poznal, že Duch svatý je jenom jeden. Nikdy bych tedy nepoložil otázku jako ty- "ve světle pravdy kterého Ducha"? Kterého Ducha? Ty nevíš Rosmano? Nebo snad je podle tebe Duchů svatých víc?

Duch svatý, Duch pravdy je jenom jeden. a to co tě poblouznilo je duch zla. Všímáš si jak od začátku diskuse s tebou rozlišuji duchy? Že v rozlišování duchů zásadně nedělám synkretistický kompromis?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:47:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslivče,
ptal jsem se kterého Ducha,
protože nevěřím, že máš Ducha svatého, toho, který byl seslán o Letnicích, o kterém je psáno
17 [www.obohu.cz]‚I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.  18 [www.obohu.cz]I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.

a který mimo jiné rozděluje své dary (charizmata), proti kterým ty bojuješ.

Takže to tvé jednání a názory těžko budou z Ducha svatého.
Jsou spíš proti Duchu svatému.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 20:16:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A další tvá zlovolná tvrzení!

..nevěřím, že máš Ducha svatého.. 
(přítomnost Ducha není závislá na tvé (ne)víře). A pojem "víra" raději v souvislosti s upíráním Ducha svatého nepoužívej. 

.. a který mimo jiné rozděluje své dary (charizmata), proti kterým ty bojuješ..

Myslivec: Ano, Duch svatý rozděluje dary, to nikdy a nikde nepopírám! Zrovna tak jako nikde proti darům Ducha nebojuji!!
Od samého začátku označuji charismatické letničářské hnutí za dílo ducha zla, a produktem tohoto hnutí jsou emocionálně poblouznění lidé- evidentně a prokazatelně! O žádné dary Ducha se tedy nejedná. Několikrát jsem ti to již napsal, a ty mi přesto Ducha upíráš a tvrdíš o mě zlé neprokázané pomluvy.

Všiml sis vůbec, že v pravdě Ducha bojuji s tím co tě ovládá, a že nebojuji s Tebou?]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 20:42:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

---- Ano, Duch svatý rozděluje dary, to nikdy a nikde nepopírám! Zrovna tak jako nikde proti darům Ducha nebojuji!! ---


Nepopíráš. To je hezké.
Jenže drobný problém je v tom, že se nikde mimo letniční a charizmatické křesťany nevyskytují, viď ?
Jakmile by se vyskytly, už by se jednalo o zlé letničáře a charizmatiky, které je třeba ze svého středu vyloučit ! :-)

Nebo mi přece jenom nakonec prozradíš, kde dary Ducha svatého v neletničním a necharizmatickém prostředí působí ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:37:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Nebo mi přece jenom nakonec prozradíš, kde dary Ducha svatého v neletničním a necharizmatickém prostředí působí ?

Rosmano, toto je typická duchovní pýcha letničních, které jsem si zažil dost. Ale Pán mne od toho ochránil. Jak přesně bys chtěl specifikovat místo, kde Duch Boží působí? To potřebuješ vyjmenovat názvy sborů, nebo konkrétní lidi?

Pros Boha a pochopíš. A jak to vlastně definuješ, že někde působí dary Ducha? Třeba dar víry, považuješ za dar Ducha, nebo ne? Pokoj považuješ za dar Ducha nebo ne. Dar rozlišení duchů, považuješ za dar Ducha? A co když právě tento u letničních, a nejen u nich, silně postrádám? Proč starý Bubík ani další letniční pastoři nepoznali, že Toronstké požehnání byl podvod - a ještě tu Freidzona pozvali? Proč tehdy relativně duchovní miminko, wollek, toto rozlišení naprosto jasně měl, a bavil se o tom se starší sestrou, ke které tehdy měl blízko (a našel dost pochopení)? Proč on to poznal a oni ne? Rosmano, letniční fráze znám a pamatuji dobře, ale konkrétní bys být mohl? A kdo vlastně má být podle Tebe tou autoritou, která to rozsoudí? Myslím, abychom to přijali. Autoritou je samozřejmě Bůh. Ale Ty tu píšeš, jako by Myslivec ani Boha neznal... Píšeš už opravdu docela z cesty. Nerozlišujeme podle krabiček letniční-neletniční, ale rozlišujeme podle Ducha, skrze dar rozlišení duchů. Rozumíš tomu?

Podle krabiček, nálepek a škatulek rozlišují duchovní miminka, diletanti, a pak ti, co se nechali zotročit zlým duchem. Tebe nechci řadit nikam, byl bych jen upřímně rád, aby ses nad vším co píšeš skutečně v Duchu zamyslel.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:05:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wollku,
No například mi uveď jméno nějakého Božího neletničního necharizmatického služebníka, který má dar uzdravování a používá jej k Boží slávě a lidem k užitku.  

Třeba dar víry, považuješ za dar Ducha, nebo ne?

Běžně víra křesťanů je Boží dar, avšak není charizma, nepatří mezi dary Ducha svatého, jak jsou vyjmenovány např, v 1 Kor 12.
Dar víry jako charizma je mimořádná víra, víra "která hory přenáší" obrazně řečeno.

Pokoj považuješ za dar Ducha nebo ne ?

Ne. Pokoj nepovažuji za dar Ducha svatého, za charizma. Pokoj je ovoce Ducha svatého.

Dar rozlišení duchů, považuješ za dar Ducha? 

Ano, může být.
Ale ne všichni, co se vzpírají Duchu svatému a myslí si, že v jeho působení rozpoznávají falešného ducha, v zásadě jenom kritizují, co neznají, protože sami Ducha svatého nemají, nepřijali křest Duchem svatým, tak u těch se o dar rozlišení duchů těžko může jednat.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:55:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//No například mi uveď jméno nějakého Božího neletničního necharizmatického služebníka, který má dar uzdravování a používá jej k Boží slávě a lidem k užitku.

Nezajímal jsem se o to. Spíše vím, že v konkrétních neletničních sborech docela běžně duchovních darů užívají, modlí se za nemocné, mají dar jazyků, mají dar poznání, služby, atd. Osobně neznám ani žádného charizmatického služebníka, u něhož bych si byl jistý darem uzdravování. Většinou se jedná o podvodníky, nebo neověřitelné případy (třeba Wigglesworth, Kuhlmanová - kdysi jsem jejich příběhům věřil, nyní nemám důvod) Neznám žádného, který by uzdravoval stejně, stejným způsobem, jako činil Pán Ježíš, dle popisu evangelií.

Ale víš co, jednoho Ti uvedu, jeden neletniční mne napadl. Alexandr Barkóci. O duchovních darech svědčí zcela běžně, v jeho vyprávěních je i příběh, kdy vzkřísil mrtvého, a mnoho dalšího. Podstatně více, než co jsem kdy slyšel u letničních osobně - ne jak Ty, Google, a jedna paní povídala. Nicméně, ani na tom moje víra nestojí, ani jsem si na něj nejprve nevzpomněl. Poslouchej jeho nahrávky a uslyšíš toho dost. Jenže pro mne ani toto nic neznamená. Nepotřebuji spoléhat na člověka. Určitě jej ale mám za věrohodnějšího než všechny letniční, co jsem poznal, dohromady.

//Běžně víra křesťanů je Boží dar, avšak není charizma

Jenže NZ hovoří o darech, nikoliv o charizmatech. Ano, vím, že není vyjmenována tam, kde zmiňuješ. Ale dar to je.

//nepřijali křest Duchem svatým, tak u těch se o dar rozlišení duchů těžko může jednat.

Máš vůbec jasno v tom, co je to křest Duchem Svatým? Nebo také věříš té letniční zkomolenině, které jsem věřil něco přes půl roku?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 23:21:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jseš si jistý, že Barkóci je neletniční ?

Vím, že pochází z baptistů, ale baptisté ho moc neberou právě pro letniční charakter jeho služby.

Dost dlouhou dobu jej po Polských sborech (většinou letničních) doprovázel a překládal můj bratranec, který sám je pastorem letničního sboru v Polsku.
//Běžně víra křesťanů je Boží dar, avšak není charizma

Jenže NZ hovoří o darech, nikoliv o charizmatech. Ano, vím, že není vyjmenována tam, kde zmiňuješ. Ale dar to je.

NZ v pojmenování darů Ducha svatého mluví o charizmatech. Do češtiny přeloženo jako dary Ducha.


Mám jasno, co je křest Duchem svatým.
A také mám jasno v tom, že když smyslem křtu Duchem svatým je přijetí moci Ducha svatého (a dále třeba darů Ducha svatého), tak žel spousty křesťanů ačkoli věří, že byli pokřtěni Duchem svatým, žádnou moc nemají a dost se v duchovním životě plácají a nemají vítězství, radost, vděčnost, živý vztah s Bohem.
Takže někde je chyba.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:07:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není rozdíl mezi tím, co vyučuje Barkoci a letniční církve. Je to cca to samé. Však letniční si ho tu v Česku, v Polsku, nebo třeba i ve Francii zvou, aby jim vyprávěl svoje příběhy a svoji nauku a aby jim tam trochu začaroval. :-) 

Jinak ve světě vědy, když se budou přít dva fyzikové a jeden bude tvrdit, že je setrvačná síla auta větší než třecí síla brzd (destičky na kotouče), tak mohou provést experiment a dokázat, co je silnější. Při správné funkci brzd by měly časem zvítězit účinky třecí síly nad setrvačnou silou. Možná i nad silou motoru, když máš zařazený kvalt a jedeš na plyn. To jsem ale ještě nezkoušel :-) Ve světě esoteriky se nic dokázat nedá. Proto náboženské proklamace nejde nijak posoudit. Všecko to je jen předmětem víry. Kolik má kdo v sobě čakry nebo ducha nebo jamalalicha - to se nedá změřit. Vás bude urážet, že jsem dal do jedné lajny vašeho ducha a vaše letnice s čakrami nebo siderickým kyvadélkem. Je to to samé ovšem. Petr Cibulka pomocí kyvadélka odhaluje všudypřítomné ruské agenty, vy pomocí vašich esoterických zaklínadel děláte zase jiné kejkle. :-) Duch svatý je výmysl. Nic takového není a nikdy nebylo. Je to čistá fikce. Neexistuje ani žádné nadpřirozené uzdravování. Ale to je jen můj názor. Klidně si můžete dál věřit, že to existuje :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: LD v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:56:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
At uz je Barkoci letnicni nebo ne, je to jeden z nejvetsich borcu v tomto oboru - kriseni mrtvych se venuje v soucasne dobe jen velmi malo pastoru. Skutecnym expertem na kriseni mrtvych ve jmenu Pana Jezise Krista je ovsem David Hogan (ujko Guglo rekne vice).
O tom, ze kriseni mrtvych skutecne funguje, nemam nejmensich pochyb - v tomto ohledu je soubor dukazu velice silny: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pastor-jizni-afrika-vzkriseni-mrtvy-zaloba-pohrebni-sluzby.A190228_093144_zahranicni_baje

No, ale podme si pustit nejake video s panem Barkocim - Wollek pise, ze je jich k dispozici neurekom, tak se mrkneme, co je to ten Saša vlastně zač....

+++

Saša psychiatrem: Každá psychická nemoc pochází ze systému přemýšlení člověka.

Můj skromný komentář k tomuto výroku: Lež jako věž. Pominu-li tak zcela jasný příklad Tourettova syndromu, kde toto neplatí, tak depresi nebo regulérní psychózu může mít člověk při postižení cév, po úrazu hlavy, při  Parkinsonově chorobě, atd, atd. Takže naprosto není pravda, že KAŽDÁ psychická nemoc má původ v tom, jak člověk přemýšlí. Saša je prostě normální pohádkář a navíc k tomu ještě šarlatán, viz. další text:


Saša léčitelem: ... sebral jsem olej, pomazal jsem ho olejem ... ve jmenu Pana Jezise Krista jsem prikazal te moci temna, tem zmatenym myslenkam aby z neho vysli, aby z nej vysel ten demon, ten strach - nebo tam byl i demon Strachu ...  v tu chvili se on polekal, a ten ulek, stach a nejistota na nem zustala,... vyhlasil jsem, ze jeho vina je odpustena a vyhlasil jsem, ze Pan Jezis rozrtrhal jeho pouta a vyhlasil jsem mu svobodu...

A tak Saša (ktery dokaze rozpoznavat jednotlive demony) vylecil cloveka trpiciho tezkou schizofrenii, nebot dle Saši schizofrenie vznika tak, ze clovek otevre svoji mysl dablovi. Neni bez zajimavosti zminit, ze zle duchovni bytosti - demoni, jsou az prekvapive farmako-nerezistivni. Tabletka haloperidolu a demon se na nejaky cas porouci. Pozoruhodne.


Saša exorcistou: Vidite bratri a sestry - i ja jsem zazil takovou vec, kdy jsme vyhaneli demony 5 hodin z cloveka a takrka si dusi vyzvracel, ... a to je to - Duch Pana je nade mnou a kdyz je Duch Pana nade mnou, tak je to prolamujici moc.

5 hodin!  To svedci bud o nizke kvalite Alexandrova napojeni na sily dobra nebo o mimoradne silnych demonech - takovi katolici jsou s demony pri tzv. velkem exorcismu hotovi mnohem drive.


Saša kreacionistickým komikem: Divali jsme se jeden druhemu do oci a byl strasny. Umite si predstavit Darwina, nevim - vite kdo je to Darwin? Ten co povidal, ze jsme z opice. No - tak, katastrofalne vypadal, velmi podobne vypadal, byl podobny tomuto Darwinovi. Jednoduse - az hruza sla z tohoto cloveka. A rikam mu - neprisel jsem sam od sebe, mne k tobe poslal pan Jezis Kristus. Povidam mu - vis kdo je to ten Pan Jezis? ...

Tady jsem ale opravdu docela od srdce zasmal. Pouzit Darwina jako etalon hruzneho - snad i demonskeho vzezreni ... to je originalni a pomerne vtipny napad.


+++

Nepochybuji o tom, že víra dokáže uzdravit lidskou mysl. Ze závislostí na drogách, alkoholu, z úzkostí, z depresí a pravděpodobně i z určitých forem psychózy. Má to logiku - tam kde chybí smysl života, smysl pro povinost, smysl pro řád a odpovědnost, tam je živná půda pro vznik výše uvedených nešvarů.
Neni ale uplne nejlepsi napad sverovat svoje dusevni zdravi do rukou sarlatanu formatu Alexandra Barkociho - tot muj pohled na vec.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:04:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Jseš si jistý, že Barkóci je neletniční ?

Jsem si naprosto jistý. Nejednou se od letničních výmyslů distancoval, a to na můj vkus věrohodně a jasně. 

Ano byl mezi baptisty, ale posléze se od nich oddělil. Sám nejsem zrovna přítelem tohoto škatulkování. Vytváří to předsudky, a křesťané, jež své škatulce uvěří, jsou snadno manipulovatelní (myslím mimo Boží Slovo).

//Dost dlouhou dobu jej po Polských sborech (většinou letničních) doprovázel a překládal můj bratranec, který sám je pastorem letničního sboru v Polsku.

V tom problém nevidím. Sám jsem vyšel z letničních, ale s jejich učením, důrazy, ani bohoslužbou se nedokáži ztotožnit. Je možné, že to byl jeden z důvodů, proč se mi Barkoci tak zamlouval. Ale jinak podobné tendence se objevují třeba i v CB nebo KSB (tam jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými sbory). Jmenovat konkrétní jména nebo církve Ti nechci, sám mám přátele i mezi letničně-charizmatickými a vím, že s nima se o některých věcech diskutovat prostě nedá, ale nic to nemění na tom, že s nimi většinou zásadní problém nemám.

//NZ v pojmenování darů Ducha svatého mluví o charizmatech. Do češtiny přeloženo jako dary Ducha.

Vím, že některé překlady tam dávají charizmata. Pro mne to nikdy nebylo tak podstatné, nebo vím, co je křest Duchem Svatým, poznal jsem význam mluvení v jazycích, poznal jsem to, v čem se letniční žalostně mýlí, a vím, že existují charizmatičtí lidé nemající s Pánem nic společného, a vím, že jsou lidé, kteří něco, co neměli, dostali jako dar. Charizma je víceméně vrozené, dar dostaneš později, prostě jako dar. Tak tomu rozumím, ale netvrdím, že je to jediné správné pochopení. Jenom ujasňuji pojmy.

//žel spousty křesťanů ačkoli věří, že byli pokřtěni Duchem svatým, žádnou moc nemají a dost se v duchovním životě plácají a nemají vítězství, radost, vděčnost, živý vztah s Bohem.

Nebyl jsi příliš konkrétní. Každopádně letniční jsou v tomto hodně mimo Písmo, a patří to k věcem, které mi vadí primárně. To, že pak předvádějí padací a uzdravovací šou, je spíše až důsledkem toho, že nestojí na Písmu, ale na tom, že jsou něco více než ostatní křesťané. Písmo praví, že všichni jsme byli pokřtěni Duchem v jedno tělo - čímž se myslí církev. V tomto mi primárně otevřela oči návštěva shromáždění Studentů pro Krista, kde jsem se poprvé setkal s jiným názorem než, který do mne valili letniční. Vzal jsem Písmo a konkordanci, a musel jim dát za pravdu. Rosmano, opravdu upřímný člověk toto musí po nahlédnutí do Písma uznat. Kdo i nadále zůstává letničním, není pro mne příliš věrohodným, i když si myslím, že jenom vadná víra v to, co je křest Duchem Svatým, jej automaticky nediskvalifikuje z požehnané služby. Žel, jedním z důsledků je povrchnost, a obrovská fluktuace - alespoň v 90. letech to bylo šílené. Žádné mluvení v jazycích nikomu ani křest Duchem, ani spásu mnohým nepřineslo. Přesto si letničné své bludy pěstovali, vyučovali a tvrdili stále dál... nepředpokládám, že se to příliš změnilo.

Pokud chodíš do letničního sboru, tak zkus něco jiného a uvidíš, že tady píšeš spíše o tom, co jsi slyšel, co jsi četl, ale ne skutečnou realitu mnohých neletničních církví. Pomluvy a vyvyšování svého stylu bohoslužby byly u letničních naprosto běžné. I když se později poučili, vnímat tento postoj (nadřazenosti) na pozadí bylo možné stále.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:47:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:
a který mimo jiné rozděluje své dary (charizmata), proti kterým ty bojuješ..

Myslivec: 
Ano, Duch svatý rozděluje dary, to nikdy a nikde nepopírám! Zrovna tak jako nikde proti darům Ducha nebojuji!!

Rosmano: 
Nepopíráš. To je hezké.

Myslivec: Hezké? Ale, ale? Hezké bude až mi prokážeš kde jsem proti darům Ducha bojoval!! A začni hned! 

Rosmano: Jenže drobný problém je v tom, že se nikde mimo letniční a charizmatické křesťany nevyskytují, viď ?

Myslivec: Už jsem ti na to několikrát odpověděl. Problém je v tom, že nečteš. Takže znovu. Mezi letničními se o dary Ducha nejedná. Charismatické letniční hnutí je pod vlivem ducha zla, který způsobuje emocionální poblouznění, podobné poblouznění z modloslužby, a divy které toto hnutí provází jsou většinou autosugestivní bez trvalého charakteru, z dlouhodobého hlediska spíše se škodlivými následky. Osobně jsem poznal několik lidí, co se "zázračnému" letničnímu uzdravovaní vystavili, a nic dobrého jim to v dalším životě nepřineslo.
 Obdobné "zázraky" se mimo letniční hnutí vyskytují v Medjugorje, kde se charismatické hnutí zamaskovalo mariánským kultem a katolicismem. Medjugorští poutníci si neuvědomují, že tamní vizionáři (charismatici) užívají obdobné praktiky jako charismatici letniční. 

Rosmano:
Nebo mi přece jenom nakonec prozradíš, kde dary Ducha svatého v neletničním a necharizmatickém prostředí působí ?

 Myslivec: Není žádné neletniční a necharismatické prostředí! Duch vane kudy chce Rosmano! A to kudy vane a vát bude já nevím, a neví to nikdo z lidí.
Znovu ti opakuji, že pokud chceš okusit působení Ducha svatého, pokud chceš uvidět působení Ducha svatého, pokud se chceš modlit V! Duchu svatém, a pokud chceš poznání pravdy Ducha svatého, příjmy tato slova Krista.

 • Ja [www.biblenet.cz]n [www.biblenet.cz]14:15-17 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
 • a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –
 • Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.
 • ------------

Čteš Rosmano? Ve vás bude..]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:34:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čti dobře Myslivče:

23 [www.obohu.cz]Když byli propuštěni, přišli mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší.  24 [www.obohu.cz]Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich,  25 [www.obohu.cz]ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl: ‚Proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci?  26 [www.obohu.cz]Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘  27 [www.obohu.cz]V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal,  28 [www.obohu.cz]aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát.  29 [www.obohu.cz]A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo;  30 [www.obohu.cz]vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“  31 [www.obohu.cz]Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Ti, co měli Ducha svatého v sobě, představ si, byli naplněni (zvenku Myslivče, zvenku) Duchem svatým. To je co ? To jsi ještě neslyšel, že ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 23:03:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 00:45:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 09:49:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem v žádném vakuu Rosmano! Zase zlovolnost?   Zase? 
V pravdě Ducha jsem poznal, že charismaticko letničářské hnutí je satanský podvod, který se má odehrát,  a také se odehrává na konci času. Letničáři si zcela neprávem uzurpují svůj název od Letnic! To co nyní nazýváš letnicemi, je emocionálním poblouzněním, které způsobuje duch zla. Dobře to lze pozorovat na tvých zlovolných reakcích a křivých svědectvích! 

Každý kdo hledá Boha někde vně, se z nějakého důvodu s Bohem minul.  Kdo Boha najde,  v tom si Bůh učiní svůj příbytek,  a ten se stane chrámem Ducha,  a proto se již nemodlí k neznámėmu Bohu někde tam venku,  modlí se V Duchu svatém k Bohu ve svém srdci. 

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:31:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale kecy, pořád je opakuješ dokola Myslivče.

Celé prvotní církev byla letniční a charizmatická.

Nejsi ve vakuu ?

Mohl bys tedy říct, v jakém jsi společenství ?  Která církev má takové názory a postoje jako ty ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev Kristova vedená Duchem svatým. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:00:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale s kým máš společenství ?


S kým společně máš Večeři Páně ?Tipnul bych, že s nikým :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 11:23:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, mohli by třeba tebe, kdybys žil ve svatosti v Boží přítomnosti, byl pokřtěn Duchem svatým a ním naplněn a byl plný Boží moci. Ta zaslíbení jsou pro všechny křesťany, kteří upřímně uvěří Ježíši a následují ho.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:25:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To zní hezky, jelikož však jsi propagátor letničního charismatického klamu, měl bys začít s tím, že napřed se musíš nechat zpitomět charismatickým führerem, pak vypnout mozek s nechat se ovládnout davovou psychózou, a pak je vám nekritickým letničním poblouzněncům možné nakecat cokoliv. 
To že je pro tebe emocialita důkazem přítomnosti Ducha, proti tobě důkazem, že duch kterého uctíváš od Boha není. 
Emocionálním prožitkem rozpoznáváš přítomnost "boha"  úplně stejně jako modloslužebníci pocity s modloslužby. 
Ty vlastně ani nevíš jak se rozpozná Duch svatý. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:40:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)))

Myslivče, tak mezi námi - já si myslím že s Duchem svatým nemáš nic  moc společného ty :-).

Myslím, že jsi nikdy nezažil Boží blízkost, naplnění Duchem svatým. 
Nevíš co je pokoj a radost v Duchu svatém.
Proto  tady povídáš co povídáš.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:01:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je typický projev tvé zlovolné mysli. 
Tvoje mysl však nerozhoduje o tom, kde Duch vane. 

Dost často jiným upíráš Krista bez náležitého zdůvodnění. Tobě k tomu stačí jenom že si to myslíš. 
Víš co,  začni raději myslet při těch vašich charismashow,  a zamysli se nad tím proč upíráš Krista každému kdo se kriticky vyjádří o tom co se při letmičářských show děje. 
Já ti podal osobní svědectví o negacích autosugestivních "uzdravení",  ty poskytuješ na netu, já vyznal,  že věřím Bohu a ne divům,  a tys to otočil naruby a pošlapal. 
K tomu tě motivuje ten tvůj duch,  který tě obdařuje příjemmou emocí vždy když k tobě příjde?? ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:12:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom rosmano.
Ptám se Tě jako křesťana či kristovce, jak věříš - 
1) pochází uzdravení vždy od B-ha, jako dar zdraví?
2) pochází nemoc, tedy ztráta zdraví, také od B-ha?
3) je možné, že by B-h mohl dát svou moc uzdravování také modlářům, aby vystavil svůj lid zkoušce věrnosti Jemu?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 14:02:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Voto/tele

1) tak lidé bývají uzdravení pomocí medicíny, nebo přirozenou imunitou organismu.
    Ale ta nadpřirozená uzdravení řekl bych že ano, jsou od Boha.

2) no, nevím přesně. Mám za to, že často nemoc pochází z lidského lajdáctví a nešetrného zacházení se zdravím.  Myslím, že povětšině pochází od zlého, ale může být, že i Bůh dopustí nemoc.

3) Nevím. Asi ano.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. květen 2019 @ 14:42:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky, rosmano

>>1) tak lidé bývají uzdravení pomocí medicíny, nebo přirozenou imunitou organismu.<<
Myslíš si tedy, že taková uzdravení nečiní B-h?
 
>>Ale ta nadpřirozená uzdravení řekl bych že ano, jsou od Boha.<<
Nadpřirozená uzdravení, jak to myslíš? Jako nepřirozená? Může se uzdravit přirozené tělo nějak mimo přirozeně?

>>2) no, nevím přesně. Mám za to, že často nemoc pochází z lidského lajdáctví a nešetrného zacházení se zdravím.  Myslím, že povětšině pochází od zlého, ale může být, že i Bůh dopustí nemoc.<<
Myslíš si tedy, že to nebo ten zlý může bez B-žího svolení nebo dopuštění nebo poslání, tedy nezávisle na B-ží vůli způsobit člověku nemoc nebo vzít člověku zdraví?

>>3) Nevím. Asi ano.<<
Pokud tedy ano, jak rozpoznáváš mezi svodem uzdravení a uzdravením beze svodu? Co může být svodem, od čeho nebo k čemu, je-li člověk uzdraven tak nebo tak?
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 15:01:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) v zásadě ano, tím, že lidi obdařil moudrostí, poznáním a že vytvořil lidské tělo s obrannými
 mechanismy.


Nadpřirozená jak myslím ?
--- Může se uzdravit přirozené tělo nějak mimo přirozeně? ---

Ano, určitě.  Božím přímým zásahem.

2)
--- Myslíš si tedy, že to nebo ten zlý může bez B-žího svolení nebo dopuštění nebo poslání, tedy nezávisle na B-ží vůli způsobit člověku nemoc nebo vzít člověku zdraví? ---

U lidí pod vlivem toho zlého myslím, že ano.
U lidí, kteří patří Bohu, asi (nevím jistě), jen s Božím dopuštěním.

3)
Podle toho, zda v dotyčném, který k uzdravení slouží či vkládá ruce, rozpoznávám dílo Ducha svatého.
Svodem může být to, že pokud člověk nerozpozná vyloženě falešného ducha či přímo falešného bratra, může  se s falešnými bratry dále zaplést.
Jinak:
 • List Jakubův 1, 17 [biblenet.cz]‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. květen 2019 @ 16:10:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>1) v zásadě ano, tím, že lidi obdařil moudrostí, poznáním a že vytvořil lidské tělo s obrannými mechanismy.<<
Ty obranné mechanismy někdy nefungují,ale také u křesťanů. A nakonec nefungují, protože tělo člověka stárne a člověk umírá.

>>Nadpřirozená jak myslím ?
--- Může se uzdravit přirozené tělo nějak mimo přirozeně? ---
Ano, určitě.  Božím přímým zásahem.<<
Přímým zásahem, tedy že nedojde v těle uzdravovaného člověka nedojde k přirozenému procesu uzdravení? Nebo že dojde ke zrychlenému přirozenému procesu uzdravení?

