Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 65 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
rosmano
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070187
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Znamení šelmy
Vloženo Středa, 11. listopad 2009 @ 16:57:12 CET Vložil: Stepan

Kázání poslal Krispus

Nedávno jsem se zamýšlel jak se budou vyvíjet události po vtržení Církve a v době Velkého souženíZ n a m e n í   š e l m y

1. Vtržení Církve

Pán Ježíš vtrhne všechny znovuzrozené do nebe a Duch svatý přestane bránit zlu 2 Tess. 2:7Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání“  Velké soužení bude veliký Satanův svátek, kdy mu nebude bráněno v konání „zla, převlečeného za dobro, ve jménu lidstva“ . Z Písem nevyplývá, že by byl odňat z působení v srdcích lidí

Vlivem chaosu a katastrof spojených s náhlým zmizením miliónů lidí vyvstane potřeba „nové světové vlády“ .  Zmizení bude zřejmě vysvětleno tím, že si pro nás přišli mimozemšťané ( Vesmírní lidé, víra v UFO apod.) . Pomalu se situace začne uklidňovat

Mnoho lidí slyšelo ještě před měsíci evangelium a zůstanou tady Bible. Mnozí uvěří Bohu, protože uvidí „ Blahoslavení ti, kdo neviděli a uvěřili“ . Nastane takové  „antiprobuzení“ .  Začnou předsoudy a soudy Boží nad zemí. 

2. První vlna věřících z první poloviny sedmiletého soužení

Ještě předtím mnoho lidí uvěřilo Zj. 7: 9 – 10 „ Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

Jeden ze starců sedících kolem trůnu ( představují Církev)  Janovi říká o koho jde   Zj. 7: 14To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově

Je zřejmé, že za Velkého soužení bude zachráněných (spasených) lidí veliký zástup. Jak se to stane, že budou zachráněni? Za všech dob platí, že základem ospravedlnění a návratu člověka do Boží přítomnosti je prolitá krev Božího Beránka. Jen tak lze získat potřebné čisté, bílé oblečení. Pečeť je zárukou vysvobození. Duch svatý ručí za to, že označený lid provede Velkým soužením. Nebýt té pečetě, neobstáli by. Pamatujme na to, že tady zůstane mnoho lidí, kteří o Bohu a spasení v Kristu  slyšeli, ale nepřijali. Všude budou ležet Bible a oni budou číst a dočtou se …..a uvěří ve svého Spasitele, přijmout to slovo, které slyšeli nebo budou ještě číst

Mnoho lidí během soudů zemře, zlo nabude vrchu, vraždy, násilí ….nic nebude bránit zlu. Tito věřící z doby Velkého soužení budou připojeni k Církvi neboť Jan viděl, že „ přišli z Velkého soužení „ . Už v něm ( Velké soužení) nejsou ! Každý, kdo z nich zemře ihned přichází do oslaveného těla a je připojen k Církvi, která je již v nebi.

**********

POZN. Někteří věřící vykládají podobenství o deseti pannách tak, že ti věřící, kteří nebudou mít dostatek „oleje“ = „ Ducha sv.“ zůstanou po příchodu Pána Ježíše pro Církev ( vtržení) na zemi a projdou fyzickou smrtí právě v období sedmiletého Velkého soužení. Mají to být ti uvedení v  Zj.Jana 6: 9 – 11, cit. „  Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni“ s pokračováním ve Zj.7 : 9 – 10 viz. výše citát. S tím osobně nesouhlasím, protože to by znamenalo „nejistotu spasení“ již znovuzrozených lidí, kteří se nachází, v duchovní krizi víry. Spasení nezáleží na tom nakolik jsem nebo nejsem naplněn Duchem sv., ale na Boží milosti a zapečetění Duchem sv. pro věčnost v okamžiku znovuzrození. Tohle je ale na samostatné téma
***********


3. Druhá polovina sedmiletého Velkého soužení

Nejprve si vysvětleme pojem „ Antikrist“ . Význam předpony ANTI, spočívá ve dvojím použití. První význam ANTI je „proti“. Druhý ‑ „místo“, „na místě něčeho“. Při Antikristu můžeme vidět obě charakteristiky: je tím, kdo je PROTI Kristu, a také tím, kdo NAPODOBUJE (IMITUJE) Krista ‑ Antikrist je spojením obou.

Kdo je lhář, ne‑li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna1J 2 :22.

Antikrist popírá Kristovo božství. Je proti Kristu. Je nepřítelem Kristovým na zemi. Takových Antikristů  už v dějinách bylo a ještě bude.  Ovšem v době V. Soužení jde ve Zj.13  kap. o dva poslední  Antikristy : Politický a náboženský. V Apokalypse jsou představovány dvěma šelmami. Mají společného jmenovatele a Jan vidí v polovině V.Soužení

3.1. Než bude uveden na svět dojde k boji na nebi

Satan bude bojovat s andělem Michalem, prohraje a bude se svou kohortou svržen na zem. Pak začne ihned pronásledovat „ženu, která porodila syna“ ( Zj. 12 kap.), která představuje Izrael. Bůh ochrání svůj lid před jeho působením až do konce Velkého soužení  …… Když se mu tohle nezdaří rozehraje další falešnou kartu a  „postaví na písku mořskémZj. 13: 1.

3.2. První dravá šelma – politický vůdce

Vzápětí vyvádí z moře „dravou šelmu“. V Písmu je moře obrazem národů světa, lidstva, které se podobá neklidnému moři. Je to obraz politické moci. Každý stát je určen hranicemi, mocí výkonnou ( zákonodárci a vynucovali práva ) a mocí  soudní ( trestající provinilce proti výkonné moci) . V této době bude zřejmě celý svět jako jeden „superstrát“ o kterém se dnes už mluví v rámci tzv. „nového světového pořádku“    

Satan uvede Antikrista na svět a také ho bude ovládat. „První šelma“ z moře představuje osobnost, která je sjednocující politickou mocí. Je to člověk, poslední diktátor světa ( Zj.13:18označuje člověka“)

Tento diktátor bude nějakým způsobem smrtelně zraněn ( možná atentát). Jenže rána bude zázračně zhojena Satanovou mocí což vyvolá nadšení lidí. Konečně někdo, kdo vstal z mrtvých bez Krista. Z jiné moci než Boží.

Diktátor tím získá popularitu a upevní své postavení….a celá země v obdivu šla za tou šelmou.Zj.13:3.

My víme, že život dává jen Bůh a tudíž půjde o mistrný podvod.  Heslo v novinách toho „slavného“ dne bude znít: „Co udělal Kristus, aby to nedokázal i Antikrist?“ Chloubou nevěřících bude: „Také Diktátor vstal!“

Jeho moc a sláva mu zaslepí oči. Jeho politické výroky budou plné pýchy a rouhání proti Bohu.  Lidé mu budou naslouchat a půjdou za ním. Dokonce bude zlehčovat křesťanství a jeho dějinnou úlohu

Zj. Jana 13: 6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.“ Je proti Kristu a jeho Církvi, která  je už v nebi. Ideologické hodnocení dějin bylo vždy pro lidstvo osudovým omylem

Diktátor dostal moc od Satana nad „ …každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.Zj. 13: 7 – 8. Budou ho uctívat a poslouchat jen nevěřící lidé.

V této chvíli dostává politický vůdce náboženskou podporu.

3.3. Náboženská moc – druhá dravá šelma

 Zj.Jana 13: 11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.“

Má dva rohy jako beránek, ale je to vlk v ovčí kůži. Napodobuje „... Beránka Božího, který snímá hřích světa“ Jan 1: 29.

Bude to člověk, který napodobí Krista. Bude mít plno řečí o tom, jak každého miluje, ale zatím je nebezpečnou šelmou, stejnou jako ta první, a klame celý svět. Obě šelmy jsou Antikristy !

První „dravá šelma“ – politická moc -  propůjčí svou moc „druhé šelmě“ – náboženské moci . Ta jí za to prokazuje neocenitelnou službu. Falešný prorok nabídne světu něco nového k uctívání ‑ svévolného krále, člověka nepravosti, posledního diktátora světa. Bude dobrý jen pro ty, kdo neuvěří v Boha. Věřící lidé v druhé polovině Velkého soužení za svou víru brzy zaplatí životem   

Falešný prorok vyvýší politického vůdce  natolik, že mu bude vzdávána božská pocta i náboženským způsobem. K tomu účelu bude postavena socha Diktátora

Zj13,13‑14 „…….Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu

Tento lžiprorok předvádí znamení a zázraky viz Mt. 24 :24 „   Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné „ Jak uvidíme dále, někteří jí nebudou vzdávat božskou poctu, protože věří v Krista. Jedině síla a moc Ducha svatého v nich jim dá sílu neklanět se a projít pro víru i smrtí !  Duch svatý sice nebude bránit nepravosti v působení, ale bude přítomný na zemi proto, aby dával vnitřní sílu věřícím, tak, jak to dělal i v době, kdy tady byla Církev

Falešný náboženský vůdce dostane moc od Boha, aby vdechl soše život !

Je jí dáno( druhé šelmě), aby do sochy té šelmy ( první šelmy)  vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ Zj. 13:15 – 17

Je zde použito řecké slovo „PNEUMA“ = „duch“. Izaiáš a všichni ostatní proroci uvádějí jako samozřejmost, že modly neumí mluvit. Ale zde je modla, která mluvit bude. Myslím, že budou svoláni všichni vědci světa, aby se na sochu podívali. Vědátoři potom oznámí, že tomu nerozumí, nemohou ten jev vysvětlit, že je to prostě zázrak. Něco tak ohromujícího způsobí, že celý svět se k soše šelmy obrátí a bude se jí klanět.Bude naplněná i potřeba duchovního rozměru života člověka

Nikdo jiný než Bůh „princip života“ ( pneuma – duch) nenese. Dát život může jen Stvořitel. Ale zde Bůh  dá moc falešnému proroku, aby oživil sochu inteligencí. Drží události pod kontrolou a tady bude potřeba „urychlit vývoj lidstva ve vzpouře proti  Němu“, aby mohl přijít konec doby Velkého soužení stanovený na sedm let

Dojde ke spojení náboženství a světské moci uctíváním zázračné sochy. Budete‑li chtít kdokoliv podnikat a dělat jiné běžné věci, bude muset mít znak šelmy.

