Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 557, komentářů celkem: 404603, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 184 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110289124
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Jistota Božího dítěte
Vloženo Neděle, 15. listopad 2009 @ 21:53:02 CET Vložil: Stepan

Žhavá témata poslal Rosman

Reaguji tímto na příspěvy Krispa v článku Znamení šelmy, ale nejen jeho. Primárně jemu směřuji své otázky, ale odpovídat či reagovat můžete samozřejmě kdokoliv.

Jsem si vědom, že téma se nějakým způsobem týká i předurčení apod., takže očekávám "těžké debaty". Ale možná ne. Třeba také inspirativní poučení pro mne.
Aby bylo jasno. Věřím v jistotu spasení. Křesťan může mít a má mít díky Bohu jistotu spasení. A sám to znám a znám ten rozdíl vnímání samého sebe, kdy jsem jistotu před obrácením a znovuzrozením (ačkoli jsem byl "věřící") neměl, a pak tu záplavu Boží lásky a bezpečí, která mně naplnila když jsem vyznal asi před 200 lidmi, že se Ježíš stal mým Pánem a spasitelem a že věřím, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Je to úžasné vědomí být v skrýt v Bohu a tuto jistotu prožívat. Nicméně věřím v jistotu založenou na tom, že Duch Boží potvrzuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Nikoliv na často neudržitelných konstrukcích, že v podstatě znovuzrozený křesťan nemůže nemít jistotu - tedy nemůže o ni přijít, že není možné odpadnout od víry. (A jsme spaseni vírou.) Že identitu Božího dítěte znovuzrozený člověk nikdy ztratit nemůže. Domnívám se z kontextu Božího slova, ale i z některých případů které znám, že tomu tak není. 

Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. Pokud se mu nebude dostávat (či sám se o ně nepostará) přísunu živin a kyslíku a správné teploty potřebných pro život, může být jeho život ohrožen. Proto např Petr nabádá, abychom toužili jako znovuzrozena nemluvňata po nefalšovaném mléku Božího slova, dále pak po stálém pokrmu. Kyslíkem je spojení v Duchu svatém v modlitbě s Ježíšem, s nebem. Proto máme neustále bdít na modlitbách, hledat Boží tvář. Znovuzrozený člověk také potřebuje teplo Boží lásky ale i teplo společenství Božích dětí. Pokud něco z těchto základních věcí pro udržení a rozvoj duchovního života začne haprovat, může být zle. Těch ohrožení duchovního života je hodně. Ostatně podobně jako i v přirozeném lidském životě. Proto, z těchto důvodů je v celém Písmu plno napomenutí, výstrah, varování. Nikoli z důvodů, jak se někdy, dost často tvrdí, abychom obdrželi (pouze) lepší odměnu. Apoštolům v jejich péči o stádo jako správným pastýřům šlo o život stáda, aby se ovce neztratily, aby je neroztrhali draví vlci, aby nepodlehli falešným naukám. Napomínáním ve dne v noci v slzách nebojovali pouze o lepší odměnu, ale o to, aby každý mohl v plné důvěře bojovat vítězně boj víry až do konce.

Ahoj Krispe,

vidím to trochu jinak než píšeš. Uvádíš mimo jiné "Jsetliže jsem se vírou v okamžiku znovuzorzení stal "dědic Boží" resp. "spoludědic Kristův" tak jsem změnil IDENTITU. Už jsem Boží dítě 
Dám příklad : Kdybych teď začal žít jako hovado, dělal lumpárnu jednu za druhou a otec se mě třeba i veřejně zřekl a vydělil mě, pak i tak jsem pořád ten " kluk Novákův " od vedle . Jsem pořád dítě svého otce i když jsem byl vyděděn. Spasení je dar Boží milosti a Bůh svých darů nelituje"

Zajímalo by mě, jak si vykládáš třeba následující místa v Písmu:

Mat.12,43: Když nečistý duch vyjde z člověka,, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: "Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel". Přijde a nalezne jej prázdný,vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky.Tak bude i s tímto zlým pokolením. - člověk zůstává Božím dítětem i přesto, že je příbytkem 8 zlých duchů, když před obrácením (vymetením a vyklizením srdce) byl vlastnictvím pouze 1 nečistého ducha?

Sk.20,25: Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu.  - Je to je Pavlovo rétorické cvičení, či snad je možné, že by někdo zahynul ne Pavlovou vinou? Co znamená "nešetřit stádo"? - je to jen zpestření křesťanského života?

Řím.11,21: Jestliže Bůh neušetřil přpřirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, - co znamená pojem "být vyťat"?


Gal. 5,4  Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. - odloučit se od Krista a pozbýt se milosti je jenom drobná příhoda v životě křesťana?

Efez. 6,10  A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.   -  Proč? Je možné snad neodolat ďáblovým svodům? Co tohle možné "neodolání" znamená?

Filip.3,17 Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. - co znamená to "zahynutí"? Je to jen zahynutí těla? Vždyť kdo dbá na své břicho tomu teoreticky tělo dobře funguje :-)

1 Tim.1,18 To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře. - co je "ztroskotání ve víře"? - je to jen škobrtnutí anebo to znamená, že ti lidé pravou víru nikdy něměli?

1 Tim.6,10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
1 Tim.6,20 Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.
Kdo se k němu hlásí, zbloudil ve víře. Milost s vámi!  - no je fakt, že zbloudění od víry ještě nemusí být katastrofa, jestli se najde cestu zpět. V polském překladu je ve verši 21 řečeno "od víry odpadl"

Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.  - je možné si nezachovat do konce smělou jistotu a neději? Nebo se zde hovoří jen o hypotetické možnosti, která stejně nemůže nastat? Anebo "nebýt Božím domem" nic až tak zásadního neznamená?

Žid.3,14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘ - opět: je snad možné své počáteční předsevzetí nezachovat pevně až do konce? Kdyby nebylo, proč se o tom píše? Anebo přijít o účast na Kristu není nic tak důležitého, netýká se to spasení?

Žid.6,4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.  - ta možnost odpadnutí je jen hypotetická, nikoliv skutečná?

Jakub 5,19 Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.  - kdyby se ten člověk nevrátil zpět k pravdě, z bludné cesty, jeho duše od smrti zachráněna nebude a přesto bude spasen?

1 Petr 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.  - sice hledá, ale nikdy se mu nepovede nalézt? Anebo je to skutečná hrozba, pokud nejsme bdělí? Anebo "pohlceni" ďáblem není nic hrozného, člověk je spasen i jako pohlcený ďáblem?
  Všem přeji radostnou jistotu spasení, mocné potvrzování Ducha svatého ve vašem nitru, že jste Božími dětmi. Prožívání Božího království ve vašich srdcích - to jest spravedlnosti, pokoje a radosti z Ducha svatého.Také bdělost vůči všem nepřátelským nástrahám, vytrvání v dobrém boji víry až do vítězného konce. Pán s vámi.
  Rosman


Podobná témata

Žhavá témata

"Jistota Božího dítěte" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 10:36:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Identitu Božího dítěte získává člověk ve křtu. Tu už ztratit opravdu nemůže.

Co ale přesto může pořád ztratit, je vlastní věčná spása!
Jsme totiž spaseni pouze v naději, že v dobrém vytrváme až do konce. Že si tak dar spásy udržíme. Tak to říká Písmo (Mt 24,12). Varuje před tím, že naše láska může vychladnout, naše nepravost může dorůst až do hříchu, vedoucímu ke smrti.

(Jk 1,14-16)
Každý, kdo je pokoušen, je vlečen a váben svou vlastní žádostivostí.
Potom, když žádostivost počne, porodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt.
Nemylte se, moji milovaní bratři!


Hlásat tedy jistotu spasení znamená nalhávat sobě i druhým něco, co není pravdou.
Proto Písmo na mnoha místech vybízí k ostražitosti. Vybízí k vytrvání v dobrém, vybízí k dobrým skutkům.
(Mt 10,16)
"Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice.


Jistota spásy je v následování Krista.
(Mk 8,35-37)
Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.
Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli ztratí svou duši pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání.
Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši?
A co dá člověk na oplátku za svou duši?

Ovšem Boží dítě musí vyvíjet úsilí v následování Krista, to není samozřejmostí. Ne každé Boží dítě následuje Krista, ne každé boží dítě bude nakonec tak nějak automaticky spaseno.
Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 19:09:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

co podle tebe znamená tvé tvrzení, že člověk identitu Božího dítěte už ztratit nemůže, ale ztratit věčnou spásu může? Znamená to, že v pekle budou Boží děti?

"Hlásat tedy jistotu spasení znamená nalhávat sobě i druhým něco, co není pravdou."
S tím nesouhlasím, tak to není. Jistotu spasení dává člověku Duch svatý při znovuzrození. Člověk ví a svědčí o té jistotě ne proto, že si to nalhává sobě i druhým, ale proto, že mu to dosvědčuje Duch svatý v nitru. Člověk ví, že má večný život, že přešel ze smrti do života. Kdo nikdy nezakusil co je to jistota spasení a svědectví o této jistotě zpochybňuje, nebyl nikdy znovuzrozen.


]


Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 17. listopad 2009 @ 10:01:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tato jistota spásy je ale pouze v naději (Ř 8,24), je podmíněna tím, že my sami vytrváme až do konce. Víme, že je třeba žít v milosti posvěcující bez hříchu, který vede ke smrti.

Moc Božího dítěte dostáváš v okamžiku křtu (J 1,12; J 3,5). Ano, i pokřtěný kristovec může skončit ve věčném zavržení, pokud se ve svém životě sám obrátí k Bohu zády a žije v hříchu, který vede ke smrti. Víra je žitý vztah, ne magie.


]


Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 17. listopad 2009 @ 12:16:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Oko.