>>2)
--- Myslíš si tedy, že to nebo ten zlý může bez B-žího svolení nebo dopuštění nebo poslání, tedy nezávisle na B-ží vůli způsobit člověku nemoc nebo vzít člověku zdraví? ---
U lidí pod vlivem toho zlého myslím, že ano.
U lidí, kteří patří Bohu, asi (nevím jistě), jen s Božím dopuštěním.<<

Tedy třeba v případech onemocnění chřipkou nebo při tělesném či psychickém postižení u nekřesťanů se to děje pod vlivem 'toho zlého', ale u křesťanů s dopuštěním toho dobrého, B-ha?
Má tedy 'ten zlý' u nekřesťanů volné pole působení od B-ha, ale u křesťanů jen když to B-h dovolí? Nechrání tedy B-h nekřesťany, ale nechává je napospas tomu zlému, a když se nekřasťané uzdraví, pak to není uzdravení od B-ha?

>>3)
Podle toho, zda v dotyčném, který k uzdravení slouží či vkládá ruce, rozpoznávám dílo Ducha svatého.
Svodem může být to, že pokud člověk nerozpozná vyloženě falešného ducha či přímo falešného bratra, může  se s falešnými bratry dále zaplést.<<
Falešný 'uzdravovatel', který uzdraví člověka z jeho nemoci, má ten dar od B-ha uzdravit nebo má podle Tebe moc uzdravit 'ten zlý'?
Kdyby doktor, který věří v alláha nebo jiného z pohanských bohů, uzdravil člověka z jeho nemoci nebo člověka operoval a napomohl k uzdravení křesťanova těla, bylo by to tedy z falešného ducha a ne uzdravení od B-ha?]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 18:31:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
>>1) v zásadě ano, tím, že lidi obdařil moudrostí, poznáním a že vytvořil lidské tělo s obrannými mechanismy.<<
Ty obranné mechanismy někdy nefungují,ale také u křesťanů. A nakonec nefungují, protože tělo člověka stárne a člověk umírá.
Ano.

>>Nadpřirozená jak myslím ?
--- Může se uzdravit přirozené tělo nějak mimo přirozeně? ---
Ano, určitě.  Božím přímým zásahem.<<
Přímým zásahem, tedy že nedojde v těle uzdravovaného člověka nedojde k přirozenému procesu uzdravení? Nebo že dojde ke zrychlenému přirozenému procesu uzdravení?
K zrychlenému nebo okamžitému uzdravení. A třeba i k nadpřirozenému uzdravení. Co léta nebo nikdy nefungovalo, začne najednou fungovat. Co chybělo, se objeví.

>>2)
--- Myslíš si tedy, že to nebo ten zlý může bez B-žího svolení nebo dopuštění nebo poslání, tedy nezávisle na B-ží vůli způsobit člověku nemoc nebo vzít člověku zdraví? ---
U lidí pod vlivem toho zlého myslím, že ano.
U lidí, kteří patří Bohu, asi (nevím jistě), jen s Božím dopuštěním.<<

Tedy třeba v případech onemocnění chřipkou nebo při tělesném či psychickém postižení u nekřesťanů se to děje pod vlivem 'toho zlého', ale u křesťanů s dopuštěním toho dobrého, B-ha?
Má tedy 'ten zlý' u nekřesťanů volné pole působení od B-ha, ale u křesťanů jen když to B-h dovolí? Nechrání tedy B-h nekřesťany, ale nechává je napospas tomu zlému, a když se nekřesťané uzdraví, pak to není uzdravení od B-ha?

Zapomněl jsi na 1. část mé odpovědi. Ta byla následující: Mám za to, že často nemoc pochází z lidského lajdáctví a nešetrného zacházení se zdravím. To se týká těch tvých chřipek a podobných věcí. 
S tím tělesným a psychickým postižením - nevím. Ale z principu Bůh nemá zájem trápit člověka.  
Zlý, který natahá do srdce bezbožného všelijaké zlé duchy, může člověka trápit i duchem nemoci. Takové duchy Ježíš Boží mocí vyháněl.


>>3)
Nevím. To záleží.
Pokud ten věřící v alláha či jiného z pohanských bohů uzdraví normální medicínou či operací, tak to s falešným duchem, ale ani s Bohem nemusí mít nic společného.A co že se tak vyptáváš ?

Píšeš dizertační práci ?
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:32:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>A co že se tak vyptáváš ? .Píšeš dizertační práci ?<<
To né:) Jsem ale zvědavý, jak je to s uzdravením a s onemocněním z pohledu křesťanů, zde konkrétně u Tebe, jestli uzdravení u vás působí vždy B-h nebo někdy 'ten zlý', a jestli onemocnění působí u vás vždy 'ten zlý' nebo někdy i B-h. No a jestli každé uzdravení je dokladem o tom, že 'uzdravovatel' působí v duchu svatém nebo zda i uzdravení může být působeno duchem klamu, k oklamání.
Mám v tom trochu zmatek, jak uvažujete. Tak se ptám na osvětlení toho.

>>
K zrychlenému nebo okamžitému uzdravení. A třeba i k nadpřirozenému uzdravení. Co léta nebo nikdy nefungovalo, začne najednou fungovat. Co chybělo, se objeví.
>>
Co léta nefungovalo nebo chybělo a začalo fungovat nebo se objevilo, nastalo  nebo nenastalo přirozeným procesem uzdravení lidského těla,přirozenými procesy v lidském těle?

>>
Zapomněl jsi na 1. část mé odpovědi. Ta byla následující: Mám za to, že často nemoc pochází z lidského lajdáctví a nešetrného zacházení se zdravím. To se týká těch tvých chřipek a podobných věcí. 
<<
A když tedy je člověk lajdák, tu nemoc u něho způsobí B-h nebo 'ten zlý'? Jsou lidé, co onemocní raz dva čímkoliv, ačkoliv si dávají pozor na své zdraví a jsou lajdáci, co jsou imunní snad vůči všemu. 

>>
 S tím tělesným a psychickým postižením - nevím. Ale z principu Bůh nemá zájem trápit člověka.  
Zlý, který natahá do srdce bezbožného všelijaké zlé duchy, může člověka trápit i duchem nemoci. Takové duchy Ježíš Boží mocí vyháněl.
>>
Tedy 'ten zlý' natahá všelijaké zlé duchy do člověka nějak svévolně bez B-žího dopuštění, a když se nějak duševně onemocní křesťan, třeba po autonehodě, je to z B-žího dopuštění? Nebo se taková nemoc zlými duchy nemůže křesťanovi stát?

 >>
Pokud ten věřící v alláha či jiného z pohanských bohů uzdraví normální medicínou či operací, tak to s falešným duchem, ale ani s Bohem nemusí mít nic společného.
>>
A uzdravuje tedy ten jeho bůh lidi které léčí obvyklou medicínou či operací nebo ten lékař? Dokáže tedy uzdravit on nebo jeho bůh bez působnosti B-ha? Je B-h tedy aktivní nebo pasivní při uzdravování (nebo onemocnění) člověka? Jsou přirozené procesy v lidském těle nebo i v ostatní živé přírodě včetně nemocí, stárnutí, úmrtí bez toho, že by to působil B-h? Jen tedy zasahuje B-h do těchto dějů, když chce způsobit něco pro člověka neobvyklého, nevídaného, nezvyklého apod.? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:02:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já také tomu zcela nerozumím, takže ti na některé otázky odpovídám spíš jak to tuším. 
---Co léta nefungovalo nebo chybělo a začalo fungovat nebo se objevilo, nastalo  nebo nenastalo přirozeným procesem uzdravení lidského těla,přirozenými procesy v lidském těle? ---

nenastalo.

--- A když tedy je člověk lajdák, tu nemoc u něho způsobí B-h nebo 'ten zlý'? Jsou lidé, co onemocní raz dva čímkoliv, ačkoliv si dávají pozor na své zdraví a jsou lajdáci, co jsou imunní snad vůči všemu.  ---

Ani Bůh, ani zlý.

--- Tedy 'ten zlý' natahá všelijaké zlé duchy do člověka nějak svévolně bez B-žího dopuštění, a když se nějak duševně onemocní křesťan, třeba po autonehodě, je to z B-žího dopuštění? Nebo se taková nemoc zlými duchy nemůže křesťanovi stát?
 ---

Nemoc zlými duchy křesťanovi, který je skrýt v Kristu, stojí ve víře, bych řekl že se nemůže stát.

Poslední otázka - nevím.
Ten jeho Bůh určitě neuzdravuje. Lékař dokáže uzdravit, ten jeho bůh ne.
Bůh je aktivní tehdy, když s vírou k Němu voláme. Anebo když uzdravuje skrze dar uzdravování.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 07:01:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>nenastalo<<
Tedy se vytvořilo (nastalo), co chybělo a dorostlo, nepřirozenými procesy?
Má tedy ta dorostlá část nějakou jinou podstatu jako cizí 'hmota'?

>>Ani Bůh, ani zlý.<<
Příčinou onemocnění může být špatná životospráva člověka nebo vystavení se tělu nepříznivým podmínkám, ovšem i tak, kdo způsobuje, že lidské tělo odolává nebo neodolává?

>>Nemoc zlými duchy křesťanovi, který je skrýt v Kristu, stojí ve víře, bych řekl že se nemůže stát.<<
Tedy nepříznivé životní okolnosti, které mohou být za psychickým a fyzickým stavem člověka, závisí na lidském rozhodnutí, zda bude věřit v Ježíše a jak pevný bude ve své víře?

>P>poslední otázka - nevím.
Ten jeho Bůh určitě neuzdravuje. Lékař dokáže uzdravit, ten jeho bůh ne.
Bůh je aktivní tehdy, když s vírou k Němu voláme. Anebo když uzdravuje skrze dar uzdravování.<<
Lékař dokáže uzdravit bez B-ha? Při uzdravování člověka bez zvolání k B-hu, neuzdravuje B-h, ale člověk lékař má tu moc uzdravit? B-h tedy u nekřesťanů neuzdravuje, pokud nezvolají k Ježíšovi, ale dává lékařům moc uzdravovat, aniž by sám uzdravil?]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:33:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>A co že se tak vyptáváš ? .Píšeš dizertační práci ?<<
To né:) Jsem ale zvědavý, jak je to s uzdravením a s onemocněním z pohledu křesťanů, zde konkrétně u Tebe, jestli uzdravení u vás působí vždy B-h nebo někdy 'ten zlý', a jestli onemocnění působí u vás vždy 'ten zlý' nebo někdy i B-h. No a jestli každé uzdravení je dokladem o tom, že 'uzdravovatel' působí v duchu svatém nebo zda i uzdravení může být působeno duchem klamu, k oklamání.
Mám v tom trochu zmatek, jak uvažujete. Tak se ptám na osvětlení toho.

>>
K zrychlenému nebo okamžitému uzdravení. A třeba i k nadpřirozenému uzdravení. Co léta nebo nikdy nefungovalo, začne najednou fungovat. Co chybělo, se objeví.
>>
Co léta nefungovalo nebo chybělo a začalo fungovat nebo se objevilo, nastalo  nebo nenastalo přirozeným procesem uzdravení lidského těla,přirozenými procesy v lidském těle?

>>
Zapomněl jsi na 1. část mé odpovědi. Ta byla následující: Mám za to, že často nemoc pochází z lidského lajdáctví a nešetrného zacházení se zdravím. To se týká těch tvých chřipek a podobných věcí. 
<<
A když tedy je člověk lajdák, tu nemoc u něho způsobí B-h nebo 'ten zlý'? Jsou lidé, co onemocní raz dva čímkoliv, ačkoliv si dávají pozor na své zdraví a jsou lajdáci, co jsou imunní snad vůči všemu. 

>>
 S tím tělesným a psychickým postižením - nevím. Ale z principu Bůh nemá zájem trápit člověka.  
Zlý, který natahá do srdce bezbožného všelijaké zlé duchy, může člověka trápit i duchem nemoci. Takové duchy Ježíš Boží mocí vyháněl.
>>
Tedy 'ten zlý' natahá všelijaké zlé duchy do člověka nějak svévolně bez B-žího dopuštění, a když se nějak duševně onemocní křesťan, třeba po autonehodě, je to z B-žího dopuštění? Nebo se taková nemoc zlými duchy nemůže křesťanovi stát?

 >>
Pokud ten věřící v alláha či jiného z pohanských bohů uzdraví normální medicínou či operací, tak to s falešným duchem, ale ani s Bohem nemusí mít nic společného.
>>
A uzdravuje tedy ten jeho bůh lidi které léčí obvyklou medicínou či operací nebo ten lékař? Dokáže tedy uzdravit on nebo jeho bůh bez působnosti B-ha? Je B-h tedy aktivní nebo pasivní při uzdravování (nebo onemocnění) člověka? Jsou přirozené procesy v lidském těle nebo i v ostatní živé přírodě včetně nemocí, stárnutí, úmrtí bez toho, že by to působil B-h? Jen tedy zasahuje B-h do těchto dějů, když chce způsobit něco pro člověka neobvyklého, nevídaného, nezvyklého apod.? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:07:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem byl součástí letniční mládeže, tak tam "pokřtěných Ducham" bylo desítky mladých. Mluvili jazyky, byli utvrzování v tom, co tady propaguješ. Jenže Pán mi jasně ukázal, že to není Boží - a svědectvím mi mělo být, že mnozí bějem roka dvou od "Boha" (rozuměj od letniční sekty, kde se nechali oblbnout - a skutečně tomu upřímně krátký čas věřili) odpadnou.

Vrcholem bylo, když jeden mně docela blízký bratr, který měl plnou pusu démonů a duchovního boje, a to v době, když jsem Pána Ježíše hledal a přijal, najednou během dvou dnů zcela otočil, na vše letničně-křesťanské zanevřel, a šel si hřešit "do světa". Pro většinu sboru to byl šok. Pro mne to bylo svědectvím, neboť Pán mi týden před tím ukázal, že k tomuto dojde (už jsem to tu zmiňoval, i když ne na vazbu k letničním).

A mnozí další, ne až tak ve sboru zabydlení, odešli v té době také. Ale vesměs mluvili jazyky, vesměs byli vedením letniční sekty utvrzováni v tom, jak jsou na tom duchovně skvěle (pokřtěni Duchem Svatým - na rozdíl od baptistů, většiny CB, evangelíkům, metodistům, husitům, adventistům a mnohým dalším, kteří "Ducha nemají") - dělalo jim to dobře, dokud neprohlédli, že je to celé především divadlo - žádné zázraky, žádná reálná moc se ve skutečnosti nekonala. Občas někdo něco zveličil a vydal svědectví. Občas někdo spadl na zem jsa zmanipulován davem, i očekáváním... ale to přece nic není padnout na zem. Většinou tomu podléhali na první pohled méně vyrovnaní a problematičtí lidé, kteří takové prožitky vyhledávali. Ty to považuješ za zázrak, co dělá třeba Benny Hinn, či další podvodníci, jež stáli třeba za Toronským požehnáním - a kteří to později (na YouTube) i přiznali? Proč si nevygooglíš raději toto? To by Tě mnohem více přisunulo k pravdě.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:31:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No vidíš to wollku. A já poznání které mi dál Bůh a prožívání s Ním, třeba s nějakými výkyvy, držím díky Bohu už 49 let, kdy jsem se obrátil.

Neumím posoudit situaci v letničních či charizmatických skupinách tam u vás v Čechách. Je to možné, že někteří, ačkoliv něco s Bohem prožili, nechali si nějaké hříchy v životě a to je položilo.

Duch svatý je opravdu svatý Duch, a nejde dost dobře chtít Ducha svatého, jeho moc, a zároveň si pěstovat nějaké hříchy a neurovnané věci, případně pýchu a ctižádost.

Já jsem měl to štěstí, že jsem od mala žil v prostředí, kde jsem měl možnost být jak ve společenství otevřeném Duchu svatému tak i ve společenství "zavřeném" Duchu svatému.
A ten rozdíl se dal velmi dobře vnímat, kde je život a kde není. 
A také jsem měl možnost léta zažívat napětí a nedorozumění mezi oběma skupinami. I argumentace obou stran.
Takže mě jen tak něco nezviklá.
Nezviklají mě ani podivnosti či úlety u Benny Hinna nebo Kennetha Hagina či Toronto blessing, já to sám neschvaluji, ale Benny Hinn není  celé letniční nebo charizmatické hnutí.

Jak jsem psal v jiných příspěvcích - pro mě je základem svědectví Nového zákona. A také to, co jsem s Bohem sám prožil a prožívám v souladu s jeho slovem. 
Nikde v Písmu nenacházím sbor, církev, který by byl neletniční či necharizmatický. Ty jo ?
Nikde v Písmu nenacházím vyjádření apoštolů, které by naznačovalo, že byli neletniční a necharizmatičtí.  A tak dále.

A upřímně se dívím skupinám křesťanů, kteří toto v Písmu nevidí a církve, sbory kočírují někam jinam. A vymýšlejí teorie o tom, co bylo a skončilo, a proč skončilo, atd. 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:36:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde v Písmu nenacházím sbor, církev, který by byl neletniční či necharizmatický. Ty jo ?

Ano, já jo - Filadelfie, před ní Sardy a po ní Laodicea, o modlářských Thatirách.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 13:38:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde v Písmu nenacházím sbor, církev, který by byl neletniční či necharizmatický. Ty jo ?

Ano, já jo - Filadelfie, před ní Sardy a po ní Laodicea, o modlářských Thyatirech ani nemluvě.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 14:11:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, to byla systémová chyba. To nebylo nic lokálního. Chápej, že to neprožili s Bohem, ale prožili emoce.

To byla klasika - přijeli z konference, nadšení, úplná euforie, svědectví, co prožili, jak se v mnohém změní. A do dvou týdnů nic.

Pokud jde o ty hříchy, to bylo vycucané z ničeho. Jestli jsi to nepochopil, tak Ti to píši teď. Prostě jeden ze způsobů, jak neúspěšní letniční vysvětlovali to, že jejich uzdravení nefunguje. Vím, že tímto řadě lidem ublížili. Bez moudrosti a rozhodně bez Ducha.

//Benny Hinn není  celé letniční nebo charizmatické hnutí.

Není. Ale naprostá většina letničně-charizmatických ani nerozpoznají, že jde o byznys, podvod, domluvená uzdravení, případně falešného, zlého ducha. Jak jim pak chceš věřit, že jsou pod mocí Ducha Svatého, když nerozpoznají to (nemají ani základní duchovní dar rozlišení duchů), co rozpozná kdejaký neletniční křesťan? Je to zcela nevěrohodné.

A vím, že v letniční církvi byl Benny Hinn další takoví propagováni. Pod záštitou Bubíka staršího se prodávalo Dobré ráno Duchu Svatý... já to tehdy četl - ale duchovně to nevnímal jako správné - i když jsem zažíval jistý rozpor, neboť jsem měl tendenci autoritám důvěřovat - sám čerstvý křesťan bez zkušeností... 

//pro mě je základem svědectví Nového zákona.

Pro mně taky. Ale také vidím obrovský rozdíl mezi tím, co jsem zažil u letničních, a co je popsáno v NZ.

//Nikde v Písmu nenacházím sbor, církev, který by byl neletniční či necharizmatický. Ty jo ?

Ve Zjevení jsou popsané mnohé. Ale o to nejde. Letniční sbor 1. století a dnes je zcela něco jiného. Tehdy se jim neříkalo letniční. Letničtí se sami nazvali podle Letnic. Vem si případ Ananiáš se Safirou. Zažil jsi to? Já vím o tom, jak pastor vykrádal sborovou pokladnu, a modlil se v charizmatickém shromáždění, aby Bůh našel zloděje - to se sice splnilo, jinak bych ten příběh neznal - ale kolik lidí mělo zjevení ducha? A působil tam Duch jako po letnicích? Musel se tehdy za Ananiáše a Safiru někdo modlit, aby se pravda ukázala? 

Není problém vodit letničního za nos. Letničné nemají žádné extra poznání. Nepoznají ani ducha za Bennyho Hinnem. Stačilo by domluvit s třetí osobnou uzdravení a sehrát před letničním křesťanem divadlo (jako to dělá Hinn) - a jsem si téměř jistý, že že 95-99 ze sta by "chválilo Pána" za udravení. A jen velmi velmi málo by v Duchu poznalo, že jde o podvod, nebo "zkoušku" na jejich pochybnou víru. Rosmano, Ty by ses nechal napálit taky. Neříkej mi, že ne. 

//A vymýšlejí teorie o tom, co bylo a skončilo, a proč skončilo, atd. 

Rosmano, oni to vymýšlejí právě kůvli letničním, Hinnovi a jiným podvodníkům. Ne každý dokáže zůstat věrný Písmu a přenést se přes tyto podvody a divadýlka.

Mně se to však netýká. Považuji smyšlené lidské nauky o ukončení (např. jazyky ustanou, proroctví ustane - a vytrhnout to mimo kontext) za podobně škodlivé a bezbožné jako nauky letničních o křtu Duchem Svatým.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 14:38:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


--- Rosmano, to byla systémová chyba. To nebylo nic lokálního.  ---

Možná ten tvůj případ, ta společnost kolem tebe - to mohla být systémová chyba.

Ale ne chyba letničního hnutí jako takového.
Pokud by to mělo letniční hnutí všude po světě tak, takovou vnitřní chybu, sotva by se rozrostlo na 700 miliónů křesťanů za 115 let.   Spíš by mělo za 115 let se svrknout ze 700 miliónů na nulu.--- Pro mně taky. Ale také vidím obrovský rozdíl mezi tím, co jsem zažil u letničních, a co je popsáno v NZ. ---


A obrovský rozdíl mezi tím, co je napsáno v NZ a co se běžně žije a káže v neletničních, necharizmatických církvích nevidíš ?--- Není problém vodit letničního za nos. Letničné nemají žádné extra poznání.  ---

To je možné. Neletniční a necharizmatičtí dokážou rozpoznat a zkritizovat všelico, avšak sami jsou bez života, suchopár, případně nějaké tělesné nebo duševní aktivity či vyžití. Na vymření.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:15:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:  Neletniční a necharizmatičtí dokážou rozpoznat a zkritizovat všelico, avšak sami jsou bez života, suchopár, případně nějaké tělesné nebo duševní aktivity či vyžití. Na vymření.

Myslivec: Neletniční, necharismatičtí- suchopár- na vymření.

Poblouzněný Rosmano, s tebou je tom opravdu vážné. Upozorňuji tě, že mít charisma není to samé jako být dobrý člověk! Charismatický člověk může být dobrý i zlý. Zlý člověk svůj charismatický dar dříve či později zneužije. Zrovna jako ty co zde zcela běžně a zlovolně bez udání důvodu a argumentu upíráš zlovolně jiným Boha. To dělají zlí lidé, to dělají ti tvoji zlí letničářští charismatici.

To, že se letničářské hnutí tolik rozrostlo není vůbec žádným důkazem pravosti!!
Podívej se pořádně jaký je produkt charismatického letničního poblouznění! Vždyť stačí jenom číst co zde ty letničář píšeš na hlouposti, třeba jako to jak jsi napsal tu hloupost, že kde není emoce není ani Duch svatý!!
Rozpoznávat Ducha svatého podle přítomnosti emocí je důkazem o tom, že jsi naletěl duchu zla, který ti před nos nastrčil boží plagiát.
Poučím tě Rosmano.

My kristovci se nemodlíme K! Duchu svatému tam někde vně, Duch svatý je totiž v nás, proto se my kristovci modlime V! Duchu svatém.
 
 • 1. Korintským 6, 19 [www.biblenet.cz]Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
Proto každý kdo hledá Boha a vzývá Ducha svatého někde vně, se Bohem minul!

Katolická modloslužba a letničářské show toho mají co se týká poblouznění
hodně společného. Poblouznění katolík potřebuje k obluzujícímu pocitu mlátit hlavou v kostele před modlou o zem, a letničář se v obluzujícím pocitu z působení zlého ducha válí v křečích po zemi na stadionu. A jak k poblouzněnému modláři, tak k poblouzněnému letničářovi jeho "bůh" přichází a odchází zároveň s jeho obluzujícími pocity.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:28:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)) Myslivče Myslivče ,

ty vůbec neznáš Boží slovo. A ani Ducha svatého.

Ani netušíš jaké jsou ovoce Ducha svatého.
22 [www.obohu.cz]Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  23 [www.obohu.cz]mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 

Pokoj a radost - to nejsou emoce ? Odkdy ?

17 [www.obohu.cz]Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. 

Ty jsi ještě nevstoupil do Božího království, že ne ?
Kdybys vstoupil, tak bys to ze své zkušenosti věděl a prožíval - zase ty zatracené emoce - pokoj a radost :-)
A víš, jak se do Božího království vstupuje ? 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:45:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:
ty vůbec neznáš Boží slovo. A ani Ducha svatého.

Myslivec: A zase to tvoje zlovolné upírání Boha a Ducha! Pochop konečně, že tímto vyjadřováním mne vůbec nijak nedehonestuješ. Vůči něčemu takovému jsem od Krista dobře vyzbrojený. Svým zlovolným vyjadřováním ukazuješ na tvé zlé smýšlení. Pokračuj v tom, ať se ve světle pravdy Ducha ukáže co v tobě všechno je.

Poučím tě Rosmano.
Já nikde nepopírám, že to či ono není emoce, já nepopírám, že při působení Ducha svatého může člověk zakoušet emoce.

Může
Rosmano, může, ale nutně nemusí! 

Tvrdit jako ty, že kde nejsou emoce není ani Duch je nesmysl, který vychází ze tvé letité zkušenosti kdy si tvé letničářské poblouzněné emoční prožitky mylně spojuješ s přítomností Ducha.

Duch svatý je nám kristovcům dán, je v nás trvale, a to jako máme neustále prožívat nějaké emoce?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 20:24:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je dobře že tě nedehonestuji. Já ani nemám zájem tě dehonestovat.

Pouze konstatuji.

--- Duch svatý je nám kristovcům dán, je v nás trvale, a to jako máme neustále prožívat nějaké emoce?
 ---

Jen tak bokem : Kdo ti řekl, že jsi kristovec ?

Z této věty opět myslivče dokazuješ, že neznáš Boží slovo. A potom bloudíš :-).
Fp 4:4 [www.obohu.cz]:Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
1Te 5:16 [www.obohu.cz]:Vždycky se radujte.
(víš co znamená vždycky, ne ?)

1P 1:6 [www.obohu.cz]:Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, 1P 1:8 [www.obohu.cz]:Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy,


Víš co znamená jásat, ne ?  Vypadá to tak charizmaticky :-))Takže emoce vždycky !! ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 20:30:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, a ještě

  16 [www.obohu.cz]Blahoslavený je lid, který zná radostný křik, Hospodine, ti budou chodit ve světle tvé tváře.   17 [www.obohu.cz]Ve tvém jménu jásají každý den, pozvedají se ve tvé spravedlnosti.

Vidíš kdo je požehnaný ? Kdo je blahoslavený ?
Ten jásot, ten radostný křik, to je takové charizmatické, nezdá se ti ? :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:10:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano: Pouze konstatuji.

Myslivec:
 Tvoje nepodložené a nijak nezdůvodněné zlovolné tvrzení vůči mě není konstatováním! Je to zlovolná pomluva, a tvoje křivé svědectví! Exodus 20:16
...
Rosmano:  Myslivče ty vůbec neznáš Boží slovo. A ani Ducha svatého.

Ani netušíš jaké jsou ovoce Ducha svatého.
...
Myslivče, tak mezi námi - já si myslím že s Duchem svatým nemáš nic  moc společného ty :-).
...
...
nevěřím, že máš Ducha svatého
...
Bůh ve tvém podání nemá moc společného s Bohem ve Skutcích, v Evangeliích, v apoštolských listech.
...
Ty nemáš s Duchem svatým nic společného Myslivče.
...
Jen buď tak dobrý a raději nepoužívej o sobě pojmenování Kristovec :-).