4. Znamení Diktátora ( šelmy)

V době, kdy žil Jan, vypalovali velitelé znamení svým vojákům, otroci měli cejch od svých pánů, zasvěcenci určitých pohanských chrámů měli vypáleno znamení boha nebo bohyně, kterému či které sloužili. Ptolemy Philopater nechal všechny Židy v Alexandrii označkovat břečťanovým listem, což byl symbol Dionysův

Z Boží vůle mnoho věřících, Židů i pohanů, podstoupí mučednickou smrt. Ti, kteří uvěří během Velkého soužení nebudou vzdávat Diktátorovi božskou poctu resp. nebudou se té soše klanět.

Lidé, kteří to neudělají,  nebudou nic kupovat ani prodávat. Nebudou mít znamení Diktátora, které to bude umožňovat. Bez jeho povolení nebudou smět cestovat. On bude světu vládnout jako nikdy nikdo v minulosti. V těch dnech se má projevit „trpělivost a víra Božího lidu.  Přijmout nebo nepřijmout znamení. Vzdát nebo nevzdat božskou poctu „zázračné soše“ ?

5. V této napjaté chvíli je už Beránek připraven k poslednímu soudu ! Ještě nenastal , ale připravený zasáhnout je

Zj. Jana 14: 1 „A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión….“a posílá tři anděle, aby zvěstovali věčné evangelium ( už ne evangelium  milosti nebo evangelium království) . Obsahem je věčná pravda, která naplňovala všechny druhy evangelia, které kdy byla zvěstována a sice  

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu;……“   tak pokračuje 14 kap. Zjevení Jana

6. Druhá vlna věřících z Velkého soužení

Při zvěstování věčného evangelia třemi anděly  se dozvídáme jak dopadnou ti, kdo nepřijali „znamení šelmy“

Zj. 14: 9 – 13 „ Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,  bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.  A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.  Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."  A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu

Podle textu vidíme, že nepřijetí znamení šelmy se bude rovnat trestu smrti ! Nedivme se, že veškerá humanita jde stranou. Události Velkého soužení nebudou jednoduché. Dojde k obrovským katastrofám, přelidněná velkoměsta na březích oceánů budou zaplaveny táním ledovců, lidé budou migrovat. Následkem probíhajících soudů nebude úroda, nastanou zemětřesení. Tam se nikdo s nikým mazlit nebude. Stanné právo bude vyhlášené každou chvíli a Satan bude muset použít veškerou moc a umění které má a skrze Diktátora jí ukázat aby byla situace na zemi jakž takž zvládnutá …..

Ti, kteří nepřijmou „znamení šelmy“ budou spaseni svou fyzickou smrtí ! Budou připojení k Církvi zrovna tak, jako věřící kteří zemřeli během první poloviny Velkého soužení buď pro víru v Boží slovo nebo při probíhajících katastrofách

Zj. 15: 2 – 5 „  Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.  Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."  

Následkem probíhajících Božích soudů nebude úroda, nastanou zemětřesení, všeobecný chaos. Tam se nikdo s nikým mazlit nebude. Stanné právo bude vyhlášené každou chvíli a Satan bude muset použít veškerou moc a umění které má a skrze Diktátora jí ukázat aby byla situace na zemi jakž takž zvládnutá …..

Světovláda zařídí povinné, zákonné přijetíznamení šelmy“. Odmítnutí znamená trest smrti . Ti co odmítnou  přijmout „znamení šelmybudou spaseni svou fyzickou smrtí ! Budou připojení k Církvi zrovna tak, jako věřící kteří zemřeli během první poloviny Velkého soužení buď 1)pro víru nebo při 2)probíhajících katastrofách

Zj. 15: 2 – 5 „  Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Budou zpívat novou píseň oslavující Boha slovy ……Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."  

7. Způsoby světovlády resp. znaky budoucí diktatury viditelné dnes

Globální kontrola lidstva se neobejde bez technologie, která se s úžasnou rychlostí rozvinula v druhé polovině 20. století. Jde o čem hovořil ap. Jan  "nikdo nemohl kupovat, ani prodávat, kdo neměl znamení šelmy". K tomu musí být neustálý dozor nad každým člověkem a navíc s možností okamžitého spojeni s kontrolním centrem. Z toho vyplývá nutnost uchovávat množství informací a zpracovávat je ohromnou rychlosti. Až nyní jsme schopni "vědecky ocenit" skutečnost, že skrze osobu svatého apoštola Jana skutečně hovořil svatý Duch. Takový způsob kontroly byl předpovězen v dobách, kdy cestování do vzdálenosti několika desítek kilometrů si vyžádalo den či dva a nejpilnější zprávy z hlavního města římské říše putovaly do Palestiny nejméně týden

Abychom se přesvědčili, že naplnění proroctví svatého Jana je již přede dveřmi, pohleďme, jak se ukazuje ono "znamení" šelmy

V USA, které se staly "vlajkovou lodí" budovatelů "nového světového řádu", je v tuto chvíli vše připraveno pro uskutečnění globální kontroly. Národní bezpečnostní agentura (National Security Agency) již má k dispozici nejmodernější počítač, vyrobený speciálně pro tento záměr. V názvu projektu je  slovo "Beast", což znamená: zvíře, šelma; celkové vyznění tohoto "jména" by tedy mohlo znít asi takto: „ šelma - systém univerzální kontroly lidí „.  Práce na sestavení tohoto počítače a potřebného matematického zajištění byly prováděny od roku 1996 jako část projektu s krycím názvem »LUCID« znamená: jasný, zářivý; od stejného slova je např. "Lucifer", což znamená: světlonoš). Už jsou rozpracovány i způsoby, jak „ dávat ono znamení „ šelmy - jedná se o biologické mikrosystémy, které se plánují implantovat do pravé ruky nebo do hlavy. Vlády Dánska, Filipín a Trinidy podnikají kroky ke voperování takovýchto mikrosystémů k potvrzování totožnosti svých občanů s odkazem na úspěch tohoto systému v USA.

Mikrosystémy  budou obsahovat úplnou všeobsahující informaci o svých nositelích, včetně fotografie, otisku prstů, stupně vzdělání, snímku oční duhovky, informací o finančním stavu, zdravotní informace apod. Rozumí se samo sebou, že každému individuu v celém světě bude přiděleno zvláštní registrační číslo. V současnou chvíli se předpokládá, že se toto číslo bude skládat z 18 cifer, rozdělených do třech skupin, což znamená – šest-  cifer v každé skupině; tří šestice číslic představují obraz tohoto čísla, jako 666. Vidíme přímo před očima, jak se předpověď  v Apokalypse ( Zjevení Jana ) neúprosné mění v život.

Přijetí "znamení šelmy" se též bude dít jakoby pro všeobecné blaho. Už prezident B. Clinton, při svém vystoupení na národním televizním okruhu v USA, představil magnetickou kartu. Objasňoval přitom nesčíslné výhody jejího zavedení při zavádění všeobecného federálního systému zdravotního pojištění. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení této karty bylo to, že na ní bude zapsána kompletní zdravotní dokumentace nositele karty. Prezident, pravda, dodal, že na kartě budou "i jiná data", ale v tu chvíli se nešířil, jaké další údaje to konkrétně budou... Místo toho - jako již mnohokrát předtím - nádherné vykreslil, jak tato karta zachrání nesčíslné lidské životy: stanete-li se oběti havárie a přivezou vás v bezvědomí do nemocnice, pak lékaři, kteří si pomocí speciálního snímače přečtou obsah karty, mohou poskytnout tu péči, kterou právě potřebujete a která vám neuškodí. Letmo připomněl i další důvody: např. že takové karty obsahující plnou informaci o vašich financích pomohou likvidovat kriminalitu, neboť  všechny finanční operace budou lidé provádět pouze přes tyto karty ….Takže nikdo nemůže nic kupovat, ani prodávat, kdo nemá znamení šelmy...“   Zj. Jana 13: 17

Opěrný bod „otce lži“ je v tomto případě založen na pohodlí, které je poskytováno lidem, jež „znamení šelmy“ přijmou. O tom, že se každý obyvatel planety dostane pod neusínající a všudypřítomnou kontrolu, propaganda »Nového světového řádu« mlčí - implantované biosystémy budou totiž snímány též čidly (scannery) umístěnými na zvláštních družicích, kroužících kolem Země a dnem i nocí prohlížejících a zkoumajících celý zemský povrch; tyto družice mohou dozírat na každého nositele voperované biokarty. Též všechny telefonní linky a jiné komunikační kanály budou postupně připojeny pod dozor počítačů vybavených zvláštními kontrolními programy

Jinými slovy - všichni ...malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i služebníci...“ Zjevení Jana 13:1….. budeme podobni označeným broukům v laboratorní misce pod sklem. Toto jsou informace staré přes deset let, tak si umíme představit, že systém je o hodně dál. Popisoval je jeden pravoslavný kněz na NETu, už ani nepamatuji zdroj

Zemi čeká opravdová Apokalypsa. Zvěstujme Krista lidem dokud to zde na plno, čas se krátí ……