  Tohle už jsem ti vysvětloval mockrát. Naše jistota spasení není založená na nás a naší vytrvalosti, to je případ vašeho spasení. Nemůžeš stále dokola soudit lidi podle sebe a svojí situace. Když ti stokrát vysvětlujeme, že se ve spasení spoléháme na někoho jiného, než ty, ty stejně po stoprvní napíšeš reklamu na spasení a doufání, které máš ty. Ale to se nás fakt netýká.

  Moc Božího dítěte přijímá člověk ve chvíli, kdy uzavře tu novou smlouvu s Bohem, kterou otevřel Ježíš Kristus, t.j. přijme Ježíše Krista do svého života. To je hodně jiná událost, než "křest" miminka v kostele. Tím, že člověk přinese miminko do kostela se to miminko nestane křesťanem stejně tak jako když přineseš miminko do auly vysoké školy, nestane se doktorem práv (no, v Plzni to asi bude možné ;-). Pokud ale někdo tvrdí, že se takové miminko v kostele stane křes´tanem, je to normální klamavá reklama, podvod a lež.

  Já vím, že v tom co žiješ, je těžké pochopit, co žijí a komu a čemu věří křesťané a že mají jiné doufání. Ale alespoň zkus pochopit, co ti píšeme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 17. listopad 2009 @ 20:01:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ty stejně po stoprvní napíšeš reklamu na spasení a doufání, které máš ty. Ale to se nás fakt netýká."...


Onu "reklamu na doufání" jsem doložil Písmem. To by se tě asi týkat mělo.

Toníku, víra je žitý vztah, dnes a denně zkoušený a prověřovaný životem. O takovém vztahu je hloupostí tvrdit, že víš, jak jednou dopadne. Může růst a být stále krásnější, může ale také vychladnout.

Je to podobné jako v manželství. Budou - li zamilovaní novomanželé tvrdit, že spolu vydrží v lásce až do konce života, můžeš jim za to sice fandit, ale jistotu pro to nikde nemáš. Kolik takových zamilovaných párů se za pár let rozvádí! Jsme totiž slabí a hříšní lidé.

Býváme nevěrní - a to i ve svém vztahu k Bohu.
Není od tebe moc seriózní tvrdit, že se já v otázce své spásy spoléhám na někoho jiného, než ty. Dobře víš, že to není pravda. Kristus je věrný, ale jak se zachováme v budoucnu my, je vždy s otazníkem.
Proto je před touto skutečností tolik varování v Písmu. Falešná sebejistota není na místě.

Dneska se na Krista spoléháš, ale budeš se na něho spoléhat i zítra, pozítří?
Co když se spoléhat přestaneš, myslíš, že Kristus tě bude nutit násilím? Pořád - až do naší smrti zůstávají dvě strany vztahu - z nichž jedna je krajně nespolehlivá. Jsi jako ten zamilovaný novomanžel. Sice sympatický, ale mimo realitu života.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 20:20:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S vaším dovolením tady je místo pro tento verš: 2 Timoteovi 2,13: Pakliť jsme nevěrní, onť zůstává věrný: zapřiti sám sebe nemůže.
Už jste to prožil? Vypadá to, že ještě ne, aspoň podle vašich slov.  Proste Pána, ať můžete změnit svůj neúplný slovník.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. listopad 2009 @ 00:34:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj oko.

  Jsem rád za pokrok, který máme v komunikaci. Už přirovnáváš smlouvu s Bohem k manželství a snad si i uvědomuješ, že to není obyčejná smlouva, kterou vypovíš když si vzpomeneš (jak jsi to psal nedávno). To je dobře.

  Ty mi připomínáš svobodného svadebčana, který si povídá s ostatními na svatbě o novomanželích.

  "To je ale krásný pár, jak se k sobě hodí, je dobře, že se našli a vzali " řekne jeden.

  "Jo, to je fakt, a o mnohém svědčí, že spolu v lásce chodili doteď a i když se rozešli, dali se zase dohromady a umí si odpouštět. Jsem rád, že se vzali". odpoví druhý

   A oko na to řekne:

  "No, kdo ví, jestli se vůbec vzali. A i kdyby - podívejte se okolo, v zákoně jsou povolené rozvody, přes půlku manželství se rozvádí, i kdyby byli manželé, kdo ví, jestli tak budou do smrti. Ničím bych si nebyl tak jistý, jako nejistotou."

  A krevní smlouva s Bohem je ještě o pořádný kus silnější než manželství, oko.

 
  K tomu zbytku: Jak můžu vědět, že spoléháme na toho stejného, když v souvislosti s jistotou spasení napíšeš: Falešná sebejistota není na místě. Pokud píšeš o sebejistotě, tak to se dá vykládat jen dvěma způsoby:

  1. Spoléháš se sám na sebe a hledáš jistotu spasení v sobě (tomu se říká sebejistota) Pak se spoléháme každý na někoho jiného.

  2. Jsi Ježíš a tím pádem máš sebejistotu v otázce spasení a spoléháme oba na toho stejného.

  Nezlob se, ale z komunikace s tebou se mi zdá pravděpodobnější možnost číslo 1.


  My máme v téhle otázce nemáme "sebejistotu", ale "Ježíšojistotu" a ta je na místě pokud jde o spasení člověka a věčný život.
  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 18. listopad 2009 @ 13:17:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.

Čteš mé komentáře jen velmi povrchně, jinak by ses takhle nemohl vyjadřovat.

Každý vztah (i vztah k Bohu), má dvě strany, dva směry.
 
1.) Vztah Boha k člověku - zde můžeme mluvit o Ježíši - jistotě. Bůh zůstává věrný, i když my jsme nevěrní.

2.) Vztah člověka k Bohu - zde je ona nejistota, o které pořád mluvím. Zde není sebejistota vůbec na místě.

Přirovnám to k manželství:
Tvá žena se sebere a začne žít s jiným mužem. Ty ji však stále miluješ. Co myslíš, je vaše manželství stále ještě funkční, jste stále jedno? I přes tvoji neustálou věrnost asi těžko, že? A je takových případů málo?

Zrovna tak ani Ježíšova věrnost nemůže zabránit naší nevěře.
Není tedy žádná "Ježíšejistota" ve směru č.2) - ve směru člověka k Bohu. Pán Ježíš tě mocí nepřinutí nekonat zlo. Bojovat se zlem i sám se sebou musíš především chtít ty sám. Musí to být tvá snaha, tvé rozhodnutí. Pak ti Bůh v takové snaze rád pomůže.

Já jen tvrdím, že naše trvalá snaha, naše trvalé rozhodnutí je jen iluze. Buďme bdělí a neusínejme na vavřínech. To, že dneska naše "manželství" s Kristem funguje je dobře. Ale díky naší nestálosti nelze mluvit o věčné jistotě našeho vztahu ke Kristu. Stále o něj musíme usilovat, budovat ho a hýčkat. Tvrdit, že už ho máme jistý je prvním předpokladem k tomu, abychom ho ztratili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. listopad 2009 @ 14:03:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Oko.

  Já čtu pozorně tvoje komentáře, vyjadřuješ se v nich přesně a napsal jsi znovu to, co píšeš pořád. Já ti nijak neberu tvojí nejistotu, jestli je ti v nejistotě dobře a chceš v ní zůstat, tak zůstaň.

  Můj případ tohle není. nemám rád nejistotu. Představ si: Měl bych nějakou přítelkyni, ale neměl bych jistotu, jestli mi nezahne nebo jestli spolu vydržíme. Tak bych to vyřešil takto: Žili bychom na hromádce, na zkoušku, celý život. A těsně před smrtí, třeba hodinu, když už bychom viděli, že jsme to spolu vydrželi, tak bychom se tedy trvale rozhodli, že budeme manželé. Rychle bychom zavolali kněze, aby nás oddal a naše manželství posvětil.


  V takovéhl nejistotě bych nemohl žít, není mi to blízké. Když žiju nějaký vztah, hledám spíše pevnost a stálost hned na začátku, než nějaké povrchní rozhodnutí, kde si nikdy nemůžeš být jistý, jak to dopadne. A s Bohem si můžu být jistý, protože on otevřel tu nejsilnější, nejpevnější smlouvu, jakou si lze jen vůbec představit - věčnou krevní smlouvu, uzavřenou vlastní krví.

  Co jen lidstvo zná smlouvy, nezná nic pevnějšího - manželství je proti pevnosti téhle smlouvy odvárek, který se hodí tak na jemné přirovnání, ale zdaleka nevystihuje sílu smlouvy s Bohem. To je tedy ta "ježíšojistota", kterou máme směrem od nás k Bohu.


  Když už zkusíme alespoň manželskou smlouvu: Když ti manželka zahne, nebo ty jí, když jen prvně porušíš, co jsi v manželské smlouvě slíbil, končí manželství? Nebo končí tehdy, když to porušíš podruhé, potřetí? Prozraď mi, při kolikátém porušení nebo při jakém porušení manželské smlouvy přestává podle ŘKC nauky platit právoplatně uzavřené manželství?

  A smlouva s Ježíšem je víc než manželství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 18. listopad 2009 @ 17:42:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Prozraď mi, při kolikátém porušení nebo při jakém porušení manželské smlouvy přestává podle ŘKC nauky platit právoplatně uzavřené manželství?"...

Pozor na zaměňování smyslu věcí!
Platnost manželství trvá až do smrti jednoho z manželů. To se dá přirovnat ke znovuzrození ve křtu. Člověk se jednou stane křesťanem a nepřestane jím už nikdy být, až do smrti. Ať se chová jakkoli - i když vůbec ne jako křesťan.