... Exodus 20:16 Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.


Myslivec: 

Rosmano: 
No, jistě. Ovoce na stromě mohou být, ale také nemusí .

Myslivec: 
Emocionální prožitek není ovoce. Ovoce je plod něčeho, a v souvislosti s dary Ducha se pojem ovoce užívá jako následný a zřetelný produkt božího daru. 
Produktem, tedy ovocem může být třeba vznik křesťanského sboru. Chceš snad křesťanský sbor považovat za emoci?

Tvou otázku na boží přání z důvodu tvé pomýlené otázky pokládám dále za irelevantní.

Rosmano: 
Jen tak bokem : Kdo ti řekl, že jsi kristovec ?

Myslivec: 
Kdo mi řekl, že jsem kristovec? Tak na to ti odpovím až ty mi řekneš kdo ti řekl, že nejsem.


Rosmano:
Víš co znamená jásat, ne ?  Vypadá to tak charizmaticky :-))
Takže emoce vždycky !! 

Myslivec: Jásání a radost v Pánu je emocionální projev, a ne charismatický. Ujasni si pojmy emocionalita a charisma.

Rosmano: 
Takže emoce vždycky !! 

Myslivec: 
A už si někdy zažil pokoj Krista?
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:33:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zase bloudíš Myslivče :-)

To není křivé svědectví co píšeš v horní části. To je konstatování toho, jak vidím tvé názory a postoje.

Toto, co píšeš v tomto následujícím oddíle, je dost mimo:


Rosmano: 
No, jistě. Ovoce na stromě mohou být, ale také nemusí .

Myslivec: 
Emocionální prožitek není ovoce. Ovoce je plod něčeho, a v souvislosti s dary Ducha se pojem ovoce užívá jako následný a zřetelný produkt božího daru. 
Produktem, tedy ovocem může být třeba vznik křesťanského sboru. Chceš snad křesťanský sbor považovat za emoci? ////

ad Emocionální prožitek není ovoce.

Písmo, které jak jistě uznáš je moudřejší než ty, nám říká, že ovocem Ducha svatého je radost. Radost je ovocem Ducha. Duch svatý v člověku působí radost.
A radost je emoce.
Písmo nám neříká, že ovocem Ducha svatého je křesťanský sbor :-))

Ovoce Ducha svatého jsou tyto:
 • 22 [biblenet.cz]Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.


--- Myslivec: Jásání a radost v Pánu je emocionální projev, a ne charismatický. Ujasni si pojmy emocionalita a charisma. ---

Znáš nějaké necharizmatické, neletniční církve či nějaká křesťanská společenství,
kde lidé jásají a radují se v Pánu ?

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 21:44:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Znáš nějaké necharizmatické, neletniční církve či nějaká křesťanská společenství,
kde lidé jásají a radují se v Pánu ?

Rosmano, tento blábol myslíš vážně? Ty jako taková společenství neznáš?

To je pro mne naprosto šílené zjištění. Předpokládám, kdybys znal, tak by ses tak hloupě neptal.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:10:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, neznám.

Můžeš mě na některé navést ? Rád bych se někde mezi takové lidi podíval. To myslím vážně.

A pozor: nemyslím tím, že tam mladí hrají hlasitou hudbu s bubnama a dalším bohatým doprovodem.
Poznám velmi snadno, kdo se raduje a jásá v Pánu. A kdo ne.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:17:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zkus Hare Krišna


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:59:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před chvílí jsem si vzpomněl na Barkociho. Neznám jemu nejbližší společenství osobně, ale na jeho stránkách je videí dost. Co jsem viděl, a co mnohem lépe znám Barkociho, předpokládám, že by Tvá kritéria splňoval mohlo. Pokud se obravdu nepachtíš jen za letničním divadlem.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:03:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je křivé svědectví Rosmano, tvoje vidění není důkazem tvých tvrzení, a pokud něco tvrdíš, tak mi to dolož! A zase tvoje zlovolném tvrzení. Jak si přišel na to, že bloudím? Jenom pro nedorozumění v užitém pojmu?


Pro upřesnění Rosmano.
Pokud jsem v této souvislosti použil pojem emocionální prožitek, mám na mysli poblouzněné prožitky způsobené charismatickou letniční show. Takový emocionální prožitek není ovocem Ducha.
Napsal jsem že emoce může a nemusí být při působení Ducha svatého. 
Ty jsi odpověděl, že ovoce může a nemusí být na stromě.
Zmatečně jsi zaměnil pojem emoce a ovoce.

Ne všechny emoce jsou ovocem Ducha.
Některé emoce jsou ovocem Ducha.
Ne všechno co je ovocem Ducha je emoce.

Rozumíš tomu Rosmano?

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 00:08:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bloudíš proto, že neznáš Písmo.

Znáš to Ježíšovo slovo, kde říká bloudíte proto, že neznáte Písma ani moci Boží.
Tady konkrétně jsi na štíru s poznáním ovoců Ducha svatého.
A protože to neznáš, tvrdíš takové nemoudré věci, jako :
Písmo říká:
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. 
A ty na to:

///My kristovci se nemodlíme K! Duchu svatému tam někde vně, Duch svatý je totiž v nás, proto se my kristovci modlime V! Duchu svatém.
 
 • 1. Korintským 6, 19 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
Proto každý kdo hledá Boha a vzývá Ducha svatého někde vně, se Bohem minul! ///

Tak realita dle Písma je poněkud jiná. Sk 4:

23 [www.obohu.cz] Když byli propuštěni, přišli mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší.   24 [www.obohu.cz] Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich,   25 [www.obohu.cz] ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl: ‚Proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci?   26 [www.obohu.cz] Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘   27 [www.obohu.cz] V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal,   28 [www.obohu.cz] aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát.   29 [www.obohu.cz] A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo;   30 [www.obohu.cz] vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“   31 [www.obohu.cz] Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Ti, co měli Ducha svatého v sobě, čerstvě prožili Letnice a byli pokřtěni Duchem svatým, představ si, byli naplněni (zvenku Myslivče, zvenku) Duchem svatým. To je co ? To jsi ještě neslyšel, že ?
Takže žádné tvé výmysly, že kdo hledá Boha a vzývá Ducha svatého vně, se s Bohem minul.

Nevím, kde na takové hlouposti chodíš.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 00:48:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

31  Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Ti, co měli Ducha svatého v sobě, čerstvě prožili Letnice a byli pokřtěni Duchem svatým, představ si, byli naplněni (zvenku Myslivče, zvenku) Duchem svatým. To je co ? To jsi ještě neslyšel, že ?
Takže žádné tvé výmysly, že kdo hledá Boha a vzývá Ducha svatého vně, se s Bohem minul.

Nevím, kde na takové hlouposti chodíš.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 09:10:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Haló Rosmano! 
Duch svatý sestoupí na člověka jenom jednou!! 
A ne pokažde když se účastníš poblouzněné charismashow.  My kristovci jsme chrámem Ducha,  Duch je v nás,  proto se modlíme V! Duchu.  Ten kdo se modlí K!  Duchu svatému Ducha nemá,  minul se Jím. A to jestli na někoho Duch svatý sestoupí vůbec nezáleží na náboženských poblouzněncích, i kdyby vás bylo sebevíc. Kristus stanovil jasné podmínky seslání Ducha. Letničáři nesplňují ani jednu, a ty to zde svým zlovolným projevem dokazuješ! 

Je ti to srozumitelné, Rosmamo? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 09:19:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Haló Myslivče,
No právě jsem ti citoval místo z Písma, že Duch svatý naplnil (zvenku) podruhé. A pak potřetí.


Takže se mýlíš kristovče. Věcem Ducha svatého moc nerozumíš :-)

Je ti to doufám jasné Myslivče ? :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:20:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pravdě Ducha je vždy všechno jasné Rosmano. 
To se týká všeobecného naplnění,  individuálně se to děje jenom jednou. 
Poblouznění letničáři se potřebují pro svou emoční závislost vystavovat satanským obluzujícím pocitům opakovaně.  Obluzující duch k vám přichází, odchází, a jeho příchody jsou vázané na charismashow. To vám dává klamný dojem církevního společenství. Žel nejste nic jiného než oklamaní lidé se závislostí na obluzujících pocitech, které vás rychle opouští a vy se jim potřebujete vystavit znovu. Závislost na obluzujících pocitech začne být velmi nebezpečná v okamžiku,  kdy smilná touha po emočním prožitku potlačí rozum.  A přesně to se při charismashow děje. 
Tak je to Rosmano.  Touha po emočních prožitcích evokovaných charismashow je smilstvo! ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:55:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-))))

Pleteš se myslivče,  a to dost často.

Pokoj a radost v Duchu svatém je dost stabilní. Pán je moc milostivý když chodíme ve světle, jeho krev nás očišťuje a Duch svatý naplňuje. Mimo jiné radostí a pokojem.


Co to je   "to se týká všeobecného naplnění" ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:22:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Další tvoje zlobolnost Rosmano.  Tak já se jako pletu,  a ty se ptáš co to je? 
Mno. . 
V trpělivosti mně vlastní ti to samozřejmě vysvětlím,  a to bez reakce na tvé neustále invektivy. 


Všeobecně sestupupuje Duch svatý opakovaně, individuálně jenom jednou. 

A ty mi nyní odpověz na tuto otázku.  

Kolikrát se Letnice opakovaly? 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 04. květen 2019 @ 19:11:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kdo tu radost v Bohu neprožívá, tak buď nemá Ducha svatého, nebo ho uhasil a potlačil v životě.


Tohle prožíval Ježíš:
Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.
 A když se přiblížil, uzřev město, plakal nad ním.
A jindy zase :  V tu hodinu rozveselil se v duchu Ježíš, a řekl: Chválím tě, Otče,...

Projevoval různé emoce, proč bychom my měli setrvávat neustále v radosti a jiným se vyhýbat? 
A taky proč bychom ji měli projevovat pouze jediným způsobem, všichni stejně? 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 20:01:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko,

já neříkám, že nemáme plakat, když je proč, být zarmouceni, když je proč, ale aby nad tím vítězila radost v Duchu svatém. Abychom nepodléhali skleslosti, sklíčenosti, nenechali se ovládat malomyslnosti. A budeme prožívat ještě spousty bojů, kdy nám nebude k smíchu, zkoušek, trápení.

To co je řečeno o Ježíši je také dobré vnímat tak, že toto bojoval i za nás, abychom my už nemuseli prožívat taková muka a trápení. Ale neříkám, že nikdy nic podobného zažívat nemůžeme.

A radovat se máme myslím že ze 2 důvodů:

1) protože nám to Písmo vřele doporučuje 

a spousty jiných veršů

2) protože radost je přirozeným ovocem Ducha svatého.
Když máme vztah s Bohem v pořádku, tak nás naplňuje radost a vděčnost.

A také když přebýváme v Kristu, v Jeho království - tak to je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 09. květen 2019 @ 08:33:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Projevoval různé emoce, proč bychom my měli setrvávat neustále v radosti a jiným se vyhýbat? 

  Jednou třeba pokoj, jindy zase depresi? 


A taky proč bychom ji měli projevovat pouze jediným způsobem, všichni stejně? 

  Něco jako "Ovocem Ducha je však pro jedny radost a pokoj, pro další zase smutek a deprese"? 

  To asi ne.... ;-)


  Viděl bych to spíš tak, že ovoce nějakou dobu roste, zraje, není "hned". Někdy může být hned, zázrakem, ale většinou to trvá, než něco dozraje. A zvlášť u věcí jako trpělivost, věrnost či sebeovládání, které spolu s emocemi jmenuje Pavel [obohu.cz].


  Teď jsme byli na procházce s kamarádkou v lese, povídali jsme si o jejím životě, jak se změnil. Vyprávěla o praxi v Jižní Africe, práci tam. Byla ve slumech, sirotčincích, na různých místech, pracovala s dětmi. Vyprávěla o ohromné radosti, kterou měla uprostřed nich, o radosti těch dětí.

  A vyprávěla taky o tom, co se stalo po pár dnech práce: Přes ohromnou radost vyrostl v jejím srdci smutek, smutek ze situace, do které přišla, ze situace těch dětí. A pláč. A že jí Bůh dal poznat, že i pláč za druhé může být přímluvnou modlitbou. A tomu jsem rozuměl.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2019 @ 22:42:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovoce Ducha svatého jsou tyto:
 • 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz]Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
  Napsal jsi moc hezký citát z Písma. Ale je na  těch letničních akcích typu Hagin, Hinn  a  jiná vystoupení pokoj, tichost, sebeovládání  atd. Vždyť tam je blázinec, řev, křik, padání na zem, smích, který není projevem radosti, ale spíše patologie, do toho žvatlání, kterému nikdo nerozumí  a jiné  a jiné. Copak jsi slepý?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 00:28:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, čti Písmo a přemýšlej při tom.


ad žvatlání, kterému nikdo nerozumí
1 Kor 14   Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali.
Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.
A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.

ad je na  těch letničních akcích .... a  jiná vystoupení pokoj, tichost, sebeovládání  atd. Vždyť tam je blázinec, řev, křik,

A co teprve v nebi, Františku, to bude hukot:
 • Zjevení Janovo 14, 2 [biblenet.cz]A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.
 • Zjevení Janovo 19, 6 [biblenet.cz]A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
Žalm 89  Blahoslavený je lid, který zná radostný křik, Hospodine, ti budou chodit ve světle tvé tváře. Ve tvém jménu jásají každý den, pozvedají se ve tvé spravedlnosti. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. květen 2019 @ 07:51:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,
verše, které říkají, že bez vykladače jazyků mají být mluvící potichu a veřejně nemluvit, jsi vynechal schválně?
To je jen otázka, znám společenství letniční, kde příkaz Boží o nemluvení bez vykladače ignorují (ponouká je k tomu Duch Svatý), pak jsem potkal společenství, kde vykladače mají,ale byl to podvodník... (také ho k tomu vedl Duch Svatý) a pak znám bratry, kteří mluví jazyky,ale neslyšel jsem je, jelikož v tu chvíli nebyl vykladač a pak se mi někdy dostalo i výkladu u jiných bratří.

Jak tomu věříš ty a jak se to u tebou "chválených" společenství praktikuje?
Je pokaždé vykladač? Když není, tak jazyky veřejně mlčí?

Jak jsem psal mám zkušenosti se všemi variantami, jak to máš ty a jak to mají tebou chválené sbory?
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:31:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

45 [www.obohu.cz]A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého,  46 [www.obohu.cz]neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. 

Víš co je to společně velebit Boha ?
Víš co je to, když ve shromáždění je Boží přítomnost a Duch svatý padne na lidi ?
Četl jsi ta místa ve Skutcích nebo i ve starém zákoně co se dělo,když Hospodinova sláva přišla mezi lidi (David, Šalamoun,..)
Víš co je to radostný křik a jásot ve jménu Hospodina? 
Žalm 89  Blahoslavený je lid, který zná radostný křik, Hospodine, ti budou chodit ve světle tvé tváře. Ve tvém jménu jásají každý den, pozvedají se ve tvé spravedlnosti. 
Už jsi to někdy zažil a sám tak Boha slavil a velebil, třeba i v jazycích, anebo jsi to viděl pouze jako pozorovatel ?

A tak to bude i v nebi.
tam nebudou tichoučké modlitby pěkně jeden po druhém, ale slávení a jásání v Bohu.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 09:14:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Sk 10,45
A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. 


A víš co ?

Boží lidé jakými byl Petr a ti, co ho doprovázeli, bývají ohromeni, šťastní a vděčni, když vidí a slyší, že lidé mluví v jazycích a velebí Boha. Protože jsou si vědomi, že to vypůsobil Duch svatý, která na lidi sestoupil.
Všelijací škarohlídi a hnidopíši bývají pobouřeni a pohoršeni, a hned by poučovali, že se nesmí slyšet někoho mluvit v jazycích, a tudíž nikdo veřejně v jazycích Boha nesmí vyvýšovat a velebit.

Vrchol pokrytectví a farizejství.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:04:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to se tě Jirka neptal! Jásání zatím vynech. Řeč je o pravidlech. 
Odpověz na jeho otázky ohledně apoštolem stanovených pravidel ke správnému užívání jazyků? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:16:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,
používáš zbytečně silná slova.
Moje otázky byly jednoduché a jen jsem se ptal. 
Mohu zopakovat, v odpovědi Františkovi jsi použití jazyků vynechal schválně? 
Víš co učí Pavel o veřejném používání jazyků?
Jak je to u tebe osobně a ve tvém společenství a jak je to ve společenstvích, které chválíš?
Když se nahlas modlí v jazyku mají vykladače? Nebo nemají?  Co o tom učí Pavel? 

Rosmano, jednoduché otázky, podle tvých reakcí jsi mimo řádky odpověděl, ale i tak ti chci dát prostor pro tvoji odpověď přímou. Třeba jsem tě špatně pochopil.

Pokoj tobě Jirka
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:16:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,
používáš zbytečně silná slova.
Moje otázky byly jednoduché a jen jsem se ptal. 
Mohu zopakovat, v odpovědi Františkovi jsi použití jazyků vynechal schválně? 
Víš co učí Pavel o veřejném používání jazyků?
Jak je to u tebe osobně a ve tvém společenství a jak je to ve společenstvích, které chválíš?
Když se nahlas modlí v jazyku mají vykladače? Nebo nemají?  Co o tom učí Pavel? 

Rosmano, jednoduché otázky, podle tvých reakcí jsi mimo řádky odpověděl, ale i tak ti chci dát prostor pro tvoji odpověď přímou. Třeba jsem tě špatně pochopil.

Pokoj tobě Jirka
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. květen 2019 @ 07:56:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže mezi letničním shromážděním, které se projevuje jak blázinec, a nebem není rozdíl. Pak se nedivím těm lidem, kteří se oběsili či jinak pomátli. Copak by Pán Ježíš trpěl, aby za jeho přítomnosti, kde působil, byl takový zmatek, šílenost  a děs? Díky Bohu, že jsem se nestal takovým patologickým člověkem. Díky totalitě, která sem toto duchovní svinstvo nepustila. K čemu svoboda, když si Satan ji zneužije pomocí svých sekt?? Možná blaze lidem, kteří v žádné podobné učení, která podporuje taková divná satanská shromáždění, nevěří. Poznávám v nemocnici staré lidi a někteří se v životě nemodlili,  a jsou přesto štastní a vyrovnaní. K čemu je taková víra a jednání? Je to druh opia?? Je to klam na lidi. Tohle není cesta k Bohu, ale k náhražce.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:14:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic mi do toho, rosmano ;)
Ale smyslem 1.kor 14 je zavést řád, a také ono 'budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí' dost zjevně ukazuje na to, že něco v tom 'žvatlání jazykem (žvatlání jako u dítěte,kterému nikdo nerozumí ani to dítě, a podobně i u bláznivých)' člověku chybí. Že se dítě žvatláním buduje, roste je ok, ale u dospělých jedinců je to pak bláznivé, zvláště když mele jeden přes druhého a nikdo tomu nerozumí a nikdo to ani nedokáže přeložit. A pokud je přítomna mysl, tedy porozumnění dané řeči a až potom může být správný výklad vyřčeného. Takže bych bral ono 'budu se modlit jazykem, ale budu se modlit i myslí' jako zapojení rozumu a proto ta výzva, aby se ten, kdo mluví jazyky, modlil za to, aby je uměl i vykládat, zdá být více než oprávněná, včetně tedy toho řádu, že pokud to neumí nebo někdo jiný, ať mlčí a modlí se 'duchem' (v duchu).
Ale jak jsem psal, nic mi už do toho :)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:54:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, určitě má smysl ve shromáždění, v modlitební části, řídit se tím, co mluví Pavel v Řím 14. Souhlasím.

Ale něco jiného je, když na shromážděné sestoupí Duch svatý a ti začnou velebit Boha ve společném jásotu a chválách, a třeba i v jazycích.
Tam to nebývá pěkně po pořádku jeden po druhém, srozumitelně, tak aby jiní slyšeli a rozuměli, co se kdo modlí a jak velebí Boha. Tam totiž všichni velebí Boha, najednou, společně. U takových chval nejde o "poučení druhých".

Ty neznáš ze starého zákona takové situace ?


Jinak - Boží slovo nepoužívá pojem "žvatlání". Ten pojem používá František.
Takže to není pouze pro duchovní dítě, jak by "žvatlání" napovídalo. Je to i pro dospělé jedince.
Ostatně kdo může o sobě prohlásit, že už je tak dospělý a "vybudovaný" v Kristu, že žádné budování sebe nepotřebuje ?

14 [www.obohu.cz]Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku.  15 [www.obohu.cz]Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí. 

Modlit se duchem v tom smyslu, jak o tom mluví Pavel, není modlit se "v duchu", tedy potichu, jak to používáme my. U Pavla modlit se duchem znamená modlit se v jazycích.
Ale souhlasím s tím, že taková modlitba je do soukromí.
Pouze při společném velebení Boha, v Boží přítomnosti, kde nejde  o to, aby šlo zároveň o poučení ostatních, také vnímám jako přípustné a dobré.
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:01:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Inu, není to má věc, tak se ani nebudu snažit Tě nijak přesvědčovat.

>>Ale něco jiného je, když na shromážděné sestoupí Duch svatý a ti začnou velebit Boha ve společném jásotu a chválách, a třeba i v jazycích.
Tam to nebývá pěkně po pořádku jeden po druhém, srozumitelně, tak aby jiní slyšeli a rozuměli, co se kdo modlí a jak velebí Boha. Tam totiž všichni velebí Boha, najednou, společně. U takových chval nejde o "poučení druhých".<<

Že tomu tak bývá, když na křesťanské letnično charismatického zaměření 'sestoupí duch svatý', vím. Ale také vím, že to vždy nastalo nějakým impulzem z řad věřících, mnohdy užaslých nebo dost nažhavených lidí na očekávanou událost. Nebo také na impulz kazatele. Pokud bys chtěl porovnávat s událostí ve Sk2, pak zde se však nejednalo o řeči, které by se vymykaly z řečí národů a byly srozumitelné těm lidem (a dost pravděpodobně i řečníkům). Ale pro mnohé šlo o opilecké žvatlání, protože nerozuměli asi všem nebo vůbec všem. Takže ač nešlo (nešlo?) o poučení druhých, šlo jim rozumět v běžných řečech a nikoliv v řečech zcela neznámých a nesrozumitelných a nepochopitelných, kterým by nikdo nerozuměl. Navíc takový případ, kdy se všichni nálehle modlí či zpívají apod. v nikomu nesrozumitelném jazyku apoštol dal tzv. do mezí řádu a také sebeovládání se, mít kontrolu nad svým jazykem, proroctvím. A ještě navíc nikde nenapsal, že by se mělo jednat o pravidla na shromážděních přístupných nekřesťanům, ale dokonce: 'když by se sešla celá církev ... a vešel by někdo z neznalých a nevěřících (tak nějak)'. Takže apoštol učil, že modlení v těch nevyložitelných a nepřeložitelných (mysli nesrozumitelných) jazycích, má být pod kontrolou jednotlivce, a nejenže má tedy být, ale počítal s tím, že to jde. No a ono pokud nikdo nerozumí těm jazykům, pak asi ani nikdo neví, co vlastně říká, ač apoštol myslím psal, že sice dobře chválí, ale nikdo se tím neučí, tedy nepřichází poučení z té chvály.

>>Ty neznáš ze starého zákona takové situace ?<<
Můžeš být konkrétní? Vím tedy o chválách, slavení apod. něčím podmíněným, z něčeho vzešlým, apod. Ale že by se jednalo o nesrozumitelné pozemské řeči, jazyky?

>>Jinak - Boží slovo nepoužívá pojem "žvatlání". Ten pojem používá František.
Takže to není pouze pro duchovní dítě, jak by "žvatlání" napovídalo. Je to i pro dospělé jedince.<<
Použité to slovo je i v českých překladech Tanachu ;)
Použil jsem ho já a nekopíruji Františka, ale apoštola, který užil příměr o dětech a bláznění (spíše blouznění). A protože jde o dospělé jedince, měli by se chovat dospěle a rozumně.

Ostatně kdo může o sobě prohlásit, že už je tak dospělý a "vybudovaný" v Kristu, že žádné budování sebe nepotřebuje ?<<
Jistě, ale asi je rozdíl zachovat se dospěle, když vím, že svým slovům nerozumím já, natožpak nikdo, a přesto pro všechny kolem 'žvatlat'.

>>Modlit se duchem v tom smyslu, jak o tom mluví Pavel, není modlit se "v duchu", tedy potichu, jak to používáme my. U Pavla modlit se duchem znamená modlit se v jazycích.<<
No já to myslel k tomu: ať mlčí; tedy ať se modlí sám k sobě či v sobě bez vyslovení slov - 'v duchu či duchem'. (v dechu či dechem, ale ne ústy vydávající zvuk slov).

>>Ale souhlasím s tím, že taková modlitba je do soukromí.
Pouze při společném velebení Boha, v Boží přítomnosti, kde nejde  o to, aby šlo zároveň o poučení ostatních, také vnímám jako přípustné a dobré.<<
To nevím pro koho to je dobré, když apoštol psal, že se tím nikdo druhý nevzdělává. Snad jen pro emoce, naladění se bez rozumového vnímání, zapojení mysli? Chválami se neučíte a také nevycházejí z naučení, poučení, vědomí si toho, co říkáte? 
K dětem - žvatlají, že napodobují, ale postupně se učí vyslovovat správně, rozumí slovům a tomu, co říkají a také jim rozumí pak ti druzí. Děje se to v letničních hnutích? Je viditelný nějaký pokrok za ta staletí? Nebo u tebe? Ne, viď.

Z mé strany bych to uzavřel, přeci jen, je to věc sporná mezi křesťany.
Ale to žvatlání z Tanachu o takových 'jazycích' není, a proroci o tom nepsali.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:43:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ale něco jiného je, když na shromážděné sestoupí Duch svatý a ti začnou velebit Boha ve společném jásotu a chválách, a třeba i v jazycích.
Tam to nebývá pěkně po pořádku jeden po druhém, srozumitelně, tak aby jiní slyšeli a rozuměli, co se kdo modlí a jak velebí Boha. Tam totiž všichni velebí Boha, najednou, společně. U takových chval nejde o "poučení druhých".<<
>>Ty neznáš ze starého zákona takové situace ?<<

Měl jsem tím starým zákonem na mysli situace, kdy se lid radoval, jásal před Hospodinem, kdy Boží přítomnost a sláva sestoupila k ním.
Oni se zpravidla velmi hlasitě radovali, vydávali křik (kterému také nikdo nerozuměl-a nikomu to nevadilo, ten křik a jásot nebyl totiž "k poučení").

Např. 

Nato David šel a s radostí vynesl Boží truhlu z domu Obéd-edómova do Města Davidova.  13 [www.obohu.cz]I stalo se, že když ti, kteří nesli Hospodinovu truhlu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče.  14 [www.obohu.cz]David tancoval ze vší síly před Hospodinem; David byl přepásán lněným efódem.  15 [www.obohu.cz]Tak David a celý dům izraelský přinášeli Hospodinovu truhlu s radostným křikem a za zvuku beraního rohu.  16 [www.obohu.cz]I stalo se, že když Hospodinova truhla vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před Hospodinem, a pohrdla jím ve svém srdci. 

I tehdy se nalezli škarohlídi, ale bylo jich málo :-)  (oproti dnešku) - Míkal.

Anebo
 • 12 [biblenet.cz]Všichni lévijští zpěváci, patřící k Asafovi, Hémanovi a Jedútúnovi, se syny a bratry, oblečeni v roucho z bělostného plátna, stáli s cymbály, harfami a citerami na východ od oltáře a s nimi bylo sto dvacet kněží troubících na pozouny.
 • 13 [www.obohu.cz]Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně; když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův,
 • 14 [www.obohu.cz]takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva.
Myslíš, že v tom rachotu 120 pozounů a dalších nástrojů bylo rozumět těm chvalám, co ti jednotliví lidé při tom chválení Boha říkají ?
A myslíš, že to někomu vadilo, že nerozumí těm jednotlivým hlasům?