Podobná témata

Kázání

"Znamení šelmy" | Přihlásit/Vytvořit účet | 58 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Středa, 11. listopad 2009 @ 18:07:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Spasení nezáleží na tom nakolik jsem nebo nejsem naplněn Duchem sv., ale na Boží milosti a zapečetění Duchem sv. pro věčnost v okamžiku znovuzrození.
Sorry, že se nevyjadřuji k ostatnímu, protože to mi padlo to oka. Nerozumím tomu, můžeš mi to trochu vysvětlit? Pro připomenutí
"Matouš 25:1  Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi.
2  Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.
3  Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje.
4  Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.
5  A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly.
6  O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu.
7  Tedy vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své.
8  Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou.
9  I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě.
10  A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře.
11  Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.
12  A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, neznámť vás."
Mám to chápat tak,že P. Ježíš se spletl? Protože všechny vyšly, ale některé málo "natankovaly" oleje (pro nerozumějící - Ducha sv.) a bude jim řečeno "neznám vás". To není zavrhnutí?
rastanRe: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 11. listopad 2009 @ 19:31:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
netuším proč se zabýváte tímto podobenstvím, verš 1 jasně hovoří o kom je řeč: Tehdy bude království nebeské podobno....
A dál bych se o to zajímal jedině kdybych chtěl vědět něco bližšího o charakteru království nebeského. Není to o jednotlivcích, ale o způsobu uvažování. verš 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 11. listopad 2009 @ 19:56:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Také  nechápu, proč tolik lidí se snaží vykládat knihu Zjevení, ač patří na výklad mezi nejobtížnější. Snad právě proto je to láká, mohou zde rozvinout svoji představivost a svým způsobem i  styl myšlení.
Jsou důležitější a mnohem pochopitelnější místa v Písmu, kterým máme věnovat pozornost - jak říkáš.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 14. listopad 2009 @ 07:56:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname,

Matouš 25 patří do knihy Zjevení?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 14. listopad 2009 @ 17:07:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rosmane.

 To jsem řekl ?
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 14. listopad 2009 @ 17:32:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nepřímo ano. Hovořili o něm tví předřečníci rastan a leonet, na ty jsi navazoval. Rastan uvedl podobenství o 10 pannách z Matouše 25, leonet vyjádřil údiv, proč se tímto místem zabývá a tys na to přizvukoval, že také nechápeš proč se lidí zabývají Zjevením... Takže mi to přišlo, že Mat 25 je ve Zjevení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 14. listopad 2009 @ 21:15:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmane.

Kapitola Mat 25. má ještě pokračování . . .  je tam část která se tu také často probírá  - skutky.   "cokoliv jste učinili nejmenšímu z nich  . . .   to jen tak na okraj.

Kniha Zjevení je obtížná na výklad, ač mnoho lidí, už po generace láká (třeba pro svou barvitost událostí) k určování budoucnosti - "teď nastává onen popisovaný čas" jenže v tom může být i kámen úrazu.

Myslím si, že naší starostí by mělo být, žít tak, aby onen čas mohl nastat kdykoliv, zrovna tak může kdykoliv nastat  konec našeho času. Nepochybuji o tom, že konec veškerého času jednou nastane. Není však naší věcí starat se o to, kdy onen čas nastane - to jsou slova Ježíšova.
Tohle není snadné téma,  jako vždy, je to spíše na delší povídání, nikoliv psaní :-) tak se omlouvám, pokud se vyjadřuji poněkud nesrozumitelně.
Honza
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Neděle, 15. listopad 2009 @ 11:49:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj noname,

v zásadě s tím souhlasím. Ale nerad bych přemístil podobenství o 10 pannách mezi ne vždy zcela jednoznačné obrazy ze Zjevení


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: noname v Neděle, 15. listopad 2009 @ 12:13:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rosmane.

Však já také ne. :-)) ani mě to nenapadlo.
Honza


]


Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 13. listopad 2009 @ 05:57:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady jsme u teologického problému mezi učením charismatického hnutí a charismaticko - evangelikálního nebo evangelikálního. Já vnímám otázku spasení tak, že ho nelze ztratit. Proč ! Pokud jsem se stal při znovuzrození Božím dědicem a spoludědicem Kristovým ( tedy Božím dítětem) tak jím jsem bez ohledu na to, nakolik jsem nebo nejsem naplněn Duchem sv. Spasení je spojeno se zapečetím Duchem sv. a ne s naplněním či nenaplněním. To podobenství v Tvém výkladu odporuje zjevenému Božímu charakteru. Nejlépe bude, když na web pošlu jedno z mých posledních kázání s názvem " Deset panen a nebeské království" a tam si přečti výklad tohoto problému i toho podobenství 


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 13. listopad 2009 @ 18:11:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také je psáno "poklad víry máme v nádobě hliněné".   Jistu spásy budeme mít až na konci naší cesty.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Pátek, 13. listopad 2009 @ 19:30:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ak sa smiem opýtať: tá istota záleží na nádobe z hliny, alebo na tom poklade viery?

Ja verím, že zvrchovanosť moci Božej je rozhodujúca, a tú nádoba z hliny nemôže prevýšiť, keby ako chcela. Ak hľadáš istotu spásy v nádobe z hliny, strácaš poklad sám, lebo oň ide... A ten poklad je dar Boží. Myslíš, že Boh svoje dary berie späť? Že Ti ho najprv dá a potom Ťa skúma, či si ho zaslúžiš? Veď podľa Písma si ho nikto z nás nezaslúži. Všetci sme zhrešili. On to vie najlepšie. Preto je to dar. A apoštol Pavol píše Rimanom, že "nijakým činom neželie Boh darov svojej milosti". Ja verím Slovu Božiemu, že Boh svoje dary neľutuje - keby ľutoval, možno by si ho zobral späť. Ale teraz keď ho máš, tak ďakuj a nepochybuj o úmysloch Božích. "Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás." Na Bohu záleží, nie na nás. On sa rozhodol nás spasiť. A Pán Ježiš Kristus "môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich". Vidíš to slovko DOKONALE? Je to na Ňom a na Tvojej viere. Lebo On sa prihovára aj za Teba. Nádherné!!! Vidíš tú lásku? Spoznal si ju? Bojuj za Jeho lásku k Tebe, aby Ti ju diabol nezobral s tým, že záleží na Tebe. Na Láske Božej záleží, nie na Tebe, noname. Buď požehnaný v mene Ježiša Krista. Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 06:10:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Korintským 15:19  "Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí"

Jan 5: 24  "Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti do života"

Je mnoho veršů potvrzujících "jistotu spasení" a dost těch, které vypadají na to, že ho zpochybňují nebo podmiňují. Většinou tam je slůvko " jestliže " ,  "pakliže" nebudete to čo ono dělat, tak potom to či ono ( ohledně spasení) např. verše typu  

Kol.1:23 " Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli,......"

Nebo verš typu 1 Korintským 6:9  "Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci"

Já mám známého, který je homosexuál. Uvěřil v Pána Ježíše jako svého Spasitele, ale homosexuálem zůstal. Bude spasen nebo nebude ! Přeci i pro něj platí, že jsme "spaseni z milosti" Ef. 2: 8 - 10 "  Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží, ne z skutků, aby se někdo nechlubil.  Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili" . Otázkou je, jak kdo z lidí vlastně uvěřil, zda je opravdu znovuzrozen. Protože jsme z "radostné zvěsti ( evangelia) udělali dobrou radu" tak se stává, že člověk uvěří, ale už není následně osvobozen ze spoutaností apod. Zase : Spasení a osvobození z pout jsou dvě kategorie. Člověk může být spasen skrze přijetí evangelia vírou, ale nemusí být osvobozen ( tím nechci říci, že zrovna homosexuálové jsou vždy spoutaní démonem) . Ten verš souvisí s "dědictvím Božího král." - tady nejde o nebe a to zda tam budu nebo už nebudu, protože jsem "ztratil spasení" tím, že jsem nadále homosexuál ( samcoložník) nebo jsem zcizoložil nebo se ze mně stal cizoložník. Tady jde o to, že nebudu žít a nežiji pod Boží vládou. Neprožiji si hotové, dokonané a přijaté spasení tak jak bych mohl a měl. Jsem spasen vírou, ale nepodřizuji se Boží vládě. To samé platí u toho prvního typu veršů. Jestliže nebudu mít pevnou a živou víru, nebo jí dokonce ztratím a budu si žít po svém, tak to má vliv na " prožívání spasení" . Prostě Pán se mnou přestane počítat a nebude se mnou jednat, neprožiji si tu krásu osobního a proměňujícího vztahu s Pánem. Ale tím nejsou vetovány jasné verše mluvící o jistotě spasení !  Vím, že Apoštolská církve,charismatické směry a určitě i některé další učí, že lze " ztratit" již jednou nabyté spasení. Strašením udržují věřící "v kondici " , jinak si to neumím vysvětlit.

Uvedu několik zásadních teologických otázek na které chci od toho, kdo učí "nejistotu spasení" jasnou odpověď :

1. Jestliže je Bůh spravedlivý, pak chci vědět který že to je hřích, který "zaviní" ztrátu mého spasení. Vždyť každý z nás někdy poklesne, provede hřích. Vyznávané hříchy jsou věřícím odpouštěny pro Kristovu krev. Naším programem nejsou, ale stane se. Pokud by to takhle platilo, pak není spravedlivý, protože já nevím, kdy jsem ho ztratil a jak ho znovu získat. Takhle je to jasné: Všichni zhřešili a nemají spásu, ale skrze Krista mohou přijmout spasení zdarma, bez skutků atd. To je férové a spravedlivé. V opačném případě jde o spasení skrze skutky a to snad všichni odmítáme. Spasení je bez našich zásluh a ani nezávisí na naplnění nebo nenaplnění Duchem sv. To je zas jiná kategorie.