Já mluvím o živém vztahu. Ten buď je, nebo není, nebo byl - a už není, nebo nebyl - a teď zrovna je. Všechny varianty jsou možné. A pro život vztahu je nezbytná ochota obou stran, jinak umírá. Je - li manželka do větru, manželova věrnost vztah nezachrání. Stejně vezme za své. Co pomůže manželce spoléhat na manželovu věrnost, je - li sama je nevěrná?

My jsme v situaci té nevěrné manželky. Kristova věrnost je jistá, ale naše není. O to naši věrnost musíme usilovat, růst ve víře, bojovat. Bez nás to nepůjde. Nelze odpovědnost za náš život hodit na Krista a nedělat nic. Jen skrze úsilí svůj vztah uchováme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. listopad 2009 @ 21:47:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nelze odpovědnost za náš život hodit na Krista a nedělat nic.

  No, to bude ono, v tomhle je ten klíč. Opravdu se lišíme v tom nejpodstatnějším.

  Oko, já taky nepíšu o polití miminek s posvátnou formulí a stokrát to zdůrazňuju. To polití nic neznamená. Každý komunistický ateista 50. let u nás a 20. let v Rusku - až na vyjímky - byl polit v kostele, a to dokonce třikrát. Znovu ti opakuju: Je klamavá reklama a lež říkat o takových lidech, že to "byli křesťani" jen "nežili svůj vztah s Bohem". Nikdy žádný neměli, neměli tedy co žít.

  Stejně jako já. Byl jsem polit v kostele osmý den a narodil jsem se znovu po dvaceti letech života. A věř mi, že jsem se hodně let před svým znovuzrozením snažil žít živý vztah s Bohem, vztah, který neexistoval, protože ani nevznikl. Takže docela hodně vím, o čem tu píšu.


  To, o čem píšu je základní křesťanské rozhodnutí: Víš, že tě Bůh miluje, tak tě miluje, že šel za tebe až na smrt. Smrt porazil, porazil i mocnosti a vedl je naodiv, a to kvůli tobě. Víš, že sám jsi slabý a i kdyby ses snažil sebevíc, stejně padneš, je jen otázka kolikrát a jak často. A při vědomí těchto věcí svěříš život Ježíši. Myslím, že se to dá nazvat "hodíš svůj život na Ježíše", to je velmi výstižný výraz toho, co se těsně před znovuzrozením děje.

  A to rozhodnutí není nějaké dočasné rozhodnutí, na týden, měsíc nebo rok, nebo do té doby než tě prvně oklame ďábel nebo než prvně padneš, nebo než padneš podesáté. Není to jako život na hromádce, že ve chvíli, kdy "to nepůjde" tak tě Ježíš opustí a nechá tě jít.

  A v tom je křesťanský život, že svůj život uvrhneš na Ježíše a pak platí: "Nežiji už já, ale žije ve mne Kristus". Právě proto, že jsme nevěrní, svěřujeme svůj život Ježíši Kristu. Kdyby to tak nebylo a spoléhali bychom se na svou věrnost a vytrvalost, že "vytrváme až do konce", žádného Krista nepotřebujeme a pak je namístě mluvit o sebejistotě.


]


Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 12:31:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Určitě jste mnohokrát slyšel výklad těchto veršů:
 Marek 16, 16. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.
Pro mně osobně a asi i pro jiné, je Boží slovo tak významná věc, že uvažujeme i o tom, proč je něco psáno v nějakém pořadí. Takže "kdo uvěří" a teprve potom "bude pokřtěn" výsledkem je záchrana. "kdo neuvěří" tak se samozřejmě nenechá ani pokřtít, proč by to dělal? Nevím jak vám, ale mi z toho vyplývá, že kdo se nechá pokřtít bez víry, tak je mu to k ničemu. To se týká především malých dětí, kteří ještě nemají tušení ani o Bohu, ani o víře. A jestli se někdo nechává pokřtít jako dospěly, třeba jen pro to, že mu někdo řekne, že tím bude spasený, aniž si nejdříve ověřil jeho víru, tak je uveden v omyl tím, kdo ho křtil a na něm jsou jeho hříchy dál.
Jak se vám líbí takový výklad?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 17. listopad 2009 @ 19:37:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víra je naprosto nezbytnou podmínkou pro křest. Bez ní nelze křtít.

Malé děti ale nejsou křtěny bez podmínky víry. Jsou pokřtěny na víru svých rodičů, na víru církve. Církev se za ně zaručuje. A dospělí tím na sebe berou závazek, že dítě budou vychovávat ve víře...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 20:05:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak ještě jednou: Kdo uvěří a bude pokřtěn....nelze to vyložit tak, jak píšete. Není tam napsáno, když uvěří někdo za něj a bude pokřtěn. Člověk není schopen prodloužit svůj život ani o vteřinu a chce někoho znovuzrodit? To je jako když neplodný chce dát někomu život.
Život Boží není v lidské moci, ten může dát jen Bůh. 2 Petr 3,16....mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných písem, k svému vlastnímu zatracení. Všimněte si "natahují" neboli dávají jím rozsáhlejší význam, než skutečně mají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 18. listopad 2009 @ 13:29:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonet.
Co myslíš, má cenu se modlit za své děti, když ještě ani nebyly počaty? Má cenu se modlit za člověka, který už zemřel?

Křesťané věří, že ano. Protože Bůh stojí nad časem, pro něho není "bylo" a "bude", je jen stálá přítomnost.

Bůh to tak v našem životě zařídil, že dítě je zcela závislé na rodičích. Oni za něj rozhodují ve všem až do dospělosti. Ty klidně přiznáš matce, že rozhoduje o tom, kdy a kolik bude dítě jíst a pít, ale nepřiznáváš jí právo rozhodnout o duši jejího dítěte. Tak jako rodiče jsou zákonnými zástupci dítěte u všech ostatních věcí, tak i víra rodičů může zastoupit víru nedospělého dítěte. Aby mohlo vyrůstat v milosti už jako dítě Boží a ne jako pohan. Znovuzrození z vody a z Ducha opravdu není v lidské moci. To dává Bůh skrze křest.


]


oko (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Středa, 18. listopad 2009 @ 13:41:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"má cenu se modlit za své děti, když ještě ani nebyly počaty?Křesťané věří, že ano. "

Cože???


Křest není magický úkon, který účinkuje sám o sobě. Je to vnější potvrzení toho, že člověk uvěřil. Dá se poté pokřtít. Jinak je to magie, tudíž nebiblický nesmysl. Žel i má dosavadní církev tuto praxi koná s odvoláním, že "křtí na víru rodičů". To v Bibli není.


]


Re: oko (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 18. listopad 2009 @ 17:24:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můžeš se modlit i za svou budoucí ženu, za manželku, kterou ještě neznáš. Proč ne? Aby ji doprovázel svou milostí a žehnal jí.

Křest je znovuzrození do důstojnosti Božího dítěte. Není magickým úkonem, víra je nezbytností.  Já ti vysvětluji, že rodiče mají právo dítě zastupovat (a rozhodovat jeho jménem) nejen ve věcech hmotných, ale také ve věcech duchovních.

 Mohou tedy právoplatně dítě zastoupit před Bohem i ve věcech víry.


]


Re: Re: oko (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. listopad 2009 @ 07:44:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, tak takové věci v Písmu opravdu nenacházím. Modlitba za budoucí manželku, kterou neznám v sobě, podle mě, neobsahuje eventualitu, že se ještě nenarodila. Nevím o tom, že by Písmo někde podporovalo zastoupení rodiči ve věcech uvěření v Krista. Je nutné osobné vyznání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 18. listopad 2009 @ 18:37:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
v této věci si nic nemyslím, jednou jsem se modlil před narozením jednoho syna, a nikdo mě neučil se modlit před početím a ani za mrtvé. Pro mě je rozhodující Boží slovo. 1 Kor. 7,14. Kraličtí píšou, že děti jsou svaté. Pavel je v této věci konkrétní, takže není třeba si něco domýšlet.  Nevím kteří křesťané věří, že má cenu se modlit za mrtvé, podle vás asi katolíci. Nikde si nečtu, že se máme modlit za mrtvé. Jen mě zarazila vaše poslední věta.
To dává Bůh skrze křest.
Co Bůh dává skrze křest? A jaký křest máte na mysli?


]


Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 18:09:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
tak především k tomu co jste napsal. Hezky jste popsal své vyznání před 200 lidmi a ten svůj prožitek, k tomu jen drobnost. Až se zasvětíte Bohu, tak věřte tomu, že vám tento prožitek bude zpochybněn a o tuto jistotu přijdete. Pokud není jistota založena na jasném a nezpochybnitelném Božím slově, tak neobstojí. Až přijde soužení a nebezpečí smrti, tak přijdete o vše, co není z Boha. Něco o tom vím. K dalšímu úseku: Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. Tady bych byl velmi opatrný s tímto vaším tvrzením. Pokud to nedoložíte Božím slovem, tak takovou neznalost raději už nikdy neříkejte. Podle vašeho tvrzení by někdo mohl pochopit, že Bůh je smrtelný, sice zemřel, ale jen tělesně a teď už nad ním smrt nepanuje. Celý ten váš druhý odstavec je jen dedukce lidské neobnovené mysli. Tzv. tělesnosti. Můžete to zkusit, ale nic z toho nedoložíte Božím slovem.
Mat. 12,43: Je o Izraeli jako celku, národu a zlém pokolení. Nepopírám, že to má i význam pro jednotlivce, ale této souvislostí se nebudu z nezasvěceným bavit. Bylo by to pro vás nebezpečné.
Sk. 20,25: v 21 naléhavě jsem Židům i Řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho PJK. Když budete dobře znát evangelia, tak pochopíte rozdílnost těchto dvou věcí, pokání k Bohu a víra v PJK. První je slovo o království a druhé slovo o milosti, to není totéž. Mat. 13,25: Viz můj článek : Tajemství království nebeského.
Ř11,21: Na to je odpověď kousek dál: verš 29. Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné. Vždy hledejte souvislostí.
Gal 5,4: Dal jste se obřezat? Pokud ne, tak to nemá pro vás význam.
Ef. 6,10: Až se zasvětíte, tak to pochopíte. Věřící může být posedlý zlými duchy, když jím dá prostor ve svém těle nebo duši. Ef.4,27.
Filip. 3,17: V této chvíli nevím, musím nad tím přemýšlet a očekávat na zjevení Boží, mám sice teorii, ale nemám ji ověřenou.
1Tim.1,18: Ztroskotat ve víře není ztráta spasení, verš 20, Hym a Alex., které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Co myslíte, odnaučili se rouhat?
1Tim3,10 a 20: zbloudit ve víře, to se stává, ale Bůh je mocný takového přivést zpět. Někde jsou na to verše. Hledejte.
Žid 3,14 a 6,4: Někde jsem to přece už vysvětloval, najděte si tu diskusi, je to v tom článku, na který reagujete:
Vložil: leonet v Sobota, 14. listopad 2009 @ 12:52:23 CET
Jakub 5,19: dal bych to do souvislostí s Gal. 5,4. Odpadnutí od milostí a následně návrat k milosti. Na kdyby nehraju. Znáte takového?
1Petr 5,8: Už jsem psal, že věřící může být posedlý zlými duchy, tady bych srovnal s 1 Tim. 1,20 a 1 Kor. 5,5. k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána.Jsem na konci tak zatím tolik.Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 19:52:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

kdo je podle vás zasvěcený? To je nějaký biblický pojem? Když ano, kde je o něm psáno?

Těm vysvětlivkám k těm veršům se přiznám moc nerozumím.

Mat. 12,43: Je o Izraeli jako celku, národu a zlém pokolení. Nepopírám, že to má i význam pro jednotlivce, ale této souvislostí se nebudu z nezasvěceným bavit. Bylo by to pro vás nebezpečné. ???
Já jsem přesvědčen o tom, že Pán Ježíš zde varuje před odpadnutím tím, že po pokání a obrácení k Bohu člověk nedbá o naplnění Duchem svatým.

Sk. 20,25: v 21 naléhavě jsem Židům i Řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho PJK. Když budete dobře znát evangelia, tak pochopíte rozdílnost těchto dvou věcí, pokání k Bohu a víra v PJK. První je slovo o království a druhé slovo o milosti, to není totéž. Mat. 13,25: Viz můj článek : Tajemství království nebeského. ??
 Co podle vás znamená Pavlovo "mou vinou nikdo nezahyne"?

Ř11,21: Na to je odpověď kousek dál: verš 29. Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné. Vždy hledejte souvislostí.
Slovo : "Jinak i ty budeš vyťat" v kontextu se slovem o darech milosti a Božím povolání, které jsou neodvolatelné, znamená "nebudeš vyťat"?

Gal 5,4: Dal jste se obřezat? Pokud ne, tak to nemá pro vás význam.
Spíš bych ocenil odpověď na co jsem se ptal: Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. - odloučit se od Krista a pozbýt se milosti je jenom drobná příhoda v životě křesťana?
Mně to slovo na rozdíl od vás říká, že je možné vypadnout z milosti. A jedním z důvodů může být to, že se člověk vrací k ospravedlnění na základě zákona. Otázka je, zda to má vliv na jeho spasení. Pokud ne, proč to Pavel tak horlivě potíral?

Ef. 6,10: Až se zasvětíte, tak to pochopíte. Věřící může být posedlý zlými duchy, když jím dá prostor ve svém těle nebo duši.
Nezasvěcení nemusí odolávat ďáblovým svodům?

Jakub 5,19: dal bych to do souvislostí s Gal. 5,4. Odpadnutí od milostí a následně návrat k milosti. Na kdyby nehraju. Znáte takového?
Ano, znám. Myslíte, že každý, kdo zbloudí od pravdy, jak píše Jakub, nalezne druhého, kdo ho přivede nazpět? A tudíž všichni takto zbloudili hříšníci mají zachráněné duše od smrti ?

1Petr 5,8:
Už jsem psal, že věřící může být posedlý zlými duchy, tady bych srovnal s 1 Tim. 1,20 a 1 Kor. 5,5. k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána.Jsem na konci tak zatím tolik.
V tom textu nevidím ani náznak posedlosti zlými duchy


]


Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 21:07:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane,
Mat 12,43 - Má interpretace je v souladu s Písmem, verš 45 závěr...Tak bude i s tímto zlým pokolením. Vaše je podložena čím? Výklad tohoto místa je totiž dost obtížný. Např. v 44. Tu si říká: Vrátím se do "svého" domu,.. Kdyby to Pán Ježíš neřekl, ale on to nepopřel. Ten zlý duch měl na ten dům právo, a tady bych už musel zacházet do podrobností, které nechci vám vykládat, důvod jsem uvedl. O zasvěcení se hovoří v listu Ř 6,12-14. a Ř 12,1 . Ale to je něco, co musíte sám chtít. 
Sk 20,25 - "mou vinou nikdo nezahyne", toto není správný překlad. Kr.že jsem čist od krve všech. KMS totéž. V Řeckém je taky krev. Ekumen musíte někdy brát z rezervou.
Ř11,21 - proč vylomil ty přirozené větve? Pro nevěru, my se snad nebavíme o nevěřících.
Gal 5,4 - Studujte Pavla v tomto a dalších listech a pochopíte. proč byl v této věci tak ostrý. Vždyť káral i Petra. Tady je důležité pochopit proč není spasení ze zákona, viz mé některé články. Já jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a zákon mě v tomto smyslu jak píše Pavel nezajímá.
Ef. 6,10 - Tělesní křesťané žiji podle těla, starého člověka, jako takoví jsou ti, kteří dávají místo ďáblu, v případě zasvěcených jde o jiný princip. Co je psáno od Ef. 4,22: máte odložit toho starého člověka a obléknout toho nového člověka. Co když se někdo svleče a už se neobleče? Připouštíte tuto možnost?
Jak. 5,19 - nikdo nikoho nenalezne, jestli ho Bůh nepošle. Uvědomujete si to? Zapomeňte už na lidi a začněte se věnovat Pánu. Písma především hovoří o mně... a vy se domníváte v nich život míti. Kdo to řekl?
1Petr 5,8 - a děláte si ze mě srandu? ...ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá koho by pohltil. Podívejte se na ty souvislostí co jsem uváděl.
Celý ten váš soubor vytržených veršů je k ničemu. Tak se jenom trápíte. Zkuste nejdřív hledat a nalézat souvislostí, udělat výklad a teprve až to vše uděláte a pochopíte, můžete uvažovat o aplikaci. Prozatím to děláte přesně naopak.
Proč hledáte pochybnosti? Nemáte se snad posilovat ve víře? A ne v nevěře? Připadáte mi jako nějaký masochista. Viděl jste ty záběry z Filipin jak se nechávají křižovat, nebo se bičují sami sebe. Nechci vás urazit, ale uvažujte, používejte mysl a rozum, ale obnovenou duchem viz Efezkým. Hezký večer přejí 
 


]


Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 21:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

já se tím netrápím. Spíš mi přijde, že vy se těmi verši trápíte a píšete dost nesouvislé a nekonzistentní poznámky. S tím vaším výkladem, či spíše se způsobem výkladu se neztotožňuji. Za mnohé uvedu snad toto:
"Ř11,21 - proč vylomil ty přirozené větve? Pro nevěru, my se snad nebavíme o nevěřících. "

Písmo na rozdíl od vás říká: "Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat."
  - kde v tom verši je řeč o nevěřících? Kdo se drží Boží dobroty a stane se, že by se ji přestal držet,  je nevěřící?


S tím zasvěcením to jste mě dostal. Já z těch vašich tajuplných slov měl ddojem, že se jedná o nějakou zednářskou lóži.
Znám ještě z dob svého dětství písničku:
Zasvěť svůj život Ježíši,
dokud jsi zdráv a mlád,
den za dnem prchá k věčnosti,
jednou budeš před Ním stát
   Krásné je žití pro Pána
   proč smuten býti máš?
   On dává plnost života
   co mu ty za oběť dáš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 22:13:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane,
ale proč je neušetřil? To napsáno jinde. Stále zdůrazňuji zevrubnou znalost Písma, to je předpoklad správného výkladu. Když neznám souvislostí, nemůžu správně chápat co mi Bůh říká. Když kázal pokání židům, tak ho Ježíše nepřijali, proto byli vylomeni. Proč ho nepřijali? Protože ho odmítli ve městech a později i představitele národa. Šlo o Židy jako celek, ne o jednotlivce. A v římanech 11 kapitole se hovoří o národu jako celku a národech pohanů. Ne o jednotlivcích. Pochop už tuto věc. ty souvislosti a známost Písem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 22:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

ještě jednou uvedu to místo: ""Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe! Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat." 
Zájmeno tebe je o celém národě? Jako že Bůh neušetří tebe národe český? Tak schválně - drží se český národ ještě Boží dobroty nebo už byl vyťat? A český národ, znamená všichni jednotlivci v tomto národě včetně tebe? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 23:13:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane, ne detaily, ale celou kapitolu, 11,1 svůj lid. Království je o národech, zůstatek o jednotlivcích z milosti. 11,11 pohanům =národům, 11,13 pohanům=národům.11,15 jejich zavržení smíření světa, 11,23 ti, kteří k ní patří. atd. Bůh jedná podle zásad království s Izraelem a národy pohanů. Mnoho míst ze starého zákona a s jednotlivci podle milosti. Podívej se a zítra můžem pokračoavt, dnes už je pozdě dobrou noc]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 08:07:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

tak ty jsi zvyklý jednotlivosti, detaily v Písmu přehlížet ve jménu "vyššího principu"? To já naopak jsem zvyklý ten princip vnímat a formulovat tak, abyxh nemusel jednotlivosti přehlížet.
Bůh jedná s jednotlivci výhradně podle milosti? A co ten uvedený verě "Jinak i ty budeš vyťat." ?

a) pokud je to o jednotlivci, tak někoho vytnout je o milosti?
b) pokud je to o celku, o národu, tak mi prosím odpověz na otázku, kterou jsem uvedl už výše: 
Zájmeno tebe je o celém národě? Jako že Bůh neušetří tebe národe český?Drží se český národ ještě Boží dobroty nebo už byl vyťat?