Jinak Pavel také v té 14. kap Kor říká, že jazyky nejsou znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící.   Takže i pro nevěřící mají svůj význam - jako znamení.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:00:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že ano, šlo rozumět slovům písně, kterou zpívali :)
A rozhodně jim rozuměli i zpěváci.

Ale co má toto společného s tím, když nikdo nerozumí, ba ani ti zpěváci nerozumí slovům, která pějí? 

Ty jazyky, kterým nikdo nerozumí, ani mluvčí a ani posluchači,jako znamení pro nevěřící a ne věřící? - přijdou, a což neřeknou, že blázníte? Ale kdyby promluvil někdo pár slov v (jemu, posluchači, nevěřícímu)srozumitelné řeči ....
Asi takové je to 'znamení' pro nevěřící, že řeknou, že blázníte ?? Znamení pro co, k čemu? Význam jaký? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:10:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tomu radostnému křiku celého izraelského domu před Hospodinem také bylo rozumět ?
Proč raději se nevyjadřovali srozumitelně ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:23:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Určitě šlo, rosmano, tomu jejich křiku rozumět :)
Vyjadřovali se hodně srozumitelně.
Tomu výskání a juchání i poskakování a tancům apod. lze rozumět, také tomu, proč hráli  a yjadřujízpívali, co to vyjadřuje.
Ovšem my zde hovoříme o řečech, takže třeba zpívaném, mluveném, ústy vyřčeném slovu - tedy nikoliv jazyku těla, ale o jazyku rozumu, mysli, vyjadřujícím se slovy.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:45:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dodal bych, že pokud bych přišel do nějakého shromáždění třeba Němců, kteří by mluvili německy, určitě bych neřekl, že blázní nebo blouzní ;) 
Ale pokud bych přišel mezi Čechy a oni mluvili nějakými jazyky, kterým nikdo z nich nerozumí, ba ani ti mluvčí, ... :) No, svědectvím či znamením pro ty zvenčí je to rozhodně v jiném smyslu, než pro ty uvnitř - ti vědí proč se tak chovají a je to pro ně znamením jejich zasvěcenosti. 
Nikomu srozumitelné jazyky jsou tedy znamením spíše pro ty takto věřící a nikoliv nevěřící. Jó jinak by to bylo, kdyby mezi ně přišel nekřesťan cizinec a slyšel je hovořit v řeči svého národa nebo rodiny. Ale to u křesťanů, vykládajících si 1.kor 14 po svém, není.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:56:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, tak to vytkni Pavlovi, že to napsal špatně :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:06:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebo jen nerozumíš o jaké jazyky mu v tom 'Korintu národů a národností' šlo a o jaké budování a o jaký užitek mysli. Ale to bych si už nechal pro sebe ( a sorry - Tebe u tvého ;)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:46:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak stejně lze rozumět slávení a chválení Boha  v letničních či charizmatických shromážděních.
I když se tam sem tam dá zaslechnout pár slov v cizím jazyku.


K nám chodí do sboru Číňané, Iránci, Arménci  - také se nahlas modlí, nikdo jim nerozumí.
A také je nikdo nepeskuje, že se nemodlí srozumitelným jazykem, a všichni radostně na závěr modlitby řeknou AMEN .


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:00:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K vám chodí číňani? 
😀]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:28:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Yes


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:54:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co eskymáci? Ty tam máte taky? ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:17:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však jsem psal, že tohle je ok. Ono by bylo přeci divné, kdyby se Číňan modlil česky, když česky česky neumí, a jen pochytil pár českých sliv, jejichž význam nezná :) Pro mne by to bylo asi tak, jako bych se perfektně naučil číst, psát a vyslovovat hebrejská slova, ale nerozuměl bych jim. I to lze :) Ale vykřikovat a promlouvat jazykem, kterému ani sám nerozumíš, to už je snad o dost jiném. Nebo je to to samé? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:40:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Ale vykřikovat a promlouvat jazykem, kterému ani sám nerozumíš, to už je snad o dost jiném. ---Ale pochop, že to se modlí v tobě duch - Duch svatý.
A Duch lépe ví o co se modlit, než naše mysl.  Ta je velmi omezena.


No, ale co jsem tím příkladem Číňanů a jiných cizinců, kteří se modlí pro nás ostatní nesrozumitelně, chtěl říct.
Ukazuje se na tom totiž, že to nikoliv ta nesrozumitelnost je hlavní příčinou toho " "pohoršení a pobouření" a celého humbuku jak je i tady vidět, ale ta skutečnost, že lidé ,troufám si říct, kteří nerozumí věcem Ducha svatého, sami v životě nic s Duchem svatým neprožili a neprožívají, jsou vyloženě na to, co koná Duch svatý, na jakýkoliv jeho projev, hrozně vysazeni a alergičtí.
Ta "nesrozumitelnost" je pouze zástupný problém.
U nás ve sboru jedna sestra se občas modlí i "nahlas", tedy veřejně, ale modlí se tak potichu, že ani ti co jsou od ní tak 1 m ji nerozumí a dáváme si všichni pozor a špicujeme uši, kdy máme říct Amen.  A nikdo ji to nijak nevytýká, že se modlí "v nesrozumitelném jazyku" :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:47:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
   Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:14:17 CEST
   (
   O uživateli | Poslat zprávu) )

   My máme v našem sboru jiný problém.

   Náš sbor není vyloženě letniční ani charizmatický.  I když ve svých začátcích před 100 lety byl. Je totiž v CB.
   Moc bych si přál, aby zdravě letniční či charizmatický byl.  Aby se vrátil více ke svým kořenům. K Božím kořenům, jak jsou popsány v NZ.

   Aby Bůh mocně působil mezi námi, abychom nebyli tak často bezradní při nějakých větších problémech, a abychom vždy byli plní horlivosti, nadšení a chvály pro našeho Otce v nebi a Ježíše Krista, našeho spasitele a Pána.

   Jen relativně málo členů vnímám jako otevřené na moc Ducha svatého, na jeho působení, na jeho dary.
   Ale mám radost, že se to začíná posouvat správným směrem a že Bůh probouzí některé lidi, většinou mladé, ...

   A jinak mám velkou radost z toho, co vidím že Bůh koná mezi povětšině mladou generaci (ale nejen) mezi katolíky v Polsku.  Ještě 4 měsíce zpět bych se nikdy takto o katolících nevyjadřoval :-)
   Odpovědět ]]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:51:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ať ti Bůh žehná Myslivče.  Mám tě rád.

A ať Duch svatý tě dovede do nebe. Tam budeme společně Boha slávit. Andělskými jazyky :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:44:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano :)

Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev.  6 [www.obohu.cz]Tedy, bratři, kdybych k vám přišel a mluvil jazyky, co vám prospěji, když bych k vám nepromluvil ve zjevení, v poznání, v proroctví nebo vyučování?  7 [www.obohu.cz]Stejně je tomu i s neživými nástroji vydávajícími zvuk, ať už s flétnou nebo s lyrou Kdyby nevydávaly různé tóny, jak by se poznalo, co se na flétnu nebo na lyru hraje?  8 [www.obohu.cz]A kdyby polnice vydala nejasný zvuk, kdo by se chystal k boji?  9 [www.obohu.cz]Tak i vy: Jestliže jazykem nevydáte jasné slovo, jak se pozná, co bylo řečeno? Neboť budete mluvit do větru.  10 [www.obohu.cz]Vždyť na světě je tolik druhů jazyků, a žádný není bez významu.  11 [www.obohu.cz]Jestliže neznám význam jazyka, budu cizincem pro toho, kdo mluví, a ten, kdo mluví, bude cizincem pro mne.  12 [www.obohu.cz]Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve.  13 [www.obohu.cz]Proto kdo mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl také vykládat.  14 [www.obohu.cz]Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku.  15 [www.obohu.cz]Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.  16 [www.obohu.cz]Neboť kdybys dobrořečil jen duchem, jak by mohl přítomný prostý člověk k tvému díkůvzdání říci ‚Amen‘, když neví, co říkáš?  17 [www.obohu.cz]Ty sice dobře děkuješ, ale ten druhý tím není budován.  18 [www.obohu.cz]Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni;  19 [www.obohu.cz]ale v církvi — abych poučil i druhé — chci raději promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov v jazyku.  20 [www.obohu.cz]Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.  21 [www.obohu.cz]V Zákoně je napsáno: ‚ Jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Pán.  22 [www.obohu.cz]Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící.  23 [www.obohu.cz]Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte?  24 [www.obohu.cz]Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen.  25 [www.obohu.cz]Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce, a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná: ‚Vskutku, mezi vámi je Bůh!‘  26 [www.obohu.cz]Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování.  27 [www.obohu.cz]Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá.  28 [www.obohu.cz]A jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu.  29 [www.obohu.cz]Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují.  30 [www.obohu.cz]A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne.  31 [www.obohu.cz]Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni.  32 [www.obohu.cz]Duchové proroků se podřizují prorokům,  33 [www.obohu.cz]neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech shromážděních svatých,  34 [www.obohu.cz]vaše ženy nechť ve shromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; ať jsou podřízené, jak praví i Zákon.  35 [www.obohu.cz]Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromáždění.  36 [www.obohu.cz]Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?  37 [www.obohu.cz]Považuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka, ať uznává, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání.  38 [www.obohu.cz]Jestliže to někdo neuznává, sám nebude uznáván.  39 [www.obohu.cz]A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.  40 [www.obohu.cz]Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

Rosmano, můžeš nějak z toho vyložit, že by ten, kdo hovoří v těch 'jazycích', nebyl schopen svá ústa zastavit a zmlknout? Nebo že by bez vykladače měl hovořit nahlas?
A můžeš z toho pochopit, že se nejedná u těch jazyků o neznámé řeči národů? (nepředpokládám :( 
Má mysl je bez užitku ... to je spíše příklad pro porozumění pro ty, kdo svou řečí nebudují druhé a žvaní ve svém jazyku, kterému nikdo nerozumí - návaznost na to 'být cizincem v řeči cizinci' a také na příklad z 'Zákona'. 
Nebraňte mluvit jazyky ... v souvislosti se ztišením, když není vykladače toho jazyka - mluví k sobě a B-hu.
Vše k budování, k užitku druhým .. to mělo být pro apoštola dospělácké.
Modlí se v Tobě Duch :) No, modlíš se ty, dokonce když zavřeš ústa, nepromluví. A pakli tvá mysl je bez užitku ...
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 15:07:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tele,

Těmi kapitolami jsem byl nejvíce  osloven a fascinován krátce po mém obrácení a poznání Boží milosti, tak v létech 1971 - 1974.

Jasně že rozumím tomu, že nejvíce je žádoucí a potřebné prorokování.
A nemysli si, že tady budu bojovat do roztrhaní těla za to, aby se veřejně modlilo v jazycích. Vůbec ne.
Ale za mě mohu říct, že bych to naopak uvítal, kdyby aspoň sem tam se někdo třeba tlumeně při modlitbě někoho jiného modlil a přimlouval v jazyku. 
Jen se divím lidem, kteří na to občasné zaznění kousíčku modlitby v jazycích jsou tak alergičtí.
Mě to tedy nevadí vůbec. Je to daleko lepší, než když spousty lidí se veřejně nemodlí vůbec. A roky.
Jsou podle mě nějak svázáni, nemají svobodu v Duchu, neprožívají Boží blízkost, nemají žádnou vděčnost.

A přál bych všem, aby se mohli v jazyku soukromě modlit a byli tak budování. Jako ap. Pavel.
Jsem schopen pochopit všechno, i to, že by mohl svá ústa zastavit a zmlknout.
Ale nechápu proč by to v atmosféře Boží přítomnosti a oslavování z celých srdcí Boha musel dělat.
Vzájemná služba má větší hodnotu, když je to služba Ducha, projevy Ducha, než pouze rozum a mysl.
Budováním rozumu a mysli to začíná, pokračuje bezduchou literou a končí duchovní smrtí.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:25:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
rosmano, proč jsi neodpověděl na Myslivcovy a mé komentáře týkající se tvého vlastního svědectví, tzn. svědectví z první ruky o tom, co dělá Bůh ve tvém životě a skrze tebe v životech lidí kolem tebe?
Proč ignoruješ příkazy apoštola Pavla ohledně mluvení v jazycích?
Proč tak sveřepě a tvrdohlavě obhajuješ letniční a charizmatické hnutí, které svou stagnací svědčí o tom, že není z Boha, Jehož život a konání se ve všem vyznačuje růstem a rozvojem?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:41:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To se mám jako pochválit, nebo jak to myslíš ? :-)

Příkazy ap. Pavla ohledně mluvení v jazycích neignoruji.
Dost jasně jsem zde ve více příspěvcích své stanovisko popsal.

O té stagnaci (či domnělé stagnaci) jsem už ti něco psal.

V roce 1900 - 0
V roce 2000 - 100 000 000
V roce 2018 - 700 000 000

Tomu ty říkáš stagnace ?

Jak potom říkáš té vaší skupině ?
A všem ostatním církvím ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:51:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A statistiky ohledně fluktuace máš taky? 

Je to naprosto stejné jako v řkc. Každý vodou pocákaný je automaticky člen do počtu, stejně jako je do počtu automaticky člen každý kdo přes "průtokáč" charisma show jednou proteče. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:02:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A vás je kolik Myslivče ve vašem církevním společenství ?  

1 ?    :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:14:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo hochu, tak tuto statistiku si vede Bůh. Na to se musíš zeptat Jeho. 


Uvědomuješ si,  že tvoje otázka je dvojnásobně nepřipustná.  Každý kristovec ví, že počtu věrných Bohu ví jenom Bůh,  proto by se nikdy tak jako ty neptal.  A ty ses přesto zeptal, a sám sobě jsi zlobolně odpověděl. 
Rosmano, tyto tvoje reakce, o tvém duchovním stavu vypovídají velmi zřetelně. ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:22:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


A ty tvoje reakce Myslivče hovoří o čem ? :-)

Pod pláštíkem "suprduc*****sti" zakrýváš věcí a mlžíš, protože se za ně stydíš :-))

Jak funguje u vás to, jak říká Pavel
26 [www.obohu.cz]Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování.

Jak se navzájem budujete ? Jde to, když vás je 1 ?
Nebo kolik se vás schází ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:34:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
   Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:14:17 CEST
   (
   O uživateli | Poslat zprávu) )

   My máme v našem sboru jiný problém.

   Náš sbor není vyloženě letniční ani charizmatický.  I když ve svých začátcích před 100 lety byl. Je totiž v CB.
   Moc bych si přál, aby zdravě letniční či charizmatický byl.  Aby se vrátil více ke svým kořenům. K Božím kořenům, jak jsou popsány v NZ.

   Aby Bůh mocně působil mezi námi, abychom nebyli tak často bezradní při nějakých větších problémech, a abychom vždy byli plní horlivosti, nadšení a chvály pro našeho Otce v nebi a Ježíše Krista, našeho spasitele a Pána.

   Jen relativně málo členů vnímám jako otevřené na moc Ducha svatého, na jeho působení, na jeho dary.
   Ale mám radost, že se to začíná posouvat správným směrem a že Bůh probouzí některé lidi, většinou mladé, ...

   A jinak mám velkou radost z toho, co vidím že Bůh koná mezi povětšině mladou generaci (ale nejen) mezi katolíky v Polsku.  Ještě 4 měsíce zpět bych se nikdy takto o katolících nevyjadřoval :-)
   Odpovědět ]]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:38:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpovídám za Myslivce, odpovídám za sebe.

Jak se navzájem budujete ? 
Takto 1K 14:31 - Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. A to se zřetelem na první a pátý verš téže kapitoly - Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev.
A to proto, že dar jazyků není dán každému, ale prorokovat můžeme všichni - viz 1K 12:30-31 Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Vy však usilujte o větší dary milosti.
Prorokování svým způsobem odpovídá daru mluvení v jazycích + výklad jazyků. a je dán každému věřícímu v Krista

Nebo kolik se vás schází ? Na tom vůbec nezáleží.

Tož tak.
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:40:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se mám jako pochválit, nebo jak to myslíš ? :-)

Ty považuješ svědectví za pochválení se? Ty nevíš, co je svědectví? Ty nejsi svědek Pána Ježíše Krista? Ty jsi nepřijal moc Ducha Svatého, abys byl Jeho svědkem? Ty jsi nebyl pokřtěný v Duchu Svatém?

Příkazy ap. Pavla ohledně mluvení v jazycích neignoruji.
Dost jasně jsem zde ve více příspěvcích své stanovisko popsal.

Ve svých příspěvcích svědčíš právě o té ignoranci a nejsem jediný, kdo ti to vytknul.

O té stagnaci (či domnělé stagnaci) jsem už ti něco psal.

V roce 1900 - 0
V roce 2000 - 100 000 000
V roce 2018 - 700 000 000

Kde jsi vzal ta čísla? Je možné jim věřit? A i kdyby byla správná, nevypovídají o růstu v životě v Kristu Ježíši.

Tomu ty říkáš stagnace ? Tomu říkám manipulace.

Jak potom říkáš té vaší skupině ? Nevím, o jaké skupině mluvíš?
A všem ostatním církvím ?

Církev je jen jedna - jedna všeobecně (univerzální - Tělo) a jedna místně (místní vyjádření Církve, Těla). Neznám, nevím, co si představuješ pojmem "ostatní církve", v Bibli ho nenajdeš. V Bibli najdeš v množném čísle jen místní církve v městech nebo regionu (Galácie, Judsko apod.).


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 14:38:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Willy,
ale to by bylo na moc dlouho a bylo by to velmi košaté.

A svá svědectví (aspoň úryvky) jsem tu v posledních 2 letech dost často psal. A i předtím, ale ne tak často.

Z posledního období -

jsem moc vděčný Bohu, za zkušenost, kterou jsem prošel za poslední 3 roky. Je to takové pro mne teď nové období.
Před 3 lety mi byla diagnostikována rakovina prostaty.
v listopadu 2016 jsem měl jít na operaci, nicméně na předoperačním vyšetření mi zjistily nějaké moc špatné hodnoty u štítné žlázy, takže operace musela být odložena.
Absolvoval jsem intenzivní léčbu štítné žlázy - i tam endokrinolog netušil, jak to dopadne,jestli medikace zabere a jestli nebude třeba ozařování.
Kromě toho mám od roku 2015 diagnostikovanou arytmii srdce, měl jsem kvůli tomu přechodný ischemický záchvat (slabší mrtvičku), beru léky na ředění krve a ještě nějaké další.
Na urologii jsem pravidelně docházel ke konzultaci a informoval o  vývoji se štítnou žlázou. Výsledky se lepšily, nicméně přesto mě urolog začal viklat s tím, že jsem hodně rizikový a že by mi operaci moc nedoporučoval. (Předtím ovšem mi tvrdili, že operace je nejlepší).
Nicméně stavěl to tak, že já se mám rozhodnout.
Na kontrole v lednu 2017 se mě zase ptal, já jsem byl připraven mu už říct, že tedy dobře, půjdu na onkologickou léčbu.
On ale k mému překvapení sdělil, že dobrá, tak mi na tu operaci termín dá.
V únoru 2017.
No a já už jsem nechtěl couvnout, ačkoliv mi ta rizika otevřeně popisoval. Řekl, že si připraví 4litry krve na transfůzi a nějak to snad zvládnou.
Ale také řekl, že se obávají pooperačních komplikací.
A v takovém rozpoložení jsem očekával na termín operace.
No a poslední den před nástupem do nemocnice jsem se rozloučil s manželkou a dcerou s rodinou, kteří bydlí u nás, a tušil jsem, že se už z nemocnice nemusím vrátit. Bylo to tak 50:50.

Navštívila mě sestra se švagrem, spolu jsme si povídali, četli z Písma a já jsem před nimi vyznával ještš nějaké své temné věci, které mě tížily. Vnímal jsem, že se až tak neraduji do nebe, že nejsem nadšený z toho, že Pane, já už tam budu u tebe na věky. Vnímal jsem to spíše tak, že se tam propadnu hanbou, že tam budou svatí Boží lidé a co já, jak tam obstojím před neskonale svatým Bohem. Vnímal jsem svou neužitečnost po léta svého křesťanského života, vlažnost, život častokrát pro sebe, pro své plány a práci. A tak jsem volal k Bohu ze své veliké nouze.
Ne až takaby mě uzdravil a provedl tou operací, ale ať mohu s radostí stanout před Ježíšem, před Boží tváří, ať mě dokonale přioděje svým bílým rouchem své spravedlnosti a svou krví.
No a pak se začaly dít věci.
Měl jsem takový úplně zvláštní a nádherný pokoj. Druhý den ráno mě zeť odvezl do nemocnice, a měl jsem pořád pokoj.
Celý den přípravy Pán stál při mě a druhý den ráno jsem měl jít první na operační sál.
Už už  během 2 - 3 minut mě tam měli odvézt, když najednou vletěla na pokoj staniční a sdělila, že dle výsledků z laboratoře mám nějak moc naředěnou krev, kterou mi brali asi pře 1,5 hod.
Vzala mi ještě jednou krev, jestli nedošlo k nějaké chybě, ale už bylo jasné, že budu dále čekat.
Pak přišel urolog operatér a sdělil, že budou muset operaci odložit. Já jsem to zkoušel domluvit, zda by to nešlo za nějaké 2 dny, ať nemusím zase domů a znovu třeba za týden zpátky, ale urolog říkal, že je nutno tu krev pořádně došetřit, že to konzultoval na hematologii a jsou tam možné různé příčiny. Takže mě z nemocnice propustili. Asi měsíc se šetřila krev - byla zjištěna přítomnost nějakého inhibitoru, který zvyšuje riziko trombózy. Urolog po tom zjištění už kategoricky operaci odmítl. (z toho se dá usoudit, že kdyby operace proběhla, asi bych už nebyl mezi živými).
No a začal jsem docházet na onkolobii, kde mi nasadili hormobální léčbu a po půl roce radioozařování. Pak ještě do března 2018 pokračovala hormonální léčba. A výsledky léčby jsou moc dobré. Chodívám na kontroly na onkologii i na kardiologii, ale jsem dostatečně zdráv a dobře se cítím.
No, ale to nejdůležitější na tom je, že po tom návratu z nemocnice Bůh takovým úžasným způsobem začal ke mně přes své slovo mluvit. Ne že bych ta slova předtím neznal. Byl jsem častokrát (i nadále bývám ) ohromem jeho úžasným slovem, obzvlášť apoštolské listy ke mně moc a moc hovořily a hovoří. No a jsem si dalece více vědom toho, že Evangelium je mocí Boží každému, kdo věří. A jak je důležité zvěstovat Boží slovo, které má tu moc zachránit hříšníky. A každému jsem svědčil a svědčím o tom, že Bůh je bohatý (štědrý) ke všem kteří Ho vzývají. (Řím 10).
A prožívám téměř neustále vděčnost a radost za všechny úžasné Boží dary, za spasení, za nebe, za příbytky v nebi, které nám Ježíš odešel připravit. No a podle toho také se moc změnil můj modlitební život. 
Je to téměř vždy ohromná radost, když mohu ze srdce Bohu Otci děkovat a slávit Jeho jméno.
Není nic úžasnějšího.
No a tak jsem i ve sboru ve všech společných modlitebních chvílích vždy nejhlasitější já :-) (bývá nás kolem 80). A mám ty lidi takovým novým způsobem rád a chci společně s nimi bojovat dobrý boj víry. Protože máme společné spasení, jednoho Otce v nebi a stejného Pána Jěžíše Krista.
A jsem moc rád, že se mě dost lidí vyptávalo, co se to se mnou stalo - a tak jsem jim mohl svědčit o tom, jak Bůh je bohatý a štědrý ke všem, kteří Ho vzývají. A že je náš úžasný milující Otec v nebi. Také docela mnoho lidí mi říká, jak je moje modlitby budují a inspirují, také na modlitebních a biblických hodinách přes týden je mě vždy všude plno. Ty hodiny jsem začal  většinou i vést. Občas mám slovo i v nedělním shromáždění a svědčím a burcuji své bratry a sestry k dobrému boji víry, k vytrvalosti v modlitbách a tak dále. Bůh mi zřetelně ukazoval témata . která mi z Písma až vyskočila do očí, že je nutné o nich hovořit.

No a tak dále a tak podobně.

No a tak moji touhou je nežít už nikdy pro sebe, být vždy plný radosti, vděčnosti a horlivosti pro Pána. Aby oheň Ducha svatého hořel v mém srdci neustále a aby byl silnější a větší a zapaloval i ostatní, kteří jsou kolem mě.


Nechtěl jsem to psát, no ale dobře.
Nestydím se za Evangelium, protože je mocí Boží ke spasení každému kdo věří. Židovi, Řekovi, Čechovi , Polákovi. I mně !

Sláva Bohu, mému Otci]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 14:56:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drž se, rosmano.
Vím o čem píšeš.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 15:09:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Díky :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 16:47:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 17:12:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 22:01:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, promiň, ale ještě nedozvučely vzpomínky na šoa (vzpomínání o Jom hašoa 2.5.).
A tak mi ty chvály edómu evokují vzpomínky:
https://m.youtube.com/watch?v=b3KOOozeUFk&list=RDEMnv1fpPL-9j5KN_r4RCNxtQ&index=3
https://m.youtube.com/watch?v=b3KOOozeUFk&list=RDEMnv1fpPL-9j5KN_r4RCNxtQ&index=3
https://m.youtube.com/watch?v=P_rTHdUBIWI&list=RDEMnv1fpPL-9j5KN_r4RCNxtQ&index=1
https://m.youtube.com/watch?v=UcDKIuAVZQY&list=RDEMnv1fpPL-9j5KN_r4RCNxtQ&index=2
https://m.youtube.com/watch?v=nS6xiXpkDZ8&list=RDEMnv1fpPL-9j5KN_r4RCNxtQ&index=4
(A mmochodem Pláč Jeremijášův)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 22:39:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, je to hrozné, smutné, nad chápání.  6 000 000.

V Yad Veshem jsem byl v dubnu 1998.


Mohu ti ale (nevím jestli se to teď hodí) sem dát radostné židovské písně ? (židovsko křesťanské písně, pardon)
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 22:54:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"non-židovsko"Křesťanské :( 
Ale vím, že tomu neporozumíš.
Byla doba, kdy jsem zakusil, ale byl to krátký mezistupeň.
Když vzpomenu, jsou to poamerikanizovaní charismatikové křesťané. Non-Židé.
Už bych nezkoušel, žádný rozdíl mezi ROFC a jimi.
Ale tedy veselejší:
https://m.youtube.com/watch?v=ckVYO9oI8vc]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 23:08:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Super buřinky :-))


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 05. květen 2019 @ 08:06:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tahle videa je ovšem něco jiného. Ti mladí zpívají moc krásně a tohle je opravdu vlivem působení Boha. Tohle nemůže nikoho poškodit a navodí lepší emoce než nějaký rock, co hrají v dnešní době zdrogovaní lidé. Ale i ty emoce je třeba mít pod kontrolou- A jinak k Tvému zdraví. Dost mne to zabolelo, že jsem byl na Tebe takový. Já jsem autor toho článku. Omlouvám se  moc za aroganci. Mít bolest a zkušenosti jako Ty, byl bych asi podobný jako Ty. Je dobře, že jsi v českobratrském sboru. Moje manželka prodělala rakovinu štítné žlázy a  ozařování pomohlo a stejně tak odebrání žlázy. Je ale fakt, že odebrání pak působí na srdeční činnost a zesiluje arytmii. Proto tě nechtěli asi žlázu operovat. Manželka bere léky, kde dávky musí být přesné, jinak ji moc tluče srdce. A na prostatu, slyšel jsem to od lidí,  zabírá léčka protonová. Sama operace štítné žlázy byla záležitost asi 4 dnů. Důležité je dobrá nemocnice, aby ji vyndali úplně celou. Nejlíp to dělají v Motole. Tam je i ozařování.To vůbec nebolí, Spolkneš radioaktivní tabletku a jsi 2 týdny v izolaci, protože záříš. Manželka to měla dvakrát a stejně tak další lidé v okolí a bez následků. Tak ať Tě Pán chrání. Bude to dobré. Myslím na Tebe. František.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2019 @ 13:00:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Děkuji ti Františku. Nemáš se za co omlouvat.  Nic takového se nestalo. Je pravda, že se tu dost často různí diskutující škádlíme a všelijak špičkujeme. Jsem rád, že jsi schopen reflexe.
Důvěřuj Bohu. A vzývej Jeho jméno. On je opravdu bohatý a štědrý ke všem, kteří ho vzývají. I k tobě.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 22:53:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snad Ti to dobře dopadne Rosmano a ještě nějaký pátek tu pobudeš. Kdo by tu pak zastupoval letniční? :)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 23:28:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky :-)
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2019 @ 16:55:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


V roce 1900 - 0
V roce 2000 - 100 000 000
V roce 2018 - 700 000 000

Kde jsi vzal ta čísla? Je možné jim věřit? A i kdyby byla správná, nevypovídají o růstu v životě v Kristu Ježíši.