2. Jsetliže jsem se vírou v okamžiku znovuzorzení stal "dědic Boží" resp. "spoludědic Kristův" tak jsem změnil IDENTITU. Už jsem Boží dítě 
Dám příklad : Kdybych teď začal žít jako hovado, dělal lumpárnu jednu za druhou a otec se mě třeba i veřejně zřekl a vydělil mě, pak i tak jsem pořád ten " kluk Novákův " od vedle . Jsem pořád dítě svého otce i když jsem byl vyděděn. Spasení je dar Boží milosti a Bůh svých darů nelituje Ř 11:29  
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 14. listopad 2009 @ 11:52:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
dovolím si vstoupit do vaší diskuse s jednou vysvětlující a doplňující poznámkou. Napsal jste:

Je mnoho veršů potvrzujících "jistotu spasení" a dost těch, které vypadají na to, že ho zpochybňují nebo podmiňují. Většinou tam je slůvko " jestliže " ,  "pakliže" nebudete to či ono dělat, tak potom to či ono ( ohledně spasení) např. verše typu  
Kol.1:23 " Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli,......"

Shodou okolností jsem tento týden vysvětloval jak chápat podobné verše z listu Židům, 3,14; 6,4-6; atd.
Vždy je to podobný princip. Kol. 1,22 - 23: Verš 22 nyní smířil ..skrze smrt...zůstanete-li vskutku na víře založení....
Žid. 3,14: Vždyť jste se stali účastníky Krista, pokud...
Vždy je autorem uvedena nějaká skutečnost, která se stála v minulosti a závislá na budoucích událostech. Nemůže být minulost závislá na budoucích událostech. Boží slovo nás učí, že každá příčina má i následek, (co zaseješ i sklidíš) ne naopak. Autoři těchto míst zkouší čtenáře jak čtou a zda při tom přemýšlejí.
Jinak by muselo platit následek předchází příčinu. Souhlasíte z takovou interpretaci?
Tento způsob vysvětlení těchto míst jsem vyčetl v knize od Davida Goodinga, Nepohnutelné královstvo - je to výklad knihy Židům.
Přejí hezký den leonet]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 16:06:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dík za info. Tu knihu jsem nečetl, ale autor je dobrý. Mám od něj doma výklad Lukášova evangelia. Měl jsem v ruce výklad ep.Žd resp. jen jeho první kapitolu, který byl otiskován v časopise Olivnice ( vycházel pát let po roce 1945 ) od věřícího Žida ( snad jménem Safir ). I to mě stačilo k tomu, abych mnohé pochopil. Ten výklad je zajímavý a ještě si to prostuduji. Přidávám výklad kritického místa ze Žd. 6:4 - 6 . Tyto verše jsou často zneužívány a uvádí mnoho věřících do nejistoty .... Souvisí to i s tím, že někteří křesťané si pletou hrušky s jablky a říkají, že Církev Boží je "duchovní Izrael" což je potřeba odmítnout.

Ap.Pavel vytrpěl mnoho ústrků od Židů z Jeruzalémského sboru, kteří vnášeli do křesťanství judaistické rituální prvky. Ze začátku Židé, kteří uvěřili v Krista, horlivě plnili Zákon ( rituální). Později byli "vyobcování ze škol" , přesně jak Ježíš předpověděl 

Jan 16:1  To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina." "Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.

Šlo o synagogy. Pro Žida to byla přetěžká zkouška. Až nakonec začali "konečně" vytvářet nové společenství mimo chrám. S tím měli mnozí konvertující Židé velký problém, stýskalo se jim po rituálech, měli rodiny, které jim to určitě vyčítaly, že se dali na tu " židovskou sektu". Tak se začali vracet k rituálnímu náboženskému a společenskému životu. A právě o tomto problému   mluví ap.Pavel v …..

Žd. 6: 4 - 6 "  Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého   a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch"

Znovuzrození Židé tímto postupem zpochybňovali samou podstatu křesťanství a Církve v očích soukmenovců a problém byl na světě. Z hlediska Božích záměrů se světem jde o nepřijatelnou záležitost, která by rozložila budování Církve v samém jeho začátku


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Sobota, 14. listopad 2009 @ 16:54:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispusi jen dvě věci
1) Jan 8:10  A pozdvih se Ježíš a žádného neviděv, než ženu, řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný-li tě neodsoudil?
11  Kterážto řekla: Žádný, Pane. I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.
Tvůj známý udělal pravý opak, prý uvěřil a hřeší dál a ty to obhajuješ. Otázkou pak je zda homosexualita hříhem je či nikoliv. "Moderní křesťan" obhájí homosexualitu, přece nechceme před světem vypadat jako netoleratní nevzdělanci, když věda nám to vysvětlila, že je to v podstatě normální chování. Bible, potažmo Bůh, říkají něco jiného, jak se kdo zařídí tak bude i sklízet.

2) S tím souvisí i druhá připomínka
Zjevení Janovo 2:7  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož zvítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest uprostřed ráje Božího.
Zjevení Janovo 2:11  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, nebude uražen od smrti druhé.
Zjevení Janovo 2:17  Kdo má uši, slyšiž, co Duch praví církvím: Tomu, jenž vítězí, dám jísti mannu skrytou a dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.
Zjevení Janovo 2:25  Avšak to, což máte, držte, dokavadž nepřijdu.
26  Kdož by pak vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany.
27  I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž i já vzal jsem od Otce svého.
28  A dám jemu hvězdu jitřní.
Zjevení Janovo 3:5  Kdo zvítězí, tenť bude odín rouchem bílým; a nevymažiť jména jeho z knih života, ale vyznámť jméno jeho před obličejem Otce svého i před anděly jeho.
Zjevení Janovo 3:10  Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteréž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.
11  Aj, přijduť brzy. Držiž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé.
12  Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého a jméno města Boha mého, nového Jeruzaléma sstupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.
Zjevení Janovo 3:21  Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.
22  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.

Co k tomu říci? Kdo zůstane věrný až do konce obdrží odměnu, kdo by odpadl těsně před koncem, neobrží nic. Zdá se to kruté a nespravedlivé? Naopak, kdo by na poslední chvíli se vzpamatoval bude na tom stejně jako ten, který celý život šel za Pánem (viz lotr na kříži). Je to spravedlnost a vůle Boží jak odmění ty, kteří budou nalezeni toho hodni, my lidé si můžeme vymýšlet všelicos. Varovná jsou slova Petra
"1 Petrův 4:18  A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?
19  A protož i ti, kteříž trpí podle vůle Boží, jakožto věrnému Stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce."
rastan]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 14. listopad 2009 @ 17:31:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, sleduji vaší diskusi a dovolím si s vaším svolením napsat pár řádků.
1) Jdi a nehřeš více.  Tady je důležitá otázka KDY to řekl a komu. Ještě nebylo dokonáno spasení, kříž a zmrtvýchvstání. A z toho       oddílu Jan 8,3-11 nevyplývá, že ta žena v Ježíše uvěřila a přijala.
2) Napsal jste: Co k tomu říci? Kdo zůstane věrný až do konce obdrží odměnu, kdo by odpadl těsně před koncem, neobrží nic.
   Domníváte se, anebo víte zda Pán Ježíš zvítězil? Myslíte si, že Jeho vítězství je závislé na nás? "Beze mě nemůžete činit nic." Kéž by jste tak, jak věříte našeptávaní pochybovačů, věřil i Božímu Slovu.  
   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 14. listopad 2009 @ 17:44:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastane,

zcela s tebou souhlasím


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Sobota, 14. listopad 2009 @ 17:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Rastane,zde na GS se předvádí několik tzv.zasvěcenců a Krispus  je jeden z nich, jejich snažení je zřejmé,přívalem slov zmást člověka a přivést ho na cestu prokletí(spasený praktikující homosexuál ap.).
Bible na mnoha místech ukazuje,že člověk má vytrvat,"Avšak můj spravedlivý-říká Bůh bude žít,protože uvěřil.Kdo by však odpadl,v tom nenajdu zalíbení".".......Jestliže s ním vytrváme,budeme s ním vládnout.....".
Souhlasím s tím,že musí zářit světlo Pravdy v nás.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 15. listopad 2009 @ 06:22:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic nikdo nepředvádí, protože píšu tak jak běžně přemýšlím . Moje slovo je : Ano, ano, ne, ne ...... takže je to bez předvádění se. Žádný příval slov, ale snaha polopaticky vysvětlit postoj. Ten člověk přijal evangelium a uvěřil. Já nechci soudit do jaké míry hřeší víc než např. onanující, vážený křesťan, který není homosexuál. Nechme soud Bohu a tématiku homosexuálu opouštím, nemám v tom sám jasno. V tom verši jsou uvedeni kromě tohoto typu člověka také zloději, smilníci, cizoložníci  .... znám více starších sborů, kteří se po letech manželství dopustili cizoložství a nějakou dobu v něm setrvávali. Nebo smilstva tím, že žijí bez oddavku. Samozřejmě jde o hřích jako u homosexuality. Má to znamenat, že ztrácím spasení ? Vždyť ke spasení mě Pán Ježíš nepotřeboval ani nepotřebuje. Kdyby záleželo na tom, zda "neudělám hřích" tak pak jde o spasení ze skutků, docházelo by v této otázce k chlubení jeden před druhým a co je nejdůležitější : Nebyl by spasen ani jeden z nás, protože více co ?.....že Bůh je spravedlivý a svatý. Boží láska není nikdy na úkor Boží svatosti a spravedlnosti. Každý z nás po uvěření někde zhřešil, udělal něco, co se dá označit jako hřích. Zejména jde o oblast lidských vztahů. Vážení, kdyby naše spasení záleželo na naší "čistotě", pak to tady můžeme zrovna zabalit ! Tím co tady píšete a tím čím argumentujete ve prospěch " nejistoty spasení" vrháte věřící do zákonictví jak hrom.  Do strachu, zda "vytrvám do konce" . V Kristu je naší vítězství, ne v nás. .....aby nebylo mnoho slov říkám znovu :