A z čeho usuzuješ, že Bůh spasil (narouboval na kmen) celé národy, a když mluví o možnosti vytnout je z kmene tak zase pouze celé národy? Mohl bys třeba uvést konkrétní národy, které byly vyťaty a které ne?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 09:56:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmane, v této chvíli je vyťat Izrael, Ř9,3-4. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci,... všimni si, Pavel Izraelec není zavržen, Izraelci jako celek, národ, jímž patří synovství, sláva, smlouvy, jím byl dán Zákon, služba a zaslíbení, jsou zavrženi.
Jednotlivost jsem myslel jednotlivé verše vytržené ze souvislosti, jako příklad slouží právě tento list Římanům, kolik tady je učení a kolik z toho vzniklo  denominací a sekt atd. Jen proto, že někdo vytrhne jeden verš ze souvislosti a špatně pochopí význam toho verše, protože nevzal v úvahu souvislostí, něco o tom vím, co se týká denominací i osobně.
"Jinak i ty budeš vyťat." ?
 Můžu se zeptat? To "ty" jsi ty? Povyšuješ se nad Izrael? Ano, souhlasím, je mnoho denominací, které se povyšují nad Izrael, i mnoho národů, a ty by se měly zamýšlet nad svým stavem.
K otázce a) Nemůže to být o milostí, pak už by to nebyla milost, ale zásluha. Souhlasíš?
             b) Tady krásně zapadá Mat. 28,19-20. Jděte (vy učedníci ze židů) a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve              jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
             Už tato celosvětová evangelizace učedníku z Izraele proběhla?   Já o tom ještě neslyšel. Takže ještě neproběhlo ani naroubování? Teď už jenom teoretizuju. Nezabýval jsem se nikdy tím, jestli a kdy byl nějaký národ vyťat. Za posledních dva tisice let by se dalo v případě některých národu o tom uvažovat, a rozhodující je Boží hledisko a ne naše. Zatím


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 12:49:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

vyťat je Izrael, ale naroubováni jsou jednotlivci z různých národů, nikoli celé národy. Neznám takový případ, kdy byly spaseny a naroubovány najednou celé národy. Takže slovo "Jinak i ty budeš vyťat" se může týkat pouze jednotlivců, nikoli celých národů.

Ptáš se:  To "ty" jsi ty?   To "ty" může být kdokoliv, kdo byl naroubován avšak nedržel se dobroty Boží a odpadl.

Dále se ptáš: Povyšuješ se nad Izrael? Nechápu proč bych měl? Naznačuji snad něco takového? Právě naopak, tím, že připouštím, že člověk jednou naroubovaný na vinný kmen může být vyťat podobně jako Izrael, dokazuji, že se nad Izrael nepovyšuji.

To ad a) K otázce a) Nemůže to být o milostí, pak už by to nebyla milost, ale zásluha. Souhlasíš?

Tys řekl někde dříve, že Bůh jedná podle zásad království s Izraelem a národy pohanů. A s jednotlivci podle milosti.
Na to já jsem se tě zeptal, zda výhradně podle milosti, nikdy jinak? Když Bůh "vytne" jednotlivce - je to jednání podle milosti? Řekl bych, že ne, nevím, jestli to nazvat "zásluha" jaks to nazval ty, ale podle milosti to není.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 12:59:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane,
Tys řekl někde dříve, že Bůh jedná podle zásad království s Izraelem a národy pohanů. A s jednotlivci podle milosti.
Na to já jsem se tě zeptal, zda výhradně podle milosti, nikdy jinak? Když Bůh "vytne" jednotlivce - je to jednání podle milosti? Řekl bych, že ne, nevím, jestli to nazvat "zásluha" jaks to nazval ty, ale podle milosti to není.  

Takže závěr je možný pouze jediný, "Jinak i ty budeš vyťat" .... Nemůže platit pro jednotlivce spasené z milostí!
Takže buď je to pro ty, kteří přijali slovo o království. Mat 13,19,  anebo je to o národech. Kloním se k druhé variantě.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 13:04:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

já se kloním k 3.variantě:

"Jinak i ty budeš vyťat" .... Platí pro jednotlivce spasené z milostí, kteří byli naroubovaní na kmen, avšak odpadli a Boží dobroty se nedrželi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 13:55:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane, kdyby milost byla podmíněná čímkoliv, tak už to není milost. Milost se dá jedině přijmout, nebo odmítnout.
Oliva už ve starém zákoně představovala Izraelský národ, a jiné stromy jiné národy. V evangéliich Matouše, Marka a Lukáše se hovoří o olivě, a království, Jan píše o ovčinci a kdo je dveře toho ovčince, a jak se tam někteří chtějí dostat jinak než dveřmi, to jsou zloději.
Nechápu proč se neustále zabýváš tím, jestli lze odpadnout nebo ztratit milost.  Mě zajímají taková místa jako Ř od 12 kapitoly, Gal 5,16 a dál, Efezkým 4,25 a dál, a podobné oddíly z dalších listů.
Nevidím smysl dál pokračovat v naší diskusi na téma tvého článku. Bavme se raději na téma mého posledního článku
"Duch pravdy a duch bludů."  Co říkáš na tento článek? Když tak mi napiš tam.
Pán Ježíš posvět tvého ducha, duši a tělo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 14:35:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

píšeš:"Rosmane, kdyby milost byla podmíněná čímkoliv, tak už to není milost. "
Naprosto souhlasím. A v té milosti máme trvat. Ale Boží slovo nás na mnoha místech varuje, že z milosti lze vypadnout, pozbýt se ji apod. - viz verše z Písma, které jsem uvedl.

Dále píšeš: "Nechápu proč se neustále zabýváš tím, jestli lze odpadnout nebo ztratit milost. "
Leonete, nezabývám se tím neustále, jen v tomto článku. A proč? Protože se tím zabývá i Boží slovo.
A domnívám se, že se tato zcela jasná místa z Bible překrucuje různými výtvory, novotvary a naukami, aby se dokázalo, že z milosti (či z víry)odpadnout nelze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 16:24:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane, už naposledy, tato místa jsou v Bibli pro ty, co teprve hledají jistotu, ne pro ty,  co už  našli Pána. Právě pro to tam jsou, aby ti, kteří nejsou utvrzení, to utvrzení hledali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 17:02:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pro utvrzené už neplatí? Takže mají takovou řekněme přechodnou platnost podle tebe.

A já myslel (a myslím i nadále), že ta místa jsou v Bibli hlavnš pro ty, co už Pána našli (nebo lépe kteří byli Pánem nalezeni). Že tam jsou proto, abychom po celý život byli vnímaví na hlas Ducha svatého, abychom si byli vědomí ďábelských nástrah, svodů, rizik neposlušnosti či tělesnosti, falešných nauk, žili pokorně, v Boží bázni, pomáhali a povzbuzovali a budovali se navzájem s ostatními spolubratry a sestrami, aby nikdo od víry neodpadl, aby nás Pán formoval a zachoval ve své milosti to, co při nás započal až do onoho dne. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dí (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 20:54:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane,
tady bych jedině mohl položit otázku jak vlastně vnímáš Boží slovo. Když čteš Písmo, je to pro tebe litera nebo přímá řeč? V řečtině jsou dva výrazy pro české slovo. Logos=psané slovo, Boží slovo, atd. A rhema=přímá řeč.
Když čtu Boží slovo, tak na mou mysl působí litera. Zapsané Boží slovo. Když mi to slovo=literu zpřítomní Duch Boží skrze mého ducha, stává se ta litera přímou řečí=rhemou. Apoštol Pavel napsal, že litera zabíjí a Duch obživuje. Tak jak jsem to vysvětlil v předešlé větě, tak to je rozdíl mezi životem a smrtí. Takže když čtu Boží slovo a v mém duchu není odezva Ducha Božího, vím, že to není v této chvíli pro mne. Anebo naopak se ozve můj duch na popud Ducha Božího a já vím, že reakce a závěr mé mysli byly nesprávné. Někdy je má mysl opravená ihned, ale častěji vím, že mi to bude objasněno až bude třeba, ve správný čas podle Božího záměru. Nevím samozřejmě jestli to takto prožívají i další věřící, ale na mě používá tento způsob.
Pravděpodobně je tady důležité nezarmucovat Ducha Svatého a ani ho neuhašovat. A nedávat místo ďáblu. Nebudu se tu rozepisovat o možnosti života v hříchu. To je snad jasné.
Přejí ti milost Boží


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božíh (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 22. listopad 2009 @ 13:45:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

trochu nerozumím té souvislosti, v jaké jsi ten poslední příspěvek napsal. Mám to chápat tak, že tě překvapuje, že jsem napsal,
že ta místa jsou v Bibli hlavně pro ty, co už Pána našli (nebo lépe kteří byli Pánem nalezeni),

kdežto ty tvrdíš, že tato místa jsou v Bibli pro ty, co teprve hledají jistotu, ne pro ty,  co už  našli Pána. Právě pro to tam jsou, aby ti, kteří nejsou utvrzení, to utvrzení hledali ?