Ta čísla jsem sám nezjišťoval, ani by mě to nenapadlo.
Ale ke svému překvapení jsem je zjistil náhodou od nepřátel letničně charizmatické zbožnosti - od ortodoxních katolíků v Polsku, kteří kvůli celému procesu pentekostalizace docela panikaří a o katolickou církev v podobě jak je/byla tradičně vnímána so hodně obávají.
Tento kněz se o tyto věco zajímá asi 10 let. Stačí prvních 5 - 6 minut:Najednou ta čísla nevypovídají o růstu v životě v Kristu Ježíši ?
Před chvíli to bylo ze tvé strany ještě takto:

---letniční a charizmatické hnutí, které svou stagnací svědčí o tom, že není z Boha, Jehož život a konání se ve všem vyznačuje růstem a rozvojem?---

A jak, čím, jakými metodami se tedy dokládá růst a rozvoj ?


---Jak potom říkáš té vaší skupině ? )
Nevím, o jaké skupině mluvíš?

Mluvím o církvi v místě v Brně. 
Jak je to s rozvojem nebo stagnaci církve v místě v Brně ?A jak potom říkáš všem ostatním církvím ?

Církev je jen jedna - jedna všeobecně (univerzální - Tělo) a jedna místně (místní vyjádření Církve, Těla). Neznám, nevím, co si představuješ pojmem "ostatní církve", v Bibli ho nenajdeš. V Bibli najdeš v množném čísle jen místní církve v městech nebo regionu (Galácie, Judsko apod.).----


Kromě tohoto pohledu, který je spíš virtuální, ale existují v ČR církve jako:
ŘKC
ČCE
řeckokatolická
ECAV
Jednota bratrská
Pravoslavná církev
SCEAV
Starokatolická církev
Církev husitská
BJB
Církev adventistů
Církev bratrská
Církev metodistická
Křesťanské sbory
Luterská evangeliská církev AV
Křesťanská společenství
Církev živého Boha
Církev Nová naděje
Církev Slovo života
Církev víry
Armáda spásy


Jak vidíš rozvoj nebo stagnaci v těchto církvích ?

U jedné církve univerzální se asi rozvoj nebo stagnaci dá těžko popsat.
A u těch místních církví, které jsou spíše virtuální, a moc se ani neví, ve kterých místech existují a ve kterých ne, asi také. 
Nebo pokud jo, tak jak je to u nich s tím rozvojem nebo stagnací ?

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. květen 2019 @ 18:18:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak, čím, jakými metodami se tedy dokládá růst a rozvoj ?

Metodami? Kam chodíš na takové nápady? Ten růst a rozvoj je v životě, v Duchu i v počtu věřících v Krista.

Mluvím o církvi v místě v Brně. 
Jak je to s rozvojem nebo stagnaci církve v místě v Brně ?

To se zeptej někoho kompetentního. Víš, kdo to je?

Kromě tohoto pohledu, který je spíš virtuální, ale existují v ČR církve jako:

Ten pohled není virtuální, nýbrž biblický, Boží. To, co tys vyjmenoval, nejsou církve.

Jak vidíš rozvoj nebo stagnaci v těchto církvích ? 

Vzhledem k tomu, že to nejsou církve, tak jedině zánik.

A u těch místních církví, které jsou spíše virtuální, a moc se ani neví, ve kterých místech existují a ve kterých ne, asi také. 
Nebo pokud jo, tak jak je to u nich s tím rozvojem nebo stagnací ?

Místní církve v Pánově obnově nejsou virtuální a Pán Ježíš o nich dobře ví úplně všechno, neboť jsou v Jeho srdci a buduje je, jako Tělo v Jeho lásce.
Tím se naplní Jeho proroctví z Matouše 16,18:


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2019 @ 19:21:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pochopil jsem Willy, že nemá smysl se s tebou o čemkoliv vybavovat.
Užitečné poznání.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. květen 2019 @ 20:38:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
??
Pro tebe nemá smysl bavit se s bratrem v Kristu? To jako fakt? To bys řekl nahlas i před Pánem Ježíšem v Jeho přítomnosti? Řekl bys: "Pane, s tímto bratrem nemá smysl se vybavovat."?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2019 @ 21:03:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
a ty považuješ to, cos mi napsal výše, za odpověď ?

Já bych se za takovou odpověď styděl.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. květen 2019 @ 21:14:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... a ty považuješ to, cos mi napsal výše, za odpověď ? Samozřejmě.

Já bych se za takovou odpověď styděl.  No a ? Já nevidím důvod se za ni stydět.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2019 @ 12:49:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak já ti Willy, řeknu v kontextu toho, co si zde tvrdil  v úvodu:

--- Proč tak sveřepě a tvrdohlavě obhajuješ letniční a charizmatické hnutí, které svou stagnací svědčí o tom, že není z Boha, Jehož život a konání se ve všem vyznačuje růstem a rozvojem? ---

že:
1) neobhajuji letniční či charizmatické hnutí jako takové, obhajuji všechno to, co je správné dle mého poznání a zkušenosti z důvodu souladu s tím, co je psáno v NZ

2) jestli tvrdíš o překotném rozvoji letničního či charizmatického hnutí že je to stagnace, která svědčí o tom, že není z Boha, a přitom neuvedeš žádná jiná kritéria jak ten růst a rozvoj zjistit či hodnotit, tak jsi popletený ignorant a demagog

3) jestli nejsi ochotný doložit růst a rozvoj  církve v místě (Pánovy obnovy) na důkaz nestagnace, jakože stagnaci vytýkáš letničnímu a charizmatickému hnutí, a kličkama jen mlžíš abys nic reálného o církvi v místě neřekl, pak

na tom stejném principu, který jsi tady zavedl a tady používáš, jenže nyní na rozdíl od tebe oprávněně podle skutečné stagnace tvrdím já, že ta tzv církev v místě (Pánova obnova) dle stagnace a absence růstu  a rozvoje (dle tvých kritérií) se jeví, že není z Boha.
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 06. květen 2019 @ 01:06:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... a ty považuješ to, cos mi napsal výše, za odpověď ?

A ty považuješ za slušné a nestydíš se odpovídat na legitimní otázky otázkou?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:05:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Použil jsem ho já a nekopíruji Františka, ale apoštola, který užil příměr o dětech a bláznění (spíše blouznění). ---

A ap. Pavel, když říká, že děkuje Bohu, že mluví jazyky více než všichni ostatní, tak tím chce říct, že je vděčný Bohu, že více blázní (blouzní) ?


--- K dětem - žvatlají, že napodobují, ale postupně se učí vyslovovat správně, rozumí slovům a tomu, co říkají a také jim rozumí pak ti druzí. Děje se to v letničních hnutích?  ---

2 [www.obohu.cz]Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. 
4 [www.obohu.cz]Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe,

Z těch vyjádření Pavla je zřejmé, že jazyky nejsou pouze pro nějaké dětské iniciační období, kdy až více zmoudří, už se budou modlit pouze tak, aby rozuměli tomu, co říkají.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:45:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je tvůj hodně tendenční výklad. Soustavně se vyhýbáš jasně vytýčeným APOŠTOLSKÝM pravidlům ohledně správného užívání jazyků! 

Má to snad znamenat, že ignoruješ slova božích poslů?! 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:01:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Šaul, byl-li vzdělaný a fazej, a pak-li i učitel (rabi), určitě musel umět hodně řečí.
Rosmano, dětské je chování, jednání, používání toho daru ne v soukromí nebo 'v duchu' ve veřejnosti, nebo bez překladu, výkladu. Ač nerozumím a nemluvím maďarsky, rozhodně bych se snažil, když už, dorozumět alespoň dostupnými srozumitelnými prostředky, nikoliv češtinou.
Ten babylón je znatelný. ;)
Ale jinak, nic proti, a rozhodně ne proti Tobě. Jen pohled zvenčí (uvnitř jsem už byl, ale asi nějak koukal zvenčí vždy). A když jsem o tom kázal, tehdy jsem musel z ROFC (postupně) odejít. A co po tom kázání bylo :) Snad při každé písni začali mumlat :)
No nic, i tak Ti fandím, abys to ustál.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:14:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

My máme v našem sboru jiný problém.

Náš sbor není vyloženě letniční ani charizmatický.  I když ve svých začátcích před 100 lety byl. Je totiž v CB.
Moc bych si přál, aby zdravě letniční či charizmatický byl.  Aby se vrátil více ke svým kořenům. K Božím kořenům, jak jsou popsány v NZ.

Aby Bůh mocně působil mezi námi, abychom nebyli tak často bezradní při nějakých větších problémech, a abychom vždy byli plní horlivosti, nadšení a chvály pro našeho Otce v nebi a Ježíše Krista, našeho spasitele a Pána.

Jen relativně málo členů vnímám jako otevřené na moc Ducha svatého, na jeho působení, na jeho dary.
Ale mám radost, že se to začíná posouvat správným směrem a že Bůh probouzí některé lidi, většinou mladé, ...

A jinak mám velkou radost z toho, co vidím že Bůh koná mezi povětšině mladou generaci (ale nejen) mezi katolíky v Polsku.  Ještě 4 měsíce zpět bych se nikdy takto o katolících nevyjadřoval :-)
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:27:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak je u tebe všechno jasné Rosmano, ty jsi pouhý SYMPATIZANT s letničáři a tvoje "moudra a zkušenosti"  máš nacucané z netu! 
Takže pro přiště raději mlč, a naslouchej,  když se ti zkušení baví o tom co znají a co zažili! ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:28:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tedy, nejlepší je, když se lidé podílejí na společné potřebě a každý se zapojuje rád.
Ale v tom už Ti přeci neporadím.
Z mé strany, už jsem psal, bych už to uzavřel.
Větší problém máš s křesťany zde.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:59:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, to máš pravdu.

Ale nepřekvapuje mě to :-)


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:23:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejlepší pokyny pro modlitbu dal sám Pán Ježíš. A tam není nic  o žvatlání nesrozumitelných  slov. je tam nástin i obsah a i o způsobu kde se modlit. Modlitba nemůže být divadlo. To, co jsem zažil, je bohužel podvod na lidech  a práce Satana a žádného Božího Ducha. A ti lidé, kteří shromáždění vedou, jsou služebníci Satana. Jim tohle vyhovuje. Omezit osobní spojení s Ježíšem. Ta shromáždění letničních je něco strašlivého. Žádný Boží Duch tam není.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 10:48:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No neznáš Písma ani Boží moc Františku.
Proto bloudíš.


Mar 16
 • 15 [biblenet.cz]A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
 • 16 [biblenet.cz]Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
 • 17 [biblenet.cz]Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:36:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmamo, co je to za ducha v jehož jménu Ducha svatého upíráš, doutnající knot dusíš, a křivě svědčíš? ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 11:54:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já nikomu Ducha neupírám, ba naopak, každému hojnost a plnost Ducha a radost v Duchu svatém ze srdce přeji

Ale poznám, kdy člověk mluví v souladu s Duchem svatým, z Ducha svatého, a kdy nikoliv.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:46:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale poznám, kdy člověk mluví v souladu s Duchem svatým, z Ducha svatého, a kdy nikoliv.

A jak to, že to nepoznáš u sebe a často zde v poslední době mluvíš v rozporu s Duchem Svatým a z jiného ducha?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:56:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ty mluvíš Willy z jiného ducha.

Ale přesto tě mám rád a tvé výpady mi nevadí. Modlím se za tebe.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:17:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Rosmamo: Já nikomu Ducha neupírám, ba naopak, každému hojnost a plnost Ducha a radost v Duchu svatém ze srdce přeji

To ty mluvíš Willy z jiného ducha.. .
.. .. 
Myslivec: Zase to tvoje zlovolné a nijak nepodložené tvrzení? !
Jak to víš, že Willy mluví z jiného ducha? Neuvedl si ani jednu souvislost, ani jeden argument,  ani jeden důkaz!  Co si to dovoluješ Rosmano, takto ostatní soudit? !
Co si to dovoluješ, jiným Ducha bezdůvodně upírat!? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 04. květen 2019 @ 15:05:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ty mluvíš Willy z jiného ducha. To není pravda.

Ale přesto tě mám rád a tvé výpady mi nevadí. Modlím se za tebe.

Ty považuje mé legitimní otázky za výpady? Proto na ně neodpovídáš? Nechci, aby ses za mne modlil; chci, abys změnil smýšlení podle Boha.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:07:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:  Myslivče ty vůbec neznáš Boží slovo. A ani Ducha svatého.

Ani netušíš jaké jsou ovoce Ducha svatého.
...
Myslivče, tak mezi námi - já si myslím že s Duchem svatým nemáš nic  moc společného ty :-).
...
...
nevěřím, že máš Ducha svatého
...
Bůh ve tvém podání nemá moc společného s Bohem ve Skutcích, v Evangeliích, v apoštolských listech.
...
Ty nemáš s Duchem svatým nic společného Myslivče.
...
Jen buď tak dobrý a raději nepoužívej o sobě pojmenování Kristovec :-).


Já nikomu Ducha neupírám, ba naopak, každému hojnost a plnost Ducha a radost v Duchu svatém ze srdce přeji
 

Myslivec: Lež má krátké nohy Rosmano. 
Pokochej se tím jak ze "srdce přeješ". 
Je docela tragické,  když ke svým zlovolným projevům a křivým svědectvím přidáváš smějící smajlíky. To je jistým znakem škodolibosti. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:11:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)))

No víš, přijde mi to úsměvné ten váš boj :-))


Já jsem vděčný Bohu za to,co mi v Kristu dal a dává, mám radost v Duchu svatém z toho, že mohu být Jeho svědkem, že Mu mohu sloužit. Že Ho mohu chválit a velebit - z toho mám vždy největší radost.


Ať ti milostivý Bůh rozjasňuje tvou každodennost.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:31:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano:
Já jsem vděčný Bohu za to,co mi v Kristu dal a dává, mám radost v Duchu svatém z toho, že mohu být Jeho svědkem, že Mu mohu sloužit. Že Ho mohu chválit a velebit - z toho mám vždy největší radost.

Myslivec: Tak buď vděčný i za to co Bůh dává všem, a to co jiným Bůh dal jim neupírej!  


Rosmamo: Ať ti milostivý Bůh rozjasňuje tvou každodennost.
Myslivec: Děkuji Rosmano jasu boží pravdy není nikdy dost.
A Tobě dá Kristus poznat pravdu Ducha, která Tě osvobodí. 
V modlitbě Ducha... 
Myslivec. ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. květen 2019 @ 12:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach, jo, Rosmano, dobře Tě v té sektě ovládají. Volí stejnou taktiku jako Satan na poušti s Ježíšem. Satan také používal verše ze Zákona. Pro spasení je důležitá víra a nikoli křest. Zločinec na kříži byl spasen na základě víry. A jeho křtem bylo to, že Pána veřejně vyznal. Dnešní křty v sektách Tvého typu jsou vlastně veřejným vyjádřením toho, že souhlasíš s učením dané sekty. S tím mám zkušenost třeba u adventistů. Pán Ježíš toto říká svým učedníkům a aby mohli v tehdejším světě lidi zaujmout, pak bylo třeba, aby učinili i zázrak. Lidé tehdy neznali Písmo a na základě čeho mohli uvěřit. Dnes lidé mají Písmo a znají dějiny. A proto na prvním místě je víra na základě slyšení z Písma, a ne pochybné " zázraky"  a celý ten bláznivý pořad.I Pán Ježíš byl se zázraky velice opatrný. Dobře věděl, že mnohé dokáže napodobit i Satan. A právě toto satanské působení se děje v Tvé sektě.  Uzdravovat jsou dnes schopni i lidé, kteří s náboženstvím nemají nic společného. Nikde nemáme důkazy, že takové jevy se dál děly. A co se děje dnes není vylití Ducha, ale satanský vliv na křesťanství. Copak je příjemné vidět padající věřící, mrskající se na zemi, šíleného zpoceného kazatele, který se podivně řehtá, skáče po podiu a za ním hudba. To je projev nebe podle Tebe? Spíš pekla!!! To je stejné, jako když se lidé omámí drogami, což přece dělávali šamani. To vaše vystoupení je šamanské představení vzdálené pokornému a tichému Pánu Ježíši.  


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:04:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-)))

Františku, mám tě rád.
Kéž tě Bůh jednou vyvede ze tmy do světla. Rád bych tě potkal v nebi.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:11:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já Tebe také, ale čím to je, že každý vidíme pravdu jinak.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:13:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboj, Bůh je dobrotivý a plný milosti, On to bude měnit.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. květen 2019 @ 13:11:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já Tebe také, ale čím to je, že každý vidíme pravdu jinak.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. květen 2019 @ 07:54:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,
Rosmanovi vypadlo v citacích kus Písma, schválně jsi to přečti a budeš vědět jak se má křesťan mluvící jazyky nadpřirozenými ve společenství chovat.
Budeš vědět i jak se chovat nemá. A pokud se někdo chová, jak Písmo neučí, tak se může zaklínat jménem Pána zleva doprava a na faktu, že stojí mimo to nic nemění. A ty se tím nemusíš trápit, protože i toto se řešilo při vzniku církve a tak to není nic nového pod sluncem a již tehdy bylo pro nás zapsáno řešení, rozeznání,...
pokoj tobě 
Jirka]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:16:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano je stejný jako jehovisté. Věřím svým falešným učitelům. Je to smutné a důkaz, jak se Satan snaží odradit lidi od Pána Ježíše.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. květen 2019 @ 08:31:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku,
každý z nás má silnější a slabší stránky  a nejsem ve všech ohledech dokonalí.
Já chtěl ukázat,že odpovědi na tvá trápení jsou dávno v Písmu. A pokud Písmo říká jak se mají lidé ve společenství chovat a pokud se tak někteří nechovají, tak je závěr jasný.
A navíc je opravdu vidět, že nejde o nový problém, že Hinnové byli již v prvotní církvi... a ani oni ji nedokázali zničit, tak ani dnešní ji nezničí.
Já jsem rád, když lidé zjevují co je v nich. Ber to Františku pozitivně, Hinn a spol jsou falešní svůdci a podvodníci a každý kdo je gramotný to může lehce uvidět.
Ti co jsou svedeni, to nikdy vidět nechtěli, ti šli jen za tím po čem sami toužili. Bůh nenechá nikoho zbytečně zahynout, ale máš také pravdu, že díky těmto excesům je v porouhání jméno Kristovo i mezi pohany...]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 14:13:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Naletěl jsi Myslivče na herezi zvanou cessationismus. To je ze tvých slov více než zřejmé !

Jsi si tím jistý? Mně to z toho zřejmé nijak nebylo. Ani to z toho nijak nevyplývalo. Spíše to vyplývá z úzkoprsého letničního myšlení, které mi je velmi dobře známé.

//Nevěřím v divy které ty považuješ za zázraky, věřím Bohu vykonavateli zázraků. Věřím Bohu, a ne divům!

A co se Ti na tom nezdá? U letničničních jsem zažil tolik divů, co nebyly zázraky... Viz mé zmínky o Freidzonovi, zda na GS.

//Tak k tomu bych ti rád řekl, že věřím v divy a zázraky, které Boží slovo v Novém zákoně (ostatně i ve starém) považuje za zázraky.

Tak proč věříš letničním? Nebo proč se k letničně-charizmatickému hnutí hlásíš?

Formulaci "věřím v divy" bych se být Tebou vyhnul. Věříme, přece v Boha, nebo-li Bohu. Jak pak jde ruku v ruce s tím Tvá formulace?


"Píšeš: Věřím Bohu, a ne divům !      --- Tu formulaci sis ovšem záměrně vymyslel a přibarvil sám.  Já jsem nikde nepsal, že věřím divům (a ne Bohu)."]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 17:19:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Naletěl jsi Myslivče na herezi zvanou cessationismus. To je ze tvých slov více než zřejmé !

Jsi si tím jistý? Mně to z toho zřejmé nijak nebylo. Ani to z toho nijak nevyplývalo. Spíše to vyplývá z úzkoprsého letničního myšlení, které mi je velmi dobře známé.

Vyplývá to z toho:
No, a k těm biblickým veršům které zmiňuješ abys dokázal tvůj neobhajitelný životní omyl.
Ano, v začátcích, tedy za doby prvocírkve, se boží slovo šířilo za mocného působení Ducha, a Bůh činil znamení.
Ale taky si všimni, že poslední verš je v minulém čase. Že je o tom co bylo tehdy, co bylo účelové proto, aby se boží slovo a milost rozšířilo/a.
Postupným duchovním vývojem došlo k tomu, že křesťané začali všeobecně Kristu věřit v pravdě Ducha. To byl cíl všech těch zázraků a božích znamení v prvocírkvi.

Btw: Co je to úzkoprsé letniční myšlení ?
      Ve kterých společenstvích, církvích, mají širokoprsé myšlení ? Čím se od úzkoprsého líší ?//Nevěřím v divy které ty považuješ za zázraky, věřím Bohu vykonavateli zázraků. Věřím Bohu, a ne divům!

A co se Ti na tom nezdá? U letničničních jsem zažil tolik divů, co nebyly zázraky... Viz mé zmínky o Freidzonovi, zda na GS.

Co se mi na tom nezdá ?
Od začátku diskuse hovořím o divech a zázracích, jak o nich čteme v Písmu. O ničem jiném. Takže Myslivec nevěří v divy a zázraky, o kterých hovoří Písmo.
Ta větička "Věřím Bohu, a ne divům!" je už jenom Myslivcova slovní předváděčka. Nikdo, ani já, jsem nikde neřekl, že věřím divům (a Bohu ne).//Tak k tomu bych ti rád řekl, že věřím v divy a zázraky, které Boží slovo v Novém zákoně (ostatně i ve starém) považuje za zázraky.

Tak proč věříš letničním? Nebo proč se k letničně-charizmatickému hnutí hlásíš?

No protože oni také stejně jako já věří v to, že Bůh může konat a mnohdy i koná také v dnešní době tyto skutky jako na začátku církve. Na rozdíl od neletničních a necharizmatiků, kteří tomu nevěří a jsou proti tomu až nepřátelsky nastaveni. Anebo věří pouze teoreticky. Nikdy by žádný krok víry v této oblasti neudělali. Protože nevěří.
Že se objeví mezi charizmatiky nějaké extravagance a úlety, je mi líto a vadí mi to. Avšak nevyleju s vaničkou i dítě.Formulaci "věřím v divy" bych se být Tebou vyhnul. Věříme, přece v Boha, nebo-li Bohu. Jak pak jde ruku v ruce s tím Tvá formulace?No, tyto formulace sem zavedl Myslivec. Tak se obrať na něho.

Já jsem psal celou dobu o tom, že Bůh dělá zázraky, uzdravuje,...
Napsal jsem Myslivci:  Také nevěříš, že Bůh uzdravuje, že dělá divy a znamení ? 
A Myslivec na to: Ten poblouzněný letničář o mě tvrdí, že nevěřím v boží zázraky?!
(což znamená: Ten lump tvrdí toto, ale já přece v boží zázraky  (divy - to je jedno) věřím! ). Takže copyright je u Myslivce. Takže s důvěrou k němu :-)]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 02. květen 2019 @ 18:39:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, mohu jen velmi stručně: základem nedorozumění, které vnímám, je to, že zaměňuješ Boží zázraky popsané v Písmu, s tím, co je běžně pozorovatelné v letničním hnutí. Já to rovnítko nevidím.

Usuzuji např, z tohoto

Co se mi na tom nezdá ?:
Od začátku diskuse hovořím o divech a zázracích, jak o nich čteme v Písmu. O ničem jiném.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 07:44:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano, jsou podle tebe mocné divy které se dějí v letničním hnutí boží zázraky? 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 13:34:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bratři v Jeruzalémě se po Letnicích při pronásledování modlili následovně:
 • 29 [biblenet.cz]Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
 • 30 [biblenet.cz]a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“
 • 31 [biblenet.cz]Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

A to je vzor i pro nás, dnešní křesťany. I dnešní lidé potřebují vidět Boha konat. Pouhým slovům málokdo uvěří.Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 01. květen 2019 @ 23:42:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Amen, amen. K čemu zchladlé slunce které nehřeje a nesvítí ? Rozpadne se a rozdrolí.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 30. duben 2019 @ 08:16:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
No po dlouhé době konečně zajímavý článek :). Ježíš má  zcela jistě na mysli zajatce Satana a tohoto světa. Kdo jiný nežli Satan opanovává lidi a tento svět...Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 01. květen 2019 @ 23:26:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

 • 1. Janův 2, 14 [www.biblenet.cz]Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 03:08:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Copak víra stojí na zázracích? ---


A proč ne ?
Víra stojí (měla by stát) na moci Boží. A to jsou i zázraky.
Proč Ježíš činil zázraky ?
Proč potvrzoval slova apoštolů skrze zázraky, znamení a divy ? Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 07:42:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víra nestojí na zázracích! Je psáno "neviděli a uvěřili". Zázraky které Kristus vykonal jsou božím svědectvím o pravosti Syna. Víra je darem božím, víra je živý vzájemný vztah Boha a člověka a stojí na lásce a důvěře.
"Víra" postavená na potřebě údivu ze zázraků, na emocionálních prožitcích není víra, je to fanatické náboženské přesvědčení které může mít tolik podob kolik existuje úchylných fanatických pocitů.
Viděli vstát Lazara z mrtvých, a stejně neuvěřili, a pro své mylné náboženské přesvědčení chtěli Krista zabít. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 08:30:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • Marek 16, 20 [biblenet.cz]Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
 • Židům 2, 4 [biblenet.cz]Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 13:59:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Viděli vstát Lazara z mrtvých, a stejně neuvěřili, ---

Nemluvíš pravdu.
Ve skutečnosti to je tak :
 • 41 [biblenet.cz]Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
 • 42 [biblenet.cz]Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“
 • 43 [biblenet.cz]Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“
 • 44 [biblenet.cz]Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“
 • 45 [biblenet.cz]Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:02:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaké nemluvíš pravdu?!
Jenom si přečti další verše které jsi účelově opomněl.
A dobře si přečti poslední verš. Kristus vzkřísil mrtvého v rozkladu slovem, a následek toho bylo rozhodnutí, že ho zabijí.
Čti rosmano, čti, jak to pokračovalo dál!

 • 46 [www.biblenet.cz]Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.
 • 47 [www.biblenet.cz]Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.
 • 48 [www.biblenet.cz]Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ.“
 • 49 [www.biblenet.cz]Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte;
 • 50 [www.biblenet.cz]nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“
 • 51 [www.biblenet.cz]To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ,
 • 52 [www.biblenet.cz]a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil vjedno.
 • 53 [www.biblenet.cz]Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 23:18:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, Myslivče, čti a přemýšlej.

Co to říkali ti velekněži a farizeové ?  Čeho se to báli ?
 • „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.
 • Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, 

A proč v něho uvěří ? No proto, že činí mnohá znamení. A mnozí v něho uvěří, podobně jako uvěřili, když vzkřísil Lazara z mrtvých.