Podívejte se na Boží král. z toho pohledu : Jde o život pod Boží vládou, pod Boží mocí !  Ne každý " věřící je v Božím král." ! Ne každý věřící je služebníkem, skrze kterého Bůh působí svou mocí. Ale, každý věřící je a bude spasen skrze svou víru. O co se tady "hraje" je naše postavení v nebi. Někdo je a bude Pánovu srdci blíž než ten, kdo nežil pod Boží vládou zde na zemi. Promiň mi délku a mnoho slov, ale chci ještě zmínit Tvůj citát. Je z 10 kap. Židům a tyto verše nemůžu jednoše vystřihnout z kontextu a vyložit si je ve prospěch nejistoty spasení. Slova jsou určena veřícím Židům, kteří trpěli pro jméno Kristovo. Byli vytrženi z obce, narušili si rodinné vztahy, byli pronásledovaní a měli vytvářet nový typ společenství - bez chrámu, bez rizuálních obětí prostě - bez ničeho. Mnozí odpadali od víry tím, že se vraceli zpět do židovské obce, zpět do synagog odkud byli vyobcování ( a to je pro Žida obrovské trauma) . Pisatel ep. Židům těmto lidem říká v 10 kap. od 32 - 39 verše - uvedu zrovna text
   
                  Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen `docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.´  Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života
"

Bůh určitě neměl zalíbení v těch, kdo odpadli od víry v Krista ( od nového způsobu zbožnosti a života ) tím , že nevydrželi " mnohý zápas s urpením" , to utiskování a urážení a zachovali se " nespravedlivě" tím, že se vraceli zpět do židovské obce atd. ( viz. výše) . Toto je výklad úseku. Aplikovat můžu, ale ne tím, že budu aplikaci slova zaměňovat za výklad "ztráty spasení" . Bohu se takové jednání věřících Židů vracejících se zpět ke chrámu hrubě nelíbilo a určitě v nich neměl zalíbení. Ale to neznamená, že nebudou v nebi spolu s námi

2 Timoteovi 2:12  Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Zas je potřeba číst celý úsek. Pavel říká, že snáší utrpení ve prospěch dalších lidí, kteří skrze něj uvěřili a uvěří. Boží slovo je jasné : " Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře"  ..... to přeci není o ztrátě spasení ! Pavel prostě sděluje, aby vytrvali ve víře, v bolestném zápase o lidské duše, protože věřící  budou spolu s Kristem vládnout ......nad mocí temnosti ! Jak tady, tak v nebi jakožto Církev Boží, Nevěsta nebeského Ženicha. Pokud nevytrvaj v silné víře, dostanou se mimo Boží král. a jeho moc. Nebudou vládnout, podlehnou strachu. Dnes bych řekl : Stáhnou se za zeď modlitebny a hodí se do klídku !  Pasáž končí slovy : Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.

Takže se přestaneme přít o slova a raději se podívejme na Boží charakter. do zná Boha Bible nemůže dojít k závěru, že naše spasení záleží v podstatě na našich skutcích  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Neděle, 15. listopad 2009 @ 16:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Rastan toho napsal dost,abys pochopil.Ale jak je patrné-komu není dáno,ten nepochopí.Nebudem se přít o slova.Tady jde o životy lidí,kteří mohou být svedeni tvými polovičatými výroky a to je na pováženou.Takže pokud nejsi veden Duchem Božím,což je znát,že nejsi,tak máš-li trochu soucitu k lidem,tak je nezatahuj na cestu klamu.Ty jsi si ji vybral,tak po ní jdi,ale nesváděj druhé.Člověk obdařený Duchem svatým má jasno v otázce homosexuality.

Ty jak píšeš >tématiku homosexuálů opouštím, nemám v tom sám jasno.< Tak také nemáš jasno v otázkách spasení,ale chceš učit druhé o Boží vůli.Jak ji můžeš znát ty,který nejsi veden Duchem Božím.V postech a modlitbách volej k Bohu,snad ti odpustí a zazáří ti v srdci jitřenka.Touto cestou se vydej a ne,že budeš učit jiné,to je hazard s životy jiných.Dokud dýcháš,tak máš naději jako ten lotr na kříži vedle Krista.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Sobota, 14. listopad 2009 @ 21:06:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Verím, že milosť Božia nepripúšťa stav, kedy Božie dieťa trvalo hreší: aj spasený homosexuál musí dospieť pod prísnou Otcovskou výchovou k zanechaniu hriechu a činiť pokánie. Ak sa tak nestane, či nerobí z Boha luhára? Veď máme slovo, že kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu a nemôže hriešiť...

A Kdo zvítězí?

Vo všetkom statne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Rim 8:37
Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 1Kor 15:57
Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v KRISTU... 2Kor 2:14

Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov... nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo... rastie vzrastom Božím. Kol 2:18-19

Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera. Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? 1Jn 5:4-5

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva... pre vás, ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia
... 1Pt 1:3-5
Amen :o)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 15. listopad 2009 @ 06:27:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej se níže na mou odpověď Fabbovi a jinak Ti odpověděl už další účastník diskuse. Je to pořád dokola .....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 14. listopad 2009 @ 17:05:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem teolog a tak odpovím poněkud laicky.
Víra je jako cesta, kde znáš svůj cíl a máš značky (Písmo ), jak do cíle dojít, ale postačí nepozornost nebo "jistota" , že už mám cestu jistou a právě tehdy mi hrozí bloudění. Tím nevylučuji, že i bloudící člověk může dojít k Bohu, (spásy) je to i pravděpodobné pokud, tu cestu nevzdá . .
Jsme poutníky na cestě kde musíme překonávat spoustu překážek, které si klademe do cesty  sám a nebo naše okolí. V podstatě ale je to dílo Zlého aby nás z té cesty svedl.
Obecně řečeno, domnívám se, že otázka spásy či zavržení je mnohem složitější než my se tu vyjadřujeme - a to je jen dobře.( pro nás )
Proto také říkám, že poklad víry máme v nádobě hliněné, a věř mi, že ke ztrátě víry nebo jejímu ohrožení stačí velmi málo . . .  Znám několik příběhů ztráty i nalezení . . .

Trochu se obávám, že si v některých výrazech trochu nerozumíme, ač třeba uvažuje podobně, to je nevýhoda chatu.

H.


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 14. listopad 2009 @ 08:16:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krispe,

Jsme spasení vírou. Co potom znamena pojem "odpadnout od víry"?


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 16:27:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To znamená, že nežiji tak jak bych podle své víry v Krista měl. Jestliže jsem uvěřil, věřím ( mám víru) tak mám podle ní žít ( chovat se podle Boží vůle). Žít už teď v Božím král. , být pod Boží vládou, být veden Duchem sv. a proměňován do obrazu Božího ..... pokud odpadnu od víry, tak mě takový život nic neříká a jedu si podle svého. Jestliže někdo "změní názor" a vědomě, nahlas říká, že Bůh není, že "vystřízlivěl" a je z něho ateista nebo někdo podobný, pak je otázkou, zda byl vůbec znovuzrozen.

Nebudeme soudit my, ale Pán ! Ten kdo zažil opravdové znovuzrození se stává v Kristu "novým člověkem" a tohle nehrozí. Krize víry, pochybování o Bohu, o své víře .....to ano, to se stává. Ale vždy je šance činit pokání a začít znovu. Někdy to přichází jako důsledek neodpovědného vedení sboru resp. vyučování lidmi, kteří Písmo a Boží charakter neznají nebo jsou dokonce "mimo mísu". Někdy to je důsledek toho, že naše víra je založena na "liteře" a chybí akčnost víry skrze působení Ducha sv. v nás nebo naopak, "akce" je až moc , nezná se Písmo nebo ta akčnost není z Ducha sv. ale z naší tělesnosti. Třeba, někdo dostane  tzv. "svatý smích" který v něm vypůsobí Duch sv. a druhý ho začne napodobovat tím, že se směje jako by se smál nějakému vtipu.  V prvém případě působí Duch sv. na ducha člověka  a ten pak ovládne duši, kde je sídlo emoční složky lidské osobnosti a navenek se ta Boží přítomnost projeví smíchem ( emocemi). Mnohokrá jsem slyšel odsudek : To jsou emoce a ne Duch ! Jsou to emoce, ale ne z duše jako takové - tedy z tělesnosti - ale obráceně , z ducha pod vládou Ducha sv. je působeno na duši a ta se tak tělesně projeví. Nevím jestli to není moc složité, ale já v tom mám jasno. U těch, kdo se smějí protože jim tom připadá legrační a smějí se z duše ( bez vlivu Ducha sv.) to jsou čisté emoce, které sami o sobě nám jsou platné ( v duchovní oblasti) jako "mrtvými zimník". Víra pak stojí na prožitku " z těla" a ne " z Ducha". Navíc, bez znalosti Písem se do akčnosti víry moc ani raději nepouštět ......mnoho lidí na to dojelo a jsou frustrování ze zklamání, které jim víra přinesla. Je to důsledkem nadřazení duchovních darů ( charismat) nad Písmo nebo vykládají Písmo falešně. Zase, nemám nic proti přímé řeči Ducha sv. k nám atp. ....,ale vždy musí být námi posuzována očima již napsaného Božího slova a měla by být s ním v souladu. Tohle chce ale osobní zkušenost a v pokoře se v tom všem orientovat a učit se vnímat jak k nám Duch sv. promlouvá ]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Sobota, 14. listopad 2009 @ 16:53:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za vysvětlení tvého stanoviska. Pokusím se k tomu napsat článek s nějakými dalčími otázkami na Tebe. Tak zatím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Neděle, 15. listopad 2009 @ 05:35:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý ....tak jo


]


Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 15. listopad 2009 @ 09:46:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přidám ještě jeden komentář. Výše uvedené příspěvky jsou navzájem rozporuplné a tak vidím za přínosné ukázat na Boží slovo, které snad dá některým z vás milost si něco uvědomit. Tento zásadní oddíl ze základního učení apoštola Pavla je pro všechny znovuzrozené Boží děti:
Římanům 8,1 až 17; vypíšu podstatné místo a ostatní si prostudujte sami.
verš 12: Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla (sarx), abychom podle těla(sarx) žili. Jestliže žijete podle těla(sarx), je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla(soma), budete žit. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se "opět báli", nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové - dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom byli také spolu s ním oslaveni.
verš 5: Ti, kdo jsou živi podle těla(sarx), mají na mysli věci těla(sarx); ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, mysli na věci Ducha. Myšlení těla(sarx) znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.
verš 9: Vy však nejste v těle(sarx), ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.   
Takže Duch synovství a strach = něco není u těch, co se bojí v souladu se slovem Božím. Možná mají na mysli věci těla(sarx), kdyby měli na mysli věci Ducha = výsledkem by byl život a pokoj. A proto doporučují těm, co se bojí, zda vytrvají až do konce, nebo zda zachovají víru, nebo zda zvítězí, nebo ...tady si každý doplníte svůj strach, nebo-li svůj verš, který vás straší, abyste se vrátili k Pavlovi a vyhledali si jeho evangelium a už konečně opustili evangelium království. Přejí hezký den plný života a pokoje.  