Jestli tomu rozumím správně, to rozdílné vnímání tě vede k otázce,  jak vnímám Boží slovo? Zda jako literu nebo přímou řeč?
Bráním se tomu, aby Boží slovo bylo pro mne literou.

Já obecně jsem trochu háklivý a nedůvěřivý ke kategorickému rozdělování, které slovo komu patří.
Např. to se nás netýká, to se týká obrácených z Židů.
To se nás také netýká, to se týká těch, co se chtěli ospravedlňovat zákonem.
Tato místa jsou v Bibli pro ty, co teprve hledají jistotu, ne pro ty,  co už našli Pána.
Tato slova se nás netýkají, Ježíš je vypověděl ještě před ukřížováním.
Podobenství o 10 pannách se nás netýká, my jsme nevěsta, ne družičky.
Tato slova nejsou pro nás, ty psal ap. Pavel Židům.
Tato také nejsou pro nás, ty psal Korintským.

Při takovéto selekci se snadno může stát, že pro nás z Horní Dolní nezbude v Božím slovu skoro nic. Epištola horno-dolním v Bibli není.

2. Timoteovi  3:16   Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,  
Marek  4:23      Kdo má uši k slyšení, slyš!

Proč si myslím (kromě toho principu, který uvádím výše), že není pravdou co tvrdíš, že tato místa jsou v Bibli pro ty, co teprve hledají jistotu, ne pro ty,  co už  našli Pána. Právě pro to tam jsou, aby ti, kteří nejsou utvrzení, to utvrzení hledali ?

Jednoduše proto, že ve všech těchto místech hovoří pisatel (Duch svatý) k těm (nebo o těch), kteří jsou Božím lidem, jsou spaseni,
kteří jsou (byli) v Kristu,
kteří jsou Božím stádem,
kteří jsou vštípeni (naroubováni),
kteří hledají sílu u Pána, v jeho velké moci,
kteří byli (stáli) ve víře
kteří jsou Božím domem,
kteří mají pevné počáteční předsevzetí,
kteří byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku
kteří byli v pravdě
kteří jsou střízliví, bdělía zakotveni ve víře.

Ti všichni,o nichž platí uvedené charakteristiky, rozhodně nejsou ti, co teprve hledají jistotu]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota B (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 22. listopad 2009 @ 18:33:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
jistě jsi četl můj další článek "Nedávejte místa ďáblu." Částečně tam reagují a odpovídám na některé otázky.
Citoval jsi:
2 Tim.3,16. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,  
Tak se nad tím zamysleme:
Pavel píše: některé učí, jiné usvědčuje, jiné napravuje a jiné vychovává ke spravedlnosti.
Anebo Pavel píše: Každého jednotlivého člověka učí, usvědčuje, napravuje a vychovává ke spravedlnosti?
Je každé slovo v Bibli pro každého člověka? Ne, vždyť víme, že mnoho věcí v minulosti, například mnoha proroctví už nemají dnes význam, protože se už stala. Jsou slova s významem pro minulost, jiná pro přítomnost a ještě jiná jsou určena pro budoucnost. Ty je takto nerozděluješ?
Vždyť Petr varoval čtenáře svých i slov jiných apoštolů a proroků, aby si uvědomili, jejich obtížnost pro pochopení a varoval, že mnozí je budou překrucovat. A hlavně ti neutvrzení. V čem neutvrzení? V Písmu? V jistotě? V Pánu? Ve známosti?
Pro mě je důležité, že nikdy nevznikl výklad Božího slova bez ducha Božího. A tak jediné, co je pro mne důležité, je výklad Božího slova od Ducha Božího. Lidská mysl, která není obnovená duchem nemá v Božím díle žádný význam. Někdo může mít skvělé výklady, tisíce skutků, ale jestli za tím nebyl impuls od Ducha Božího, vše shoří. Někdo může mít jeden výklad, nebo jeden skutek, který mu připravil a daroval Bůh a má víc, než ti druzí.
Někde ve zjevení je napsáno, že budem oblečeni v bílý šat se zlatými výšivkami. Bílý šat představuje spravedlnost od Boha a zlaté výšivky jsou skutky připravené od Boha a vypůsobené Duchem svatým. Zlato vždy představovalo Boha.
Je pro mne někdy obtížné diskutovat s někým, kdo nemá základní přehled v Písmech a není vyučen od Boha. Tady netvrdím, že to je tvůj případ, ale mnohdy se nechám svést předpokladem, že každý má podobnou známost jako já. A při diskusi z toho vycházím. Je to samozřejmě moje chyba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jisto (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 22. listopad 2009 @ 19:33:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že tady zabředáváme do prázdného filosofování.
Ptáš se:
Pavel píše: některé učí, jiné usvědčuje, jiné napravuje a jiné vychovává ke spravedlnosti.
Anebo Pavel píše: Každého jednotlivého člověka učí, usvědčuje, napravuje a vychovává ke spravedlnosti?

Řekl bych, že Pavel nepíše ani jedno ani druhé.

Uvedu trochu širší kontext
2. Timoteovi  3:15-17   Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Z toho vyplývá, že veškeré Písmo je užitečné pro Božího člověka, jakým byl Timoteus. Jestli se cítím být Božím člověkem, tak i pro mne. A každého jednotlivého člověka, který je Božím člověkem. Důraz bych dal na veškeré Písmo. Nejen některé. Ostatní  pak nikoliv.

Ptáš se a odpovídáš: "Je každé slovo v Bibli pro každého člověka? Ne, vždyť víme, že mnoho věcí v minulosti, například mnoha proroctví už nemají dnes význam, protože se už stala. Jsou slova s významem pro minulost, jiná pro přítomnost a ještě jiná jsou určena pro budoucnost. Ty je takto nerozděluješ?

Ne takto to nerozděluji. Mnoho věci z minulosti, které se už staly, např proroctví, slouží k učení a výchově, a ne že nemají dnes význam jak píšeš. Pak by v Bibli nemusely být. "Jsou slova s významem pro minulost, jiná pro přítomnost a ještě jiná jsou určena pro budoucnost." - to je ale logické a žádná věda v tom není.
.
PS. A stále si myslíš, že ta místa Bible uvedená v článku, která se obrácejí k lidem 
kteří jsou (byli) v Kristu,
kteří jsou Božím stádem,
kteří jsou vštípeni (naroubováni),
kteří hledají sílu u Pána, v jeho velké moci,
kteří byli (stáli) ve víře
kteří jsou Božím domem,
kteří mají pevné počáteční předsevzetí,
kteří byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku
kteří byli v pravdě
kteří jsou střízliví, bdělía zakotveni ve víře.

se týkají těch, co teprve hledají jistotu, nikoliv Tebe, utvrzeného?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: J (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 23. listopad 2009 @ 14:49:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
již jsem odpověděl, kolikrát mám opakovat stále stejnou odpověď?  Pro tentokrát jen Efezkým 5,17-20. Leonet


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 23. listopad 2009 @ 18:26:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak dlouho, až zjistíš, že je nesmyslná a nelogická.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 23. listopad 2009 @ 19:00:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý, já to vím již asi 15 let, tak potom nechápu tebe. proč tahle komedie?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 23. listopad 2009 @ 19:36:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

ty víš, že tvá odpvěď je nesmyslná a nelogická již 15 let? Tak proč si tu odpověď neupravíš tak, aby dávala smysl a byla logická?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 24. listopad 2009 @ 14:57:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě jsem myslel tvou otázku. To jsi pochopil, nebo ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Středa, 25. listopad 2009 @ 18:41:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

přiznám se, že jsem to nepochopil.

Ty už 15 let víš, že se tě např. verš
1 Petr 5,8 "Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. " netýká?
Protivník ďábel už není tvůj protivník? Petr psal křesťanům, kteří byli o třídu níž než ty a měli jiného druhu problémy, které ty už nemáš?
V čem spočívá to tvé "utvrzení"? V eliminaci veršů jako je tento? 
Mohl bys doložit z Písma, že se ten verš týká těch, co teprve hledají jistotu, ne pro ty,  co už  našli Pána?
Petr hovoří k těm, kteří ještě Pána nenalezli, aby byli střízliví a bdělí? No to koukám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 25. listopad 2009 @ 20:54:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
To vidím, jaká byla tvoje základní otázka? Teprve později jsi ji začal rozšiřovat nějakými verši. Jako vždy vytrhneš jeden z celé souvislosti a použiješ. Vrať se na počátek a hledej. Když jsem ti něco napsal, vždy jsi něco přidal, že ses potom zapletl do svých veršů, za to už nemůžu. To je snad jasné. Hezký večer


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 07:51:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No leonete,

nic ve zlém, ale s tebou je debata jak s Jaelou.
Hezký den


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 19:05:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane,
prošel jsem si celou naší diskusi a stále postrádám odpověď na jeden můj dotaz, a domnívám se, že to je zásadní věc celého našeho sporu. Napsal jsi v článku:

Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. Pokud se mu nebude dostávat (či sám se o ně nepostará) přísunu živin a kyslíku a správné teploty potřebných pro život, může být jeho život ohrožen.

A já jsem na to odpověděl:

Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. Tady bych byl velmi opatrný s tímto vaším tvrzením. Pokud to nedoložíte Božím slovem, tak takovou neznalost raději už nikdy neříkejte. Podle vašeho tvrzení by někdo mohl pochopit, že Bůh je smrtelný, sice zemřel, ale jen tělesně a teď už nad ním smrt nepanuje. Celý ten váš druhý odstavec je jen dedukce lidské neobnovené mysli. Tzv. tělesnosti. Můžete to zkusit, ale nic z toho nedoložíte Božím slovem.