Takže - mohl bys odpovědět na ty 2 otázky, které jsem položil na začátku ?
Proč Ježíš činil zázraky ?
Proč potvrzoval slova apoštolů skrze zázraky, znamení a divy ? 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 01. květen 2019 @ 08:46:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš činil zázraky, aby tím potvrdil, že je Syn Boží a Mesiáš. Ostatně, když se Jan Křtitel ve vězení dozvěděl, co Pán Ježíš činí, pochopil, že nenaletěl a že může klidně umřít. Nikdo nedokázal to, co On. A když Ježíš díky svému Otci, k němuž s obracel, vzkřísil z hrobu Lazara, který byl úmyslně v hrobě čtyři dny, pak tím potvrdil, že nemůže být nikdo jiný než Syn Boží. Všechny tyto zázraky se staly k oslavě Otce a potvrzení jeho Synovství. Několik zázraků pak později bylo umožněno i apoštolům v době pronásledování a potřeby, aby lidé uvěřili v Ježíše. Dnes jsou "zázraky" byznys a bohatnou z toho vůdcové sekt. Hinn, Hagen  a jiní nejsou apoštolové.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 01. květen 2019 @ 09:21:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Nikdo nedokázal to, co On. ---


No, Pán Ježíš o tom hovoří něco jiného:
 • Jan 14, 12 [biblenet.cz]Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

A také:
 • 15 [biblenet.cz]A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
 • 16 [biblenet.cz]Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
 • 17 [biblenet.cz]Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
 • 18 [biblenet.cz]budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
 • 19 [biblenet.cz]Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
 • 20 [biblenet.cz]Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.


--- Několik zázraků pak později bylo umožněno i apoštolům v době pronásledování a potřeby, aby lidé uvěřili v Ježíše.  ---

A dnes nejsou potřeba k tomu, aby lidé uvěřili v Ježíše Krista ?
Dnes už všichni lidé věří ?
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:36:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky takovým fanatiků a lumpům jako Hinn, Hagen  a jiní přestali  lidé věřit v Boha. Komu tím tihle lumpové posloužili? Satanovi!!!


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 03. květen 2019 @ 10:50:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně vyjádřeno byli svedení a oklamaní. 

Za povšimnutí stojí,  že Rosmano jako "důkazní"  material používá svědectví z internetu,  ale dotazům na jeho osobní svědectví se vyhýbá.  Psal o zázračně uzdravené sestře, že tak vznikl jejich sbor,  ale neodpověděl na otázky jak se uzdravené daří. 
Letniční "uzdraveni"  je krátkodobé,  bez pozitivního vlivu na život. V případě takto "uzdravených"  které  jsem osobně znal,  jim to do života vzneslo negativum. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 11:15:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče,
ta sestra byla uzdravena v roce 1919. Před 100 lety. Tehdy vznikl náš sbor. Přesně 6. ledna 1919. V  době, kdy i do českých zemí došlo letniční probuzení. Kdyby k němu nedošlo a nedostalo se i k nám do naší země, zbor by nevznikl, a stovky lidí by se s živým Ježíšem nesetkaly.
Uzdravena žila ještě více než 30 let. Jak se ji daří  ? Moc dobře. Je v nebi  v Boží slávě.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 11:56:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře a teď tvoje svědectví, rosmano.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:02:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Co konkrétně by tě zajímalo ?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:41:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvoje vlastní svědectví, co udělal či dělá Bůh ve tvém životě, popř. skrze tebe v životech jiných lidí a co má trvalý efekt, co zůstalo a je pevné.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 12:49:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//ta sestra byla uzdravena v roce 1919. Před 100 lety.

Rosmano, promiň, ale toto není osobní svědectví. V NZ nezaznamenáš mnoho případů, kdy lidé prosili Pána Ježíše o uzdravení - a on je nevyslechl. Ježíš po zemi chodil ve své službě jeden až tři roky. Myslíš, že na podobnou otázku, jako jsi dostal Ty osobně, by potřeboval odpovědět příkladem z počátku předchozího století?

Jeví se Ti to opravdu normální a upřímné?

Já znám charizmaticko-letniční prostředí velmi dobře. Přede mnou si opravdu na nic hrát nemusíš. Vím velmi dobře, jak je to s jejich uzdravováním. Třeba mé mamce, když ji letniční po modlitbách 'nedokázali' uzdravit z vrozené vady kloubů, navzdory svým tradičním slibům a rétorice podobné té Tvojí, tak nastoupili s dalším klasickým letničním argumentem: Že možná má skrytý hřích. Dar poznání: nula. Dar duchovního rozlišení: nula. 

Prostě jejich postupy jsou tak naivně průhledné, rádoby mající odpovědi na kde co... ale skutečná Boží moc nikde. Pisatelé evangelií popsali spousty mocných činů, a stačilo jim realtivně krátké obecenství s Ježíšem. Ty se snažíš argumentovat podobně, ale místo, aby z rukávu vysypal stovky příkladů podobných těm evangelijním příběhům, tak tu odkazuješ na Internet, kde je fejků plno, a následně vytáhneš příběh přes 100 let starý, co nějaká paní povídala.

Rosmano, buď prosím upřímný. Nehrej si na to, na co si klasičtí letniční nutně musí hrát. Jak jsem Ti psal 95% je fejk, je to divadlo. A to jsem spíše optimista. Kdyby šlo do tuhého, tak se v tom zamotáš, že to opravdu nestojí za to. Vyzývám Tě k tomu, abys byl pravdivý, upřímný a nehrál si na letničního. Je to jenom smyšlenka fikce. Dokonce mám obavy, že díky fejkům, co letníčně-charizmatiční předvádějí v lidské moci, ve skutečnosti Boha odrazuje od toho, aby jednal tak, jak jednal třeba v době pozemské služby Pána Ježíše.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. květen 2019 @ 14:05:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
95% je fejk, je to divadlo

Wow, 95% fake, to už jsi kousek od ateismu. Já jsem názoru, že 100% je fake. Lišíme se jen o pět procent. To už ses hodně probudil. Jo jo. Tak to funguje. Na počátku je důvěra, nadšení, něco jako když se člověk zamiluje, a pak postupně opadávají jedna vrstva za druhou. Skoro každý už jste tu na cestě dekonverze. Vím, že jen částečné, jistě, něco si necháte, chápu. :-) Ale ono to nevydrží. Ještě pár let a bude to 100% :-) A když padne nadpřirozeno v církvi, pak obvykle člověk začíná přemýšlet, zda to nadpřirozeno v bibli není totéž, co nadpřirozeno v církvi a zda ta první letniční církev zachycená v bibli nebyla v bleděmodrém to samé, co současné letniční církve :-) No a pak to celé padne. Pro mě to byla úleva :-) Je to fejk všechno. Ale rozhodně ti nemíním brát tvých 5%. .-) Drž se jich. Zůstaň věřící. Mně to nevadí. Spíše to popisuji ve všeobecné rovině :-) 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 14:18:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Wow, 95% fake, to už jsi kousek od ateismu.

Ale houby. Jenom si na nic nehraji. Nenechal jsem se letničními opít jako Ty. A taky proto, co jsi tu psával, byl pro mne vždy 'no-argument' - takových podvedených jako Ty, je mezi letničními milióny. Jenomže většina to neřeší a jde dále. Ty ses z toho nedokázal osvobodit.

//To už ses hodně probudil. Jo jo.¨

Jenže já ten názor mám už přes 20 let. Jenom jsi to asi nepoznal :-)

//Na počátku je důvěra, nadšení, něco jako když se člověk zamiluje, a pak postupně opadávají jedna vrstva za druhou. 

Pokud od počátku miluješ pravdu, tak se na Tebe ty vrstvy prakticky nenalepí. Shodíš je dříve, než se pokusí Tě pohltit. I když uznávám, některé řečičky letničních jsou líbivé. Mne však zajímal Pán a pravda. Vždy.

//Ale ono to nevydrží. Ještě pár let a bude to 100% :-)

Psal jsem Ti už před rokem, že žádné zázraky ke své víře nepotřebuji. Nepovažuji to za logický požadavek. A zázrak zase nepovažuji za logický důkaz víry. Neumím takto uvažovat. Nedává mi to smysl.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. květen 2019 @ 16:43:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Většina to neřeší a jde dále? :-) :-) No tak to je přece strašné. To jen ukazuje, jak funguje náboženský fanatismus. Ono to nefunguje, ale přesto jedeme dál?  Tohle dělali komunisti ke konci 80. let. Už jim to moc nefungovalo, ale stále chtěli jet dál :-)  Wolek, pobavil jsi mě. :-) Myslel jsem, že už tu nový hlod neobjevím, ale podařilo se :-)
 ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. květen 2019 @ 16:54:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A Wolek - když vám váš židovský bůh funguje jen na 5%, tak nenapadlo tě zkusit třeba arabského boha? Možná funguje na 10%. To by sis polepšil :-)   


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 17:53:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Překrucuješ. Nic takového jsem nepsal.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. květen 2019 @ 17:57:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Většina to neřeší a jde dále? :-) :-)

A to by sis představoval tak, že všichni, co někdy někomu v životě naletěli, tak budou do konce života chodit a nadávat, jako to děláš Ty?

Naštěstí většina taková není. Já prostě letniční směr považuji za chybný, ale neřeším to. Neviděl bych v tom smysl. To, že občas na to téma vznikne diskuze, tak napíšu, co jsem poznal, a tím to pro mne končí. Lidé vymyslí tolik nesmyslů, že by na jejich kritiku nestačilo ani sto životů. A pokud Ti to připadá směšné a považuješ to za hlod... no, tak se v něm rochni, dělá-li Ti to dobře. Pořád lepší než nesmyslně nadávat.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pátek, 03. květen 2019 @ 19:34:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Já prostě letniční směr považuji za chybný, ale neřeším to. 

Letniční směr měla první církev - viz skutky, listy, atd. 


Většina to neřeší a jde dále... A to by sis představoval tak, že všichni, co někdy někomu v životě naletěli, tak budou do konce života chodit a nadávat, jako to děláš Ty?

Nadávat? Komu? Tobě? Proč? Leda sobě, že mi to tak dlouho trvalo.... Ale jít dál jako ve víře - to už nešlo. Před těmi 3 lety se to zlomilo. To bych musel věřit třeba aspoň jako František. František věří aspoň na to, že aspoň něco z bible je podle pravdy a správně. Jenže ani takovou víru už jsem neměl. Proto nešlo jít v tomto směru dál. Respektive abych byl přesný, některá jména můžou mít základ v realitě. Nemyslím, že úplně všechna jména z bible jsou jen literární postavy. Možná třeba třetina postav existovala, co já vím. Ale ty události jsou upravené směrem do nadpřirozena. Nevěřím na to, že někdo přežil 3 dny v břichu velryby, nevěřím, že hůl snědla jinou hůl, nebo že když dáš před pářící se dobytek pruty, porodí pruhované potomky. Nevěřím na celosvětovou potopu a že v jedné lodi byla rok všechna zvířata světa po páru. Nevěřím, že všichni lidi včetně asiatů jsou potomci nějakého strejdy Noe. A tak bych mohl pokračovat. Tam z té vaší bible je možná akorát jakžtakž podle pravdy ten konec, tzn. že byl nějaký Pavel z Tarsu, co jezdil na pobřeží Středozemního moře a zakládal sbory věřících lidí z židů i nežidů. To je možné a docela pravděpodobné. Ale to všechno předtím je vymyšlené. 
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 07:48:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hm. Na "zázracích", které za prachy činí dnešní světoví charismatici? To je podle Tebe ta správná víra v Ježíše? Falešné křesťanství, na kterém stojí západní kultura? Mně stačilo "divadlo" u letničních. Způsob, jak získávat "ovečky" do sekt. Ostatně řadu "zázraků" umí i jiná náboženství a nejen náboženství. Zázraky umí převádět i nepřítel Boží. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 08:02:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proto může být víra pro zázraky vírou nepravou, a žel až příliš často tomu tak je. 
Vždyť nejde o noc jiného než o pokusy zpitomnět davy lidi kabaretními a někdy až démonskými triky.

]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 08:32:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravá víra je toto:
 • 17 [biblenet.cz]Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
 • 18 [biblenet.cz]budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
 • 19 [biblenet.cz]Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
 • 20 [biblenet.cz]Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 08:42:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravá víra je toto:
 • Skutky apoštolů 6, 8 [biblenet.cz]Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Ř 15:
 • 18 [biblenet.cz]Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem,
 • 19 [biblenet.cz]v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.

1 Kor 2:
 • 4 [biblenet.cz]má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí,
 • 5 [biblenet.cz]aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 10:10:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto píše Marek, který nikdy s Pánem Ježíšem se nesetkal. Pokud slyšel něco o Pánu Ježíši, pak hlavně od Petra, kterému do smrti sloužil. Nikde jinde v evangeliích toto zapsáno není. Pavel se sám na sobě přesvědčil, že toto funguje a hadi mu neublížili. Ale tohle platilo v době, kdy hrozilo následovníkům Pána Ježíše velké nebezpečí. Tehdy se mnohé zázraky staly. Dnes je církev byznys a obchodování. Mnozí z dnešních falešných vůdců z toho všeho mají prachy a slouží Satanu. Oni dobře ví, že musí působit na citovou složku člověka  a umí to mistrně. Potřebují obrovské obecenstvo, televizi, média a k tomu hudba. Začalo to už chrámy plné zlatých soch a vysoké stavby, varhany a citové zmasírování lidí. Dnes k tomu na Západě slouží speciální haly sekt a církví s moderní hudbou a s divadlem jakoby zázraků. Žijeme ve světě podvodů, kdy sekty ovládá nepřítel Boha a  Pána Ježíše. Tomu Ty věříš?? Jak dopadl ten fanatický mladý muž před několika měsíci, kterého Bůh neochránil a on skončil nabodnutý na kůl na ostrově se zapomenutou civilizací? Jak je to možné? Měl snad malou víru???Kolik lidí už naletělo na falešné léčitele?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 10:35:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku, já věřím Bohu, Božímu slovu.
Ne povídačkám toho typu, co tady píšeš.

Citová složka člověka je důležitá. 
Jen čti pozorně Písmo. Starý zákon i nový. Je tam toho plno.
I apoštolové nabádali velmi často, k radosti, k vděčnosti - a to jsou emoce. A první křesťané tak i žili. Nejen se radovali, oni dokonce jásali. Což je řekl bych radost na druhou.
Kdo má účast v Božím království, prožívá pokoj, radost v Duchu svatém - a to jsou city, emoce.
Stejně tak ovoce Ducha (aspoň ty první) - to je také o emocích.

Takzvaná víra bez emocionálních prožitků je mrtvá víra, není to víra srdce ale rozumu, intelektu.

Kde je Boží přítomnost, kde je Duch svatý, tak jsou i emoce.
Kde není, nejsou ani emoce.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 12:07:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozum a emoce by měly být v rovnováze. Nemám rád náboženská divadla, kdy se vypíná rozum . To se bohužel na charismatických náboženských  akcích dělá. Nemá rád tyhle komedie s cílem vymývat lidem mozek. Tím se snadno získají do sekty a chovají pak nepříčetně a nemoudře. Když vidím ty záběry z akcí v cizině, tak je to něco strašného. Když se Ti to líbí, tak si v to věř, ale to je satanské působení, které lidi k lepšímu nemění. Mně stačilo to chování lidí v našich podmínkách. Hinn, Hagen, Bonke  a jiní??? To jsou lidé ovládané Satanem. Tak se jimi nech vést a komu pak sloužíš?? Jakému Bohu?  Apoštolové nás nevedli k tomu, co se dnes děje  a co je jen byznys. Podle toho ten svět dnes  vypadá. K víře patří emoce, ale s mírou pod kontrolou rozumu. Kde je Duch Svatý? A je vůbec někde? Byl tam, kde lidé šli do válet a zabíjet? Napřed musíme být hodně tišší, abychom Božího Ducha vnímali. Slyší ho lidí vůbec anebo slyší jiného ducha??? Radost a vděčnost se dá projevit i důstojněji než padáním, bláznivým smíchem a škubáním a válením  se na zemi  jak v nějaké záchvatu. To je to pravé a důkaz Ducha Svatého????


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 30. duben 2019 @ 12:17:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmano: Takzvaná víra bez emocionálních prožitků je mrtvá víra, není to víra srdce ale rozumu, intelektu.

Kde je Boží přítomnost, kde je Duch svatý, tak jsou i emoce.
Kde není, nejsou ani emoce.

Myslivec: Kážeš letničářské bludy Rosmano!


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 13:21:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jsou kecy myslivče co píšeš.
Nejsou v souladu s tím, co mluví Písmo.

Mluvíš jak Berliner erklarung z roku 1909.

"Berlínská deklarace je teologický dokument přijatý 15. srpna 1909 56 zástupci pietistického hnutí v rámci evangelických církví v Německu, v němž bylo zamítnuto letniční hnutí.
Zástupci letničního hnutí na Berlínskou deklaraci odpověděli dne 15. září 1909 tzv. Mülheimskou deklarací.Berlínská deklarace ovlivnila i protestantismus v českých zemích.V roce 2009 byla Berlínská deklarace oficiálně odvolána, což přispělo ke smíření mezi německými letničními a evangelickými křesťany."
Království Boží není pouze o rozumovém poznání pravdy. To je málo. To ještě není Království Boží. ]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 16:57:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak se ta Boží moc dnes projevuje? Vždyť vše je jen podvod a podvod. Lidé se chlubí Božím Duchem a přitom lžou  a podvádějí. Já vidím, že  křesťané nejsou upřímnější  a poctivější než ostatní. Někdy jsou i záludnější. Jistě. Vyřadit rozum a máme ovečku v pasti. To je taktika sekt. A pak strašit a strašit. Po roce 89 jsem si uvědomil, jaké nebezpečí pro naše lidi je západní falešná kultura s pokryteckým křesťanstvím.  A pak verš berme v kontextu: ·   20 [www.biblenet.cz]Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. ·   21 [www.biblenet.cz]Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?   V čem je ta moc Ducha Božího? V zázracích asi ne,ale v mírnosti a lásce. Tak to spíš myslel Pavel. Zázraky umí i Satan, ale upřímná láska a mírnost v něm spíše není.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 17:20:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, tak to Pavel určitě nemyslel.  


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 30. duben 2019 @ 17:26:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak to myslel? V čem byla síla Ducha Božího? A v čem je ta síla a působení dnes? V Haginovi, Hinnovi  a dalších falešných ??? V těm, co bohatnou z naivity věřících, kteří vypnuli svůj mozek??


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. květen 2019 @ 17:31:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Víra stojí (měla by stát) na moci Boží. A to jsou i zázraky.
Proč Ježíš činil zázraky ?
Proč potvrzoval slova apoštolů skrze zázraky, znamení a divy ? 

  Ahoj Rosmano.

  Dobrá víra je kombinace slovo - čin [www.cizinec.com]. Člověk slyší, uvěří a stane se. 

  Z toho je zdravá víra.

  Někdo řekne: "Přijdu v 6" a je tam v šest. Vidíš, že mu můžeš věřit. 
Někdo řekne: Přijdu v 6 a přijde ve čtvrt na sedm. Jde mu věřit 
leda tak s rezervou.


  Ježíš nečinil tolik zázraky aby lidi věřili. 

  Činil zázraky protože mu lidi věřili, nebo proto, že mu bylo líto lidí, 
nebo že ho lidi požádali o uzdravení, nebo "jen tak", aby lidem 
v nějaké situaci pomohl. Ježíš je "normální", není to soběstředný sobec, 
aby činil zázraky proto, aby obrátil pozornost na sebe.

  I dnes to vypadá tak, že je víra člověka, očekávání, a tou vírou člověk 
přijímá Boží skutek. Ta víra je pak z Božího slova, z toho, co Bůh řekl, zaslíbil.
První je slovo, pak víra, pak Boží skutek jako odpověď.

  Často je to i tak, že je víra lidí, modlitba za druhé


  Když jsme my uvěřili Bohu před nějakými třiceti lety, děly se zázraky "samy od sebe". 
To ale nebylo jen tak - před námi byli lidé, kteří se za nás modlili. 

  Já jsem třeba "uvěřil v nevěře". Uprostřed bezbožnosti a nevěry se mne Bůh dotkl, 
uzdravil mne, vysvobodil. Bez mojí víry. Jestli jsem něco měl, tak to byl malinký 
zbyteček naděje, co ještě jako poslední nestihla umřít, ale víry jsem neměl. 

  A to uzdravení a vysvobození se nestalo "samo". Stalo se proto, že se za mne modlili lidé: 
Křesťané okolo mne. A moje babička.

  
  Teď jsem na návštěvě v církvi, kde je celkem hodně lidí, ta církev má školu 
pro mladé, je tu asi 2000 většinou mladých studentů z celého světa, 
učí se křesťanské základy do života a modlí se, docela hodně se modlí. 

  Modlí se za sebe, za blízké, za lidí z okolí. 

  Jezdí na různá místa ve světě a modlí se tam za lidi. A očekávají Boží jednání. 
A nic tak moc se tu zase neděje - žádný "velký zázrak", co jsme my zažívali, 
jsem tu neviděl. "Jen" se lidi modlí, volají k Bohu, důvěřují mu a učí se žít život správně.

  A na to Bůh odpovídá. 

  My jsme výsledkem takového volání k Bohu generace před námi. A někdo další 
zase bude výsledkem tvého volání k Bohu a očekávání na to, že Bůh bude jednat.

  Někdo Bohu věří a očekává, někdo ne. Vím, že se nenecháš odradit bezbožníky a lháři, 
co tu útočí. 

  Jen povzbuzení pro tebe.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2019 @ 19:11:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Toníku a díky za povzbuzení.


V zásadě s tebou souhlasím.
Že jsem tady začal diskusi jak jsem začal, byla pouze reakce na tu určitou kontroverzi výroku z článku

Copak víra stojí na zázracích?

A to jednak proto, že jsem si vědom, že u spousty lidí, křesťanů,  z určitých křesťanských tradic či kruhů, jakékoliv zmínky a něčem nadpřirozeném, co koná Bůh, co se děje tam, kde mocně působí Duch svatý a lidé mají víru, vyvolává averzi.

Jednak proto, že si sám v posledních měsících uvědomuji některé věci z Písma, že Písmo o nich hovoří trochu jinak, než v církvi  obecně myslíme a kážeme.

Je pravda, že Ježíš činil zázraky a uzdravoval nemocné tam, kde mu lidé věřili.
Tou vírou v Něho, v to, že má tu moc od Boha, častokrát byla ta uzdravení podmíněna.

Ale myslím, že z druhé strany i ty mocné činy, ta uzdravení, zprávy o tom, co Ježíš dělá, tu víru v lidech působily. Že uslyšeli o Něm, začali v Něho věřit, začali Jemu věřit. Začali věřit v to, že je od Boha poslaný.
A proto Ho houfně vyhledávali a věřili, že budou uzdraveni či osvobozeni.  A skutečně byli.

Ostatně i naše víra jak já tomu rozumím, což si mnohdy ani moc neuvědomujeme, vznikla slyšením o tom, že tady byl na zemi někdo, kdo byl naprosto výjimečný a dělal to a to a to. A taky Bůh u Něho vykonal obrovský zázrak, že Ho vzkřísil z mrtvých.
My si to někdy neuvědomujeme, a domníváme se (a tak to i skutečně je), že jsme uvěřili v zásadě bez potřeby zázraků, uvěřili jsme proto, že nám to říkala pro nás důvěryhodná maminka nebo tatínek. 

Když třeba čteme o prvotní církvi, že Bůh potvrzoval slova apoštolů znameními,
 • Marek 16, 20 [biblenet.cz]Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
 • Židům 2, 4 [biblenet.cz]Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle.
tak to slovo "potvrzoval" mě vypadá jako že činil vše proto, nebo chtěl, aby ta slova o Něm, která apoštolové hlásají, byla lidmi přijímána jako důvěryhodná. Že to, co říkají, je skutečně poselství od živého Boha.
Takže proti zázrakům, uzdravování apod opravdu nic nemám :-).
A jsem si vědom, že i dnešním neznabohům by byly zapotřebí, aby té úžasné novině uvěřili. I kdyš uvěřit mohou i bez zázraků, neříkám že ne.

Já jsem v posledních měsících také, když se modlíme za lidi v naší vesnici, za romské rodiny a jejich děti, se kterými vedeme takový křesťanský klub, za cizince, kteří k nám chodí, také si víc a víc uvědomoval, že to co hlásáme je Evangelium, které má moc. Za to jsem moc vděčný a poznávám to na sobě. Avšak přesto nás to burcuje  k tomu, abychom se hodně o tu moc při zvěstování Evangelia modlili a zápasili. Stáli o to, aby to Duch svatý nám dával ta správná slova, aby to co říkáme, jsme skutečně velmi intenzivně sami žili, sami byli tím nadšeni a plní. Abychom nepředávali pouze informaci z hlavy k hlavám, ale živé poselství ze srdce k srdcím. 
O nějakých zvláštních znameních jsem ani neuvažoval.

Ale někdy v únoru nastaly nějak souběžně takové 2 situace, které mě nějak více znovu oslovily.

1) jednak jsem objevil na internetu ta shromáždění a svědectví Marcina Zieliňskiego (ale i dalších) z polské katolické (doufám, že tě moc tím nedráždím :-) ) charizmatické obnovy, kde na těch mladých lidech obdivuji  jejich svědectví, jejich jednoduchou, upřímnou víru Bohu, že jim Bůh dává smělost a odvahu stanout v autoritě Ježíšova jména a skutečně činí zázračná uzdravování (a tím i má víra roste - nemyslí víra v Boha, ale víra, že Bůh skutečně vyslýchává i naše prosby za velké věci, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého)

2) jednak u nás ve sboru jeden mladý bratr (38), se nedávno k nám přistěhoval, vzal si dívku z našeho sboru, onemocněl - nádor v hlavě. Měl někdy v létě operaci a zdálo se na dobré cestě. Jenže letos v únoru se mu zase pohoršilo, výsledky z CT či mangnetické rezonance byly hrozné a lékaři si nevěděli rady.
On sám i jeho manželka měli velkou víru v uzdravení od Pána, nás to hodně zburcovalo  a každý večer po dobu 2 týdnů jsme se scházeli a volali k Bohu (bývalo nás tak 8 - 20).
Po prvním týdnu zápasu se jeho stav zlepšil, pustili ho z nemocnice a dokonce v neděli byl na shromáždění.
Avšak pak se mu přidružil ještě zápal plic a nějaké komplikace, a za další týden zemřel.

Přes to jak to nakonec skončilo, jsem byl moc rád, jak jsme byli schopni se aktivovat a sjednotit v modlitbách, a prožívat zároveň při těch společných modlitbách radost a důvěru v Bohu. Na druhou stranu jsem si ale dost bolestně uvědomil, jak jsme v takových situacích zcela bezradní, jak i přes společné modlitby míváme rozdílné a tím nejednotné pohledy na tak zásadní v této situaci věcí, jako je náhled na Boží vůli, na to, jak výsledek závisí od naší pevné víry a nepochybování. Jak dalece máme v modlitbách bojovat před Pánem a být silní ve víře a neodbytní, apod.
Z takových zápasů nemáme skoro žádné zkušenosti, a žel i teologicky náhledy bratrů nebývají totožné.  Což je škoda.
Já osobně se domnívám, že když už přistupujeme k takovému zápasu s postojem - no budeme se modlit a prosit Pána , jestli to je Boží vůle tak ať uzdraví.  - tak víceméně přehazujeme "zodpovědnost" na Boha, my jsme z obliga, my jsme se pomodlili, a Bůh rozhodne a učiní podle své vůle. - tak v tom už je dopředu zakomponována pochybnost. Říkáme, že nevíme, jestli je to Boží vůle. A pak i naše odhodlání k modlitebnímu zápasu docela klesá. No, to je ale na delší povídání.