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Neděle, 15. listopad 2009 @ 20:14:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji Fabbovi a Lydii7 za podporu (alespoň tak jsem to pocítil). Krispusi, Fabb má pravdu v tom, že pokud křesťan není schopen rozeznat, které konání je v souladu s Písmem a které je hříchem, tak je něco v nepořádku. Jasně, že nejde jenom o homosexualitu, nevím jestli to registrujete, ale každé naše počínání proti našemu svědomí je hřích.
Skutky apoštolské 24:16  A tak se chovati hledím, abych měl dobré svědomí bez úrazu před Bohem i před lidmi vždycky
2 Korintským 4:1  Protož majíce toto přisluhování, tak jakž jsme milosrdenství došli, neoblevujeme v něm.
2  Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce v chytrosti, aniž se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím.
1 Timoteovi 1:5  Ješto konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého a z víry neošemetné.
Pokud tomu dobře rozumím, kdo nemá svědomí čisté před Bohem a lidmi, má velký problém. Z druhé strany naše svědomí je nástroj díky němuž Bůh nás upozorňuje na naše lumpárny. Velmi se mi líbí jak to vyjádřil Roháčkův překlad ohledně Davida
1 Samuelova 24:5  Lež potom bilo Dávida jeho srdce, pretože odrezal krýdlo plášťa Saulovho.
6  A riekol svojim mužom: Nech ma Hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, vystrieť svoju ruku na neho, lebo je pomazaný Hospodinov.

Někdo výše tam dal připomínku ohledně "jdi a nehřeš", jsem trochu na rozpacích co autor tím myslel, že ještě nebyla podstoupena oběť na kříži. Prosím, včem je rozdíl mezi cizoložstvím ve SZ a NZ? Já bláhový myslel, že hřích je vždy hříchem?
A setrvání v hříchu nás odděluje od Pána.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: rastan v Neděle, 15. listopad 2009 @ 20:29:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě leonetovi
  "Domníváte se, anebo víte zda Pán Ježíš zvítězil? Myslíte si, že Jeho vítězství je závislé na nás? "Beze mě nemůžete činit nic." Kéž by jste tak, jak věříte našeptávaní pochybovačů, věřil i Božímu Slovu. "
Tady nejde o pochybnost, ale o naději
1 Korintským 13:12  Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen budu.
13  Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska.
 
Vítěztství Pana Ježíše je nezpochybnitelné a nemáme na něm účast. A vy máte plnou jistotu, že jste zvítězil? Už jste se dostal do stejné situace jako P. Ježíš, být albo nebýt? Petr si byl také jistý (byť to bylo před obrácením a vylitím Ducha), ale kolik bylo těch "jistých", kteří před komunisty srazili podpatky? A nešlo o "kejhák", jenom kariéru. Můj bratr v Kristu vždy říkává:"Dobře se věří s plným břichem, penězi v kapse, v teple a suchu." Je v tom kus pravdy.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 06:07:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
jsem velmi smutný, když potkám věřicího, který nezná základní Biblické principy, např. mezi něž patří vykoupení. Ř 4,7-8. Jestli jste řidič, co se stane když jedete na červenou přes křižovatku? Chytne vás policajt, zaplatíte pokutu a přijdete o nějaké body, a jedete dál. Jedete jako by se nic nestalo, dokud neporušíte tolik předpisu, že vám vezmou řidičák. Důležité je ten okamžik, když zaplatíte pokutu, je to tzv. vykoupení. Vykoupil jste se pokutou. A tady je ta podobnost. Bůh říká že spravedlivý není ani jeden Ř3,10. Podle jeho hodnocení by nebyl spasen žádný člověk. A proto poslal Syna svého, aby zaplatil naš dluh Boží spravedlností za nás. Neboli zaplatil za nás, nám udělenou pokutu a my tím pádem můžeme "jet" dál.
Další princip. Zákon platí a má účinek na člověka dokud je živ. Jediné co mi může udělat, platí do smrti. Je to tak? Sahá jeho moc až za smrt? Po smrti mě už nemůže trestat, podle zákona je trestem za hřích smrt. Jak mě tedy může trestat když jsem zemřel?
Ř 6,1-4. verš 3: Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme? Ř 6,6-7. Nebo kdož umřel, ospravedlněn je od hříchu. Ř 6,8-9. ....smrt nad ním již více nepanuje. Ř 7,1-4. To si už prostudujte sám. Ř 1 až 8 kapitola je základní učení pro čas milostí. 
Napsal jste: A vy máte plnou jistotu, že jste zvítězil?
A mám někde napsáno že bych takovou jistotu měl mít? Mé uvažování nevychází z mého vítězství, ale z Kristova, on zvítězil a sedí na pravici Boží. Po mě se chce jen jedno jediné, abych zůstal v něm. Pak se mi podle Písem přičítají jeho zásluhy. To znamená, zvítězit může pouze když zůstanu v něm. Není mou prioritou co dělam a jak, ale jestli zůstavam v Něm. Jak to poznám?
Ř 8,16. Ten Duch osvědčuje duchu mému, že jsem syn Boží. Dál už není co psát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 06:17:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Rastane,
asi jsi nepochopil o čem Leonet mluvil. Kristovo vítězství není závislé na nás, samozřejmě. Ale vírou v Krista jsme získali novou identitu, jsem "Boží syn" . Opravdu, bez Pána Ježíše nemůžeme nic učinit.  Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a odešel do nebe a poslal nám Ducha sv. tedy " Ducha Kristova". Máme se jím "naplňovat" a tím dostáváme Boží sílu ( "dynamis" ) k vítěznému životu. Zjišťuji jednu pravdu ve svím životě : Čím více Ducha sv. ve mně, tím méně hříchu v mém životě" . To je zkušenost každého věřícího a nemůže to být ani jinak. "Choďte Duchem a skutky těla nevykonáte ...

Gal.5: 16 - 18  " Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem "

Ano, v Kristu mám jistotu vítězství co se týče smrti. Smrt na nás už nemá právo, přešli jsme " ze smrti do života" v Kristu, skrze Něj . V Kristu také vítězíme tady a teď protože to byla Jeho zásluha, že nám poslal Ducha sv. , abychom mohli žít vítězným životem v Boží moci. Sami ze sebe to nevypotíme .....S tím výrokem onoho bratra naprostý souhlas. Akorát to nesmí sklouznout do "teologie prosperity" které hlásá Hnutí víry. Pavel napsal, že umí mít málo i hodně


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 16. listopad 2009 @ 06:00:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem koukal, mám dojem, že Tě Rastan nepochopil. Cituji jednu větu : " Takže Duch synovství a strach = něco není u těch, co se bojí v souladu se slovem Božím."

Tahle pasáž mluví o tom, že nemusím mít strach ze źtráty spasení, protože při znovuzrození jsem byl znamenán Duchem sv. ke dni vykoupení ( zapečetěn jako Boží "majetek") a pokřtěn do jednoho Těla ( Církve Boží). Od té chvíle je pravda o mě v nebi taková, že " nejsem v těle", ale v Duchu sv. ......verš.9 říká důležitou věc : " pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá" . Tady nejde o to, že kdyby ve mně Duch sv. nepřebýval, že ztrácím spasení. Jde o to, že nemám sílu žít " ne v těle "  a tím vlastně ve skutečnosti žiji tělesně byť chodím do modlitebny, věřím atd. Jedna pravda je o nás v nebi ( spasený a zachráněný pro víru v Krista) a druhá pravda je moje současnost - jak žiji ? Chodím Duchem a skutky těla nedělám nebo nechodím Duchem a skutky těla dělám. Proč je dělám ? Protože nemám dostatek Ducha sv. který by mi dal Boží sílu k vítěznému životu. A jsme u oboru kterému se říká "naplňování Duchem sv." . Pokud se nenaplňuji Duchem, pak jsem vyprahlý a prázdný. Kolik takových křesťanů je a je pravdou, že se to stává resp. může stát každému. Prožívání spasení ( o které nemůžu přijít) je pak takovou sinusoidou - jednou nahoře a jednou dole. Ale to není naším programem !!  Zrovna tak, jako není naším programem dělat hříchy !! Naším cílem je žít v moci a z moci Ducha sv. k Boží cti a slávě. Já od jisté doby odmítám nějakou "sinusoidu" a chci přebývat v Boží blízkosti, chci být plný Ducha sv. a Jeho proměňující moci. Říká se tomu " osobní probuzení" . Přál bych si, aby se česká Církev probudila ...... a pak přijde probuzení i do našeho národa a lidé budou ve větší míře přijímat Krista než teď

Ještě poznámka. To řecké " Sarx" ( česky "tělo") znamená "maso" resp. něco co nemůže být spaseno, hmota. Proto v té pasáži není druhý výraz Soma" ( česky taky "tělo" ) . U tohoto slova jde o "korpus" , vnější podobu, odlišitelnost, protože jsme v Božích očích každý originál. A toto "tělo"bude spaseno a zachráněno od věčné smrti. Já jsem to kdysi studoval a ap.Pavel "frázuje" přesně podle kontextu sdělení. Můžete si představit kralický pojem "starý" a " nový" člověk. Ten první je "sarx" a druhý "soma". Nový člověk je již vírou v Kristu zakotven a spasen. Vemte pak Bičovu konkordanci a přejeďte si jednou výraz "sarx" v celém NZ a pak výraz "soma" v celém NZ a bude vám otázka jistoty spasení jasná. NZ mluví o našem postavení v Kristu a pak otevírá otázku skutečného života. Zda ten ideál, který je o mně v nebi pro Kristovu krev a mou víru naplňuji nebo ne. Rozdíly a odměny budou v nebi a o ty se hraje tady na zemi. Nejde o číhání na to, kdy už ztratím nebo neztratím spasení ....každý má jinou míru víry, každý prožívá jiné skutečnosti atd.   