Pokud si stále myslíš, že ten nový duchovní člověk může zemřít, tak je mi už celá tvá argumentace jasná.


A srovnávat mě s Jaelou ti nepomůže.
 
Přejí ti milost Boží. Amen


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 19:29:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

Pokud ty si myslíš, že ten nový duchovní člověk nemůže zemřít, tak mi je také celá tvá argumentace jasná.

Pak pro tebe  "pohlceni" ďáblem není nic hrozného, člověk je spasen i jako pohlcený ďáblem, protože duchovní člověk i jako pohlcený ďáblem žije.

Pak pro tebe když nový duchovní člověk pobloudí od pravdy a nevrátí se zpět k pravdě, z bludné cesty, jeho duše od smrti sice zachráněna nebude, ale přesto bude dále žít a bude spasen.

Pak pro tebe kdo byl už jednou osvícen a okusil nebeského daru, kdo se stal účastníkem Ducha svatého a zakusil pravdivost Božího slova i moc budoucího věku. tj. obdržel nový duchovní život, a pak odpadl, s tím sice není možno znovu začínat a vést jej k pokání, protože znovu křižuje Božího Syna a uvádí ho v posměch, ale to nevadí, protože nový duchovní člověk nemůže zemřít. 

atd atd.

No také teologie.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 21:10:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. 
Jsou to tvá slova? Dolož je Písmem!!!!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 20:55:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

píšeš:
"prošel jsem si celou naší diskusi a stále postrádám odpověď na jeden můj dotaz, a domnívám se, že to je zásadní věc celého našeho sporu."

Já nikde žáden tvůj dotaz nevidím. Mohl bys mi ho ukázat?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 21:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten nový člověk, duchovní člověk, který se v nás zrodí z působení živého Božího slova a Ducha svatého, může totiž stejně jako přirozený, tělesný člověk zemřít. 
Jsou to tvá slova? Dolož je Písmem.!!!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 21:15:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doložil jsem je 13 místy z Písma v článku, A mohl bych pokračovat dalšími.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 21:43:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žel, ani jedno nehovoří o duchovní smrti. A to je právě ten problém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 21:46:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No když pohlcení ďáblem je duchovní život, pak O.K.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 26. listopad 2009 @ 22:47:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stále totéž, napiš verš, kde je napsáno, že nějaký znovuzrozený věřící duchovně zemřel. Celou dobu tady házíš verše a najednou nic?
Kde máš své rádce? Hledej, usilovně, nenajdeš.
Zajímavé, když já rozvíjím nějaký verš více, než stojí napsáno, tak to je špatně, ale když to uděláš ty, tak to je OK. Mysli konečně, zapoj svůj mozek. Nechci urážet, jen tě vybízím, aby jsi přestal opakovat nějaké názory, je jedno čí, a začal uvažovat sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pátek, 27. listopad 2009 @ 21:32:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

zapojoval jsem svůj mozek v době, kdy tys ještě s největší pravděpodobností nebyl na světě.

Myslím, že by ani tobě neuškodilo zapojit mozek.

Těch veršů, kde nějaký znovuzrozený člověk zahynul nebo Písmo varuje před zahynutím (tj. duchovní smrtí) jsem napsal habaděj. Stačí jen otevřít oči a uši a číst.

Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat.   Budeš vyťat neznamená nic jiného než "zahyneš"   Máš jiný lepší výklad bez toho že bys použil logické kotrmelce?
 
Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. - odloučit se od Krista a pozbýt se milosti znamená duchovní smrt, nic jiného. Jsi schopen přesvědčivě říct co by to mohlo být jiného? Obávám se, že ne.

plná Boží zbroj, abychom mohli odolat ďáblovým svodům, střízlivost a bdělost, aby nás náš protivník, ďábel, který obchází jako ‚lev řvoucí‘ nepohltil.  Nedbání na zbroj, střízlivost a bdělost vede k riziku pohlceni ďáblem, což znamená duchovní smrt, nic jiného. Nevěřím, že máš jiné logické a přitom biblické vysvětlení

Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí - Pavel mluví o těch, které posluchači z dřívějška znali, a kteří odpadli, koncem jejich je zahynutí - tj. duchovní smrt. Zahynutí není nic jiného,  Něco jiného by mohlo znamenat pouze při nebiblických spekulativních výkladech.

abys zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře. - lidé, kteří ztroskotali ve víře, odpadli od víry, byli znovuzrozeni a pak duchovně zemřelí. Nic jiného ta slova neznamenají. Jseš schopen uvést nějakou rozumnou alternativu, co by to znamenalo? Nemyslím si to.

zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Člověk, který zbloudí od pravdy, přivede svou duši do smrti. - to je opět duchovní smrt někoho, kdo byl v pravdě - to jest byl znovuzrozen. Bez spekulací  to místo nic jinéhoneznamená

Atd.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 28. listopad 2009 @ 00:05:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže nenašel. Ani jeden z výše uvedených nehovoří o duchovní smrti, vše ostatní co píšeš jsou jen tvé domněnky. A přitom stačilo hledat. Zjevení 21,8: ...závěr verše....což je druhá smrt. řecky "thanatos o deuteros." A ještě Zj. 2,11; 20,6.14. Jen tyto 4 místa hovoří o druhé smrti. A podívej se dobře komu.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 28. listopad 2009 @ 10:57:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A mohl bys mi prozradit o jaké smrti ta místa mluví? Ale k věci prosím, ne vytržená z kontextu ulítlá tvrzení


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 28. listopad 2009 @ 13:30:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O druhé smrti, toť vše. Odloučení od Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 28. listopad 2009 @ 14:26:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jsi mě nepochopil. Tak ještě jednou.
A mohl bys mi prozradit o jaké smrti ta místa, která jsem uvedl, mluví? Ale k věci prosím, ne vytržená z kontextu ulítlá tvrzení.

Otázkou jsem reagoval na tvé tvrzení, že ani jeden z výše uvedených nehovoří o duchovní smrti. Trochu sleduj diskusi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. listopad 2009 @ 09:18:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepoužívej moje slova. Vypadá to hloupě. Tady už končím. Co bylo třeba jsem už sdělil. Někdy jindy a někde jinde.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Středa, 02. prosinec 2009 @ 21:00:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

mohl bys mi uvést seznam tvých slov, abych se jim napříště vyhýbal?  A která to jsou ta tvá slova, která jsem použil a přitom ty máš na ně copyright? I já končím, také jsem skoro vše sdělil, i když jsi podstatě věci žel neporozuměl. Tak čus :-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 29. listopad 2009 @ 21:32:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A podívej se dobře komu?   

Rosmanovi jistě ne. Ten kdo přešel ze smrti do života ,má věčný život, kdo nemá Syna ,nemá život.


]


Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 17. listopad 2009 @ 14:30:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřím v jistotu spasení. Křesťan může mít a má mít díky Bohu jistotu spasení.

Nikde v SB nie je výraz istota spasenia je to ľudský výmysel.V Biblii sa hovorí o nadeji ktorú máme v Kristu. 

Uvádzam  výroky, ktoré hovoria o nadeji na večný život v Kristu Ježišovi:Kol.1:5 „.. pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia,“Kol. 1:23 „.. akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nadeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom,“ 1Tes.4:13 „ Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.“Tít. 1:2  „…na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy“Tít. 2:13 „ očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“Tít. 3:7  „aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.
1Pet. 1:3  „Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych,“1 Pet. 3:15 „… ale posväcujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou“

Nádej a istota spásy si navzájom odporujú.Nemôže byť pravda jedno i druhé.Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 14:57:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • 1. Janův  5:13   Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.


 • ]


  Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
  Vložil: leonet v Úterý, 17. listopad 2009 @ 16:26:45 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vidíš, co jsem ti psal výše?


  ]


  Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
  Vložil: rudinec v Středa, 18. listopad 2009 @ 15:34:38 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  My si asi nerozumieme: Ja tvrdím,že v Biblii nie je výraz Istota spásy.
  Ak taký výraz v Píme najdeš beriem spät, to čo som napísal.


  . Janův  5:13   Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
  Ako protiklad tohto výroku uvádzam:

  Ján 3:36  Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
  Vložil: Rosman v Středa, 18. listopad 2009 @ 20:17:12 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ahoj rudinec,

  ten výrok z Jana 3,36 vůbec nevidím jako protiklad Jana 5,13
  Kdo věří v Syna, věčný život (nikoliv má naději na věčný život). Nevím, proč jsi zvýraznil druhou část toho verše. Ta mluví o tom, kdo nevěří.

  V Bibli není výraz Jistota spásy stejně jako není použit výraz Boží Trojice. Ale jsou v Bibli verše, které ať nepřímo o jistotě spasení mluví. Nehledě na to, že Duch svatý tuto jistotu do srdce dává, takže člověk jasně může říct: Jsem spasen! Jsem vykoupen! A to není o teorii, je to zakoušená zkušenost, praxe. Vím, že jsem skrytý v Kristu, Duch svatý mi to dosvědčuje. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
  Vložil: rudinec v Pátek, 20. listopad 2009 @ 17:22:02 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mne je ťažko vysveľovať problem istoty spásy na nejskom jednotlivom  verši z Písma.
  Rozhodol som sa zaslať ti celu štúdiu na toto téma:

     Istota spásy, alebo nádej na spásu ???                                                                                5.12.2008

   
  Pred niekoľkými rokmi mi jeden brat,ktorý veril,že stačí uveriť v Krista a spása je zaručená,zaslal pohľadnicu.Bolo na nej napísané: Ján 3:36  „Kto verí v Syna, má večný život;“Otvoril som Bibliu a skontroloval či je tomu tak.S prekvapením som zistil,že mi napísal iba polovicu výroku .Cele znenie výroku je následovné: Ján 3:36  „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.“Z tohto výroku jednoznačne vidieť ,že bez poslušnosti Kristu žiadna spása nebude. Potvrdzujú to aj Sk.3:22-23 „ Lebo Mojžiš povedal otcom: Proroka vám vzbudí Pán, váš Bôh, z vašich bratov, ako mňa, toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť,23  a bude, že každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka, bude vyplienená z ľudu“,/ Kralický preklad/

  Tým prorokom je samozrejme P.Ježíš a neposlušnosť k jeho príkazom znamená istú smrť.