No, nějak jsem se moc rozepsal a asi to nemá moc hlavu a patu

Josef
]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 05. květen 2019 @ 20:05:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,

je hezké, co píšeš, jak chceš objevovat, co je v Písmu (viz Tvá slova: "Jednak proto, že si sám v posledních měsících uvědomuji některé věci z Písma, že Písmo o nich hovoří trochu jinak, než v církvi  obecně myslíme a kážeme.")

Nebudu s Tebou polemizovat, a to zdaleka nejen proto, že Písmo považuji za absolutní autoritu a vzor pro následovníky Pána Ježíše. Nicméně rád bych Ti položil dvě otázky. A byl bych Ti vděčný, kdybys mi na ně opravdu upřímně před Pánem odpověděl.

Píšeš: "On sám i jeho manželka měli velkou víru v uzdravení od Pána, nás to hodně zburcovalo  a každý večer po dobu 2 týdnů jsme se scházeli a volali k Bohu (bývalo nás tak 8 - 20)."

Vycházím z toho, že Pán Ježíš je náš vzor, a víme, jakým způsobem byli lidé uzdravování v případě, že Jej osobně o uzdravení poprosili. 

Vidíš někde v Písmu, že by Pán Ježíš (nebo i později po Jeho nanebevzetí apoštolové) organizoval něco podobného, že by se scházelo velké množství křesťanů, a po dobu několika týdnů se modlili za uzdravení konkrétního člověka? Já v Písmu čtu, že Pán Ježíš uzdravoval okamžitě. Nicméně u křesťanů se setkávám spíše s něčím jiným, s něčím, co jsi sám hezkly popsal.

To je má první otázka. Trochu mi to přípomíná i různé tzv. modlitební řetězce. Má něco takového oporu v Písmu? Líbí se něco takového Bohu?

A má druhá otázka je, zda jsi někdy viděl a prožil něco, co bylo opravdu podle nám známých přírodních zákonů prokazatelně nevysvětlitelné, nadpřirozené, zázračné?]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2019 @ 22:08:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj wollku,

předně si myslím, že skoro nikde nás Boží slovo nepobízí, abychom se po-modlili, ale abychom se modlili. A to vytrvale, vroucně, ustavičně.
Velkou moc má vroucí (v polském překladu usilovná) modlitba spravedlivého. (Jakub).

V případě, že mezi námi není nikdo, kdo by měl dar uzdravování, pak je na řadě modlitba.

A v Písmu vidím třeba slova Pána Ježíše pro své následovníky, kde říká jak se modlit a neochabovat v modlitbách :

 • 1 [biblenet.cz]Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:
 • 2 [biblenet.cz]„V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal.
 • 3 [biblenet.cz]V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘
 • 4 [biblenet.cz]Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám,
 • 5 [biblenet.cz]dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“
 • 6 [biblenet.cz]A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce!
 • 7 [biblenet.cz]Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
 • 8 [biblenet.cz]Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“
Dále příklady toho, jak se modlili první křesťané:
 • 42 [biblenet.cz]Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
 • Římanům 12, 12 [biblenet.cz]Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
 • Koloským 4, 2 [biblenet.cz]V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.
 • 2. Timoteovi 1, 3 [biblenet.cz]Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.
 • 1. Tesalonickým 1, 2 [biblenet.cz]Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
 • Efezským 6, 18 [biblenet.cz]V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
 • Koloským 1, 3 [biblenet.cz]Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
 • Koloským 1, 9 [biblenet.cz]Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
 • Koloským 4, 12 [biblenet.cz]Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.
Když byl Petr ve vězení, zorganizovali toto:
 • 12 [biblenet.cz]S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se.
 • 13 [biblenet.cz]Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je.
To je důvod, proč se v takových situacích jak jsem psal výše "nepomodlíme" a jdeme po svých.

2)
Asi před půl rokem jedna sestra z našeho sboru, která 6 let bojovala s rakovinou, prošla několika operacemi, usilovně jsme se za ni modlili,
naposled ji bylo hodně zle a utišující prostředky už moc nezabíraly, další operaci už absolvovat nemohla, měla po těle různě metastáze, byla najednou zázračně uzdravena - na kontrole nezjistili ani jeden svítící bod, špatnou buňku.
Tady ti zkopíruji z 5.10,2018 z jejího mailu (doufám, že se na mne nebude zlobit :-) ):

Moi kochani modliciele!
Wielbić mego Pana chce!
Alleluja!
Chwal duszo moja Pana!
Chwalić bede Pana pókim zyw,śpiewać bede Bogu memu dopóki zyć bede! .....Psalm 146
Uzdrawia tych, których serce jest zlamane
i zawiazuje ich rany...Psalm 147Dzisiaj dowiedzalam sie od lekarki. ze radioaktywne badanie CT , czyli PET wykazalo, ze w mym ciele nie znajduja sie ZADNE komórki nowotworowe, nie ma zadnych przerzutów !!!
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwaly!
Uwielbiajcie Go za mna
DZIEKUJE Z GLEBI SERCA za pamieć o mnie i wysylane modlitwy !!!]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. květen 2019 @ 08:34:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,

//předně si myslím, že skoro nikde nás Boží slovo nepobízí, abychom se po-modlili, ale abychom se modlili. A to vytrvale, vroucně, ustavičně.

Určitě. Je to tak tak. I ježíš se usilovně modlil před svou smrtí. Dokonce se modlil ve smyslu, co sám věděl, že nenastane:

Mk 14:34  I řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!"
35  Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina.
36  Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš."

Tím jsi však Rosmano neodpověděl na mou otázku. Je až nápadné, že v celém NZ jsou prosby a modlitby za uzdravení vyslýchány prakticky okamžitě. Já se ptal konkrétně na toto. Nevidím totiž příliš paralelu v tom, co je běžné v současném letničním hnutí, a tím, co je popsáno v NZ. 

Znám však i takovéto případy: Letniční mají nemocné dítě. Nemoc neřeší, nejdou za lékařem, ale několik dní se modlí a ve víře přijali, že jejich dítě je zdravé (nebo bude uzdraveno). Po několika dnech se dítě postupně přirozeným způsobem uzdravilo, a pro ně je to svědectví Boží moci, Božího uzdravování.

Ono samozřejmě i uzdravovací proces živých organismů a člověka je sám o sobě dokladem Boží moci. Ale jednat takto nezodpovědně, pod vlivem letničních doktrín? Neříkám, že je toto zcela běžné, ale těm lidem to pravděpodobně bude fungovat jen do chvíle, než jejich dítě dostane něco vážnějšího, co lékařskou pomoc vyžadovat bude. Marně takovým říkat, že uzdravení v Bibli bylo zpravidla okamžité, netrvalo dlouhé dny, týdny. Vlastně i uzdravení mé manželky, o kterém jsem tu psával, bylo zřejmě otázkou té jedné modlitby, nebo jednoho evangelizačního setkání, třebaže doktoři měli možnost jí to potvrdit až o několik dní později.

//To je důvod, proč se v takových situacích jak jsem psal výše "nepomodlíme" a jdeme po svých.

Já Ti zase jeden z důvodů, že jsem se ptal, popsal na tom příběhů nezodpovědných rodičů. Faktem je, že v případě uzdravení tělesného žádné vytrvalé modlení v NZ pravděpodobně nenajdeš, nebo je vyjímečně. A na to, kolik neuvěřitelných uzdravení, dokonce i vzkříšení je tam popsáno, je opravdu s podivem, aby tam třeba modlitební řetězce za nemocné, či jiné usilovné formy modlení za uzdravení nebyly zmíněny. V Písmu je to zpravidla popsané takto:

Mk 2:10  Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému:
11  "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
12  On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."

2) - Uzdravení z rakoviny není fyzikálně nevysvětlitelný proces, který bychom mohli pozorovat. Je to úžasné svědectví, to jistě. Sám znám takové příběhy. Takové případy uzdravení z rakoviny se však stávají i bez modliteb, bez víry v Boha.

Měl jsem spíše na mysli něco skutečně pozorovatelného. V případě té sestry by bylo dobré znát postoj doktorů. Co jsem občas slyšel, lidské tělo je natolik neprobádané a nevyzpytatelné, že se mnohdy stane, že dojde k uzdravení něčeho, co z medicínského hlediska vyléčitelné není, a tak i když k tomu dojde, lékaři to sami jako zázrak neberou. Oprav mne, je-li to jinak.

wollek


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2019 @ 09:27:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám případ u ateisty jako "poleno",  u nehož našli lékaři metastáze v noze. Okamžitá amputace nohy ve stehně byl lékařský verdikt. Pan D si postavil hlavu, nic se řezat nebude, a když po pár týdnech absolvoval další vyšetření, nebylo po metastázích ani stopy.
Obranné mechanismy těla jsou málo probádané. Tyt o obrané mechanismy budou asi aktivovány duchovně, a vzhledem k tomi,  že tyto mrchamismy nemáme pod kontrolou, může nám na tento "spínač/vypínač"  pravděpodobně sahat jakákoliv duchová bytost. 
Zázraky uzdravení se někdy dějí i při řk modloslužbě. 
Zlý duch propustí jednoho, aby zajal tisíce. Věřit pro něco nevysvětlitelného, staví "víru"  na záhadě a podivu,  na něčem neznámém. Víra stojí na svědectví Ducha svatého, a to od malých záležitostí, až po ty velké,  komplexně,  a vždy v pravdě. Věřit kvůli nečemu nevysvětlitelnému se dá třeba i v UFO. 


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. květen 2019 @ 11:31:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro mne právě takové příběhy, kde se událo něco jakože nadpřirozeného, mají minimální hodnotu z hlediska víry, důvěry Bohu. Pokud člověk není slepý a zaujatý, jak nám mnohdy předhazují šalomáci, tak není problém si podobné příběhy a "svědectví" dohledat mimo sféru křesťanské víry. Zázraky samy o sobě nedokazují skoro nic. V tom jsem třeba naprosto nerozuměl porozorovaletníkovi - resp. rozuměl jsem mu jako oběti letniční demagogie. Jenže to on si nikdy nepřizná. Přišel by o svůj hlavní 'argument'.

Mám sám dvě "svědectví" z doby, kdy jsem byl taky ateista jako "poleno". Dnešní křesťané by nejednou toto vydávali za velké Boží požehnání.... neříkám, že mi tehdy skutečně Pán nepožehnal. Ovšem nepřikládám tomu náležitý význam. Prostě beru to s pokorou, že se stalo, a taky jsem o to opatrnější na podobná "křesťanská" svědectví. Většinou je to o velmi nízké pravděpodobnosti, že něco nastane. Takže:

Příběh 1: Hráli jsme fotbal na hřisti ne o mnoho menším než skutečné fotbalové. Když jsme končili a měli jít domů, zjistil jsem, že jsem z kapsy vytratil klíče... docela problém. Nicméně řekl jsem si, kopnu míčem, a kam spadne, tak je najdu. A kopl jsem do míče. Tam kde zůstal ležet, sklonil jsem se do relativně hluboké trávy, a klíče tam našel. Skutečně tam byly.

Příběh 2: Paradoxně taky souvisí s kličemi, a taky jsem byl tuším náctiletý. Celé dopoledne jsme chodili po okolí, nachodili patrně několik kilometrů, kolem kolejí, garáží, rybníků. Nepamatuji si, co jsme přesně dělali, ale když jsem přišel domů, zjistil jsem, že jsem ztratil klíče od garáže. Tehdy jsem si řekl něco, co bych možná dneska nazval motlitbou - prostě vnitřní přání ateisty, ať se vydá na stejnou trasu a ty klíče najde. Celkem o nic nešlo, ale pravděpodobnost je skutečně najít se blížila tomu vyhrát druhou nebo první cenu ve sportce. A tak jsem šel a doufal (možná ve vyšší moc, osud, nevím, nevěřil jsem v existenci ničeho takového) a asi půl kilometru od domova mi padly do očí přesně ony klíče, ležely v trávě, na náspu k železniční trati... měl jsem radost, ale děkovat někomu jako Bohu by mne tehdy nenapadlo.

Pokud jde o uzdravení rakoviny, metastází. Znám případy, kdy se nikdo za nikoho nemodlil, jednalo se o nevěřící. Vše založené na přírodních doplňcích typu Aloe Vera, Colostrum, Reishi, eliminace překyselení... toto všechno působí dost silně protirakovinotvorně, i když to oficiálními lékařskými autoritami není uznáváno - prý proto, že se to na fakultách neučí. A pochopitelně se ke mne dostalo "svědectví", že metastázové nádory na mozku zmizely, a pod. Akorát ti lidé pak nechválili Boha, ale přírodu, přírodní doplňky, případně lidi a firmu, která jim toto všechno zprostředkovala.

Člověk prostě nesmí sedět zavřený v jedné kukáni své církve nebo sekty, a mít klapky na očích. Letniční třeba mluvení v jazycích (a to jim stačí jakékoliv žvatlání, které se podle nich nedá imitovat, ale kdyby kdyby někomu zaplatili, udělá to rád pro ně také) je jednoznačným důkazem a potvrzením o křtu Duchem Svatým. Ale že existuje řada svědectví, kdy velmi podobně v jazycích mluvili nejen vyložení sektáři (co si pamatuji, tak Mormoni), ale i lidé zcela na opačné straně duchovního spektra - satanisté, okultisté, apod. Přesto znám křesťany, dobré křesťany, kteří dle mého přesvědčení jdou za Pánem, a mám je za přednější sebe, přesto mají názor, že kdo mluví v jazycích, je pokřtěný Duchem Svatým. A mé námitky takový bratr prostě ignoroval, nezajímal se o ně... v mých očích nebyl dostatečně upřímný a pravdivý (uf zase zvýším Cizincovy statistiky - ale co se dá dělat :-) - možná by to kompenzovaly tři krátké a nic neříkající příspěvky typu zeryk, jehož relativní absence jistě Cizincovy statistiky ovlivnila směrem k vyšším procentům:-):-) )


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 06. květen 2019 @ 16:36:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám k tomu co dodat, sdílím tyto tvé pravdivé názory Wolleku. Ha! Pravdivé názory! Pravdivé...

Pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,  pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý,, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý, pravdivý a ještě jednou po pravdě v pravdě pravdivý.

Cizinče, po pravdě! Na kolika jsme v pravdě procentech ?

:-)))))))))))))))))))))
Bolí mě bránice..fuu
:-)))))))))))))))))))))))))))))


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. květen 2019 @ 17:03:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)))))

A teď jen doufat, že nám to Cizinec bude vyhodnocovat i nadále, a průběžně nás informovat :-).

A to podvědomě 'snažím' slovu 'pravda' asi tři hodiny ve svých příspěvcích vyhýbat, aby MS neměl druhé vánoce :-)))).

PS: A zase jsem patrně vylepšil statistiku :-). No stejně od zítřka to opět bude samá pravda - stejně jako nakonec i dneska :-).


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 09. květen 2019 @ 14:03:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak mu to nepříjemné slovo vadí..a nejenom jemu. To co poslední dobou píše je děs.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2019 @ 10:48:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Je až nápadné, že v celém NZ jsou prosby a modlitby za uzdravení vyslýchány prakticky okamžitě. ---


To ano. Avšak je také dobré si uvědomit, co to okamžité uzdravení předcházelo.

Např. dokonce u Ježíše, který je Boží syn, to bylo sestoupení Ducha svatého na něj (což by se mohlo zdát "nadbytečné"), kdy On sám o tom hovoří takto:
 • ‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘
a dále - celé noci na modlitbě k Bohu
( 7 [www.obohu.cz]On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.)
 • 12 [biblenet.cz]V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.
 • 13 [biblenet.cz]Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:
 • ...
 • 17 [biblenet.cz]Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského a sidónského;
 • 18 [biblenet.cz]ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy.
 • 19 [biblenet.cz]A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.
A u apoštolů to bylo podobné:

Také sestoupení Ducha svatého, nezpochybnitelné přijetí moci Ducha svatého, a trvání na modlitbách.
Potom mohli se smělosti a neváhavou vírou odvážně stanout v autoritě Ježíšova jména a prohlásit např:
 • 6 [biblenet.cz]Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“
 • 7 [www.obohu.cz]Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby,
 • 8 [biblenet.cz]vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.
anebo
 • Skutky apoštolů 9, 34 [biblenet.cz]Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!“ A Eneáš hned vstal.

No ale povětšinou spousta křesťanů takový vztah s Bohem nemá, aby mohla směle v autoritě Ježíše takto postupovat. Ale může takový vztah mít. To, že takovou víru a autoritu nemáme, je naše chyba a otupělost, zaslepenost, línost ke slyšení a víře,..
I když ne všichni. Mně se např. moc líbí postoj a služba toho zde mnou zmiňovaného Marcina Zieliňskiego z Polska. Jak na to, jak je mladý, tak nemohu neobdivovat Boží dílo u něho a uvědomovat si, co všechno může Bůh dělat, když nalezne nádoby, které mají odvahu mu věřit.


Lékaři zpravidla říkají, že neví co se stalo, že si to neumí vysvětlit.
V tom Polsku se těď stává, že lékaři, když si neví rady, tak lidem radí zajít na na setkání, shromáždění či konference, či jak tomu říkají, za Marcinem Zieliňskim. A to proto, že mají od mnoha lidí svědectví o tom, co se stalo že jsou najednou zdraví, když medicína předtím moc nepomáhala :-)

Co se týká "nezodpovědných rodičů" - nevím, těžko posuzovat.
Já bych rozhodně viděl správné využívat to, co nám poznání v medicíně nabízí, to není nic proti Bohu.
Třeba ten Zieliňski také doporučuje velmi důrazně všem lidem, kteří byli uzdraveni, ať nepřestávají brát medikaci a zajdou za lékařem, a ten ať to uzdravení potvrdí. Tak je to také nejlepší svědectví, i pro ty lékaře, i pro ostatní pochybovače.

Něco skutečně pozorovatelného ?
Tak nevím, jsou svědectví o tom, že kratší noha byla prodloužena, nebo že všelijak pokřivená páteř, vybočená pánev - se narovnaly. Také z toho Polska např.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. květen 2019 @ 12:23:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,

nechci Tě moc dusit, ale vím, že letničně/charizmatické pojetí a svědectví ve světle NZ neobstojí. A neobstojí ani ve světle pravdy. Letniční si neustále musí na něco hrát, něco zanedbávat, něco přehlížet. Alespoň ti, se kterými jsem něco zažil - a to rozhodně nebylo zanedbatelné v rámci ČR.

Mám za to, že pokud jsi v CB, tak nemáš dostatečný pohled, a spíše jednáš na základě víry, že tomu věříš, že to tak u letničních skutečně je. Ostatně, brání Ti něco stát se přímo součástí letničně-charizmatického společenství? Případně, pokud by vše probíhalo tak, jak se píše v NZ, byl by až takový problém získat si pro podobné postoje zbytek, řekněme ten vlažnější, z laviček CB? Jsem přesvědčený, kdyby viděli to, co se píše v NZ na vlastní oči, tak by s tím problém neměli - myslím to přijmout.

//Avšak je také dobré si uvědomit, co to okamžité uzdravení předcházelo.

Dobře. Ale já psal o tom, co jsem zažil mezi letničními. A tam toto pochopitelně podle nich předcházelo. Jenže ani tak výsledky takové, jak popisuje NZ, nebyly. Spíše docházelo ke zpochybnění víry toho člověka, za kterého se neúspěšně modlili.

//Potom mohli se smělosti a neváhavou vírou odvážně stanout v autoritě Ježíšova jména a prohlásit např: ... 
 • Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“

Mně se tato svědectví Písma hodně líbí. A toužil jsem po něčem podobném. Ale rozhodně to pro mně není důvod si něco takového fabulovat. Nic takového se mezi letničními (a pokud vím, tak ani jinde), nevyskytuje. Před Pánem považuji za správné si toto přiznat, než si na něco hrát. To by nepřineslo nic dobrého.

//No ale povětšinou spousta křesťanů takový vztah s Bohem nemá, aby mohla směle v autoritě Ježíše takto postupovat.

Souhlasím. Ale i většina, co vztah zdá se má, takto nepostupují. Videa, co jsem viděl na YT, jsou o ničem. Viděl jsem fanatiky, co takto zastavovali nemocné lidi, a snažili se je zmanipulovat, že jsou uzdravení... pod vlivem emocí a silného zážitku možná dojde k pocitu nižší bolesti... ale že by uzdravený jásal, že třeba neviděl, a nyní vidí? Nikdy. A navíc, vím, že Benny Hinn přiznává, že si klidně zaplatí zdravého člověka, který na jeho charizma-show přijede na vozíčku, a během akce je "uzdraven", a ostatní to pak notně povzbudí, nabudí emotivně - a pak Hinnovi nacpou do obálky více dolarů, než by mu nacpali bez toho. Tím vydělá dost na to, aby si mohl vždy zaplatit dostatek "uzdravených" "vozíčkářů". Kdo by toto třeba za 100 USD neudělal? A možná i za mnohem více - vždyť Benny Hinn je miliardář. Na hlouposti, i té letniční, se dá vydělat strašně moc - když to za to někomu stojí :-(.

//To, že takovou víru a autoritu nemáme, je naše chyba a otupělost, zaslepenost, línost ke slyšení a víře,..

Bohužel. A jsou tam možná i jiné faktory.

//Mně se např. moc líbí postoj a služba toho zde mnou zmiňovaného Marcina Zieliňskiego z Polska.

Neznám vůbec. Mně se líbila služba neletničního Barkociho. Jenomže také jsem poznal, že v případě lidí, které znám osobně, a kde mám od Pán poznání potvrzené z mnoha stran, Barkoci jaksi to pravé slovo poznání neměl. Ani nic takového, co by vedlo k Božímu ovoci. Takže nevím, mám popravdě pochybnosti i o něm.

//V tom Polsku se těď stává, že lékaři, když si neví rady, tak lidem radí zajít na na setkání, shromáždění či konference, či jak tomu říkají, za Marcinem Zieliňskim. A to proto, že mají od mnoha lidí svědectví o tom, co se stalo že jsou najednou zdraví, když medicína předtím moc nepomáhala :-)

Podívej, rád to slyším. Ale neznám to. Ani zprostředkovaně a už vůbec ne osobně. A po zkušenostech s letničními mám tendenci být skeptický a velmi si věci prověřovat, než je přijmu. A vím, že i kdyby se děly nevím, jaké zázraky, moje víra a důvěra v Pána s tímto nestojí ani nepadá. Vždy je třeba vše rozlišovat v Pravdě Ducha.

//Já bych rozhodně viděl správné využívat to, co nám poznání v medicíně nabízí, to není nic proti Bohu.

Samozřejmě. A doktor pro nás může být Božím darem. Jak já Bohu jako čertvě obrácený děkoval za zubařku, jež mne zbavila příšerné bolesti zubů, které jsem prožíval jako čerstvý letniční na křesťanské konferenci, či táboře - nikdo z letničních zkušených, co se za mne modlil, mne nebyl schopen ani s Boží pomocí zbavit té bolesti - ale pomohli mi dostat se k zubařce. Pak bolesti ustaly a já si užíval zbytek pobytu mezi křesťany.

//Něco skutečně pozorovatelného ? Tak nevím, jsou svědectví o tom, že kratší noha byla prodloužena, nebo že všelijak pokřivená páteř, vybočená pánev - se narovnaly.

Noha roste, nehty rostou..., vlasy rostou... Říkává se to (mám na mysli ty nohy). Ale pozoroval to někdo? A byl by to opravdu u nohy zázrak? Nebyl by to jen méně známý proces v těle? Proč by zrovna růst nohy měl být nadpřirozený a růst něčeho jiného v lidském těle přirozený? Vždyť nic se nevyrovná tomu, když po určitém spojení spermie a vajíčka z nich vyroste nový člověk - a přesto toto nikdo za zázrak nepovažuje. Třeba takový pozorovatelník pachtící se po zázracích růst lidského plodu považuje za samozřejmost, ale údajně si na Gregoriosovi777 testoval zázrak tak, že mu poslal 4 DVD, na nějaké vypálil pokémony, pak jej poškodil a Gregorios měl poznat které. Tak nějak to bylo. Vždyť toto je na hlavu padlé uvažování. Na tom uhádnutí by nebylo vůbec nic nadpřirozeného. A nebylo by ani kdyby měl vybrat jedno z milionu. Možná by se to blížilo výhře ve sportce, ale jinak nic více.

Já patrně opravdu nejméně fazikálně vysvětlitelné jevy na vlastní oči, ze vzdálenosti pár metrů (2-3) pozoroval při vystoupení jednoho iluzionisty v Chorvastku. Byl opravdu tak dobrý, že jsem to po pár číslech vzdal (myslím přemýšlet na racionálním vysvětlením), a prostě si to jen užíval. 

Nikdy ani vzdáleně jsem se s podobně nevysvětlitelným vizuálním vjemem nesetkal u letničních. A nesetkal jsem se ani s jediným letníčním, který na zcela upřímně nějaké podobné svědectví osobně zažil a mohl o něm svědčit. A jsem rád, že ani Ty sis v tomto na nic nehrál - i když mi to chvíli trvalo se k tomu s Tebou dopracovat :-). Alespoň se mi to tak tedy jeví.

wollek


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2019 @ 13:29:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Wollku,

asi tě trochu chápu, ale já bych rozhodně takovým skeptikem být nechtěl. Leze na mě z toho mrtvolno. Přiznám se ti, že nemám ani moc chuť dále takové stesky a naříkání číst a poslouchat.
Já si raději pustím nějaké chvály a zpívám v srdci spolu s těmi, kdo Boha oslavují a mu důvěřují. 
A očekávají na Jeho mocné skutky.
Já chci a učím se Bohu věřit, důvěřovat Jeho moci. A vím, že je úžasný a nic u Něho není nemožné. Celé naše spasení i všechno, co v Bohu máme, stojí na víře, bez víry (živé víry) nemáme nic,  nejsme ospravedlnění a nemáme život. A ta víra může buď růst a šířit se, anebo stagnovat či dokonce padat až lidé úplně o víru přijdou. A chci být šířitelem víry a naděje. A oslavování Boha a Jeho skutků (nejen těch historických). Mým cílem, mým ideálem je toto:
 • 29 [biblenet.cz]Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
 • 30 [biblenet.cz]a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“
 • 31 [biblenet.cz]Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
 • 32 [biblenet.cz]Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
 • 33 [biblenet.cz]Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.

Nechci Boží moc zpochybňovat, nechci zpochybňovat Písmo, nechci být šířitelem nevěry a pochybovačnosti, skepticismu a bezduchého náboženství teologických výkladů bez moci Boží a Boží přítomnosti. Nechci být jako spousta křesťanů, kteří  všechna zaslíbení ohledem modlitby, vyslyšení modliteb, zaslíbení moci Ducha svatého, darů Ducha svatého hodili za hlavu a už jim to nic neříká. 
Horlím a budu horlit pro Boží slávu, pro to aby Boží království se mezi lidmi šířilo.
Aby Bůh potvrzoval své slovo a lidé tak mohli snadněji uvěřit v dárce života věčného, ve své spasení, v ten největší, v zázrak vzkříšení Ježíše z mrtvých a Jeho dnešní reálnost a skutečnost a moc.


Noha roste, nehty rostou..., vlasy rostou... 
No, jenže 2 - 3 cm za několik minut noha neroste.

Ale když nechceš, nechci ti tvou nevíru a skepsi vyvrácet.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. květen 2019 @ 14:07:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,

ale já nejsem skeptik. Jenom odmítám si hrát na to, na co si hrají letníční. Mrtvolno v tom rozhodně není. je v tom skutečné poznání Pána. Nechceš-li stavět na písku, jako většina letničích, ostatně moc jiného Ti ani nezbude.

To, z čeho na Tebe leze mrtvolno, na mne leze skutečné (skutečnější) poznání Pána. Ale rozumím Ti, že se Ti to nechce číst. Většině letničním by se to špatně četlo. Ale nikdo by mi nebyl schopen nic faktického namítnout proti. Byl bych býval rád, kdyby sis to přiznal, na duchovní dary nezanevřel, a hledal dále - mimo letniční. A v pravdě.