]


Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 11. listopad 2009 @ 18:22:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně nějaký článek, co ukazuje vytržení realistickým způsobem.
Výborné.
Díky moc
Kéž by to tak skutečně bylo........Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Genuine v Středa, 11. listopad 2009 @ 22:13:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velké soužení jistě přijde, protože to Pán předpověděl, ale nenechme se strašit jako malé děti. Podle Zjevení sv. Jana ještě před příchodem šelmy s číslem 666 má nastat série katastrof, které přežije jen malá část lidstva. A znamení má být NA ruce, ne V ruce. Takže bych spíš řekl, že Antikrista za klávesnicí světovládného počítače asi neuvidíme a spíš to bude zase cejchování žhavým železem jako ve starém Římě. Kromě toho zavést globální kontrolu by vyžadovalo řád a kázeň také od těch, kdo by ji chtěli vybudovat, a něco takového si u dnešních manažerů neumím představit. :-)))
Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 04:27:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli jsem tomu dobře porozuměl, chápeš knihu Zjevení (plus ta další místa v Bibli) automaticky jako jakýsi jízdní řád do budoucnosti?Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 07:20:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dost dobře nechápu inspiraci Dánska, Filipín a Trinid. Podle toho co píšete by se dalo předpokládat že systém již několik let funguje a každý občan USA má zavedený implantát. Konspirativní teorie namířené proti USA, Vatikánu, Židům i pěstitelům ovoce mají jedno společné. Šíří je i a někdy hlavně takoví lidé kteří nijak neskrývají že jsou proti Bohu do hrdel i statků.
Myslím že jestli se dožijeme Kristova příchodu tak budeme překvapeni úplně stejně jako Vyvolený národ při Jeho prvním příchodu. Od farizejů kteří po staletí vysedávali nad Písmem a výsledkem byla nenávist a touha poslat všechny krom sebe do Pekla až po apoštoly kteří chodili s Ježíšem.
každý z nás má prostředky kterými může další vývoj spásy ovlivnit. Modlitba, půst, pokání, dobré skutky, víra a láska. K Bohu i k bližním. Kdo je náš bližní se též můžeme snadno dočíst. Základem všeho je Kristovo Milosrdenství. Neváhejme je použít jak nejlépe dokážeme.Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 19:30:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem si jist, ale možná uvažujeme stejným směrem. Že ono nakonec stejně všechno může být úplně jinak (Židé taky měli jasnou představu, jaký Mesiáš bude, že?).
Dodám k tomu dva postřehy: Běda mi, jestli bude můj vztah k Bohu motivován tím, že zanedlouho přijde a já si chci zachránit krk. Použiju paralelu se školou. O předměty, které jsem měl rád, jsem se zajímal během celého semestru bez ohledu na to, jestli se blíží zkoušky. Předměty, které pro mě byly jen nutným zle, abych tou školou nějak prolezl, mě motivovaly k tomu, abych se jimi zabýval jen tím, že jsem věděl, že se zkouška blíží. Ptám se, jakého druhu je naše křesťanství?
A zadruhé v sestavování těchto itinerářů posledních věcí vidím snahu nějak se do toho konce pojistit, co kdyby Bůh nějak selhal, tak abych měl připraveno něco v záloze. Vidím to jako výraz nedůvěry k Němu.
Tím se dostávám stejně jako ty zpět k tomu milosrdenství.


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 06:18:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zachráněný krk máme od okamžiku znovuzrození. Tady jde o známost Božího slova. To je jedna věc. Pak je způsob prožívání spasení a vztah s Pánem. Ten je na bázi Boží lásky, která je rozlita do našich srdcí skrze Ducha sv. Ten příklad se školou sedí. Já nevěřím proto abych si jen " zachránil krk", ale proto, aby Bůh proměnil mé srdce a já mohl prožívat spasení na plný pecky. Vůbec nejde o výraz nedůvěry vůči Bohu. To tedy máme vyškrtnout knihu Zj.Jana z Bible ? To určitě nebude dělat. Pak máme plné právo do ní nahlédnout a vidět v ní souvislosti s pokračujícícm vývojem v globální společnosti


]


Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 09:12:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevyjadrím sa k obsahu, ale fakt je, že Veľký brat už šmíruje. Včera práve môj manžel dostal novú bankomatovú kartu, nakoľko platnosť pôvodnej skončila. S čipom, ktorý je na prednej strane. S odôvodnením lepšej bezpečnosti...Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 19:22:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čipy se na bankovní karty v Čechách dávají už hezkých pár let. On ten magnetický proužek byl asi přece jen takový vachrlatý, asi jako mangetofonový pásek vůči flash disku. Ale jiný rozdíl vůči těm předchozím kartám nevidím.


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 21:08:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemyslím si, že u nás by boli karty zabezpečené magnetickým prúžkom inak, než v ČR. Bežne u nás frčia aj magnetické čítacie karty v MHD a pod. Toto je iné. Ten čip je z nejakého pliešku (nie som technik) s rozmermi cca 1cm x 1 cm, je na prednej strane karty a vyzerá ako čip na SIM karte do mobilu.

Banka umiestnenie čipu, ktorý nemôžeš prehliadnuť, aj oznámila na sprievodnom liste vetou: "Vaša karta je odteraz vybavená čipom, ktorý Vám zabezpečí ešte bezpečnejšie používanie karty." aby ľudí upokojila. 


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 13. listopad 2009 @ 04:15:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě, to už se používá docela dlouho. Ty magnetické proužky se daly okopírovat, nebo lehce smazat, pokud se to dostalo k silnému magnetickému poli. Čip jen tak nezkopíruješ a magnet mu tuším nevadí. Ale i kdybych věřil, že znamení šelmy jsou čipy, tak v případě té karty nechápu, v čem je to změna směrem k té šelmě.
Ačkoliv, mohu posloužit perlami ze slovníku jedné své kamarádky. Ona tvrdí, že má v hlavě zabudovaný takový program, který jí automaticky překládá slova, co vidí a slyší, do její vlastní řeči, aby jim správně rozuměla. Zaujaly mě dva překlady: agentura = zlodějina, bezpečnost = buzerace :-)


]


Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: annyka v Pátek, 13. listopad 2009 @ 09:03:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)

Zjevení Janovo 14:9  A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku,

Dobrý den,

četla jsem že čip by měl být vyroben z Lithia.A umístěn na těle,kde je teplota lidského těla nejstálejší - čelo nebo předloktí.
Nebezpečné bude,když se čip rozbije,je možná otrava a smrt,myslím,že by se mohlo jednat o tyto vředy způsobené vylitím Lithia pod kůži a do organismu, posudte sami - Zjevení Janovo 16:2  První tedy odešel a vylil svůj koflík na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, a na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.

Ano,doba milosti trvá.Bůh s námi,Budme bdělí a ostražití,Amen.Re: Re: Znamení šelmy - jádro Marka-evangelia je Lithium..v hebrejštině (Skóre: 1)
Vložil: annyka v Pátek, 13. listopad 2009 @ 09:11:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mrkněte na odkaz - http://www.exodus2006.com/L0rd%20kyr0N/lithium.htm


]


Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Genuine v Pátek, 13. listopad 2009 @ 11:28:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem tady psal a píšu znova, Antikrist jistě přijde, ale předtím mají podle Zjevení nastat takové katastrofy, že to přežije jen malá část lidstva. Není důvod si myslet, že to přežijeme zrovna my, ale i kdybychom se dožili nástupu šelmy s číslem 666, tak je tady celá řada dalších důvodů, proč jsou tyhle babské povídačky o čipech nesmyslné:

Zaprvé takové supersložité čipy jako procesor v počítači, nebo v mobilním telefonu pracují při teplotních výkyvech o desítky stupňů, a nevadí jim to, tak proč by taková jednoduchá věc jako identifikační čip musela mít stálou teplotu? Umístění na ruce není kvůli teplotě, ale kvůli snadnému přístupu čtečky.

Zadruhé i kdyby identifikační čip stálou teplotu vyžadoval, tak na ruce rozhodně není teplota nejstálejší, spíš naopak, stačí si ruce umýt teplou nebo studenou vodou a rozdíl se dá změřit i obyčejném teploměrem. A co teprve když je venku zima a nemám rukavice.

Zatřetí lithiové mikrobaterie se v čipech například pro psy používat přestaly, jednak právě proto že byly zdravotně nebezpečné, jednak lithium je drahý materiál a pro očipování celého lidstva se tudíž moc nehodí. Dnešní čipy například pro vojáky jsou napájeny miniaturní indukční cívkou kterou zvenčí nabudí elektromagnetické pole čtecího přístroje, a cívka může být klidně třeba z chirurgické oceli, takže není důvod k obavám z vředů způsobených lithiem. Vředy o kterých píše Jan ve Zjevení budou patrně způsobeny něčím jiným a spekulace nemají smysl.