  Po prečítani týchto výrokov som získal podozrenie o správnosti tohto učenia.Začal som kontrolovať niektoré výroky Písma z ktorých je toto učenie odvodené a s ktorými najčastejšie operujú zástancovia tohto učenia.Jedná sa o následovné výroky:Jan 10,28-29 „ …  a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca.“Po kontrole týchto výrokou som zistil,že sú vytrhnuté z kontextu.V predchádzajúcich  veršoch tej istej kapitoly je uvedené následovné: „26…,ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal.27  Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma,“

  V 27 verši je jasne ukázané ktoré ovce nebude môcť nikto vytrhnúť z ruky Synovej a Otcovej.Sú to tie ovce,ktoré čujú hlas Pána Ježíša a ktoré ho následujú.Tie ovce,ktoré nie sú poslušné Kristu a nechodia v Jeho šľapajách tých sa toto zasľúbenie netíka.

  Podobne sa píše i o zapečatení v Ef.1,12-13  "aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,13  v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia,"
  V týchto dvoch veršoch je jasná podmienka,koho sa zapečatenie tíka:
  Sú to tí ,ktorí uverili evanjeliu:Ja môžem s istotou povedať,že 80 percent protestantov nevie,kde sa v Biblii presné znenie evanielia nachádza.Nehovoriac už o vysvetlení jeho zmyslu a význame pre našu spásu.To ovláda len veľmi malé percento kresťanov.

  V SB je viacero výrokov,ktoré naznačujú,že s istotou spásy je to zložitejšie,ako sa na prvý pohľad zda.Uvádzam následovné výroky:

  Luk.6,46-49 „ A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím? 47  Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slová a činí ich - ukážem vám, komu je podobný.48  Podobný je človekovi, staväjúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil základ na skale. A keď prišla povodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre založený na skale.49  Ale ten, kto počul a neučinil, podobný je človekovi, postavivšiemu dom na zemi bez základu, na ktorý sa oborila rieka, a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veliký.“Z tohoto výroku  je jednoznačne potvrdené,že musíme nielen poznať Kristove slová ,ale hlavne ich musíme činiť.

  1 Peter 4:17 „ Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho; ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho?!18  A jestli aj spravedlivý sotva býva zachránený, bezbožník a hriešnik kde sa ukáže?

  Aj z tohto výroku vyplýva,že nestačí len sama viera ,ak nie sme vo viere poslušní plniť Božiu voľu žiadna spása nebude.Sme spasení z milosti skrze vieru v Krista je to dar od Boha,ale je nám daný s podmienkou poslušnosti.
  Ďalej chcem uviesť príklad zo SZ o strašných dôsledkoch neposlušnosti syna voči svojim rodičom.

  5Moj. 21:18-21  „Keby mal niekto nezdarného syna spurného a nepoddajného, ktorý by nepočúval na hlas svojho otca a na hlas svojej matere, a hoci by ho káznili, predsa by ich len neposlúchal,19  vtedy ho pochytia jeho otec a jeho mať a vyvedú ho von ku starším jeho mesta a ku bráne jeho miesta20  a povedia starším jeho mesta: Tento náš syn je spurný a nepoddajný, nepočúva na náš hlas, je žráč a pijan.21  Vtedy ho ukameňujú všetci mužovia jeho mesta, a zomrie.“ 

  Tento syn patril do vyvoleného Božieho národa a pretože neposlúchal svojich rodičov musel zomrieť.Čo sa asi stane s človekom,ktorý odmieta poslúchať samotného Boha, keď už neposlušnosť k rodičom bola potrestaná smrťou.Najtvrdšie slová sú  uvedené v 10 kap.1 Kor.

  1 Kor. 10:1 „ Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more2  a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori3  a všetci jedli ten istý duchovný pokrm4  a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou

  bol Kristus.5  Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti.6  A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom...“

  Akého asi trestu dôjde ten, kto neposlúcha Syna Božieho.? Odpoveď je v ep.Žid.10, 26-30... „ Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy,27  ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov.28  Keď niekto pohŕdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov, a o koľko, domnievate sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv zmluvy, ktorou bol posvätený, za obecnú povážil a Duchu milosti urobil potupu?!30  Lebo známe toho, ktorý povedal: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán. A zase: Pán bude súdiť svoj ľud.“

  Najvážnejšie varovanie pre tých, ktorí nie sú ochotní poslúchať Kristove prikázania je uvedené v 2 Tes.1,7-9  „….keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s anjelmi svojej moci,8  v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista,9  ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,..“

  Ap.Pavol počas svojho života nehovoril o istote spásy,ale robí všetko preto, aby tohto cieľa dosiahol.

  Pavol v ep.Fil.3,11-14 píše následovne:“...  ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych.12  Nie že by som už bol dosiahol alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom.13  Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil. 14  Ale jedno robím: na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi.“

  Pavol si bol istý svojou spásou až tesne pred smrťou.A vtedy prehlásil následovnú vetu:“

  2 Tim. 4:7  Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.8  Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.Pavol splnil Božie pdmienky pre spásu.Zachoval vieru až do smrti a jeho poslušnosť Božím príkazom a plnenie Božej vôle je príkladom pre všetkých kresťanov.

  Ak máme istotu spásy,čo potom s výrokmi ktoré hovoria o nadeji ???

  Uvádzam  výroky, ktoré hovoria o nadeji na večný život v Kristu Ježišovi:Kol.1:5 „.. pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia,“Kol. 1:23 „.. akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nadeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom,“ 1Tes.4:13 „ Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.“Tít. 1:2  „…na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy“Tít. 2:13 „ očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“Tít. 3:7  „aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.“

  1Pet. 1:3  „Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych,“1 Pet. 3:15 „… ale posväcujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou“

  Nádej a istota spásy si navzájom odporujú.Nemôže byť pravda jedno i druhé.

  Na záver výrok,ktorý rieši celý problém:

  Jan 14,24 „ Kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov“. Nerešpektovanie Kristových príkazov znamená neposlušnosť proti najdôležitejšiemu príkazu Biblie: Mar.12, 30 „ A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. „
   
  Napísal: Bača František Kys.Lieskovec 53

   
   
   
   
   
   

   


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
  Vložil: Rosman v Neděle, 22. listopad 2009 @ 14:53:40 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ahoj rudinec,

  díky za "štúdiu" od br. Františka Bači.

  Určitě znáš slovo: Lukáš  19:9 Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův."

  Když přijde spasení do srdce nějakého člověka, tak o tom ví, že k němu přišlo spasení, že byl spasen, že obdržel nový život.
  Ježíš neřekl, že dnes přišla náděj na spasení do toho domu. Spasení znamená také mimo jiné, že se člověk stává ve víře poslušným Božímu Synovi. Jestli se nestává - nebyl spasen. Víra, která nevede k poslušnosti Božímu Synovi, není ta pravá víra. Takže mě ten údiv nad "objevením" verše Ján 3:36  „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ trochu překvapuje.
  Píše se zde dále: "Z tohto výroku jednoznačne vidieť ,že bez poslušnosti Kristu žiadna spása nebude." Ano, s tím souhlasím. O tom také můj článek mimo jiné je.

  Spasení má řekl bych dvě roviny, dva rozměry.
  1) to, co člověk zažívá zde v životě, když uvěří Ježíši, přijme jej a vyzná jako svého Pána. Spasení je duchovní záležitost - člověk je přenesen z království temnoty do království světla, obdržel nový život - duchovní život. A o tom ví, ne že má na tyto věci pouze náděj. Do srdce vstupuje Duch svatý, který potvrzuje duchu člověka, že je Božím dítětem. (ne že má náděj být Božím dítětem). Člověk , že je spasen. Biblických míst, které sice přímo neuvádějí slovo "jistota" ale svým obsahem o jistotě mluví, je dost hodně. Jestli budu mít čas, tak některé sem uvedu.
  2) definitivní účast v Božím království, v nebi po smrti. Obdržení nového vzkříšeného těla. A zde máme naději. Ale ne takovou naději, že možná vyhrajeme první cenu ve sportce. Ale naději, která  neklame a kterou se můžeme dokonce chlubit (což by u sportky jaksi bylo dost pošetilé)
  Řím.5. "Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
  neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

  A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán."
   
  Tou zárukou naděje , že je neklamná, že je jistá, je Boží láska rozlitá v naších srdcích skrze Ducha svatého. Boží slovo nás ale také vyzývá: Žid 3,6 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. - abychom tuto jistotu a smělou naději zachovali až do konce.
  Protože se může  stát, že člověk zarmucuje Ducha svatého, nebo podlehne nějaké lži či falešným učením, Boží láska se ze srdce vytrací a naděje živá se zamění na pochybnosti nebo na spekulace o jistotě.

  A o tomto riziku či hrozbě jsem se hlavně chtěl v článku podělit.

  Filipským  2:12
   " A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení."  ]


  Re: Re: Jistota Božího dítěte (Skóre: 1)
  Vložil: Rosman v Úterý, 17. listopad 2009 @ 15:09:08 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
 • 2. Timoteovi  1:12   Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.


 • ]


  Stránka vygenerována za: 0.52 sekundy