//Já si raději pustím nějaké chvály a zpívám v srdci spolu s těmi, kdo Boha oslavují a mu důvěřují. 

Já taky. A úplně stejné chvály můžeš 'poslouchat' i mezi neletničními, Rosmano, to není o chvalách. A dej si pozor, zda chvály vzbuzují pozitivní emoce, nebo zda naše pozitivní emoce vůči Bohu jsou zdrojem chvály. Na tom původu, pořadí, opravdu záleží.

//A očekávají na Jeho mocné skutky.

To očekávám stále. Ale určitě ne s letničními. A ani s nějakými křesťanskými guru. V mém případě Barkoci, v Tvém případě toho polského uzdravovatele. Nespoléhejme na žádné lidské prostředníky. Bůh s námi jedná přímo, osobně.

//Já chci a učím se Bohu věřit, důvěřovat Jeho moci. A vím, že je úžasný a nic u Něho není nemožné. Celé naše spasení i všechno, co v Bohu máme, stojí na víře, bez víry (živé víry) nemáme nic,  nejsme ospravedlnění a nemáme život. A ta víra může buď růst a šířit se, anebo stagnovat či dokonce padat až lidé úplně o víru přijdou

Rosmano, s tímto absolutně souhlasím. I proto jsem se musel oddělit od letničních. Tam toto nenajdeš. Pokud Ti stačí imitace, pak jo - ale mně imitace nikdy nestačila.

//Mým cílem, mým ideálem je toto: ...

Plně rozumím. A ztotožňuji se s tím. Tobě jen přeji, abys toto hledal a hlavně našel na tom správném místě. Tam, kde to skutečně můžeš nalézti.

//Ale když nechceš, nechci ti tvou nevíru a skepsi vyvrácet.

Rosmano, téměř se vším, co jsi psal nad tímto svým komentářem jsem se také ztotožňoval. Jenže já žádnou nevíru ani skepsi neprožívám. To sis patrně chybně vysvětlil. Právě proto, že tomu plně věřím, nepotřebuji jako berličku letniční fejky. A že to fejky jsou, o tom jsem se přesvědčil až příliš. Rosmano, a sám mi na to nedokážeš uspokojivě reagovat. Reaguješ tém, co je mi samotnému velmi blízké. Ale skutečným svědectvím typu "vezmi své lože, vstaň a choď" reagovat nemůžeš. Přiznej si to - prosím Tě o to ve Tvém vlastním zájmu. 

Nevěřím Božím zaslíbením o nic méně než věří letniční. Jenom nemám potřebu si k tomu přidávat to, co není pravda. Rosmano, asi bys to se mnou neměl snadné, kdybys takto chtěl pokračovat dále. Proto Tě prosím před Pánem. Buď upřímný a na Jeho zaslíbení nezapomínej.

wollek


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2019 @ 15:12:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Wollku
nemám zájem se s tebou přít:-). Tak si doufám přátelsky povídáme...
Ale pravdu ti nepřiznám, protože ji nemáš :-)

Nemohu hledat pravdu mimo letniční či charizmatické (nemyslím zrovna církve, jsem kde jsem, ale smýšlení a víru), to bych musel zanevřít na letničního ap. Pavla, na letničního ap. Petra, Jana, Jakuba, evangelisty, Barnabu, Sylase, Timotea, na Písma nové smlouvy, na některé starozákonní proroky,..na samotného Ježíše a Jeho slova. A tak pošetilý a takový schizofrenik nejsem.

Nevěřím, že existuje někde po světě (ani v ČR) nějaké ne-letniční hnutí, nějaká ne-letniční církev plného evangelia - tedy tak přijímaného a žitého, jak máme vzor v Písmu.
A ty nejseš schopen mi dokázat, že se v tomto mýlím, že je to jinak.
Zatím jsi také nikde neuvedl, v jakém společenství jsi. Kde jsi tu neimitaci našel a ji prožíváš. Kde nejsou fejky, kde je skutečná Boží moc, nezpochybnitelná.]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. květen 2019 @ 16:50:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmano,

//nemám zájem se s tebou přít:-). Tak si doufám přátelsky povídáme...

Nápodobně:-). Beru to jako povídání a zastavím, hned jak mi to dáš najevo - pokud bys to vnímal jinak :)

//Ale pravdu ti nepřiznám, protože ji nemáš :-)

Samozřejmě, že pravdu nemám. Nemá prakticky nikdo. Můžeš to brát jako úskok, ale je to tak. Myslím to vážně. A taky vím, že se říká, že pravdu má každý - tu svou. O tomto to tedy není.

//Nemohu hledat pravdu mimo letniční či charizmatické (nemyslím zrovna církve, jsem kde jsem, ale smýšlení a víru), to bych musel zanevřít na letničního ap. Pavla, na letničního ap. Petra, Jana, Jakuba, evangelisty, Barnabu, Sylase, Timotea, na Písma nové smlouvy, na některé starozákonní proroky,..na samotného Ježíše a Jeho slova.

Zajímavé tvrzení. Osobně bych pravdu hledal právě v Ježíši, a v těch, kteří jej následovali jako první a jejichž svědectví je nám do dnešních dní známé. Promiň, ale oni (dle popisu Písma) a letniční, včetně charizmatiků, mají mnohem méně společného než mnozí křesťané nepatříci mezi členy aktuální letniční církve. To, že si tam dáš rovnítko, to je Tvoje vlastní pravda. Ale to je tak vše - v reálném srovnání jejich skutků, a skutků křesťanů letničních, najdeš řadu podstatných rozdílů. Navíc najdeš - a to je nejhorší - řadu podstatných rozdílů mezi tím, co vyznávají a tvrdí, a tím, co skutečně reálně žijí, dělají, co zázračného se skrze jejich modlitby (a často jen proklamace) děje. Rosmano, opravdu toto vím - vím to z první ruky. Můžeš to zkoušet nepřímo, zleva, zprava - ale kdykoliv bychom šli k podstatě a porovnání toho, co je skutečně psáno v Písmu, a toho, co reálně žijí letniční křesťané, tak se to bude zásadně rozcházet.

//A ty nejseš schopen mi dokázat, že se v tomto mýlím, že je to jinak.

Záleží, jak to bereš. Já takové mocné činy, které jsem přesně popsané v NZ, nezažil nikde. Znám společenství, která se navenek projevují velmi podobně jako letniční, pokud jde o život a víru Bohu, pokud kde o modlitby za nemocné (i modlitební řetězce), mající mnoho společného - ale nespadají pod letničně-charizmatický 'label'. Ovšem výsledky vyslyšení jejich proseb jsou podobné. Není to jako vstaň, vezmi své lože a choď. Ovšem jeden podstatný rozdíl mezi takovými společenstvími, a těmi letničními vnímám. Na nic se nehrají, nic nepotřebují přehlížet a ignorovat a dá se s nimi o všech Božích věcech bavit narovinu. S letničními to vesměs možné není, neboť si nadělali spoustu mantry okolo toho svého přesvědčení, a přestože téměř nic 'nefunguje' podle toho, jak oni sami tvrdí, téměř neexistuje způsob, jak je přímět k tomu, aby se na vše podívali zcela otevřeně, pravdivě, bez nějakého zanedbávání nebo přehlížení mnohého.

Sám jsem Ti napsal mnoho. Popsal svou zkušenost. Sám se naprosto ztotožňuji se slovy a svědectvím apoštolů, se vším, co jsi z Písma psal. Přesto se toho letničního alobalu nedokážeš zříci. Neřeknu Ti společenství, kde bych zažil přesná svědectví jako v Písmu. Budu upřímný, nepotřebuji nic předstírat. Zažil jsem velmi podobné mimo letniční. Ovšem bez letniční omáčky okolo, bez duchovní pýchy a nadřazenosti, ke které letniční doktríny vedou, a bez potřeby některé věci skrývat, zanedbávat, přehlížet, či bez potřeby se vyhraňovat vůči neletničním. A taky bez potřeby přijímat klasické charizma-šou a la Freidzon nebo Benyn Hinn jako Boží. Běžní křesťané věřící Pánu totu potřebu vyhraňování a obhajování něčeho letničního nemají. Oni mají potřebui obhajování Pána Ježíše a toho, co s Pánem přímo souvisí. Žádné hnutí, teologii a především nezaznamenal jsem potřebu si na něco hrát, něco předstírat. Takový křesťané nepotřebují 'důkaz', že vyslýchání jejich proseb 'funguje'.

Snad jsem Ti aspoň trochu odpověděl. A pokud nikoliv, nedá se nic dělat. Pro mně to není o tom, zda jsem někde našel nefejky - někdy je méně více. Vím, že se dá poznat živé společenství (dle měřítek letničních), kde se věří v Boží zázraky, Boží uzdravení, v Boží moc, ale kde se nevěří po letničním na křest, nadřazenost, či nerovnost mezi ostatními znovuzrozenými křesťany (všichni jsou pokřtěni v jedno těla Duchem, nejen ti, co mají dar mluvení v jazycích), a kde díky zdravému pohledu na věc nikdy nezažívám pocity, které jsem zažíval u letničních, a které jsem Ti tu v různých obměnách popsal. 

Ještě Ti na závěr napíšu jeden příběh. Možná ne úplně typicky letniční, nicméně vycházející z jejich způsobu myšlení:

Bratr před celým shromážděním svědčil, jal jeli autem kázat evangelium do vedlejšího města (cca 20 km). Vedli tam místní shromáždění. A svědčil o tom, jak se to satanovi nelíbí, že káží Boží slovo, že se díky němu mohli cestou několikrát nabourat. Tak moc si ten zlý podle něj nepřál, aby vedli místní malé shromáždění, že jim v tom chtěl zabránit skrze autonehodu. Ale Pán, který má moc je ochránil, a tak tam dojeli.. a pak následovalo srdceryvné svědectví...

Vedle mne na tom shromáždění seděl kamarád, a také velmi dobrý přítel, který přišel k Pánu skrze mé svědectví. Byl jedním z těch, co tím autem jeli, a jeho službou bylo vést chvály s tom shromáždění. A jen se ušklíbl a říkal mi, že ve skutečnosti to bylo tak, že ten bratr, který nám tak hezky svědčil, jel ve skutečnosti tak 140 km/h po okreskách, nesmyslně riskoval, a byli rádi, že tam vůbec dojeli. Myslím, že podruhé už by s ním jet nechtěl.

Je někdy opravdu obrovský rozdíl, když slyšíš oficiální letniční verzi nějakého příběhu, a když máš možnost si to prožít na vlastní kůži, nebo když Ti o poví skutečný přítel. Není to typický příběh, ale je to taky příběh. Příběh, který mi letniční dali, a který mi ukázal na mnohé. Např. na to, jak si oni představují duchovní boj. A pochopitelně nikdo z bratrů starších, ani pastor, nevystoupili se slovem poznání, aby tohoto bratra, který podle mne za volantem vůbec nejednal dobře, opravili nebo napomenuli. Naopak co si pamatuji, tak to všichni přijali jako úžasné svědectví o Boží moci a boji se satanem.

Měli bychom tedy jezdit jako blázni, aby na nás zlý útočil? Aby nám to bylo svědectvím, že za námi Bůh stojí, pokud se zrovna nenabouráme? A abychom pak mohl vydávat takto vykonstruovaná svědectví před celým sborem?

Rosmano, podobných zkušeností mám mnoho. Ale toto vše neberu jako argument, ale jako ovoce, a to docela zákonité, ovoce toho, co už v základech není v pořádku. O těch základech jsem se Ti snažil psát dříve. Nyní občas o tom ovoci. Buď můžeš reagovat jako doposud (vyjmenovávat mi biblické postavy, nazývat je bezdůvodně letničními ve smyslu letničnich kazatelů posledních 100+ let, případně po mně chtít, aby Tě poslal do shromáždění, kde moc v podobné formě jako za dob NZ uvidíš), a nebo se na vše podíváš s odstupem, nadhledem.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 05. květen 2019 @ 22:04:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já osobně se domnívám, že když už přistupujeme k takovému zápasu s postojem - no budeme se modlit a prosit Pána , jestli to je Boží vůle tak ať uzdraví.  - tak víceméně přehazujeme "zodpovědnost" na Boha, my jsme z obliga, my jsme se pomodlili, a Bůh rozhodne a učiní podle své vůle. - tak v tom už je dopředu zakomponována pochybnost. Říkáme, že nevíme, jestli je to Boží vůle.

-------

To je zajímavé co píšeš. Proč to tak děláte? To nemáte víru ani jako hořčičné zrnko? Nebo je to přeci jen s tou vírou a zázraky trošku jinak? Možná trošku reflexe by neuškodilo.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 05. květen 2019 @ 22:16:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No protože to je tak zažité, že Bůh učiní vše podle své vůle. Bůh je suverénní Bůh, a proto udělá jak uzná za vhodné.

Pak je např. u 1.Jana 5  napsáno
 • 14 [biblenet.cz]Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
 • 15 [biblenet.cz]A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.
což jakoby takový postoj potvrzuje.

Avšak já to až tak nevidím.
Já to vnímám spíš tak, jak to vyplývá ze slova u Jakuba:
 • 6 [biblenet.cz]Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
 • 7 [biblenet.cz]Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
 • 8 [biblenet.cz]je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.
No a v tom nejsme vždy jednotní. Což je škoda.


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 06. květen 2019 @ 10:54:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom rosmano.
Zase mám na Tebe zvídavé dotazy ;)
Jak bys obecně definoval, co je to:
- zázrak
- div
- znamení
Pak píšeš, že prosíte, žádáte, ale i zápasíte ( na modlibách či v modlitbách )
Zápasíte tedy s kým nebo s čím (popř. za koho, za co)?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 06. květen 2019 @ 11:32:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím tele,

to chceš po mě moc :-)

Já nevím, já jsem se nad definicemi ani nad rozdíly mezi zázraky, divy a znameními nikdy moc nezamýšlel a popravdě mi to dost splývá.

Zápasit - no já nevím, to je trochu takový básnický obrat či alegorie, který má naznačit, že je to určité nemalé úsilí, zarputilost, vytrvalost, touha po vítězství,...
Asi jako Epafras
 • 12 [biblenet.cz]Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.
Zápasit se dá za ledasco, cokoliv, co bychom rádi od Boha obdrželi.

Taková vytrvalá, rozhodná modlitba, ve víře a v očekávání na Boha, na Jeho jednání, konání - pomáhá do velké míry samotným těm, kteří ten zápas vedou. Znamená očišťování se před Bohem, zkoumat a očišťovat motivy našeho srdce, hledání Boží tváře (znáš ten obrat ze starého zákona, ne? :-) ) - příkladem by mohl být třeba David - viz žalmy. Hledat Boží tvář, Boží blízkost, není zpravidla jen tak, že se na minutku ztiším a raduji se před Boží tváří. Znamená uvědomovat si, jaký Bůh je,  rozpomínat na všechny jeho dobrotivosti vůči nám, ale nejen nám - i vůči ostatním. Znamená uvědomovat si a přicházet k Božímu trůnu milosti. A slávit a velebit Jej ze srdce za to všechno. Pokorně, ale s rozhodnou vírou prosit, a také děkovat a vyvýšovat Jeho jméno.
Takový zápas je dobrým zrcadlem naší skutečné víry, může ji tříbit, očišťovat, ukazovat nám na chybné postoje nevěry, apod.

Jinak  zápas s kým ?
Znáš ten příběh Jákoba, jak zápasil s Bohem ? Nepustím Tě, až mi požehnáš...


]


Re: Znamení, divy a zázraky (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pondělí, 06. květen 2019 @ 18:59:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom rosmano.

>>
to chceš po mě moc :-)
Já nevím, já jsem se nad definicemi ani nad rozdíly mezi zázraky, divy a znameními nikdy moc nezamýšlel a popravdě mi to dost splývá.
>>

Snad zase tak moc né :)
Znamení, zázraky a divy - splývají Ti proč, v čem?

>>
Jinak  zápas s kým ?
Znáš ten příběh Jákoba, jak zápasil s Bohem ? Nepustím Tě, až mi požehnáš...
>>

Znám :)
A s kým to tedy Ja'akov zápasil?


]


Re: Znamení, divy a zázraky (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2019 @ 13:09:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Opravdu nevím. 
Nechtěl bys třeba říct, jak to vidíš ty ? Možná budu s tebou tele souhlasit ? :-)


S kým zápasil ?

Nevím nic víc, než je psáno v Písmu:

G 32
 • 25 [biblenet.cz]Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka.
 • 26 [biblenet.cz]Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.
 • 27 [biblenet.cz]Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“
 • 28 [biblenet.cz]Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“
 • 29 [biblenet.cz]Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh) , neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“
 • 30 [biblenet.cz]A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam.
 • 31 [biblenet.cz]I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží) , neboť řekl : „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

Ozeáš 12:
 • 4 [biblenet.cz]Už v mateřském životě úskočně jednal se svým bratrem, ale v mužném věku jako kníže zápasil s Bohem.
 • 5 [biblenet.cz]Jako kníže se utkal s andělem a obstál. Plakal a prosil o smilování. V Bét-elu nalézá toho, který tam s námi rozmlouvá.


]


Re: Znamení, divy a zázraky (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 08. květen 2019 @ 21:05:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>


12 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]A B-h řekl: „Toto je na věčná pokolení znamení smlouvy mezi mnou a mezi vámi a mezi veškerou živou duší, která s vámi je.  13 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]Za znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí jsem dal do mraku svůj luk.   14 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]Kdykoliv budu stahovat mračno nad zemí, ukáže se v mračnu duha  15 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]A já si připomenu svou smlouvu, jež je mezi mnou a vámi a mezi veškerou živou duší v každém těle, a pro potopu, jež by zničila všechno tělesné, už nebude vody.  16 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]V mračnu bude duha a já ji uvidím, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi B-hem a mezi veškerou živou duší v každém těle, které je na zemi!“  17 [www.obohu.cz] [www.obohu.cz]A B-h řekl Noachovi: „To je znamení smlouvy, již jsem uzavřel mezi mnou a mezi každým tělem, které je na zemi!“

Zde je tedy duha, kterou i člověk občas může spatřit. Je dána jako znamení smlouvy, že když se objeví v mračnu stahujícím se nad zemi, B-h na ni pohlédne a nedopustí, aby bylo dostatek vody pro potopu (že už vody Noaha nezatopí zemi).Že jde o znamení, tedy jakousi vztyčenou či umístěnou zviditelněnou značku na nebi, je to napsáno. Mohli bychom však i říci, že jde o div přírody - o něco udivujícího, protože ne po každém dešti lze duhu pozorovat. Někdo by mohl říci, že nejde o zázrak, tedy nic tak naprosto vyjímečného, že tento přírodní úkaz vyděl už vícekrát, ač nikoliv každodenně, a že je to úkaz docela vysvětlitelný znalostmi zákonností přírody. Nicméně už jen to, že existují takové každodenní zákonnosti přírody je zázrakem, ač pro tu každodennost  jsme si na ně přivykli a považujeme je za obyčej a cokoliv, co se nad to ojediněle vyjímá nebo to zcela výjimečně porušuje nezvyklým řádem, považujeme (jako lidé celkově) buď za náhodný jev, zázrak či dokonce chaos. Ale nemusí to tak přeci být. I to, co se stane byť jen jedinkrát a neopakovatelně, nemusí být (není) něčím, co porušuje ustanovený řád v běhu času a dějin, ale naplánovanou (před věky ustanovenou, smluvenou) mezerou v obvykle pozorovaném řádu, pro který byl ustanoven neobvyklý řád. Ono nakonec i v tom pro nás běžném řádu dění je každý okamžik vše nové, B-hem nově tvořené, ačkoliv se zdá býti opakující. Ale to, že vůbec něco existuje, je něco ve skutečnosti neobvyklého. Přeci jen vše bylo stvořeno výrokem  (slovem) B-žím a je jím stále udržováno v existenci.

Ale znamení je značkou, upozorněním, výstrahou i vodítkem, něco jako na silnicích značka 'jiné nebezpečí'. Jen správně přečíst, jaké. 
A u té duhy nejde jen o to, že B-h ji spatří a rozpomene se na smlouvu s veškerou živou duší na zemi, že vody potopy již nikdy nezatopí zemi jako za dnů Noaha, a není jen znamením pro člověka, který ji s údivem pozoruje, ale je znamením toho, že svět se naklonil k soudu a zaslouží si trest potopy a měl by tedy činit pokání. A je také znamením pro ty jednotlivce, kteří ji spatří a také znamením o B-žím smilování, odložení soudu. (Tedy aspoň pro věřící, pro spravedlivé činící pokání. Však kdo nevěří v zázraky a znamení od B-ha, nemůže věřit jak B-hu, tak důvěřovat jeho slovu- Toře ;)

Tak tedy zázraky a divy bývají znameními, ale ani ne tak o existenci a moci B-ha, jako pro věřícího o tom, že B-h bude nějak jednat či jedná.

Například, když Moše odvětil, že mu Jisraelci neuvěří, že ho H-spodin B-h posílá, dal mu B-h dvě znamení pro ně: proměnu jeho hole v hada a zpět v hůl, a proměnu jeho paže v malomocenství a zpět. Určitě tyto dvě znamení je možné nazvat divem a zázrakem, avšak B-h je dal Jisraelcům za znamení, aby Mošemu věřili, že je On B-h vysvobodí z Micrajim a vyvede do země zaslíbené Jím jejich otcům. A jestli Jisraelci ta dvě znamení uměli dekódovat (porozumět, co skrze ně jim B-h říká), měli bychom umět rozlišovat mezi znameními a zázraky, popřípadě divy, ač zázrak může být znamením, ale nemusí. Podobné je to třeba i s 10-ti ranami Micrajim. I ony jsou některé zázraky, ale vesměs znameními - hovoří o tom, proč se staly (stanou) za co, a co se stane dál ...

A já se delším psaním vyčerpal.


]


Re: Ja'akovův zápas (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 10. květen 2019 @ 10:02:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>rosmano>>
S kým zápasil ?
Nevím nic víc, než je psáno v Písmu:
>>

No a s kým tedy Ja'akov tehdy podle Tebe zápolil?
1) podle slov vypravěče příběhu (Mošeho) to byl 'iš', tedy muž (člověk).
2) podle slov Ja'akova to byl byl B-h.
3) podle slov Ja'kovova protivníka to byl B-h a lidé (nikoliv jedinec člověk).
4) podle slov proroka Hošey to byl anděl, ale i B-h.

:)

PS: jinak používáš zajímavé :( křesťanské překlady, třeba ten dodatek, že Ja'akov znamená úskočný, anebo že Ja'akov jednal se svým bratrem Esavem úskočně už v mateřském životě ... (nehledě na proroctví vyřčené jejich matce Rivce).

O čem tedy ten příběh v Berešit/Genesis/ 32.kapitole vypráví?
S kým to Ja'akov zápolil?


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. květen 2019 @ 15:17:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky, Josefe. Má to hlavu a patu, rozumím tomu, co píšeš.

  Chápu, že někomu vadí zázraky - lidi často berou zázraky jako potvrzení určitých lidí/skupin/teologií a proto je pro ně problém uvěřit, že by Bůh udělal zázrak někde, kde je to z jejich pohledu "špatně" a mají potřebu oponovat. Taky je vtom často určitá žárlivost, závist "u nás ne a tam jo". Taky existuje dost fake věcí - viz svědecví nepřihlášeného, který pobýval někde v letniční církvi a nezažil nic než fake (tedy není moc jasné, co vlastně žil, protože z velké části neodpovídá na otázky).

  To nic nemění na tom, že Bůh odpovídá na modlitby lidí a jejich víru, a to i u katolíků. Mě tím nedráždíš, ani Bůh. Nevadí mi, když se katolíci modlí k Bohu a Bůh jim odpoví. Ostatně, jako katolík jsem se modlil k Bohu a Bůh mi odpověděl - mohl bych se zlobit leda tak na sebe. Poslední "velké" uzdravení, co jsem zažil u blízkých, se ostatně stalo katolíkovi.

  Taky dává Bůh do církve dary uzdravení, službu lidí, kteří se modlí za druhé a ti jsou uzdraveni. Ale určitě to není tak časté, jak bych rád. 

  Z toho, co popisuješ, zažil jsem oboje - jak uzdravení, tak smrt i po mnoha modlitbách. Při uzdravení určitě roste víra lidí okolo, naopak, když nemocný uzdravený není, i důvěra lidí Bohu utrpí ránu.

  K té víře ze zázraků "někde": Je dost vážná chyba, když je víra lidí závislá na "cizích" zázracích, na tom, že někde někdy někdo udělal zázrak nebo že se někde daleko někdy někomu stalo nějaké uzdravení. Víra Bohu a zkušenost z ní má být osobní, Boží moc je osobní. Lidi, kteří sháněli kdejaké svědectví o kdejakém zázraku kdesi v Africe si na víře moc nepomohli. Zázrak kdesi při založení církve před mnoha desítkami let je dobré svědectví, ale člověk dnes potřebuje pro život Boží moc a Boží zázrak dnes.

  Evangelium je Boží moc k záchraně [obohu.cz]. Pokud někde není moc k záchraně, tak tam často bývá  nemoc nevangelia lidských konstrukcí a vyvýšenosti člověka.


  S odpovědností to vnímám stejně: Když učedníci nemohli vysvobodit nějakého démonizovaného člověka [obohu.cz], nesvedl to Ježíš ani na Boha, ani na toho nemocného, ani na ty, kdo ho přivedli, ale na malověrnost těch učedníků. I když to nejde brát jako 100% mustr na teologii, tak odhaduji, že to tak bude často.. V Bohu chyba není určitě. Nejspíše ani v těch nemocných, kteří nebyli uzdraveni (i když to chápu, že se stát může a takové konkrétní případy znám).

 
 

  Toník


]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 07. květen 2019 @ 15:51:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Díky Toníku za reakci,

určitě s tím vším co píšeš souhlasím.
Vidím to a prožívám také tak.


K tomu
--- Taky je vtom často určitá žárlivost, závist "u nás ne a tam jo" ---

bych jen dodal, že ta žárlivost se někdy formuluje do podezření nebo jistoty "pýchy" na druhé straně :-).

A že někdy někde existují i fake věci - to si myslím také.

I k té víře ze zázraků "někde", závislé na "cizích" zázracích - jednoznačně souhlasím.  Mohou být třeba pro nás povzbuzením, ale tady opravdu jde o naší osobní víru a naše zkušenost, poznávání Boha a prožívání společenství s Ním.
Já nejsem nějakým vyhledávačem zázraků, to určitě ne (možná to tak mohlo zde působit).
Ale moc bych byl rád, kdyby u mně, v kruhu mých bratrů a sester bylo tak, že by lidé mohli poznávat tu Kristovu vůni a vidět, že Bůh je živý a odpovídá na naše prosby, je s Námi.  Aby ty proudy živé vody opravdu plynuly z našeho nitra. Bohu ke slávě a lidem k užitku.

Josef]


Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 09. květen 2019 @ 08:13:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Já nejsem nějakým vyhledávačem zázraků, to určitě ne (možná to tak mohlo zde působit).


  Ne, to ne, na mne to tak nepůsobilo. Jen jsem to uvedl jako příklad, nemyslel jsem to osobně na tebe. Chápu, že máš osobní zkušenost i se zázraky.


Ale moc bych byl rád, kdyby u mně, v kruhu mých bratrů a sester bylo tak, že by lidé mohli poznávat tu Kristovu vůni a vidět, že Bůh je živý a odpovídá na naše prosby, je s Námi.  Aby ty proudy živé vody opravdu plynuly z našeho nitra. Bohu ke slávě a lidem k užitku.

  Rozumím, tak to mám taky. Ani mne tak moc nezajímá, co se stalo kdysi či někde daleko široko, ale to, co se děje u mne doma v církvi, zda tam budou lidi uzdraveni, vysvobozeni. Že tam zakusí Boží jednání a život a nebudou tak muset hledat ta svědectví někde daleko.

  Toník


]


Stránka vygenerována za: 2.26 sekundy