A kdyby všechny mé vývody byly mylné, tak vzít skalpel a čip sám sobě extrahovat a ránu vyčistit kysličníkem není zase tak bolestivé aby to odhodlaný a dobře vybavený křesťan nezvládl. Židé dělají svým nemluvňatům i bolestivější věci a byly doby, kdy to dělali nožem a bez desinfekce a nebyli to vždycky zrovna doktoři.]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: annyka v Pátek, 13. listopad 2009 @ 11:52:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
uvidíme,myslím,že není podstatné řešit moc čipy,ale naše spasení.Amen
Ale babské povídačky to nejsou,prostě člověk uvažuje a přemýšlí,to není nic babského.


]


Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 13. listopad 2009 @ 22:21:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já se děsím, kolik lidí bude vyvedeno z konceptu, až se ukáže, že tento text se vůbec netýkal čipů, nebo měl být vůbec od základu vykládán jinak. Ony existují minimálně čtyři dost odlišné způsoby, jak se dá Zjevení vykládat. Co když je pravdivý jeden z těch zbylých tří?
Když si nás představím v prvním století v Palestině, trochu mi přijde, jakoby si Židé mezi sebou šeptali, že Mesiáš bude nosit boty červené barvy. Co když budou zelené. Nebo žádné? Nedojde v naší situaci k tomu, že někteří křesťané neuznají platnost Druhého příchodu, pokud mu nebudou předcházet čipy :-)


]


Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 06:27:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je pravda, jsou čtyři výkladové směry. O v diskusi zazněli postřehy v tomto směru. Někdo říká, že Církev bude vytržena až v polovině Velkého soužení a prožije část Božích soudů apod. Já jsem zastáncem vytržení před Velkým soužením a pak se "znamení šelmy" netýká Církve Boží ( ta už bude u Ženicha jako ozdobená Nevěsta), ale lidí, poslední generace, která zůstane na zemi. Budou to ti, kteří v Krista neuvěřili a nebyli spaseni vírou v Něj. Ti dostanou šanci být spaseni tím, že se "budou bát Boha" přesně podle "evangelia Božího" které bude hlásáno letícím andělem na nebi . To platilo a platí v každé době " Bojte se Boha ...." ( mějte před Ním úctu a bázeň, respektujte Ho). Ti lidé možná evangelium milosti slyšeli, ale rozhodli se v Pána Ježíše neuvěřit. Zůstanou tady všude Bible a než je světovládce nechá spálit, budou v nich číst a dočtou se to, co uvidí na vlastní oči. Proto jejich spasení nezávisí na víře, ale na odvaze postavit se autoritě světovlády a podřídit se autoritě Boha, evangeliu Božímu. I za cenu trestu smrti ! Jak už to tady někdo podotkl : I proto bychom měli řešit otázku spásy svých bližních, zvěstovat jim Krista a stát se misionářem v místě svého bydliště či působení  


]


Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 14. listopad 2009 @ 22:02:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem pro, řešit otázku spásy svůch bližních, ale běda mi, pokud mě k tomu bude motivovat konec světa. Není dostatečnou motivací to, že Bůh je zkrátka úžasný?
Tak pozor, to těch směrů je v tom případě ještě mnohem víc. To, co rozebíráš, je podle mě pořád jeden a ten samý směr, který předpokládá, že se události popsané ve Zjevení naplní v relativně rychlém sledu někdy v budoucnosti. Mám za to, že tímto směrem vykládají zejména letniční a charismatické církve. Další směr je ten, že se Zjevení naplňovalo a naplňuje pomalu v průběhu dějin církve. Takové to pasování třeba listů ze 2. a 3. kapitoly, nebo pečetí na historické události. Tohle dělají adventisté a tuším i svědkové Jehovovi, možná ještě někdo další. Další směr tvrdí, že Zjevení je obrazem událostí doby, kdy bylo psáno, případně odrazem v té době populárních apokalyptických vizí. O tomhle způsobu výkladu jsem četl u svého oblíbeného Marcuse Borga, který je episkopál (a je to jedna z věcí, kde si myslím, že to trochu přešvihl). Mám za to, že tímhle způsobem vykládají liberální křesťané za takových těch velkých lidových církví. A poslední zajímavý pohled jsem četl od nějakého kvakera, jehož jméno jsem zapomněl, že totiž Zjevení lze vykládat i tak, že se děje v každém čase v nitru každého z nás. Pochopitelně se pak asi nenajde konkrétní význam úplně každého symbolu, ale přijde mi zajímavé uvědomit si, že to bojiště je vlastně v nás. Těžko říct, ke kterému způsobu výkladu se přiklonit. Já mám nejvíc zkušeností z tím druhým jmenovaným, a proto se k němu z těch čtyř kloním nejméně, protože vím, že se ta historie musí různě nahýbat, aby to sedělo, volně přecházet mezi doslovným výkladem a symbolickým, a hlavně, nemá to význam, protože tenhle výklad stejně není možné extrapolovat do budoucna. Zkrátka se z něho o budoucnosti stejně nic světoborného nedozvíme. Pokud jde o ty ostatní tři, kdo ví? Ale každopádně bych nebral jako úplně samozřejmé, že je to fahrplán pro závěr dějin naší země. Nemusí to tak být a pokud to tak budeme brát, můžeme být třeba podobně zmateni a zklamáni jako Židé při Ježíšově prvním příchodu. Věřím, že Bůh má svobodu to udělat jakkoli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 15. listopad 2009 @ 00:00:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se motivů týče, jediný přijatelný pro Boha a pro křesťana v jeho konání je Boží láska, která byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Neděle, 15. listopad 2009 @ 19:12:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě, co jsou proti tomu čipy? Můžu vědět, o čipech, o tom, jak budou konstruované a jak budou fungovat a myslet si, že mi to pomůže přežít. Nebo prostě můžu znát Boha a jeho lásku...


]


Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Sobota, 14. listopad 2009 @ 12:24:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedávno jsem se zamýšlel jak se budou vyvíjet události po vtržení Církve a v době Velkého souženíDoktrína vytrhnutia pochádzala od španielskeho jezuitu menom Ribera, z roku cca 1580 . Ten bol prvý, ktorý tvrdil, že Kristus sa vráti a tajne vychváti cirkev pred veľkým sedemročným súžením, kedy bude svetu vládnuť „Antikrist”.

Potom, okolo roku 1830, škótska dievčina menom Margaret McDonald začala tvrdiť, že mala víziu. Uviedla, že jej toto zjavenie oznámilo, že pred veľkým budúcim súžením, počas ktorého sa mal na scéne objaviť „Antikrist”, nastane tajné vychvátanie svätých.

Darby túto víziu akceptoval ako nové zjavenie od Boha a cirkev Bratov (Brethren Church) čoskoro túto doktrínu oficiálne akceptovala.


Darby a Ribera vychádzali z následovnej části Písma: 

1Tes. 4,15-17  „ Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.  Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;  potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“
 
Ja tieto verše chápem tak,že táto vec sa udeje pri druhom príchode P.J.Krista.
 
Výkladu Darbyho však odporuje 2 Tes.2,8  „ A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu,“ Z tohto výroku je zjavné,že P.Ježíš príde až po pôsobení Antikrista na tejto zemi.


Re: Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Sobota, 14. listopad 2009 @ 16:39:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řekl bych, že neodporuje. 2 Tesalonickým 2:3  Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, ( Kral.př.)

Ve SZ se objevuje termín " den Hospodinův" . Bude to pro Izrael den, kdy tento pokořený a utlačovaný lid bude vyspozen a spasen od útrap a útlaků ( fyzických) . De facto se tento den dá zahrnout do posledních údálostí  " posledních dnů" jak o nich píší proroci SZ. Den Hospodinův je v NZ totožný s pojmem " den Páně" a pak to vypadá, že "den Páně " bude Ježíšův druhý příchod na zem , na Olivovou horu v Jeruzalémě kdy bude zjeven jako Mesiáš a vysvobodí ostatek lidu Izraele a nastolí milénium. Toto by mělo být na konci sedmi let "Velkého soužení" . Z toho plyne, že "den Páně" nenastane dřív než bude odhlaen "syn zatracení" resp. než se objeví na scéně děje Velkého soužení. Myslím, že to je v pořádku a není v tom rozpor. Určitě by to vyžadovalo větší rozbor, ale na to nemám čas   


]


Re: Znamení šelmy (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 18. listopad 2009 @ 14:25:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V životě jsem se setkal s konspirací dvojího druhu. Ten první je založen na prosté nenávisti. Stačí nenávidět USA, církev kterou založil sám Kristus a někdy i něco jiného a to je všechno. Režimy a zřízení jako je třeba nacismus, komunismus nebo satanistické sekty propagátorům tohoto druhu kupodivu nevadí.
Ostatní konspirace předkládají i určitou alternatuvu v podobě skupiny lidí ke kterým se můžeme přidat ( a zvrátit tak Boží záměr !!!!!!) Odborníkem na čipovou totalitu je jistá česká sekta. Můžeme odletět s vesmírnou flotilou za milujícími bytostmi na Plejády a oklamat zlé ještírky. Své peníze nejspíš můžeme poslat napřed. :o))))))))))))))))))))))
Pokaždé když vidíme něco hloupého a hlavně zlého tak je třeba v první řadě pátrat po autorovi a podívat se co je zač, ať už se podepíše nebo ne. To napoví mnohé.
Re: Šelma z mora (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pátek, 15. leden 2010 @ 10:14:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Šelma z mora zo Zjavenia 13. 1-10


   http://www.ulozisko.sk/251729/25._Zj_13_1-10_-_selma_z_more.mp3
tajemstvi Babylona Zjavenie kap.17 (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 19. leden 2010 @ 11:04:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
  
    tajemstvi Babylona  Zjavenie  kap.17

   http://www.ulozisko.sk/253219/33._Zj_17._kap._-_tajemstvi_Babylona.mp3


]


Stránka vygenerována za: 1.95 sekundy